2.CSV

Po wymianie płyty głównej i zasilacza na lepszy, spadki fps 10-20 fps w grach

Log za krótki, do tego nie był utworzony tak, jak pisałem (gra była uruchomiona już podczas uruchamiania HWInfo, a nie o to chodziło). Możesz sprawdzić, czy w BIOS nie ma ustawionych POWER LIMITS zbyt restrykcyjnie. Procesor zrzuca bardzo szybko zegary i jest obciążony w 100%. Również RAM masz ustawiony na DDR4-2133, możesz próbować ustawić wyżej, w końcu masz DDR4-3200. W BIOS ustawiłem wyżej RAM


Date,Time, " Virtual Memory Committed [MB] " , " Virtual Memory Available [MB] " , " Virtual Memory Load [%] " , " Physical Memory Used [MB] " , " Physical Memory Available [MB] " , " Physical Memory Load [%] " , " Page File Usage [%] " , " Core VIDs (avg) [V] " , " Core 0 VID [V] " , " Core 1 VID [V] " , " Core 2 VID [V] " , " Core 3 VID [V] " , " Core Clocks (avg) [MHz] " , " Core 0 Clock [MHz] " , " Core 1 Clock [MHz] " , " Core 2 Clock [MHz] " , " Core 3 Clock [MHz] " , " Bus Clock [MHz] " , " Ring/LLC Clock [MHz] " , " System Agent Clock [MHz] " , " Core Effective Clocks (avg) [MHz] " , " Core 0 Effective Clock [MHz] " , " Core 1 Effective Clock [MHz] " , " Core 2 Effective Clock [MHz] " , " Core 3 Effective Clock [MHz] " , " Average Effective Clock [MHz] " , " Core Usage (avg) [%] " , " Core 0 Usage [%] " , " Core 1 Usage [%] " , " Core 2 Usage [%] " , " Core 3 Usage [%] " , " Max CPU/Thread Usage [%] " , " Total CPU Usage [%] " , " On-Demand Clock Modulation [%] " , " Core Ratios (avg) [x] " , " Core 0 Ratio [x] " , " Core 1 Ratio [x] " , " Core 2 Ratio [x] " , " Core 3 Ratio [x] " , " Uncore Ratio [x] " , " Core Temperatures (avg) [°C] " , " Core 0 [°C] " , " Core 1 [°C] " , " Core 2 [°C] " , " Core 3 [°C] " , " Core Distance to TjMAX (avg) [°C] " , " Core 0 Distance to TjMAX [°C] " , " Core 1 Distance to TjMAX [°C] " , " Core 2 Distance to TjMAX [°C] " , " Core 3 Distance to TjMAX [°C] " , " CPU Package [°C] " , " Core Max [°C] " , " Core Thermal Throttling (avg) [Yes/No] " , " Core 0 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core 1 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core 2 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core 3 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core Critical Temperature (avg) [Yes/No] " , " Core 0 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core 1 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core 2 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core 3 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core Power Limit Exceeded (avg) [Yes/No] " , " Core 0 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Core 1 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Core 2 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Core 3 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Package/Ring Thermal Throttling [Yes/No] " , " Package/Ring Critical Temperature [Yes/No] " , " Package/Ring Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " CPU Package [°C] " , " CPU IA Cores [°C] " , " CPU GT Cores (Graphics) [°C] " , " Voltage Offsets (avg) [V] " , " IA Voltage Offset [V] " , " GT (Slice) Voltage Offset [V] " , " CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset [V] " , " GT (Unslice) Voltage Offset [V] " , " Uncore/SA Voltage Offset [V] " , " CPU Package Power [W] " , " IA Cores Power [W] " , " Total DRAM Power [W] " , " Rest-of-Chip Power [W] " , " PL1 Power Limit [W] " , " PL2 Power Limit [W] " , " GPU GT Usage [%] " , " GPU Media Engine Usage [%] " , " Core C0 Residency (avg) [%] " , " Core 0 T0 C0 Residency [%] " , " Core 1 T0 C0 Residency [%] " , " Core 2 T0 C0 Residency [%] " , " Core 3 T0 C0 Residency [%] " , " Core C3 Residency (avg) [%] " , " Core 0 C3 Residency [%] " , " Core 1 C3 Residency [%] " , " Core 2 C3 Residency [%] " , " Core 3 C3 Residency [%] " , " Core C7 Residency (avg) [%] " , " Core 0 C7 Residency [%] " , " Core 1 C7 Residency [%] " , " Core 2 C7 Residency [%] " , " Core 3 C7 Residency [%] " , " Memory Clock [MHz] " , " Memory Clock Ratio [x] " , " Tcas [T] " , " Trcd [T] " , " Trp [T] " , " Tras [T] " , " Trc [T] " , " Trfc [T] " , " Command Rate [T] " , " IA Limit Reasons (avg) [Yes/No] " , " IA: PROCHOT [Yes/No] " , " IA: Thermal Event [Yes/No] " , " IA: DDR RAPL [Yes/No] " , " IA: PCS (PECI) [Yes/No] " , " IA: Residency State Regulation [Yes/No] " , " IA: Running Average Thermal Limit [Yes/No] " , " IA: VR Thermal Alert [Yes/No] " , " IA: VR TDC [Yes/No] " , " IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAPL) [Yes/No] " , " IA: Package-Level RAPL/PBM PL1 [Yes/No] " , " IA: Package-Level RAPL/PBM PL2,PL3 [Yes/No] " , " IA: Max Turbo Limit [Yes/No] " , " IA: Turbo Attenuation (MCT) [Yes/No] " , " GT Limit Reasons (avg) [Yes/No] " , " GT: PROCHOT [Yes/No] " , " GT: Thermal Event [Yes/No] " , " GT: DDR RAPL [Yes/No] " , " GT: Residency State Regulation [Yes/No] " , " GT: Running Average Thermal Limit [Yes/No] " , " GT: VR Thermal Alert [Yes/No] " , " GT: VR TDC [Yes/No] " , " GT: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 [Yes/No] " , " GT: Domain-Level PBM PLGT [Yes/No] " , " GT: Package-Level RAPL/PBM PL1 [Yes/No] " , " GT: Package-Level RAPL/PBM PL2,PL3 [Yes/No] " , " GT: Inefficient Operation [Yes/No] " , " GT: Fuses limit [Yes/No] " , " Ring Limit Reasons (avg) [Yes/No] " , " RING: PROCHOT [Yes/No] " , " RING: Thermal Event [Yes/No] " , " RING: DDR RAPL [Yes/No] " , " RING: Residency State Regulation [Yes/No] " , " RING: Running Average Thermal Limit [Yes/No] " , " RING: VR Thermal Alert [Yes/No] " , " RING: VR TDC [Yes/No] " , " RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 [Yes/No] " , " RING: Package-Level RAPL/PBM PL1 [Yes/No] " , " RING: Package-Level RAPL/PBM PL2,PL3 [Yes/No] " , " System [°C] " , " T1 [°C] " , " Auxiliary [°C] " , " AUXTIN1 [°C] " , " CPU (PECI) [°C] " , " Vcore [V] " , " +5V [V] " , " +3.3V (AVCC) [V] " , " +3.3V (3VCC) [V] " , " +12V [V] " , " CPU I/O [V] " , " 3VSB [V] " , " VBAT [V] " , " VTT [V] " , " VCCSA [V] " , " PCH [V] " , " DIMM [V] " , " VIN7 [V] " , " CPU 1 [RPM] " , " Chassis Intrusion [Yes/No] " , " PCH Temperature [°C] " , " Drive Temperature [°C] " , " Drive Remaining Life [%] " , " Drive Failure [Yes/No] " , " Drive Warning [Yes/No] " , " Total Host Writes [GB] " , " Total NAND Writes [GB] " , " Total Host Reads [GB] " , " Drive Temperature [°C] " , " Drive Failure [Yes/No] " , " Drive Warning [Yes/No] " , " Read Activity [%] " , " Write Activity [%] " , " Total Activity [%] " , " Read Rate [MB/s] " , " Write Rate [MB/s] " , " Read Total [MB] " , " Write Total [MB] " , " Read Activity [%] " , " Write Activity [%] " , " Total Activity [%] " , " Read Rate [MB/s] " , " Write Rate [MB/s] " , " Read Total [MB] " , " Write Total [MB] " , " GPU Temperature [°C] " , " GPU Hot Spot Temperature [°C] " , " GPU Core Voltage [V] " , " GPU Rail Voltages (avg) [V] " , " GPU Misc1 Input Voltage [V] " , " GPU PCIe +12V Input Voltage [V] " , " GPU 8-pin #1 Input Voltage [V] " , " GPU Fan1 [RPM] " , " GPU Power [W] " , " GPU Rail Powers (avg) [W] " , " GPU Total Board Input 2 Power (sum) [W] " , " GPU Core (NVVDD1) Input Power (sum) [W] " , " GPU Misc1 Input Power [W] " , " GPU PCIe +12V Input Power [W] " , " GPU 8-pin #1 Input Power [W] " , " GPU Misc0 Input Power (sum) [W] " , " GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) [W] " , " GPU Core (NVVDD) Output Power [W] " , " GPU Core (NVVDD) Output Power [W] " , " GPU Clock [MHz] " , " GPU Memory Clock [MHz] " , " GPU Video Clock [MHz] " , " GPU Effective Clock [MHz] " , " GPU Core Load [%] " , " GPU Memory Controller Load [%] " , " GPU Video Engine Load [%] " , " GPU Bus Load [%] " , " GPU Memory Usage [%] " , " GPU D3D Usages (avg) [%] " , " GPU D3D Usage [%] " , " GPU Video Decode 0 Usage [%] " , " GPU Video Encode 0 Usage [%] " , " GPU Computing (Compute_0) Usage [%] " , " GPU Computing (Cuda) Usage [%] " , " GPU Computing (Compute_1) Usage [%] " , " GPU VR Usage [%] " , " GPU Fan1 [%] " , " GPU Performance Limits (avg) [Yes/No] " , " Performance Limit - Power [Yes/No] " , " Performance Limit - Thermal [Yes/No] " , " Performance Limit - Reliability Voltage [Yes/No] " , " Performance Limit - Max Operating Voltage [Yes/No] " , " Performance Limit - Utilization [Yes/No] " , " Performance Limit - SLI GPUBoost Sync [Yes/No] " , " Total GPU Power (normalized) [% of TDP] [%] " , " Total GPU Power [% of TDP] [%] " , " GPU Memory Allocated [MB] " , " GPU D3D Memory Dedicated [MB] " , " GPU D3D Memory Dynamic [MB] " , " PCIe Link Speed [GT/s] " , " Total DL [MB] " , " Total UP [MB] " , " Current DL rate [KB/s] " , " Current UP rate [KB/s] " , " Total DL [MB] " , " Total UP [MB] " , " Current DL rate [KB/s] " , " Current UP rate [KB/s] " , " Total Errors [] " ,
23.12.2021,22:8:43.384,7088,12192,36.7,3419,12916,20.9,0.4,0.946,0.950,0.947,0.944,0.944,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,100.3,3008.1,1002.7,1274.6,1295.4,1406.9,1236.2,1159.7,1274.6,34.3,34.3,37.4,31.2,34.3,37.4,34.3,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,53,51,47,48,50,47,49,53,52,55,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,53,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,18.292,10.539,1.077,7.785,65.0,65.0,0.0,0.0,38.5,39.2,42.5,37.4,35.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,3.0,1.6,4.6,1.124,0.565,3402,786,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.8,51.6,0.719,11.889,11.903,11.888,11.876,1064,4.409,2.714,4.409,0.526,2.845,1.034,3.373,3.883,0.526,3.908,3.926,315.0,101.3,540.0,184.2,2.0,5.0,0.0,0.0,8.6,0.7,5.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,2.8,531,373,53,2.5,53,4,2.577,1.650,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:45.429,7087,12192,36.7,3428,12907,20.9,0.4,0.942,0.947,0.940,0.940,0.939,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,100.3,3008.1,1002.7,1139.9,1219.3,1227.9,1241.1,871.5,1139.9,29.9,32.0,29.7,34.3,23.6,34.3,29.9,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,55,50,47,49,50,45,50,53,51,55,55,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,55,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,21.062,9.950,0.969,11.141,65.0,65.0,0.0,0.0,34.5,36.9,37.1,37.5,26.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,54.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.8,1.3,2.1,0.160,0.327,3403,787,0.0,0.1,0.1,0.000,0.030,2932,307,39.6,51.6,0.719,11.889,11.903,11.889,11.875,1065,4.308,2.665,4.308,0.446,2.845,1.011,3.289,3.862,0.446,3.881,3.898,300.0,101.3,540.0,53.5,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,3.0,531,373,53,2.5,53,4,0.210,1.481,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:47.463,7083,12196,36.7,3426,12910,20.9,0.4,0.947,0.951,0.946,0.946,0.945,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,100.2,3006.6,1002.2,1105.3,1214.6,967.6,1283.8,955.1,1105.3,30.1,34.6,25.3,36.1,24.6,36.1,30.1,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,49,49,53,48,50,51,51,47,52,55,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,52,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.973,9.872,0.957,11.134,65.0,65.0,0.0,0.0,33.4,36.7,29.2,38.8,28.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,54.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.7,1.1,2.9,0.559,0.838,3404,789,0.0,0.0,0.0,0.000,0.010,2932,307,39.7,51.6,0.719,11.890,11.906,11.890,11.876,1065,4.263,2.645,4.263,0.415,2.834,1.011,3.242,3.848,0.415,3.881,3.898,300.0,101.3,540.0,51.4,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.7,531,373,53,2.5,53,4,0.428,0.139,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:49.513,7078,12202,36.7,3426,12909,20.9,0.4,0.942,0.947,0.941,0.941,0.940,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,100.2,3007.3,1002.4,1092.2,1026.7,1027.0,1221.0,1094.2,1092.2,29.1,25.9,28.2,35.1,27.4,35.1,29.1,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,53,50,47,48,51,47,50,53,52,54,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,54,52,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.863,9.769,0.940,11.133,65.0,65.0,0.0,0.0,33.0,31.0,31.0,36.9,33.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,54.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.0,1.8,2.8,0.151,0.362,3404,789,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.6,51.7,0.719,11.890,11.906,11.890,11.876,1066,4.314,2.669,4.314,0.481,2.857,0.963,3.337,3.833,0.481,3.870,3.887,300.0,101.3,540.0,51.3,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.7,531,373,53,2.5,53,4,0.651,0.200,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:51.560,7080,12199,36.7,3435,12900,21.0,0.4,0.945,0.947,0.946,0.946,0.939,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,100.3,3008.1,1002.7,1314.2,1479.3,1363.5,1418.2,995.8,1314.2,37.4,45.8,33.5,45.0,25.1,45.8,37.4,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,51,50,50,54,49,49,50,50,46,51,55,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,53,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,21.971,10.837,1.043,11.157,65.0,65.0,0.0,0.0,39.7,44.7,41.2,42.9,30.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,4.4,1.1,5.5,0.498,0.290,3405,790,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.6,51.4,0.719,11.886,11.897,11.885,11.875,1064,4.439,2.712,4.439,0.506,2.831,1.093,3.337,3.933,0.506,3.870,3.890,300.0,101.3,540.0,51.6,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.8,531,373,53,2.5,53,4,4.612,1.802,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:53.608,7083,12197,36.7,3436,12899,21.0,0.4,0.950,0.951,0.951,0.951,0.946,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,3308.9,100.3,3008.1,1002.7,1095.8,989.5,1015.8,1205.7,1172.1,1095.8,30.1,27.4,31.2,30.5,31.2,31.2,30.1,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,50,51,50,49,50,50,49,50,51,55,51,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,51,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,21.086,9.976,0.954,11.139,65.0,65.0,0.0,0.0,33.1,29.9,30.7,36.4,35.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.7,2.2,3.0,0.077,0.250,3405,790,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.5,51.6,0.719,11.886,11.898,11.885,11.875,1065,4.438,2.742,4.438,0.562,2.867,0.998,3.432,3.876,0.562,4.067,3.876,300.0,101.3,540.0,51.3,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.8,531,373,52,2.5,53,4,0.726,0.300,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:55.652,7078,12201,36.7,3433,12903,21.0,0.4,0.942,0.946,0.941,0.941,0.940,3306.4,3306.4,3306.4,3306.4,3306.4,100.2,3005.8,1001.9,1114.9,1355.3,927.1,1429.5,747.5,1114.9,33.1,41.9,28.2,41.2,21.3,41.9,33.1,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,51,51,50,53,48,50,49,50,47,52,55,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,52,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.962,9.866,0.957,11.131,65.0,65.0,0.0,0.0,33.7,41.0,28.0,43.2,22.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,1.5,2.0,0.118,0.191,3405,791,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.5,51.5,0.719,11.892,11.910,11.891,11.876,1066,4.360,2.679,4.360,0.458,2.847,1.046,3.302,3.902,0.458,3.859,3.877,300.0,101.3,540.0,51.8,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,531,373,44,2.5,53,4,1.038,0.229,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:57.698,7075,12204,36.6,3436,12899,21.0,0.4,0.942,0.946,0.945,0.940,0.940,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,100.2,3006.6,1002.2,1109.5,1106.8,987.4,1191.3,1152.6,1109.5,29.9,32.8,24.4,33.5,29.0,33.5,29.9,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,51,50,51,54,48,49,50,49,46,52,55,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,54,52,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,21.110,9.997,0.962,11.141,65.0,65.0,0.0,0.0,33.5,33.5,29.8,36.0,34.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.931,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.6,1.5,2.1,0.016,0.220,3405,791,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.4,51.4,0.719,11.890,11.906,11.890,11.876,1066,4.436,2.711,4.436,0.529,2.857,1.046,3.385,3.907,0.529,3.847,3.865,300.0,101.3,540.0,51.2,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.8,531,373,44,2.5,53,4,0.101,0.057,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:8:59.732,7077,12202,36.7,3414,12921,20.9,0.4,0.946,0.950,0.945,0.945,0.945,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,100.2,3007.3,1002.4,1074.6,923.9,1112.1,1245.8,1016.7,1074.6,29.6,26.1,30.0,31.5,30.7,31.5,29.6,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,51,55,51,48,50,49,45,49,52,50,56,55,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,55,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.705,9.605,0.927,11.129,65.0,65.0,0.0,0.0,32.6,28.1,33.7,37.7,30.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.931,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.2,8.3,9.4,0.054,0.328,3405,792,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.4,51.2,0.719,11.890,11.905,11.890,11.876,1065,4.661,2.801,4.661,0.645,2.869,1.130,3.515,4.016,0.645,3.847,3.877,300.0,101.3,540.0,50.8,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.1,0.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,531,373,44,2.5,53,4,0.457,1.550,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:1.776,7081,12199,36.7,3424,12912,20.9,0.4,0.945,0.947,0.944,0.944,0.944,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,100.2,3007.3,1002.4,1116.1,1456.5,1166.8,1002.8,838.4,1116.1,31.8,50.3,29.7,26.7,20.6,50.3,31.8,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,52,51,52,50,53,49,49,48,50,47,56,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,56,52,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,21.015,9.912,0.975,11.138,65.0,65.0,0.0,0.0,33.7,44.0,35.3,30.3,25.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1100,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.6,1.2,1.8,0.014,0.122,3405,792,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.3,51.2,0.719,11.886,11.897,11.884,11.876,1067,4.470,2.723,4.470,0.557,2.855,1.058,3.408,3.913,0.557,3.837,3.855,300.0,101.3,540.0,51.6,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,531,373,44,2.5,53,4,1.163,0.299,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:3.822,7080,12199,36.7,3428,12907,20.9,0.4,0.941,0.943,0.941,0.941,0.938,3305.6,3305.6,3305.6,3305.6,3305.6,100.2,3005.1,1001.7,1009.0,966.3,912.0,1014.8,1142.8,1009.0,27.3,26.7,23.6,29.0,29.7,29.7,27.3,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,52,55,51,48,52,49,45,49,52,48,55,55,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,55,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.462,9.366,0.911,11.125,65.0,65.0,0.0,0.0,30.5,29.2,27.6,30.7,34.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1093,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,3.0,3.0,0.008,0.195,3405,792,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.3,51.2,0.719,11.891,11.906,11.891,11.876,1063,4.564,2.766,4.564,0.648,2.893,1.011,3.539,3.916,0.648,3.831,3.848,300.0,101.3,540.0,51.2,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,531,373,44,2.5,53,4,1.134,0.290,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:5.856,7083,12196,36.7,3433,12902,21.0,0.4,0.941,0.947,0.940,0.940,0.939,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,100.2,3007.3,1002.4,1081.6,1267.5,1072.0,1294.5,692.5,1081.6,29.4,38.4,26.9,36.1,16.1,38.4,29.4,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,50,53,49,48,50,50,47,51,52,55,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,54,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.917,9.809,0.957,11.137,65.0,65.0,0.0,0.0,32.7,38.3,32.4,39.1,20.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,1.8,1.8,0.017,0.152,3406,793,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.3,51.2,0.719,11.892,11.909,11.892,11.876,1062,4.586,2.771,4.586,0.623,2.882,1.070,3.503,3.963,0.623,3.837,3.855,300.0,101.3,540.0,51.7,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,531,373,44,2.5,53,4,1.101,0.231,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:7.902,7084,12195,36.7,3434,12902,21.0,0.4,0.949,0.951,0.950,0.950,0.943,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,100.2,3006.6,1002.2,1074.4,1338.4,1151.3,808.6,999.4,1074.4,30.5,35.1,34.3,24.4,28.2,35.1,30.5,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,54,51,48,48,50,46,49,52,52,55,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,54,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.794,9.701,0.936,11.128,65.0,65.0,0.0,0.0,32.5,40.5,34.8,24.4,30.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,2.3,2.3,0.000,0.280,3406,793,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.2,51.0,0.719,11.888,11.902,11.888,11.875,1065,4.365,2.683,4.365,0.499,2.868,0.987,3.373,3.866,0.499,3.837,3.855,300.0,101.3,540.0,53.1,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.7,531,373,44,2.5,53,4,0.924,0.172,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:9.952,7084,12195,36.7,3439,12896,21.0,0.4,0.745,0.777,0.732,0.735,0.735,1880.5,2106.2,1805.3,1805.3,1805.3,100.3,1504.4,1002.9,812.0,845.3,701.1,881.2,820.3,812.0,24.2,26.7,19.8,25.1,25.1,26.7,24.2,100.0,18.8,21.0,18.0,18.0,18.0,15.0,48,48,49,47,47,52,52,51,53,53,53,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,53,50,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,18.756,7.664,0.887,11.118,65.0,65.0,0.0,0.0,25.8,26.6,22.5,28.1,25.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.739,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,1.8,1.8,0.002,0.233,3406,794,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,307,39.2,51.2,0.719,11.887,11.900,11.887,11.876,1062,4.343,2.667,4.343,0.481,2.856,0.998,3.337,3.862,0.481,3.814,3.832,300.0,101.3,540.0,51.6,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,2.7,531,373,44,2.5,53,4,1.631,0.333,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:11.992,7071,12209,36.6,3420,12915,20.9,0.4,0.709,0.713,0.708,0.709,0.708,1604.7,1604.7,1604.7,1604.7,1604.7,100.3,1303.8,1002.9,711.6,804.7,707.6,604.0,730.1,711.6,19.6,25.1,19.8,14.5,19.0,25.1,19.6,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,13.0,47,48,48,46,46,53,52,52,54,54,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,17.784,6.695,0.937,11.119,65.0,65.0,0.0,0.0,23.9,26.6,24.2,20.4,24.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.758,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.9,0.0,2.0,0.934,0.036,3407,794,9.9,0.1,10.0,0.102,0.084,2932,308,39.1,51.1,0.719,11.892,11.907,11.892,11.876,1063,4.599,2.781,4.599,0.675,2.894,1.023,3.575,3.924,0.675,3.826,3.843,300.0,101.3,540.0,51.6,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,531,373,44,2.5,53,4,0.258,1.452,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:14.036,7067,12212,36.6,3417,12918,20.9,0.4,0.709,0.710,0.709,0.710,0.710,1603.1,1603.1,1603.1,1603.1,1603.1,100.2,1302.5,1001.9,263.1,221.9,337.4,295.3,198.0,263.1,7.5,6.9,9.2,9.2,4.6,9.2,7.5,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,13.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.496,3.454,0.765,11.073,65.0,65.0,0.0,0.0,11.1,9.5,14.4,11.7,9.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.720,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.336,3407,794,0.0,0.0,0.0,0.000,0.020,2932,308,39.0,50.9,0.719,11.891,11.908,11.891,11.875,1066,4.369,2.695,4.369,0.450,2.846,1.070,3.289,3.919,0.450,4.036,3.827,300.0,101.3,540.0,51.6,0.0,6.0,0.0,0.0,8.6,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,2.7,531,373,44,2.5,53,4,0.901,0.778,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:16.089,7109,12170,36.8,3442,12894,21.0,0.4,0.943,0.944,0.943,0.943,0.943,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,100.2,3006.6,1002.2,437.1,379.9,492.6,455.3,420.4,437.1,10.4,10.6,10.6,11.4,9.1,11.4,10.4,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,49,49,51,47,48,51,51,49,53,52,54,51,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,51,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,15.515,4.602,0.836,10.948,65.0,65.0,0.0,0.0,16.0,14.5,18.2,16.6,14.7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.874,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1094,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,2.8,0.3,3.1,2.329,0.012,3412,794,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.7,51.9,0.725,11.884,11.895,11.882,11.875,1065,5.402,3.060,5.402,0.836,2.831,1.723,3.669,4.566,0.836,3.821,3.853,1365.0,1750.2,1260.0,50.8,0.0,6.0,0.0,0.0,8.7,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.5,3.4,537,379,45,8.0,53,4,2.850,0.320,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:18.123,7170,12109,37.1,3499,12837,21.4,0.4,0.710,0.713,0.708,0.708,0.711,1602.7,1602.7,1602.7,1602.7,1602.7,100.2,1302.2,1001.7,1114.9,1143.2,1100.6,1124.8,1091.1,1114.9,33.5,35.1,35.8,32.8,30.5,35.8,33.5,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,13.0,48,48,49,46,47,53,52,51,54,53,53,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,53,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.721,8.254,1.089,3.493,65.0,65.0,0.0,0.0,35.8,36.6,35.6,35.8,35.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.720,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,100.0,17.7,100.0,36.356,0.843,3483,796,0.0,0.0,0.0,0.000,0.002,2932,308,40.7,52.7,0.725,11.881,11.892,11.877,11.875,1065,27.608,11.428,27.609,7.173,4.685,15.737,11.852,20.435,7.173,4.082,4.102,1365.0,1750.2,1260.0,1375.2,0.0,0.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.6,17.2,555,397,58,8.0,53,4,2.128,0.196,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:20.170,7168,12112,37.1,3528,12807,21.5,0.4,0.709,0.711,0.708,0.708,0.708,1604.3,1604.3,1604.3,1604.3,1604.3,100.3,1303.5,1002.7,311.2,277.2,306.5,375.4,285.7,311.2,8.5,9.9,5.3,10.6,8.3,10.6,8.5,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,13.