logi.rar

poważna infekcja komputera. prośba o sprawdzenie.

Witam. W menadżerze zadań windows pojawiło mi się bardzo dużo dziwnych procesów w którym na przemian jeden zjada 75% procesów CPU. Praca na komputerze jest bardzo utrudniona. Wysyłam logi w załączniku oraz printscrena. http://obrazki.elektroda.pl/5202920800_1355344631_thumb.jpg

  • logi.rar
    • AdwCleaner[S1].txt
    • TDSSKiller.txt
    • OTL.Txt
    • mbam-log-2012-12-12 (22-48-35).txt


Pobierz plik - link do postu

logi.rar > AdwCleaner[S1].txt

# AdwCleaner v2.100 - Log utworzony 12/12/2012 o 22:51:18
# Aktualizacja 09/12/2012 przez Xplode
# System operacyjny : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# Uzytkownik : galandir - GALANDIR74
# Tryb uruchomienia : Normalny
# Sciezka : C:\Users\galandir\Downloads\adwcleaner.exe
# Opcja [Usun]

***** [Uslugi] *****


***** [Pliki / Foldery] *****

Folder Usunieto : C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar
Folder Usunieto : C:\ProgramData\Babylon
Folder Usunieto : C:\ProgramData\IBUpdaterService
Folder Usunieto : C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Babylon
Folder Usunieto : C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Claro
Plik Usunieto : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml
Plik Usunieto : C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c8n1l9sj.default\searchplugins\mngr.xml

***** [Rejestr] *****

Klucz Usunieto : HKCU\Software\DataMngr
Klucz Usunieto : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49DD-99D7-DC866BE87DBC}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9E131A93-EED7-4BEB-B015-A0ADB30B5646}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Softonic
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4FC7-90CC-5EA0ABBE9EB8}
Klucz Usunieto : HKLM\Software\Babylon
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\DTToolbar.ToolBandObj
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\DTToolbar.ToolBandObj.1
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz Usunieto : HKLM\Software\DataMngr
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Klucz Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Wartosc Usunieto : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]
Wartosc Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]
Wartosc Usunieto : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]

***** [Przegladarki Internetowe] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

Podmieniono : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=HP_clro & mntrId=fea9852300000000000000304f29c574 -- & gt; hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v17.0.1 (pl)

Nazwa profilu : default
Plik : C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c8n1l9sj.default\prefs.js

C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c8n1l9sj.default\user.js ... Usunieto !

Usunieto : user_pref( " avg.install.userHPSettings " , " hxxp://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=[...]
Usunieto : user_pref( " avg.install.userSPSettings " , " Claro Search " );
Usunieto : user_pref( " browser.search.defaultenginename " , " Claro Search " );
Usunieto : user_pref( " browser.search.order.1 " , " Claro Search " );
Usunieto : user_pref( " browser.startup.homepage " , " hxxp://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=HP[...]
Usunieto : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.newTab " , true);
Usunieto : user_pref( " extensions.BabylonToolbar_i.newTabUrl " , " hxxp://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=471[...]
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.admin " , false);
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.aflt " , " babsst " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.appId " , " {C3110516-8EFC-49D6-8B72-69354F332062} " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.dfltLng " , " en " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.excTlbr " , false);
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.id " , " fea9852300000000000000304f29c574 " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.instlDay " , " 15668 " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.instlRef " , " sst " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.prdct " , " claro " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.prtnrId " , " claro " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.tlbrId " , " irhnew " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.tlbrSrchUrl " , " " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.vrsn " , " 1.8.3.10 " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro.vrsni " , " 1.8.3.10 " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro_i.smplGrp " , " none " );
Usunieto : user_pref( " extensions.claro_i.vrsnTs " , " 1.8.3.1012:45:47 " );
Usunieto : user_pref( " keyword.URL " , " hxxp://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=KW_clro & mntrId=[...]

-\\ Opera v12.11.1661.0

Plik : C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] Plik w porzadku.

*************************

AdwCleaner[S1].txt - [5209 octets] - [12/12/2012 22:51:18]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [5269 octets] ##########


