ComboFix.txt

IE łączy, mozilla opera już nie

Witam, mam problem z internetem. IE działa prawidłowo, gadulec tez natomiast mozilla i opera nie wyświetlaja już stron no i brak możliwości aktualizowania np spy doctora itd, przeskanowałem już combofixem używałem reg cleanera no i avasta ale dalej to samo. Dodam że to nie problem z zaporą bo jest systemowa i sprawdzałem. Prosze o zobaczenie tego loga:


ComboFix 09-03-06.02 - M 2009-03-10 18:22:22.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.1013.668 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: d:\instalki\ComboFix.exe

UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA !!
.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-10 do 2009-03-10 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-03-10 16:08 . 2009-03-10 16:08 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Active Ports
2009-03-10 15:52 . 2009-03-10 15:52 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\IObit
2009-03-10 15:52 . 2009-03-10 16:15 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Dane aplikacji\IObit
2009-03-10 15:29 . 1999-12-17 10:13 49,664 --a------ c:\windows\unvise32.exe
2009-03-10 12:31 . 2009-03-10 18:03 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Spyware Doctor
2009-03-10 12:31 . 2009-03-10 12:31 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Dane aplikacji\PC Tools
2009-03-10 12:31 . 2008-08-25 12:36 81,288 --a------ c:\windows\system32\drivers\iksyssec.sys
2009-03-10 12:31 . 2008-08-25 12:36 66,952 --a------ c:\windows\system32\drivers\iksysflt.sys
2009-03-10 12:31 . 2008-08-25 12:36 40,840 --a------ c:\windows\system32\drivers\ikfilesec.sys
2009-03-10 12:31 . 2008-06-02 16:19 29,576 --a------ c:\windows\system32\drivers\kcom.sys
2009-03-10 12:23 . 2009-03-10 12:23 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\.gstreamer-0.10
2009-03-10 12:21 . 2009-03-10 12:21 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Dane aplikacji\Gadu-Gadu
2009-03-10 12:20 . 2009-03-10 12:24 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu
2009-03-10 12:19 . 2009-03-10 12:20 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Nowe Gadu-Gadu
2009-03-09 11:58 . 2009-03-10 12:25 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Opera
2009-03-09 10:18 . 2009-03-10 16:40 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Gadu-Gadu
2009-03-09 10:18 . 2009-03-09 10:19 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Gadu-Gadu
2009-03-08 23:53 . 2009-03-09 00:54 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\RegCleaner
2009-03-08 22:37 . 2009-03-08 22:37 & lt; DIR & gt; d-------- c:\windows\system32\GroupPolicy
2009-03-08 22:37 . 2009-03-09 02:01 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Windows Desktop Search
2009-03-08 22:06 . 2009-03-08 22:24 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\SkanerOnline
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 18:24 & lt; DIR & gt; d--h----- c:\documents and settings\M\Ustawienia lokalne
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 15:52 & lt; DIR & gt; dr------- c:\documents and settings\M\Ulubione
2009-03-08 21:52 . 2008-08-28 13:31 & lt; DIR & gt; d--h----- c:\documents and settings\M\Szablony
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 15:52 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Pulpit
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 16:57 & lt; DIR & gt; dr------- c:\documents and settings\M\Moje dokumenty
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 15:52 & lt; DIR & gt; dr------- c:\documents and settings\M\Menu Start
2009-03-08 21:52 . 2008-08-28 15:09 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M\Dane aplikacji\InstallShield
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 18:19 & lt; DIR & gt; dr-h----- c:\documents and settings\M\Dane aplikacji
2009-03-08 21:52 . 2009-03-10 16:08 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\M
2009-03-08 17:59 . 2009-03-08 20:39 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Lavasoft
2009-03-08 17:32 . 2009-03-08 17:32 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Trend Micro
2009-03-08 17:26 . 2009-03-10 18:13 & lt; DIR & gt; d-a------ c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP
2009-03-08 17:26 . 2009-03-08 17:26 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\PC Tools
2009-03-08 17:02 . 2009-03-10 18:24 & lt; DIR & gt; d--h----- c:\documents and settings\Administrator\Ustawienia lokalne
2009-03-08 17:02 . 2008-08-28 13:39 & lt; DIR & gt; dr------- c:\documents and settings\Administrator\Ulubione
2009-03-08 17:02 . 2008-08-28 13:31 & lt; DIR & gt; d--h----- c:\documents and settings\Administrator\Szablony
2009-03-08 17:02 . 2009-03-08 23:53 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\Administrator\Pulpit
2009-03-08 17:02 . 2008-08-28 15:32 & lt; DIR & gt; dr------- c:\documents and settings\Administrator\Moje dokumenty
2009-03-08 17:02 . 2008-08-28 15:26 & lt; DIR & gt; dr------- c:\documents and settings\Administrator\Menu Start
2009-03-08 17:02 . 2008-08-28 15:09 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji\InstallShield
2009-03-08 17:02 . 2008-08-28 15:09 & lt; DIR & gt; dr-h----- c:\documents and settings\Administrator\Dane aplikacji
2009-03-08 17:02 . 2009-03-10 16:08 & lt; DIR & gt; d-------- c:\documents and settings\Administrator
2009-02-27 17:10 . 2009-02-27 17:10 4,350,416 --a------ c:\program files\gg77.exe
2009-02-26 22:35 . 2009-02-27 12:10 16,778,424 --a------ c:\program files\nowegg.exe
2009-02-23 15:17 . 2009-02-23 15:17 & lt; DIR & gt; d-------- c:\program files\Alwil Software
2009-02-23 15:17 . 2003-03-18 21:20 1,060,864 --a------ c:\windows\system32\MFC71.dll

