Commreq_Wizard.zip

Jak używać programu commreq_wizard?

¦ci±gn±łem z sieci program commreq_wizard ale niestety nie potrafię go używać. Służy on do konfiguracji bloków COMM_REQ sterowników GE Fanuc. Czy kto¶ wie jak się nim posługiwać?

  • Commreq_Wizard.zip
    • Commreq.exe
    • Array
    • Array


Pobierz plik - link do postu

Commreq_Wizard.zip > Dcode_Info.xls

,, " Decimal " , " Hex " , " Additional Info " ,,,,
" HSC " , " Null_Command " , " 0 " , " 0 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_Accumulator_Value " , " 257 " , " 101 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_Accumulator_Value " , " 513 " , " 201 " , " A,B,D "
" HSC " , " Load_Accumulator_Value " , " 769 " , " 301 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Accumulator_Value " , " 1025 " , " 401 " , " A,B "
" HSC " , " Load_High_Limit " , " 258 " , " 102 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_High_Limit " , " 514 " , " 202 " , " A,B,D "
" HSC " , " Load_High_Limit " , " 770 " , " 302 " , " A,B "
" HSC " , " Load_High_Limit " , " 1026 " , " 402 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Low_Limit " , " 259 " , " 103 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_Low_Limit " , " 515 " , " 203 " , " A,B,D "
" HSC " , " Load_Low_Limit " , " 771 " , " 303 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Low_Limit " , " 1027 " , " 403 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Accumulator_Increment " , " 260 " , " 104 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_Accumulator_Increment " , " 516 " , " 204 " , " A,B,D "
" HSC " , " Load_Accumulator_Increment " , " 772 " , " 304 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Accumulator_Increment " , " 1028 " , " 404 " , " A,B "
" HSC " , " Set_Counter_Direction " , " 261 " , " 105 " , " A "
" HSC " , " Set_Counter_Direction " , " 517 " , " 205 " , " A "
" HSC " , " Set_Counter_Direction " , " 773 " , " 305 " , " A "
" HSC " , " Set_Counter_Direction " , " 1029 " , " 405 " , " A "
" HSC " , " Load_Timebase " , " 262 " , " 106 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_Timebase " , " 518 " , " 206 " , " A,B,D "
" HSC " , " Load_Timebase " , " 774 " , " 306 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Timebase " , " 1030 " , " 406 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Velocity " , " 263 " , " 107 " , " A,B,C,D "
" HSC " , " Load_Velocity " , " 519 " , " 207 " , " A,B,D "
" HSC " , " Load_Velocity " , " 775 " , " 307 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Velocity " , " 1031 " , " 407 " , " A,B "
" HSC " , " Load_Home_Value " , " 264 " , " 108 " , " D "
" HSC " , " Load_Home_Value " , " 520 " , " 208 " , " D "
" HSC " , " Load_Outpulse_ms " , " 265 " , " 109 " , " E "
" HSC " , " Load_Outpulse_ms " , " 521 " , " 209 " , " E "
" HSC " , " Set_Preset_Accumulator " , " 778 " , " 30A " , " E "
" HSC " , " Set_Preset_Accumulator " , " 1034 " , " 40A " , " E "
" HSC " , " Load_Preset_ON_Value " , " 267 " , " 10B " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_ON_Value " , " 523 " , " 20B " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_ON_Value " , " 779 " , " 30B " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_ON_Value " , " 1035 " , " 40B " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_ON_Interrupt " , " 271 " , " 10F " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_ON_Interrupt " , " 527 " , " 20F " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_ON_Interrupt " , " 783 " , " 30F " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_ON_Interrupt " , " 1039 " , " 40F " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_OFF_Value " , " 277 " , " 115 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_OFF_Value " , " 533 " , " 215 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_OFF_Value " , " 789 " , " 315 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preset_OFF_Value " , " 1045 " , " 415 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_OFF_Interrupt " , " 281 " , " 119 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_OFF_Interrupt " , " 537 " , " 219 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_OFF_Interrupt " , " 793 " , " 319 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Enable_Disable_Preset_OFF_Interrupt " , " 1049 " , " 419 " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preload_Value " , " 287 " , " 11F " , " A,B,C,D,E "
" HSC " , " Load_Preload_Value " , " 543 " , " 21F " , " A,B,D,E "
" HSC " , " Load_Preload_Value " , " 799 " , " 31F " , " A,B "
" HSC " , " Load_Preload_Value " , " 1055 " , " 41F " , " A,B "
" HSC " , " Load_Preload_2_Value " , " 288 " , " 120 " , " C "
" HSC " , " Load_Oscillator_Divider " , " 50 " , " 32 " , " A,B,C,D,E "
" Genius " , " Enable_Disable_Outputs " , " 8 " , " 8 "
" Genius " , " Dequeue_Datagram " , " 13 " , " D "
" Genius " , " Send_Datagram " , " 14 " , " E "
" Genius " , " Request_Datagram_Reply " , " 15 " , " F "
" Profibus_Master " , " Get_Device_Status " , " 1 " , " 1 "
" Profibus_Master " , " Get_Master_Status " , " 2 " , " 2 "
" Profibus_Master " , " Get_Device_Diagnostics " , " 4 " , " 4 "
" Profibus_Master " , " Read_Module_Header " , " 5 " , " 5 "
" Profibus_Master " , " Clear_Counters " , " 6 " , " 6 "
" Profibus_Slave " , " Get_Slave_Status " , " 3 " , " 3 "
" Profibus_Slave " , " Read_Module_Header " , " 5 " , " 5 "
" Profibus_Slave " , " Clear_Counters " , " 6 " , " 6 "
" DeviceNet " , " Send_Device_Explicit " , " 1 " , " 1 "
" DeviceNet " , " Receive_Server_Explicit " , " 2 " , " 2 "
" DeviceNet " , " Send_Server_Explicit " , " 3 " , " 3 "
" DeviceNet " , " Get_Detailed_Device_Status " , " 4 " , " 4 "
" DeviceNet " , " Get_Detailed_Server_Status " , " 5 " , " 5 "
" DeviceNet " , " Get_Status_Info " , " 6 " , " 6 "
" DeviceNet " , " Send_Device_Explicit_Extended " , " 7 " , " 7 "
" DeviceNet " , " Send_Server_Explicit_Extended " , " 8 " , " 8 "
" DeviceNet " , " Read_Module_Header " , " 9 " , " 9 "
" NCM " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master " , " 4096 " , " 1000 "
" NCM " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Slave " , " 4096 " , " 1000 "
" NCM " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master_And_Slave_Combined " , " 4096 " , " 1000 "
" Analog Module " , " Input_Module_Configuration " , " 0 " , " 0 "
" Analog Module " , " Input_Module_Configuration " , " 128 " , " 80 "
" Analog Module " , " Input_Module_Configuration " , " 5632 " , " 1600 "
" Analog Module " , " Input_Module_Configuration " , " 5760 " , " 1680 "
" Analog Module " , " Output_Module_Configuration " , " 0 " , " 0 "
" Analog Module " , " Output_Module_Configuration " , " 16 " , " 10 "
" Analog Module " , " Output_Module_Configuration " , " 128 " , " 80 "
" Analog Module " , " Output_Module_Configuration " , " 144 " , " 90 "
" Data_Send_To_Module " , " E2 Commreqs "
" Data_Send_To_Module " , " Analog_Combination_Module " , " 57857 " , " E201 "
" Data_Send_To_Module " , " HSC_Type_A " , " 57857 " , " E201 "
" Data_Send_To_Module " , " HSC_Type_B " , " 57857 " , " E201 "
" Data_Send_To_Module " , " HSC_Type_C " , " 57857 " , " E201 "
" PowerMate_APM " , " Download_Parameters " , " 58625 " , " E501 "
" HSC " ,,,,,,
,,,,,,
" A,B,C,D,E " , " Null_Command " , " 0 " ,,,,
" A,B,C,D " , " Load_Accumulator_Value " ,, " n01 " ,,,
" A,B,C,D " , " Load_High_Limit " ,, " n02 " ,,,
" A,B,C,D " , " Load_Low_Limit " ,, " n03 " ,,,
" A,B,C,D " , " Load_Accumulator_Increment " ,, " n04 " ,,,
" A " , " Set_Counter_Direction " ,, " n05 " ,,,
" A,B,C,D " , " Load_Timebase " ,, " n06 " ,,,
" A,B,C,D " , " Load_Velocity " ,, " n07 " ,,,
" D " , " Load_Home_Value " ,, " n08 " ,,,
" E " , " Load_Outpulse_ms " ,, " n09 " ,,,
" E " , " Set_Preset_Accumulator " ,, " k0A " ,,,
" A,B,C,D,E " , " Load_Preset_ON_Value " ,, " m0B " , " k0B " ,,
" A,B,C,D,E " , " Enable_Disable_Preset_ON_Interrupt " ,, " m0F " ,,,
" A,B,C,D,E " , " Load_Preset_OFF_Value " ,, " m15 " , " k15 " ,,
" A,B,C,D,E " , " Enable_Disable_Preset_OFF_Interrupt " ,, " m19 " , " k19 " ,,
" A,B,C,D,E " , " Load_Preload_Value " ,, " n1f " ,,,
" C " , " Load_Preload_2_Value " ,, " 120 " ,,,
" A,B,C,D,E " , " Load_Oscillator_Divider " ,, " 32 " ,,,
,,,,,,
,, " A " , " B " , " C " , " D " , " E "
" m " , " Preset Number " , " 1 to 4 " , " 1 to 4 " , " 1 to 4 " , " 1 to 4 " , " 1 to 4 "
" n " , " Counter Number " , " 1 to 4 " , " 1 to 4 " , " 1 " , " 1 to 2 " , " 1 to 2 "
" k " ,, " - " , " - " , " - " , " - " , " 3 to 4 "
,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > Para_List.csv

Name_Of_Parameter,Variable Address,Value
Commreq_Command_Start_Add,%R10010,128
Wait_Flag,%R10011,0
Status_Word_Memory_Type,%R10012,8
Status_Word_Memory_Offset,%R10013,0
Timeout,%R10014,0
Max_Comm_Time,%R10015,0
Command_Word,%R10016,4400
Modem_Response_Timeout_in_Sec,%R10017,30
No_of_bytes_in_command_String,%R10018,250
Command_Strin1,%R1010,28229
Command_Strin2,%R1011,25972
Command_Strin3,%R1012,8306
Command_Strin4,%R1013,28483
Command_Strin5,%R1014,28013
Command_Strin6,%R1015,28257
Command_Strin7,%R1016,8292
Command_Strin8,%R1017,29811
Command_Strin9,%R1018,26994
Command_Strin10,%R1019,26478
Command_Strin11,%R1020,26656
Command_Strin12,%R1021,29285
Command_Strin13,%R1022,17765
Command_Strin14,%R1023,29806
Command_Strin15,%R1024,29285
Command_Strin16,%R1025,17184
Command_Strin17,%R1026,28015
Command_Strin18,%R1027,24941
Command_Strin19,%R1028,25710
Command_Strin20,%R1029,29472
Command_Strin21,%R1030,29300
Command_Strin22,%R1031,28265
Command_Strin23,%R1032,8295
Command_Strin24,%R1033,25960
Command_Strin25,%R1034,25970
Command_Strin26,%R1035,28229
Command_Strin27,%R1036,25972
Command_Strin28,%R1037,8306
Command_Strin29,%R1038,28483
Command_Strin30,%R1039,28013
Command_Strin31,%R1040,28257
Command_Strin32,%R1041,8292
Command_Strin33,%R1042,29811
Command_Strin34,%R1043,26994
Command_Strin35,%R1044,26478
Command_Strin36,%R1045,26656
Command_Strin37,%R1046,29285
Command_Strin38,%R1047,17765
Command_Strin39,%R1048,29806
Command_Strin40,%R1049,29285
Command_Strin41,%R1050,17184
Command_Strin42,%R1051,28015
Command_Strin43,%R1052,24941
Command_Strin44,%R1053,25710
Command_Strin45,%R1054,29472
Command_Strin46,%R1055,29300
Command_Strin47,%R1056,28265
Command_Strin48,%R1057,8295
Command_Strin49,%R1058,25960
Command_Strin50,%R1059,25970
Command_Strin51,%R1060,28229
Command_Strin52,%R1061,25972
Command_Strin53,%R1062,8306
Command_Strin54,%R1063,28483
Command_Strin55,%R1064,28013
Command_Strin56,%R1065,28257
Command_Strin57,%R1066,8292
Command_Strin58,%R1067,29811
Command_Strin59,%R1068,26994
Command_Strin60,%R1069,26478
Command_Strin61,%R1070,26656
Command_Strin62,%R1071,29285
Command_Strin63,%R1072,17765
Command_Strin64,%R1073,29806
Command_Strin65,%R1074,29285
Command_Strin66,%R1075,17184
Command_Strin67,%R1076,28015
Command_Strin68,%R1077,24941
Command_Strin69,%R1078,25710
Command_Strin70,%R1079,29472
Command_Strin71,%R1080,29300
Command_Strin72,%R1081,28265
Command_Strin73,%R1082,8295
Command_Strin74,%R1083,25960
Command_Strin75,%R1084,25970
Command_Strin76,%R1085,28229
Command_Strin77,%R1086,25972
Command_Strin78,%R1087,8306
Command_Strin79,%R1088,28483
Command_Strin80,%R1089,28013
Command_Strin81,%R1090,28257
Command_Strin82,%R1091,8292
Command_Strin83,%R1092,29811
Command_Strin84,%R1093,26994
Command_Strin85,%R1094,26478
Command_Strin86,%R1095,26656
Command_Strin87,%R1096,29285
Command_Strin88,%R1097,17765
Command_Strin89,%R1098,29806
Command_Strin90,%R1099,29285
Command_Strin91,%R1100,17184
Command_Strin92,%R1101,28015
Command_Strin93,%R1102,24941
Command_Strin94,%R1103,25710
Command_Strin95,%R1104,29472
Command_Strin96,%R1105,29300
Command_Strin97,%R1106,28265
Command_Strin98,%R1107,8295
Command_Strin99,%R1108,25960
Command_Strin100,%R1109,25970
Command_Strin101,%R1110,28229
Command_Strin102,%R1111,25972
Command_Strin103,%R1112,8306
Command_Strin104,%R1113,28483
Command_Strin105,%R1114,28013
Command_Strin106,%R1115,28257
Command_Strin107,%R1116,8292
Command_Strin108,%R1117,29811
Command_Strin109,%R1118,26994
Command_Strin110,%R1119,26478
Command_Strin111,%R1120,26656
Command_Strin112,%R1121,29285
Command_Strin113,%R1122,17765
Command_Strin114,%R1123,29806
Command_Strin115,%R1124,29285
Command_Strin116,%R1125,17184
Command_Strin117,%R1126,28015
Command_Strin118,%R1127,24941
Command_Strin119,%R1128,25710
Command_Strin120,%R1129,29472
Command_Strin121,%R1130,29300
Command_Strin122,%R1131,28265
Command_Strin123,%R1132,8295
Command_Strin124,%R1133,25960
Command_Strin125,%R1134,25970


Commreq_Wizard.zip > CPU_Ports_Help.txt

Dev_Tasks
Not Available
#END#

SNP
SNP-X protocol is a highly optimized extension of SNP. While it offers fewer functions than SNP, SNP-X is simpler to use and provides a significant performance improvement over SNP. It does not support PLC programming or configuration operations. SNP and SNP-X protocol allows for following types of operation:
1. Master- initiating device in a Master/Slave system (only available on CMM and PCM modules).
2. Slave-responding device in a Master/Slave system. SNP master and slave as implemented on CMM module do not support PLC programming or configuration functions. LM90 may be connected to a CMM serial port configured as an SNP slave for data display and modification only. SNP and SNP-X protocols can be enabled on none, one, or both serial ports of CMM module using either RS-232 or RS-422/RS-485 electrical standard. Essentially, any combination of protocols, ports, and electrical standards are available with one exception: Series 90-30 CMM cannot support RS-232/RS-485 on port 1.Port selection, data rate, parity, flow control, number of stop bits, timeouts, and turnaround delay values can be configured.
#END#

RTU
RTU is a half-duplex protocol. It is commonly wired in either of two configurations: 2-Wire or 4-Wire.The RTU protocol as implemented on the CMMs and CPUs provides for Slave operation only. However, a MegaBasic application file is available that enables a PCM module to support the RTU Master or Slave implementation. 1.Master - the initiating device in a Master/Slave system. 2.Slave - the responding device in a Master/Slave system. The RTU protocol can be enabled on none, one, or both of the serial ports of the CMM module, on several CPU serial ports, and on PCM serial ports (using the MegaBasic application file) using either the RS-232 or RS-422/RS-485 electrical standard. Essentially, any combination of protocols, ports, and electrical standards are available with one exception: The Series 90-30 CMM cannot support RS-422/RS-485 on port 1. Port selection, station address, data rates, flow control, and parity values can be configured.
#END#

Serial_IO
Serial I/O protocol allows users to write a custom protocol for communicating with various serial devices such as bar code readers or pagers (not all CPUs support both Serial I/O modes). Serial I/O has two modes: Read and Write.
#END#

CR_Task
TASK input at Commreq function block
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Protocol
#END#

Port_Mode
Master - the initiating device in a Master/Slave system. Slave - the responding device in a Master/Slave system.
#END#

Data_Rate
In bits per second
#END#

Parity
The anticipated state, either odd or even, of a set of binary digits.
#END#

Flow_Control
The Flow Control field specifies the method of flow control to use at this serial port. Valid selections are NONE or HARDWARE. Note: The CMM modules do not support hardware flow control when used with an RS-485 interface. The NONE selection makes use of the signals Transmit Data (TD) and Receive Data (RD) only. The signal Request to Send (RTS), however, is used as a modem keying signal. The RTS signal is energized for the Modem Turnaround Delay interval and during the character transmission; the RTS signal is then immediately de-energized. The HARDWARE selection makes use of the Transmit Data (TD), Receive Data (RD), Request to Send (RTS, Clear to Send (CTS), Data Carrier Detect (DCD), and Data Terminal Ready (DTR).
#END#

Turn_Delay
The Turnaround Delay field specifies the duration of time required by the modem to turn the communication link around. The duration is specified in milliseconds and the default value is 0.
#END#

TmOut
Timeout. (CCM) The Timeout field displays the length of timeouts used for CCM on the target port. Timeout. (SNP) The Timeout field specifies a set of values for each of the SNP timers.
#END#

BPC
Bits Per Character
#END#

Stop_Bit
Transmission of data in which time intervals between transmitted characters may be of unequal length. Asynchronous transmission is controlled by start and stop bits at the beginning and end of each character.
#END#

Interface
The Interface field specifies the type of electrical interface used at this serial port. Valid selections are RS-485 or RS-232. Note that for the CMM311 module, port 1 operates as RS-232 only.
#END#

Duplex_Mode
The RTU protocol only supports half duplex operation; however, it may be wired in either a 2-wire or 4-wire arrangement. In 4-Wire RTU, the four wires are comprised of two transmit wires and two receive wires. In 2-Wire RTU, the transmit and receive pins are jumpered together in a parallel connection on the serial port connector at each device so that the two wires are shared by the transmit and receive functions. In the 2-Wire figures below, notice that SD (A) is jumpered to RD (A’), and SD (B) is jumpered to RD (B’).
#END#

Device_ID
This is an identifier that distinguishes this device from others on the same network (for example: SNP ID, STA ADDR).
#END#

Dev_ID_RTU
This is an identifier that distinguishes this device from others on the same network (for example: SNP ID, STA ADDR).
#END#


Commreq_Wizard.zip > Modbus_RTU.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,CR_Task,RTM_Task,,Configure Ports,Initialize RTU Master Port,Initialize RTU Slave Port,Clear RTU Master Diagnostic,Read RTU Master Dignstic Stat,Send RTU Rd Frce Preset Qry,Send RTU Diagnostic Query,Initialize RTM,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,TmOut,BPC,Stop_Bit,Interface,Duplex_Mode,Charac_Gap_Tmout,RTS_Drop_Delay,NU_Init,First_Diag_Word_To_Read,No_Diag_Word_To_Read,Data_Memory_Type,Data_Address,Target_RTU_Device_Add,RTU_Function_Code,RTU_Data_Start_Address,RTU_No_of_Points_Registers,Source_Data_Memory_Type,Source_Data_Address,RTU_Function_Code_Loopback,Loopbk_Mntnce_Diag_Code,Loopbk_Mntnce_Data,NU_RTU1,Duplex_Mode,Dev_ID_RTU,Receive_To_Transmit_Delay,RTS_Drop_Delay_10,RTM_Mode,No_Of_SCBs,SCB_Pointer_Type,SCB_Pointer_Offset,No_Of_MCBs,MCB_Pointer_Type,MCB_Pointer_Offset,Port_Baud_Rate,Port_Parameter_Word,Modem_Turnaround_Time,Radio_CTS_Delay_Time,NU_RTU2,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Select_Task,Select_Task,,List,List,List,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Constant,Select,Select,Select,Select,Constant,Select,Constant,Constant,Select,Constant,Value,Value,Zeroes,Range,Range,Select,Value,Range,Select,Value,Value,Select,Value,Constant,Select,Value,Zeroes,Select,Range,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Zeroes,,1
2,Detailed Name,CPU Port Tasks,Port,Port,,Configure_CPU_Port,Initialize_RTU_Master_Port,Initialize_RTU_Slave_Port,Clear_RTU_Master_Diagnostic,Read_RTU_Master_Dignstic_Stat,Send_RTU_Rd_Frce_Preset_Qry,Send_RTU_Diagnostic_Query,Initialize_RTM,,Length of Data Block,Wait_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Time_Out,Bits_Per_Character,Stop_Bit,Interface,Duplex_Mode,Charac_Gap_Tmout,RTS_Drop_Delay,Reserved,First_Diag_Word_To_Read,No_Diag_Word_To_Read,Data_Memory_Type,Data_Address,Target_RTU_Device_Add,RTU_Function_Code,RTU_Data_Start_Address,RTU_No_of_Points_Registers,Source_Data_Memory_Type,Source_Data_Address,RTU_Function_Code_Loopback,Loopbk_Mntnce_Diag_Code,Loopbk_Mntnce_Data,Reserved,Duplex_Mode,Device_ID_RTU,Receive_To_Transmit_Delay,RTS_Drop_Delay,RTM_Mode,No_Of_SCBs,SCB_Pointer_Type,SCB_Pointer_Offset,No_Of_MCBs,MCB_Pointer_Type,MCB_Pointer_Offset,Port_Baud_Rate,Port_Parameter_Word,Modem_Turnaround_Time,Radio_CTS_Delay_Time,Reserved,,
3,Help,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,,Refer Help File,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,,
4,Location in Command Block,Configure Ports,Task_Id,Task_Id,,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,RTM_Mode,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20T21,7,8,9,10,7,8,9,10,11,12,8,9,10,12T16,17,18,18,19,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19T21,,
5,Values,Initialize RTU Master Port,19;20,101;102,,Protocol,Protocol,Protocol,CR_Task,First_Diag_Word_To_Read,Target_RTU_Device_Add,Target_RTU_Device_Add,No_Of_SCBs,,16;16;16;1;5;7;5;11,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,65520;65520;65520;8000;8001;8002;8003,3,0;1;2,9;8;7;6;5;4;3;2,0;1;2,0;1,0,0;1;2;3,1,0,0;1,0,0,0,,1T38,1T38,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,1T247,1;2;3;4;5;6;7;15;16;17;67,1,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,8,0;1;4,0,,0;1;2,1T247,0,0,1;2;3;4;5,1,70;72;8;10;12,0,1,70;72;8;10;12,0,300;600;1200;2400;4800;9600;14400;19200,0,0,0,,,
6,Options if Applicable,Initialize RTU Slave Port,RS232(Port1),Port1,,Port_Mode,Port_Mode,Port_Mode,,No_Diag_Word_To_Read,RTU_Function_Code,RTU_Function_Code_Loopback,SCB_Pointer_Type,,SNP,No Wait Mode,%I,,,,,,Slave,115200 BPS,None,Hardware,,Long,,,RS232 (Port 1),,,,,,,%R,,,Read Output Table %Q,,,%R,,,Return Query Data,,,2 Wire,,,,Direct,,%I,,,%I,,300 BPS,,,,,,
7,Options if Applicable,Clear RTU Master Diagnostic,RS485(Port2),Port2,,Data_Rate,Data_Rate,Data_Rate,,Data_Memory_Type,RTU_Data_Start_Address,Loopbk_Mntnce_Diag_Code,SCB_Pointer_Offset,,RTU,Wait Mode,%Q,,,,,,Master,57600 BPS,Odd,None,,Medium,,,RS485 (Port 2),,,,,,,%AI,,,Read Input Table %I,,,%AI,,,Initiate Communication Restart,,,4 Wire,,,,Multidrop,,%Q,,,%Q,,600 BPS,,,,,,
8,Options if Applicable,Read RTU Master Dignstic Stat,,,,Parity,Parity,Parity,,Data_Address,RTU_No_of_Points_Registers,Loopbk_Mntnce_Data,No_Of_MCBs,,Serial_IO,,%R,,,,,,Peer,38400 BPS,Even,,,Short,,,,,,,,,,%AQ,,,Read Registers %R,,,%AQ,,,Force Listen-only Mode,,,Point to Point,,,,Radio_Modem,,%R,,,%R,,900 BPS,,,,,,
9,Options if Applicable,Send RTU Rd Frce Preset Qry,,,,Flow_Control,Flow_Control,Flow_Control,,CR_Task,Source_Data_Memory_Type,CR_Task,MCB_Pointer_Type,,,,%AI,,,,,,,19200 BPS,,,,None,,,,,,,,,,%I_Bit,,,Read Analog Inputs %AI,,,%I_Bit,,,,,,,,,,Originate,,%AI,,,%AI,,1200 BPS,,,,,,
10,Options if Applicable,Send RTU Diagnostic Query,,,,NU_RTU1,Turn_Delay,Turn_Delay,,,Source_Data_Address,,MCB_Pointer_Offset,,,,%AQ,,,,,,,9600 BPS,,,,,,,,,,,,,,%I_Byte,,,Force Single Output %Q,,,%I_Byte,,,,,,,,,,Answer,,%AQ,,,%AQ,,2400 BPS,,,,,,
11,Options if Applicable,Initialize RTM,,,,Duplex_Mode,TmOut,TmOut,,,CR_Task,,Port_Baud_Rate,,,,,,,,,,,4800 BPS,,,,,,,,,,,,,,%Q_Bit,,,Preset Single Register %R,,,%Q_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,4800 BPS,,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,Dev_ID_RTU,BPC,BPC,,,,,Port_Parameter_Word,,,,,,,,,,,2400 BPS,,,,,,,,,,,,,,%Q_Byte,,,Read Exception Status %Q,,,%Q_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,9600 BPS,,,,,,
13,Options if Applicable,,,,,NU_RTU2,Stop_Bit,Stop_Bit,,,,,Modem_Turnaround_Time,,,,,,,,,,,1200 BPS,,,,,,,,,,,,,,%T_Bit,,,Force Multiple Outputs %Q,,,%T_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,14400 BPS,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,CR_Task,Interface,Interface,,,,,Radio_CTS_Delay_Time,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte,,,Preset Multiple Registers %R,,,%T_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,19200 BPS,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,Duplex_Mode,Duplex_Mode,,,,,RTM_Task,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Bit,,,Report Device Type,,,%M_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,,,,,,Charac_Gap_Tmout,Receive_To_Transmit_Delay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte,,,Read Scratch Pad Memory,,,%M_Byte
17,Options if Applicable,,,,,,RTS_Drop_Delay,RTS_Drop_Delay_10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit
18,Options if Applicable,,,,,,NU_Init,NU_Init,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte
19,Options if Applicable,,,,,,CR_Task,CR_Task,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > Modbus_RTU_Slave_Help.txt

Dev_Tasks
The application program running in the PLC CPU controls the timing and content of each query by sending a COMMREQ message. The COMMREQ must be addressed to the CPU serial port that is connected to the Modbus RTU serial network. COMMREQ data specifies the content of the query. When the query/response transaction completes, a COMMREQ status value indicates the success or failure of the transaction.
Reference: Modbus RTU Master Communications GFK-2220A.
#END#

CR_Task
TASK input at Commreq function block
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Initialize RTU Slave Port
Initialize RTU Slave Port is a Local command. The standard Serial Port Setup COMMREQ may be used to configure the port for Modbus RTU slave operation using configuration values specified in the data block. It may also be used to modify configuration values during Modbus RTU slave operation. Note that the usage of words 19 and 20 is different from Modbus RTU Slave. When the CPU hardware configuration assigns a different protocol to the target port and this COMMREQ is used to start Modbus RTU slave, the application must not issue additional Modbus RTU slave COMMREQs until this one completes successfully. The application must monitor the value in the COMMREQ status location do determine successful completion. When this COMMREQ is used to re-initialize Modbus RTU slave during operation, the Diagnostic Status Words are cleared.
#END#

Protocol
Protocol-Modbus RTU; Constant = 3
#END#

Data_Rate
Data Rate: The highest valid rate depends on the specific Modbus RTU slave device. For example, 19,200 bits/second (bps) is the highest data rate supported Modbus RTU Master and Slave on IC693CPU363, IC200CPU001 and IC200CPU002. IC200CPU005 and IC200CPUE05 currently support 57,600 bps.
#END#

Parity
Parity: Note that when parity = ODD or EVEN, the character length used by Modbus RTU Master is 11 bits: one start bit, 8 data bits, one parity bit and one stop bit. There is no parity bit when parity = NONE, and the character length is 10 bits. The Modbus RTU standard recommends 11 bits in all cases.
#END#

Flow_Control
Flow Control: 2 = SOFTWARE is invalid; a Parameter Error (020Ch) is returned to the status location specified in the Initialize Port COMMREQ.
When 0 = HARDWARE is specified, the port asserts RTS and waits for CTS to become active before transmitting. If CTS does not become active within 2 seconds, a time-out error code is returned to the status location specified in the Send RTU Query COMMREQ. If CTS becomes active and then is de-asserted while the port is transmitting, up to 5 milliseconds may elapse before transmission stops. The maximum number of characters transmitted after CTS is de-asserted is proportional to the data rate. These values are in addition to the character that is being transmitted at the time CTS is de-asserted. Data Rate Max. Characters after CTS is De-asserted.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
Data Rate Max. Characters after CTS is De-asserted Data Rate Max. Characters after CTS is De-asserted
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
1200 1 19200 10
2400 2 38400 20
4800 3 57600 29
9600 5 115200 58
#END#

Turn_Delay
SNP Turnaround Delay: This value is ignored. However, the specified value must be valid (0 - 255).
#END#

TmOut
Response message time-out-the specified value must be greater than the sum of the longest receive-to-transmit delay for all slaves plus the longest response message transmission time at the current data rate. LONG = 8 Seconds; MEDIUM = 2 Seconds; STANDARD = 500 Milliseconds; SHORT =200 Milliseconds.
When a Send RTU Query COMMREQ specifies a broadcast query, COMMREQ_OK is returned to the COMMREQ status location when this time-out expires. When a Send RTU Query COMMREQ specifies a non-broadcast query, a RESPONSE_TIMEOUT error code is returned to the COMMREQ status location when this time-out expires before a complete response is received. Modbus RTU requires a time-out in all cases. The STANDARD timeout (500 milliseconds) is recommended by the Modbus RTU standard. The time-out begins after the port has transmitted the last character of the query and stops when the character-gap time-out (Word 19) expires after the last response character is received. If the response time-out expires before the end of the character-gap time-out, the port is checked for a response message. If one is detected (for example, because the response time-out expired after the response was received but before the character-gap time-out expired), the response is processed normally after the gap timeout expires. If no valid response is detected, a time-out error code is returned to the COMMREQ status location.
#END#

Interface
Port Interface - Port 1 = RS-232, Port 2 = RS-485. Not software configurable in VersaMax or IC693CPU363; However, the specified value must be valid (0 or 1).
#END#

Charac_Gap_Tmout
Character-gap time-out in 100-microsecond units. Range 0 - 65,535 (0 to 6.5535 seconds). This is the time interval that defines the end of each received response message. It is measured from the end of the last received character. RTS is off and the transmitter is silent during this interval. If a new query is ready for transmission, RTS is asserted no earlier than the end of this interval. On RS-485 ports, the Send Data and RTS signals remain in the high-impedance state until at least the end of this interval.
Zero specifies the default, defined as 3.5 character times at the specified data rate, assuming 11 bits per character.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
Data Rate Default (100 u-sec. units) Data Rate Default (100 u-sec. units)
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
1200 322 19200 21
2400 161 38400 10
4800 80 57600 7
9600 40 115200 3
Any specified value smaller than the default is replaced by the default. This value also performs the function of the Modbus RTU slave receive-to-transmit delay. If the required delay is greater than the default value at the current data rate, increase the specified value to required delay in 100-microsecond units. If the required delay is less than the default at the current data rate, no additional delay is necessary.
#END#

RTS_Drop_Delay
RTS Drop Delay in 100 microsecond units: This is the time from the end the last transmitted character to the time when RTS is turned off (dropped). The receiver is disabled during transmission and remains disabled during the RTS drop delay time. If the specified delay is longer than the Modbus RTU slave’s silent interval between the query and its response, the master will ignore all or part of the response. Zero specifies the default, defined as one character time at the specified data rate, assuming 11 bits per character.
Data Rate Default (100 u-sec. units) Data Rate Default (100 u-sec. units)
1200 92 19200 6
2400 46 38400 3
4800 23 57600 2
9600 12 115200 1
Any specified value smaller than the default is replaced by the default. Note that RTS Drop Delay is specified in 10 millisecond units for Modbus RTU slave.
#END#

Slave_Device_ID
Slave device address
#END#


Commreq_Wizard.zip > SNP.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,CR_Task,Configure Ports,Clear Diagnostic Status Words,Read Diagnostic Status Words,Change SNP ID,Set X Status Bits Address,Disable Break Free SNP Slave Operation,Enable Break Free SNP Slave Operation,X Read,X Write,Attach,Change Privilege Level,Read System Memory,Write System Memory,PLC Short Status,Return Control Program Name,Return Controller Type And ID,Return PLC Time Date,Return Fault Table,Set PLC Time Date,Toggle Force System Memory,Establish Datagram,Update Datagram,Cancel Datagram,Update Real Time Datagram,Long Attach,Autodial,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,TmOut,BPC,Stop_Bit,Device_ID,NU_SNP,First_Diagnostic_Status_Word,No_Of_Diagnostic_Status_Word,Memory_Type,Memory_Address,SNP_Address,Slave_Memory_Type_Of_X_Status_Bit,Slave_Address_Of_X_Status_Bit,Comm_Session_Type,Slave_Memory_Type_To_Read_Data,Slave_Address_To_Read_Data,No_Master_Memory_Elements_To_Read,Master_Memory_Type_To_Store_Data,Master_Address_To_Store_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Response_Timeout,Broadcast_Delay,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,Transmission_Delay_in_msec,Slave_Memory_Type_To_Store_Data,Slave_Address_To_Store_Data,No_Master_Memory_Elements_To_Write,Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data,Master_Address_From_which_to_Write_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Piggyback_Status,Master_Address_To_Store_Piggyback_Status,Requested_Privilege_Level,Password_Bytes,Slave_Memory_Type_For_System_Data,Slave_Address_For_System_Data,No_Master_Memory_Elements_For_System_Data,Master_Memory_Type_For_System_Data,Master_Address_For_System_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve,Selected_Fault_Table,Beginning_Fault_Table_Entry,No_Fault_Enteries_Requested,Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table,Master_Address_To_Store_Fault_Table,Set_Mode,Year_Month,Day_Of_Month_Hours,Minutes_Seconds,Day_Of_Week,Slave_Memory_Type_To_Toggle,Slave_Address_To_Toggle,Slave_Device_Type,Datagram_Type,Size_Of_Datagram_Area_In_Bytes,Master_Memory_Type_For_Datagram_Id,Master_Address_For_Datagram_Id,Local_Subblk_Or_Main_Pgm_Name,Number_Of_Points_format_To_Follow,Slave_Point_Format_1_Memory_Type,Slave_Point_Format_1_Address,Slave_Point_Format_1_Count,Slave_Point_Format_2_Memory_Type,Slave_Point_Format_2_Address,Slave_Point_Format_2_Count,Datagram_Id,Update_Datagram_Type,Master_Memory_Type_to_Store_Datagram,Master_Address_to_Store_Datagram,Cancel_Datagram_Id,Cancel_Datagram_Type,SNP_ID_RTDG,Master_Memory_Type_to_Store_RT_Datagram,Master_Address_to_Store_RT_Datagram,Master_Memory_Type_to_Store_Piggyback_Status_RTDG,Master_Address_to_Store_Piggyback_Status_RTDG,Master_Memory_Type_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,Master_Address_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,T1,T2,T3_Dash,T4,T5,Modem_turnaoround_Delay,Transmission_Time_Delay,Maximum_SNP_Data_Size,Modem_Response_Timeout,Number_Of_Bytes_in_cmd_String,Command_String,Task_Msg,Slot_No,Slot_No_CPU
1,Type Of Parameter,Select,Select_Task,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Constant,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,String_Fix,Zeroes,Value,Value,Select,Value,String_Fix,Select,Value,Select,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Value,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Select,String_Fix,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Constant,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Select,Select,Value,Select,Select,Value,Select,Value,String_Fix,Value,Select,Value,Range,Select,Value,Range,Value,Select,Select,Value,Value,Select,String_Fix,Select,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Auto_Count_Bytes,Value_Str,Message,2,Slot_No
2,Detailed Name,SNP Tasks,Select Port,CPU_Ports,Clear_Diagnostic_Status_Words,Read_Diagnostic_Status_Words,Change_SNP_ID,Set_X_Status_Bits_Addr,Disable_Break_Free_SNP_Slave_Operation,Enable_Break_Free_SNP_Slave_Operation,X_Read,X_Write,Attach,Change_Privilege_Level,Read_System_Memory,Write_System_Memory,PLC_Short_Status,Return_Control_Program_Name,Return_Controller_Type_And_ID,Return_PLC_Time_Date,Return_Fault_Table,Set_PLC_Time_Date,Toggle_Force_System_Memory,Establish_Datagram,Update_Datagram,Cancel_Datagram,Update_Real_Time_Datagram,Long_Attach,Autodial,,Length_of_Data_Block,Wait_/_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Time_Out,Bits_Per_Character,Stop_Bit,Device_ID,NU_SNP,First_Diagnostic_Status_Word,No_Of_Diagnostic_Status_Word,Memory_Type,Memory_Address,SNP_Address,Slave_MemTyp_Of_X_Status_Bit,Slave_Addr_Of_X_Status_Bit,Communication_Session_Type,Slave_MemTyp_To_Read_Data,Slave_Addr_To_Read_Data,No_Mstr_Memory_Elements_To_Read,Mstr_Memory_Type_For_Data,MstrAddr_For_Data,MstrMemTyp_For_SlvePLCStatWrd,MstrAddr_For_SlvePLCStatWrd,Response_Timeout_in_msec,Broadcast_Delay_in_msec,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,Transmission_Delay_in_msec,Slave_Memory_Type_For_Data,Slave_Addr_For_Data,NoMstrMem_ElementsToWrite,MstrMemTyp_FromWchTo_WriteData,MstrAddr_From_wch_to_Write_Data,MstrMemTyp_For_Piggyback_Stat,MstrAddr_For_Piggyback_Status,Requested_Privilege_Level,Password_8_Bytes,SlaveMemTyp_For_System_Data,Slave_Addr_For_System_Data,NoMstrMemoryElmnts_For_SysData,MstrMemType_For_SysData,MstrAddr_For_System_Data,Mstr_Mem_Type_For_Info,MstrAddr_For_Information,NoCntrlPrgrmNames_To_Retrieve,Selected_Fault_Table,Beginning_Fault_Table_Entry,No_Fault_Enteries_Requested,MstrMemTyp_For_Fault_Table,MstrAddr_For_Fault_Table,Set_Mode,Year_Month,Day_Of_Month,Minutes_Seconds,Day_Of_Week,Slave_Memory_Type_To_Toggle,Slave_Addr_To_Toggle,Slave_Device_Type,Datagram_Type,SizeOfDatagramArea_In_Bytes,MstrMemTyp_For_Datagram_Id,MstrAddr_For_Datagram_Id,LocalSubblk_Or_MainPrgrmName,NoOfPoints_format_To_Follow,SlavePoint_Format_1_Mem_Typ,SlavePoint_Format_1_Addr,Slave_Point_Format_1_Count,SlavePoint_Format_2_Mem_Typ,SlavePoint_Format_2_Addr,SlavePoint_Format_2_Count,Datagram_Id,Update_Datagram_Type,MstrMemTyp_For_Datagram,MstrAddr_For_Datagram,Cancel_Datagram_Id,Cancel_Datagram_Type,SNP_ID_RTDG,MstrMem_Typ_For_RT_Datagram,MstrAddr_For_RT_Datagram,MstrMemTyp_For_PiggybackStat,MstrAddr_For_Piggyback_Status,MstrMemTyp_For_Piggyback_Stat,MstrAddr_For_Piggyback_Status,T1_Minimum_Turn_Around_Time,T2_Acknowledgement_Timeout,T3_Link_Idle_Timeout,T4_BrkProcessingTime_Mstr_only,T5MaxProcessingTime_Slave_only,Modem_turnaoround_Delay,Transmission_Time_Delay,Maximum_SNP_Data_Size,Modem_Response_Timeout,Number_Of_Bytes_in_cmd_String,Command_String, " SYSID is to be set manually as per following: for CPU 311, CPU 313, CPU 323: 0000 and for CPU 331-CPU 364: 0001. " ,3,Slot_No_CPU
3,Help,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,4,Constant 1
4,Location in Command Block,Configure Ports,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,16T17,7,8,9,10,7,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,12,13,14,15,16,11,12,7,8,7,8,9,10,11,6,7,8,7,8,9,10,11,7,8,9,10,11,7,8,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,7,8,9,10,7,8,8,12,13,14,15,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,7,8,9,,5,Slot
5,Values,Clear Diagnostic Status Words,19;20;31,Protocol,Task_Msg,First_Diagnostic_Status_Word,SNP_Address,Slave_Memory_Type_Of_X_Status_Bit,CR_Task,CR_Task,SNP_Address,SNP_Address,SNP_Address,Requested_Privilege_Level,Slave_Memory_Type_For_System_Data,Slave_Memory_Type_For_System_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Selected_Fault_Table,Set_Mode,Slave_Memory_Type_To_Toggle,Slave_Device_Type,Datagram_Id,Cancel_Datagram_Id,Datagram_Id,SNP_Address,Modem_Response_Timeout,,16;1;5;5;3;1;1;17;17;7;6;6;6;3;4;3;3;6;6;3;17;5;3;10;15;9,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,65520;7000;7001;7002;7003;7004;7005;7101;7102;7200;7201;7202;7203;7204;7205;7206;7207;7208;7209;7210;7211;7212;7213;7214;7215;7216;7217;7218;7300;7400,1,0;1;2,6;5;4;3;2;1;0,0;1;2,0;1;2,0;1;2;3,0;1;2;3,0;1,0;1,SNPID1A,,1,20,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,181,NEWIDA,70;72;74;76,151,0;1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,10,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,32,0,0,0,0,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,10,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,171,1;2;3;4;-1,PASS1A,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,10,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,70,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,1,1;2,1,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,3;4;1;2,402,25,0,1;2;3;4;5;6;7,70;72;74;76;78;80;82;84;86;150;152;154;156;166;168;170;172;174;176;178;180;182;184,1,0;1,1;129,22,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,161,A,2,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,1T256,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,1T256,1,1;129,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,1,1;129,A,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,171,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,171,5,2,10,50,0,0,0,1000,30,9,ATDT2345678,,6,1
6,Options if Applicable,Read Diagnostic Status Words,CPU_Port 1,Port_Mode,,No_Of_Diagnostic_Status_Word,Task_Msg,Slave_Address_Of_X_Status_Bit,Task_Msg,Task_Msg,Comm_Session_Type,Comm_Session_Type,Master_Memory_Type_To_Store_Piggyback_Status,Password_Bytes,Slave_Address_For_System_Data,Slave_Address_For_System_Data,Master_Address_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,Beginning_Fault_Table_Entry,Year_Month,Slave_Address_To_Toggle,Datagram_Type,Update_Datagram_Type,Cancel_Datagram_Type,SNP_ID_RTDG,Master_Memory_Type_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,Number_Of_Bytes_in_cmd_String,,,No Wait Mode,%I,,,,,,Slave,19200 BPS,None,Hardware,None,Long,7 Bits,1 Stop Bit,8,,,,%R,,8,%I_Bit,,Single_Session,%R,,,%R,,%R,,,,,,%R,,,%R,,%R,,Level_1,8,%R,,,%R,,%R,,,IO_Fault_Table,,,%R,,Date_Only,,,,Sunday,%I_Bit,,Series 90-70 Slave,Normal,,%R,,8,,%R,,,%R,,,,Normal,%R,,,Normal,8,%R,,%R,,%R,,,,,,,,,,,,,,7,
7,Options if Applicable,Change SNP ID,CPU_Port 2,Data_Rate,,Memory_Type,,Task_Msg,,,Slave_Memory_Type_To_Read_Data,Slave_Memory_Type_To_Store_Data,Master_Address_To_Store_Piggyback_Status,Task_Msg,No_Master_Memory_Elements_For_System_Data,No_Master_Memory_Elements_For_System_Data,Task_Msg,No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve,Task_Msg,Task_Msg,No_Fault_Enteries_Requested,Day_Of_Month_Hours,Task_Msg,Size_Of_Datagram_Area_In_Bytes,Master_Memory_Type_to_Store_Datagram,Task_Msg,Master_Memory_Type_to_Store_RT_Datagram,Master_Address_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,Command_String,,,Wait Mode,%Q,,,,,,Master,9600 BPS,Odd,None,10 ms,Medium,8 Bits,2 Stop Bits,,,,,%AI,,,%Q_Bit,,Multi_Session,%AI,,,%AI,,%AI,,,,,,%AI,,,%AI,,%AI,,Level_2,,%AI,,,%AI,,%AI,,,PLC_Fault_Table,,,%AI,,Synchronize,,,,Monday,%Q_Bit,,Series 90-30/20 Slave,Permanent,,%AI,,,,%AI,,,%AI,,,,Permanent,%AI,,,Permanent,,%AI,,%AI,,%AI,,,,,,,,,,,,,,8,
8,Options if Applicable,Set X Status Bits Address,Power_Supply_Port,Parity,,Memory_Address,,,,,Slave_Address_To_Read_Data,Slave_Address_To_Store_Data,Task_Msg,,Master_Memory_Type_For_System_Data,Master_Memory_Type_For_System_Data,,Task_Msg,,,Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table,Minutes_Seconds,,Master_Memory_Type_For_Datagram_Id,Master_Address_to_Store_Datagram,,Master_Address_to_Store_RT_Datagram,T1,Task_Msg,,,,%R,,,,,,Peer,4800 BPS,Even,Software,100 ms,Short,,,,,,,%AQ,,,%T_Bit,,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,,,,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,Level_3,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,,,,,%AQ,,Time_And_Date,,,,Tuesday,%T_Bit,,,,,%AQ,,,,%AQ,,,%AQ,,,,,%AQ,,,,,%AQ,,%AQ,,%AQ,,,,,,,,,,,,,,9,
9,Options if Applicable,Disable Break Free SNP Slave Operation,,Flow_Control,,Task_Msg,,,,,No_Master_Memory_Elements_To_Read,No_Master_Memory_Elements_To_Write,,,Master_Address_For_System_Data,Master_Address_For_System_Data,,,,,Master_Address_To_Store_Fault_Table,Day_Of_Week,,Master_Address_For_Datagram_Id,Task_Msg,,Master_Memory_Type_to_Store_Piggyback_Status,T2,,,,,%AI,,,,,,,2400 BPS,,,500 ms,None,,,,,,,%I_Bit,,,%M_Bit,,,%I_Bit,,,%I_Bit,,%I_Bit,,,,,,%I_Bit,,,%I_Bit,,%I_Bit,,Level_4,,%I_Bit,,,%I_Bit,,%I_Bit,,,,,,%I_Bit,,Time_Only,,,,Wednesday,%M_Bit,,,,,%I_Bit,,,,%I_Bit,,,%I_Bit,,,,,%I_Bit,,,,,%I_Bit,,%I_Bit,,%I_Bit,,,,,,,,,,,,,,10,
10,Options if Applicable,Enable Break Free SNP Slave Operation,,Turn_Delay,,,,,,,Master_Memory_Type_To_Store_Data,Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data,,,Task_Msg,Task_Msg,,,,,Task_Msg,Task_Msg,,Local_Subblk_Or_Main_Pgm_Name,,,Master_Address_to_Store_Piggyback_Status,T3_Dash,,,,,%AQ,,,,,,,1200 BPS,,,,,,,,,,,%I_Byte,,,,,,%I_Byte,,,%I_Byte,,%I_Byte,,,,,,%I_Byte,,,%I_Byte,,%I_Byte,,Highest_Level,,%I_Byte,,,%I_Byte,,%I_Byte,,,,,,%I_Byte,,,,,,Thursday,%SA_Bit,,,,,%I_Byte,,,,%I_Byte,,,%I_Byte,,,,,%I_Byte,,,,,%I_Byte,,%I_Byte,,%I_Byte,,,,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,X Read,,TmOut,,,,,,,Master_Address_To_Store_Data,Master_Address_From_which_to_Write_Data,,,,,,,,,,,,Number_Of_Points_format_To_Follow,,,Task_Msg,T4,,,,,,,,,,,,600 BPS,,,,,,,,,,,%Q_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,,,,Friday,%SB_Bit,,,,,%Q_Bit,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,,,,%Q_Bit,,,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,X Write,,BPC,,,,,,,Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_1_Memory_Type,,,,T5,,,,,,,,,,,,300 BPS,,,,,,,,,,,%Q_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,,,,Saturday,%SC_Bit,,,,,%Q_Byte,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,,,,%Q_Byte,,,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,Attach,,Stop_Bit,,,,,,,Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_1_Address,,,,Modem_turnaoround_Delay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Bit,,,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,,,%T_Bit,,,,,,,%S_Bit,,,,,%T_Bit,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,,,,%T_Bit,,,,,%T_Bit,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,Change Privilege Level,,Device_ID,,,,,,,Response_Timeout,Response_Timeout,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_1_Count,,,,Transmission_Time_Delay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte,,,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,,,%T_Byte,,,,,,,%G_Bit,,,,,%T_Byte,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,,,,%T_Byte,,,,,%T_Byte,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,Read System Memory,,Slot_No_CPU,,,,,,,Broadcast_Delay,Broadcast_Delay,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_2_Memory_Type,,,,Maximum_SNP_Data_Size,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Bit,,,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,,,%M_Bit,,,,,,,%I_Override_Bit,,,,,%M_Bit,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,,,,%M_Bit,,,,,%M_Bit,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,Write System Memory,,NU_SNP,,,,,,,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_2_Address,,,,Task_Msg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte,,,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,%M_Byte,,,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,%M_Byte,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,%M_Byte,,,,,,%M_Byte,,,,,,,%Q_Override_Bit,,,,,%M_Byte,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,,,,%M_Byte,,,,,%M_Byte,,%M_Byte,,%M_Byte
17,Options if Applicable,PLC Short Status,,CR_Task,,,,,,,Transmission_Delay_in_msec,Transmission_Delay_in_msec,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_2_Count,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,,,,,%T_Override_Bit,,,,,%SA_Bit,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,,,,%SA_Bit,,,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,%SA_Bit
18,Options if Applicable,Return Control Program Name,,Task_Msg,,,,,,,Task_Msg,Task_Msg,,,,,,,,,,,,Task_Msg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,,,,,%M_Override_Bit,,,,,%SA_Byte,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,,,,%SA_Byte,,,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,%SA_Byte
19,Options if Applicable,Return Controller Type And ID,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,,,,,%G_Override_Bit,,,,,%SB_Bit,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,,,,%SB_Bit,,,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,%SB_Bit
20,Options if Applicable,Return PLC Time Date,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,,,,,%I_Transition_Bit,,,,,%SB_Byte,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,,,,%SB_Byte,,,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,%SB_Byte
21,Options if Applicable,Return Fault Table,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,,,,,%Q_Transition_Bit,,,,,%SC_Bit,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,,,,%SC_Bit,,,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,%SC_Bit
22,Options if Applicable,Set PLC Time Date,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,,,,,%T_Transition_Bit,,,,,%SC_Byte,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,,,,%SC_Byte,,,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,%SC_Byte
23,Options if Applicable,Toggle Force System Memory,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,%S_Bit,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit,,,,,,,%M_Transition_Bit,,,,,%S_Bit,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,,,,%S_Bit,,,,,%S_Bit,,%S_Bit,,%S_Bit
24,Options if Applicable,Establish Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,%S_Byte,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte,,,,,,,%SA_Transition_Bit,,,,,%S_Byte,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,,,,%S_Byte,,,,,%S_Byte,,%S_Byte,,%S_Byte
25,Options if Applicable,Update Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,%G_Bit,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit,,,,,,,%SB_Transition_Bit,,,,,%G_Bit,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,,,,%G_Bit,,,,,%G_Bit,,%G_Bit,,%G_Bit
26,Options if Applicable,Cancel Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,%G_Byte,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte,,,,,,,%SC_Transition_Bit,,,,,%G_Byte,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,,,,%G_Byte,,,,,%G_Byte,,%G_Byte,,%G_Byte
27,Options if Applicable,Update Real Time Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Transition_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
28,Options if Applicable,Long Attach,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Transition_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29,Options if Applicable,Autodial,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,


Commreq_Wizard.zip > Genius.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,GBC_Task_Id,Enable Disable Outputs,Dequeue Datagram,Send Datagram,Request Datagram Reply,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Device_Number,Enable_OR_Disable_Outputs,Maximum_Data_Memory_Length,Memory_Type,Reserved_9_12,Function,Sub_Function,Priority,Datagram_Length,Datagram_Content,Sub_Function_Of_DG_To_Send,Datagram_Length_15,Sub_Function_For_Reply,Memory_Type_For_Reply,Memory_Offset_For_Reply,Maximum_Data_Memory_Length_DG,Datagram_Content_DG,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,List,,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Range,Select,Value,Select,Zeroes,Constant,Select,Select,Auto_Count_Bytes,Value_Str,Select,Auto_Count_Bytes,Select,Select,Value,Value,Value_Str,2
2,Detailed Name,GBC Tasks,Task Id for Commreq,Enable_Disable_Outputs,Dequeue_Datagram,Send_Datagram,Request_Datagram_Reply,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Device_Number,Enable_OR_Disable_Outputs,Maximum_Data_Memory_Length,Memory_Type,Not Used,Function_Code,Sub_Function,Priority,Datagram_Length,Datagram_Content,Sub_Function_Of_DG_To_Send,Datagram_Length,Sub_Function_Of_Reply,Memory_Type_For_Reply,Memory_Offset_For_Reply,Maximum_Data_Memory_Length_DG,Datagram_Content,3
3,Help,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Not Available,Not Available,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,4
4,Location in Command Block,Enable Disable Outputs,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,7,8,9T12,8,9,10,11,12,9,11,12,13,14,15,16,5
5,Values,Dequeue Datagram,1,Device_Number,Maximum_Data_Memory_Length,Device_Number,Device_Number,,3;7;6;10,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,8;13;14;15,0T31,0;1,1,8;10;12;70;72,,32,0;2;3;4;5;6;7;8;11;15;16;17;18;19;28;30;32;39;40;41;42;44,0;1,12,Datagram,0;02;08;12;30;39,16,01;03;09;13;31;40,8;10;12,1,1,Datagram,6
6,Options if Applicable,Send Datagram,,Enable_OR_Disable_Outputs,Memory_Type,Function,Function,,,No Wait Mode,%I,,,,,255,Disable,,%R,,,Read_ID,Normal,,,Read_ID,,Read_ID_Reply,%R,,,,7
7,Options if Applicable,Request Datagram Reply,,GBC_Task_Id,Reserved_9_12,Sub_Function,Sub_Function_Of_DG_To_Send,,,Wait Mode,%Q,,,,,,Enable,,%AI,,,Read_Configuration,High,,,Read_Configuration,,Read_Configuration_Reply,%AI,,,,8
8,Options if Applicable,,,,GBC_Task_Id,Priority,Priority,,,,%R,,,,,,,,%AQ,,,Read_Configuration_Reply,,,,Read_Diagnositics,,Read_Diagnositics_Reply,%AQ,,,,9
9,Options if Applicable,,,,,Datagram_Length,Datagram_Length_15,,,,%AI,,,,,,,,%I,,,Write_Configuration,,,,Read_Block_IO,,Read_Block_IO_Reply,,,,,10
10,Options if Applicable,,,,,Datagram_Content,Sub_Function_For_Reply,,,,%AQ,,,,,,,,%Q,,,Assign_Monitor,,,,Read_Device,,Read_Device_Reply,,,,,
11,Options if Applicable,,,,,GBC_Task_Id,Memory_Type_For_Reply,,,,,,,,,,,,,,,Begin_Packet_Sequence,,,,Read_Data,,Read_Data_Reply,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,Memory_Offset_For_Reply,,,,,,,,,,,,,,,End_Packet_Sequence,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,,,,Maximum_Data_Memory_Length_DG,,,,,,,,,,,,,,,Read_Diagnositics,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,Datagram_Content_DG,,,,,,,,,,,,,,,Write_Point,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,GBC_Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,Report_Fault,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pulse_Test
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Pulse_Test_Complete
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Clear_Circuit_Faults
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Clear_All_Circuit_Faults
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Switch_BSM
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_Device
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Device
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_Data
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_Data_Reply
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Data
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_Map
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Map
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > PowerMate_APM_Help.txt

