iso.pdf

Blaupunkt BP3775P Podłączanie do samochodu.

większość radii ma kostke w standardzie ISO. byc moze twoje radio nie dziala bo zapomniales podlaczyc kabla strujacego (w radiu sa 2 kable na ktore nalezy podać napięcie 12V stałe i przez stacyjke). załączam opis najbardziej popularnego złącza w blaupunktach


A: Zasilanie

B: Głośniki

1. nie podłączone
2. mute
3. subwoofer out.
4. Podtrzymanie
5. Sterowanie anteną
automatyczną
6. Podświetlenie (+12 V)
7. Zasilanie (+12 V)
8. Masa (-)

1. RR
2. RR 3. RF
4. RF -

C: Zmieniacz / Wyjścia
liniowe
1. wyjście liniowe LR
2. wyjście liniowe RR
3. masa wyjść liniowych
4. wyjście liniowe LF

5. LF

5. wyjście liniowe RF

6. LF 7. LR
8. LR -

6. przewód sterujący
7. aux L
8. aux R
9. aux GND
W wykazie podano angielskie 10. przewód sterujący wy
+12V
skróty oznaczeń:
pierwsza litera oznacza kanał 11. wejście mikrofonu
12. masa mikrofonu
o R - prawy (right)
o L - lewy (left) druga litera 13. can H
14. can L
oznacza położenie
o R - tył (rear)
15. Ug+
o F - przód (front) - oznacza 16. przewód sterujący wy
ujemny zacisk głośnika
+12V
Uwaga: nie łączyć (-) z masą 17. dig GND
pojazdu grozi to uszkodzeniem 18. info GND
wzmacniacza mocy.
19. digi in
20. info in


Pobierz plik - link do postu