Zeszyt1.xls

[EXCEL2000] kopiowanie kolejnej komórki do kolejnego arkusza

To tylko sugestia. A może zrobić tylko arkusz ze spisem (protokół likwidacyjny) i jeden arkusz "kwit likwidacyjny". I tak aby wydrukować arkusz musisz "do niego wejść" W arkuszu "kwit likwidacyjny" poprzez pole wyboru możesz wybierać z listy (która odwołuje się do arkusza "protokół likwidacyjny") odpowiedni, likwidowany mebel. Innymi słowy za pomocą jednego arkusza "kwit" z opcją wyboru likwidowanego mebla wykazanego na liście "protokół likwidacyjny" możesz wydrukować kwity dla wszystkich przedmiotów i urządzeń. Ograniczysz wielkość pliku i nie wiem jaki jest sens powielania takiego samego dokumentu przy zmianie jednej danej Poniżej przykład


" Protokół "
" Lp " , " Nazwa " , " opis1 " , " Opis2 "
" 1 " , " Krzesło " , " nowe " , " Par1 "
" 2 " , " Stół " , " stary " , " Par2 "
" 3 " , " Coś 1 " , " parametr1 " , " Par3 "
" 4 " , " Coś 2 " , " parametr2 " , " Par4 "
" 5 " , " Coś 3 " , " parametr3 " , " Par5 "
" 6 " , " Coś 4 " , " parametr4 " , " Par6 "
" 7 " , " Coś 5 " , " parametr5 " , " Par7 "
" 8 " , " Coś 6 " , " parametr6 " , " Par8 "
" 9 " , " Coś 7 " , " parametr7 " , " Par9 "
" 10 " , " Coś 8 " , " parametr8 " , " Par10 "
" 11 " , " Coś 9 " , " parametr9 " , " Par11 "
" 12 " , " Coś 10 " , " parametr10 " , " Par12 "
" 13 " , " Coś 11 " , " parametr11 " , " Par13 "
" 14 " , " Coś 12 " , " parametr12 " , " Par14 "
" 15 " , " Coś 13 " , " parametr13 " , " Par15 "
" 16 " , " Coś 14 " , " parametr14 " , " Par16 "
" 17 " , " Coś 15 " , " parametr15 " , " Par17 "
" 18 " , " Coś 16 " , " parametr16 " , " Par18 "
" 19 " , " Coś 17 " , " parametr17 " , " Par19 "
" 20 " , " Coś 18 " , " parametr18 " , " Par20 "
" 21 " , " Coś 19 " , " parametr19 " , " Par21 "
" 22 " , " Coś 20 " , " parametr20 " , " Par22 "
" 23 " , " Coś 21 " , " parametr21 " , " Par23 "
" 24 " , " Coś 22 " , " parametr22 " , " Par24 "
" 25 " , " Coś 23 " , " parametr23 " , " Par25 "
" 26 " , " Coś 24 " , " parametr24 " , " Par26 "
" 27 " , " Coś 25 " , " parametr25 " , " Par27 "
" 28 " , " Coś 26 " , " parametr26 " , " Par28 "
" 29 " , " Coś 27 " , " parametr27 " , " Par29 "
" 30 " , " Coś 28 " , " parametr28 " , " Par30 "
" 31 " , " Coś 29 " , " parametr29 " , " Par31 "
" 32 " , " Coś 30 " , " parametr30 " , " Par32 "
" 33 " , " Coś 31 " , " parametr31 " , " Par33 "
" 34 " , " Coś 32 " , " parametr32 " , " Par34 "
" 35 " , " Coś 33 " , " parametr33 " , " Par35 "
" 36 " , " Coś 34 " , " parametr34 " , " Par36 "
" 37 " , " Coś 35 " , " parametr35 " , " Par37 "
" 38 " , " Coś 36 " , " parametr36 " , " Par38 "
" 39 " , " Coś 37 " , " parametr37 " , " Par39 "
" 40 " , " Coś 38 " , " parametr38 " , " Par40 "
,, " 3 " ,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
, " Przedmiot " , " Opis1 " , " Opis2 " ,
" Likwidacja: " , " Krzesło " , " nowe " , " Par1 " ,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,,


Pobierz plik - link do postu