problem excel.xls

funkcja indeks przy sporządzaniu modelu finansowego w excelu

witam, mam ogromną prośbę o pomoc, ponieważ nie znam dobrze excela, a muszę przygotować plik excela z formułą ilości danego indeksu materiału; tzn. mam 3 arkusze, 1 - gospodarka materiałowa, w którym wyszczególnione są wszystkie indeksy materiałowe i ich zmiany czyli zwiększenia i zmniejszenia występujące w danym dniu. W 2 arkuszu jest rejestr zakupów, natomiast 3 arkusz to rejestr sprzedaży. Poradziłam sobie już z funkcją wyszukaj pionowo:), tzn gdy wystąpi jakiś zakup materiału i zostanie to odnotowane w arkuszu gospodarka materiałowa, to czy istnieje taka możliwość aby w rejestrze zakupów w kolumnie indeks materiałowy został automatycznie wczytany ten zakupiony indeks materiałowy razem z zakupioną ilością i czy jest to możliwe aby wczytywała się też od razu w rejestrze data tego zakupu. Czyli kupuję materiał np. G55 w gospodarce materiałowej wpisuję pod datą np 01.12.2010r. zwiększenie o 10 kg indeksu G55, i czy jest taka możliwość aby te dane wczytać do arkusza rejestru zakupów czyli zostanie wczytany nr indeksu z jego opisem, ilość i data zakupu. Z kolei przy sprzedaży danego indeksu czy jest możliwość aby te dane wczytywały się już do rejestru sprzedaży. Za każdą pomocną wskazówkę będę niezmiernie wdzięczna:) W załączniku przesyłam plik. pozdrawiam


