EX112_EX115_GSG_PL_PL_68014267001.pdf

Motorola EX115 DualSim instrukcja obsugi

Zamieszczam instrukcję obsługi do MOTOROLA EX115 Dual Sim.


68014267001.fm Page -1 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Motorola EX112/EX115

Instrukcja obsługi

68014267001.fm Page 0 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

68014267001.fm Page 1 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Gratulacje
Motorola EX112/EX115
Telefon Motorola EX112/EX115 jest wyposażony
w wiele doskonałych funkcji - m.in. umożliwia
odtwarzanie muzyki i filmów oraz przeglądanie
Internetu - oraz w łatwą w obsłudze klawiaturę
QWERTY.
o Muzyka. Odtwarzanie - muzyka na żądanie.
Wystarczy otworzyć odtwarzacz multimedialny
i wybrać playlistę.
o Zdjęcia. Aparat w telefonie pozwala robić zdjęcia
i przesyłać je do znajomych.
o Przeglądanie. Lepszy dostęp do Internetu dzięki
dużemu ekranowi. Łatwiejsze wyszukiwanie,
przeglądanie i wykonywanie wszystkich innych
czynności.
W tej poręcznej instrukcji zawarto opis najważniejszych
funkcji telefonu. W ciągu kilku minut pokażemy,
jak łatwa jest jego obsługa. To, co odkryjesz, może
Cię zaskoczyć.
Przestroga: Przed złożeniem, naładowaniem
baterii czy korzystaniem z telefonu należy
przeczytać ,,Informacje o bezpieczeństwie i zasady
bezpiecznego korzystania z telefonu" na
stronie 39.

Gratulacje

1

68014267001.fm Page 2 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Więcej informacji
o Akcesoria: znajdź akcesoria do telefonu na stronie
www.motorola.com/products.

2

Gratulacje

68014267001.fm Page 3 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Twój telefon
Ważne przyciski i złącza

Złącze słuchawkowe
typu jack 3,5 mm
Słuchawka
Złącze
micro-USB
Ładowanie lub
podłączanie do
komputera
Lewy przycisk
programowy
Przycisk
nawiązywania
połączeń
Przycisk
aparatu

Aparat (z tyłu
telefonu)
Przyciski
głośności
Przycisk
wybierania
Prawy przycisk
programowy
Przycisk
kończenia
połączeń
Przycisk
Wstecz
Przewijanie

Mikrofon

Uwaga: Telefon użytkownika może być nieco inny
od przedstawionego w instrukcji.
Twój telefon

3

68014267001.fm Page 4 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Spis treści
Twój telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Klawisze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ekran główny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bezprzewodowy moduł Bluetooth(TM). . . . . . . . . . . . 19
Zarządzanie codziennymi sprawami. . . . . . . . . . . . 22
Porady i wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Personalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Odtwarzacz multimedialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami
i informacje prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4

Spis treści

68014267001.fm Page 5 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Informacje wstępne
Przygotuj telefon do pracy

Złożenie i ładowanie
1 Zdejmij obudowę.

2 Włóż karty SIM.

3 Włóż baterię.

4 Włóż kartę microSD.

5 Załóż obudowę.

6 Naładuj.

4H

Uwaga: EX112 - jedna karta SIM, EX115 - dwie
karty SIM.
Informacje wstępne

5

68014267001.fm Page 6 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Przestroga: Zapoznaj się z częścią ,,Prawidłowa
i bezpieczna eksploatacja baterii" na stronie 39.

Włączanie i wyłączanie telefonu
Aby włączyć lub wyłączyć telefon,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
Zakończ
.

Aktywacja kart SIM (tylko model EX115)
Telefon obsługuje dwie karty SIM. Po włożeniu dwóch
kart SIM można aktywować jedną z nich lub obie.
1 Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk
Menu (lewy przycisk programowy), aby otworzyć
menu główne.
2 Przycisk wybierania
Ustawienia
& gt; Ustawienia podwójnej karty SIM.
3 Ustaw tryb jako Podwójna karta SIM otwarta,
Otwarta tylko karta SIM1, Otwarta tylko karta
SIM2 lub Tryb samolotowy.
Uwaga: Jeśli tylko jedna karta SIM została
zainstalowana, zostanie aktywowana domyślnie.

6

Informacje wstępne

68014267001.fm Page 7 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Nawiązywanie i odbieranie połączeń
Aby nawiązać połączenie z poziomu ekranu
głównego, wprowadź numer i naciśnij przycisk
Połączenie
.
Uwaga: Jeśli jest aktywny tryb Podwójna karta SIM
otwarta, wybierz kartę SIM do używania (tylko
model EX115).
Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk
Połączenie
. Aby wyłączyć powiadomienie
o połączeniu przychodzącym, naciśnij przycisk Odrzuć.
Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk
Koniec
.

Fantastyczna zawartość i wiele innych
ciekawych funkcji
Surfuj w Internecie w poszukiwaniu fantastycznej
zawartości i innych bogactw - zobacz część
,,Internet" na stronie 18. W telefonie można
zainstalować opcjonalną kartę microSD - można
pobrać na nią zdjęcia, filmy i muzykę z komputera.

Informacje wstępne

7

68014267001.fm Page 8 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Klawisze
Kilka podstawowych informacji

Ważne wskazówki
Oto kilka wskazówek dotyczących poruszania się
po telefonie.
Poruszanie się po menu
1 Z poziomu ekranu głównego
naciśnij przycisk Menu (lewy
przycisk programowy), aby
otworzyć menu główne.
Wskazówka: Aby otworzyć menu główne,
można także nacisnąć przycisk (R)
2 Naciśnij przycisk (C) w górę,
w dół, w prawo lub w lewo,
aby przewijać i zaznaczać
opcje menu.
3 Aby wybrać zaznaczoną opcję,
naciśnij przycisk (R).

8

Klawisze

68014267001.fm Page 9 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Klawisze skrótów
Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk
nawigacji (C) w górę, w dół, w prawo lub w lewo,
aby szybko otworzyć Odtwarzacz multimedialny,
Alarm, Profile użytkowników lub Ustawienie
dźwięku.
Aby zmienić klawisz skrótu, naciśnij przycisk (C)
& gt;
Ustawienia & gt; Ustawienia telefonu & gt; OK.
Regulowanie głośności
Naciskaj przyciski głośności z boku telefonu,
aby zmienić głośność dzwonka (na ekranie głównym)
lub głośność słuchawki (w czasie połączenia).

Klawisze

9

68014267001.fm Page 10 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Ekran główny
Szybki dostęp do najbardziej potrzebnych
elementów

Szybki start: Ekran główny
Ekran główny oferuje wszystkiej najnowsze informacje
w jednym miejscu. Jest to ekran widoczny przy
włączaniu telefonu lub po naciśnięciu przycisku
Koniec
z menu. Zasadniczo wygląda tak:
08:09 PM L1
08:09 PM L1

Wskaźniki
stanu

Operator
22.04.2010
22.04.2010
2.04.20
.2

PM
PM

Menu
Menu

Nazwy
Nazwy
azwy

Lewy przycisk
programowy
Prawy przycisk
programowy

Uwaga: Ekran główny użytkownika może być nieco
inny od przedstawionego w instrukcji.

Menu główne
Wszystkie aplikacje w telefonie są widoczne w menu
głównym.
10

Ekran główny

68014267001.fm Page 11 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Aby otworzyć menu główne, z poziomu ekranu
głównego naciśnij przycisk Menu (lewy przycisk
programowy). Naciśnij przycisk (C) w górę, w dół,
w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć opcję menu,
a następnie naciśnij przycisk (R), aby wybrać
zaznaczoną opcję. Możesz w każdej chwili nacisnąć
przycisk Zakończ
aby powrócić do ekranu
głównego.

Stan telefonu i powiadomienia
Pasek stanu u góry ekranu zawiera ikony informujące
o wiadomościach i stanie telefonu.
Wskaźniki stanu
Siła sygnału

Profil Ogólny

Aktywne
połączenie głosowe

Profil Spotkanie

Blokada telefonu

Profil Na zewnątrz

Blokada alarmu

Zestaw słuchawkowy

Usługa roamingu

Bluetooth

Nowa wiadomość

Bateria

Ekran główny

11

68014267001.fm Page 12 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Połączenia
Warto rozmawiać

Opcje połączeń
Podczas połączenia naciśnij przycisk Opcje,
aby wstrzymać, zakończyć bądź nawiązać nowe
połączenie i wykonać inne czynności. Naciśnij
przycisk Wycisz, aby wyciszyć połączenie. Naciśnij
przycisk (R), aby włączyć głośnik, i naciśnij
przycisk (R) ponownie, aby go wyłączyć.
Uwaga: Jeśli zainstalowano dwie karty SIM, wybierz,
której chcesz używać (tylko model EX115).