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
Download_Parameters Commreq block can send up to 16 Power Mate APM Parameter values at once. The total data length of the COMM_REQ must be set to 68 bytes (34 words).
#END#

Download Parameters
Download_Parameters is used to send up to 16 Power Mate APM Parameter values at once. 68 byte data block will be required to be written. THE PARAMETERS HERE SPECIFIES THE DATA LOCATION WHERE USER HAS TO WRITE DATA. THIS IS NOT DONE BY THE THIS TOOL. In 68 bytes (34 words) data (located by memory type and zero based offset above) the first two data word must be Start Parameter Number (0-255) and Number of Parameter to load. Only the number of parameters specified in word offset 1 will be loaded into parameter memory. However, the 68 byte data block must always be initialized in the PLC. If the last parameter to be loaded is greater than 255, the COMM_REQ will be rejected.
#END#

Byte_Count_Of_Data
Byte_Count_Of_Data
#END#

Memory_Type_Of_Data
Memory Type for Data.
#END#

Memory_Offset_Of_Data
Memory_Offset_Of_Data: Location of data. Zero based Offset. For example use 205 for %R206.
#END#


Commreq_Wizard.zip > CCM_Help.txt

Dev_Tasks
CCM protocol is included in the EPROM firmware for both the Series 90-70 and Series 90-30 CMM modules. The CCM protocol is available on the CMM and PCM modules, but not on Series 90 CPU serial ports. The CCM protocol allows for the following types of operation:
1. Master - the initiating device in a Master/Slave system.
2. Slave - the responding device in a Master/Slave system.
3. Peer - initiates and responds to another Peer device.
The CCM protocol can be enabled on none, one, or both of the serial ports of the CMM module using either the RS-232 or RS-422/RS-485 electrical standard. Essentially, any combination of protocols, ports, and electrical standards are available with one exception: The Series 90-30 CMM cannot support RS-422/RS-485 on port 1. Port selection, data rate, parity, flow control, timeouts, turnaround delay, station address/CPU ID, and retry values can be configured.
Reference: Series 90 PLC Serial Communications User’s Manual - November 2000 GFK-0582D.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

CR_Task
Select the module port to be configured.
#END#

Set Q Response
Local Command. For CMM in slave mode only. Used to pass 4 bytes of data in Q sequence format from the PLC CPU to the CMM. A remote master device will then poll this slave CMM with a Read Q Sequence command to obtain the data. The Q Sequence operation avoids the 17-byte header included in Read/Write commands.
#END#

Clear CCM Diagnostic Status Word
Local Command. This command requires only the command number, Word 7. This will clear the CCM diagnostic status word.
#END#

Read CCM Diagnostic Status Words to Source Reg
Local Command. There are 20 consecutively numbered CCM Diagnostic Status Words which can be read by the PLC CPU. A transfer of all or part of the Diagnostic Status Words can be made to the CPU as long as they are in a consecutive block
#END#

Software Configuration Command
Local command. This command allows the PLC Ladder application program to reconfigure a CCM port with specific settings for timers and retry counters. This command, when issued, will override the configuration specified by Logicmaster 90. Specifying the value 65535 (FFFFh) for any parameter will indicate that the current setting for that parameter should remain in effect. The initial parameter settings are configured with programmer.
#END#

Read Target to Source Memory Register Table
Remote Command. This set of commands is used to read information from the target device to Register Table. The target memory types which can be accessed are: Register Table, Input Table, Output Table, CCM Scratch Pad and Diagnostic Status Words
#END#

Read Target to Source Memory Input Table
Remote Command. This set of commands is used to read information from the target device to Input Table. The target memory types which can be accessed are: Register Table, Input Table, Output Table, CCM Scratch Pad and Diagnostic Status Words
#END#

Read Target to Source Memory Output Table
Remote Command. This set of commands is used to read information from the target device to Output Table. The target memory types which can be accessed are: Register Table, Input Table, Output Table, CCM Scratch Pad and Diagnostic Status Words
#END#

Read Q Response to Source Register Table
Remote command. This command allows the PLC programmer to read the Q-Response buffer of a remote device and store the data into a specific location of the Register Table. A Q-Response buffer contains exactly 2 registers of data
#END#

Single Bit Write
Remote Command. This command allows the user to set or clear a single bit in the input or output table of another CPU
#END#

Write to Target from Source Register Table
Remote Command. This set of commands is used to write information to the target device from one of the three source memory types: Register Table (06111); Input Table (06112); Output Table (06113)
#END#

Write to Target from Source Input Table
Remote Command. This set of commands is used to write information to the target device from one of the three source memory types: Register Table (06111); Input Table (06112); Output Table (06113)
#END#

Write to Target from Source Output Table
Remote Command. This set of commands is used to write information to the target device from one of the three source memory types: Register Table (06111); Input Table (06112); Output Table (06113)
#END#

Data_Block_Len
Not Available
#END#

Command_Word
Not Available
#END#

Data_Byte_2_And_1
First two bytes of data to be sent. Data Byte 2 (High Byte) Data Byte 1(Low Byte)
#END#

Data_Byte_4_And_3
Last two bytes of data to be sent. Data Byte 4 (High Byte) Data Byte 3(Low Byte)
#END#

Target_Memory_Address
When using the Input and Output tables, the memory address must begin on a byte boundary and the data length must be a multiple of 8.
#END#

Target_Memory_Type
When using the Input and Output tables, the memory address must begin on a byte boundary and the data length must be a multiple of 8.
#END#

Data_Length
Data Length: This is the length of the data transfer. The units are determined by the source memory type, which is specified by the command number. When using the Input and Output tables, the memory address must begin on a byte boundary and the data length must be a multiple of 8.
#END#

Source_Memory_Address
Source Memory Address: The source memory address specifies the address within the Series 90 CPU where the data transfer is to begin. The address range for each Series 90 memory type and addressing examples are provided later in this section under the heading, CCM Memory Addressing and Data Lengths.
#END#

Turnaround_Delay
Turnaround_Delay
#END#

ENQ_ACK_TIMER
Enquire acknowledge timer. Wait on ACK/NAK to master ENQ/ 1st peer ENQ/ retransmitted peer ENQ
#END#

SOH_TIMER
Wait on Start of Header
#END#

HEADER_TIMER
Wait on HEADER
#END#

HEADER_ACK_TIMER
Wait on ACK to HEADER
#END#

STX_TIMER
Wait on STX (Start of Text)
#END#

DATA_TIMER
Wait on End of DATA block
#END#

DATA_ACK_TIMER
Wait on acknowledge to DATA block
#END#

NU_6003
Not used memory locations.
#END#

ENQ_COUNT
Enquire count (0-50). Peer to peer or master-slave ENQ retry count.
#END#

HEADER_COUNT
HEADER_COUNT (0-50). Header retry count.
#END#

DATA_BLK_COUNT
DATA_BLK_COUNT (0-50). Data block retry.
#END#

RS485_Operating_Mode
The RS-485 operating mode parameter allows the RS-485 driver to be configured to operate either as a 2-wire or 4-wire transmitter. 4-wire is the default operating mode. Specifying 2-wire operation disables the RS-485 receiver while the RS-485 driver is transmitting. The RS-485 receiver is re-enabled once the transmitter completes and any re-enable receiver delay has expired.
#END#

Re_enable_RS485_Receiver_Delay
The Re-enable receiver delay parameter allows the RS-485 driver to delay the re-enabling of the RS-485 receivers once the transmitter completes a transmission. The delay is specified in units of milliseconds in the range 0-65534 ms.
#END#

Target_CPU_ID
Target ID: To execute a transfer of data between CCM devices, one CCM device must request the transfer and the other must comply with the request. The device requesting or initiating the transfer is the source; the device complying with, but not initiating, the request is the target. Data can flow from source to target, as well as from target to source. The Target ID is the identification number of the target device; for Series 90 CCM, it is the CPU ID number. Each CMM port can be configured with the same or a different CPU ID number. This number is assigned using GE Fanuc configuration software. If not familiar with how to do set this number, consult your software’s user’s manual or on–line help system for details. On the Series 90–30, if you are using a CPU331 or higher, a default CPU ID is assigned by the PLC’s CPU. This default CPU ID is a value of 1 on both CMM ports. CPU ID of value 1 is also the initial Logicmaster 90 default configuration value. The value of the target ID number can be from 1 to 255 in peer-to-peer mode or from 1 to 90 in master-slave mode. Target ID 0 is reserved. Any peer CCM device, regardless of its ID, will respond to target ID 255.
#END#


Target_Memory_Type_RIO
Write information to the selected target memory.
#END#

Target_Memory_Type_Function
Target_Memory_Type_Function
#END#

NU_6109
Not Available
#END#

EOT_TIMER
End of transmission timer
#END#


Commreq_Wizard.zip > ProfibusDP_Slave.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Profibus_Task_Id,Get Slave Status,Read Module Header,Clear Counters,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Memory_Type_Slave_Status,Memory_Address,Max_Size_Of_Response_Area,Memory_Type_Read_Header,Max_Size_Of_Response_Area_RH,Memory_Type_Clear_Counters,Max_Size_Of_Response_Area_CC,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,,Task_Dependent,Constant,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Select,Value,Constant,Select,Constant,Select,Constant,,2
2,Detailed Name,Profibus Tasks,Task Id for Commreq,Get_Master_Status,Read_Module_Header,Clear_Counters,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Memory_Type,Memory_Address,Max_Size_Of_Response_Area,Memory_Type,Max_Size_Of_Response_Area,Memory_Type,Max_Size_Of_Response_Area,,3
3,Help,Refer help file,Always 1,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,4
4,Location in Command Block,Get Slave Status,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,9,7,9,,5
5,Values,Read Module Header,1,Memory_Type_Slave_Status,Memory_Type_Read_Header,Memory_Type_Clear_Counters,,4;4;4,0,70;72;8;10;12,1,0,0,3;5;6,8;10;12;16;18;20;22,0,5,8;10;12;16;18;20;22,25,8;10;12;16;18;20;22,2,,6
6,Options if Applicable,Clear Counters,,Memory_Address,Memory_Address,Memory_Address,,,,%I,,,,,%R,,,%R,,%R,,,7
7,Options if Applicable,,,Max_Size_Of_Response_Area,Max_Size_Of_Response_Area_RH,Max_Size_Of_Response_Area_CC,,,,%Q,,,,,%AI,,,%AI,,%AI,,,8
8,Options if Applicable,,,Profibus_Task_Id,Profibus_Task_Id,Profibus_Task_Id,,,,%R,,,,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,,9
9,Options if Applicable,,,,,,,,,%AI,,,,,%I_Byte_Mode,,,%I_Byte_Mode,,%I_Byte_Mode,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,,,%AQ,,,,,%Q_Byte_Mode,,,%Q_Byte_Mode,,%Q_Byte_Mode,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte_Mode,,,%T_Byte_Mode,,%T_Byte_Mode,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte_Mode,,,%M_Byte_Mode,,%M_Byte_Mode,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable
17,Options if Applicable
18,Options if Applicable
19,Options if Applicable
20,Options if Applicable
21,Options if Applicable
22,Options if Applicable
23,Options if Applicable
24,Options if Applicable
25,Options if Applicable
26,Options if Applicable
27,Options if Applicable
28,Options if Applicable
29,Options if Applicable
30,Options if Applicable
31,Options if Applicable
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > DeviceNet.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,DeviceNet_Task_Id,Send Device Explicit,Receive Server Explicit,Send Server Explicit,Get Detailed Device Status,Get Detailed Server Status,Get Status Info,Send Device Explicit Extended,Send Server Explicit Extended,Read Module Header,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Reply_Memory_Type_RMH,Reply_Memory_Address,Reply_Memory_Size_RMH,Reply_Memory_Type_GDDS,Reply_Memory_Size_GDDS,MAC_ID,Reply_Memory_Type_GDSS,Reply_Memory_Size_GDSS,Reply_Memory_Type_GSI,Reply_Memory_Size_GSI,Reply_Memory_Type_SDE,Reply_Memory_Size_SDE,Service_Data_Size,DeviceNet_Service_Code,Class_OR_Object,Instance,Service_Data_Byte_Offset,Attribute,Service_Data,Reply_Memory_Size_SDEE,Data_Memory_Type_SDEE,Data_Memory_Address,Data_Memory_Size_SDEE,Reply_Memory_Type_RSE,Reply_Memory_Size_RSE,Connection_Id,No_Service_Data_Bytes,Service_Code,Data_Byte_Offset,Service_Data_To_Send,Data_Memory_Type_SSEE,Data_Memory_Address_SSEE,Data_Memory_Size_SSEE,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,List,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Constant,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Select,Value,Range,Select,Range,Range,Select,Range,Select,Range,Select,Range,Auto_Count_Bytes,Value,Value,Value,Range,Range,Multi_Val,Range,Select,Value,Value,Select,Range,Value,Auto_Count_Bytes,Value,Value,Multi_Val,Select,Value,Value,,2
2,Detailed Name,DeviceNet Tasks,Task Id for Commreq,Send_Device_Explicit,Receive_Server_Explicit,Send_Server_Explicit,Get_Detailed_Device_Status,Get_Detailed_Server_Status,Get_Status_Info,Send_Device_Explicit_Extended,Send_Server_Explicit_Extended,Read_Module_Header,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Reply_Memory_Type,Reply_Memory_Address,Reply_Memory_Size_Bytes,Reply_Memory_Type,Reply_Memory_Size_Bytes,MAC_ID,Reply_Memory_Type,Reply_Memory_Size_Bytes,Reply_Memory_Type,Reply_Memory_Size_Bytes,Reply_Memory_Type,Reply_Memory_Size_Bytes,Service_Data_Size,DeviceNet_Service_Code,Class_OR_Object,Instance,Service_Data_Byte_Offset,Attribute_Data,Service_Data,Reply_Memory_Size_Bytes,Data_Memory_Type,Data_Memory_Address,Data_Memory_Size,Reply_Memory_Type,Reply_Memory_Size_Bytes,Connection_Id,No_Service_Data_Bytes,Service_Code,Data_Byte_Offset,Service_Data_To_Send,Data_Memory_Type,Data_Memory_Address,Data_Memory_Size,,3
3,Help,Refer help file,Always 1,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,4
4,Location in Command Block,Send Device Explicit,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,9,10,7,9,7,9,7,9,11,12,13,14,15L,15H,16,9,10,11,12,7,9,7,8,9,10,11,7,8,9,,5
5,Values,Receive Server Explicit,1,Reply_Memory_Type_SDE,Reply_Memory_Type_RSE,Connection_Id,Reply_Memory_Type_GDDS,Reply_Memory_Type_GDSS,Reply_Memory_Type_GSI,Reply_Memory_Type_SDE,Data_Memory_Type_SSEE,Reply_Memory_Type_RMH,,10;4;5;5;4;4;7;4;4,0,70;72;8;10;12,1,0,0,1;2;3;4;5;6;7;8;9,8;10;12;16;18;20;22,0,130T2048,8;10;12;16;18;20;22,18T2048,0T63,8;10;12;16;18;20;22,18T2048,8;10;12;16;18;20;22,16T2048,8;10;12;16;18;20;22,5T2048,16,16,10,1,0T255,0T255,7,10T2048,8;10;12;16;18;20;22,0,0,8;10;12;16;18;20;22,15T2048,1,11,0,0,0,8;10;12;16;18;20;22,0,8,,6
6,Options if Applicable,Send Server Explicit,,Reply_Memory_Address,Reply_Memory_Address,No_Service_Data_Bytes,Reply_Memory_Address,Reply_Memory_Address,Reply_Memory_Address,Reply_Memory_Address,Data_Memory_Address_SSEE,Reply_Memory_Address,,,,%I,,,,,%R,,,%R,,,%R,,%R,,%R,,,,,,,,,,%R,,,%R,,,,,,,%R,,,,7
7,Options if Applicable,Get Detailed Device Status,,Reply_Memory_Size_SDE,Reply_Memory_Size_RSE,Service_Code,Reply_Memory_Size_GDDS,Reply_Memory_Size_GDSS,Reply_Memory_Size_GSI,Reply_Memory_Size_SDEE,Data_Memory_Size_SSEE,Reply_Memory_Size_RMH,,,,%Q,,,,,%AI,,,%AI,,,%AI,,%AI,,%AI,,,,,,,,,,%AI,,,%AI,,,,,,,%AI,,,,8
8,Options if Applicable,Get Detailed Server Status,,MAC_ID,DeviceNet_Task_Id,Data_Byte_Offset,MAC_ID,DeviceNet_Task_Id,DeviceNet_Task_Id,Data_Memory_Type_SDEE,DeviceNet_Task_Id,DeviceNet_Task_Id,,,,%R,,,,,%AQ,,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,%AQ,,,,,,,,,,%AQ,,,%AQ,,,,,,,%AQ,,,,9
9,Options if Applicable,Get Status Info,,Service_Data_Size,,Service_Data_To_Send,DeviceNet_Task_Id,,,Data_Memory_Address,,,,,,%AI,,,,,%I_Byte_Mode,,,%I_Byte_Mode,,,%I_Byte_Mode,,%I_Byte_Mode,,%I_Byte_Mode,,,,,,,,,,%I_Byte_Mode,,,%I_Byte_Mode,,,,,,,%I_Byte_Mode,,,,10
10,Options if Applicable,Send Device Explicit Extended,,DeviceNet_Service_code,,DeviceNet_Task_Id,,,,Data_Memory_Size_SDEE,,,,,,%AQ,,,,,%Q_Byte_Mode,,,%Q_Byte_Mode,,,%Q_Byte_Mode,,%Q_Byte_Mode,,%Q_Byte_Mode,,,,,,,,,,%Q_Byte_Mode,,,%Q_Byte_Mode,,,,,,,%Q_Byte_Mode,,,,
11,Options if Applicable,Send Server Explicit Extended,,Class_OR_Object,,,,,,DeviceNet_Task_Id,,,,,,,,,,,%T_Byte_Mode,,,%T_Byte_Mode,,,%T_Byte_Mode,,%T_Byte_Mode,,%T_Byte_Mode,,,,,,,,,,%T_Byte_Mode,,,%T_Byte_Mode,,,,,,,%T_Byte_Mode,,,,
12,Options if Applicable,Read Module Header,,Instance,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte_Mode,,,%M_Byte_Mode,,,%M_Byte_Mode,,%M_Byte_Mode,,%M_Byte_Mode,,,,,,,,,,%M_Byte_Mode,,,%M_Byte_Mode,,,,,,,%M_Byte_Mode,,,,
13,Options if Applicable,,,Service_Data_Byte_Offset,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,Attribute,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,Service_Data,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,,,DeviceNet_Task_Id
17,Options if Applicable,,,
18,Options if Applicable,,,
19,Options if Applicable,,,
20,Options if Applicable,,,
21,Options if Applicable,,,
22,Options if Applicable,,,
23,Options if Applicable,,,
24,Options if Applicable,,,
25,Options if Applicable,,,
26,Options if Applicable,,,
27,Options if Applicable,,,
28,Options if Applicable,,,
29,Options if Applicable,,,
30,Options if Applicable,,,
31,Options if Applicable,,,
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > SRTP_Ethernet.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,CPU_Task_Id,Ethernet_Module_Task_Id,Establish Read Channel IP,Establish Read Channel Symbolic Name,Establish Write Channel IP,Establish Write Channel Symbolic Name,Send Information Report IP,Send Information Report Symbolic Name,Abort Channel,Retrieve Detailed Channel Status,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Channel_Number,No_Of_Read_Repititions,Time_Unit_For_Read_Period,No_Of_Time_Units_For_Read_Period,Timeout_For_Each_Read,Local_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data,Local_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data,Remote_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Read_Data,Remote_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Read_Data,Remote_PLC_Number_Of_Memory_Units,Remote_PLC_Network_Address_Type_IP,Remote_PLC_Network_Address_Length_IP,Remote_PLC_Register_IP_Address,Remote_PLC_Program_Name,Remote_PLC_Program_Block,Remote_PLC_Network_Address_Type_Sym_Name,Remote_PLC_Network_Address_Length_Sym_Name,Network_Address_Name,Network_Address_Name_Char_3_4,Network_Address_Name_Char_5_6,Network_Address_Name_Char_7_8,Network_Address_Name_Char_9_10,Network_Address_Name_Char_11_12,Network_Address_Name_Char_13_14,Network_Address_Name_Char_15_16,Network_Address_Name_Char_17_18,Network_Address_Name_Char_19_20,Network_Address_Name_Char_21_22,Network_Address_Name_Char_23_24,Network_Address_Name_Char_25_26,Network_Address_Name_Char_27_28,Network_Address_Name_Char_29_30,Network_Address_Name_Char_31_32,Remote_PLC_Program_Name_Sym,Remote_PLC_Program_Block_Sym,,,Sym_Name_Not_Used,No_Of_Write_Repititions,Time_Unit_For_Write_Period,No_Of_Time_Units_For_Write_Period,Timeout_For_Each_Write,Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Write_Data,Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Write_Data,Remote_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data,Remote_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data,No_Of_Repititions,Time_Unit_For_Send_Period,Min_Interval_Between_Host_Accesses,Timeout_On_Each_Individual_Transfer_Response,Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Send_Data,Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Send_Data,Local_PLC_Number_Of_Memory_Units,Send_Information_Report_Not_Used,Channel_Number_To_Cancel,Channel_Number_To_Retrieve_Status,Mem_Type_To_Store_Channel_Status,StrtAdrs_To_Store_Channel_Status,Msg_CPU_364,Slot_No,TCPIP_Invalid_Addresses
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,Select_Task,List,List,List,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Constant,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Range,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Constant,Constant,TCPIP_Add,String_Fix,String_Fix,Constant,Constant,String_Fix,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,String_Fix,String_Fix,,,Zeroes,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Value,Zeroes,Range,Range,Select,Value,Message,1,224T255
2,Detailed Name,Ethernet Tasks,Task Id for Commreq,Interface,Establish_Read_Channel using IP Address,Establish_Read_Channel using a network address name,Establish_Write_Channel_IP,Establish_Write_Channel_Symbolic_Name,Send_Information_Report,Send_Information_Report,Abort_Channel,Retrieve_Detailed_Channel_Status,,Length_of_Data_Block,Wait_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Channel_Number,No_Of_Read_Repititions,Time_Unit_For_Read_Period,NoOfTimeUnits_For_Read_Period,Timeout_For_Each_Read,LclPLCMemTyp_At_Which_To_Stre,LclPLCStrtAdrs_At_Wch_To_Stre,RmtPLCMemTyp_Frm_Which_To_Rd,RmtPLCStartAddr_Frm_Wch_To_Rd,RmtPLC_NoOf_Mem_Units,RmtPLCNetwork_AddrType_IP,RmtPLCNetworkAddr_Len_IP,Rmt_PLC_Register_IP_Address,Rmt_PLC_Program_Name,Rmt_PLC_Program_Block,RmtPLCNetworkAddr_Type_Sym,RmtPLCNetwork_Addr_Length_Sym,Network_Address_Name,Network_Address_Name_Char_3_4,Network_Address_Name_Char_5_6,Network_Address_Name_Char_7_8,Network_Address_Name_Char_9_10,Network_Address_Name_Char_11_12,Network_Address_Name_Char_13_14,Network_Address_Name_Char_15_16,Network_Address_Name_Char_17_18,Network_Address_Name_Char_19_20,Network_Address_Name_Char_21_22,Network_Address_Name_Char_23_24,Network_Address_Name_Char_25_26,Network_Address_Name_Char_27_28,Network_Address_Name_Char_29_30,Network_Address_Name_Char_31_32,Remote_PLC_Program_Name,Remote_PLC_Program_Block,,,Not_Used,No_Of_Write_Repititions,Time_Unit_For_Write_Period,NoOfTimeUnits_For_WritePeriod,Timeout_For_Each_Write,LclPLCMemTyp_FrmWchTo_Write,LclPLCStartAdrs_FrmWchTo_Wrt,RmtPLCMemTyp_AtWchTo_Store,RmtPLCStartAdrs_AtWchTo_Stre,No_Of_Repititions,Time_Unit_For_Send_Period,MinIntervalBtwen_HostAccesses,TmoutOnEachIndivTxferRespon,LclPLCMemTyp_FromWchTo_Send,LclPLCStartAdrs_FrmWchTo_Snd,LclPLC_No_Of_Memory_Units,Not_Used,Channel_Number_To_Cancel,Channel_Number,Memory_Type_To_Store_Chnl_Status,Start_Address, " If you have CPU 364, please change the Task ID manually to 21 in the generated code. " ,2,_0.0.0.0
3,Help,Refer_Help_File,21 for CPU364; 0 for all other Ethernet interface,21 for CPU364; 0 for all other Ethernet interface,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Not Available,Not Available,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,,3,
4,Location in Command Block,Establish Read Channel IP,Task_Id,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,27,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,51,55,,,35T50,8,9,10,11,12,13,14,15,8,9,10,11,12,13,14,15T16,7,7,8,9,,4,
5,Values,Establish Read Channel Symbolic Name,21,0;21,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number_To_Cancel,Channel_Number_To_Retrieve_Status,,25;53;25;53;17;45;2;4,0,70;72;8;10;12,1,0,0,2003;2003;2004;2004;2010;2010;2001;2002,1T16,10,1;2;3;4;5,7,50,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,100,0;4;8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,50,8,1,4,1.2.3.4,A,A,3,32,PLC_1aaA,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A,SUBLK1,,,,10,1;2;3;4;5,7,50,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,100,0;4;8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,50,10,1;2;3;4;5,7,50,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,50,8,,1T16,1T16,0;4;8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,100,,5,
6,Options if Applicable,Establish Write Channel IP,,Ethernet Interface Module,No_Of_Read_Repititions,No_Of_Read_Repititions,No_Of_Write_Repititions,No_Of_Write_Repititions,No_Of_Repititions,No_Of_Repititions,Ethernet_Module_Task_Id,Mem_Type_To_Store_Channel_Status,,,,%I,,,,,,,Hundredths of seconds,,,%R,,%L,,,,,,8,8,,,32,,,,,,,,,,,,,,,,8,8,,,,,Hundredths of seconds,,,%R,,%L,,,Hundredths of seconds,,,%R,,,,-1,,%L,,,6,
7,Options if Applicable,Establish Write Channel Symbolic Name,,CPU Port,Time_Unit_For_Read_Period,Time_Unit_For_Read_Period,Time_Unit_For_Write_Period,Time_Unit_For_Write_Period,Time_Unit_For_Send_Period,Time_Unit_For_Send_Period,Msg_CPU_364,StrtAdrs_To_Store_Channel_Status,,,,%Q,,,,,,,Tenths of seconds,,,%AI,,%P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tenths of seconds,,,%AI,,%P,,,Tenths of seconds,,,%AI,,,,,,%P,,,7,
8,Options if Applicable,Send Information Report IP,,,No_Of_Time_Units_For_Read_Period,No_Of_Time_Units_For_Read_Period,No_Of_Time_Units_For_Write_Period,No_Of_Time_Units_For_Write_Period,Min_Interval_Between_Host_Accesses,Min_Interval_Between_Host_Accesses,,Ethernet_Module_Task_Id,,,,%R,,,,,,,Seconds,,,%AQ,,%R,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Seconds,,,%AQ,,%R,,,Seconds,,,%AQ,,,,,,%R,,,8,
9,Options if Applicable,Send Information Report Symbolic Name,,,Timeout_For_Each_Read,Timeout_For_Each_Read,Timeout_For_Each_Write,Timeout_For_Each_Write,Timeout_On_Each_Individual_Transfer_Response,Timeout_On_Each_Individual_Transfer_Response,,Msg_CPU_364,,,,%AI,,,,,,,Minutes,,,%I_Bit,,%AI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Minutes,,,%I_Bit,,%AI,,,Minutes,,,%I_Bit,,,,,,%AI,,,9,
10,Options if Applicable,Abort Channel,,,Local_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data,Local_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data,Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Write_Data,Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Write_Data,Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Send_Data,Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Send_Data,,,,,,%AQ,,,,,,,Hours,,,%I_Byte,,%AQ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Hours,,,%I_Byte,,%AQ,,,Hours,,,%I_Byte,,,,,,%AQ,,,10,
11,Options if Applicable,Retrieve Detailed Channel Status,,,Local_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data,Local_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data,Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Write_Data,Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Write_Data,Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Send_Data,Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Send_Data,,,,,,,,,,,,,,,,%Q_Bit,,%I_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%Q_Bit,,%I_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,,,,%I_Bit,,,,
12,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Read_Data,Remote_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Read_Data,Remote_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data,Remote_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data,Local_PLC_Number_Of_Memory_Units,Local_PLC_Number_Of_Memory_Units,,,,,,,,,,,,,,,,%Q_Byte,,%I_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%Q_Byte,,%I_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,,,,%I_Byte,,,,
13,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Read_Data,Remote_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Read_Data,Remote_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data,Remote_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data,Send_Information_Report_Not_Used,Send_Information_Report_Not_Used,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Bit,,%Q_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Bit,,%Q_Bit,,,,,,%T_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,,
14,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Number_Of_Memory_Units,Remote_PLC_Number_Of_Memory_Units,Remote_PLC_Number_Of_Memory_Units,Remote_PLC_Number_Of_Memory_Units,Remote_PLC_Network_Address_Type_IP,Remote_PLC_Network_Address_Type_Sym_Name,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte,,%Q_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte,,%Q_Byte,,,,,,%T_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,,
15,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Network_Address_Type_IP,Remote_PLC_Network_Address_Type_Sym_Name,Remote_PLC_Network_Address_Type_IP,Remote_PLC_Network_Address_Type_Sym_Name,Remote_PLC_Network_Address_Length_IP,Remote_PLC_Network_Address_Length_Sym_Name,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Bit,,%T_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Bit,,%T_Bit,,,,,,%M_Bit,,,,,,%T_Bit,,,,
16,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Network_Address_Length_IP,Remote_PLC_Network_Address_Length_Sym_Name,Remote_PLC_Network_Address_Length_IP,Remote_PLC_Network_Address_Length_Sym_Name,Remote_PLC_Register_IP_Address,Network_Address_Name,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte,,%T_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte,,%T_Byte,,,,,,%M_Byte,,,,,,%T_Byte
17,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Register_IP_Address,Network_Address_Name,Remote_PLC_Register_IP_Address,Network_Address_Name,Ethernet_Module_Task_Id,Sym_Name_Not_Used,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Bit,,%M_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Bit,,%M_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,,,,%M_Bit
18,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Program_Name,Sym_Name_Not_Used,Remote_PLC_Program_Name,Sym_Name_Not_Used,Msg_CPU_364,Ethernet_Module_Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Byte,,%M_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Byte,,%M_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,,,,%M_Byte
19,Options if Applicable,,,,Remote_PLC_Program_Block,Remote_PLC_Program_Name_Sym,Remote_PLC_Program_Block,Remote_PLC_Program_Name_Sym,,Msg_CPU_364,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Bit,,%SA_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Bit,,%SA_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,,,,%SA_Bit
20,Options if Applicable,,,,Ethernet_Module_Task_Id,Remote_PLC_Program_Block_Sym,Ethernet_Module_Task_Id,Remote_PLC_Program_Block_Sym,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Byte,,%SA_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Byte,,%SA_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,,,,%SA_Byte
21,Options if Applicable,,,,Msg_CPU_364,Ethernet_Module_Task_Id,Msg_CPU_364,Ethernet_Module_Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Bit,,%SB_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Bit,,%SB_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,,,,%SB_Bit
22,Options if Applicable,,,,,Msg_CPU_364,,Msg_CPU_364,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Byte,,%SB_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Byte,,%SB_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,,,,%SB_Byte
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Bit,,%SC_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Bit,,%SC_Bit,,,,,,%S_Bit,,,,,,%SC_Bit
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Byte,,%SC_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Byte,,%SC_Byte,,,,,,%S_Byte,,,,,,%SC_Byte
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,%S_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,%S_Bit,,,,,,%G_Bit,,,,,,%S_Bit
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,%S_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,%S_Byte,,,,,,%G_Byte,,,,,,%S_Byte
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,,,,,,,,,,,%G_Bit
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,,,,,,,,,,,%G_Byte
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > PCM_Megabasic.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,PCM_Megabasic_Task,Megabasic,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Function,,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Select,,,2
2,Detailed Name,PCM_Tasks,Select Port,Megabasic_LED_Control,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Function,,,3
3,Help,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,,4
4,Location in Command Block,Megabasic,Task_Id,Function,0,1,2,3,4,5,6,,,5
5,Values,,3,PCM_Megabasic_Task,1,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,1;2;3;4,,,6
6,Options if Applicable,,,,,No Wait Mode,%I,,,,Blink_LED_Continuously,,,7
7,Options if Applicable,,,,,Wait Mode,%Q,,,,Blink_LED_Once,,,8
8,Options if Applicable,,,,,,%R,,,,Turn_LED_Off,,,9
9,Options if Applicable,,,,,,%AI,,,,Blink_LED_Continuously,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,%AQ,,,,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable
17,Options if Applicable
18,Options if Applicable
19,Options if Applicable
20,Options if Applicable
21,Options if Applicable
22,Options if Applicable
23,Options if Applicable
24,Options if Applicable
25,Options if Applicable
26,Options if Applicable
27,Options if Applicable
28,Options if Applicable
29,Options if Applicable
30,Options if Applicable
31,Options if Applicable
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > PowerMate_APM.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,PowerMate_APM_Task,Download Parameters,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Type,Byte_Count_Of_Data,Memory_Type_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,Data,Starting_Para_No,No_Parameters_Load,,,Data_Block,Start_Parameter_No,No_Of_Parameters_To_Be_Send,Data 0,Data 1,Data 2,Data 3,Data 4,Data 5,Data 6,Data 7,Data 8,Data 9,Data 10,Data 11,Data 12,Data 13,Data 14,Data 15,Data 16,Data 17,Data 18,Data 19,Data 20,Data 21,Data 22,Data 23,Data 24,Data 25,Data 26,Data 27,Data 28,Data 29,Data 30,Data 31,Data 32,Data 33,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,,Constant,Constant,Select,Value,Value,Value,Constant,Constant,Select,Value,,Range,Range,,,Data_Block,Range,Range,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,,2
2,Detailed Name,PowerMate_APM_Tasks,Select Port,PowerMate APM,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Type,Byte_Count_Of_Data,Memory_Type_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,Data,Starting_Para_No,No_Of_Parameters_To_Load,,,7,Start_Parameter_No,No_Of_Parameters_To_Be_Send,Data_0,Data_1,Data_2,Data_3,Data_4,Data_5,Data_6,Data_7,Data_8,Data_9,Data_10,Data_11,Data_12,Data_13,Data_14,Data_15,Data_16,Data_17,Data_18,Data_19,Data_20,Data_21,Data_22,Data_23,Data_24,Data_25,Data_26,Data_27,Data_28,Data_29,Data_30,Data_31,Data_32,Data_33,,3
3,Help,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Not Available,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,,8,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,4
4,Location in Command Block,Download Parameters,Task_Id,Command_Type,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,10,11,,,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,,5
5,Values,,0,Byte_Count_Of_Data,,4,0,70;72;8;10;12,1,0,0,58625,68,8;10;12;70;72,0,0,0T255,1T16,,,Start_Parameter_No,0T255,1T16,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,,6
6,Options if Applicable,,,Memory_Type_Of_Data,,,,%I,,,,,,%R,,,,,,,No_Of_Parameters_To_Be_Send,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7
7,Options if Applicable,,,Memory_Offset_Of_Data,,,,%Q,,,,,,%AI,,,,,,,Data 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8
8,Options if Applicable,,,Data_Block,,,,%R,,,,,,%AQ,,,,,,,Data 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9
9,Options if Applicable,,,PowerMate_APM_Task,,,,%AI,,,,,,%I,,,,,,,Data 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,%AQ,,,,,,%Q,,,,,,,Data 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,Data,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,Starting_Para_No,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,No_Parameters_Load,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 9
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 10
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 11
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 12
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 13
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 14
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 15
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 16
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 17
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 18
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 19
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 20
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 21
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 22
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 23
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 24
32,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 25
33,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 26
34,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 27
35,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 28
36,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 29
37,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 30
38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 31
39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 32
40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 33
41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > Genius_Help.txt

Dev_Tasks
Level 1 and 2 Logicmaster passwords, which prevent write access, cannot be used in applications that include COMMREQs. COMMREQs require write access to return their completion status.
Reference: Series 90-30 Genius Bus Controller.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Enable Disable Outputs
This can be sent to GBC to disable sending O/Ps to any block. This overrides configure parameter O/Ps enable/disable at start. For e.g., if O/P were initially disabled to all blocks during configure, this could be used to enable O/Ps to specific devices/to all devices.
#END#

Dequeue Datagram
The Bus Controller handles most incoming datagrams automatically, with no additional programming required. Under certain circumstances, however, the Dequeue Datagram command must be used to transfer incoming datagrams to the CPU. Program the Dequeue Datagram command for the following:
1.Replies that are received after sending Reply-type datagrams with the Send Datagram command. (If Send Datagram with Reply is used instead, it automatically handles replies).
2. Unsolicited datagrams that are not recognized by the Bus Controller (Function Code not 20).
#END#

Send Datagram
1.Datagrams for which no COMREQ command number is defined, such as Begin Packet Sequence, End Packet Sequence, and Write Point.
2. Read Device and Write Device datagrams that are broadcast, but which should be ignored by another Series 90-70 Bus Controller.
3. Datagrams that must be guaranteed transmission during the next bus scan. This should be done with restraint, for the reasons explained on the following pages.
4. Datagrams which do not cause another device to send back a reply, such as Pulse Test, or Write Configuration.
5. Messages that the 90-70 GBC has COMMREQs for, but the 90-30 GBC does not.
Datagrams which DO cause another device to send back a reply, such as Read Diagnostics or Read Configuration, are usually programmed using their assigned COMREQ numbers or the Request Datagram Reply command (COMREQ #15). However, if Send Datagram is used to send datagrams that cause replies, the Dequeue Datagram command must be used to transfer the replies back to the CPU.
#END#

Request Datagram Reply
The Request Datagram Reply command can be used to send any datagram that causes the target device to return a reply, such as: Read Configuration or Read Diagnostics. With this command, the Bus Controller automatically transfers replies to the CPU; no separate Dequeue Datagram command is needed to handle them. These datagrams are normally programmed using their assigned COMREQ command numbers. The primary reason for sending any of these datagrams using COMREQ #15 would be to assign it high priority, guaranteeing that it would be sent on the next bus scan. Before doing this, see COMREQ #14: Send Datagram for important information about datagram priority.
#END#

Device_Number
Enter 0-31 for one block.
#END#

Enable_OR_Disable_Outputs
Choose Enable/Disable
#END#

Maximum_Data_Memory_Length
Bit/ word value (depends on the memory type selected). This tells CPU how much memory will be needed to store all data. If length of data returned exceeds this length, GBC writes as much data as possible to CPU & returns data error to COMMREQ status location
#END#

Memory_Type
Enter the memory type where the GBC will place the data in the CPU.
#END#

Sub_Function
Select the sub function
#END#

Priority
A Bus Controller can send one datagram per bus scan. Therefore, during one bus scan, there may be one normal priority datagram followed by up to 31 high priority datagrams, or up to 32 high priority datagrams sent by the devices on the bus. In one bus scan (one complete rotation of the bus token among all devices on the bus), there can be just one normal priority datagram sent by any device. If a normal priority datagram or similar system message (such as a fault report) has already been sent by any device (including itself), a device must wait until its next turn on the bus before it can send a normal priority datagram.
#END#

Datagram_Length
Enter the actual length of the Datagram
#END#

Datagram_Content
Enter the entire datagram. If Send Datagram command is used to broadcast a Write Device datagram, and that datagram should be IGNORED by another Series 90-30 GBC, set first byte of the datagram (this byte is normally 0), to FE hex.
#END#

Sub_Function_Of_DG_To_Send
Select the sub function of Datagram to be send
#END#

Datagram_Length_15
Enter the actual length of the Datagram
#END#

Sub_Function_For_Reply
Select the sub function of Reply
#END#

Function
Function code is always 32.
#END#

Memory_Type_For_Reply
Enter the memory type
#END#

Memory_Offset_For_Reply
Starting address within this memory type.
#END#

Maximum_Data_Memory_Length_DG
Enter a value in bits or words, depending on the memory type selected. This entry tells the CPU how much memory will be needed to store all the reply data. The length depends on the message and device type. If the length of the memory is smaller than the amount of reply data received, the extra portion of the data will be lost, and a data error (16) will be returned to the status location.
#END#

Datagram_Content_DG
Enter the entire datagram.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Data_Send_To_Module_Help.txt

Dev_Tasks
This is used to send data to the modules using " send data " command on E2 COMMREQs. This tool will ONLY setup the location of data using commreq. You need to have separate logic to move values (for e.g. of command word & alarm or ramp data for analog combination module) to Data location (which is defined here). For details on Command word format highlight 'Module' and see help window below.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Analog Combination Module
The E2 COMMREQ allows you to modify the input alarm limits, set the output ramp mode and parameters, and clear the %I error code of Analog combination module. The data word length is 3 words (6 Bytes). The first word holds the command word, the second word holds data for changing alarm or ramp parameters and the third word is unused. The command word format:
000x:Change low alarm of channel x using absolute mode; word 2 holds the new alarm value.
001x Change high alarm of channel x using absolute mode; word 2 holds the new alarm value.
002x Change low alarm of channel x using relative mode; word 2 holds the change of the alarm value.
003x Change high alarm of channel x using relative mode; word 2 holds the change of the alarm value.
004x Channel x ramp mode off; places channel in standard mode.
005x Channel x ramp step mode on; word 2 holds the step taken each millisecond.
006x Channel x ramp time mode on; word 2 holds the total ramp time.
00C0 Clear %I error code; word 2 is ignored.
x- 1 through 4 are valid channels for changing alarm levels.
x- 1 and 2 are valid channels for setting ramp modes.

You can change the high and low alarm limits for any of the four input channels. Two modes are available to modify the alarm data: absolute mode and relative mode.
When using absolute mode, the alarm data sent by the COMMREQ specifies the actual new alarm value.
When using relative mode, the alarm data specifies the positive or negative change in the alarm value that is added to the present value.

The module verifies that the new alarm limit requested is not out of range and does not violate the condition HIGH & gt; LOW. If an invalid request is made to change an alarm value, the corresponding error code will be returned in the upper four bits of the first byte of %I references assigned to the module.
#END#

HSC Type A
The data word length is 3 words (6 Bytes). The first word holds the command word and second and third word holds data. The bytes in the command word are always treated as independent bytes - a counter ID byte and a command code byte. Command word format: (All values are in HEX)
Load Accumulator n: 0n 01
Load Hi Limit n: 0n 02
Load Lo Limit n: 0n 03
Load Acc n Increment: 0n 04
Set Counter n Direction: 0n 05
Load Timebase n: 0n 06
Load ON Preset n: 0n 0B
Load OFF Preset n: 0n 15
Load Preload n: 0n 1F
Load Oscillator Freq Divisor: 00 32

Note: n = Counter #1 - 4
#END#

HSC Type B
The data word length is 3 words (6 Bytes). The first word holds the command word and second and third word holds data. The bytes in the command word are always treated as independent bytes - a counter ID byte and a command code byte. Command word format: (All values are in HEX)
Load Accumulator n: 0n 01
Load Hi Limit n: 0n 02
Load Lo Limit n: 0n 03
Load Acc n Increment: 0n 04
Load Timebase n: 0n 06
Load ON Preset n.1: 0n 0B
Load ON Preset n.2: 0n 0C
Load OFF Preset n.1: 0n 15
Load OFF Preset n.2: 0n 16
Load Preload n: 0n 1F
Load Oscillator Freq Divisor: 00 32

Note: n = Counter #1 OR 2
#END#

HSC Type C
The data word length is 3 words (6 Bytes). The first word holds the command word and second and third word holds data. The bytes in the command word are always treated as independent bytes - a counter ID byte and a command code byte. Command word format: (All values are in HEX)
Load Accumulator : 01 01
Load Hi Limit: 01 02
Load Lo Limit: 01 03
Load Acc n Increment: 01 04
Load Timebase: 01 06
Load Home position: 01 08
Load ON Preset 1.1: 01 0B
Load ON Preset 1.2: 01 0C
Load ON Preset 1.3: 01 0D
Load ON Preset 1.4: 01 0E
Load OFF Preset 1.1: 01 15
Load OFF Preset 1.2: 01 16
Load OFF Preset 1.3: 01 17
Load OFF Preset 1.4: 01 18
Load Preload 1.1: 01 1F
Load Preload 1.2: 01 20
Load Oscillator Freq Divisor: 00 32
#END#

Byte_Length
Byte length is always 6.
#END#

Data_Type
Select the memory type for DATA.
#END#

Data_Address
Enter the Offset for DATA. This is zero based offset. For example for having %R101 as data location, enter 100 here and select %R in the previous input parameter.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Serial_IO.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Configure Ports,Initialize Port 4300,Set Up Input Buffer 4301,Flush Input Buffer 4302,Read Port Status 4303,Write Port Control 4304,Cancel Operation 4399,Autodial 4400,Write Bytes 4401,Read Bytes 4402,Read String 4403,,Commreq_Task_No,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Task_Id,Port_Status_Memory_Type,Port_Status_Memory_Offset,Buffer_Length,Port_Control_Word,Transac_Type,Modem_Tmout,No_Bytes_Cmd,Cmd_String,Xmit_Tmout,No_Bytes_Write,Write_String,Read_Tmout,No_Bytes_Read,Input_Data_Mem_Type,Read_Term_Charac,Input_Data_Mem_Off,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Tmout,BPC,Stop_Bit,Duplex_Mode,Rack_No,Slot_No_CPU,NU_SIO2,NU_SIO1,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,List,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,,Dependent,Task_Dependent,Not Used,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Select_Task,Select,Value,Range,Select,Select,Value,Auto_Count_Bytes,Value_Str,Value,Auto_Count_Bytes,Value_Str,Value,Value,Select,Value,Value,Constant,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,RackNo,Slot_No,Zeroes,Zeroes,2
2,Detailed Name,Serial I/O Tasks,Serial IO,Initialize_Port_4300,Set_Up_Input_Buffer_4301,Flush_Input_Buffer_4302,Read_Port_Status_4303,Write_Port_Control_4304,Cancel_Operation_4399,Autodial_4400,Write_Bytes_4401,Read_Bytes_4402,Read_String_4403,,Commreq_Task_No,Length_of_Data_Block,Wait_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Task_Id_for_Commreq,Port_Status_Memory_Type,Port_Status_Memory_Offset,Buffer_Length_in_Bytes,Port_Control_Word,Transaction_Type_to_Cancel,Modem_Response_Timeout_in_Sec,No_of_bytes_in_command_String,Command_String,Transmit_Timeout_in_Sec,No_of_bytes_in_command_String,Write_String,Read_Timeout_in_Sec,No_of_bytes_to_be_read,Read_Input_Data_Memory_Type,Read_Term_Charac,Read_Input_Data_Memory_Offset,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Time_Out,Bits_Per_Character,Stop_Bit,Duplex_Mode,Rack_Number,Slot_No_CPU,Interface,Device_Identifier,3
3,Help, " Implementation of serial protocol using Serial I/O COMMREQs may be restricted by the PLC sweep time. Serial I/O is completely driven by the application program, in STOP mode a port configured as Serial I/O reverts to SNP slave for programmer. " ,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,,TASK input at Commreq function block,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Command Word depending on the task selected,19 for Port 1 and 20 for port 2,Not Available,Not Available,Not Available,32768 to activate RTS and 0 to deactivate,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available, " Terminating Character (Carriage Return) Must be between 0 and 255, inclusive " ,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,For CPU constant 1,Constant 1,Not Available,Not Available,4
4,Location in Command Block,Configure Ports,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,Interface,0,1,2,3,4,5,6,Task_Id,7,8,7,7,7,7,8,9,7,8,9,7,8,9,8,10,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,0,Slot,16T16,18T21,5
5,Values,Initialize Port 4300,Protocol,,Buffer_Length,,Port_Status_Memory_Type,Port_Control_Word,Transac_Type,Modem_Tmout,Xmit_Tmout,Read_Tmout,Read_Tmout,,19,16;1;2;1;3;2;2;9;6;5;5,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,65520;4300;4301;4302;4303;4304;4399;4400;4401;4402;4403,19;20,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,101,1T2048,0;32768,1;2;3,30,9,Enter Command string here,30,9,Enter string to be written here,30,5,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,0,101,5,0;1;2,6;5;4;3;2;1;0,0;1;2,0;1;2,0;1;2;3,0;1;2;3,0;1,0;1,0;1;2,,1,,,6
6,Options if Applicable,Set Up Input Buffer 4301,Port_Mode,,,,Port_Status_Memory_Offset,,,No_Bytes_Cmd,No_Bytes_Write,No_Bytes_Read,Read_Term_Charac,,20,,No Wait Mode,%I,,,,CPU_Ports,RS232(Port1),%R,,,Deactivate,All Operations,,,,,,,,,%R,,,,Slave,19200 bps,None,Hardware,None,Long,7 Bits,1 Stop Bit,2 Wire,,,,,7
7,Options if Applicable,Flush Input Buffer 4302,Data_Rate,,,,,,,Cmd_String,Write_String,Input_Data_Mem_Type,Input_Data_Mem_Type,,,,Wait Mode,%Q,,,,Initialize_Port_4300,RS485(Port2),%AI,,,Activate,Read Operations,,,,,,,,,%AI,,,,Master,9600 bps,Odd,None,10 ms,Medium,8 Bits,2 Stop Bits,4 Wire,,,,,8
8,Options if Applicable,Read Port Status 4303,Parity,,,,,,,,,Input_Data_Mem_Off,Input_Data_Mem_Off,,,,,%R,,,,Set_Up_Input_Buffer_4301,,%AQ,,,,Write Operations,,,,,,,,,%AQ,,,,Peer,4800 bps,Even,Software,100 ms,Short,,,Point to Point,,,,,9
9,Options if Applicable,Write Port Control 4304,Flow_Control,,,,,,,,,,,,,,,%AI,,,,Flush_Input_Buffer_4302,,%I_BIT,,,,,,,,,,,,,%I_BIT,,,,,2400 bps,,,500 ms,None,,,,,,,,10
10,Options if Applicable,Cancel Operation 4399,Turn_Delay,,,,,,,,,,,,,,,%AQ,,,,Read_Port_Status_4303,,%I_BYTE,,,,,,,,,,,,,%I_BYTE,,,,,1200 bps,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,Autodial 4400,TmOut,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Port_Control_4304,,%Q_BIT,,,,,,,,,,,,,%Q_BIT,,,,,600 bps,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,Write Bytes 4401,BPC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Cancel_Operation_4399,,%Q_BYTE,,,,,,,,,,,,,%Q_BYTE,,,,,300 bps,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,Read Bytes 4402,Stop_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Autodial_4400,,%T_BIT,,,,,,,,,,,,,%T_BIT,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,Read String 4403,NU_SIO2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Bytes_4401,,%T_BYTE,,,,,,,,,,,,,%T_BYTE,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,Duplex_Mode,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_Bytes_4402,,%M_BIT,,,,,,,,,,,,,%M_BIT,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,,,NU_SIO1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_String_4403,,%M_BYTE,,,,,,,,,,,,,%M_BYTE
17,,,Rack_No,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_BIT,,,,,,,,,,,,,%SA_BIT
18,,,Slot_No_CPU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_BYTE,,,,,,,,,,,,,%SA_BYTE
19,,,Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_BIT,,,,,,,,,,,,,%SB_BIT
20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_BYTE,,,,,,,,,,,,,%SB_BYTE
21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_BIT,,,,,,,,,,,,,%SC_BIT
22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_BYTE,,,,,,,,,,,,,%SC_BYTE
23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > Data_Send_To_Module.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Mod_Task_Id,Analog Combination Module,HSC Type A,HSC Type B,HSC Type C,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Byte_Length,Data_Type,Data_Address,,Data_Block,Command,Alarm_Or_Ramp_Data,Unused,,HSC_A_Data_Block,HSC_B_Data_Block,HSC_C_Data_Block,HSC_A_Command_Word,HSC_B_Command_Word,HSC_C_Command_Word,Data_1,Data_2,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,List,,Constant,Constant,Select,Value,Constant,Constant,Constant,Constant,Select,Value,,Data_Block,Select,Value,Constant,,Data_Block,Data_Block,Data_Block,Select,Select,Select,Value,Value,2
2,Detailed Name,Module,Task Id for Commreq,Analog_Combination_Module,HSC_Type_A,HSC_Type_B,HSC_Type_C,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Byte_Length,Data_Type,Data_Address,,7,Data_Command,Alarm_Or_Ramp_Data,Unused,,7,7,7,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Data_LS,Data_MS,3
3,Help,Refer help file,Always 0,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Fault_Report,Alarm_Interrupt,High_Alarm_Threshhold,Low_Alarm_Threshhold,,8,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,8,8,8,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,4
4,Location in Command Block,Analog Combination Module,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,,9,0,1,2,,9,9,9,0,0,0,1,2,5
5,Values,HSC Type A,0,Byte_Length,Byte_Length,Byte_Length,Byte_Length,,4,0,8;10;12;28;30,2,0,0,57857,6,8;10;12;28;30,100,,Command,0;1;2;3;16;17;18;19;32;33;34;35;48;49;50;51;64;65;80;81;96;97;192,0,0,,HSC_A_Command_Word,HSC_B_Command_Word,HSC_C_Command_Word,257;513;769;1025;258;514;770;1026;259;515;771;1027;260;516;772;1028;261;517;773;1029;262;518;774;1030;273;529;785;1041;289;545;801;1057;305;561;817;1073;50,257;513;258;514;259;515;260;516;262;518;273;529;274;530;289;545;290;546;305;561;50,257;258;259;260;262;264;273;274;275;276;289;290;291;292;305;306;50,0,0,6
6,Options if Applicable,HSC Type B,,Data_Type,Data_Type,Data_Type,Data_Type,,,,%R,,,,,,%R,,,Alarm_Or_Ramp_Data,Change low alarm of ch 1 using absolute mode,,,,Data_1,Data_1,Data_1,Load Accumulator Counter 1,Load Accumulator Counter 1,Load Accumulator,,,7
7,Options if Applicable,HSC Type C,,Data_Address,Data_Address,Data_Address,Data_Address,,,,%AI,,,,,,%AI,,,Unused,Change low alarm of ch 2 using absolute mode,,,,Data_2,Data_2,Data_2,Load Accumulator Counter 2,Load Accumulator Counter 2,Load Hi Limit,,,8
8,Options if Applicable,,,Data_Block,HSC_A_Data_Block,HSC_B_Data_Block,HSC_C_Data_Block,,,,%AQ,,,,,,%AQ,,,,Change low alarm of ch 3 using absolute mode,,,,,,,Load Accumulator Counter 3,Load Hi Limit Counter 1,Load Lo Limit,,,9
9,Options if Applicable,,,Mod_Task_Id,Mod_Task_Id,Mod_Task_Id,Mod_Task_Id,,,,%I,,,,,,%I,,,,Change low alarm of ch 4 using absolute mode,,,,,,,Load Accumulator Counter 4,Load Hi Limit Counter 2,Load Acc Increment,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,,,,%Q,,,,,,%Q,,,,Change high alarm of ch 1 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 1,Load Lo Limit Counter 1,Load Timebase,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 2 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 2,Load Lo Limit Counter 2,Load Home Position,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 3 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 3,Load Acc Increment Counter 1,Load ON Preset,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 4 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 4,Load Acc Increment Counter 2,Load ON Preset,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 1 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 1,Load Timebase 1 ,Load ON Preset,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 2 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 2,Load Timebase 2,Load ON Preset,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 3 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 3,Load ON Preset 1.1,Load OFF Preset
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 4 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 4,Load ON Preset 1.2,Load OFF Preset
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 1 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 1,Load ON Preset 2.1,Load OFF Preset
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 2 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 2,Load ON Preset 2.2,Load OFF Preset
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 3 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 3,Load OFF Preset 1.1,Load Preload
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 4 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 4,Load OFF Preset 1.2,Load Preload
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 1 ramp mode off. Channel in std mode.,,,,,,,Set Counter 1 Direction ,Load OFF Preset 2.1,Load Osc Freq Divisor
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 2 ramp mode off. Channel in std mode.,,,,,,,Set Counter 2 Direction ,Load OFF Preset 2.2,
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 1 ramp step mode on,,,,,,,Set Counter 3 Direction ,Load Preload 1 ,
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 2 ramp step mode on,,,,,,,Set Counter 4 Direction ,Load Preload 2 ,
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 1 ramp time mode on,,,,,,,Load Timebase 1 ,Load Osc Freq Divisor,
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 2 ramp time mode on,,,,,,,Load Timebase 2,,
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Clear %I error code,,,,,,,Load Timebase 3,,
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Timebase 4,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 1,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 2,,
32,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 3
33,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 4
34,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 1
35,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 2
36,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 3
37,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 4
38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 1
39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 2
40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 3
41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 4
42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Osc Freq Divisor
43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > SNP_Help.txt

