Sprawdzenie elektryczne wspomagania kierownicy TRW.doc

Re: Pompa wspomagania TRW- Faulty

macie tu sposób weryfikacji kodów usterek


Sprawdzenie elektryczne wspomagania kierownicy TRW

Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz
wyposażenie



multimetr, np. -V.A.G 1526B-



pomocniczy zestaw pomiarowy, np. -V.A.G 1594C-

Warunki sprawdzania



Bezpieczniki według schematu elektrycznego w porządku.



Napięcie akumulatora co najmniej 11,5 V

Przebieg pracy



Wymontować przedni lewy wkład nadkola HYPERLINK
" vw-wi://ctrl:ext-dok=IDAMBL0D " -> Nadwozie - zamontowanie
HYPERLINK " vw-wi://ctrl:ext-rl=IDAKBL0D " -> Gr.napraw66 .

   



Zespół pompy hydraulicznej TRW



Odłączyć wtyki -1- i -2-.

3 - 

Wtyk czujnika skrętu kierownicy -G250- pozostaje podłączony.





Rozkład końcówek:

Wtyk -1-:

1 - 

Magistrala CAN low

2 - 

Magistrala CAN high

3 - 

Na razie wolny

4 - 

Zacisk 15

Wtyk -2-:

1 - 

Zacisk 30

2 - 

Masa



Włączyć zapłon.



Miernikiem z odpowiednimi końcówkami pomiarowymi z pomocniczego
zestawu pomiarowego wykonać następujące pomiary:

Pomiar napięć:





Wtyk -1-

Pomiędzy końcówkami: Wartość zadana:

4 i masa W przybliżeniu napięcie akumulatora



   



Wtyk -2-

Pomiędzy końcówkami: Wartość zadana:

1 i 2 W przybliżeniu napięcie akumulatora

1 i masa W przybliżeniu napięcie akumulatora





Wyłączyć zapłon.

Pomiar oporności:

   



Wtyk -1-

Pomiędzy końcówkami: Wartość zadana:

4 i masa ? ?



   



Wtyk -2-

Pomiędzy końcówkami: Wartość zadana:

1 i masa ? ?

2 i masa ok. 0 ?

1 i 2 ok. 60 ?



Jeżeli nie uzyskano wartości zadanych:



przewody sprawdzić na podstawie schematu elektrycznego HYPERLINK
" vw-wi://ctrl:ext-slp=IDAHML0D " -> Schematy elektryczne i Położenie
elementów .

   



Tabela kodów sterownika wspomagania kierownicy -J500-

  Ostrożnie!

Przekodowanie sterownika wspomagania kierownicy zgodnie z życzeniem
klienta jest możliwe tylko na podstawie tabeli kodów. Nie wolno
kodować sterownika w inny sposób.

  Wskazówka

Symbol PR (masa przedniej osi i silnika) należy odczytać z tabliczki
identyfikacyjnej. Tabliczka identyfikacyjna jest naklejona na podłodze
bagażnika (z tyłu po lewej stronie) oraz w Książce obsługi.

   



Tabela kodów (do 04/2001)



Numery PR amortyzatory Dopuszczalny kod 1)

J06, J07, J08, J13, J14, J15, J20, J21, J22 00110

00130

00160  

J01, J02, J03, J04, J05, J09, J10, J11, J12, J16, J17, J18, J19, J23,
J24, J25, J26 00140

00150

00160



1) można wybrać jeden z podanych kodów, zgodnie z życzeniem klienta



   



Tabela kodów (od 05/2001)



Symbol PR

amortyzatory + wspomaganie kierownicy + poduszki bezpieczeństwa
Dopuszczalny kod

bez poduszek bezpieczeństwa z poduszką bezpieczeństwa  

L05 (L06, L07, L08, L19, L20, L21, L32, L33) + 1N2 + 4UC (4UE, 4UF)  
10110  

L09 (L11, L12, L13, L14, L26, L35) + 1N2 + 4UC (4UE, 4UF)   10120  

L01 (L02, L03, L04, L15, L16, L17, L18) + 1N2 + 4UC (4UE, 4UF)   10140
 

1N5 + 4UC (4UE, 4UF)   10160  

L05 (L06, L07, L08, L19, L20, L21, L32, L33) + 1N2 + 4UA 00110    

L09 (L11, L12, L13, L14, L26, L35) + 1N2 + 4UA 00120    

L01 (L02, L03, L04, L15, L16, L17, L18) + 1N2 + 4UA 00140    

1N5 + 4UA 00160    



Przegląd grup wartości pomiarowych



Blok wartości pomiarowych 001



       