Ponowne wybieranie
1 Naciśnij przyciski (R) & gt;
& gt; Połączenie konferencyjne
& gt; Historia połączeń
Uwaga: Jeśli zainstalowano dwie karty SIM,
wybierz, której chcesz używać (tylko
model EX115).
2 Zaznacz historię, której chcesz użyć: Historia
połączeń karty SIM1 lub Historia połączeń karty
SIM2 i naciśnij przycisk (R) (tylko model EX115).
3 Zaznacz kontakt, z którym chcesz się połączyć,
i naciśnij przycisk Połącz
.

12

Połączenia

68014267001.fm Page 13 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Zapisywanie kontaktów
1 Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
2 Naciśnij przyciski Opcje & gt; Zapisz w Kontaktach
& gt; Dodaj nową pozycję lub Zastąp istniejące.
3 Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące
kontaktu, a następnie naciśnij przycisk Gotowe,
a następnie Tak.

Połączenia alarmowe
Uwaga: Operator sieci programuje numery alarmowe
(np. 112 lub 999), które można wybierać w dowolnej
chwili, nawet jeśli telefon jest zablokowany. W różnych
krajach obowiązują rożne numery alarmowe. Wstępnie
zaprogramowane numery alarmowe mogą nie działać
we wszystkich miejscach, a niekiedy połączenie
z nimi może być niemożliwe z powodu awarii sieci,
warunków atmosferycznych lub zakłóceń.
1 Na ekranie głównym wprowadź numer alarmowy.
2 Naciśnij przycisk Połączenie,
z numerem alarmowym.

aby połączyć

Połączenia

13

68014267001.fm Page 14 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Kontakty
Kontakty, jakich wcześniej nie było

Szybki start: Kontakty
Ścieżka: (R) & gt;

Kontakty

Kontakty
Kontakty

4

Alek Piotrowski
it
ki
Darek
Darek Smuda
Kasia Szunia
(555)5552505

Naciśnij (R) ,
aby wyświetlić.

Karol ió
Karol Ziółko

0/5
pj
Opcje

abc
abc

Ws t e c z
Wstecz

Wyszukaj
kontakt.

Naciśnij aby wyświetlić,
edytować, usunąć,
skopiować, przenieść lub
wysłać wybrany kontakt.

Wskazówka: Aby zobaczyć więcej kontaktów,
naciśnij przycisk (C) w gorę lub w dół.

14

Kontakty

68014267001.fm Page 15 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Tworzenie kontaktów
Ścieżka: (R) & gt;

Kontakty & gt; Dodaj nową pozycję

Wprowadź imię i nazwisko oraz informacje
dotyczące kontaktu, a następnie naciśnij
przyciski Gotowe & gt; Tak.

Łączenie z kontaktami
Zaznacz kontakt, a następnie naciśnij przycisk
Połącz
.
Wskazówka: Naciskaj przyciski głośności,
aby przewinąć do kontaktu, a następnie naciśnij
przycisk Połącz
.

Kontakty

15

68014267001.fm Page 16 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Wiadomości
Czasem najlepiej wysłać SMS lub e-mail...

Tworzenie i wysyłanie wiadomości
Ścieżka: (R) & gt;
Wiadomości
& gt; Napisz wiadomość
Użyj klawiatury do wprowadzenia wiadomości.
Naciśnij przycisk Opcje, aby wstawić obraz, dźwięk
lub film. Kiedy wiadomość będzie gotowa, naciśnij
przycisk Opcje & gt; Wyślij do, aby wprowadzić numery
telefonów lub wybrać adresatów wiadomości
z kontaktów. Aby wysłać wiadomość, naciśnij
przyciski Opcje & gt; Wyślij.

Odbieranie wiadomości
Po odebraniu wiadomości telefon emituje sygnał
alertu i wyświetla wskaźnik nowej wiadomości
u góry ekranu.
Aby odczytać nową wiadomość, naciśnij
przycisk Wyświetl.
Aby odczytać wiadomości zapisane w skrzynce
odbiorczej, naciśnij przyciski
Wiadomości
& gt; Skrzynka odbiorcza.

16

Wiadomości

68014267001.fm Page 17 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Wiadomości e-mail
Konfigurowanie konta
Ścieżka: (R) & gt;
Wiadomości & gt; E-mail
& gt; Konto e-mail, naciśnij przyciski Opcje
& gt; Nowe konto & gt; Tak
Kreator poczty e-mail przeprowadzi Cię przez proces
konfigurowania konta.
Tworzenie nowej wiadomości e-mail
Ścieżka: (R) & gt;
& gt; Napisz e-mail

Wiadomości & gt; E-mail

Wprowadź adres odbiorcy i wiadomość, a następnie
naciśnij przyciski Gotowe & gt; Wyślij.

Wiadomości

17

68014267001.fm Page 18 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Internet
Nie trzeba już komputera, aby surfować w Internecie
Uwaga: Aby korzystać z przeglądarki, musisz
dysponować aktywną usługą przesyłania danych dla
swojego konta (może to wiązać się z dodatkowymi
opłatami).
Korzystaj z przeglądarki, aby surfować po ulubionych
witrynach internetowych, ładować filmy do
wideoblogów i pobierać pliki oraz aplikacje do
telefonu. Aby sprawdzić pocztę, zaloguj się na
swoje internetowe konto pocztowe.
Ścieżka: (R) & gt;
Usługi sieciowe
& gt; Usługi internetowe
o Aby przejść do swojej strony domowej, naciśnij
przycisk Strona domowa.
o Aby przejść do strony internetowej, naciśnij
przycisk Wprowadź adres.
o Aby oznaczyć stronę internetową zakładką,
naciśnij przyciski Opcje & gt; Dodaj do zakładek.
o Aby przejść do łącza na stronie internetowej,
zaznacz je i naciśnij przycisk (R).
Uwaga: W przypadku problemów z połączeniem
skontaktuj się z operatorem.

18

Internet

68014267001.fm Page 19 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Bezprzewodowy moduł Bluetooth(TM)
Żyj bezprzewodowo

Włączanie i wyłączanie modułu Bluetooth
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia & gt; Łączność
& gt; Bluetooth & gt; Zasilanie
Jeśli moduł Bluetooth jest włączony, wskaźnik
Bluetooth
pojawia się na ekranie głównym.
Uwaga: Aby przedłużyć działanie baterii, wyłączaj
moduł Bluetooth, jeśli go nie używasz.

Podłączanie nowych urządzeń
Aby połączyć się z nowym urządzeniem, trzeba
najpierw przeprowadzić parowanie. Wystarczy
to zrobić tylko raz dla każdego urządzenia.
Aby połączyć się ponownie, zobacz część
,,Ponowne podłączanie urządzeń" na stronie 21.
1 Sprawdź, czy urządzenie, które chcesz sparować,
działa w trybie umożliwiającym jego wykrycie
(zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia).
2 Naciśnij przycisk (R) & gt;
Ustawienia & gt; Łączność
& gt; Bluetooth & gt; Szukaj urządzenia audio.

Bezprzewodowy moduł Bluetooth(TM)

19

68014267001.fm Page 20 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Uwaga: Jeśli moduł Bluetooth nie jest włączony,
w telefonie pojawi się pytanie, czy chcesz
Włączyć najpierw Bluetooth? Naciśnij
przycisk Tak.
3 Telefon wyświetli listę urządzeń, które odnalazł
w swoim zasięgu. Zaznacz urządzenie i naciśnij
przycisk (R), aby się połączyć.
4 W razie potrzeby wprowadź hasło urządzenia
(jak 0000), aby się z nim połączyć.
Wskazówka: Aby uzyskać informacje o urządzeniu,
należy się zapoznać z dostarczonymi z nim
instrukcjami. Więcej informacji na temat modułu
Bluetooth można znaleźć na stronie
www.motorola.com/Bluetoothsupport.
Aby połączenia Bluetooth były jak najbezpieczniejsze,
urządzenia Bluetooth należy zawsze podłączać
w bezpiecznym, prywatnym środowisku.
Uwaga: Korzystanie z telefonu komórkowego lub
akcesoriów podczas prowadzenia samochodu może
rozpraszać kierowcę i być zabronione. Należy zawsze
przestrzegać przepisów i prowadzić bezpiecznie.

20

Bezprzewodowy moduł Bluetooth(TM)

68014267001.fm Page 21 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Ponowne podłączanie urządzeń
Aby automatycznie ponownie połączyć telefon ze
sparowanym urządzeniem, wystarczy je włączyć.
Aby ręcznie ponownie połączyć telefon ze
sparowanym urządzeniem, wybierz nazwę
urządzenia z listy Moje urządzenie.

