320.rar

Samsung CLP-325 -reset chip'a

Proszę może to coś da


Pobierz plik - link do postu
 • 320.rar
  • 320_.hd
  • 320.hd
  • Przeczytaj!.txt
  • usbprns2.exe
  • Instaluj.bat
  • 320
   • 320_.hd
   • 320.hd
   • Przeczytaj!.txt
   • usbprns2.exe
   • Instaluj.bat


320.rar > Przeczytaj!.txt

1.Uruchom plik " Instaluj.bat " i poczekaj 2 minuty...


320.rar > Przeczytaj!.txt

1.Uruchom plik " Instaluj.bat " i poczekaj 2 minuty...