parrot-mki9100_user-guide_da-sv-cs-pl-ru-tr.pdf

Zestaw głośnomówiący Parrot MKI9100 instrukcja PL

Zestaw głośnomówiący Parrot MKI9100 PL


PARROT
MKi9100
Snabb installationsguide
Hurtig installationsguide
Stručná uživatelská příručka
Skrócona instrukcja instalacji
??????????? ????????????
H?zl? kurulum k?lavuzu

Parrot MKi9100
Installation diagrams.......................
Dansk..............................................
Svenska ..........................................
Česky...............................................
Polski...............................................
???????...........................................
Türkçe.............................................
General information........................

www.parrot.com

p.04
p.11
p.19
p.29
p.35
p.43
p.51
p.59

A
Dobbelt ekstern mikrofon
Dubbel extern mikrofon
Dvojitý externí mikrofon
Podwójny mikrofon zewnętrzny
??????? ??????? ????????
Harici çift mikrofon
B-C
Monteringstilbeh?r - mikrofon
Monteringstillbehör - mikrofon
Příslušenství pro montáž - mikrofon
A kcesoria do montażu - mikrofon
????????? ?????????? - ????????
M ontaj aksesuarlar? - mikrofon
D
Fjernbetjening
Fjärrkontroll
Dálkové ovládání
Pilot
????? ?????????????? ??????????
Uzaktan kumanda
E
3V batteri CR2032
Batteri av typen 3V CR2032
Baterka typu 3V CR2032
Bateria typu 3V CR2032
????????? ???? 3V CR2032
Pil tipi 3V CR2032

F-G
M onteringstilbeh?r - fjernbetjening
Monteringstillbehör - fjärrkontroll
Příslušenství pro montáž - dálkové ovládání
Akcesoria do montażu - pilot
????????? ?????????? - ?????????????
? ?????????
Montaj aksesuarlar? - uzaktan kumanda
H
Skaerm
Skärm
Displej
Wyświetlacz
?????
Ekran
I
Skaermkabel
Skärmkabel
Kabel displeje
Kabel wyświetlacza
?????? ??????
Ekran kablosu

L
iPod/USB/Jack-kabel
iPod-kabel/USB-kabel/jackkabel
Kabel iPod / USB / Jack
Kabel iPod / USB / Jack
?????? iPod / USB / ??????
iPod / USB / Jak kablosu
M
Styreboks
Elektronikl?da
Elektronická skříňka
Skrzynka elektroniczna
??????????? ????
Elektronik kutu
N
Audiokabel/str?mforsyning/mute
Ljudkabel/nätkabel/mutekabel
Kabel audio / napájení / mute
Kabel audio / zasilania / mute
?????? ?????/???????/
?????????? ?????
Ses / güç / sessiz kablosu

J-K
Monteringstilbeh?r - skaerm
Monteringstillbehör - skärm
Příslušenství pro montáž - displej
Akcesoria do montażu - wyświetlacz
????????? ????????? - ?????
Montaj aksesuar? - ekran
5

Not used

www.parrot.com

o A: 12V ignition (orange)
o B: 12V battery supply (red)
o C: Ground
o D: Connection to the vehicle's power supply

- Bilradio med ISO-stik
- Bilradio med ISO-uttag
- Autorádio s konektorem ISO
6

o E : Connection to the vehicle's speakers
1. Rear right speaker (purple / purple-black)
2. Front right speaker (grey / grey-black)
3. Front left speaker (white / white-black)
4. Rear left speaker (green / green-black)
o F : This wiring is not used.

- Radio samochodowe z łącznikiem ISO
- ISO konektörlü radyo
- ????????????? ? ISO- ????????

Not used

www.parrot.com

o A : 12V ignition (orange)
12V ignition (orange)
o B : 12V battery supply (red)
12V battery supply (red)
Ground
o C : Ground
o D : Connection to the vehicle's power supply
Connection the vehicle's
suppl
o E : Line-out 1
Line-out
1 : Line 1 + : white
Line
white
2 : Line 1 - : brown
Line
brown

- Bilradio med Line In-indgange
- Bilradio med line in-uttag
- Autorádio se vstupy Line In

o F : Line-out 2
Line out
1 : Line 2 + : red
Line
red
Line
black
2 : Line 2 -: black
o G : These wirings are not used
used
These wirings

- Radio samochodowe z wejściami Line in
- Line In girişli radyo
- ????????????? ? ??????? Line In

7

- Isaetning af batteriet i fjernbetjeningen
- Kaukosäätimen pariston asennus
- vložení baterie dálkového ovládání
- Uzaktan kumanda pilinin tak?lmas?
- Włożenie baterii do pilota
- ????????? ????????? ?????? ??????????????
??????????

8

- Montering af fjernbetjeningen p? instrumentbordet
- Montera fjärkontrollen p? instrumentpanelen
- Instalace dálkového ovládání na palubní desku
- Uzaktan kumanday? direksiyonun d?ş?na yerleştirmeyiniz
- Instalacja pilota na tablicy rozdzielczej
- ????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ????????? ??????

cl
ic

- Uzaktan kumandan?n gösterge
tablosu üzerine yerleştirilmesi
- Nie instalować pilota po
zewnętrznej stronie kierownicy
- Neumísťujte dálkové ovládání
na vnější stranu volantu
- Uzaktan kumandan?n gösterge
tablosu üzerine yerleştirilmesi
- Nie instalować pilota po
zewnętrznej stronie kierownicy
- ?? ??????????????
????? ??????????????
?????????? ?? ???????
? ?????? ????
9

10

Dansk

Indholdsfortegnelse
Installation af Parrot MKi9100........................................... 11
Bilradio med ISO-stik................................................... 12
Bilradio med Line in-indgange..................................... 12
Bilradio uden "ISO"-stik .............................................. 12
Montering af saettets str?mkabel................................. 12
Kontroller monteringen................................................. 12
Montering af lydstik..................................................... 13
Montering af styreboksen ........................................... 13
Montering af fjernbetjeningen ..................................... 13
Installation af dobbelt mikrofon.................................... 13
Montering af skaermen................................................. 13
Brug af Parrot MKi9100 for f?rste gang........................... 14
Forbind fjernbetjeningen og styreboksen.................... 14
Rulning gennem menuerne......................................... 14
Forbind og tilslut en mobiltelefon til Parrot MKi9100... 14
Synkroniser telefonlisten.............................................. 15
Brug af telefonifunktion...................................................... 15
Betjeninger.................................................................... 15
Modtag et opkald......................................................... 16
Foretag et opkald......................................................... 16
Foretag et opkald med stemmestyring........................ 16
Brug de magiske ord .................................................. 17
Brug af Musikfunktionen................................................... 17
Vaelg en lydkilde .......................................................... 17
Betjeninger.................................................................... 18

- Brugen af visse funktioner afhaenger udelukkende
af din telefon.
- De funktioner, som er beskrevet i denne manual,
er kun tilgaengelige, hvis din telefonliste best?r af
latinske bogstaver. Man skal desuden overholde
udtale og intonation for sproget i Parrot MKi9100
(engelsk som standard).

Installation af Parrot MKi9100

DA

Denne forenklede guide til Parrot MKi9100 giver dig de
vigtigste instruktioner, s? du let kan bruge denne enhed. Hvis
du vil vide mere, se brugermanualen, som du kan f? p? vores
website www.parrot.com.

Vi anbefaler at bede en professionel om at foretage
denne installation.
o Inden det h?ndfrie saets forskellige dele fastg?res i
kabinen, skal man starte med at tilslutte de forskellige
kabler til styreboksen. Fjern f?rst originalstikkene til bilens
lydanlaeg.
o De medf?lgende kabler har ISO-stik samt to Line-udgange.
Line-udgangene kan anvendes, hvis dit lydanlaeg har
denne valgmulighed. Det er muligt at lave flere
opsaetninger afhaengigt af radio- og biltypen.
o Mute-funktionen kan afbryde lyden for radioen, for at man
kan tale. Valget af Mute-indgang afhaenger af din
radios konfigurering.

11

Bilradio med ISO-stik

Montering af saettets str?mkabel

1. Tilslut det h?ndfrie saets hanstik til radioen.

o Der henvises til el-skemaet for din radio.

2. Forbind lydledningsnettet og bilens str?mforsyning til
hunstikkene for Parrot MKi9100.

o Den r?de ledning til saettets kabel svarer til +12V konstant,
den orange ledning til 12V taendingsplus og den sorte
ledning til stel.

3. Forbind den gule frie ledning p? installationskablet med en
af lydanlaeggets mute-indgange, hvis det har en (mute in1,
mute in2 eller mute in3).
Bilradio med Line in-indgange
o Brug denne forbindelsestype ved at forbinde en "Line"udgang (brun og hvid ledning eller r?d og sort ledning) p?
<<Line>>-indgangen for dit lydanlaeg.
o Ved hjaelp af de to "Line--udgangspar kan man drage
fordel af Lydstreaming-funktionen i stereo i bilens
h?jttalere.
o Forbind den gule frie ledning p? installationskablet med en
af lydanlaeggets mute-indgange, hvis det har en (mute in1,
mute in2 eller mute in3).
Bilradio uden "ISO"-stik
Du kan k?be en ISO-kabeladapter for at g?re monteringen
lettere. Der henvises til ISO-adapterprodukterne p? vores
hjemmeside: www.parrot.com.

12

o Kontroller at den orange ledning ikke er tilsluttet 12V
konstant, da bilens batteri kan blive afladt og det kan
medf?re en funktionsfejl ved dit h?ndfrie saet.
o P? visse biler skal der byttes om p? de r?de og orange
str?mledninger. Dette g?res ganske enkelt ved at bytte
om p? de to sikringsholdere p? installationskablet til
Parrot MKi9100.
P? visse biler er der ikke +12V taendingsplus p?
bilens stik. Det er s?ledes n?dvendigt at tilslutte
den orange str?mledning til sikringsboksen eller til
en anden str?mkilde efter taending.
Kontroller monteringen
Kontroller polerne for det h?ndfrie saet. For at g?re dette afbrydes taendingen til bilen, n?r Parrot MKi9100 er monteret:
meddelelsen "Farvel" vil s?ledes blive vist p? skaermen.
Hvis det ikke er tilfaeldet, skal der byttes om p? den r?de
og gule ledning. Den r?de ledning til str?mkablet skal vaere
tilsluttet 12V konstant, den gule ledning til 12V eftertaending

Montering af lydstik
o Forbind lydstikkene til styreboksen og monter lydstikkene
(USB/iPod/Jack) i handskerummet, midterkonsollen eller
kortlommen afhaengigt af instrumentbordets konfigurering.
o Brug den medf?lgende beskyttelsesprop.
Montering af styreboksen
Monter ikke styreboksen:
- i naerheden af varme eller klimaanlaegget ;
- et sted som udsaettes for sol ;
- bag metalvaegge.

o Hvis du bruger det andet beslag, skal der saettes
dobbeltklaebende tape p? dets bagside for at klistre den
fast p? instrumentbordet. Herefter kan fjernbetjeningen
saettes ned i holderen.
Installation af dobbelt mikrofon
Mikrofonen skal vaere rettet mod f?reren og installeret
mellem solskaermen og det indvendige bakspejl.
Vi anbefaler at installere den midt p? instrumentbraettet.

DA

og den sorte ledning til stel. Dette g?res ganske enkelt ved
at bytte om p? de to kabelsko p? Parrot kabelf?ringen.

Montering af skaermen
Husk at fjerne skaermen, n?r du forlader bilen for at undg?
indbrud og at den ligger lang tid i solen.

Montering af fjernbetjeningen
? Se skemaerne p? s.8/9.
o Bestem hvor fjernbetjeningen skal sidde i bilens kabine.
Vi anbefaler, at den saettes midt p? instrumentbordet eller i
naerheden af dig.
o Hvis den saettes p? rattet, skal du s?rge for at saette den
godt fast, s? den ikke flytter sig under k?rslen. Monter
den ikke udvendigt p? rattet, hvor den vil genere dig under
k?rslen.
13

Brug af PARROT MKi9100 for f?rste gang
Forbind fjernbetjeningen og styreboksen
Hvis fjernbetjeningen ikke lader til at vaere forbundet med
styreboksen f?rste gang Parrot MKi9100 bruges, trykkes der
nogle gange p? den r?de knap samtidigt med at knappen
Play (afspil) og den gr?nne knap holdes nede. Dette skal
g?res inden for 30 sekunder efter, at bilen er startet, indtil
Parrot MKi9100 siger "Pairing remote control".
Rulning gennem menuerne
o Tryk p? den midterste drejeknap for at f? adgang
til menuerne.
&amp; gt; Saettet siger navnet p? den p?gaeldende menu.
o Naviger rundt i menuerne ved at dreje drejeknappen
og godkend med den gr?nne knap eller ved at trykke p?
drejeknappen.
o Tryk p? den r?de knap eller vent i nogle sekunder for at
forlade menuen.
Forbind og tilslut en mobiltelefon til Parrot MKi9100
Hvis det er f?rste gang, du bruger din telefon med Parrot
MKi9100, skal du forbinde de to apparater: n?r de to apparater har registreret hinanden, er det ikke laengere n?dvendigt
at fortsaette denne handling. For at g?re dette:
14

1. S?rg for at din Parrot MKi9100 er indstillet, s? alle
Bluetooth(R)-apparater kan se den. For at g?re dette
trykkes der p? drejeknappen og vaelg Indstillinger &amp; gt;
Bluetooth &amp; gt; Synlighed &amp; gt; Synlig. Parrot MKi9100 er
synlig som standard.
2. Tryk p? drejeknappen og vaelg Indstillinger &amp; gt;
Kobl sammen med...
&amp; gt; Hvis din telefonmodel st?r p? listen, vaelges den og tryk
p? drejeknappen.
&amp; gt; Hvis din telefonmodel ikke st?r p? listen, vaelges
muligheden Andre telefoner...
3. Start en periferisk Bluetooth s?gning med din telefon.
&amp; gt; Listen over Bluetooth periferiske resultater vises.
&amp; gt; N?r s?gningen er afsluttet, vaelges "Parrot MKi9100".
4. N?r telefonen anmoder om Bluetooth PIN-koden,
indtastes <<0000>>.
&amp; gt; Skaermen for Parrot MKi9100 viser "koblingen er
lykkedes".
N?r telefonen er forbundet med Parrot MKi9100,
oprettes forbindelsen automatisk mellem de 2
apparater, hver gang du saetter dig ind i bilen.
For at g?re dette skal skaermen til Parrot MKi9100
vaere tilkoblet.

Med nogle Bluetooth telefoner synkroniseres telefonlisten
automatisk med saettets hukommelse. Hvis din telefon ikke
foretager synkroniseringen automatisk, kan man ogs?
anvende telefonens funktion Object Push for at sende telefonens kontaktpersoner til Parrot MKi9100 med Bluetooth.
For at g?re dette:
1. Tryk p? drejeknappen og vaelg Modtag kontakter.
2. Laes om afsendelse af kontaktpersoner med Object
Push i telefonens brugsanvisning.
Det er kun de kontaktpersoner, som er gemt i
telefonens hukommelse, der synkroniseres.