Odłączanie urządzeń
Aby automatycznie odłączyć telefon od
sparowanego urządzenia, wystarczy je wyłączyć.
Aby ręcznie odłączyć telefon od sparowanego
urządzenia, wybierz nazwę urządzenia z listy
Moje urządzenie.

Bezprzewodowy moduł Bluetooth(TM)

21

68014267001.fm Page 22 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Zarządzanie codziennymi sprawami
Panuj nad wydarzeniami

Kalendarz
Ścieżka: (R) & gt;

Terminarz & gt; Kalendarz

Aby wyświetlić kalendarz w inny sposób, naciśnij
przycisk Opcje & gt; Przeskocz do daty lub Przejdź do
widoku tygodnia.
Dodawanie zdarzeń do kalendarza
W dowolnym widoku kalendarza naciśnij przycisk
Opcje & gt; Dodaj zdarzenie & gt; Przypomnienie,
Spotkanie lub Kurs. Wprowadź informacje
dotyczące zdarzenia i naciśnij przyciski Opcje
& gt; Gotowe & gt; Tak.
Edytowanie zdarzeń z kalendarza
Aby edytować zdarzenie, naciśnij przyciski Opcje
& gt; Wyświetl & gt; Opcje & gt; Edytuj. Przeprowadź edycję,
a po zakończeniu naciśnij przycisk Opcje & gt; Gotowe
& gt; Tak.

Zadania
Ścieżka: (R) & gt;

Terminarz & gt; Zadania

Aby dodać zadanie, naciśnij przyciski Dodaj & gt; Data,
Połączenie lub Rocznica.
22

Zarządzanie codziennymi sprawami

68014267001.fm Page 23 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Alarm
Ścieżka: (R) & gt;

Terminarz & gt; Alarm

Aby włączyć alarm, naciśnij przycisk (R), przewiń
do Włączony i naciśnij przyciski Gotowe & gt; Tak.
W czasie emitowania dźwięku alarmu naciśnij
przycisk Stop, aby go wyłączyć, lub Drzemka,
aby opóźnić.
Aby ustawić okres drzemki, zaznacz alarm, a następnie
naciśnij przyciski Edytuj & gt; Drzemka (min).
Aby ustawić jako alarm radio FM, zaznacz alarm,
a następnie naciśnij przyciski Edytuj
& gt; Dźwięk alarmu & gt; Radio FM.

Światowy zegar
Ścieżka: (R) & gt;

& gt; Terminarz & gt; Światowy zegar

Zobacz aktualną godzinę w miastach na świecie.
Aby ustawić zegar tak, aby akceptował zmianę
czasu, naciśnij przyciski Opcje
& gt; Zmiana czasu dla zagranicznych miast
& gt; Włączone lub Wyłączone.

Zarządzanie codziennymi sprawami

23

68014267001.fm Page 24 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Kalkulator i konwerter walut
Ścieżka: (R) & gt;

Dodatki

Wystarczy przewinąć i wybrać odpowiednią pozycję,
aby otworzyć Kalkulator lub Konwerter walut.

Menedżer plików
Ścieżka: (R) & gt;

Menedżer plików

Zaznacz Telefon lub Karta pamięci i naciśnij
przycisk (R), aby wyświetlić foldery. Naciśnij przycisk
Opcje, aby skorzystać z poleceń, takich jak Otwórz,
Nowy folder, Zmień nazwę, Usuń, albo wykonać
inne czynności.

24

Zarządzanie codziennymi sprawami

68014267001.fm Page 25 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Porady i wskazówki
Kilka przydatnych wskazówek
Aby...
Wrócić do ekranu
głównego

Naciśnij przycisk
Koniec
.

Zobaczyć ostatnio
wybierane numery

Naciśnij przycisk (R)
& gt; Połączenie
konferencyjne
& gt; Historia połączeń.

Utworzyć
nowy kontakt
w Kontaktach

Wprowadź numer telefonu
i naciśnij przyciski Opcje
& gt; Zapisz w Kontaktach.

Dostosować
głośność dźwięku

Naciśnij górny lub dolny
przycisk głośności.

Ustawić styl menu
głównego

Wyświetl menu główne
jako Strukturę lub Listę:
Naciśnij przycisk (R)
& gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia telefonu
& gt; Wyświetl
& gt; Styl głównego menu.

Porady i wskazówki

25

68014267001.fm Page 26 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Wskazówki dotyczące baterii
Chcesz przedłużyć trwałość baterii? Wypróbuj
następujące sposoby:
o Wyłącz moduł Bluetooth(TM): Naciśnij przyciski (R)
& gt;
Ustawienia & gt; Łączność & gt; Bluetooth
& gt; Zasilanie.
o Skróć czas, przez jaki telefon pozostaje włączony:
Naciśnij przyciski (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia telefonu & gt; Ustawienia różne
& gt; Podświetlany LCD i ustaw Czas (s) na niższą
wartość.
o Wyłącz wygaszacz ekranu: Naciśnij przyciski (R)
& gt;
Ustawienia & gt; Ustawienia telefonu
& gt; Wyświetlacz & gt; Wygaszacz ekranu, ustaw
Styl jako Wyłączony.

26

Porady i wskazówki

68014267001.fm Page 27 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Personalizacja
Nadawanie osobistego charakteru

Profile
Telefon zawiera różne profile. W każdym z nich
można dostosować dzwonki, alerty i głośność.
Ścieżka: (R) & gt;

Profile użytkowników

Można wybrać następujące profile:
o Ogólny: domyślne ustawienie profilu
standardowego.
o Spotkanie: wyłączone dzwonki, włączone wibracje.
o Na zewnątrz: dźwięki dzwonka i klawiszy ustawione
na maksimum.
o Wewnątrz: wyłączone wibracje, włączone dzwonki.
o Wibracje: wyłączone dzwonki, włączone wibracje.
o Zestaw słuchawkowy: dostosowanie ustawień, jeśli
przewodowy zestaw słuchawkowy jest podłączony
do telefonu.
o Bluetooth: dostosowanie ustawień, jeśli zestaw
słuchawkowy Bluetooth jest podłączony do telefonu.

Personalizacja

27

68014267001.fm Page 28 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Aby zmienić ustawienia profilu, naciśnij przyciski
Opcje & gt; Personalizuj. Można dostosować
następujące ustawienia:
o Ustawienie dźwięku: Ustaw dźwięki dzwonka
dla połączeń przychodzących i wiadomości
(dla każdej karty SIM tylko w modelu EX115),
tony klawiszy i inne zdarzenia.
o Głośność: ustaw głośność dzwonka i tonów
klawiszy.
o Typ alertu: ustaw jako Dzwonek, Tylko wibracje,
Wibracje i dzwonek, Wibracje potem dzwonek
i Milczy.
o Typ dzwonka: ustaw jako Pojedynczy, Powtórz,
Wstępowanie.
o Dodatkowy dźwięk: odtwarzaj dodatkowy dźwięk
dla zdarzeń Ostrzeżenie, Błąd, Zacisk włączony
lub Połącz.
o Tryb odbierania: ustaw jako Dowolny klawisz,
aby odbierać połączenia, naciskając dowolny
klawisz.

Ustawienia ekranu
Aby ustawić tapetę czy wygaszacz ekranu,
naciśnij przyciski (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia telefonu & gt; Wyświetlacz.

28

Personalizacja

68014267001.fm Page 29 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Data i godzina
Ustaw datę, godzinę, strefę czasową i formaty:
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia telefonu & gt; Godzina i data

Język
Ustaw język menu:
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia telefonu & gt; Język

Personalizacja

29

68014267001.fm Page 30 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Wprowadzanie tekstu
Mniej myślenia o klawiaturze
Użyj klawiatury do wprowadzania tekstu, tworzenia
wiadomości i notatek.
Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu przy
użyciu klawiatury, naciśnij przycisk Opcje
& gt; Metoda wprowadzania. Można wybrać
następujące metody wprowadzania:
o ABC : wprowadzanie wielkich liter w polu
tekstowym.
o abc: wprowadzanie małych liter w polu
tekstowym.
o Cyfrowy: wprowadzanie cyfr w polu tekstowym.
o Wprowadź symbole: wybieranie symbolu do
wstawienia.
Aby usunąć litery na lewo od kursora, naciśnij
przycisk Wstecz
.

30

Wprowadzanie tekstu

68014267001.fm Page 31 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Zdjęcia
Zobacz, zrób zdjęcie, pokaż innym!

