miernik indukcyjności- przystawka do mV.doc

Przystawka do mierzenia indukcyjnosci...

Czy mógłbyś zamieścić schemet tego miernika?? Jak chcesz to dam ci schemat sprawdzonego miernika. Pozdrawiam Dodano po 3 : Tu masz schemat, o którym mówiłem.


Do pomiarów indukcyjności cewek w warunkach amatorskich można
wykorzystać prostą przystawką dołączaną do posiadanego
miliwoltomierza.

Przystawka jest zbudowana na czterech bramkach Schmitta, wchodzących w
skład układu scalonego 74HC132. Bramka 1 z elementami R1 i C1 tworzy
generator fali prostokątnej. Wartość rezystora R1 została tak
dobrana, aby częstotliwość generatora wynosiła około 50kHz. Bramka
2 stanowi separator formujący sygnały z generatora. W bramce 3
zostały wykorzystane zasadnicze właściwości bramki Schmitta. Na
jedno z jej wejść jest podawany przebieg piłokształtny uformowany z
przebiegu prostokątnego po przejściu przez układ różniczkujący
zestawiony z elementów R2 i Lx. Przełączenie bramki 74HC132
następuje z chwilą przekroczenia poziomu wejściowego 1,8V (zmiana
sygnału z 0 na 1) i przy 3V (przy zmianie sygnału z 1 na 0). Bramka 4
odwraca fazę sygnału wyjściowego bramki 3.

,

.

?

?

sy wyjściowe po przejściu przez układ całkujący R3, C3 są
kierowane do zacisków woltomierza. Wartość średnia tego napięcia
zależy od rezystancji wejściowej woltomierza - im większa jest ta
rezystancja, tym pomiar będzie dokładniejszy.

Wartości elementów w przedstawionym układzie zostały tak dobrane,
aby można było mierzyć indukcyjność cewek z przedziału 5..500uH. W
tym zakresie mierzonej indukcyjności układ pracuje liniowo.
Indukcyjności 5uH odpowiada napięcie wyjściowe 5mV i odpowiednio
500uH - 500mV. W przypadku bezpośredniego zwarcia zacisków Lx
napięcie wyjściowe jest zbliżone do zera, a przy rozwarciu wynosi
około 2,7V.


Pobierz plik - link do postu