inwerter 300w.rar

Przetwornice 12-230V

Chciałbym rozpocząć nowy temat, mimo że był wiele razy poruszany na forum. Temat przetwornic 12-220W. Zamierzam w tym temacie umieszczać co jakiś czas nowe schematy przetwornic o mocach od 100W do 624W. Mam zamiar zamieścić też przetwornicę 24-220V o mocy 1250W. Niektóre z tych schematów są przezemnie sprawdzone inne nie. Do niektórych nawet będę mógł się postarać o płytkę, albo nawet zmontowany modół. Załączniki są spakowane RARem w formacnie DJV.

  • inwerter 300w.rar
    • Inwerter 300W.txt
    • inwerter 300w.djvu
    • inwerter 300W PCB.djvu


Pobierz plik - link do postu

inwerter 300w.rar > Inwerter 300W.txt

Jest to schemat Przetwornicy 300W zbudowanej z wykorzystaniem tranzystorow Mosfet. Urz?dzenie jest wyposa?one w ?adowark? i s?u?y g?uwnie do podtrzymywania zasilania w domu, czy domku dzia?kowym w razie czasowgo braku zasilania sieciowego. Mo?na te? tego urzywaae jako przetwornicy do samochodu, albo przyczepy kempingowej.
Uk?ad ma stabilizowawane napi?cie wyjœciowe. Uk?ad automatycznego uruchamiania w razie zaniku pr?du w sieci, zabespieczenie przed przeci??eniem i wskaŸnik roz?adowanej bateri. Ma te? zabezpieczenie przed prze?adowaniem baterii.

Plik jest w formacie DJV spakowanym w RAR.