Brug af telefonifunktion
F?r du bruger telefonifunktionen p? Parrot MKi9100, skal
du tilslutte din telefon /PDA ved den. Hvis du bruger denne
enhed for f?rste gang, skal du ogs? f?rst gennem
tilkoblingsfasen.
Betjeninger
Knap

Funktioner
Kort tryk:
- Besvar et indg?ende opkald
- Start stemmestyringen
- Viderestil opkaldet p? telefonen
(diskret funktion)
- Forlad den diskrete funktion
- Besvar et andet indg?ende opkald/skift
mellem flere opkald

DA

Synkroniser telefonlisten

Langt tryk: Foretag et opkald til det sidst
opkaldte nummer
- Afvis et indg?ende opkald (eller et andet
indg?ende opkald)
- Laeg p?
Indstil volumen for samtalen
Kort tryk: Aktiver DTMF-funktionen (for at styre
de interaktive stemmeservere)
Deaktiver/genaktiver mikrofonen (diskret funktion)

15

Modtag et opkald
Et indg?ende opkald angives ved en ringetone.
Navnet p? kontaktpersonen meddeles, hvis
nummeret p? denne kontaktperson er gemt i
telefonlisten p? den telefon, som er tilsluttet
Parrot MKi9100.
o Tryk p? den gr?nne knap, hvis du vil modtage dette
opkald. Tryk herefter p? den r?de knap for at afslutte
opkaldet.
o Tryk p? den r?de knap, hvis du vil afvise dette opkald.
o Hvis du har aktiveret de magiske ord, kan du bruge
stemmestyringen til at modtage eller afvise et indg?ende
opkald.
? Der henvises til afsnittet Brug de magiske ord for
yderligere informationer.
Foretag et opkald
o Hvis den kontaktperson, som du vil ringe til, er i
telefonlisten p? den telefon, som er tilsluttet
Parrot MKi9100:
1. Tryk p? drejeknappen og vaelg Telefonliste.
2. Vaelg et bogstav og tryk p? drejeknappen.
&amp; gt; N?r kontaktpersonen er valgt:
- Tryk p? den gr?nne knap for at starte opkaldet

16

til standardnummeret.
- Brug eventuelt drejeknappen til at vaelge mellem
kontaktpersonens forskellige telefonnumre.
o Hvis kontakten, som du vil ringe til, ikke er i telefonlisten
p? den telefon, som er tilsluttet Parrot MKi9100, standses
bilen et passende sted og foretag herefter opkaldet med
din telefon.
Foretag et opkald med stemmestyring
Denne funktion er kun tilgaengelig, hvis dine kontaktpersoner allerede er gemt i det h?ndfrie saet.
1. Tryk p? den gr?nne knap for at aktivere stemmestyringen.
&amp; gt; Der h?res et lydsignal, som angiver, at stemmestyringen
er startet.
2. Udtal n?gleordet "Ringe" efterfulgt af navnet p? den
kontaktperson, som du vil ringe til.
&amp; gt; Opkaldet til denne kontaktperson sker automatisk,
hvis stemmestyringen er forst?et korrekt. I modsatte fald
udsender det h?ndfrie saet en meddelelse om bekraeftelse.
3. Bekraeft ved at sige "Yes" eller "Ringe".
&amp; gt; Der foretages s?ledes et opkald til denne kontaktperson.

o Med det magiske ord "accepter" kan du acceptere et
indg?ende opkald.
o Med det magiske ord "afvise" kan du afvise et
indg?ende opkald.

Brug af Musikfunktionen
Vaelg en lydkilde
o Brug USB-, Jack- eller iPod-stikkene for at forbinde Parrot
MKi9100 med din lydafspiller/MP3-afspiller/USB-stik.
Tilslut din iPod til Parrot MKi9100 via Jack-kablet,
hvis du bruger f?lgende iPod-modeller: iPod Mini,
iPod Photo, iPod 3G og iPod Shuffle.
S?rg for at din iPod er opdateret, inden den bruges
med Parrot MKi9100.

DA

Brug de magiske ord
For at bruge f?lgende magiske ord skal de magiske ord
aktiveres. For at g?re dette:
1. Tryk p? drejeknappen og vaelg Telefon &amp; gt; Stemme
betjeninger &amp; gt; Magiske ord.
2. Tryk p? drejeknappen for at aktivere/deaktivere de
magiske ord.

o Tryk p? knappen Play for at starte musikfunktionen.
Tryk p? knappen Play i 2 sekunder for at aktivere/
deaktivere Virtual Bass-effekten.
o Skift musikkilde ved at trykke p? drejeknappen for at f?
adgang til menuen og vaelg kilden ud fra f?lgende
raekkef?lge:
- iPod / iPhone,
- ekstern USB-enhed,
- ekstern enhed som er tilsluttet via Bluetooth,
- apparat med en Jack-udgang.
Hvis din Parrot MKi9100 er tilsluttet en iPhone og et
USB-stik, har iPhone h?jere prioritet: du kan kun
gennemse indholdet p? din iPhone.
17

Betjeninger
Knap

Funktioner
Kort tryk:
- Start musikfunktionen
- Stands/genoptag afspilningen
Langt tryk: Aktiver Virtual Bass-effekten
- Kort tryk: G? tilbage til starten af
musiknummeret / g? til forrige musiknummer
- Langt tryk: Spol hurtigt tilbage
- Kort tryk: G? til naeste musiknummer
- Langt tryk: Spol hurtigt frem
Indstil volumen

Funktionerne Forrige/Naeste er ikke tilgaengelige,
hvis Parrot MKi9100 er forbundet til lydafspilleren
med Jack/Jack-kablet.

18

Svenska
Användningen av vissa funktioner är endast
beroende av din telefon.
Inneh?ll
Installera Parrot MKi9100.................................................... 19
Bilradio med ISO-uttag................................................ 20
Bilradio med line in-uttag............................................. 20
Bilradio utan ISO-uttag................................................. 20
Installera satsens strömkabel....................................... 20
Kontrollera installationen.............................................. 20
Installera anslutningsdonen för ljudet.......................... 21
Installera elektronikl?dan.............................................. 21
Installera fjärrkontrollen................................................ 21
Installera den dubbla mikrofonen................................. 21
Installera skärmen........................................................ 21
Använda apparaten första g?ngen..................................... 22
Koppla fjärrkontrollen och den elektroniska l?dan....... 22
Komma ?t menyerna p? Parrot MKi9100..................... 22
Koppla en mobiltelefon till Parrot MKi9100................. 22
Synkronisera telefonens kontaktlista........................... 22
Använd telefonfunktionen................................................... 23
Ta emot ett samtal........................................................ 23
Ringa ett samtal........................................................... 23
Manöverknappar........................................................... 24
Ringa ett samtal med röstigenkänning........................ 24
Använda magiska ord.................................................. 24
Använda musikfunktionen................................................... 25
Välja en ljudkälla........................................................... 25
Manöverknappar........................................................... 26

Funktionerna som beskrivs i den här användarhandboken är endast tillgängliga om din kontaktlista är
skriven med latinska bokstäver. Användaren m?ste
dessutom ta hänsyn till uttalet och intonationen för
spr?ket i Parrot MKi9100 (engelska som standard).

Installera Parrot MKi9100
Vi rekommenderar att l?ta en yrkesman sköta
installationen.
o Börja med att ansluta de olika kablarna till elektronikl?dan
innan du fäster de olika delarna av handsfree-satsen i
bilen. Innan du gör detta ska du koppla ur bilens
ursprungliga kabelhärvor för ljud.

SW

Denna förenklade handbok för Parrot MKi9100 inneh?ller de
viktigaste instruktionerna som gör det möjligt för dig att lätt
använda apparaten.

o De medföljande kablarna är utrustade med ISO-uttag
och tv? Line-utg?ngar. Line-utg?ngarna kan användas om
du kan välja det alternativet för din ljudanläggning. Det g?r
att montera satsen p? flera olika sätt beroende p? typ av
bilradio och bil.
o Med hjälp av funktionen Mute kan du stänga av ljudet
p? bilradion för att lättare tala med andra i bilen. Du kan
välja alternativet Mute beroende p? hur din bilradio har
konfigurerats.
19

Bilradio med ISO-uttag
1. Anslut anslutningsdonen av hantyp för handsfree-satsen
till bilradion.

Installera satsens strömkabel
o Kontrollera bilradions kopplingsschema.

2. Anslut bilens kabelhärvor för ljud och strömförsörjning till
anslutningsdonen av hontyp för Parrot MKi9100.

o Den röda kabeln för satsen ska anslutas till permanent
12 V, den orange tr?den till 12 V efter tändning och den
svarta tr?den till jorduttaget.

3. Om ljudanläggningen har Mute-ing?ngar ansluter du
den fria gula tr?den p? installationskabeln till n?gon av de
motsvarande ing?ngarna (mute in1, mute in2, mute in3).

o Kontrollera att den orange tr?den inte är ansluten till
permanent 12 V. Det kan leda till att du laddar ur bilens
batteri och till driftstörningar för handsfree-satsen.

Bilradio med line in-uttag
o Använd den här typen av koppling genom att ansluta en
line-utg?ng (bruna och vita eller röda och svarta tr?dar) till
ljudanläggningens line-ing?ng.
o Om du använder b?da line-utg?ngarna kan du utnyttja
funktionen för direktuppspelning av ljud med stereoljud för
bilens högtalare.
o Om ljudanläggningen har Mute-ing?ngar ansluter du den
fria gula tr?den p? installationskabeln till n?gon av de
motsvarande ing?ngarna (mute in1, mute in2, mute in3).
Bilradio utan ISO-uttag
Du bör skaffa en ISO-kabeladapter för att underlätta monteringen. Du kan se v?rt sortiment av ISO-adaptrar p? v?r
webbplats: www.parrot.com.
20

o I vissa bilar m?ste den röda och den orange tr?dens
positioner kastas om. Det gör du enkelt genom att kasta
om de tv? säkringsh?llarna p? installationskabeln för
Parrot MKi9100.
I vissa bilar finns det inget +12 V-uttag efter tändning p? bilens anslutningsdon. D? m?ste du ansluta
den orange strömkabeln till säkringsboxen eller en
annan strömkälla efter kontakt.
Kontrollera installationen
Kontrollera att du har kopplat strömkabelns plus- och minuspoler rätt p? handsfree-satsen. Det gör du genom att stänga
av bilens tändning när du har installerat Parrot MKi9100: d?
bör meddelandet <<Hej d?>> visas p? skärmen.
Om det inte gör det m?ste du kasta om positionerna för den
röda och den gula tr?den. Den röda tr?den i strömkabeln

Använda apparaten första g?ngen

Installera anslutningsdonen för ljudet
o Anslut anslutningsdonen för ljudet till elektronikl?dan
och installera anslutningsdonen för ljudet (USB/iPod/jack)
i handskfacket, mittpanelen eller sidofacket beroende p?
hur bilens instrumentpanel är utformad.
o Använd den medföljande skyddspluggen.
Installera elektronikl?dan
Undvik att installera l?dan:
- nära värme- eller AC-anläggningen ;
- p? ett ställe som utsätts för solljus ;
- bakom metallskärmar.

dig när du kör. Se bilderna p? sidan 8.
o Om du använder den andra h?llaren ska du utnyttja den
dubbelhäftande tejpen som sitter p? baksidan för att fästa
den p? instrumentpanelen. Därefter kan du sätta i
fjärrkontrollen i h?llaren. Se bilderna p? sidan 9.
Installera den dubbla mikrofonen
Den dubbla mikrofonen skall vara riktad mot föraren och kan
företrädesvis installeras mellan solskyddet och backspegeln
i mitten. Vi rekommenderar att installera den mitt p?
instrumentpanelen.
Installera skärmen

SW

m?ste vara ansluten till permanent 12 V, den gula tr?den
till 12 V efter tändning och den svarta tr?den till jord. Detta
gör du enkelt genom att ändra position p? de tv? stiften för
Parrot-kablaget.

Tänk p? att du avlägsnar skärmen när du lämnar bilen för att
undvika att den blir stulen eller utsätts för för mycket solljus.

Installera fjärrkontrollen
o Välj var du vill placera fjärrkontrollen i kupéutrymmet i bilen.
Vi rekommenderar att du placerar den mitt p? instrument
panelen eller nära där du sitter.
o Om du placerar den p? ratten ska du tänka p? att den
sitter fast ordentligt s? att den inte rör sig när du kör.
Installera den inte p? rattens utsida eftersom det kan störa
21

Använda apparaten första g?ngen
Koppla fjärrkontrollen och den elektroniska l?dan
När du använder Parrot MKi9100 första g?ngen och det
verkar som om fjärrkontrollen inte är kopplad till den elektroniska l?dan, trycker du flera g?nger p? den röda knappen
samtidigt som du h?ller in Play och den gröna knappen. Du
m?ste göra detta under de första 30 sekunderna efter att du
har startat bilen till dess att meddelandet <<Pairing remote
control>> visas p? Parrot MKi9100.
Komma ?t menyerna p? Parrot MKi9100
o Tryck p? vridknappen i mitten för att komma ?t menyerna.
&amp; gt; Satsen talar om vilken meny du befinner dig i.
o Förflytta dig i menyerna genom att vrida p? vridknappen
och bekräfta genom att trycka p? den gröna knappen eller
vridknappen.
o Om du vill lämna en meny trycker du p? den röda knappen
eller väntar n?gra sekunder.
Koppla en mobiltelefon till Parrot MKi9100
Om du använder din telefon med Parrot MKi9100 första
g?ngen m?ste du koppla samman de b?da apparaterna: när
de tv? apparaterna har upptäckt varandra behöver du inte
genomföra den här processen p? nytt. Gör s? här:
22

1. Kontrollera att Parrot MKi9100 är inställd s? att den
upptäcks av alla Bluetooth(R)-apparater. Det gör du genom
att trycka p? rullhjulet och välja Favoriter &amp; gt; Bluetooth &amp; gt;
Synlighet &amp; gt; Synlig. Standardinställningen är att Parrot
MKi9100 upptäcks.
2. Tryck p? rullhjulet och välj sedan Favoriter &amp; gt; Para ihop
med...
&amp; gt; Om din telefonmodell visas i listan väljer du den och
trycker sedan p? rullhjulet.
&amp; gt; Om din telefonmodell inte visas i listan väljer du
alternativet Andra telefoner...
3. Starta en sökning efter Bluetooth-kringutrustning fr?n
telefonen.
&amp; gt; Listan över Bluetooth-kringutrustning visas.
&amp; gt; När sökningen är klar väljer du <<Parrot MKi9100>>.
4. När du blir ombedd att ange PIN-koden för Bluetooth
knappar du in <<0 0 0 0>>.
&amp; gt; P? Parrot MKi9100-skärmen visas meddelandet
<<Ihopparning lyckades>>.
Synkronisera telefonens kontaktlista
Med vissa Bluetooth-telefoner synkroniseras telefonens
kontaktlista automatiskt med satsens minne. Om telefonen
inte utför synkroniseringen automatiskt kan du ocks? använda telefonens Object Push-funktion för att skicka kontakter
p? telefonen till Parrot MKi9100 via Bluetooth. Gör s? här:

Använd telefonfunktionen
Innan du använder telefonfunktionen p? din Parrot MKi9100
m?ste du först ansluta din telefon/handdator till den.
? Läs avsnittet Koppla en mobiltelefon till Parrot MKi9100
om du vill veta mer.
Ta emot ett samtal
När apparaten tar emot ett samtal avges en ringsignal.
Namnet p? kontakten läses upp om kontaktens telefonnummer har sparats i kontaktlistan p? telefonen som är ansluten
till Parrot MKi9100.