  Odczyt bloku wartości pomiarowych 1 -> Informacja na wyświetlaczu:

  12,3 V 0,0 A 27 °C Wyłączony  

          silnik pompy



Wyłączony



włączony



        temperatura sterownika wspomagania kierownicy

      prąd zasilania pompy

    Napięcie na zacisku 30

   



   



Blok wartości pomiarowych 002



       

  Odczyt bloku wartości pomiarowych 2 -> Informacja na wyświetlaczu:

  0,0°/s 0 obr./min. 0 obr./min. 0,0 A  

          prąd zasilania pompy

        rzeczywista prędkość obrotowa pompy

      zadana prędkość obrotowa pompy

    prędkość kątowa obracania kierownicy, mierzona przez czujnik
skrętu kierownicy

   



   



Blok wartości pomiarowych 003



       

  Odczyt bloku wartości pomiarowych 3 -> Informacja na wyświetlaczu:

  0 km/h 0 obr./min. Wyłączony tak  

          czujnik skrętu kierownicy -G250-



tak



nie



        silnik pompy



Wyłączony



włączony



      prędkość obrotowa silnika samochodu

    Prędkość jazdy

   



   



Blok wartości pomiarowych 004



       

  Odczyt bloku wartości pomiarowych 4 -> Informacja na wyświetlaczu:

  0 h 2 prawidłowe 12,1 V  

          Napięcie na zacisku 15

        napięcie odniesienia czujnika skrętu kierownicy



za małe



prawidłowe



za duże



      licznik włączeń wspomagania kierownicy

    czas pracy wspomagania kierownicy w godzinach

   



   



Znaczenie kodów



Kod Znaczenie

00110 normalne wspomaganie dla >>ciężkich samochodów<<  

101101) normalne wspomaganie dla >>ciężkich samochodów<<

00120 sportowy układ kierowniczy RS

101201) sportowy układ kierowniczy RS

00130 komfort - silniejsze wspomaganie podczas jazdy z małą
prędkością (np. parkowanie) dla >>ciężkich samochodów<< (dotąd
nie stosowane)

101301) komfort - silniejsze wspomaganie podczas jazdy z małą
prędkością (np. parkowanie) dla >>ciężkich samochodów<< (dotąd
nie stosowane)

00140 normalne wspomaganie dla >>lekkich samochodów<<

101401) normalne wspomaganie dla >>lekkich samochodów<<

00150 komfort - silniejsze wspomaganie podczas jazdy z małą
prędkością (np. parkowanie) dla >>lekkich samochodów<< (dotąd nie
stosowane)

101501) komfort - silniejsze wspomaganie podczas jazdy z małą
prędkością (np. parkowanie) dla >>lekkich samochodów<< (dotąd nie
stosowane)

00160 handicap - silniejsze wspomaganie dla samochodów,
przeznaczonych dla inwalidów

101601) handicap - silniejsze wspomaganie dla samochodów,
przeznaczonych dla inwalidów  



1) tych kodów nie można wpisać w przypadku starszych wersji
oporgramowania sterownika



   



Na wyświetlaczu jest wyświetlany kod sterownika, (np. 00110).



Nacisnąć przycisk ->.

  6Q0423156 wspomaganie kierownicy 0001 - &amp; gt;

Kod 00110 WSC XXXXX





Informacja na wyświetlaczu:



Wybrać funkcję 06,,Zakończenie pracy" i potwierdzić przyciskiem
Q.

  Test układów samochodu HELP

Wybrać funkcję XX





  Wskazówka

?  Poniżej zostały wymienione wszystkie błędy, które mogą
zostać pokazane na wyświetlaczu - V.A.G 1552-, uporządkowane według
pięciocyfrowego kodu.



?  Kodu SAE oraz indeksu błędu (np. 136), podanych z prawej strony
kodu błędu, nie należy brać pod uwagę.



?  Przed wymianą części podejrzewanych o niesprawność trzeba
sprawdzić na podstawie schematu elektrycznego wszystkie przewody i
złącza do tych elementów oraz połączenia z masą.



?  Po naprawie należy zawsze testerem -V.A.G 1552- ponownie
odczytać i skasować pamięć błędów.



?  W pamięci błędów zapamiętane są wszystkie błędy statyczne
i sporadyczne. Błąd rozpoznawany jest jako statyczny, gdy istnieje co
najmniej 2 sekundy. Jeśli następnie błąd przestaje istnieć,
zapamiętywany jest jako sporadyczny (krótkotrwały). Na wyświetlaczu,
z prawej strony pojawia się ,,/SP".



