LG_DTV_v3.15.zip

LG 37LH3000 i odblokowanie USB serwis

Dla potrzebujących

  • LG_DTV_v3.15.zip
    • V3.15.00_EU_ALL_0.1.50.97_flash.epk
    • Aktualizacja.txt


Pobierz plik - link do postu

LG_DTV_v3.15.zip > Aktualizacja.txt

Szanowni Pa?stwo,

Dost?pna jest aktualizacja oprogramowania dla telewizorów LCD


32LF2500 37LF2500 42LF2500

19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000 42LH2000
32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000
32LH4000 37LH4000 42LH4000 47LH4000
32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000
32LH7000 37LH7000 42LH7000 47LH7000

19LU4000 22LU4000 26LU4000
19LU5000 22LU5000 26LU5000

Uwaga!!!
U?ytkownik dokonuje aktualizacji na w?asne ryzyko, ewentualne uszkodzenia powsta?e w skutek nieprawid?owej aktualizacji nie podlegaj? gwarancji.

Proces aktualizacji powoduje przywrócenie do stanu fabrycznego wszystkich ustawie? telewizora oraz listy kana?ów.

Aktualizacja przebiega za pomoc? pami?ci flash USB (pendrive) w formacie FAT32.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania telewizora.
1. Pobierz plik LG_DTV.zip
2. Rozpakuj archiwum.
3. Skopiuj katalog LG_DTV na pami?ae USB.
4. Wy??cz telewizor do stanu czuwania
5. Umieœae pami?ae USB w gnieŸdzie USB telewizora.
6. W??cz telewizor, proces aktualizacji rozpocznie si? automatycznie.
W przypadku gdy wersja oprogramowania w telewizorze jest taka proces nie rozpocznie si?.
7. PotwierdŸ ch?ae aktualizacji. Proces trwa ok. 2 minut.
W tym czasie nie wolno wyci?gn?ae pami?ci USB, nie wolno wy??czaae telewizora z sieci, nie wolno wciskaae klawisza na pilocie i klawiaturze lokalnej !!!
8. Po zaktualizowaniu oprogramowania telewizor w??czyae si? automatycznie. Po w??czeniu telewizora nale?y wybraae j?zyk oraz lokalizacj? W DOMU.
Telewizor przeprowadzi automatycznie proces instalacji.

W razie pyta? prosimy o kontakt z Infolini? Serwisow?
0801 54 54 54*

022 454 54 54 **

* Infolinia ulgowa, koszt po??czenia za 1 impuls wed?ug taryfy operatora.
** Infolinia p?atna, op?ata jak za po??czenie do sieci telefonii stacjonarnej.