Robienie i udostępnianie zdjęć
Zrób zdjęcie rodzinne i wyślij je do wszystkich.
Ścieżka: Naciśnij przycisk Aparat fotograficzny
Wybierz, aby zwiększać/
zmniejszać ekspozycję.
Wybierz, aby
przybliżyć/oddalić.
Wybierz, aby
przełączyć się na
album zdjęć lub film.
Wybierz, aby zrobić
zdjęcie.
Wybierz, aby
powrócić do ekranu
głównego.

Uwaga: Rozmiar obrazu to 3MP chyba że zostanie
,
zmieniony.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk Aparat
fotograficzny
lub przycisk (R). Zdjęcie jest
widoczne w wizjerze.

Zdjęcia

31

68014267001.fm Page 32 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Naciśnij lewy przycisk programowy, a następnie:
o Aby wysłać zdjęcie w wiadomości, wiadomości
e-mail lub za pomocą modułu Bluetooth, wybierz
opcję Prześlij dalej.
o Aby edytować zdjęcie, wybierz opcję Edycja
zdjęć.
o Aby usunąć zdjęcie i powrócić do wizjera,
wybierz opcję Usuń.
Aby zobaczyć zdjęcia, które zostały zrobione,
przejdź do ekranu wizjera aparatu i naciśnij lewy
przycisk programowy, a następnie Przełącz na
& gt; Album zdjęć.
Aby zarejestrować film, przejdź do ekranu wizjera
aparatu i naciśnij lewy przycisk programowy,
a następnie Przełącz na & gt; Kamera.

32

Zdjęcia

68014267001.fm Page 33 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Odtwarzacz multimedialny
Kiedy potrzeba muzyki...

Odtwarzacz multimedialny
Wystarczy otworzyć odtwarzacz multimedialny
i wybrać playlistę.
Ścieżka: (R) & gt;
Odtwarzacz multimedialny
& gt; Moje playlisty
atience
tience

Take Th
Tha

Tytuł utworu

Sterowanie
głośnością
00:00:21/00:03:15

Pasek postępu

Opcje
Opcje
p

Wstecz
stec

Przyciski
sterowania
muzyką

Przyciski odtwarzacza multimedialnego
przyciski
odtwarzanie/pauza

Naciśnij przycisk (C)
w górę.

poprzedni/następny

Naciśnij przycisk (C)
w lewo/prawo.
Odtwarzacz multimedialny

33

68014267001.fm Page 34 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

przyciski
przewijanie do
przodu/do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj
przycisk (C) w lewo/prawo.

głośność

Naciskaj boczne
przyciski głośności.

Ukrywanie i wyłączanie
Naciśnij przycisk Koniec,
aby użyć innej aplikacji.
Odtwarzanie muzyki będzie kontynuowane. Jeśli
użyjesz przycisków Rozrywka i gry lub Radio FM,
odtwarzacz zostanie wyłączony.
Aby wyłączyć multimedia, naciśnij przycisk (C) w dół.

Playlisty
Aby utworzyć nową playlistę, naciśnij przyciski (R)
& gt;
Odtwarzacz multimedialny & gt; Moje playlisty
& gt; Opcje & gt; Utwórz playlistę.
Aby dodać piosenkę lub film do playlisty, otwórz
playlistę, a następnie naciśnij przyciski Opcje
& gt; Dodaj.
Aby usunąć playlistę lub zmienić jej nazwę,
naciśnij przycisk Opcje.

34

Odtwarzacz multimedialny

68014267001.fm Page 35 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Radio
Wiadomości i muzyka w każdej chwili
Słuchaj wiadomości i muzyki wszędzie i za darmo.
Ścieżka: (R) & gt;

Multimedia & gt; Radio FM

Uwaga: Z funkcji radia FM można korzystać
wyłącznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Aby dostroić stacje, naciśnij przyciski Opcje
& gt; Automatyczne wyszukiwanie.
Aby zmienić głośność, naciskaj boczne przyciski
głośności.
Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk (C) w dół.

Korzystanie z ustawionych stacji radiowych
Aby przejść do ustawionej stacji, naciśnij przyciski
Opcje & gt; Lista kanałów, a następnie numer kanału.

Radio

35

68014267001.fm Page 36 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Zabezpieczenia
Dbaj o bezpieczeństwo telefonu

Kody i hasła
Hasło telefonu jest oryginalnie ustawione jako 1122.
Jeśli operator nie zmienił hasła telefonu, można to
zrobić:
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia zabezpieczeń & gt; Zmień hasło
& gt; Hasło blokady telefonu.
Można także zmienić kody PIN i PIN2 karty SIM.
W razie zapomnienia hasła telefonu: Po monicie
Wprowadź hasło spróbuj wprowadzić 1122 lub
ostatnie cztery cyfry numeru telefonu. Jeśli to nie
działa, skontaktuj sie z operatorem.
W przypadku zapomnienia innych kodów:
W przypadku zapomnienia kodu PIN lub PIN2
karty SIM skontaktuj sie z operatorem.

Blokada telefonu
Telefon można zablokować, aby uniemożliwić dostęp
do niego innym osobom. Aby zablokować lub
odblokować telefon, należy wprowadzić hasło
blokady telefonu.
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia zabezpieczeń & gt; Blokada telefonu.
36

Zabezpieczenia

68014267001.fm Page 37 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Blokada klawiatury
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Ustawienia zabezpieczeń
& gt; Automatyczna blokada klawiatury
& gt; 5 s, 30 s, 1 min lub 5 min
Można zablokować klawiaturę i przyciski telefonu,
aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
Telefon automatycznie blokuje klawiaturę i przyciski,
jeśli w określonym okresie nie wykrywa żadnej
aktywności.
Aby odblokować klawiaturę i przyciski, naciśnij
Odblokuj, a następnie
.

Zabezpieczenia

37

68014267001.fm Page 38 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Rozwiązywanie problemów
Możemy Ci pomóc

Odzyskiwanie po awarii
Jeśli, co mało prawdopodobne, telefon przestanie
reagować na naciśnięcia przycisków, wypróbuj szybkie
przywracanie ustawień fabrycznych. Zdejmij tylną
pokrywę i wyjmij baterię (,,Złożenie i ładowanie" na
stronie 5), a następnie włóż ją z powrotem i włącz
normalnie telefon.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
telefonu.
Przestroga: Ta opcja powoduje usunięcie wszystkich
wprowadzonych informacji (także kontaktów i wpisów
w kalendarzu) oraz pobranej zawartości (w tym zdjęć,
filmów i plików muzycznych) zapisanych w pamięci
telefonu. Wymazanych informacji nie można odzyskać.
Ta opcja nie powoduje usunięcia informacji zapisanych
na karcie SIM lub karcie pamięci.
Ścieżka: (R) & gt;
Ustawienia
& gt; Przywróć ustawienia fabryczne

38

Rozwiązywanie problemów

68014267001.fm Page 39 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Informacje o bezpieczeństwie
i zasady bezpiecznego
korzystania z telefonu
Prawidłowa i bezpieczna
eksploatacja baterii

Ważne: Baterie należy użytkować i przechowywać
w odpowiedni sposób, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód
materialnych. Większość problemów dotyczących baterii
powstaje na skutek ich nieodpowiedniego używania, a zwłaszcza
korzystania z uszkodzonych baterii.
PRZECIWWSKAZANIA
o Nie wolno demontować, zgniatać, dziurawić, przecinać ani
w jakikolwiek inny sposób zmieniać kształtu baterii.
o Nie należy narażać telefonu lub baterii na kontakt z wodą.*
Woda może przedostać się do środka telefonu i spowodować
korozję. W przypadku zamoczenia telefonu i/lub baterii należy
sprawdzić ich stan u operatora sieci komórkowej lub
skontaktować się z firmą Motorola, nawet jeśli wydają się
działać prawidłowo.
o Bateria nie powinna stykać się z metalowymi przedmiotami.
Zetknięcie się metalowych przedmiotów, takich jak biżuteria, ze
stykami baterii może po dłuższym czasie doprowadzić do
silnego nagrzania baterii.
o Nie należy umieszczać telefonu lub baterii w pobliżu źródeł
ciepła.* Nadmierne narażenie na ciepło może uszkodzić telefon
lub baterię. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do
spęcznienia baterii, wycieku elektrolitu lub zaprzestania
prawidłowego działania. Z uwagi na to:
o Nie wolno suszyć mokrej lub wilgotnej baterii za pomocą
urządzeń emitujących ciepło, takich jak suszarka do włosów
lub kuchenka mikrofalowa.
39

