C-More Micro Touch Panel Project.zip

driver touchpad-a rezystancyjnego - AD7843

Załączam dwa przykłady, może coś pomogą

  • C-More Micro Touch Panel Project.zip
    • TouchPanel.pas
    • c-more-animation.gif
    • Array
    • TouchPanel.hex


Pobierz plik - link do postu