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.547,3.949,0.786,7.629,65.0,65.0,0.0,0.0,12.3,11.3,12.3,14.2,11.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.758,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.0,0.6,1.6,1.176,0.058,3485,796,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.4,51.3,0.719,11.887,11.899,11.886,11.876,1063,4.217,2.616,4.217,0.373,2.820,1.010,3.195,3.844,0.373,3.847,3.865,315.0,101.3,540.0,115.9,0.0,6.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,2.6,555,397,54,2.5,53,4,0.494,0.086,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:22.219,7164,12115,37.1,3508,12828,21.4,0.4,0.710,0.712,0.709,0.709,0.708,1604.3,1604.3,1604.3,1604.3,1604.3,100.3,1303.5,1002.7,354.0,348.9,349.6,346.8,370.7,354.0,10.3,14.5,7.6,8.3,10.6,14.5,10.3,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,13.0,47,47,48,45,46,54,53,52,55,54,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,15.119,4.064,0.798,11.086,65.0,65.0,0.0,0.0,13.7,13.0,13.9,13.8,14.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.739,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1083,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.6,0.9,0.033,0.015,3485,796,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.2,51.1,0.719,11.887,11.899,11.887,11.875,1063,4.213,2.611,4.213,0.366,2.820,1.022,3.183,3.847,0.366,3.831,3.848,300.0,101.3,540.0,52.2,0.0,6.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,2.6,555,397,54,2.5,53,4,0.423,0.143,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:24.265,7172,12107,37.2,3528,12807,21.5,0.4,0.709,0.713,0.707,0.708,0.709,1603.9,1603.9,1603.9,1603.9,1603.9,100.2,1303.2,1002.4,260.9,273.5,305.2,240.3,224.5,260.9,6.8,7.6,8.3,6.1,5.3,8.3,6.8,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,16.0,13.0,47,47,48,45,46,54,53,52,55,54,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.508,3.468,0.756,11.070,65.0,65.0,0.0,0.0,10.9,11.2,13.2,9.9,9.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,51.0,0.816,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1111,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,1.3,1.5,0.004,0.326,3485,797,0.0,0.0,0.0,0.000,0.012,2932,308,39.1,50.9,0.719,11.886,11.897,11.885,11.875,1062,4.489,2.750,4.489,0.576,2.867,1.034,3.444,3.913,0.576,4.010,3.844,300.0,101.3,540.0,51.3,0.0,6.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.8,555,397,54,2.5,53,4,0.492,1.581,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:26.320,7166,12114,37.1,3515,12820,21.5,0.4,0.945,0.952,0.943,0.943,0.942,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,100.2,3007.3,1002.4,272.3,331.4,300.2,262.6,195.2,272.3,7.2,12.9,6.1,5.3,4.5,12.9,7.2,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,47,48,49,45,46,53,52,51,55,54,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.498,3.454,0.779,11.077,65.0,65.0,0.0,0.0,12.0,14.2,13.4,11.1,9.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,51.0,0.720,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.4,0.8,1.3,0.032,0.027,3485,797,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.1,50.9,0.719,11.887,11.899,11.886,11.876,1065,4.387,2.677,4.387,0.474,2.844,1.058,3.313,3.913,0.474,3.804,3.822,300.0,101.3,540.0,51.4,0.0,6.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,2.7,555,397,54,2.5,53,4,2.529,0.143,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:28.368,7216,12064,37.4,3550,12785,21.7,0.4,0.781,0.816,0.769,0.769,0.770,2180.3,2405.9,2105.1,2105.1,2105.1,100.2,2105.1,1002.4,513.2,474.9,573.5,473.6,530.9,513.2,14.1,11.4,19.8,12.9,12.2,19.8,14.1,100.0,21.8,24.0,21.0,21.0,21.0,21.0,47,47,48,45,47,53,53,52,55,53,53,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,53,49,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,9.808,5.267,0.846,4.570,65.0,65.0,0.0,0.0,17.4,16.3,19.7,16.0,17.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.710,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,16.4,1.6,18.0,4.825,0.226,3495,797,0.0,0.1,0.1,0.000,0.063,2932,308,40.6,52.7,0.725,11.881,11.891,11.877,11.875,1064,27.633,11.437,27.633,7.173,4.697,15.761,11.863,20.461,7.173,4.077,4.091,1365.0,1750.2,1260.0,1374.9,0.0,0.0,0.0,0.0,9.1,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.6,17.3,562,404,55,8.0,53,4,0.304,0.170,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:30.410,7212,12068,37.4,3555,12781,21.7,0.4,0.942,0.951,0.940,0.940,0.938,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,3307.3,100.2,3006.6,1002.2,279.1,350.9,346.4,198.2,220.8,279.1,6.8,9.0,8.3,4.5,5.3,9.0,6.8,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,47,47,49,45,46,53,53,51,55,54,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.716,3.806,0.779,7.941,65.0,65.0,0.0,0.0,11.1,13.0,13.9,8.6,9.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,51.0,0.758,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.037,3495,797,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.2,51.1,0.719,11.887,11.900,11.887,11.875,1065,4.152,2.590,4.152,0.327,2.820,0.998,3.147,3.825,0.327,3.847,3.865,315.0,101.3,540.0,91.5,0.0,5.0,0.0,0.0,9.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,2.6,562,404,55,2.5,53,4,0.309,0.143,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:32.457,7202,12077,37.3,3542,12794,21.6,0.4,0.852,0.858,0.851,0.851,0.851,2706.6,2706.6,2706.6,2706.6,2706.6,100.2,2405.9,1002.4,276.6,319.0,260.5,270.4,256.4,276.6,6.8,9.1,3.8,4.5,9.9,9.9,6.8,100.0,27.0,27.0,27.0,27.0,27.0,24.0,47,48,48,45,46,53,52,52,55,54,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.639,3.594,0.774,11.076,65.0,65.0,0.0,0.0,11.4,13.0,11.6,10.8,10.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,51.0,0.806,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.3,0.5,0.002,0.004,3495,797,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.2,51.2,0.719,11.889,11.903,11.889,11.876,1066,4.481,2.729,4.481,0.569,2.869,1.034,3.444,3.912,0.569,3.831,3.849,300.0,101.3,540.0,53.3,0.0,7.0,0.0,0.0,9.1,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,2.9,561,403,43,2.5,53,4,0.428,0.307,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:34.503,7198,12081,37.3,3544,12792,21.6,0.4,0.852,0.857,0.851,0.851,0.849,2706.6,2706.6,2706.6,2706.6,2706.6,100.2,2405.9,1002.4,241.9,283.3,252.3,247.6,184.4,241.9,5.3,8.4,4.6,3.8,4.6,8.4,5.3,100.0,27.0,27.0,27.0,27.0,27.0,24.0,47,47,49,45,46,53,53,51,55,54,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.333,3.299,0.750,11.065,65.0,65.0,0.0,0.0,10.1,12.0,11.1,9.9,7.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,51.0,0.902,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1101,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.093,3495,798,0.0,0.0,0.0,0.000,0.010,2932,308,39.1,51.0,0.719,11.890,11.904,11.889,11.876,1063,4.535,2.742,4.535,0.566,2.869,1.094,3.432,3.969,0.566,3.814,3.832,300.0,101.3,540.0,51.0,0.0,6.0,0.0,0.0,9.1,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,2.8,561,403,42,2.5,53,4,0.414,0.189,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:36.551,7199,12080,37.3,3544,12791,21.6,0.4,0.773,0.777,0.771,0.771,0.771,2103.6,2103.6,2103.6,2103.6,2103.6,100.2,1803.1,1001.7,309.1,412.8,334.2,210.6,279.0,309.1,8.9,12.9,9.9,2.2,10.6,12.9,8.9,100.0,21.0,21.0,21.0,21.0,21.0,18.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,52,48,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.762,3.719,0.768,11.073,65.0,65.0,0.0,0.0,12.4,15.1,14.1,9.1,11.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,51.0,0.720,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.011,3495,798,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.1,50.9,0.719,11.885,11.895,11.884,11.876,1065,4.430,2.725,4.430,0.498,2.843,1.081,3.337,3.932,0.498,4.066,3.842,300.0,101.3,540.0,52.0,0.0,6.0,0.0,0.0,9.1,0.0,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,2.8,561,403,42,2.5,53,4,4.448,3.735,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:38.604,7208,12072,37.3,3528,12807,21.6,0.4,0.944,0.945,0.943,0.943,0.946,3306.4,3306.4,3306.4,3306.4,3306.4,100.2,3005.8,1001.9,827.6,667.9,970.3,813.3,858.8,827.6,18.6,12.9,19.0,21.3,21.3,21.3,18.6,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,50,50,53,49,49,50,50,47,51,51,55,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,55,53,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,18.201,7.110,0.920,11.122,65.0,65.0,0.0,0.0,27.3,22.1,32.2,26.7,28.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.941,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.063,3495,798,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,39.3,51.2,0.719,11.882,11.891,11.880,11.875,1065,10.040,4.863,10.040,3.070,2.889,4.075,5.961,6.970,3.070,3.845,3.848,420.0,101.3,540.0,50.2,2.0,7.0,0.0,0.0,9.1,1.7,12.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,6.3,559,401,42,2.5,53,4,0.890,0.143,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:40.648,7247,12032,37.5,3351,12984,20.5,0.4,0.936,0.937,0.936,0.936,0.936,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,3308.1,100.2,3007.3,1002.4,791.8,780.2,824.7,762.1,800.0,791.8,21.2,22.7,20.4,16.6,25.0,25.0,21.2,100.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,30.0,51,52,52,47,54,49,48,48,53,46,54,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,54,53,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,17.271,6.165,1.005,11.141,65.0,65.0,0.0,0.0,28.8,28.6,30.9,27.1,28.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.931,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,1.0,1.5,0.005,0.090,3495,798,0.0,0.0,0.0,0.000,0.017,2932,308,39.1,51.1,0.719,11.882,11.890,11.881,11.875,1065,5.706,3.189,5.706,1.022,2.806,1.877,3.824,4.684,1.022,3.824,3.934,420.0,101.3,540.0,225.9,12.0,12.0,0.0,0.0,9.1,1.4,10.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,3.6,560,402,42,2.5,53,4,2.490,0.944,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:42.692,7579,11700,39.3,3036,13300,18.5,0.4,0.892,0.892,0.891,0.893,0.893,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,100.2,2606.3,1002.4,2183.8,1838.9,1991.7,2440.2,2464.6,2183.8,64.8,50.7,63.0,70.0,75.3,75.3,64.8,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,52,55,51,49,52,48,45,49,51,48,55,55,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,54,54,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,23.688,12.492,1.192,11.222,65.0,65.0,0.0,0.0,70.3,59.1,63.8,78.4,79.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,54.0,0.883,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.9,1.9,0.000,0.403,3495,799,0.0,0.1,0.1,0.000,0.076,2932,308,39.1,51.1,0.719,11.886,11.897,11.885,11.875,1065,5.380,3.062,5.380,0.926,2.879,1.569,3.800,4.454,0.926,3.804,3.824,315.0,101.3,540.0,137.9,1.0,8.0,0.0,0.0,9.1,0.3,2.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,3.4,560,402,43,2.5,53,4,0.757,2.331,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:44.736,7638,11641,39.6,3043,13292,18.6,0.7,0.901,0.896,0.906,0.906,0.897,3006.6,3006.6,3006.6,3006.6,3006.6,100.2,2605.7,1002.2,1448.7,1377.9,1333.9,1576.7,1506.4,1448.7,45.2,48.0,39.6,47.3,45.8,48.0,45.2,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,50,53,50,49,49,50,47,50,51,51,54,53,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,55,52,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,20.308,9.176,1.053,11.167,65.0,65.0,0.0,0.0,48.2,45.8,44.4,52.4,50.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,54.0,0.893,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,2.3,2.9,0.027,4.161,3495,807,0.0,0.2,0.2,0.000,0.090,2932,308,39.1,51.0,0.719,11.891,11.908,11.890,11.876,1066,5.584,3.146,5.584,1.033,2.894,1.653,3.931,4.551,1.033,3.809,3.829,300.0,101.3,540.0,77.9,2.0,8.0,0.0,0.0,9.1,0.3,1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,3.6,559,401,43,2.5,53,4,6.822,1.200,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:46.888,7657,11623,39.7,3238,13097,19.8,0.7,0.898,0.899,0.899,0.899,0.898,3006.6,3006.6,3006.6,3006.6,3006.6,100.2,2605.7,1002.2,1041.4,1123.2,1090.1,1002.5,949.9,1041.4,31.2,38.6,30.3,28.7,27.2,38.6,31.2,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,52,53,54,50,52,48,47,46,50,48,55,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,55,55,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,18.435,7.319,1.027,11.146,65.0,65.0,0.0,0.0,34.6,37.3,36.2,33.3,31.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,54.0,0.893,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,1.5,1.6,0.087,0.189,3495,807,0.0,0.1,0.1,0.000,0.043,2932,308,39.2,50.9,0.719,11.888,11.903,11.886,11.875,1063,6.145,3.364,6.145,1.353,2.714,2.068,4.061,4.792,1.353,3.826,3.961,315.0,101.3,540.0,76.2,2.0,8.0,0.0,0.0,9.0,0.6,3.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.1,4.8,550,390,38,8.0,53,4,1.509,1.558,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:49.276,7904,11375,40.9,3454,12882,21.1,0.7,0.897,0.898,0.897,0.896,0.896,3005.8,3005.8,3005.8,3005.8,3005.8,100.2,2605.1,1001.9,1943.3,1721.4,1951.0,1968.9,2131.8,1943.3,59.7,49.2,60.2,58.8,70.5,70.5,59.7,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,50,51,52,48,49,50,49,48,52,51,56,52,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,56,52,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,15.457,11.596,1.357,3.890,65.0,65.0,0.0,0.0,64.6,57.2,64.9,65.5,70.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.883,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,1.7,2.0,0.021,0.328,3495,808,0.0,0.0,0.0,0.000,0.034,2932,308,40.5,52.5,0.725,11.882,11.894,11.877,11.876,1062,27.286,11.299,27.286,7.210,4.627,15.441,11.828,20.075,7.210,3.997,4.015,1365.0,1750.2,1260.0,1374.5,0.0,0.0,0.0,0.0,9.2,0.2,1.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.1,17.1,567,409,42,8.0,53,4,18.480,7.227,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:50.965,8313,10967,43.1,3726,12609,22.8,0.7,0.893,0.896,0.892,0.892,0.892,3006.6,3006.6,3006.6,3006.6,3006.6,100.2,2605.7,1002.2,2152.3,2427.6,2049.7,2067.0,2064.8,2152.3,68.3,79.3,63.3,70.2,60.3,79.3,68.3,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,50,50,54,48,49,50,50,46,52,51,57,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,57,54,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,15.646,12.086,1.441,3.589,65.0,65.0,0.0,0.0,71.6,80.7,68.2,68.7,68.7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,56.0,0.893,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1090,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.6,1.7,0.001,0.363,3495,809,0.0,0.0,0.0,0.000,0.003,2932,308,40.6,52.4,0.725,11.882,11.894,11.877,11.876,1063,27.526,11.402,27.526,7.176,4.698,15.643,11.864,20.351,7.176,4.087,4.100,1365.0,1750.2,1260.0,1373.1,1.0,0.0,0.0,0.0,13.1,0.1,0.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.4,17.2,807,649,55,8.0,53,4,2.669,2.822,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:53.014,8422,10857,43.6,3903,12433,23.8,0.7,0.904,0.904,0.904,0.904,0.904,3009.5,3009.5,3009.5,3009.5,3009.5,100.3,2608.2,1003.2,1508.0,1575.6,1461.5,1436.5,1558.7,1508.0,46.5,50.3,44.2,40.4,51.1,51.1,46.5,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,52,50,53,50,54,48,50,47,50,46,55,54,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,55,53,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,16.220,9.455,1.308,6.799,65.0,65.0,0.0,0.0,50.1,52.4,48.6,47.8,51.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.893,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1123,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,1.2,1.5,0.001,0.693,3495,810,0.0,0.0,0.0,0.000,0.029,2932,308,39.6,51.4,0.719,11.885,11.898,11.883,11.876,1064,8.374,4.265,8.374,2.037,2.903,3.422,4.940,6.337,2.037,3.870,4.468,315.0,101.3,540.0,942.0,2.0,2.0,0.0,1.0,13.4,0.3,1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,5.2,823,665,59,2.5,53,4,2.297,0.740,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:55.071,8531,10748,44.2,4019,12316,24.6,0.7,0.895,0.891,0.896,0.896,0.896,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,100.2,2606.3,1002.4,1614.1,1686.2,1479.7,1560.3,1730.2,1614.1,44.6,49.6,39.6,40.4,48.8,49.6,44.6,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,51,52,52,48,52,49,48,48,52,48,56,52,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,56,53,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,15.840,10.390,1.153,5.479,65.0,65.0,0.0,0.0,53.7,56.1,49.2,51.9,57.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,56.0,0.893,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.8,1.8,0.000,0.354,3495,811,0.0,0.0,0.0,0.000,0.016,2932,308,40.7,52.5,0.725,11.880,11.889,11.877,11.875,1064,27.510,11.397,27.509,7.154,4.684,15.653,11.840,20.356,7.154,4.094,4.126,1365.0,1750.2,1260.0,877.9,4.0,2.0,0.0,0.0,13.8,0.4,2.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.4,17.2,851,693,60,8.0,53,4,5.492,2.204,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:57.115,8719,10560,45.2,4154,12181,25.4,0.7,0.895,0.896,0.895,0.895,0.895,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,100.2,2606.3,1002.4,2767.4,2843.7,2740.9,2731.4,2753.6,2767.4,90.2,93.8,88.5,87.7,90.8,93.8,90.2,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,54,55,55,53,52,46,45,45,47,48,58,55,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,58,56,53,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,18.997,15.378,1.739,3.647,65.0,65.0,0.0,0.0,92.0,94.6,91.1,90.8,91.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,58.0,0.883,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1128,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.6,1.2,1.8,0.007,0.530,3495,812,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2932,308,40.9,52.8,0.725,11.883,11.895,11.877,11.875,1064,27.602,11.439,27.602,7.209,4.710,15.666,11.923,20.393,7.209,4.110,4.124,1365.0,1750.2,1260.0,1374.7,1.0,1.0,0.0,0.0,13.8,0.2,1.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.5,17.3,851,693,60,8.0,53,4,15.458,7.429,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:9:59.187,8828,10452,45.7,4206,12129,25.7,0.7,0.899,0.899,0.899,0.899,0.899,3005.8,3005.8,3005.8,3005.8,3005.8,100.2,2605.1,1001.9,2246.4,2030.9,2006.3,2266.0,2682.3,2246.4,67.3,63.3,61.8,62.5,81.6,81.6,67.3,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,54,55,57,53,52,46,45,43,47,48,59,57,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,58,56,53,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,17.500,13.174,1.376,4.357,65.0,65.0,0.0,0.0,74.7,67.5,66.7,75.3,89.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,57.0,0.893,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1172,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.4,1.4,0.004,0.381,3495,812,0.0,0.0,0.0,0.000,0.042,2932,309,41.0,52.8,0.725,11.880,11.889,11.876,11.875,1065,27.554,11.421,27.554,7.199,4.684,15.665,11.875,20.356,7.199,4.121,4.132,1365.0,1750.2,1260.0,1232.1,1.0,0.0,0.0,0.0,14.2,0.1,0.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.4,17.2,871,712,61,8.0,53,4,0.544,0.415,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:1.223,9064,10215,47.0,4373,11962,26.7,0.7,0.900,0.899,0.900,0.900,0.900,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,3007.3,100.2,2606.3,1002.4,2176.2,2109.4,2117.8,2157.0,2320.6,2176.2,64.3,55.3,68.1,62.1,71.9,71.9,64.3,100.0,30.0,30.0,30.0,30.0,30.0,26.0,56,57,58,54,54,44,43,42,46,46,59,58,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,59,58,54,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,16.302,12.747,1.484,3.590,65.0,65.0,0.0,0.0,72.4,70.1,70.4,71.7,77.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,57.0,0.893,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1171,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.2,1.2,0.001,0.137,3495,813,0.0,0.8,0.8,0.000,0.210,2932,309,41.1,53.1,0.725,11.881,11.892,11.877,11.876,1061,27.709,11.490,27.709,7.288,4.697,15.713,11.982,20.420,7.288,4.137,4.175,1365.0,1750.2,1260.0,1373.0,3.0,1.0,2.0,1.0,16.0,0.9,3.3,0.0,1.8,0.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.6,17.3,984,827,88,8.0,53,4,2.704,1.184,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:4.470,9479,9800,49.1,4771,11564,29.2,0.7,0.700,0.700,0.701,0.700,0.700,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,2198.8,2201.5,2200.4,2197.9,2195.2,2198.8,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,50,50,51,49,50,50,50,49,51,50,56,51,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,55,51,52,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.565,10.930,1.827,3.664,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,Yes,42.0,43.0,13.0,12.0,55.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1226,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,0.5,0.7,0.010,0.196,3495,813,11.4,0.2,11.6,4.202,0.403,2943,310,41.2,53.1,0.725,11.881,11.890,11.877,11.876,1062,27.614,11.449,27.614,7.222,4.697,15.677,11.923,20.391,7.222,4.143,4.153,1365.0,1750.2,1260.0,1374.4,4.0,1.0,2.0,1.0,16.5,1.6,8.2,0.0,2.2,1.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.6,17.3,1012,855,96,8.0,74,4,6754.281,88.581,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:8.840,9626,9653,49.9,4874,11461,29.8,0.7,0.700,0.700,0.700,0.700,0.700,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,49,49,50,48,48,51,51,50,52,52,53,50,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,53,50,51,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,10.832,3.625,1.427,7.236,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,53.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.001,0.064,3495,813,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2943,310,40.0,52.0,0.719,11.885,11.896,11.883,11.875,1061,9.369,4.558,9.266,2.393,2.938,3.933,5.332,6.873,2.393,3.930,3.967,420.0,101.3,540.0,420.0,23.0,13.0,4.0,5.0,16.5,4.1,18.8,0.0,6.0,3.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,5.9,1012,855,97,2.5,74,4,15.325,7.799,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:11.386,9594,9686,49.7,4880,11455,29.8,0.7,0.705,0.702,0.706,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,100.0,100.0,99.6,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,47,47,52,52,51,53,53,53,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,53,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.824,3.572,1.463,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.045,3495,814,0.0,0.1,0.1,0.000,0.270,2943,311,40.1,52.2,0.719,11.886,11.898,11.883,11.876,1065,8.955,4.995,10.227,2.727,2.939,4.551,5.665,7.500,2.727,3.908,4.709,420.0,101.3,540.0,420.0,28.0,17.0,8.0,3.0,16.5,5.8,29.2,0.0,6.2,5.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.8,5.6,1012,855,98,2.5,74,4,1.684,3.044,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:14.471,9596,9683,49.7,4899,11437,29.9,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.705,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,47,47,52,52,51,53,53,53,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.772,3.519,1.447,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1093,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.151,3495,814,0.0,0.0,0.0,0.000,0.040,2943,311,39.8,51.7,0.719,11.885,11.896,11.882,11.875,1066,9.529,4.672,9.281,2.398,2.903,3.969,5.296,6.883,2.398,4.380,4.544,420.0,101.3,540.0,420.0,20.0,12.0,6.0,4.0,16.5,5.0,23.8,0.0,6.1,5.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,5.6,1012,855,98,2.5,74,4,0.394,1.090,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:17.938,9633,9646,49.9,4918,11417,30.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,47,47,52,52,51,53,53,53,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,53,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.839,3.577,1.489,11.303,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.029,3495,814,0.0,0.2,0.2,0.000,0.689,2943,313,39.8,51.7,0.719,11.885,11.897,11.882,11.875,1063,8.988,4.311,8.591,2.148,2.915,3.517,5.059,6.443,2.148,3.908,4.070,420.0,101.3,540.0,420.0,21.0,13.0,5.0,4.0,16.8,4.9,23.3,0.0,5.9,4.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.0,5.6,1032,874,98,2.5,74,4,0.715,1.023,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:21.149,9630,9649,49.9,4930,11405,30.1,0.7,0.700,0.700,0.700,0.700,0.700,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,99.5,100.0,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,47,47,52,52,51,53,53,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,53,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.844,3.598,1.424,11.265,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1101,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.8,0.7,1.5,0.015,0.031,3495,814,0.0,0.0,0.0,0.000,0.001,2943,313,39.8,51.8,0.719,11.886,11.900,11.883,11.875,1067,9.011,4.561,9.217,2.402,2.939,3.862,5.344,6.815,2.402,3.886,4.182,420.0,101.3,540.0,420.0,18.0,12.0,5.0,3.0,17.1,4.3,19.8,0.0,5.8,4.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.0,5.7,1049,891,98,2.5,74,4,0.999,1.737,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:23.469,9678,9602,50.1,4933,11402,30.2,0.7,0.702,0.701,0.705,0.700,0.700,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,46,47,53,52,51,54,53,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.886,3.628,1.482,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.3,1.3,0.000,0.261,3495,815,0.0,0.0,0.0,0.000,0.008,2943,313,39.9,51.8,0.719,11.883,11.894,11.881,11.875,1063,8.542,4.324,8.542,2.055,2.878,3.600,4.940,6.487,2.055,3.968,4.392,420.0,101.3,540.0,420.0,20.0,13.0,6.0,4.0,17.4,4.8,23.1,0.0,5.6,4.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.0,5.3,1067,910,98,2.5,74,4,1.119,0.375,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:25.749,9676,9604,50.1,4938,11397,30.2,0.7,0.703,0.705,0.700,0.701,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,48,49,46,46,53,52,51,54,54,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.883,3.626,1.487,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,43.