68014267001.fm Page 40 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

ZALECENIA
o Nie należy pozostawiać telefonu w samochodzie w czasie
upałów.*
o Należy unikać upuszczenia baterii lub telefonu.* Upuszczenie
ich, szczególnie na twardą powierzchnię, może spowodować
ich uszkodzenie.*
o Jeżeli telefon lub bateria uległy uszkodzeniu w wyniku
upuszczenia lub wystawienia na działanie wysokich
temperatur, należy skontaktować się z operatorem sieci
komórkowej lub firmą Motorola.
* Uwaga: Należy zawsze upewnić się, że przegródka na baterię
jest całkowicie zamknięta, aby uniknąć narażenia baterii na
bezpośrednie działanie któregokolwiek z wyżej wspomnianych
czynników.
Ważne: Tylko korzystanie z oryginalnych produktów firmy
Motorola stanowi gwarancję jakości i bezpieczeństwa. Aby
ułatwić klientom odróżnienie oryginalnych baterii firmy Motorola
od baterii nieoryginalnych lub podrobionych (które mogą nie być
wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia), firma Motorola
oznacza swoje baterie hologramami. Klienci powinni upewnić
się, że nabyta przez nich bateria posiada hologram
,,Motorola Original".
Firma Motorola zaleca, aby zawsze korzystać z oryginalnych
baterii oraz ładowarek firmy Motorola. Urządzenia
bezprzewodowe firmy Motorola zostały zaprojektowane tak, aby
działały z bateriami firmy Motorola. Jeśli na ekranie pojawi się
komunikat Nieprawidłowa bateria lub Nie można naładować,
wykonaj następujące czynności:
o Wyjmij baterię i sprawdź, czy znajduje się na niej hologram
wskazujący, że jest to oryginalne urządzenie firmy Motorola
(Motorola Original);
o Brak hologramu oznacza, że nie jest to oryginalna bateria firmy
Motorola;
40

68014267001.fm Page 41 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

o Jeśli bateria posiada hologram, włóż ją z powrotem do telefonu
i ponów procedurę ładowania;
o Jeśli komunikat nie znika, skontaktuj się z autoryzowanym
centrum naprawczym firmy Motorola.
Ważne: Gwarancja udzielana przez firmę Motorola nie obejmuje
skutków uszkodzenia telefonu spowodowanych przez
zastosowanie baterii lub ładowarek innych niż oryginalne baterie
i ładowarki firmy Motorola.
Ostrzeżenie: Użycie baterii lub ładowarki innego producenta niż
firma Motorola może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku
elektrolitu lub być przyczyną innych zagrożeń.
Prawidłowa i bezpieczna utylizacja i recykling baterii:
Prawidłowa utylizacja baterii jest nie tylko ważna ze względów
bezpieczeństwa, ale również korzystna dla środowiska. Klienci
mogą poddać zużyte baterie recyklingowi w wielu punktach
sprzedaży detalicznej lub u operatorów sieci komórkowych.
Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji i recyklingu
baterii można znaleźć w Internecie na stronach:
o www.motorola.com/recycling
o www.rbrc.org/call2recycle/ (tylko w języku angielskim)
Utylizacja: Utylizację zużytych baterii należy
przeprowadzać możliwie szybko, zgodnie
z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Skontaktuj się
z miejscowym centrum recyklingu lub krajowymi
organizacjami ds. recyklingu, aby uzyskać więcej informacji
na temat sposobów utylizacji baterii.
Ostrzeżenie: Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ
stwarza to zagrożenie wybuchem.
032375o

Ładowanie baterii
Uwagi dotyczące ładowania baterii w telefonie:
o Baterię należy ładować w temperaturze zbliżonej do
temperatury pokojowej. Podczas ładowania bateria nie powinna
41

68014267001.fm Page 42 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

być narażona na działanie temperatury poniżej 0°C lub
powyżej 45°C.
o Nowe baterie nie są w pełni naładowane.
o Nowe baterie lub baterie przechowywane przez długi czas
mogą wymagać dłuższego ładowania.
o Baterie i ładowarki firmy Motorola posiadają systemy
zabezpieczające przed nadmiernym naładowaniem.

Środki ostrożności podczas
prowadzenia pojazdów
Odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie pojazdu jest
podstawowym obowiązkiem kierującego. Korzystanie z telefonów
komórkowych lub innych akcesoriów podczas kierowania
pojazdem może rozpraszać uwagę kierującego. Korzystanie
z telefonów komórkowych lub innych akcesoriów może być
zabronione lub ograniczone obowiązującymi przepisami prawa
miejscowego, należy zawsze przestrzegać przepisów prawnych
i zasad korzystania z tych produktów.
Podczas prowadzenia pojazdów NIE WOLNO:
o Pisać lub czytać wiadomości tekstowych.
o Wprowadzać lub poprawiać danych.
o Korzystać z Internetu.
o Wprowadzać informacji do aplikacji nawigacyjnych.
o Korzystać z innych funkcji urządzenia, które mogą odwrócić
uwagę prowadzącego od kierowania pojazdem.
Podczas prowadzenia pojazdów ZAWSZE:
o Skoncentruj się na tym, co dzieje się na drodze.
o Korzystaj z zestawów słuchawkowych, jeśli jest to możliwe
i wymagane przepisami prawa miejscowego.
o Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące celu podróży do
aplikacji nawigacyjnych, zanim rozpoczniesz jazdę.
o Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji sterowania głosem (jak np.
głosowego wybierania numerów) lub funkcji mówiących (jak
np. głosowych komunikatów dotyczących kierunku jazdy).
42

68014267001.fm Page 43 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

o Przestrzegaj przepisów prawa miejscowego w zakresie
korzystania z telefonów komórkowych i innych akcesoriów
podczas prowadzenia pojazdów.
o Zakończ rozmowę telefoniczną lub inną czynność, jeśli nie
możesz skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu.
Pamiętaj o przestrzeganiu ,,Wskazówek przydatnych podczas
prowadzenia pojazdu" znajdujących się w niniejszej instrukcji
oraz na stronie www.motorola.com/callsmart (tylko w języku
angielskim).

Napady epilepsji/chwilowa
utrata przytomności

Pod wpływem migotania światła, np. podczas grania w gry wideo,
u niektórych osób może wystąpić napad epilepsji lub chwilowa
utrata przytomności. Stany takie mogą wystąpić nawet u osób,
u których nigdy wcześniej nie miały miejsca.
Jeśli użytkownik telefonu doznał kiedykolwiek napadu epilepsji
lub chwilowej utraty przytomności, lub też w jego rodzinie
występowały podobne przypadki, należy skonsultować z lekarzem
możliwość korzystania z gier wideo w swoim telefonie lub
włączania w nim funkcji migotania światła (jeżeli jest dostępna).
Jeśli wystąpi co najmniej jeden z takich objawów, jak drgawki,
drżenie powieki lub mięśni, utrata świadomości, mimowolne
ruchy różnych części ciała lub utrata poczucia kierunku, należy
przerwać korzystanie z telefonu i skonsultować się z lekarzem.
W każdej sytuacji wskazane jest zachowywanie maksymalnie
dużej odległość od ekranu, dobre oświetlenie pomieszczenia, w
którym się przebywa, robienie co najmniej 15-minutowej przerwy
co godzinę oraz zaprzestanie korzystania z telefonu w stanie
nadmiernego zmęczenia.

43

68014267001.fm Page 44 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Ostrzeżenie dotyczące dużej
głośności
Ostrzeżenie: Długotrwały głośny dźwięk, niezależnie
od jego źródła, może mieć szkodliwy wpływ na słuch.
Im wyższy poziom natężenia dźwięku, tym szybciej
mogą wystąpić szkodliwe dla słuchu skutki. Aby
chronić słuch należy:
o Ograniczyć czas korzystania ze słuchawek przy wysokim
natężeniu dźwięku.
o Unikać zwiększania głośności dźwięku w celu zagłuszenia
hałasu otoczenia.
o Przyciszać dźwięk, jeśli nie słychać mówiących w pobliżu osób.
W razie problemów ze słuchem, objawiających się uczuciem
ucisku lub wypełnienia uszu, dzwonienia w uszach lub wrażenia
przytłumienia odbieranych dźwięków mowy, należy przestać
korzystać ze słuchawek i wykonać badanie słuchu. Więcej
informacji na temat ochrony słuchu można znaleźć w witrynie
internetowej pod adresem
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp
(tylko w języku angielskim).