Ringa ett samtal
o Görs s? här om kontakten som du vill ringa till finns i
samtalslistan för telefonen som är ansluten till Parrot
MKi9100:
1. Tryck p? vridknappen och välj alternativet
Katalog.
2. Välj en bokstav och tryck p? vridknappen.
&amp; gt; Gör s? här när du har valt en kontakt:
- Tryck p? den gröna knappen för att ringa upp
personens standardnummer.
- Använd eventuellt vridknappen för att välja
bland de olika numren för kontakten.
o Om kontakten som du vill ringa till inte finns i telefonboken
som är kopplad till Parrot MKi9100 bör du stanna fordonet
p? ett lämpligt ställe och sedan ringa direkt fr?n telefonen.

SW

1. Tryck p? vridknappen och välj alternativet Ta emot
kontakter.
2. Läs handboken till telefonen för att ta reda p? hur du
skickar kontakter via funktionen Object Push.

o Tryck p? den gröna knappen om du vill ta emot samtalet.
Tryck sedan p? den röda knappen för att avsluta samtalet.
o Tryck p? den röda knappen om du inte vill ta emot
samtalet.
o Om du har aktiverat magiska ord kan du använda
röstkommandona för att ta emot eller avvisa ett
inkommande samtal.
? Läs avsnittet Använda magiska ord om du vill veta mer.
23

Manöverknappar
Knapp

Funktioner
Kort tryckning :
- Svara p? ett inkommande samtal
- Starta röstigenkänningsläget
- Föra över samtalet till telefonen
(diskret läge)
- Avsluta diskret läge
- Svara p? ett andra inkommande samtal/
L?ng tryckning :Ringa upp det senast
slagna numret
- Avvisa ett inkommande samtal (eller ett
andra inkommande samtal)
- Lägga p?
Ställa in kommunikationsvolymen
Kort tryckning :
- Aktivera DTMF-funktionen (för att hantera
de interaktiva röstservrarna)
- Avaktivera/?teraktivera mikrofonen
(diskret läge)

24

Ringa ett samtal med röstigenkänning
Den här funktionen är endast tillgänglig om dina kontakter
redan har sparats i handsfree-satsen.
1. Tryck p? den gröna knappen för att starta röstigenkänningsprocessen.
&amp; gt; Du blir ombedd av Parrot MKi9100 att uppge namnet
p? kontakten som du vill ringa upp.
2. Säg namnet p? kontakten som du vill ringa upp följt av
typen av nummer om kontakten har flera olika nummer.
&amp; gt; Kontakten rings upp automatiskt om röstkommandot
har uppfattats rätt. Annars avger handsfree-satsen ett
bekräftelsemeddelande.
3. Bekräfta genom att säga <<Ja>>, eller <<Ringa>> eller ange
typ av nummer (t.ex.: hem, kontoret, mobiltelefon).
&amp; gt; Kontakten rings upp.
Använda magiska ord
o Genom att säga det magiska ordet <<svara>> kan du ta
emot ett inkommande samtal.
o Genom att säga det magiska ordet <<avvisa>> kan du
avvisa ett inkommande samtal.

Använda musikfunktionen
Välja en ljudkälla
o Använd anslutningsdonen för USB, jack eller iPod för att
ansluta Parrot MKi9100 till din musikspelare/MP3-spelare/
USB-nyckel.
Anslut din iPod till Parrot MKi9100 via jackkabeln
om du använder följande iPod-modeller: iPod Mini,
iPod Photo, iPod 3G eller iPod Shuffle.
Kontrollera att din iPod är uppdaterad innan du
använder den med Parrot MKi9100.
o Tryck p? Play-knappen för att starta musikfunktionen.

SW

För att använda följande magiska ord m?ste du först aktivera
dem. Gör s? här:
1. Tryck p? rullhjulet och välj sedan Telefon &amp; gt; röstkommandon
&amp; gt; Magiska ord.
2. Tryck p? rullhjulet för aktivera/avaktivera de
magiska orden.

Tryck p? Play i tv? sekunder för att aktivera/avaktivera Virtual Bass-effekten.
o Tryck p? rullhjulet om du vill byta musikkälla, s? öppnas
menyn där du kan välja källa i följande ordning:
- iPod
- USB-kringutrustning
- Bluetooth-ansluten kringutrustning
- apparat med jackuttag

25

Manöverknappar
Knapp

Funktioner
Kort tryckning:
- Starta musikläget
- Avbryta/?teruppta uppspelningen
L?ng tryckning: Aktivera Virtual Basseffekten
Kort tryckning: Tillbaka till början av l?ten/
tillbaka till föreg?ende l?t
L?ng tryckning: Snabb bak?tspelning

Kort tryckning: Fortsätt till nästa l?t
L?ng tryckning: Snabb fram?tspelning

Ändra volymen

Funktionerna Föreg?ende/Nästa är inte tillgängliga
om Parrot MKi9100 är ansluten till musikspelaren
via jack/jack-kabeln.

26

Cesky
V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot
MKi9100 najdete základní instrukce, které vám umožní
snadnou obsluhu tohoto zařízení.
Obsah
Instalace přístroje Parrot MKi9100.................................... 27
Autorádio s konektorem ISO........................................ 28
Autorádio se vstupy Line in.......................................... 28
Autorádio bez konektorů <<ISO>>................................... 28
Instalace napájecího kabelu sady................................ 28
Kontrola instalace......................................................... 29
Instalace konektorů audio............................................ 29
Instalace elektronické skříňky...................................... 29
Instalace dálkového ovládání....................................... 29
Instalace dvojitého mikrofonu....................................... 29
Instalace displeje.......................................................... 29
První použití........................................................................ 30
Propojení dálkového ovládání a elektronické krabičky. 30
Přístup k menu............................................................. 30
Spárování a propojení telefonu se sadou MKi9100..... 30
Synchronizace telefonního seznamu........................... 31
Použití funkce telefonování............................................... 31
Ovládání....................................................................... 31
Příjem hovoru............................................................... 32
Zatelefonování.............................................................. 32
Telefonování pomocí hlasové výzvy............................. 32
Použití magických slov................................................. 33
Používání funkce ,,Hudba"................................................. 33
Nastavení audio zdroje................................................. 33
Ovládání....................................................................... 34

Používání některých funkcí závisí pouze na typu
vašeho mobilního telefonu.

Instalace přístroje Parrot MKi9100
Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřili
odborníkovi.
o Před upevněním jednotlivých součástí handsfree sady
do kabiny vozu zapojte jednotlivé kabely do elektronické
skříňky. Nejprve vyjměte původní konektory audio systému
Vašeho vozu.
o Dodané kabely jsou vybaveny konektory ISO a dvěma výs
tupy. Výstupy Line lze používat, pokud je Váš audio systém
vybaven touto opcí. Jsou možné různé způsoby montáže
podle typu Vašeho autorádia a vozu.
o Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případě
telefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na
konfiguraci autorádia.

27

o Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případě
telefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na konfiguraci
autorádia.
Autorádio s konektorem ISO
1. Zapojte vidlice zástrčky handsfree sady do autorádia.

Autorádio bez konektorů <<ISO>>
Pro usnadnění montáže si musíte obstarat adaptér ISO.
Podívejte se na nabídku adaptérů ISO na našich webových
stránkách: www.parrot.com.
Instalace napájecího kabelu sady

2. Zapojte svazky audio a napájení vozu do nástrček sady
Parrot MKi9100.

o Prohlédněte si schéma elektrického zapojení
Vašeho autorádia.

3. Na instalačním kabelu zapojte volný žlutý drát do jednoho
ze vstupů mute pro audio systém, pokud je jím vybaven
(mute in1, mute in2 nebo mute in3).
Nahlédněte do schématu str.11.

o Červený drát kabelu sady musí odpovídat drátu pod stálým
napětím drátu +12V, oranžový drát kabelu + 12 V za spínací
skříňkou a černý drát kostře.

Autorádio se vstupy Line in
o Použijte tento typ připojení a propojte výstup <<Line>>
(hnědý a bílý drát nebo červený a černý drát) se vstupem
<<Line>> audio systému.
o Díky použití dvou dvojic výstupů <<Line>> můžete využít
výhod funkce Streaming Audio v režimu stereo na
reproduktorech Vašeho auta.
o Na instalačním kabelu propojte volný žlutý drát s jedním
ze vstupů mute odpovídajícím audio systému, pokud je jím
vybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).
Nahlédněte do schématu str.12.

28

o Zkontrolujte, zda oranžový drát není napojen na drátu pod
stálým napětím + 12 V, protože pak by hrozilo riziko vybití
baterie vozu a dysfunkce handsfree sady.
o U některých vozidel je nutno přehodit zapojení červeného
drátu a oranžového napájecího drátu. Tento úkon provedete
snadno opačným zapojením dvou spodků pojistek na
instalačním kabelu sady Parrot MKi9100.
U některých vozů není drát +12V za spínací
skříňkou na konektorech autorádia. Pak je třeba
zapojit oranžový napájecí drát do pojistkové skříňky
nebo do jiného napájecího zdroje za
spínací skříňkou.

Kontrola zapojení
Pro kontrolu správného zapojení Parrot MKi 9100 musí sada/
display při vypnutí klíčku zapalování zobrazit pozdrav
"Good bye!"
Pokud se toto nezobrazí je nutno překontroovat zapojení
oranžového kabelu.Tento nesmí být připojen na trvalých 12V.
U některých vozidel např. pomůže přehození zapojení
červeného a oranžového kabelu.
Instalace konektorů audio
o Připojte konektory audio k elektronické skříňce - ústředně
a nains talujte konektory audio (USB / iPod/ Jack) do
přihrádky na rukavice, na středovou konzolu nebo do
prázdné kapsy podle konfigurace palubní desky.
o Použijte dodaný ochranný kryt.
Instalace elektronické skříňky - ústředny
Skříňku neumísťujte:
- do blízkosti topení nebo klimatizace
- na místo vystavené slunečnímu záření
- za kovové stěny.

Instalace dálkového ovládání
o Vyberte umístění dálkového ovládání v kabině vozu.
Doporučujeme Vám umístit jej doprostřed palubní desky
nebo do Vaší blízkosti. Nahlédněte do schématu str.8.
o Pokud jej umístíte na volant, dbejte na to, aby bylo dobře
upevněno a při řízení se nepohybovalo. Neinstalujte
jej na vnější stranu volantu, aby Vám nevadilo při řízení.
Nahlédněte do schématu str.9.
o Použijete-li druhý držák, použijte oboustrannou lepicí pásku
na jeho spodní straně pro jeho nalepení na palubní desku.
Pak můžete do držáku zasunout dálkové ovládání.
Instalace dvojitého mikrofonu
Dvojitý mikrofon musí směřovat k řidiči a je nejlépe jej
nainstalovat mezi sluneční clonu a centrální zpětné zrcátko.
Mikrofon doporučujeme nainstalovat do středové části
přístrojové desky.
Po nalepení držáku vyčkejte cca 2 hodiny a
zkontrolujte, zda na palubní desce dobře drží.
Intalace displaye
Doporučujeme vyjmutí displeje při odchodu z vozidla jako
prevenci proti krádeži, nebo vlivu slunečního záření.

29

První použití přístroje PARROT MKi9100
Sdružení ovládacího panelu a řídící jednotky
Pokud řídící jednotka Parrot MKi9100 při prvním použití
nereaguje na ovládací panel , podržte současně zelené
tlačítko, červené tlačítko a tlačítko PLAY/PAUSE, dokud sada
nezobrazí: " Pairing remote control".
Tento úkon však musí být proveden do 30 vteřin po zapnutí
klíčku zapalování.
Přístup k menu
o Pro přístup k menu stiskněte centrální knoflík
&amp; gt; Sada zobrazí název příslušného menu.
o V menu se pohybujte otáčením knoflíku a potvrďte zeleným
tlačítkem nebo stiskem knoflíku.
o Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko nebo
několik vteřin vyčkejte.
Párování a spojení telefonu a Parrot MKi9100
Pro první spojení Vašeho telefonu a Parrot MKi9100 musí být
obě zařízení "spárována".
1. Ujistěte se že Parrot MKi9100 je nastaven na viditelný
pro všechny Bluetooth (R) zařízení. Pro nastavení jděte do
Prednosti &amp; gt; Bluetooth &amp; gt; Viditelnost &amp; gt; Viditelnost.
30

Parrot MKi9100 je továrně nastaven na
"viditelný všem".
2. Stiskněte kulaté tlačítko a vyberte Prednosti &amp; gt; Spárovat
s...
&amp; gt; když se Váš mobilní telefon objeví v seznamu, vyberte
ho a potvrďte.
&amp; gt; Pokud se Váš telefon neobjeví v seznamu, vyberte v
menu Ostatní telefony.
3. Na Vašem telefonu vyberte Bluetooth zařízení. Postup
najděte v uživatelském návodu k telefonu.
&amp; gt; Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
4. Vyberte v seznamu <<Parrot MKi9100>>.
&amp; gt; Budete požádáni o PIN kod.
5. Zadejte na Vašem telefonu <<0 0 0 0>>.
&amp; gt; Na display Parrot MKi9100 se zobrazí
<<Spárování úspěšně proběhlo>>
&amp; gt; Ke spojení poté dojde automaticky, vždy když zapnete
klíček zapalování.

Synchronizace telefonního seznamu
U některých telefonů Bluetooth proběhne synchronizace
telefonního seznamu v paměti sady automaticky. Neprovedeli
telefon automatickou synchronizaci, můžete také použít
funkci Object Push Vašeho telefonu, abyste poslali
kontakty ztelefonu do sady přes Bluetooth. Postupujte takto:
1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci ,,Přijmout kontakty".
2. Postup poslání kontaktů přes Object Push vyhledejte v
návodu k telefonu.
Jakmile je Váš telefon spárován se sadou Parrot
MKi9100, propojí se oba přístroje automaticky
pokaždé, když nastoupíte do vozu. K tomu musí být
zapnutý displej sady Parrot MKi9100.
Synchronizace se provede pouze u kontaktů uložených v
paměti telefonu.

Použití funkce telefonování
Před použitím funkce telefonování z handsfree sady k ní
musíte nejprve připojit telefon /PDA.
? Přečtěte si část Spárování a propojení telefonu / PDA
přes Bluetooth, kde naleznete více informací.
Ovladače
Funkce
Krátký stisk:

- Zapnutí režimu hlasového rozeznávání

Dlouhý stisk:
- Odmítnutí p íchozího hovoru (nebo druhého
p íchozího hovoru)
- Zav šení
Nastavení hlasitosti hovoru
Krátký stisk: aktivace funkce DTMF (pro ízení
interaktivních hlasových server )
vypnutí / op tovné zapnutí mikrofonu
((d v rný re im)
diskrétní režim)

31

Příjem hovoru
Přicházející hovor se ohlásí vyzváněním.
Jméno volaného/volajícího je zobrazeno na display
pokud je kontakt uložen v adresáři mobilního telefonu a ten spárován s Parrot MKi9100.
o Chcete-li hovor přijmout, stiskněte zelené tlačítko. Pro
ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.
o Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko.
o Pokud jste aktivovali magická slova, můžete pro příjem
nebo odmítnutí příchozího hovoru používat hlasové povely.
? Nahlédněte do části Použití magických slov, kde
naleznete více informací.
Volání
o Je-li kontakt, který chcete zavolat, v telefonním seznamu
telefonu připojeného k sadě:
1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci Seznam.
2. Zvolte písmeno a stiskněte knoflík.
&amp; gt; Jakmile vyberete kontakt:
- Stiskněte zelené tlačítko pro vytočení uloženého čísla.
- Případně použijte knoflík pro výběr z různých čísel
příslušného kontaktu.