CR_Task
Commreq TASK parameter will be changed depending on this selection.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
SNP-X protocol is a highly optimized extension of SNP. While it offers fewer functions than SNP, SNP-X is simpler to use and provides a significant performance improvement over SNP. It does not support PLC programming or configuration operations. SNP and SNP-X protocol allows for following types of operation:
1. Master: initiating device in a Master/Slave system (only available on CMM and PCM modules).
2. Slave: responding device in a Master/Slave system. SNP master and slave as implemented on CMM module do not support PLC programming or configuration functions. LM90 may be connected to a CMM serial port configured as an SNP slave for data display and modification only. SNP and SNP-X protocols can be enabled on none, one, or both serial ports of CMM module using either RS-232 or RS-422/RS-485 electrical standard. Essentially, any combination of protocols, ports, and electrical standards are available.
Reference: Series 90 PLC Serial Communications User’s Manual GFK-0582D.
#END#

Configure Ports
The application program must wait at least 2 seconds after a new serial port protocol is installed before sending any COMMREQs specific to that protocol to the port. This applies to a new protocol installed by Storing a new hardware configuration or by a port configuration COMMREQ.
#END#

Clear Diagnostic Status Words
Local command. This command clears the SNP Diagnostic Status Words maintained within the module. A complete set of Diagnostic Status Words is maintained for each serial port of the module.
#END#

Read Diagnostic Status Words
Read Diagnostic Status Words: Available Modes: Master and Slave. Local command. This command returns the SNP Diagnostic Status Words maintained within the CMM module into the PLC memory area specified by the COMMREQ. A complete set of Diagnostic Status Words is maintained for each serial port of the CMM module.
Word Contents
1 Error SNP status word. This word indicates the major and minor error code values of the most recent COMMREQ error or internal SNP error. This word follows the format and contents of the SNP Status Word.
2 Number of successful requests/responses. For a master device, this value indicates the number of successful COMMREQ completions; this value also includes any additional messages exchanged to keep the SNP communications alive. For a slave device, this value indicates the number of SNP responses successfully sent to the remote master; this value also includes any messages sent to keep the SNP communication alive, as well as successful local COMMREQ completions.
3 Number of error requests. This word indicates the number of COMMREQs that have failed at this SNP device. This value counts non-fatal errors only; the SNP communication is maintained. For an SNP slave device, this value also counts error responses returned to the master.
4 Number of Aborts. This word indicates the number of fatal errors at this SNP device; the SNP communication is terminated. An abort may occur at either a master or slave device. After an abort, the master device must establish new SNP communications. Aborts may be caused by failure to receive an expected message or acknowledgement, certain protocol errors, failure to read or write to the serial port, or a communication failure to the local PLC. Inactivity timeouts, which do terminate SNP communication, are not counted as aborts; an inactivity timeout occurs at the slave device when the slave receives no further messages from the master.
5 Number of Retries Sent. This word indicates the number of message retries performed by this SNP device. A master or slave device retries a message when the acknowledgement to that message indicates a recoverable transmission error. A maximum of two retries are permitted to any SNP message; if the message is still not correctly acknowledged, a fatal error occurs and the SNP communication is aborted. For SNP-X operation, this word indicates the number of X-Attach retries to establish the SNP-X session, as well as any repeated SNP-X request after a session has been reestablished.
6 Number of NAKs Sent. This word indicates the number of negative acknowledgements (NAKs) returned by this SNP device. A NAK is sent when an error recoverable or fatal) is detected in a received SNP message. If the error is recoverable, a retry is expected; if the error is fatal, the SNP communication is aborted.
7 Number of Break Sequences Received. This word indicates the number of Break sequences received by this SNP device. Used by slave devices only. When a Break sequence is received, any existing SNP communication is aborted. The Break sequence immediately precedes each new SNP communication.
8-13 Reserved (00h)
14 SNP Software Version Number. This word indicates the version number of the communication firmware in this CMM module. The version number consists of two hexadecimal numbers (high byte, low byte).
15-20 Error COMMREQ Data Block. These 6 words contain the first 6 words of the COMMREQ Data Block from the most recent COMMREQ failure. Used by both master and slave devices (slave devices perform local COMMREQ commands only). This data can help to identify the COMMREQ which has failed.
#END#

Change SNP ID
Local command. The slave device in the CMM module defaults to the same SNP ID as the built-in slave device in the PLC CPU. This command changes the SNP ID of the CMM slave device to a specified value. Different SNP IDs are required to differentiate between multiple SNP slave devices in a multi-drop arrangement. The SNP slave in the CMM module reverts to the default SNP ID (that is, the SNP ID of the PLC CPU) whenever the PLC is powered up or the CMM is manually restarted.
#END#

Set X Status Bits Address
Local Command. This command specifies the local PLC bit memory to be updated by the slave device during SNP-X operation. Three contiguous memory bits, called the X-Status Bits, indicate X-command activity by the slave device. The X-Status Bits may be examined at any time from the PLC ladder application. The CMM slave X-Status Bits are updated only when a valid PLC memory address has been defined via this command. (When an error occurs for this COMMREQ, the X-Status Bits address is undefined; X-Status Bits data will not be updated into the local PLC memory until this COMMREQ is successfully completed.) The X-Status Bits consist of three contiguous bits. The address of the lowest bit (X ACTIVE) is specified in the COMMREQ Data Block; the remaining two X-Status Bits are always located at the two next higher memory locations. The X-Status Bits may be defined only in the %I, %Q, %T, or %M bit-oriented Memory Types. The X ACTIVE bit indicates that an SNP-X communication session is active; this slave device is able to receive data transmission X-requests while this bit is set. This bit is set when a new SNP-X communication session is established; this bit is cleared whenever a Break is received, or a fatal error occurs. The X READ and X_WRITE bits indicate that a remote X-request has been successfully completed by this slave device. The appropriate bit is set after completion of each successful remote read or write X-request. The PLC application ladder must detect the X_READ and X_WRITE bits in every sweep. Upon detection, each bit must be immediately cleared in order to correctly detect the next remote X-request completion. Note: The X-Status Bits operate slightly differently for slave devices on CMM modules, the Series 90 CPU Serial Ports 1 and 2, and on the Series 90 CPU standard SNP serial port. For the Series 90 CPU standard SNP port, the X-Status Bits are located at predefined memory locations and are always updated after SNP-X slave operation. The X_READ and X_WRITE bits remain set for exactly one sweep and may not be cleared by the PLC ladder application.
#END#

Disable Break Free SNP Slave Operation
Local Command. This command disables the break-free SNP feature in CPUs. Break-independent operation improves serial communications using modems, as certain modems alter the timing of the break or interpret it as a modem command. Break-free SNP eliminates the requirement for a serial break at the start of each SNP and SNP-X session. The following points should be considered when incorporating this COMM REQ command into your control application:
1. This command disables break-free operation and eliminates its impact on PLC sweep time.
2. Break-free operation remains disabled until the next time the PLC is power-cycled or until command 7005 is executed.
3. If a communication session is in progress when the command is executed, communication will continue, but detection of no-break Attach/X-Attach messages will stop immediately.
4. This COMM REQ command may be executed on the first PLC sweep (FST SCN).
If the COMM REQ status word location specified in words 3 and 4 of the command block is not a valid %R, %AI or %AQ reference, the fault output (FT) will be energized when the COMM_REQ attempts to execute. Otherwise, the status word is updated, based to indicate if the COMM_REQ was successful, as listed below:
0001 Command successful.
010Ch WAIT-mode COMMREQ is not permitted; must use NOWAIT.
020Ch Command not supported; the port is either not configured as an SNP slave or does not support break-free operation.
Sending this command when break-free SNP is already disabled has no effect; however, the COMMREQ status location will be set to 1, indicating success. Sending this command to a PLC CPU built-in serial port that does not support break-free SNP will set the fault output of the COMMREQ. Note: Break-free SNP on built-in slave ports in PLC CPUs uses a small fraction of the CPU processing bandwidth. For most applications the impact on CPU performance is negligible. However, applications that use multi-drop SNP or SNP-X communication can incur noticeable increases in PLC sweep times because all slave units must examine every received message. If your application requires a very small or predictable sweep time and you have a multi-drop SNP network, you may need to disable break-free SNP on the port.
#END#

Enable Break Free SNP Slave Operation
Local command. This command enables the break-free SNP feature in CPUs that support this feature. See command 7004 for a discussion of break-free SNP. Because break-free operation is enabled when the PLC is powered on, this command has no effect unless command 7004 was previously executed. If a communication session is in progress when this command is executed, communication will continue, and detection of no-break Attach/X-Attach messages will begin when the current session is ended by a link-idle time-out. The COMMREQ that sends this command may be executed on the first PLC sweep. If the COMM REQ status word location specified in words 3 and 4 of the command block is not a valid %R, %AI or %AQ reference, power flow into the COMM_REQ function block will cause power flow to its fault (FT) output. Otherwise, the value one (1) is written to the status word when the command succeeds. When unsuccessful, one of these values is returned:
010Ch WAIT-mode COMMREQ is not permitted; must use NOWAIT.
020Ch Command not supported; the port is either not configured as an SNP slave or does not support break-free operation.
Sending this command when break-free SNP is already enabled has no effect; however, the COMMREQ status location will be set to 1, indicating success. Sending this command to a PLC CPU built-in serial port that does not support break-free SNP will set the fault output of the COMMREQ.
#END#

X Read
Remote command. The master establishes a new SNP-X communication session with the slave device if the proper session is not already active. The master then sends an X-Read request to the slave device; the slave responds with data. This service is provided to permit quick read access to various reference tables within the slave PLC. This command reads enough data from the slave reference table to fill the specified number of elements in the master reference table. When the memory types of the slave and master reference tables differ, the data will be transferred from the slave reference table beginning with the least significant bit. The X-Read command may not use the broadcast SNP ID.
#END#

X Write
Remote command. The master establishes a new SNP-X communication session with the slave device if the proper session is not already active. The master then sends an X-Write request with data to the slave device. This service is provided to permit quick write access to various reference tables within the slave PLC. This command writes the specified number of elements from the master reference table into the slave reference table. When the memory types of the slave and master reference tables differ, the data will be padded with the value 0 as necessary. In multi-session operation, the broadcast SNP ID may be used to write data to all slave devices on the serial link.
#END#

Attach
Remote command. The Attach command establishes a communication session with a slave device. The Attach command can be issued at any time. The master sends a Break sequence, followed by an Attach request; the specified slave responds with an Attach response. The Break sequence is initiated to all slave devices sharing the same communication link. The detection of the Break sequence by a slave device immediately aborts any communication session currently in process and places all slave devices into a state waiting for a valid Attach request. The master device waits the length of the T4 timer before sending the Attach request to the slave devices. Only the slave device with the matching SNP ID responds with an Attach response. The non-matching slaves return to a state waiting for a Break sequence. The master, upon receiving a valid Attach response, completes the COMMREQ with a successful status. No response or an invalid response completes the COMMREQ with an error status. Having negotiated a successful Attach to a slave PLC, the master device is accorded the default privilege level at the slave device. For the built-in CPU port in a Series 90-70 PLC, the default slave privilege level is Level 0; Level 0 prevents any read or write of the PLC memory. For an SNP slave device on a CMM module in any Series 90 PLC, the slave privilege is always Level 2 and cannot be changed; Level 2 permits read and write of the PLC memory. The Attach command also enables or disables Piggyback Status reporting for the duration of the SNP communication. When enabled, Piggyback Status data is updated after each successful command. If a particular installation requires configuration parameter values different from those specified with the programming software or the Hand Held Programmer, the Long Attach command must be used. The Long Attach command adds some overhead to the communications process and should only be used if necessary. Examples of cases which may require the Long Attach include:
Satellite communications
Modem communications with setup times & gt; 500ms
Communications in high noise environments
Specific error detection/recovery requirements
#END#

Change Privilege Level
Remote command. The slave device must be attached before executing this command. The master sends a Change Privilege Level request; the slave responds. This service provides the master with the capability of changing its access privilege level at the slave PLC if the proper password is provided. This command is only necessary if the master is not accorded sufficient privileges as a result of the Attach command.
Level Meaning
Level 4 Write to all configuration or logic. Configuration may only be written in STOP mode; logic may be written in STOP or RUN mode. Display, set, or delete passwords for any level.
Level 3 Write to any configuration or logic, including word-for-word changes, the addition/deletion of program logic, and the overriding discrete I/O.
Level 2 Write to any data memory, except overriding discrete I/O. The PLC can be started or stopped. PLC and I/O fault tables can be cleared.
Level 1 Read any data memory. Write to memory is prohibited. The PLC cannot be started or stopped.
Level 0 (Series 90-70 PLC only.) Read and Write of PLC system memory is prohibited.
#END#

Read System Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this. The master sends a Read request; the slave responds with the data. This service is provided to permit the access to various reference tables within the slave PLC. This command reads enough data from the slave reference table to fill the specified number of elements in the master reference table. When the access modes of the slave and master reference tables differ, the data will be transferred from the slave reference table beginning with the least significant bit.
#END#

Write System Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Write request with data; the slave responds. This service is provided to permit the access to various reference tables within the slave PLC. This command transfers the specified number of elements from the master reference table into the slave reference table. When the memory types of the slave and master reference tables differ, the slave reference table will be padded with the value 0 as necessary.
#END#

Read Task Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Read request; the slave responds with the data. This service provides the master with the capability to read the Main Data segment (%P reference table) of the slave’s main control program task. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

Write Task Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Write request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to write the Main Data segment (%P reference table) of the slave’s main control program task. When the memory type of the master reference table does not specify word access, the slave data will be padded with the value 0 as necessary. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

Read Program Block Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Read request; the slave responds with the data. This service provides the master with the capability to read the Local Subblock Data segment (%L reference table) of a specified Program Block in the slave. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

Write Program Block Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Write request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to write the Local Subblock Data segment (%L reference table) of a specified Program Block in the slave. When the memory type of the master reference table does not specify word access, the slave data will be padded with the value 0 as necessary. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

PLC Short Status
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a PLC Short Status request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to read the status of the slave PLC.
PLC Short Status:
Word Location Byte Location Description
Word 1 (low byte) Byte 1 Number of Control Programs. 0 = No program tasks currently defined.1 = One program task defined for the PLC CPU.
(high byte) Byte 2 Programmer Flags.Set of boolean flags indicating which control program tasks have programmers currently attached to them. Each bit position corresponds to a control program task (0 = no programmer attached; 1 = programmer attached), where bit 0 corresponds to control program 0. Since at most one control program is currently allowed, this byte is either zero or one.
Word 2 (low byte) Byte 3 Login Types.
(high byte) Byte 4 2-bit codes indicating the type of login associated with each control program. The 2-bit field beginning at bit 0 corresponds to control program 0. Since there can be at most one control program in the current implementation, only bit 0 and bit 1 have meaning. The codes below are for Series 90-70 PLCs Only.
03h = Parallel Work Station Interface (WSI) attached
02h = Serial device attached at PLC CPU
01h = Non-dedicated programmer attached
00h = No programmer attached.
Word 3 (low byte) Byte 5 Auxiliary Status. Only the highest bit is defined, and only for the Series 90-70. Bit 7 indicates Programmer window status: 0 = Programmer window closed. 1 = Programmer window open
(high byte) Byte 6 Not used (00h)
Word 4 (low byte) Byte 7 Control Program Number
(high byte) Byte 8 Current Privilege Level
Word 5 (low byte) Byte 9 Last sweep time (in 0.1 msec units)
(high byte) Byte 10 Last sweep time (in 0.1 msec units)
Word 6 (low byte) Byte 11 PLC Status Word (bits 0-7)
(high byte) Byte 12 PLC Status Word (bits 8-15)
#END#

Return Control Program Name
Remote command. The slave device must be attached before executing this command. The master sends a Return Control Program Name request; the slave responds with data. Control Program Area:
Control Program Area Description
Word 1 Number of Control Programs
Word 2 Characters 1 and 2 of Control Program Name 1
Word 3 Characters 3 and 4 of Control Program Name 1
Word 4 Characters 5 and 6 of Control Program Name 1
Word 5 Characters 7 and 8 of Control Program Name 1
#END#

Return Controller Type And ID
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Return Controller Type and ID request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve the SNP ID, PLC Controller Type, number of control programs, program name, etc., from the slave device PLC CPU.
Control Information Area:
Description
Word 1 Characters 1 and 2 of SNP ID of PLC CPU
Word 2 Characters 3 and 4 of SNP ID of PLC CPU
Word 3 Characters 5 and 6 of SNP ID of PLC CPU
Word 4 Characters 7 and 8 of SNP ID of PLC CPU
Word 5 Series 90 PLC Major/Minor Type (High byte/Low byte)
Word 6 Number of Control Programs (Low byte only)
Word 7 Characters 1 and 2 of Main Control Program Name
Word 8 Characters 3 and 4 of Main Control Program Name
Word 9 Characters 5 and 6 of Main Control Program Name
Word 10 Characters 7 and 8 of Main Control Program Name
Word 11 Number of Control Program Blocks
Word 12 Total Length of Program Blocks (LSW)
Word 13 Total Length of Program Blocks (MSW)
Word 14 Sum of Program Block Additive Checksums
Word 15 Sum of Program Block CRC Checksums (LSW)
Word 16 Sum of Program Block CRC Checksums (MSW)
Word 17 Length of Configuration Records
Word 18 Sum of Configuration Records Additive Checksums
Word 19 Sum of Configuration Records CRC Checksums (LSW)
Word 20 Sum of Configuration Records CRC Checksums (MSW)
#END#

Return PLC Time Date
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Return PLC Time/Date request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve the current time and date from the slave device.
#END#

Return Fault Table
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Return Fault Table request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve all or any part of the I/O or PLC Fault Tables from the slave device. The I/O Fault Table can contain up to 32 entries; the PLC Fault Table can contain up to 16 entries.
The Fault Table area is returned in the following format:
Fault Table Area Description
Timestamp of last clear
Word 1 (low byte) Seconds (in BCD)
Word 1 (high byte) Minutes (in BCD)
Word 2 (low byte) Hours (in BCD)
Word 2 (high byte) Day (in BCD)
Word 3 (low byte) Month (in BCD)
Word 3 (high byte) Year (in BCD)
Word 4 Faults since last clear
Word 5 Faults in the table
Word 6 Faults in this response
Word 7-27 Fault table entry #1
...
Word 322-342 Fault table entry #16
...
Word 658-678 Fault table entry #32

The format of each I/O Fault Table entry is described in the following table:
I/O Fault Table Area Description
Byte 1 Spare (unused)
Byte 2-4 Reference address
Byte 5 Rack number
Byte 6 Slot number
Byte 7 I/O Bus number
Byte 8 Bus address
Byte 9-10 Point address
Byte 11 Fault group
Byte 12 Fault action
Byte 13 Fault category
Byte 14 Fault type
Byte 15 Fault description
Byte 16-36 Spare (unused)
Byte 37 Timestamp: Seconds (in BCD)
Byte 38 Minutes (in BCD)
Byte 39 Hours (in BCD)
Byte 40 Day (in BCD)
Byte 41 Month (in BCD)
Byte 42 Year (in BCD)

The format of each PLC Fault Table entry is described in the following table:
PLC Fault Table Area Description
Byte 1-4 Spare (unused)
Byte 5 Rack number
Byte 6 Slot number
Byte 7 Unit number
Byte 8 Spare (unused)
Byte 9 Fault group
Byte 10 Fault action
Byte 11-12 Fault error code
Byte 13-36 Spare (unused)
Byte 37 Timestamp: Seconds (in BCD)
Byte 38 Minutes (in BCD)
Byte 39 Hours (in BCD)
Byte 40 Day (in BCD)
Byte 41 Month (in BCD)
Byte 42 Year (in BCD)
#END#

Set PLC Time Date
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Set PLC Time/Date request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to set the current system time and date clock of the slave device. The master is provided several options. The master may specify and set the date and/or time explicitly. The master may also specify that the master PLC’s system date/time be used to set the slave. This option is useful in synchronizing the slave’s date/time with the master’s date/time.
#END#

Toggle Force System Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Toggle Force System Memory request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to toggle a single status, override, or transition bit in the slave device to the opposite state (that is, from set to reset, or from reset to set).
#END#

Establish Datagram
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends an Establish Datagram request with data; the slave responds with a unique Datagram ID. The master then sends a Write Datagram request with additional data; the slave again responds. This service provides the master with the capability to define a datagram - an area within the slave device to be used to gather a mixed set of reference table data. Once established, the datagram area may be retrieved via the Datagram ID by using an Update Datagram or Update Real-Time Datagram command.
#END#

Update Datagram
Remote command. The slave device must be attached and a datagram must have been established before issuing this command; see Attach and Establish Datagram commands. The master sends an Update Datagram request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve a pre-defined datagram area from the slave device. Once the datagram is established, the datagram can be retrieved by its Datagram ID as often as necessary until the datagram is cancelled or, if a normal datagram, until the slave device is detached. If the datagram is a permanent datagram and the slave device is detached, the datagram does not have to be re-established before issuing the Update Datagram command.
#END#

Cancel Datagram
Remote command. The slave device must be attached and a datagram established before executing this command; see Attach and Establish Datagram commands. This service provides the master with the capability to cancel a previously established normal or permanent datagram in the slave device.
#END#

Update Real Time Datagram
Remote command. A permanent datagram must have been established before executing this command. This service provides the master with the capability to Attach to the slave and retrieve a specified permanent datagram area by issuing a single command. This service differs from the Update Datagram service in that communication with the slave device need not have been previously established by an Attach or Long Attach in order to perform this service. Update Real-Time Datagram commands may be issued as desired; separate Attach commands to establish communications with the desired slave devices are not required. This service is provided to allow for the fastest possible retrieval of data from a slave device, particularly in a multi-drop polling application. This command may be used to retrieve permanent datagrams only.
#END#

Long Attach
Remote command. The Long Attach command provides the capability to specify a host of additional parameters to fine tune the communications between the master and the slave device. The Long Attach command can be issued at any time. When issued, a Break sequence is initiated to all slave devices. The detection of the Break sequence by a slave device immediately aborts any communication session currently in process and places the slave device into a state waiting for a valid Attach request. The master waits the length of the T4 timer before sending the Attach request to the slave devices. The master then waits for the Attach response. Only the slave device with the matching SNP ID responds. The other slaves return to a state waiting for a Break sequence. In addition to the exchange of the Attach request/response, an exchange of an SNP Parameter Select request/response also occurs. The SNP Parameter Select request is issued by the master SNP device to negotiate the T2 and T3’ timer values, the Modem Turnaround Delay, the Transmission Time Delay, and the Maximum SNP Data Size with the slave SNP device. Having negotiated a successful Long Attach to a slave PLC, the master device is accorded the default privilege level at the slave device. The Long Attach command also enables or disables Piggyback Status reporting for the duration of the SNP communication. When enabled, Piggyback Status data is updated after each successful command.
#END#

Autodial
Local command. This command allows a string of data to be output to an external telephone modem attached to the serial port; this provides the ability to autodial the attached modem by issuing modem commands. The modem command strings follow the Hayes convention. Modem command strings are not part of the SNP protocol.
Upon issuing the Autodial command, an Escape sequence is transmitted to the attached modem. The Escape sequence assures that the modem is returned to the command state. The Escape sequence consists of 2 seconds of silence followed by 3 plus (+) characters followed by another 2 seconds of silence. The modem command string specified in the Autodial COMMREQ will then be transmitted immediately following the Escape sequence. The format of the modem command string is dependent on the attached modem and the desired operation. Once the phone connection has been established, it is the responsibility of the PLC application program to hang up the phone connection. This is accomplished by reissuing the Autodial command and sending the appropriate hang up command string. Each modem command string must end with the ASCII carriage return character (0Dh) for proper recognition by the modem. This character must be included in the command string data and length. The SNP Data Block Length must include the entire modem command string. The Data Block Length will vary with the size of the modem command string. The COMMREQ Data Block Length (Word 1 of the COMMREQ) must be equal to ((Word 9 + 1) / 2) + 3.
#END#

Protocol
Not Available
#END#

Port_Mode
Mode of the port: Master /Slave/ Peer.
#END#

Data_Rate
Rate of data transmission.
#END#

Parity
A bit added to a memory word to make the sum of the bits in a word always even (even parity) or always odd (odd parity).
#END#

Flow_Control
The Flow Control field specifies the method of flow control to use at this serial port. Note: The CMM modules do not support hardware flow control when used with an
RS-485 interface. The NONE selection makes use of the signals Transmit Data (TD) and Receive Data (RD) only. The signal Request to Send (RTS), however, is used as a modem keying signal. The RTS signal is energized for the Modem Turnaround Delay interval and during the character transmission; the RTS signal is then immediately de-energized. The HARDWARE selection makes use of the Transmit Data (TD), Receive Data (RD), Request to Send (RTS, Clear to Send (CTS), Data Carrier Detect (DCD), and Data Terminal Ready (DTR). The signals are used in the manner specified by the RS-232 and RS-422/RS-485 electrical standards.
Request to Send (RTS) and Clear to Send (CTS). These signals are used to control the transmission of data to the remote device. The RTS signal is asserted at the beginning of each transmission by the CMM. The actual characters are not transmitted, however, until the CTS signal is returned. Once the characters are transmitted, the RTS signal is immediately removed. As in the case of NONE flow control, a nonzero Modem Turnaround Delay is NOT used to control the operation of the RTS signal. It is simply used to adjust the appropriate protocol timers for any delay in receiving the CTS signal once the RTS signal is asserted. Data Carrier Detect (DCD) and Data Terminal Ready (DTR). These signals are used to control the reception of data from the remote device. The DCD signal, when received from the remote device, essentially forms a request to the CMM to prepare for reception of data. The CMM, in turn, asserts the DTR signal when it is prepared to receive the data. In the CMM, DTR is always asserted; it is never turned off.
#END#

Turn_Delay
The Modem Turnaround Delay field specifies the length of time required by the intervening modems to turn the link around. In the case that NONE flow control is selected, the Modem Turnaround Delay also specifies the length of time that the Request to Send (RTS) signal is asserted before any characters are transmitted.
#END#

TmOut
The Timeout field displays the length of timeouts used.
#END#

BPC
Bits per character
#END#

Stop_Bit
Number of stop bits
#END#

Device_ID
Device identity number (address)
#END#

First_Diagnostic_Status_Word
First_Diagnostic_Status_Word
#END#

No_Of_Diagnostic_Status_Word
No_Of_Diagnostic_Status_Word
#END#

Memory_Type
The Memory Type and Address to store Diagnostic Status Words fields must be selected to accommodate the requested number of Diagnostic Status Words.
#END#

Memory_Address
The Memory Type and Address to store Diagnostic Status Words fields must be selected to accommodate the requested number of Diagnostic Status Words.
#END#

SNP_Address
SNP_Address
#END#

Slave_Memory_Type_Of_X_Status_Bit
The Slave Memory Type and Address of X-Status Bits fields must be selected to allow enough room for the three X-Status Bits. Only the %I, %Q, %M, or %T bit-oriented memory types are permitted. If the X-Status Bits location is not specified (both the memory type and address values are 0), the X-Status Bits information is not written to the PLC. The layout of the X-Status Bits is: Bit n+2- X_Write Bit n+1-X_Read Bit n- X_Active
#END#

Slave_Address_Of_X_Status_Bit
The layout of the X-Status Bits is: Bit n+2- X_Write Bit n+1-X_Read Bit n- X_Active
#END#

Comm_Session_Type
The master uses this value, together with the SNP ID value, to determine whether the proper communication session is already active, or if a new session must be established prior to the actual data transfer. For single-session operation, the communication session is established with only the slave device specified by the SNP ID. For multi-session operation, the communication session is established with all slave devices on the serial link. In either case, once the proper communication session exists, the master sends the data transfer command to the slave specified by the SNP ID. When communicating with a single slave device, single-session provides the fastest performance. When communicating with multiple slave devices on a multidrop serial link, multi-session provides the fastest performance.
#END#

Slave_Memory_Type_To_Read_Data
Slave_Memory_Type_To_Read_Data
#END#

Slave_Address_To_Read_Data
Slave_Address_To_Read_Data
#END#

No_Master_Memory_Elements_To_Read
The Number of Master Memory Type elements to read field is specified in units consistent with the access mode of the Master Memory Type. A maximum of 1000 bytes of data may be transferred in one X-Read command; use multiple commands to transfer more data.

#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Data
Master_Memory_Type_To_Store_Data
#END#

Master_Address_To_Store_Data
Master_Address_To_Store_Data
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word
The optional Master Memory Type and Address to store Slave PLC Status Word fields specify a location in the master PLC memory that is updated with the PLC Status Word from the slave device upon successful completion of this command.
#END#

Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word
The optional Master Memory Type and Address to store Slave PLC Status Word fields specify a location in the master PLC memory that is updated with the PLC Status Word from the slave device upon successful completion of this command.
#END#

Response_Timeout
The optional Response Timeout field specifies a new value for the Response Timeout timer. This time is the maximum time that the master will wait for an X-response from the slave. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed or set to zero, the master uses the T2 timer value, as selected by the Timeouts configuration parameter.
#END#

Broadcast_Delay
In ms. The optional Broadcast Delay field specifies a new value for the Broadcast Delay timer. This time is the interval that the master must wait for all slave devices to establish an SNP-X communication session, or to process a broadcast X-command, since the slave devices do not return a response to any broadcast message. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed or set to zero, the master uses the T2 timer value, as selected by the Timeouts configuration parameter.
#END#

Modem_Turnaround_Delay_in_msec
In ms. The optional Modem Turnaround Time field specifies a new Modem Turnaround Time value. This is the time interval required by a connected modem to turn the link around. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed, the master uses the value selected by the Modem Turnaround Delay configuration parameter.
#END#

Transmission_Delay_in_msec
In ms. The optional Transmission Delay field specifies a new Transmission Delay value. This time interval accounts for unusually long time delays in transmission between the master and slave devices. Such unusually long delays are typical of communications via satellite. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed, the master uses the value selected by the Timeouts configuration parameter.
#END#

Slave_Memory_Type_To_Store_Data
Slave_Memory_Type_To_Store_Data
#END#

Slave_Address_To_Store_Data
Slave_Address_To_Store_Data
#END#

No_Master_Memory_Elements_To_Write
No_Master_Memory_Elements_To_Write
#END#

Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data
Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data
#END#

Master_Address_From_which_to_Write_Data
Master_Address_From_which_to_Write_Data
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Piggyback_Status
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level;
Byte 3 Last sweep time (in 100 microsecond increments);
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word.
Slave PLC Status Word Data:
Bit 0 Oversweep flag; meaningful only when constant sweep mode is active. 1 = Constant Sweep value exceeded. 0 = No oversweep condition exists.
Bit 1 Constant Sweep Mode. 1 = Constant Sweep Mode active. 0 = Constant Sweep Mode is not active.
Bit 2 PLC Fault Entry since last read. 1 = PLC fault table has changed since last read by this device. 0 = PLC fault table unchanged since last read.
Bit 3 I/O Fault Entry since last read. 1 = I/O fault table has changed since last read by this device. 0 = I/O fault table unchanged since last read.
Bit 4 PLC Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in PLC fault table. 0 = PLC fault table is empty.
Bit 5 I/O Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in I/O fault table. 0 = I/O fault table is empty.
Bit 6 Programmer attachment flag. 1 = Programmer attachment found. 0 = No programmer attachment found.
Bit 7 Front panel ENABLE/DISABLE switch setting. 1 = Outputs disabled. 0 = Outputs enabled.
Bit 8 Front panel RUN/STOP switch setting. 1 = RUN, 0 = STOP
Bit 9 OEM protected bit. 1 = OEM protection in effect. 0 = No OEM protection.
Bit 10 CP Changed
Bit 11 Not used.
Bits 12-15 PLC State:
0 = Run I/O enabled.
1 = Run I/O disabled.
2 = Stop I/O disabled.
3 = CPU stop faulted.
4 = CPU halted.
5 = CPU suspended.
6 = Stop I/O enabled.
#END#

Master_Address_To_Store_Piggyback_Status
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level;
Byte 3 Last sweep time (in 100 microsecond increments);
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word.
Slave PLC Status Word Data:
Bit 0 Oversweep flag; meaningful only when constant sweep mode is active. 1 = Constant Sweep value exceeded. 0 = No oversweep condition exists.
Bit 1 Constant Sweep Mode. 1 = Constant Sweep Mode active. 0 = Constant Sweep Mode is not active.
Bit 2 PLC Fault Entry since last read. 1 = PLC fault table has changed since last read by this device. 0 = PLC fault table unchanged since last read.
Bit 3 I/O Fault Entry since last read. 1 = I/O fault table has changed since last read by this device. 0 = I/O fault table unchanged since last read.
Bit 4 PLC Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in PLC fault table. 0 = PLC fault table is empty.
Bit 5 I/O Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in I/O fault table. 0 = I/O fault table is empty.
Bit 6 Programmer attachment flag. 1 = Programmer attachment found. 0 = No programmer attachment found.
Bit 7 Front panel ENABLE/DISABLE switch setting. 1 = Outputs disabled. 0 = Outputs enabled.
Bit 8 Front panel RUN/STOP switch setting. 1 = RUN, 0 = STOP
Bit 9 OEM protected bit. 1 = OEM protection in effect. 0 = No OEM protection.
Bit 10 CP Changed
Bit 11 Not used.
Bits 12-15 PLC State:
0 = Run I/O enabled.
1 = Run I/O disabled.
2 = Stop I/O disabled.
3 = CPU stop faulted.
4 = CPU halted.
5 = CPU suspended.
6 = Stop I/O enabled.
#END#

Requested_Privilege_Level
When the value of -1 is specified, the highest privilege level with the provided password is accorded the requestor.
Required PLC Privilege Levels:
Service Request Minimum Privilege Level
Change Privilege Level 0
Read System Memory 1
Read Task Memory 1
Read Program Block Memory 1
Write System Memory 2
Write Task Memory 2
Write Program Block Memory 2
Toggle Force System Memory 2
Return Fault Table 1
Return Control Program Name 0
Return Controller Type and ID 1
Return PLC Time/Date 1
PLC Short Status 0
Set PLC Time/Date 2
Establish Datagram 1
Update Datagram 1
Cancel Datagram 1
Update Real-Time Datagram 0

#END#

Password_Bytes
If a password is not entered, set all bytes blank. Level 4 Write to all configuration or logic. Configuration may only be written in STOP mode; logic may be written in STOP or RUN mode. Display, set, or delete passwords for any level.
#END#

Slave_Memory_Type_For_System_Data
Slave_Memory_Type_For_System_Data
#END#

Slave_Address_For_System_Data
Slave_Address_For_System_Data
#END#

No_Master_Memory_Elements_For_System_Data
No_Master_Memory_Elements_For_System_Data
#END#

Master_Memory_Type_For_System_Data
Master_Memory_Type_For_System_Data
#END#

Master_Address_For_System_Data
Master_Address_For_System_Data
#END#

Slave_Task_Memory_Address
Slave_Task_Memory_Address(%P Offset)
#END#

No_Master_Memory_Elements
The Number of Master Memory Type elements to read field is specified in units consistent with the unit length of the Master Memory Type.
#END#

Master_Memory_Type_For_Data
Master_Memory_Type_For_Data
#END#

Master_Address_For_Data
Master_Address_For_Data
#END#

Slave_Main_Prgrm_Name
Slave_Main_Prgrm_Name
#END#

Slave_Program_Block_Address
Slave_Program_Block_Address(%L Offset)
#END#

Slave_Device_Program_Block_Name
Slave_Device_Program_Block_Name
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Information
Master_Memory_Type_To_Store_Information
#END#

Master_Address_To_Store_Information
Master_Address_To_Store_Information
#END#

No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve
No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve
#END#

Selected_Fault_Table
Selected_Fault_Table
#END#

Beginning_Fault_Table_Entry
Beginning_Fault_Table_Entry. Can be upto 16 for I/O fault table and upto 32 for PLC fault table
#END#

No_Fault_Enteries_Requested
No of Fault Enteries Requested. Can be upto 16 for I/O fault table and upto 32 for PLC fault table
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table
Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table
#END#

Master_Address_To_Store_Fault_Table
Master_Address_To_Store_Fault_Table
#END#

Set_Mode
If synchronize is selected, the master PLC’s system time and date is used in lieu of the time and date fields in the COMMREQ Command Block.
#END#

Year_Month
Specified in a packed BCD format.Month-High ByteYear-Low byte. If time only is selected, the values for date and day of week are not used.
#END#

Day_Of_Month_Hours
Specified in a packed BCD format.Day_Of_Month-Low Byte Hours-High Byte. The Hours value is entered in 24-hour format (0-23).If time only is selected, the values for date and day of week are not used.
#END#

Minutes_Seconds
Specified in a packed BCD format. If date only is selected the values for time are not used.
#END#

Day_Of_Week
Specified in a packed BCD format. The Day of week value specifies day of the week, where Sunday = 1 and Saturday = 7. If time only is selected, the values for date and day of week are not used.
#END#

Slave_Memory_Type_To_Toggle
Access to override reference tables requires privilege level 3. Since privilege level 3 cannot be attained in the Series 90 CMM modules, override reference tables cannot be accessed via the CMM.
#END#

Slave_Address_To_Toggle
The Slave Memory Type and Address fields specify the reference table bit in the slave device to be toggled. Only bit-oriented memory types are allowed.
#END#

Slave_Device_Type
The Slave Device Type field specifies whether the slave device is in a Series 90-70 or in a Series 90-30/90-20 PLC. Unpredictable operation will result if this value specifies the wrong slave device type.
#END#

Datagram_Type
A normal datagram remains established in slave PLC for life of the communication (until another SNP Attach/Update Real-Time datagram service is performed). A permanent datagram remains established for life of PLC (until datagram is cancelled/PLC power recycled/datagram’s control program deleted). Permanent Datagrams remain established through new SNP communications. Normal Datagrams in a CMM711 (Series 90-70) slave device or in the built-in slave device in any Series 90 PLC CPU are automatically cancelled when the current SNP communication is ended.
#END#

Size_Of_Datagram_Area_In_Bytes
This area represents the combined sizes of all of the data areas specified by the point formats. Each pt format defines data whose size depends upon the memory type/element count for that format. E.g. point format of 19 bits I/P Table-3 bytes; 2 registers 4 bytes

#END#

Master_Memory_Type_For_Datagram_Id
This field specifies the location in the master PLC memory where this COMMREQ returns the 1-byte Datagram ID. The Datagram ID is obtained from the slave device when the datagram is successfully established.
#END#

Master_Address_For_Datagram_Id
The Master Memory Type and Address for Datagram ID fields specify the location in the master PLC memory where this COMMREQ returns the 1-byte Datagram ID. The Datagram ID is obtained from the slave device when the datagram is successfully established. The Datagram ID must be used by the master to identify this datagram in all subsequent commands.
#END#

Local_Subblk_Or_Main_Pgm_Name
If datagram is designed to access Local Subblk Memory (%L) or Main Program Memory (%P) in a Series 90-70 slave, the Local Subblk/Main Program name field must contain the Main Program name (for %P)/Local Subblk name (for %L) as an ASCII string. Otherwise set this to null (0)
#END#

Number_Of_Points_format_To_Follow
Each datagram consists of one or more Point Formats. A Point Format defines a memory range within slave device. The Number of Point Formats field contains number of Point Formats being defined
#END#

Slave_Point_Format_1_Memory_Type
It is strongly recommended that byte-oriented memory types be used in Point Formats.
A Series 90-70 slave device DOES NOT permit bit-oriented memory types in a datagram Point Format under any circumstances. A maximum of 32 point formats is allowed in a datagram.
#END#

Slave_Point_Format_1_Address
It is strongly recommended that byte-oriented memory types be used in Point Formats.
A Series 90-70 slave device DOES NOT permit bit-oriented memory types in a datagram Point Format under any circumstances. A maximum of 32 point formats is allowed in a datagram.
#END#

Slave_Point_Format_1_Count
The memory element count may range from 1 to 256 only.
#END#

Slave_Point_Format_2_Memory_Type
Slave_Point_Format_2_Memory_Type
#END#

Slave_Point_Format_2_Address
Slave_Point_Format_2_Address
#END#

Slave_Point_Format_2_Count
Slave_Point_Format_2_Count
#END#

Datagram_Id
The Datagram ID field specifies the particular datagram to retrieve. This value was previously returned to the PLC application program upon successful completion of the Establish Datagram command.
#END#

Update_Datagram_Type
Once datagram is established datagram can be retrieved by its datagram ID until datagram is cancelled or if a normal datagram; until slave is detached. If datagram is a permanent datagram and slave is detached datagram does not have to be re-established before issuing the Update Datagram command.
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish datagram command which defined the size and format of the datagram.
#END#

Master_Address_to_Store_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish datagram command which defined the size and format of the datagram.
#END#

Cancel_Datagram_Id
The Datagram ID field specifies the particular datagram to cancel. This value was returned to the PLC application program upon successful completion of the Establish Datagram command. The special value of -1 specifies that all datagrams of the selected datagram type be cancelled.
#END#

Cancel_Datagram_Type
The Datagram Type field designates a normal or permanent datagram. This value must match the type specified when the datagram was established.
#END#

SNP_ID_RTDG
A null SNP ID (Character 1 = 0) can be used to select to any slave SNP device regardless of its assigned SNP ID. It should be noted that a null SNP ID can only be successful in a point-to-point wiring configuration.
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_RT_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish Datagram command which defined the size and format of the datagram
#END#

Master_Address_to_Store_RT_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish Datagram command which defined the size and format of the datagram
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_Piggyback_Status_RTDG
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level (in 100 microsecond increments);
Byte 3 Last sweep time;
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word
#END#

Master_Address_to_Store_Piggyback_Status_RTDG
B0: Oversweep
B1: Constant sweep mode
B2/3: PLC/IO fault table changed
B4/5:Entries in PLC/IO fault table
B6: Programmer attached
B7: Front panel O/p disable/enable
B8: Front panel RUN/STOP
B9: OEM protected
B10: CP Changed
B12-15: 0/1-Run IO enable/disable. 2-Stop IO disable. 3-Stop fault 4-Hault.5-Suspend
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged)
Byte 2 Current Privilege Level (in 100 microsecond increments)
Byte 3 Last sweep time
Byte 4 Last sweep time
Byte 5 Slave PLC Status Word
Byte 6 Slave PLC Status Word
#END#

Master_Address_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status
B0: Oversweep
B1: Constant Sweep Mode
B2/3: PLC/IO fault table changed
B4/5:Entries in PLC/IO fault table
B6: Programmer attached
B7: Front panel O/p disable/enable
B8: Front panel RUN/STOP
B9: OEM protected
B10: CP Changed
B12-15:0/1-Run IO enable/disable. 2-Stop IO disable. 3-Stop fault. 4-Hault. 5-Suspend
#END#

T1
In ms. Specifying 0 disables timer. The minimum time interval which this device requires between a reception and next transmission. It allows half-duplex serial line to switch direction. It must elapse before sending a message or acknowledgement
#END#

T2
In ms. Specifying 0 disables timer. The minimum time interval which this device requires between a reception and next transmission. It allows half-duplex serial line to switch direction. It must elapse before sending a message or acknowledgement
#END#

T3_Dash
Max time slave wait for activity on serial line after which slave aborts SNP communication. T3’ timer default value specified by CMM configuration Timeout parameter range from 0 (disabled) to 10 sec. Do not include Modem Turnaround Time value in T3’ value.
#END#

T4
When a modem is being used, T4 timer should be set to 600 ms or greater to allow the Break to be transmitted correctly. This is min time delay master must wait after completion of Break sequence before it sends an Attach or Update Real-Time datagram message
#END#

T5
Max time slave will delay while preparing a response message. If response message is not ready to send within T5 time, slave sends a keep-alive message to master to prevent a T5’ timeout at master. Ranges from 0 (disabled) to 5 sec. T5 disabled when T2 disabled.
#END#

Modem_turnaoround_Delay
The Modem Turnaround Delay field specifies the duration of time required by the modem to turn the communication link around. The duration is specified in ms and ranges from 0(default) to 500.
#END#

Transmission_Time_Delay
This Time (wire time) field specifies time period in sec to account for unusually long delays in transmission between SNP devices. Unusually long delays are typical of communication via satellite. Master and slave both use larger of T2 values from either. Default 0.
#END#

Maximum_SNP_Data_Size
This provides the ability to reduce the size of SNP data messages transmitted over the wire. Communication in noisy environments may require a smaller message size to minimize transmission errors. Value must be 42-1000 bytes and be even number of bytes. Default=1000

#END#

Modem_Response_Timeout
The Modem Response Timeout field specifies the maximum time interval that the COMMREQ will wait for the entire response string from the modem after the modem command has been sent. The time interval is specified in seconds. If the modem response timeout value is zero, modem response checking is disabled; the COMMREQ completes as soon as the command string is sent to the modem. If the modem response timeout value is non-zero, modem response checking is enabled; the COMMREQ waits for the modem response. When the modem response is received, it is checked for successful completion of the modem command; if the response is not received within this time interval, an error code is generated.
#END#

Number_Of_Bytes_in_cmd_String
The Number of bytes in command string field specifies length of command string to send to modem. This length includes all characters, including any spaces, and must include the terminating ASCII carriage return character & lt; CR & gt; . Can be from 1-250 bytes.
#END#

Command_String
E.g.- Command: ATDP15035559999 & lt; CR & gt; (Len16) Pulse dial the no 15035559999;
Command: ATDT915035559999 & lt; CR & gt; (Len18) Tone dial using outside line with pause;
Command: ATH0 & lt; CR & gt; (Len 5) Hang up the phone
Command: ATZ & lt; CR & gt; (Len4) Restore modem configuration to internal saved values.
For inserting ' & lt; CR & gt; ' in the command just press 'Enter'.
#END#


Commreq_Wizard.zip > ProfibusDP_Slave_Help.txt

Dev_Tasks
Communications Request (COMMREQ) ladder logic instructions instructs the PROFIBUS Master to gather diagnostic or status data and report it to the PLC CPU.
Reference: Series 90-30 PROFIBUS Slave Module User's Manual GFK-2193.
#END#

Get Slave Status
The Get Slave Status COMMREQ retrieves detailed status information for the slave module from the 16-bit slave status word. The starting address of this word is configured as Status/Firmware ID Address in the PROFIBUS Slave module software configuration.
#END#

Read Module Header
The Read Module Header command retrieves Network Diagnostic Information and statistics from the Device.
#END#

Clear Counters
The Clear Counters Command clears the counters in the PROFIBUS Master module to zero.
#END#


Wait_Flag
PROFIBUS COMMREQs ARE ALWAYS NO WAIT MODE. This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Profibus_Task_Id
Always 1
#END#

Memory_Type_Slave_Status
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Get Slave Status - Reply Data Format Response written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of Command code that this data block is replying to (0x0003)
Word 2 Status Code See Word 2 formats in table below
Word 3-10 Reserved for Future Use Word 10 of the command block should specify a minimum of 5 words to accommodate possible future use of this space.
Note: The reply from Get Slave Status contains the same information that is provided to the PLC CPU in the Status/Firmware ID Address. This parameter is defined when the module is configured in the PLC hardware configuration.
Word 2 - Status Code
Bit Meaning Value
0-6 Error Info See “Network Parameter Errors” below
7 Run/Stop 0=Stop, 1=Run This is the State of the Profibus Module, it is not the status of the PLC CPU. If the SYS LED is Green the bit=1, if the SYS LED is Red or Amber the bit=0
8 PLC Cfg 0= Module configure from PLC CPU is Bad 1=Module configure from PLC CPU is good
9 On-line 1=Online module firmware is running
10-11 Module State 0=Module is waiting for parameters from Master
1=Module is waiting for configure from Master
2=Data Exchange is occurring - normal operation
3=Error either configure error or module watchdog timeout
12-15 Baud Rate (bps) 0=12MBps, 1=6MBps, 2=3MBps, 3=1.5MBps, 4=500KBps, 5=187.5KBps, 6=93.75Bps, 8=19.2KBps, 9=9.6KBps

Network Parameter Errors
The following errors codes may be returned in bits 0-7 in the Get Slave Status reply.
Note: The error code is the numerical value of the bits
Error Code Meaning
0 No error
1 ID from master does not match Slave ID
2 Ready Time from Master does not match Slave Ready time
3 Master is requesting Freeze or Sync, which is not supported by the slave
4 Length of data from master to slave is incorrect
5 Length of data from slave to master is incorrect
6 One of the watchdog factors (SlvWdFact1 or SlvWdFact2) from the master was 0.
7 Slave watchdog time out (check response timeout)
8 Slave timeout watchdog disabled from master
#END#

Memory_Address
This and previous word specify the location in the PLC where the response will be written. The value entered is the offset (0-based) from the beginning of PLC memory for the memory type and mode specified in previous parameter. This offset will be either in bits, bytes, or words depending on the mode specified (for example, if previous parameter = %I and this parameter = 2, then the starting address will be %I9). Valid ranges of values depend on the PLC’s memory ranges.
#END#

Max_Size_Of_Response_Area
Max_Size_Of_Response_Area specifies the size of the memory block for the response. Must be 2 words or more, or an error will be reported in the COMMREQ status and the Get Slave Status request will be ignored.
#END#

Memory_Type_Read_Header
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Read Module Header Reply Data Format for Master written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of the Command Code that this data block is replying to (0x0005).
Word 2 Module Type Contains 1 if the module is a Slave and a 2 if the module is a Master.
Word 3 PfbStatus PROFIBUS Status register, also can be read using the Get Device Status COMMREQ.
Word 4 ModuleVersion Module firmware version. 0122h = 1.22
Word 5 ErrLanOffline Counter. LAN went offline due to errors.
Word 6 DiagConf Total confirmations.
Word 7 DiagInd Total indications.
Word 8 ErrNotOk Total not OK confirmations and indications.
Word 9 DiagSlaveUpdate Number of updates the Slave has received from the Master
Word 10 ErrSlvErr Count of Slave Configuration Errors
Word 11 ErrSlvTout Count of Slave Watchdog timeouts (update not received in time)
Word 12 ErrInvReqLen Invalid request length error counter.
Word 13 ErrFifo FIFO overflow error counter.
Word 14 ErrRxOverun Receive overrun error counter.
Word 15 ErrDblTok Double token error counter.
Word 16 ErrRespErr Response error counter.
Word 17 ErrSynErr General network error counter.
Word 18 ErrNetTout Network timeout error counter.
Word 19 ErrHsa Station higher than HAS was heard counter.
Word 20 ErrStn Duplicate station detected counter.
Word 21 ErrPasTok Unable to pass token counter.
Word 22 ErrLasBad Active station list is invalid.
Word 23 ErrInternal Internal errors.
Word 24 ErrArg Argument errors.
Word 25 ErrEventOverun A new event occurred before the last one was cleared.
Note: If the Name starts with Err, the value stops at the maximum. If the Name starts with Diag the count rolls over to zero.
#END#

Max_Size_Of_Response_Area_RH
Response Memory Size specifies the size of the memory block for the response. The Response Memory Size is 25 words. If the Response Memory Size is set smaller than 25, the COMMREQ will fail with a 7 in the COMMREQ Status Word. The user is responsible for assuring that this area is large enough to contain the requested data without overwriting other application data.
#END#

Memory_Type_Clear_Counters
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Clear Counters Reply Data Format written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of Command code that this data block is replying to. (0x0006)
Word 2 Status Code Reports 1 for success and 0 for failure.
#END#

Max_Size_Of_Response_Area_CC
Response Memory Size specifies the size of the memory block for the response. The Response Memory Size is 2 words. If the Response Memory Size (word 10 in the
Clear Counters command block) is set greater than 2, the COMMREQ will succeed. The unneeded memory locations are not written.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Decode.csv