Dolegliwości spowodowane
powtarzalnymi ruchami ciała
Gdy w sposób powtarzalny wykonuje się pewne czynności, takie
jak naciskanie klawiszy lub wprowadzanie znaków palcami, można
czasem doznać dyskomfortu związanego z bólem rąk, ramion,
barku, szyi lub innych części ciała. Jeśli dolegliwości takie
występują regularnie podczas lub po zakończeniu takiego
użytkowania, należy przestać korzystać z telefonu i skonsultować
się z lekarzem.
[Nov0109]

44

68014267001.fm Page 45 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Małe dzieci
Telefon i przeznaczone do niego akcesoria należy trzymać z dala
od małych dzieci. Produkty te nie są zabawkami i mogą być dla
małych dzieci niebezpieczne. Przykład:
o Niewielkie, odłączalne części mogą być przyczyną zadławienia.
o Nieprawidłowo używany telefon jest w pewnych warunkach
źródłem głośnych dźwięków, które mogą uszkadzać słuch.
o Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do
ich przegrzania, a w konsekwencji spowodować oparzenia.

Części szklane
Niektóre części telefonu mogą być wykonane ze szkła. W razie
upuszczenia produktu na twardą powierzchnię lub silnego
uderzenia szkło może pęknąć. W przypadku pęknięcia szkła nie
należy go dotykać lub podejmować prób usunięcia. Należy
zaprzestać użytkowania telefonu, aż do wymiany szkła
w autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrzeżenia dotyczące obsługi
telefonu
Należy przestrzegać wszystkich wywieszonych znaków podczas
korzystania z telefonów w miejscach publicznych.

Miejsca zagrożone wybuchem
Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze,
oznakowane. Są to m.in. miejsca, w których znajduje się paliwo
(np. pod pokładem łodzi), urządzenia do przesyłania lub
magazynowania paliwa lub chemikaliów, a także miejsca,
w których powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki
(np. pył zbożowy lub proszek metaliczny).
W takich miejscach należy wyłączyć telefon i nie wyjmować, nie
wkładać ani nie ładować baterii. Czynności te mogą powodować
iskrzenie, co grozi eksplozją lub pożarem.
45

68014267001.fm Page 46 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Objaśnienie symboli
Bateria, ładowarka lub telefon mogą być oznakowane symbolami,
których znaczenie podano poniżej.
Symbol
032374o

Definicja
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa.
Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do ognia.

032376o

032375o

Bateria lub telefon mogą wymagać recyklingu
zgodnie z krajowymi przepisami prawa. W celu
uzyskania dodatkowych informacji należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Nie wolno wyrzucać baterii lub telefonu
komórkowego razem z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy
zapoznać się z punktem ,,Recykling" w celu
uzyskania dodatkowych informacji.
Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa
przez słuchawki może spowodować uszkodzenie
słuchu.

46

68014267001.fm Page 47 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Energia fal radiowych (RF)
Wystawienie na działanie energii
fal radiowych (RF)
Telefon zawiera nadajnik i odbiornik. Po włączeniu telefon może
nadawać i odbierać fale radiowe. Podczas komunikacji za pomocą
telefonu układ sterujący połączeniem kontroluje moc, z którą
telefon dokonuje transmisji. Telefon firmy Motorola został
skonstruowany zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów
dotyczących narażenia organizmów ludzkich na działanie energii
fal radiowych.

Środki ostrożności podejmowane w celu
zabezpieczenia użytkownika przed
działaniem energii fal radiowych
Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu i nie
przekroczyć ustalonego w odpowiednich wytycznych
dopuszczalnego poziomu narażenia na działanie energii fal
radiowych, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych
wskazówek i środków ostrożności.
o Nawiązując lub odbierając połączenie, telefon należy trzymać
tak, jak słuchawkę telefonu stacjonarnego.
o W przypadku przenoszenia telefonu komórkowego przy sobie
należy zawsze umieścić go w zaczepie, oprawie, etui, osłonie
lub futerale dostarczonym przez firmę Motorola lub
zatwierdzonym przez nią. Osoby niekorzystające z
wymienionych akcesoriów, dostarczonych lub zatwierdzonych
przez firmę Motorola, powinny podczas transmisji trzymać
telefon komórkowy w odległości co najmniej 2,5 centymetra
(1 cala) od ciała.
o Korzystanie z akcesoriów, które nie są dostarczane lub
zatwierdzone przez firmę Motorola, może spowodować, że
telefon przekroczy wartości wynikające z wytycznych w zakresie
ekspozycji na energię fal radiowych. Spis akcesoriów
47

68014267001.fm Page 48 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

dostarczanych przez firmę Motorola lub zatwierdzonych przez
nią zamieszczono na stronie: www.motorola.com.

Zakłócenia energii fal radiowych
i kompatybilność
Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia
energii fal radiowych wywołane przez źródła zewnętrzne, jeżeli nie
ma odpowiedniego ekranowania, nie zostało właściwie
zaprojektowane lub w inny sposób skonfigurowane w celu
zapewnienia kompatybilności w zakresie energii fal radiowych.
W pewnych warunkach telefon komórkowy może zakłócać pracę
innych urządzeń.

Instrukcje pozwalające uniknąć zakłóceń
Należy wyłączać telefon wszędzie, gdzie wymagają tego tablice
informacyjne. Telefon należy wyłączyć na każde polecenie załogi
samolotu. Jeśli telefon oferuje tryb dozwolony w samolocie lub
podobną funkcję, korzystanie z niej podczas lotu należy
skonsultować załogą samolotu.

Wszczepiane urządzenia medyczne
Użytkownik, który ma wszczepione urządzenia medyczne, takie jak
rozrusznik serca czy defibrylator, powinien skonsultować się ze
swoim lekarzem przed użyciem niniejszego telefonu
komórkowego. Osoby z wszczepionymi urządzeniami
medycznymi powinny stosować następujące środki ostrożności:
o Gdy telefon komórkowy jest WŁĄCZONY, należy ZAWSZE
trzymać go w odległości ponad 20 cm od wszczepionego
urządzenia medycznego.
o NIE NALEŻY nosić telefonu w kieszeni na piersi.
o Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń, telefon
komórkowy należy przykładać do ucha po stronie przeciwnej
do wszczepionego urządzenia medycznego.
o Należy natychmiast WYŁĄCZYĆ telefon w razie powstania
podejrzeń, że powoduje on zakłócenia.
48

68014267001.fm Page 49 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Należy przeczytać wytyczne opracowane przez producenta
wszczepianego urządzenia medycznego i przestrzegać ich. W razie
jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania telefonu
komórkowego przez osoby z wszczepionym urządzeniem
medycznym należy skonsultować się z lekarzem.

Współczynnik absorpcji właściwej
(ICNIRP)
Ten model telefonu bezprzewodowego
spełnia międzynarodowe normy dotyczące
narażenia użytkownika na działanie fal
radiowych.
To urządzenie przenośne jest nadajnikiem i odbiornikiem fal
radiowych. Zostało tak skonstruowane, aby narażenie na działanie
fal radiowych nie przekraczało wartości granicznych zalecanych w
wytycznych międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Przyjęte limity
zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę
wszystkim użytkownikom, bez względu na wiek i stan zdrowia,
oraz uwzględnić ewentualne odchylenia pomiarów.
W wytycznych stosuje się jednostkę miary zwaną
współczynnikiem absorpcji właściwej (ang. Specific Absorption
Rate, SAR). Powszechnie przyjęta wartość graniczna
współczynnika absorpcji właściwej ICNIRP dla urządzeń
przenośnych wynosi 2 waty na kilogram (W/kg), natomiast
najwyższa, mierzona przy uchu wartość współczynnika dla
niniejszego urządzenia wynosi 0,684 W/kg. Telefony komórkowe
oferują wiele funkcji i mogą być używane w innych pozycjach, np.
przy ciele, zgodnie z opisem podanym w niniejszej instrukcji.
W tym przypadku najwyższa, ustalona w testach wartość SAR
wynosi 0,893 W/kg. Testy są wykonywane zgodnie
49

68014267001.fm Page 50 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

z międzynarodowymi normami. Informacje dotyczące
współczynnika absorpcji właściwej obejmują protokół badawczy
firmy Motorola, procedurę oceny i przedział niepewności
pomiaru. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy
nadawczej, natomiast jej rzeczywisty poziom w czasie pracy
urządzenia jest zazwyczaj niższy od wyżej podanego. Przyczyną są
automatyczne zmiany mocy urządzenia mające ograniczyć ją do
poziomu minimalnego, niezbędnego do uzyskania połączenia
z siecią. Wartości SAR mogą różnić się w zależności od modelu
telefonu i jego położenia, niemniej wszystkie są zgodne
z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu narażenia.
Ulepszenia wprowadzane w określonym modelu produktu mogą
spowodować, że wartości SAR będą inne w kolejnych jego
wydaniach; we wszystkich przypadkach produkty są
projektowane tak, aby spełniały odpowiednie normy.
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że zgodnie
z aktualnymi informacjami naukowymi nie ma potrzeby
stosowania specjalnych środków ostrożności podczas korzystania
z urządzeń przenośnych. Aby zmniejszyć natężenie emisji, można
skrócić czas rozmów lub korzystać z urządzeń głośnomówiących,
które zapewniają odpowiednią odległość telefonu od głowy i ciała.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych
Światowej Organizacji Zdrowia (http://www.who.int/emf) i firmy
Motorola Mobility, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

