BCB.rar

Big Problem in Borland C++ Builder 6

Chciałbym zrobić program w tymże środowisku ale jestem bardzo początkujący i nie mam pojecia jak zrobić następujące funkcje. Fukcjce to tylko odejmowanie dodawanie i dzielenie. Chodzi tu działania na polach textowych : pole11/pole9=pole12 pole6+pole7=pole8 pole11+Edit7=pole31 pole23+pole24+pole25+Edit19+edit20+Edit21=Edit25 pole30+pole31-Edit25=pole33 Edit3+Edit4=Edit5 Edit7/Edit6=Edit8 Dodaje tu pliki projektu. Dodatkowo chciaałbym żeby można było całość wydrukować na kartce A4 i można było pliki z tego zapisywac w txt. jeżeli ktoś mi pomoże będę wdzięczny...

 • BCB.rar
  • Project2.obj
  • Project2.tds
  • gwarex.h
  • gwarex.~h
  • gwarex.cpp
  • gwarex.~dfm
  • gwarex.~cpp
  • Project2.cpp
  • Project2.exe
  • gwarex.dfm
  • Project2.res
  • Project2.bpr
  • gwarex.obj


Pobierz plik - link do postu

BCB.rar > gwarex.h

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef gwarexH
#define gwarexH
//---------------------------------------------------------------------------
#include & lt; Classes.hpp & gt;
#include & lt; Controls.hpp & gt;
#include & lt; StdCtrls.hpp & gt;
#include & lt; Forms.hpp & gt;
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published: // IDE-managed Components
TLabel *Label1;
TLabel *Label2;
TLabel *Label3;
TLabel *Label4;
TLabel *Label5;
TLabel *Label6;
TLabel *Label7;
TLabel *Label8;
TLabel *Label9;
TLabel *Label10;
TLabel *Label11;
TLabel *Label12;
TLabel *Label13;
TLabel *Label14;
TLabel *Label15;
TLabel *Label16;
TLabel *Label17;
TLabel *Label18;
TLabel *Label19;
TLabel *Label20;
TLabel *Label21;
TLabel *Label22;
TLabel *Label23;
TLabel *Label24;
TLabel *Label25;
TLabel *Label26;
TLabel *Label27;
TLabel *Label28;
TLabel *Label29;
TLabel *Label30;
TLabel *Label31;
TEdit *pole18;
TLabel *Label32;
TLabel *Label33;
TLabel *Label34;
TLabel *Label35;
TLabel *Label36;
TLabel *Label37;
TEdit *pole21;
TLabel *Label38;
TLabel *Label39;
TLabel *Label40;
TLabel *Label41;
TLabel *Label42;
TLabel *Label43;
TLabel *Label44;
TLabel *Label45;
TLabel *Label46;
TLabel *Label47;
TLabel *Label48;
TLabel *Label49;
TLabel *Label50;
TLabel *Label51;
TLabel *Label52;
TLabel *Label53;
TLabel *Label54;
TLabel *Label55;
TLabel *Label56;
TLabel *Label57;
TLabel *Label58;
TEdit *pole1;
TEdit *pole2;
TEdit *pole3;
TEdit *pole4;
TEdit *pole5;
TEdit *pole6;
TEdit *pole7;
TEdit *pole8;
TEdit *pole9;
TEdit *pole10;
TEdit *pole11;
TEdit *pole12;
TEdit *pole13;
TEdit *pole14;
TEdit *pole15;
TEdit *pole16;
TEdit *pole17;
TEdit *pole19;
TEdit *pole20;
TEdit *pole22;
TEdit *pole23;
TEdit *pole24;
TEdit *pole25;
TEdit *pole26;
TEdit *pole27;
TEdit *pole28;
TEdit *pole30;
TEdit *pole31;
TEdit *pole32;
TEdit *pole33;
TEdit *pole34;
TLabel *Label59;
TLabel *Label60;
TLabel *Label61;
TLabel *Label62;
TLabel *Label63;
TLabel *Label64;
TLabel *Label65;
TLabel *Label66;
TLabel *Label67;
TLabel *Label68;
TLabel *Label69;
TLabel *Label70;
TLabel *Label71;
TLabel *Label72;
TLabel *Label73;
TLabel *Label74;
TLabel *Label75;
TLabel *Label76;
TLabel *Label77;
TLabel *Label78;
TLabel *Label79;
TLabel *Label80;
TLabel *Label81;
TLabel *Label82;
TLabel *Label83;
TLabel *Label84;
TLabel *Label85;
TLabel *Label86;
TEdit *Edit1;
TEdit *Edit2;
TEdit *Edit3;
TEdit *Edit4;
TEdit *Edit5;
TEdit *Edit6;
TEdit *Edit7;
TEdit *Edit8;
TEdit *Edit9;
TEdit *Edit10;
TEdit *Edit11;
TEdit *Edit12;
TEdit *Edit13;
TEdit *Edit14;
TEdit *Edit15;
TEdit *Edit16;
TEdit *Edit17;
TLabel *Label87;
TEdit *Edit18;
TLabel *Label88;
TLabel *Label89;
TLabel *Label90;
TLabel *Label91;
TEdit *Edit19;
TEdit *Edit20;
TEdit *Edit21;
TLabel *Label92;
TLabel *Label93;
TLabel *Label94;
TLabel *Label95;
TLabel *Label96;
TLabel *Label97;
TEdit *Edit22;
TEdit *Edit23;
TEdit *Edit24;
TLabel *Label99;
TLabel *Label100;
TLabel *Label101;
TLabel *Label102;
TEdit *Edit25;
TEdit *Edit26;
TLabel *Label104;
TEdit *Edit28;
TLabel *Label105;
TEdit *Edit29;
TLabel *Label98;
private: // User declarations
public: // User declarations
__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif


BCB.rar > gwarex.cpp

//---------------------------------------------------------------------------

#include & lt; vcl.h & gt;
#pragma hdrstop

#include " gwarex.h "
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource " *.dfm "
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------


BCB.rar > Project2.cpp

//---------------------------------------------------------------------------

#include & lt; vcl.h & gt;
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
USEFORM( " gwarex.cpp " , Form1);
//---------------------------------------------------------------------------
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
try
{
Application- & gt; Initialize();
Application- & gt; CreateForm(__classid(TForm1), & Form1);
Application- & gt; Run();
}
catch (Exception & exception)
{
Application- & gt; ShowException( & exception);
}
catch (...)
{
try
{
throw Exception( " " );
}
catch (Exception & exception)
{
Application- & gt; ShowException( & exception);
}
}
return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------