?  Po włączeniu zapłonu stan wszystkich istniejących błędów
jest ustawiany jako &quot; sporadyczny &quot; i dopiero, gdy po sprawdzeniu błędy
te nadal istnieją, zapamiętywane są jako statyczne.



?  Jeśli błąd sporadyczny nie występuje już w ciągu 50 cykli
jazdy (zapłon włączony co najmniej 5 minut, prędkość jazdy &amp; gt; 30
km/h), zostanie samoczynnie skasowany.



Informacja na - V.A.G 1552- Możliwa przyczyna błędu Możliwe skutki
Usuwanie błędu

00566   ? 

uszkodzony zespół pompy hydraulicznej



błąd zacisku 30



wspomaganie kierownicy nie działa



ocenić blok wartości pomiarowych, grupa 001 pole 1 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAG234E &quot; -> Rozdział



wymienić zespół pompy hydraulicznej



sprawdzanie elektryczne HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAM434E &quot;
-> Rozdział .



praca wspomagania kierownicy Niewiarygodny sygnał



   



00816   ? 

zwarcie do masy w przewodach pomiędzy czujnikiem skrętu kierownicy a
sterownikiem



uszkodzony czujnik skrętu kierownicy



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



lampka kontrolna wspomagania kierownicy -K92- świeci



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 002 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAX034E &quot; -> Rozdział



Sprawdzić złącze HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-slp=IDAZZ34E &quot;
-> Schematy elektryczne i Położenie elementów



Wymienić czujnik

4

6

?

?

?

?

R

kd

V

X

`

b

?

?

?

?

?

?

V

?

V

X

Z

`

?

?

?

kd

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

kdk

w

kd?

w

w

w

?

czujnik skrętu kierownicy -G250- Zwarcie do masy



   



00816   ? 

zwarcie do plusa w przewodach pomiędzy czujnikiem skrętu kierownicy a
sterownikiem



Przerwa przewodu



uszkodzony czujnik skrętu kierownicy



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



lampka kontrolna wspomagania kierownicy -K92- świeci



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 002 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDA5IBDD &quot; -> Rozdział



Sprawdzić złącze HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-slp=IDAGJBDD &quot;
-> Schematy elektryczne i Położenie elementów



Wymienić czujnik



czujnik skrętu kierownicy -G250- Przerwa lub zwarcie do plusa



   



00816   ? 

uszkodzony czujnik skrętu kierownicy



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



lampka kontrolna wspomagania kierownicy -K92- świeci



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 002 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAKLBDD &quot; -> Rozdział



Wymienić czujnik



czujnik skrętu kierownicy -G250- Uszkodzenie



   



00817   ? 

zbyt wysoka temperatura układu hydraulicznego



trudniej obracać kierownicę



wspomaganie kierownicy nie działa



pozostawić układ do ostygnięcia



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 001 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAONBDD &quot; -> Rozdział



zabezpieczenie termiczne układu wspomagania  



   



01288   ? 

alternator nie reguluje napięcia



akumulator rozładowany lub przeładowany



trudniej obracać kierownicę



wspomaganie kierownicy nie działa



lampka kontrolna wspomagania kierownicy -K92- świeci



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 001 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDARPBDD &quot; -> Rozdział



sprawdzić akumulator HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDAYPBDD &quot;
-> Układ elektryczny HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDA0PBDD &quot;
-> Gr.napraw27 .



Sprawdzić alternator HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDAFYBDD &quot;
-> Układ elektryczny HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDAHYBDD &quot;
-> Gr.napraw27 .



Sprawdzić przewody i złącza na podstawie schematu elektrycznego
HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-slp=IDAPYBDD &quot; -> Schematy elektryczne i
Położenie elementów .



zacisk 30 wspomagania kierownicy Sygnał za silny





Sygnał za słaby





 



01289   ? 

Niepewny styk



trudniej obracać kierownicę



wspomaganie kierownicy nie działa



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 004 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAQ0BDD &quot; -> Rozdział



Sprawdzić złącze HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-slp=IDAX0BDD &quot;
-> Schematy elektryczne i Położenie elementów



zacisk 15 wspomagania kierownicy Sygnał za słaby



   



01290   ? 

zwarcie do plusa w przewodach pomiędzy czujnikiem skrętu kierownicy a
sterownikiem



Uszkodzony czujnik



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 004 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAU2BDD &quot; -> Rozdział



Sprawdzić złącze HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-slp=IDA12BDD &quot;
-> Schematy elektryczne i Położenie elementów



Wymienić czujnik



napięcie odniesienia wspomagania kierownicy Zwarcie do plusa



   



01290   ? 

zwarcie do masy w przewodach pomiędzy czujnikiem skrętu kierownicy a
sterownikiem



