logi.rar

Problem z otwieraniem dysków.

Witam mam problem z dostępem do dysków podczas próby otwarcia wyskakuje okienko żebym wybrał za pomocą jakiego programu komputer ma to zrobić...problem zaczął sie po usunięciu przez avasta wirusów które zaatakowały system...załączam logi z hijacka i combofixa...z góry dziękuję za pomoc.

  • logi.rar
    • hijackthis-logi.txt
    • combofix log.txt


Pobierz plik - link do postu

logi.rar > hijackthis-logi.txt

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:22:49, on 2008-03-26
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] " C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe " /icon
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: E & ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--
End of file - 3975 bytes


logi.rar > combofix log.txt

ComboFix 08-03-25.4 - Pawe? 2008-03-26 18:24:30.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.276 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Pawe?\Pulpit\ComboFix.exe
* Created a new restore point

[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !![/b][/color]
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\Autorun.inf
D:\Autorun.inf

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-26 to 2008-03-26 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-03-26 18:22 . 2008-03-26 18:22 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Trend Micro
2008-03-26 07:06 . 2006-03-02 13:00 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll
2008-03-24 21:05 . 2004-08-04 00:44 21,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
2008-03-24 21:05 . 2004-08-04 00:44 21,504 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidserv.dll
2008-03-24 21:05 . 2004-08-04 00:38 14,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdhid.sys
2008-03-24 21:05 . 2004-08-04 00:38 14,848 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhid.sys
2008-03-24 21:04 . 2004-08-03 23:08 31,616 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys
2008-03-24 21:04 . 2004-08-03 23:08 31,616 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
2008-03-24 20:51 . 2008-03-24 20:51 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\U3
2008-03-17 19:26 . 2008-03-17 19:26 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Phone Browser
2008-03-17 19:26 . 2008-03-17 19:26 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Phone Browser
2008-03-10 15:57 . 2008-03-10 15:57 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\AdobeUM
2008-03-06 18:04 . 2008-03-06 18:04 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Winamp
2008-03-06 18:04 . 2008-03-06 18:09 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\Winamp
2008-03-03 17:21 . 2003-06-19 01:31 17,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
2008-03-03 17:19 . 2008-03-03 17:19 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
2008-03-03 17:18 . 2008-03-03 17:18 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Microsoft Works
2008-03-03 17:17 . 2008-03-03 17:19 & lt; DIR & gt; d-------- C:\WINDOWS\SHELLNEW
2008-03-03 12:22 . 2008-03-03 12:22 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\Media Player Classic
2008-03-03 12:22 . 2008-03-25 12:51 49 --a------ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2008-03-03 12:21 . 2008-03-03 12:21 38 --a------ C:\WINDOWS\avisplitter.INI
2008-03-01 17:05 . 2008-03-01 17:05 17,144 --a------ C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2008-02-29 20:19 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
2008-02-29 20:16 . 2008-02-29 20:16 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-02-29 20:14 . 2008-03-03 17:21 556 --a------ C:\WINDOWS\ODBC.INI
2008-02-29 20:04 . 2008-02-29 20:04 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\Ahead
2008-02-29 20:00 . 2001-07-06 14:41 569,344 -ra------ C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll
2008-02-29 20:00 . 2001-07-06 12:44 544,768 -ra------ C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll
2008-02-29 20:00 . 2001-07-06 18:24 283,920 -ra------ C:\WINDOWS\system32\ImagXpr5.dll
2008-02-29 20:00 . 2001-06-26 08:15 38,912 -ra------ C:\WINDOWS\system32\picn20.dll
2008-02-29 19:59 . 2008-02-29 19:59 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Common Files\Ahead
2008-02-29 19:59 . 2008-02-29 20:00 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Ahead
2008-02-29 19:59 . 2001-07-09 11:50 155,648 -ra------ C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
2008-02-29 19:44 . 2008-02-29 19:44 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\Gadu-Gadu
2008-02-29 19:43 . 2008-02-29 19:43 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Alcohol Soft
2008-02-29 19:39 . 2008-02-29 19:39 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-02-29 19:34 . 2008-03-01 17:45 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Gadu-Gadu
2008-02-29 19:34 . 2008-03-01 17:45 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Gadu-Gadu
2008-02-29 19:33 . 2008-02-29 19:44 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Gadu-Gadu
2008-02-29 19:32 . 2007-09-28 18:07 3,596,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
2008-02-29 19:32 . 2007-07-25 15:24 1,559,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll
2008-02-29 19:32 . 2006-09-24 17:11 389,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\lameACM.acm
2008-02-29 19:32 . 2007-03-10 13:51 282,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll
2008-02-29 19:32 . 2004-01-25 18:18 217,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\yv12vfw.dll
2008-02-29 19:32 . 2007-09-04 18:56 164,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\unrar.dll
2008-02-29 19:32 . 2007-09-21 02:52 118,784 --a------ C:\WINDOWS\system32\ac3acm.acm
2008-02-29 19:32 . 2007-09-28 18:05 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
2008-02-29 19:32 . 2007-10-03 17:03 414 --a------ C:\WINDOWS\system32\lame_acm.xml
2008-02-29 19:31 . 2008-02-29 19:32 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
