zestawy3.zip

EXCEL VBA: Generowanie csv z odfiltrowanych danych z arkusza - kolumny 'ID' i '/category@name[pol]'

Bardzo dziękuje za pomoc Eksport do csv malina, zmieniłem Set wscsv = ActiveWorkbook.Sheets("DO csv") na Set wscsv = ActiveWorkbook.Sheets("Temp"), gdzie Temp jest z atrybutem verryHidden. Przy generowaniu csv plik zamyka się bez zapisu zmian. Czy można aby był w otwarty i gotowy do kolejnego csv ? Pozdrawiam P.


Pobierz plik - link do postu
  • zestawy3.zip
    • zestawy3.xlsm