hijackthisMOJ2.txt

Problem z msxml i ieksplore.exe

System jest aktualizowany co jakiś czas, ostatnio był aktualizowany więc wszystkie krytyczne aktualizacje są. Nie ma IE7, WMP11 itp... Załączam log z HJT, niektóre informacje są wyiksowane, bo nie chce ich podawać, ale jest to np proxy, czy trusted area i te wartości są poprawne.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:21:31, on 2008-03-26
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Lotus\ntmulti.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSINST.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\ups.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe
C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSCC.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imontray.exe
C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Microcom ISDN utility\ccmon.exe
C:\Lotus\NLNOTES.EXE
C:\Lotus\ntaskldr.EXE
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://as.starware.com/dp/search?x=wKX1ILEOi+Vh7AfA98Gm4Me69ZMbubcDsnJKz/X5XzpwqCbzHKTajmvApM9yegu3cjXDbaByrmUfvG1Eh+8AvEN16voRa17DpoGG4iJCnQ2QW1rJxjR6ayNvt0bDt4/3HD9QsQAcV7U=
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = xxx
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = xxx
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
O2 - BHO: Starware - {CA356D79-679B-4b4c-8E49-5AF97014F4C1} - C:\Program Files\Starware\bin\Starware.dll
O3 - Toolbar: Starware - {D49E9D35-254C-4c6a-9D17-95018D228FF5} - C:\Program Files\Starware\bin\Starware.dll
O3 - Toolbar: & Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] " C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe " /tray
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMONTRAY] C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imontray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] " C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] " C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe " -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] " C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe " /StartedFromRunKey
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] " C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE " /STANDALONE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] " C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe " /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O4 - Global Startup: CAPI Tray.lnk = C:\Program Files\Microcom ISDN utility\ccmon.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E & ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O15 - Trusted Zone: xxx
O15 - Trusted Zone: xxx
O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813
O16 - DPF: {4723200F-7E63-423B-8FE3-6969DCEDC2D0} (Ecodxxx) - https://xxx.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1191930040854
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199878856481
O16 - DPF: {A7E929B7-AE94-4C38-9BD2-FF77237BCA97} (ECODxxx) - https://xxx.cab
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = xxx
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = xxx
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = xxx
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPBPRO.EXE
O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HPBOID.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Intel(R) Active Monitor (imonNT) - Intel Corp. - C:\Program Files\Intel\Intel(R) Active Monitor\imonnt.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
O23 - Service: Multi-user Cleanup Service - IBM Corp - C:\Lotus\ntmulti.exe
O23 - Service: RVS CommCenter (RvsCC) - Living Byte Software GmbH, Monachium - C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSCC.EXE
O23 - Service: RvscomSv - Living Byte Software GmbH, Monachium - C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSCOMSV.EXE
O23 - Service: RVS Installer (RVSINST) - Living Byte Software GmbH, Monachium - C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSINST.EXE
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--
End of file - 9065 bytes


Pobierz plik - link do postu