Id,Supported_CWS,,CW_2003,CW_2004,CW_2010,CW_2001,,CW_3000,CW_3001,CW_3003,CW_3004,,CW_4300,CW_4301,CW_4302,CW_4303,CW_4304,CW_4399,CW_4400,CW_4401,CW_4402,CW_4403,,CW_6001,CW_6002,CW_6003,CW_6004,CW_6101,CW_6102,CW_6103,CW_6109,CW_6110,CW_6111,CW_6112,CW_6113,,CW_7000,CW_7001,CW_7002,CW_7003,CW_7004,CW_7005,CW_7101,CW_7102,CW_7200,CW_7201,CW_7202,CW_7203,CW_7204,CW_7205,CW_7206,CW_7207,CW_7208,CW_7209,CW_7210,CW_7211,CW_7212,CW_7213,CW_7214,CW_7215,CW_7216,CW_7217,CW_7218,CW_7300,CW_7400,,CW_8000,CW_8001,CW_8002,CW_8003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CW_0,CW_1,CW_2,CW_3,CW_4,CW_5,CW_6,CW_7,CW_8,CW_9,CW_13,CW_14,CW_15,,,CW_65520,CW_57857,CW_53249,CW_53505,CW_53761,CW_54017,CW_55300,CW_55556,CW_55812,CW_56068,CW_58625
1,CW_2003,,Unique2,Unique2,Unique2,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique2,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,CW_257,CW_513,CW_769,CW_1025,CW_258,CW_514,CW_770,CW_1026,CW_259,CW_515,CW_771,CW_1027,CW_260,CW_516,CW_772,CW_1028,CW_261,CW_517,CW_773,CW_1029,CW_262,CW_518,CW_774,CW_1030,CW_263,CW_519,CW_775,CW_1031,CW_264,CW_520,CW_265,CW_521,CW_778,CW_1034,CW_267,CW_523,CW_779,CW_1035,CW_271,CW_527,CW_783,CW_1039,CW_277,CW_533,CW_789,CW_1045,CW_281,CW_537,CW_793,CW_1049,CW_287,CW_543,CW_799,CW_1055,CW_288,CW_50,,Unique1,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Unique1,Select,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,,Unique2,Select,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1
2,CW_2004,,Reserved,Reserved,Reserved,SRTP_Ethernet,,ModbusTCP_Ethernet,ModbusTCP_Ethernet,Reserved,ModbusTCP_Ethernet,,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,,Modbus_RTU,Modbus_RTU,Modbus_RTU,Modbus_RTU,,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Unique1,Select,,PCM,Select the device,Select the device,Select the device,Select the device,Select the device,Select the device,DeviceNet,Select the device,DeviceNet,Genius,Genius,Genius,,,Select the Device,Select the device,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate
3,CW 2010,,17,17,17,Abort Channel,,Open ModbusTCP Connection,Close ModbusTCP Connection,8,Write Data ModbusTCP,,Initialize Port 4300,Set Up Input Buffer 4301,Flush Input Buffer 4302,Read Port Status 4303,Write Port Control 4304,Cancel Operation 4399,Autodial 4400,Write Bytes 4401,Read Bytes 4402,Read String 4403,,Set Q Response,Clear CCM Diagnostic Status Word,Read CCM Diagnostic Status Words to Source Reg,Software Configuration Command,Read Target to Source Memory Register Table,Read Target to Source Memory Input Table,Read Target to Source Memory Output Table,Read Q Response to Source Register Table,Single Bit Write,Write to Target from Source Register Table,Write to Target from Source Input Table,Write to Target from Source Output Table,,Clear Diagnostic Status Words,Read Diagnostic Status Words,Change SNP ID,Set X Status Bits Address,Disable Break Free SNP Slave Operation,Enable Break Free SNP Slave Operation,X Read,X Write,Attach,Change Privilege Level,Read System Memory,Write System Memory,Read Task Memory,Write Task Memory,Read Program Block Memory,Write Program Block Memory,PLC Short Status,Return Control Program Name,Return Controller Type And ID,Return PLC Time Date,Return Fault Table,Set PLC Time Date,Toggle Force System Memory,Establish Datagram,Update Datagram,Cancel Datagram,Update Real Time Datagram,Long Attach,Autodial,,Clear RTU Master Diagnostic,Read RTU Master Dignstic Stat,Send RTU Rd Frce Preset Qry,Send RTU Diagnostic Query,,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,The HSC Counter Type is,The HSC Counter Type is,The HSC Counter Type is,The HSC Counter Type is,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,HSC_Counter_Type_C,Select the HSC Counter Type,,PCM Reset,,,,,,,Send Device Explicit Extended,,Read Module Header,Dequeue Datagram,Send Datagram,Request Datagram Reply,,,7,,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,Parameter Load
4,CW_2001,,1;3,1;3,1;3,,,,,1-4;7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,Load Preload 2 Value,,,,ProfibusDP Master;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Master;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Slave;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Master;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Master;ProfibusDP Slave;DeviceNet,ProfibusDP Master;ProfibusDP Slave;DeviceNet,,Genius;DeviceNet,,,,,,,1;3;5,HSC Type A;HSC Type B;HSC Type C;Analog Combination Module,,,,,,,,,
5,CW_3000,,SRTP_Ethernet:Establish Read Channel IP,SRTP_Ethernet:Establish Write Channel IP,SRTP_Ethernet:Send Information Report IP,,,,,ModbusTCP_Ethernet:Read Data Mem ModbusTCP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A,Type A,Type A,Type A,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type D,Type D,Type E,Type E,Type E,Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type D;Type E,Type A;Type B,Type A;Type B,,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,,,ProfibusDP_Master:Get Slave Status,ProfibusDP_Master:Get Master Status,ProfibusDP_Slave:Get Slave Status,ProfibusDP_Master:Get Device Diagnostics,ProfibusDP_Master:Read Module Header,ProfibusDP_Master:Clear Counters,,Genius:Enable Disable Outputs,,,,,,,SNP:Configure Ports,Data_Send_To_Module:HSC Type A,,,,,,,,,
6,CW_3001,,SRTP_Ethernet:Establish Read Channel Symbolic Name,SRTP_Ethernet:Establish Write Channel Symbolic Name,SRTP_Ethernet:Send Information Report Symbolic Name,,,,,ModbusTCP_Ethernet:Read Exception Status ModbusTCP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_D:Load Home Value,HSC_Counter_Type_D:Load Home Value,HSC_Counter_Type_E:Load Outpulse ms,HSC_Counter_Type_E:Load Outpulse ms,HSC_Counter_Type_E:Set Preset Accumulator,HSC_Counter_Type_E:Set Preset Accumulator,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,,HSC_Counter_Type_A:Load Oscillator Value,,,DeviceNet:Send Device Explicit,DeviceNet:Receive Server Explicit,DeviceNet:Send Server Explicit,DeviceNet:Get Detailed Device Status,ProfibusDP_Slave:Read Module Header,ProfibusDP_Slave:Clear Counters,,DeviceNet:Send Server Explicit Extended,,,,,,,Modbus_RTU:Configure Ports,Data_Send_To_Module:HSC Type B,,,,,,,,,
7,CW_3003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,,,,,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,,HSC_Counter_Type_B:Load Oscillator Value,,,PCM_Megabasic:Megabasic,PCM_Megabasic:Megabasic,PCM_Megabasic:Megabasic,PCM_Megabasic:Megabasic,DeviceNet:Get Detailed Server Status,DeviceNet:Get Status Info,,,,,,,,,Serial_IO:Configure Ports,Data_Send_To_Module:HSC Type C,,,,,,,,,
8,CW_3004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Value,,,HSC_Counter_Type_C:Load High Limit,HSC_Counter_Type_D:Load High Limit,,,HSC_Counter_Type_C:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_D:Load Low Limit,,,HSC_Counter_Type_C:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Increment,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Timebase,HSC_Counter_Type_D:Load Timebase,,,HSC_Counter_Type_C:Load Velocity,HSC_Counter_Type_D:Load Velocity,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Load Preload 1 Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preload Value,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Oscillator Value,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data_Send_To_Module:Analog Combination Module,,,,,,,,,
9,CW_4300,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Value,,,,HSC_Counter_Type_D:Load High Limit,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Low Limit,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Increment,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Timebase,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Velocity,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preload Value,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Oscillator Value,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10,CW_4301,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Load Preload Value,,,,,HSC_Counter_Type_E:Load Oscillator Value,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11,CW_4302,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,CW_4303,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,CW_4304,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9070,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,CW_4399,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CW_0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,CW_4400,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Select,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,CW_4401,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Select the device
17,CW_4402,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18,CW_4403,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PCM;HSC Counter Type A;HSC Counter Type B;HSC Counter Type C;HSC Counter Type D;HSC Counter Type E
19,CW_6001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PCM:PCM Reset
20,CW_6002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_A:Null Command
21,CW_6003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Null Command
22,CW_6004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Null Command
23,CW_6101,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Null Command
24,CW_6102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_E:Null Command
25,CW_6103,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
26,CW_6109,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
27,CW_6110,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Input Module Configuration; Output Module Configuration;HSC Counter Type A;HSC Counter Type B;HSC Counter Type C;HSC Counter Type D;HSC Counter Type E
28,CW_6111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Analog_Module:Input_Module Configuration
29,CW_6112,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Analog_Module:Output_Module_Configuration
30,CW_6113,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_A:Null_Command
31,CW_7000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Null_Command
32,CW_7001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Null_Command
33,CW_7002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Null_Command
34,CW_7003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_E:Null_Command
35,CW_7004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
36,CW_7005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
37,CW_7101,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
38,CW_7102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
39,CW_7200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40,CW_7201,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
41,CW_7202,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
42,CW_7203,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
43,CW_7204,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,CW_7205,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,CW_7206,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,CW_7207,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,CW_7208,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,CW_7209,
49,CW_7210,
50,CW_7211,
51,CW_7212,
52,CW_7213,
53,CW_7214,
54,CW_7215,
55,CW_7216,
56,CW_7217,
57,CW_7218,
58,CW_7300,
59,CW_7400,
60,CW_8000,
61,CW_8001,
62,CW_8002,
63,CW_8003,HSC
64,CW_0,CW_257
65,CW_1,CW_513
66,CW_2,CW_769
67,CW_3,CW_1025
68,CW_4,CW_258
69,CW_5,CW_514
70,CW_6,CW_770
71,CW_7,CW_1026
72,CW_8,CW_259
73,CW_9,CW_515
74,CW_13,CW_771
75,CW_14,CW_1027
76,CW_15,CW_260
77,CW_65520,CW_516
78,CW_57857,CW_772
79,CW_53249,CW_1028
80,CW_53505,CW_261
81,CW_53761,CW_517
82,CW_54017,CW_773
83,CW_55300,CW_1029
84,CW_55556,CW_262
85,CW_55812,CW_518
86,CW_56068,CW_774
87,CW_58625,CW_1030
88,,CW_263
89,,CW_519
90,,CW_775
91,,CW_1031
92,,CW_264
93,,CW_520
94,,CW_265
95,,CW_521
96,,CW_778
97,,CW_1034
98,,CW_267
99,,CW_523
100,,CW_779
101,,CW_1035
102,,CW_271
103,,CW_527
104,,CW_783
105,,CW_1039
106,,CW_277
107,,CW_533
108,,CW_789
109,,CW_1045
110,,CW_281
111,,CW_537
112,,CW_793
113,,CW_1049
114,,CW_287
115,,CW_543
116,,CW_799
117,,CW_1055
118,,CW_288
119,,CW_50
120,,
121,,
122,,
123,,
124,,
125,,
126,,
127,,
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154


Commreq_Wizard.zip > NCM_Help.txt

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
The configuration COMMREQ defines whether the NCM is used as a DeviceNet Master, a DevceNet Slave, or as both simultaneously. It specifies the network address and data rate of the NCM. It also specifies the network address of each device, the I/O mode, and the lengths of each slave’s data. The sum of the I/O data for each slave device (including the NCM itself, if the NCM is a Slave) and the 64 bits of Communications Status Data must exactly equal the length for each reference type entered using the configuration software.
#END#

NCM_Task_Id
Always 0
#END#

NCM Config As DeviceNet Master
When configuring the NCM as a Master, the COMMREQ must specify:
1. The network address of the Master.
2. The network data rate of the Master.
3. For each subordinate slave:
a) Its network address,
b) Its I/O mode
c) The amount of I/O data of each type: I, AI, Q, AQ

#END#

NCM Config As DeviceNet Slave
When configuring the NCM as a Slave, the COMMREQ must specify:
1. The network address,
2. The network data rate
3. The network mode
4. The amount of I/O data of each type: I, AI, Q, AQ
#END#

NCM Config As DeviceNet Master And Slave Combined
When configuring the NCM as both a DeviceNet Master and Slave, COMMREQ must provide all of the configuration information for both a Master & Slave. Note that in this combined scenario, network mode of slave is ignored as Master configuration requires slave to be UCMM-capable.
1. Network address of the Master/Slave
2. Network data rate of Master/Slave
3. For NCM as a Slave the amount of I/O data of each reference
4. Type: I, AI, Q, AQ
5. For each subordinate slave:
a) Network address
b) I/O mode
c) Amount of I/O data of each type: I, AI, Q, AQ
#END#

Data_Block_Len
Not Available
#END#

Command_Word
Not Available
#END#

Master_Address
Address of Master device
#END#

Master_Baud_Rate
Baud Rate of Master
#END#

Number_Of_Slaves
Number_Of_Slaves
#END#

Slave_Address
Address of Slave
#END#

Slave_IO_Mode
I/O mode of Slave
#END#

Slave_I_Data_Length
I data length of Slave in bits
#END#

Slave_AI_Data_Length
AI data length of Slave in words
#END#

Slave_Q_Data_Length
Q data length of Slave in bits
#END#

Slave_AQ_Data_Length
AQ data length of Slave in words
#END#

Length_Of_I
Length_Of_I
#END#

Length_Of_AI
Length_Of_AI
#END#

Length_Of_Q
Length_Of_Q
#END#

Length_Of_AQ
Length_Of_AQ
#END#

NCM_Slave_Comm_Mode
In the Master case, the NCM Slave communication mode is fixed as UCMM-capable.
#END#


Commreq_Wizard.zip > DeviceNet_Help.txt

Dev_Tasks
Use Communications Requests to exchange information with a Series 90-30 DeviceNet Master Module or Series 90-30 DeviceNet Slave Module. COMMREQs are used for reading information from the DeviceNet module itself and for sending or replying to DeviceNet explicit messages over the network.
Reference: Series 90-30 Programmable Controller DeviceNet Modules GFK-2196
#END#

Wait_Flag
DEVICENET COMMREQs ARE ALWAYS NO WAIT MODE.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

DeviceNet_Task_Id
Always 1
#END#

Send Device Explicit
To send a DeviceNet explicit message up to 238 bytes long to a specified device on the network, use COMMREQ #1, Send Device Explicit. The reply data is limited to 2048 bytes maximum.
This COMMREQs command the DeviceNet Master Module to send a DeviceNet explicit message on the network. The addressed device must be configured for an explicit message connection in the Series 90-30 configuration of the DeviceNet Master Module and sufficient buffer memory must be configured to contain the largest message produced by the COMMREQ or the largest reply produced by the device.
#END#

Receive Server Explicit
The Receive Server Explicit COMMREQ commands a DeviceNet Slave Module or a DeviceNet Master Module in slave mode to return a DeviceNet the most recent explicit client message it has received from the network. A Series 90-30 DeviceNet module can receive multiple explicit request messages from a network master before the first response message is generated. Test the SERA bit to initiate this command.
#END#

Send Server Explicit
After retrieving a DeviceNet explicit message from a Series 90-30 DeviceNet Slave Module or Series 90-30 Master Module in slave mode, the application program can respond to the network master using COMMREQ #3, Send Server Explicit. For Send Server Explicit, the data to be sent is located in the same memory area as the COMMREQ command block.
#END#

Get Detailed Device Status
This command obtains the following information for the specified node:
1. Whether it is included in the master's list of configured devices
2. Whether it is being scanned
3. Configuration error status (invalid vendor id, device type, product code, I/O connections, etc)
4. Its connection 1 and connection 2 input states
This function is internal to the Series 90-30 PLC; it does not generate a DeviceNet network message.
#END#

Get Detailed Server Status
To retrieve status information about a Series 90-30 DeviceNet Slave Module, or a DeviceNet Master module operating in server mode, use COMMREQ #5, Get Detailed Server Status. This command supplies the following information about the module:
1. Whether the module is set up for slave operation (its network settings are configured)
2. The module's output connection states
3. Whether the module has sent a DeviceNet explicit message (previously commanded by a Send Server Response COMMREQ).
4. How the module's I/O messaging settings are configured.
#END#

Get Status Info
To read the information normally mapped to a Series 90-30 DeviceNet Module's 3 status words, plus all the information normally mapped to the DeviceNet Master Module's 64 device status bits, use COMMREQ #6, Get Status Information. COMMREQ #6 is alternate way to access this information.
The module responds to the command with the following information:
1. The network activity status of each MAC ID on the network
2. The module's own configured Network Settings.
3. The module's current network status.
4. The module's firmware ID.
The information read by this command comes directly from the module; this command does not generate a DeviceNet message.
#END#

Send Device Explicit Extended
To send more than 238 bytes of data or to use a separate data memory area in the PLC, use COMMREQ #7, Send Device Explicit Extended. The reply is limited to 2048 bytes maximum. The Send Device Explicit Extended COMMREQ command block contains a pointer to the data to be sent in the explicit message. The programmer can use this functionality to point to different stored messages without recalculating command length each time. This command is only valid to a Master Module.
#END#

Send Server Explicit Extended
After retrieving a DeviceNet explicit message from a Series 90-30 DeviceNet Slave Module or Series 90-30 Master Module in slave mode, the application program can respond to the network master using COMMREQ #8, Send Server Explicit Extended. Use this COMMREQ only if the content of the response is more than 238 explicit data bytes. For Send Server Explicit Extended, the data to be sent is located in a separate memory area, specified by a pointer in the COMMREQ command block. This makes it possible to store and send more data.
#END#

Read Module Header
Read Module Header is used to read:
1.Module Type, Module ID, Module revision.
2.CAN Kernel identification and revision.
3.DeviceNet serial number.
4.Error codes for any existing faults.
5.CAN Network status.
This command reads data from the module internal memory; no DeviceNet message is sent on the network. Upon detecting an error, the PLC application program can send a ReadModuleHeader COMMREQ to the module. Unless the error prevents normal backplane operation, the module returns information about the fault in the reply data.
#END#

Reply_Memory_Type_RMH
Memory type for the reply data.
Read Module Header, Reply Data Format
Word Description
1 Command Code. Echo of Command Code that this data block is replying to (0x0009)
2 Module Type. Contains " DN " (0x444E) or " ER " (0x4552) if a fatal error is detected
3 Window size: Indicates host interface window size. 0 = 16K, 1 = 32K, 2 = 64K, 3=128K
4 Reserved
5 Kernel identification. 0x0001 = CAN 2.0A kernel
6 Kernel revision
7 Module ID, 0x0017 (Series 90-30 DeviceNet module)
8 Module revision in binary coded decimal (BCD), 4 hex digits XX.XX (i.e. rev 1.0 = 0x0100, rev 1.10 = 0x0110)
9,10 DeviceNet serial number
11 - 18 Card type, IC693DNM200 or IC693DNS201
19 - 22 Module serial number (i.e. " 9409001 " )
23, 24 Reserved
25 Main Application Error Code.
26 CAN Network Status word.
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
byte 0 ML RO TO TA A BO BW OL
byte 1 SA O5 O2 O1 RE BP ER
Application -Specific Flags
SA Scanner Active (at least one connection established)
O5 Online at 500 Kbaud
O2 Online at 250 Kbaud
O1 Online at 125 Kbaud
RE Firmware is performing DeviceNet reset, I/O data is not valid Common Flags
BP Bus power present (zero if power sense not supported)
ER CAN communication error
ML Message lost (CAN controller / receive ISR)
RO Receive buffer overrun (host app. too slow emptying receive queue)
TO Transmit failed due to timeout (flooded network)
TA Transmit failed due to ack error (no other nodes connected)
A Network activity detected (messages received or transmitted)
BO Bus off (this node has been disconnected due to excessive errors)
BW Bus warning (this node is experiencing a large number of errors)
OL Online, CAN interface has been initialized
27 CAN transmit counter. Incremented when messages are submitted to the CAN controller.
28 CAN acknowledgment error counter. Increments if a transmit message is terminated due to lack of acknowledgment from other stations. When this counter is incremented, the CAN transmit counter (word 27) is decremented to compensate for a message not actually transmitted.
29 CAN receive counter. Increments when messages are received. Messages that fail the receive filter still increment this counter.
30 CAN communication error counter. Increments if a CAN frame error is detected.
31 CAN lost messages counter. Increments if a CAN message is received before the previous message is placed into the receive queue.
32 CAN receive queue overrun counter. Increments if a CAN message is lost due to a full receive queue.
33 Additional Application Error Code. See the error code listings on the following pages.
34 - 63 When Module Type in word 2 is " DN " , contains the module identification string. For example: “DeviceNet Module 1.00.00\n(C) 2002 GE Fanuc Automation.”
The format is: major rev.minor rev.build When Module Type is " ER”, contains the kernel error string.
64 Major Tick Interval (equivalent of system time base)
65 Number of minor ticks per major tick interval
#END#

Reply_Memory_Address
Zero based offset within the memory type for the response.
#END#

Reply_Memory_Size_RMH
Maximum size for the reply (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). Maximum 2048 bytes.
Note: For Read_Module_Header command must be 130 bytes (65 words) or more, or an error will be returned in the COMMREQ status and the command will be ignored.
#END#
Reply_Memory_Type_GDDS
Memory type for the reply data.
Upon receiving Get_Detailed_Device_Status COMMREQ from the PLC CPU, the Series 90-30 DeviceNet Master Module generates a reply containing the status data it currently has stored for the specified MAC ID.
Word # Description
1 Command number that this data block is replying to. (4)
2 low byte Status Code: Number indicating the status of the client connection to the device.
Status Meaning Status Meaning
0x 00 Device not in device list 0x 0D Invalid I/O connection 1 input size
0x 01 Device idle (not being scanned) 0x 0E Error reading I/O connection 1 input size
0x 02 Device being scanned 0x 0F Invalid I/O connection 1 output size
0x 03 Device timed-out 0x 10 Error reading I/O connection 1 output size
0x 04 UCMM connection error 0x 11 Invalid I/O connection 2 input size
0x 05 Master/Slave connection set is busy 0x 12 Error reading I/O connection 2 input size
0x 06 Error allocating Master/Slave connection set 0x 13 Invalid I/O connection 2 output size
0x 07 Invalid vendor id 0x 14 Error reading I/O connection 2 output size
0x 08 Error reading vendor id 0x 15 Error setting I/O connection 1 packet rate
0x 09 Invalid device type 0x 16 Error setting I/O connection 2 packet rate
0x 0A Error reading device type 0x 17 M/S connection set sync fault
0x 0B Invalid product code 0x 18 Error setting Production Inhibit Time
0x 0C Error reading product code 0x 19 - FF Reserved
2 high byte Status flags: Bits indicating the connection states of the slave's connection 1 and connection 2 inputs.
bits 0-4 Reserved, should be ignored
bit 5 1 = Input area 1 receive idle condition
bit 6 1 = Input area 2 receive idle condition
bit 7 Reserved, should be ignored
3 to 9 Reserved, should be ignored
#END#

Reply_Memory_Size_GDDS
Maximum size for the reply (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). Maximum 2048 bytes. Note: For command Get_Detailed_Device_Status must be 18 bytes (9 words) or more, or an error will be returned in the COMMREQ status and the command will be ignored.
#END#

MAC_ID
The Mac ID (medium access control identification) of the master on the DeviceNet network. Valid range: 0 - 63. Default: 0.
#END#

Reply_Memory_Type_GDSS
Memory type for the reply data.
The response to a Get Detailed Server Status COMMREQ supplies details of the module's configured Network Settings. It also shows whether the module has sent (on the DeviceNet network) a previously-commanded Send Server Explicit message.
Get Detailed Server Status, Reply Data Format:
Word # Dec/Bin Hex Description
1 00005 (0005) Command number that this data block is replying to. (5)
2 low byte 00000001 (01) Indicates whether the module is set up for slave operation (Network Settings configured). For this example, the module is being scanned.
0x00 Idle (Group 2 master/slave connection is not allocated, the slave server is not active, no master is scanning).
0x01 Active (Group 2 master/slave connection allocated, the slave server is active and is being scanned by a master
device).
0x02- 0xFF Reserved, these bits should be ignored.
2 high byte 11100000 (E0) Bits indicating the various connection states. In this example, the module's output 1 and 2 connections are both configured for receive idle, and it has an UCMM connection.
bits 0 - 4 Reserved, these bits should be ignored.
bit 5 1 = Output connection 1 receive idle condition
bit 6 1 = Output connection 2 receive idle condition
bit 7 1 = Group 3 UCMM connection(s) allocated.
3 00000 (0000) Reserved, these bits should be ignored.
4 low byte 00001 (0001) Bits indicating explicit message status since the last Get Detailed Server Status. These bits are automatically cleared by this COMMREQ in preparation for the next call. For this example, the module has sent the explicit message response on the network.
bit 0 1 = Explicit response sent. Set when the scanner has submitted the explicit response from a Send Server Explicit message, for transmission on the network.
bits 1 - 7 Reserved
4 high byte 00000011 (03) Bits showing the configured features of the module. For this example, the Series 90-30 DeviceNet module slave server is set up for explicit messaging and polled I/O operation.
bit 0 1 = Explicit connection allocated
bit 1 1 = Polled I/O connection allocated
bit 2 1 = Bit-strobed I/O connection allocated
bit 3 Not used
bit 4 1 = Change of State I/O connection allocated
bit 5 1 = Cyclic I/O connection allocated
bit 6 1 = Acknowledge Suppress Enabled
bit 7 Not used
5 to 9 Reserved, these bits should be ignored.
#END#

Reply_Memory_Size_GDSS
Maximum size for the reply (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). Maximum 2048 bytes. Note: For command 5 must be 18 bytes (9 words) or more, or error is returned in the COMMREQ status and the command is ignored.
#END#

Reply_Memory_Type_GSI
Memory type for the reply data.
Get Status Information, Reply Data Format:
Word # Description
1 Command code that this data block is replying to. (6)
2 - 5 Device Status. Each bit corresponds to an individual device MAC ID. The state of that bit indicates the device's status:
0 = Device is not active (not configured, faulted, etc…)
1 = Device is active, being scanned
For the master's own MAC ID, the status bit is always 0.
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
byte 0 7 6 5 4 3 2 1 0
byte 1 15 14 13 12 11 10 9 8
byte 2 23 22 21 20 19 18 17 16
byte 3 31 30 29 28 27 26 25 24
byte 4 39 38 37 36 35 34 33 32
byte 5 47 46 45 44 43 42 41 40
byte 6 55 54 53 52 51 50 49 48
byte 7 63 62 61 60 59 58 57 56
6 Server Status
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
byte 0 res. AKS CYC COS res. ST P EX
byte 1 reserved reserved reserved reserved SERA IDLE2 IDLE1 G3
Group 2 only I/O connections AKS Acknowledge suppress enabled
CYC Cyclic I/O connection allocated
COS Change-of-state I/O connection allocated
ST Bit Strobed I/O connection allocated
P Polled I/O connection allocated
Group 2 Explicit Connections EX Explicit connection allocated
Group 3 Connection G3 At least one Group 3 (UCMM) connection allocated
Status Bits IDLE1 Output area 1 receive idle status bit.
IDLE2 Output area 2 receive idle status bit
SERA Server Explicit Request Available. Use Receive server explicit command to retrieve the request
7. CAN Network Status.
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0
byte 0 ML RO TO TA A BO BW OL
byte 1 SA O5 O2 O1 RE reserved BP ER
Application Specific Flags
SA Scanner Active (at least one connection established)
O5 Online at 500 Kbaud
O2 Online at 250 Kbaud
O1 Online at 125 Kbaud
RE Firmware is resetting so DeviceNet I/O data is not valid
Common Flags
BP Bus power present (zero if power sense not supported)
ER CAN communication error
ML Message lost (CAN controller / receive ISR)
RO Receive buffer overrun (host app. too slow emptying receive queue)
TO Transmit failed due to timeout (flooded network)
TA Transmit failed due to ack error (no other nodes connected)
A Network activity detected (messages received or transmitted)
BO Bus off (this node has been disconnected due to excessive errors)
BW Bus warning (this node is experiencing a large number of errors)
OL Online, CAN interface has been initialized
8. Firmware ID, Minor revision: In BCD four hex digits. For example, revision 1.10 = 01 10 hex.
Firmware ID, Major revision: See above.
#END#

Reply_Memory_Size_GSI
Maximum size for the reply (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). Maximum 2048 bytes. Note: For Get_Status_Info
command must be 16 bytes (8 words) or more, or an error will be returned in the COMMREQ status and the command will be ignored.
#END#

Reply_Memory_Type_SDE
Memory type for the reply data.
Send Device Explicit ( & Extended), Reply Data Format:
Word # Description
1 Command code that this data block is replying to. (1 for Send Device Explicit, or 7 for Send Device Explicit Extended)
2 Status of the explicit message. Bits 0 and 1 should both be 0.
bit 0 1 = Explicit message response truncated to fit in shared memory buffer. The configured size of the explicit buffer of the device is too small.
bit 1 1 = Explicit message response truncated to fit in Reply Memory. The reply buffer allocated by the COMMREQ is too small.
bits 2 - 15 Reserved, should be ignored.
3 MAC ID of the device producing this reply.
4 Number of reply data bytes consumed. Note: if allocated buffers are not large enough this value should indicate the actual size of the reply data. Allocate reply size at least 10 bytes (for reply words 1-5) larger than the service data.
5 DeviceNet service code / internal result code. Values less than 0xFF: The service code low byte, in explicit message replies contains the same service that is returned on the DeviceNet network. Since the message is in reply to the explicit service issued by the COMMREQ, the high bit of the low byte is set to a 1. For example:
GET_ATTRIBUTE_SINGLE is service code 0x0E
The DeviceNet response will have the high bit set: 0x8E
SET_ATTRIBUTE_SINGLE is service code 0x10
With the high bit set on response: 0x90
DeviceNet errors use service code 0x14, and since errors are responses, the high bit will be set: 0x94. For example:
GET_ATTRIBUTE_SINGLE: 0x0E
DeviceNet error response: 0x94
(With following bytes of main code and additional code)
Value Error Value Error
0x00 - 01 Reserved 0x12 Reserved
0x02 Resource needed for the object to perform the requested service 0x13 The service did not supply enough data to perform the requested service
not available.
0x03 - 07 Reserved 0x14 Attribute specified in the request is not supported
0x08 Requested service not implemented ot not 0x15 The service supplied more data than was expected
defined for the object class/instance
0x09 invalid attribute data detected 0x16 The specified object does not exist in the device
0x0A Reserved 0x17 Reserved
0x0B Object is already in requested mode or state requested 0x18 Attribute data of the object was not stored prior to the requested service
by the service
0x0C Object cannot perform requested service in its current mode/state 0x19 Attribute data of this object not saved by the object
0x0D Reserved 0x1A-1E Reserved by DeviceNet
0x0E Request to modify a non-modifiable attribute was received 0x1F Vendor specific error
0x0F Permission/privilege check failed 0x20 Invalid parameter
0x10 Device's current mode or state prohibits the requested service 0x21-CF Reserved
0x11 Data to be transmitted is larger than the allocated response buffer 0xD0-FF Vendor specific object and class errors
Values above 0xFF are internal Series 90-30 DeviceNet Master Module codes (see below).
0x0100 Explicit connection is not established
0x0101 Explicit body format cannot represent requested class. (i.e. class & gt; 255 and connection body format is 8/8 or 8/16)
0x0102 Explicit body format cannot represent requested instance. (i.e. instance & gt; 255 and connection body format is 8/8 or 8/16)
0x0103 Resources not available to send explicit message
0x0104 - FFFF Reserved
6 - end Optional data as required by the service. The size of this data is indicated by word 4
#END#

Reply_Memory_Size_SDE
Maximum size for the reply (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). For Send_Device_Explicit command the size must be 10 bytes (5 words) or more, or an error will be reported in the COMMREQ status word and the request will be ignored. Note: The size needed for the reply depends on the service used and the instance accessed. Consult the server device documentation. Add 10 bytes (5 words) to the server reply data for the reply header. The reply memory size can be larger than the reply data of a particular message it must not be smaller.
#END#

Service_Data_Size
Number of Service Data bytes being sent. This needs to be determined from the documentation of the DeviceNet server to which the message is being sent. For example, 2 bytes attribute byte + 1 bytes data. Note: For service codes 0x10 or 0x0E the attribute byte is contained in the service data at byte zero.
#END#

DeviceNet_Service_code
See the vendor documentation for the server device. For example, the Service Code for the VersaPoint DeviceNet NIU is 0x10 (Set Attribute Single Service) to write data. Another service code often used is 0x0E (Get Attribute Single Service) to read data.
#END#

Class_OR_Object
The object class to which this is requested. See the vendor documentation for the server device. For example, the object class is 0x0A (Analog Input Point Object).
#END#

Instance
The specific instance of the object class to which this request is directed. See vendor documentation for the server device. For example the instance represents which VersaPoint analog channel to set.
#END#

Service_Data_Byte_Offset
If the offset is 0, then the service data is located immediately after this data word in memory (at word 17, see below). The value entered here is the number of bytes between this word and the beginning of the service data. For example, if the offset were 2, then two bytes would be " skipped " and the service data would begin at word 18. THIS TOOL ASSUMES THIS OFFSET TO BE ZERO. IF USER WANTS TO HAVE AN OFFSET THEN IN THE OUTPUT OF THE TOOL THE SERVICE DATA MEMORY ADDRESSES HAS TO BE CORRECTED (SHIFTED) FOR THE OFFSET VALUE. (MEMORY SHIFT = Service_Data_Byte_Offset / 2)
#END#

Service_Data
ENTER THE FIRST DATA AND CLICK ON " NEXT " FOR ENTERING MORE DATA
Service Data For example:
Byte 0, Attribute: Attribute is used in service code 0x10 and 0x0E messages. The attribute is one-byte field always at byte zero of the service data when used. The “Attribute” field is not used by other message services. This byte is the actual beginning of the service data. For example attribute 7 is the VersaPoint, Analog Input Point Object, Range setting.
Byte 1, Offset of the start of this data depends on entry for Service Data Byte Offset. Service data to is limited to 238 bytes maximum for command. For example “Range” 3 is the vendor code for the VersaPoint Analog Input 4-20ma setting and the data type is USINT (2 bytes).
Byte 2 to end: Service Data: Additional service data as required by the message. It can be unused space.
#END#

Reply_Memory_Size_SDEE
Maximum size for the reply (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). Note: must be 10 bytes (5 words) or more, or an error will be reported in the COMMREQ status word and the request will be ignored. Actual length needed will vary depending on which message is sent; consult vendor information for the target device. Maximum 2048 bytes.
#END#

Data_Memory_Type_SDEE
Memory type for the stored data.
Send Device Explicit Extended, Data Block Format
The following data must be placed in the PLC memory location specifed in the command by the data memory offset. One use of the data byte offset (see below) would be to “point “ to a start location within a large array of data in the PLC memory. In the following example the data byte offset is used to maintain word boundary location of the data within the PLC memory even though we require the service data to contain the attribute value.
Word # (Hex) Description
Service Data Header
1 (0004) MAC ID: Address of the device to send the message to (0 - 63).
2 (0081) Number of Service Data bytes: This needs to be determined from the vendor documentation of the DeviceNet server to which the message is being executed. For example Service Data 0x81 (129 bytes) = 1 byte attribute + 128 bytes (32 DINT) of data.
3 (0010) DeviceNet service code: See the vendor documentation for the server device. For example, the Service is 0x10 (Set Attribute Single Service) to
write data.
4 (0004) Object Class: to which this is requested. See the documentation for the server device. For example, the object class is 0x04 (S2K Assembly Object).
5 (0300) Instance: of the object class to which this request is directed. See documentation for the server. In this example Instance 768 decimal (0300h) points to VI001 in the S2K as the first of 32 DINT variables to write.
6 (0001) Data Byte Offset: The number of bytes between this word and the beginning of the service data to be sent. If the offset is 0, the service data is located
immediately after this data word (at word 7, see below). For example, if the offset were 2, then two bytes would be " skipped " and the data would begin at
word 8.
7 (00) LSB: Skipped - Least significant byte “skipped” because of setting in word 6.
Service Data
(03) Service Data Byte 0, Attribute - An attribute is used in service 0x10 and 0x0E messages. See documentation of targeted server device for meaning of
specific attributes. Since word 6 “skipped” a byte this is the actual beginning of the service data. Locate data for messages without an attribute to start
data here. May be at a different location depending on the value of word 6.
8, 9 DINT Service Data: May be located at a different offset based on word 6. Using the offset in word 6 allowed, in this example, the DINT data to be aligned on
a word boundary.
10 to end - Service Data: For this example the end of the service data is located at word 71 [6 header words + 1 skipped byte + 1 attribute byte + 64 data words].
#END#

Data_Memory_Address
Data Memory Address: Offset within the specified memory type for the service data start address minus 1. (Word offset for memory types: %R, %AI, %AQ; byte offset for memory types: %I,%Q,%T,%M).
#END#

Data_Memory_Size_SDEE
Data Memory Size: Maximum size for the reply in units of the selected memory type (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I, %Q, %T, %M). Must be large enough to contain the entire explicit data block. The entire data block calculation is; the service data header 12 bytes (6 words) + skipped bytes specified in word 6 of the service data header + the service data. Note: It is important to know the type of the data used in the service to calculate the minimum length accurately. The attribute byte when used is always byte 0 of the service data and must be added to the data length. Round size up as needed. For example if we have 6 service data header words + 1 skipped byte + 1 attribute byte + 32 DINT data (64 words) service data, than we have 71 words as data memory size.
#END#

Reply_Memory_Type_RSE
Memory type for the stored data.
Receive Server Explicit, Reply Data Format:
When it receives a Receive Server Explicit COMMREQ, the DeviceNet module returns a reply containing either the next explicit request in its internal memory , or an indication that there is no explicit request in the queue to process. The reply contains information about the device that sent the explicit request, and a description of
the service requested. The application program must be set up to respond appropriately to the request.
Word # Description
1 Command number that this data block is replying to. (2)
2 Status of Receive Server Explicit command. If any of the following bits are set, the corresponding condition is true. A value of zero indicates that a message was retrieved.
bit 0 1 = No explicit request available. All remaining reply data is set to zero by the module.
bits 1 - 15 Reserved.
3 Connection ID: The connection ID associated with the request.
4 Size: Number of service data bytes
5 Service: DeviceNet service code being requested.
6 Object Class: The object class to which this is directed.
7 Instance: The specific instance of the object class to which this request is directed.
8 - end Service Data: Optional data as required by the service. The size of this data is indicated by word 4.
#END#

Reply_Memory_Size_RSE
Data Memory Address: Offset within the specified memory type for the service data start address minus 1. (Word offset for memory types: %R, %AI, %AQ; byte offset for memory types: %I,%Q,%T,%M).
#END#

Connection_Id
Connection ID: required for request / response matching. From the command 2 COMMREQ used to service this client reply.
#END#

No_Service_Data_Bytes
Size: Number of service data bytes
#END#

Service_Code
Service: DeviceNet service code.
#END#

Data_Byte_Offset
Service Data Offset: The number of bytes between this word and the beginning the service data to be sent. If the offset is 0, the service data is located immediately
after this data word (at word 12, see below). For example, if the offset were 2, then two bytes would be " skipped " and the data would begin at word 13. THIS TOOL ASSUMES THIS OFFSET TO BE ZERO. IF USER WANTS TO HAVE AN OFFSET THEN IN THE OUTPUT OF THE TOOL THE SERVICE DATA MEMORY ADDRESSES HAS TO BE CORRECTED (SHIFTED) FOR THE OFFSET VALUE. (MEMORY SHIFT = Service_Data_Byte_Offset / 2)
#END#

Attribute
Service Data byte 0, Attribute: Attribute is used in service code 0x10 and 0x0E messages. The attribute is a one-byte field always at byte zero of the service data when used. The “Attribute” field is not used by other message services. This byte is the actual beginning of the service data since the data byte offset caused a one-byte skip. For the example attribute 7 is the VersaPoint, Analog Input Point Object, Range setting.
#END#

Service_Data_To_Send
ENTER THE FIRST SERVICE DATA AND CLICK ON " NEXT " FOR ENTERING MORE DATA
#END#

Data_Memory_Type_SSEE
Memory type for the data.
Send Server Explicit Extended, Data Format:
The following data format must be written to the PLC memory location specified in the command.
Word # Description
1 Connection ID: The server connection ID is required for request / response matching. From the command 2 used to initiate service to this request.
2 Service Data Size: Number of service data bytes
3 Service Code: DeviceNet service code.
4 Service data byte Offset: The number of bytes between this word and the beginning of the service data to be sent. If the offset is 0, the service data is located immediately after this data word (at word 7, see below). For example, if the offset were 2, then two bytes would be " skipped " and the data would begin at word 8.
5 Skipped (optional):
Service Data byte 0, Attribute:
6 to end Service Data:
#END#

Data_Memory_Address_SSEE
Data Memory Address: Offset within the specified memory type for the service data start address minus 1. (Word offset for memory types: %R, %AI, %AQ; byte offset for memory types: %I,%Q,%T,%M).
#END#

Data_Memory_Size_SSEE
Data memory size: Size data block to send (in words for memory types: %R, %AI, %AQ; in bytes for memory types: %I,%Q,%T,%M). Must be large enough to specify the entire explicit data block defined below. In bytes, the size needed is “Number of Service Data bytes + 8 + Service Data Byte offset.” Unit conversions are required for non-byte units.
#END#


Commreq_Wizard.zip > ProfibusDP_Master_Help.txt

Dev_Tasks
Communications Request (COMMREQ) ladder logic instructions instructs the PROFIBUS Master to gather diagnostic or status data and report it to the PLC CPU.
Reference: Series 90-30 PROFIBUS Master Module User's Manual GFK-2121
#END#

Get Slave Status
The Get Slave Status Command retrieves detailed status information for the specified device.
#END#

Get Master Status
The Get Master Status Command provides detailed status information about the Master module.
#END#

Get Device Diagnostics
The Get Device Diagnostic command retrieves detailed status information for the specified device.
#END#

Read Module Header
The Read Module Header command retrieves Network Diagnostic Information and statistics from the Device.
#END#

Clear Counters
The Clear Counters Command clears the counters in the PROFIBUS Master module to zero.
#END#


Wait_Flag
PROFIBUS COMMREQs ARE ALWAYS NO WAIT MODE. This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Profibus_Task_Id
Always 1
#END#

Memory_Type_Device_Status
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Response written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of Command code that this data block is replying to (0x0001).
Word 2 StatusCode/Extended Status Code Code indicating the status of the client connection to the device. See below:
00h Slave Ok.
01h Failure while trying to configure slave. Check table below for extended Status Code.
02h Slave real ID does not match slave’s configured ID.
03h Frame delivery problem while updating slave data. Check following tables for Extended Status Codes.
04h Frame delivery problem while reading slave diagnostics.
05h Error in diagnostic status byte #1 during configure.
06h Error in diagnostic status byte #2 during configure.
07h Error in diagnostic status byte #1 during diagnostic read.
08h Error in diagnostic status byte #2 during diagnostic read.
09h Station address from diagnostic read does not match.
0Ah Timeout waiting for IO update.
0Bh Warning: Slave watchdog is not enabled.
Note: If the Status code is 01 or 03, the upper byte must be interpreted using the below “Extended Status” tables (2 tables 1 each for 01 and 03 status codes)

Word 3—9 Reserved for future use. Word 10 of the Get Device Status command block should specify a minimum of 9 words to accommodate possible future use of this space.

Get Device Status Code 01h Extended Status Codes - High Byte of Word 2
Status Meaning
00h No Extended codes available.
01h No response or NAK (not acknowledged) after sending the first diagnostic status request to the slave.
02h No response or NAK after sending parameter data to the slave.
03h No response or NAK after sending configuration check data to the slave.
04h No response or NAK after sending the second diagnostic status request to the slave.
05h Invalid response after sending the first diagnostic status request to the slave.
06h Invalid response after sending parameter data to the slave.
07h Invalid response after sending configuration check data to the slave.
08h Response to configuration check packet was non-zero length(slave should never return anything).
09h Invalid response after sending the second diagnostic status request to the slave.

Get Device Status Code 03h Extended Status Codes - High Byte of Word 2
Status Meaning
0Ah Error in data update during configuration.
0Bh No response or NAK when updating data while online.
#END#

Memory_Address
This and previous word specify the location in the PLC where the response will be written. The value entered is the offset (0-based) from the beginning of PLC memory for the memory type and mode specified in previous parameter. This offset will be either in bits, bytes, or words depending on the mode specified (for example, if previous parameter = %I and this parameter = 2, then the starting address will be %I9). Valid ranges of values depend on the PLC’s memory ranges.
#END#

Max_Size_Of_Response_Area
Max_Size_Of_Response_Area specifies the size of the memory block for the response. The COMMREQ has built-in future expansion space in the response field. The Response Memory Size (including the future expansion space) is 9 words. In the current version of firmware 1.12, the response size is 2 words and only 2 words are written to memory. The user is responsible for assuring that this area is large enough to contain the requested data without overwriting other application data. The user is responsible for assuring that this area is large enough to contain the requested data without overwriting other application data. It is recommended that the future expansion space be allocated initially, to avoid problems if future firmware upgrades use more than 2 words for the response.
#END#

Slave_Number
Slave_Number specifies the address of the device the COMMREQ is retrieving device status from. If the address of the master, or a slave which is not, on the bus is entered a COMMREQ Status Word response of 4 will be returned. Range: 0 to 125.
#END#

Memory_Type_Master_Status
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Response written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of Command code that this data block is replying to. (0x0002)
Word 2 Status Code Code indicating the status of the Master module. See tables below for meaning of the code
Get Master Status Network Parameter Errors
The following status errors may occur when you set the network parameters. Values are in hexadecimal.
Status Meaning
00h No error
01h Bad command
02h Bad baud rate
03h Bad station address
04h Bad high station address
05h Bad token rotation time
06h Bad slot time
07h Bad idle time 1
08h Bad idle time 2
09h Bad ready time
0Ah Bad quiet time
0Bh Bad gap update time
0Ch Bad token retry
0Dh Bad message retry
0Eh Bad token error limit
0Fh Bad response error limit
10h Baud detect error
Get Master Status Configuration Errors
The following errors may occur when you configure the Master through the init file generated by the configuration tool.
Status Meaning
20h Bad check pattern
21h Binary configuration too short
22h Binary configuration too long
23h Bad checksum
24h Invalid CPU header
25h Invalid slave Rx type
26h Rx overflow
27h Tx overflow
28h Master extended allocation error
29h Invalid Configuration Fileformat
2Ah Parse Configuration file error
2Bh Failed to go online
Get Master Status Flash Programming Errors
The following errors may occur when you program flash memory.
Status Meaning
30h No configuration
31h Bad ID
32h Erase error
33h Programming error
34h Verification error
35h Timeout waiting for IO update
36h Warning: Slave watchdog is not enabled
Get Master Status Fatal Errors
The following are fatal errors. The module must be reset to resume operation.
Status Meaning
80h Internal error
81h Out of Data Structure Buffers
82h Host Watchdog byte
83h Heap allocation failure
84h Shared heap allocation failure

Words 3-9 Reserved for future use Word 10 of the Get Master Status command block should specify a minimum of 9 words to accommodate possible future use of this space.
#END#

Memory_Type_Device_Diagnostics
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Response written to location specified by this and next word:
Word Name Type Description
Word 1 Command Code UINT2 Command code that this data block is replying to (0x0004)
Word 2 Size of Diagnostics UINT2 The size of the data. If it is greater than the memory area specified in word 10 of the Get Device Diagnostics command block, the COMMREQ will fail, returning a 7 in the COMMREQ Status Word.
Word 3 Diagnostics BYTE The diagnostics of the given slave.
#END#

Memory_Type_Read_Header
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Read Module Header Reply Data Format for Master written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of Command Code that this data block is replying to (0x0005)
Word 2 ModuleType A value of 2 indicates the module is a Master. Contains 1 if the module is a Slave.
Word 3 PfbStatus PROFIBUS Status register, also can be read using the Get Master Status COMMREQ.
Word 4 ModuleVersion Module firmware version 0112h = 1.12
Word 5 ErrLanOffline Counter. LAN went offline due to errors.
Word 6 DiagConf Total confirmations
Word 7 DiagInd Total indications
Word 8 ErrNotOk Total not OK confirmations and indications
Word 9,10 DiagTokHldTime Instantaneous token hold time
Word 11,12 DiagMinTokHldTime Minimum token hold time
Word 13 DiagMasterUpdate Master I/O update cycles completed
Word 14 ErrMasErr Master- & gt; DP slave errors
Word 15 ErrMasReConfig Master- & gt; DP went offline and had to be reconfigured
Word 16,17 DiagMasScanTime Master scan time(us)
Word 18,19 DiagMasMaxScanTime Maximum master scan time(us)
Word 20 ErrInvReqLen Invalid request length error counter
Word 21 ErrFifo FIFO overflow error counter
Word 22 ErrRxOverun Receive overrun error counter
Word 23 ErrDblTok Double token error counter
Word 24 ErrRespErr Response error counter
Word 25 ErrSynErr General network error counter
Word 26 ErrNetTout Network timeout error counter
Word 27 ErrHsa Station higher than HighestAddressedStation was heard counter
Word 28 ErrStn Duplicate station detected counter
Word 29 ErrPasTok Unable to pass token counter
Word 30 ErrLasBad Active station list is invalid
Word 31 ErrInternal Internal errors
Word 32 ErrArg Argument errors
Word 33 ErrEventOverun A new event occurred before the last one was cleared
Note: If the Name starts with Err, the value stops at the maximum. If the Name starts with Diag the count rolls over to zero.
#END#

Max_Size_Of_Response_Area_RH
Response Memory Size specifies the size of the memory block for the response. The Response Memory Size is 33 words. If the Response Memory Size is set smaller than 33, the COMMREQ will fail with a 7 in the COMMREQ Status Word. The user is responsible for assuring that this area is large enough to contain the requested data without overwriting other application data.
#END#

Memory_Type_Clear_Counters
This and next word specify the location in the PLC where the response will be written.
Clear Counters Reply Data Format written to location specified by this and next word:
Word Name Description
Word 1 Command Code Echo of Command code that this data block is replying to. (0x0006)
Word 2 Status Code Reports 1 for success and 0 for failure.
#END#

Max_Size_Of_Response_Area_CC
Response Memory Size specifies the size of the memory block for the response. The Response Memory Size is 2 words. If the Response Memory Size (word 10 in the
Clear Counters command block) is set greater than 2, the COMMREQ will succeed. The unneeded memory locations are not written.
#END#


Commreq_Wizard.zip > CPU_Ports.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,SNP,RTU,Serial_IO,CR_Task,Data_Block_Len,Wait_Flag,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,TmOut,BPC,Stop_Bit,Interface,Duplex_Mode,Device_ID,Dev_ID_RTU,NU_SIO,NU_SNP,Slot_No,NU_RTU
1,Type Of Parameter,Select,List,List,List,Dependent,Task_Dependent,Select,Value,Value,Constant,Task_Dependent,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,String_Fix,String_Fix,Zeroes,Zeroes,1,Zeroes
2,Detailed Name,CPU Port Tasks,SNP,RTU,Serial IO,Commreq_Task_No,Length of Data Block,Wait / No Wait Mode,Idle Timeout Value,Maximum Communication Time,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Time Out,Bits Per Character,Stop_Bit,Interface,Duplex_Mode,Device_ID1,Dev_ID_RTU,Reserved,Not used (location),,Reserved
3,Help,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,TASK input at Commreq function block,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,,Not Available
4,Location in Command Block,SNP,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Interface,0,1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18,16T21,16T17,,12T21
5,Values,RTU,Protocol,Protocol,Protocol,19,16;16;16,0;1,0,0,65520,1;3;5;0,0;1;2,6;5;4;3;2;1;0,0;1;2,0;1;2,0;1;2;3,0;1;2;3,0;1,0;1,0;1,0;1;2,SNPID1A,2,,,,
6,Options if Applicable,Serial_IO,Port_Mode,Port_Mode,Port_Mode,20,SNP,No Wait Mode,,,,,Slave,19200,None,Hardware,None,Long,7 Bits,1 Stop Bit,RS232 (Port 1),2 Wire,8,2,,,,
7,Options if Applicable,,Data_Rate,Data_Rate,Data_Rate,,RTU,Wait Mode,,,,,Master,9600,Odd,None,10 ms,Medium,8 Bits,2 Stop Bits,RS485 (Port 2),4 Wire,,,,,,
8,Options if Applicable,,Parity,Parity,Parity,,Serial_IO,,,,,,Peer,4800,Even,Software,100 ms,Short,,,,Point to Point,,,,,,
9,Options if Applicable,,Flow_Control,Flow_Control,Flow_Control,,,,,,,,,2400,,,500 ms,None,,,,,,,,,,
10,Options if Applicable,,Turn_Delay,Duplex_Mode,Turn_Delay,,,,,,,,,1200,,,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,,TmOut,Dev_ID_RTU,TmOut,,,,,,,,,600,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,BPC,NU_RTU,BPC,,,,,,,,,300,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,Stop_Bit,,Stop_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,Device_ID,,Duplex_Mode,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,NU_SNP,,NU_SIO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16
17
18
19
20
21


Commreq_Wizard.zip > Copy of Decode.csv

Id,Supported_CWS,,CW_2003,CW_2004,CW_2010,CW_2001,,CW_3000,CW_3001,CW_3003,CW_3004,,CW_4300,CW_4301,CW_4302,CW_4303,CW_4304,CW_4399,CW_4400,CW_4401,CW_4402,CW_4403,,CW_6001,CW_6002,CW_6003,CW_6004,CW_6101,CW_6102,CW_6103,CW_6109,CW_6110,CW_6111,CW_6112,CW_6113,,CW_7000,CW_7001,CW_7002,CW_7003,CW_7004,CW_7005,CW_7101,CW_7102,CW_7200,CW_7201,CW_7202,CW_7203,CW_7204,CW_7205,CW_7206,CW_7207,CW_7208,CW_7209,CW_7210,CW_7211,CW_7212,CW_7213,CW_7214,CW_7215,CW_7216,CW_7217,CW_7218,CW_7300,CW_7400,,CW_8000,CW_8001,CW_8002,CW_8003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CW_0,CW_1,CW_2,CW_3,CW_4,CW_5,CW_6,CW_7,CW_8,CW_9,CW_13,CW_14,CW_15,,,CW_65520,CW_57857,CW_53249,CW_53505,CW_53761,CW_54017,CW_55300,CW_55556,CW_55812,CW_56068,CW_58625
1,CW_2003,,Unique2,Unique2,Unique2,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique2,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,CW_257,CW_513,CW_769,CW_1025,CW_258,CW_514,CW_770,CW_1026,CW_259,CW_515,CW_771,CW_1027,CW_260,CW_516,CW_772,CW_1028,CW_261,CW_517,CW_773,CW_1029,CW_262,CW_518,CW_774,CW_1030,CW_263,CW_519,CW_775,CW_1031,CW_264,CW_520,CW_265,CW_521,CW_778,CW_1034,CW_267,CW_523,CW_779,CW_1035,CW_271,CW_527,CW_783,CW_1039,CW_277,CW_533,CW_789,CW_1045,CW_281,CW_537,CW_793,CW_1049,CW_287,CW_543,CW_799,CW_1055,CW_288,CW_50,,Unique1,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Unique1,Select,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,,,Unique2,Select,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1,Unique1
2,CW_2004,,Reserved,Reserved,Reserved,SRTP_Ethernet,,ModbusTCP_Ethernet,ModbusTCP_Ethernet,Reserved,ModbusTCP_Ethernet,,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,,Modbus_RTU,Modbus_RTU,Modbus_RTU,Modbus_RTU,,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Unique1,Select,,PCM,Select the device,Select the device,Select the device,Select the device,Select the device,Select the device,DeviceNet,Select the device,DeviceNet,Genius,Genius,Genius,,,Select the Device,Select the device,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate,Motion_Mate
3,CW 2010,,17,17,17,Abort Channel,,Open ModbusTCP Connection,Close ModbusTCP Connection,8,Write Data ModbusTCP,,Initialize Port 4300,Set Up Input Buffer 4301,Flush Input Buffer 4302,Read Port Status 4303,Write Port Control 4304,Cancel Operation 4399,Autodial 4400,Write Bytes 4401,Read Bytes 4402,Read String 4403,,Set Q Response,Clear CCM Diagnostic Status Word,Read CCM Diagnostic Status Words to Source Reg,Software Configuration Command,Read Target to Source Memory Register Table,Read Target to Source Memory Input Table,Read Target to Source Memory Output Table,Read Q Response to Source Register Table,Single Bit Write,Write to Target from Source Register Table,Write to Target from Source Input Table,Write to Target from Source Output Table,,Clear Diagnostic Status Words,Read Diagnostic Status Words,Change SNP ID,Set X Status Bits Address,Disable Break Free SNP Slave Operation,Enable Break Free SNP Slave Operation,X Read,X Write,Attach,Change Privilege Level,Read System Memory,Write System Memory,Read Task Memory,Write Task Memory,Read Program Block Memory,Write Program Block Memory,PLC Short Status,Return Control Program Name,Return Controller Type And ID,Return PLC Time Date,Return Fault Table,Set PLC Time Date,Toggle Force System Memory,Establish Datagram,Update Datagram,Cancel Datagram,Update Real Time Datagram,Long Attach,Autodial,,Clear RTU Master Diagnostic,Read RTU Master Dignstic Stat,Send RTU Rd Frce Preset Qry,Send RTU Diagnostic Query,,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,The HSC Counter Type is,The HSC Counter Type is,The HSC Counter Type is,The HSC Counter Type is,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,Select the HSC Counter Type,HSC_Counter_Type_C,Select the HSC Counter Type,,PCM Reset,,,,,,,Send Device Explicit Extended,,Read Module Header,Dequeue Datagram,Send Datagram,Request Datagram Reply,,,7,,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,User Data Table,Parameter Load
4,CW_2001,,1;3,1;3,1;3,,,,,1-4;7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,For Counter 1.,For Counter 2.,For Counter 3.,For Counter 4.,Load Preload 2 Value,,,,ProfibusDP Master;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Master;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Slave;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Master;DeviceNet;PCM,ProfibusDP Master;ProfibusDP Slave;DeviceNet,ProfibusDP Master;ProfibusDP Slave;DeviceNet,,Genius;DeviceNet,,,,,,,1;3;5,HSC Type A;HSC Type B;HSC Type C;Analog Combination Module,,,,,,,,,
5,CW_3000,,SRTP_Ethernet:Establish Read Channel IP,SRTP_Ethernet:Establish Write Channel IP,SRTP_Ethernet:Send Information Report IP,,,,,ModbusTCP_Ethernet:Read Data Mem ModbusTCP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A,Type A,Type A,Type A,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type A;Type B;Type C;Type D,Type A;Type B;Type D,Type A;Type B,Type A;Type B,Type D,Type D,Type E,Type E,Type E,Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,Type A;Type B;Type D;Type E,Type A;Type B,Type A;Type B,,Type A;Type B;Type C;Type D;Type E,,,ProfibusDP_Master:Get Slave Status,ProfibusDP_Master:Get Master Status,ProfibusDP_Slave:Get Slave Status,ProfibusDP_Master:Get Device Diagnostics,ProfibusDP_Master:Read Module Header,ProfibusDP_Master:Clear Counters,,Genius:Enable Disable Outputs,,,,,,,SNP:Configure Ports,Data_Send_To_Module:HSC Type A,,,,,,,,,
6,CW_3001,,SRTP_Ethernet:Establish Read Channel Symbolic Name,SRTP_Ethernet:Establish Write Channel Symbolic Name,SRTP_Ethernet:Send Information Report Symbolic Name,,,,,ModbusTCP_Ethernet:Read Exception Status ModbusTCP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load High Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Set Counter Direction,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Timebase,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_A:Load Velocity,HSC_Counter_Type_D:Load Home Value,HSC_Counter_Type_D:Load Home Value,HSC_Counter_Type_E:Load Outpulse ms,HSC_Counter_Type_E:Load Outpulse ms,HSC_Counter_Type_E:Set Preset Accumulator,HSC_Counter_Type_E:Set Preset Accumulator,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_A:Load Preload Value,,HSC_Counter_Type_A:Load Oscillator Value,,,DeviceNet:Send Device Explicit,DeviceNet:Receive Server Explicit,DeviceNet:Send Server Explicit,DeviceNet:Get Detailed Device Status,ProfibusDP_Slave:Read Module Header,ProfibusDP_Slave:Clear Counters,,DeviceNet:Send Server Explicit Extended,,,,,,,Modbus_RTU:Configure Ports,Data_Send_To_Module:HSC Type B,,,,,,,,,
7,CW_3003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load High Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_B:Load Accumulator Increment,,,,,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Timebase,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,HSC_Counter_Type_B:Load Velocity,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_B:Load Preload Value,,HSC_Counter_Type_B:Load Oscillator Value,,,PCM_Megabasic:Megabasic,PCM_Megabasic:Megabasic,PCM_Megabasic:Megabasic,PCM_Megabasic:Megabasic,DeviceNet:Get Detailed Server Status,DeviceNet:Get Status Info,,,,,,,,,Serial_IO:Configure Ports,Data_Send_To_Module:HSC Type C,,,,,,,,,
8,CW_3004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Accumulator Value,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Value,,,HSC_Counter_Type_C:Load High Limit,HSC_Counter_Type_D:Load High Limit,,,HSC_Counter_Type_C:Load Low Limit,HSC_Counter_Type_D:Load Low Limit,,,HSC_Counter_Type_C:Load Accumulator Increment,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Increment,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Timebase,HSC_Counter_Type_D:Load Timebase,,,HSC_Counter_Type_C:Load Velocity,HSC_Counter_Type_D:Load Velocity,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_C:Load Preload 1 Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preload Value,,,,HSC_Counter_Type_C:Load Oscillator Value,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data_Send_To_Module:Analog Combination Module,,,,,,,,,
9,CW_4300,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Value,,,,HSC_Counter_Type_D:Load High Limit,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Low Limit,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Accumulator Increment,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Timebase,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Velocity,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_D:Load Preload Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preload Value,,,,HSC_Counter_Type_D:Load Oscillator Value,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10,CW_4301,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset On Value,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset ON Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Load Preset OFF Value,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Enable Disable Preset OFF Interrupt,HSC_Counter_Type_E:Load Preload Value,,,,,HSC_Counter_Type_E:Load Oscillator Value,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11,CW_4302,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,CW_4303,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,CW_4304,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9070,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,CW_4399,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CW_0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,CW_4400,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Select,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,CW_4401,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Select the device
17,CW_4402,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18,CW_4403,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PCM;HSC Counter Type A;HSC Counter Type B;HSC Counter Type C;HSC Counter Type D;HSC Counter Type E
19,CW_6001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PCM:PCM Reset
20,CW_6002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_A:Null Command
21,CW_6003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Null Command
22,CW_6004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Null Command
23,CW_6101,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Null Command
24,CW_6102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_E:Null Command
25,CW_6103,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
26,CW_6109,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
27,CW_6110,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Input Module Configuration; Output Module Configuration;HSC Counter Type A;HSC Counter Type B;HSC Counter Type C;HSC Counter Type D;HSC Counter Type E
28,CW_6111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Analog_Module:Input_Module Configuration
29,CW_6112,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Analog_Module:Output_Module_Configuration
30,CW_6113,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_A:Null_Command
31,CW_7000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_B:Null_Command
32,CW_7001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_C:Null_Command
33,CW_7002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_D:Null_Command
34,CW_7003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HSC_Counter_Type_E:Null_Command
35,CW_7004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
36,CW_7005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
37,CW_7101,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
38,CW_7102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
39,CW_7200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40,CW_7201,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
41,CW_7202,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
42,CW_7203,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
43,CW_7204,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,CW_7205,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,CW_7206,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,CW_7207,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,CW_7208,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
48,CW_7209,
49,CW_7210,
50,CW_7211,
51,CW_7212,
52,CW_7213,
53,CW_7214,
54,CW_7215,
55,CW_7216,
56,CW_7217,
57,CW_7218,
58,CW_7300,
59,CW_7400,
60,CW_8000,
61,CW_8001,
62,CW_8002,
63,CW_8003,HSC
64,CW_0,CW_257
65,CW_1,CW_513
66,CW_2,CW_769
67,CW_3,CW_1025
68,CW_4,CW_258
69,CW_5,CW_514
70,CW_6,CW_770
71,CW_7,CW_1026
72,CW_8,CW_259
73,CW_9,CW_515
74,CW_13,CW_771
75,CW_14,CW_1027
76,CW_15,CW_260
77,CW_65520,CW_516
78,CW_57857,CW_772
79,CW_53249,CW_1028
80,CW_53505,CW_261
81,CW_53761,CW_517
82,CW_54017,CW_773
83,CW_55300,CW_1029
84,CW_55556,CW_262
85,CW_55812,CW_518
86,CW_56068,CW_774
87,CW_58625,CW_1030
88,,CW_263
89,,CW_519
90,,CW_775
91,,CW_1031
92,,CW_264
93,,CW_520
94,,CW_265
95,,CW_521
96,,CW_778
97,,CW_1034
98,,CW_267
99,,CW_523
100,,CW_779
101,,CW_1035
102,,CW_271
103,,CW_527
104,,CW_783
105,,CW_1039
106,,CW_277
107,,CW_533
108,,CW_789
109,,CW_1045
110,,CW_281
111,,CW_537
112,,CW_793
113,,CW_1049
114,,CW_287
115,,CW_543
116,,CW_799
117,,CW_1055
118,,CW_288
119,,CW_50
120,,
121,,
122,,
123,,
124,,
125,,
126,,
127,,
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154