2008-02-29 19:31 . 2007-09-28 18:05 739,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx.dll
2008-02-29 19:31 . 2007-07-29 17:51 7,680 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
2008-02-29 19:31 . 2007-07-10 18:10 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest
2008-02-29 19:29 . 2008-02-29 19:29 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\Nokia
2008-02-29 19:29 . 2008-02-29 19:29 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PC Suite
2008-02-29 19:27 . 2008-02-29 19:27 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\DIFX
2008-02-29 19:27 . 2008-02-29 19:28 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Common Files\PCSuite
2008-02-29 19:27 . 2008-02-29 19:28 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Common Files\Nokia
2008-02-29 19:27 . 2008-02-29 19:27 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Pawe?\Dane aplikacji\PC Suite
2008-02-29 19:26 . 2008-02-29 19:28 & lt; DIR & gt; d----c--- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2008-02-29 19:26 . 2008-02-29 19:26 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\PC Connectivity Solution
2008-02-29 19:26 . 2008-02-29 19:27 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Nokia
2008-02-29 19:26 . 2007-02-22 11:15 90,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmwcdcls.dll
2008-02-29 19:25 . 2008-02-29 19:25 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Real Alternative
2008-02-29 19:25 . 2008-02-29 19:25 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\Media Player Classic
2008-02-29 19:25 . 2008-02-29 19:25 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Installations
2008-02-29 19:23 . 2008-02-29 19:24 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Program Files\SubEdit-Player
2008-02-29 19:15 . 2005-06-28 10:21 22,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
2008-02-29 19:03 . 2004-08-04 01:44 153,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\irftp.exe
2008-02-29 19:03 . 2001-10-26 17:50 117,760 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e100b325.sys
2008-02-29 19:03 . 2004-08-04 00:00 87,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\irda.sys
2008-02-29 19:03 . 2004-08-04 01:35 58,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys
2008-02-29 19:03 . 2004-08-04 00:00 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\nscirda.sys
2008-02-29 19:03 . 2004-08-04 01:44 27,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\irmon.dll
2008-02-29 19:03 . 2001-08-17 22:51 19,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\rasirda.sys
2008-02-29 19:03 . 2004-08-04 01:44 8,192 --a------ C:\WINDOWS\system32\wshirda.dll
2008-02-29 19:00 . 2008-03-05 09:20 & lt; DIR & gt; d--hs---- C:\WINDOWS\Installer
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; dr-h----- C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Default User\Ulubione
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 18:11 & lt; DIR & gt; d--h----- C:\Documents and Settings\Default User\Szablony
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Default User\Pulpit
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\Default User\Moje dokumenty
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; dr------- C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Ulubione
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 19:00 & lt; DIR & gt; d--h----- C:\Documents and Settings\All Users\Szablony
2008-02-29 19:00 . 2008-03-06 18:04 & lt; DIR & gt; d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit
2008-02-29 19:00 . 2008-03-03 17:19 & lt; DIR & gt; dr------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
2008-02-29 19:00 . 2008-02-29 18:12 & lt; DIR & gt; dr------- C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-03-25 11:03 --------- d-----w C:\Program Files\Neostrada TP
2008-03-05 08:20 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2008-03-01 10:32 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2008-02-29 17:47 --------- d-----w C:\Program Files\Thomson
2008-02-29 17:46 --------- d-----w C:\Program Files\Java
2008-02-29 17:36 --------- d-----w C:\Program Files\Alwil Software
2008-02-29 17:26 --------- d-----w C:\Program Files\Driver
2008-02-29 17:26 --------- d-----w C:\Program Files\CPanel
2008-02-29 17:26 --------- d-----w C:\Program Files\BIN
2008-02-29 17:17 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage
2008-02-29 17:14 --------- d-----w C:\Program Files\Us?ugi online
2005-06-27 20:24 2,911 ------w C:\Program Files\SP30767.cva
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" CTFMON.EXE " = " C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe " [2006-03-02 13:00 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" avast! " = " C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe " [2007-12-04 14:00 79224]
" WooCnxMon " = " C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe " [2003-10-16 18:07 24576]
" SpeedTouch USB Diagnostics " = " C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe " [2004-01-26 11:38 866816]
" WOOWATCH " = " C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe " [2003-10-16 18:07 20480]
" WOOTASKBARICON " = " C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe " [2003-10-16 18:07 53248]
" ATIModeChange " = " Ati2mdxx.exe " [2002-08-28 15:17 28672 C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe]
" PCSuiteTrayApplication " = " C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe " [2007-06-18 15:10 271360]
" NeroFilterCheck " = " C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe " [2001-07-09 11:50 155648]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" CTFMON.EXE " = " C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE " [2006-03-02 13:00 15360]
" Nokia.PCSync " = " C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe " [2007-06-19 10:17 1241088]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
" %windir%\\system32\\sessmgr.exe " =
" C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe " =

R0 sojubus;sojubus;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sojubus.sys [2003-10-05 10:41]
R0 sojuscsi;sojuscsi;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sojuscsi.sys [2003-09-28 10:57]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\G]
\Shell\AutoRun\command - G:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a75164d0-f9db-11dc-b3ce-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - G:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a75164d1-f9db-11dc-b3ce-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - I:\b.com
\Shell\explore\Command - I:\b.com
\Shell\open\Command - I:\b.com

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c2a61a30-ea8e-11dc-b3a8-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - G:\uisvkqr.exe
\Shell\explore\Command - G:\uisvkqr.exe
\Shell\open\Command - G:\uisvkqr.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c2a61a31-ea8e-11dc-b3a8-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - I:\uisvkqr.exe
\Shell\explore\Command - I:\uisvkqr.exe
\Shell\open\Command - I:\uisvkqr.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c2a61a32-ea8e-11dc-b3a8-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - J:\uisvkqr.exe
\Shell\explore\Command - J:\uisvkqr.exe
\Shell\open\Command - J:\uisvkqr.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f0990aa0-e913-11dc-b3a5-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - h6o0re.cmd
\Shell\explore\Command - h6o0re.cmd
\Shell\open\Command - h6o0re.cmd

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f0990aa3-e913-11dc-b3a5-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - b.com
\Shell\explore\Command - b.com
\Shell\open\Command - b.com

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f0990aa6-e913-11dc-b3a5-0008026cf1ab}]
\Shell\AutoRun\command - G:\i.exe
\Shell\explore\Command - G:\i.exe
\Shell\open\Command - G:\i.exe

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-03-26 18:25:51
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-03-26 18:26:36
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-26 17:26:18
.
2008-03-26 07:03:09 --- E O F ---