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.029,3495,815,0.0,0.0,0.0,0.000,0.007,2943,313,40.0,51.9,0.719,11.884,11.895,11.881,11.875,1063,9.805,4.788,9.805,2.530,2.902,4.372,5.427,7.275,2.530,3.892,4.359,420.0,101.3,540.0,420.0,23.0,13.0,7.0,4.0,17.4,5.2,22.9,0.0,7.9,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,6.2,1067,910,98,2.5,74,4,1.263,1.149,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:28.492,9675,9604,50.1,4941,11394,30.2,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,47,47,52,52,51,53,53,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.918,3.651,1.505,11.296,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,0.5,0.6,0.017,0.036,3495,815,0.0,0.2,0.2,0.000,0.897,2943,315,39.9,51.9,0.719,11.882,11.891,11.879,11.876,1064,10.112,4.871,9.662,2.455,2.878,4.324,5.332,7.207,2.455,5.143,4.386,420.0,101.3,540.0,420.0,23.0,14.0,8.0,4.0,17.6,5.5,25.0,0.0,7.5,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,6.3,1081,924,99,2.5,74,4,1.311,1.722,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:31.982,9674,9605,50.1,4941,11394,30.2,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,801.2,801.2,801.2,801.2,801.2,100.1,801.2,1001.5,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,99.5,100.0,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,48,48,49,46,47,53,52,51,54,53,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,48,50,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.948,3.704,1.430,11.275,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,52.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,4.1,4.1,0.000,1.056,3495,818,0.4,0.4,0.8,0.009,0.074,2943,315,39.8,51.8,0.719,11.883,11.894,11.881,11.875,1063,10.829,5.161,10.829,2.836,2.914,5.073,5.748,7.993,2.836,3.886,4.334,420.0,101.3,540.0,420.0,19.0,12.0,8.0,3.0,17.7,4.4,18.1,0.0,7.7,4.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.7,5.9,1085,928,99,2.5,74,4,0.698,0.230,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:34.537,9674,9605,50.1,4948,11388,30.2,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.931,3.676,1.477,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,2.2,2.3,0.004,0.267,3495,819,1.4,2.6,4.0,1.066,1.805,2946,320,39.9,52.0,0.719,11.885,11.897,11.881,11.875,1065,9.893,5.050,9.894,2.552,2.927,4.396,5.486,7.342,2.552,5.928,4.370,420.0,101.3,540.0,420.0,25.0,14.0,7.0,4.0,17.7,5.1,23.3,0.0,7.1,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,9.4,6.3,1085,927,96,2.5,74,4,1.891,0.626,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:37.854,9692,9588,50.2,4983,11352,30.5,0.7,0.704,0.705,0.705,0.705,0.701,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.4,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.922,3.683,1.405,11.270,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.2,0.2,0.000,0.013,3495,819,9.0,0.0,9.0,8.257,0.005,2970,320,39.6,51.7,0.719,11.886,11.898,11.884,11.875,1065,6.898,3.717,7.072,1.593,2.891,2.579,4.489,5.479,1.593,3.870,3.884,420.0,101.3,540.0,224.7,16.0,12.0,8.0,2.0,17.7,4.1,16.4,0.0,7.5,4.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.6,1085,928,97,2.5,74,4,3.541,1.290,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:41.168,9689,9591,50.2,4979,11356,30.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,49,46,47,53,53,51,54,53,52,49,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.928,3.678,1.441,11.280,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.3,1.3,0.000,0.195,3495,820,1.3,0.0,1.3,0.383,0.001,2971,320,39.5,51.5,0.719,11.884,11.894,11.883,11.876,1066,5.265,3.026,5.265,0.820,2.819,1.628,3.634,4.445,0.820,3.853,3.952,420.0,101.3,540.0,215.1,16.0,11.0,7.0,2.0,17.9,4.2,18.7,0.0,6.9,4.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,4.4,1098,941,99,2.5,74,4,0.849,1.249,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:44.091,9672,9607,50.1,4988,11347,30.5,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,801.2,801.2,801.2,801.2,801.2,100.1,801.2,1001.5,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.5,99.5,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.941,3.709,1.371,11.263,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,4.0,4.0,0.000,1.876,3495,825,0.0,0.0,0.0,0.000,0.029,2971,321,39.6,51.6,0.719,11.887,11.899,11.886,11.876,1063,5.148,2.990,5.148,0.827,2.844,1.474,3.670,4.321,0.827,3.867,3.929,420.0,101.3,540.0,232.7,19.0,13.0,7.0,3.0,17.3,4.1,15.4,0.0,8.6,4.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.8,1063,906,97,2.5,74,4,0.268,0.145,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:46.451,9684,9595,50.2,5001,11335,30.6,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.910,3.656,1.464,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.027,3495,825,0.0,2.8,2.8,0.000,4.205,2971,332,39.7,51.6,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1065,7.321,3.857,7.321,1.667,2.902,2.745,4.560,5.654,1.667,3.878,4.323,420.0,101.3,540.0,237.5,24.0,14.0,8.0,4.0,17.3,5.6,24.1,0.0,9.1,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.8,1063,906,97,2.5,74,4,3.326,0.402,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:49.255,9683,9597,50.2,5013,11323,30.6,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.4,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.895,3.651,1.417,11.270,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.076,3495,825,0.8,1.7,2.5,0.380,1.905,2972,337,39.5,51.3,0.719,11.887,11.899,11.885,11.876,1063,6.334,4.642,9.342,2.322,2.903,4.112,5.225,7.020,2.322,3.870,4.663,420.0,101.3,540.0,215.5,15.0,12.0,8.0,2.0,17.3,4.5,18.2,0.0,8.2,4.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,9.2,4.0,1062,905,97,2.5,74,4,1.327,0.429,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:53.559,9688,9591,50.2,5025,11310,30.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.4,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,45,47,53,53,52,55,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.912,3.657,1.465,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.075,3495,826,1.6,0.5,2.1,1.025,0.032,2975,337,39.4,51.3,0.719,11.884,11.895,11.882,11.876,1064,5.534,4.611,9.362,2.438,2.879,4.028,5.320,6.924,2.438,3.859,4.250,420.0,101.3,540.0,223.9,18.0,12.0,7.0,3.0,17.2,4.8,20.3,0.0,8.3,4.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,4.8,1055,898,101,2.5,74,4,10.114,2.945,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:10:58.129,9703,9576,50.3,5051,11284,30.9,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.935,3.692,1.409,11.274,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.2,1.2,0.000,0.110,3495,826,0.0,100.0,100.0,0.000,0.286,2975,338,39.5,51.5,0.719,11.882,11.891,11.879,11.875,1064,9.274,5.226,10.773,2.922,2.889,4.954,5.807,7.851,2.922,4.242,4.676,420.0,101.3,540.0,435.0,17.0,11.0,7.0,3.0,17.2,4.1,16.5,0.0,7.7,4.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.0,6.2,1054,897,99,2.5,74,4,0.967,0.230,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:1.270,9691,9588,50.2,5071,11264,31.0,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.898,3.662,1.387,11.266,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,2.3,2.3,0.000,3.990,3495,844,0.0,2.1,2.1,0.000,3.310,2975,353,39.6,51.7,0.719,11.886,11.899,11.883,11.876,1065,10.085,5.111,10.377,2.849,2.927,4.587,5.772,7.528,2.849,4.160,4.949,420.0,101.3,540.0,435.0,8.0,7.0,2.0,2.0,17.2,4.5,17.4,0.0,8.8,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,6.2,1056,899,99,2.5,74,4,1.575,0.260,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:4.637,9670,9610,50.1,5032,11304,30.8,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.4,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,46,53,53,52,54,54,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.861,3.604,1.466,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.3,1.3,0.000,0.124,3495,844,0.0,0.2,0.2,0.000,0.667,2975,355,39.6,51.5,0.719,11.885,11.898,11.882,11.876,1062,9.853,4.858,9.853,2.718,2.951,4.171,5.665,7.135,2.718,4.021,4.488,420.0,101.3,540.0,435.0,17.0,11.0,4.0,3.0,17.3,4.0,19.5,0.0,5.0,3.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,6.1,1061,904,99,2.5,74,4,0.991,0.324,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:8.443,9689,9591,50.2,5028,11307,30.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,99.5,100.0,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,46,48,45,47,54,54,52,55,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,52,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.937,3.687,1.472,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.024,3495,844,0.0,0.1,0.1,0.000,0.037,2975,355,39.6,51.7,0.719,11.883,11.894,11.880,11.875,1065,10.107,4.908,10.069,2.753,2.914,4.396,5.664,7.316,2.753,4.033,4.275,420.0,101.3,540.0,435.0,24.0,14.0,11.0,4.0,17.3,5.7,22.5,0.0,11.2,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.7,6.3,1061,904,99,2.5,74,4,1.213,1.562,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:12.457,9692,9587,50.2,5046,11289,30.8,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.5,99.5,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.953,3.690,1.502,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.066,3495,845,0.0,0.0,0.0,0.000,0.006,2975,355,39.6,51.7,0.719,11.886,11.899,11.882,11.876,1060,9.736,4.820,9.736,2.693,2.939,4.099,5.629,7.043,2.693,4.021,4.525,420.0,101.3,540.0,435.0,16.0,11.0,7.0,2.0,17.5,4.4,20.5,0.0,6.4,4.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,6.1,1073,916,100,2.5,74,4,1.103,0.926,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:16.818,9696,9584,50.2,5057,11278,30.9,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.6,99.2,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,46,48,46,47,53,54,52,54,53,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.981,3.728,1.471,11.281,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,1.2,1.4,0.002,0.086,3495,845,0.3,0.0,0.3,0.338,0.003,2976,355,39.6,51.5,0.719,11.888,11.903,11.884,11.876,1066,10.684,5.284,10.684,3.076,2.964,4.635,6.033,7.608,3.076,4.837,4.642,420.0,101.3,540.0,435.0,20.0,12.0,6.0,3.0,17.6,5.2,21.8,0.0,8.6,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,5.9,1081,924,96,2.5,74,4,1.686,0.511,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:21.137,9696,9584,50.2,5063,11272,30.9,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,46,47,53,53,52,54,53,52,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,49,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.965,3.704,1.506,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.019,3495,845,1.6,0.7,2.3,1.059,0.006,2981,355,39.5,51.4,0.719,11.883,11.895,11.881,11.875,1063,9.283,4.696,9.503,2.634,2.902,3.968,5.534,6.869,2.634,4.010,4.210,420.0,101.3,540.0,435.0,14.0,10.0,5.0,2.0,17.6,4.9,21.5,0.0,7.3,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.8,6.4,1081,924,92,2.5,74,4,0.815,1.065,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:23.946,9692,9587,50.2,5086,11249,31.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,47,47,48,45,46,54,53,52,55,54,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.911,3.655,1.481,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.047,3495,845,0.0,0.3,0.3,0.000,0.724,2981,358,39.6,51.6,0.719,11.887,11.902,11.883,11.876,1064,9.860,4.873,9.860,2.729,2.964,4.159,5.688,7.131,2.729,4.033,4.562,420.0,101.3,540.0,435.0,20.0,12.0,6.0,3.0,18.2,5.0,22.5,0.0,7.2,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.0,6.5,1119,962,102,2.5,74,4,2.148,0.515,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:28.055,9735,9544,50.4,5092,11244,31.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.4,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,48,45,45,54,53,52,55,55,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.909,3.648,1.504,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,51.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.059,3495,845,3.8,3.0,6.9,0.426,1.209,2982,361,39.4,51.3,0.719,11.888,11.901,11.887,11.875,1065,6.641,3.784,6.482,1.427,2.916,2.128,4.346,5.055,1.427,6.245,4.026,420.0,101.3,540.0,226.0,25.0,15.0,6.0,4.0,18.2,5.3,25.0,0.0,7.0,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.5,1116,959,102,2.5,74,4,19.835,0.495,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:30.286,9716,9563,50.3,5071,11265,31.0,0.7,0.705,0.706,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,100.0,100.0,99.6,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,48,45,45,54,53,52,55,55,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.857,3.596,1.495,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.027,3495,846,2.9,0.0,2.9,1.457,0.008,2988,361,39.3,51.3,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1065,6.664,3.600,6.664,1.519,2.926,2.198,4.453,5.145,1.519,3.845,4.134,420.0,101.3,540.0,228.0,28.0,15.0,6.0,5.0,18.3,5.7,27.3,0.0,6.8,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.8,4.6,1123,966,101,2.5,74,4,0.527,0.283,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:32.522,9723,9556,50.4,5069,11266,31.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.2,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,46,54,54,53,55,54,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.817,3.557,1.501,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.018,3495,846,15.0,9.6,24.6,9.806,3.809,3008,369,39.3,51.0,0.719,11.884,11.893,11.883,11.875,1065,7.189,3.953,7.189,1.584,2.902,2.697,4.489,5.605,1.584,5.259,4.270,420.0,101.3,540.0,230.5,27.0,15.0,6.0,5.0,17.2,6.0,28.5,0.0,7.0,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.4,1056,899,102,2.5,74,4,0.727,1.642,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:34.763,9731,9548,50.4,5077,11258,31.0,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,47,45,45,54,53,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.869,3.607,1.476,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.075,3495,846,19.8,0.9,20.7,6.770,1.399,3023,372,39.4,51.3,0.719,11.887,11.900,11.886,11.875,1065,6.859,3.690,6.859,1.554,2.927,2.365,4.489,5.305,1.554,3.845,4.309,420.0,101.3,540.0,226.3,25.0,15.0,6.0,5.0,17.5,5.4,26.4,0.0,6.7,5.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.8,1077,920,102,2.5,75,4,0.410,0.147,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:37.081,9646,9633,50.0,5021,11315,30.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,48,45,45,54,53,52,55,55,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.780,3.520,1.493,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.001,0.036,3495,846,17.9,0.4,18.3,12.887,1.354,3051,375,39.3,51.2,0.719,11.888,11.901,11.887,11.876,1062,6.775,3.657,6.775,1.530,2.940,2.306,4.465,5.245,1.530,3.842,4.282,420.0,101.3,540.0,233.7,26.0,15.0,6.0,5.0,17.1,6.0,28.9,0.0,6.6,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.7,1053,896,92,2.5,75,4,1.019,0.227,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:39.644,9650,9629,50.0,5017,11318,30.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,48,45,45,54,54,52,55,55,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.795,3.538,1.473,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.9,0.3,2.2,0.073,0.071,3495,846,15.8,10.9,26.6,13.044,2.047,3083,380,39.3,51.1,0.719,11.891,11.907,11.889,11.876,1066,7.660,3.978,7.660,1.812,2.941,2.889,4.750,5.848,1.812,3.831,4.259,420.0,101.3,540.0,244.6,28.0,15.0,7.0,5.0,17.3,5.6,26.8,0.0,6.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.8,1062,905,95,2.5,75,4,1.344,0.388,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:43.619,9652,9627,50.0,5028,11308,30.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,48,45,45,54,54,52,55,55,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.827,3.566,1.463,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,4.0,0.3,4.4,0.985,0.105,3498,846,11.0,0.0,11.0,3.827,0.000,3092,380,39.2,50.9,0.719,11.885,11.896,11.883,11.875,1063,6.857,3.964,7.663,1.717,2.891,3.042,4.608,5.946,1.717,3.831,4.262,420.0,101.3,540.0,225.4,23.0,14.0,6.0,4.0,17.3,5.0,23.6,0.0,6.4,5.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,5.3,1066,909,95,2.5,75,4,0.597,0.260,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:46.582,9666,9614,50.1,5044,11291,30.8,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,48,45,45,54,53,52,55,55,50,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,48,49,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.776,3.526,1.439,11.281,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,2.3,1.2,3.4,0.561,0.107,3500,847,3.5,2.9,6.4,3.399,1.437,3105,385,39.1,51.1,0.719,11.887,11.899,11.886,11.876,1065,7.858,2.934,5.037,0.775,2.856,1.391,3.634,4.262,0.775,3.826,3.847,420.0,101.3,540.0,210.0,20.0,12.0,5.0,4.0,17.3,5.6,26.0,0.0,7.4,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.6,1066,909,95,2.5,75,4,0.345,1.030,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:49.503,9665,9614,50.1,5050,11285,30.9,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.747,3.493,1.458,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,1.4,1.7,0.068,0.230,3500,847,5.2,3.4,8.6,7.327,0.065,3125,386,39.1,51.1,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1064,8.144,4.187,8.144,1.942,2.890,3.303,4.833,6.202,1.942,3.809,4.612,420.0,101.3,540.0,228.7,25.0,14.0,6.0,4.0,17.3,5.6,26.4,0.0,6.5,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.0,1066,909,95,2.5,75,4,0.769,0.042,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:52.140,9672,9608,50.1,5063,11272,30.9,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,48,45,45,54,53,52,55,55,50,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.742,3.485,1.481,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,1.0,1.2,0.044,0.033,3500,847,4.0,0.0,4.0,8.644,0.011,3149,386,39.2,51.0,0.719,11.886,11.897,11.884,11.875,1063,7.181,3.960,7.560,1.761,2.927,2.864,4.679,5.799,1.761,4.099,4.192,420.0,101.3,540.0,228.8,27.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.8,27.6,0.0,6.8,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.4,4.6,1066,909,95,2.5,75,4,18.829,1.301,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:54.396,9675,9604,50.1,5075,11261,31.0,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.4,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,47,45,45,54,53,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.734,3.473,1.471,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,2.0,2.0,0.000,0.253,3500,848,3.9,0.3,4.2,7.562,0.412,3167,387,39.3,51.1,0.719,11.884,11.894,11.881,11.876,1061,7.386,3.864,7.386,1.684,2.914,2.780,4.596,5.702,1.684,3.821,4.206,420.0,101.3,540.0,230.8,27.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.7,27.6,0.0,6.5,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.6,1066,909,95,2.5,75,4,3.098,1.483,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:56.641,9669,9610,50.1,5072,11263,31.0,0.7,0.705,0.705,0.706,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.748,3.488,1.483,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.4,1.4,0.000,0.104,3500,848,7.2,1.7,8.8,9.240,1.671,3187,390,39.1,50.9,0.719,11.887,11.900,11.885,11.876,1064,7.524,4.162,7.524,1.708,2.927,2.876,4.643,5.816,1.708,5.854,4.399,420.0,101.3,540.0,229.5,26.0,15.0,7.0,5.0,17.3,5.8,27.2,0.0,7.0,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.7,1066,909,95,2.5,75,4,0.342,0.141,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:11:59.086,9669,9610,50.1,5072,11263,31.0,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.752,3.498,1.460,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.008,3500,848,5.2,0.3,5.5,10.406,0.909,3210,392,39.1,51.0,0.719,11.887,11.901,11.886,11.875,1064,6.782,3.645,6.782,1.508,2.904,2.365,4.418,5.274,1.508,3.809,4.241,420.0,101.3,540.0,229.9,27.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.6,27.2,0.0,6.3,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.7,1066,909,95,2.5,75,4,0.109,1.359,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:1.364,9665,9614,50.1,5075,11260,31.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,99.3,100.0,99.3,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.795,3.538,1.463,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.019,3500,848,8.3,2.3,10.6,9.260,0.849,3232,394,39.1,51.0,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1065,7.576,4.196,7.576,1.766,2.914,2.887,4.679,5.810,1.766,5.966,4.398,420.0,101.3,540.0,224.7,25.0,14.0,6.0,5.0,17.3,5.8,27.1,0.0,7.0,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,4.7,1066,909,95,2.5,75,4,1.633,0.552,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:3.680,9672,9607,50.1,5080,11256,31.0,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.796,3.547,1.428,11.280,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.4,1.4,0.000,0.188,3500,849,8.5,5.8,14.3,8.162,0.985,3249,396,39.1,51.0,0.719,11.886,11.899,11.885,11.875,1063,6.770,3.612,6.770,1.374,2.868,2.520,4.239,5.396,1.374,3.807,4.164,420.0,101.3,540.0,234.2,27.0,15.0,7.0,5.0,17.3,5.7,27.2,0.0,6.9,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.5,1066,909,95,2.5,75,4,1.166,0.211,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:5.909,9675,9604,50.1,5086,11249,31.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,99.3,100.0,98.6,100.0,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,48,45,45,54,54,52,55,55,51,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,48,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.811,3.551,1.488,11.306,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,1.0,1.2,0.102,0.071,3500,849,3.9,0.2,4.1,7.036,0.474,3264,397,39.0,50.9,0.719,11.886,11.898,11.885,11.876,1063,7.217,3.804,7.217,1.628,2.915,2.662,4.548,5.589,1.628,3.814,4.236,420.0,101.3,540.0,228.6,24.0,14.0,6.0,4.0,17.3,5.5,26.3,0.0,6.7,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.8,1066,909,95,2.5,75,4,0.947,0.237,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:8.378,9667,9612,50.1,5082,11253,31.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,47,45,45,54,53,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.823,3.567,1.474,11.272,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,47.0,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,1.2,1.5,0.021,0.058,3500,849,5.0,0.1,5.1,6.714,0.442,3279,398,39.0,50.8,0.719,11.894,11.913,11.892,11.876,1063,7.110,3.957,7.110,1.605,2.943,2.557,4.548,5.505,1.605,5.480,4.256,420.0,101.3,540.0,232.4,26.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.6,27.0,0.0,6.5,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,4.9,1066,909,95,2.5,75,4,7.894,2.600,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:10.973,9674,9606,50.1,5088,11247,31.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,47,44,45,54,53,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.770,3.510,1.482,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,1.7,2.2,0.058,0.068,3500,849,9.7,0.4,10.1,11.522,1.266,3307,401,39.0,51.0,0.719,11.887,11.900,11.886,11.875,1063,6.928,3.713,6.928,1.481,2.916,2.520,4.394,5.447,1.481,3.804,4.443,420.0,101.3,540.0,226.9,27.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.8,27.7,0.0,6.8,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.3,1066,909,95,2.5,75,4,0.957,1.351,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:13.200,9676,9603,50.1,5087,11248,31.1,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.4,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,48,45,45,54,54,52,55,55,50,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.781,3.524,1.464,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,0.5,0.9,0.026,0.021,3500,849,5.5,3.7,9.2,10.308,0.999,3331,404,39.0,50.8,0.719,11.884,11.894,11.883,11.876,1063,6.569,3.568,6.569,1.341,2.878,2.341,4.216,5.228,1.341,3.843,4.356,420.0,101.3,540.0,233.0,28.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.8,27.8,0.0,6.8,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.1,1066,909,95,2.5,75,4,0.317,0.159,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:15.413,9672,9608,50.1,5086,11249,31.1,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.807,3.549,1.460,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.085,3500,849,4.8,0.9,5.7,3.997,0.497,3339,405,39.0,51.0,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1064,6.877,3.811,6.877,1.484,2.902,2.484,4.382,5.393,1.484,5.047,4.244,420.0,101.3,540.0,226.7,25.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.5,26.1,0.0,6.4,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.3,1066,909,95,2.5,75,4,0.314,0.106,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:17.658,9673,9606,50.1,5089,11246,31.