logi.rar > TDSSKiller.txt

22:55:16.0241 4276 TDSS rootkit removing tool 2.8.15.0 Oct 31 2012 21:47:35
22:55:16.0896 4276 ============================================================
22:55:16.0896 4276 Current date / time: 2012/12/12 22:55:16.0896
22:55:16.0896 4276 SystemInfo:
22:55:16.0896 4276
22:55:16.0896 4276 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
22:55:16.0896 4276 Product type: Workstation
22:55:16.0896 4276 ComputerName: GALANDIR74
22:55:16.0896 4276 UserName: galandir
22:55:16.0896 4276 Windows directory: C:\Windows
22:55:16.0896 4276 System windows directory: C:\Windows
22:55:16.0896 4276 Running under WOW64
22:55:16.0896 4276 Processor architecture: Intel x64
22:55:16.0896 4276 Number of processors: 4
22:55:16.0896 4276 Page size: 0x1000
22:55:16.0896 4276 Boot type: Normal boot
22:55:16.0896 4276 ============================================================
22:55:19.0823 4276 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x7470C06000 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xED81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000040
22:55:19.0823 4276 Drive \Device\Harddisk1\DR1 - Size: 0x25433D6000 (149.05 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x4C01, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000040
22:55:19.0839 4276 Drive \Device\Harddisk2\DR2 - Size: 0x4A85D56000 (298.09 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x9801, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000040
22:55:19.0841 4276 ============================================================
22:55:19.0841 4276 \Device\Harddisk0\DR0:
22:55:19.0841 4276 MBR partitions:
22:55:19.0841 4276 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0xC35298D
22:55:19.0841 4276 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0xC353800, BlocksNum 0x2E031800
22:55:19.0841 4276 \Device\Harddisk1\DR1:
22:55:19.0841 4276 MBR partitions:
22:55:19.0841 4276 \Device\Harddisk1\DR1\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x12A18800
22:55:19.0841 4276 \Device\Harddisk2\DR2:
22:55:19.0842 4276 MBR partitions:
22:55:19.0842 4276 \Device\Harddisk2\DR2\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x2542D800
22:55:19.0842 4276 ============================================================
22:55:19.0974 4276 C: & lt; - & gt; \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
22:55:19.0974 4276 D: & lt; - & gt; \Device\Harddisk1\DR1\Partition1
22:55:19.0992 4276 E: & lt; - & gt; \Device\Harddisk2\DR2\Partition1
22:55:20.0023 4276 F: & lt; - & gt; \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
22:55:20.0023 4276 ============================================================
22:55:20.0023 4276 Initialize success
22:55:20.0023 4276 ============================================================
22:55:31.0008 2576 ============================================================
22:55:31.0008 2576 Scan started
22:55:31.0008 2576 Mode: Manual;
22:55:31.0008 2576 ============================================================
22:55:33.0787 2576 ================ Scan system memory ========================
22:55:33.0787 2576 System memory - ok
22:55:33.0787 2576 ================ Scan services =============================
22:55:33.0927 2576 [ A87D604AEA360176311474C87A63BB88 ] 1394ohci C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
22:55:33.0941 2576 1394ohci - ok
22:55:34.0005 2576 [ D81D9E70B8A6DD14D42D7B4EFA65D5F2 ] ACPI C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
22:55:34.0008 2576 ACPI - ok
22:55:34.0021 2576 [ 99F8E788246D495CE3794D7E7821D2CA ] AcpiPmi C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
22:55:34.0022 2576 AcpiPmi - ok
22:55:34.0113 2576 [ 95CE557D16A75606CCC2D7F3B0B0BCCB ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
22:55:34.0117 2576 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok
22:55:34.0143 2576 [ 2F6B34B83843F0C5118B63AC634F5BF4 ] adp94xx C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys
22:55:34.0147 2576 adp94xx - ok
22:55:34.0161 2576 [ 597F78224EE9224EA1A13D6350CED962 ] adpahci C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys
22:55:34.0164 2576 adpahci - ok
22:55:34.0179 2576 [ E109549C90F62FB570B9540C4B148E54 ] adpu320 C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys
22:55:34.0181 2576 adpu320 - ok
22:55:34.0210 2576 [ 4B78B431F225FD8624C5655CB1DE7B61 ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll
22:55:34.0211 2576 AeLookupSvc - ok
22:55:34.0273 2576 [ D5B031C308A409A0A576BFF4CF083D30 ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
22:55:34.0278 2576 AFD - ok
22:55:34.0301 2576 [ 608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 ] agp440 C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
22:55:34.0302 2576 agp440 - ok
22:55:34.0309 2576 [ 3290D6946B5E30E70414990574883DDB ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe
22:55:34.0310 2576 ALG - ok
22:55:34.0326 2576 [ 5812713A477A3AD7363C7438CA2EE038 ] aliide C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
22:55:34.0327 2576 aliide - ok
22:55:34.0337 2576 [ 1FF8B4431C353CE385C875F194924C0C ] amdide C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
22:55:34.0338 2576 amdide - ok
22:55:34.0340 2576 [ 7024F087CFF1833A806193EF9D22CDA9 ] AmdK8 C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys
22:55:34.0341 2576 AmdK8 - ok
22:55:34.0344 2576 [ 1E56388B3FE0D031C44144EB8C4D6217 ] AmdPPM C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys
22:55:34.0344 2576 AmdPPM - ok
22:55:34.0363 2576 [ D4121AE6D0C0E7E13AA221AA57EF2D49 ] amdsata C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
22:55:34.0366 2576 amdsata - ok
22:55:34.0375 2576 [ F67F933E79241ED32FF46A4F29B5120B ] amdsbs C:\Windows\system32\drivers\amdsbs.sys
22:55:34.0377 2576 amdsbs - ok
22:55:34.0402 2576 [ 540DAF1CEA6094886D72126FD7C33048 ] amdxata C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
22:55:34.0402 2576 amdxata - ok
22:55:34.0423 2576 [ 89A69C3F2F319B43379399547526D952 ] AppID C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
22:55:34.0424 2576 AppID - ok
22:55:34.0439 2576 [ 0BC381A15355A3982216F7172F545DE1 ] AppIDSvc C:\Windows\System32\appidsvc.dll
22:55:34.0440 2576 AppIDSvc - ok
22:55:34.0455 2576 [ 3977D4A871CA0D4F2ED1E7DB46829731 ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll
22:55:34.0455 2576 Appinfo - ok
22:55:34.0488 2576 [ 4ABA3E75A76195A3E38ED2766C962899 ] AppMgmt C:\Windows\System32\appmgmts.dll
22:55:34.0490 2576 AppMgmt - ok
22:55:34.0520 2576 [ C484F8CEB1717C540242531DB7845C4E ] arc C:\Windows\system32\drivers\arc.sys
22:55:34.0521 2576 arc - ok
22:55:34.0537 2576 [ 019AF6924AEFE7839F61C830227FE79C ] arcsas C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys
22:55:34.0538 2576 arcsas - ok
22:55:34.0765 2576 [ 108FB6DDB69E537A2EA53F425363FAE5 ] aspnet_state C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
22:55:34.0826 2576 aspnet_state - ok
22:55:34.0849 2576 [ 769765CE2CC62867468CEA93969B2242 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
22:55:34.0850 2576 AsyncMac - ok
22:55:34.0858 2576 [ 02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C ] atapi C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
22:55:34.0858 2576 atapi - ok
22:55:34.0892 2576 [ F23FEF6D569FCE88671949894A8BECF1 ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
22:55:34.0899 2576 AudioEndpointBuilder - ok
22:55:34.0908 2576 [ F23FEF6D569FCE88671949894A8BECF1 ] AudioSrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
22:55:34.0910 2576 AudioSrv - ok
22:55:34.0952 2576 [ A6BF31A71B409DFA8CAC83159E1E2AFF ] AxInstSV C:\Windows\System32\AxInstSV.dll
22:55:34.0953 2576 AxInstSV - ok
22:55:34.0996 2576 [ 3E5B191307609F7514148C6832BB0842 ] b06bdrv C:\Windows\system32\drivers\bxvbda.sys
22:55:35.0000 2576 b06bdrv - ok
22:55:35.0021 2576 [ B5ACE6968304A3900EEB1EBFD9622DF2 ] b57nd60a C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
22:55:35.0024 2576 b57nd60a - ok
22:55:35.0041 2576 [ FDE360167101B4E45A96F939F388AEB0 ] BDESVC C:\Windows\System32\bdesvc.dll
22:55:35.0042 2576 BDESVC - ok
22:55:35.0058 2576 [ 16A47CE2DECC9B099349A5F840654746 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
22:55:35.0058 2576 Beep - ok
22:55:35.0104 2576 [ 82974D6A2FD19445CC5171FC378668A4 ] BFE C:\Windows\System32\bfe.dll
22:55:35.0109 2576 BFE - ok
22:55:35.0225 2576 BITCOMET_HELPER_SERVICE - ok
22:55:35.0385 2576 [ 1EA7969E3271CBC59E1730697DC74682 ] BITS C:\Windows\System32\qmgr.dll
22:55:35.0404 2576 BITS - ok
22:55:35.0431 2576 [ 61583EE3C3A17003C4ACD0475646B4D3 ] blbdrive C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
22:55:35.0431 2576 blbdrive - ok
22:55:35.0452 2576 [ 6C02A83164F5CC0A262F4199F0871CF5 ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
22:55:35.0453 2576 bowser - ok
22:55:35.0470 2576 [ F09EEE9EDC320B5E1501F749FDE686C8 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\drivers\BrFiltLo.sys
22:55:35.0471 2576 BrFiltLo - ok
22:55:35.0473 2576 [ B114D3098E9BDB8BEA8B053685831BE6 ] BrFiltUp C:\Windows\system32\drivers\BrFiltUp.sys
22:55:35.0473 2576 BrFiltUp - ok
22:55:35.0483 2576 [ 8EF0D5C41EC907751B8429162B1239ED ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll
22:55:35.0484 2576 Browser - ok
22:55:35.0500 2576 [ 43BEA8D483BF1870F018E2D02E06A5BD ] Brserid C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
22:55:35.0503 2576 Brserid - ok
22:55:35.0506 2576 [ A6ECA2151B08A09CACECA35C07F05B42 ] BrSerWdm C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
22:55:35.0506 2576 BrSerWdm - ok
22:55:35.0525 2576 [ B79968002C277E869CF38BD22CD61524 ] BrUsbMdm C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
22:55:35.0525 2576 BrUsbMdm - ok
22:55:35.0527 2576 [ A87528880231C54E75EA7A44943B38BF ] BrUsbSer C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
22:55:35.0528 2576 BrUsbSer - ok
22:55:35.0530 2576 [ 9DA669F11D1F894AB4EB69BF546A42E8 ] BTHMODEM C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys
22:55:35.0531 2576 BTHMODEM - ok
22:55:35.0549 2576 [ 95F9C2976059462CBBF227F7AAB10DE9 ] bthserv C:\Windows\system32\bthserv.dll
22:55:35.0550 2576 bthserv - ok
22:55:35.0559 2576 [ B8BD2BB284668C84865658C77574381A ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
22:55:35.0560 2576 cdfs - ok
22:55:35.0596 2576 [ F036CE71586E93D94DAB220D7BDF4416 ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
22:55:35.0597 2576 cdrom - ok
22:55:35.0617 2576 [ F17D1D393BBC69C5322FBFAFACA28C7F ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll
22:55:35.0618 2576 CertPropSvc - ok
22:55:35.0636 2576 [ D7CD5C4E1B71FA62050515314CFB52CF ] circlass C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys
22:55:35.0636 2576 circlass - ok
22:55:35.0657 2576 [ FE1EC06F2253F691FE36217C592A0206 ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys
22:55:35.0660 2576 CLFS - ok
22:55:35.0709 2576 [ D88040F816FDA31C3B466F0FA0918F29 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
22:55:35.0717 2576 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
22:55:35.0748 2576 [ D1CEEA2B47CB998321C579651CE3E4F8 ] clr_optimization_v2.0.50727_64 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe
22:55:35.0750 2576 clr_optimization_v2.0.50727_64 - ok
22:55:35.0828 2576 [ 6D7C8A951AF6AD6835C029B3CB88D333 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
22:55:35.0880 2576 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
22:55:35.0893 2576 [ 86329C35FF23CFEF0FB6C0023BA06BCE ] clr_optimization_v4.0.30319_64 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
22:55:35.0916 2576 clr_optimization_v4.0.30319_64 - ok
22:55:35.0928 2576 [ 0840155D0BDDF1190F84A663C284BD33 ] CmBatt C:\Windows\system32\drivers\CmBatt.sys
22:55:35.0929 2576 CmBatt - ok
22:55:35.0937 2576 [ E19D3F095812725D88F9001985B94EDD ] cmdide C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
22:55:35.0937 2576 cmdide - ok
22:55:35.0958 2576 [ D5FEA92400F12412B3922087C09DA6A5 ] CNG C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
22:55:35.0962 2576 CNG - ok
22:55:35.0988 2576 [ 102DE219C3F61415F964C88E9085AD14 ] Compbatt C:\Windows\system32\drivers\compbatt.sys
22:55:35.0988 2576 Compbatt - ok
22:55:36.0015 2576 [ 03EDB043586CCEBA243D689BDDA370A8 ] CompositeBus C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
22:55:36.0015 2576 CompositeBus - ok
22:55:36.0023 2576 COMSysApp - ok
22:55:36.0034 2576 [ 1C827878A998C18847245FE1F34EE597 ] crcdisk C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys
22:55:36.0035 2576 crcdisk - ok
22:55:36.0067 2576 [ 15597883FBE9B056F276ADA3AD87D9AF ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
22:55:36.0069 2576 CryptSvc - ok
22:55:36.0102 2576 [ 54DA3DFD29ED9F1619B6F53F3CE55E49 ] CSC C:\Windows\system32\drivers\csc.sys
22:55:36.0106 2576 CSC - ok
22:55:36.0119 2576 [ 3AB183AB4D2C79DCF459CD2C1266B043 ] CscService C:\Windows\System32\cscsvc.dll
22:55:36.0125 2576 CscService - ok
22:55:36.0194 2576 [ 5C627D1B1138676C0A7AB2C2C190D123 ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll
22:55:36.0198 2576 DcomLaunch - ok
22:55:36.0238 2576 [ 3CEC7631A84943677AA8FA8EE5B6B43D ] defragsvc C:\Windows\System32\defragsvc.dll
22:55:36.0241 2576 defragsvc - ok
22:55:36.0264 2576 [ 9BB2EF44EAA163B29C4A4587887A0FE4 ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
22:55:36.0265 2576 DfsC - ok
22:55:36.0310 2576 [ 43D808F5D9E1A18E5EEB5EBC83969E4E ] Dhcp C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
22:55:36.0313 2576 Dhcp - ok
22:55:36.0345 2576 [ 13096B05847EC78F0977F2C0F79E9AB3 ] discache C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
22:55:36.0358 2576 discache - ok
22:55:36.0392 2576 [ 9819EEE8B5EA3784EC4AF3B137A5244C ] Disk C:\Windows\system32\drivers\disk.sys
22:55:36.0393 2576 Disk - ok
22:55:36.0416 2576 [ 5DB085A8A6600BE6401F2B24EECB5415 ] dmvsc C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys
22:55:36.0417 2576 dmvsc - ok
22:55:36.0441 2576 [ 16835866AAA693C7D7FCEBA8FFF706E4 ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll
22:55:36.0443 2576 Dnscache - ok
22:55:36.0447 2576 [ B1FB3DDCA0FDF408750D5843591AFBC6 ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll
22:55:36.0449 2576 dot3svc - ok
22:55:36.0502 2576 [ B26F4F737E8F9DF4F31AF6CF31D05820 ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll
22:55:36.0514 2576 DPS - ok
22:55:36.0603 2576 [ 9B19F34400D24DF84C858A421C205754 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
22:55:36.0621 2576 drmkaud - ok
22:55:36.0647 2576 [ F5BEE30450E18E6B83A5012C100616FD ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
22:55:36.0651 2576 DXGKrnl - ok
22:55:36.0688 2576 [ 85E3ED13EC107A20D9B018328E0C9737 ] eamon C:\Windows\system32\DRIVERS\eamon.sys
22:55:36.0689 2576 eamon - ok
22:55:36.0709 2576 [ E2DDA8726DA9CB5B2C4000C9018A9633 ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll
22:55:36.0710 2576 EapHost - ok
22:55:36.0888 2576 [ DC5D737F51BE844D8C82C695EB17372F ] ebdrv C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys
22:55:36.0915 2576 ebdrv - ok
22:55:36.0947 2576 [ 0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA ] EFS C:\Windows\System32\lsass.exe
22:55:36.0958 2576 EFS - ok
22:55:36.0974 2576 [ 518FB66D5E21B2C246F96C1D9153CADC ] ehdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys
22:55:36.0975 2576 ehdrv - ok
22:55:37.0031 2576 [ C4002B6B41975F057D98C439030CEA07 ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
22:55:37.0036 2576 ehRecvr - ok
22:55:37.0046 2576 [ 4705E8EF9934482C5BB488CE28AFC681 ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe
22:55:37.0047 2576 ehSched - ok
22:55:37.0103 2576 [ 10511409572F32276688FAF184E78008 ] EhttpSrv C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
22:55:37.0111 2576 EhttpSrv - ok
22:55:37.0135 2576 [ 3543C6195D5ED4EDA0316D3E1BA0E6EE ] ekrn C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe
22:55:37.0138 2576 ekrn - ok
22:55:37.0163 2576 [ 0E5DA5369A0FCAEA12456DD852545184 ] elxstor C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys
22:55:37.0167 2576 elxstor - ok
22:55:37.0183 2576 [ 60643217107FD0DD2D11D0936F86506F ] epfwwfpr C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys
22:55:37.0184 2576 epfwwfpr - ok
22:55:37.0197 2576 [ 34A3C54752046E79A126E15C51DB409B ] ErrDev C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
22:55:37.0198 2576 ErrDev - ok
22:55:37.0234 2576 [ 4166F82BE4D24938977DD1746BE9B8A0 ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll
22:55:37.0238 2576 EventSystem - ok
22:55:37.0252 2576 [ A510C654EC00C1E9BDD91EEB3A59823B ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
22:55:37.0254 2576 exfat - ok
22:55:37.0265 2576 [ 0ADC83218B66A6DB380C330836F3E36D ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
22:55:37.0267 2576 fastfat - ok
22:55:37.0307 2576 [ DBEFD454F8318A0EF691FDD2EAAB44EB ] Fax C:\Windows\system32\fxssvc.exe
22:55:37.0312 2576 Fax - ok
22:55:37.0315 2576 [ D765D19CD8EF61F650C384F62FAC00AB ] fdc C:\Windows\system32\drivers\fdc.sys
22:55:37.0315 2576 fdc - ok
22:55:37.0322 2576 [ 0438CAB2E03F4FB61455A7956026FE86 ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll
22:55:37.0322 2576 fdPHost - ok
22:55:37.0334 2576 [ 802496CB59A30349F9A6DD22D6947644 ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll
22:55:37.0336 2576 FDResPub - ok
22:55:37.0351 2576 [ 655661BE46B5F5F3FD454E2C3095B930 ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
22:55:37.0352 2576 FileInfo - ok
22:55:37.0358 2576 [ 5F671AB5BC87EEA04EC38A6CD5962A47 ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
22:55:37.0358 2576 Filetrace - ok
22:55:37.0380 2576 [ C172A0F53008EAEB8EA33FE10E177AF5 ] flpydisk C:\Windows\system32\drivers\flpydisk.sys
22:55:37.0380 2576 flpydisk - ok
22:55:37.0399 2576 [ DA6B67270FD9DB3697B20FCE94950741 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
22:55:37.0401 2576 FltMgr - ok
22:55:37.0424 2576 [ 5C4CB4086FB83115B153E47ADD961A0C ] FontCache C:\Windows\system32\FntCache.dll
22:55:37.0435 2576 FontCache - ok
22:55:37.0464 2576 [ A8B7F3818AB65695E3A0BB3279F6DCE6 ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
22:55:37.0465 2576 FontCache3.0.0.0 - ok
22:55:37.0476 2576 [ D43703496149971890703B4B1B723EAC ] FsDepends C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
22:55:37.0478 2576 FsDepends - ok
22:55:37.0486 2576 [ E95EF8547DE20CF0603557C0CF7A9462 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
22:55:37.0487 2576 Fs_Rec - ok
22:55:37.0500 2576 [ 1F7B25B858FA27015169FE95E54108ED ] fvevol C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
22:55:37.0502 2576 fvevol - ok
22:55:37.0523 2576 [ 8C778D335C9D272CFD3298AB02ABE3B6 ] gagp30kx C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys
22:55:37.0524 2576 gagp30kx - ok
22:55:37.0551 2576 [ 7907E14F9BCF3A4689C9A74A1A873CB6 ] gdrv C:\Windows\gdrv.sys
22:55:37.0551 2576 gdrv - ok
22:55:37.0573 2576 [ 277BBC7E1AA1EE957F573A10ECA7EF3A ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll
22:55:37.0579 2576 gpsvc - ok
22:55:37.0785 2576 [ 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF ] gupdate C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
22:55:37.0804 2576 gupdate - ok
22:55:37.0855 2576 [ 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF ] gupdatem C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
22:55:37.0855 2576 gupdatem - ok
22:55:37.0868 2576 [ F2523EF6460FC42405B12248338AB2F0 ] hcw85cir C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
22:55:37.0869 2576 hcw85cir - ok
22:55:37.0892 2576 [ 975761C778E33CD22498059B91E7373A ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
22:55:37.0895 2576 HdAudAddService - ok
22:55:37.0903 2576 [ 97BFED39B6B79EB12CDDBFEED51F56BB ] HDAudBus C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
22:55:37.0904 2576 HDAudBus - ok
22:55:37.0911 2576 [ 78E86380454A7B10A5EB255DC44A355F ] HidBatt C:\Windows\system32\drivers\HidBatt.sys
22:55:37.0912 2576 HidBatt - ok
22:55:37.0914 2576 [ 7FD2A313F7AFE5C4DAB14798C48DD104 ] HidBth C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys
22:55:37.0916 2576 HidBth - ok
22:55:37.0922 2576 [ 0A77D29F311B88CFAE3B13F9C1A73825 ] HidIr C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys
22:55:37.0923 2576 HidIr - ok
22:55:37.0942 2576 [ BD9EB3958F213F96B97B1D897DEE006D ] hidserv C:\Windows\system32\hidserv.dll
22:55:37.0943 2576 hidserv - ok
22:55:37.0961 2576 [ 9592090A7E2B61CD582B612B6DF70536 ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
22:55:37.0962 2576 HidUsb - ok
22:55:37.0992 2576 [ 387E72E739E15E3D37907A86D9FF98E2 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll
22:55:37.0995 2576 hkmsvc - ok
22:55:38.0004 2576 [ EFDFB3DD38A4376F93E7985173813ABD ] HomeGroupListener C:\Windows\system32\ListSvc.dll
22:55:38.0006 2576 HomeGroupListener - ok
22:55:38.0030 2576 [ 908ACB1F594274965A53926B10C81E89 ] HomeGroupProvider C:\Windows\system32\provsvc.dll
22:55:38.0032 2576 HomeGroupProvider - ok
22:55:38.0043 2576 [ 39D2ABCD392F3D8A6DCE7B60AE7B8EFC ] HpSAMD C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
22:55:38.0044 2576 HpSAMD - ok
22:55:38.0065 2576 [ 0EA7DE1ACB728DD5A369FD742D6EEE28 ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
22:55:38.0072 2576 HTTP - ok
22:55:38.0093 2576 [ A5462BD6884960C9DC85ED49D34FF392 ] hwpolicy C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
22:55:38.0094 2576 hwpolicy - ok
22:55:38.0115 2576 [ FA55C73D4AFFA7EE23AC4BE53B4592D3 ] i8042prt C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys
22:55:38.0118 2576 i8042prt - ok
22:55:38.0150 2576 [ AAAF44DB3BD0B9D1FB6969B23ECC8366 ] iaStorV C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
22:55:38.0153 2576 iaStorV - ok
22:55:38.0190 2576 [ 5988FC40F8DB5B0739CD1E3A5D0D78BD ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
22:55:38.0202 2576 idsvc - ok
22:55:38.0223 2576 [ 5C18831C61933628F5BB0EA2675B9D21 ] iirsp C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys
22:55:38.0224 2576 iirsp - ok
22:55:38.0259 2576 [ FCD84C381E0140AF901E58D48882D26B ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll
22:55:38.0266 2576 IKEEXT - ok
22:55:38.0280 2576 [ F00F20E70C6EC3AA366910083A0518AA ] intelide C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