Informacje Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO)
,,Wyniki najnowszych badań naukowych wskazują, że nie jest
konieczne stosowanie żadnych specjalnych zabezpieczeń podczas
korzystania z telefonów komórkowych. Można zmniejszyć kontakt
z falami radiowymi swój lub dzieci, ograniczając długość połączeń
lub używając zestawów słuchawkowych w celu zwiększenia
odległości między telefonem komórkowym, a głową i ciałem."
50

68014267001.fm Page 51 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Źródło: Arkusz informacyjny WHO 193.
Informacje dodatkowe: http://www.who.int/peh-emf

Oświadczenie o zgodności
z Dyrektywami Unii Europejskiej

0168
Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt jest zgodny z:
o podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami
dyrektywy 1999/5/WE
o wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE

0168

Numer
Certyfikacyjny
Produktu

Powyżej przedstawiono przykład typowego Numeru
Certyfikacyjnego Produktu.
Na stronie www.motorola.com/rtte można zapoznać się
z Deklaracją zgodności produktu z dyrektywą 1999/5/WE
(dotyczącą urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych). Aby znaleźć odpowiednią deklarację
zgodności, należy wprowadzić numer certyfikacyjny produktu
znajdujący się na umieszczonej na nim etykiecie w pasku ,,Search"
(Szukaj) na stronie internetowej.

51

68014267001.fm Page 52 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Powiadomienie FCC dla
użytkowników
Poniższe oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów,
które uzyskały aprobatę FCC. Właściwe produkty są opatrzone
logo FCC i/lub identyfikatorem FCC w formacie FCC-ID:xxxxxx
na etykiecie produktu.
Firma Motorola nie wyraża zgody na żadne zmiany, ani
modyfikacje wprowadzone w urządzeniu przez użytkownika.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem
użytkownika prawa do korzystania z telefonu. Zobacz 47 CFR
sek. 15.21.
To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w sekcji 15
dotyczącymi zasad FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa
warunki: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwej
interferencji oraz (2) urządzenie musi przyjmować wysyłane fale
interferencyjne, włącznie z falami interferencyjnymi
powodującymi niepożądane skutki. Zobacz 47 CFR sek. 15.19(3).
Wyposażenie zostało przetestowane i uznane za spełniające
ograniczenia ustanowione dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z sekcją 15 dotyczącą zasad FCC. Te ograniczenia mają na
celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwą
interferencją w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych.
Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal
radiowych oraz może wywoływać fale interferencyjne zakłócające
łączność radiową, jeśli nie będzie zainstalowane i używane
zgodnie z instrukcjami. Nie można jednak zagwarantować, iż takie
fale interferencyjne nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli
urządzenie emituje fale interferencyjne zakłócające odbiór radiowy
lub telewizyjny, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając
ponownie, użytkownik może rozwiązać ten problem poprzez
zastosowanie jednego lub kilku następujących sposobów:
o Zmiana kierunku lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
o Zwiększenie odległości między urządzeniem, a odbiornikiem.
52

68014267001.fm Page 53 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

o Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten,
do którego jest podłączony odbiornik.
o Zwrócenie się z prośbą o pomoc do sprzedawcy lub specjalisty
zajmującego się naprawą radioodbiorników i telewizorów.

Wskazówki przydatne podczas
prowadzenia pojazdu
Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów komórkowych i dołączonych do nich
akcesoriów podczas kierowania pojazdem. Zawsze należy ich
przestrzegać. Korzystanie z tych urządzeń może być
w określonych miejscach zabronione lub ograniczone,
np. wymogiem stosowania urządzeń głośnomówiących.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.motorola.com/callsmart (tylko w języku angielskim).
Telefon komórkowy zapewnia łączność głosową i transmisję
danych niemal z każdego miejsca i o każdej porze, jeśli tylko
usługa bezprzewodowa jest dostępna, a warunki są sprzyjające.
Podczas prowadzenia pojazdu należy przede wszystkim
skoncentrować się na jeździe. Korzystając z telefonu
komórkowego podczas jazdy, należy pamiętać o następujących
wskazówkach:
o Należy zapoznać się z telefonem komórkowym firmy
Motorola i jego funkcjami, takimi jak szybkie wybieranie,
ponowne wybieranie numeru czy wybieranie głosowe. Dzięki
takim funkcjom, o ile są dostępne, użytkownik może
nawiązywać połączenia bez odwracania uwagi od drogi.
o W miarę możliwości należy korzystać z urządzeń
głośnomówiących. Obsługa telefonu komórkowego w trakcie
prowadzenia pojazdu staje się łatwiejsza w przypadku
korzystania z jednego z wielu dostępnych obecnie urządzeń
głośnomówiących Motorola Original.

53

68014267001.fm Page 54 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

o Telefon komórkowy powinien znajdować się w zasięgu ręki.
Dostęp do telefonu powinien być możliwy bez odrywania
wzroku od jezdni. Do obsługi połączeń nadchodzących w
niedogodnym momencie należy w miarę możliwości
wykorzystywać funkcję poczty głosowej.
o Rozmówca powinien wiedzieć, że rozmawia z osobą
prowadzącą pojazd; jeżeli to konieczne, przy wzmożonym
ruchu ulicznym lub w niebezpiecznych warunkach
pogodowych, należy zawiesić połączenie. Deszcz, deszcz ze
śniegiem, lód, a nawet wzmożony ruch uliczny mogą stanowić
zagrożenie.
o Podczas jazdy nie należy niczego zapisywać ani wyszukiwać
numerów telefonów. Przeglądanie listy zadań lub spisu
telefonów odwraca uwagę od głównego zadania kierowcy --
bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
o Należy dzwonić rozważnie oraz dokonać oceny ruchu na
drodze; w miarę możliwości należy nawiązywać połączenia,
gdy samochód nie porusza się lub przed włączeniem się do
ruchu. Jeśli nawiązanie połączenia podczas jazdy jest
konieczne, należy wybrać kilka cyfr, potem sprawdzić sytuację
na drodze, zerknąć w lusterka i kontynuować wybieranie
numeru.
o Nie należy angażować się w stresujące lub emocjonalne
konwersacje, które mogą być przyczyną utraty koncentracji.
Należy uświadomić osoby, z którymi się rozmawia, że prowadzi
się pojazd oraz zawiesić rozmowy mogące spowodować
odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze.
o Telefon komórkowy może posłużyć do wezwania pomocy.
W razie pożaru, wypadku drogowego lub nagłego przypadku
wymagającego interwencji medycznej należy wybrać numer
112 lub inny miejscowy numer alarmowy (wszędzie tam, gdzie
dostępna jest usługa telefonii bezprzewodowej).
o Telefon komórkowy może posłużyć do wezwania pomocy dla
innych poszkodowanych. Jeśli zdarzy się wypadek,
54

68014267001.fm Page 55 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

przestępstwo lub inna poważna sytuacja zagrażająca życiu
ludzkiemu, należy wybrać numer 112 lub inny numer alarmowy.
Nasze zachowanie powinno być zgodne z naszymi
wymaganiami dotyczącymi innych osób, które mogłyby
znajdować się na naszym miejscu.
o W razie potrzeby można zadzwonić po pomoc drogową lub
inne służby pomocy. Jeśli na drodze stoi niesprawny pojazd
niestanowiący istotnego zagrożenia, nie działa sygnalizacja
świetlna, zdarzy się drobny wypadek drogowy, w którym nikt
nie ucierpiał, lub jakiś pojazd zostanie skradziony, należy
wezwać pomoc drogową lub inne służby pomocy (wszędzie
tam, gdzie dostępna jest usługa telefonii bezprzewodowej).