Commreq_Wizard.zip > ProfibusDP_Master.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Profibus_Task_Id,Get Slave Status,Get Master Status,Get Device Diagnostics,Read Module Header,Clear Counters,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Memory_Type_Device_Status,Memory_Address,Max_Size_Of_Response_Area,Slave_Number,Memory_Type_Master_Status,Memory_Type_Device_Diagnostics,Memory_Type_Read_Header,Max_Size_Of_Response_Area_RH,Memory_Type_Clear_Counters,Max_Size_Of_Response_Area_CC,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Constant,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Select,Value,Constant,Range,Select,Select,Select,Constant,Select,Constant,,2
2,Detailed Name,Profibus Tasks,Task Id for Commreq,Get Slave Status,Get_Master_Status,Get_Slave_Diagnostics,Read_Module_Header,Clear_Counters,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Memory_Type,Memory_Address,Max_Size_Of_Response_Area,Slave_Number,Memory_Type,Memory_Type,Memory_Type,Max_Size_Of_Response_Area,Memory_Type,Max_Size_Of_Response_Area,,3
3,Help,Refer help file,Always 1,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,4
4,Location in Command Block,Get Slave Status,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,7,7,7,9,7,9,,5
5,Values,Get Master Status,1,Memory_Type_Device_Status,Memory_Type_Master_Status,Memory_Type_Device_Diagnostics,Memory_Type_Read_Header,Memory_Type_Clear_Counters,,5;4;5;4;4,0,70;72;8;10;12,1,0,0,1;2;4;5;6,8;10;12;16;18;20;22,0,9,0T126,8;10;12;16;18;20;22,8;10;12;16;18;20;22,8;10;12;16;18;20;22,33,8;10;12;16;18;20;22,2,,6
6,Options if Applicable,Get Device Diagnostics,,Memory_Address,Memory_Address,Memory_Address,Memory_Address,Memory_Address,,,,%I,,,,,%R,,,,%R,%R,%R,,%R,,,7
7,Options if Applicable,Read Module Header,,Max_Size_Of_Response_Area,Max_Size_Of_Response_Area,Max_Size_Of_Response_Area,Max_Size_Of_Response_Area_RH,Max_Size_Of_Response_Area_CC,,,,%Q,,,,,%AI,,,,%AI,%AI,%AI,,%AI,,,8
8,Options if Applicable,Clear Counters,,Slave_Number,Profibus_Task_Id,Slave_Number,Profibus_Task_Id,Profibus_Task_Id,,,,%R,,,,,%AQ,,,,%AQ,%AQ,%AQ,,%AQ,,,9
9,Options if Applicable,,,Profibus_Task_Id,,Profibus_Task_Id,,,,,,%AI,,,,,%I_Byte_Mode,,,,%I_Byte_Mode,%I_Byte_Mode,%I_Byte_Mode,,%I_Byte_Mode,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,,,,,%AQ,,,,,%Q_Byte_Mode,,,,%Q_Byte_Mode,%Q_Byte_Mode,%Q_Byte_Mode,,%Q_Byte_Mode,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte_Mode,,,,%T_Byte_Mode,%T_Byte_Mode,%T_Byte_Mode,,%T_Byte_Mode,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte_Mode,,,,%M_Byte_Mode,%M_Byte_Mode,%M_Byte_Mode,,%M_Byte_Mode,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable
17,Options if Applicable
18,Options if Applicable
19,Options if Applicable
20,Options if Applicable
21,Options if Applicable
22,Options if Applicable
23,Options if Applicable
24,Options if Applicable
25,Options if Applicable
26,Options if Applicable
27,Options if Applicable
28,Options if Applicable
29,Options if Applicable
30,Options if Applicable
31,Options if Applicable
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > NCM.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,NCM_Task_Id,NCM Config As DeviceNet Master,NCM Config As DeviceNet Slave,NCM Config As DeviceNet Master And Slave Combined,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Master_Address,Master_Baud_Rate,Master_NU1,Master_NU2,Slave_NU,Reserved,Number_Of_Slaves,Slave_Address,Slave_IO_Mode,Slave_I_Data_Length,Slave_AI_Data_Length,Slave_Q_Data_Length,Slave_AQ_Data_Length,Length_Of_I,Length_Of_AI,Length_Of_Q,Length_Of_AQ,NCM_Slave_Comm_Mode,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,,Constant,Select,Select,Value,Value,Value,Constant,Range,Select,Zeroes,Zeroes,Zeroes,Zeroes,No_Of_Parameters,Range,Select,Select,Range,Select,Range,Select,Range,Select,Range,Select,2
2,Detailed Name,NCM Tasks,Task Id for Commreq,NCM_Config_As_DeviceNet_Master_Only,NCM_Config_As_DeviceNet_Slave_Only,NCM_Config_As_DeviceNet_Master_And_Slave_Combined,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Master_Address,Master_Baud_Rate,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Number_Of_Slaves,Slave_Address,Slave_IO_Mode,Slave_I_Data_Length,Slave_AI_Data_Length,Slave_Q_Data_Length,Slave_AQ_Data_Length,Length_Of_I,Length_Of_AI,Length_Of_Q,Length_Of_AQ,NCM_Slave_Comm_Mode,3
3,Help,Refer help file,Always 0,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Address of Master device,Baud Rate of Master,Not applicable,Not applicable,Not applicable,Not applicable,Number_Of_Slaves,Address of Slave,I/O mode of Slave,I data length of Slave in bits,AI data length of Slave in words,Q data length of Slave in bits,AQ data length of Slave in words,Length_Of_I,Length_Of_AI,Length_Of_Q,Length_Of_AQ, " In the Master case, the NCM Slave communication mode is fixed as UCMM-capable " ,4
4,Location in Command Block,NCM Config As DeviceNet Master,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7L,7H,8T9,10T11,10T10,12T13,0,14L,14H,15L,15H,16L,16H,8L,8H,9L,9H,11,5
5,Values,NCM Config As DeviceNet Slave,0,Master_Address,Master_Address,Master_Address,,8,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,4096,0T63,0;1;2,,,,,0T40,0T63,1;2;4;12,0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248,0T255,0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248,0T255,0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248,0T255,0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248,0T255,0;1,6
6,Options if Applicable,NCM Config As DeviceNet Master And Slave Combined,,Master_Baud_Rate,Master_Baud_Rate,Master_Baud_Rate,,,No Wait Mode,%I,,,,,,125K,,,,,3,,Poll,0 Bits,,0 Bits,,0 Bits,,0 Bits,,UCMM-Capable,7
7,Options if Applicable,,,Master_NU1,Length_Of_I,Master_NU1,,,Wait Mode,%Q,,,,,,250K,,,,,8,,Strobe,8 Bits,,8 Bits,,8 Bits,,8 Bits,,Group_2_Only,8
8,Options if Applicable,,,Master_NU2,Length_Of_AI,Master_NU2,,,,%R,,,,,,500K,,,,,0,,COS_With_Ack,16 Bits,,16 Bits,,16 Bits,,16 Bits,,,9
9,Options if Applicable,,,Reserved,Length_Of_Q,Reserved,,,,%AI,,,,,,,,,,,3,,COS_Without_Ack,24 Bits,,24 Bits,,24 Bits,,24 Bits,,,10
10,Options if Applicable,,,Number_Of_Slaves,Length_Of_AQ,Number_Of_Slaves,,,,%AQ,,,,,,,,,,,Slave_Address,,,32 Bits,,32 Bits,,32 Bits,,32 Bits,,,
11,Options if Applicable,,,NCM_Task_Id,Slave_NU,NCM_Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,Slave_IO_Mode,,,40 Bits,,40 Bits,,40 Bits,,40 Bits,,,
12,Options if Applicable,,,,NCM_Slave_Comm_Mode, ,,,,,,,,,,,,,,,Slave_I_Data_Length,,,48 Bits,,48 Bits,,48 Bits,,48 Bits,,,
13,Options if Applicable,,,,Reserved,,,,,,,,,,,,,,,,Slave_AI_Data_Length,,,56 Bits,,56 Bits,,56 Bits,,56 Bits,,,
14,Options if Applicable,,,,NCM_Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,,Slave_Q_Data_Length,,,64 Bits,,64 Bits,,64 Bits,,64 Bits,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Slave_AQ_Data_Length,,,72 Bits,,72 Bits,,72 Bits,,72 Bits,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,80 Bits,,80 Bits,,80 Bits,,80 Bits
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,88 Bits,,88 Bits,,88 Bits,,88 Bits
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,96 Bits,,96 Bits,,96 Bits,,96 Bits
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,104 Bits,,104 Bits,,104 Bits,,104 Bits
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,112 Bits,,112 Bits,,112 Bits,,112 Bits
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,120 Bits,,120 Bits,,120 Bits,,120 Bits
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,128 Bits,,128 Bits,,128 Bits,,128 Bits
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,136 Bits,,136 Bits,,136 Bits,,136 Bits
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,144 Bits,,144 Bits,,144 Bits,,144 Bits
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,152 Bits,,152 Bits,,152 Bits,,152 Bits
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,160 Bits,,160 Bits,,160 Bits,,160 Bits
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,168 Bits,,168 Bits,,168 Bits,,168 Bits
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,176 Bits,,176 Bits,,176 Bits,,176 Bits
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,184 Bits,,184 Bits,,184 Bits,,184 Bits
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,192 Bits,,192 Bits,,192 Bits,,192 Bits
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,200 Bits,,200 Bits,,200 Bits,,200 Bits
32,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,208 Bits,,208 Bits,,208 Bits,,208 Bits
33,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,216 Bits,,216 Bits,,216 Bits,,216 Bits
34,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,224 Bits,,224 Bits,,224 Bits,,224 Bits
35,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,232 Bits,,232 Bits,,232 Bits,,232 Bits
36,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,240 Bits,,240 Bits,,240 Bits,,240 Bits
37,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,248 Bits,,248 Bits,,248 Bits,,248 Bits
38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > ModbusTCP_Ethernet_Help.txt

Dev_Tasks
To program communications over the Ethernet network using Modbus/TCP(R) Channel commands use Communications Request (COMMREQ) Modbus/TCP Channel commands.
Reference: TCP/IP Ethernet Communications for the Series 90 PLC User's Manual GFK-1541B.
#END#

Ethernet_Module_Task_Id
0 for all ModbusTCP Ethernet interface
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Open ModbusTCP Connection
The Open Modbus/TCP COMMREQ requests the communication subsystem to associate a channel with a remote Modbus/TCP device. Using which PLC may transfer data to and from a remote device. Once a channel is allocated for Modbus/TCP Client communications, the channel remains allocated. The channel connection is released only when: the application program closes the channel, the channel is automatically closed because the PLC transitions to STOP, or the underlying TCP connection is terminated.
#END#

Close ModbusTCP Connection
Close ModbusTCP Connection closes a Modbus/TCP Client Connection by issuing the Close Modbus/TCP Client Connection COMMREQ. The Close COMMREQ closes the underlying connection and frees the channel for other communication tasks. An error response is returned if the channel number in the COMMREQ identifies a non-
Modbus/TCP Client connection or an inactive channel.
#END#

Read Data Mem ModbusTCP
The Read Data from a Modbus/TCP Device COMMREQ requests a data transfer from a Modbus/TCP device to the PLC. The Read Data COMMREQ must reference an active Modbus/TCP channel previously established with the Open Modbus/TCP Client Connection COMMREQ. Registers or Coils may be read from the remote Modbus/TCP device.
#END#

Read Exception Status ModbusTCP
The Read Exception Status data from a Modbus/TCP Device COMMREQ requests a data transfer from a Modbus/TCP device to the PLC. This COMMREQ must reference an active Modbus/TCP channel previously established with the Open Modbus/TCP Client Connection COMMREQ.
#END#

Write Data ModbusTCP
The Write Data to a Modbus/TCP Device COMMREQ requests a data transfer from the PLC to a Modbus/TCP server. The Write Data COMMREQ must reference an active Modbus/TCP channel previously established with the Open Modbus/TCP Client Connection COMMREQ. Registers or Coils may be written to the remote Modbus/TCP device. A PLC data area is the source for the data written to the Modbus/TCP device. The source of data can be any of the PLC data areas.
#END#

Channel_Number
Channel Number specifies the channel number to be used by Commreq for the Modbus/TCP Client connection. Channels 1-16 are valid for Client communications.
#END#

Address_Type
Address Type specifies the type of IP Address specified for the remote device. A value of one (1) is required in this word.
#END#

Length_of_IP_Address
Length of IP Address specifies the length of the IP Address. A value of four (4) is required in this word.
#END#

IP_Address
IP Address 1 specifies the value of the first octet of the IP Address.
Below are the global and other specialized IPv4 address blocks that have been assigned by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). It does not address IPv4 address space assigned to operators and users through the Regional Internet Registries. It also does not address allocations or assignments of IPv6 addresses or autonomous system numbers.
Address Block Present Use
*************************************************************************************************
0.0.0.0 'This' Network (Not a valid IP address). This refers to source hosts on 'this' network
10.0.0.0 Private-Use Networks
4.0.0.0 Public-Data Networks
24.0.0.0 Cable Television Networks
39.0.0.0 Reserved but subject to allocation
127.0.0.0 Loopback
128.0.0.0 Reserved but subject to allocation
169.254.0.0 Link Local
172.16.0.0 Private-Use Networks
191.255.0.0 Reserved but subject to allocation
192.0.0.0 Reserved but subject to allocation
192.0.2.0 Test-Net
192.88.99.0 6to4 Relay Anycast
192.168.0.0 Private-Use Networks
198.18.0.0 Network Interconnect Device Benchmark Testing
223.255.255.0 Reserved but subject to allocation
224.0.0.0 Multicast
240.0.0.0 Reserved for Future Use
*************************************************************************************************
AVOID THESE ADRESSES.
#END#

Modbus_Function_Code
Registers or Coils data may be read from the remote Modbus/TCP device. The Modbus Function Code specifies the data type.
#END#

Modbus_Fx_Code_Exc_Stat
Exception status data may be read from the remote Modbus/TCP device. The Modbus Function Code specifies the data type.
#END#

Local_PLC_Memory_Type
Local PLC Memory Type: This Words and next specify the location in the local PLC where the Ethernet Interface will store data received from the remote device
#END#

Local_PLC_Starting_Address
Local PLC Memory Address determines the starting address in the local PLC in which the data from the remote device is to be stored. The value entered is the offset (1- based) from the beginning of PLC memory for the memory type and mode specified in previous Word. This offset will be either in bits, bytes, or words depending on the mode specified. Valid ranges of values depend on the PLC’s memory ranges. The user is responsible for assuring that this area is large enough to contain the requested data without overwriting other application data.
#END#

Address_In_Remote_Server
Remote Device Address specifies the address in the remote Modbus/TCP device. Note: The function code determines the Modbus address area 3xxxx or 4xxxx, This word is the address within this area (e.g. you enter 200 not 30200 for accessing 30200). For Read, local PLC will read this address for write local PLC will write at this address.
#END#

Address_In_Remote_Server_C
For " Read Exception Status ModbusTCP " , Address In Remote Server is always 0.
#END#

NoOfRegs_in_RmtDevice_C
For " Read Exception Status ModbusTCP " , No Of Registers in Remote Device is always 1.
#END#

No_Of_Registers_in_Rmt_Device
Number Registers in Remote Device specifies the quantity of registers (16bit words) to read/write from the remote device.
#END#

Unit_Identifier
Unit Identifier is the Modbus/TCP Unit Identifier, a special control code used in a Modbus/TCP message. The default is 1.This value is 1 for most Modbus/TCP devices except if an Ethernet to Serial bridge is used to multidrop to Modbus RTU devices.
#END#

Modbus_Function_WriteCode
Registers or Coils may be written to the remote Modbus/TCP device. The Modbus Function Code specifies the data type. Function Code 5, Force Single Coil, is the only coil operation supported by the Modbus/TCP Client. This function forces a Coil On or Off. To force a coil off, the value zero (0) is used as COMMREQ data value. To force a coil on, the value one (1) is used as the COMMREQ data value.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Modbus_RTU_Slave.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev Tasks,,Initialize RTU Master Port,,Data Block Len,Wait Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle Tmout,Max Comm Tm,Command Word,Protocol,Port Mode,Data Rate,Parity,Flow Control,Turn Delay,TmOut,BPC,Stop Bit,Interface,Duplex Mode,Slave Device ID,NU Init,Slot No
1,Type Of Parameter,Select,,List,,Task Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Task Dependent,Constant,Select,Select,Select,Select,Constant,Constant,Constant,Constant,Select,Constant,Value,Zeroes,1
2,Detailed Name,CPU Port Tasks,,Initialize RTU Master Port,,Length of Data Block,Wait No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle Timeout Value,Maximum Communication Time,Command Word,Protocol,Port Mode,Data Rate,Parity,Flow Control,Turn Delay,Time Out,Bits Per Character,Stop Bit,Interface,Duplex Mode,Slave Device ID,Reserved,
3,Help,Refer Help File,,Refer Help File,,Refer Help File,Refer Help File,Not Available,Not Available,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File
4,Location in Command Block,Initialize RTU Master Port,,Command Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0,14,15,16,17,18,19T21,
5,Values,,,Protocol,,16;16;16,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,65520,3,0;1;2,9;8;7;6;5;4;3;2,0;1;2,0;1,0,,1,0,0;1,0,0,,
6,Options if Applicable,,,Port Mode,,SNP,No Wait Mode,%I,,,,,,Slave,115200 BPS,None,Hardware,,,,,RS232 (Port 1),,,,
7,Options if Applicable,,,Data Rate,,RTU,Wait Mode,%Q,,,,,,Master,57600 BPS,Odd,None,,,,,RS485 (Port 2),,,,
8,Options if Applicable,,,Parity,,Serial IO,,%R,,,,,,Peer,38400 BPS,Even,,,,,,,,,,
9,Options if Applicable,,,Flow Control,,,,%AI,,,,,,,19200 BPS,,,,,,,,,,,
10,Options if Applicable,,,Turn Delay,,,,%AQ,,,,,,,9600 BPS,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,,,TmOut,,,,,,,,,,,4800 BPS,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,,BPC,,,,,,,,,,,2400 BPS,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,Stop Bit,,,,,,,,,,,1200 BPS,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,Interface,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,Duplex Mode,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,,,,Slave Device ID
17,,,,NU Init
18,,,,CR Task
19,,,,
20,,,,
21,,,,


Commreq_Wizard.zip > PCM_Help.txt

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
For CCM protocol related commreqs, use CCM in the device list.
#END#

PCM Reset
Two or more Series 90 PCMs in the same PLC can be reset during the same PLC sweep by using WAIT mode PCM reset COMMREQs provided that the PCMs have release 4.05 or later firmware installed. WAIT mode forces the PLC CPU to send a COMMREQ during the sweep when the COMMREQ function block executes. Consequently, multiple PCMs can be reset in the same sweep by executing a separate COMMREQ for each one during the sweep. Because the PCMs never respond to reset COMMREQs, the WAIT mode timeout values can be made very short to minimize impact of the COMMREQ on sweep time.
#END#


Reset_Command_Value
Select Soft or Hard Reset
#END#


Commreq_Wizard.zip > PCM_Megabasic_Help.txt

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks

#END#

PCM Reset
Two or more Series 90 PCMs in the same PLC can be reset during the same PLC sweep by using WAIT mode PCM reset COMMREQs provided that the PCMs have release 4.05 or later firmware installed. WAIT mode forces the PLC CPU to send a COMMREQ during the sweep when the COMMREQ function block executes. Consequently, multiple PCMs can be reset in the same sweep by executing a separate COMMREQ for each one during the sweep. Because the PCMs never respond to reset COMMREQs, the WAIT mode timeout values can be made very short to minimize impact of the COMMREQ on sweep time.
#END#


Megabasic
The COMMREQ command used to blink or turn off the PCM’s User LED 1. The PCM must be configured using PCOP to permit LED 1 to be controlled by the MegaBasic program.
#END#

Reset_Command_Value
Select Soft or Hard Reset.
#END#

Function
Select the LED function. Note that it is also possible to simply turn the LED on, but this program does not use that indication.
#END#


Commreq_Wizard.zip > NCM.xls

" id " , " NAME OF PARAMETER " , " Dev_Tasks " , " NCM_Task_Id " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Slave " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master_And_Slave_Combined " ,, " Data_Block_Len " , " Wait_Flag " , " Idle_Tmout " , " Max_Comm_Tm " , " Command_Word " , " Master_Address " , " Master_Baud_Rate " , " Master_NU1 " , " Master_NU2 " , " Slave_NU " , " Reserved " , " Number_Of_Slaves " , " Slave_Address " , " Slave_IO_Mode " , " Slave_I_Data_Length " , " Slave_AI_Data_Length " , " Slave_Q_Data_Length " , " Slave_AQ_Data_Length " , " Length_Of_I " , " Length_Of_AI " , " Length_Of_Q " , " Length_Of_AQ " , " NCM_Slave_Comm_Mode " , " Slot_No "
" 1 " , " Type Of Parameter " , " Select " , " Constant_Task " , " List " , " List " , " List " ,, " Constant " , " Select " , " Value " , " Value " , " Constant " , " Range " , " Select " , " Zeroes " , " Zeroes " , " Zeroes " , " Zeroes " , " No_Of_Parameters " , " Range " , " Select " , " Select " , " Range " , " Select " , " Range " , " Select " , " Range " , " Select " , " Range " , " Select " , " 2 "
" 2 " , " Detailed Name " , " NCM Tasks " , " Task Id for Commreq " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master_Only " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Slave_Only " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master_And_Slave_Combined " ,, " Length_of_Data_Block " , " Wait_No Wait Mode " , " Idle_Tmout " , " Maximum_Communication_Time " , " Command_Word " , " Master_Address " , " Master_Baud_Rate " , " Not Used " , " Not Used " , " Not Used " , " Not Used " , " Number_Of_Slaves " , " Slave_Address " , " Slave_IO_Mode " , " Slave_I_Data_Length " , " Slave_AI_Data_Length " , " Slave_Q_Data_Length " , " Slave_AQ_Data_Length " , " Length_Of_I " , " Length_Of_AI " , " Length_Of_Q " , " Length_Of_AQ " , " NCM_Slave_Comm_Mode " , " 3 "
" 3 " , " Help " , " Refer help file " , " Always 0 " , " Refer help file " , " Refer help file " , " Refer help file " ,, " Not Available " , " Not Available " , " Not Available " , " Not Available " , " Not Available " , " Address of Master device " , " Baud Rate of Master " , " Not applicable " , " Not applicable " , " Not applicable " , " Not applicable " , " Number_Of_Slaves " , " Address of Slave " , " I/O mode of Slave " , " I data length of Slave in bits " , " AI data length of Slave in words " , " Q data length of Slave in bits " , " AQ data length of Slave in words " , " Length_Of_I " , " Length_Of_AI " , " Length_Of_Q " , " Length_Of_AQ " , " In the Master case, the NCM Slave communication mode is fixed as UCMM-capable " , " 4 "
" 4 " , " Location in Command Block " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master " , " Task_Id " , " NCM_Task_Id " , " NCM_Task_Id " , " NCM_Task_Id " ,, " 0 " , " 1 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7L " , " 7H " , " 8T9 " , " 10T11 " , " 10T10 " , " 12T13 " , " 0 " , " 14L " , " 14H " , " 15L " , " 15H " , " 16L " , " 16H " , " 8L " , " 8H " , " 9L " , " 9H " , " 11 " , " 5 "
" 5 " , " Values " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Slave " , " 0 " , " Command_Word " , " Command_Word " , " Command_Word " ,, " 8 " , " 0;1 " , " 0 " , " 0 " , " 4096 " , " 0T63 " , " 0;1;2 " ,,,,, " 0T40 " , " 0T63 " , " 1;2;4;12 " , " 0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248 " , " 0T255 " , " 0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248 " , " 0T255 " , " 0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248 " , " 0T255 " , " 0;8;16;24;32;40;48;56;64;72;80;88;96;104;112;120;128;136;144;152;160;168;176;184;192;200;208;216;224;232;240;248 " , " 0T255 " , " 0;1 " , " 6 "
" 6 " , " Options if Applicable " , " NCM_Config_As_DeviceNet_Master_And_Slave_Combined " ,, " Master_Address " , " Master_Address " , " Master_Address " ,,, " No Wait Mode " ,,,,, " 125K " ,,,,, " 3 " ,, " Poll " , " 0 Bits " ,, " 0 Bits " ,, " 0 Bits " ,, " 0 Bits " ,, " UCMM-Capable " , " 7 "
" 7 " , " Options if Applicable " ,,, " Master_Baud_Rate " , " Master_Baud_Rate " , " Master_Baud_Rate " ,,, " Wait Mode " ,,,,, " 250K " ,,,,, " 8 " ,, " Strobe " , " 8 Bits " ,, " 8 Bits " ,, " 8 Bits " ,, " 8 Bits " ,, " Group_2_Only " , " 8 "
" 8 " , " Options if Applicable " ,,, " Master_NU1 " , " Length_Of_I " , " Master_NU1 " ,,,,,,,, " 500K " ,,,,, " 0 " ,, " COS_With_Ack " , " 16 Bits " ,, " 16 Bits " ,, " 16 Bits " ,, " 16 Bits " ,,, " 9 "
" 9 " , " Options if Applicable " ,,, " Master_NU2 " , " Length_Of_AI " , " Master_NU2 " ,,,,,,,,,,,,, " 3 " ,, " COS_Without_Ack " , " 24 Bits " ,, " 24 Bits " ,, " 24 Bits " ,, " 24 Bits " ,,, " 10 "
" 10 " , " Options if Applicable " ,,, " Reserved " , " Length_Of_Q " , " Reserved " ,,,,,,,,,,,,, " Slave_Address " ,,, " 32 Bits " ,, " 32 Bits " ,, " 32 Bits " ,, " 32 Bits "
" 11 " , " Options if Applicable " ,,, " Number_Of_Slaves " , " Length_Of_AQ " , " Number_Of_Slaves " ,,,,,,,,,,,,, " Slave_IO_Mode " ,,, " 40 Bits " ,, " 40 Bits " ,, " 40 Bits " ,, " 40 Bits "
" 12 " , " Options if Applicable " ,,,, " Slave_NU " ,,,,,,,,,,,,,, " Slave_I_Data_Length " ,,, " 48 Bits " ,, " 48 Bits " ,, " 48 Bits " ,, " 48 Bits "
" 13 " , " Options if Applicable " ,,,, " NCM_Slave_Comm_Mode " , " " ,,,,,,,,,,,,, " Slave_AI_Data_Length " ,,, " 56 Bits " ,, " 56 Bits " ,, " 56 Bits " ,, " 56 Bits "
" 14 " , " Options if Applicable " ,,,, " Reserved " ,,,,,,,,,,,,,, " Slave_Q_Data_Length " ,,, " 64 Bits " ,, " 64 Bits " ,, " 64 Bits " ,, " 64 Bits "
" 15 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,, " Slave_AQ_Data_Length " ,,, " 72 Bits " ,, " 72 Bits " ,, " 72 Bits " ,, " 72 Bits "
" 16 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 80 Bits " ,, " 80 Bits " ,, " 80 Bits " ,, " 80 Bits "
" 17 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 88 Bits " ,, " 88 Bits " ,, " 88 Bits " ,, " 88 Bits "
" 18 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 96 Bits " ,, " 96 Bits " ,, " 96 Bits " ,, " 96 Bits "
" 19 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 104 Bits " ,, " 104 Bits " ,, " 104 Bits " ,, " 104 Bits "
" 20 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 112 Bits " ,, " 112 Bits " ,, " 112 Bits " ,, " 112 Bits "
" 21 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 120 Bits " ,, " 120 Bits " ,, " 120 Bits " ,, " 120 Bits "
" 22 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 128 Bits " ,, " 128 Bits " ,, " 128 Bits " ,, " 128 Bits "
" 23 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 136 Bits " ,, " 136 Bits " ,, " 136 Bits " ,, " 136 Bits "
" 24 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 144 Bits " ,, " 144 Bits " ,, " 144 Bits " ,, " 144 Bits "
" 25 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 152 Bits " ,, " 152 Bits " ,, " 152 Bits " ,, " 152 Bits "
" 26 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 160 Bits " ,, " 160 Bits " ,, " 160 Bits " ,, " 160 Bits "
" 27 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 168 Bits " ,, " 168 Bits " ,, " 168 Bits " ,, " 168 Bits "
" 28 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 176 Bits " ,, " 176 Bits " ,, " 176 Bits " ,, " 176 Bits "
" 29 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 184 Bits " ,, " 184 Bits " ,, " 184 Bits " ,, " 184 Bits "
" 30 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 192 Bits " ,, " 192 Bits " ,, " 192 Bits " ,, " 192 Bits "
" 31 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 200 Bits " ,, " 200 Bits " ,, " 200 Bits " ,, " 200 Bits "
" 32 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 208 Bits " ,, " 208 Bits " ,, " 208 Bits " ,, " 208 Bits "
" 33 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 216 Bits " ,, " 216 Bits " ,, " 216 Bits " ,, " 216 Bits "
" 34 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 224 Bits " ,, " 224 Bits " ,, " 224 Bits " ,, " 224 Bits "
" 35 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 232 Bits " ,, " 232 Bits " ,, " 232 Bits " ,, " 232 Bits "
" 36 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 240 Bits " ,, " 240 Bits " ,, " 240 Bits " ,, " 240 Bits "
" 37 " , " Options if Applicable " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 248 Bits " ,, " 248 Bits " ,, " 248 Bits " ,, " 248 Bits "
" 38 "
" 39 "
" 40 "
" 41 "
" 42 "
" 43 "
" 44 "
" 45 "
" 46 "
" 47 "


Commreq_Wizard.zip > Serial_IO_Help.txt

Dev_Tasks
Implementation of serial protocol using Serial I/O COMMREQs may be restricted by the PLC sweep time. Serial I/O is completely driven by the application program, in STOP mode a port configured as Serial I/O reverts to SNP slave for programmer. Serial I/O protocol allows users to write a custom protocol for communicating with various serial devices such as bar code readers or pagers (not all CPUs support both Serial I/O modes). Serial I/O has two modes: Read and Write.
Reference: Series 90 PLC Serial Communications User’s Manual GFK-0582D.
#END#

Configure Ports
All Series 90-30 CPUs have a built-in serial port that is accessed through a connector on the PLC power supply. CPUs 351, 352, and 363 each have two additional serial ports that are accessed by connectors on their faceplates. These three CPUs (IC693CPU351/352/363) have three serial ports. The standard SNP port is
accessed through the power supply connector. Ports 1 and 2 are accessed by connectors on the front of the module (shown in the figure below). For many applications, each port serves as an independent window into the PLC for communicating with other devices, such as industrial computers, pagers, and operator interface terminals. Ports 1 and 2 can also be configured using a Communications Request (COMMREQ) Instruction in a ladder logic program.
Port 1, the top port on these CPUs, is a non-isolated RS-232 compatible port. Port 1 is accessed through a 6-pin RJ-11 connector on the front of the module. This connector has female contacts and is similar to modular jacks commonly used for telephones and modems. GE Fanuc’s serial cable, part number IC693CBL316, is a convenient way to connect to this port. Chapter 8 of this manual contains a data sheet on this cable.
Port 2, the bottom port, is an isolated, RS-485 compatible port. It is accessed through a female, 15-pin, D-shell connector on the front of the module.
Standard SNP Port, accessed through the female, 15-pin, D-shell connector on the PLC power supply, is a non-isolated RS-485 compatible port.
#END#

Initialize Port 4300
This function causes a reset command to be sent to the specified port. It also cancels any COMMREQ currently in progress and flushes the internal input buffer. RTS is set to inactive.
#END#

Set Up Input Buffer 4301
This function can be used to change the size of the internal memory buffer where input data will be placed as it is received. The range of sizes the buffer may be set to is 1 to 2048 bytes. By default, the buffer is set to its maximum of 2048 (“2K”) bytes. Data can be retrieved from the buffer using the Read String or Read Bytes function. It is not directly accessible from the application program. If data is not retrieved from the buffer in a timely fashion, some characters may be lost. Data is read from the buffer in a sequential First-in-First-Out (FIFO) manner. As data is read from the buffer, it is discarded, thus making room for more data.
#END#

Flush Input Buffer 4302
This operation empties the input buffer of any characters received through the serial port but not yet retrieved using a read command. All such characters are lost.
#END#

Read Port Status 4303
This function returns the current status of the port. The following events can be detected:
1. A read request was initiated previously and the required number of characters has now been received or the specified time-out has elapsed.
2. A write request was initiated previously and transmission of the specified number of characters is complete or a time-out has elapsed.
The Port Status data returned by this function indicates the status of various tasks, such as whether or not a task was successfully completed. Each bit in the status word has a separate meaning, so the status of several items can be determined with one of these COMMREQs. A second Port Status word reports on the remaining number of characters in the input buffer. The Port Status memory type (address + 7) can specify either bit type (i.e. %M) or word type (i.e. %R) memory. Bit type memory does not have to be byte-aligned. Memory codes are found earlier in this chapter. Port Status memory consists of two words worth of data. So if bit type memory is specified, 32 consecutive bits (two words worth) will be used starting with the bit specified by “address +8” of the Command Block. If word type memory is specified, two consecutive words will be used starting with the word specified by “address +8” of the Command Block.
Port Status Words: The port status consists of two words: (1) a word reporting the status of various communication functions, and (2) a word reporting the number of characters in the input buffer that have not been retrieved by the application (characters which have been received and are available).
The following table details the meaning of each bit in Port Status Word 1:
Bit Name Definition Meaning
15 RI Read In progress Set Read Bytes or Read String invoked
Cleared Previous Read bytes or String has timed out, been canceled, or finished
14 RS Read Success Set Read Bytes or Read String has successfully completed
Cleared New Read Bytes or Read String invoked
13 RT Read Time-out Set Receive timeout occurred during Read Bytes or Read String
Cleared New Read Bytes or Read String invoked
12 WI Write In progress Set New Write Bytes invoked
Cleared Previously-invoked Write Bytes has timed out, been canceled, or finished
11 WS Write Success Set Previously-invoked Write Bytes has successfully completed
Cleared New Write Bytes invoked
10 WT Write Time-out Set Transmit timeout occurred during Write Bytes
Cleared New Write Bytes invoked
9 CA Character Available Set Unread characters are in the buffer
Cleared No unread characters in the buffer
8 OF OverFlow error Set Overflow error occurred on the serial port or internal buffer
Cleared Read Port Status invoked. (Cleared after port status is read.)
7 FE Framing Error Set Framing error occurred on the serial port
Cleared Read Port Status invoked. (Cleared after port status is read.)
6 PE Parity Error Set Parity error occurred on the serial port
Cleared Read Port Status invoked. (Cleared after port status is read.)
5 CT CTS is active Set CTS line on the serial port is active or the serial port does not have a CTS line
Cleared CTS line on the serial port is not active
4 - 0 U not used, should be 0
#END#

Write Port Control 4304
Write Port Control 4304: This function forces RTS for the specified port:
Operating Notes:
1. For CPU port 2 (RS-485), the RTS signal is tied to the transmit driver. Therefore, control of RTS is dependent on the current state of the transmit driver. If the transmit driver is not enabled, asserting RTS with the Write Port Control COMMREQ will not cause RTS to be asserted on the serial line. The state of the transmit driver is controlled
by the protocol and is dependent on the current Duplex Mode of the port. For 2-wire and 4-wire Duplex Mode, the transmit driver is only enabled during transmitting. Therefore, RTS on the serial line will only be seen active on port 2 (configured for 2-wire or 4-wire Duplex Mode) when data is being transmitted. For point-to-point Duplex Mode, the transmit driver is always enabled. Therefore, in point-to-point Duplex Mode, RTS on the serial line will always reflect what is chosen with the Write
Port Control COMMREQ.
2. Configuring the port control status word can be facilitated by entering the value for the Port Control word (“address +7”) in hexadecimal format:
Use 8000 (hex) to activate RTS (this places a 1 in bit 15, and a 0 in the other bits)
Use 0000 to deactivate RTS
#END#

Cancel Operation 4399
This function cancels the current operations in progress. It can be used to cancel all operations, read operations, or write operations. If a read operation is in progress and there are unprocessed characters in the input buffer, those characters are left in the input buffer and available for future reads. The serial port is not reset.
This function does not update the status of words of the cancelled COMMREQs.
Caution: If this COMMREQ is sent in either Cancel All or Cancel Write mode when a Write Bytes (4401) COMMREQ is transmitting a string from a serial port, transmission is halted. The position within the string where the transmission is halted is indeterminate. In addition, the final character received by the device the CPU is sending to is also indeterminate.
#END#

Autodial 4400
The Autodial command automatically transmits an Escape sequence that follows the Hayes convention. If you are using a modem that does not support the Hayes convention, you may be able to use the Write Bytes command to dial the modem. This feature allows the CPU to automatically dial a modem and send a specified byte string. To implement this feature, the port must be configured for Serial I/O.
For example, pager enunciation can be basically implemented by three commands, requiring three COMMREQ command blocks:
Autodial: 04400 (1130h) Dials the modem.
Write Bytes: 04401 (1131h) Specifies an ASCII string, from 1 to 250 bytes in length, to send from the serial port.
Autodial: 04400 (1130h) It is the responsibility of the PLC application program to hang up the phone connection. This is accomplished by reissuing the autodial command and sending the hang up command string.
#END#

Write Bytes 4401
This operation can be used to transmit one or more characters to the remote device through the specified serial port. The character(s) to be transmitted must be in a word reference memory. They should not be changed until the operation is complete. Up to 250 characters can be transmitted with a single invocation of this operation. The status of the operation is not complete until all of the characters have been transmitted or until a timeout occurs (for example, if hardware flow control is being used and the remote device never enables the transmission).
Caution: If an Initialize Port (4300) COMMREQ is sent or a Cancel Operation (4399) COMMREQ is sent in either Cancel All or Cancel Write mode while this COMMREQ is transmitting a string from a serial port, transmission is halted. The position within the string where the transmission is halted is indeterminate. In addition, the final character received by the device the CPU is sending to is also indeterminate.
#END#

Read Bytes 4402
This function causes one or more characters to be read from the specified port. The characters are first read into an internal input buffer, then read from there into the data area specified in the COMMREQ’s Command Block. The function returns both the number of characters retrieved and the number of unprocessed characters still in the input buffer. If zero characters of input are requested, only the number of unprocessed characters in the input buffer is returned. If insufficient characters are available to satisfy the request and a non-zero value is specified for the number of characters to read, the status of the operation is not complete until either sufficient characters have been received or the time-out interval expires. In either of those conditions, the Port Status words indicate the reason for completion of the read operation. The Port Status words are not updated until the read operation is complete (either due to timeout or when all the data has been received). You can use the Read Port Status Function COMMREQ (4303) to access the status information. If the time-out interval is set to zero, the COMMREQ remains pending until it has received the requested amount of data, or until it is cancelled. If this COMMREQ fails for any reason, no data is returned to the buffer. Any data that was already in the buffer remains, and can be retrieved with a subsequent read request.
#END#

Read String 4403
This function causes characters to be read from the specified port until a specified terminating character is received. The function returns both the number of characters retrieved and the number of unprocessed characters still in the input buffer. If zero characters of input are requested, only the number of unprocessed characters in the input buffer are returned. If the terminating character is not in the input buffer, the status of the operation is not complete until either the terminating character has been received or the time-out interval expires. In either of those conditions, the port status indicates the reason for completion of the read operation. If the time-out interval is set to zero, the COMMREQ remains pending until it has received the requested string, terminated by the specified end character. If this COMMREQ fails for any reason, no data is sent to the buffer. Any data that was already in the buffer remains, and can be retrieved with a subsequent read request.
The return data consists of the number of characters actually read, the number of characters still available in the input buffer after the read is complete (if any), and the actual input characters:
Address Number of characters actually read
Address + 1 Number of characters still available in the input buffer, if any
Address + 2 first two characters (first character is in the low byte)
Address + 3 third and fourth characters (third character is in the low byte)
Address + n subsequent characters
Return Data Block Size
The Return Data memory block, shown above, will consist of:
One word to store the number of characters read
One word to store the number of characters still in the input buffer
One word for every two characters actually read.
So, for example, if 24 characters were read, the data block would be 14 words long. Be sure to allow sufficient room in user memory for this data block.
#END#

Commreq_Task_No
Not Available
#END#

Data_Block_Len
Not Available
#END#

Buffer_Length
It is not possible to set the buffer length to zero. If zero is entered as the buffer length, the buffer size will be set to the 2048 byte default. If a length greater than 2048 bytes are specified, an error is generated.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Command_Word
Not Available
#END#

Task_Id
19 for Port 1 and 20 for port 2
#END#

Port_Status_Memory_Type
Port_Status_Memory_Type
#END#

Port_Status_Memory_Offset
Port_Status_Memory_Offset
#END#

Port_Control_Word
32768 to activate RTS and 0 to deactivate
#END#

Transac_Type
Caution: If this COMMREQ is sent in either Cancel All or Cancel Write mode when a Write Bytes (4401) COMMREQ is transmitting a string from a serial port, transmission is halted. The position within the string where the transmission is halted is indeterminate. In addition, the final character received by the device the CPU is sending to is also indeterminate.
#END#

Modem_Tmout
Modem_Tmout
#END#

No_Bytes_Cmd
Not Available
#END#

Cmd_String
Enter command string. The Autodial command automatically transmits an Escape sequence that follows the Hayes convention. If you are using a modem that does not support the Hayes convention, you may be able to use the Write Bytes command to dial the modem.

For inserting ' & lt; CR & gt; ' in the command just press 'Enter'.
#END#

Xmit_Tmout
Note: Specifying zero as the Transmit time-out sets the time-out value to the amount of time actually needed to transmit the data, plus 4 seconds.
#END#

No_Bytes_Write
Not Available
#END#

Write_String
Enter String to be written.
#END#

Read_Tmout
Read timeout
#END#

No_Bytes_Read
Not Available
#END#

Input_Data_Mem_Type
Memory type for input data.
#END#

Read_Term_Charac
Terminating Character (Carriage Return) Must be between 0 and 255, inclusive
#END#

Input_Data_Mem_Off
Not Available
#END#

Protocol
Not Available
#END#

Port_Mode
Mode of the port: Master /Slave/ Peer.
#END#

Data_Rate
Rate of data transmission.
#END#

Parity
A bit added to a memory word to make the sum of the bits in a word always even (even parity) or always odd (odd parity).
#END#

Flow_Control
The Flow Control field specifies the method of flow control to use at this serial port. Note: The CMM modules do not support hardware flow control when used with an
RS-485 interface. The NONE selection makes use of the signals Transmit Data (TD) and Receive Data (RD) only. The signal Request to Send (RTS), however, is used as a modem keying signal. The RTS signal is energized for the Modem Turnaround Delay interval and during the character transmission; the RTS signal is then immediately de-energized. The HARDWARE selection makes use of the Transmit Data (TD), Receive Data (RD), Request to Send (RTS, Clear to Send (CTS), Data Carrier Detect (DCD), and Data Terminal Ready (DTR). The signals are used in the manner specified by the RS-232 and RS-422/RS-485 electrical standards.
Request to Send (RTS) and Clear to Send (CTS). These signals are used to control the transmission of data to the remote device. The RTS signal is asserted at the beginning of each transmission by the CMM. The actual characters are not transmitted, however, until the CTS signal is returned. Once the characters are transmitted, the RTS signal is immediately removed. As in the case of NONE flow control, a nonzero Modem Turnaround Delay is NOT used to control the operation of the RTS signal. It is simply used to adjust the appropriate protocol timers for any delay in receiving the CTS signal once the RTS signal is asserted. Data Carrier Detect (DCD) and Data Terminal Ready (DTR). These signals are used to control the reception of data from the remote device. The DCD signal, when received from the remote device, essentially forms a request to the CMM to prepare for reception of data. The CMM, in turn, asserts the DTR signal when it is prepared to receive the data. In the CMM, DTR is always asserted; it is never turned off.
#END#

Turn_Delay
The Modem Turnaround Delay field specifies the length of time required by the intervening modems to turn the link around. In the case that NONE flow control is selected, the Modem Turnaround Delay also specifies the length of time that the Request to Send (RTS) signal is asserted before any characters are transmitted.
#END#

TmOut
The Timeout field displays the length of timeouts used.
#END#

BPC
Bits per character
#END#

Stop_Bit
Number of stop bits
#END#

Duplex_Mode
Not Available
#END#

Rack_No
For CPU constant 1
#END#

Slot_No_CPU
Constant 1
#END#


Commreq_Wizard.zip > Motion_Mate_Help.txt

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
Download_Parameters Commreq block can send up to 16 Power Mate APM Parameter values at once. The total data length of the COMM_REQ must be set to 68 bytes (34 words).
#END#

Parameter Load
Supported by MotionMate DSM302 and MotionMate DSM314. Parameter Load Type: Used to load DSM Parameter Memory. An advantage of the COMM REQ instruction is that each one can load up to 16 parameters, and multiple COMM REQ instructions may be used in one PLC sweep. The command data specifies that data is to be read from PLC memory and copied into specific DSM parameter memory locations.
#END#

User Data Table
Supported by MotionMate DSM314. The command data either specifies that data is to be read from PLC memory and copied into a specific UDT memory Segment, or read from a specific UDT memory Segment and copied into PLC memory.
The PLC CPU can write to or read from the UDT via a User Data Table Communications Request (UDT COMM REQ) instruction in the PLC ladder program. A single UDT COMM REQ reads or writes 2048 bytes of memory at a time. Therefore, the UDT is logically divided into four 2048 byte segments, called Segments 1-4, that can be accessed individually by a UDT COMM REQ. There is a unique Read and a unique Write command for each of the four Segments, for a total of 8 possible UDT COMM REQ commands.
The DSM314 has an 8192-byte memory area called the User Data Table (UDT) that is designated for use with Local Logic (LL) programs. LL Programs can access all or part of this memory to store and retrieve data. The UDT is useful for storing and retrieving large amounts of data such as large batches of setup data.
#END#

Byte_Count_Of_Data
Byte_Count_Of_Data
#END#

Parameter_Data_Size
Specifies the Parameter Data size in bytes. This value depends on the value in Word 12, which specifies the number of parameters to be loaded. This value may be between 8 and 68. It is equal to 4 bytes (for the first two words of the Parameter Data section) plus 4 additional bytes for each parameter loaded. For example, if you wish to load 16 parameters (the maximum per COMM REQ), multiply 4 times 16 to arrive at 64. Add 4 to 64 for a total of 68 bytes.
#END#

Memory_Type_Of_Data
Memory Type for Data.
#END#

Memory_Offset_Of_Data
Memory_Offset_Of_Data: Location of data. Zero based Offset. For example use 205 for %R206.
#END#

Command_Code
Select one of the eight commands.
#END#

Para_Data_Size
Specifies the memory size, in bytes, of the UTP Segment to be accessed. This value should always be 2048 bytes (800h for hexadecimal).
#END#

Data_Mem_Type
This word specifies the memory type that will be used for PLC Data. The UDT COMM REQ does not support discrete memory (%I or %Q) for the PLC Data Memory Type.
#END#

Memory_Offset_Of_Data
This word contains the offset within the memory type selected in the PLC Data Memory Type word (Word 9). Note: The PLC Data Start Pointer Offset is a zero-based number. In practical terms, this means that you should subtract one from the address number that you wish to specify. For example, to select %R0001 as the PLC Data Start location, enter zero (1 – 1 = 0). Or, to select %R0100, enter 99 (100 – 1 = 99). Note that the memory type, %R in this example, is specified in the previous word. The starting address designated by this word will be the first of 1024 contiguous words of PLC memory used in the COMM REQ.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Motion_Mate.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Task,Parameter Load,User Data Table,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Type,Byte_Count_Of_Data,Memory_Type_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,Data,Starting_Para_No,No_Parameters_Load,,Parameter_Data_Size,,Data_Block,Start_Parameter_No,No_Of_Parameters_To_Be_Send,Data 0,Data 1,Data 2,Data 3,Data 4,Data 5,Data 6,Data 7,Data 8,Data 9,Data 10,Data 11,Data 12,Data 13,Data 14,Data 15,Data 16,Data 17,Data 18,Data 19,Data 20,Data 21,Data 22,Data 23,Data 24,Data 25,Data 26,Data 27,Data 28,Data 29,Data 30,Data 31,Data 32,Data 33,,Command_Code,Para_Data_Size,Data_Mem_Type,,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,,Constant,Constant,Select,Value,Value,Value,Constant,Constant,Select,Value,,Range,Range,,Select,,Data_Block,Range,Range,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,,Select,Constant,Select,,,2
2,Detailed Name,PowerMate_APM_Tasks,Select Port,Parameter Load,User Data Table,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Type,Byte_Count_Of_Data,Memory_Type_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,Data,Starting_Para_No,No_Of_Parameters_To_Load,,Parameter_Data_Size,,7,Start_Parameter_No,No_Of_Parameters_To_Be_Send,Data_0,Data_1,Data_2,Data_3,Data_4,Data_5,Data_6,Data_7,Data_8,Data_9,Data_10,Data_11,Data_12,Data_13,Data_14,Data_15,Data_16,Data_17,Data_18,Data_19,Data_20,Data_21,Data_22,Data_23,Data_24,Data_25,Data_26,Data_27,Data_28,Data_29,Data_30,Data_31,Data_32,Data_33,,Command,Parameter_Data_Size,Memory_Type_Of_Data,,,3
3,Help,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Not Available,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,,8,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,,4
4,Location in Command Block,Parameter Load,Task_Id,Command_Type,Command_Code,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,10,11,,7,,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,,6,7,8,,,5
5,Values,User Data Table,0,Parameter_Data_Size,Para_Data_Size,,4,0,70;72;8;10;12,1,0,0,58625,68,8;10;12;70;72,0,0,0T255,1T16,,4;8;12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68,,Start_Parameter_No,0T255,1T16,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,,53249;53505;53761;54017;55300;55556;55812;56068,2048,8;10;12,,,6
6,Options if Applicable,,,Memory_Type_Of_Data,Data_Mem_Type,,,,%I,,,,,,%R,,,,,,4 Bytes,,No_Of_Parameters_To_Be_Send,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write to UDT Segment 1,,%R,,,7
7,Options if Applicable,,,Memory_Offset_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,,,,%Q,,,,,,%AI,,,,,,8 Bytes,,Data 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write to UDT Segment 2,,%AI,,,8
8,Options if Applicable,,,Data_Block,Task,,,,%R,,,,,,%AQ,,,,,,12 Bytes,,Data 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write to UDT Segment 3,,%AQ,,,9
9,Options if Applicable,,,Task,,,,,%AI,,,,,,%I,,,,,,16 Bytes,,Data 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write to UDT Segment 4,,,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,,%AQ,,,,,,%Q,,,,,,20 Bytes,,Data 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read from UDT Segment 1,,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24 Bytes,,Data 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read from UDT Segment 2,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,28 Bytes,,Data 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read from UDT Segment 3,,,,,
13,Options if Applicable,,,Data,Data,,,,,,,,,,,,,,,,32 Bytes,,Data 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read from UDT Segment 4,,,,,
14,Options if Applicable,,,Starting_Para_No,Starting_Para_No,,,,,,,,,,,,,,,,36 Bytes,,Data 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,No_Parameters_Load,No_Parameters_Load,,,,,,,,,,,,,,,,40 Bytes,,Data 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44 Bytes,,Data 9
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48 Bytes,,Data 10
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,52 Bytes,,Data 11
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56 Bytes,,Data 12
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,60 Bytes,,Data 13
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64 Bytes,,Data 14
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,68 Bytes,,Data 15
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 16
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 17
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 18
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 19
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 20
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 21
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 22
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 23
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 24
32,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 25
33,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 26
34,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 27
35,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 28
36,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 29
37,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 30
38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 31
39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 32
40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Data 33
41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > Copy of Data_Send_To_Module.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Mod_Task_Id,Analog Combination Module,HSC Type A,HSC Type B,HSC Type C,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Byte_Length,Data_Type,Data_Address,,Data_Block,Command,Alarm_Or_Ramp_Data,Unused,,HSC_A_Data_Block,HSC_B_Data_Block,HSC_C_Data_Block,HSC_A_Command_Word,HSC_B_Command_Word,HSC_C_Command_Word,Data_1,Data_2,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,List,,Constant,Constant,Select,Value,Constant,Constant,Constant,Constant,Select,Value,,Data_Block,Select,Value,Constant,,Data_Block,Data_Block,Data_Block,Select,Select,Select,Value,Value,2
2,Detailed Name,Module,Task Id for Commreq,Analog_Combination_Module,HSC_Type_A,HSC_Type_B,HSC_Type_C,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Byte_Length,Data_Type,Data_Address,,7,Data_Command,Alarm_Or_Ramp_Data,Unused,,7,7,7,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Data_LS,Data_MS,3
3,Help,Refer help file,Always 0,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Fault_Report,Alarm_Interrupt,High_Alarm_Threshhold,Low_Alarm_Threshhold,,8,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,8,8,8,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,4
4,Location in Command Block,Analog Combination Module,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,,9,0,1,2,,9,9,9,0,0,0,1,2,5
5,Values,HSC Type A,0,Byte_Length,Byte_Length,Byte_Length,Byte_Length,,4,0,8;10;12;28;30,2,0,0,57857,6,8;10;12;28;30,100,,Command,0;1;2;3;16;17;18;19;32;33;34;35;48;49;50;51;64;65;80;81;96;97;192,0,0,,HSC_A_Command_Word,HSC_B_Command_Word,HSC_C_Command_Word,257;513;769;1025;258;514;770;1026;259;515;771;1027;260;516;772;1028;261;517;773;1029;262;518;774;1030;273;529;785;1041;289;545;801;1057;305;561;817;1073;50,257;513;258;514;259;515;260;516;262;518;273;529;274;530;289;545;290;546;305;561;50,257;258;259;260;262;264;273;274;275;276;289;290;291;292;305;306;50,0,0,6
6,Options if Applicable,HSC Type B,,Data_Type,Data_Type,Data_Type,Data_Type,,,,%R,,,,,,%R,,,Alarm_Or_Ramp_Data,Change low alarm of ch 1 using absolute mode,,,,Data_1,Data_1,Data_1,Load Accumulator Counter 1,Load Accumulator Counter 1,Load Accumulator,,,7
7,Options if Applicable,HSC Type C,,Data_Address,Data_Address,Data_Address,Data_Address,,,,%AI,,,,,,%AI,,,Unused,Change low alarm of ch 2 using absolute mode,,,,Data_2,Data_2,Data_2,Load Accumulator Counter 2,Load Accumulator Counter 2,Load Hi Limit,,,8
8,Options if Applicable,,,Data_Block,HSC_A_Data_Block,HSC_B_Data_Block,HSC_C_Data_Block,,,,%AQ,,,,,,%AQ,,,,Change low alarm of ch 3 using absolute mode,,,,,,,Load Accumulator Counter 3,Load Hi Limit Counter 1,Load Lo Limit,,,9
9,Options if Applicable,,,Mod_Task_Id,Mod_Task_Id,Mod_Task_Id,Mod_Task_Id,,,,%I,,,,,,%I,,,,Change low alarm of ch 4 using absolute mode,,,,,,,Load Accumulator Counter 4,Load Hi Limit Counter 2,Load Acc Increment,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,,,,%Q,,,,,,%Q,,,,Change high alarm of ch 1 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 1,Load Lo Limit Counter 1,Load Timebase,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 2 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 2,Load Lo Limit Counter 2,Load Home Position,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 3 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 3,Load Acc Increment Counter 1,Load ON Preset,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 4 using absolute mode,,,,,,,Load Hi Limit Counter 4,Load Acc Increment Counter 2,Load ON Preset,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 1 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 1,Load Timebase 1 ,Load ON Preset,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 2 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 2,Load Timebase 2,Load ON Preset,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 3 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 3,Load ON Preset 1.1,Load OFF Preset
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change low alarm of ch 4 using relative mode,,,,,,,Load Lo Limit Counter 4,Load ON Preset 1.2,Load OFF Preset
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 1 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 1,Load ON Preset 2.1,Load OFF Preset
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 2 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 2,Load ON Preset 2.2,Load OFF Preset
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 3 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 3,Load OFF Preset 1.1,Load Preload
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Change high alarm of ch 4 using relative mode,,,,,,,Load Acc Increment Counter 4,Load OFF Preset 1.2,Load Preload
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 1 ramp mode off. Channel in std mode.,,,,,,,Set Counter 1 Direction ,Load OFF Preset 2.1,Load Osc Freq Divisor
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 2 ramp mode off. Channel in std mode.,,,,,,,Set Counter 2 Direction ,Load OFF Preset 2.2,
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 1 ramp step mode on,,,,,,,Set Counter 3 Direction ,Load Preload 1 ,
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 2 ramp step mode on,,,,,,,Set Counter 4 Direction ,Load Preload 2 ,
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 1 ramp time mode on,,,,,,,Load Timebase 1 ,Load Osc Freq Divisor,
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ch 2 ramp time mode on,,,,,,,Load Timebase 2,,
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Clear %I error code,,,,,,,Load Timebase 3,,
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Timebase 4,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 1,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 2,,
32,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 3
33,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 4
34,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 1
35,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 2
36,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 3
37,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 4
38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 1
39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 2
40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 3
41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 4
42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Osc Freq Divisor
43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > Modbus_RTU_Help.txt