22:55:38.0280 2576 intelide - ok
22:55:38.0312 2576 [ ADA036632C664CAA754079041CF1F8C1 ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
22:55:38.0313 2576 intelppm - ok
22:55:38.0331 2576 [ 098A91C54546A3B878DAD6A7E90A455B ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll
22:55:38.0332 2576 IPBusEnum - ok
22:55:38.0347 2576 [ C9F0E1BD74365A8771590E9008D22AB6 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
22:55:38.0348 2576 IpFilterDriver - ok
22:55:38.0361 2576 [ A34A587FFFD45FA649FBA6D03784D257 ] iphlpsvc C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
22:55:38.0365 2576 iphlpsvc - ok
22:55:38.0368 2576 [ 0FC1AEA580957AA8817B8F305D18CA3A ] IPMIDRV C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
22:55:38.0369 2576 IPMIDRV - ok
22:55:38.0372 2576 [ AF9B39A7E7B6CAA203B3862582E9F2D0 ] IPNAT C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
22:55:38.0373 2576 IPNAT - ok
22:55:38.0403 2576 [ 3ABF5E7213EB28966D55D58B515D5CE9 ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
22:55:38.0403 2576 IRENUM - ok
22:55:38.0418 2576 [ 2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 ] isapnp C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
22:55:38.0419 2576 isapnp - ok
22:55:38.0433 2576 [ D931D7309DEB2317035B07C9F9E6B0BD ] iScsiPrt C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
22:55:38.0435 2576 iScsiPrt - ok
22:55:38.0491 2576 [ 6BCEF45131C8B8E1C558BE540B190B3C ] iusb3hcs C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys
22:55:38.0492 2576 iusb3hcs - ok
22:55:38.0514 2576 [ F080EADA8715F811B58BD35BB774F2F9 ] iusb3hub C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys
22:55:38.0515 2576 iusb3hub - ok
22:55:38.0568 2576 [ 0F1756D9396740F053221FA6260FCE66 ] iusb3xhc C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys
22:55:38.0571 2576 iusb3xhc - ok
22:55:38.0620 2576 [ BC02336F1CBA7DCC7D1213BB588A68A5 ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
22:55:38.0620 2576 kbdclass - ok
22:55:38.0656 2576 [ 0705EFF5B42A9DB58548EEC3B26BB484 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
22:55:38.0656 2576 kbdhid - ok
22:55:38.0661 2576 [ 0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe
22:55:38.0662 2576 KeyIso - ok
22:55:38.0681 2576 [ CCD53B5BD33CE0C889E830D839C8B66E ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
22:55:38.0682 2576 KSecDD - ok
22:55:38.0687 2576 [ 9FF918A261752C12639E8AD4208D2C2F ] KSecPkg C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
22:55:38.0689 2576 KSecPkg - ok
22:55:38.0695 2576 [ 6869281E78CB31A43E969F06B57347C4 ] ksthunk C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
22:55:38.0695 2576 ksthunk - ok
22:55:38.0718 2576 [ 6AB66E16AA859232F64DEB66887A8C9C ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll
22:55:38.0722 2576 KtmRm - ok
22:55:38.0751 2576 [ D9F42719019740BAA6D1C6D536CBDAA6 ] LanmanServer C:\Windows\system32\srvsvc.dll
22:55:38.0756 2576 LanmanServer - ok
22:55:38.0784 2576 [ 851A1382EED3E3A7476DB004F4EE3E1A ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll
22:55:38.0795 2576 LanmanWorkstation - ok
22:55:38.0822 2576 [ 1538831CF8AD2979A04C423779465827 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
22:55:38.0823 2576 lltdio - ok
22:55:38.0843 2576 [ C1185803384AB3FEED115F79F109427F ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll
22:55:38.0846 2576 lltdsvc - ok
22:55:38.0862 2576 [ F993A32249B66C9D622EA5592A8B76B8 ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll
22:55:38.0863 2576 lmhosts - ok
22:55:38.0881 2576 [ 1A93E54EB0ECE102495A51266DCDB6A6 ] LSI_FC C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys
22:55:38.0882 2576 LSI_FC - ok
22:55:38.0899 2576 [ 1047184A9FDC8BDBFF857175875EE810 ] LSI_SAS C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys
22:55:38.0901 2576 LSI_SAS - ok
22:55:38.0908 2576 [ 30F5C0DE1EE8B5BC9306C1F0E4A75F93 ] LSI_SAS2 C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas2.sys
22:55:38.0909 2576 LSI_SAS2 - ok
22:55:38.0921 2576 [ 0504EACAFF0D3C8AED161C4B0D369D4A ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys
22:55:38.0923 2576 LSI_SCSI - ok
22:55:38.0938 2576 [ 43D0F98E1D56CCDDB0D5254CFF7B356E ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
22:55:38.0939 2576 luafv - ok
22:55:38.0962 2576 [ 0BE09CD858ABF9DF6ED259D57A1A1663 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll
22:55:38.0963 2576 Mcx2Svc - ok
22:55:38.0974 2576 [ A55805F747C6EDB6A9080D7C633BD0F4 ] megasas C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys
22:55:38.0977 2576 megasas - ok
22:55:38.0987 2576 [ BAF74CE0072480C3B6B7C13B2A94D6B3 ] MegaSR C:\Windows\system32\drivers\MegaSR.sys
22:55:38.0990 2576 MegaSR - ok
22:55:39.0025 2576 [ 6B01B7414A105B9E51652089A03027CF ] MEIx64 C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys
22:55:39.0026 2576 MEIx64 - ok
22:55:39.0053 2576 [ E40E80D0304A73E8D269F7141D77250B ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll
22:55:39.0055 2576 MMCSS - ok
22:55:39.0070 2576 [ 800BA92F7010378B09F9ED9270F07137 ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
22:55:39.0070 2576 Modem - ok
22:55:39.0086 2576 [ B03D591DC7DA45ECE20B3B467E6AADAA ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
22:55:39.0086 2576 monitor - ok
22:55:39.0112 2576 [ 7D27EA49F3C1F687D357E77A470AEA99 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
22:55:39.0112 2576 mouclass - ok
22:55:39.0119 2576 [ D3BF052C40B0C4166D9FD86A4288C1E6 ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
22:55:39.0120 2576 mouhid - ok
22:55:39.0130 2576 [ 32E7A3D591D671A6DF2DB515A5CBE0FA ] mountmgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
22:55:39.0131 2576 mountmgr - ok
22:55:39.0172 2576 [ 8C7336950F1E69CDFD811CBBD9CF00A2 ] MozillaMaintenance C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
22:55:39.0173 2576 MozillaMaintenance - ok
22:55:39.0192 2576 [ A44B420D30BD56E145D6A2BC8768EC58 ] mpio C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
22:55:39.0194 2576 mpio - ok
22:55:39.0215 2576 [ 6C38C9E45AE0EA2FA5E551F2ED5E978F ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
22:55:39.0216 2576 mpsdrv - ok
22:55:39.0247 2576 [ 54FFC9C8898113ACE189D4AA7199D2C1 ] MpsSvc C:\Windows\system32\mpssvc.dll
22:55:39.0254 2576 MpsSvc - ok
22:55:39.0275 2576 [ DC722758B8261E1ABAFD31A3C0A66380 ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
22:55:39.0276 2576 MRxDAV - ok
22:55:39.0331 2576 [ A5D9106A73DC88564C825D317CAC68AC ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
22:55:39.0333 2576 mrxsmb - ok
22:55:39.0347 2576 [ D711B3C1D5F42C0C2415687BE09FC163 ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
22:55:39.0349 2576 mrxsmb10 - ok
22:55:39.0373 2576 [ 9423E9D355C8D303E76B8CFBD8A5C30C ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
22:55:39.0374 2576 mrxsmb20 - ok
22:55:39.0382 2576 [ C25F0BAFA182CBCA2DD3C851C2E75796 ] msahci C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
22:55:39.0383 2576 msahci - ok
22:55:39.0394 2576 [ DB801A638D011B9633829EB6F663C900 ] msdsm C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
22:55:39.0395 2576 msdsm - ok
22:55:39.0408 2576 [ DE0ECE52236CFA3ED2DBFC03F28253A8 ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe
22:55:39.0409 2576 MSDTC - ok
22:55:39.0423 2576 [ AA3FB40E17CE1388FA1BEDAB50EA8F96 ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
22:55:39.0424 2576 Msfs - ok
22:55:39.0436 2576 [ F9D215A46A8B9753F61767FA72A20326 ] mshidkmdf C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
22:55:39.0436 2576 mshidkmdf - ok
22:55:39.0442 2576 [ D916874BBD4F8B07BFB7FA9B3CCAE29D ] msisadrv C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
22:55:39.0443 2576 msisadrv - ok
22:55:39.0480 2576 [ 808E98FF49B155C522E6400953177B08 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
22:55:39.0482 2576 MSiSCSI - ok
22:55:39.0484 2576 msiserver - ok
22:55:39.0527 2576 [ 49CCF2C4FEA34FFAD8B1B59D49439366 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
22:55:39.0527 2576 MSKSSRV - ok
22:55:39.0535 2576 [ BDD71ACE35A232104DDD349EE70E1AB3 ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
22:55:39.0535 2576 MSPCLOCK - ok
22:55:39.0550 2576 [ 4ED981241DB27C3383D72092B618A1D0 ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
22:55:39.0550 2576 MSPQM - ok
22:55:39.0566 2576 [ 759A9EEB0FA9ED79DA1FB7D4EF78866D ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
22:55:39.0569 2576 MsRPC - ok
22:55:39.0580 2576 [ 0EED230E37515A0EAEE3C2E1BC97B288 ] mssmbios C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
22:55:39.0580 2576 mssmbios - ok
22:55:39.0582 2576 [ 2E66F9ECB30B4221A318C92AC2250779 ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
22:55:39.0582 2576 MSTEE - ok
22:55:39.0591 2576 [ 7EA404308934E675BFFDE8EDF0757BCD ] MTConfig C:\Windows\system32\drivers\MTConfig.sys
22:55:39.0591 2576 MTConfig - ok
22:55:39.0606 2576 [ F9A18612FD3526FE473C1BDA678D61C8 ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
22:55:39.0606 2576 Mup - ok
22:55:39.0644 2576 [ 582AC6D9873E31DFA28A4547270862DD ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll
22:55:39.0648 2576 napagent - ok
22:55:39.0675 2576 [ 1EA3749C4114DB3E3161156FFFFA6B33 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
22:55:39.0678 2576 NativeWifiP - ok
22:55:39.0747 2576 [ 79B47FD40D9A817E932F9D26FAC0A81C ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
22:55:39.0760 2576 NDIS - ok
22:55:39.0778 2576 [ 9F9A1F53AAD7DA4D6FEF5BB73AB811AC ] NdisCap C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
22:55:39.0778 2576 NdisCap - ok
22:55:39.0795 2576 [ 30639C932D9FEF22B31268FE25A1B6E5 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
22:55:39.0795 2576 NdisTapi - ok
22:55:39.0813 2576 [ 136185F9FB2CC61E573E676AA5402356 ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
22:55:39.0815 2576 Ndisuio - ok
22:55:39.0831 2576 [ 53F7305169863F0A2BDDC49E116C2E11 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
22:55:39.0832 2576 NdisWan - ok
22:55:39.0842 2576 [ 015C0D8E0E0421B4CFD48CFFE2825879 ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
22:55:39.0843 2576 NDProxy - ok
22:55:39.0848 2576 [ 86743D9F5D2B1048062B14B1D84501C4 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
22:55:39.0848 2576 NetBIOS - ok
22:55:39.0856 2576 [ 09594D1089C523423B32A4229263F068 ] NetBT C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
22:55:39.0858 2576 NetBT - ok
22:55:39.0887 2576 [ 0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe
22:55:39.0887 2576 Netlogon - ok
22:55:39.0938 2576 [ 847D3AE376C0817161A14A82C8922A9E ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll
22:55:39.0945 2576 Netman - ok
22:55:39.0983 2576 [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetMsmqActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
22:55:40.0019 2576 NetMsmqActivator - ok
22:55:40.0022 2576 [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetPipeActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
22:55:40.0023 2576 NetPipeActivator - ok
22:55:40.0051 2576 [ 5F28111C648F1E24F7DBC87CDEB091B8 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll
22:55:40.0055 2576 netprofm - ok
22:55:40.0058 2576 [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetTcpActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
22:55:40.0059 2576 NetTcpActivator - ok
22:55:40.0061 2576 [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
22:55:40.0062 2576 NetTcpPortSharing - ok
22:55:40.0078 2576 [ 77889813BE4D166CDAB78DDBA990DA92 ] nfrd960 C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys
22:55:40.0079 2576 nfrd960 - ok
22:55:40.0097 2576 [ 1EE99A89CC788ADA662441D1E9830529 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll
22:55:40.0100 2576 NlaSvc - ok
22:55:40.0103 2576 [ 1E4C4AB5C9B8DD13179BBDC75A2A01F7 ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
22:55:40.0104 2576 Npfs - ok
22:55:40.0128 2576 [ D54BFDF3E0C953F823B3D0BFE4732528 ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll
22:55:40.0129 2576 nsi - ok
22:55:40.0139 2576 [ E7F5AE18AF4168178A642A9247C63001 ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
22:55:40.0140 2576 nsiproxy - ok
22:55:40.0190 2576 [ A2F74975097F52A00745F9637451FDD8 ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
22:55:40.0214 2576 Ntfs - ok
22:55:40.0240 2576 [ 9899284589F75FA8724FF3D16AED75C1 ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
22:55:40.0249 2576 Null - ok
22:55:40.0310 2576 [ 1F07B814C0BB5AABA703ABFF1F31F2E8 ] NVHDA C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
22:55:40.0310 2576 NVHDA - ok
22:55:41.0656 2576 [ 72FE63F6217DCEDF278084998B9546C1 ] nvlddmkm C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
22:55:41.0695 2576 nvlddmkm - ok
22:55:41.0724 2576 [ 0A92CB65770442ED0DC44834632F66AD ] nvraid C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
22:55:41.0725 2576 nvraid - ok
22:55:41.0744 2576 [ DAB0E87525C10052BF65F06152F37E4A ] nvstor C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
22:55:41.0746 2576 nvstor - ok
22:55:41.0802 2576 [ BD0762F934B869FB069811E230DB901D ] nvsvc C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
22:55:41.0810 2576 nvsvc - ok
22:55:42.0023 2576 [ EC3EF0B716516E703BD5B7BC990322D0 ] nvUpdatusService C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
22:55:42.0039 2576 nvUpdatusService - ok
22:55:42.0057 2576 [ 270D7CD42D6E3979F6DD0146650F0E05 ] nv_agp C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
22:55:42.0067 2576 nv_agp - ok
22:55:42.0084 2576 [ 3589478E4B22CE21B41FA1BFC0B8B8A0 ] ohci1394 C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
22:55:42.0097 2576 ohci1394 - ok
22:55:42.0117 2576 [ 3EAC4455472CC2C97107B5291E0DCAFE ] p2pimsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
22:55:42.0120 2576 p2pimsvc - ok
22:55:42.0148 2576 [ 927463ECB02179F88E4B9A17568C63C3 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll
22:55:42.0163 2576 p2psvc - ok
22:55:42.0173 2576 [ 0086431C29C35BE1DBC43F52CC273887 ] Parport C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
22:55:42.0174 2576 Parport - ok
22:55:42.0203 2576 [ 871EADAC56B0A4C6512BBE32753CCF79 ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
22:55:42.0204 2576 partmgr - ok
22:55:42.0220 2576 [ 3AEAA8B561E63452C655DC0584922257 ] PcaSvc C:\Windows\System32\pcasvc.dll
22:55:42.0222 2576 PcaSvc - ok
22:55:42.0234 2576 [ 94575C0571D1462A0F70BDE6BD6EE6B3 ] pci C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
22:55:42.0236 2576 pci - ok
22:55:42.0243 2576 [ B5B8B5EF2E5CB34DF8DCF8831E3534FA ] pciide C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
22:55:42.0243 2576 pciide - ok
22:55:42.0261 2576 [ B2E81D4E87CE48589F98CB8C05B01F2F ] pcmcia C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys
22:55:42.0263 2576 pcmcia - ok
22:55:42.0279 2576 [ D6B9C2E1A11A3A4B26A182FFEF18F603 ] pcw C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
22:55:42.0280 2576 pcw - ok
22:55:42.0301 2576 [ 68769C3356B3BE5D1C732C97B9A80D6E ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
22:55:42.0306 2576 PEAUTH - ok
22:55:42.0372 2576 [ B9B0A4299DD2D76A4243F75FD54DC680 ] PeerDistSvc C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll
22:55:42.0403 2576 PeerDistSvc - ok
22:55:42.0477 2576 [ E495E408C93141E8FC72DC0C6046DDFA ] PerfHost C:\Windows\SysWow64\perfhost.exe
22:55:42.0478 2576 PerfHost - ok
22:55:42.0542 2576 [ C7CF6A6E137463219E1259E3F0F0DD6C ] pla C:\Windows\system32\pla.dll
22:55:42.0555 2576 pla - ok
22:55:42.0591 2576 [ 25FBDEF06C4D92815B353F6E792C8129 ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
22:55:42.0598 2576 PlugPlay - ok
22:55:42.0630 2576 PnkBstrA - ok
22:55:42.0643 2576 [ 7195581CEC9BB7D12ABE54036ACC2E38 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\pnrpauto.dll
22:55:42.0644 2576 PNRPAutoReg - ok
22:55:42.0664 2576 [ 3EAC4455472CC2C97107B5291E0DCAFE ] PNRPsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
22:55:42.0665 2576 PNRPsvc - ok
22:55:42.0763 2576 [ 4F15D75ADF6156BF56ECED6D4A55C389 ] PolicyAgent C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll
22:55:42.0779 2576 PolicyAgent - ok
22:55:42.0797 2576 [ 6BA9D927DDED70BD1A9CADED45F8B184 ] Power C:\Windows\system32\umpo.dll
22:55:42.0799 2576 Power - ok
22:55:42.0824 2576 [ F92A2C41117A11A00BE01CA01A7FCDE9 ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
22:55:42.0825 2576 PptpMiniport - ok
22:55:42.0838 2576 [ 0D922E23C041EFB1C3FAC2A6F943C9BF ] Processor C:\Windows\system32\drivers\processr.sys
22:55:42.0839 2576 Processor - ok
22:55:42.0866 2576 [ 5C78838B4D166D1A27DB3A8A820C799A ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll
22:55:42.0868 2576 ProfSvc - ok
22:55:42.0875 2576 [ 0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe
22:55:42.0876 2576 ProtectedStorage - ok
22:55:42.0893 2576 [ 0557CF5A2556BD58E26384169D72438D ] Psched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
22:55:42.0894 2576 Psched - ok
22:55:42.0944 2576 [ A6A7AD767BF5141665F5C675F671B3E1 ] PSI_SVC_2 c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
22:55:42.0953 2576 PSI_SVC_2 - ok
22:55:42.0997 2576 [ FBF4DB6D53585437E41A113300002A2B ] PxHlpa64 C:\Windows\system32\Drivers\PxHlpa64.sys
22:55:43.0012 2576 PxHlpa64 - ok
22:55:43.0038 2576 [ A53A15A11EBFD21077463EE2C7AFEEF0 ] ql2300 C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys
22:55:43.0051 2576 ql2300 - ok
22:55:43.0081 2576 [ 4F6D12B51DE1AAEFF7DC58C4D75423C8 ] ql40xx C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys
22:55:43.0095 2576 ql40xx - ok
22:55:43.0122 2576 [ 906191634E99AEA92C4816150BDA3732 ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll
22:55:43.0126 2576 QWAVE - ok
22:55:43.0147 2576 [ 76707BB36430888D9CE9D705398ADB6C ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
22:55:43.0148 2576 QWAVEdrv - ok
22:55:43.0199 2576 [ A55E7D0D873B2C97585B3B5926AC6ADE ] RapiMgr C:\Windows\WindowsMobile\rapimgr.dll
22:55:43.0212 2576 RapiMgr - ok
22:55:43.0225 2576 [ 5A0DA8AD5762FA2D91678A8A01311704 ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
22:55:43.0225 2576 RasAcd - ok
22:55:43.0250 2576 [ 7ECFF9B22276B73F43A99A15A6094E90 ] RasAgileVpn C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
22:55:43.0251 2576 RasAgileVpn - ok
22:55:43.0257 2576 [ 8F26510C5383B8DBE976DE1CD00FC8C7 ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll
22:55:43.0258 2576 RasAuto - ok
22:55:43.0269 2576 [ 471815800AE33E6F1C32FB1B97C490CA ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
22:55:43.0270 2576 Rasl2tp - ok
22:55:43.0281 2576 [ EE867A0870FC9E4972BA9EAAD35651E2 ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll
22:55:43.0284 2576 RasMan - ok
22:55:43.0314 2576 [ 855C9B1CD4756C5E9A2AA58A15F58C25 ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
22:55:43.0315 2576 RasPppoe - ok
22:55:43.0324 2576 [ E8B1E447B008D07FF47D016C2B0EEECB ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
22:55:43.0325 2576 RasSstp - ok
22:55:43.0336 2576 [ 77F665941019A1594D887A74F301FA2F ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
22:55:43.0339 2576 rdbss - ok
22:55:43.0355 2576 [ 302DA2A0539F2CF54D7C6CC30C1F2D8D ] rdpbus C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
22:55:43.0356 2576 rdpbus - ok
22:55:43.0364 2576 [ CEA6CC257FC9B7715F1C2B4849286D24 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
22:55:43.0364 2576 RDPCDD - ok
22:55:43.0387 2576 [ 1B6163C503398B23FF8B939C67747683 ] RDPDR C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys
22:55:43.0389 2576 RDPDR - ok
22:55:43.0402 2576 [ BB5971A4F00659529A5C44831AF22365 ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
22:55:43.0403 2576 RDPENCDD - ok
22:55:43.0409 2576 [ 216F3FA57533D98E1F74DED70113177A ] RDPREFMP C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
22:55:43.0409 2576 RDPREFMP - ok
22:55:43.0427 2576 [ 70CBA1A0C98600A2AA1863479B35CB90 ] RdpVideoMiniport C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys
22:55:43.0428 2576 RdpVideoMiniport - ok
22:55:43.0436 2576 [ 15B66C206B5CB095BAB980553F38ED23 ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
22:55:43.0438 2576 RDPWD - ok
22:55:43.0450 2576 [ 34ED295FA0121C241BFEF24764FC4520 ] rdyboost C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
22:55:43.0452 2576 rdyboost - ok
22:55:43.0469 2576 [ 254FB7A22D74E5511C73A3F6D802F192 ] RemoteAccess C:\Windows\System32\mprdim.dll
22:55:43.0470 2576 RemoteAccess - ok
22:55:43.0488 2576 [ E4D94F24081440B5FC5AA556C7C62702 ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll
22:55:43.0491 2576 RemoteRegistry - ok
22:55:43.0526 2576 [ E4DC58CF7B3EA515AE917FF0D402A7BB ] RpcEptMapper C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll
22:55:43.0527 2576 RpcEptMapper - ok
22:55:43.0536 2576 [ D5BA242D4CF8E384DB90E6A8ED850B8C ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe
22:55:43.0537 2576 RpcLocator - ok
22:55:43.0547 2576 [ 5C627D1B1138676C0A7AB2C2C190D123 ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll
22:55:43.0549 2576 RpcSs - ok
22:55:43.0574 2576 [ DDC86E4F8E7456261E637E3552E804FF ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
22:55:43.0575 2576 rspndr - ok
22:55:43.0624 2576 [ 68DD0457D18FCCEF7384AE84022F0C86 ] RTL8023x64 C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtnic64.sys
22:55:43.0634 2576 RTL8023x64 - ok
22:55:43.0652 2576 [ E60C0A09F997826C7627B244195AB581 ] s3cap C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys
22:55:43.0654 2576 s3cap - ok
22:55:43.0656 2576 [ 0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe
22:55:43.0657 2576 SamSs - ok
22:55:43.0671 2576 [ AC03AF3329579FFFB455AA2DAABBE22B ] sbp2port C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
22:55:43.0672 2576 sbp2port - ok
22:55:43.0688 2576 [ 9B7395789E3791A3B6D000FE6F8B131E ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll
22:55:43.0690 2576 SCardSvr - ok
22:55:43.0699 2576 [ 253F38D0D7074C02FF8DEB9836C97D2B ] scfilter C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
22:55:43.0699 2576 scfilter - ok
22:55:43.0721 2576 [ 262F6592C3299C005FD6BEC90FC4463A ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll
22:55:43.0730 2576 Schedule - ok
22:55:43.0756 2576 [ F17D1D393BBC69C5322FBFAFACA28C7F ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll
22:55:43.0756 2576 SCPolicySvc - ok
22:55:43.0777 2576 [ 6EA4234DC55346E0709560FE7C2C1972 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll
22:55:43.0790 2576 SDRSVC - ok
22:55:43.0810 2576 [ 3EA8A16169C26AFBEB544E0E48421186 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
22:55:43.0810 2576 secdrv - ok
22:55:43.0820 2576 [ BC617A4E1B4FA8DF523A061739A0BD87 ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll
22:55:43.0821 2576 seclogon - ok
22:55:43.0828 2576 [ C32AB8FA018EF34C0F113BD501436D21 ] SENS C:\Windows\System32\sens.dll
22:55:43.0829 2576 SENS - ok
22:55:43.0836 2576 [ 0336CFFAFAAB87A11541F1CF1594B2B2 ] SensrSvc C:\Windows\system32\sensrsvc.dll
22:55:43.0837 2576 SensrSvc - ok
22:55:43.0856 2576 [ CB624C0035412AF0DEBEC78C41F5CA1B ] Serenum C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
22:55:43.0856 2576 Serenum - ok
22:55:43.0866 2576 [ C1D8E28B2C2ADFAEC4BA89E9FDA69BD6 ] Serial C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
22:55:43.0867 2576 Serial - ok
22:55:43.0876 2576 [ 1C545A7D0691CC4A027396535691C3E3 ] sermouse C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys
22:55:43.0877 2576 sermouse - ok
22:55:43.0907 2576 [ 0B6231BF38174A1628C4AC812CC75804 ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll
22:55:43.0909 2576 SessionEnv - ok
22:55:43.0912 2576 [ A554811BCD09279536440C964AE35BBF ] sffdisk C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
22:55:43.0912 2576 sffdisk - ok
22:55:43.0914 2576 [ FF414F0BAEFEBA59BC6C04B3DB0B87BF ] sffp_mmc C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
22:55:43.0915 2576 sffp_mmc - ok
22:55:43.0917 2576 [ DD85B78243A19B59F0637DCF284DA63C ] sffp_sd C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
22:55:43.0917 2576 sffp_sd - ok
22:55:43.0925 2576 [ A9D601643A1647211A1EE2EC4E433FF4 ] sfloppy C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys
22:55:43.0925 2576 sfloppy - ok
22:55:43.0943 2576 [ B95F6501A2F8B2E78C697FEC401970CE ] SharedAccess C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
22:55:43.0947 2576 SharedAccess - ok
22:55:43.0991 2576 [ AAF932B4011D14052955D4B212A4DA8D ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll
22:55:43.0999 2576 ShellHWDetection - ok
22:55:44.0025 2576 [ 843CAF1E5FDE1FFD5FF768F23A51E2E1 ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\drivers\SiSRaid2.sys
22:55:44.0034 2576 SiSRaid2 - ok
22:55:44.0055 2576 [ 6A6C106D42E9FFFF8B9FCB4F754F6DA4 ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys
22:55:44.0057 2576 SiSRaid4 - ok
22:55:44.0163 2576 [ 388AE59FE75F1B959DFA0900923C61BB ] Skype C2C Service C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
22:55:44.0198 2576 Skype C2C Service - ok
22:55:44.0259 2576 [ A4FAB5F7818A69DA6E740943CB8F7CA9 ] SkypeUpdate C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
22:55:44.0260 2576 SkypeUpdate - ok
22:55:44.0279 2576 [ 548260A7B8654E024DC30BF8A7C5BAA4 ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
22:55:44.0280 2576 Smb - ok
22:55:44.0304 2576 [ 6313F223E817CC09AA41811DAA7F541D ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe
22:55:44.0305 2576 SNMPTRAP - ok
22:55:44.0313 2576 [ B9E31E5CACDFE584F34F730A677803F9 ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
22:55:44.0314 2576 spldr - ok
22:55:44.0331 2576 [ B96C17B5DC1424D56EEA3A99E97428CD ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe
22:55:44.0337 2576 Spooler - ok
22:55:45.0121 2576 [ E17E0188BB90FAE42D83E98707EFA59C ] sppsvc C:\Windows\system32\sppsvc.exe
22:55:45.0148 2576 sppsvc - ok
22:55:45.0170 2576 [ 93D7D61317F3D4BC4F4E9F8A96A7DE45 ] sppuinotify C:\Windows\system32\sppuinotify.dll
22:55:45.0181 2576 sppuinotify - ok
22:55:45.0233 2576 [ 602884696850C86434530790B110E8EB ] sptd C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys
22:55:45.0233 2576 Suspicious file (NoAccess): C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys. md5: 602884696850C86434530790B110E8EB
22:55:45.0246 2576 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - warning
22:55:45.0246 2576 sptd - detected LockedFile.Multi.Generic (1)
22:55:45.0268 2576 [ 441FBA48BFF01FDB9D5969EBC1838F0B ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
22:55:45.0271 2576 srv - ok
22:55:45.0277 2576 [ B4ADEBBF5E3677CCE9651E0F01F7CC28 ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
22:55:45.0280 2576 srv2 - ok
22:55:45.0289 2576 [ 27E461F0BE5BFF5FC737328F749538C3 ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
22:55:45.0290 2576 srvnet - ok
22:55:45.0326 2576 [ 51B52FBD583CDE8AA9BA62B8B4298F33 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll
22:55:45.0328 2576 SSDPSRV - ok
22:55:45.0349 2576 [ AB7AEBF58DAD8DAAB7A6C45E6A8885CB ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll
22:55:45.0350 2576 SstpSvc - ok
22:55:45.0373 2576 Steam Client Service - ok
22:55:45.0448 2576 [ 5B88F25C65FFA399FF91D9595A274255 ] Stereo Service C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
22:55:45.0450 2576 Stereo Service - ok
22:55:45.0472 2576 [ F3817967ED533D08327DC73BC4D5542A ] stexstor C:\Windows\system32\drivers\stexstor.sys
22:55:45.0481 2576 stexstor - ok
22:55:45.0518 2576 [ 8DD52E8E6128F4B2DA92CE27402871C1 ] stisvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll
22:55:45.0523 2576 stisvc - ok
22:55:45.0540 2576 [ 7785DC213270D2FC066538DAF94087E7 ] storflt C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys
22:55:45.0541 2576 storflt - ok
22:55:45.0555 2576 [ D34E4943D5AC096C8EDEEBFD80D76E23 ] storvsc C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys
22:55:45.0556 2576 storvsc - ok
22:55:45.0564 2576 [ D01EC09B6711A5F8E7E6564A4D0FBC90 ] swenum C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
22:55:45.0564 2576 swenum - ok
22:55:45.0590 2576 [ E08E46FDD841B7184194011CA1955A0B ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll
22:55:45.0595 2576 swprv - ok
22:55:45.0622 2576 [ C3A39C4079305480972D29C44B868C78 ] Synth3dVsc C:\Windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys
22:55:45.0623 2576 Synth3dVsc - ok
22:55:45.0851 2576 [ BF9CCC0BF39B418C8D0AE8B05CF95B7D ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll
22:55:45.0872 2576 SysMain - ok
22:55:45.0882 2576 [ E3C61FD7B7C2557E1F1B0B4CEC713585 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll
22:55:45.0884 2576 TabletInputService - ok
22:55:46.0127 2576 [ C4C20CFA4F42E9B7454E895C5C47BCD3 ] TabletServicePen C:\Program Files\Tablet\Pen\Pen_Tablet.exe
22:55:46.0185 2576 TabletServicePen - ok
22:55:46.0230 2576 [ 40F0849F65D13EE87B9A9AE3C1DD6823 ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll
22:55:46.0234 2576 TapiSrv - ok
22:55:46.0255 2576 [ 1BE03AC720F4D302EA01D40F588162F6 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll
22:55:46.0256 2576 TBS - ok
22:55:46.0342 2576 [ F0E98C00A09FDF791525829A1D14240F ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
22:55:46.0357 2576 Tcpip - ok
22:55:46.0403 2576 [ F0E98C00A09FDF791525829A1D14240F ] TCPIP6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
22:55:46.0410 2576 TCPIP6 - ok
22:55:46.0454 2576 [ DF687E3D8836BFB04FCC0615BF15A519 ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
22:55:46.0455 2576 tcpipreg - ok
22:55:46.0465 2576 [ 3371D21011695B16333A3934340C4E7C ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
22:55:46.0466 2576 TDPIPE - ok
22:55:46.0468 2576 [ E4245BDA3190A582D55ED09E137401A9 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
22:55:46.0468 2576 TDTCP - ok
22:55:46.0488 2576 [ DDAD5A7AB24D8B65F8D724F5C20FD806 ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
22:55:46.0489 2576 tdx - ok
22:55:46.0500 2576 [ 561E7E1F06895D78DE991E01DD0FB6E5 ] TermDD C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
22:55:46.0500 2576 TermDD - ok
22:55:46.0517 2576 [ 2B5BDFF688EC9871D7EC5837833374E9 ] terminpt C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys
22:55:46.0518 2576 terminpt - ok
22:55:46.0537 2576 [ 2E648163254233755035B46DD7B89123 ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll
22:55:46.0543 2576 TermService - ok
22:55:46.0552 2576 [ F0344071948D1A1FA732231785A0664C ] Themes C:\Windows\system32\themeservice.dll
22:55:46.0555 2576 Themes - ok
22:55:46.0578 2576 [ E40E80D0304A73E8D269F7141D77250B ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll
22:55:46.0579 2576 THREADORDER - ok
22:55:46.0615 2576 [ 7625DCF246E488E523DC1F64C38ABDA2 ] TouchServicePen C:\Program Files\Tablet\Pen\Pen_TouchService.exe
22:55:46.0619 2576 TouchServicePen - ok
22:55:46.0636 2576 [ 7E7AFD841694F6AC397E99D75CEAD49D ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll
22:55:46.0639 2576 TrkWks - ok
22:55:46.0697 2576 [ 773212B2AAA24C1E31F10246B15B276C ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
22:55:46.0699 2576 TrustedInstaller - ok
22:55:46.0711 2576 [ CE18B2CDFC837C99E5FAE9CA6CBA5D30 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
22:55:46.0712 2576 tssecsrv - ok
22:55:46.0725 2576 [ D11C783E3EF9A3C52C0EBE83CC5000E9 ] TsUsbFlt C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
22:55:46.0725 2576 TsUsbFlt - ok
22:55:46.0728 2576 [ 9CC2CCAE8A84820EAECB886D477CBCB8 ] TsUsbGD C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys
22:55:46.0728 2576 TsUsbGD - ok
22:55:46.0754 2576 [ E1748D04AE40118B62BC18AC86032192 ] tsusbhub C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys
22:55:46.0759 2576 tsusbhub - ok
22:55:46.0789 2576 [ 3566A8DAAFA27AF944F5D705EAA64894 ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
22:55:46.0793 2576 tunnel - ok
22:55:46.0803 2576 [ B4DD609BD7E282BFC683CEC7EAAAAD67 ] uagp35 C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys
22:55:46.0804 2576 uagp35 - ok
22:55:46.0816 2576 [ FF4232A1A64012BAA1FD97C7B67DF593 ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
22:55:46.0819 2576 udfs - ok
22:55:46.0849 2576 [ 3CBDEC8D06B9968ABA702EBA076364A1 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
22:55:46.0850 2576 UI0Detect - ok
22:55:46.0866 2576 [ 4BFE1BC28391222894CBF1E7D0E42320 ] uliagpkx C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
22:55:46.0867 2576 uliagpkx - ok
22:55:46.0913 2576 [ DC54A574663A895C8763AF0FA1FF7561 ] umbus C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
22:55:46.0921 2576 umbus - ok
22:55:46.0923 2576 [ B2E8E8CB557B156DA5493BBDDCC1474D ] UmPass C:\Windows\system32\drivers\umpass.sys
22:55:46.0923 2576 UmPass - ok
22:55:46.0942 2576 [ A293DCD756D04D8492A750D03B9A297C ] UmRdpService C:\Windows\System32\umrdp.dll
22:55:46.0944 2576 UmRdpService - ok
22:55:46.0962 2576 [ D47EC6A8E81633DD18D2436B19BAF6DE ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll
22:55:46.0965 2576 upnphost - ok
22:55:46.0994 2576 [ 6F1A3157A1C89435352CEB543CDB359C ] usbccgp C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
22:55:46.0995 2576 usbccgp - ok
22:55:47.0012 2576 [ AF0892A803FDDA7492F595368E3B68E7 ] usbcir C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
22:55:47.0013 2576 usbcir - ok
22:55:47.0022 2576 [ C025055FE7B87701EB042095DF1A2D7B ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
22:55:47.0023 2576 usbehci - ok
22:55:47.0047 2576 [ 287C6C9410B111B68B52CA298F7B8C24 ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
22:55:47.0050 2576 usbhub - ok
22:55:47.0059 2576 [ 9840FC418B4CBD632D3D0A667A725C31 ] usbohci C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
22:55:47.0060 2576 usbohci - ok
22:55:47.0065 2576 [ 73188F58FB384E75C4063D29413CEE3D ] usbprint C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys
22:55:47.0066 2576 usbprint - ok
22:55:47.0077 2576 [ FED648B01349A3C8395A5169DB5FB7D6 ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
22:55:47.0078 2576 USBSTOR - ok
22:55:47.0080 2576 [ 62069A34518BCF9C1FD9E74B3F6DB7CD ] usbuhci C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
22:55:47.0081 2576 usbuhci - ok
22:55:47.0113 2576 [ 70D05EE263568A742D14E1876DF80532 ] usb_rndisx C:\Windows\system32\DRIVERS\usb8023x.sys
22:55:47.0114 2576 usb_rndisx - ok
22:55:47.0136 2576 [ EDBB23CBCF2CDF727D64FF9B51A6070E ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll
22:55:47.0137 2576 UxSms - ok
22:55:47.0147 2576 [ 0793F40B9B8A1BDD266296409DBD91EA ] VaultSvc C:\Windows\system32\lsass.exe
22:55:47.0148 2576 VaultSvc - ok
22:55:47.0153 2576 [ C5C876CCFC083FF3B128F933823E87BD ] vdrvroot C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
22:55:47.0154 2576 vdrvroot - ok
22:55:47.0212 2576 [ 8D6B481601D01A456E75C3210F1830BE ] vds C:\Windows\System32\vds.exe
22:55:47.0217 2576 vds - ok
22:55:47.0242 2576 [ DA4DA3F5E02943C2DC8C6ED875DE68DD ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
22:55:47.0242 2576 vga - ok
22:55:47.0257 2576 [ 53E92A310193CB3C03BEA963DE7D9CFC ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
22:55:47.0257 2576 VgaSave - ok
22:55:47.0259 2576 VGPU - ok
22:55:47.0279 2576 [ 2CE2DF28C83AEAF30084E1B1EB253CBB ] vhdmp C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
22:55:47.0281 2576 vhdmp - ok
22:55:47.0309 2576 [ E5689D93FFE4E5D66C0178761240DD54 ] viaide C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
22:55:47.0309 2576 viaide - ok
22:55:47.0335 2576 [ 86EA3E79AE350FEA5331A1303054005F ] vmbus C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys
22:55:47.0337 2576 vmbus - ok
22:55:47.0346 2576 [ 7DE90B48F210D29649380545DB45A187 ] VMBusHID C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys
22:55:47.0347 2576 VMBusHID - ok
22:55:47.0367 2576 [ D2AAFD421940F640B407AEFAAEBD91B0 ] volmgr C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
22:55:47.0369 2576 volmgr - ok
22:55:47.0380 2576 [ A255814907C89BE58B79EF2F189B843B ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
22:55:47.0384 2576 volmgrx - ok
22:55:47.0414 2576 [ 0D08D2F3B3FF84E433346669B5E0F639 ] volsnap C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
22:55:47.0417 2576 volsnap - ok
22:55:47.0441 2576 [ 5E2016EA6EBACA03C04FEAC5F330D997 ] vsmraid C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys
22:55:47.0443 2576 vsmraid - ok
22:55:47.0494 2576 [ B60BA0BC31B0CB414593E169F6F21CC2 ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe
22:55:47.0507 2576 VSS - ok
22:55:47.0531 2576 [ 36D4720B72B5C5D9CB2B9C29E9DF67A1 ] vwifibus C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys
22:55:47.0544 2576 vwifibus - ok
22:55:47.0557 2576 [ 1C9D80CC3849B3788048078C26486E1A ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll
22:55:47.0561 2576 W32Time - ok
22:55:47.0576 2576 [ FE75777289278A4941FE6139E82B3BD9 ] wacmoumonitor C:\Windows\system32\DRIVERS\wacmoumonitor.sys
22:55:47.0577 2576 wacmoumonitor - ok
22:55:47.0601 2576 [ E04D43C7D1641E95D35CAE6086C7E350 ] wacommousefilter C:\Windows\system32\DRIVERS\wacommousefilter.sys
22:55:47.0601 2576 wacommousefilter - ok
22:55:47.0616 2576 [ 4E9440F4F152A7B944CB1663D3935A3E ] WacomPen C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys
22:55:47.0617 2576 WacomPen - ok
22:55:47.0642 2576 [ EC1CEB237E365330C1FCFC4876AA0AC0 ] wacomvhid C:\Windows\system32\DRIVERS\wacomvhid.sys
22:55:47.0643 2576 wacomvhid - ok
22:55:47.0664 2576 [ 356AFD78A6ED4457169241AC3965230C ] WANARP C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
22:55:47.0665 2576 WANARP - ok
22:55:47.0667 2576 [ 356AFD78A6ED4457169241AC3965230C ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
22:55:47.0667 2576 Wanarpv6 - ok
22:55:47.0694 2576 [ 78F4E7F5C56CB9716238EB57DA4B6A75 ] wbengine C:\Windows\system32\wbengine.exe
22:55:47.0706 2576 wbengine - ok
22:55:47.0719 2576 [ 3AA101E8EDAB2DB4131333F4325C76A3 ] WbioSrvc C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll
22:55:47.0722 2576 WbioSrvc - ok
22:55:47.0768 2576 [ 8BDA6DB43AA54E8BB5E0794541DDC209 ] WcesComm C:\Windows\WindowsMobile\wcescomm.dll
22:55:47.0773 2576 WcesComm - ok
22:55:47.0787 2576 [ 7368A2AFD46E5A4481D1DE9D14848EDD ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll
22:55:47.0790 2576 wcncsvc - ok
22:55:47.0811 2576 [ 20F7441334B18CEE52027661DF4A6129 ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll
22:55:47.0812 2576 WcsPlugInService - ok
22:55:47.0826 2576 [ 72889E16FF12BA0F235467D6091B17DC ] Wd C:\Windows\system32\drivers\wd.sys
22:55:47.0826 2576 Wd - ok
22:55:47.0852 2576 [ 441BD2D7B4F98134C3A4F9FA570FD250 ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
22:55:47.0865 2576 Wdf01000 - ok
22:55:47.0911 2576 [ BF1FC3F79B863C914687A737C2F3D681 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll
22:55:47.0920 2576 WdiServiceHost - ok
22:55:47.0922 2576 [ BF1FC3F79B863C914687A737C2F3D681 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll
22:55:47.0923 2576 WdiSystemHost - ok
22:55:47.0973 2576 [ 3DB6D04E1C64272F8B14EB8BC4616280 ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll
22:55:47.0989 2576 WebClient - ok
22:55:48.0012 2576 [ C749025A679C5103E575E3B48E092C43 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll
22:55:48.0014 2576 Wecsvc - ok
22:55:48.0039 2576 [ 7E591867422DC788B9E5BD337A669A08 ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
22:55:48.0040 2576 wercplsupport - ok
22:55:48.0071 2576 [ 6D137963730144698CBD10F202E9F251 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll
22:55:48.0073 2576 WerSvc - ok
22:55:48.0089 2576 [ 611B23304BF067451A9FDEE01FBDD725 ] WfpLwf C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
22:55:48.0090 2576 WfpLwf - ok
22:55:48.0104 2576 [ 05ECAEC3E4529A7153B3136CEB49F0EC ] WIMMount C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
22:55:48.0104 2576 WIMMount - ok
22:55:48.0112 2576 WinDefend - ok
22:55:48.0115 2576 WinHttpAutoProxySvc - ok
22:55:48.0224 2576 [ 19B07E7E8915D701225DA41CB3877306 ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll
22:55:48.0226 2576 Winmgmt - ok
22:55:48.0305 2576 [ BCB1310604AA415C4508708975B3931E ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
22:55:48.0321 2576 WinRM - ok
22:55:48.0362 2576 [ FE88B288356E7B47B74B13372ADD906D ] WinUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
22:55:48.0363 2576 WinUsb - ok
22:55:48.0396 2576 [ 4FADA86E62F18A1B2F42BA18AE24E6AA ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll
22:55:48.0406 2576 Wlansvc - ok
22:55:48.0408 2576 [ F6FF8944478594D0E414D3F048F0D778 ] WmiAcpi C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
22:55:48.0409 2576 WmiAcpi - ok
22:55:48.0469 2576 [ 38B84C94C5A8AF291ADFEA478AE54F93 ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
22:55:48.0478 2576 wmiApSrv - ok
22:55:48.0519 2576 WMPNetworkSvc - ok
22:55:48.0526 2576 [ 96C6E7100D724C69FCF9E7BF590D1DCA ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll
22:55:48.0536 2576 WPCSvc - ok
22:55:48.0563 2576 [ 93221146D4EBBF314C29B23CD6CC391D ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
22:55:48.0565 2576 WPDBusEnum - ok
22:55:48.0585 2576 [ 6BCC1D7D2FD2453957C5479A32364E52 ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
22:55:48.0586 2576 ws2ifsl - ok
22:55:48.0594 2576 [ E8B1FE6669397D1772D8196DF0E57A9E ] wscsvc C:\Windows\System32\wscsvc.dll
22:55:48.0595 2576 wscsvc - ok
22:55:48.0597 2576 WSearch - ok
22:55:48.0658 2576 [ 9DF12EDBC698B0BC353B3EF84861E430 ] wuauserv C:\Windows\system32\wuaueng.dll
22:55:48.0678 2576 wuauserv - ok
22:55:48.0690 2576 [ D3381DC54C34D79B22CEE0D65BA91B7C ] WudfPf C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
22:55:48.0691 2576 WudfPf - ok
22:55:48.0706 2576 [ CF8D590BE3373029D57AF80914190682 ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
22:55:48.0708 2576 WUDFRd - ok
22:55:48.0724 2576 [ 7A95C95B6C4CF292D689106BCAE49543 ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll
22:55:48.0725 2576 wudfsvc - ok
22:55:48.0746 2576 [ 9A3452B3C2A46C073166C5CF49FAD1AE ] WwanSvc C:\Windows\System32\wwansvc.dll
22:55:48.0749 2576 WwanSvc - ok
22:55:48.0770 2576 ================ Scan global ===============================
22:55:48.0790 2576 [ BA0CD8C393E8C9F83354106093832C7B ] C:\Windows\system32\basesrv.dll
22:55:48.0814 2576 [ EB6A48CC998E1090E44E8E7F1009A640 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
22:55:48.0819 2576 [ EB6A48CC998E1090E44E8E7F1009A640 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
22:55:48.0837 2576 [ D6160F9D869BA3AF0B787F971DB56368 ] C:\Windows\system32\sxssrv.dll
22:55:48.0866 2576 [ 24ACB7E5BE595468E3B9AA488B9B4FCB ] C:\Windows\system32\services.exe
22:55:48.0870 2576 [Global] - ok
22:55:48.0870 2576 ================ Scan MBR ==================================
22:55:48.0877 2576 [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk0\DR0
22:55:49.0852 2576 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
22:55:49.0854 2576 [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk1\DR1
22:55:49.0856 2576 \Device\Harddisk1\DR1 - ok
22:55:49.0857 2576 [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk2\DR2
22:55:49.0859 2576 \Device\Harddisk2\DR2 - ok
22:55:49.0859 2576 ================ Scan VBR ==================================
22:55:49.0892 2576 [ 08CF619BD56F1826326A189D3C6AA3FF ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
22:55:49.0921 2576 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok
22:55:49.0937 2576 [ 242A0B12289C0765C5987BBA0EB99AEC ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
22:55:49.0938 2576 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok
22:55:49.0939 2576 [ 59A88573DBCC01F9D14A18D4F4E0F887 ] \Device\Harddisk1\DR1\Partition1
22:55:49.0940 2576 \Device\Harddisk1\DR1\Partition1 - ok
22:55:49.0941 2576 [ 9648D6AA3919FD542523420B259C7EF6 ] \Device\Harddisk2\DR2\Partition1
22:55:49.0943 2576 \Device\Harddisk2\DR2\Partition1 - ok
22:55:49.0943 2576 ============================================================
22:55:49.0943 2576 Scan finished
22:55:49.0943 2576 ============================================================
22:55:49.0956 4100 Detected object count: 1
22:55:49.0956 4100 Actual detected object count: 1
22:55:59.0560 4100 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - skipped by user
22:55:59.0560 4100 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip


logi.rar > OTL.Txt

OTL logfile created on: 2012-12-12 21:07:18 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\galandir\Downloads
64bit- Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

7,96 Gb Total Physical Memory | 5,83 Gb Available Physical Memory | 73,24% Memory free
20,66 Gb Paging File | 17,73 Gb Available in Paging File | 85,81% Paging File free
Paging file location(s): c:\pagefile.sys 13000 13000 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 97,66 Gb Total Space | 7,02 Gb Free Space | 7,18% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 298,09 Gb Total Space | 1,40 Gb Free Space | 0,47% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 368,10 Gb Total Space | 15,65 Gb Free Space | 4,25% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: GALANDIR74 | User Name: galandir | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]

PRC - [2012-12-12 21:07:06 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\galandir\Downloads\OTL.exe
PRC - [2012-12-12 21:07:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\gkkjffzi.exe
PRC - [2012-12-12 20:37:09 | 000,067,072 | ---- | M] (mhVy0dty13 iiaiVnySVi) -- C:\Users\galandir\Documents\Windows\winsvchost.exe
PRC - [2012-12-12 20:37:09 | 000,067,072 | ---- | M] (mhVy0dty13 iiaiVnySVi) -- C:\Users\galandir\Documents\Windows\winsvchost.exe
PRC - [2012-12-12 20:37:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\mmxklefh.exe
PRC - [2012-12-12 20:22:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\livxwvrk.exe
PRC - [2012-12-12 20:07:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\kxtlzulg.exe
PRC - [2012-12-12 19:52:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\jlizctxj.exe
PRC - [2012-12-12 19:37:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\izgmnsrm.exe
PRC - [2012-12-12 19:22:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\hveaqrei.exe
PRC - [2012-12-12 19:07:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\gktotqyl.exe
PRC - [2012-12-12 18:52:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\fyrbwhkh.exe
PRC - [2012-12-12 18:37:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\empphgek.exe
PRC - [2012-12-12 17:55:42 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\ebtwjfal.exe
PRC - [2012-12-12 17:35:55 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\uztlbwmn.exe
PRC - [2012-12-12 16:37:01 | 000,541,168 | ---- | M] (Valve Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
PRC - [2012-12-12 02:32:26 | 001,807,800 | ---- | M] (Adobe Systems, Inc.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_135.exe
PRC - [2012-12-11 19:05:10 | 000,524,469 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\uzgxwauo.exe
PRC - [2012-12-11 17:56:30 | 000,538,887 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Documents\Windows\vbhoster.exe
PRC - [2012-12-11 16:55:00 | 000,845,071 | RHS- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe
PRC - [2012-12-05 00:50:39 | 000,916,960 | ---- | M] (Mozilla Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
PRC - [2012-12-04 12:35:25 | 001,354,736 | ---- | M] (Valve Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
PRC - [2012-12-02 08:09:53 | 003,492,504 | ---- | M] (Electronic Arts) -- C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe
PRC - [2012-11-29 01:52:19 | 000,076,888 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
PRC - [2012-11-23 21:28:36 | 000,878,480 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe
PRC - [2012-11-21 00:17:43 | 000,110,080 | RHS- | M] () -- C:\Users\galandir\Userdata\explorer.exe
PRC - [2012-11-18 17:26:30 | 001,259,880 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
PRC - [2012-11-18 05:49:34 | 000,382,824 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
PRC - [2012-11-17 08:37:14 | 005,979,648 | ---- | M] ( ) -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\chomikbox.exe
PRC - [2012-10-02 11:13:44 | 003,064,000 | ---- | M] (Skype Technologies S.A.) -- C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
PRC - [2012-01-27 10:40:44 | 000,291,608 | R--- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
PRC - [2011-11-17 00:04:20 | 000,822,384 | ---- | M] (ACD Systems) -- C:\Program Files (x86)\ACD Systems\ACDSee Pro\5.0\ACDSeeProInTouch2.exe
PRC - [2010-11-17 02:53:16 | 000,113,288 | ---- | M] (Renesas Electronics Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
PRC - [2009-11-16 08:04:30 | 000,735,960 | ---- | M] (ESET) -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe
PRC - [2007-07-24 10:15:14 | 000,185,632 | ---- | M] (Protexis Inc.) -- c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe


[color=#E56717]========== Modules (No Company Name) ==========[/color]