32

o Pokud kontakt, který chcete zavolat, není v seznamu
telefonu připojeného na sadu, zastavte vůz na vhodném
místě a uskutečněte hovor z Vašeho telefonu.
Telefonování pomocí hlasové výzvy
Tato funkce je k dispozici pouze, pokud byly
kontakty předem uloženy do hands free sady.
1. Stiskněte zelené tlačítko pro spuštění procesu hlasového
rozeznávání.
&amp; gt; Systém Parrot MKi9100 Vás požádá o jméno kontaktu,
kterému chcete volat.
2. Vyslovte jméno kontaktu, kterému chcete volat, a po něm
typ čísla, pokud u daného kontaktu existuje více čísel.
&amp; gt; Volání zvolenému kontaktu se provede automaticky,
pokud byl hlasový povel správně pochopen. V opačném
případě provede hands free sada potvrzení.
3. Potvrďte slovem ,,Ano" nebo ,,volat" nebo upřesněte typ
čísla (např. domů, práce, mobil...).
&amp; gt; Volání danému kontaktu se provede.

Použití magických slov

Používání funkce ,,Hudba"

Pro použití těchto magických slov musíte aktivovat magická
slova. Postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko a vyberte Telefon &amp; gt; Přijmout kontakty
&amp; gt; Kouzelná slova.

Nastavení audio zdroje
o Použijte konektory USB, Jack nebo iPod pro připojení sady
Parrot MKi9100 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB.

2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí magických slov.
o Magické slovo <<přijmout>> slouží pro příjem
příchozího hovoru.
o Magické slovo <<odmítnout>> slouží pro odmítnutí
příchozího hovoru.

$*

Pokud používáte Parrot MKi9100 s iPod Mini, iPod
Photo, iPod 3G a iPod Shuffle, pak propojte iPod s
Parrot MKi9100 s použitím Jack konektoru.
Před propojením s Parrot MKi9100 nainstalujte
poslední SW verzi iPod.

o Stiskněte tlačítko Play pro zapnutí funkce Hudba.
Stiskněte tlačítko Play a podržte 2 vteřiny pro
zapnutí/vypnutí efektu Virtual Bass.
o Pro změnu zdroje hudby stiskněte tlačítko pro přístup k
menu a zvolte zdroj podle tohoto pořadí:
- iPod / iPhone,
- periferní zařízení USB,
- periferní zařízení připojené přes Bluetooth,
- přístroj vybavený výstupem Jack.

33

Ovladače
Funkce

Krátký stisk:

Dlouhý stisk: Zapnutí efektu Virtual Bass
Krátký stisk:
Dlouhý stisk: rychlý návrat

Funkce Předchozí/následující nejsou k dispozici,
je-li sada Parrot MKi9100 připojena ke čtečce audio
s kabelem jack/jack.

34

Polski
Niniejsza skrócona instrukcja Parrot MKi9100 zawiera
podstawowe instrukcje umożliwiające łatwą obsługę
urządzenia.
Spis treści
Instalacja Parrot MKi9100.................................................. 35
Radio samochodowe z łącznikiem ISO........................ 36
Radio samochodowe z wejściami Line In.................... 36
Radio samochodowe bez łączników ISO..................... 36
Instalacja kabla zasilającego zestawu.......................... 36
Sprawdzenie instalacji.................................................. 37
Instalacja łączników audio........................................... 37
Instalacja skrzynki elektrycznej.................................... 37
Instalacja pilota............................................................. 37
Instalacja podwójnego mikrofonu................................. 37
Instalacja wyświetlacza................................................ 37
Przed pierwszym użyciem................................................. 38
Połączenie pilota ze skrzynką elektroniczną................ 38
Dostęp do funkcji menu Parrot MKi9100...................... 38
Synchronizacja i podłączenie
telefonu komórkowego do Parrot MKi9100.................. 38
Synchronizacja listy kontaktów telefonicznych............. 39
Używanie funkcji telefonu.................................................. 39
Obsługa........................................................................ 39
Odbieranie telefonu...................................................... 40
Telefonowanie.............................................................. 40
Telefonowanie poprzez rozpoznawanie głosu.............. 40
Używanie słów magicznych......................................... 41
Obsługa funkcji muzyki..................................................... 41
Wybór źródła audio...................................................... 41
Obsługa........................................................................ 42

Działanie niektórych funkcji zależy wyłącznie
od telefonu.

Instalacja Parrot MKi9100
Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřili
odborníkovi.
o Przed przymocowaniem różnych elementów zestawu
głośnomówiącego w kabinie, należy podłączyć przewody do
skrzynki elektronicznej. Należy usunąć wcześniej oryginalne
łączniki systemu audio pojazdu.
o Dostarczone przewody są wyposażone w łączniki ISO
oraz dwa wyjścia Line. Wyjścia Line mogą być używane
jeżeli system audio posiada taką opcję. Montaż może być
wykonany na kilka sposobów w zależności od typu radia
samochodowego i pojazdu.
o Funkcja Mute przerywa nadawanie radia, aby umożliwić
rozmowę. Wybór wejścia Mute zależy od konfiguracji
radia samochodowego.

35

Radio samochodowe z łącznikiem ISO
1. Podłączyć łączniki wewnętrzne zestawu głośnomówiącego
do radia samochodowego.
2. Podłączyć łącza audio i zasilania pojazdu do łączników
zewnętrznych Parrot MKi9100.
3. Podłączyć wolny żółty przewód kabla instalacji do od
powiedniego wejścia mute w systemie audio, jeżeli
system posiada takie wejścia (mute in1, mute in2 lub
mute in3).
Radio samochodowe z wejściami Line In
o Wykorzystać ten typ połączenia, podłączając wyjście ,,Line"
(przewody brązowy i biały lub czerwony i czarny) do wejścia
,,Line" systemu audio.
o Użycie dwóch wyjściowych par ,,Line" umożliwia urucho
mienie funkcji Streaming Audio w wersji stereo w
głośnikach samochodu.
o Podłączyć wolny żółty przewód kabla instalacji do od
powiedniego wejścia mute w systemie audio, jeżeli system
posiada takie wejścia (mute in1, mute in2 lub mute in3).

36

Radio samochodowe bez łączników ISO
W celu ułatwienia montażu, należy zaopatrzyć się w kabel
łącznikowy ISO. Gama łączników ISO jest dostępna na
naszej stronie internetowej: www.parrot.com.
Instalacja kabla zasilającego zestawu
o Zapoznać się ze schematem elektrycznym radia
samochodowego.
o Czerwony przewód w kablu zestawu powinien odpowiadać
ciągłym +12V, pomarańczowy przewód - 12V po kontakcie
aczarny przewód - masie.
o Upewnić się, że pomarańczowy przewód nie jest
podłączony do ciągłych 12 V, mogłoby to spowodować
rozładowanie akumulatora i tym samym uszkodzenie
zestawu głośnomówiącego.
o W niektórych samochodach, przewody zasilające czerwony
i pomarańczowy muszą być podłączone odwrotnie. W tym
celu należy zmienić dwie główki bezpiecznikowe,
znajdujące się na kablu instalacyjnym zestawu
Parrot MKi9100.
Na niektórych samochodach nie ma +12V po
kontakcie na łącznikach samochodu. W takim
wypadku należy podłączyć pomarańczowy przewód
zasilający do skrzynki bezpieczników lub do innego
źródła zasilania po kontakcie.

Sprawdzenie instalacji
Sprawdzić biegunowość zasilania zestawu
głośnomówiącego. W tym celu, należy wyłączyć stacyjkę
pojazdu po zainstalowaniu Parrot MKi9100: na wyświetlaczu
pojawi się wówczas komunikat ,,Good bye!". W przypadku
braku tego komunikatu, należy zamienić pozycję czerwonego
przewodu z pozycją żółtego przewodu. Czerwony przewód
zasilania powinien być podłączony do ciągłych 12V, żółty
przewód - do pokontaktowych 12V, zaś czarny przewód
- do masy. Aby wykonać tę czynność, wystarczy zamienić
końcówki przewodu znajdujące się w układzie połączeń
Parrot.
Instalacja łączników audio
o Podłączyć łączniki audio do skrzynki elektronicznej i
zainstalować je (USB / iPod/ Jack) w schowku lub na środku
konsoli w zależności od układu tablicy rozdzielczej.
o Wykorzystać załączoną zatyczkę ochronną.
Instalacja skrzynki elektrycznej
Nie należy instalować skrzynki:
- w pobliżu ogrzewania lub klimatyzacji
- w miejscu wystawionym na działanie słońca
- za metalowymi przegrodami.

Instalacja pilota
o Wybrać miejsce na pilota w kabinie samochodu. Zalecamy
umieścić go na środku tablicy rozdzielczej lub w pobliżu
kierowcy. Zapoznać się ze schematami str.8/9.
o W przypadku umieszczenia pilota na kierownicy, upewnić
się, że jest on dobrze przymocowany, aby nie przesuwał
się w czasie jazdy. Nie umieszczać pilota po zewnętrznej
stronie kierownicy, mógłby to przeszkadzać w czasie jazdy.
o W przypadku wykorzystania drugiej opcji, przykleić
podstawę pilota za pomocą podwójnej taśmy klejącej
dotablicy rozdzielczej. Następnie włożyć pilota do podstawy.
Odczekać około 2 godzin po przyklejeniu podstawy
i upewnić się, że jest dobrze przymocowana do
tablicy rozdzielczej.
Instalacja podwójnego mikrofonu
Podwójny mikrofon musi być skierowany w stronę kierowcy
i zainstalowany najlepiej między osłoną przeciwsłoneczną i
lusterkiem środkowym.
Zalecamy zainstalowanie go na środku deski rozdzielczej.
Instalacja wyświetlacza
Aby uniknąć ryzyka kradzieży i nadmiernego przegrzania
na słońcu, należy pamiętać o wyjęciu wyświetlacza przed
opuszczeniem pojazdu.
37

Przed pierwszym użyciem
Połączenie pilota ze skrzynką elektroniczną
Jeżeli podczas pierwszego korzystania z Parrot MKi9100,
użytkownikowi wydaje się, iż pilot nie jest połączony ze
skrzynką elektroniczną, należy przycisnąć kilkakrotnie
czerwony przycisk jednocześnie przyciskając przez cały czas
przycisk Play i zielony przycisk. Czynność tą należy wykonać
w przeciągu 30 sekund po uruchomieniu pojazdu aż Parrot
MKi9100 ogłosi ,,Ponowne parowanie pilota".
Dostęp do funkcji menu Parrot MKi9100
o Przycisnąć środkowy krążek, aby wejść do funkcji menu.
&amp; gt; Zestaw wypowiada nazwę wybranego menu.
o Użytkownik może przemieszczać się w funkcjach menu,
obracając krążkiem i potwierdzać zielonym przyciskiem lub
przyciskając krążek.
o Aby wyjść z menu, przycisnąć czerwony przycisk lub
odczekać kilka sekund.
Synchronizacja i podłączenie
telefonu komórkowego do Parrot MKi9100
Jeżeli telefon jest używany wraz z Parrot MKi9100 po raz
pierwszy, należy dokonać synchronizacji obu urządzeń: kiedy

38

oba urządzenia będą rozpoznawać się
wzajemnie, wykonanie tej czynności nie będzie już
konieczne. W tym celu:
1. Upewnić się, że Parrot MKi9100 został ustawiony w taki
sposób, iż jest on widoczny przez wszystkie urządzenia
Bluetooth(R). W tym celu, przycisnąć krążek i wybrać
Ust.osobiste &amp; gt; Bluetooth &amp; gt; Widoczność &amp; gt; Widoczny.
Parrot MKi9100 jest ustawiony domyślnie jako
widoczne urządzenie.
2. Przycisnąć krążek i wybrać Ust.osobiste &amp; gt; Sparuj z...
&amp; gt; Jeżeli model telefonu użytkownika pojawia się na liście,
wybrać go i przycisnąć krążek.
&amp; gt; Jeżeli model telefonu użytkownika nie znajduje się
na liście, wybrać opcję Inne telefony...
3. Aktywować poszukiwanie urządzeń peryferyjnych
Bluetooth w telefonie.
&amp; gt; Wyświetla się lista urządzeń peryferyjnych Bluetooth.
&amp; gt; Po zakończeniu poszukiwań, wybrać ,,Parrot MKi9100".
4. Kiedy telefon poprosi o wpisanie kodu PIN Bluetooth,
wpisać ,,0 0 0 0".
&amp; gt; Wyświetlacz Parrot MKi9100 wyświetla
<<Parowanie powiodło się>>.

Po dokonaniu synchronizacji z Parrot MKi9100, oba
urządzenia połączą się automatycznie za każdym
razem kiedy użytkownik znajdzie się w samochodzie. W tym celu, wyświetlacz Parrot MKi9100 musi
być podłączony.
Synchronizują się wyłącznie kontakty wprowadzone
do pamięci telefonu.
Synchronizacja listy kontaktów telefonicznych
W przypadku korzystania z niektórych telefonów Bluetooth,
lista kontaktów telefonicznych jest automatycznie zsynchronizowanaw pamięci zestawu. Jeżeli telefon użytkownika
nie wykonuje automatycznej synchronizacji, może on
wykorzystać funkcję Object Push w telefonie, aby wysłać listę
kontaktów z telefonu do Parrot MKi9100 poprzez
Bluetooth. W tym celu:
1. Przycisnąć krążek i wybrać opcję Odbierz kontakty.
2. Przeczytać instrukcję obsługi telefonu, aby zapoznać się z
procedurą wysyłania listy kontaktów poprzez Object Push.

