e90rl2_w_pdf.zip

Poszukuję instrukcji obsługi Robota kuchennego MPM Krysia E

W załączniku instrukcja do MPM Krysia E 90RL , E90RL Waży trochę ale jest w pdf i nie udało mi się bardziej zmniejszyć.

 • e90rl2_w_pdf.zip
  • RobotKRYSIAe90rl2.pdf
  • RobotKRYSIAe90rl3.pdf
  • RobotKRYSIAe90rl4.pdf
  • RobotKRYSIAe90rl6.pdf
  • RobotKRYSIAe90rl5.pdf
  • RobotKRYSIAe90rl1.pdf


Pobierz plik - link do postu

e90rl2_w_pdf.zip > RobotKRYSIAe90rl2.pdf

1

INSTRUKCJA 1-2 MODEL E90RL 16.05.2005 BLACK

18

32

14

19

28

29

10

8

11

13

16

9

20

23

2

1

5

7

12

24

31

27

21

26

3
4

22

6

15

25

17

30

2


e90rl2_w_pdf.zip > RobotKRYSIAe90rl3.pdf

3

INSTRUKCJA 3-4 MODEL E90RL 16.05.2005 BLACK

4


e90rl2_w_pdf.zip > RobotKRYSIAe90rl4.pdf

5

INSTRUKCJA 5-6 MODEL E90RL 16.05.2005 BLACK

6


e90rl2_w_pdf.zip > RobotKRYSIAe90rl6.pdf

9

INSTRUKCJA 9-10MODEL E90RL 16.05.2005 BLACK

10


e90rl2_w_pdf.zip > RobotKRYSIAe90rl5.pdf

7

INSTRUKCJA 7-8 MODEL E90RL 16.05.2005 BLACK

8


e90rl2_w_pdf.zip > RobotKRYSIAe90rl1.pdf

230V, 50 Hz.
700W

11

www.mpmproduct.com.pl

MPM Product
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek
tel/fax: (0-22) 758 32 19

?yczymy zadowolenia z u˝ytkowania naszego produktu i jednocze?nie zapraszamy
do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy MPM Product.

Uwaga!: Firma MPM Product zastrzega sobie mo˝liwo?ç zmian technicznych!

Urz?dzenie posiada znak bezpiecze?stwa

Napi´cie:
Moc:

DANE TECHNICZNE:

INSTRUKCJA 11-0 MODEL E90RL 16.05.2005 PANTONE485 BLACK

MODEL: E - 90RL

Krysia

ROBOT KUCHENNY

Instrukcja obs?ugi