MOD - [2012-12-12 21:07:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\gkkjffzi.exe
MOD - [2012-12-12 20:37:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\mmxklefh.exe
MOD - [2012-12-12 20:22:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\livxwvrk.exe
MOD - [2012-12-12 20:07:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\kxtlzulg.exe
MOD - [2012-12-12 19:52:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\jlizctxj.exe
MOD - [2012-12-12 19:37:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\izgmnsrm.exe
MOD - [2012-12-12 19:22:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\hveaqrei.exe
MOD - [2012-12-12 19:07:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\gktotqyl.exe
MOD - [2012-12-12 18:52:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\fyrbwhkh.exe
MOD - [2012-12-12 18:37:06 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\empphgek.exe
MOD - [2012-12-12 17:55:42 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\ebtwjfal.exe
MOD - [2012-12-12 17:35:55 | 000,538,883 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\uztlbwmn.exe
MOD - [2012-12-12 16:39:18 | 000,835,072 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Steam\SDL.dll
MOD - [2012-12-12 16:36:51 | 020,320,240 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Steam\bin\libcef.dll
MOD - [2012-12-12 16:36:41 | 001,100,800 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Steam\bin\avcodec-53.dll
MOD - [2012-12-12 16:36:41 | 000,968,688 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Steam\bin\chromehtml.DLL
MOD - [2012-12-12 16:36:41 | 000,192,000 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Steam\bin\avformat-53.dll
MOD - [2012-12-12 16:36:41 | 000,124,416 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Steam\bin\avutil-51.dll
MOD - [2012-12-12 02:32:26 | 014,586,296 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll
MOD - [2012-12-11 19:05:10 | 000,524,469 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\uzgxwauo.exe
MOD - [2012-12-11 17:56:30 | 000,538,887 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Documents\Windows\vbhoster.exe
MOD - [2012-12-05 00:50:39 | 002,397,152 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozjs.dll
MOD - [2012-12-02 08:09:54 | 000,062,976 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Origin\tufao.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,835,584 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\gstreamer.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,312,832 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstoggdec.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,158,208 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstffmpegcolorspace.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,101,888 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstwebmdec.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,096,256 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstcoreplugins.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,094,208 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstaudioresample.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,093,696 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstaudioconvert.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,073,728 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstwavparse.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,067,072 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstdirectsound.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,062,976 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstdecodebin2.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,057,344 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstautodetect.dll
MOD - [2012-11-23 21:28:36 | 000,038,912 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Opera\gstreamer\plugins\gstwaveform.dll
MOD - [2012-02-22 16:25:06 | 000,025,088 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\tsplugins\integration\chomikbox_win7.tsp
MOD - [2011-12-02 14:15:16 | 000,126,976 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstcontroller-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:16 | 000,098,304 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstpbutils-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:16 | 000,053,760 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstinterfaces-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 001,520,128 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libvorbisenc-2.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,718,336 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgnutls-26.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,699,392 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstreamer-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,604,160 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgcrypt-11.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,331,264 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libFLAC-8.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,162,304 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libvorbis-0.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,133,120 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgsttag-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,111,104 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\avutil-lgpl-50.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,109,568 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstaudio-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,070,656 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstrtp-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,067,584 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libbz2.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,039,936 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstapp-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,035,328 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgpg-error-0.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:14 | 000,023,552 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libogg-0.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,228,864 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstdirectsound.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,212,992 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstcoreelements.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,197,632 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstplaybin.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,180,736 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstffmpeg-lgpl.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,151,040 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstmpegdemux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,149,504 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstqtdemux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,132,608 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstogg.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,114,688 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstqtmux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,095,232 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstasf.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,086,016 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstdecodebin2.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,078,336 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstaudioconvert.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,077,312 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libtasn1-3.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,069,120 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstflac.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,064,000 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstasfmux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,061,952 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgsttypefindfunctions.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,059,904 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstmpegstream.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,053,760 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstvorbis.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,052,224 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstaudioresample.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,050,688 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstwavpack.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,047,616 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstmpegaudioparse.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,042,496 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstwavparse.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,039,424 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstmpegtsmux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,038,400 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstaiff.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,035,840 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstrawparse.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,035,840 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstinterleave.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,035,328 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstreplaygain.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,034,304 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstvolume.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,032,768 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstdecodebin.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,032,256 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstid3demux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,030,208 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstreal.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,030,208 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstmpegpsmux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,029,184 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstautodetect.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,026,624 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstequalizer.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,023,552 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstneonhttpsrc.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,022,528 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstcdxaparse.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,022,016 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgsttta.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,020,480 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstaudiorate.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,019,968 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstwasapi.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,019,456 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstlevel.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,018,944 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstauparse.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,018,944 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstalaw.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,017,920 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstspeed.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,015,872 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstwaveformsink.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,015,872 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgsticydemux.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,015,360 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstwaveenc.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,015,360 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstapetag.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,014,336 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstnetsim.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,013,824 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstacmmp3dec.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,012,288 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgststereo.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,011,776 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstcoreindexers.dll
MOD - [2011-12-02 14:15:06 | 000,008,192 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\gplugins\libgstapp.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:40 | 000,881,664 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\avformat-lgpl-52.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:40 | 000,167,424 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libexpat-1.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:40 | 000,085,504 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\z.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 005,038,592 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\avcodec-lgpl-52.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 001,396,736 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libxml2-2.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,563,712 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\liborc-0.4-0.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,253,440 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstbase-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,196,608 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libwavpack-1.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,125,952 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libneon-27.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,070,144 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstrtsp-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,041,984 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstriff-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,038,912 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstvideo-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,025,088 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\libgstsdp-0.10.dll
MOD - [2011-12-02 14:14:32 | 000,018,944 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\avcore-lgpl-0.dll
MOD - [2011-07-29 14:59:46 | 002,293,248 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\QtCore4.dll
MOD - [2011-03-30 10:49:10 | 000,028,672 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\imageformats\qico4.dll
MOD - [2011-03-30 10:49:02 | 000,284,672 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\imageformats\qtiff4.dll
MOD - [2011-03-30 10:48:38 | 000,220,672 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\imageformats\qmng4.dll
MOD - [2011-03-30 10:48:22 | 000,026,624 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\imageformats\qgif4.dll
MOD - [2011-03-30 10:48:14 | 000,196,608 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\imageformats\qjpeg4.dll
MOD - [2011-03-30 07:16:34 | 008,173,568 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\QtGui4.dll
MOD - [2011-03-30 06:59:26 | 000,971,776 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\QtNetwork4.dll
MOD - [2011-03-30 06:57:58 | 000,339,968 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ChomikBox\QtXml4.dll


[color=#E56717]========== Services (SafeList) ==========[/color]

SRV:[b]64bit:[/b] - [2011-09-08 16:48:36 | 006,583,160 | ---- | M] (Wacom Technology, Corp.) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Tablet\Pen\Pen_Tablet.exe -- (TabletServicePen)
SRV:[b]64bit:[/b] - [2011-09-08 16:48:36 | 000,528,760 | ---- | M] (Wacom Technology, Corp.) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Tablet\Pen\Pen_TouchService.exe -- (TouchServicePen)
SRV:[b]64bit:[/b] - [2010-12-28 09:00:34 | 001,296,728 | ---- | M] (www.BitComet.com) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe -- (BITCOMET_HELPER_SERVICE)
SRV:[b]64bit:[/b] - [2009-11-16 08:12:56 | 000,023,296 | ---- | M] (ESET) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe -- (EhttpSrv)
SRV:[b]64bit:[/b] - [2009-11-16 08:04:30 | 000,735,960 | ---- | M] (ESET) [Auto | Running] -- C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe -- (ekrn)
SRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 02:41:27 | 001,011,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll -- (WinDefend)
SRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 02:40:01 | 000,193,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\appmgmts.dll -- (AppMgmt)
SRV - [2012-12-12 16:37:01 | 000,541,168 | ---- | M] (Valve Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe -- (Steam Client Service)
SRV - [2012-12-12 02:32:27 | 000,250,808 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)
SRV - [2012-12-05 00:50:39 | 000,115,168 | ---- | M] (Mozilla Foundation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe -- (MozillaMaintenance)
SRV - [2012-11-29 01:52:19 | 000,076,888 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe -- (PnkBstrA)
SRV - [2012-11-18 17:26:30 | 001,259,880 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe -- (nvUpdatusService)
SRV - [2012-11-18 05:49:34 | 000,382,824 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe -- (Stereo Service)
SRV - [2012-11-09 11:21:24 | 000,160,944 | R--- | M] (Skype Technologies) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe -- (SkypeUpdate)
SRV - [2012-10-02 11:13:44 | 003,064,000 | ---- | M] (Skype Technologies S.A.) [Auto | Running] -- C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe -- (Skype C2C Service)
SRV - [2012-07-09 00:40:10 | 000,104,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v4.0.30319_32)
SRV - [2009-06-10 22:23:09 | 000,066,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32)
SRV - [2007-07-24 10:15:14 | 000,185,632 | ---- | M] (Protexis Inc.) [Auto | Running] -- c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe -- (PSI_SVC_2)
SRV - [2007-05-31 17:11:54 | 000,443,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\WindowsMobile\wcescomm.dll -- (WcesComm)
SRV - [2007-05-31 17:11:46 | 000,225,672 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\WindowsMobile\rapimgr.dll -- (RapiMgr)


[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]

DRV:[b]64bit:[/b] - [2012-10-06 23:05:21 | 000,834,544 | ---- | M] () [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\sptd.sys -- (sptd)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2012-07-03 16:25:16 | 000,189,288 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\nvhda64v.sys -- (NVHDA)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2012-01-27 10:39:33 | 000,787,736 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iusb3xhc.sys -- (iusb3xhc)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2012-01-27 10:39:33 | 000,356,120 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iusb3hub.sys -- (iusb3hub)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2012-01-27 10:39:33 | 000,016,152 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iusb3hcs.sys -- (iusb3hcs)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2011-11-10 00:04:14 | 000,060,184 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HECIx64.sys -- (MEIx64)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2011-09-08 16:49:36 | 000,013,312 | ---- | M] (Wacom Technology) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\wacmoumonitor.sys -- (wacmoumonitor)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2011-09-08 16:49:26 | 000,012,848 | ---- | M] (Wacom Technology) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\wacommousefilter.sys -- (wacommousefilter)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2011-09-08 16:49:24 | 000,016,168 | ---- | M] (Wacom Technology) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\wacomvhid.sys -- (wacomvhid)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2011-05-11 17:23:10 | 000,107,904 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsata.sys -- (amdsata)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2011-05-11 17:23:10 | 000,027,008 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdxata.sys -- (amdxata)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:24:43 | 000,020,992 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\rdpvideominiport.sys -- (RdpVideoMiniport)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:24:33 | 000,059,392 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\TsUsbFlt.sys -- (TsUsbFlt)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:23:48 | 000,117,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\tsusbhub.sys -- (tsusbhub)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:23:48 | 000,088,960 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Synth3dVsc.sys -- (Synth3dVsc)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:23:48 | 000,071,168 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\dmvsc.sys -- (dmvsc)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:23:48 | 000,034,816 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\terminpt.sys -- (terminpt)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:23:47 | 000,078,720 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HpSAMD.sys -- (HpSAMD)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2010-11-21 04:23:47 | 000,031,232 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\TsUsbGD.sys -- (TsUsbGD)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-11-16 08:07:10 | 000,123,200 | ---- | M] (ESET) [Kernel | Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\epfwwfpr.sys -- (epfwwfpr)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-11-16 08:03:42 | 000,136,584 | ---- | M] (ESET) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ehdrv.sys -- (ehdrv)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-11-16 07:56:16 | 000,145,336 | ---- | M] (ESET) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\eamon.sys -- (eamon)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 02:52:20 | 000,194,128 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsbs.sys -- (amdsbs)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 02:48:04 | 000,065,600 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 02:47:48 | 000,023,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Recognizer | Boot | Unknown] -- C:\Windows\SysNative\drivers\fs_rec.sys -- (Fs_Rec)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 02:45:55 | 000,024,656 | ---- | M] (Promise Technology) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stexstor.sys -- (stexstor)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-07-14 01:09:50 | 000,019,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\usb8023x.sys -- (usb_rndisx)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-06-10 21:35:53 | 000,051,712 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Rtnic64.sys -- (RTL8023x64)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-06-10 21:34:33 | 003,286,016 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\evbda.sys -- (ebdrv)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-06-10 21:34:28 | 000,468,480 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bxvbda.sys -- (b06bdrv)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-06-10 21:34:23 | 000,270,848 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b57nd60a.sys -- (b57nd60a)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-06-10 21:31:59 | 000,031,232 | ---- | M] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hcw85cir.sys -- (hcw85cir)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2009-04-17 03:00:00 | 000,055,024 | ---- | M] (Sonic Solutions) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\PxHlpa64.sys -- (PxHlpa64)
DRV - [2012-10-05 20:41:20 | 000,025,640 | ---- | M] (Windows (R) Server 2003 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\gdrv.sys -- (gdrv)
DRV - [2009-07-14 02:19:10 | 000,019,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys -- (WIMMount)


[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]

IE:[b]64bit:[/b] - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE:[b]64bit:[/b] - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: " URL " = http://www.bing.com/search?q={searchTerms} & FORM=IE8SRC
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: " URL " = http://www.bing.com/search?q={searchTerms} & FORM=IE8SRC

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=HP_clro & mntrId=fea9852300000000000000304f29c574
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: " URL " = http://www.bing.com/search?q={searchTerms} & src=IE-SearchBox & FORM=IE8SRC
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}: " URL " = http://www.claro-search.com/?q={searchTerms} & affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=SP_clro & mntrId=fea9852300000000000000304f29c574
IE - HKCU\..\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB8}: " URL " = http://www.daemon-search.com/search?q={searchTerms}
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: " ProxyEnable " = 0

[color=#E56717]========== FireFox ==========[/color]

FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: " Claro Search "
FF - prefs.js..browser.search.order.1: " Claro Search "
FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: " Google "
FF - prefs.js..browser.startup.homepage: " http://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=HP_clro & mntrId=fea9852300000000000000304f29c574 "
FF - prefs.js..extensions.enabledAddons: %7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:17.0.1
FF - prefs.js..keyword.URL: " http://www.claro-search.com/?affID=114506 & tt=4712_7 & babsrc=KW_clro & mntrId=fea9852300000000000000304f29c574 & q= "


FF:[b]64bit:[/b] - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_5_502_135.dll File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.124\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.124\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.3: C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll (VideoLAN)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@wacom.com/wacom-plugin,version=1.1.0.10: C:\Program Files (x86)\TabletPlugins\npwacom.dll (Wacom, Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@wacom.com/wtPlugin,version=2.0.0.1: C:\Program Files (x86)\TabletPlugins\npWacomTabletPlugin.dll (Wacom)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\ubisoft.com/uplaypc: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll (Ubisoft)
FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\wacom.com/WacomTabletPlugin: C:\Program Files (x86)\TabletPlugins\npWacomTabletPlugin.dll (Wacom)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 17.0.1\extensions\\Components: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components [2012-12-05 00:50:39 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 17.0.1\extensions\\Plugins: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins [2012-12-05 00:50:37 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Thunderbird\Extensions\\eplgTb@eset.com: C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird [2012-10-06 22:00:53 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_CURRENT_USER\software\mozilla\Mozilla Firefox 17.0.1\extensions\\Components: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components [2012-12-05 00:50:39 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_CURRENT_USER\software\mozilla\Mozilla Firefox 17.0.1\extensions\\Plugins: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins [2012-12-05 00:50:37 | 000,000,000 | ---D | M]

[2012-10-07 21:27:08 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\mozilla\Extensions
[2012-11-24 13:42:16 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\c8n1l9sj.default\extensions
[2012-10-11 22:17:33 | 000,000,000 | ---D | M] (BitComet Video Downloader) -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\c8n1l9sj.default\extensions\{B042753D-F57E-4e8e-A01B-7379A6D4CEFB}
[2012-10-27 20:55:44 | 000,010,043 | ---- | M] () (No name found) -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\c8n1l9sj.default\extensions\IplextoALL@ALLPlayer.org.xpi
[2012-11-24 12:46:02 | 000,002,516 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\c8n1l9sj.default\searchplugins\mngr.xml
[2012-12-05 00:50:37 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\extensions
[2012-12-05 00:50:39 | 000,262,112 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
[2012-01-12 09:58:30 | 000,917,816 | ---- | M] (BitComet) -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npBitCometAgent.dll
[2012-09-06 03:57:09 | 000,002,767 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\allegro-pl.xml
[2012-11-24 12:45:24 | 000,006,522 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\babylon.xml
[2012-09-06 03:57:10 | 000,001,406 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\fbc-pl.xml
[2012-09-06 03:57:10 | 000,000,917 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\merlin-pl.xml
[2012-09-06 03:57:10 | 000,000,858 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\pwn-pl.xml
[2012-09-06 03:57:10 | 000,001,183 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml
[2012-09-06 03:57:09 | 000,001,683 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\wp-pl.xml

O1 HOSTS File: ([2012-10-06 22:33:29 | 000,000,858 | -H-- | M]) - C:\Windows\SysNative\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 acdid.acdsystems.com
O2:[b]64bit:[/b] - BHO: (Skype add-on for Internet Explorer) - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O2 - BHO: (BitComet Helper) - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O2 - BHO: (Skype Browser Helper) - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O2 - BHO: (IplexToALLPlayer) - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\Program Files (x86)\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL (ALLCinema Ltd.)
O3:[b]64bit:[/b] - HKLM\..\Toolbar: (DAEMON Tools Toolbar) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar64.dll ()
O3 - HKLM\..\Toolbar: (DAEMON Tools Toolbar) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll ()
O3:[b]64bit:[/b] - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (DAEMON Tools Toolbar) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar64.dll ()
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (DAEMON Tools Toolbar) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll ()
O4:[b]64bit:[/b] - HKLM..\Run: [egui] C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe (ESET)
O4:[b]64bit:[/b] - HKLM..\Run: [Windows Mobile-based device management] C:\Windows\WindowsMobile\wmdcBase.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [ACPW05EN] C:\Program Files (x86)\ACD Systems\ACDSee Pro\5.0\ACDSeeProInTouch2.exe (ACD Systems)
O4 - HKLM..\Run: [NUSB3MON] C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe (Renesas Electronics Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [USB3MON] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe (Intel Corporation)
O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe (ALLCinema)
O4 - HKCU..\Run: [BitComet] C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
O4 - HKCU..\Run: [ChomikBox] C:\Program Files (x86)\ChomikBox\chomikbox.exe ( )
O4 - HKCU..\Run: [CHost] C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\uzgxwauo.exe ()
O4 - HKCU..\Run: [CommandUtilities] C:\Users\galandir\Documents\Windows\svuhost.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKCU..\Run: [DLLService] C:\Users\galandir\Documents\Windows\igfxservice.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [EADM] C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
O4 - HKCU..\Run: [Nethost] C:\Users\galandir\Documents\Windows\newhost.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [Steam] C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
O4 - HKCU..\Run: [Tlen.pl] C:\Program Files (x86)\Tlen7\tlen7.exe ()
O4 - HKCU..\Run: [VBLogin] C:\Users\galandir\Documents\Windows\vbhoster.exe ()
O4 - HKCU..\Run: [Win Update] C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Win Update.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [Windows Explorer] C:\Users\galandir\Userdata\iexplorer.exe ()
O4 - HKCU..\Run: [WindowsDefender] C:\Users\galandir\Documents\Windows\firewall.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [WindowsWorker] C:\Users\galandir\Documents\Windows\winworker.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [Winlogon] C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\gkkjffzi.exe ()
O4 - HKCU..\Run: [winsvchost] C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Identities\{E7927442-8v23-436B-8409-951D004DCD3B}\winsvchost.exe ()
O4 - HKCU..\RunOnce: [A-496886540] C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe ()
O4 - Startup: C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\A-496886540.exe ()
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3
O8:[b]64bit:[/b] - Extra context menu item: & P & obierz & za pomoca BitComet - Reg Error: Value error. File not found
O8:[b]64bit:[/b] - Extra context menu item: & P & obierz & za pomocą BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
O8:[b]64bit:[/b] - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomoca BitComet - Reg Error: Value error. File not found
O8:[b]64bit:[/b] - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: & P & obierz & za pomoca BitComet - Reg Error: Value error. File not found
O8 - Extra context menu item: & P & obierz & za pomocą BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomoca BitComet - Reg Error: Value error. File not found
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
O9:[b]64bit:[/b] - Extra Button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O9 - Extra Button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O9 - Extra Button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O13[b]64bit:[/b] - gopher Prefix: missing
O13 - gopher Prefix: missing
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{100E13E3-7030-45F7-B8C4-C94215346196}: DhcpNameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\skype4com - No CLSID value found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\skype-ie-addon-data {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\SKYPE4~1.DLL (Skype Technologies)
O18 - Protocol\Handler\skype-ie-addon-data {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O20:[b]64bit:[/b] - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20:[b]64bit:[/b] - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysNative\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\SysWow64\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (userinit.exe) - C:\Windows\SysWow64\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O21:[b]64bit:[/b] - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O33 - MountPoints2\{ae3f12b4-1008-11e2-b3a0-00304f29c574}\Shell - " " = AutoRun
O33 - MountPoints2\{ae3f12b4-1008-11e2-b3a0-00304f29c574}\Shell\AutoRun\command - " " = J:\Setup.exe
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35:[b]64bit:[/b] - HKLM\..comfile [open] -- " %1 " %*
O35:[b]64bit:[/b] - HKLM\..exefile [open] -- " %1 " %*
O35 - HKLM\..comfile [open] -- " %1 " %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- " %1 " %*
O37:[b]64bit:[/b] - HKLM\...com [@ = comfile] -- " %1 " %*
O37:[b]64bit:[/b] - HKLM\...exe [@ = exefile] -- " %1 " %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- " %1 " %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- " %1 " %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=sxssrv,4)

[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========[/color]

[2012-12-12 16:56:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Documents\Services
[2012-12-06 16:47:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
[2012-12-06 16:47:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype
[2012-12-05 00:50:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
[2012-12-03 02:22:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Documents\Baldur's Gate - Enhanced Edition
[2012-12-03 02:22:18 | 000,466,456 | ---- | C] (Creative Labs) -- C:\Windows\SysNative\wrap_oal.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,444,952 | ---- | C] (Creative Labs) -- C:\Windows\SysWow64\wrap_oal.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,122,904 | ---- | C] (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) -- C:\Windows\SysNative\OpenAL32.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,109,080 | ---- | C] (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) -- C:\Windows\SysWow64\OpenAL32.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\OpenAL
[2012-12-03 02:18:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Beamdog
[2012-12-02 20:53:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\NapiProjekt
[2012-11-29 01:51:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Orbit
[2012-11-29 01:46:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DangeSecond
[2012-11-28 00:41:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\orbit - Kopia
[2012-11-26 23:36:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Telltale Games
[2012-11-25 00:38:39 | 026,811,240 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvoglv64.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 025,256,296 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcompiler.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 020,335,976 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 018,045,968 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvd3dumx.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 017,559,912 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 009,271,352 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcuda.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 007,819,016 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 007,446,192 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvopencl.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 006,149,904 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 002,784,104 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcuvid.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 002,606,440 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 002,226,024 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcuvenc.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 001,874,280 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcuvenc.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 000,841,272 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 000,245,432 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvinitx.dll
[2012-11-25 00:38:39 | 000,201,136 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll
[2012-11-24 23:48:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Wise Installation Wizard
[2012-11-24 21:30:15 | 000,837,632 | RHS- | C] (Gyazo) -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\tep512360
[2012-11-24 12:45:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Claro
[2012-11-24 12:45:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\PerformerSoft
[2012-11-24 12:45:38 | 000,019,000 | ---- | C] (PerformerSoft LLC) -- C:\Windows\SysNative\roboot64.exe
[2012-11-24 12:45:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\IBUpdaterService
[2012-11-24 12:45:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Babylon
[2012-11-24 12:45:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Babylon
[2012-11-23 23:54:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BurnAware Free
[2012-11-23 23:54:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\BurnAware Free
[2012-11-23 10:43:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth
[2012-11-23 10:40:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Local\Google
[2012-11-23 02:34:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Local\CrashRpt
[2012-11-23 01:58:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outerra
[2012-11-23 01:58:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outerra
[2012-11-23 01:57:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Outerra
[2012-11-21 20:32:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Desktop\AC.III.CRACK ONLY-SKIDROW_Epidemz.net
[2012-11-21 20:23:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\orbit
[2012-11-21 00:17:43 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Users\galandir\Userdata
[2012-11-20 17:10:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Documents\Windows
[2012-11-20 02:56:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Desktop\Assassins.Creed.3.UPDATE 1.01.CRACK.READNFO-P2P
[2012-11-19 21:02:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Documents\Assassin's Creed III
[2012-11-19 13:19:56 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Users\galandir\Drivers
[2012-11-19 12:56:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\Desktop\ac3
[2012-11-19 07:55:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft
[2012-11-19 07:55:20 | 000,527,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_7.dll
[2012-11-19 07:55:20 | 000,518,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_7.dll
[2012-11-19 07:55:20 | 000,239,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_7.dll
[2012-11-19 07:55:20 | 000,176,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_7.dll
[2012-11-19 07:55:20 | 000,077,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAPOFX1_5.dll
[2012-11-19 07:55:20 | 000,074,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_5.dll
[2012-11-19 07:55:19 | 002,526,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_43.dll
[2012-11-19 07:55:19 | 002,106,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_43.dll
[2012-11-19 07:55:19 | 001,907,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dcsx_43.dll
[2012-11-19 07:55:19 | 001,868,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dcsx_43.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 001,998,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_43.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,530,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_6.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,528,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_6.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,470,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_43.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,276,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx11_43.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,248,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx11_43.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,238,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_6.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,176,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_6.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,078,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAPOFX1_4.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,074,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_4.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,024,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\X3DAudio1_7.dll
[2012-11-19 07:55:18 | 000,022,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\X3DAudio1_7.dll
[2012-11-19 07:55:17 | 000,517,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_5.dll
[2012-11-19 07:55:17 | 000,515,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_5.dll
[2012-11-19 07:55:17 | 000,238,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_5.dll
[2012-11-19 07:55:17 | 000,176,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_5.dll
[2012-11-19 07:55:16 | 005,554,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dcsx_42.dll
[2012-11-19 07:55:16 | 005,501,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dcsx_42.dll
[2012-11-19 07:55:16 | 002,582,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_42.dll
[2012-11-19 07:55:16 | 001,974,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_42.dll
[2012-11-19 07:55:15 | 000,523,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_42.dll
[2012-11-19 07:55:15 | 000,453,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_42.dll
[2012-11-19 07:55:15 | 000,285,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx11_42.dll
[2012-11-19 07:55:15 | 000,235,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx11_42.dll
[2012-11-19 07:55:14 | 002,475,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DX9_42.dll
[2012-11-19 07:55:14 | 001,892,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_42.dll
[2012-11-19 07:55:13 | 002,430,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_41.dll
[2012-11-19 07:55:13 | 001,846,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_41.dll
[2012-11-19 07:55:13 | 000,520,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_41.dll
[2012-11-19 07:55:13 | 000,453,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_41.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 005,425,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DX9_41.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 004,178,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_41.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,521,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_4.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,517,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_4.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,235,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_4.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,174,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_4.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,073,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAPOFX1_3.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,069,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_3.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,024,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\X3DAudio1_6.dll
[2012-11-19 07:55:12 | 000,022,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\X3DAudio1_6.dll
[2012-11-19 07:55:11 | 002,605,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_40.dll
[2012-11-19 07:55:11 | 002,036,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_40.dll
[2012-11-19 07:55:11 | 000,519,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_40.dll
[2012-11-19 07:55:11 | 000,452,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_40.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 005,631,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DX9_40.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 004,379,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_40.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,518,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_3.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,514,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_3.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,235,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_3.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,175,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_3.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,074,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAPOFX1_2.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,070,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_2.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,025,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\X3DAudio1_5.dll
[2012-11-19 07:55:10 | 000,023,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\X3DAudio1_5.dll
[2012-11-19 07:55:09 | 000,513,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_2.dll
[2012-11-19 07:55:09 | 000,509,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_2.dll
[2012-11-19 07:55:09 | 000,238,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_2.dll
[2012-11-19 07:55:09 | 000,177,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_2.dll
[2012-11-19 07:55:09 | 000,072,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAPOFX1_1.dll
[2012-11-19 07:55:09 | 000,068,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_1.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 004,992,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DX9_39.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 003,851,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_39.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 001,942,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_39.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 001,493,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_39.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 000,540,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_39.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 000,511,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_1.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 000,507,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_1.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 000,467,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_39.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 000,068,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAPOFX1_0.dll
[2012-11-19 07:55:08 | 000,065,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_0.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 001,941,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_38.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 001,491,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_38.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 000,540,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_38.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 000,467,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_38.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 000,238,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_1.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 000,177,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_1.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 000,028,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\X3DAudio1_4.dll
[2012-11-19 07:55:07 | 000,025,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\X3DAudio1_4.dll
[2012-11-19 07:55:06 | 004,991,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DX9_38.dll
[2012-11-19 07:55:06 | 003,850,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_38.dll
[2012-11-19 07:55:06 | 000,489,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\XAudio2_0.dll
[2012-11-19 07:55:06 | 000,479,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_0.dll
[2012-11-19 07:55:06 | 000,238,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine3_0.dll
[2012-11-19 07:55:06 | 000,177,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine3_0.dll
[2012-11-19 07:55:05 | 001,860,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_37.dll
[2012-11-19 07:55:05 | 001,420,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_37.dll
[2012-11-19 07:55:05 | 000,529,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_37.dll
[2012-11-19 07:55:05 | 000,462,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_37.dll
[2012-11-19 07:55:05 | 000,028,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\X3DAudio1_3.dll
[2012-11-19 07:55:05 | 000,025,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\X3DAudio1_3.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 004,910,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DX9_37.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 003,786,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_37.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 002,006,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_36.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 001,374,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_36.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 000,508,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_36.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 000,444,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_36.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 000,411,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_10.dll
[2012-11-19 07:55:04 | 000,267,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_10.dll
[2012-11-19 07:55:03 | 005,081,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_36.dll
[2012-11-19 07:55:03 | 003,734,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_36.dll
[2012-11-19 07:55:02 | 001,985,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_35.dll
[2012-11-19 07:55:02 | 001,358,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_35.dll
[2012-11-19 07:55:02 | 000,508,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_35.dll
[2012-11-19 07:55:02 | 000,444,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_35.dll
[2012-11-19 07:55:02 | 000,411,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_9.dll
[2012-11-19 07:55:02 | 000,267,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_9.dll
[2012-11-19 07:55:01 | 005,073,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_35.dll
[2012-11-19 07:55:01 | 003,727,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_35.dll
[2012-11-19 07:55:01 | 000,409,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_8.dll
[2012-11-19 07:55:01 | 000,266,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_8.dll
[2012-11-19 07:55:01 | 000,021,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\X3DAudio1_2.dll
[2012-11-19 07:55:01 | 000,017,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\X3DAudio1_2.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 004,496,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_34.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 003,497,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_34.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 001,401,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_34.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 001,124,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_34.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 000,506,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_34.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 000,443,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_34.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 000,403,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_7.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 000,261,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_7.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 000,107,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xinput1_3.dll
[2012-11-19 07:55:00 | 000,081,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xinput1_3.dll
[2012-11-19 07:54:59 | 001,400,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\D3DCompiler_33.dll
[2012-11-19 07:54:59 | 001,123,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\D3DCompiler_33.dll
[2012-11-19 07:54:59 | 000,506,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10_33.dll
[2012-11-19 07:54:59 | 000,443,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_33.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 004,494,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_33.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 003,495,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_33.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 000,469,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx10.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 000,440,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx10.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 000,393,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_6.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 000,390,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_5.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 000,255,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_6.dll
[2012-11-19 07:54:58 | 000,251,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_5.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 004,398,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_32.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 003,977,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_31.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 003,426,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_32.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 002,414,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_31.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 000,364,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_4.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 000,237,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_4.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 000,017,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\x3daudio1_1.dll
[2012-11-19 07:54:56 | 000,015,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\x3daudio1_1.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,363,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_3.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,354,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_2.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,236,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_3.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,230,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_2.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,083,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xinput1_2.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,083,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xinput1_1.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,062,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xinput1_2.dll
[2012-11-19 07:54:55 | 000,062,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xinput1_1.dll
[2012-11-19 07:54:54 | 000,352,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_1.dll
[2012-11-19 07:54:54 | 000,229,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_1.dll
[2012-11-19 07:54:52 | 003,927,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_30.dll
[2012-11-19 07:54:52 | 002,388,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_30.dll
[2012-11-19 07:54:52 | 000,355,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\xactengine2_0.dll
[2012-11-19 07:54:52 | 000,230,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\xactengine2_0.dll
[2012-11-19 07:54:52 | 000,016,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\x3daudio1_0.dll
[2012-11-19 07:54:52 | 000,014,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\x3daudio1_0.dll
[2012-11-19 07:54:50 | 003,830,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_29.dll
[2012-11-19 07:54:50 | 003,815,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_28.dll
[2012-11-19 07:54:50 | 002,332,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_29.dll
[2012-11-19 07:54:50 | 002,323,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_28.dll
[2012-11-19 07:54:49 | 003,807,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_27.dll
[2012-11-19 07:54:49 | 003,767,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_26.dll
[2012-11-19 07:54:49 | 002,319,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_27.dll
[2012-11-19 07:54:49 | 002,297,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_26.dll
[2012-11-19 07:54:48 | 003,823,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_25.dll
[2012-11-19 07:54:48 | 003,544,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysNative\d3dx9_24.dll
[2012-11-19 07:54:48 | 002,337,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_25.dll
[2012-11-19 07:54:48 | 002,222,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_24.dll
[2012-11-18 05:49:52 | 000,438,632 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvStreaming.exe
[2012-11-15 02:20:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA 3D Vision driver
[2012-11-15 02:20:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
[2012-11-13 22:18:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\O22y Inc

[color=#E56717]========== Files - Modified Within 30 Days ==========[/color]

[2012-12-12 20:45:00 | 000,001,052 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2012-12-12 20:32:00 | 000,000,930 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job
[2012-12-12 17:12:59 | 000,021,072 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012-12-12 17:12:59 | 000,021,072 | -H-- | M] () -- C:\Windows\SysNative\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012-12-12 17:05:53 | 000,001,048 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2012-12-12 17:05:38 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat
[2012-12-12 17:05:34 | 2117,857,279 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2012-12-12 02:32:26 | 000,697,272 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
[2012-12-12 02:32:26 | 000,073,656 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
[2012-12-11 23:56:46 | 000,281,688 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr
[2012-12-11 23:56:46 | 000,281,688 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.exe
[2012-12-11 16:55:00 | 000,845,071 | RHS- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\A-496886540.exe
[2012-12-11 16:55:00 | 000,845,071 | RHS- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe
[2012-12-09 22:39:12 | 000,281,688 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0
[2012-12-07 01:33:39 | 000,389,154 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Desktop\IMAG0263.jpg
[2012-12-06 16:47:43 | 000,002,517 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
[2012-12-06 00:15:56 | 000,001,244 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Desktop\Far Cry 3 Language Selector -- skrót.lnk
[2012-12-05 21:56:14 | 000,003,140 | -HS- | M] () -- C:\ProgramData\KGyGaAvL.sys
[2012-12-05 21:56:13 | 000,000,088 | RHS- | M] () -- C:\ProgramData\F8DCC305A4.sys
[2012-12-04 13:41:25 | 001,666,088 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\PerfStringBackup.INI
[2012-12-04 13:41:25 | 000,743,222 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfh015.dat
[2012-12-04 13:41:25 | 000,665,388 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfh009.dat
[2012-12-04 13:41:25 | 000,159,140 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfc015.dat
[2012-12-04 13:41:25 | 000,125,594 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\perfc009.dat
[2012-12-03 02:22:18 | 000,466,456 | ---- | M] (Creative Labs) -- C:\Windows\SysNative\wrap_oal.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,444,952 | ---- | M] (Creative Labs) -- C:\Windows\SysWow64\wrap_oal.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,122,904 | ---- | M] (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) -- C:\Windows\SysNative\OpenAL32.dll
[2012-12-03 02:22:18 | 000,109,080 | ---- | M] (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) -- C:\Windows\SysWow64\OpenAL32.dll
[2012-12-03 02:18:07 | 000,000,881 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Baldur's Gate - Enhanced Edition.lnk
[2012-11-29 12:34:13 | 000,000,573 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Desktop\AC3SP -- skrót.lnk
[2012-11-29 01:52:19 | 000,076,888 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrA.exe
[2012-11-26 23:36:41 | 000,000,613 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Bang Bang Racing.lnk
[2012-11-24 23:47:36 | 001,628,790 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWow64\PerfStringBackup.INI
[2012-11-24 21:30:36 | 000,837,632 | RHS- | M] (Gyazo) -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\tep512360
[2012-11-24 14:26:23 | 000,000,363 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Desktop\Komputer -- skrót.lnk
[2012-11-24 00:45:57 | 000,000,335 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\burnaware.ini
[2012-11-23 23:54:55 | 000,001,064 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\BurnAware Free.lnk
[2012-11-18 17:26:30 | 026,811,240 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvoglv64.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 025,256,296 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcompiler.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 020,335,976 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 018,045,968 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvd3dumx.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 017,559,912 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 015,122,280 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 014,953,920 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvwgf2umx.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 012,542,672 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 009,271,352 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcuda.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 007,819,016 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 007,446,192 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvopencl.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 006,149,904 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 002,816,824 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvapi64.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 002,784,104 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcuvid.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 002,606,440 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 002,496,976 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 002,226,024 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcuvenc.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 001,874,280 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvcuvenc.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 001,805,672 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvdispco64.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 001,504,104 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvdispgenco64.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 000,983,936 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvumdshimx.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 000,841,272 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 000,245,432 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvinitx.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 000,201,136 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll
[2012-11-18 17:26:30 | 000,014,446 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\nvinfo.pb
[2012-11-18 14:09:47 | 003,603,786 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysNative\nvcoproc.bin
[2012-11-18 14:09:47 | 002,557,800 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvsvcr.dll
[2012-11-18 14:09:47 | 000,118,120 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvmctray.dll
[2012-11-18 14:09:47 | 000,063,336 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvshext.dll
[2012-11-18 14:09:34 | 003,311,464 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvsvc64.dll
[2012-11-18 14:09:32 | 006,223,208 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysNative\nvcpl.dll
[2012-11-18 05:49:52 | 000,438,632 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\SysWow64\nvStreaming.exe
[2012-11-14 02:08:56 | 000,087,201 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\Desktop\376787_460455723974775_2051479895_n.jpg
[2012-11-12 23:33:19 | 000,010,752 | ---- | M] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[color=#E56717]========== Files Created - No Company Name ==========[/color]

[2012-12-11 16:55:11 | 000,845,071 | RHS- | C] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe
[2012-12-11 16:54:50 | 000,845,071 | RHS- | C] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\A-496886540.exe
[2012-12-07 01:33:39 | 000,389,154 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Desktop\IMAG0263.jpg
[2012-12-06 00:15:56 | 000,001,244 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Desktop\Far Cry 3 Language Selector -- skrót.lnk
[2012-12-03 02:18:07 | 000,000,881 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Baldur's Gate - Enhanced Edition.lnk
[2012-11-29 12:34:13 | 000,000,573 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Desktop\AC3SP -- skrót.lnk
[2012-11-29 01:51:56 | 000,281,688 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr
[2012-11-26 23:36:41 | 000,000,613 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Bang Bang Racing.lnk
[2012-11-24 14:26:23 | 000,000,363 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Desktop\Komputer -- skrót.lnk
[2012-11-23 23:58:56 | 000,000,335 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\AppData\Roaming\burnaware.ini
[2012-11-23 23:54:55 | 000,001,064 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\BurnAware Free.lnk
[2012-11-23 10:40:58 | 000,001,052 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2012-11-23 10:40:58 | 000,001,048 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2012-11-19 07:55:24 | 000,281,688 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.exe
[2012-11-19 07:55:24 | 000,281,688 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0
[2012-11-19 07:55:23 | 000,076,888 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrA.exe
[2012-11-14 02:08:54 | 000,087,201 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Desktop\376787_460455723974775_2051479895_n.jpg
[2012-10-30 01:52:59 | 000,178,688 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\unrar.dll
[2012-10-29 02:28:54 | 000,479,393 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\deadlight.jpg3.JPG
[2012-10-28 01:47:02 | 001,287,769 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\deadlight.jpg
[2012-10-28 01:47:02 | 001,278,002 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\deadlight_bak.jpg
[2012-10-28 01:13:17 | 017,897,216 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\deadlight_bak.RIF
[2012-10-28 01:13:17 | 011,813,716 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\deadlight.RIF
[2012-10-28 01:13:17 | 010,811,286 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\deadlight_bak_bak.RIF
[2012-10-27 20:03:28 | 003,059,650 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\pan_001.RIF
[2012-10-27 12:24:48 | 000,644,608 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\xvidcore.dll
[2012-10-27 12:24:48 | 000,258,048 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\libFLAC.dll
[2012-10-27 01:44:33 | 003,062,546 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\pan.RIF
[2012-10-27 01:44:33 | 002,229,704 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\pan_bak.RIF
[2012-10-27 00:47:26 | 001,330,025 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniollll.jpg
[2012-10-27 00:47:26 | 001,316,770 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniollll_bak.jpg
[2012-10-27 00:47:16 | 006,425,268 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniollll_bak.RIF
[2012-10-27 00:47:16 | 006,213,284 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniollll.RIF
[2012-10-27 00:47:16 | 006,202,704 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniollll_bak_bak.RIF
[2012-10-26 23:52:01 | 005,159,540 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniol22.RIF
[2012-10-26 23:31:35 | 003,849,091 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\aniol6.jpg
[2012-10-26 23:08:48 | 000,618,364 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Untitled-1.RIF
[2012-10-26 21:08:18 | 012,820,334 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\xxzx.RIF
[2012-10-26 21:08:18 | 012,396,796 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\xxzx_bak.RIF
[2012-10-26 21:08:18 | 010,192,652 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\anioł6_bak.RIF
[2012-10-21 18:38:28 | 000,000,309 | ---- | C] () -- C:\Windows\game.ini
[2012-10-20 20:56:01 | 000,003,140 | -HS- | C] () -- C:\ProgramData\KGyGaAvL.sys
[2012-10-20 20:56:01 | 000,000,088 | RHS- | C] () -- C:\ProgramData\F8DCC305A4.sys
[2012-10-16 01:16:02 | 000,010,752 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2012-10-10 11:18:19 | 001,628,790 | ---- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\PerfStringBackup.INI
[2012-06-19 13:02:17 | 003,123,272 | R--- | C] () -- C:\Windows\SysWow64\pbsvc.exe
[2012-01-31 23:42:35 | 000,222,415 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Opcje - Prywatne rzeczy.htm
[2012-01-20 23:10:23 | 000,015,569 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\napisy_info_115587.zip
[2012-01-17 23:16:51 | 051,257,832 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Daz3....Pro.part09.rar
[2012-01-03 02:36:25 | 001,387,843 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\dd_music_city_01.zip
[2012-01-03 02:33:49 | 001,094,154 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\K2_v2.5.4.zip
[2012-01-03 02:33:49 | 000,045,944 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\pl-PL-K2_lang_full_251.zip
[2012-01-03 02:32:00 | 001,057,570 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\K2_v2.5.4_rozpakuj.zip
[2011-12-31 02:03:04 | 105,906,176 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\MKS01002.Artisteer.3.1.0.46558.Keygen.Web.Design-DeGun-TPB.2011.part1.rar
[2011-12-31 02:02:21 | 002,090,396 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\MKS01002.Artisteer.3.1.0.46558.Keygen.Web.Design-DeGun-TPB.2011.part2.rar
[2011-12-31 00:04:35 | 000,241,772 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\pl-PL_joomla_lang_full_173.1.zip
[2011-12-31 00:04:25 | 007,443,474 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Joomla_1.7.3-Stable-Full_Package.zip
[2011-12-28 23:41:24 | 000,021,858 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\napisy_info_119868.zip
[2011-12-28 21:04:40 | 000,378,390 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\JAR na JAD.zip
[2011-12-28 21:03:27 | 000,202,549 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\jadnt158.zip
[2011-12-26 22:51:09 | 022,060,428 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\themes_creator_4.16.zip
[2011-12-26 19:45:52 | 067,085,619 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\C3050XXIC9_PL.rar
[2011-12-24 00:39:10 | 001,134,672 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\SkyUI_1_1-3863-1-1.7z
[2011-12-21 18:06:01 | 011,925,602 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\AnWalMafr_EPIDEMZ.NET.rar
[2011-12-16 17:46:13 | 001,383,325 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\B2-ACOK-GRRM.rar
[2011-12-16 01:42:44 | 068,329,690 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Tualetnyy_minet.rar
[2011-12-11 03:29:42 | 000,048,665 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\myclasic.com.htm
[2011-12-03 11:51:14 | 000,010,907 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\TTP_-_FFPR_-_Tweaked_Third_Person_-_Fake_First_Person_Riding-528.rar
[2011-11-28 21:49:08 | 000,078,060 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\QD_Interface_0_23-667-1.zip
[2011-11-27 21:04:43 | 000,044,729 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\horsewhistle0_0_2-1767-0-0-2.zip
[2011-11-27 18:13:25 | 002,115,859 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Foam_with_Bubbles_v1_4-711.7z
[2011-11-27 16:04:13 | 000,014,102 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\rise_of_the_planet_of_the_apes_n24_pl_52518.zip
[2011-11-26 19:54:33 | 000,059,067 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Binaries_and_Source-1013-1-0.zip
[2011-11-25 20:33:22 | 000,075,840 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Binaries_and_Sources_Update_3-1013-1-3.zip
[2011-11-25 20:30:25 | 005,352,426 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Aspen_Update-141-1.7z
[2011-11-24 17:24:56 | 011,740,653 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Preliminary_version-225-0-8.rar
[2011-11-23 23:51:29 | 000,389,652 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Blurry_Screen_Blood-60.rar
[2011-11-23 19:55:54 | 001,067,772 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Real_snow_V2-1209-1-1.7z
[2011-11-23 19:11:55 | 000,002,217 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Improved_New_Skyrim_Shadows_for_Medium-Range_PC-283.rar
[2011-11-22 16:43:29 | 000,170,515 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\settings-1056-1-0.rar
[2011-11-22 01:34:37 | 000,038,253 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\fix_for_ATI_AMD_video_cards-48-1-0.rar
[2011-11-22 01:29:21 | 000,106,038 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Performance_patch_and_graphics_bugfix_ENBSeries_091-91.zip
[2011-11-22 00:53:59 | 000,000,345 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Timescales_modified-183-1-0.7z
[2011-11-21 22:11:14 | 000,085,104 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Post_Process_Injector_1_3_Manual_Install-131-1-3.7z
[2011-11-21 22:04:54 | 000,002,278 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Immersive_Environment_1_02-823-1-02.zip
[2011-11-21 21:48:29 | 000,183,080 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\insane0h_realistic_sunglare_v1-866-v1.zip
[2011-11-21 19:46:54 | 000,495,491 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Improved_snow_v1-938-1-0.zip
[2011-11-21 02:42:26 | 001,950,974 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\insane0h_water_v3_release-862-v3.zip
[2011-11-17 02:57:20 | 000,003,783 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Tweaks_Collection_-_Updated_to_enable_the_compass_and_crosshair_as_standard-337.rar
[2011-11-16 01:15:40 | 000,016,077 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Skyrim_Sunglare_V1_1-116.rar
[2011-11-16 00:47:21 | 000,001,759 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\injFX_Settings-214-1-0.rar
[2011-11-16 00:25:02 | 000,078,208 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Antiallias_and_sharpen_effect-21-11.rar
[2011-11-16 00:17:22 | 001,091,608 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Enhanced_Night_Skyrim-85.zip
[2011-11-11 17:51:37 | 006,660,422 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\tes5-razcrck.rar
[2011-11-09 03:00:07 | 017,325,618 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\mIIIw-rel.ccrk.rar
[2011-11-07 20:51:12 | 008,536,066 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Phoenix_14beta.rar
[2011-11-06 01:06:58 | 000,036,286 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\mw3_extract_1.rar
[2011-11-04 02:30:05 | 005,103,250 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\Lord.of.the.Rings.War.in.the.North.CRACK-ALI213_Epidemz.net.rar
[2011-11-03 23:39:31 | 001,379,302 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\com_jce_2016.zip
[2011-11-03 23:24:19 | 000,810,120 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\tinymce_3.4.7.zip
[2011-10-26 15:48:07 | 008,075,237 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\BF3.CRACK-RELOADED_Epidemz.Net.rar
[2011-10-25 23:15:05 | 000,245,298 | ---- | C] () -- C:\Users\galandir\cheers-template.zip

[color=#E56717]========== ZeroAccess Check ==========[/color]

[2009-07-14 05:55:00 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\Windows\assembly\Desktop.ini

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32] /64

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432node\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32] /64

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432node\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32] /64
" " = C:\Windows\SysNative\shell32.dll -- [2010-11-21 04:23:55 | 014,174,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
" ThreadingModel " = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]
" " = %SystemRoot%\system32\shell32.dll -- [2010-11-21 04:24:02 | 012,872,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
" ThreadingModel " = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32] /64
" " = C:\Windows\SysNative\wbem\fastprox.dll -- [2009-07-14 02:40:51 | 000,909,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
" ThreadingModel " = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]
" " = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2010-11-21 04:24:25 | 000,606,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
" ThreadingModel " = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32] /64
" " = C:\Windows\SysNative\wbem\wbemess.dll -- [2009-07-14 02:41:56 | 000,505,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
" ThreadingModel " = Both

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]

& lt; End of report & gt;


logi.rar > mbam-log-2012-12-12 (22-48-35).txt

??Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000

www.malwarebytes.orgWersja bazy: v2012.12.12.13Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

galandir :: GALANDIR74 [administrator]2012-12-12 22:45:55

mbam-log-2012-12-12 (22-48-35).txtTyp skanowania: Szybkie skanowanie

Zaznaczone opcje skanowania: Pami | Rozruch | Rejestr | System plików | Heurystyka/Dodatkowe | Heuristyka/Shuriken | PUP | PUM

Odznaczone opcje skanowania: P2P

Przeskanowano obiektów: 226859

UpBynBo: 2 minut(y), 17 sekund(y)Wykrytych procesów w pamici: 4

C:\Users\galandir\Userdata\explorer.exe (Spyware.Password) - & gt; 3456 - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\vbhost.exe (Trojan.Agent) - & gt; 1424 - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe (Trojan.Agent.Gen) - & gt; 3672 - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\jkuhesot.exe (Malware.Trace) - & gt; 3324 - & gt; Nie wykonano akcji.Wykrytych moduBów w pamici: 2

C:\Users\galandir\Documents\Windows\miner.dll (PUP.BitCoinMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\usft_ext.dll (PUP.BitCoinMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.Wykrytych kluczy rejestru: 0

(Nie znaleziono zagro|eD)Wykrytych warto[ci rejestru: 3

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Windows Explorer (Spyware.Password) - & gt; Data: C:\Users\galandir\Userdata\iexplorer.exe - & gt; Nie wykonano akcji.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce|A-496886540 (Trojan.Agent.Gen) - & gt; Data: " C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe " - & gt; Nie wykonano akcji.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Winlogon (Malware.Trace) - & gt; Data: C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\jkuhesot.exe - & gt; Nie wykonano akcji.Wykryte wpisy rejestru systemowego: 0

(Nie znaleziono zagro|eD)wykrytych folderów: 1

C:\PROGRAMDATA\IBUpdaterService (PUP.InstallBrain) - & gt; Nie wykonano akcji.Wykrytych plików: 20

C:\Users\galandir\Userdata\explorer.exe (Spyware.Password) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\vbhost.exe (Trojan.Agent) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\miner.dll (PUP.BitCoinMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\usft_ext.dll (PUP.BitCoinMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Userdata\iexplorer.exe (Spyware.Password) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Roaming\tep512360 (Trojan.MSIL) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\1KNW04CP\main[1].txt (Trojan.BitMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\LW5TU1H9\usft_ext[1].txt (PUP.BitCoinMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Downloads\FLVPlayerSetup.exe (Adware.Agent) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Downloads\oi_SqirlzReflect.exe (PUP.BundleInstaller.OI) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\phatk.cl (Trojan.BitMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\phatk.ptx (Trojan.BitMiner) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\usft_ext.dll (Trojan.Agent) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Documents\Windows\winsvcs.exe (Backdoor.Agent) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Roaming\A-496886540.exe (Trojan.Agent.Gen) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\A-496886540.exe (Trojan.Agent.Gen) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\PROGRAMDATA\IBUpdaterService\repository.xml (PUP.InstallBrain) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Drivers\msconfig.exe (Trojan.Agent) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\Drivers\explorer.exe (Trojan.Agent) - & gt; Nie wykonano akcji.

C:\Users\galandir\AppData\Local\Temp\jkuhesot.exe (Malware.Trace) - & gt; Nie wykonano akcji.(zakoDczone)

  Szukaj w 5mln produktów