" State On The Stock No. " , " Description " , " 2011 "
,,, " styczeń " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " II " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " III "
,,,, " 01.01. " ,,,,, " 02.01. " ,,,,, " 03.01. " ,,,,, " 04.01. " ,,,,, " 05.01. " ,,,,, " 06.01. " ,,,,, " 07.01. " ,,,,, " 08.01. " ,,,,, " 09.01. " ,,,,, " 10.01. " ,,,,, " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 14 " , " 15 " , " 16 " , " 17 " , " 18 " , " 19 " , " 20 " , " 21 " , " 22 " , " 23 " , " 24 " , " 25 " , " 26 " , " 27 " , " 28 " , " 29 " , " 30 " , " 31 " ,, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 10 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 14 " , " 15 " , " 16 " , " 17 " , " 18 " , " 19 " , " 20 " , " 21 " , " 22 " , " 23 " , " 24 " , " 25 " , " 26 " , " 27 " , " 28 " ,, " 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " , " 7 " , " 8 " , " 9 " , " 10 " , " 11 " , " 12 " , " 13 " , " 14 " , " 15 " , " 16 " , " 17 " , " 18 " , " 19 " , " 20 " , " 21 " , " 22 " , " 23 " , " 24 " , " 25 " , " 26 " , " 27 " , " 28 " , " 29 " , " 30 " , " 31 "
,,,,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń " ,, " stan pocz " , " ? " , " ? " , " stan koń "
" G00085 " , " erth rod 3/4 " " x1,5m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,, " 7 " , " 80 " , " 30 " , " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 " ,, " 57 " ,,, " 57 "
" G10011 " , " earth rod 5/8 " " x1,20m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10011CN " , " earth rod 5/8 " " x1,25m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10012 " , " earth rod 5/8 " " x1,50m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10015 " , " earth rod 5/8 " " x3.00m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10021 " , " earth rod 3/4 " " x1.2m, threaded, coat/Cu 0,251mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10022 " , " earth rod 3/4 x1,5m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10025 " , " earth rod 3/4 " " x3.00m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10302 " , " cruciform clamp/ wire Cu - wire Cu, M8 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10306 " , " cruciform clamp tapeSt/Zn-tape St/Zn, M8 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10318 " , " rod 5/8 " " / 3/4 " " - conductor Cu 16-70mm2 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10322 " , " cruciform clamp 5/8 " " / flat - tape St/Zn, M10 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10325 " , " cruciform clamp 5/8 " " / flat - tape Cu, M10 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10332 " , " cruciform clamp 5/8" / profile Zn, M10 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10335 " , " cruciform clamp 5/8" / profile Cu, M10 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10355 " , " DENSO tape - 30 mm wide " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10356 " , " DENSO tape - 50 mm wide " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10357 " , " spray zinc " ,,,, " 90 " , " 5 " , " 89 " , " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 " ,, " 6 " ,,, " 6 "
" G10369 " , " clamp 1/2'',5/8''-1/2'',5/8'' " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10395 " , " cruciform clamp 5/8" / profile St/Zn, M8 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10402 " , " 5/8" brass coupling/threaded " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10403 " , " 3/4" brass coupling/threaded " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10602 " , " pointed steel tip 5/8"/threaded " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10603 " , " pointed steel tip 3/4"/threaded " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10605 " , " tip for hard soils 5/8"/threaded " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10702 " , " Galmar Resistivity " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10802 " , " driving head 5/8'' " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G10803 " , " driving head 3/4'' " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11075(50M) " , " copper coated tape 30x4/50 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11075(30M) " , " copper coated tape 30x4/30 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11150 " , " copper coated wore d10(50m) " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11301 " , " anti-corrosion conductive paste " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11402 " , " inspection plastic pit " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11404 " , " inspection plastic pit " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11562 " , " clamp enabling connection of wire to tape " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11563 " , " Disconnection clamp wire-wire " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11614 " , " antenna mast clamping " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G11901 " , " equipotential earth bar " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G20015 " , " Galactive 1 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G20016 " , " Galactive 2 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G21101 " , " mast for Galactive - 2000 mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G21103 " , " mast for Galactive - 4000 mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G21104 " , " mast for Galactive - 4700 mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G21105 " , " mast for Galactive - 5700 mm " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GAL 102 " , " SPD " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF106 " , " weld clamp 106 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF107 " , " weld clamp 107 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF108 " , " flint gun " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF109-A1 " , " Crucible cleaner, big " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF109-A2 " , " Crucible cleaner, small " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF109-B " , " Soft brush " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF109-C " , " Steel brush " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF115 " , " weld powder 115g " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF150 " , " weld powder 150g " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF200 " , " weld powder 200g " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF250 " , " weld powder 250g " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" GFF90 " , " weld powder 90g " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB41-4-304304 " , " Mold " " X " " connection 30x4 to 30x4 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB7-4-304 " , " Mold " " I " " connection 30x4 to 30x4 " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BR7-4-142304 " , " Mold " " T " " connection 14,2mm to 30x4 horizontal " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BR7-4-172304 " , " Mold " " T " " connection 17,2mm to 30x4 horizontal " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB1-4-404 " , " Mold " " I " " connection 40x4 to 40x4 vertical " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB7-4-404 " , " Mold " " I " " connection 40x4 to 40x4 horizontal " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB41-4-404404 " , " Mold " " X " " connection 40x4 to 40x4 (not covered) " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BR2-4-142404 " , " Mold " " T " " connection 14,2mm to 40x4 vertical " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BR2-8-142608 " , " Mold " " T " " connection 14,2mm to 60x8 vertical " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB41-4-404506 " , " Mold " " X " " connection 40x4 to 50x6 (not covered) " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100BB6-7-404404 " , " Mold " " T " " connection 40x4 to 40x4 vertical " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" G100CB4-4-404S95 " , " Mold " " T " " connection 40x4 to 95mm2 horizontal " ,,,,,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 " ,, " 0 " ,,, " 0 "
" 2011 " ,,,,,,,,,, " "
, " styczeń " ,,,, " data faktury " , " data płatności " , " kod materiału " , " pozostały koszt " , " opis " , " ilość " , " jedn miar " , " cena jedn " , " wart netto " , " vat " , " wart brutto "
,,,,,,, " g00085 " ,, " erth rod 3/4 " " x1,5m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,, " gff150 " ,, " weld powder 150g " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,,,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
, " luty " ,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 1 " , " xxxxx11 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 2 " , " xxxxx22 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 3 " , " xxxxx33 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 4 " , " xxxxx44 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 5 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 6 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 7 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 8 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 9 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 10 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 11 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 12 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 13 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 14 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 15 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 16 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 17 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 18 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 19 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 20 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 21 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 22 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 23 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 24 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 25 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 26 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 27 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 28 " ,,,,,,,,,,,,
, " marzec " ,,,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 29 " , " xxxxx111 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 30 " , " xxxxx222 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 31 " , " xxxxx333 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 32 " , " xxxxx444 " ,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 33 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 34 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 35 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 36 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 37 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 38 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 39 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 40 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 41 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 42 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 43 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 44 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 45 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 46 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 47 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 48 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 49 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 50 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 51 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 52 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 53 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 54 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 55 " ,,,,,,,,,,,,
,, " GS-AZ-2011- " , " 56 " ,,,,,,,,,,,,
" 2011 "
, " styczeń " , " nr faktury " ,,,, " data faktury " , " data płatności " , " kod materiału " , " opis " , " ilość " , " jedn miar " , " cena jedn " , " wart netto " , " vat " , " wart brutto "
,, " GS-AZ-2011- " , " 1 " ,,,,, " g00085 " , " erth rod 3/4 " " x1,5m, threaded, coat/Cu 0,250mm " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 2 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 3 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 4 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 5 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 6 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 7 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 8 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 9 " ,,,,, " gff200 " , " weld powder 200g " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 10 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 11 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 12 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 13 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 14 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 15 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 16 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 17 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 18 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 19 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 20 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 21 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 22 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 23 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 24 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 25 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 26 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 27 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 28 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 29 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 30 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 31 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
, " luty "
,,, " 1 " ,,,,, " g00085 " , " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 2 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 3 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 4 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 5 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 6 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 7 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 8 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 9 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 10 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 11 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 12 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 13 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 14 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 15 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 16 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 17 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 18 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 19 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 20 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 21 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 22 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 23 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 24 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 25 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 26 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 27 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 28 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 29 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 30 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,,, " 31 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
, " marzec "
,, " GS-AZ-2011- " , " 1 " , " xxxxx1 " , " AZ-XX-YY-005 " ,,, " g00085 " , " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 2 " , " xxxxx2 " ,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 3 " , " xxxxx3 " ,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 4 " , " xxxxx4 " ,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 5 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 6 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 7 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 8 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 9 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 10 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 11 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 12 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 13 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 14 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 15 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 16 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 17 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 18 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 19 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 20 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 21 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 22 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 23 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 24 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 25 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 26 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 27 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 28 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 29 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 30 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "
,, " GS-AZ-2011- " , " 31 " ,,,,,, " ERROR " ,,,, " 0 " , " 0 " , " 0 "


Pobierz plik - link do postu