Używanie funkcji telefonu
Przed użyciem funkcji telefonu zestawu Parrot MKi9100,
należy podłączyć telefon/palmtop do zestawu.
Obsługa
Przycisk

Funkcja

(tryb dyskretny)

aktywowanym numerem
- Odmówi przyj
- Zako czy
Ustawi
(aby ustawi
czy

no

czenia
czenia)
czenie
rozmowy
: Aktywowa funkcj DTMF

czy mikrofon (tryb sekretny)

39

Odbieranie telefonu
Nadchodzącemu połączeniu towarzyszy dźwięk.
Nazwa kontaktu jest ogłoszona jeżeli numer tego
kontaktu został zapisany w liście kontaktów telefonu podłączonego do Parrot MKi9100.
o Jeżeli użytkownik pragnie odpowiedzieć na ten telefon,
musi przycisnąć zielony przycisk. Aby zakończyć rozmowę,
należy przycisnąć czerwony przycisk.
o Jeżeli użytkownik nie chce odpowiedzieć na ten telefon,
powinien przycisnąć czerwony przycisk.
o Jeżeli użytkownik dokonał aktywacji słów magicznych,
może używać poleceń głosowych do odbierania lub odrzu
cania połączenia.
? Zapoznać się z rozdziałem Używanie słów magicznych
w celu uzyskania szczegółów.
Telefonowanie
o Jeżeli użytkownik pragnie połączyć się z numerem telefonu
znajdującym się w kontaktach telefonu podłączonego do
Parrot MKi9100 :
1. Przycisnąć krążek i wybrać opcję Katalog.
2. Wybrać literę i przycisnąć krążek.
&amp; gt; Po wybraniu kontaktu:

40

- Przycisnąć zielony przycisk, aby połączyć się z wybra
nym numerem.
- Skorzystać ewentualnie z krążka, aby wybrać numer
spośród numerów kontaktów.
o Jeżeli użytkownik pragnie połączyć się z kontaktem, który
nie znajduje się w kontaktach telefonu podłączonego
do Parrot MKi9100, powinien on zatrzymać pojazd w
odpowiednim miejscu a następnie wybrać numer
bezpośrednio na klawiaturze telefonu.
Telefonowanie poprzez rozpoznawanie głosu
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku
wcześniejszego zapisania kontaktów w zestawie
głośnomówiącym.
1. Przycisnąć zielony przycisk, aby uruchomić proces
rozpoznawania głosu.
&amp; gt; Parrot MKi9100 poprosi o podanie nazwiska kontaktu,
z którym użytkownik pragnie się połączyć.
2. Wymówić nazwisko wybranego kontaktu, a następnie typ
jego numeru, jeżeli dany kontakt posiada kilka numerów.
&amp; gt; Połączenie z tym kontaktem rozpoczyna się automatycznie, jeżeli polecenie głosowe zostało odpowiednio zrozumiane. W przeciwnym wypadku, zestaw
głośnomówiący wydaje komunikat potwierdzający.
3. Potwierdzić słowami <<Tak <<, lub <<Dzwoni>> lub podać typ

numeru (np.: Dom, biura, komórkę).
&amp; gt; Rozpocznie się łączenie z tym numerem.
Używanie słów magicznych
Aby używać następujących słów magicznych, należy
wcześniej aktywować tą funkcję. W tym celu:
1. Przycisnąć dźwignię i wybrać
Telefon &amp; gt; Polecenia głosowe &amp; gt; Słowa magiczne.
2. Przycisnąć dźwignię, aby aktywować/dezaktywować
słowa magiczne.
o Słowo magiczne <<odbierz>> umożliwia odebranie
połączenia.
o Słowo magiczne <<odrzuć>> umożliwia odrzucenie
połączenia.

Obsługa funkcji muzyki
Wybór źródła audio
o Przy pomocy łączników USB, Jack lub iPod podłączyć
Parrot MKi9100 do odbiornika audio / MP3 / pamięci USB.
Podłączyć swój iPod do Parrot MKi9100 za
pomocą kabla jack w przypadku korzystania z
następujących modeli iPoda : iPod Mini, iPod
Photo, iPod 3G oraz iPod Shuffle.
Upewnić się, że iPod jest uaktualniony przed
użyciem go z Parrot MKi9100.
o Przycisnąć przycisk Play, aby uruchomić funkcję Muzyka.
o Aby zmienić źródło odczytywania muzyki,
przycisnąć dźwignię, aby wejść do menu i wybrać źródło w
następującej kolejności:
- iPod,
- urządzenia peryferyjne USB,
- urządzenie peryferyjne podłączone poprzez
Bluetooth,
- urządzenie wyposażone w wyjście Jack.
Przycisnąć przycisk Play przez 2 sekundy, aby
aktywować/dezaktywować efet Virtual Bass.

41

Obsługa
Przycisk

Funkcja

Virtual Bass
: Powróci do pocz tku
utworu / powróci do poprzedniego utworu
: Szybki powrót
: Przej

do

nast pnego utworu
Szybkie przyj cie do przodu
Zmieni

no

Funkcje Poprzedni/Następny nie są dostępne jeżeli
Parrot MKi9100 jest podłączony do odtwarzacza
audio za pomocą kabla jack/jack.

42

???????
??? ??????? ??????????? ?? ?????????? Parrot MKi9100
????????????? ??? ???????? ??????????, ???????????
????? ???????????? ??? ??????????.

????????????? ????????? ??????? ???????
?????? ?? ?????? ????????.

??????????
????????? Parrot MKi9100................................................ 43
????????????? ? ISO-????????................................ 44
????????????? ? ??????? Line in.............................. 44
????????????? ??? ISO-????????............................ 44
?????? ?????? ??????? ?????????.......................... 44
???????? ?????????................................................... 45
????????? ?????????????......................................... 45
????????? ???????????? ?????.................................. 45
????????? ?????? ?????????????? ??????????........ 45
????????? ?????????? ?????????............................ 46
????????? ??????....................................................... 46
?????? ?????????????.................................................... 46
????? ?????? ?????????????? ?????????? ?
???????????? ?????.................................................... 46
?????? ? ???? Parrot MKi9100................................... 46
?????????? ? ??????????? ??????????
???????? ? ????????? Parrot MKi9100...................... 47
????????????? ?????? ????????? ????????............ 47
????????????? ??????? ?????????............................ 48
???????...................................................................... 48
????? ??????............................................................. 48
?????????? ??????................................................... 48
?????????? ?????? ???????????
?????????? ?????????????......................................... 49
????????????? ?????????? ????............................... 49
????????????? ???????
??????????????? ??????............................................... 50
????? ??????????????.............................................. 50
???????...................................................................... 50

????????? Parrot MKi9100
??? ????????? ?????????????? ?????????
?? ??????????? ?????????? ? ???????
?????????????.
o ?? ?????? ??????????? ????????? ????????? ?????????
<<????????>> ? ?????? ??????? ?????????? ?????? ?
???????????? ?????. ??????? ????????? ????????????
??????? ???????????? ??????????.
o ???????????? ?????? ???????? ISO-?????????,
? ????? ????? ???????? Line. ?????? Line ?????
??????????????, ???? ???????????? ???????? ????
??????. ? ??????????? ?? ???? ????????????? ?
?????????? ????? ??????????? ?????????
???? ???????.
o ??????? Mute ????????? ????????? ???? ?????????????
??? ?????? ??????????? ?????????. ????? ????? Mute
??????? ?? ???????????? ?????????????.
o ??? ??????????? ?????????? ??????? ????? Parrot

43

? ???????????? ?????????? ???????? ???????????
??????????????
?????????????
????????
???????????????????. ???? ???????????? ???????,
????? ???????????? ???????????? ?????? ???????
????????????????????, ???????? ???????? ????????,
?? ? ?????? ??????? ????? ??? ??????? ? ?????? ??????
?? ???????? ???????????.
????????????? ? ISO-????????
1. ?????????? ????? ???????? ????????? <<????????>> ?
?????????????.
2. ???????????? ??????? ????????? ? ???????
?????????? ? ???????? ???????? ?????????
Parrot MKi9100.
3. ?? ?????? ????????? ???????????? ????????? ??????
??????? ????? ? ?????? ?? ??????????????? ??????
mute ????????????, ???? ??? ??? ???????? (mute in1,
mute in2 ??? mute in3).
????????????? ? ??????? Line in
o ??????????? ???? ??? ??????????, ???????? ?????
<<Line>> (??????? ??????????? ? ?????? ????? ???
??????? ???????? ? ??????? ?????) ?? ????? <<Line>>
????????????.
o ????????????? ???? ??? ??????? <<Line>> ?????????

44

???????????? ??????? Streaming Audio ?????? ???
????????? ??????????.
o ?? ?????? ????????? ???????????? ????????? ??????
??????? ????? ? ?????? ?? ??????????????? ??????
mute ????????????, ???? ??? ???????? ??? (mute in1,
mute in2 ??? mute in3).
????????????? ??? ISO-????????
??? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????????? ISO. ? ????????????? ISO-???????????? ??
?????? ???????????? ?? ????? ????????: www.parrot.com.
?????? ?????? ??????? ?????????
o ???????? ????? ????????????? ???????????
?????????????.
o ?????? ???????? ????? ?????? ????????? ??????
??????????????? +12 ? ??????????? ????,
?????? ?????????? ????? 12 ? ??? ?????????
?????????, ? ?????? ??????? ????? ?????.
o ?????????, ??? ?????? ?????????? ????? ?? ?????????
? 12 ? ??????????? ????, ????? ?????????? ????
???????? ???????????? ??????????, ??? ???????? ?
???????????? ?????? ????????? <<????????>>.
o ?? ????????? ??????????? ?????????? ????????

??????? ??????? ??????? ???????? ? ?????????? ?????.
??? ????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ???
??????? ??????????????, ????????????? ?? ??????
????????? ????????? Parrot MKi9100.
?? ????????? ??????????? ?? ??? ????????
??????????? +12 ? ??? ????????? ?????????.
? ????? ?????? ?????????? ??????????
?????? ??????? ?????????? ????? ?? ????
??????????????? ??? ?? ?????? ????????
??????? ????? ????????? ?????????. ???
?????????????? ??????????? IGNIBOX (??
?????? ? ????????)
???????? ?????????
????????? ?????????? ??????? ?????????? <<hands-free>>
??? ????? ????????? ??????? ?? ?????????? ?????
????????? Parrot MKi9100: ????????? <<Good bye!>>
?????? ????????? ?? ??????.
? ????????? ?????? ????? ???????? ??????? ?????? ?
??????? ???????. ??????????, ??????? ?????? ??????
??????? ?????? ???? ????????? ? ??????????? ???? 12V,
?????? - ? ?????????? ?????? 12V, ? ?????? - ? ?????.
?????? ???????? ??????????? ??????????? ????? ????
???? ???????????? ?????? Parrot.

????????? ?????????????
o ???????????? ???????????? ? ???????????? ?????
? ?????????? ???????????? (USB / iPod/ Jack) ?
??????????? ????, ??????????? ??????? ??? ???????? ?
??????????? ?? ???????????? ????????? ??????.
o ??????????? ???????????? ???????? ????????.
????????? ???????????? ?????
?? ?????????????? ????:
- ????? ????? ??? ????????????
- ? ????? ????????? ????????? ?????
- ?? ?????????????? ?????????????.
????????? ?????? ?????????????? ??????????
o ???????? ????? ??? ?????????? ??????
?????????????? ?????????? ? ?????? ??????????.
?? ??????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????????
?????? ??? ?????????? ?? ???. ???????? ????? ??
???.8/9.
o ???? ?? ?????????? ??? ?? ????, ??????? ?? ???,
????? ?? ???? ?????? ????????? ? ?? ???????? ??
????? ????. ?? ?????????? ??? ?? ????????
??????? ????, ????? ?? ?? ????? ??? ?????????
???????????.

45

o ???? ?? ??????????? ?????? ?????????, ???????????
???????????? ?????, ??????? ??????? ?? ??? ??????
???????, ??? ???????????? ? ????????? ??????. ??????
????? ?????????????? ?????????? ????? ???????? ? ????
?????????.
??????? ???????? 2 ???? ????? ???????????
?????????????? ?????????? ? ?????????, ???
?? ?????? ????????? ?? ????????? ??????.
????????? ?????????? ?????????
????????? ???????? ?????? ???? ?????????
? ???????? ?, ??????????, ?????????? ?????
?????????????? ????????? ? ???????? ??????? ????.
????????? ??????
??? ?????????????? ????? ? ????????????????
??????????? ????????? ????? ???????? ????? ?????
??????? ?? ??????????.

?????? ?????????????
????? ?????? ?????????????? ?????????? ?
???????????? ?????
???? ??? ?????? ????????????? Parrot MKi9100 ?????
?????????????? ?????????? ?? ?????? ? ???????????
??????, ??????? ????????? ??? ???????????? ???????
??????, ?????? <<Play>> (???????????????) ? ???????
??????. ?????? ???????? ????? ????????? ? ??????? 30
?????? ????? ??????? ??????????, ???? Parrot MKi9100 ??
?????? ????????? <<Pairing remote control>> (???????????
?????????????? ??????????).
?????? ? ???? Parrot MKi9100
o ??????? ?? ??????????? ????????, ????? ????????
?????? ? ????.
&amp; gt; ?????????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????.
o ????????????? ?? ????, ??????????? ????????, ?
????????????? ????? ??????? ???????, ???? ???????
?? ????????.
o ??? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ?????? ???
????????? ????????? ??????.

46

?????????? ? ??????????? ??????????
???????? ? ????????? Parrot MKi9100
??? ?????? ????????????? ???????? ? Parrot MKi9100
?????? ??? ?????????? ????? ???????: ????? ????, ???
?????????? ????????? ???? ?????, ?????? ????????
?????? ?? ???????????. ??? ?????:
1. ????? ??????????, ????? Parrot MKi9100 ??? ?????
??? ???? ????????? Bluetooth(R). ??? ????? ???????
?? ???????? ? ???????? ????????? &amp; gt; Bluetooth &amp; gt;
??????????? &amp; gt; ???????.
Parrot MKi9100 ????? ?? ?????????.
2. ??????? ?? ???????? ? ???????? ????????? &amp; gt;
????????? ?...
&amp; gt; ???? ?????? ?????? ???????? ???? ? ??????,
???????? ?? ? ??????? ?? ????????.
&amp; gt; ???? ?????? ?????? ???????? ? ?????? ???????????,
???????? ????? ?????? ????????....
3. ?? ???????? ????????? ????? ????????????
????????? Bluetooth.
&amp; gt; ???????? ?????? ???????????? ????????? Bluetooth.
&amp; gt; ?? ????????? ?????? ???????? <<Parrot MKi9100>>.

<<???????? ??????????>>.
????? ???? ??? ??? ??????? ??? ?????? ?
?????????? Parrot MKi9100, ?????????? ?????
?????? ?????????? ????? ???????????
????????????? ?????? ???, ????? ?? ??????
???????? ? ??????????.
???????????????? ?????? ????????,
??????????? ? ?????? ????????.
????????????? ?????? ????????? ????????
? ????????? Bluetooth-????????? ?????? ?????????
????????????? ???????????????? ? ?????? ??????????.
???? ??????? ?? ???????????? ??????????????
?????????????, ????? ????? ???????????? ???????
Object Push ???????? ??? ???????? ?????? ????????? ?
???????? ?? Parrot MKi9100 ????? Bluetooth.
??? ?????:
1. ??????? ?? ???????? ? ???????? ??????? ????????.
2. ??. ??????????? ?? ???????????? ???????? ???
????????? ?????????? ? ????????? ???????? ??????
????????? ? ??????? ??????? Object Push.

4. ????? ??????? ???????? ?? ???? ???? PIN Bluetooth
??????? <<0 0 0 0>>.
&amp; gt; ?? ?????? Parrot MKi9100 ???????? ?????????
47

????????????? ??????? ?????????
????? ?????????????? ??????? ????????? Parrot
MKi9100 ????? ?????????? ? ???? ???????/PDA.
???????