Uszkodzony czujnik



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



odczytać blok wartości pomiarowych, grupa 004 HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDA14BDD &quot; -> Rozdział



Sprawdzić złącze HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-slp=IDAC5BDD &quot;
-> Schematy elektryczne i Położenie elementów



Wymienić czujnik



napięcie odniesienia wspomagania kierownicy Zwarcie do masy



   



01309   ? 

uszkodzony sterownik wspomagania kierownicy



trudniej obracać kierownicę



wspomaganie kierownicy nie działa



wymienić zespół pompy hydraulicznej



Sterownik wspomagania kierownicy -J500- Uszkodzenie



   



01312   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



uszkodzony jeden z przyłączonych sterowników



wspomaganie kierownicy nie działa



trudniej obracać kierownicę



Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDA5KZEE &quot;
-> Rozdział .



Magistrala układu napędowego Uszkodzenie



   



01314   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



Uszkodzony sterownik silnika



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym lub nie pracuje



nieco trudniej obracać kierownicę



Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDA5MZEE &quot;
-> Rozdział .



odczytać pamięć błędów sterownika silnika HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDAHNZEE &quot; -> Silnik, układ wtrysku HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDAJNZEE &quot; -> Gr.napraw01



Sterownik silnika Brak komunikacji



   



01314   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



Uszkodzony sterownik silnika



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym lub nie pracuje



nieco trudniej obracać kierownicę



Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAIPZEE &quot;
-> Rozdział .



odczytać pamięć błędów sterownika silnika HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDAQPZEE &quot; -> Silnik, układ wtrysku HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDASPZEE &quot; -> Gr.napraw01



Sterownik silnika odczytać pamięć błędów



   



01317   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



Uszkodzony zestaw wskaźników



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



lampka kontrolna wspomagania kierownicy -K92- świeci



Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAZBCDD &quot;
-> Rozdział .



odczytać pamięć błędów zestawu wskaźników HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDABCCDD &quot; -> Układ elektryczny HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDADCCDD &quot; -> Gr.napraw90 .



Sterownik zestawu wskaźników -J285 Brak komunikacji



   



01317   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



Uszkodzony zestaw wskaźników



wspomaganie kierownicy pracuje w trybie awaryjnym



nieco trudniej obracać kierownicę



Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDADECDD &quot;
-> Rozdział .



odczytać pamięć błędów zestawu wskaźników HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDALECDD &quot; -> Układ elektryczny HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDANECDD &quot; -> Gr.napraw90



Sterownik zestawu wskaźników -J285 odczytać pamięć błędów



   



01321   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



Uszkodzony sterownik poduszek bezpieczeństwa

  - 

Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAJGCDD &quot;
-> Rozdział .



odczytać pamięć błędów sterownika poduszek bezpieczeństwa
HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDARGCDD &quot; -> Nadwozie -
zamontowanie HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDATGCDD &quot;
-> Gr.napraw01



Sterownik poduszek bezpieczeństwa -J234- Brak komunikacji



   



01321   ? 

uszkodzone przewody magistrali danych



Uszkodzony sterownik poduszek bezpieczeństwa

  - 

Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDASICDD &quot;
-> Rozdział .



odczytać pamięć błędów sterownika poduszek bezpieczeństwa
HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDA0ICDD &quot; -> Nadwozie -
zamontowanie HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDA2ICDD &quot;
-> Gr.napraw01



Sterownik poduszek bezpieczeństwa -J234- odczytać pamięć błędów



   



01656   ? 

sterownik poduszek bezpieczeństwa -J234 - wyzwolił poduszki



Wykonana diagnoza elementów wykonawczych sterownika poduszek
bezpieczeństwa -J234-



wspomaganie kierownicy nie działa



Skasować pamięć błędów HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDADLCDD &quot;
-> Rozdział



sygnał zderzenia





 





01656   ? 

sygnał zderzenia ze sterownika poduszek bezpieczeństwa - J234-
nieprawidłowy



uszkodzone przewody magistrali danych



sterowniki na magistrali danych źle zakodowane



wspomaganie kierownicy nie działa



Skasować pamięć błędów HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDA5MCDD &quot;
-> Rozdział



Sprawdzić magistralę danych HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:IDREF=IDAGNCDD &quot;
-> Rozdział .



Sprawdzić sygnał zderzenia HYPERLINK &quot; vw-wi://ctrl:ext-dok=IDAONCDD &quot;
-> Nadwozie - zamontowanie HYPERLINK
&quot; vw-wi://ctrl:ext-rl=IDAQNCDD &quot; -> Gr.napraw01 .



sygnał zderzenia Niewiarygodny sygnał



   





   


Pobierz plik - link do postu
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo