karta czasu pracy.zip

Excel - obliczanie nadgodzin

Witam W załączeniu mam przykładową kartę czasu pracy, w której zaznaczyłem na czerwono godziny - czy w komórkach tych dałoby się zastosować odpowiednie formuły, by program automatycznie zliczał godziny ogółem, godziny zasadnicze, nadgodziny, nocki itp. ? Godziny "od" "do" będą wpisywane ręcznie. Za soboty płacimy dodatek 50%, chyba że godziny te wypadają w porze nocnej to wtedy płacimy 100%. Dobrze by było jak te formuły miały charakter stały, uwzględniając np. zmianę dnia w tygodniu (ponieważ inaczej rozlicza się godziny w dzień roboczy, a inaczej w święto). Jak by ktoś chciał nad tym pokombinować, to będę wdzięczny za pomoc.

  • karta czasu pracy.zip
    • karta czasu pracy.xls


Pobierz plik - link do postu

karta czasu pracy.zip > karta czasu pracy.xls

,,,,,,, " Dni przepr.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " U. wyp.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " U. okol.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " U. opiek.: " ,, " dni rob. "
, " Pora nocna: od 21.00 do 5.00 " ,,,,,, " Chor. pr.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " Zas. chor.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " Zas. opiek.: " ,, " dni rob. "
, " KARTA CZASU PRACY NA MIESIĄC VIII/2012 " ,,,,,, " Św. reh.: " ,, " dni rob. "
, " Pan: Śmietana Zenon " ,,,,,, " Zas. ojc./mac.: " ,, " dni rob. "
, " Nazwisko i imię " ,,,,,, " U. bezp.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " N.N.: " ,, " dni rob. "
,,,,,,, " N.U.: " ,, " dni rob. "
, " Stawka osobistego zaszeregowania: " ,,,, " 20 " ,, " Razem: " ,, " dni rob. "
" Lp. " , " Dzień tygodnia " , " Godziny pracy " ,, " Godziny pracy ogółem " , " Wynagrodzenie " ,,,,
,,,,, " Godziny Zasadnicze " , " Za nadgodziny " ,,, " Dodatek nocny 20%
(1500,00 zł. : 176h.)
"
,, " od " , " do " ,,, " Normalne " , " Dodatek 50% " , " Dodatek 100% " ,
" 1 " , " Środa " , " 7 " , " 15 " , " 8 " , " 8 " ,,,,
" 2 " , " Czwartek " , " 7 " , " 15 " , " 8 " , " 8 " ,,,,
" 3 " , " Piątek " , " 7 " , " 16 " , " 8 " , " 8 " , " 1 " , " 1 " ,,
" 4 " , " Sobota " , " 7 " , " 13 " , " 6 " ,, " 6 " , " 6 " ,,
" 5 " , " Niedziela " ,,,,,,,,
" 6 " , " Poniedziałek " , " 18 " , " 3 " , " 9 " , " 8 " , " 1 " ,, " 1 " , " 6 "
" 7 " , " Wtorek " , " 18 " , " 6 " , " 12 " , " 8 " , " 4 " ,, " 4 " , " 8 "
" 8 " , " Środa " , " 18 " , " 6 " , " 12 " , " 8 " , " 4 " ,, " 4 " , " 8 "
" 9 " , " Czwartek " , " 18 " , " 6 " , " 12 " , " 8 " , " 4 " ,, " 4 " , " 8 "
" 10 " , " Piątek " , " 18 " , " 6 " , " 12 " , " 8 " , " 4 " ,, " 4 " , " 8 "
" 11 " , " Sobota " , " 18 " , " 6 " , " 12 " ,, " 12 " , " 3 " , " 9 " , " 8 "
" 12 " , " Niedziela " ,,,,,,,,
" 13 " , " Poniedziałek " , " 7 " , " 15 " , " 8 " , " 8 " ,,,,
" 14 " , " Wtorek " , " 7 " , " 15 " , " 8 " , " 8 " ,,,,
" 15 " , " Środa " , " 7 " , " 15 " , " 8 " ,, " 8 " ,, " 8 " ,
" 16 " , " Czwartek " ,,,,,,,,
" 17 " , " Piątek " ,,,,,,,,
" 18 " , " Sobota " ,,,,,,,,
" 19 " , " Niedziela " ,,,,,,,,
" 20 " , " Poniedziałek " ,,,,,,,,
" 21 " , " Wtorek " ,,,,,,,,
" 22 " , " Środa " ,,,,,,,,
" 23 " , " Czwartek " ,,,,,,,,
" 24 " , " Piątek " ,,,,,,,,
" 25 " , " Sobota " ,,,,,,,,
" 26 " , " Niedziela " ,,,,,,,,
" 27 " , " Poniedziałek " ,,,,,,,,
" 28 " , " Wtorek " ,,,,,,,,
" 29 " , " Środa " ,,,,,,,,
" 30 " , " Czwartek " ,,,,,,,,
" 31 " , " Piątek " ,,,,,,,,
, " Razem godziny " ,,, " 123 " , " 80 " , " 44 " , " 10 " , " 34 " , " 46 "
, " Stawka w zł " ,,,, " 20 " , " 20 " , " 10 " , " 20 " , " 1.70000122070312 "
, " Wartość w zł " ,,,, " 1600 " , " 880 " , " 100 " , " 680 " , " 78.2 "
, " Ogółem wartość w zł " ,,,,, " 1660 " ,,,
, " Razem wynagrodzenie w zł " ,,,, " 3338.2 " ,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,