????? ??????
??? ???????? ?????? ????????? ???????? ??????.
??? ???????? ????????????, ???? ??? ?????
??????? ? ?????? ????????, ????????????? ?
Parrot MKi9100.
o ???? ?? ?????? ??????? ?????, ??????? ?? ???????
??????. ????? ??????? ?? ??????? ??????, ?????
????????? ?????.
o ???? ?? ?????? ????????? ?????, ??????? ??
??????? ??????.
o ???? ?? ???????????? ?????????? ?????, ?? ??????
???????????? ????????? ???????, ????? ????????
?????? ??? ????????? ???????? ?????.
? ??? ????????? ????? ????????? ??????????
???????? ?????? ????????????? ?????????? ????.
?????????? ??????
o ???? ???????, ? ??????? ?? ?????? ?????????, ????
? ?????? ????????? ????????, ????????????? ?
Parrot MKi9100:
1. ??????? ?? ???????? ? ???????? ?????????? ?????.
2. ???????? ????? ? ??????? ?? ????????.

48

&amp; gt; ????? ?????? ????????:
- ??????? ?? ??????? ??????, ????? ?????????
????? ?????? ?? ?????????.
- ??????????? ???????? ??? ?????? ?? ??????????
??????? ????????.
o ???? ???????, ? ??????? ????? ?????????, ???????????
? ?????? ????????? ????????, ????????????? ?
Parrot MKi9100, ?????????? ??????????
? ??????????????? ?????, ? ????? ????????? ?????
??????????????? ? ????????.
?????????? ?????? ???????????
?????????? ?????????????

$

?????? ??????? ???????? ?????? ????
???????? ???? ?????????????? ???????? ??
?????????? <<hands-free>>.

?????????? <<hands-free>> ?????? ????????? ?? ?????? .
3. ???????????, ????????? <<??>> ??? <<???????>>.
&amp; gt; ????? ????? ????? ???????? ????? ????????.
????????????? ?????????? ????
??? ????????????? ????????? ?????????? ???? ??
?????????? ??????? ????????????. ??? ?????:
1. ??????? ?? ???????? ? ????????
??????? &amp; gt; ????????? ??????? &amp; gt; ?????????? ?????.
2. ??????? ?? ????????, ????? ????????????/
??????????????? ?????????? ?????.
o ?????????? ????? <<???????>> ????????? ???????
???????? ?????.
o ?????????? ????? <<????????>> ????????? ?????????
???????? ?????.

1. ??????? ??????? ??????, ????? ?????? ?????????
?????????? ???????????.
&amp; gt; Parrot MKi9100 ?????????? ? ??? ??? ????????,
???????? ?? ?????? ?????????.
2. ??????????? ???????? ????? << ??????? >>, ?
????? - ????? ????????, ? ??????? ????? ?????????.
&amp; gt; ????? ??????? ???????? ????????????
?????????????, ???? ????????? ??????? ????
??????????????? ??????? ??????. ? ????????? ??????

49

????????????? ??????? ??????????????? ??????

???????

????? ??????????????
o ??????????? ??????? USB, Jack ???
iPod ??? ??????????? ????????? Parrot MKi9100 ?
?????????????????? / MP3-?????? / ????? USB.
?????????? iPod ? Parrot MKi9100 ? ???????
?????????? ???????, ???? ??????????? iPod
????? ?? ????????? ???????: iPod Mini, iPod
Photo, iPod 3G ? iPod Shuffle.
????????? ?????????? iPod ????? ???
?????????????? ? Parrot MKi9100.
o ??????? ?? ?????? Play ??? ????????? ???????
<<??????>>.
o ??? ????? ???????????? ????????? ??????? ??
???????? ??? ???????? ? ???? ? ???????? ???????? ?
????????? ???????:
- iPod,
- ?????????? USB,
- ??????????, ???????????? ????? Bluetooth,
- ??????????, ?????????? ??????? Jack.
??????? ?? ?????? Play ? ??????????? ?? ?
??????? 2 ?????? ??? ?????????/????????????
??????? Virtual Bass.

50

??????? ??????????/????????? ??
????? ????????, ???? ???????? Parrot
MKi9100 ????????? ? ??????????????????
??????????? ?????? jack/jack.

Türkçe
Parrot MKi9100'nin bu kolaylaşt?r?lm?ş k?lavuzu, bu cihaz?
kolayca kullanman?z? sa?layacak olan başl?ca talimatlar? verir.
Baz? özelliklerin kullan?m? yaln?zca telefonunuza
ba?l?d?r.
Içindekiler
Parrot MKi9100'ün kurulmas?........................................... 51
ISO konektörlü radyo................................................... 51
Line in girişli radyo....................................................... 52
ISO konektörsüz radyo................................................ 52
Kitin besleme kablosunun kurulumu............................ 52
Kurulumun do?rulanmas?............................................ 52
Ses konektörlerinin kurulumu....................................... 52
Elektronik kutunun monte edilmesi............................... 53
Uzaktan kumandan?n kurulumu................................... 53
Çift mikrofonun kurulumu............................................. 53
Ekran kurulumu............................................................ 53
lk kullan?m........................................................................... 54
Uzaktan kumanda ile elektronik
kutunun ilişkilendirilmesi.............................................. 54
Parrot MKi9100'nun menüsüne erişim......................... 54
Bir telefonu Parrot MKi9100' e
ikizleme ve ba?lant?s?n? yapma.................................... 54
Telefon rehberinin senkronize edilmesi........................ 55
Telefon fonksiyonunun kullan?lmas?................................. 55
Ça?r? kabul etme.......................................................... 55
Ça?r? yapma................................................................. 55
Komutlar....................................................................... 56
Ses tan?ma fonksiyonuyla arama yapma..................... 56
Sihirli kelimeleri kullanma............................................. 56
Müzik fonksiyonunun kullan?lmas?................................... 57
Bir ses kayna??n?n seçilmesi........................................ 57
Komutlar....................................................................... 58

Bu k?lavuzda yaz?l? olan fonksiyonellikler, sadece
rehberiniz Latin harflerinden meydana geliyorsa
mevcuttur. Ayr?ca, Parrot MKi9100 (varsay?lan
?ngilizcedir) dilinin telaffuzuna ve tonlamas?na
uymak gerekmektedir.

Parrot MKi9100'ün kurulmas?
o Eller serbest kitinin farkl? elemanlar?n? araç içine takmadan
önce, farkl? kablolar? elektronik kutuya ba?layarak başlay?n.
Önceden arac?n?z?n ses sisteminin orijinal
konektörlerini ç?kart?n.
o Verilen kablolarda ISO konektörleri ve iki adet Line ç?k?ş?
vard?r. Line ç?k?şlar?, ses sisteminizde bu seçenek varsa
kullan?labilir. Bu nedenle radyonuzun ve arac?n?z?n tipine
göre çok say?da montaj mümkündür.
o Mute fonksiyonu iletişime izin vermek amac?yla radyonuzun
sesini kesmeye yarar. Mute girişi seçene?i radyonuzun
konfigürasyonuna ba?l? olarak de?işir.
ISO konektörlü radyo
1. Eller serbest kitinin erkek konektörlerini radyoya ba?lay?n.
2. Arac?n besleme ve ses kablo demetini Parrot MKi9100'in
dişi konektörlerine ba?lay?n.
3. Kurulum kablosu üzerine, varsa ses sisteminin karş?l?k
51

gelen mute girişlerinden birinin boştaki kablosunu ba?lay?n
(mute in1, mute in2 veya mute in3).
Line in girişli radyo
o Bu tip bir ba?lant?y?, bir << Line >> ç?k?ş?n? (kahverengi ve
beyaz kablolar veya k?rm?z? ve siyah kablolar) ses sistemini
zin << Line >> girişine ba?layarak kullan?n.
o ?ki çift << Line >> ç?k?ş?n?n kullan?lmas?, arac?n?z?n hopar
lörlerinde stereo olarak Streaming Audio fonksiyonundan
yararlan?lmas?n? sa?lar.
o Kurulum kablosu üzerine, varsa ses sisteminin karş?l?k
gelen mute girişlerinden birinin boştaki kablosunu ba?lay?n
(mute in1, mute in2 veya mute in3).
ISO konektörsüz radyo
Montaj? kolaylaşt?rmak amac?yla, bir ISO adaptör kablosu
edinmeniz gerekir. ISO adaptörü serisine internet sitemizden
bakabilirsiniz : www.parrot.com.
Kitin besleme kablosunun kurulumu
o Radyonuzun elektrik şemas?n? inceleyin.
o Kitin kablosunun k?rm?z? teli +12V sabite, turuncu teli 12V
kontak sonras?na ve siyah tel şasiye karş?l?k gelmelidir.

52

o Turuncu telin 12V sabite ba?lanmad???ndan emin olun,
arac?n akünün deşarj olmas? riski vard?r ve bu da eller
serbest kitinizin bozulmas?na neden olacakt?r.
o Baz? araçlarda, k?rm?z? ve turuncu besleme tellerinin yer
de?iştirmesi gerekir. Bu işlem Parrot MKi9100'in kurulum
kablosunda bulunan iki sigortay? birbirleriyle
de?iştirerek yap?l?r.
Baz? araçlarda, arac?n konektörlerinde +12V kontak sonras? yoktur. Bu durumda turuncu besleme
kablosunu sigorta kutusuna veya kontak sonras?
başka bir besleme kayna??na ba?lamak gerekir.
Kurulumun do?rulanmas?
Eller serbest kitinizin besleme kutuplar?n? kontrol edin. Bunun
için, Parrot MKi9100 kurulduktan sonra arac?n?z?n konta??n?
kapat?n : ekranda << Good bye! >> görüntülenmelidir.
Görüntülenmezse, k?rm?z? ve sar? tellerin yerlerini birbirleriyle
de?iştirmelisiniz. Besleme kablosunun k?rm?z? teli kal?c?
12V'ye, sar? teli kontak sonras? 12V'ye ve siyah teli ise şasiye
ba?lanmal?d?r. Bu işlem Parrot kablolar? üzerinde bulunan iki
göbe?in yeri de?iştirilerek yap?l?r.
Ses konektörlerinin kurulumu
o Ses konektörlerini elektronik kutuya ba?lay?n ve ses
konektörlerini (USB / iPod/ Jak), gösterge tablonuzun kon

figürasyonuna göre, torpido gözüne, orta konsola veya boş
göze yerleştirin.
o Verilen koruyucu kapa?? kullan?n.
Elektronik kutunun monte edilmesi
Kutuyu aşa??daki yerlere monte etmekten kaç?n?n :
- ?s?t?c? veya kliman?n yak?n?na
- güneşe maruz kalan bir yere
- metal duvarlar?n arkas?na.

Çift mikrofonun kurulumu
Çift mikrofon sürücüye do?ru durmal?d?r ve tercihen güneşlik
ile dikiz aynas? aras?na yerleştirilmelidir. Gösterge panelinin
orta k?sm?na yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
Ekran kurulumu
Uçma ve uzun süreler boyunca güneşe maruz kalma riskini
önlemek amac?yla, arac?n?zdan ç?karken ekran?n?z? da
ç?karmay? düşünebilirsiniz.

Uzaktan kumandan?n kurulumu
o Arac?n?z?n içinde uzaktan kumandan?n yerleştirilece?i
yeriseçin. Gösterge tablosuna veya size yak?n bir yere
koyman?z? tavsiye ederiz. S. 8'deki şemalara bak?n?z.
o Direksiyon üzerine yerleştirirseniz, sürüş s?ras?nda
hareket etmemesi için s?k?ca sabitlenmiş olmal?d?r. Arac?
kullan?rken sizi rahats?z etmemesi için direksiyonun d?ş
taraf?na yerleştirmeyin. S. 9'daki şemalara bak?n?z.
o ?kinci bir destek kullan?yorsan?z, gösterge tablosuna
yap?şt?rmak için aletin arkas?na iki tarafl? yap?şkan bant
yerleştirerek kullan?n. Ard?ndan uzaktan kumanday? bu
destek üzerine yerleştirebilirsiniz.
Yap?şkanl? deste?in tak?lmas?ndan sonra 2 saat
kadar bekleyin ve gösterge tablosuna iyice
sabitlendi?inden emin olun.
53

lk kullan?m
Uzaktan kumanda ile elektronik kutunun
ilişkilendirilmesi
Parrot MKi9100'i ilk kez kullan?rken uzaktan kumanda
elektronik kutuyla ilişkili görünmüyorsa, Play dü?mesini ve
yeşil dü?meyi bas?l? tutarken k?rm?z? dü?meye birkaç kez
bas?n. Bu eylem, arac?n?z?n marş etmesinden sonraki 30
saniye içinde Parrot MKi9100 <<Uzaktan kumandan?n yeniden
eşleştirilmesi>> bildirimi yapana kadar gerçekleştirilmelidir.
Parrot MKi9100'nun menüsüne erişim
o Menülere erişim için ortadaki dü?meye bas?n.
&amp; gt; Kit, erişilen menünün ad?n? bildirecektir.
o Dü?meyi çevirerek menülerin içinde gezebilirsiniz ve yeşil
dü?meyle veya dü?meye basarak onaylayabilirsiniz.
o Menüden ç?kmak için, k?rm?z? dü?meye bas?n ve birkaç
saniye bekleyin.
Bir telefonu Parrot MKi9100' e ikizleme ve
ba?lant?s?n? yapma
Telefonunuzu ilk kez Parrot MKi9100 ile kullan?yorsan?z, iki
cihaz? ikizlemeniz gerekmektedir : art?k iki cihaz ortak olarak
tespit edilece?inden, bu işlemi yeniden yapmaya gerek
kalmayacakt?r. Bunun için:
54

1. Tüm Bluetooth(R) cihazlar? taraf?ndan görülebilmesi için,
Parrot MKi9100 cihaz?n?z?n ayarlanm?ş oldu?undan emin
olmal?s?n?z. Bunun için dü?meye bas?n ve
Ayarlar &amp; gt; Bluetooth &amp; gt; Görünürlük &amp; gt; Görünür
seçeneklerini seçin.
Parrot MKi9100 varsay?lan olarak görünebilirdir.
2. Dü?meye bas?n ve Ayarlar &amp; gt; eşleşme yap?lacak cihaz...
seçeneklerini seçin.
&amp; gt; Telefonunuzun modeli listede mevcutsa, seçin ve
dü?meye bas?n.
&amp; gt; Telefonunuzun modeli listede mevcut de?ilse,
di?er telefonlar... seçene?ini seçin ve dü?meye bas?n.
3. Telefonunuzdan çevrede bir Bluetooth aramas? yap?n.
&amp; gt; Çevredeki Bluetooth'lar?n listesi görüntülenir.
&amp; gt; Arama sona erdikten sonra, << Parrot MKi9100 >>
seçene?ini seçin.
4. Telefon PIN Bluetooth kodunu girmenizi istedi?inde,
<< 0 0 0 0 >> kodunu girin.
&amp; gt; Parrot MKi9100 ekran?nda << eşleşme başar?l?>>
görüntülenir.
Telefon Parrot MKi9100 ile ikizlendikten sonra,
araca her bindi?inizde iki cihaz aras?ndaki ba?lant?
otomatik olarak gerçekleşecektir. Bunun için, Parrot
MKi9100'in ekran? ba?l? olmal?d?r.