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.755,3.497,1.467,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.010,3500,849,5.4,1.2,6.6,11.359,0.458,3364,406,38.9,50.8,0.719,11.883,11.892,11.882,11.875,1062,7.009,3.735,7.009,1.516,2.890,2.602,4.406,5.493,1.516,3.809,4.371,420.0,101.3,540.0,233.4,27.0,15.0,6.0,5.0,17.3,5.7,27.4,0.0,7.0,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.4,1066,909,95,2.5,75,4,1.097,0.233,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:20.506,9674,9606,50.1,5096,11239,31.1,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.711,3.455,1.466,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.6,0.9,0.014,0.023,3501,849,3.1,2.8,5.9,5.350,0.953,3375,408,39.0,50.8,0.719,11.882,11.890,11.881,11.875,1065,8.310,4.222,8.310,2.014,2.866,3.422,4.881,6.296,2.014,3.804,4.391,420.0,101.3,540.0,233.5,28.0,16.0,6.0,5.0,17.4,6.1,29.8,0.0,6.8,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.4,1067,910,95,2.5,75,4,0.314,0.136,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:22.787,9696,9584,50.2,5117,11219,31.3,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.691,3.433,1.479,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,0.6,0.9,0.027,0.061,3501,850,11.2,2.0,13.2,6.672,0.730,3394,410,39.0,50.7,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1066,7.345,4.001,7.345,1.656,2.879,2.804,4.536,5.689,1.656,5.385,4.054,420.0,101.3,540.0,244.8,28.0,15.0,6.0,5.0,17.4,5.6,26.7,0.0,6.6,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.6,1067,910,95,2.5,75,4,1.372,1.349,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:25.223,9702,9577,50.3,5140,11195,31.4,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,99.3,100.0,99.3,99.3,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,47,45,45,54,53,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.720,3.459,1.478,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.1,0.8,1.9,0.192,0.069,3501,850,19.8,2.3,22.0,11.430,0.952,3418,412,38.9,50.8,0.719,11.884,11.895,11.883,11.876,1065,6.979,3.706,6.979,1.505,2.867,2.602,4.370,5.474,1.505,3.793,4.260,420.0,101.3,540.0,240.7,26.0,15.0,6.0,5.0,17.4,5.6,27.2,0.0,6.6,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.6,1070,913,95,2.5,75,4,0.319,0.183,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:27.649,9745,9534,50.5,5187,11149,31.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,100.0,99.3,99.3,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.741,3.481,1.474,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,0.0,0.2,0.013,0.000,3501,850,2.1,0.1,2.2,3.331,0.416,3426,413,38.8,50.7,0.719,11.883,11.893,11.882,11.875,1063,7.732,3.996,7.732,1.806,2.902,3.018,4.703,5.926,1.806,3.802,4.265,420.0,101.3,540.0,235.1,25.0,14.0,7.0,4.0,17.4,5.5,26.2,0.0,6.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.8,1071,913,95,2.5,75,4,0.526,0.192,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:29.911,9774,9506,50.6,5218,11117,31.9,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.3,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.689,3.425,1.492,11.295,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.024,3501,850,9.2,0.8,10.0,9.622,0.871,3448,415,38.9,50.9,0.719,11.886,11.897,11.884,11.875,1063,6.739,3.623,6.739,1.430,2.879,2.424,4.299,5.309,1.430,3.855,4.241,420.0,101.3,540.0,240.3,27.0,15.0,6.0,5.0,17.5,5.6,27.0,0.0,6.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.5,1074,917,95,2.5,75,4,0.093,0.025,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:32.173,9789,9490,50.7,5232,11104,32.0,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,48,44,45,54,54,52,56,55,50,48,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.669,3.412,1.481,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.018,3501,850,11.8,0.3,12.1,11.829,0.946,3473,417,38.8,50.8,0.719,11.887,11.900,11.886,11.876,1065,6.836,3.650,6.836,1.435,2.880,2.508,4.323,5.401,1.435,3.782,4.251,420.0,101.3,540.0,242.0,28.0,16.0,7.0,5.0,17.5,5.5,26.5,0.0,6.6,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.3,1076,919,95,2.5,75,4,1.239,1.132,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:34.491,9801,9478,50.8,5241,11094,32.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.666,3.410,1.462,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,0.8,1.3,0.026,0.037,3501,850,8.5,1.3,9.8,8.649,0.910,3492,419,38.9,50.8,0.719,11.888,11.902,11.887,11.875,1066,7.373,3.869,7.373,1.655,2.904,2.805,4.560,5.718,1.655,3.808,4.345,420.0,101.3,540.0,235.9,24.0,14.0,7.0,4.0,17.6,5.5,26.1,0.0,6.6,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.4,1080,923,96,2.5,75,4,1.625,0.218,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:36.868,9813,9467,50.8,5268,11068,32.2,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.716,3.457,1.477,11.299,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.238,3501,850,15.5,0.5,16.0,13.942,0.011,3524,419,38.8,50.6,0.719,11.891,11.907,11.889,11.876,1061,7.151,3.769,7.151,1.582,2.917,2.639,4.501,5.569,1.582,3.793,4.187,420.0,101.3,540.0,227.7,25.0,15.0,6.0,5.0,17.6,5.5,26.0,0.0,6.8,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.3,1084,927,84,2.5,75,4,6.787,34.283,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:39.879,9842,9437,51.0,5301,11035,32.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,99.3,100.0,99.3,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.725,3.461,1.477,11.280,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,42.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,1.9,2.1,0.123,0.435,3501,851,9.5,3.5,12.9,8.409,0.451,3543,420,38.8,50.8,0.719,11.882,11.891,11.881,11.875,1065,7.369,3.766,7.150,1.517,2.854,2.768,4.370,5.633,1.517,3.846,4.239,420.0,101.3,540.0,243.0,26.0,15.0,6.0,5.0,17.7,5.9,28.3,0.0,6.9,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.4,1086,929,84,2.5,75,4,0.678,0.322,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:42.544,9861,9418,51.1,5326,11009,32.6,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.729,3.470,1.482,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,0.5,0.7,0.006,0.075,3501,852,11.9,1.4,13.4,9.734,1.070,3570,423,38.7,50.6,0.719,11.886,11.897,11.884,11.876,1063,6.900,3.822,7.233,1.576,2.879,2.769,4.453,5.657,1.576,3.782,4.476,420.0,101.3,540.0,241.3,26.0,15.0,7.0,5.0,17.7,5.5,26.6,0.0,6.7,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.4,1090,933,84,2.5,75,4,0.700,0.110,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:44.766,9885,9395,51.2,5350,10985,32.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,47,47,45,45,54,53,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.748,3.491,1.462,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.2,0.2,0.000,0.007,3501,852,8.0,1.4,9.4,8.108,0.805,3590,425,38.8,50.6,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1063,7.042,3.719,7.042,1.580,2.890,2.567,4.465,5.462,1.580,3.782,4.106,420.0,101.3,540.0,234.1,28.0,15.0,6.0,5.0,17.8,5.5,26.0,0.0,6.7,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.9,4.6,1093,936,84,2.5,75,4,10.090,34.759,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:46.971,9911,9368,51.4,5375,10960,32.9,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.2,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.723,3.462,1.489,11.296,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,34,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,1.3,1.6,0.037,0.027,3501,852,6.3,0.1,6.4,5.688,0.487,3602,426,38.8,50.7,0.719,11.887,11.900,11.886,11.876,1063,6.739,3.580,6.739,1.419,2.880,2.425,4.299,5.320,1.419,3.776,3.947,420.0,101.3,540.0,245.1,27.0,15.0,7.0,5.0,17.8,5.5,26.8,0.0,6.6,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.1,4.8,1094,937,84,2.5,75,4,0.143,0.075,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:49.612,9931,9348,51.5,5401,10934,33.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.747,3.489,1.452,11.283,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.2,0.2,0.000,0.008,3501,852,7.4,0.9,8.3,8.456,0.422,3622,427,38.7,50.8,0.719,11.884,11.893,11.883,11.875,1063,7.489,3.812,7.261,1.646,2.902,2.709,4.548,5.615,1.646,3.794,4.184,420.0,101.3,540.0,243.4,26.0,15.0,6.0,5.0,17.9,5.6,26.5,0.0,6.9,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.6,4.6,1097,940,84,2.5,75,4,2.482,1.240,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:52.642,9975,9305,51.7,5438,10897,33.2,0.7,0.706,0.705,0.705,0.706,0.706,801.2,801.2,801.2,801.2,801.2,100.1,801.2,1001.5,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.774,3.515,1.473,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.2,0.8,2.0,0.153,0.098,3502,852,5.2,2.0,7.2,5.642,1.639,3636,431,38.8,50.8,0.719,11.883,11.891,11.881,11.875,1063,6.970,3.698,6.970,1.468,2.866,2.626,4.334,5.502,1.468,3.776,4.269,420.0,101.3,540.0,230.9,25.0,14.0,6.0,4.0,17.9,5.7,27.1,0.0,6.8,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.5,1101,944,85,2.5,75,4,6.755,0.250,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:55.015,10013,9266,51.9,5470,10866,33.4,0.7,0.705,0.706,0.705,0.706,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.789,3.534,1.467,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.023,3502,852,6.6,1.3,7.8,6.744,0.714,3655,433,38.7,50.4,0.719,11.886,11.899,11.885,11.876,1063,6.951,3.692,6.951,1.487,2.891,2.567,4.382,5.464,1.487,3.782,4.221,420.0,101.3,540.0,238.3,25.0,15.0,6.0,5.0,18.0,5.6,26.8,0.0,6.6,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.2,1104,947,85,2.5,75,4,0.369,0.049,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:57.392,10033,9247,52.0,5487,10848,33.5,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.705,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.841,3.578,1.481,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.020,3502,852,3.5,1.3,4.8,4.373,0.886,3665,435,38.8,50.6,0.719,11.886,11.898,11.884,11.876,1063,6.951,3.929,6.951,1.458,2.891,2.591,4.346,5.493,1.458,5.956,4.220,420.0,101.3,540.0,241.4,27.0,15.0,7.0,5.0,18.0,5.5,26.1,0.0,6.5,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,4.4,1106,950,85,2.5,75,4,0.400,0.050,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:12:59.691,10055,9224,52.1,5508,10828,33.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.837,3.576,1.476,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.008,3502,852,4.6,0.1,4.8,4.747,0.455,3675,436,38.8,50.7,0.719,11.889,11.904,11.887,11.875,1063,7.051,3.712,7.051,1.515,2.893,2.627,4.406,5.536,1.515,3.766,4.100,420.0,101.3,540.0,234.3,25.0,14.0,6.0,5.0,18.1,5.7,27.0,0.0,6.9,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,4.3,1110,953,85,2.5,75,4,0.359,0.153,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:2.189,10068,9211,52.2,5516,10819,33.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.872,3.611,1.485,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1094,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,2.2,2.5,0.013,0.205,3502,853,10.4,4.1,14.6,4.898,0.941,3687,438,38.7,50.4,0.719,11.884,11.895,11.883,11.876,1064,5.363,3.083,5.363,0.882,2.855,1.616,3.729,4.481,0.882,3.784,4.159,420.0,101.3,540.0,236.9,25.0,14.0,6.0,5.0,18.1,5.6,26.2,0.0,6.9,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.7,1112,955,85,2.5,75,4,1.523,1.452,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:4.552,10092,9187,52.3,5547,10788,33.9,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.802,3.547,1.467,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.024,3502,853,2.9,0.4,3.3,4.488,0.851,3697,440,38.8,50.8,0.719,11.885,11.897,11.884,11.875,1065,6.605,3.822,6.605,1.359,2.867,2.365,4.228,5.246,1.359,6.165,4.205,420.0,101.3,540.0,251.8,27.0,15.0,6.0,5.0,18.1,5.7,27.0,0.0,6.9,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.7,1115,958,86,2.5,75,4,1.195,0.234,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:6.810,10114,9165,52.4,5570,10765,34.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.863,3.602,1.484,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.010,3502,853,5.7,0.1,5.9,1.444,0.463,3700,441,38.8,50.7,0.719,11.887,11.899,11.885,11.876,1063,7.463,3.891,7.463,1.706,2.903,2.840,4.608,5.757,1.706,3.781,4.254,420.0,101.3,540.0,241.3,26.0,15.0,6.0,5.0,18.2,5.9,28.8,0.0,6.8,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.7,1115,959,86,2.5,75,4,1.577,0.271,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:9.040,10101,9178,52.3,5571,10764,34.1,0.7,0.706,0.705,0.705,0.706,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.848,3.594,1.465,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.073,3502,853,10.1,5.7,15.8,4.708,0.941,3710,443,38.8,50.7,0.719,11.884,11.894,11.883,11.875,1062,6.585,3.553,6.585,1.369,2.890,2.317,4.251,5.216,1.369,3.776,4.203,420.0,101.3,540.0,221.2,23.0,13.0,4.0,5.0,18.2,5.1,26.2,0.0,4.9,4.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.1,1116,959,86,2.5,75,4,4.295,1.302,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:11.539,10122,9157,52.5,5591,10745,34.2,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.827,3.570,1.464,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.5,2.0,2.5,0.130,0.114,3502,853,14.8,0.0,14.8,13.239,0.012,3740,443,38.8,50.7,0.719,11.885,11.896,11.883,11.875,1063,7.414,4.163,8.233,1.941,2.843,3.446,4.786,6.292,1.941,3.776,4.210,420.0,101.3,540.0,239.6,25.0,14.0,6.0,5.0,18.3,5.3,23.8,0.0,8.1,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.6,1122,965,86,2.5,75,4,1.107,0.203,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:14.372,10128,9151,52.5,5602,10733,34.2,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,45,45,55,55,54,55,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.852,3.591,1.469,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.5,0.5,2.0,2.261,0.083,3508,853,20.1,5.6,25.7,14.468,1.231,3776,446,38.8,50.6,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1063,5.870,3.583,6.691,1.321,2.843,2.519,4.168,5.370,1.321,3.776,4.238,420.0,101.3,540.0,237.4,27.0,15.0,6.0,5.0,18.3,5.8,27.5,0.0,6.6,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,3.7,1127,970,86,2.5,75,4,0.523,1.118,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:17.660,10146,9133,52.6,5624,10712,34.4,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.815,3.558,1.483,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.4,0.8,2.1,0.949,0.099,3510,854,14.1,3.3,17.3,15.219,0.808,3814,448,38.6,50.4,0.719,11.885,11.896,11.883,11.875,1067,6.983,3.920,6.983,1.433,2.843,2.698,4.275,5.550,1.433,6.160,3.903,420.0,101.3,540.0,233.3,27.0,15.0,6.0,5.0,18.6,5.7,26.9,0.0,6.8,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,3.5,1143,986,86,2.5,75,4,1.408,0.218,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:20.062,10195,9085,52.8,5661,10674,34.6,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,99.5,100.0,100.0,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.787,3.529,1.452,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,0.5,0.7,0.009,0.018,3510,854,20.4,0.6,21.1,20.719,0.180,3882,449,38.6,50.4,0.719,11.884,11.893,11.882,11.875,1065,6.512,3.526,6.512,1.317,2.866,2.317,4.180,5.195,1.317,3.785,4.244,420.0,101.3,540.0,234.0,27.0,15.0,6.0,5.0,18.8,5.7,26.9,0.0,6.9,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.7,1154,997,86,2.5,75,4,0.907,0.178,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:22.313,10201,9078,52.9,5678,10657,34.7,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.765,3.512,1.468,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.023,3510,854,27.8,11.9,39.7,22.758,1.416,3931,452,38.8,50.7,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1064,6.960,3.722,6.960,1.500,2.867,2.579,4.370,5.460,1.500,3.855,4.407,420.0,101.3,540.0,236.1,26.0,15.0,6.0,5.0,18.9,5.5,26.2,0.0,6.9,5.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.8,1163,1006,86,2.5,75,4,0.729,0.275,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:24.704,10209,9071,52.9,5689,10646,34.8,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,45,45,54,54,53,55,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.824,3.572,1.439,11.283,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.018,3510,854,17.3,1.3,18.6,18.184,0.466,3970,453,38.7,50.5,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1064,7.071,3.738,7.071,1.517,2.902,2.650,4.418,5.554,1.517,3.774,4.244,420.0,101.3,540.0,220.8,23.0,14.0,6.0,4.0,19.1,5.2,25.0,0.0,6.6,4.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.0,4.3,1173,1016,86,2.5,75,4,1.881,0.493,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:27.353,10240,9039,53.1,5698,10638,34.8,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.760,3.497,1.489,11.298,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.063,3510,854,23.9,4.9,28.8,22.303,1.321,4021,456,38.6,50.5,0.719,11.886,11.897,11.884,11.876,1065,7.304,3.740,7.100,1.534,2.879,2.674,4.418,5.566,1.534,3.777,4.174,420.0,101.3,540.0,232.0,26.0,15.0,6.0,5.0,19.3,5.6,27.3,0.0,6.6,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.5,4.7,1185,1029,86,2.5,75,4,2.337,1.778,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:29.663,10254,9026,53.1,5721,10614,35.0,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.4,100.0,100.0,99.4,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.741,3.482,1.468,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.015,3510,854,22.5,2.9,25.4,19.249,0.773,4070,458,38.5,50.4,0.719,11.882,11.891,11.881,11.875,1063,7.151,3.757,7.151,1.545,2.866,2.733,4.406,5.606,1.545,3.766,4.195,420.0,101.3,540.0,237.3,27.0,15.0,7.0,5.0,19.5,5.7,27.3,0.0,6.7,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,3.7,1197,1040,86,2.5,75,4,1.716,0.151,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:31.961,10259,9021,53.2,5730,10606,35.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,49,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.807,3.550,1.462,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.9,1.9,0.000,1.084,3510,856,24.9,2.4,27.3,17.594,0.947,4108,460,38.6,50.5,0.719,11.888,11.902,11.886,11.876,1064,7.344,4.069,7.344,1.656,2.916,2.770,4.572,5.688,1.656,5.961,4.061,420.0,101.3,540.0,241.6,27.0,15.0,7.0,5.0,19.7,5.6,26.5,0.0,6.8,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.5,1208,1051,86,2.5,75,4,0.448,0.143,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:34.377,10295,8984,53.3,5746,10589,35.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.802,3.546,1.461,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.026,3510,856,20.1,2.8,23.0,16.887,0.914,4145,462,38.7,50.6,0.719,11.885,11.897,11.884,11.875,1061,7.342,4.071,7.342,1.625,2.891,2.817,4.513,5.717,1.625,5.695,4.417,420.0,101.3,540.0,237.2,28.0,15.0,7.0,5.0,19.8,5.8,27.4,0.0,6.7,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.1,4.5,1216,1060,86,2.5,75,4,0.588,0.206,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:36.737,10309,8971,53.4,5768,10567,35.3,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,46,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.767,3.509,1.481,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.054,3510,856,16.9,1.0,17.9,15.138,0.011,4181,462,38.6,50.4,0.719,11.888,11.903,11.887,11.875,1065,7.116,3.752,7.116,1.582,2.916,2.603,4.501,5.534,1.582,3.755,4.182,420.0,101.3,540.0,233.6,25.0,14.0,6.0,5.0,19.9,5.6,26.5,0.0,6.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.4,1225,1069,86,2.5,75,4,2.652,0.812,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:39.594,10312,8967,53.4,5786,10549,35.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.706,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.782,3.523,1.456,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.3,0.2,1.5,0.581,0.006,3511,856,17.5,4.4,22.0,17.793,1.338,4221,465,38.6,50.4,0.719,11.891,11.908,11.890,11.876,1064,7.593,3.723,7.048,1.532,2.929,2.580,4.465,5.516,1.532,3.768,4.136,420.0,101.3,540.0,236.4,25.0,15.0,6.0,5.0,20.1,5.5,26.0,0.0,6.7,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,4.9,4.3,1238,1081,86,2.5,75,4,0.583,1.152,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:41.921,10359,8921,53.7,5798,10538,35.4,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,46,46,44,45,55,54,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.824,3.561,1.487,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.7,0.8,1.5,0.087,0.018,3512,856,10.7,3.8,14.5,13.671,1.106,4258,468,38.5,50.4,0.719,11.886,11.898,11.884,11.875,1063,7.552,3.904,7.552,1.705,2.879,2.959,4.584,5.847,1.705,3.766,4.140,420.0,101.3,540.0,238.2,26.0,15.0,6.0,5.0,20.3,5.5,26.4,0.0,6.6,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,3.9,1246,1090,86,2.5,75,4,0.473,0.250,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:44.195,10364,8916,53.7,5806,10529,35.5,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,98.6,100.0,99.3,100.0,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.760,3.504,1.455,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.010,3512,856,15.4,2.1,17.5,9.785,0.931,4279,470,38.6,50.7,0.719,11.890,11.906,11.888,11.876,1064,7.278,3.811,7.278,1.629,2.893,2.758,4.513,5.649,1.629,3.975,3.978,420.0,101.3,540.0,234.7,27.0,15.0,6.0,5.0,20.4,5.6,26.7,0.0,7.0,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.7,1251,1095,86,2.5,75,4,5.662,3.026,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:46.458,10376,8904,53.8,5815,10520,35.5,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.774,3.515,1.482,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.114,3512,857,16.0,0.6,16.6,11.108,0.479,4303,471,38.5,50.4,0.719,11.887,11.900,11.885,11.875,1063,7.197,4.026,7.197,1.571,2.904,2.710,4.477,5.626,1.571,5.973,4.210,420.0,101.3,540.0,234.2,25.0,14.0,6.0,5.0,20.5,5.6,26.8,0.0,6.7,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.7,1260,1103,86,2.5,75,4,0.775,0.133,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:49.320,10413,8866,54.0,5829,10506,35.6,0.7,0.708,0.706,0.711,0.710,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.757,3.504,1.458,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.051,3512,857,25.4,19.1,44.5,19.272,0.055,4348,471,38.5,50.4,0.719,11.886,11.898,11.885,11.875,1066,6.253,3.445,6.253,1.223,2.867,2.151,4.097,5.030,1.223,3.766,4.395,420.0,101.3,540.0,231.8,24.0,14.0,6.0,4.0,20.8,5.5,26.3,0.0,6.7,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.5,4.6,1275,1118,86,2.5,75,4,0.410,0.103,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:51.567,10425,8855,54.0,5848,10488,35.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.4,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.771,3.513,1.470,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.8,1.8,0.000,0.356,3512,858,22.8,4.1,26.9,17.227,0.404,4393,472,38.5,50.3,0.719,11.885,11.898,11.883,11.875,1061,7.386,3.850,7.386,1.665,2.891,2.816,4.560,5.721,1.665,3.755,4.191,420.0,101.3,540.0,237.9,29.0,16.0,7.0,5.0,20.9,6.0,28.4,0.0,6.9,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.9,4.8,1285,1129,86,2.5,75,4,0.471,0.180,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:53.909,10414,8865,54.0,5830,10505,35.6,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.809,3.554,1.454,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.099,3512,858,18.4,7.7,26.1,15.516,1.880,4426,476,38.5,50.3,0.719,11.889,11.903,11.887,11.875,1066,7.506,3.905,7.506,1.701,2.916,2.877,4.620,5.805,1.701,3.749,4.272,420.0,101.3,540.0,238.2,27.0,15.0,6.0,5.0,21.1,5.6,26.6,0.0,6.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.2,1295,1138,86,2.5,75,4,0.610,1.380,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:56.154,10421,8858,54.0,5843,10493,35.7,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.805,3.546,1.475,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.012,3512,858,18.4,1.4,19.9,18.462,0.900,4467,478,38.5,50.3,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1065,7.057,3.712,7.057,1.478,2.866,2.709,4.346,5.579,1.478,3.758,4.139,420.0,101.3,540.0,231.3,23.0,14.0,6.0,4.0,21.2,5.5,26.1,0.0,6.5,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.5,1304,1148,86,2.5,75,4,1.319,0.157,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:13:58.406,10479,8801,54.3,5857,10479,35.8,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,98.6,100.0,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.730,3.475,1.450,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.007,3512,858,15.8,1.2,17.0,9.353,0.464,4487,479,38.5,50.4,0.719,11.888,11.901,11.886,11.876,1064,5.779,3.240,5.779,1.066,2.880,1.830,3.943,4.713,1.066,3.760,4.122,420.0,101.3,540.0,233.4,23.0,14.0,6.0,4.0,21.3,5.5,26.1,0.0,6.6,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,3.6,1308,1152,86,2.5,75,4,0.568,0.357,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:0.645,10498,8781,54.4,5880,10455,35.9,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.724,3.467,1.468,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.014,3512,858,19.2,1.5,20.7,13.111,0.933,4515,481,38.5,50.5,0.719,11.887,11.901,11.886,11.876,1062,7.468,3.932,7.468,1.686,2.892,2.876,4.584,5.782,1.686,4.008,4.407,420.0,101.3,540.0,239.8,28.0,15.0,7.0,5.0,21.4,5.7,27.0,0.0,6.8,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.7,1318,1161,86,2.5,75,4,1.612,0.283,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:2.942,10505,8775,54.4,5897,10439,36.0,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.735,3.476,1.482,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.7,0.9,2.7,0.458,0.133,3513,858,14.6,3.5,18.1,11.287,0.483,4539,482,38.4,50.4,0.719,11.886,11.897,11.884,11.875,1064,6.836,3.674,6.836,1.447,2.867,2.508,4.311,5.389,1.447,3.993,4.268,420.0,101.3,540.0,233.1,27.0,15.0,6.0,5.0,21.5,5.8,27.8,0.0,6.7,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.1,4.2,1323,1166,86,2.5,75,4,0.392,0.166,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:5.260,10521,8758,54.5,5912,10423,36.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.768,3.508,1.484,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.014,3513,858,16.2,4.3,20.5,12.908,0.454,4567,483,38.5,50.3,0.719,11.892,11.910,11.890,11.876,1065,7.254,3.805,7.254,1.601,2.894,2.746,4.489,5.653,1.601,3.766,4.244,420.0,101.3,540.0,237.9,26.0,15.0,7.0,5.0,21.7,5.7,27.2,0.0,6.8,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.5,1331,1173,81,2.5,75,4,1.215,1.412,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:7.530,10576,8704,54.8,5940,10396,36.3,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,46,46,44,45,55,54,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.810,3.547,1.478,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.075,3513,859,13.4,2.3,15.7,13.561,1.347,4598,486,38.4,50.3,0.719,11.889,11.905,11.888,11.876,1065,6.708,3.550,6.708,1.395,2.905,2.401,4.299,5.313,1.395,3.738,3.796,420.0,101.3,540.0,248.4,27.0,15.0,6.0,5.0,21.8,5.4,26.2,0.0,6.5,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.0,1338,1181,81,2.5,75,4,61.587,0.985,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:9.802,10588,8691,54.9,5951,10384,36.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,51,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.779,3.529,1.456,11.282,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.023,3513,859,18.1,5.1,23.3,14.051,0.936,4628,488,38.4,50.3,0.719,11.892,11.909,11.890,11.876,1064,7.064,3.742,7.064,1.576,2.930,2.556,4.501,5.488,1.576,3.749,4.238,420.0,101.3,540.0,239.9,27.0,15.0,6.0,5.0,21.9,5.7,27.2,0.0,7.0,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.7,1346,1190,81,2.5,75,4,0.564,0.119,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:12.186,10601,8679,54.9,5968,10367,36.5,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.780,3.518,1.464,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.110,3513,859,17.5,3.0,20.6,9.043,0.486,4647,489,38.5,50.4,0.719,11.888,11.903,11.887,11.876,1064,6.958,3.949,7.507,1.716,2.916,2.865,4.632,5.791,1.716,3.971,4.428,450.0,101.3,540.0,200.4,19.0,11.0,0.0,4.0,22.0,5.2,24.9,0.0,6.7,5.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,4.9,1353,1196,81,2.5,75,4,1.643,0.245,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:14.604,10611,8668,55.0,5986,10349,36.6,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,100.0,98.7,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,46,47,44,44,55,54,53,56,56,49,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.719,3.462,1.471,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.1,0.8,0.9,0.066,0.058,3513,859,11.6,4.2,15.8,9.990,0.016,4670,489,38.4,50.4,0.719,11.898,11.921,11.898,11.877,1062,7.265,3.807,7.265,1.668,2.945,2.641,4.608,5.597,1.668,3.747,4.121,420.0,101.3,540.0,255.9,25.0,14.0,7.0,4.0,22.1,5.4,25.7,0.0,6.9,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.6,1358,1201,81,2.5,75,4,0.696,0.175,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:16.971,10625,8654,55.1,6007,10329,36.7,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.706,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,98.7,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.842,3.582,1.492,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.189,3513,859,21.9,4.4,26.2,11.013,1.336,4696,492,38.3,50.1,0.719,11.887,11.899,11.885,11.875,1063,5.945,3.304,5.945,1.225,2.927,1.783,4.145,4.720,1.225,4.011,3.752,420.0,101.3,540.0,238.8,27.0,15.0,6.0,5.0,22.2,5.7,27.1,0.0,6.6,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.9,1364,1207,81,2.5,75,4,1.264,0.194,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:19.189,10692,8588,55.4,6039,10296,36.9,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,100.0,100.0,98.6,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.899,3.641,1.469,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.021,3513,859,15.4,0.2,15.6,9.103,0.909,4716,494,38.4,50.3,0.719,11.887,11.901,11.885,11.876,1060,7.291,3.817,7.291,1.589,2.892,2.793,4.477,5.702,1.589,3.749,4.276,420.0,101.3,540.0,246.4,27.0,15.0,6.0,5.0,22.3,5.8,27.6,0.0,6.8,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,4.5,1368,1212,81,2.5,75,4,1.833,1.625,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:21.409,10709,8570,55.5,6062,10273,37.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.879,3.619,1.475,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.126,3513,860,16.3,3.9,20.2,13.743,1.230,4745,497,38.4,50.4,0.719,11.893,11.912,11.892,11.876,1062,5.979,3.288,5.979,1.024,2.847,2.105,3.860,4.955,1.024,3.732,4.064,420.0,101.3,540.0,226.2,24.0,14.0,6.0,4.0,22.3,5.3,25.5,0.0,6.9,5.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.9,1373,1217,81,2.5,75,4,1.118,0.106,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:23.914,10721,8559,55.6,6076,10259,37.1,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,44,55,55,53,56,56,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.842,3.581,1.468,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1111,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.078,3513,860,16.6,1.3,17.9,17.165,0.466,4782,498,38.4,50.5,0.719,11.889,11.904,11.887,11.876,1062,6.885,3.942,7.575,1.679,2.869,3.019,4.548,5.896,1.679,3.876,4.334,420.0,101.3,540.0,233.4,24.0,14.0,5.0,4.0,22.5,5.6,27.1,0.0,6.8,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.4,1384,1227,81,2.5,75,4,1.214,1.159,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:26.201,10733,8546,55.6,6097,10238,37.3,0.7,0.705,0.705,0.706,0.706,0.706,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.866,3.607,1.485,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.013,3513,860,18.9,1.4,20.3,17.094,0.827,4823,500,38.3,50.3,0.719,11.886,11.897,11.884,11.876,1060,6.450,3.505,6.450,1.216,2.831,2.389,4.050,5.234,1.216,3.745,4.410,420.0,101.3,540.0,247.7,27.0,15.0,6.0,5.0,22.7,5.6,27.3,0.0,6.4,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,4.3,1398,1242,81,2.5,75,4,0.273,0.190,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:28.423,10773,8506,55.8,6108,10228,37.3,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,49,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.853,3.597,1.463,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1100,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.016,3513,860,13.6,4.3,17.9,15.037,0.951,4855,502,38.3,50.2,0.719,11.888,11.902,11.886,11.876,1062,7.151,3.753,7.151,1.515,2.868,2.770,4.382,5.636,1.515,3.732,4.211,420.0,101.3,540.0,233.7,26.0,15.0,6.0,5.0,22.8,5.8,27.7,0.0,7.0,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.5,1401,1245,81,2.5,75,4,0.719,0.106,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:30.631,10790,8490,55.9,6131,10204,37.5,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.829,3.567,1.491,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.9,1.9,0.000,0.022,3513,860,12.9,4.2,17.1,8.586,0.948,4873,504,38.3,50.4,0.719,11.885,11.897,11.883,11.875,1062,7.300,3.863,7.300,1.575,2.855,2.852,4.429,5.725,1.575,4.364,4.089,420.0,101.3,540.0,237.8,26.0,15.0,6.0,5.0,22.9,5.5,26.4,0.0,6.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.6,1404,1248,81,2.5,75,4,1.537,1.562,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:33.043,10816,8463,56.1,6155,10181,37.6,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.803,3.540,1.481,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.061,3513,860,16.3,1.2,17.5,9.724,0.440,4895,505,38.4,50.3,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1062,6.295,3.413,6.295,1.172,2.831,2.282,4.002,5.123,1.172,3.727,4.113,420.0,101.3,540.0,236.0,27.0,15.0,6.0,5.0,22.9,5.7,27.4,0.0,6.6,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,9.0,3.9,1408,1252,81,2.5,75,4,1.156,0.275,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:35.346,10820,8459,56.1,6157,10178,37.6,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.947,3.687,1.472,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.007,3513,860,4.4,4.1,8.5,4.201,0.933,4904,507,38.4,50.2,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1062,7.333,3.841,7.333,1.617,2.867,2.840,4.477,5.716,1.617,3.950,4.148,420.0,101.3,540.0,234.6,27.0,15.0,6.0,5.0,22.9,5.8,27.7,0.0,6.7,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.0,1409,1253,81,2.5,75,4,1.141,0.435,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:37.571,10841,8438,56.2,6185,10150,37.8,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.846,3.583,1.482,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.066,3513,860,7.2,0.2,7.4,9.164,0.927,4924,509,38.3,50.2,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1065,7.096,3.721,7.096,1.481,2.854,2.757,4.335,5.615,1.481,3.727,4.141,420.0,101.3,540.0,235.2,26.0,15.0,6.0,5.0,23.0,5.9,27.8,0.0,6.9,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,4.4,1414,1258,81,2.5,75,4,1.632,0.420,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:39.847,10845,8434,56.2,6193,10142,37.9,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.875,3.626,1.457,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.016,3513,860,4.4,0.0,4.4,1.876,0.000,4928,509,38.3,50.2,0.719,11.886,11.897,11.884,11.875,1062,6.514,3.511,6.514,1.279,2.867,2.353,4.145,5.235,1.279,3.738,4.185,420.0,101.3,540.0,229.8,26.0,15.0,6.0,5.0,23.0,5.7,27.6,0.0,6.6,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.4,1414,1258,81,2.5,75,4,1.438,0.287,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:42.400,10870,8409,56.3,6212,10123,38.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.910,3.651,1.455,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.054,3513,860,0.8,3.0,3.8,0.003,0.877,4928,511,38.3,50.1,0.719,11.888,11.902,11.887,11.876,1062,6.935,3.679,6.935,1.488,2.916,2.520,4.406,5.447,1.488,3.738,4.177,420.0,101.3,540.0,224.2,25.0,15.0,6.0,5.0,23.0,5.9,27.7,0.0,6.8,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.3,1414,1258,81,2.5,75,4,1.145,0.139,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:45.504,10864,8415,56.3,6212,10123,38.0,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.875,3.624,1.450,11.281,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,1.1,1.3,0.025,0.112,3513,861,16.4,3.0,19.4,3.580,1.325,4937,514,38.3,50.2,0.719,11.886,11.897,11.884,11.875,1062,6.498,3.502,6.498,1.277,2.879,2.341,4.156,5.221,1.277,3.727,4.142,420.0,101.3,540.0,226.3,27.0,15.0,7.0,5.0,23.0,5.9,28.1,0.0,7.0,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.7,1415,1259,81,2.5,75,4,6.232,1.593,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:47.734,10866,8414,56.3,6226,10110,38.1,0.7,0.706,0.705,0.705,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.870,3.614,1.465,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.2,0.1,1.3,0.463,0.049,3514,861,21.8,0.8,22.6,0.023,0.700,4937,516,38.5,50.3,0.719,11.887,11.901,11.884,11.875,1065,9.910,5.045,9.910,2.717,2.940,4.242,5.653,7.193,2.717,5.949,4.082,510.0,101.3,540.0,229.8,28.0,15.0,7.0,5.0,23.2,6.4,31.0,0.0,7.6,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,6.1,1425,1269,69,2.5,75,5,5.593,5.011,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:49.955,10869,8411,56.3,6229,10106,38.1,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.2,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,13.259,3.599,1.458,9.691,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.049,3514,861,0.0,0.4,0.4,0.000,0.970,4937,518,38.5,50.4,0.719,11.888,11.904,11.884,11.876,1065,10.540,5.054,10.540,2.851,3.131,4.552,5.973,7.689,2.851,3.758,4.141,660.0,202.5,600.0,614.8,29.0,17.0,7.0,3.0,23.2,5.6,27.1,0.0,7.4,4.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,6.9,1425,1269,69,5.0,75,5,1.554,1.743,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:52.327,10874,8405,56.4,6230,10106,38.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.330,3.627,1.497,8.733,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.2,1.2,0.000,0.023,3514,861,0.0,1.6,1.6,0.000,0.930,4937,520,38.5,50.4,0.719,11.885,11.898,11.881,11.876,1064,10.610,5.064,10.610,2.915,2.927,4.753,5.843,7.695,2.915,3.740,4.177,420.0,101.3,540.0,451.4,30.0,16.0,7.0,5.0,23.2,5.9,29.0,0.0,7.7,4.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,9.3,6.4,1425,1269,69,2.5,75,5,1.138,0.253,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:54.831,10868,8411,56.3,6222,10113,38.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,46,46,47,44,45,55,54,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.726,3.628,1.490,8.127,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.018,3514,861,0.0,1.4,1.4,0.000,0.872,4937,522,38.6,50.5,0.719,11.890,11.908,11.887,11.876,1063,10.442,4.399,8.778,2.283,3.120,3.364,5.403,6.495,2.283,3.749,4.118,465.0,101.3,540.0,720.4,24.0,15.0,5.0,5.0,23.2,5.6,28.8,0.0,6.5,3.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.7,6.5,1425,1269,69,2.5,75,5,0.751,0.182,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:57.069,10870,8410,56.3,6224,10111,38.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.414,3.634,1.484,7.812,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1082,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.066,3514,861,0.0,0.7,0.7,0.000,0.867,4937,524,38.7,50.6,0.719,11.888,11.904,11.884,11.875,1062,11.200,5.393,11.200,3.528,3.119,4.540,6.650,7.672,3.528,3.943,4.359,765.0,202.5,705.0,734.6,21.0,13.0,5.0,3.0,23.2,5.8,30.0,0.0,6.9,3.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,7.0,1425,1269,69,5.0,75,5,2.669,1.616,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:14:59.406,10879,8401,56.4,6230,10105,38.1,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.074,3.632,1.491,8.474,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.016,3514,861,0.0,0.3,0.3,0.000,0.946,4937,526,38.6,50.5,0.719,11.883,11.894,11.880,11.875,1062,10.390,5.007,10.390,2.904,3.116,4.360,6.021,7.486,2.904,3.771,4.110,675.0,202.5,630.0,600.0,32.0,20.0,7.0,2.0,23.2,5.9,29.8,0.0,7.2,4.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,7.0,1425,1269,69,5.0,75,5,1.200,0.380,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:1.677,10870,8409,56.3,6222,10113,38.0,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.579,3.628,1.473,8.977,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.024,3514,861,0.0,0.4,0.4,0.000,0.877,4937,528,38.6,50.4,0.719,11.885,11.898,11.882,11.875,1064,9.868,4.782,9.868,2.589,2.927,4.337,5.522,7.279,2.589,3.758,4.173,420.0,101.3,540.0,516.2,22.0,13.0,7.0,4.0,23.2,5.0,23.8,0.0,7.2,4.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.8,6.2,1425,1269,69,2.5,75,5,1.154,0.253,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:4.517,10877,8403,56.4,6235,10100,38.1,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.886,3.633,1.448,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.3,0.5,0.014,0.018,3514,861,9.2,0.1,9.4,5.147,0.462,4948,529,38.6,50.4,0.719,11.887,11.902,11.883,11.876,1065,9.762,4.606,9.348,2.385,2.916,4.028,5.308,6.963,2.385,3.928,4.192,420.0,101.3,540.0,420.0,27.0,15.0,7.0,5.0,23.2,5.9,28.2,0.0,7.7,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,6.1,1426,1270,69,2.5,75,5,0.949,0.217,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:7.738,10938,8341,56.7,6262,10073,38.3,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.855,3.600,1.479,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.2,1.2,1.4,0.005,0.172,3514,862,10.9,1.9,12.8,5.970,0.497,4964,530,38.7,50.5,0.719,11.886,11.899,11.882,11.875,1063,9.251,4.670,9.611,2.435,2.891,4.278,5.320,7.176,2.435,3.766,4.122,420.0,101.3,540.0,420.0,27.0,14.0,7.0,5.0,23.6,6.1,29.1,0.0,7.6,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.7,5.9,1449,1293,70,2.5,75,5,1.002,0.276,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:10.872,11025,8254,57.1,6387,9948,39.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.785,3.536,1.428,11.277,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.012,3514,862,0.0,0.2,0.2,0.000,0.620,4964,532,38.4,50.1,0.719,11.889,11.907,11.886,11.876,1063,9.700,4.694,9.616,2.503,2.941,4.160,5.439,7.113,2.503,3.758,4.213,420.0,101.3,540.0,420.0,25.0,14.0,7.0,4.0,23.6,5.6,24.9,0.0,8.2,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.1,5.8,1449,1293,70,2.5,75,5,1.138,1.158,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:13.325,10974,8305,56.9,6354,9981,38.8,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.4,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.857,3.609,1.438,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.019,3514,862,0.0,0.2,0.2,0.000,0.683,4964,535,38.5,50.4,0.719,11.883,11.893,11.880,11.875,1064,9.627,4.729,9.627,2.601,2.902,4.110,5.498,7.026,2.601,3.903,4.288,420.0,101.3,540.0,600.0,23.0,12.0,3.0,5.0,23.6,5.7,29.9,0.0,6.1,4.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,5.8,1449,1293,71,2.5,75,5,0.917,0.379,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:15.648,10985,8295,56.9,6365,9971,38.9,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.921,3.670,1.429,11.277,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.066,3514,862,0.0,0.3,0.3,0.000,0.913,4964,537,38.6,50.4,0.719,11.885,11.896,11.881,11.876,1063,10.366,5.090,10.366,2.771,2.938,4.646,5.712,7.595,2.771,3.766,5.248,420.0,101.3,540.0,420.0,28.0,15.0,7.0,5.0,23.6,6.3,27.0,0.0,10.7,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.1,6.5,1449,1293,72,2.5,75,5,2.764,0.258,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:18.217,10995,8285,57.0,6379,9957,39.0,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.917,3.664,1.457,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.061,3514,862,28.5,5.4,33.9,12.055,0.896,4991,539,38.6,50.4,0.719,11.888,11.904,11.884,11.876,1062,9.609,4.502,9.241,2.357,2.916,3.957,5.273,6.884,2.357,3.766,3.771,420.0,101.3,540.0,420.0,24.0,13.0,8.0,4.0,23.6,5.5,24.9,0.0,7.9,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,6.2,1451,1295,72,2.5,75,5,0.812,0.178,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:20.544,10997,8283,57.0,6392,9943,39.1,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.3,99.3,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.867,3.613,1.450,11.280,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.018,3514,862,37.2,11.6,48.8,22.977,0.418,5046,540,38.6,50.4,0.719,11.887,11.901,11.883,11.876,1060,10.148,5.143,10.148,2.727,2.928,4.480,5.653,7.421,2.727,5.487,4.712,420.0,101.3,540.0,420.0,25.0,14.0,9.0,4.0,23.6,5.9,27.2,0.0,8.1,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,6.2,1452,1296,72,2.5,75,5,0.751,0.128,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:22.960,11012,8268,57.1,6408,9927,39.2,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.480,3.640,1.507,8.870,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.054,3514,862,1.1,2.6,3.8,0.425,1.174,5047,542,38.7,50.5,0.719,11.884,11.895,11.881,11.875,1063,10.898,5.303,10.898,3.145,3.128,4.622,6.270,7.753,3.145,3.921,4.847,795.0,202.5,735.0,563.7,38.0,23.0,7.0,2.0,23.7,5.8,30.2,0.0,6.7,3.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.6,6.6,1453,1297,73,5.0,75,5,1.510,2.110,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:25.242,11018,8261,57.1,6417,9919,39.2,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,13.403,3.619,1.474,9.819,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.6,1.6,0.000,0.122,3514,863,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,5047,542,38.6,50.4,0.719,11.885,11.897,11.883,11.875,1065,8.855,4.679,8.855,2.170,2.891,3.791,5.059,6.685,2.170,6.101,4.389,450.0,101.3,540.0,397.5,34.0,21.0,9.0,5.0,23.7,6.2,30.1,0.0,8.4,5.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,5.7,1453,1297,73,2.5,75,5,1.048,0.208,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:27.662,11020,8259,57.1,6425,9910,39.3,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.778,3.513,1.500,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.6,1.5,2.1,0.058,0.073,3514,863,1.8,0.0,1.9,0.014,0.013,5047,542,38.9,50.7,0.719,11.885,11.897,11.882,11.875,1060,11.219,5.716,11.219,3.144,2.927,5.133,6.068,8.075,3.144,6.539,5.194,840.0,202.5,795.0,425.8,30.0,17.0,9.0,2.0,23.7,7.2,36.2,0.0,8.4,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.0,7.0,1453,1297,73,5.0,75,5,1.572,0.454,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:30.389,11014,8265,57.1,6426,9909,39.3,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,10.901,3.494,1.484,7.436,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.9,1.9,0.000,0.154,3514,863,1.6,0.0,1.6,0.025,0.000,5047,542,38.8,50.6,0.719,11.886,11.901,11.883,11.875,1060,10.109,4.714,9.716,2.514,2.892,4.302,5.403,7.202,2.514,3.778,4.103,450.0,101.3,540.0,554.0,25.0,15.0,7.0,4.0,23.7,4.6,23.0,0.0,6.0,3.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.2,6.2,1453,1297,73,2.5,75,5,2.995,0.970,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:33.130,11026,8254,57.1,6431,9904,39.3,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.4,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.695,3.433,1.502,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,2.1,2.1,0.000,0.453,3514,864,0.0,2.8,2.8,0.000,1.953,5047,547,38.8,50.5,0.719,11.885,11.896,11.882,11.876,1063,10.264,5.195,10.264,2.920,2.915,4.420,5.831,7.344,2.920,5.472,4.666,420.0,101.3,540.0,416.9,38.0,25.0,7.0,5.0,23.7,7.1,35.6,0.0,8.4,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,6.2,1453,1297,73,2.5,75,5,1.231,0.285,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:35.702,11023,8257,57.1,6423,9913,39.3,0.7,0.706,0.706,0.706,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.4,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.679,3.417,1.488,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.014,3514,864,0.0,0.4,0.4,0.001,1.472,5047,551,38.8,50.6,0.719,11.885,11.898,11.882,11.875,1062,9.954,5.255,10.251,2.925,2.915,4.408,5.831,7.326,2.925,6.391,4.322,465.0,101.3,540.0,437.5,39.0,25.0,9.0,5.0,23.7,7.4,37.0,0.0,8.6,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.8,6.2,1453,1297,73,2.5,75,5,1.461,1.374,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:37.948,11023,8256,57.1,6423,9912,39.3,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,100.0,98.7,99.3,100.0,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.610,3.354,1.476,11.300,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.184,3514,865,0.0,0.8,0.8,0.000,1.354,5047,554,38.8,50.6,0.719,11.888,11.902,11.886,11.876,1063,8.920,4.735,8.920,2.267,2.940,3.696,5.213,6.653,2.267,6.477,4.184,540.0,101.3,540.0,494.2,37.0,25.0,8.0,5.0,23.7,7.4,36.9,0.0,9.0,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.2,6.6,1453,1297,73,2.5,75,5,1.242,0.156,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:40.217,11018,8261,57.1,6426,9910,39.3,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.636,3.376,1.483,11.276,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.016,3514,865,0.0,4.6,4.6,0.000,0.911,5047,556,38.8,50.7,0.719,11.886,11.899,11.883,11.875,1063,10.121,4.936,10.121,2.901,2.951,4.266,5.855,7.220,2.901,3.922,4.288,510.0,101.3,540.0,540.0,30.0,18.0,8.0,4.0,23.7,7.0,34.8,0.0,8.4,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.9,6.5,1453,1297,73,2.5,75,5,0.358,0.145,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:42.729,11024,8255,57.1,6425,9910,39.3,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.702,3.442,1.484,11.295,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.024,3514,865,0.0,0.7,0.7,0.000,0.448,5047,557,38.8,50.8,0.719,11.888,11.904,11.885,11.876,1063,10.505,4.875,10.134,2.758,2.964,4.397,5.724,7.376,2.758,3.768,3.993,435.0,101.3,540.0,430.4,33.0,21.0,8.0,4.0,23.7,6.8,34.2,0.0,7.9,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,6.5,1453,1297,73,2.5,75,5,1.100,0.190,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:45.719,11021,8258,57.1,6425,9910,39.3,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.708,3.447,1.486,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.017,3514,865,0.0,0.6,0.6,0.000,0.796,5047,559,38.8,50.7,0.719,11.885,11.898,11.882,11.875,1065,10.318,5.032,10.363,2.969,2.903,4.479,5.878,7.394,2.969,3.941,4.394,495.0,101.3,540.0,452.0,37.0,23.0,8.0,5.0,23.7,7.5,37.2,0.0,8.7,6.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,6.5,1453,1297,73,2.5,75,5,0.372,0.094,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:48.015,11028,8252,57.1,6426,9909,39.3,0.7,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,44,45,55,55,53,56,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.699,3.438,1.486,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.075,3514,865,0.0,0.9,0.9,0.000,1.147,5047,562,38.7,50.6,0.719,11.883,11.893,11.880,11.875,1064,9.916,5.139,9.916,2.789,2.890,4.217,5.676,7.127,2.789,6.616,4.232,525.0,101.3,540.0,537.1,37.0,25.0,9.0,5.0,23.7,7.8,38.6,0.0,9.4,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.0,6.3,1453,1297,73,2.5,75,5,0.597,1.362,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:50.258,11029,8250,57.2,6429,9906,39.3,0.7,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.639,3.380,1.481,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.007,3514,865,0.0,0.2,0.2,0.000,0.452,5047,563,38.7,50.7,0.719,11.883,11.892,11.881,11.875,1062,8.821,4.689,8.821,2.297,2.842,3.671,5.142,6.524,2.297,5.621,4.983,480.0,101.3,540.0,467.4,35.0,21.0,8.0,5.0,23.7,7.3,36.6,0.0,8.2,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.5,5.9,1453,1297,73,2.5,75,5,0.855,0.184,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:52.498,11032,8247,57.2,6434,9901,39.3,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.2,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.690,3.428,1.480,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.125,3514,865,0.0,0.1,0.1,0.000,0.007,5047,563,38.8,50.8,0.719,11.887,11.902,11.884,11.876,1062,9.705,4.836,9.705,2.597,2.904,4.195,5.498,7.108,2.597,4.635,4.281,420.0,101.3,540.0,411.7,34.0,20.0,8.0,5.0,23.7,7.1,35.3,0.0,8.3,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.2,6.4,1453,1297,73,2.5,75,5,0.914,0.265,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:54.998,11033,8246,57.2,6435,9901,39.3,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.664,3.403,1.491,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.199,3514,866,0.0,0.5,0.5,0.000,1.299,5047,566,38.8,50.7,0.719,11.889,11.905,11.886,11.876,1062,9.581,5.029,9.581,2.438,2.940,4.196,5.368,7.143,2.438,6.528,4.632,465.0,101.3,540.0,465.0,36.0,24.0,7.0,5.0,23.7,7.2,36.2,0.0,8.1,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.8,6.3,1453,1297,73,2.5,75,5,0.218,0.105,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:57.205,11038,8242,57.2,6438,9897,39.