Dev_Tasks
The application program running in the PLC CPU controls the timing and content of each query by sending a COMMREQ message. The COMMREQ must be addressed to the CPU serial port that is connected to the Modbus RTU serial network. COMMREQ data specifies the content of the query. When the query/response transaction completes, a COMMREQ status value indicates the success or failure of the transaction.
Reference: Modbus RTU Master Communications GFK-2220A
#END#

CR_Task
TASK input at Commreq function block
#END#

RTM_Task
The PLC selects which port a COM_REQ is addressed to through the TASK input to the function block. Selecting task 101 initializes port 1 and task 102 initializes port 2 on the RTM.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Configure Ports
RTU is a half-duplex protocol. It is commonly wired in either of two configurations: 2-Wire or 4-Wire.The RTU protocol as implemented on the CMMs and CPUs provides for Slave operation only. However, a MegaBasic application file is available that enables a PCM module to support the RTU Master or Slave implementation. 1.Master - the initiating device in a Master/Slave system. 2.Slave - the responding device in a Master/Slave system. The RTU protocol can be enabled on none, one, or both of the serial ports of the CMM module, on several CPU serial ports, and on PCM serial ports (using the MegaBasic application file) using either the RS-232 or RS-422/RS-485 electrical standard. Essentially, any combination of protocols, ports, and electrical standards are available with one exception: The Series 90-30 CMM cannot support RS-422/RS-485 on port 1. Port selection, station address, data rates, flow control, and parity values can be configured.
#END#

Initialize RTU Master Port
Initialize RTU Master Port is a Local command. The standard Serial Port Setup COMMREQ may be used to configure the port for Modbus RTU Master operation using configuration values specified in the data block. It may also be used to modify configuration values during Modbus RTU Master operation. When the CPU hardware configuration assigns a different protocol to the target port and this COMMREQ is used to start Modbus RTU Master, the application must not issue additional Modbus RTU Master COMMREQs until this one completes successfully. The application must monitor the value in the COMMREQ status location do determine successful completion. When this COMMREQ is used to re-initialize Modbus RTU Master during operation, the Diagnostic Status Words are cleared.
#END#

Initialize RTU Slave Port
Initialize RTU Slave Port is a Local command. The standard Serial Port Setup COMMREQ may be used to configure the port for Modbus RTU operation using configuration values specified in the data block. It may also be used to modify configuration values during Modbus RTU operation. When the CPU hardware configuration assigns a different protocol to the target port and this COMMREQ is used to start Modbus RTU Master, the application must not issue additional Modbus RTU Master COMMREQs until this one completes successfully. The application must monitor the value in the COMMREQ status location do determine successful completion. When this COMMREQ is used to re-initialize Modbus RTU during operation, the Diagnostic Status Words are cleared.
#END#

Clear RTU Master Diagnostic
This Local command clears the Modbus RTU Master diagnostic status data maintained by the port. All data words defined in the Diagnostic Data Format section above are set to zero. This command returns an error code if the port has not been initialized for Modbus RTU Master; otherwise it returns one.
#END#

Read RTU Master Dignstic Stat
Read RTU Master Diagnostic Status Words: 08001 (1F41). Local command. This command copies the Modbus RTU Master diagnostic status data maintained by the port to a reference address specified in the command block. The data is useful for debugging Modbus RTU master applications during development and for monitoring the RTU network during normal operation.
#END#

Send RTU Rd Frce Preset Qry
Send RTU Read/Force/Preset Query: 08002 (1F42). Remote command. This command sends a Modbus RTU Master Read, Force, Preset, or Report Device Type query message as specified in the command/data block.
#END#

Send RTU Diagnostic Query
Remote command. This command sends one of the following Modbus RTU Master queries as specified in the command/data block: Loopback/Maintenance.
#END#

Protocol
Protocol-Modbus RTU; Constant = 3
#END#

Data_Rate
Data Rate: The highest valid rate depends on the specific Modbus RTU Master device. For example, 19,200 bits/second (bps) is the highest data rate supported Modbus RTU Master and Slave on IC693CPU363, IC200CPU001 and IC200CPU002. IC200CPU005 and IC200CPUE05 currently support 57,600 bps.
#END#

Parity
Parity: Note that when parity = ODD or EVEN, the character length used by Modbus RTU Master is 11 bits: one start bit, 8 data bits, one parity bit and one stop bit. There is no parity bit when parity = NONE, and the character length is 10 bits. The Modbus RTU standard recommends 11 bits in all cases.
#END#

Flow_Control
Flow Control: 2 = SOFTWARE is invalid; a Parameter Error (020Ch) is returned to the status location specified in the Initialize Port COMMREQ.
When 0 = HARDWARE is specified, the port asserts RTS and waits for CTS to become active before transmitting. If CTS does not become active within 2 seconds, a time-out error code is returned to the status location specified in the Send RTU Query COMMREQ. If CTS becomes active and then is de-asserted while the port is transmitting, up to 5 milliseconds may elapse before transmission stops. The maximum number of characters transmitted after CTS is de-asserted is proportional to the data rate. These values are in addition to the character that is being transmitted at the time CTS is de-asserted. Data Rate Max. Characters after CTS is De-asserted.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
Data Rate Max. Characters after CTS is De-asserted Data Rate Max. Characters after CTS is De-asserted
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
1200 1 19200 10
2400 2 38400 20
4800 3 57600 29
9600 5 115200 58
#END#

Turn_Delay
SNP Turnaround Delay: This value is ignored. However, the specified value must be valid (0 - 255).
#END#

TmOut
Response message time-out-the specified value must be greater than the sum of the longest receive-to-transmit delay for all slaves plus the longest response message transmission time at the current data rate. LONG = 8 Seconds; MEDIUM = 2 Seconds; STANDARD = 500 Milliseconds; SHORT =200 Milliseconds.
When a Send RTU Query COMMREQ specifies a broadcast query, COMMREQ_OK is returned to the COMMREQ status location when this time-out expires. When a Send RTU Query COMMREQ specifies a non-broadcast query, a RESPONSE_TIMEOUT error code is returned to the COMMREQ status location when this time-out expires before a complete response is received. Modbus RTU requires a time-out in all cases. The STANDARD timeout (500 milliseconds) is recommended by the Modbus RTU standard. The time-out begins after the port has transmitted the last character of the query and stops when the character-gap time-out (Word 19) expires after the last response character is received. If the response time-out expires before the end of the character-gap time-out, the port is checked for a response message. If one is detected (for example, because the response time-out expired after the response was received but before the character-gap time-out expired), the response is processed normally after the gap timeout expires. If no valid response is detected, a time-out error code is returned to the COMMREQ status location.
#END#

Interface
Port Interface - Port 1 = RS-232, Port 2 = RS-485. Not software configurable in VersaMax or IC693CPU363; However, the specified value must be valid (0 or 1).
#END#

Duplex_Mode
Select the mode: 2 wire or 4 wire mode.
#END#

Charac_Gap_Tmout
Character-gap time-out in 100-microsecond units. Range 0 - 65,535 (0 to 6.5535 seconds). This is the time interval that defines the end of each received response message. It is measured from the end of the last received character. RTS is off and the transmitter is silent during this interval. If a new query is ready for transmission, RTS is asserted no earlier than the end of this interval. On RS-485 ports, the Send Data and RTS signals remain in the high-impedance state until at least the end of this interval.
Zero specifies the default, defined as 3.5 character times at the specified data rate, assuming 11 bits per character.
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
Data Rate Default (100 u-sec. units) Data Rate Default (100 u-sec. units)
*****************************************************************************************************************************************************************************************************
1200 322 19200 21
2400 161 38400 10
4800 80 57600 7
9600 40 115200 3
Any specified value smaller than the default is replaced by the default. This value also performs the function of the Modbus RTU slave receive-to-transmit delay. If the required delay is greater than the default value at the current data rate, increase the specified value to required delay in 100-microsecond units. If the required delay is less than the default at the current data rate, no additional delay is necessary.
#END#

RTS_Drop_Delay
RTS Drop Delay in 100 microsecond units: This is the time from the end the last transmitted character to the time when RTS is turned off (dropped). The receiver is disabled during transmission and remains disabled during the RTS drop delay time. If the specified delay is longer than the Modbus RTU slave’s silent interval between the query and its response, the master will ignore all or part of the response. Zero specifies the default, defined as one character time at the specified data rate, assuming 11 bits per character.
Data Rate Default (100 u-sec. units) Data Rate Default (100 u-sec. units)
1200 92 19200 6
2400 46 38400 3
4800 23 57600 2
9600 12 115200 1
Any specified value smaller than the default is replaced by the default. Note that RTS Drop Delay is specified in 10 millisecond units for Modbus RTU slave.
#END#

First_Diag_Word_To_Read
First Diagnostic Status Word to Read: The word number in the Diagnostic Status data where the data that will be read begins. To read all of the data, specify 1 here and 38 in the next parameter. The total of the values in this parameter and next parameter must not be greater than the size of the Diagnostic Status Words in words plus one (39).
#END#

No_Diag_Word_To_Read
Number of Diagnostic Status Words to Read: The total count of Diagnostic Status data words that will be read. To read one word, specify 1. To read all of the data, specify 38 here and 1 in previous parameter. The total of the values in this parameter and previous parameter must not be greater than the size of the Diagnostic Status Words in words plus one (39).
#END#

Data_Memory_Type
Data Memory Type: The memory type where diagnostic status data will be returned. Format of Diagnostic Status Words:
**************************************************************************************************************************************************************************************************
Location Description
*******************************************************************************************************************************************************************************************************
Word 1 RTU error status word: the LSB and MSB contain the Major and Minor error code values, respectively, from the most recent RTU Master
COMMREQ error, internal error, or RTU exception response. Contains zero if no errors have occurred.
Word 2 Number of RTU Master COMMREQs received from the PLC CPU.
Word 3 Number of RTU queries sent from the serial port.
Word 4 Number of RTU queries that were not transmitted before the time-out expired.
Word 5 Number of RTU normal responses received on the serial port.
Word 6 Number of RTU exception (error) responses received on the serial port.
Word 7 Number of RTU response time-outs.
Word 8 Number of RTU responses with serial port errors.
Word 9 Number of RTU responses with invalid length.
Word 10 Number of RTU responses with invalid CRC.
Word 11 Number of RTU responses with invalid device address.
Word 12 Number of RTU responses with invalid function code.
Word 13 Number of RTU Loopback/Maintenance responses with invalid data.
Word 14 Number of RTU valid responses detected after response time-out
Word 15 - 18 Last RTU query: the first 8 bytes of the most recent RTU query sent from the serial port. For queries shorter than 8 bytes, the extra bytes are undefined. Contains zeros if no queries have been sent.
Word 19 - 22 Last RTU response: the first 8 bytes of the most recent RTU response received on the serial port. For responses shorter than 8 bytes, the extra bytes are undefined. Contains zeros if no responses have been received.
Word 23 - 38 Error COMMREQ data block: a copy of the command/data block of the most recent COMMREQ that produced an error. Contains zeros if no COMMREQ errors have occurred. If the command/data block is longer than 16 words, only the first 16 words are copied.
#END#

Data_Address
Data Address: The one-based offset of the first word where diagnostic status data will be returned; for example, specify 101 for %R00101. Format of Diagnostic Status Words:
**************************************************************************************************************************************************************************************************
Location Description
*******************************************************************************************************************************************************************************************************
Word 1 RTU error status word: the LSB and MSB contain the Major and Minor error code values, respectively, from the most recent RTU Master
COMMREQ error, internal error, or RTU exception response. Contains zero if no errors have occurred.
Word 2 Number of RTU Master COMMREQs received from the PLC CPU.
Word 3 Number of RTU queries sent from the serial port.
Word 4 Number of RTU queries that were not transmitted before the time-out expired.
Word 5 Number of RTU normal responses received on the serial port.
Word 6 Number of RTU exception (error) responses received on the serial port.
Word 7 Number of RTU response time-outs.
Word 8 Number of RTU responses with serial port errors.
Word 9 Number of RTU responses with invalid length.
Word 10 Number of RTU responses with invalid CRC.
Word 11 Number of RTU responses with invalid device address.
Word 12 Number of RTU responses with invalid function code.
Word 13 Number of RTU Loopback/Maintenance responses with invalid data.
Word 14 Number of RTU valid responses detected after response time-out
Word 15 - 18 Last RTU query: the first 8 bytes of the most recent RTU query sent from the serial port. For queries shorter than 8 bytes, the extra bytes are undefined. Contains zeros if no queries have been sent.
Word 19 - 22 Last RTU response: the first 8 bytes of the most recent RTU response received on the serial port. For responses shorter than 8 bytes, the extra bytes are undefined. Contains zeros if no responses have been received.
Word 23 - 38 Error COMMREQ data block: a copy of the command/data block of the most recent COMMREQ that produced an error. Contains zeros if no COMMREQ errors have occurred. If the command/data block is longer than 16 words, only the first 16 words are copied.
#END#

Target_RTU_Device_Add
Target RTU Device Address: This is the 8-bit address of the Modbus RTU slave to which the query is addressed, using Modbus addressing. Address zero is the broadcast address. Any query sent to the broadcast address should not result in a response. Valid device addresses are in the range 1 through 247 inclusive. Schneider/Modicon has reserved the values 248 to 255.
#END#

RTU_Function_Code
RTU Function Code: This is the 8-bit function code for the query. Only Force Single Output %Q, Preset Single Register %R, Force Multiple Outputs %Q and Preset Multiple Registers %R are valid for broadcast query.
#END#

RTU_Data_Start_Address
RTU Data Address/Start Address: The one-based offset into the target reference data type on the slave that specifies:
1. The data location for the Force Single Output and Preset Single Register function codes;
2. The start of the data range for Read Output Table, Read Input Table, Read Registers, Read Analog Inputs, Force Multiple Outputs and Preset Multiple Registers function
codes; and
3. The starting byte number for the Read Scratch Pad Memory function code.
For example, specify 101 for either %R00101 in a GE Fanuc PLC or Holding Register 4101/40101 in a Schneider/Modicon PLC. This word is ignored for the Read Exception Status and Report Device Type function codes.
#END#

RTU_No_of_Points_Registers
RTU Number of Points/Registers/Byte: The number of 1-bit points (Read Output Table, Read Input Table, Force Multiple Outputs) or 16-bit registers (Read Registers, Read Analog Inputs, Preset Multiple Registers) that will be sent to the slave in a Force/Preset Multiple query or requested from the slave in a Read query, or the number of bytes that will be requested in a Read Scratch Pad Memory request. This word is ignored for the Force Single Output, Preset Single Register, Read Exception Status and Report Device Type function codes. Note that the Byte Count field in Force/Preset Multiple queries will be calculated from RTU Number of Points/Registers according to the size of the target reference type associated with the RTU Function Code.
#END#

Source_Data_Memory_Type
Data Memory Type: This is the memory reference data type in the local PLC for the source of transmitted data in Force/Preset queries or the destination where response data is copied for Read queries.
#END#
Source_Data_Address
Data Address: This is the one-based offset in the local PLC of the source data address for Force/Preset queries or the destination data address for Read queries. For
example, specify 101 for %R00101. The entire range of data references defined by the Data Memory Type, Data Address, and Number of Points/Registers/Bytes must be valid in the local PLC. For example, if the local PLC is configured with a Register Memory size of 2048 words, and the Number of Registers in a Read Registers query is 120, then the largest valid Data Address is %R01929 (2048 - 120 + 1).
#END#

Loopbk_Mntnce_Diag_Code
Loopback/Maintenance Diagnostic Code for Loopback/Maintenance queries.
Return Query Data: target slave should respond by sending a duplicate of the query message. Not Valid as Broadcast Query
Initiate Communication Restart target slave(s) disable Listen-only Mode (if enabled). Valid as Broadcast Query
Force Listen-only Mode target slave(s) enable Listen-only Mode Valid as Broadcast Query
#END#

Loopbk_Mntnce_Data
Loopback/Maintenance Data: VALID VALUES DEPENDS ON PREVIOUS PARAMETER " Loopbk/Mntnce_Diag_Code " . The following data values are required in Loopback/Maintenance queries; all others are invalid.
Diagnostic Code Value Loopback/Maintenance Data Value
0 Any 16-bit unsigned value: 0 - 65,535 (0 - 0FFFFh)
1 Clear Communications Event Log: 65280 (FF00h)
Do not clear Event Log: 0 (0000h)
4 0
#END#

Port_Mode
Select the port of the mode.
#END#

Dev_ID_RTU
Device_ID_RTU: This is the 8-bit address of the Modbus RTU slave to which the query is addressed, using Modbus addressing. Address zero is the broadcast address. Any query sent to the broadcast address should not result in a response. Valid device addresses are in the range 1 through 247 inclusive. Schneider/Modicon has reserved the values 248 to 255.
#END#

Receive_To_Transmit_Delay
RTU slave receive-to-transmit delay. If the required delay is greater than the default value at the current data rate, increase the specified value to required delay in 100-microsecond units. If the required delay is less than the default at the current data rate, no additional delay is necessary.
#END#

RTS_Drop_Delay_10
RTS Drop Delay in 10 millisecond units: This is the time from the end the last transmitted character to the time when RTS is turned off (dropped). The receiver is disabled during transmission and remains disabled during the RTS drop delay time. If the specified delay is longer than the Modbus RTU slave’s silent interval between the query and its response, the master will ignore all or part of the response. Zero specifies the default, defined as one character time at the specified data rate, assuming 11 bits per character.
Data Rate Default (10 m-sec. units) Data Rate Default (10 m-sec. units)
1200 92 19200 6
2400 46 38400 3
4800 23 57600 2
9600 12 115200 1
Any specified value smaller than the default is replaced by the default. Note that RTS Drop Delay is specified in 10 millisecond units for Modbus RTU slave.
#END#


Initialize RTM
Slave Control Blocks (SCBs): A Slave Control Block (SCB) is a group of 15 words, which must be configured (with the exception of answer mode) for each slave RTU to be accessed. These SCB’s are all stored together in a contiguous space of Series 90-30 PLC reference data words, which may be %R, %AI or %AQ. Each SCB provides such information as the slave RTU ID, delay between updates (seconds) and the call string (if dial out mode). The number of SCB’s or stations accessible is limited to 32. The station ID is the ID, which is placed in the RTU message. A slave RTU with that ID is expected to respond. The update delay specifies the amount of time the RTM allows to pass between accesses to this particular slave station. Since each slave has its own update delay entry, priorities can be established. The dial string is used when a telephone modem is attached. This specifies the telephone number and control characters used for dialing. The status_indicator, mcb_index and number_of_retries may be accessed during operation and are reset during initialization.
Address Description Address Description
address Status Indicator address + 8 Dial String Characters 5 & 6
address + 1 Failed MCB Index address + 9 Dial String Characters 7 & 8
address + 2 Number of Retries address + 10 Dial String Characters 9 & 10
address + 3 Station ID address + 11 Dial String Characters 11 & 12
address + 4 Update Delay address + 12 Dial String Characters 13 & 14
address + 5 Dial String address + 13 Dial String Characters 15 & 16
address + 6 Dial String Characters 1 & 2 address + 14 Dial String Characters 17 & 18
address + 7 Dial String Character 3 & 4
The least significant byte in word 6 is the 1st digit to be dialed. The most significant byte in word 6 is the next. This storage pattern continues up to word 11. Digits are entered as a ANSII hexadecimal digit (i.e., ‘6’ is entered as a 0x36)

Message Control Blocks (MCBs)
A Message Control Block (MCB) is a group of 6 words, which must be configured for each RTU command which is sent. These MCB’s are all stored together in a contiguous space of 90-30 PLC reference data words, which may be %R, %AI or %AQ. Each MCB specifies the associated slave RTU ID, the RTU command, RTU data offset, RTU data length, and the type and offset of the PLC reference data which is accessed. The number of MCB’s is limited to 1024.
Address Description Address Description
address Station ID
address + 1 RTU Command address + 4 PLC Reference Type
address + 2 RTU Reference Offset address + 5 PLC Reference Offset
address + 3 RTU Reference Length
The station ID is used to determine which slave is associated with this command. If multiple MCB’s are defined for a particular ID, they are executed in the order encountered and do not need to be grouped together. All the commands for a currently selected slave are sent before accessing the next slave. The RTU command specifies the Modbus type command the slave should respond to. The following commands (word values) are supported:
Decimal Value Description Decimal Value Description
1 Read Coil Status 6 Preset Single Holding Register
2 Read Input Status 7 Read Exception Status
3 Read Holding Register 15 Force Multiple Coils
4 Read Input Register 16 Preset Multiple Holding Registers
5 Force Single Coil 65 Return Slave ID
Any other command generates an error. The RTU reference offset specifies the starting data address on the slave RTU to access. The RTU reference length specifies the number of data items on the slave RTU to access. The PLC reference type specifies the local data reference table type where data on the PLC is accessed. The following types (word values) are supported: Table below - Supported PLC Reference Types and Offset Ranges:
Decimal Value Description Decimal Value Description
70 %I 8 %R
72 %Q 10 %AI
74 %T 12 %AQ
76 %M
Any other type value generates an error. The PLC reference offset specifies the local data reference table offset where the data on the PLC is accessed. Specifying an offset, which exceeds the reference data table size, generates an error.

Initialization Communications Request (COM_REQ):
Once the SCB and MCB lists are initialized, the starting address of each list along with other initialization parameters are passed to the RTM through a COM_REQ. Each of the communication ports requires its own set of lists and associated COM_REQ. The PLC selects which port a COM_REQ is addressed to through the TASK input to the function block. Since the RTM is slower to power up than the PLC, a delay of 5 seconds should be implemented in the ladder code before the COM_REQ is called. Additionally, the PLC should set the provided status reference to zero before making the call.
#END#

RTM_Mode
a. Direct (1) mode provides RS232 direct communication between the RTM and a single slave RTU. RTS is driven high during transmission to activate any external device. CTS is ignored. Although not typical in this mode, multiple stations can be scanned through a multi-drop line converter device.
b. Multidrop (2) mode provides RS485 communications between the RTM and multiple slave RTU’s. This mode active the RTM RS-485 drivers on the communications port. The transmission driver is only active while sending commands.
c. Radio modem (3) mode provides RS232 communications to an external radio modem. RTS is asserted when the RTM has a message to transmit. The RTM then samples the CTS line which should be asserted by the radio modem when the transmitter has come up to power. A configurable radio modem time-out-timer is provided that releases the RTS line after a timeout with no CTS response and immediately issues a Modem-did-not-respond error. The receive line is monitored immediately after a send and does not depend on DCD.
d. Originate (4) mode provides RS232 communications to an external modem which may be used to originate calls to remote slaves. An entry is provided in the SCB for the user to provide a packed string of ANSII hexadecimal represented numbers and standard ‘ATDT’ control characters. The RTM issues the call string and wait for a modem response. The modem must be compatible with verbal extended ‘ATV0X4’ commands. Once the connection is made, the MCB is processed as normal. When all messages for that station is complete, the connection is broken.
e. Answer (5) mode provides RS232 communications to an external modem which may be used to answer calls placed by the remote slaves (compatible only with HE693RTU9x0). Once a call is received, the RTM issues a command to determine the station ID of the calling slave. Then the messages for that station is issued. Once all the messages for that station are complete, the connection is broken.
#END#

No_Of_SCBs
Specifies the number of Slave Control Blocks
#END#

SCB_Pointer_Type
Select the Slave Control Blocks memory type for identifying its location.
#END#

SCB_Pointer_Offset
Provide the Slave Control Blocks memory Offset for identifying its location. The offset is zero based. For example for using %R100 use 99 in this parameter.
#END#

No_Of_MCBs
Specifies the number of Master Control Blocks.
#END#

MCB_Pointer_Type
Select the Master Control Blocks memory type for identifying its location.
#END#

MCB_Pointer_Offset
Provide the Master Control Blocks memory Offset for identifying its location. The offset is zero based. For example for using %R100 use 99 in this parameter.
#END#

Port_Baud_Rate
Specifies the baud rate of the associated RTM port.
#END#

Port_Parameter_Word
Specifies the frame protocol:
Bit No. Name Interpretation
1 Stop bits 0 means one stop bit; 1 means two stop bits
2-3 Parity 00 means NO PARITY; 01 means EVEN PARITY; 10 means NO PARITY; 11 means ODD PARITY;
4 Data bits 0 means seven data bits (ASCII); 1 means eight data bits (RTU).
5 Interactive bit 0 means Interactive bit NOT SET; 1 means Interactive bit SET
6-16 Not Used Reserved should be zero
#END#

Modem_Turnaround_Time
Specifies the amount of time in milliseconds (i.e. 2000=2sec) that the master waits for a response from the slave before recording a timeout error. Setting this value to zero defaults to 2.5 Sec.
#END#

Radio_CTS_Delay_Time
Radio modem mode only. Specifies the amount of time in milliseconds (i.e. 100=100mS) that the master waits for CTS (transmitter ready) after asserting RTS. Setting this value to zero defaults to 250mSec.
#END#


Commreq_Wizard.zip > SRTP_Ethernet_Help.txt

Dev_Tasks
Remote PLC - server PLC that responds to communications request; Local PLC - client PLC that initiates communications request
Reference: TCP/IP Ethernet Communications for the Series 90 PLC User's Manual GFK-1541B.
#END#

Ethernet_Module_Task_Id
21 for CPU364; 0 for all other Ethernet interface
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Establish Read Channel IP
The Establish Read Channel command requests that a channel be associated with a remote PLC and that data from the remote PLC be transferred (periodically) to the local PLC. The Command Block specifies the period, the number of reads from the server (remote PLC) to perform, and the timeout allowed in waiting for each transfer to complete. The first read is performed immediately, regardless of the period specified. A Channel command set up to issue a single read can have only one pending read transfer.
#END#

Establish Read Channel Symbolic Name
The Establish Read Channel command requests that a channel be associated with a remote PLC and that data from the remote PLC be transferred (periodically) to the local PLC. The Command Block specifies the period, the number of reads from the server (remote PLC) to perform, and the timeout allowed in waiting for each transfer to complete. The first read is performed immediately, regardless of the period specified. A Channel command set up to issue a single read can have only one pending read transfer.
#END#

Establish Write Channel IP
The Establish Write Channel command requests that a channel be connected to a remote PLC and that data from the local PLC be transferred (periodically) to the remote PLC. The Command Block specifies the period, the number of writes to the server (remote PLC) to perform, and the timeout allowed in waiting for each transfer to complete. The first write is performed immediately, regardless of the period specified. A Channel command set up to issue a single write can have only one pending read transfer.
#END#

Establish Write Channel Symbolic Name
The Establish Write Channel command requests that a channel be connected to a remote PLC and that data from the local PLC be transferred (periodically) to the remote PLC. The Command Block specifies the period, the number of writes to the server (remote PLC) to perform, and the timeout allowed in waiting for each transfer to complete. The first write is performed immediately, regardless of the period specified. A Channel command set up to issue a single write can have only one pending read transfer
#END#

Send Information Report IP
The Send Information Report COMMREQ requests that a particular block of memory within the PLC CPU reference tables be transferred periodically from an Ethernet Interface (SRTP Client) to a Host Application SRTP Server. The Command Block specifies the repetition period, the number of transfers to the server to perform, and the timeout allowed in waiting for each transfer to complete. The first send is performed immediately, regardless of the period specified. A Channel command set up to issue a single send can have only one pending send transfer.
#END#

Send Information Report Symbolic Name
The Send Information Report COMMREQ requests that a particular block of memory within the PLC CPU reference tables be transferred periodically from an Ethernet Interface (SRTP Client) to a Host Application SRTP Server. The Command Block specifies the repetition period, the number of transfers to the server to perform, and the timeout allowed in waiting for each transfer to complete. The first send is performed immediately, regardless of the period specified.
#END#

Abort Channel
This command immediately disconnects an active channel from its remote PLC and renders channel idle. Channel Transfer bit, Channel Error bit & Detailed Channel Status words for channel are set to 0.Actual function is performed locally within Ethernet Interface
#END#

Retrieve Detailed Channel Status
The Retrieve Detailed Channel Status command requests that the current Detailed Channel Status words be returned for a channel. The Detailed Channel Status words contain an active/inactive channel indicator and the last channel error codes seen. These two words of detailed status supplement the information available in the COMMREQ Status word and the Channel Status bits. The command has no effect on the value of the Channel Status bits. Be aware that the Detailed Channel Status words are updated every time the status of the channel changes. If, for example, the channel is operating with a fast repetition period, the status words may change faster than the ladder executes the COMMREQ to retrieve them. Therefore, some status values might be missed from the ladder’s point of view. Note: For the Abort Channel and Retrieve Detailed Channel Status commands, no actual data is transmitted on the network. Communication occurs between the client PLC CPU and the local Ethernet Interface only. For these commands, known as “local” commands, the actual function is performed locally within the Ethernet Interface and then the COMMREQ Status word is sent immediately to the CPU.
#END#

Channel_Number
Specifies the channel to be used. If the channel number is the same as a channel already in use the channel will be re-tasked to perform this new command.
#END#

No_Of_Read_Repititions
Specifies number of reads to be performed before automatically completing commreq and closing the channel. If 1, only a single read will be issued. If 0, reads will be issued continuously on the requested period until the channel is aborted.
#END#

Time_Unit_For_Read_Period
This and next word together define how often the read is to be performed (read period). This specifies time unit for read period. E.g. If this Word specifies seconds as the time unit and next Word contains a value of 20, then the read period is 20 seconds. If time unit value is Hours, then the max number of time units is limited to 5965.
#END#

No_Of_Time_Units_For_Read_Period
Specifies number of time units for read period. The read period is in effect even when Channel command is setup to issue a single read. If 0-a subsequent transfer will be issued as soon as the previous transfer completes and no period errors can occur. Example Read Period Calculation: If Word 10 contains a value of 3 specifying seconds as the time unit and Word 11 contains a value of 20, then the read period is 20 seconds. A read will normally be issued at the start of each read period. If the pending read transfer has not completed during the read period, the Channel Error bit and Detailed Channel Status words will be set to indicate a non-fatal period error. The pending transfer can still complete after the period error occurs. For Channel commands set up to issue multiple reads, the next read transfer will be issued only after the pending read transfer completes. If the Number of Time Units is zero, a subsequent transfer will be issued as soon as the previous transfer completes. In this case, no period errors can occur.
#END#

Timeout_For_Each_Read
Timeout_For_Each_Read: Specifies the time (in hundredths of a second) the Ethernet Interface will wait for a read transfer to complete before setting the Channel Error bit and Detailed Channel Status words to indicate a non-fatal timeout error. The transfer can still complete even after a timeout occurs. As a result, an application can choose what to do if one occurs. If the timeout value is specified as zero, no timeout errors will be reported. For most applications a timeout need not be specified because the read period, in effect, acts as a timeout. (Word 12 should be zero for no timeout). However, there are two special circumstances in which specifying a timeout is recommended:
1. When the number of time units (Word 11) is zero, so that a subsequent transfer will be issued as soon as the previous transfer completes and no period errors are reported. In this case a timeout value can be specified so that timeout errors will be reported by the Channel Error bit.
2. When the read period is very long (minutes or hours). In this case a shorter timeout value can be specified so the application doesn’t have to wait for the read period to expire before taking action.
#END#

Local_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data
This and next words specify the location in the local PLC where the Ethernet Interface will store data received from the remote PLC.
#END#

Local_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data
Determines starting address in local PLC in which data from remote PLC is to be stored. Value entered is offset (1-based) from beginning of PLC memory & will be either in bits, bytes, or words depending on Memory type and mode specified in previous Word.
#END#

Remote_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Read_Data
This and next Words specify memory type and starting address in remote PLC from which data is to be read. If %P is used, you must specify a Program name & if %L is used, you must specify a Program name and a Program Block name in subsequent Words
#END#

Remote_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Read_Data
Determines starting address in remote PLC from which data is to be read. Value entered is offset (1-based) from beginning of PLC memory & will be either in bits, bytes, or words for memory type and mode specified in previous Word.
#END#

Remote_PLC_Number_Of_Memory_Units
No of memory units to be transferred, where size of a memory unit is either a bit, byte, or word as specified in Remote PLC-Memory Type. For 90-30 PLC (Series 90-70 PLC), a maximum of 8192(16384) bits, 1024(2048) bytes, or 512(1024) words of data can be specified
#END#

Remote_PLC_Network_Address_Type_IP
Specifies format of remote PLC address. A dotted-decimal IP address is expressed using a separate register for each decimal digit.
#END#

Remote_PLC_Network_Address_Length_IP
Specifies the length in words of remote PLC IP address. When an address type of dotted-decimal IP address is specified in previous word, this Word must contain 4.
#END#

Remote_PLC_Register_IP_Address
IP address of the remote PLC to be accessed.
The IP address has to be class A or B or C that means the first byte of IP address has to be less than 224.
Below are the global and other specialized IPv4 address blocks that have been assigned by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). It does not address IPv4 address space assigned to operators and users through the Regional Internet Registries. It also does not address allocations or assignments of IPv6 addresses or autonomous system numbers.
Address Block Present Use
*************************************************************************************************
0.0.0.0 'This' Network (Not a valid IP address). This refers to source hosts on 'this' network
4.0.0.0 Public-Data Networks
24.0.0.0 Cable Television Networks
39.0.0.0 Reserved but subject to allocation
127.0.0.0 Loopback
128.0.0.0 Reserved but subject to allocation
169.254.0.0 Link Local
191.255.0.0 Reserved but subject to allocation
192.0.0.0 Reserved but subject to allocation
192.0.2.0 Test-Net
192.88.99.0 6to4 Relay Anycast
198.18.0.0 Network Interconnect Device Benchmark Testing
223.255.255.0 Reserved but subject to allocation
224.0.0.0 Multicast
240.0.0.0 Reserved for Future Use
*************************************************************************************************
AVOID THESE ADRESSES.
#END#

Remote_PLC_Program_Name
Specify case-sensitive, zero-terminated and padded program name (can be found through the PROG Station Manager command on server Ethernet Interface) to be used with access to remote %P or %L. These words will be ignored if the Memory Type field is not %P or %L.
#END#

Remote_PLC_Program_Block
Specify case-sensitive, zero-terminated and padded program block name (can be found in the program block declaration in the server ladder program) to be used with access to remote %L memory. These will be ignored if the Memory Type field is not %P or %L.
#END#

Remote_PLC_Network_Address_Type_Sym_Name
Specifies format of remote PLC address. A dotted-decimal IP address is expressed using a separate register for each decimal digit.
#END#

Remote_PLC_Network_Address_Length_Sym_Name
Specifies the length in words of remote PLC IP address. When an address type of dotted-decimal IP address is specified in previous word, this Word must contain 4.
#END#

Network_Address_Name
Specify the Network Address name of remote PLC as an ASCII 32 character string. This is case-sensitive, and must be terminated with a null character (0). An error will result if this name is empty or could not be resolved into address of an actual device
#END#

Remote_PLC_Program_Name_Sym
Specify the Network Address name of remote PLC as an ASCII 32 character string. This is case-sensitive, and must be terminated with a null character (0). An error will result if this name is empty or could not be resolved into address of an actual device
#END#

Remote_PLC_Program_Block_Sym
Specify case-sensitive, zero-terminated and padded program block name (can be found in the program block declaration in the server ladder program) to be used with access to remote %L memory. These will be ignored if the Memory Type field is not %P or %L.
#END#

No_Of_Write_Repititions
Specifies number of writes to be performed before automatically completing commreq and closing the channel. If 1,only a single read will be issued. If 0, reads will be issued continuously on the requested period until the channel is aborted
#END#

Time_Unit_For_Write_Period
This and next word together define how often the write is to be performed (read period). This specifies time unit for write period. E.g. If this Word specify seconds as the time unit and next Word contains a value of 20,then the read period is 20 seconds
#END#

No_Of_Time_Units_For_Write_Period
Number of time units for write period. The write period is in effect even when Channel command is setup to issue a single write. If 0-a subsequent transfer will be issued as soon as the previous transfer completes and no period errors can occur.
#END#

Timeout_For_Each_Write
Time (in hundredths of a second), Ethernet Interface will wait for a write transfer to complete before setting Channel Error bit & Detailed Channel Status words to indicate a non-fatal timeout error. Transfer can still complete even after timeout occurs. Example Write Period Calculation: If Word 10 contains a value of 3 specifying seconds as the time unit and Word 11 contains a value of 20, then the write period is 20 seconds. A write will normally be issued at the start of each write period. If the pending write transfer has not completed during the write period, the Channel Error bit and Detailed Channel Status words will be set to indicate a non-fatal period error. The pending transfer can still complete after the period error occurs. For Channel commands set up to issue multiple writes, the next write transfer will be issued only after the pending write transfer completes. If the Number of Time Units is zero, a subsequent transfer will be issued as soon as the previous transfer completes. In this case, no period errors are reported by the Channel Error bit. A Channel command set up to issue a single write can have only one pending write transfer.
#END#

Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Write_Data
This and next words specify the location in the local PLC from where the Ethernet Interface will get data to be written to the remote PLC.
#END#

Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Write_Data
Determines starting address in local PLC from which data is to be written. Value entered is offset (1-based) from beginning of PLC memory & will be either in bits, bytes, or words depending on Memory type and mode specified in previous Word.
#END#

Remote_PLC_Memory_Type_At_Which_To_Store_Data
This and next Words specify memory type & starting address in remote PLC where data is to be written. If %P is used, you must specify a Program name & if %L is used, you must specify a Program name and a Program Block name in subsequent Words
#END#

Remote_PLC_Starting_Address_At_Which_To_Store_Data
Determines starting address in remote PLC where data is to be written. Value entered is offset (1-based) from beginning of PLC memory & will be either in bits, bytes, or words for memory type and mode specified in previous Word.
#END#

No_Of_Repititions
Specifies number of transfer to be performed before automatically completing commreq and closing the channel. If 1-only a single read will be issued. If 0-reads will be issued continuously on requested period until channel is aborted
#END#

Time_Unit_For_Send_Period
This and next word together define how often the transfer is to be performed. This specifies time unit for read period. E.g. If this Word specifies seconds as the time unit and next Word contains a value of 20, then the period is 20 seconds. Example Send Period Calculation: If Word 10 contains a value of 3 specifying seconds as the time unit and Word 11 contains a value of 20, then the send period is 20 seconds. A send will normally be issued at the start of each send period. If the pending transfer has not completed during the send period, the Channel Error bit and Detailed Channel Status words will be set to indicate a non-fatal period error. The pending transfer can still complete after the period error occurs. For Channel commands set up to issue multiple sends, the next transfer will be issued only after the pending transfer completes.
If the Number of Time Units is zero, a subsequent transfer will be issued as soon as the previous transfer completes. In this case, no period errors are reported by the Channel Error bit.
#END#

Min_Interval_Between_Host_Accesses
Specifies number of time units for transfer period. The period is in effect even when Channel command is setup to issue a single read. If 0-a subsequent transfer will be issued as soon as previous transfer completes and no period errors can occur.
#END#

Timeout_On_Each_Individual_Transfer_Response
Time (in hundredths of a second), Ethernet Interface will wait for a send transfer to complete before setting Channel Error bit & Detailed Channel Status words to indicate a non-fatal timeout error. Transfer can still complete even after a timeout occurs
#END#

Local_PLC_Memory_Type_From_Which_To_Send_Data
This and next words specify the location in the local PLC from where the Ethernet Interface will get data to be written to the Remote SRTP server.
#END#

Local_PLC_Starting_Address_From_Which_To_Send_Data
Determines starting address in local PLC from which data is to be sent. Value entered is offset (1-based) from beginning of PLC memory & will be either in bits, bytes, or words depending on Memory type and mode specified in previous Word.
#END#

Local_PLC_Number_Of_Memory_Units
No of memory units to be transferred, where size of a memory unit is either a bit, byte, or word as specified in Remote PLC-Memory Type. For 90-30 PLC (Series 90-70 PLC), a maximum of 8192(16384) bits, 1024(2048) bytes, or 512(1024) words of data can be specified

#END#

Channel_Number_To_Cancel
This specifies the channel to be disconnected. To abort all channels, if this parameter is -1 (FFFFH), all channels in use will be aborted. It is not an error to abort all channels when there are none in use. Neither is it an error to abort an idle channel
#END#

Channel_Number_To_Retrieve_Status
The channel number specifies the channel whose status is to be read.
#END#

Mem_Type_To_Store_Channel_Status
Local PLC memory type in which to store channel status words. The length of transfer is implied and is equal to 2 words.
#END#

StrtAdrs_To_Store_Channel_Status
Starting address to store Status data & is 1-based offset. Valid ranges of values depend on the PLC’s memory ranges. User is responsible for assuring that this area is large enough to contain the 2 words of data without overwriting other application data.
#END#