Telefon rehberinin senkronize edilmesi
Baz? Bluetooth'lu telefonlarda, telefon rehberi kitin belle?inde
otomatik olarak senkronize edilir. Telefonunuz otomatik
olarak senkronizasyon yapm?yorsa, kişileri Bluetooth ile telefonunuzdan Parrot MKi9100'a göndermek için Nesne ?tme
fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bunun için:
1. Dü?meye bas?n ve Kişileri al seçene?ini seçin.
2. Nesne ?tme ile kişileri gönderme işlemi hakk?nda bilgi için,
telefonunuzun kullan?m k?lavuzuna bak?n?z.

Telefon fonksiyonunun kullan?lmas?
Parrot MKi9100'nuzun telefon fonksiyonu kullanmadan önce,
öncelikle telefonunuzu/PDA cihaz?n?z? ba?laman?z gerekir.
? Daha fazla bilgi için Bluetooth (R) ile bir telefonu / PDA'y?
ikizleme ve ba?lant?s?n? yapma bölümüne bak?n?z.
Ça?r? kabul etme
Gelen ça?r? biz zil sesiyle bildirilir.
Bu kişinin numaras? Parrot MKi9100'ya ba?l?
telefon rehberinde kay?tl?ysa, kişinin ad? bildirilir.
o Bu ça?r?y? kabul etmek isterseniz, yeşil tuşa bas?n. Daha
sonra ça?r?y? sonland?rmak için k?rm?z? tuşa bas?n.
o Bu ça?r?y? reddetmek isterseniz, k?rm?z? tuşa bas?n.
Ça?r? yapma
o Aramak istedi?iniz kişi Parrot MKi9100'ya ba?l? telefon
rehberinde bulunuyorsa :
1. Dü?meye bas?n ve Rehber seçene?ini seçin.
2. Bir harf seçin ve dü?meye bas?n.
&amp; gt; Kişi seçildikten sonra :
- Ça?r?y? varsay?lan numaraya yapmak için yeşil
dü?meye bas?n.
55

- Farkl? kişilerin numaralar? aras?nda seçim yapmak için
dü?meyi kullan?n.
o Aramak istedi?iniz kişi Parrot MKi9100'ya ba?l? telefon
rehberinde bulunmuyorsa, arac?n?z? uygun bir yerde durdu
run ve aramay? telefonunuzdan yap?n.
o Sihirli kelimeleri etkinleştirdiyseniz, gelen ça?r?y? kabul
etmek veya reddetmek için sesli komutlar? kullanabilirsiniz.
? Daha fazla bilgi için Sihirli kelimeleri kullanma
bölümüne bak?n?z.

Komutlar
Dü?me

Fonksiyonlar
K?sa bas?ş :
- Gelen ça?r?ya cevap verir
- Ses tan?ma modunu başlat?r
- Ça?r?y? telefona aktar?r (özel görüşme
modu)
- Özel görüşme modundan ç?kar
- Gelen ikinci bir ça?r?ya cevap verir /bir kaç
ça?r? aras?nda geçiş yapar
Uzun bas?ş : Aranan son numaray? arar
- Gelen aramay? reddeder (veya gelen ikinci
bir aramay?)
- Kapat?r
Görüşmenin sesini ayarlar
K?sa bas?ş : DTMF fonksiyonunu
etkinleştirir (interaktif ses sunucular?n?
yönetmek amac?yla)
Mikroyu devreden ç?kar?r / yeniden devreye
sokar (özel görüşme modu)

56

Ses tan?ma fonksiyonuyla arama yapma
Bu fonksiyon sadece, kişileriniz eller serbest
kitinde önceden kay?tl?ysa mevcuttur.
1. Ses tan?ma işlemini başlatmak için yeşil dü?meye bas?n.
&amp; gt; Parrot MKi9100 size aramak istedi?iniz kişinin ad?n?
soracakt?r.
2. Aramak istedi?iniz kişinin ad?n? söyleyin, ard?ndan bu
kişinin birkaç numaras? varsa, numara türünü belirtin.
&amp; gt; Sesli komut do?ru şekilde anlaş?lm?şsa, bu kişi otomatik olarak aranacakt?r. Aksi durumda, eller serbest kiti bir
onay mesaj? verir.
3. << Evet >>, ou << '? ara >> diyerek onaylay?n veya numara
türünü belirtin (ör : Ev, büro, cebini).
&amp; gt; Bu kişi aranacakt?r.
Sihirli kelimeleri kullanma
Aşa??daki sihirli kelimeleri kullanabilmek için, önce sihirli
kelimeleri etkinleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için:
1. Dü?meye bas?n ve Telefon &amp; gt; Sesli komutlar &amp; gt; Sihirli
kelimeler'u seçin.

Müzik fonksiyonunun kullan?lmas?
Bir ses kayna??n?n seçilmesi
o Parrot MKi9100'i ses okuyucusu / MP3 çalar / USB
anahtar?na ba?lamak için, USB, Jak veya iPod
konektörlerini kullan?n.
o Müzik fonksiyonunu başlatmak için Play dü?mesine bas?n.
Aşa??daki iPod modellerini kullan?yorsan?z, jak
kablosuyla Parrot MKi9100'r iPod'unuzu ba?lay?n :
iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G ve iPod Shuffle.
Parrot MKi9100 ile birlikte kullan?lmadan önce,
iPod'unuzun güncellenmiş oldu?undan emin olun.
o Müzik kayna??n? de?iştirmek için, dü?meye basarak
menüye erişin ve aşa??daki s?ra ile kayna?? seçin :
- iPod,
- USB çevre birimi,
- Bluetooth ile ba?l? çevre birimi,
- bir jak ç?k?ş?na sahip cihaz.
Virtual Bass etkisini etkinleştirmek/iptal etmek için
Play dü?mesine 2 saniye boyunca bas?n.

2. Sihirli kelimelerin etkinleştirmek / devreden ç?karmak için
dü?meye bas?n.
o <<Kabul et>> sihirli kelimesi gelen ça?r?y? kabul etmeye yarar.
o <<Reddet>> sihirli kelimesi gelen ça?r?y? reddetmeye yarar.
57

Komutlar
Dü?me

Fonksiyonlar
K?sa bas?ş :
- Müzik modunu başlat?r
- Okumay? duraklat?r / yeniden başlat?r
Uzun bas?ş : Virtual Bass efektini
etkinleştirir
- K?sa bas?ş : Parçan?n baş?na gelir
/ önceki parçaya geçer
- Uzun bas?ş : H?zl? geri sarar

- K?sa bas?ş : Sonraki parçaya geçer
- Uzun bas?ş : H?zl? ilerli sarar

Sesi ayarlar

Parrot MKi9100 ses okuyucusuna jakla/jak kablosuyla ba?lanm?şsa, Önceki/Sonraki fonksiyonlar
mevcut olmaz.

58

Allmän infor
Garanti
För Parrot-produkterna lämnas en 1
?rs garanti p? delar och arbete räknat
fr?n inköpsdagen - utom om produkten
ändrats - mot överlämnande av ett
inköpsbevis (med datum, inköpsställe
och produktens serienummer) till
?terförsäljaren eller direkt till Parrot.
Detta gäller utan inverkan p? den
lagstadgade garantin.
Garantin täcker inte uppdatering av
programvarorna som finns i Parrotprodukterna med Bluetooth(R) -mobiler i
syfte att skapa kompatibilitet,
hämtning av data, yttre skador p?
produkten som uppst?tt vid normal
användning av produkten, alla skador
som uppst?tt genom olyckor, onormal
eller otill?ten användning, eller
icke-Parrot produkter. Parrot är inte
ansvarig
för lagring av, förlust av eller skada i
data under transport eller reparation.
Alla produkter som visar sig vara ickedefekta returneras till avsändaren och
utgifterna för behandling, kontroll och

transport debiteras kunden.
P? grund av produktens tekniska
finesser, rekommenderar vi att överl?ta
installationen till en verkstad. Parrot
kan inte anses ansvarig för n?gon funktionsstörning som beror p? en installation som inte uppfyller instruktionerna i
bruksanvisningen och/eller en felaktig
installation som du gjort själv.
Korrekt avfallshantering av
produkten
(Elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering p? produkten och i
manualen anger att den inte behöver
sorteras tillsammans med annat
hush?llsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada p? miljö och hälsa
bör produkten hanteras separat för
ändam?lsenlig ?tervinning av dess
best?ndsdelar.Hush?llsanvändare bör
kontakta den ?terförsäljare som s?lt
produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten
kan ?tervinnas p? ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta

leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten bör
inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
Ändringar
Förklaringarna och specifikationerna
i denna instruktionsbok ges endast i
informationssyfte och kan ändras utan
förvarning. De bedöms vara korrekta
vid tidpunkten för tryckning. Denna
instruktionsbok har tagits fram med
stor omsorg, för att ge dig en noggrann
information.
Parrot kan emellertid inte h?llas
ansvarigt för konsekvenser som är
resultatet av fel eller underl?telser i
instruktionsboken, eller för skada eller
oavsiktlig förlust av data som en direkt
eller indirekt följd av användning av
information i den. Parrot förbeh?ller
sig rätten att ändra eller förbättra produktens design eller instruktionsboken
utan begränsningar och utan skyldighet
att meddela användarna därom.
Eftersom vi hela tiden förbättrar v?ra
produkter, kan det hända att produkten

59

som du har köpt skiljer sig en aning
fr?n den modell som beskrivs i denna
manual. I s? fall kan en senare version
av instruktionsboken vara tillgänglig i
elektroniskt format p? Parrots webbplats www.parrot.com.
Varumärken
Namnet och loggan Bluetooth är
varumärken som tillhör Bluetooth (R)
SIG, Inc. och all användning av de
sistnämnda av Parrot S.A. sker under
licens.
iPod är ett märke som tillhör d'Apple
Inc., registrerat i USA och i andra
länder.
Etiketten <<Made for iPod>> betyder att
ett elektroniskt tillbehör har utvecklats
speciellt för iPod och att utvecklaren
certifierar att det uppfyller Apples
standarder i fr?ga om prestanda.
Alla andra kommersiella märken och
varumärken som nämns i detta dokument är copyrightskyddade och tillhör
sina respektive ägare.

Generelle oplys
60

Obecné informace
afsenderen,

Generelle oplysninger

Garanti
Uden at give afkald p? den lovbestemte garanti, er Parrot produkter daekket
af en 1-?rs garanti fra k?bsdatoen,
hvad ang?r dele og arbejdskraft, med
mindre produktet er blevet aendret, og
dette ved fremvisning af et bevis for
k?b (dato og sted for k?b, produktets
serienummer) direkte hos Parrot
forhandleren. Garantien daekker ikke
opdatering af software indbefattet
i Parrot produkter med Bluetooth(R)
mobiltelefoner beregnet
til regnskabsf?ring, indhentning af data,
udvendig beskadigelse af produktet
p? grund af normal brug af produktet,
enhver beskadigelse for?rsaget
af et uheld, en unormal brug eller en
ikke autoriseret brug af produktet,
et ikke Parrot produkt. Parrot er ikke
ansvarlig for opbevaring, tab eller
beskadigelse af data under transport
eller reparation.
Et produkt, der viser sig ikke at vaere
fejlbehaeftet, vil blive returneret til

som vil f? tilsendt en regning for
udgifter til behandling, kontrol og
transport. Da dette produkt er meget
teknisk avanceret, anbefaler vi at f? det
installeret af en mekaniker. Parrot kan
under ingen omstaendigheder drages
til ansvar for, at det fungerer d?rligt p?
grund af en installation, der ikke er i
overensstemmelse med brugsanvisningen og/eller en installation du selv
har foretaget.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette
produkt
(elektrisk og elektronisk udstyr)
Til dette form?l har alle kommuner
etableret indsamlingsordninger,
hvor affald af elektrisk og elektro-nisk
udstyr gratis kan afleveres af borgerne
p? genbrugsstationer
eller andre indsamlingssteder eller
hentes direkte fra husholdningerne.
Naermere information skal indhentes
hos kommunens tekniske forvaltning.
Brugere af elektrisk og elektronisk
udstyr m? ikke bortskaffe affald af

elektrisk og elektronisk udstyr sammen
med husholdningsaffald. Brugere skal
benytte de kommunale indsamlingsordninger
for at mindske den milj?maessige belastning i forbindelse med bortskaffelse
af affald af elektrisk og elek-tronisk
udstyr og ?ge mulighederne
for genbrug, genanvendelse og
nyttigg?relse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr.
AEndringer
Forklaringerne og specifikationerne i
denne guide er kun vejledende og kan
blive aendret uden forudg?ende varsel.
De anses for at vaere korrekte p? det
tidspunkt, hvor de bliver trykt. Denne
guide er blevet udarbejdet med st?rste
omhu i den hensigt at give dig den
mest n?jagtige information.
Parrot kan dog ikke drages til ansvar
for konsekvenserne af fejl eller
udeladelser
i denne guide, eller for beskadigelser
eller utilsigtet tab af data, som direkte
eller indirekte er et resultat af brugen af

informationen heri. Parrot forbeholder
sig ret til at aendre eller forbedre produktets design eller brugervejledningen
uden nogen form for begraensning
og uden forpligtigelse til at underrette
brugerne herom.
Da vi konstant bestraeber os p? at
opgradere og forbedre vores produkter,
kan det produkt, du har k?bt, vaere lidt
forskellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det er tilfaeldet,
kan der f?s en senere udgave af denne
guide i elektronisk format p? Parrots
website www.parrot.com.
Registrerede varemaerker
Bluetooth navnet og logoet er registrerede varemaerker af Bluetooth (R) SIG,
Inc. og enhver brug af sidstnaevnte af
Parrot S.A. sker med varemaerkelicens.
iPod er et registreret varemaerke af
Apple Inc. i USA og andre lande.
Etiketten << Made for iPod >> betyder, at
et elektronisk udstyr er blevet specifikt
udviklet til iPod og at dens udvikler
attesterer, at udstyret lever op til Apples
standarder for ydeevne.

Alle de andre registrerede
handelsmaerker og varemaerker naevnt
i naervaerende dokument er beskyttet af
Copyright og er deres respektive ejeres
ejendom.

Obecné informace
Garance
Na výrobky Parrot je v České republice
poskytována standardní dvouletá
záruka, která počíná běžet dnem
zakoupení výrobku.
Ze záruky je vyloučen výrobek
poškozený živly, neodbornou instalací
či nesprávným použitím. záruka bude
uznána na základě předložení dokladu
o zakoupení výrobku (na němž bude
uvedeno datum a místo zakoupení
výrobku a sériové číslo výrobku) ,
popřípadě záručního listu.
Garance se nevztahuje na aktualizaci
aplikací, které jsou součástí výrobků
značky Parrot, aby byla zajištěna
kompatibilita s mobilními telefony
Bluetoth(R), na obnovení dat, na vnější
poškození výrobku v důsledku běžného

61

používání, na jakékoliv poškození v
důsledku nehody, nestandardního nebo
nepovoleného používání výrobku a na
neoriginální výrobek, který nevyrobila
společnost Parrot. Parrot nenese
zodpovědnost za uložení, ztrátu nebo
poškození dat během dopravy nebo
opravy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický technický výrobek, doporučujeme,
abyste jeho montáž svěřili odborníkovi.
Společnost Parrot nenese v žádném
případě zodpovědnost za případné
funkční závady, vzniklé v důsledku
montáže, která nebyla provedená
podle pokynů v montážní příručce, a/
nebo v důsledku nesprávné montáže,
která byla provedena laikem.
Problémy s kompatibilitou
Některá speciální řada automobilů
může být uvedena s určitými rozdíly od
původního modelu.
Toto může způsobit některé problémy s
kompatibilitou u rozhraní.
Naše společnost není odpovědna za
problémy s kompatibilitou způsobené
novým vybavením, nebo zařízeními,
62

Informacja ogólna

která jsou aktualizována výrobcem
automobilu bez upozornění.