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,98.7,100.0,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.681,3.423,1.492,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1093,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.024,3514,866,0.0,1.6,1.6,0.000,1.319,5047,569,38.8,50.7,0.719,11.884,11.896,11.882,11.875,1064,10.277,5.345,10.277,2.884,2.915,4.479,5.795,7.393,2.884,6.265,5.208,465.0,101.3,540.0,419.3,40.0,26.0,8.0,5.0,23.7,7.7,38.5,0.0,8.6,6.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,6.4,1453,1297,73,2.5,75,5,0.718,0.172,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:15:59.642,11037,8243,57.2,6440,9896,39.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.730,3.467,1.476,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1099,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.066,3514,866,0.0,0.2,0.2,0.000,0.491,5047,570,38.8,50.9,0.719,11.886,11.899,11.883,11.876,1063,10.156,4.976,10.156,2.926,2.915,4.313,5.831,7.230,2.926,3.959,4.524,465.0,101.3,540.0,478.6,36.0,24.0,8.0,5.0,23.7,7.1,35.7,0.0,8.0,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,6.4,1453,1297,73,2.5,75,5,0.904,1.624,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:1.880,11035,8244,57.2,6442,9893,39.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.701,3.439,1.492,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.045,3514,866,0.0,0.3,0.3,0.000,0.854,5047,572,38.8,50.8,0.719,11.886,11.899,11.884,11.876,1061,8.461,4.227,8.461,2.059,2.903,3.494,4.952,6.402,2.059,3.781,3.928,465.0,101.3,540.0,465.0,34.0,20.0,8.0,5.0,23.7,7.4,36.8,0.0,8.8,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,6.4,1453,1297,73,2.5,75,5,0.823,0.396,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:4.789,11045,8235,57.2,6449,9886,39.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.3,99.3,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.688,3.434,1.468,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1081,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.008,3514,866,0.0,0.1,0.1,0.000,0.446,5047,573,38.9,50.8,0.719,11.885,11.898,11.882,11.875,1062,10.540,5.124,10.540,2.989,2.891,4.658,5.878,7.551,2.989,3.950,4.668,420.0,101.3,540.0,399.5,30.0,20.0,8.0,4.0,23.7,7.0,34.5,0.0,8.4,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.9,5.2,1453,1297,73,2.5,75,5,0.747,0.210,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:7.067,11046,8233,57.2,6452,9883,39.4,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.769,3.507,1.486,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.015,3514,866,0.0,0.4,0.4,0.000,1.097,5047,576,38.8,50.8,0.719,11.888,11.902,11.884,11.876,1062,10.343,4.995,10.343,2.823,2.940,4.564,5.760,7.520,2.823,3.847,4.338,465.0,101.3,540.0,420.9,39.0,25.0,8.0,5.0,23.7,7.4,37.2,0.0,8.3,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.1,6.5,1453,1297,73,2.5,75,5,0.778,0.201,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:9.341,11049,8230,57.3,6449,9886,39.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.729,3.468,1.484,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.061,3514,866,0.0,0.3,0.3,0.000,0.969,5047,578,38.9,50.9,0.719,11.887,11.902,11.883,11.875,1064,9.985,4.855,9.985,2.737,2.952,4.290,5.688,7.248,2.737,3.788,4.274,480.0,101.3,540.0,445.8,37.0,25.0,8.0,5.0,23.7,7.6,38.0,0.0,8.7,6.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.0,6.3,1453,1297,73,2.5,75,5,0.461,0.105,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:11.551,11048,8231,57.3,6451,9885,39.4,0.7,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.745,3.482,1.502,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.5,0.8,0.003,0.014,3514,866,0.0,0.1,0.1,0.000,0.463,5047,579,38.7,50.5,0.719,11.885,11.897,11.882,11.875,1062,9.736,4.883,9.736,2.600,2.962,4.171,5.558,7.136,2.600,4.893,4.288,480.0,101.3,540.0,403.7,38.0,25.0,8.0,5.0,23.7,7.7,39.0,0.0,8.6,6.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.9,6.4,1453,1297,73,2.5,75,5,0.910,0.379,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:14.288,11053,8226,57.3,6458,9877,39.5,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.732,3.477,1.476,11.296,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.8,1.1,0.007,0.025,3514,866,0.0,0.2,0.2,0.000,0.460,5047,580,38.8,50.7,0.719,11.883,11.894,11.881,11.875,1062,10.185,5.208,10.185,2.738,2.902,4.527,5.641,7.447,2.738,6.464,4.232,435.0,101.3,540.0,465.1,33.0,21.0,8.0,5.0,23.7,6.9,34.3,0.0,8.3,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,6.3,1453,1297,73,2.5,75,5,0.604,1.186,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:16.499,11054,8226,57.3,6461,9874,39.5,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.739,3.475,1.497,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.041,3514,867,2.4,0.3,2.8,0.020,0.473,5048,582,38.8,50.8,0.719,11.883,11.893,11.880,11.875,1062,10.067,5.243,10.067,2.904,2.902,4.253,5.807,7.163,2.904,6.689,4.501,495.0,101.3,540.0,370.7,34.0,23.0,9.0,5.0,23.7,7.1,36.0,0.0,8.6,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,6.6,1453,1297,73,2.5,75,5,0.524,0.052,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:18.713,11057,8222,57.3,6465,9871,39.5,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.2,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.716,3.457,1.487,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.223,3514,867,0.0,1.3,1.3,0.000,0.985,5048,584,38.9,50.7,0.719,11.886,11.900,11.884,11.875,1064,10.030,4.919,10.030,2.878,2.868,4.278,5.748,7.152,2.878,3.993,4.450,495.0,101.3,540.0,508.5,38.0,25.0,9.0,5.0,23.7,7.3,37.1,0.0,8.5,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.7,6.5,1453,1297,73,2.5,75,5,0.789,0.215,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:20.925,11059,8220,57.3,6468,9867,39.5,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.2,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.674,3.411,1.493,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.025,3514,867,0.0,0.8,0.8,0.000,1.418,5048,587,38.8,50.7,0.719,11.886,11.900,11.883,11.875,1062,9.996,4.846,9.996,2.714,2.880,4.397,5.593,7.282,2.714,3.783,4.255,480.0,101.3,540.0,446.0,33.0,20.0,9.0,4.0,23.7,7.2,35.8,0.0,8.5,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,6.1,1453,1297,73,2.5,75,5,1.085,0.106,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:23.258,11069,8210,57.4,6475,9860,39.6,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.700,3.438,1.490,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.019,3514,867,0.0,0.2,0.2,0.000,0.456,5048,588,38.8,50.8,0.719,11.882,11.891,11.879,11.876,1062,9.848,4.782,9.848,2.666,2.854,4.324,5.522,7.182,2.666,3.790,4.190,540.0,101.3,540.0,506.1,37.0,24.0,9.0,5.0,23.7,7.1,36.1,0.0,8.1,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.1,6.1,1453,1297,73,2.5,75,5,0.846,0.152,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:26.658,11073,8207,57.4,6480,9855,39.6,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.722,3.458,1.486,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1090,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.4,0.2,0.6,0.028,0.014,3514,867,0.0,0.4,0.4,0.000,1.187,5048,590,38.9,50.8,0.719,11.884,11.897,11.881,11.875,1060,10.108,5.339,10.199,3.036,2.927,4.218,5.961,7.163,3.036,7.204,4.304,570.0,101.3,555.0,522.4,34.0,24.0,7.0,5.0,23.7,6.8,34.2,0.0,8.2,5.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,6.5,1453,1297,73,2.5,75,5,0.542,0.959,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:28.944,11074,8205,57.4,6481,9855,39.6,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.729,3.468,1.496,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.038,3514,867,0.0,0.2,0.2,0.000,0.621,5048,592,38.9,50.7,0.719,11.886,11.899,11.883,11.875,1062,9.580,4.751,9.580,2.543,2.939,4.088,5.486,7.037,2.543,4.049,4.495,510.0,101.3,540.0,496.7,38.0,25.0,8.0,5.0,23.7,7.3,36.7,0.0,8.3,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.4,6.0,1453,1297,73,2.5,75,5,0.638,0.244,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:31.218,11075,8204,57.4,6486,9850,39.7,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.681,3.420,1.491,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.5,0.8,0.021,0.044,3515,867,0.0,0.3,0.3,0.000,0.915,5048,594,38.8,50.6,0.719,11.884,11.894,11.883,11.875,1061,8.409,4.262,8.409,2.039,2.902,3.458,4.940,6.370,2.039,3.782,4.422,540.0,101.3,540.0,486.0,37.0,23.0,8.0,5.0,23.7,6.7,33.6,0.0,7.7,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,5.9,1453,1297,73,2.5,75,5,1.348,0.233,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:33.457,11087,8192,57.5,6502,9833,39.8,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.696,3.432,1.481,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,1.2,0.9,2.1,0.039,0.068,3515,867,0.0,0.0,0.0,0.000,0.001,5048,594,38.9,50.7,0.719,11.888,11.905,11.885,11.876,1058,9.944,5.025,9.944,2.615,2.941,4.374,5.558,7.329,2.615,5.386,4.467,420.0,101.3,540.0,555.0,26.0,14.0,7.0,4.0,23.7,6.1,29.2,0.0,8.1,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,6.5,1455,1299,73,2.5,75,5,0.259,0.117,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:35.714,11087,8193,57.5,6500,9836,39.7,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.626,3.366,1.502,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.025,3515,868,0.0,0.3,0.3,0.000,1.388,5048,597,38.9,50.7,0.719,11.884,11.896,11.881,11.875,1061,10.056,4.915,10.056,2.869,2.938,4.242,5.807,7.187,2.869,3.948,4.322,480.0,101.3,540.0,429.4,38.0,23.0,7.0,5.0,23.7,7.5,37.5,0.0,8.4,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,6.3,1455,1299,73,2.5,75,5,0.250,0.350,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:37.939,11091,8189,57.5,6506,9829,39.8,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.674,3.416,1.480,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.067,3515,868,0.0,0.1,0.1,0.000,0.471,5048,598,38.9,50.8,0.719,11.885,11.898,11.882,11.876,1060,9.871,4.970,10.222,2.872,2.915,4.420,5.795,7.350,2.872,3.940,4.343,435.0,101.3,540.0,415.5,38.0,25.0,8.0,5.0,23.7,6.9,34.8,0.0,7.9,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.9,6.2,1455,1299,73,2.5,75,5,0.886,1.698,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:40.176,11093,8186,57.5,6508,9828,39.8,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.2,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.658,3.395,1.488,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.079,3515,868,0.0,1.3,1.3,0.000,0.955,5048,600,38.9,50.8,0.719,11.887,11.901,11.883,11.876,1058,10.628,6.028,10.628,3.065,2.940,4.623,5.997,7.563,3.065,11.079,5.297,435.0,101.3,540.0,387.1,36.0,22.0,9.0,4.0,23.7,7.1,36.1,0.0,8.3,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,6.6,1455,1299,73,2.5,75,5,0.513,0.355,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:42.754,11084,8195,57.4,6507,9828,39.8,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.680,3.416,1.500,11.295,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.023,3515,868,0.0,0.1,0.1,0.000,0.438,5048,601,38.9,50.6,0.719,11.885,11.898,11.882,11.875,1062,9.943,5.135,10.610,3.100,2.891,4.610,5.985,7.510,3.100,3.958,4.449,450.0,101.3,540.0,435.6,38.0,25.0,9.0,5.0,23.7,7.3,36.2,0.0,8.6,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,6.3,1455,1299,73,2.5,75,5,0.711,0.138,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:45.776,11091,8188,57.5,6509,9826,39.8,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,99.4,99.4,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.652,3.391,1.495,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.3,0.9,1.2,0.111,0.104,3515,868,0.0,1.4,1.4,0.000,1.185,5048,604,38.8,50.8,0.719,11.887,11.902,11.884,11.876,1062,10.097,4.976,10.097,2.739,2.928,4.421,5.665,7.358,2.739,3.793,5.045,480.0,101.3,540.0,450.8,37.0,24.0,9.0,5.0,23.7,7.3,36.5,0.0,8.4,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.9,6.2,1455,1299,73,2.5,75,5,0.675,0.179,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:48.437,11090,8189,57.5,6511,9824,39.8,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.661,3.396,1.496,11.295,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.131,3515,869,0.0,0.2,0.2,0.000,0.741,5048,606,38.8,50.8,0.719,11.884,11.897,11.882,11.875,1062,9.821,4.781,9.821,2.572,2.915,4.325,5.486,7.249,2.572,3.807,4.281,495.0,101.3,540.0,440.6,39.0,25.0,9.0,5.0,23.7,7.4,37.2,0.0,8.7,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.0,6.1,1455,1299,73,2.5,75,5,2.325,0.130,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:50.865,11091,8188,57.5,6515,9821,39.8,0.7,0.706,0.706,0.705,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.4,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.651,3.392,1.489,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,780,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.048,3515,869,0.5,0.2,0.7,0.001,0.814,5048,608,38.9,50.5,0.719,11.884,11.896,11.881,11.876,1060,10.529,5.115,10.325,2.965,2.891,4.455,5.855,7.360,2.965,3.954,5.269,495.0,101.3,540.0,471.3,37.0,25.0,8.0,5.0,23.7,7.2,36.0,0.0,8.3,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,6.6,1455,1299,73,2.5,75,5,0.537,1.295,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:53.185,11086,8193,57.5,6515,9821,39.8,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.706,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.668,3.411,1.462,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,41.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.2,0.2,0.000,0.010,3515,869,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,5048,608,38.8,50.7,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1062,7.983,4.375,7.983,1.863,2.866,3.244,4.726,6.120,1.863,6.459,4.251,420.0,101.3,540.0,418.4,33.0,18.0,10.0,5.0,23.7,6.7,32.6,0.0,8.2,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.6,5.0,1455,1299,73,2.5,75,5,0.710,0.101,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:55.570,11093,8186,57.5,6515,9821,39.8,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,100.0,100.0,98.0,100.0,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.661,3.400,1.484,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1079,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.2,0.5,0.8,0.013,0.022,3515,869,0.0,0.4,0.4,0.000,1.333,5048,611,38.9,50.8,0.719,11.883,11.894,11.881,11.875,1064,9.702,4.753,9.702,2.627,2.914,4.158,5.534,7.075,2.627,3.954,4.182,435.0,101.3,540.0,432.3,33.0,22.0,8.0,5.0,23.7,7.0,34.3,0.0,8.9,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.4,5.5,1455,1299,73,2.5,75,5,0.358,0.100,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:16:58.349,11090,8190,57.5,6516,9819,39.8,0.7,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.3,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.665,3.403,1.496,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1110,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.013,3515,869,0.0,0.1,0.1,0.000,0.383,5048,612,38.8,50.8,0.719,11.885,11.897,11.882,11.875,1064,9.647,4.720,9.647,2.698,2.891,4.052,5.581,6.949,2.698,3.952,4.013,480.0,101.3,540.0,417.0,32.0,21.0,8.0,4.0,23.7,6.9,34.8,0.0,8.1,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.5,6.3,1455,1299,73,2.5,75,5,0.941,0.169,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:1.326,11094,8186,57.5,6519,9817,39.9,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.722,3.463,1.476,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.344,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.060,3515,869,0.0,0.6,0.6,0.000,1.389,5048,615,38.8,50.6,0.719,11.883,11.893,11.880,11.875,1063,10.356,4.807,9.763,2.839,2.878,4.039,5.712,6.924,2.839,3.945,4.327,510.0,101.3,540.0,462.7,36.0,24.0,8.0,4.0,23.7,6.9,34.3,0.0,8.5,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,5.8,1455,1299,73,2.5,75,5,2.740,0.222,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:3.637,11108,8172,57.6,6528,9807,39.9,0.7,0.706,0.705,0.706,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,99.4,100.0,99.4,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.722,3.464,1.483,11.297,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.1,0.6,0.7,0.041,0.034,3515,869,0.0,0.4,0.4,0.000,1.058,5048,618,38.8,50.6,0.719,11.889,11.903,11.887,11.876,1062,8.617,4.323,8.617,2.171,2.916,3.530,5.083,6.446,2.171,3.793,4.181,465.0,101.3,540.0,395.7,37.0,23.0,7.0,5.0,23.7,7.3,35.5,0.0,8.8,6.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.8,6.4,1455,1299,73,2.5,75,5,2.327,1.558,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:5.851,11110,8169,57.6,6534,9802,39.9,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.747,3.486,1.470,11.281,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.5,0.9,1.5,0.041,0.050,3515,869,0.0,0.3,0.3,0.000,0.924,5048,620,38.9,50.6,0.719,11.888,11.903,11.885,11.876,1061,9.936,4.836,9.936,2.708,2.928,4.290,5.641,7.228,2.708,3.798,4.288,450.0,101.3,540.0,457.6,30.0,18.0,8.0,4.0,23.7,6.6,32.4,0.0,8.1,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.9,6.2,1455,1299,73,2.5,75,5,0.836,0.229,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:8.133,11105,8175,57.5,6528,9808,39.9,0.7,0.706,0.705,0.705,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.693,3.434,1.494,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.344,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.076,3515,869,0.0,0.1,0.1,0.000,0.464,5048,621,38.8,50.8,0.719,11.890,11.907,11.888,11.876,1063,9.590,4.715,9.590,2.513,2.905,4.161,5.415,7.077,2.513,3.795,4.467,450.0,101.3,540.0,395.4,35.0,23.0,8.0,5.0,23.7,7.4,37.3,0.0,8.7,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,6.0,1455,1299,73,2.5,75,5,1.644,0.255,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:11.283,11108,8172,57.6,6528,9807,39.9,0.7,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.3,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.671,3.410,1.499,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.344,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.064,3515,869,0.0,0.2,0.2,0.000,0.906,5048,623,38.8,50.8,0.719,11.893,11.915,11.889,11.876,1065,9.768,5.041,10.003,2.614,2.943,4.435,5.558,7.389,2.614,5.291,4.520,420.0,101.3,540.0,473.6,24.0,13.0,7.0,4.0,23.7,6.9,34.1,0.0,8.2,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,6.2,1455,1299,73,2.5,75,5,1.695,0.312,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:13.925,11133,8146,57.7,6582,9753,40.2,0.7,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,99.5,100.0,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.682,3.425,1.463,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.2,0.7,0.9,0.004,0.060,3515,870,21.8,1.2,23.0,11.369,0.326,5085,625,38.9,50.7,0.719,11.892,11.912,11.887,11.876,1063,9.678,4.721,9.678,2.532,2.966,4.172,5.498,7.146,2.532,3.782,4.178,420.0,101.3,540.0,420.0,25.0,13.0,7.0,4.0,23.7,5.3,25.9,0.0,6.7,4.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.9,6.0,1455,1299,73,2.5,75,5,5.745,2.349,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:16.520,11167,8112,57.9,6607,9728,40.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.690,3.434,1.449,11.295,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.4,1.4,0.000,0.138,3515,870,0.0,7.7,7.7,0.000,1.383,5085,628,38.8,50.8,0.719,11.887,11.902,11.884,11.876,1060,9.873,4.787,9.865,2.558,2.952,4.350,5.510,7.307,2.558,3.778,4.207,420.0,101.3,540.0,420.0,29.0,15.0,8.0,5.0,23.9,6.2,27.2,0.0,9.4,6.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,5.9,1470,1314,103,2.5,75,5,2.792,1.307,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:18.820,11186,8093,58.0,6599,9737,40.3,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.763,3.523,1.401,11.262,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.067,3515,870,2.9,0.0,2.9,0.491,0.028,5087,628,39.0,50.9,0.719,11.894,11.915,11.890,11.876,1058,10.559,5.057,10.559,2.830,3.003,4.720,5.831,7.729,2.830,3.793,4.220,465.0,101.3,540.0,420.0,23.0,12.0,0.0,5.0,24.6,5.6,26.0,0.0,8.3,5.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,6.7,1509,1354,109,2.5,75,5,1.009,0.121,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:21.172,11199,8080,58.0,6608,9727,40.4,0.7,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.741,3.430,1.470,8.341,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.1,1.1,0.000,0.073,3515,870,0.0,0.3,0.3,0.000,0.902,5087,630,39.0,51.0,0.719,11.886,11.900,11.883,11.876,1062,10.609,5.072,10.609,2.870,3.130,4.599,5.997,7.739,2.870,3.804,4.027,675.0,202.5,630.0,675.0,16.0,9.0,5.0,2.0,24.3,4.9,24.7,0.0,6.2,3.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.0,6.7,1493,1338,107,5.0,75,5,0.835,0.124,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:23.831,11185,8094,58.0,6598,9737,40.3,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,44,46,43,45,56,56,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.055,3.578,1.476,7.507,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.033,3515,870,3.1,0.4,3.4,2.277,1.371,5092,633,39.0,51.1,0.719,11.889,11.905,11.885,11.876,1063,11.489,6.028,12.843,4.108,3.119,5.610,7.220,8.735,4.108,4.029,4.481,525.0,101.3,540.0,817.7,21.0,13.0,4.0,5.0,23.8,5.2,28.0,0.0,5.0,3.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,7.0,1459,1304,109,2.5,75,5,0.771,0.200,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:26.132,11191,8088,58.0,6603,9732,40.4,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,13.711,3.572,1.428,10.170,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.040,3515,870,0.0,0.3,0.3,0.000,1.029,5092,635,39.0,50.9,0.719,11.886,11.899,11.883,11.876,1064,10.975,5.212,10.975,3.131,2.903,4.931,6.033,7.844,3.131,3.782,4.176,570.0,101.3,555.0,461.4,29.0,16.0,7.0,4.0,23.8,6.4,33.1,0.0,6.9,5.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,9.6,6.1,1461,1306,109,2.5,75,5,0.726,0.154,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:28.349,11184,8096,58.0,6592,9743,40.3,0.7,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.351,3.549,1.462,7.836,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.3,0.5,0.8,0.025,0.025,3515,871,1.6,1.0,2.6,0.462,0.925,5093,637,39.0,50.9,0.719,11.890,11.908,11.886,11.876,1061,10.907,5.285,10.983,3.190,3.132,4.648,6.318,7.793,3.190,3.966,4.345,795.0,202.5,735.0,810.0,15.0,9.0,4.0,2.0,23.8,4.4,22.2,0.0,4.9,3.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.1,6.8,1461,1306,109,5.0,75,5,0.523,0.170,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:31.209,11195,8084,58.0,6614,9722,40.4,0.7,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.237,3.585,1.441,10.679,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.056,3515,871,5.2,0.0,5.3,3.788,0.015,5101,637,38.8,50.8,0.719,11.890,11.909,11.885,11.876,1064,10.207,4.572,9.395,2.388,2.941,4.053,5.332,7.007,2.388,3.796,3.851,420.0,101.3,540.0,420.0,23.0,14.0,7.0,4.0,24.0,5.0,23.0,0.0,6.9,5.