dde_ut71a.zip

Komunikacja z multimetrem UNI-T w Delphi

Długo szukałem sposobu komunikacji z multimetrami UNI-T w Delphi. Nie znalazłem gotowego rozwiązania, ale za to znalazłem program dmm, który jest serwerem dde. Problem komunikacji programu w Delphi (czy też innym języku programowania) sprowadza się do napisania klienta dde. Ja zrobiłem to tak: Link do programu dmm.exe: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs_freeware/UNI-T Uruchomiam program dmm z parametrem: dmm.exe ut71@usb1 (posiadam UNI-T UT71A, w przypadku innego modelu, lub połączenia, zmieniamy odpowiednio parametr). A potem program w delphi: W sekcji uses: dodajemy ddeman function GetValue: String; var S: String; begin with TDdeClientConv.Create(nil) do try SetLink('DMM', 'ut71a@usb1'); // parametr zależny od modelu naszego multimetru S := String(RequestData('v')); // odczytujemy parametr. Inne możliwości ‘unit’ etc. Result := S; CloseLink; finally Free; end; end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Begin Form1.Memo1.Lines.Add(GetValue); end; i gotowe. Mam nadzieje, że się przyda. Sposób dotyczy multimetrów: UNI-T: UT60A; UT60E; UT60G; UT61B; UT61C; UT61D; UT61E; UT70B; UT70D; UT71A (na tym testowałem); UT71B; UT71C; UT71D; UT71E; UT81A; UT81B w załączniku źródło w delphi 7. Proszę pamiętać o używaniu znaczników code. - arnoldziq

 • dde_ut71a.zip
  • project_ut71a.cfg
  • Unit1.pas
  • project_ut71a.res
  • Unit1.ddp
  • project_ut71a.dpr
  • Unit1.dcu
  • Unit1.dfm


Pobierz plik - link do postu