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-03-08 21:35 5,464,080 ----a-w C:\WindowsSearch-KB940157-XP-x86-plk.exe
2009-03-08 19:41 --------- d-----w c:\program files\Symantec
2009-02-23 14:22 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Symantec Shared
2009-02-23 14:03 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec
2009-01-21 10:03 --------- d-----w c:\program files\ivo
2009-01-19 21:41 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe AIR
2009-01-19 21:40 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe
2009-01-19 21:33 --------- d-----w c:\program files\NOS
2009-01-19 21:33 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\NOS
2009-01-09 14:52 60,808 ----a-w c:\windows\system32\S32EVNT1.DLL
2008-12-20 23:03 826,368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyœlne, prawid?owe wpisy nie s? pokazane
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" ctfmon.exe " = " c:\windows\system32\ctfmon.exe " [2008-04-15 15360]
" Gadu-Gadu " = " c:\program files\Gadu-Gadu\gg.exe " [2008-03-20 2127296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
" ISTray " = " c:\program files\Spyware Doctor\pctsTray.exe " [2008-08-25 1168264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
" msacm.dvacm " = c:\progra~1\COMMON~1\ULEADS~1\vio\dvacm.acm
" msacm.clmp3enc " = c:\progra~1\CYBERL~1\Power2Go\CLMP3Enc.ACM

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
" DisableMonitoring " =dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
" DisableMonitoring " =dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
" DisableMonitoring " =dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
" %windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe " =
" %windir%\\system32\\sessmgr.exe " =
" c:\\Program Files\\WapSter\\WapSter AQQ\\AQQ.exe " =
" c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE " =
" c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE " =
" c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE " =
" c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe " =
" c:\\Program Files\\Spyware Doctor\\pctsGui.exe " =

R2 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [2009-03-10 356920]
R3 RSUSBSTOR;RTS5121.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\drivers\RTS5121.sys [2008-08-28 156160]
R3 RT80x86;Ralink 802.11n Wireless Driver;c:\windows\system32\drivers\rt2860.sys [2008-11-08 625792]
S0 Lbd;Lbd;c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys -- & gt; c:\windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [?]
S3 CV2K1;CommView Network Monitor;c:\windows\system32\DRIVERS\cv2k1.sys -- & gt; c:\windows\system32\DRIVERS\cv2k1.sys [?]
S3 rtl8187Se;Realtek RTL8187SE Wireless LAN PCIE Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\rtl8187Se.sys [2008-08-28 306176]
S4 Micro Star SCM;Micro Star SCM;c:\program files\System Control Manager\MSIService.exe [2008-08-28 159744]

--- Inne Us?ugi/Sterowniki w Pami?ci ---

*Deregistered* - mchInjDrv

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{2d086f80-b951-11dd-90be-002185817e8f}]
\Shell\AutoRun\command - E:\i.com
\Shell\open\Command - E:\i.com
.
Zawartoœae folderu 'Zaplanowane zadania'

2009-03-08 c:\windows\Tasks\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-AwareAdmin.exe []
.
.
------- Skan uzupe?niaj?cy -------
.
uStart Page = hxxp://onet.pl/
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\M\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\leseptp4.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://onet.pl/
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-03-10 18:24:51
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyœlnie uko?czone
ukryte pliki: 0

**************************************************************************
.
Czas uko?czenia: 2009-03-10 18:26:55
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-10 17:26:50
ComboFix2.txt 2009-03-10 17:02:58

Przed: 18 053 136 384 bajtów wolnych
Po: 18,047,537,152 bajtów wolnych

137 --- E O F --- 2009-02-25 08:11:44


Pobierz plik - link do postu