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,6.2,1474,1319,113,2.5,75,5,0.708,1.279,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:34.348,11202,8077,58.1,6616,9719,40.5,0.6,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.809,3.565,1.436,11.276,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.047,3515,871,0.0,1.6,1.6,0.000,1.248,5101,640,38.8,50.7,0.719,11.885,11.897,11.882,11.876,1062,9.636,4.849,10.026,2.571,2.915,4.527,5.487,7.455,2.571,3.788,4.299,420.0,101.3,540.0,420.0,27.0,15.0,7.0,5.0,24.0,5.7,26.9,0.0,7.0,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,6.2,1476,1321,114,2.5,75,5,0.369,0.261,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:36.989,11205,8074,58.1,6618,9717,40.5,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.776,3.513,1.485,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1090,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.015,3515,871,2.1,1.4,3.5,1.292,0.647,5105,642,38.9,51.0,0.719,11.890,11.908,11.885,11.876,1063,10.098,4.890,10.098,2.633,2.894,4.552,5.534,7.465,2.633,3.812,4.393,450.0,101.3,540.0,441.1,31.0,16.0,7.0,5.0,24.1,6.3,30.2,0.0,7.8,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,6.2,1478,1323,114,2.5,75,5,2.565,0.504,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:39.252,11211,8068,58.1,6630,9705,40.5,0.6,0.706,0.705,0.705,0.705,0.706,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.4,100.0,99.4,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.795,3.544,1.462,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.1,0.9,0.9,0.021,0.081,3515,871,0.0,0.2,0.2,0.000,0.799,5105,644,39.0,51.1,0.719,11.887,11.903,11.883,11.876,1062,11.310,4.938,9.832,2.517,2.904,4.397,5.415,7.315,2.517,5.288,4.257,450.0,101.3,540.0,422.8,31.0,17.0,7.0,4.0,24.3,6.6,32.3,0.0,7.7,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,7.1,1490,1335,116,2.5,75,5,2.481,0.608,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:41.480,11216,8063,58.1,6628,9707,40.5,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.732,3.478,1.440,11.278,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.051,3515,871,0.0,0.5,0.5,0.000,0.944,5105,646,38.9,50.8,0.719,11.885,11.898,11.882,11.875,1064,9.819,4.753,9.819,2.449,2.867,4.491,5.320,7.370,2.449,3.786,4.224,420.0,101.3,540.0,428.8,31.0,17.0,7.0,4.0,24.3,5.6,26.6,0.0,7.2,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,6.1,1490,1335,116,2.5,75,5,3.699,1.833,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:44.481,11212,8067,58.1,6632,9703,40.6,0.6,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.631,3.378,1.452,11.284,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.045,3515,871,0.0,0.0,0.0,0.000,0.005,5105,646,38.9,50.7,0.719,11.885,11.898,11.882,11.876,1064,10.191,4.894,10.162,2.602,2.939,4.610,5.534,7.560,2.602,3.795,4.241,420.0,101.3,540.0,465.0,26.0,15.0,8.0,5.0,24.1,5.8,27.1,0.0,7.6,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,6.8,1482,1327,117,2.5,75,5,1.377,4.226,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:47.427,11214,8065,58.1,6637,9699,40.6,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.4,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.699,3.442,1.475,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.7,0.6,1.3,0.026,0.069,3515,871,1.3,72.4,73.7,1.649,0.989,5110,649,38.9,50.9,0.719,11.887,11.901,11.884,11.875,1064,10.221,4.921,10.221,2.656,2.939,4.611,5.593,7.565,2.656,3.804,4.243,495.0,101.3,540.0,465.4,21.0,13.0,8.0,3.0,24.3,6.0,28.7,0.0,7.8,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.8,6.9,1491,1335,117,2.5,75,5,0.363,0.159,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:49.545,11215,8064,58.1,6629,9707,40.5,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.4,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.802,3.555,1.431,11.278,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.089,3515,872,0.0,0.2,0.2,0.000,0.829,5110,651,38.9,50.8,0.719,11.888,11.903,11.885,11.876,1060,10.032,4.853,10.032,2.625,2.940,4.457,5.570,7.407,2.625,3.793,4.230,480.0,101.3,540.0,472.6,28.0,16.0,8.0,4.0,24.3,6.4,30.8,0.0,8.0,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.4,6.3,1491,1336,116,2.5,75,5,0.371,0.055,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:51.713,11218,8061,58.1,6629,9706,40.5,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.4,99.2,100.0,99.2,99.2,100.0,99.4,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.838,3.571,1.496,11.297,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1073,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.064,3515,872,0.0,0.6,0.6,0.000,0.577,5110,653,39.0,51.0,0.719,11.883,11.894,11.880,11.875,1060,10.016,4.851,10.016,2.570,2.914,4.515,5.486,7.446,2.570,3.807,4.331,435.0,101.3,540.0,442.3,29.0,17.0,8.0,4.0,24.4,5.7,27.2,0.0,7.8,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.9,6.8,1496,1341,116,2.5,75,5,0.473,0.054,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:54.419,11227,8052,58.2,6646,9690,40.6,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.867,3.622,1.423,11.276,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1092,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.140,3515,872,3.8,0.0,3.8,4.029,0.014,5120,653,38.9,50.8,0.719,11.894,11.916,11.889,11.877,1063,10.946,5.382,10.946,2.847,2.955,5.136,5.808,8.099,2.847,5.236,4.564,420.0,101.3,540.0,460.2,24.0,13.0,7.0,4.0,24.4,5.6,26.7,0.0,7.4,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.7,6.4,1498,1343,116,2.5,75,5,0.219,1.160,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:56.996,11223,8056,58.2,6638,9697,40.6,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.3,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.863,3.596,1.500,11.297,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.3,1.3,0.000,0.036,3515,872,0.0,0.4,0.4,0.000,1.321,5120,656,38.9,50.9,0.719,11.890,11.907,11.886,11.876,1060,10.036,4.802,9.922,2.541,2.929,4.445,5.463,7.381,2.541,3.798,4.197,420.0,101.3,540.0,420.0,36.0,20.0,7.0,5.0,24.3,6.6,32.8,0.0,7.5,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.1,6.2,1494,1339,117,2.5,75,5,0.232,0.069,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:17:59.290,11215,8064,58.1,6639,9696,40.6,0.6,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,100.0,100.0,98.7,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.841,3.587,1.466,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.057,3515,872,1.1,12.9,13.9,0.425,1.282,5121,659,38.9,50.9,0.719,11.889,11.906,11.887,11.876,1064,8.186,5.034,9.401,2.536,2.917,3.946,5.451,6.865,2.536,5.474,6.180,615.0,101.3,585.0,307.1,37.0,20.0,7.0,5.0,24.3,6.7,33.3,0.0,7.4,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.9,1494,1339,117,2.5,75,5,0.482,0.299,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:1.556,11219,8061,58.1,6640,9696,40.6,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,801.9,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.801,3.550,1.455,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.022,3515,872,0.0,2.1,2.1,0.000,1.323,5121,662,38.8,50.6,0.719,11.887,11.902,11.885,11.875,1061,9.813,5.048,9.813,2.623,2.868,4.314,5.486,7.190,2.623,6.099,4.415,465.0,101.3,540.0,325.7,26.0,16.0,7.0,4.0,24.3,5.4,26.0,0.0,7.1,5.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,6.1,1494,1339,117,2.5,75,5,0.958,1.191,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:4.174,11229,8050,58.2,6650,9685,40.7,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,98.1,100.0,100.0,100.0,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.787,3.525,1.480,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.014,3515,872,4.2,0.0,4.2,4.068,0.009,5131,662,38.7,50.6,0.719,11.893,11.911,11.891,11.876,1064,7.822,4.018,7.822,1.813,2.930,3.068,4.739,6.009,1.813,3.776,4.195,435.0,101.3,540.0,283.9,30.0,17.0,7.0,5.0,24.3,6.4,31.9,0.0,7.4,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.1,4.9,1494,1339,117,2.5,75,5,1.012,0.257,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:7.422,11224,8055,58.2,6648,9688,40.6,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.759,3.495,1.496,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1089,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.2,0.2,0.000,0.006,3515,872,0.0,1.6,1.6,0.000,1.291,5131,665,38.8,50.7,0.719,11.887,11.900,11.887,11.876,1063,7.794,3.179,5.708,1.078,2.880,1.735,3.955,4.630,1.078,3.766,3.781,420.0,101.3,540.0,275.4,31.0,18.0,8.0,5.0,24.3,6.6,32.8,0.0,7.6,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.7,1494,1339,117,2.5,75,5,2.451,1.945,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:9.828,11222,8057,58.2,6650,9686,40.7,0.6,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.5,99.5,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.771,3.519,1.454,11.283,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1090,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.101,3515,873,0.0,0.2,0.2,0.000,0.665,5131,667,38.8,50.8,0.719,11.897,11.919,11.896,11.876,1065,7.629,3.949,7.629,1.834,2.932,2.855,4.762,5.795,1.834,3.766,4.132,585.0,101.3,555.0,325.0,36.0,20.0,7.0,5.0,24.3,7.0,36.0,0.0,7.4,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,5.7,1494,1339,117,2.5,75,5,0.495,0.286,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:12.129,11221,8059,58.1,6650,9685,40.7,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.930,3.553,1.474,9.408,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.038,3515,873,0.0,0.3,0.3,0.000,0.915,5131,669,38.7,50.7,0.719,11.891,11.909,11.889,11.876,1062,7.942,4.109,7.942,2.048,3.108,2.782,5.154,5.894,2.048,3.832,4.174,720.0,202.5,660.0,396.8,26.0,14.0,6.0,2.0,24.3,5.2,25.6,0.0,6.5,4.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,6.0,1494,1339,117,5.0,75,5,0.860,0.182,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:14.378,11234,8045,58.2,6663,9673,40.7,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.3,100.0,99.3,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.664,3.515,1.430,9.179,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.014,3515,873,0.0,0.2,0.2,0.000,0.468,5131,670,38.7,50.6,0.719,11.898,11.922,11.895,11.877,1062,9.419,5.001,9.419,2.517,2.933,3.961,5.451,6.902,2.517,7.184,4.121,420.0,101.3,540.0,282.8,20.0,12.0,7.0,4.0,24.3,5.2,24.9,0.0,6.6,4.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,5.3,1494,1339,117,2.5,75,5,0.249,0.148,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:16.787,11230,8049,58.2,6661,9674,40.7,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.760,3.506,1.460,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.013,3515,873,0.0,0.1,0.1,0.000,0.435,5131,671,38.6,50.6,0.719,11.894,11.914,11.893,11.876,1062,7.630,4.149,7.630,1.751,2.931,2.937,4.679,5.879,1.751,5.823,3.960,420.0,101.3,540.0,257.1,27.0,16.0,7.0,4.0,24.3,6.3,30.6,0.0,7.4,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,4.8,1494,1339,117,2.5,75,5,0.646,0.120,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:19.237,11211,8068,58.1,6656,9679,40.7,0.6,0.706,0.706,0.705,0.706,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.749,3.489,1.476,11.286,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.6,1.6,0.000,0.161,3515,873,1.6,2.1,3.7,0.908,0.988,5133,673,38.7,50.7,0.719,11.893,11.913,11.891,11.876,1063,7.096,3.750,7.051,1.628,2.942,2.473,4.561,5.423,1.628,3.771,4.270,450.0,101.3,540.0,297.0,36.0,20.0,7.0,5.0,24.3,6.5,35.0,0.0,5.7,4.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.4,1494,1339,117,2.5,75,5,0.439,0.119,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:21.500,11232,8047,58.2,6662,9673,40.7,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.752,3.495,1.487,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.029,3515,873,0.0,0.5,0.5,0.000,1.322,5133,676,38.7,50.5,0.719,11.889,11.903,11.887,11.876,1062,7.227,3.787,7.227,1.564,2.869,2.794,4.430,5.663,1.564,3.776,4.196,465.0,101.3,540.0,304.6,32.0,19.0,16.0,5.0,24.3,7.0,32.3,0.0,10.1,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.5,1494,1339,117,2.5,75,5,0.944,1.431,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:23.817,11234,8045,58.2,6663,9672,40.7,0.6,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,44,55,55,53,57,56,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.762,3.502,1.481,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1096,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.016,3515,873,0.0,0.1,0.1,0.000,0.457,5133,677,38.8,50.7,0.719,11.888,11.902,11.886,11.875,1063,7.169,3.924,7.624,1.715,2.833,3.067,4.548,5.909,1.715,3.776,4.126,435.0,101.3,540.0,273.0,35.0,20.0,8.0,5.0,24.3,7.0,35.6,0.0,7.5,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,5.8,1494,1339,117,2.5,75,5,0.445,0.076,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:26.155,11234,8045,58.2,6662,9674,40.7,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.790,3.526,1.483,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.344,1.552,1090,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.015,3515,873,1.3,0.2,1.4,0.436,0.441,5134,678,38.8,50.6,0.719,11.888,11.903,11.885,11.876,1065,7.514,4.111,7.514,1.711,2.904,2.888,4.608,5.803,1.711,5.698,4.159,435.0,101.3,540.0,275.0,31.0,18.0,8.0,4.0,24.3,6.5,31.9,0.0,7.3,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.2,4.3,1494,1339,117,2.5,75,5,0.273,0.075,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:29.177,11236,8043,58.2,6662,9673,40.7,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,44,55,55,53,57,56,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.756,3.500,1.476,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.020,3515,873,0.0,1.4,1.4,0.000,1.639,5134,681,38.6,50.5,0.719,11.886,11.898,11.885,11.875,1066,7.539,3.793,7.202,1.650,2.891,2.650,4.536,5.552,1.650,3.766,4.239,570.0,101.3,555.0,336.1,34.0,19.0,7.0,5.0,24.3,7.1,35.8,0.0,7.8,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.5,4.8,1494,1339,117,2.5,75,5,0.187,0.060,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:31.428,11239,8040,58.2,6664,9671,40.7,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.4,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.797,3.536,1.486,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.050,3515,874,0.0,8.8,8.8,0.000,0.704,5134,683,38.7,50.5,0.719,11.888,11.902,11.886,11.875,1064,8.525,4.311,8.525,2.080,2.928,3.506,5.011,6.445,2.080,3.766,4.454,540.0,101.3,540.0,352.7,35.0,20.0,8.0,5.0,24.3,7.1,35.5,0.0,8.2,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,5.3,1494,1339,117,2.5,75,5,0.298,0.128,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:33.675,11231,8049,58.2,6665,9670,40.8,0.6,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,47,43,45,55,55,53,57,55,50,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.688,3.429,1.469,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1089,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.007,3515,874,0.9,0.9,1.8,0.466,0.466,5135,684,38.6,50.4,0.719,11.889,11.904,11.887,11.876,1062,7.658,3.983,7.658,1.825,2.940,2.889,4.762,5.833,1.825,3.989,4.124,495.0,101.3,540.0,343.7,30.0,18.0,7.0,4.0,24.3,6.4,31.7,0.0,7.3,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.2,4.8,1494,1339,117,2.5,75,5,0.363,1.460,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:35.902,11238,8041,58.2,6667,9668,40.8,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.676,3.419,1.476,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.016,3515,874,1.4,0.3,1.7,0.468,0.938,5136,686,38.5,50.5,0.719,11.886,11.899,11.884,11.875,1062,7.211,3.939,7.211,1.526,2.856,2.828,4.382,5.685,1.526,5.253,4.184,420.0,101.3,540.0,280.8,29.0,17.0,7.0,4.0,24.3,6.7,33.9,0.0,7.6,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.6,4.5,1494,1339,113,2.5,75,5,0.568,0.331,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:38.103,11235,8044,58.2,6671,9665,40.8,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.648,3.389,1.475,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.073,3515,874,0.0,0.1,0.1,0.000,0.470,5136,687,38.6,50.5,0.719,11.884,11.894,11.882,11.876,1062,7.534,3.906,7.534,1.685,2.854,2.982,4.536,5.849,1.685,3.755,4.270,450.0,101.3,540.0,284.6,34.0,19.0,7.0,5.0,24.3,7.2,36.0,0.0,7.5,6.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.7,1494,1339,113,2.5,75,5,2.497,0.317,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:40.408,11239,8040,58.2,6669,9666,40.8,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.645,3.383,1.487,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.046,3515,874,0.0,0.2,0.2,0.000,0.963,5136,690,38.6,50.4,0.719,11.885,11.896,11.883,11.876,1060,9.529,4.683,9.529,2.516,2.879,4.123,5.392,7.013,2.516,3.978,4.201,435.0,101.3,540.0,282.7,35.0,20.0,8.0,5.0,24.3,7.2,35.3,0.0,8.0,6.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.6,1494,1339,113,2.5,75,5,0.777,0.327,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:42.681,11239,8040,58.2,6669,9667,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.706,3.448,1.480,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.015,3515,874,0.0,0.3,0.3,0.000,0.902,5136,692,38.5,50.5,0.719,11.893,11.912,11.891,11.876,1060,8.013,4.078,8.013,1.838,2.895,3.282,4.727,6.175,1.838,3.761,4.172,420.0,101.3,540.0,267.9,28.0,17.0,7.0,4.0,24.3,6.3,31.3,0.0,7.4,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.6,4.8,1494,1339,113,2.5,75,5,0.521,0.127,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:45.599,11242,8037,58.3,6674,9661,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.3,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.785,3.525,1.485,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.007,3515,874,3.5,0.2,3.7,1.325,0.406,5140,693,38.6,50.5,0.719,11.884,11.894,11.882,11.875,1058,7.491,3.893,7.565,1.647,2.831,3.077,4.477,5.918,1.647,3.766,4.111,420.0,101.3,540.0,257.4,28.0,16.0,7.0,5.0,24.3,6.3,30.7,0.0,7.6,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.9,4.5,1495,1339,113,2.5,75,5,1.022,1.196,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:48.963,11244,8035,58.3,6677,9659,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.4,100.0,99.4,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.907,3.645,1.480,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.020,3515,874,1.6,0.5,2.0,0.753,1.130,5142,696,38.4,50.4,0.719,11.887,11.901,11.885,11.876,1064,7.254,3.856,7.347,1.638,2.880,2.817,4.513,5.709,1.638,3.738,4.423,420.0,101.3,540.0,254.7,27.0,16.0,7.0,4.0,24.3,5.8,27.6,0.0,7.4,5.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,6.1,1495,1339,113,2.5,75,5,45.271,0.670,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:50.944,11243,8036,58.3,6672,9664,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.6,99.4,100.0,99.4,99.4,100.0,99.6,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.862,3.603,1.488,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.0,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.109,3515,874,0.6,0.2,0.9,0.360,0.734,5143,698,38.4,50.3,0.719,11.892,11.910,11.891,11.876,1063,6.504,3.473,6.504,1.355,2.894,2.247,4.252,5.149,1.355,3.747,3.758,420.0,101.3,540.0,252.6,28.0,16.0,7.0,4.0,24.3,5.7,27.1,0.0,7.2,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.1,1495,1340,113,2.5,75,5,0.433,0.164,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:53.158,11237,8042,58.2,6671,9664,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.939,3.681,1.476,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1089,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.2,1.2,0.000,0.411,3515,875,0.0,0.2,0.2,0.000,0.516,5143,699,38.5,50.4,0.719,11.885,11.896,11.882,11.876,1061,7.561,3.891,7.561,1.722,2.891,2.947,4.608,5.839,1.722,3.738,3.996,420.0,101.3,540.0,262.1,30.0,17.0,7.0,4.0,24.3,5.9,27.8,0.0,7.7,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.1,4.7,1495,1340,113,2.5,75,5,0.647,0.241,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:55.664,11243,8037,58.3,6670,9665,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.941,3.680,1.490,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.046,3515,875,0.0,0.2,0.2,0.000,0.883,5143,701,38.4,50.4,0.719,11.892,11.910,11.890,11.876,1062,7.817,4.222,7.817,1.846,2.918,3.044,4.774,5.971,1.846,5.685,4.097,420.0,101.3,540.0,244.4,22.0,14.0,6.0,4.0,24.3,5.6,27.1,0.0,7.1,5.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.8,4.7,1496,1341,113,2.5,75,5,0.361,0.209,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:18:58.637,11242,8037,58.3,6672,9663,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.3,100.0,99.3,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,44,44,46,43,44,56,56,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.922,3.660,1.478,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.025,3515,875,0.0,0.5,0.5,0.000,0.885,5143,703,38.5,50.4,0.719,11.887,11.901,11.885,11.876,1060,7.330,3.858,7.440,1.634,2.856,2.936,4.489,5.806,1.634,3.755,4.169,420.0,101.3,540.0,261.1,28.0,16.0,8.0,4.0,24.4,5.7,27.2,0.0,7.5,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,4.4,1499,1344,114,2.5,75,5,1.316,1.208,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:1.827,11243,8036,58.3,6676,9659,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.865,3.607,1.475,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1079,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.006,3515,875,0.8,0.2,1.0,0.335,0.673,5144,705,38.6,50.5,0.719,11.889,11.906,11.887,11.876,1064,9.064,4.725,9.064,2.225,2.917,3.923,5.130,6.839,2.225,5.878,4.323,420.0,101.3,540.0,262.3,27.0,16.0,6.0,4.0,24.5,6.2,30.4,0.0,7.3,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.9,1504,1349,115,2.5,75,5,0.999,0.148,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:4.155,11238,8041,58.2,6676,9659,40.8,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.705,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.828,3.569,1.483,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.018,3515,875,1.0,0.4,1.5,0.341,0.682,5145,707,38.5,50.4,0.719,11.892,11.911,11.891,11.876,1064,7.788,3.999,7.788,1.831,2.942,3.008,4.774,5.957,1.831,3.749,4.113,420.0,101.3,540.0,275.7,33.0,19.0,8.0,5.0,24.5,6.6,32.2,0.0,8.0,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,4.9,1506,1351,115,2.5,75,5,1.250,0.246,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:6.592,11244,8035,58.3,6676,9659,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.812,3.564,1.450,11.280,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.5,1.5,0.000,0.098,3515,876,0.8,7.1,7.9,0.444,1.346,5146,710,38.5,50.4,0.719,11.892,11.910,11.890,11.876,1063,8.390,4.480,8.390,2.001,2.930,3.448,4.928,6.389,2.001,6.014,4.215,420.0,101.3,540.0,271.5,31.0,17.0,7.0,5.0,24.5,5.9,27.6,0.0,7.9,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,5.0,1507,1352,115,2.5,75,5,0.383,0.170,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:9.315,11237,8043,58.2,6678,9658,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.779,3.522,1.473,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.013,3515,876,0.0,0.2,0.2,0.000,0.853,5146,712,38.5,50.4,0.719,11.894,11.913,11.892,11.876,1065,7.642,3.977,7.268,1.614,2.919,2.735,4.525,5.654,1.614,5.355,4.108,420.0,101.3,540.0,265.6,30.0,17.0,7.0,4.0,24.5,6.1,29.4,0.0,7.4,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,3.8,1508,1353,115,2.5,75,5,0.928,0.434,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:11.673,11239,8040,58.2,6675,9660,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,98.8,100.0,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.723,3.461,1.486,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.019,3515,876,0.0,4.2,4.2,0.000,0.392,5146,713,38.5,50.3,0.719,11.894,11.913,11.892,11.876,1065,8.108,3.675,6.904,1.503,2.907,2.485,4.418,5.401,1.503,3.760,4.190,420.0,101.3,540.0,253.2,27.0,16.0,7.0,4.0,24.6,6.4,30.3,0.0,8.2,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.2,5.1,1509,1354,115,2.5,75,5,1.289,1.443,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:14.156,11241,8038,58.3,6670,9665,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.769,3.507,1.476,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.2,0.2,0.000,0.006,3515,876,0.0,1.0,1.0,0.000,0.803,5146,715,38.5,50.3,0.719,11.894,11.914,11.892,11.876,1063,7.467,3.890,7.467,1.697,2.907,2.854,4.608,5.770,1.697,3.743,4.269,420.0,101.3,540.0,257.9,28.0,16.0,7.0,4.0,24.6,6.5,31.5,0.0,7.4,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.7,4.7,1509,1354,115,2.5,75,5,0.637,0.116,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:16.465,11237,8042,58.2,6672,9664,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.770,3.515,1.488,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1086,No,46.0,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.5,1.5,0.000,0.197,3515,876,0.0,1.5,1.5,0.000,0.975,5146,717,38.5,50.4,0.719,11.895,11.915,11.892,11.876,1062,9.318,4.600,9.318,2.451,2.943,3.913,5.392,6.867,2.451,3.743,4.319,420.0,101.3,540.0,265.1,30.0,17.0,7.0,5.0,24.6,6.5,31.7,0.0,7.9,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.9,1510,1355,115,2.5,75,5,0.438,0.131,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:18.799,11244,8035,58.3,6672,9664,40.8,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.740,3.477,1.473,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.010,3515,876,0.0,0.7,0.7,0.000,0.914,5146,719,38.6,50.5,0.719,11.897,11.918,11.895,11.877,1062,7.313,3.824,7.313,1.680,2.932,2.688,4.620,5.633,1.680,3.760,4.113,420.0,101.3,540.0,265.2,31.0,18.0,7.0,5.0,24.6,6.1,29.7,0.0,7.4,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.6,1510,1355,115,2.5,75,5,0.603,0.154,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:21.064,11221,8059,58.2,6668,9667,40.8,0.6,0.706,0.705,0.705,0.706,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.3,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.691,3.428,1.493,11.294,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1090,No,46.0,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.077,3515,876,0.8,1.3,2.1,0.453,0.465,5147,720,38.5,50.5,0.719,11.896,11.917,11.894,11.876,1062,7.327,3.829,7.327,1.702,2.943,2.676,4.644,5.625,1.702,3.743,4.095,420.0,101.3,540.0,266.0,31.0,18.0,7.0,5.0,24.6,5.7,28.9,0.0,6.2,4.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.6,1510,1355,115,2.5,75,5,0.360,0.050,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:23.528,11243,8036,58.3,6678,9657,40.8,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.645,3.386,1.487,11.295,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.081,3515,877,1.5,0.2,1.7,0.420,0.849,5148,722,38.5,50.3,0.719,11.887,11.901,11.885,11.876,1062,6.755,3.567,6.755,1.449,2.880,2.413,4.335,5.306,1.449,3.749,3.765,420.0,101.3,540.0,269.9,32.0,18.0,7.0,5.0,24.6,6.7,31.1,0.0,9.1,6.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.1,4.8,1510,1355,115,2.5,75,5,0.411,0.697,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:25.757,11238,8041,58.2,6676,9659,40.8,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,99.3,99.3,100.0,100.0,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.612,3.356,1.469,11.282,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1090,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.0,1.0,0.000,0.030,3515,877,0.0,0.8,0.8,0.000,0.937,5148,724,38.6,50.7,0.719,11.889,11.905,11.887,11.876,1062,7.720,3.960,7.720,1.756,2.881,3.067,4.643,5.964,1.756,3.755,4.096,420.0,101.3,540.0,262.1,29.0,17.0,7.0,5.0,24.6,6.0,28.7,0.0,7.7,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.6,5.1,1510,1355,115,2.5,75,5,1.598,0.910,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:27.991,11241,8038,58.3,6676,9660,40.8,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.629,3.369,1.490,11.291,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.3,0.3,0.000,0.007,3515,877,0.7,0.2,0.9,0.471,0.471,5149,725,38.4,50.4,0.719,11.888,11.902,11.887,11.876,1065,7.867,3.735,7.116,1.482,2.845,2.782,4.335,5.634,1.482,3.766,4.175,420.0,101.3,540.0,271.4,28.0,16.0,7.0,5.0,24.6,6.4,31.2,0.0,7.6,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.8,4.9,1511,1356,115,2.5,75,5,0.981,0.210,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:30.468,11242,8038,58.3,6675,9660,40.8,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.5,802.5,802.5,802.5,802.5,100.3,802.5,1003.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.713,3.449,1.488,11.299,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1605.