Vyhrazení případných změn
Vysvětlení a specifikace v tomto
návodu jsou poskytnuty pouze pro
informační účely a mohou být modifikovány bez předchozího upozornění.
Jsou Tvorbě za správná v době, kdy
mají být vytištěna. Tvorbě tohoto
návodu byla věnována maximální
péče, neboť cílem bylo poskytnout ám
přesné informace.
Nicméně společnost Parrot S.A. není
odpovědný za jakéhokoliv následky vyplývající z případných chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu,
či případné ztráty dat vyplývající přímo,
či nepřímo z použití zde obsažených
informací. Parrot si vyhrazuje právo
změnit nebo vylepšit design výrobku,
nebo uživatelský návod bez jakýchkoliv
omezení a bez jakékoliv povinnosti
informovat uživatele.
Likvidace zařízení
(likvidace elektrických a elektronických
zařízení)

Tento symbol uvedený na výrobku
nebo na jeho obalu upozorňuje na to,
že daný výrobek nepatří do běžného
domácího odpadu, ale musí být odevzdán na sběrném místě určeném pro
recyklaci elektrických a elektronických
přístrojů.Tím, že zajistíte správnou
likvidaci tohoto výrobku, chráníte
životní prostředí a zdraví ostatních lidí.
Nesprávnou likvidací ohrožujete životní
prostředí i zdraví druhých.
Ochranné známky
Jméno a logo Bluetooth jsou obchodní
známky společnosti Bluetooth(R) SIG,
Inc. a jejich veškeré používání
společností Parrot S.A. se provádí na
základě licence.

Informacja ogólna
Gwarancja
Bez względu na gwarancję prawną
produkty Parrot posiadają gwarancję
na części i wykonanie na 1 rok,
licząc od daty zakupu, z wyjątkiem
uszkodzenia produktu, i na podstawie
dowodu zakupu (data i miejsce zakupu,

nr seryjny produktu) u sprzedawcy lub
bezpośrednio w Parrot.
Gwarancja nie obejmuje aktualizacji
oprogramowania dołączonego
do produktów Parrot z telefonami
komórkowymi Bluetooth(R) w celu
zapewnienia zgodności, odzyskiwania
danych, uszkodzenia zewnętrznego
produktu spowodowanego
nieprawidłowym użyciem produktu,
wszelkich uszkodzeń spowodowanych
przez wypadki, nieprawidłowego lub
niedozwolonego użycia produktu,
produktu
nie dostarczonego przez Parrot. Parrot
nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, utratę lub uszkodzenie
danych podczas transportu lub
naprawy.
Każdy nie uszkodzony produkt zos
tanie zwrócony do nadawcy, a koszty
obsługi, kontroli i transportu zostaną
zafakturowane nadawcy.
Ze względu na stopień zaawansowania
technicznego produktu, prosimy o wykonanie instalacji w
warsztacie. Parrot nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za nieprawidłowe
działanie spowodowane instalacją
niezgodną z zaleceniami instrukcji i/
lub nieprawidłową instalacją wykonaną
samodzielnie.
Utylizacja
Symbol ten umieszczony na produkcie
lub jego opakowaniu informuje, że
urządzenia nie można wyrzucać
do śmieci, lecz należy je oddać do
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Prawidłowo utylizując urządzenie
wnosicie Państwo wkład w ochronę
środowiska i zdrowia współobywateli.
Nieprawidłowa utylizacja stanowi
zagrożenie dla środowiska i zdrowia.
Dalsze informacje na temat recyklingu
produktu można otrzymać w ratuszu
miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub wpunkcie sprzedaży
urządzenia.

Modyfikacje
Objaśnienia zawarte w tej instrukcji
zostały podane tylko dla celów
informacyjnych i mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Należy je uznać
za aktualne w momencie oddania
tekstu do druku. Podczas opracowania
instrukcji dołożono wszelkich starań
w celu dostarczenia jak najbardziej
trafnych informacji.
Parrot nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie skutki wynikające z
błędów lub pominięć w instrukcji,
oraz za szkody lub utratę danych
wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z wykorzystania zawartych w niej
informacji.
Parrot zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek lub wprowadzania
udoskonaleń w projekcie produktu
oraz w instrukcji bez obowiązku
powiadomienia
użytkowników.
W związku ze stałym doskonaleniem i
poprawianiem naszych produktów, nabyty produkt może nieznacznie różnić
się od opisanego w instrukcji. Nowsza

63

wersja instrukcji może być dostępna
w formacie elektronicznym na witrynie
Parrot www.parrot.com.
Znaki zastrzeżone
Nazwa i logo Bluetooth stanowią znaki
zastrzeżone Bluetooth (R) SIG, Inc., a
ich wykorzystanie przez Parrot S.A.
odbywa się na zasadzie licencji.
iPod jest znakiem handlowym Apple
Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Logo
,,Made for iPod" oznacza, że dane
akcesoria elektroniczne zostały opracowane wyłącznie dla iPod oraz że jego
producent gwarantuje ich zgodność z
normami wydajności Apple.

????? ???????

????????
??? ?????? ??? ???????? ????????
????????? ???????? Parrot ?????
???????? ?? ?????? ? ????????????
? ??????? 1 ????, ??????? ? ????
???????, ?? ??????????? ?????????
??????? ? ??? ??????????????

64

????? ??????????

????????????? ??????? (????
? ????? ???????, ????????
????? ???????) ? ???????? ???
??????????????? ? ???????? Parrot.
???????? ?? ????????????????
?? ?????????? ????????????
???????????, ????????? ? ????????
??????? ???????? Parrot ? ????????
?????????? ? ???????? Bluetooth(R),
? ????? ?????? ??? ?????????????,
?? ?????????????? ??????, ???????
??????????? ??????? ? ??????????
??? ??????????? ?????????????,
?? ????? ????????? ???????????,
??????????? ? ??????????
????????????? ???.
????? ??????????? ?????????
??????? ??????????, ??
???????????, ????? ??? ?????????
??????????? ?? ???????
???????????? ????????????.
???????? Parrot ?? ??? ?????
??????????????? ?? ????? ?????
??????????????? ?? ?????????,
????????? ? ??????????
???????????? ?????????? ??
?????????, ????????? ? ??????

???????????, ?/??? ????????????
?????????, ??????????? ????
??????????????.

???????????
???????????? ? ??????
??????????? ????????? ?
???????????? ????????? ??????
??? ?????????? ? ????? ????
???????? ??? ????????????????
???????????. ??? ????????
??????????? ?? ?????? ???????.
?????? ??????????? ????
?????????? ? ?????? ?????????????,
????? ???????????? ??? ??????
??????????.??? ?? ?????, Parrot ??
????? ??????????????? ?? ?????-????
??????????? ? ?????????? ??????
??? ???????? ? ???????????, ? ?????
?? ?????-???? ????????????????
??? ????????? ????? ??? ?????????
?????? ?????? ??????????
????????????? ???????????? ?
??????????? ??????????. Parrot
????????? ?? ????? ?????
?????????????? ???????????
??????? ??? ??????? ?????????

? ??????????? ???????????? ???
?????-???? ??????????? ? ???
??????????? ????????????.
????????? ?? ????????? ?
??????????? ??????????????????
????? ?????????, ?????????????
???? ??????? ????? ?????????????
?????????? ?? ??????, ????????? ?
?????? ???????????. ? ????? ??????,
?? ?????? ???????? ?????????
?????? ??????????? ? ???????????
??????? ?? ???-????? ????????
Parrot www.parrot.com.
??????????
???? ??????, ?????????????
?? ???????? ??? ??? ????????,
????????? ?? ??, ??? ??????????
? ???? ????????? ??????? ?? ???
? ???????? ???????? ????????.
??? ?????????? ????? ? ???????
????? ?? ?????????? ?????????????
????????????? ? ???????????
????????.
????? ???? ????? ? ??????????
?????????? ????? ????????, ??
????????? ?????????? ?????

? ???????? ??????????. ???
???????????? ?????????? ?????????
???? ???????? ? ?????????? ?????.
????? ????????? ?????????? ?
????????? ????????????? ?????
???????? ?? ?????? ???????? ?
????? ??????????????, ? ?????
?? ?????? ?????? ??? ? ????????, ?
??????? ??? ?????????? ???????.
??? ??????????? ?????????????
?????? ??? ??????????-?????? ??.
?????????????????? ????????
?????
???????? ? ??????? Bluetooth
???????? ????????? ???????
Bluetooth (R) SIG, Inc. ? ?? ?????
????????????? ????????? Parrot S.A.
?????????????? ? ???????????? ?
?????????.
iPod ???????? ?????? Apple Inc.,
?????????????? ? ???????????
?????? ? ? ?????? ???????. ???????
<<Made for iPod>> ??????????, ???
??????????? ????????? ???
?????????? ?????????? ??? iPod ?
??? ??? ??????????? ????????????

??? ???????????? ?????????? Apple.

Genel bilgiler
Garanti
Parrot ürünlerinin, ürüne tadilat
yap?lm?ş olmas? durumu hariç, bayinize
veya do?rudan Parrot'a bir sat?n alma
belgesi ibraz edilmek suretiyle (sat?n
alma tarihi ve yeri, ürünün seri nosu)
sat?n alma tarihinden itibaren 1 y?ll?k bir
parça ve işçilik garantisi vard?r.
Garanti, Parrot ürünlerine dâhil olan
yaz?l?mlar?n uyumluluk amac?yla
Bluetooth (R) cep telefonlar? yard?m?yla
güncelleştirilmesi, verilerin kurtar?lmas?,
ürünün normal kullan?m?ndan kaynaklanan d?ş y?pranmas?n?, kaza ya da
ürünün anormal veya izinsiz kullan?m?
sonucunda oluşan veya Parrot
ürünü olmayan bir üründen dolay?
meydana gelen herhangi bir zarar?
kapsamamaktad?r Parrot, verilerin
depolanmas?yla veya nakliye ya da
onar?m s?ras?nda verilerde oluşabilecek
kay?p veya zararlar ile ilgili hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
Ar?zal? olmad??? belirlenen her tür ürün

65

göndericiye geri yollanacakt?r ve işlem,
kontrol ve nakliye masraflar? kendisine
fatura edilecektir.
Bu ürünün teknik ayr?nt?lar? sebebiyle, kurulumunu oto tamircinize
yapt?rtman?z? öneririz. Parrot, hiçbir
şekilde kullan?m talimatlar?nda bulunan
yönergelere uygun olmayan bir
kurulumdan ve/veya kendi taraf?n?zdan
yap?lan uygun olmayan bir kurulumdan
kaynaklanan herhangi bir işlev
bozuklu?undan sorumlu tutulamaz.
<mha
Ürünün veya ambalaj?n üzerindeki bu
sembol, ürünün normal ev at?klar? ile
birlikte at?lmamas? gerekti¤ini, elektrikli
ve elektronik cihazlar?n geri dönüflümüne yönelik toplama noktalar?na
ulaflt?r?lmas? gerekti¤ini göstermektedir.
Bu ürünü do¤ru flekilde imha etti¤iniz
takdirde, do¤an?n ve insan sa¤l?¤?n?n
korunmas?na katk?da bulunmufl
olacaks?n?z. Yanl?fl imha, do¤aya ve
insan sa¤l?¤?na zarar verecektir.
Bu ürünün geri dönüflümü hakk?nda
daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp
toplama servisinizden veya ürünü sat?n
66

ald?¤?n?z dükkandan edinebilirsiniz.
Bu kural sadece AB üyesi ülkeler için
geçerlidir.

Genel bilgiler

De?işiklikler
Bu k?lavuzdaki aç?klamalar ve
tan?mlamalar yaln?zca bilgilendirmek
amac?yla verilmiştir ve önceden haber
verilmeksizin de?iştirilebilir. Bask?ya
girildi?i s?rada do?ru olduklar?na
inan?l?r. Size do?ru bilgiler sa?lamak
amac?n?n bir parças? olarak, bu
k?lavuzun yaz?lmas?nda en büyük özen
gösterilmiştir.
Ancak, Parrot, bu k?lavuzun içindeki
her tür hatadan veya eksik bilgiden
dolay? meydana gelebilecek hiçbir
sonuçtan, ne de buradaki bilgilerin
kullan?m?ndan do?rudan veya dolayl?
şekilde sonuçlanabilecek hiç bir hasardan veya veri kayb?ndan dolay? sorumlu tutulamaz. Parrot hiçbir k?s?tlama
getirilmeksizin ve kullan?c?lara bilgi
verme yönüne herhangi bir zorunlulu?u
olmaks?z?n, ürün tasar?m?n? veya
kullan?m k?lavuzunu de?iştirme veya
iyileştirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r.
Ürünlerimizi yükseltmeye ve

iyileştirmeye göstermiş oldu?umuz
sürekli ilgimizin bir parças? olarak, sat?n
alm?ş oldu?unuz ürün bu k?lavuzda tarif
edilen modelden biraz farkl? olabilir.
Bu durumda, Parrot'un www.parrot.
com adresindeki ?nternet sitesinde bu
k?lavuzun daha yeni bir sürümü elektronik formatta mevcut olabilir.
Tescilli ticari markalar
Bluetooth ad? ve logosu Bluetooth (R)
SIG, Inc.'in tescilli ticari markalar?d?r ve
Parrot S.A. taraf?ndan bunlar?n her tür
kullan?m? lisans alt?nda yap?lmaktad?r.
iPod, ABD ve di?er ülkelerde kay?tl?
olan bir Apple Inc. markas?d?r. <<
Made for iPod >> logosu bir elektronik
aksesuar?n özel olarak iPod için
geliştirildi?i ve geliştiricisinin bu
aksesuar?n Apple performans
normlar?na uygun oldu?unu onaylad???
anlam?na gelir.
?şbu dokümanda ad? geçen tüm di?er
ticari markalar ve tescilli ticari markalar
Telif Hakk? ile korunmaktad?r ve ilgili
sahiplerine aittir.

O

I

S

U

G

U

C

H

F

E

Hotline
Our hotline is at your disposal from Monday to Friday between 9 am and 6 pm (GMT + 1) - Hot-line@parrot.com
Italy : [+39] 02 59 90 15 97
Spain : [+34] 902 404 202
UK : [+44] (0)844 472 2360
Germany : 0900 1727768
USA : [+1] (877) 9 Parrot (toll free)

?...

China : [+86] 755 8203 3307
Hong Kong : [+852] 2736 1169
France : 01 48 03 60 69
Europe : [+33] 1 48 03 60 69 (Spoken languages : French, English and Spanish)

FCC ID: RKXMK6100PLUS

w w w. p a r ro t . c o m


Pobierz plik - link do postu