hijackthis4.txt

Podejrzenie infekcji - plik ctfxmon.exe

Dzięki za szybką odpowiedź. Zatem po kolei: Wlacz w msconfig usluge yweiudeaosf W msconfig nigdzie nie mam tej usługi. Co to za pliki? c:\documents and settings\xxxxxxx\testy.bat c:\documents and settings\xxxxxxx\jj2000.bat c:\documents and settings\xxxxxxx\jasper.bat Te 3 pliki są bezpieczne. Sam je zrobiłem, dają mi szybki dostęp do kilku katalogów. W hjt usunąłem te wpisy bez problemu. Natomiast w czasie usuwania w ComboFix'ie zobaczyłem niebieski ekran z komunikatem: INVALID_KERNEL_HANDLE 0x00000093 (0x00000BB0, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) Zrestartowałem komputer i ComboFix dokończył skanowanie. Pliki i wpisy z rejestru zostały usunięte. Dr.Web CureIt nic nie znalazł, natomiast Malwarebytes Anti-Malware wykrył 2 zagrożenia (log w załączniku). Raczej jest to niegroźne, plik results.txt na jotti jest czysty, a jego zawartość jest taka: log=AegisP Protocol (network component): Uninstalled. message=Driver Uninstall was successful log=AegisP Protocol (device driver): Stopped. log=AegisP Protocol (C:\WINDOWS\inf\AegisP.PNF): Deleted. log=AegisP Protocol (C:\WINDOWS\inf\AegisP.inf): Deleted. log=AegisP Protocol (C:\WINDOWS\system32\drivers\AegisP.sys): Deleted. code=0 Plik ten prawdopodobnie powstał w czasie reinstalacji karty sieciowej i chyba mogę go już usunąć. W załączniku daję kontrolnie logi, ale już chyba powinno być czysto.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:12:34, on 2009-05-11
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IE to GetRight Helper - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
O2 - BHO: Spybot-S & D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [egui] " C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe " /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\BrStDvPt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] " C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe " -Embedding -boot
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\Spybot\SDHelper.dll
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Us?uga licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\ABBYY FineReader 9.0\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 4476 bytes


Pobierz plik - link do postu