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.059,3515,877,0.0,0.1,0.1,0.000,0.481,5149,726,38.5,50.4,0.719,11.885,11.896,11.883,11.875,1062,7.748,3.657,6.875,1.519,2.891,2.460,4.406,5.356,1.519,3.749,4.139,420.0,101.3,540.0,262.8,26.0,16.0,7.0,4.0,24.6,6.2,30.2,0.0,7.6,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.9,1511,1356,115,2.5,75,5,0.344,0.047,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:33.284,11242,8037,58.3,6674,9661,40.8,0.6,0.706,0.706,0.706,0.706,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.682,3.424,1.490,11.285,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.021,3515,877,0.0,0.4,0.4,0.000,1.055,5149,728,38.4,50.4,0.719,11.883,11.893,11.882,11.876,1063,8.448,4.382,7.967,1.898,2.842,3.220,4.738,6.069,1.898,5.245,5.562,420.0,101.3,540.0,280.3,33.0,19.0,8.0,5.0,24.6,6.6,32.0,0.0,7.8,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.7,1511,1356,115,2.5,75,5,0.748,0.178,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:35.665,11243,8036,58.3,6674,9661,40.8,0.6,0.707,0.706,0.706,0.706,0.711,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.652,3.397,1.464,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.019,3515,877,0.7,1.7,2.3,0.389,1.170,5150,731,38.4,50.5,0.719,11.891,11.908,11.889,11.876,1065,7.696,3.965,7.696,1.778,2.918,2.984,4.703,5.918,1.778,3.743,4.166,420.0,101.3,540.0,258.6,28.0,16.0,7.0,5.0,24.6,6.2,29.4,0.0,7.7,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.7,4.8,1511,1356,115,2.5,75,5,0.830,0.376,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:37.947,11245,8035,58.3,6679,9656,40.8,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.595,3.336,1.479,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.071,3515,877,0.0,0.1,0.1,0.000,0.445,5150,732,38.4,50.4,0.719,11.894,11.914,11.893,11.876,1063,7.523,4.164,7.523,1.664,2.907,2.949,4.572,5.859,1.664,6.323,4.017,420.0,101.3,540.0,265.8,33.0,19.0,8.0,5.0,24.6,6.4,30.5,0.0,7.9,6.1,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.4,4.5,1511,1356,115,2.5,75,5,1.326,1.519,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:40.271,11254,8026,58.3,6687,9648,40.9,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.701,3.437,1.478,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.052,3515,877,0.0,0.3,0.3,0.000,0.900,5150,734,38.3,50.2,0.719,11.888,11.902,11.886,11.875,1062,8.694,4.660,8.694,2.184,2.904,3.602,5.083,6.510,2.184,5.396,5.387,420.0,101.3,540.0,244.8,28.0,16.0,7.0,5.0,24.6,6.2,30.4,0.0,7.2,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.0,4.9,1511,1356,115,2.5,75,5,1.754,0.389,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:42.936,11247,8033,58.3,6687,9648,40.9,0.6,0.705,0.706,0.706,0.705,0.705,801.4,801.4,801.4,801.4,801.4,100.2,801.4,1001.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.3,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,47,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.780,3.519,1.498,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1602.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.035,3515,877,0.8,2.8,3.6,0.445,0.445,5151,735,38.4,50.3,0.719,11.889,11.904,11.888,11.876,1064,7.083,3.737,7.083,1.527,2.881,2.663,4.418,5.556,1.527,3.817,4.165,420.0,101.3,540.0,250.9,28.0,17.0,7.0,4.0,24.6,6.2,29.6,0.0,7.7,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.3,4.5,1511,1356,115,2.5,75,5,1.306,0.359,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:45.586,11250,8030,58.3,6686,9649,40.9,0.6,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.768,3.504,1.493,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.000,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.4,0.4,0.000,0.007,3515,877,1.2,0.2,1.4,1.133,0.789,5154,738,38.3,50.4,0.719,11.886,11.899,11.884,11.875,1062,6.439,3.973,7.712,1.760,2.915,3.030,4.667,5.952,1.760,3.735,4.230,420.0,101.3,540.0,262.5,26.0,16.0,6.0,5.0,24.6,6.3,30.5,0.0,7.6,5.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,5.4,1511,1356,115,2.5,75,5,1.448,0.289,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:47.914,11250,8029,58.3,6686,9649,40.9,0.6,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,99.4,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.817,3.560,1.482,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.272,1.000,1.360,1.552,1079,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.9,0.9,0.000,0.034,3515,877,1.3,0.3,1.6,0.406,0.812,5155,740,38.4,50.4,0.719,11.888,11.903,11.886,11.876,1060,7.695,3.947,7.695,1.780,2.916,2.983,4.691,5.915,1.780,3.750,4.009,420.0,101.3,540.0,279.9,33.0,19.0,8.0,5.0,24.6,6.6,32.1,0.0,8.0,6.0,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,8.3,4.9,1511,1356,116,2.5,75,5,0.880,0.152,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:50.270,11262,8017,58.4,6703,9633,41.0,0.6,0.706,0.705,0.705,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.793,3.537,1.465,11.282,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,100.0,0.7,100.0,5.263,0.097,3527,878,38.0,0.1,38.2,0.532,0.476,5156,741,38.4,50.4,0.719,11.884,11.893,11.882,11.875,1059,7.344,3.810,7.344,1.598,2.842,2.887,4.441,5.746,1.598,3.738,4.094,420.0,101.3,540.0,265.4,27.0,16.0,8.0,4.0,24.6,5.9,28.4,0.0,7.5,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,6.9,4.9,1511,1356,116,2.5,75,5,0.486,1.391,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:52.779,11267,8012,58.4,6703,9632,41.0,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.710,3.447,1.490,11.293,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.360,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1079,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.072,3527,878,0.0,0.3,0.3,0.000,0.885,5156,743,38.3,50.4,0.719,11.883,11.892,11.881,11.875,1060,7.648,4.223,7.648,1.718,2.890,3.030,4.608,5.930,1.718,6.242,4.226,420.0,101.3,540.0,265.6,29.0,16.0,7.0,5.0,24.6,6.4,30.8,0.0,7.8,6.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.9,1511,1356,116,2.5,75,5,2.237,0.748,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:56.476,11273,8006,58.4,6712,9623,41.0,0.6,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,100.0,99.3,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.687,3.430,1.459,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,0.992,1.272,1.000,1.360,1.552,1098,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.6,0.6,0.000,0.010,3527,878,0.0,0.0,0.0,0.000,0.004,5156,743,38.3,50.1,0.719,11.894,11.914,11.891,11.876,1062,8.888,4.569,8.888,2.148,2.943,3.793,5.095,6.740,2.148,5.297,4.066,420.0,101.3,540.0,273.2,20.0,13.0,8.0,3.0,24.6,5.7,26.5,0.0,7.3,5.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,5.6,1511,1356,116,2.5,75,5,0.974,0.197,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:19:58.875,11273,8006,58.4,6715,9620,41.1,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.705,802.3,802.3,802.3,802.3,802.3,100.3,802.3,1002.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,100.0,99.5,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.733,3.488,1.412,11.277,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.7,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1096,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,5.6,0.1,5.7,0.665,0.134,3529,878,1.0,0.1,1.1,0.004,0.285,5156,744,38.3,50.1,0.719,11.885,11.896,11.883,11.876,1062,7.693,3.955,7.693,1.745,2.891,3.042,4.643,5.948,1.745,3.738,4.145,420.0,101.3,540.0,237.4,19.0,13.0,7.0,3.0,24.6,4.9,21.7,0.0,7.4,5.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.7,4.2,1511,1356,115,2.5,75,5,0.411,0.308,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:1.981,11275,8005,58.4,6717,9618,41.1,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.820,3.562,1.466,11.288,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,2.7,0.4,3.2,0.682,0.101,3531,878,1.3,0.0,1.4,0.012,0.015,5156,744,38.3,50.2,0.719,11.884,11.895,11.883,11.876,1062,7.521,4.005,7.835,1.804,2.879,3.149,4.679,6.031,1.804,3.734,4.135,420.0,101.3,540.0,262.7,26.0,15.0,7.0,5.0,24.6,5.9,27.5,0.0,7.5,6.2,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.6,1511,1356,115,2.5,75,5,0.780,1.204,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:4.544,11255,8024,58.3,6695,9641,40.9,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.797,3.537,1.469,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1079,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.2,2.5,2.7,0.001,0.221,3531,879,0.0,0.4,0.4,0.001,1.001,5156,747,38.2,50.2,0.719,11.886,11.899,11.884,11.876,1063,8.994,4.441,8.994,2.276,2.892,3.815,5.166,6.718,2.276,3.725,4.108,420.0,101.3,540.0,281.1,34.0,19.0,7.0,5.0,24.6,6.5,32.4,0.0,7.1,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,5.6,1511,1356,115,2.5,75,5,0.834,0.144,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:6.973,11253,8026,58.3,6690,9645,40.9,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.3,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.773,3.519,1.479,11.287,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.8,0.8,0.000,0.049,3531,879,0.0,0.6,0.6,0.000,1.849,5156,751,38.2,50.2,0.719,11.886,11.898,11.884,11.876,1060,7.610,3.912,7.610,1.684,2.867,3.042,4.548,5.926,1.684,3.740,4.106,420.0,101.3,540.0,280.3,34.0,19.0,7.0,5.0,24.6,6.6,31.0,0.0,8.4,6.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.2,5.0,1511,1356,85,2.5,75,5,1.217,0.248,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:9.325,11258,8022,58.3,6688,9647,40.9,0.6,0.706,0.705,0.706,0.706,0.706,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.2,802.0,1002.4,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.796,3.538,1.474,11.289,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.9,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1091,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.7,0.7,0.000,0.073,3531,879,0.0,0.5,0.5,0.000,0.879,5156,753,38.3,50.0,0.719,11.889,11.904,11.887,11.875,1064,7.713,3.980,7.713,1.776,2.928,3.008,4.703,5.937,1.776,3.738,4.245,420.0,101.3,540.0,271.6,29.0,16.0,7.0,5.0,24.6,6.2,30.4,0.0,7.5,5.8,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.5,5.1,1511,1356,85,2.5,75,5,0.893,0.099,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:11.599,11258,8022,58.3,6687,9648,40.9,0.6,0.705,0.706,0.705,0.705,0.705,801.6,801.6,801.6,801.6,801.6,100.2,801.6,1001.9,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,44,55,55,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.842,3.580,1.489,11.292,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.1,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1080,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.3,0.5,0.8,0.006,0.050,3531,880,0.0,0.2,0.2,0.000,0.897,5156,755,38.3,50.1,0.719,11.890,11.906,11.887,11.876,1063,7.076,3.696,7.076,1.610,2.941,2.520,4.548,5.466,1.610,3.742,3.753,420.0,101.3,540.0,268.8,29.0,17.0,7.0,4.0,24.6,6.1,29.8,0.0,7.2,5.6,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,4.7,1511,1356,85,2.5,75,5,1.150,0.200,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:13.944,11258,8021,58.3,6686,9650,40.9,0.6,0.705,0.705,0.705,0.706,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.5,100.0,99.3,100.0,98.6,100.0,99.5,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,44,45,46,43,43,56,55,54,57,57,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,14.827,3.568,1.481,11.290,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1109,No,46.0,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.014,3531,880,0.0,0.7,0.7,0.000,1.807,5156,759,38.2,50.0,0.719,11.889,11.904,11.886,11.876,1064,8.090,4.149,8.090,1.943,2.928,3.209,4.869,6.147,1.943,3.878,4.333,420.0,101.3,540.0,282.0,34.0,19.0,7.0,5.0,24.6,6.9,34.2,0.0,7.4,6.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,5.0,1511,1356,85,2.5,75,5,0.794,0.075,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:17.445,11275,8004,58.4,6725,9611,41.1,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.7,100.0,100.0,99.3,99.3,100.0,99.7,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,51,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,11.818,3.571,1.459,8.276,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1079,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,0.5,0.5,0.000,0.020,3531,880,0.0,0.0,0.0,0.000,0.012,5156,759,39.5,51.5,0.725,11.883,11.897,11.878,11.875,1060,27.323,11.307,27.324,7.166,4.711,15.441,11.875,20.157,7.166,3.960,3.960,1365.0,1750.2,1260.0,1372.6,2.0,1.0,1.0,0.0,24.6,3.0,14.4,0.0,4.2,2.4,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.1,17.1,1508,1341,84,8.0,75,5,3.068,4.743,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:21.078,11286,7994,58.5,6764,9571,41.4,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,99.4,100.0,100.0,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,46,46,44,44,55,54,54,56,56,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,49,46,48,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,9.095,3.619,1.365,5.508,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1097,No,46.0,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.0,1.9,1.9,0.000,0.137,3531,880,0.0,0.1,0.1,0.000,0.371,5156,760,38.5,50.4,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1062,6.432,3.438,6.432,1.271,2.867,2.293,4.133,5.161,1.271,3.749,3.768,420.0,101.3,540.0,489.9,13.0,10.0,7.0,3.0,24.6,2.9,10.8,0.0,6.3,2.9,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,24.3,17.2,1513,1361,95,8.0,75,5,1.408,1.325,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:23.251,11306,7974,58.6,6849,9486,41.9,0.6,0.706,0.706,0.705,0.705,0.706,802.2,802.2,802.2,802.2,802.2,100.3,802.2,1002.7,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.9,100.0,99.5,100.0,100.0,100.0,99.9,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,44,45,55,55,54,56,55,51,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,51,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,9.083,3.540,1.431,5.575,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1604.3,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,50.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1096,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.3,0.8,1.1,0.033,0.122,3531,880,0.0,0.3,0.3,0.000,0.807,5156,763,39.2,51.1,0.719,11.884,11.896,11.880,11.876,1060,20.284,8.697,20.284,5.447,3.973,10.846,9.417,14.837,5.447,3.867,4.158,450.0,202.5,540.0,1373.6,6.0,1.0,2.0,2.0,24.7,2.1,9.0,0.0,3.7,1.7,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,7.6,6.8,1516,1361,101,5.0,75,5,1.847,0.954,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:25.906,11309,7971,58.6,6858,9477,41.9,0.6,0.705,0.705,0.706,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,99.8,100.0,100.0,99.4,100.0,100.0,99.8,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,45,55,55,54,57,55,49,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,46,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,12.467,3.549,1.470,8.947,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,2.3,0.5,2.8,1.253,0.044,3534,881,0.0,0.0,0.0,0.000,0.016,5156,763,38.7,50.4,0.719,11.887,11.900,11.885,11.875,1060,6.856,3.833,6.856,1.462,2.868,2.520,4.335,5.394,1.462,5.220,4.385,435.0,101.3,540.0,273.9,29.0,19.0,13.0,4.0,25.0,4.4,20.9,0.0,6.6,3.3,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.3,5.1,1538,1383,103,2.5,75,5,0.362,0.125,0,0,0.000,0.000,0,
23.12.2021,22:20:33.291,11349,7930,58.8,6914,9421,42.3,0.6,0.705,0.705,0.705,0.705,0.705,801.8,801.8,801.8,801.8,801.8,100.2,801.8,1002.2,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,802.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,8.0,45,45,46,43,44,56,55,54,57,56,50,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes,50,46,47,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,13.288,3.574,1.490,9.750,65.0,65.0,0.0,0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1603.5,16.00,16,18,18,39,57,560,2,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,Yes,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41.0,40.0,13.0,12.0,49.0,0.701,5.040,3.376,3.360,12.000,1.256,3.376,2.992,1.000,1.280,1.000,1.360,1.552,1108,No,46.5,28,67.0,No,No,781,59808,258,35,No,No,0.3,0.5,0.8,0.011,0.024,3537,881,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,5156,763,38.5,50.3,0.719,11.884,11.895,11.883,11.875,1060,7.018,3.711,7.018,1.667,2.867,2.472,4.536,5.351,1.667,3.751,4.072,435.0,101.3,540.0,261.2,25.0,16.0,7.0,3.0,25.1,5.1,24.0,0.0,7.0,4.5,0.0,0.0,0.0,29,Yes,No,No,No,No,Yes,No,5.4,4.4,1540,1380,98,2.5,75,5,1.419,0.494,0,0,0.000,0.000,0,
Date,Time, " Virtual Memory Committed [MB] " , " Virtual Memory Available [MB] " , " Virtual Memory Load [%] " , " Physical Memory Used [MB] " , " Physical Memory Available [MB] " , " Physical Memory Load [%] " , " Page File Usage [%] " , " Core VIDs (avg) [V] " , " Core 0 VID [V] " , " Core 1 VID [V] " , " Core 2 VID [V] " , " Core 3 VID [V] " , " Core Clocks (avg) [MHz] " , " Core 0 Clock [MHz] " , " Core 1 Clock [MHz] " , " Core 2 Clock [MHz] " , " Core 3 Clock [MHz] " , " Bus Clock [MHz] " , " Ring/LLC Clock [MHz] " , " System Agent Clock [MHz] " , " Core Effective Clocks (avg) [MHz] " , " Core 0 Effective Clock [MHz] " , " Core 1 Effective Clock [MHz] " , " Core 2 Effective Clock [MHz] " , " Core 3 Effective Clock [MHz] " , " Average Effective Clock [MHz] " , " Core Usage (avg) [%] " , " Core 0 Usage [%] " , " Core 1 Usage [%] " , " Core 2 Usage [%] " , " Core 3 Usage [%] " , " Max CPU/Thread Usage [%] " , " Total CPU Usage [%] " , " On-Demand Clock Modulation [%] " , " Core Ratios (avg) [x] " , " Core 0 Ratio [x] " , " Core 1 Ratio [x] " , " Core 2 Ratio [x] " , " Core 3 Ratio [x] " , " Uncore Ratio [x] " , " Core Temperatures (avg) [°C] " , " Core 0 [°C] " , " Core 1 [°C] " , " Core 2 [°C] " , " Core 3 [°C] " , " Core Distance to TjMAX (avg) [°C] " , " Core 0 Distance to TjMAX [°C] " , " Core 1 Distance to TjMAX [°C] " , " Core 2 Distance to TjMAX [°C] " , " Core 3 Distance to TjMAX [°C] " , " CPU Package [°C] " , " Core Max [°C] " , " Core Thermal Throttling (avg) [Yes/No] " , " Core 0 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core 1 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core 2 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core 3 Thermal Throttling [Yes/No] " , " Core Critical Temperature (avg) [Yes/No] " , " Core 0 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core 1 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core 2 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core 3 Critical Temperature [Yes/No] " , " Core Power Limit Exceeded (avg) [Yes/No] " , " Core 0 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Core 1 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Core 2 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Core 3 Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " Package/Ring Thermal Throttling [Yes/No] " , " Package/Ring Critical Temperature [Yes/No] " , " Package/Ring Power Limit Exceeded [Yes/No] " , " CPU Package [°C] " , " CPU IA Cores [°C] " , " CPU GT Cores (Graphics) [°C] " , " Voltage Offsets (avg) [V] " , " IA Voltage Offset [V] " , " GT (Slice) Voltage Offset [V] " , " CLR (CBo/LLC/Ring) Voltage Offset [V] " , " GT (Unslice) Voltage Offset [V] " , " Uncore/SA Voltage Offset [V] " , " CPU Package Power [W] " , " IA Cores Power [W] " , " Total DRAM Power [W] " , " Rest-of-Chip Power [W] " , " PL1 Power Limit [W] " , " PL2 Power Limit [W] " , " GPU GT Usage [%] " , " GPU Media Engine Usage [%] " , " Core C0 Residency (avg) [%] " , " Core 0 T0 C0 Residency [%] " , " Core 1 T0 C0 Residency [%] " , " Core 2 T0 C0 Residency [%] " , " Core 3 T0 C0 Residency [%] " , " Core C3 Residency (avg) [%] " , " Core 0 C3 Residency [%] " , " Core 1 C3 Residency [%] " , " Core 2 C3 Residency [%] " , " Core 3 C3 Residency [%] " , " Core C7 Residency (avg) [%] " , " Core 0 C7 Residency [%] " , " Core 1 C7 Residency [%] " , " Core 2 C7 Residency [%] " , " Core 3 C7 Residency [%] " , " Memory Clock [MHz] " , " Memory Clock Ratio [x] " , " Tcas [T] " , " Trcd [T] " , " Trp [T] " , " Tras [T] " , " Trc [T] " , " Trfc [T] " , " Command Rate [T] " , " IA Limit Reasons (avg) [Yes/No] " , " IA: PROCHOT [Yes/No] " , " IA: Thermal Event [Yes/No] " , " IA: DDR RAPL [Yes/No] " , " IA: PCS (PECI) [Yes/No] " , " IA: Residency State Regulation [Yes/No] " , " IA: Running Average Thermal Limit [Yes/No] " , " IA: VR Thermal Alert [Yes/No] " , " IA: VR TDC [Yes/No] " , " IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAPL) [Yes/No] " , " IA: Package-Level RAPL/PBM PL1 [Yes/No] " , " IA: Package-Level RAPL/PBM PL2,PL3 [Yes/No] " , " IA: Max Turbo Limit [Yes/No] " , " IA: Turbo Attenuation (MCT) [Yes/No] " , " GT Limit Reasons (avg) [Yes/No] " , " GT: PROCHOT [Yes/No] " , " GT: Thermal Event [Yes/No] " , " GT: DDR RAPL [Yes/No] " , " GT: Residency State Regulation [Yes/No] " , " GT: Running Average Thermal Limit [Yes/No] " , " GT: VR Thermal Alert [Yes/No] " , " GT: VR TDC [Yes/No] " , " GT: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 [Yes/No] " , " GT: Domain-Level PBM PLGT [Yes/No] " , " GT: Package-Level RAPL/PBM PL1 [Yes/No] " , " GT: Package-Level RAPL/PBM PL2,PL3 [Yes/No] " , " GT: Inefficient Operation [Yes/No] " , " GT: Fuses limit [Yes/No] " , " Ring Limit Reasons (avg) [Yes/No] " , " RING: PROCHOT [Yes/No] " , " RING: Thermal Event [Yes/No] " , " RING: DDR RAPL [Yes/No] " , " RING: Residency State Regulation [Yes/No] " , " RING: Running Average Thermal Limit [Yes/No] " , " RING: VR Thermal Alert [Yes/No] " , " RING: VR TDC [Yes/No] " , " RING: Max VR Voltage, ICCmax, PL4 [Yes/No] " , " RING: Package-Level RAPL/PBM PL1 [Yes/No] " , " RING: Package-Level RAPL/PBM PL2,PL3 [Yes/No] " , " System [°C] " , " T1 [°C] " , " Auxiliary [°C] " , " AUXTIN1 [°C] " , " CPU (PECI) [°C] " , " Vcore [V] " , " +5V [V] " , " +3.3V (AVCC) [V] " , " +3.3V (3VCC) [V] " , " +12V [V] " , " CPU I/O [V] " , " 3VSB [V] " , " VBAT [V] " , " VTT [V] " , " VCCSA [V] " , " PCH [V] " , " DIMM [V] " , " VIN7 [V] " , " CPU 1 [RPM] " , " Chassis Intrusion [Yes/No] " , " PCH Temperature [°C] " , " Drive Temperature [°C] " , " Drive Remaining Life [%] " , " Drive Failure [Yes/No] " , " Drive Warning [Yes/No] " , " Total Host Writes [GB] " , " Total NAND Writes [GB] " , " Total Host Reads [GB] " , " Drive Temperature [°C] " , " Drive Failure [Yes/No] " , " Drive Warning [Yes/No] " , " Read Activity [%] " , " Write Activity [%] " , " Total Activity [%] " , " Read Rate [MB/s] " , " Write Rate [MB/s] " , " Read Total [MB] " , " Write Total [MB] " , " Read Activity [%] " , " Write Activity [%] " , " Total Activity [%] " , " Read Rate [MB/s] " , " Write Rate [MB/s] " , " Read Total [MB] " , " Write Total [MB] " , " GPU Temperature [°C] " , " GPU Hot Spot Temperature [°C] " , " GPU Core Voltage [V] " , " GPU Rail Voltages (avg) [V] " , " GPU Misc1 Input Voltage [V] " , " GPU PCIe +12V Input Voltage [V] " , " GPU 8-pin #1 Input Voltage [V] " , " GPU Fan1 [RPM] " , " GPU Power [W] " , " GPU Rail Powers (avg) [W] " , " GPU Total Board Input 2 Power (sum) [W] " , " GPU Core (NVVDD1) Input Power (sum) [W] " , " GPU Misc1 Input Power [W] " , " GPU PCIe +12V Input Power [W] " , " GPU 8-pin #1 Input Power [W] " , " GPU Misc0 Input Power (sum) [W] " , " GPU Core (NVVDD) Input Power (sum) [W] " , " GPU Core (NVVDD) Output Power [W] " , " GPU Core (NVVDD) Output Power [W] " , " GPU Clock [MHz] " , " GPU Memory Clock [MHz] " , " GPU Video Clock [MHz] " , " GPU Effective Clock [MHz] " , " GPU Core Load [%] " , " GPU Memory Controller Load [%] " , " GPU Video Engine Load [%] " , " GPU Bus Load [%] " , " GPU Memory Usage [%] " , " GPU D3D Usages (avg) [%] " , " GPU D3D Usage [%] " , " GPU Video Decode 0 Usage [%] " , " GPU Video Encode 0 Usage [%] " , " GPU Computing (Compute_0) Usage [%] " , " GPU Computing (Cuda) Usage [%] " , " GPU Computing (Compute_1) Usage [%] " , " GPU VR Usage [%] " , " GPU Fan1 [%] " , " GPU Performance Limits (avg) [Yes/No] " , " Performance Limit - Power [Yes/No] " , " Performance Limit - Thermal [Yes/No] " , " Performance Limit - Reliability Voltage [Yes/No] " , " Performance Limit - Max Operating Voltage [Yes/No] " , " Performance Limit - Utilization [Yes/No] " , " Performance Limit - SLI GPUBoost Sync [Yes/No] " , " Total GPU Power (normalized) [% of TDP] [%] " , " Total GPU Power [% of TDP] [%] " , " GPU Memory Allocated [MB] " , " GPU D3D Memory Dedicated [MB] " , " GPU D3D Memory Dynamic [MB] " , " PCIe Link Speed [GT/s] " , " Total DL [MB] " , " Total UP [MB] " , " Current DL rate [KB/s] " , " Current UP rate [KB/s] " , " Total DL [MB] " , " Total UP [MB] " , " Current DL rate [KB/s] " , " Current UP rate [KB/s] " , " Total Errors [] " ,
,,System: MSI MS-7A57,System: MSI MS-7A57,System: MSI MS-7A57,System: MSI MS-7A57,System: MSI MS-7A57,System: MSI MS-7A57,System: MSI MS-7A57,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: DTS,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Enhanced,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: C-State Residency,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,Memory Timings,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,CPU [#0]: Intel Core i5-7400: Performance Limit Reasons,MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Nuvoton NCT6795D),MSI Z270 GAMING M7 (MS-7A57) (Intel PCH),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),S.M.A.R.T.: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),S.M.A.R.T.: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),S.M.A.R.T.: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: SanDisk SDSSDA120G (170427452411),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),Drive: WDC WD10EZEX-00MFCA0 (WD-WCC6Y3KYXV5H),GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,GPU [#0]: NVIDIA GeForce RTX 2060: ,Network: Qualcomm/Atheros E2500 PCI-E Gigabit Ethernet Controller,Network: Qualcomm/Atheros E2500 PCI-E Gigabit Ethernet Controller,Network: Qualcomm/Atheros E2500 PCI-E Gigabit Ethernet Controller,Network: Qualcomm/Atheros E2500 PCI-E Gigabit Ethernet Controller,Network: Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter,Network: Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter,Network: Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter,Network: Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter,Windows Hardware Errors (WHEA),


Pobierz plik - link do postu