Commreq_Wizard.zip > ModbusTCP_Ethernet.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Ethernet_Module_Task_Id,Open ModbusTCP Connection,Close ModbusTCP Connection,Read Data Mem ModbusTCP,Read Exception Status ModbusTCP,Write Data ModbusTCP,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Channel_Number,Address_Type,Length_of_IP_Address,IP_Address,Modbus_Function_Code,Local_PLC_Memory_Type,Local_PLC_Starting_Address,Address_In_Remote_Server,No_Of_Registers_in_Rmt_Device,Unit_Identifier,Modbus_Fx_Code_Exc_Stat,Address_In_Remote_Server_C,NoOfRegs_in_RmtDevice_C,Modbus_Function_WriteCode,,TCPIP_Invalid_Addresses,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Constant,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Range,Constant,Constant,TCPIP_Add,Select,Select,Value,Value,Value,Value,Constant,Constant,Constant,Select,,224T255,1
2,Detailed Name,ModbusTCP_Ethernet Tasks,Task Id for Commreq,Open_ModbusTCP_Connection,Close_ModbusTCP_Connection,Read_Data_Mem_ModbusTCP,Read_Exception_Status_ModbusTCP,Write_Data_ModbusTCP,,Length_of_Data_Block,Wait_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Channel_Number,Remote_Device_Address_Type,Length_of_IP_Address,IP_Address,Modbus_Function_Code,Local_PLC_Memory_Type,Local_PLC_Starting_Address,Address_In_Remote_Server,No_Of_Registers_in_Rmt_Device,Unit_Identifier,Modbus_Fx_Code_Exc_Stat,Address_In_Remote_Server_0,NoOfRegs_in_RmtDevice_1,Modbus_Function_WriteCode,,_0.0.0.0,2
3,Help,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,,Refer Help File,Refer_Help_File,Not Available,Not Available,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,Refer Help File,,,3
4,Location in Command Block,Open ModbusTCP Connection,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,8,9,10,11,12,13,8,11,12,8,,,4
5,Values,Close ModbusTCP Connection,0,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,Channel_Number,,8;2;8;8;8,0,70;72;8;10;12,1,0,0,3000;3001;3003;3003;3004,1T16,1,4,1.2.3.4,1;2;3;4,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,200,16,1,7,0,1,5;6;16,,,5
6,Options if Applicable,Read Data Mem ModbusTCP,Ethernet Interface Module,Address_Type,Ethernet_Module_Task_Id,Modbus_Function_Code,Modbus_Fx_Code_Exc_Stat,Modbus_Function_WriteCode,,,,%I,,,,,,,,,Read_Coils,%R,,,,,,,,Write_Coil,,,6
7,Options if Applicable,Read Exception Status ModbusTCP,CPU Port,Length_of_IP_Address,,Local_PLC_Memory_Type,Local_PLC_Memory_Type,Local_PLC_Memory_Type,,,,%Q,,,,,,,,,Read_Input_Discretes,%AI,,,,,,,,Write_Single_Register,,,7
8,Options if Applicable,Write Data ModbusTCP,,IP_Address,,Local_PLC_Starting_Address,Local_PLC_Starting_Address,Local_PLC_Starting_Address,,,,%R,,,,,,,,,Read_Multiple_Registers,%AQ,,,,,,,,Preset_Multiple_Registers,,,8
9,Options if Applicable,,,Ethernet_Module_Task_Id,,Address_In_Remote_Server,Address_In_Remote_Server_C,Address_In_Remote_Server,,,,%AI,,,,,,,,,Read_Input_Registers,%I_Bit,,,,,,,,,,,9
10,Options if Applicable,,,,,No_Of_Registers_in_Rmt_Device,NoOfRegs_in_RmtDevice_C,No_Of_Registers_in_Rmt_Device,,,,%AQ,,,,,,,,,,%I_Byte,,,,,,,,,,,10
11,Options if Applicable,,,,,Unit_Identifier,Unit_Identifier,Unit_Identifier,,,,,,,,,,,,,,%Q_Bit,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,Ethernet_Module_Task_Id,Ethernet_Module_Task_Id,Ethernet_Module_Task_Id,,,,,,,,,,,,,,%Q_Byte,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Bit,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Bit,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte
17,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Bit
18,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Byte
19,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Bit
20,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Byte
21,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Bit
22,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Byte
23,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Bit
24,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Byte
25,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit
26,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte
27,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
28,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > CCM.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,CR_Task,Set Q Response,Clear CCM Diagnostic Status Word,Read CCM Diagnostic Status Words to Source Reg,Software Configuration Command,Read Target to Source Memory Register Table,Read Target to Source Memory Input Table,Read Target to Source Memory Output Table,Read Q Response to Source Register Table,Single Bit Write,Write to Target from Source Register Table,Write to Target from Source Input Table,Write to Target from Source Output Table,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Data_Byte_2_And_1,Data_Byte_4_And_3,Target_Memory_Address,Data_Length,Source_Memory_Address,Turnaround_Delay,ENQ_ACK_TIMER,SOH_TIMER,HEADER_TIMER,HEADER_ACK_TIMER,STX_TIMER,DATA_TIMER,DATA_ACK_TIMER,NU_6003,ENQ_COUNT,HEADER_COUNT,DATA_BLK_COUNT,RS485_Operating_Mode,Re_enable_RS485_Receiver_Delay,Target_CPU_ID,Target_Memory_Type,Target_Memory_Type_Function,Target_Memory_Type_RIO,NU_6109,EOT_TIMER,Slot_no
1,Type Of Parameter,Select,Select_Task,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Zeroes,Range,Range,Range,Select,Value,Range,Select,Select,Select,Zeroes,Value,2
2,Detailed Name,CCM Tasks,Select Port,Set_Q_Response_6001,Clear_CCM_Diagnostic_Status_Word 06002,Read_CCM_Diagnostic_Status_Words_to_Source_Reg 060,Software_Configuration_Command 06004,Read_Target_to_Source_Memory_Register_Table_6101,Read_Target_to_Source_Memory_Input_Table_6102,Read_Target_to_Source_Memory_Output_Table_6103,Read_Q_Response_to_Source_Register_Table_6109,Single_Bit_Write_6110,Write_to_Target_from_Source_Register_Table_6111,Write_to_Target_from_Source_Input_Table_6112,Write_to_Target_from_Source_Output_Table_6113,,Length of Data Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Data_Byte_2_And_1,Data_Byte_4_And_3,Target_Memory_Address,Data_Length,Source_Register,Turnaround_Delay,ENQ_ACK_TIMER,SOH_TIMER,HEADER_TIMER,HEADER_ACK_TIMER,STX_TIMER,DATA_TIMER,DATA_ACK_TIMER,Not_used,ENQ_COUNT,HEADER_COUNT,DATA_BLK_COUNT,RS485_Operating_Mode,Re_enable_RS485_Receiver_Delay,Target_CPU_ID,Target_Memory_Type,Target_Memory_Type_Function,Target_Memory_Type,Not_used,EOT_TIMER,3
3,Help,Refer_Help_File,Refer help file,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Not Available,Not Available,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,ENQ_COUNT (0-50),HEADER_COUNT (0-50),DATA_BLK_COUNT (0-50),Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer_Help_File,Refer help file,Refer_Help_File,Refer_Help_File,4
4,Location in Command Block,Set Q Response,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,7,8,9,10,11,12,13,14,7T8,16,17,18,19,20,7,8,8,8,8T10,15,5
5,Values,Clear CCM Diagnostic Status Word,1;2,Data_Byte_2_And_1,CR_Task,Target_Memory_Address,Turnaround_Delay,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,Target_CPU_ID,,3;1;6;15;6;6;6;6;4;6;6;6,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,6001;6002;6003;6004;6101;6102;6103;6109;6110;6111;6112;6113,513,1027,1,5,50,65535,65535,65535,65535,65535,65535,65535,65535,,0T50,0T50,0T50,2;4;65535,65535,1T255,1;2;3;6;9,13;14;17;18,1;2;3,,65535,6
6,Options if Applicable,Read CCM Diagnostic Status Words to Source Reg,Port 1,Data_Byte_4_And_3,,Data_Length,ENQ_ACK_TIMER,Target_Memory_Type,Target_Memory_Type,Target_Memory_Type,Source_Memory_Address,Target_Memory_Type_Function,Target_Memory_Type_RIO,Target_Memory_Type_RIO,Target_Memory_Type_RIO,,,No Wait Mode,%I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,65535,65535,65535,2 Wire,,,Register Table,Input Table Bit Set,Register Table,,,7
7,Options if Applicable,Software Configuration Command,Port 2,CR_Task,,Source_Memory_Address,SOH_TIMER,Target_Memory_Address,Target_Memory_Address,Target_Memory_Address,NU_6109,Target_Memory_Address,Target_Memory_Address,Target_Memory_Address,Target_Memory_Address,,,Wait Mode,%Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 Wire,,,Input Table,Output Table Bit Set,Input Table,,,8
8,Options if Applicable,Read Target to Source Memory Register Table,,,,NU_6003,HEADER_TIMER,Data_Length,Data_Length,Data_Length,CR_Task,CR_Task,Data_Length,Data_Length,Data_Length,,,,%R,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,No Change,,,Output Table,Input Table Bit Clear,Output Table,,,9
9,Options if Applicable,Read Target to Source Memory Input Table,,,,CR_Task,HEADER_ACK_TIMER,Source_Memory_Address,Source_Memory_Address,Source_Memory_Address,,,Source_Memory_Address,Source_Memory_Address,Source_Memory_Address,,,,%AI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CCM Scratch Pad,Output Table Bit Clear,,,,10
10,Options if Applicable,Read Target to Source Memory Output Table,,,,,STX_TIMER,CR_Task,CR_Task,CR_Task,,,CR_Task,CR_Task,CR_Task,,,,%AQ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Diagnostic Status Word,,,,,
11,Options if Applicable,Read Q Response to Source Register Table,,,,,DATA_TIMER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,Single Bit Write,,,,,DATA_ACK_TIMER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,Write to Target from Source Register Table,,,,,EOT_TIMER,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,Write to Target from Source Input Table,,,,,ENQ_COUNT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,Write to Target from Source Output Table,,,,,HEADER_COUNT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,,,,,,,DATA_BLK_COUNT
17,,,,,,,RS485_Operating_Mode
18,,,,,,,Re_enable_RS485_Receiver_Delay
19,,,,,,,CR_Task
21,,,,,,,
22,,,,,,,
23,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > PCM.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,,PCM_Reset_Task,PCM Reset,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Reset_Status_Value,Reset_Command_Value,,Reset_Msg,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,,Constant_Task,List,,Task_Dependent,Constant,Not_Used,Not_Used,Value,Value,Constant,Select,,Message,,2
2,Detailed Name,PCM_Tasks,,Select Port,PCM Reset,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait_Mode,Not_Used,Not_Used,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Reset_Status_Value,Reset_Command_Value,,The tool generates the CME ladder code with the commreq status registers. But for this commreq task status registers are not required. You can delete the stat word initialize block from the ladder and make commreq start address + 2 & + 3 = 0.,,3
3,Help,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Not Available,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,,,4
4,Location in Command Block,PCM Reset,,Task_Id,Reset_Status_Value,,0,1,2,3,4,5,6,7,,,,5
5,Values,,,127,Reset_Command_Value,,2;1,0,0,0,0,0,0,17184;34368,,,,6
6,Options if Applicable,,,,PCM_Reset_Task,,,,,,,,,Soft_Reset,,,,7
7,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,Hard_Reset,,,,8
8,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,9
9,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,10
10,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable
17,Options if Applicable
18,Options if Applicable
19,Options if Applicable
20,Options if Applicable
21,Options if Applicable
22,Options if Applicable
23,Options if Applicable
24,Options if Applicable
25,Options if Applicable
26,Options if Applicable
27,Options if Applicable
28,Options if Applicable
29,Options if Applicable
30,Options if Applicable
31,Options if Applicable
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > SNP.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,CR_Task,Configure CPU Ports,Clear Diagnostic Status Words,Read Diagnostic Status Words,Change SNP ID,Set X Status Bits Address,Disable Break Free SNP Slave Operation,Enable Break Free SNP Slave Operation,X Read,X Write,Attach,Change Privilege Level,Read System Memory,Write System Memory,PLC Short Status,Return Control Program Name,Return Controller Type And ID,Return PLC Time Date,Return Fault Table,Set PLC Time Date,Toggle Force System Memory,Establish Datagram,Update Datagram,Cancel Datagram,Update Real Time Datagram,Long Attach,Autodial,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,TmOut,BPC,Stop_Bit,Device_ID,NU_SNP,First_Diagnostic_Status_Word,No_Of_Diagnostic_Status_Word,Memory_Type,Memory_Address,SNP_Address,Slave_Memory_Type_Of_X_Status_Bit,Slave_Address_Of_X_Status_Bit,Comm_Session_Type,Slave_Memory_Type_To_Read_Data,Slave_Address_To_Read_Data,No_Master_Memory_Elements_To_Read,Master_Memory_Type_To_Store_Data,Master_Address_To_Store_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Response_Timeout,Broadcast_Delay,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,Transmission_Delay_in_msec,Slave_Memory_Type_To_Store_Data,Slave_Address_To_Store_Data,No_Master_Memory_Elements_To_Write,Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data,Master_Address_From_which_to_Write_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Piggyback_Status,Master_Address_To_Store_Piggyback_Status,Requested_Privilege_Level,Password_Bytes,Slave_Memory_Type_For_System_Data,Slave_Address_For_System_Data,No_Master_Memory_Elements_For_System_Data,Master_Memory_Type_For_System_Data,Master_Address_For_System_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve,Selected_Fault_Table,Beginning_Fault_Table_Entry,No_Fault_Enteries_Requested,Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table,Master_Address_To_Store_Fault_Table,Set_Mode,Year_Month,Day_Of_Month_Hours,Minutes_Seconds,Day_Of_Week,Slave_Memory_Type_To_Toggle,Slave_Address_To_Toggle,Slave_Device_Type,Datagram_Type,Size_Of_Datagram_Area_In_Bytes,Master_Memory_Type_For_Datagram_Id,Master_Address_For_Datagram_Id,Local_Subblk_Or_Main_Pgm_Name,Number_Of_Points_format_To_Follow,Slave_Point_Format_1_Memory_Type,Slave_Point_Format_1_Address,Slave_Point_Format_1_Count,Slave_Point_Format_2_Memory_Type,Slave_Point_Format_2_Address,Slave_Point_Format_2_Count,Datagram_Id,Update_Datagram_Type,Master_Memory_Type_to_Store_Datagram,Master_Address_to_Store_Datagram,Cancel_Datagram_Id,Cancel_Datagram_Type,SNP_ID_RTDG,Master_Memory_Type_to_Store_RT_Datagram,Master_Address_to_Store_RT_Datagram,Master_Memory_Type_to_Store_Piggyback_Status_RTDG,Master_Address_to_Store_Piggyback_Status_RTDG,Master_Memory_Type_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,Master_Address_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,T1,T2,T3_Dash,T4,T5,Modem_turnaoround_Delay,Transmission_Time_Delay,Maximum_SNP_Data_Size,Modem_Response_Timeout,Number_Of_Bytes_in_cmd_String,Command_String,Slot_No,Slot_No_CPU
1,Type Of Parameter,Select,Select_Task,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,List,,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Task_Dependent,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,String_Fix,Zeroes,Value,Value,Select,Value,String_Fix,Select,Value,Select,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Value,Value,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Select,String_Fix,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Constant,Select,Value,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Select,Select,Value,Select,Select,Value,Select,Value,String_Fix,Value,Select,Value,Range,Select,Value,Range,Value,Select,Select,Value,Value,Select,String_Fix,Select,Value,Select,Value,Select,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Value,Auto_Count_Bytes,Value_Str,1,Slot_No
2,Detailed Name,SNP Tasks,Select Port,Configure CPU Ports,Clear_Diagnostic_Status_Words,Read_Diagnostic_Status_Words,Change_SNP_ID,Set_X_Status_Bits_Addr,Disable_Break_Free_SNP_Slave_Operation,Enable_Break_Free_SNP_Slave_Operation,X_Read,X_Write,Attach,Change_Privilege_Level,Read_System_Memory,Write_System_Memory,PLC_Short_Status,Return_Control_Program_Name,Return_Controller_Type_And_ID,Return_PLC_Time_Date,Return_Fault_Table,Set_PLC_Time_Date,Toggle_Force_System_Memory,Establish_Datagram,Update_Datagram,Cancel_Datagram,Update_Real_Time_Datagram,Long_Attach,Autodial,,Length_of_Data_Block,Wait_/_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Time_Out,Bits_Per_Character,Stop_Bit,Device_ID1,NU_SNP,First_Diagnostic_Status_Word,No_Of_Diagnostic_Status_Word,Memory_Type,Memory_Address,SNP_Address,Slave_MemTyp_Of_X_Status_Bit,Slave_Addr_Of_X_Status_Bit,Communication_Session_Type,Slave_MemTyp_To_Read_Data,Slave_Addr_To_Read_Data,No_Mstr_Mem_Elements_To_Read,Mstr_Memory_Type_For_Data,MstrAddr_For_Data,MstrMemTyp_For_SlvePLCStatWrd,MstrAddr_For_SlvePLCStatWrd,Response_Timeout_in_msec,Broadcast_Delay_in_msec,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,Transmission_Delay_in_msec,Slave_Memory_Type_For_Data,Slave_Addr_For_Data,NoMstrMem_ElementsToWrite,MstrMemTyp_FromWchTo_WriteData,MstrAddr_FromWchTo_Write_Data,MstrMemTyp_For_Piggyback_Stat,MstrAddr_For_Piggyback_Status,Requested_Privilege_Level,Password_8_Bytes,SlaveMemTyp_For_System_Data,Slave_Addr_For_System_Data,NoMstrMemoryElmnts_For_SysData,MstrMemType_For_SysData,MstrAddr_For_System_Data,Mstr_Mem_Typ_for_Info,MstrAddr_For_Infor,NoCntrlPrgrmNames_To_Retrieve,Selected_Fault_Table,Beginning_Fault_Table_Entry,No_Fault_Enteries_Requested,MstrMemTyp_For_Fault_Table,MstrAddr_For_Fault_Table,Set_Mode,Year_Month,Day_Of_Month,Minutes_Seconds,Day_Of_Week,Slave_Memory_Type_To_Toggle,Slave_Addr_To_Toggle,Slave_Device_Type,Datagram_Type,SizeOfDatagramArea_In_Bytes,MstrMemTyp_For_Datagram_Id,MstrAddr_For_Datagram_Id,LocalSubblk_Or_MainPrgrmName,NoOfPoints_format_To_Follow,SlavePoint_Format_1_Mem_Typ,SlavePoint_Format_1_Addr,Slave_Point_Format_1_Count,SlavePoint_Format_2_Mem_Typ,SlavePoint_Format_2_Addr,SlavePoint_Format_2_Count,Datagram_Id,Update_Datagram_Type,MstrMemTyp_For_Datagram,MstrAddr_For_Datagram,Cancel_Datagram_Id,Cancel_Datagram_Type,SNP_ID_RTDG,MstrMem_Typ_For_RT_Datagram,MstrAddr_For_RT_Datagram,MstrMemTyp_For_PiggybackStat,MstrAddr_For_Piggyback_Status,MstrMemTyp_For_Piggyback_Stat,MstrAddr_For_Piggyback_Status,T1_Minimum_Turn_Around_Time,T2_Acknowledgement_Timeout,T3_Link_Idle_Timeout,T4_BrkProcessingTime_Mstr_only,T5MaxProcessingTime_Slave_only,Modem_turnaoround_Delay,Transmission_Time_Delay,Maximum_SNP_Data_Size,Modem_Response_Timeout,Number_Of_Bytes_in_cmd_String,Command_String,2,Slot_No_CPU
3,Help,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,3,Constant 1
4,Location in Command Block,Configure CPU Ports,Task_Id,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,16T17,7,8,9,10,7,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,12,13,14,15,16,11,12,7,8,7,8,9,10,11,6,7,8,7,8,9,10,11,7,8,9,10,11,7,8,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,7,8,9,10,7,8,8,12,13,14,15,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,7,8,9,4,Slot
5,Values,Clear Diagnostic Status Words,19;20;31,Protocol,,First_Diagnostic_Status_Word,SNP_Address,Slave_Memory_Type_Of_X_Status_Bit,CR_Task,CR_Task,SNP_Address,SNP_Address,SNP_Address,Requested_Privilege_Level,Slave_Memory_Type_For_System_Data,Slave_Memory_Type_For_System_Data,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Master_Memory_Type_To_Store_Information,Selected_Fault_Table,Set_Mode,Slave_Memory_Type_To_Toggle,Slave_Device_Type,Datagram_Id,Cancel_Datagram_Id,Datagram_Id,SNP_Address,Modem_Response_Timeout,,16;1;5;5;3;1;1;17;17;7;6;6;6;3;4;3;3;6;6;3;17;5;3;10;15;9,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,65520;7000;7001;7002;7003;7004;7005;7101;7102;7200;7201;7202;7203;7204;7205;7206;7207;7208;7209;7210;7211;7212;7213;7214;7215;7216;7217;7218;7300;7400,1;3;5;0,0;1;2,6;5;4;3;2;1;0,0;1;2,0;1;2,0;1;2;3,0;1;2;3,0;1,0;1,SNPID1A,,1,20,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,181,NEWIDA,70;72;74;76,151,0;1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,10,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,32,0,0,0,0,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,10,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,171,1;2;3;4;-1,PASS1A,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,10,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,70,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,1,1;2,1,1,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,3;4;1;2,402,25,0,1;2;3;4;5;6;7,70;72;74;76;78;80;82;84;86;150;152;154;156;166;168;170;172;174;176;178;180;182;184,1,0;1,1;129,22,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,161,A,2,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,1T256,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,1,1T256,1,1;129,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,1,1;129,A,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,201,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,171,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,171,5,2,10,50,0,0,0,1000,30,9,ATDT2345678,,0
6,Options if Applicable,Read Diagnostic Status Words,CPU_Port 1,Port_Mode,,No_Of_Diagnostic_Status_Word,,Slave_Address_Of_X_Status_Bit,,,Comm_Session_Type,Comm_Session_Type,Master_Memory_Type_To_Store_Piggyback_Status,Password_Bytes,Slave_Address_For_System_Data,Slave_Address_For_System_Data,Master_Address_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,Master_Address_To_Store_Information,Beginning_Fault_Table_Entry,Year_Month,Slave_Address_To_Toggle,Datagram_Type,Update_Datagram_Type,Cancel_Datagram_Type,SNP_ID_RTDG,Master_Memory_Type_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,Number_Of_Bytes_in_cmd_String,,,No Wait Mode,%I,,,,,,Slave,19200 BPS,None,Hardware,None,Long,7 Bits,1 Stop Bit,8,,,,%R,,8,%I_Bit,,Single_Session,%R,,,%R,,%R,,,,,,%R,,,%R,,%R,,Level_1,8,%R,,,%R,,%R,,,IO_Fault_Table,,,%R,,Date_Only,,,,Sunday,%I_Bit,,Series 90-70 Slave,Normal,,%R,,8,,%R,,,%R,,,,Normal,%R,,,Normal,8,%R,,%R,,%R,,,,,,,,,,,,,,
7,Options if Applicable,Change SNP ID,CPU_Port 2,Data_Rate,,Memory_Type,,,,,Slave_Memory_Type_To_Read_Data,Slave_Memory_Type_To_Store_Data,Master_Address_To_Store_Piggyback_Status,,No_Master_Memory_Elements_For_System_Data,No_Master_Memory_Elements_For_System_Data,,No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve,,,No_Fault_Enteries_Requested,Day_Of_Month_Hours,,Size_Of_Datagram_Area_In_Bytes,Master_Memory_Type_to_Store_Datagram,,Master_Memory_Type_to_Store_RT_Datagram,Master_Address_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status,Command_String,,,Wait Mode,%Q,,,,,,Master,9600 BPS,Odd,None,10 ms,Medium,8 Bits,2 Stop Bits,,,,,%AI,,,%Q_Bit,,Multi_Session,%AI,,,%AI,,%AI,,,,,,%AI,,,%AI,,%AI,,Level_2,,%AI,,,%AI,,%AI,,,PLC_Fault_Table,,,%AI,,Synchronize,,,,Monday,%Q_Bit,,Series 90-30/20 Slave,Permanent,,%AI,,,,%AI,,,%AI,,,,Permanent,%AI,,,Permanent,,%AI,,%AI,,%AI,,,,,,,,,,,,,,
8,Options if Applicable,Set X Status Bits Address,Power_Supply_Port,Parity,,Memory_Address,,,,,Slave_Address_To_Read_Data,Slave_Address_To_Store_Data,,,Master_Memory_Type_For_System_Data,Master_Memory_Type_For_System_Data,,,,,Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table,Minutes_Seconds,,Master_Memory_Type_For_Datagram_Id,Master_Address_to_Store_Datagram,,Master_Address_to_Store_RT_Datagram,T1,,,,,%R,,,,,,Peer,4800 BPS,Even,Software,100 ms,Short,,,,,,,%AQ,,,%T_Bit,,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,,,,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,Level_3,,%AQ,,,%AQ,,%AQ,,,,,,%AQ,,Time_And_Date,,,,Tuesday,%T_Bit,,,,,%AQ,,,,%AQ,,,%AQ,,,,,%AQ,,,,,%AQ,,%AQ,,%AQ,,,,,,,,,,,,,,
9,Options if Applicable,Disable Break Free SNP Slave Operation,,Flow_Control,,,,,,,No_Master_Memory_Elements_To_Read,No_Master_Memory_Elements_To_Write,,,Master_Address_For_System_Data,Master_Address_For_System_Data,,,,,Master_Address_To_Store_Fault_Table,Day_Of_Week,,Master_Address_For_Datagram_Id,,,Master_Memory_Type_to_Store_Piggyback_Status,T2,,,,,%AI,,,,,,,2400 BPS,,,500 ms,None,,,,,,,%I_Bit,,,%M_Bit,,,%I_Bit,,,%I_Bit,,%I_Bit,,,,,,%I_Bit,,,%I_Bit,,%I_Bit,,Level_4,,%I_Bit,,,%I_Bit,,%I_Bit,,,,,,%I_Bit,,Time_Only,,,,Wednesday,%M_Bit,,,,,%I_Bit,,,,%I_Bit,,,%I_Bit,,,,,%I_Bit,,,,,%I_Bit,,%I_Bit,,%I_Bit,,,,,,,,,,,,,,
10,Options if Applicable,Enable Break Free SNP Slave Operation,,Turn_Delay,,,,,,,Master_Memory_Type_To_Store_Data,Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data,,,,,,,,,,,,Local_Subblk_Or_Main_Pgm_Name,,,Master_Address_to_Store_Piggyback_Status,T3_Dash,,,,,%AQ,,,,,,,1200 BPS,,,,,,,,,,,%I_Byte,,,,,,%I_Byte,,,%I_Byte,,%I_Byte,,,,,,%I_Byte,,,%I_Byte,,%I_Byte,,Highest_Level,,%I_Byte,,,%I_Byte,,%I_Byte,,,,,,%I_Byte,,,,,,Thursday,%SA_Bit,,,,,%I_Byte,,,,%I_Byte,,,%I_Byte,,,,,%I_Byte,,,,,%I_Byte,,%I_Byte,,%I_Byte,,,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,X Read,,TmOut,,,,,,,Master_Address_To_Store_Data,Master_Address_From_which_to_Write_Data,,,,,,,,,,,,Number_Of_Points_format_To_Follow,,,,T4,,,,,,,,,,,,600 BPS,,,,,,,,,,,%Q_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,,,%Q_Bit,,,,,,Friday,%SB_Bit,,,,,%Q_Bit,,,,%Q_Bit,,,%Q_Bit,,,,,%Q_Bit,,,,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,%Q_Bit,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,X Write,,BPC,,,,,,,Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_1_Memory_Type,,,,T5,,,,,,,,,,,,300 BPS,,,,,,,,,,,%Q_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,,,%Q_Byte,,,,,,Saturday,%SC_Bit,,,,,%Q_Byte,,,,%Q_Byte,,,%Q_Byte,,,,,%Q_Byte,,,,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,%Q_Byte,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,Attach,,Stop_Bit,,,,,,,Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_1_Address,,,,Modem_turnaoround_Delay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Bit,,,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,,,%T_Bit,,,,,,,%S_Bit,,,,,%T_Bit,,,,%T_Bit,,,%T_Bit,,,,,%T_Bit,,,,,%T_Bit,,%T_Bit,,%T_Bit,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,Change Privilege Level,,Device_ID,,,,,,,Response_Timeout,Response_Timeout,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_1_Count,,,,Transmission_Time_Delay,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%T_Byte,,,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,,,%T_Byte,,,,,,,%G_Bit,,,,,%T_Byte,,,,%T_Byte,,,%T_Byte,,,,,%T_Byte,,,,,%T_Byte,,%T_Byte,,%T_Byte,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,Read System Memory,,Slot_No_CPU,,,,,,,Broadcast_Delay,Broadcast_Delay,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_2_Memory_Type,,,,Maximum_SNP_Data_Size,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Bit,,,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,,,%M_Bit,,,,,,,%I_Override_Bit,,,,,%M_Bit,,,,%M_Bit,,,%M_Bit,,,,,%M_Bit,,,,,%M_Bit,,%M_Bit,,%M_Bit,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable,Write System Memory,,NU_SNP,,,,,,,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,Modem_Turnaround_Delay_in_msec,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_2_Address,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%M_Byte,,,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,%M_Byte,,,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,%M_Byte,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,%M_Byte,,,,,,%M_Byte,,,,,,,%Q_Override_Bit,,,,,%M_Byte,,,,%M_Byte,,,%M_Byte,,,,,%M_Byte,,,,,%M_Byte,,%M_Byte,,%M_Byte
17,Options if Applicable,PLC Short Status,,CR_Task,,,,,,,Transmission_Delay_in_msec,Transmission_Delay_in_msec,,,,,,,,,,,,Slave_Point_Format_2_Count,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,,,,,%SA_Bit,,,,,,,%T_Override_Bit,,,,,%SA_Bit,,,,%SA_Bit,,,%SA_Bit,,,,,%SA_Bit,,,,,%SA_Bit,,%SA_Bit,,%SA_Bit
18,Options if Applicable,Return Control Program Name,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,,,,,%SA_Byte,,,,,,,%M_Override_Bit,,,,,%SA_Byte,,,,%SA_Byte,,,%SA_Byte,,,,,%SA_Byte,,,,,%SA_Byte,,%SA_Byte,,%SA_Byte
19,Options if Applicable,Return Controller Type And ID,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,,,,,%SB_Bit,,,,,,,%G_Override_Bit,,,,,%SB_Bit,,,,%SB_Bit,,,%SB_Bit,,,,,%SB_Bit,,,,,%SB_Bit,,%SB_Bit,,%SB_Bit
20,Options if Applicable,Return PLC Time Date,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,,,,,%SB_Byte,,,,,,,%I_Transition_Bit,,,,,%SB_Byte,,,,%SB_Byte,,,%SB_Byte,,,,,%SB_Byte,,,,,%SB_Byte,,%SB_Byte,,%SB_Byte
21,Options if Applicable,Return Fault Table,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,,,,,%SC_Bit,,,,,,,%Q_Transition_Bit,,,,,%SC_Bit,,,,%SC_Bit,,,%SC_Bit,,,,,%SC_Bit,,,,,%SC_Bit,,%SC_Bit,,%SC_Bit
22,Options if Applicable,Set PLC Time Date,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,,,,,%SC_Byte,,,,,,,%T_Transition_Bit,,,,,%SC_Byte,,,,%SC_Byte,,,%SC_Byte,,,,,%SC_Byte,,,,,%SC_Byte,,%SC_Byte,,%SC_Byte
23,Options if Applicable,Toggle Force System Memory,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,%S_Bit,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,%S_Bit,,,,,,%S_Bit,,,,,,,%M_Transition_Bit,,,,,%S_Bit,,,,%S_Bit,,,%S_Bit,,,,,%S_Bit,,,,,%S_Bit,,%S_Bit,,%S_Bit
24,Options if Applicable,Establish Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,%S_Byte,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,%S_Byte,,,,,,%S_Byte,,,,,,,%SA_Transition_Bit,,,,,%S_Byte,,,,%S_Byte,,,%S_Byte,,,,,%S_Byte,,,,,%S_Byte,,%S_Byte,,%S_Byte
25,Options if Applicable,Update Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,%G_Bit,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,%G_Bit,,,,,,%G_Bit,,,,,,,%SB_Transition_Bit,,,,,%G_Bit,,,,%G_Bit,,,%G_Bit,,,,,%G_Bit,,,,,%G_Bit,,%G_Bit,,%G_Bit
26,Options if Applicable,Cancel Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,%G_Byte,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,%G_Byte,,,,,,%G_Byte,,,,,,,%SC_Transition_Bit,,,,,%G_Byte,,,,%G_Byte,,,%G_Byte,,,,,%G_Byte,,,,,%G_Byte,,%G_Byte,,%G_Byte
27,Options if Applicable,Update Real Time Datagram,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%S_Transition_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
28,Options if Applicable,Long Attach,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%G_Transition_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29,Options if Applicable,Autodial,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
30,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
31,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,


Commreq_Wizard.zip > PowerMate_APM_Help.txt

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
Download_Parameters Commreq block can send up to 16 Power Mate APM Parameter values at once. The total data length of the COMM_REQ must be set to 68 bytes (34 words).
#END#

Download Parameters
Download_Parameters is used to send up to 16 Power Mate APM Parameter values at once. 68 byte data block will be required to be written.
THE PARAMETERS HERE SPECIFIES THE DATA LOCATION WHERE USER HAS TO WRITE DATA. THIS IS NOT DONE BY THE THIS TOOL.
In 68 bytes (34 words) data (located by memory type and zero based offset above) the first two data word must be Start Parameter Number (0-255) and Number of Parameter to load. Only the number of parameters specified in word offset 1 will be loaded into parameter memory. However, the 68 byte data block must always be initialized in the PLC. If the last parameter to be loaded is greater than 255, the COMM_REQ will be rejected.
#END#

Byte_Count_Of_Data
Byte_Count_Of_Data
#END#

Memory_Type_Of_Data
Memory Type for Data.
#END#

Memory_Offset_Of_Data
Memory_Offset_Of_Data: Location of data. Zero based Offset. For example use 205 for %R206.
#END#


Commreq_Wizard.zip > PowerMate_APM.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,PowerMate_APM_Task,Download Parameters,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Type,Byte_Count_Of_Data,Memory_Type_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,Data,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Constant_Task,List,,Task_Dependent,Select,Select,Value,Value,Value,Constant,Constant,Select,Value,Multi_Val,,0
2,Detailed Name,PowerMate APM Tasks,Select Port,Download_Parameters,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Tmout,Maximum_Communication_Time,Command_Type,Byte_Count_Of_Data,Memory_Type_Of_Data,Memory_Offset_Of_Data,Data,,1
3,Help,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,Refer help file,Refer help file,Not Available,Not Available,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,2
4,Location in Command Block,Download Parameters,Task_Id,Command_Type,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,3
5,Values,,0,Byte_Count_Of_Data,,2;1,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,58625,68,70;72;8;10;12,0,0,,4
6,Options if Applicable,,,Memory_Type_Of_Data,,,No_Wait_Mode,%I,,,,,,%I,,,,
7,Options if Applicable,,,Memory_Offset_Of_Data,,,Wait_Mode,%Q,,,,,,%Q,,,,
8,Options if Applicable,,,PowerMate_APM_Task,,,,%R,,,,,,%R,,,,
9,Options if Applicable,,,,,,,%AI,,,,,,%AI,,,,
10,Options if Applicable,,,Data,,,,%AQ,,,,,,%AQ,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,Options if Applicable
17,Options if Applicable
18,Options if Applicable
19,Options if Applicable
20,Options if Applicable
21,Options if Applicable
22,Options if Applicable
23,Options if Applicable
24,Options if Applicable
25,Options if Applicable
26,Options if Applicable
27,Options if Applicable
28,Options if Applicable
29,Options if Applicable
30,Options if Applicable
31,Options if Applicable
32,Options if Applicable
33,Options if Applicable
34,Options if Applicable
35,Options if Applicable
36,Options if Applicable
37,Options if Applicable
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,


Commreq_Wizard.zip > Serial_IO.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,Configure Port,Initialize Port 4300,Set Up Input Buffer 4301,Flush Input Buffer 4302,Read Port Status 4303,Write Port Control 4304,Cancel Operation 4399,Autodial 4400,Write Bytes 4401,Read Bytes 4402,Read String 4403,,Commreq_Task_No,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Idle_Tmout,Max_Comm_Tm,Command_Word,Task_Id,Port_Status_Memory_Type,Port_Status_Memory_Offset,Buffer_Length,Port_Control_Word,Transac_Type,Modem_Tmout,No_Bytes_Cmd,Cmd_String,Xmit_Tmout,No_Bytes_Write,Write_String,Read_Tmout,No_Bytes_Read,Input_Data_Mem_Type,Read_Term_Charac,Input_Data_Mem_Off,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Tmout,BPC,Stop_Bit,Duplex_Mode,Rack_No,Slot_No_CPU,NU_SIO2,NU_SIO1,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,List,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,Not Used,,Dependent,Task_Dependent,Not Used,Select,Value,Value,Value,Task_Dependent,Select_Task,Select,Value,Range,Select,Select,Value,Auto_Count_Bytes,Value_Str,Value,Auto_Count_Bytes,Value_Str,Value,Value,Select,Value,Value,Constant,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,Select,RackNo,Slot_No,Zeroes,Zeroes,1
2,Detailed Name,Serial I/O Tasks,Serial IO,Initialize_Port_4300,Set_Up_Input_Buffer_4301,Flush_Input_Buffer_4302,Read_Port_Status_4303,Write_Port_Control_4304,Cancel_Operation_4399,Autodial_4400,Write_Bytes_4401,Read_Bytes_4402,Read_String_4403,,Commreq_Task_No,Length_of_Data_Block,Wait_No_Wait_Mode,Status_Word_Memory_Type,Status_Word_Memory_Offset,Idle_Timeout_Value,Maximum_Communication_Time,Command_Word,Task_Id_for_Commreq,Port_Status_Memory_Type,Port_Status_Memory_Offset,Buffer_Length_in_Words,Port_Control_Word,Transaction_Type_to_Cancel,Modem_Response_Timeout_in_Sec,No_of_bytes_in_command_String,Command_String,Transmit_Timeout_in_Sec,No_of_bytes_in_command_String,Write_String,Read_Timeout_in_Sec,No_of_bytes_to_be_read,Read_Input_Data_Memory_Type,Read_Term_Charac,Read_Input_Data_Memory_Offset,Protocol,Port_Mode,Data_Rate,Parity,Flow_Control,Turn_Delay,Time_Out,Bits_Per_Character,Stop_Bit,Duplex_Mode,Rack_Number,Slot_No_CPU,Interface,Device_Identifier,2
3,Help, " Implementation of serial protocol using Serial I/O COMMREQs may be restricted by the PLC sweep time. Serial I/O is completely driven by the application program, in STOP mode a port configured as Serial I/O reverts to SNP slave for programmer. " ,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,,TASK input at Commreq function block,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Command Word depending on the task selected,19 for Port 1 and 20 for port 2,Not Available,Not Available,Not Available,32768 to activate RTS and 0 to deactivate,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available, " Terminating Character (Carriage Return) Must be between 0 and 255, inclusive " ,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,For CPU constant 1,Constant 1,Not Available,Not Available,3
4,Location in Command Block,Configure Port,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,Command_Word,,Interface,0,1,2,3,4,5,6,Task_Id,7,8,7,7,7,7,8,9,7,8,9,7,8,9,8,10,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,0,Slot,16T16,18T21,4
5,Values,Initialize Port 4300,Protocol,,Buffer_Length,,Port_Status_Memory_Type,Port_Control_Word,Transac_Type,Modem_Tmout,Xmit_Tmout,Read_Tmout,Read_Tmout,,19,16;1;2;1;3;2;2;9;6;5;5,0;1,70;72;8;10;12,1,0,0,65520;4300;4301;4302;4303;4304;4399;4400;4401;4402;4403,19;20,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,101,1T2048,0;32768,1;2;3,30,9,Enter Command string here,30,9,Enter string to be written here,30,5,8;10;12;70;16;72;18;74;20;76;22;78;24;80;26;82;28;84;30;86;56,0,101,5,0;1;2,6;5;4;3;2;1;0,0;1;2,0;1;2,0;1;2;3,0;1;2;3,0;1,0;1,0;1,,0,,,
6,Options if Applicable,Set Up Input Buffer 4301,Port_Mode,,,,Port_Status_Memory_Offset,,,No_Bytes_Cmd,No_Bytes_Write,No_Bytes_Read,Read_Term_Charac,,20,,No Wait Mode,%I,,,,CPU_Ports,RS232(Port1),%R,,,Deactivate,All Operations,,,,,,,,,%R,,,,Slave,19200 BPS,None,Hardware,None,Long,7 Bits,1 Stop Bit,2 Wire,,,,,
7,Options if Applicable,Flush Input Buffer 4302,Data_Rate,,,,,,,Cmd_String,Write_String,Input_Data_Mem_Type,Input_Data_Mem_Type,,,,Wait Mode,%Q,,,,Initialize_Port_4300,RS485(Port2),%AI,,,Activate,Read Operations,,,,,,,,,%AI,,,,Master,9600 BPS,Odd,None,10 ms,Medium,8 Bits,2 Stop Bits,4 Wire,,,,,
8,Options if Applicable,Read Port Status 4303,Parity,,,,,,,,,Input_Data_Mem_Off,Input_Data_Mem_Off,,,,,%R,,,,Set_Up_Input_Buffer_4301,,%AQ,,,,Write Operations,,,,,,,,,%AQ,,,,Peer,4800 BPS,Even,Software,100 ms,Short,,,,,,,,
9,Options if Applicable,Write Port Control 4304,Flow_Control,,,,,,,,,,,,,,,%AI,,,,Flush_Input_Buffer_4302,,%I_BIT,,,,,,,,,,,,,%I_BIT,,,,,2400 BPS,,,500 ms,None,,,,,,,,
10,Options if Applicable,Cancel Operation 4399,Turn_Delay,,,,,,,,,,,,,,,%AQ,,,,Read_Port_Status_4303,,%I_BYTE,,,,,,,,,,,,,%I_BYTE,,,,,1200 BPS,,,,,,,,,,,,
11,Options if Applicable,Autodial 4400,TmOut,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Port_Control_4304,,%Q_BIT,,,,,,,,,,,,,%Q_BIT,,,,,600 BPS,,,,,,,,,,,,
12,Options if Applicable,Write Bytes 4401,BPC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Cancel_Operation_4399,,%Q_BYTE,,,,,,,,,,,,,%Q_BYTE,,,,,300 BPS,,,,,,,,,,,,
13,Options if Applicable,Read Bytes 4402,Stop_Bit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Autodial_4400,,%T_BIT,,,,,,,,,,,,,%T_BIT,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,Options if Applicable,Read String 4403,NU_SIO2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Write_Bytes_4401,,%T_BYTE,,,,,,,,,,,,,%T_BYTE,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,Options if Applicable,,Duplex_Mode,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_Bytes_4402,,%M_BIT,,,,,,,,,,,,,%M_BIT,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,,,NU_SIO1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Read_String_4403,,%M_BYTE,,,,,,,,,,,,,%M_BYTE
17,,,Rack_No,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_BIT,,,,,,,,,,,,,%SA_BIT
18,,,Slot_No_CPU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SA_BYTE,,,,,,,,,,,,,%SA_BYTE
19,,,Task_Id,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_BIT,,,,,,,,,,,,,%SB_BIT
20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SB_BYTE,,,,,,,,,,,,,%SB_BYTE
21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_BIT,,,,,,,,,,,,,%SC_BIT
22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%SC_BYTE,,,,,,,,,,,,,%SC_BYTE
23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > SNP_Help.txt

CR_Task
Commreq TASK parameter will be changed depending on this selection. SYSID IS TO BE SET MANUALLY AS PER FOLLOWING: FOR CPU311, CPU313, CPU323: 0000 AND FOR CPU331-CPU364: 0001.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Dev_Tasks
SNP-X protocol is a highly optimized extension of SNP. While it offers fewer functions than SNP, SNP-X is simpler to use and provides a significant performance improvement over SNP. It does not support PLC programming or configuration operations. SNP and SNP-X protocol allows for following types of operation:
1. Master- initiating device in a Master/Slave system (only available on CMM and PCM modules).
2. Slave-responding device in a Master/Slave system. SNP master and slave as implemented on CMM module do not support PLC programming or configuration functions. LM90 may be connected to a CMM serial port configured as an SNP slave for data display and modification only. SNP and SNP-X protocols can be enabled on none, one, or both serial ports of CMM module using either RS-232 or RS-422/RS-485 electrical standard. Essentially, any combination of protocols, ports, and electrical standards are available with one exception: Series 90-30 CMM cannot support RS-232/RS-485 on port 1.Port selection, data rate, parity, flow control, number of stop bits, timeouts, and turnaround delay values can be configured.
Reference: Series 90 PLC Serial Communications User’s Manual GFK-0582D.
#END#

Configure CPU Ports
The application program must wait at least 2 seconds after a new serial port protocol is installed before sending any COMMREQs specific to that protocol to the port. This applies to a new protocol installed by Storing a new hardware configuration or by a port configuration COMMREQ.
#END#

Clear Diagnostic Status Words
Local command. This command clears the SNP Diagnostic Status Words maintained within the module. A complete set of Diagnostic Status Words is maintained for each serial port of the module.
#END#

Read Diagnostic Status Words
Read Diagnostic Status Words: Available Modes: Master and Slave. Local command. This command returns the SNP Diagnostic Status Words maintained within the CMM module into the PLC memory area specified by the COMMREQ. A complete set of Diagnostic Status Words is maintained for each serial port of the CMM module.
Word Contents
1 Error SNP status word. This word indicates the major and minor error code values of the most recent COMMREQ error or internal SNP error. This word follows the format and contents of the SNP Status Word.
2 Number of successful requests/responses. For a master device, this value indicates the number of successful COMMREQ completions; this value also includes any additional messages exchanged to keep the SNP communications alive. For a slave device, this value indicates the number of SNP responses successfully sent to the remote master; this value also includes any messages sent to keep the SNP communication alive, as well as successful local COMMREQ completions.
3 Number of error requests. This word indicates the number of COMMREQs that have failed at this SNP device. This value counts non-fatal errors only; the SNP communication is maintained. For an SNP slave device, this value also counts error responses returned to the master.
4 Number of Aborts. This word indicates the number of fatal errors at this SNP device; the SNP communication is terminated. An abort may occur at either a master or slave device. After an abort, the master device must establish new SNP communications. Aborts may be caused by failure to receive an expected message or acknowledgement, certain protocol errors, failure to read or write to the serial port, or a communication failure to the local PLC. Inactivity timeouts, which do terminate SNP communication, are not counted as aborts; an inactivity timeout occurs at the slave device when the slave receives no further messages from the master.
5 Number of Retries Sent. This word indicates the number of message retries performed by this SNP device. A master or slave device retries a message when the acknowledgement to that message indicates a recoverable transmission error. A maximum of two retries are permitted to any SNP message; if the message is still not correctly acknowledged, a fatal error occurs and the SNP communication is aborted. For SNP-X operation, this word indicates the number of X-Attach retries to establish the SNP-X session, as well as any repeated SNP-X request after a session has been reestablished.
6 Number of NAKs Sent. This word indicates the number of negative acknowledgements (NAKs) returned by this SNP device. A NAK is sent when an error recoverable or fatal) is detected in a received SNP message. If the error is recoverable, a retry is expected; if the error is fatal, the SNP communication is aborted.
7 Number of Break Sequences Received. This word indicates the number of Break sequences received by this SNP device. Used by slave devices only. When a Break sequence is received, any existing SNP communication is aborted. The Break sequence immediately precedes each new SNP communication.
8-13 Reserved (00h)
14 SNP Software Version Number. This word indicates the version number of the communication firmware in this CMM module. The version number consists of two hexadecimal numbers (high byte, low byte).
15-20 Error COMMREQ Data Block. These 6 words contain the first 6 words of the COMMREQ Data Block from the most recent COMMREQ failure. Used by both master and slave devices (slave devices perform local COMMREQ commands only). This data can help to identify the COMMREQ which has failed.
#END#

Change SNP ID
Local command. The slave device in the CMM module defaults to the same SNP ID as the built-in slave device in the PLC CPU. This command changes the SNP ID of the CMM slave device to a specified value. Different SNP IDs are required to differentiate between multiple SNP slave devices in a multi-drop arrangement. The SNP slave in the CMM module reverts to the default SNP ID (that is, the SNP ID of the PLC CPU) whenever the PLC is powered up or the CMM is manually restarted.
#END#

Set X Status Bits Address
Local Command. This command specifies the local PLC bit memory to be updated by the slave device during SNP-X operation. Three contiguous memory bits, called the X-Status Bits, indicate X-command activity by the slave device. The X-Status Bits may be examined at any time from the PLC ladder application. The CMM slave X-Status Bits are updated only when a valid PLC memory address has been defined via this command. (When an error occurs for this COMMREQ, the X-Status Bits address is undefined; X-Status Bits data will not be updated into the local PLC memory until this COMMREQ is successfully completed.) The X-Status Bits used by the slave device on the CMM module are similar to the X-Status Bits defined in %S memory (%S17-%S19) for use by the slave device on the Series 90-20 and Series 90-30 PLC built-in serial port. The X-Status Bits consist of three contiguous bits. The address of the lowest bit (X ACTIVE) is specified in the COMMREQ Data Block; the remaining two X-Status Bits are always located at the two next higher memory locations. The X-Status Bits may be defined only in the %I, %Q, %T, or %M bit-oriented Memory Types. The X ACTIVE bit indicates that an SNP-X communication session is active; this slave device is able to receive data transmission X-requests while this bit is set. This bit is set when a new SNP-X communication session is established; this bit is cleared whenever a Break is received, or a fatal error occurs. The X_READ and X_WRITE bits indicate that a remote X-request has been successfully completed by this slave device. The appropriate bit is set after completion of each successful remote read or write X-request. The PLC application ladder must detect the X_READ and X_WRITE bits in every sweep. Upon detection, each bit must be immediately cleared in order to correctly detect the next remote X-request completion. Note: The X-Status Bits operate slightly differently for slave devices on CMM modules, the Series 90 CPU Serial Ports 1 and 2, and on the Series 90 CPU standard SNP serial port. For the Series 90 CPU standard SNP port, the X-Status Bits are located at predefined memory locations and are always updated after SNP-X slave operation. The X_READ and X_WRITE bits remain set for exactly one sweep and may not be cleared by the PLC ladder application.
#END#

Disable Break Free SNP Slave Operation
Local Command. This command disables the break-free SNP feature in CPUs. Break-independent operation improves serial communications using modems, as certain modems alter the timing of the break or interpret it as a modem command. Break-free SNP eliminates the requirement for a serial break at the start of each SNP and SNP-X session. The following points should be considered when incorporating this COMM_REQ command into your control application:
1. This command disables break-free operation and eliminates its impact on PLC sweep time.
2. Break-free operation remains disabled until the next time the PLC is power-cycled or until command 7005 is executed.
3. If a communication session is in progress when the command is executed, communication will continue, but detection of no-break Attach/X-Attach messages will stop immediately.
4. This COMM_REQ command may be executed on the first PLC sweep (FST_SCN).
If the COMM_REQ status word location specified in words 3 and 4 of the command block is not a valid %R, %AI or %AQ reference, the fault output (FT) will be energized when the COMM_REQ attempts to execute. Otherwise, the status word is updated, based to indicate if the COMM_REQ was successful, as listed below:
0001 Command successful.
010Ch WAIT-mode COMMREQ is not permitted; must use NOWAIT.
020Ch Command not supported; the port is either not configured as an SNP slave or does not support break-free operation.
Sending this command when break-free SNP is already disabled has no effect; however, the COMMREQ status location will be set to 1, indicating success. Sending this command to a PLC CPU built-in serial port that does not support break-free SNP will set the fault output of the COMMREQ. Note: Break-free SNP on built-in slave ports in PLC CPUs uses a small fraction of the CPU processing bandwidth. For most applications the impact on CPU performance is negligible. However, applications that use multi-drop SNP or SNP-X communication can incur noticeable increases in PLC sweep times because all slave units must examine every received message. If your application requires a very small or predictable sweep time and you have a multi-drop SNP network, you may need to disable break-free SNP on the port.
#END#

Enable Break Free SNP Slave Operation
Local command. This command enables the break–free SNP feature in CPUs that support this feature. See command 7004 for a discussion of break–free SNP. Because break–free operation is enabled when the PLC is powered on, this command has no effect unless command 7004 was previously executed. If a communication session is in progress when this command is executed, communication will continue, and detection of no–break Attach/X–Attach messages will begin when the current session is ended by a link–idle time–out. The COMMREQ that sends this command may be executed on the first PLC sweep. If the COMM REQ status word location specified in words 3 and 4 of the command block is not a valid %R, %AI or %AQ reference, power flow into the COMM_REQ function block will cause power flow to its fault (FT) output. Otherwise, the value one (1) is written to the status word when the command succeeds. When unsuccessful, one of these values is returned:
010Ch WAIT–mode COMMREQ is not permitted; must use NOWAIT.
020Ch Command not supported; the port is either not configured as an SNP slave or does not support break–free operation.
Sending this command when break–free SNP is already enabled has no effect; however, the COMMREQ status location will be set to 1, indicating success. Sending this
command to a PLC CPU built–in serial port that does not support break–free SNP will set the fault output of the COMMREQ.
#END#

X Read
Remote command. The master establishes a new SNP-X communication session with the slave device if the proper session is not already active. The master then sends an X-Read request to the slave device; the slave responds with data. This service is provided to permit quick read access to various reference tables within the slave PLC. This command reads enough data from the slave reference table to fill the specified number of elements in the master reference table. When the memory types of the slave and master reference tables differ, the data will be transferred from the slave reference table beginning with the least significant bit. The X-Read command may not use the broadcast SNP ID.
#END#

X Write
Remote command. The master establishes a new SNP-X communication session with the slave device if the proper session is not already active. The master then sends an X-Write request with data to the slave device. This service is provided to permit quick write access to various reference tables within the slave PLC. This command writes the specified number of elements from the master reference table into the slave reference table. When the memory types of the slave and master reference tables differ, the data will be padded with the value 0 as necessary. In multi-session operation, the broadcast SNP ID may be used to write data to all slave devices on the serial link.
#END#

Attach
Remote command. The Attach command establishes a communication session with a slave device. The Attach command can be issued at any time. The master sends a Break sequence, followed by an Attach request; the specified slave responds with an Attach response. The Break sequence is initiated to all slave devices sharing the same communication link. The detection of the Break sequence by a slave device immediately aborts any communication session currently in process and places all slave devices into a state waiting for a valid Attach request. The master device waits the length of the T4 timer before sending the Attach request to the slave devices. Only the slave device with the matching SNP ID responds with an Attach response. The non-matching slaves return to a state waiting for a Break sequence. The master, upon receiving a valid Attach response, completes the COMMREQ with a successful status. No response or an invalid response completes the COMMREQ with an error status. Having negotiated a successful Attach to a slave PLC, the master device is accorded the default privilege level at the slave device. For the standard SNP port in a Series 90-30 or Series 90-20 PLC, the default slave privilege level is Level 1; Level 1 permits read but not write of the PLC memory. For an SNP slave device on a CMM module in any Series 90 PLC, the slave privilege is always Level 2 and cannot be changed; Level 2 permits read and write of the PLC memory. For an SNP slave device on a CMM module in any Series 90 PLC, the slave privilege is always Level 2 and cannot be changed; Level 2 permits read and write of the PLC memory. The Attach command also enables or disables Piggyback Status reporting for the duration of the SNP communication. When enabled, Piggyback Status data is updated after each successful command. If a particular installation requires configuration parameter values different from those specified with the programming software or the Hand Held Programmer, the Long Attach command must be used. The Long Attach command adds some overhead to the communications process and should only be used if necessary. Examples of cases which may require the Long Attach include:
Satellite communications
Modem communications with setup times & gt; 500ms
Communications in high noise environments
Specific error detection/recovery requirements
#END#

Change Privilege Level
Remote command. The slave device must be attached before executing this command. The master sends a Change Privilege Level request; the slave responds. This service provides the master with the capability of changing its access privilege level at the slave PLC if the proper password is provided. This command is only necessary if the master is not accorded sufficient privileges as a result of the Attach command.
Level Meaning
Level 4 Write to all configuration or logic. Configuration may only be written in STOP mode; logic may be written in STOP or RUN mode. Display, set, or delete passwords for any level.
Level 3 Write to any configuration or logic, including word-for-word changes, the addition/deletion of program logic, and the overriding discrete I/O.
Level 2 Write to any data memory, except overriding discrete I/O. The PLC can be started or stopped. PLC and I/O fault tables can be cleared.
Level 1 Read any data memory. Write to memory is prohibited. The PLC cannot be started or stopped.
#END#

Read System Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this. The master sends a Read request; the slave responds with the data. This service is provided to permit the access to various reference tables within the slave PLC. This command reads enough data from the slave reference table to fill the specified number of elements in the master reference table. When the access modes of the slave and master reference tables differ, the data will be transferred from the slave reference table beginning with the least significant bit.
#END#

Write System Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Write request with data; the slave responds. This service is provided to permit the access to various reference tables within the slave PLC. This command transfers the specified number of elements from the master reference table into the slave reference table. When the memory types of the slave and master reference tables differ, the slave reference table will be padded with the value 0 as necessary.
#END#

Read Task Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Read request; the slave responds with the data. This service provides the master with the capability to read the Main Data segment (%P reference table) of the slave’s main control program task. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

Write Task Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Write request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to write the Main Data segment (%P reference table) of the slave’s main control program task. When the memory type of the master reference table does not specify word access, the slave data will be padded with the value 0 as necessary. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

Read Program Block Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Read request; the slave responds with the data. This service provides the master with the capability to read the Local Subblock Data segment (%L reference table) of a specified Program Block in the slave. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

Write Program Block Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Write request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to write the Local Subblock Data segment (%L reference table) of a specified Program Block in the slave. When the memory type of the master reference table does not specify word access, the slave data will be padded with the value 0 as necessary. Only a Series 90-70 PLC slave device supports this service; a Series 90-20 or Series 90-30 slave device will produce unpredictable results.
#END#

PLC Short Status
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a PLC Short Status request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to read the status of the slave PLC.
PLC Short Status:
Word Location Byte Location Description
Word 1 (low byte) Byte 1 Number of Control Programs. 0 = No program tasks currently defined.1 = One program task defined for the PLC CPU.
(high byte) Byte 2 Programmer Flags.Set of boolean flags indicating which control program tasks have programmers currently attached to them. Each bit position corresponds to a control program task (0 = no programmer attached; 1 = programmer attached), where bit 0 corresponds to control program 0. Since at most one control program is currently allowed, this byte is either zero or one.
Word 2 (low byte) Byte 3 Login Types.
(high byte) Byte 4 2-bit codes indicating the type of login associated with each control program. The 2-bit field beginning at bit 0 corresponds to control program 0. Since there can be at most one control program in the current implementation, only bit 0 and bit 1 have meaning. The codes below are for Series 90-70 PLCs Only.
03h = Parallel Work Station Interface (WSI) attached
02h = Serial device attached at PLC CPU
01h = Non-dedicated programmer attached
00h = No programmer attached.
Word 3 (low byte) Byte 5 Auxiliary Status. Only the highest bit is defined, and only for the Series 90-70. Bit 7 indicates Programmer window status: 0 = Programmer window closed. 1 = Programmer window open
(high byte) Byte 6 Not used (00h)
Word 4 (low byte) Byte 7 Control Program Number
(high byte) Byte 8 Current Privilege Level
Word 5 (low byte) Byte 9 Last sweep time (in 0.1 msec units)
(high byte) Byte 10 Last sweep time (in 0.1 msec units)
Word 6 (low byte) Byte 11 PLC Status Word (bits 0-7)
(high byte) Byte 12 PLC Status Word (bits 8-15)
#END#

Return Control Program Name
Remote command. The slave device must be attached before executing this command. The master sends a Return Control Program Name request; the slave responds with data. Control Program Area:
Control Program Area Description
Word 1 Number of Control Programs
Word 2 Characters 1 and 2 of Control Program Name 1
Word 3 Characters 3 and 4 of Control Program Name 1
Word 4 Characters 5 and 6 of Control Program Name 1
Word 5 Characters 7 and 8 of Control Program Name 1
#END#

Return Controller Type And ID
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Return Controller Type and ID request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve the SNP ID, PLC Controller Type, number of control programs, program name, etc., from the slave device PLC CPU.
Control Information Area:
Description
Word 1 Characters 1 and 2 of SNP ID of PLC CPU
Word 2 Characters 3 and 4 of SNP ID of PLC CPU
Word 3 Characters 5 and 6 of SNP ID of PLC CPU
Word 4 Characters 7 and 8 of SNP ID of PLC CPU
Word 5 Series 90 PLC Major/Minor Type (High byte/Low byte)
Word 6 Number of Control Programs (Low byte only)
Word 7 Characters 1 and 2 of Main Control Program Name
Word 8 Characters 3 and 4 of Main Control Program Name
Word 9 Characters 5 and 6 of Main Control Program Name
Word 10 Characters 7 and 8 of Main Control Program Name
Word 11 Number of Control Program Blocks
Word 12 Total Length of Program Blocks (LSW)
Word 13 Total Length of Program Blocks (MSW)
Word 14 Sum of Program Block Additive Checksums
Word 15 Sum of Program Block CRC Checksums (LSW)
Word 16 Sum of Program Block CRC Checksums (MSW)
Word 17 Length of Configuration Records
Word 18 Sum of Configuration Records Additive Checksums
Word 19 Sum of Configuration Records CRC Checksums (LSW)
Word 20 Sum of Configuration Records CRC Checksums (MSW)
#END#

Return PLC Time Date
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Return PLC Time/Date request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve the current time and date from the slave device. The Series 90-30 PLC Models 311, 313, 323 and Series 90-20 PLC do not support time, date, or day of week. Unsupported return values are meaningless and should not be used.
#END#

Return Fault Table
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Return Fault Table request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve all or any part of the I/O or PLC Fault Tables from the slave device. The I/O Fault Table can contain up to 32 entries; the PLC Fault Table can contain up to 16 entries.
The Fault Table area is returned in the following format:
Fault Table Area Description
Timestamp of last clear
Word 1 (low byte) Seconds (in BCD)
Word 1 (high byte) Minutes (in BCD)
Word 2 (low byte) Hours (in BCD)
Word 2 (high byte) Day (in BCD)
Word 3 (low byte) Month (in BCD)
Word 3 (high byte) Year (in BCD)
Word 4 Faults since last clear
Word 5 Faults in the table
Word 6 Faults in this response
Word 7-27 Fault table entry #1
...
Word 322-342 Fault table entry #16
...
Word 658-678 Fault table entry #32

The format of each I/O Fault Table entry is described in the following table:
I/O Fault Table Area Description
Byte 1 Spare (unused)
Byte 2-4 Reference address
Byte 5 Rack number
Byte 6 Slot number
Byte 7 I/O Bus number
Byte 8 Bus address
Byte 9-10 Point address
Byte 11 Fault group
Byte 12 Fault action
Byte 13 Fault category
Byte 14 Fault type
Byte 15 Fault description
Byte 16-36 Spare (unused)
Byte 37 Timestamp: Seconds (in BCD)
Byte 38 Minutes (in BCD)
Byte 39 Hours (in BCD)
Byte 40 Day (in BCD)
Byte 41 Month (in BCD)
Byte 42 Year (in BCD)

The format of each PLC Fault Table entry is described in the following table:
PLC Fault Table Area Description
Byte 1-4 Spare (unused)
Byte 5 Rack number
Byte 6 Slot number
Byte 7 Unit number
Byte 8 Spare (unused)
Byte 9 Fault group
Byte 10 Fault action
Byte 11-12 Fault error code
Byte 13-36 Spare (unused)
Byte 37 Timestamp: Seconds (in BCD)
Byte 38 Minutes (in BCD)
Byte 39 Hours (in BCD)
Byte 40 Day (in BCD)
Byte 41 Month (in BCD)
Byte 42 Year (in BCD)
#END#

Set PLC Time Date
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Set PLC Time/Date request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to set the current system time and date clock of the slave device. The master is provided several options. The master may specify and set the date and/or time explicitly. The master may also specify that the master PLC’s system date/time be used to set the slave. This option is useful in synchronizing the slave’s date/time with the master’s date/time. The Series 90-30 PLC Models 311, 313, 323 and Series 90-20 PLC do not support time, date, or day of week. Unsupported return values are meaningless and should not be used.
#END#

Toggle Force System Memory
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends a Toggle Force System Memory request with data; the slave responds. This service provides the master with the capability to toggle a single status, override, or transition bit in the slave device to the opposite state (that is, from set to reset, or from reset to set).
#END#

Establish Datagram
Remote command. The slave device must be attached before executing this command; see Attach command. The master sends an Establish Datagram request with data; the slave responds with a unique Datagram ID. The master then sends a Write Datagram request with additional data; the slave again responds. This service provides the master with the capability to define a datagram - an area within the slave device to be used to gather a mixed set of reference table data. Once established, the datagram area may be retrieved via the Datagram ID by using an Update Datagram or Update Real-Time Datagram command.
#END#

Update Datagram
Remote command. The slave device must be attached and a datagram must have been established before issuing this command; see Attach and Establish Datagram commands. The master sends an Update Datagram request; the slave responds with data. This service provides the master with the capability to retrieve a pre-defined datagram area from the slave device. Once the datagram is established, the datagram can be retrieved by its Datagram ID as often as necessary until the datagram is cancelled or, if a normal datagram, until the slave device is detached. If the datagram is a permanent datagram and the slave device is detached, the datagram does not have to be re-established before issuing the Update Datagram command.
#END#

Cancel Datagram
Remote command. The slave device must be attached and a datagram established before executing this command; see Attach and Establish Datagram commands. This service provides the master with the capability to cancel a previously established normal or permanent datagram in the slave device.
#END#

Update Real Time Datagram
Remote command. A permanent datagram must have been established before executing this command. This service provides the master with the capability to Attach to the slave and retrieve a specified permanent datagram area by issuing a single command. This service differs from the Update Datagram service in that communication with the slave device need not have been previously established by an Attach or Long Attach in order to perform this service. Update Real-Time Datagram commands may be issued as desired; separate Attach commands to establish communications with the desired slave devices are not required. This service is provided to allow for the fastest possible retrieval of data from a slave device, particularly in a multi-drop polling application. This command may be used to retrieve permanent datagrams only.
#END#

Long Attach
Remote command. The Long Attach command provides the capability to specify a host of additional parameters to fine tune the communications between the master and the slave device. The Long Attach command can be issued at any time. When issued, a Break sequence is initiated to all slave devices. The detection of the Break sequence by a slave device immediately aborts any communication session currently in process and places the slave device into a state waiting for a valid Attach request. The master waits the length of the T4 timer before sending the Attach request to the slave devices. The master then waits for the Attach response. Only the slave device with the matching SNP ID responds. The other slaves return to a state waiting for a Break sequence. In addition to the exchange of the Attach request/response, an exchange of an SNP Parameter Select request/response also occurs. The SNP Parameter Select request is issued by the master SNP device to negotiate the T2 and T3’ timer values, the Modem Turnaround Delay, the Transmission Time Delay, and the Maximum SNP Data Size with the slave SNP device. Having negotiated a successful Long Attach to a slave PLC, the master device is accorded the default privilege level at the slave device. The Long Attach command also enables or disables Piggyback Status reporting for the duration of the SNP communication. When enabled, Piggyback Status data is updated after each successful command.
#END#

Autodial
Local command. This command allows a string of data to be output to an external telephone modem attached to the serial port; this provides the ability to autodial the attached modem by issuing modem commands. The modem command strings follow the Hayes convention. Modem command strings are not part of the SNP protocol.
Upon issuing the Autodial command, an Escape sequence is transmitted to the attached modem. The Escape sequence assures that the modem is returned to the command state. The Escape sequence consists of 2 seconds of silence followed by 3 plus (+) characters followed by another 2 seconds of silence. The modem command string specified in the Autodial COMMREQ will then be transmitted immediately following the Escape sequence. The format of the modem command string is dependent on the attached modem and the desired operation. Once the phone connection has been established, it is the responsibility of the PLC application program to hang up the phone connection. This is accomplished by reissuing the Autodial command and sending the appropriate hang up command string. Each modem command string must end with the ASCII carriage return character (0Dh) for proper recognition by the modem. This character must be included in the command string data and length. The SNP Data Block Length must include the entire modem command string. The Data Block Length will vary with the size of the modem command string. The COMMREQ Data Block Length (Word 1 of the COMMREQ) must be equal to ((Word 9 + 1) / 2) + 3.
#END#

Protocol
Not Available
#END#

Port_Mode
Mode of the port: Master /Slave/ Peer.
#END#

Data_Rate
Rate of data transmission.
#END#

Parity
A bit added to a memory word to make the sum of the bits in a word always even (even parity) or always odd (odd parity).
#END#

Flow_Control
The Flow Control field specifies the method of flow control to use at this serial port. Note: The CMM modules do not support hardware flow control when used with an
RS–485 interface. The NONE selection makes use of the signals Transmit Data (TD) and Receive Data (RD) only. The signal Request to Send (RTS), however, is used as a modem keying signal. The RTS signal is energized for the Modem Turnaround Delay interval and during the character transmission; the RTS signal is then immediately de-energized. The HARDWARE selection makes use of the Transmit Data (TD), Receive Data (RD), Request to Send (RTS, Clear to Send (CTS), Data Carrier Detect (DCD), and Data Terminal Ready (DTR). The signals are used in the manner specified by the RS-232 and RS-422/RS-485 electrical standards.
Request to Send (RTS) and Clear to Send (CTS). These signals are used to control the transmission of data to the remote device. The RTS signal is asserted at the beginning of each transmission by the CMM. The actual characters are not transmitted, however, until the CTS signal is returned. Once the characters are transmitted, the RTS signal is immediately removed. As in the case of NONE flow control, a nonzero Modem Turnaround Delay is NOT used to control the operation of the RTS signal. It is simply used to adjust the appropriate protocol timers for any delay in receiving the CTS signal once the RTS signal is asserted. Data Carrier Detect (DCD) and Data Terminal Ready (DTR). These signals are used to control the reception of data from the remote device. The DCD signal, when received from the remote device, essentially forms a request to the CMM to prepare for reception of data. The CMM, in turn, asserts the DTR signal when it is prepared to receive the data. In the CMM, DTR is always asserted; it is never turned off.
#END#

Turn_Delay
The Modem Turnaround Delay field specifies the length of time required by the intervening modems to turn the link around. In the case that NONE flow control is selected, the Modem Turnaround Delay also specifies the length of time that the Request to Send (RTS) signal is asserted before any characters are transmitted.
#END#

TmOut
The Timeout field displays the length of timeouts used.
#END#

BPC
Bits per character
#END#

Stop_Bit
Number of stop bits
#END#

Device_ID
Device identity number (address)
#END#

First_Diagnostic_Status_Word
Not Available
#END#

No_Of_Diagnostic_Status_Word
No_Of_Diagnostic_Status_Word
#END#

Memory_Type
The Memory Type and Address to store Diagnostic Status Words fields must be selected to accommodate the requested number of Diagnostic Status Words.
#END#

Memory_Address
The Memory Type and Address to store Diagnostic Status Words fields must be selected to accommodate the requested number of Diagnostic Status Words.
#END#

SNP_Address
SNP_Address
#END#

Slave_Memory_Type_Of_X_Status_Bit
The Slave Memory Type and Address of X-Status Bits fields must be selected to allow enough room for the three X-Status Bits. Only the %I, %Q, %M, or %T bit-oriented memory types are permitted. If the X-Status Bits location is not specified (both the memory type and address values are 0), the X-Status Bits information is not written to the PLC. The layout of the X-Status Bits is: Bit n+2- X_Write Bit n+1-X_Read Bit n- X_Active
#END#

Slave_Address_Of_X_Status_Bit
The layout of the X-Status Bits is: Bit n+2- X_Write Bit n+1-X_Read Bit n- X_Active
#END#

Comm_Session_Type
The master uses this value, together with the SNP ID value, to determine whether the proper communication session is already active, or if a new session must be established prior to the actual data transfer. For single-session operation, the communication session is established with only the slave device specified by the SNP ID. For multi-session operation, the communication session is established with all slave devices on the serial link. In either case, once the proper communication session exists, the master sends the data transfer command to the slave specified by the SNP ID. When communicating with a single slave device, single-session provides the fastest performance. When communicating with multiple slave devices on a multidrop serial link, multi-session provides the fastest performance.
#END#

Slave_Memory_Type_To_Read_Data
Slave_Memory_Type_To_Read_Data
#END#

Slave_Address_To_Read_Data
Slave_Address_To_Read_Data
#END#

No_Master_Memory_Elements_To_Read
The Number of Master Memory Type elements to read field is specified in units consistent with the access mode of the Master Memory Type. A maximum of 1000 bytes of data may be transferred in one X-Read command; use multiple commands to transfer more data.

