pcb.zip

PCAD --> PROTEL 99

W PCB 4.0 gubi polygony ale prawdopodobnie można projekt oddtworzyć. Wrzuciłem również jakieś nowsze PCB. Pozdrawiam...

 • pcb.zip
  • 1.pcb
  • Copy of a600_8mb_rerouted.pcb
  • a600_8mb_rerouted.PcbDoc
  • Backup of 1.pcb
  • a600_8mb_rerouted.PcbDocPreview
  • UWAGA.txt
  • 2_8pcbASCii.pcb
  • MyDesign.ddb
  • LOG!!!.txt
  • MyDesign.Bkp
  • Copy (2) of a600_8mb_rerouted.pcb
  • a600_8mb_rerouted.pcb


Pobierz plik - link do postu

pcb.zip > UWAGA.txt

NIESTETY POLYGONY NIE PRZESZ?Y DO PCB 4.0 Z BRAKU CZASU WRZUCAM W BALAGANIE...


pcb.zip > LOG!!!.txt

PCAD Importer Log
Project : a600_8mb_rerouted.PRJPCB

Section : C:\Documents and Settings\Tomasz\Desktop\a600_8mb_rerouted.pcb
Section : Load Messages
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 609
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 670
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 705
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 706
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 807
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 902
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 903
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 904
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 905
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 906
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 907
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 908
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 909
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 910
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 911
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 982
Warning - 1 : Skipping Token attachedSymbol On Line 1045
Warning - 1 : Skipping Token refPointSize On Line 1702
Warning - 1 : Skipping Token infoPointSize On Line 1703
Warning - 1 : Skipping Token gluePointSize On Line 1704
Warning - 1 : Skipping Token pickPointSize On Line 1705
Warning - 1 : Skipping Token testPointSize On Line 1706
Warning - 1 : Skipping Token refPointSizePrint On Line 1707
Warning - 1 : Skipping Token infoPointSizePrint On Line 1708
Warning - 1 : Skipping Token gluePointSizePrint On Line 1709
Warning - 1 : Skipping Token pickPointSizePrint On Line 1710
Warning - 1 : Skipping Token testPointSizePrint On Line 1711
Warning - 1 : Skipping Token solderFlowDirection On Line 1712
Warning - 1 : Skipping Token globalCopperPourCutoutBackoffFlag On Line 1713
Warning - 1 : Skipping Token printDrawOrder On Line 4231
Warning - 1 : Skipping Token printDrawOrder On Line 4583
Warning - 1 : Skipping Token drillSymSettings On Line 4923
Warning - 1 : Skipping Token gerberSettings On Line 4926
Warning - 1 : Skipping Token ncDrillSettings On Line 4940
Warning - 1 : Skipping Token programState On Line 4949
Warning - 1 : Skipping Token displayDrawOrder On Line 4998
Warning - 1 : Skipping Token reportSettings On Line 5221
Warning - 1 : Skipping Token odbSettings On Line 5992
EndSection

Section : Import Messages
EndSection
EndSection