#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Data
Master_Memory_Type_To_Store_Data
#END#

Master_Address_To_Store_Data
Master_Address_To_Store_Data
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Slave_PLC_Status_Word
The optional Master Memory Type and Address to store Slave PLC Status Word fields specify a location in the master PLC memory that is updated with the PLC Status Word from the slave device upon successful completion of this command.
#END#

Master_Address_To_Store_Slave_PLC_Status_Word
The optional Master Memory Type and Address to store Slave PLC Status Word fields specify a location in the master PLC memory that is updated with the PLC Status Word from the slave device upon successful completion of this command.
#END#

Response_Timeout
The optional Response Timeout field specifies a new value for the Response Timeout timer. This time is the maximum time that the master will wait for an X-response from the slave. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed or set to zero, the master uses the T2 timer value, as selected by the Timeouts configuration parameter.
#END#

Broadcast_Delay
In ms; The optional Broadcast Delay field specifies a new value for the Broadcast Delay timer. This time is the interval that the master must wait for all slave devices to establish an SNP-X communication session, or to process a broadcast X-command, since the slave devices do not return a response to any broadcast message. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed or set to zero, the master uses the T2 timer value, as selected by the Timeouts configuration parameter.
#END#

Modem_Turnaround_Delay_in_msec
In ms. The optional Modem Turnaround Time field specifies a new Modem Turnaround Time value. This is the time interval required by a connected modem to turn the link around. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed, the master uses the value selected by the Modem Turnaround Delay configuration parameter.
#END#

Transmission_Delay_in_msec
In ms. The optional Transmission Delay field specifies a new Transmission Delay value. This time interval accounts for unusually long time delays in transmission between the master and slave devices. Such unusually long delays are typical of communications via satellite. The new value is specified in milliseconds and is in effect for this COMMREQ only. If not programmed, the master uses the value selected by the Timeouts configuration parameter.
#END#

Slave_Memory_Type_To_Store_Data
Slave_Memory_Type_To_Store_Data
#END#

Slave_Address_To_Store_Data
Slave_Address_To_Store_Data
#END#

No_Master_Memory_Elements_To_Write
No_Master_Memory_Elements_To_Write
#END#

Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data
Master_Memory_Type_From_which_to_Write_Data
#END#

Master_Address_From_which_to_Write_Data
Master_Address_From_which_to_Write_Data
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Piggyback_Status
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level;
Byte 3 Last sweep time(in 100 microsecond increments);
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word.
Slave PLC Status Word Data:
Bit 0 Oversweep flag; meaningful only when constant sweep mode is active. 1 = Constant Sweep value exceeded. 0 = No oversweep condition exists.
Bit 1 Constant Sweep Mode. 1 = Constant Sweep Mode active. 0 = Constant Sweep Mode is not active.
Bit 2 PLC Fault Entry since last read. 1 = PLC fault table has changed since last read by this device. 0 = PLC fault table unchanged since last read.
Bit 3 I/O Fault Entry since last read. 1 = I/O fault table has changed since last read by this device. 0 = I/O fault table unchanged since last read.
Bit 4 PLC Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in PLC fault table. 0 = PLC fault table is empty.
Bit 5 I/O Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in I/O fault table. 0 = I/O fault table is empty.
Bit 6 Programmer attachment flag. 1 = Programmer attachment found. 0 = No programmer attachment found.
Bit 7 Front panel ENABLE/DISABLE switch setting. 1 = Outputs disabled. 0 = Outputs enabled.
Bit 8 Front panel RUN/STOP switch setting. 1 = RUN, 0 = STOP
Bit 9 OEM protected bit. 1 = OEM protection in effect. 0 = No OEM protection.
Bit 10 CP Changed
Bit 11 Not used.
Bits 12-15 PLC State:
0 = Run I/O enabled.
1 = Run I/O disabled.
2 = Stop I/O disabled.
3 = CPU stop faulted.
4 = CPU halted.
5 = CPU suspended.
6 = Stop I/O enabled.
#END#

Master_Address_To_Store_Piggyback_Status
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level;
Byte 3 Last sweep time(in 100 microsecond increments);
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word.
Slave PLC Status Word Data:
Bit 0 Oversweep flag; meaningful only when constant sweep mode is active. 1 = Constant Sweep value exceeded. 0 = No oversweep condition exists.
Bit 1 Constant Sweep Mode. 1 = Constant Sweep Mode active. 0 = Constant Sweep Mode is not active.
Bit 2 PLC Fault Entry since last read. 1 = PLC fault table has changed since last read by this device. 0 = PLC fault table unchanged since last read.
Bit 3 I/O Fault Entry since last read. 1 = I/O fault table has changed since last read by this device. 0 = I/O fault table unchanged since last read.
Bit 4 PLC Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in PLC fault table. 0 = PLC fault table is empty.
Bit 5 I/O Fault Entry Present. 1 = One or more fault entries in I/O fault table. 0 = I/O fault table is empty.
Bit 6 Programmer attachment flag. 1 = Programmer attachment found. 0 = No programmer attachment found.
Bit 7 Front panel ENABLE/DISABLE switch setting. 1 = Outputs disabled. 0 = Outputs enabled.
Bit 8 Front panel RUN/STOP switch setting. 1 = RUN, 0 = STOP
Bit 9 OEM protected bit. 1 = OEM protection in effect. 0 = No OEM protection.
Bit 10 CP Changed
Bit 11 Not used.
Bits 12-15 PLC State:
0 = Run I/O enabled.
1 = Run I/O disabled.
2 = Stop I/O disabled.
3 = CPU stop faulted.
4 = CPU halted.
5 = CPU suspended.
6 = Stop I/O enabled.
#END#

Requested_Privilege_Level
When the value of -1 is specified, the highest privilege level with the provided password is accorded the requestor.
Required PLC Privilege Levels:
Service Request Minimum Privilege Level
Change Privilege Level 1
Read System Memory 1
Read Task Memory n/a
Read Program Block Memory n/a
Write System Memory 2
Write Task Memory n/a
Write Program Block Memory n/a
Toggle Force System Memory 2
Return Fault Table 1
Return Control Program Name 1
Return Controller Type and ID 1
Return PLC Time/Date 1
PLC Short Status 1
Set PLC Time/Date 2
Establish Datagram 1
Update Datagram 1
Cancel Datagram 1
Update Real-Time Datagram 1
#END#

Password_Bytes
If a password is not entered, set all bytes blank. Level 4 Write to all configuration or logic. Configuration may only be written in STOP mode; logic may be written in STOP or RUN mode. Display, set, or delete passwords for any level.
#END#

Slave_Memory_Type_For_System_Data
Slave_Memory_Type_For_System_Data
#END#

Slave_Address_For_System_Data
Slave_Address_For_System_Data
#END#

No_Master_Memory_Elements_For_System_Data
No_Master_Memory_Elements_For_System_Data
#END#

Master_Memory_Type_For_System_Data
Master_Memory_Type_For_System_Data
#END#

Master_Address_For_System_Data
Master_Address_For_System_Data
#END#

Slave_Task_Memory_Address
Slave_Task_Memory_Address(%P Offset)
#END#

No_Master_Memory_Elements
The Number of Master Memory Type elements to read field is specified in units consistent with the unit length of the Master Memory Type.
#END#

Master_Memory_Type_For_Data
Master_Memory_Type_For_Data
#END#

Master_Address_For_Data
Master_Address_For_Data
#END#

Slave_Main_Prgrm_Name
Slave_Main_Prgrm_Name
#END#

Slave_Program_Block_Address
Slave_Program_Block_Address(%L Offset)
#END#

Slave_Device_Program_Block_Name
Slave_Device_Program_Block_Name
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Information
Master_Memory_Type_To_Store_Information
#END#

Master_Address_To_Store_Information
Master_Address_To_Store_Information
#END#

No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve
No_Of_Control_Program_Names_to_Retrieve
#END#

Selected_Fault_Table
Selected_Fault_Table
#END#

Beginning_Fault_Table_Entry
Beginning_Fault_Table_Entry. Can be upto 16 for I/O fault table and upto 32 for PLC fault table
#END#

No_Fault_Enteries_Requested
No of Fault Enteries Requested. Can be upto 16 for I/O fault table and upto 32 for PLC fault table
#END#

Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table
Master_Memory_Type_To_Store_Fault_Table
#END#

Master_Address_To_Store_Fault_Table
Master_Address_To_Store_Fault_Table
#END#

Set_Mode
If synchronize is selected, the master PLC’s system time and date is used in lieu of the time and date fields in the COMMREQ Command Block.
#END#

Year_Month
Specified in a packed BCD format.Month-High ByteYear-Low byte. If time only is selected, the values for date and day of week are not used.
#END#

Day_Of_Month_Hours
Specified in a packed BCD format.Day_Of_Month-Low Byte Hours-High Byte. The Hours value is entered in 24-hour format (0-23).If time only is selected, the values for date and day of week are not used.
#END#

Minutes_Seconds
Specified in a packed BCD format. If date only is selected the values for time are not used.
#END#

Day_Of_Week
Specified in a packed BCD format. The Day of week value specifies day of the week, where Sunday = 1 and Saturday = 7. If time only is selected, the values for date and day of week are not used. The Series 90-30 PLC Models 311, 313, 323 and Series 90-20 PLC do not support time, date, or day of week. Unsupported return values are meaningless and should not be used.
#END#

Slave_Memory_Type_To_Toggle
Access to override reference tables requires privilege level 3. Since privilege level 3 cannot be attained in the Series 90 CMM modules, override reference tables cannot be accessed via the CMM.
#END#

Slave_Address_To_Toggle
The Slave Memory Type and Address fields specify the reference table bit in the slave device to be toggled. Only bit-oriented memory types are allowed.
#END#

Slave_Device_Type
The Slave Device Type field specifies whether the slave device is in a Series 90-70 or in a Series 90-30/90-20 PLC. Unpredictable operation will result if this value specifies the wrong slave device type.
#END#

Datagram_Type
A normal datagram remains established in slave PLC for life of the comm(until another SNP Attach/Update Real-Time datagram service is performed).A permanent datagram remains established for life of PLC(until datagram is cancelled/PLC power recycled/datagram’s control program deleted). Permanent Datagrams remain established through new SNP communications. Normal Datagrams in a CMM711 (Series 90-70) slave device or in the built-in slave device in any Series 90 PLC CPU are automatically cancelled when the current SNP communication is ended.
#END#

Size_Of_Datagram_Area_In_Bytes
This area represents the combined sizes of all of the data areas specified by the point formats. Each point format defines data whose size depends upon the memory type/element count for that format. E.g. point format of 19 bits I/P Table-3 bytes;2 registers 4 bytes.
#END#

Master_Memory_Type_For_Datagram_Id
This field specify the location in the master PLC memory where this COMMREQ returns the 1-byte Datagram ID. The Datagram ID is obtained from the slave device when the datagram is successfully established.
#END#

Master_Address_For_Datagram_Id
The Master Memory Type and Address for Datagram ID fields specify the location in the master PLC memory where this COMMREQ returns the 1-byte Datagram ID. The Datagram ID is obtained from the slave device when the datagram is successfully established. The Datagram ID must be used by the master to identify this datagram in all subsequent commands.
#END#

Local_Subblk_Or_Main_Pgm_Name
If datagram is designed to access Local Subblk Memory (%L) or Main Program Memory (%P) in a Series 90-70 slave, the Local Subblk/Main Program name field must contain the Main Program name (for %P)/Local Subblk name (for %L) as an ASCII string. Otherwise set this to null (0)
#END#

Number_Of_Points_format_To_Follow
Each datagram consists of one or more Point Formats. A Point Format defines a memory range within slave device. The Number of Point Formats field contains number of Point Formats being defined
#END#

Slave_Point_Format_1_Memory_Type
It is strongly recommended that byte-oriented memory types be used in Point Formats.
A maximum of 32 point formats is allowed in a datagram. Only In case of 90-30:For e.g. a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point Format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40). The Point Format may begin with any element, but it length must not extend beyond the same memory byte as the starting element. For example, a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40).
#END#

Slave_Point_Format_1_Address
It is strongly recommended that byte-oriented memory types be used in Point Formats.
A maximum of 32 point formats is allowed in a datagram. Only In case of 90-30:For e.g. a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point Format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40). The Point Format may begin with any element, but it length must not extend beyond the same memory byte as the starting element. For example, a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40).
#END#

Slave_Point_Format_1_Count
The memory element count may range from 1 to 256 only.
#END#

Slave_Point_Format_2_Memory_Type
Only In case of 90-30:For e.g. a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point Format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40). The Point Format may begin with any element, but it length must not extend beyond the same memory byte as the starting element. For example, a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40).
#END#

Slave_Point_Format_2_Address
Only In case of 90-30:For e.g. a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point Format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40). The Point Format may begin with any element, but it length must not extend beyond the same memory byte as the starting element. For example, a Series 90-30 datagram can contain a 6-bit Point Format containing Inputs %I33 to %I38, but not Inputs %I37 to %I42. The latter Point format exceeds a single aligned memory byte (%I33 to %I40).
#END#

Slave_Point_Format_2_Count
Only In case of 90-30 Slave: The entire bit-type Point Format must fit within a single aligned byte of memory. A permissible byte of bit oriented memory contains only 8 memory elements (#1-#8, #9-#16, .., #(N*8)+1-(N*8)+8,etc.)
#END#

Datagram_Id
The Datagram ID field specifies the particular datagram to retrieve. This value was previously returned to the PLC application program upon successful completion of the Establish Datagram command.
#END#

Update_Datagram_Type
Once datagram is established datagram can be retrieved by its datagram ID until datagram is cancelled or if a normal datagram; until slave is detached. If datagram is a permanent datagram and slave is detached datagram does not have to be re-established before issuing the Update Datagram command.
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish datagram command which defined the size and format of the datagram.
#END#

Master_Address_to_Store_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish datagram command which defined the size and format of the datagram.
#END#

Cancel_Datagram_Id
The Datagram ID field specifies the particular datagram to cancel. This value was returned to the PLC application program upon successful completion of the Establish Datagram command. The special value of -1 specifies that all datagrams of the selected datagram type be cancelled.
#END#

Cancel_Datagram_Type
The Datagram Type field designates a normal or permanent datagram. This value must match the type specified when the datagram was established.
#END#

SNP_ID_RTDG
A null SNP ID (Character 1 = 0) can be used to select to any slave SNP device regardless of its assigned SNP ID. It should be noted that a null SNP ID could only be successful in a point-topoint wiring configuration.
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_RT_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish Datagram command which defined the size and format of the datagram
#END#

Master_Address_to_Store_RT_Datagram
The Master Memory Type and Address fields must be selected to allow enough room to accommodate the datagram area returned from the slave. This area is of the size specified in the Establish Datagram command which defined the size and format of the datagram
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_Piggyback_Status_RTDG
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level (in 100 microsecond increments);
Byte 3 Last sweep time;
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word
#END#

Master_Address_to_Store_Piggyback_Status_RTDG
B0: Oversweep
B1: Constant sweep mode
B2/3: PLC/IO fault table changed
B4/5:Entries in PLC/IO fault table
B6: Programmer attached
B7: Front panel O/p disable/enable
B8: Front panel RUN/STOP
B9: OEM protected
B10: CP Changed
B12-15: 0/1-Run IO enable/disable. 2-Stop IO disable. 3-Stop fault 4-Hault.5-Suspend
#END#

Master_Memory_Type_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status
Byte 1 Control Program Number (1-SNP Master Logged; 0-Not logged);
Byte 2 Current Privilege Level (in 100 microsecond increments);
Byte 3 Last sweep time;
Byte 4 Last sweep time;
Byte 5 Slave PLC Status Word;
Byte 6 Slave PLC Status Word
#END#

Master_Address_to_Store_Long_Attach_Piggyback_Status
B0: Oversweep
B1: Constant sweep mode
B2/3: PLC/IO fault table changed
B4/5:Entries in PLC/IO fault table
B6: Programmer attached
B7: Front panel O/p disable/enable
B8: Front panel RUN/STOP
B9: OEM protected
B10: CP Changed
B12-15: 0/1-Run IO enable/disable. 2-Stop IO disable. 3-Stop fault 4-Hault.5-Suspend
#END#

T1
In ms. Specifying 0 disables timer. The minimum time interval which this device requires between a reception and next transmission. It allows half-duplex serial line to switch direction. It must elapse before sending a message or acknowledgement
#END#

T2
In ms. Specifying 0 disables timer. The minimum time interval which this device requires between a reception and next transmission. It allows half-duplex serial line to switch direction. It must elapse before sending a message or acknowledgement
#END#

T3_Dash
Max time slave wait for activity on serial line after which slave aborts SNP communication. T3’ timer default value specified by CMM configuration Timeout parameter range from 0 (disabled) to 10 sec. Do not include Modem Turnaround Time value in T3’ value
#END#

T4
When a modem is being used, T4 timer should be set to 600 ms or greater to allow the Break to be transmitted correctly. This is min time delay master must wait after completion of Break sequence before it sends an Attach or Update Real-Time datagram message
#END#

T5
Max time slave will delay while preparing a response message. If response message is not ready to send within T5 time, slave sends a keep-alive message to master to prevent a T5’ timeout at master. Ranges from 0 (disabled) to 5 sec. T5 disabled when T2 disabled.
#END#

Modem_turnaoround_Delay
The Modem Turnaround Delay field specifies the duration of time required by the modem to turn the communication link around. The duration is specified in ms and ranges from 0(default) to 500.
#END#

Transmission_Time_Delay
This Time (wire time) field specifies time period in sec to account for unusually long delays in transmission between SNP devices. Unusually long delays are typical of communication via satellite. Master and slave both use larger of T2 values from either. Default 0.
#END#

Maximum_SNP_Data_Size
This provides the ability to reduce the size of SNP data messages transmitted over the wire. Communication in noisy environments may require a smaller message size to minimize transmission errors. Value must be 42-1000 bytes and be even number of bytes. Default=1000

#END#

Modem_Response_Timeout
The Modem Response Timeout field specifies the maximum time interval that the COMMREQ will wait for the entire response string from the modem after the modem command has been sent. The time interval is specified in seconds. If the modem response timeout value is zero, modem response checking is disabled; the COMMREQ completes as soon as the command string is sent to the modem. If the modem response timeout value is non-zero, modem response checking is enabled; the COMMREQ waits for the modem response. When the modem response is received, it is checked for successful completion of the modem command; if the response is not received within this time interval, an error code is generated.
#END#

Number_Of_Bytes_in_cmd_String
The Number of bytes in command string field specifies length of command string to send to modem. This length includes all characters, including any spaces, and must include the terminating ASCII carriage return character & lt; CR & gt; . Can be from 1-250 bytes.
#END#

Command_String
E.g.: Command: ATDP15035559999 & lt; CR & gt; (Len16) Pulse dial the no 15035559999;
Command: ATDT915035559999 & lt; CR & gt; (Len18) Tone dial using outside line with pause;
Command: ATH0 & lt; CR & gt; (Len 5) Hang up the phone
Command: ATZ & lt; CR & gt; (Len4) Restore modem configuration to internal saved values.
For inserting ' & lt; CR & gt; ' in the command just press 'Enter'.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Decode.csv

id,Supported_CWS,,,CW_4300,CW_4301,CW_4302,CW_4303,CW_4304,CW_4399,CW_4400,CW_4401,CW_4402,CW_4403,,CW_6001,CW_6002,CW_6003,CW_6004,CW_6101,CW_6102,CW_6103,CW_6109,CW_6110,CW_6111,CW_6112,CW_6113,,CW_7000,CW_7001,CW_7002,CW_7003,CW_7004,CW_7005,CW_7101,CW_7102,CW_7200,CW_7201,CW_7202,CW_7203,CW_7204,CW_7205,CW_7206,CW_7207,CW_7208,CW_7209,CW_7210,CW_7211,CW_7212,CW_7213,CW_7214,CW_7215,CW_7216,CW_7217,CW_7218,CW_7300,CW_7400
1,CW_4300,,CW_65520,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,Serial_IO,,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,CCM,,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP,SNP
2,CW_4301,,Serial_IO,Initialize_Port_4300,Set_Up_Input_Buffer_4301,Flush_Input_Buffer_4302,Read_Port_Status_4303,Write_Port_Control_4304,Cancel_Operation_4399,Autodial_4400,Write_Bytes_4401,Read_Bytes_4402,Read_String_4403,,Set_Q_Response,Clear_CCM_Diagnostic_Status_Word,Read_CCM_Diagnostic_Status_Words_to_Source_Reg,Software_Configuration_Command,Read_Target_to_Source_Memory_Register_Table,Read_Target_to_Source_Memory_Input_Table,Read_Target_to_Source_Memory_Output_Table,Read_Q_Response_to_Source_Register_Table,Single_Bit_Write,Write_to_Target_from_Source_Register_Table,Write_to_Target_from_Source_Input_Table,Write_to_Target_from_Source_Output_Table,,Clear_Diagnostic_Status_Words,Read_Diagnostic_Status_Words,Change_SNP_ID,Set_X_Status_Bits_Address,Disable_Break_Free_SNP_Slave_Operation,Enable_Break_Free_SNP_Slave_Operation,X_Read,X_Write,Attach,Change_Privilege_Level,Read_System_Memory,Write_System_Memory,Read_Task_Memory,Write_Task_Memory,Read_Program_Block_Memory,Write_Program_Block_Memory,PLC_Short_Status,Return_Control_Program_Name,Return_Controller_Type_And_ID,Return_PLC_Time_Date,Return_Fault_Table,Set_PLC_Time_Date,Toggle_Force_System_Memory,Establish_Datagram,Update_Datagram,Cancel_Datagram,Update_Real_Time_Datagram,Long_Attach,Autodial
3,CW_4302,,Configure_Port,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4,CW_4303,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5,CW_4304,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6,CW_4399,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7,CW_4400,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
8,CW_4401,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
9,CW_4402,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10,CW_4403,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11,CW_6001,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12,CW_6002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13,CW_6003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14,CW_6004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15,CW_6101,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16,CW_6102
17,CW_6103
18,CW_6109
19,CW_6110
20,CW_6111
21,CW_6112
22,CW_6113
23,CW_7000
24,CW_7001
25,CW_7002
26,CW_7003
27,CW_7004
28,CW_7005
29,CW_7101
30,CW_7102
31,CW_7200
32,CW_7201
33,CW_7202
34,CW_7203
35,CW_7204
36,CW_7205
37,CW_7206
38,CW_7207
39,CW_7208
40,CW_7209
41,CW_7210
42,CW_7211
43,CW_7212
44,CW_7213
45,CW_7214
46,CW_7215
47,CW_7216
48,CW_7217
49,CW_7218
50,CW_7300
51,CW_7400
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99


Commreq_Wizard.zip > HSC_Help.txt

Dev_Tasks
For configuring HSC commreqs provide command word location here.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

HSC A Type
For configuring HSC commreqs provide command word location here.
Contents of the Command Word are listed below. In the table, for Type A, n = Counter #1-4.
********************************************************************************************************************************************************************************
Command
Word Command Description
(In hex)
********************************************************************************************************************************************************************************
0n01 Load Accumulator Loads any value within a counter’s limits directly into the Accumulator. If a count is received at the same time, the count is lost.
Example: To set Counter 1 to 1234H, load COMREQ command registers with: Command word: 0101 LS data word: 1234
0n02 Load High Limit Sets the High and Low limit to any value in the counter range. Move the Low Limit first when shifting down or the High Limit first when
0n03 Load Low Limit shifting up. Loading limits in the wrong order can cause an error. The command is successful if all parameters are within new range.
Example: To change the upper limit of counter 1 to 10000 (2710H), load registers with: Command word: 0102 LS data word: 2710
0n04 Load Accumulator Offsets a counter Accumulator by up to +127 or -128 counts. Only the LSB data is used with this command. This can be done at any
Increment time, even while the counter is counting at maximum rate. However, if a count is received at the same time the CPU updates the Accumulator
value, the count is lost. If the offset causes the counter to exceed its limits, this parameter is rejected. Example: To offset counter 1 by -7
counts, load: Command word: 0104 LS data word: 00F9
0n05 Set Counter (Type A only) Changes the count direction of a type A counter. Only the LSB of the first data word is used for this command (00=up, 01=down).
Direction Example: To set the direction of counter 4 to down, load: Command word: 0405LS data word: 0001
0n06 LoadTimebase Changes the time interval used for the counts/timebase word data. The range is 10 to 1000mS in 10mS intervals. Example: To change the
timebase for counter 1 to 600 ms (258H), load:Command word: 0106 LS data word: 0258
0n0B Load ON Preset Sets up the output turn on points within the counter range. There is one output associated with each counter. Example: To set counter 1 output
to turn on at 5000 (1388H) counts, load: Command Code: 010B LS data word: 1388
0n15 Load OFFPreset Sets up the output turn off points within the counter range. There is one output associated with each counter. Example: To set counter 1 output
to turn off at 12000 (2EE0H) counts, load: Command Code: 0115 LS data word: 2EE0
0n1F Load Preload Changes the count value loaded into the counter Accumulator when the Preload input is activated. Example: To make counter 1 start at 2500
(09C4H) counts at its preload signal, load:Command word: 011F LS data word: 09C4
0n3E Load Correction Sets the change (in microseconds) that should be applied to the duty cycle of a Pulse Train output to compensate for the slow turn-off time of
the optical isolator circuit ( 35 microseconds - DC outputs; 85 microseconds relay outputs). The range is 0 to 200 microseconds.Example: to
change the duty cycle of Pulse Train output 1 to 100 (64H), load:Command word: 013E LS data word: 64
#END#

HSC B Type
For configuring HSC commreqs provide command word location here.
Contents of the Command Word are listed below. In the table, for Type A, n = Counter #1-4. For Type B, n = Counter #1 (only counter 1 is B-type)
********************************************************************************************************************************************************************************
Command
Word Command Description
(In hex)
********************************************************************************************************************************************************************************
0n01 Load Accumulator Loads any value within a counter’s limits directly into the Accumulator. If a count is received at the same time, the count is lost.
Example: To set Counter 1 to 1234H, load COMREQ command registers with: Command word: 0101 LS data word: 1234
0n02 Load High Limit Sets the High and Low limit to any value in the counter range. Move the Low Limit first when shifting down or the High Limit first when
0n03 Load Low Limit shifting up. Loading limits in the wrong order can cause an error. The command is successful if all parameters are within new range.
Example: To change the upper limit of counter 1 to 10000 (2710H), load registers with: Command word: 0102 LS data word: 2710
0n04 Load Accumulator Offsets a counter Accumulator by up to +127 or -128 counts. Only the LSB data is used with this command. This can be done at any
Increment time, even while the counter is counting at maximum rate. However, if a count is received at the same time the CPU updates the Accumulator
value, the count is lost. If the offset causes the counter to exceed its limits, this parameter is rejected. Example: To offset counter 1 by -7
counts, load: Command word: 0104 LS data word: 00F9
0n06 LoadTimebase Changes the time interval used for the counts/timebase word data. The range is 10 to 1000mS in 10mS intervals. Example: To change the
timebase for counter 1 to 600 ms (258H), load:Command word: 0106 LS data word: 0258
0n0B Load ON Preset Sets up the output turn on points within the counter range. There is one output associated with each counter. Example: To set counter 1 output
to turn on at 5000 (1388H) counts, load: Command Code: 010B LS data word: 1388
0n15 Load OFFPreset Sets up the output turn off points within the counter range. There is one output associated with each counter. Example: To set counter 1 output
to turn off at 12000 (2EE0H) counts, load: Command Code: 0115 LS data word: 2EE0
0n1F Load Preload Changes the count value loaded into the counter Accumulator when the Preload input is activated. Example: To make counter 1 start at 2500
(09C4H) counts at its preload signal, load:Command word: 011F LS data word: 09C4
0n3E Load Correction Sets the change (in microseconds) that should be applied to the duty cycle of a Pulse Train output to compensate for the slow turn-off time of
the optical isolator circuit ( 35 microseconds - DC outputs; 85 microseconds relay outputs). The range is 0 to 200 microseconds.Example: to
change the duty cycle of Pulse Train output 1 to 100 (64H), load:Command word: 013E LS data word: 64
#END#

Command_Word_Mem_Type
This and next parameter provides location of Command Word. The command block can be placed in any word-oriented area of memory that is not reserved.
#END#

Command_Word_Mem_Address
This and previous parameter provides location of Command Word. The command block can be placed in any word-oriented area of memory that is not reserved.
#END#


Commreq_Wizard.zip > Serial_IO_Help.txt

Dev_Tasks
Implementation of serial protocol using Serial I/O COMMREQs may be restricted by the PLC sweep time. Serial I/O is completely driven by the application program, in STOP mode a port configured as Serial I/O reverts to SNP slave for programmer. Serial I/O protocol allows users to write a custom protocol for communicating with various serial devices such as bar code readers or pagers (not all CPUs support both Serial I/O modes). Serial I/O has two modes: Read and Write.
Reference: Series 90 PLC Serial Communications User’s Manual GFK-0582D.
#END#

Configure Port
All Series 90-30 CPUs have a built-in serial port that is accessed through a connector on the PLC power supply. CPUs 351, 352, and 363 each have two additional serial ports that are accessed by connectors on their faceplates. These three CPUs (IC693CPU351/352/363) have three serial ports. The standard SNP port is accessed through the power supply connector. Ports 1 and 2 are accessed by connectors on the front of the module (shown in the figure below). For many applications, each port serves as an independent window into the PLC for communicating with other devices, such as industrial computers, pagers, and operator interface terminals. Ports 1 and 2 can also be configured using a Communications Request (COMMREQ) Instruction in a ladder logic program.
Port 1, the top port on these CPUs, is a non-isolated RS-232 compatible port. Port 1 is accessed through a 6-pin RJ-11 connector on the front of the module. This connector has female contacts and is similar to modular jacks commonly used for telephones and modems. GE Fanuc’s serial cable, part number IC693CBL316, is a convenient way to connect to this port. Chapter 8 of this manual contains a data sheet on this cable.
Port 2, the bottom port, is an isolated, RS-485 compatible port. It is accessed through a female, 15-pin, D-shell connector on the front of the module.
Standard SNP Port, accessed through the female, 15-pin, D-shell connector on the PLC power supply, is a non-isolated RS-485 compatible port.
#END#

Initialize Port 4300
This function causes a reset command to be sent to the specified port. It also cancels any COMMREQ currently in progress and flushes the internal input buffer. RTS is set to inactive.
#END#

Set Up Input Buffer 4301
This function can be used to change the size of the internal memory buffer where input data will be placed as it is received. By default, the buffer is set to a maximum of 2K bytes. As data is received from the serial port it is placed in the input buffer. If the buffer becomes full, any additional data received from the serial port is discarded and the
Overflow Error bit in the Port Status word is set.
Retrieving Data from the Buffer: Data can be retrieved from the buffer using the Read String or Read Bytes function. It is not directly accessible from the application program. If data is not retrieved from the buffer in a timely fashion, some characters may be lost.
#END#

Flush Input Buffer 4302
This operation empties the input buffer of any characters received through the serial port but not yet retrieved using a read command. All such characters are lost.
#END#

Read Port Status 4303
This function returns the current status of the port. The following events can be detected:
1. A read request was initiated previously and the required number of characters has now been received or the specified time-out has elapsed.
2. A write request was initiated previously and transmission of the specified number of characters is complete or a time-out has elapsed.
The Port Status data returned by this function indicates the status of various tasks, such as whether or not a task was successfully completed. Each bit in the status word has a separate meaning, so the status of several items can be determined with one of these COMMREQs. A second Port Status word reports on the remaining number of characters in the input buffer. The Port Status memory type (address + 7) can specify either bit type (i.e. %M) or word type (i.e. %R) memory. Bit type memory does not have to be byte-aligned. Memory codes are found earlier in this chapter. Port Status memory consists of two words worth of data. So if bit type memory is specified, 32 consecutive bits (two words worth) will be used starting with the bit specified by “address +8” of the Command Block. If word type memory is specified, two consecutive words will be used starting with the word specified by “address +8” of the Command Block.
Port Status Words: The port status consists of two words: (1) a word reporting the status of various communication functions, and (2) a word reporting the number of characters in the input buffer that have not been retrieved by the application (characters which have been received and are available).
The following table details the meaning of each bit in Port Status Word 1:
Bit Name Definition Meaning
15 RI Read In progress Set Read Bytes or Read String invoked
Cleared Previous Read bytes or String has timed out, been canceled, or finished
14 RS Read Success Set Read Bytes or Read String has successfully completed
Cleared New Read Bytes or Read String invoked
13 RT Read Time-out Set Receive timeout occurred during Read Bytes or Read String
Cleared New Read Bytes or Read String invoked
12 WI Write In progress Set New Write Bytes invoked
Cleared Previously-invoked Write Bytes has timed out, been canceled, or finished
11 WS Write Success Set Previously-invoked Write Bytes has successfully completed
Cleared New Write Bytes invoked
10 WT Write Time-out Set Transmit timeout occurred during Write Bytes
Cleared New Write Bytes invoked
9 CA Character Available Set Unread characters are in the buffer
Cleared No unread characters in the buffer
8 OF OverFlow error Set Overflow error occurred on the serial port or internal buffer
Cleared Read Port Status invoked. (Cleared after port status is read.)
7 FE Framing Error Set Framing error occurred on the serial port
Cleared Read Port Status invoked. (Cleared after port status is read.)
6 PE Parity Error Set Parity error occurred on the serial port
Cleared Read Port Status invoked. (Cleared after port status is read.)
5 CT CTS is active Set CTS line on the serial port is active or the serial port does not have a CTS line
Cleared CTS line on the serial port is not active
4 - 0 U not used, should be 0
#END#

Write Port Control 4304
Write Port Control 4304: This function forces RTS for the specified port:
Operating Notes:
1. For CPU port 2 (RS-485), the RTS signal is tied to the transmit driver. Therefore, control of RTS is dependent on the current state of the transmit driver. If the transmit driver is not enabled, asserting RTS with the Write Port Control COMMREQ will not cause RTS to be asserted on the serial line. The state of the transmit driver is controlled
by the protocol and is dependent on the current Duplex Mode of the port. For 2-wire and 4-wire Duplex Mode, the transmit driver is only enabled during transmitting. Therefore, RTS on the serial line will only be seen active on port 2 (configured for 2-wire or 4-wire Duplex Mode) when data is being transmitted. For point-to-point Duplex Mode, the transmit driver is always enabled. Therefore, in point-to-point Duplex Mode, RTS on the serial line will always reflect what is chosen with the Write Port Control COMMREQ.
2. Configuring the port control status word can be facilitated by entering the value for the Port Control word (“address +7”) in hexadecimal format:
a) Use 8000 (hex) to activate RTS (this places a 1 in bit 15, and a 0 in the other bits)
b) Use 0000 to deactivate RTS
#END#

Cancel Operation 4399
This function cancels the current operations in progress. It can be used to cancel all operations, read operations, or write operations. If a read operation is in progress and there are unprocessed characters in the input buffer, those characters are left in the input buffer and available for future reads. The serial port is not reset.
This function does not update the status of words of the cancelled COMMREQs.
Caution: If this COMMREQ is sent in either Cancel All or Cancel Write mode when a Write Bytes (4401) COMMREQ is transmitting a string from a serial port, transmission is halted. The position within the string where the transmission is halted is indeterminate. In addition, the final character received by the device the CPU is sending to is also indeterminate.
#END#

Autodial 4400
The Autodial command automatically transmits an Escape sequence that follows the Hayes convention. If you are using a modem that does not support the Hayes convention, you may be able to use the Write Bytes command to dial the modem. This feature allows the CPU to automatically dial a modem and send a specified byte string. To implement this feature, the port must be configured for Serial I/O.
For example, pager enunciation can be basically implemented by three commands, requiring three COMMREQ command blocks:
Autodial: 04400 (1130h) Dials the modem.
Write Bytes: 04401 (1131h) Specifies an ASCII string, from 1 to 250 bytes in length, to send from the serial port.
Autodial: 04400 (1130h) It is the responsibility of the PLC application program to hang up the phone connection. This is accomplished by reissuing the autodial command and sending the hang up command string.
#END#

Write Bytes 4401
This operation can be used to transmit one or more characters to the remote device through the specified serial port. The character(s) to be transmitted must be in a word reference memory. They should not be changed until the operation is complete. Up to 250 characters can be transmitted with a single invocation of this operation. The status of the operation is not complete until all of the characters have been transmitted or until a timeout occurs (for example, if hardware flow control is being used and the remote device never enables the transmission).
Caution: If an Initialize Port (4300) COMMREQ is sent or a Cancel Operation (4399) COMMREQ is sent in either Cancel All or Cancel Write mode while this COMMREQ is transmitting a string from a serial port, transmission is halted. The position within the string where the transmission is halted is indeterminate. In addition, the final character received by the device the CPU is sending to is also indeterminate.
#END#

Read Bytes 4402
This function causes one or more characters to be read from the specified port. The characters are first read into an internal input buffer, then read from there into the data area specified in the COMMREQ’s Command Block. The function returns both the number of characters retrieved and the number of unprocessed characters still in the input buffer. If zero characters of input are requested, only the number of unprocessed characters in the input buffer is returned. If insufficient characters are available to satisfy the request and a non-zero value is specified for the number of characters to read, the status of the operation is not complete until either sufficient characters have been received or the time-out interval expires. In either of those conditions, the Port Status words indicate the reason for completion of the read operation. The Port Status words are not updated until the read operation is complete (either due to timeout or when all the data has been received). You can use the Read Port Status Function COMMREQ (4303) to access the status information. If the time-out interval is set to zero, the COMMREQ remains pending until it has received the requested amount of data, or until it is cancelled. If this COMMREQ fails for any reason, no data is returned to the buffer. Any data that was already in the buffer remains, and can be retrieved with a subsequent read request.
#END#

Read String 4403
This function causes characters to be read from the specified port until a specified terminating character is received. The function returns both the number of characters retrieved and the number of unprocessed characters still in the input buffer. If zero characters of input are requested, only the number of unprocessed characters in the input buffer are returned. If the terminating character is not in the input buffer, the status of the operation is not complete until either the terminating character has been received or the time-out interval expires. In either of those conditions, the port status indicates the reason for completion of the read operation. If the time-out interval is set to zero, the COMMREQ remains pending until it has received the requested string, terminated by the specified end character. If this COMMREQ fails for any reason, no data is sent to the buffer. Any data that was already in the buffer remains, and can be retrieved with a subsequent read request.
The return data consists of the number of characters actually read, the number of characters still available in the input buffer after the read is complete (if any), and the actual input characters:
Address Number of characters actually read
Address + 1 Number of characters still available in the input buffer, if any
Address + 2 first two characters (first character is in the low byte)
Address + 3 third and fourth characters (third character is in the low byte)
Address + n subsequent characters
Return Data Block Size
The Return Data memory block, shown above, will consist of:
One word to store the number of characters read
One word to store the number of characters still in the input buffer
One word for every two characters actually read.
So, for example, if 24 characters were read, the data block would be 14 words long. Be sure to allow sufficient room in user memory for this data block.
#END#

Commreq_Task_No
Not Available
#END#

Data_Block_Len
Not Available
#END#

Buffer_Length
In WORDS. It is not possible to set the buffer length to zero. If zero is entered as the buffer length, the buffer size will be set to the 2K bytes default. If a length greater than 2K bytes is specified, an error is generated.
#END#

Wait_Flag
This flag determines whether PLC will wait until the device serial ports receive the intended data before continuing. The request can either send a message and wait for a reply, or send a message and continue without waiting for a reply. If the Command Block specifies that the program will not wait for a reply, the Command Block contents are sent to the device and ladder program execution resumes immediately. This is referred to as NOWAIT mode. If the Command Block specifies that the program will wait for a reply, the Command Block contents are sent to the targeted device and the CPU waits for a reply for a maximum length of time specified in the Command Block. If the device does not respond in that time, ladder program execution resumes. This is referred to as WAIT mode.
#END#

Idle_Tmout
The idle timeout value is the maximum time the PLC waits for the device to acknowledge receipt of the request. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the idle timeout period, in 100-microsecond increments.
#END#

Max_Comm_Tm
This word contains the maximum amount of time the program should hold the window open when the device is busy. For NOWAIT, this value is not used. (Any timeout value is ignored; it can be zero.) If WAIT is selected, this word specifies the maximum time in 100 microsecond increments.
#END#

Command_Word
Not Available
#END#

Task_Id
19 for Port 1 and 20 for port 2
#END#

Port_Status_Memory_Type
Port_Status_Memory_Type
#END#

Port_Status_Memory_Offset
Port_Status_Memory_Offset
#END#

Port_Control_Word
32768 to activate RTS and 0 to deactivate
#END#

Transac_Type
Caution: If this COMMREQ is sent in either Cancel All or Cancel Write mode when a Write Bytes (4401) COMMREQ is transmitting a string from a serial port, transmission is halted. The position within the string where the transmission is halted is indeterminate. In addition, the final character received by the device the CPU is sending to is also indeterminate.
#END#

Modem_Tmout
Modem_Tmout
#END#

No_Bytes_Cmd
Not Available
#END#

Cmd_String
Enter command string. The Autodial command automatically transmits an Escape sequence that follows the Hayes convention. If you are using a modem that does not support the Hayes convention, you may be able to use the Write Bytes command to dial the modem.

For inserting ' & lt; CR & gt; ' in the command just press 'Enter'.
#END#

Xmit_Tmout
Note: Specifying zero as the Transmit time-out sets the time-out value to the amount of time actually needed to transmit the data, plus 4 seconds.
#END#

No_Bytes_Write
Not Available
#END#

Write_String
Enter String to be written.
#END#

Read_Tmout
Read timeout
#END#

No_Bytes_Read
Not Available
#END#

Input_Data_Mem_Type
Memory type for input data.
#END#

Read_Term_Charac
Terminating Character (Carriage Return) Must be between 0 and 255, inclusive
#END#

Input_Data_Mem_Off
Not Available
#END#

Protocol
Not Available
#END#

Port_Mode
Mode of the port: Master /Slave/ Peer.
#END#

Data_Rate
Rate of data transmission.
#END#

Parity
A bit added to a memory word to make the sum of the bits in a word always even (even parity) or always odd (odd parity).
#END#

Flow_Control
The Flow Control field specifies the method of flow control to use at this serial port. Note: The CMM modules do not support hardware flow control when used with an
RS-485 interface. The NONE selection makes use of the signals Transmit Data (TD) and Receive Data (RD) only. The signal Request to Send (RTS), however, is used as a modem keying signal. The RTS signal is energized for the Modem Turnaround Delay interval and during the character transmission; the RTS signal is then immediately de-energized. The HARDWARE selection makes use of the Transmit Data (TD), Receive Data (RD), Request to Send (RTS, Clear to Send (CTS), Data Carrier Detect (DCD), and Data Terminal Ready (DTR). The signals are used in the manner specified by the RS-232 and RS-422/RS-485 electrical standards.
Request to Send (RTS) and Clear to Send (CTS). These signals are used to control the transmission of data to the remote device. The RTS signal is asserted at the beginning of each transmission by the CMM. The actual characters are not transmitted, however, until the CTS signal is returned. Once the characters are transmitted, the RTS signal is immediately removed. As in the case of NONE flow control, a nonzero Modem Turnaround Delay is NOT used to control the operation of the RTS signal. It is simply used to adjust the appropriate protocol timers for any delay in receiving the CTS signal once the RTS signal is asserted. Data Carrier Detect (DCD) and Data Terminal Ready (DTR). These signals are used to control the reception of data from the remote device. The DCD signal, when received from the remote device, essentially forms a request to the CMM to prepare for reception of data. The CMM, in turn, asserts the DTR signal when it is prepared to receive the data. In the CMM, DTR is always asserted; it is never turned off.
#END#

Turn_Delay
The Modem Turnaround Delay field specifies the length of time required by the intervening modems to turn the link around. In the case that NONE flow control is selected, the Modem Turnaround Delay also specifies the length of time that the Request to Send (RTS) signal is asserted before any characters are transmitted.
#END#

TmOut
The Timeout field displays the length of timeouts used.
#END#

BPC
Bits per character
#END#

Stop_Bit
Number of stop bits
#END#

Duplex_Mode
Not Available
#END#

Rack_No
For CPU constant 1
#END#

Slot_No_CPU
Constant 1
#END#


Commreq_Wizard.zip > HSC.csv

id,NAME OF PARAMETER,Dev_Tasks,HSC A Type,HSC B Type,,Data_Block_Len,Wait_Flag,SW_Mem_Type,SW_Mem_Off,Unused,Command_Word_Mem_Type,Command_Word_Mem_Address,,Data_Block_A,Data_Block_B,,HSC_A_Command_Word,HSC_B_Command_Word,Data_1,Data_2,,Slot_No
1,Type Of Parameter,Select,Not Used,Not Used,,Constant,Constant,Not_Used,Not_Used,Zeroes,Select,Value,,Data_Block,Data_Block,,Select,Select,Value,Constant,,0
2,Detailed Name,Type of Counter,HSC A Type,HSC B Type,,Length_of_Data_Block,Wait_No Wait_Mode,Not_Used,Not_Used,Reserved,Command_Word_Mem_Type,Command_Word_Mem_Address,,,,,Command_Word,Command_Word,Data_LS,Unused,,
3,Help,Tasks which can be done with HSC counter,Refer help file,Refer help file,,Always 3,Not Available,Not Available,Not Available,Not Available,Refer Help file,Refer Help file,,8,8,,Refer help file,Refer help file,Refer help file,Refer help file,,
4,Location in Command Block,HSC A Type,Unused,Unused,,0,1,2,3,6T7,8,9,,9,9,,0,0,1,2,,
5,Values,HSC B Type,Command_Word_Mem_Type,Command_Word_Mem_Type,,4,0,0,0,,8;10;12;70;72,0,,HSC_A_Command_Word,HSC_B_Command_Word,,257;513;769;1025;258;514;770;1026;259;515;771;1027;260;516;772;1028;261;517;773;1029;262;518;774;1030;267;523;779;1035;277;533;789;1045;287;543;799;1055;318;574;830;1086,257;258;259;260;262;267;277;287;318,0,0,,
6,Options if Applicable,,Command_Word_Mem_Address,Command_Word_Mem_Address,,,,,,,%R,,,Data_1,Data_1,,Load Accumulator Counter 1,Load Accumulator Counter 1,,,,
7,Options if Applicable,,Data_Block_A,Data_Block_B,,,,,,,%AI,,,Data_2,Data_2,,Load Accumulator Counter 2,Load Hi Limit Counter 1,,,,
8,Options if Applicable,,,,,,,,,,%AQ,,,,,,Load Accumulator Counter 3,Load Lo Limit Counter 1,,,,
9,Options if Applicable,,,,,,,,,,%I,,,,,,Load Accumulator Counter 4,Load Acc Increment Counter 1,,,,
10,Options if Applicable,,,,,,,,,,%Q,,,,,,Load Hi Limit Counter 1,Load Timebase 1 ,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,Load Hi Limit Counter 2,Load ON Preset 1,,,,
12,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,Load Hi Limit Counter 3,Load OFF Preset 1,,,,
13,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,Load Hi Limit Counter 4,Load Preload 1 ,,,,
14,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,Load Lo Limit Counter 1,Load Correction,,,,
15,Options if Applicable,,,,,,,,,,,,,,,,Load Lo Limit Counter 2,,,,,
16,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Lo Limit Counter 3
17,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Lo Limit Counter 4
18,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Acc Increment Counter 1
19,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Acc Increment Counter 2
20,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Acc Increment Counter 3
21,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Acc Increment Counter 4
22,,,,,,,,,,,,,,,,,Set Counter 1 Direction
23,,,,,,,,,,,,,,,,,Set Counter 2 Direction
24,,,,,,,,,,,,,,,,,Set Counter 3 Direction
25,,,,,,,,,,,,,,,,,Set Counter 4 Direction
26,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Timebase 1
27,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Timebase 2
28,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Timebase 3
29,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Timebase 4
30,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 1
31,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 2
32,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 3
33,,,,,,,,,,,,,,,,,Load ON Preset 4
34,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 1
35,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 2
36,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 3
37,,,,,,,,,,,,,,,,,Load OFF Preset 4
38,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 1
39,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 2
40,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 3
41,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Preload 4
42,,,,,,,,,,,,,,,,,Load Correction
43,,,,,,,,,,,,,,,,,
44,,,,,,,,,,,,,,,,,
45,,,,,,,,,,,,,,,,,
46,,,,,,,,,,,,,,,,,
47,,,,,,,,,,,,,,,,,
48
49


Commreq_Wizard.zip > Devices.csv

id,PLC_Type,Rack_No,PACSystems RX7i,PACSystems RX7i_Expansion Slot No,Series 90-70 PLC,Series 90-70 PLC_Expansion Slot No,Series 90-30 PLC,Series 90-30 PLC_Expansion Slot No,VersaMax PLC,VersaMax PLC_Expansion Slot No,VersaMax Nano Micro PLC,VersaMax Nano Micro PLC_Expansion Slot No
1,PACSystems RX7i,0,Genius,2,Genius,2,Genius,1,Genius,1,HSC,0
2,Series 90-70 PLC,1,CCM,3,CCM,3,CCM,2,SNP,2,SNP,
3,Series 90-30 PLC,2,Serial_IO,4,SNP,4,SNP,3,Modbus_RTU,3,Serial_IO,
4,VersaMax PLC,3,Modbus_RTU,5,Serial_IO,5,Serial_IO,4,Serial_IO,4,,
5,VersaMax Nano Micro PLC,4,Analog_Module,6,SRTP_Ethernet,6,SRTP_Ethernet,5,SRTP_Ethernet,5,,
6,,5,HSC_Counter_Type_A,7,HSC_Counter_Type_A,7,DeviceNet,6,DeviceNet,6,,
7,,6,HSC_Counter_Type_B,8,HSC_Counter_Type_B,8,ModbusTCP_Ethernet,7,ProfibusDP_Slave,7,,
8,,7,HSC_Counter_Type_C,9,HSC_Counter_Type_C,9,Modbus_RTU,8,NCM,8,,
9,,,HSC_Counter_Type_D,,HSC_Counter_Type_D,,ProfibusDP_Master,9,,,,
10,,,HSC_Counter_Type_E,,HSC_Counter_Type_E,,ProfibusDP_Slave,10,,,,
11,,,PCM,,Analog_Module,,Data_Send_To_Module,,,,,
12,,,PCM_Megabasic,,PCM,,PCM,,,,,
13,,,Motion_Mate,,PCM_Megabasic,,PCM_Megabasic,,,,,
14,,,PowerMate_APM,,Motion_Mate,,Motion_Mate,,,,,
15,,,,,PowerMate_APM,,PowerMate_APM,,,,,
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


Commreq_Wizard.zip > Commreq_Para.csv

id,NAME OF PARAMETER,Commreq_Parameters,,,,Data_Blk_Len,Wait_Flag
1,Type Of Parameter,SW_Mem_Type,,,,1T128,0;1
2,Detailed Name,SW_Mem_Off,,,,,No Wait
3,Help,,,,,,Wait
4,Location in Command Block,,,,,,
5,Values,,,,,,
6,Options if Applicable,,,,,,
7,Options if Applicable,,,,,,
8,Options if Applicable,,,,,,
9,Options if Applicable,,,,,,
10,Options if Applicable,,,,,,
11,Options if Applicable,,,,,,


Commreq_Wizard.zip > PLC_Mem_Types.csv

PACSystems RX7i_D,PACSystems RX7i_W,PACSystems RX7i_C,Series 90-70 PLC_D,Series 90-70 PLC_W,Series 90-70 PLC_C,Series 90-30 PLC_D,Series 90-30 PLC_W,Series 90-30 PLC_C,VersaMax PLC_D,VersaMax PLC_W,VersaMax PLC_C,VersaMax Nano Micro PLC_D,VersaMax Nano Micro PLC_W,VersaMax Nano Micro PLC_C
%M,%R,%M,%M,%R,%M,%M,%R,%M,%M,%R,%M,%M,%R,%M
%Q,%AI,%Q,%Q,%AI,%Q,%Q,%AI,%Q,%Q,%AI,%Q,%Q,%AI,%Q
%T,%AQ,%T,%T,%AQ,%T,%T,%AQ,%T,%T,%AQ,%T,%T,%AQ,%T
%I,%L,Sym,%I,%L,,%I,,,%I,,,%I,,
%S,%P,,%S,%P,,%S,,,%S,,,%S,,
%SA,%W,,%SA,,,%SA,,,%SA,,,,,
%SB,,,%SB,,,%SB,,,%SB,,,,,
%SC,,,%SC,,,%SC,,,%SC,,,,,
Sym,,,,,,,,,,,,,,