Prywatność i bezpieczeństwo
danych
Firma Motorola rozumie, że prywatność i bezpieczeństwo danych
są ważne dla każdego użytkownika. Ponieważ niektóre funkcje
telefonu komórkowego mogą mieć wpływ na prywatność i
bezpieczeństwo danych, należy przestrzegać poniższych zaleceń,
aby chronić swoje informacje:
o Kontrola dostępu -- telefon komórkowy należy zawsze nosić
przy sobie i nie zostawiać go w miejscach, w których inni
mogliby mieć do niego dostęp bez nadzoru. Należy blokować
klawiaturę telefonu, jeśli taka funkcja jest dostępna.
o Aktualizacja oprogramowania -- jeśli firma Motorola lub
dostawca oprogramowania/aplikacji opublikuje aplikację
aktualizującą zabezpieczenia telefonu, należy ją niezwłocznie
zainstalować.
o Bezpieczne informacje osobiste -- w urządzeniu przenośnym
można przechowywać informacje osobiste. Mogą się one
znajdować w różnych lokalizacjach, w tym na karcie SIM, karcie
pamięci oraz w pamięci telefonu. Przed utylizacją, zwrotem lub
wyrzuceniem urządzenia należy usunąć lub wyczyścić
55

68014267001.fm Page 56 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

o

o

o

o

56

wszystkie informacje osobiste. Można również utworzyć kopię
zapasową danych osobistych, aby przenieść je na nowe
urządzenie. Uwaga: Informacje o tym, jak utworzyć kopię
zapasową danych z urządzenia przenośnego lub jak je na nim
wymazać, znajdują się w witrynie www.motorola.com/support
Konta online -- niektóre urządzenia przenośne (takie jak
MOTOBLUR) są dostarczane z kontem online Motorola. Przejdź
do konta, aby uzyskać informacje o tym, jak zarządzać kontem i
jak korzystać z funkcji zabezpieczeń, takich jak zdalne
wymazywanie i lokalizacja urządzenia (o ile dostępne).
Aplikacje -- można instalować aplikacje firm trzecich
pochodzące wyłącznie z bezpiecznego źródła. Aplikacje mogą
posiadać dostęp do prywatnych danych użytkownika, takich jak
numery telefonów, wykonywane połączenia, informacje
dotyczące lokalizacji użytkownika lub zasobów sieciowych.
Informacje na podstawie położenia -- informacje na
podstawie położenia zawierają dane, które mogą służyć do
ustalenia przybliżonej lokalizacji urządzenia przenośnego.
Telefony komórkowe podłączone do sieci bezprzewodowej
przesyłają informacje o położeniu. Urządzenia z obsługą
technologii GPS lub AGPS również przesyłają informacje o
położeniu. Dodatkowo, jeśli użytkownik korzysta z aplikacji
wymagających informacji o położeniu (np. wskazówek
dotyczących kierunku jazdy), aplikacje te przesyłają takie
informacje. Informacje o położeniu mogą być współużytkowane
z innymi podmiotami, w tym operatorem sieci
bezprzewodowej, dostawcami aplikacji, firmą Motorola oraz
innymi podmiotami dostarczającymi usługi.
Inne informacje, które mogą być przesyłane przez
urządzenie -- urządzenie może również przesyłać do firmy
Motorola i serwerów innych firm informacje testowe i inne
informacje diagnostyczne (w tym na podstawie położenia) oraz
inne informacje różne od osobistych. Informacje takie

68014267001.fm Page 57 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

pomagają w udoskonalaniu produktów i usług oferowanych
przez firmę Motorola.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu używania
telefonu komórkowego na prywatność i bezpieczeństwo danych,
należy skontaktować się z firmą Motorola, pisząc na adres
privacy@motorola.com, lub z operatorem.

Użytkowanie i konserwacja
Aby prawidłowo zadbać o użytkowane urządzenie Motorola,
należy przestrzegać następujących zasad:
Płyny
Nie narażaj telefonu na działanie wody, deszczu, dużej
wilgotności powietrza, potu ani wilgoci. Jeśli telefon
ulegnie zamoczeniu, nie należy przyspieszać schnięcia,
wkładając go do piecyka lub używając suszarki do
włosów, ponieważ może to doprowadzić do
uszkodzenia telefonu.
Ekstremalne temperatury
Unikaj temperatur poniżej 0°C lub powyżej 45°C.
Kuchenki mikrofalowe
Nie próbuj suszyć telefonu w kuchence mikrofalowej.
Kurz i brud
Chroń telefon przed kontaktem z kurzem, brudem,
piaskiem, żywnością i innymi nieodpowiednimi
substancjami.
Detergenty
Czyść telefon wyłącznie suchą, miękką szmatką. Nie
używaj alkoholu ani detergentów.
57

68014267001.fm Page 58 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Wstrząsy i wibracje
Chroń swój telefon przed upuszczeniem.
Ochrona
Aby chronić swój telefon przed uszkodzeniem, zawsze
upewnij się, że przegródka na baterię oraz klapki
zapewniające ochronę złączy są zamknięte.

Recykling
Telefony komórkowe i akcesoria
Nie należy wyrzucać telefonów komórkowych ani elektrycznych
akcesoriów (np. ładowarek, zestawów słuchawkowych czy baterii)
wraz z odpadami domowymi lub wrzucać do ognia. Te urządzenia
powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi w danym kraju
lub regionie przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu
odpadów. Można także zwrócić niechciane telefony komórkowe
i akcesoria elektryczne do autoryzowanego centrum naprawczego
firmy Motorola w danym regionie. Szczegółowe informacje
o krajowych przepisach dotyczących recyklingu, zgodnie z którymi
działa Motorola, oraz aktywności firmy w dziedzinie utylizacji
odpadów można znaleźć pod adresem:
www.motorola.com/recycling.

Opakowanie produktu i instrukcje obsługi
Opakowanie produktu i instrukcje obsługi należy utylizować
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi zbierania i
recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzielają
miejscowe władze.

58

68014267001.fm Page 59 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Informacje o prawie autorskim
dotyczącym oprogramowania

Produkty firmy Motorola mogą zawierać oprogramowanie tej
firmy, a także innych firm, zapisane w pamięci półprzewodnikowej
lub na innych nośnikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach zastrzega pewne wyłączne prawa do
oprogramowania chronionego prawami autorskimi dla firmy
Motorola i innych firm trzecich sprzedających oprogramowanie,
takie jak wyłączne prawo do sprzedaży lub powielania
oprogramowania chronionego prawami autorskimi. Zgodnie
z powyższym chronione prawem autorskim oprogramowanie
zawarte w produktach firmy Motorola nie może być
modyfikowane, poddawane zabiegom mającym na celu
odtworzenie kodu źródłowego, rozprowadzane ani powielane
w żadnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto
zakup produktów firmy Motorola nie może być uważany za
przekazanie -- w sposób bezpośredni, dorozumiany, na podstawie
wcześniejszych oświadczeń lub w jakikolwiek inny -- licencji
chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgłoszeniami
patentowymi, należących do firmy Motorola lub innych firm
dostarczających oprogramowanie. Wyjątek stanowi zwykła,
niewyłączna, wolna od opłat licencja, jaka zgodnie z prawem jest
skutkiem transakcji sprzedaży produktu.

Treści chronione prawem autorskim
Nieautoryzowane kopiowanie materiałów chronionych prawem
autorskim jest niezgodne z postanowieniami ustaw o ochronie
praw autorskich, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz
innych krajach. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do kopiowania materiałów, które nie są chronione prawem
autorskim, materiałów, do których prawo autorskie znajduje się
w posiadaniu użytkownika, oraz materiałów, na których legalne
kopiowanie użytkownik posiada autoryzację lub pozwolenie.
W razie wątpliwości dotyczących prawa do kopiowania danego
materiału należy skontaktować się z doradcą prawnym.
59

68014267001.fm Page 60 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Informacje dotyczące gwarancji/
warunki gwarancji
Motorola gwarantuje użytkownikowi, jako pierwotnemu nabywcy
urządzenia o charakterze telefonu komórkowego - ,,Personal
Communicator" (,,Telefon Komórkowy") wraz z akcesoriami
(zwanych w dalszej części ,,Produktami", każdy oddzielnie zwany
dalej ,,Produktem") - który został nabyty od autoryzowanego
dealera Motoroli, że jest ono zgodne z odpowiednimi
specyfikacjami Motoroli obowiązującymi w dacie produkcji przez
okres trwania gwarancji (Okres Gwarancji).
Szczegółowy okres gwarancji rozpoczynający się z chwilą zakupu
oryginalnego Produktu przez pierwszego użytkownika jest
następujący:
1. 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na telefon komórkowy
2. 12 (dwanaście) miesięcy na akcesoria wchodzące w skład
zestawu sprzedażowego
3. 6 (sześć) miesięcy na baterie
Należy zawiadomić Motorolę o niezgodności jakichkolwiek
Produktów z odpowiednimi specyfikacjami w ciągu (2) miesięcy od
daty wykrycia przez Państwo usterki materiału, wykonawstwa lub
braku zgodności ze specyfikacjami, a w każdym przypadku w
okresie nieprzekraczającym Okresu Gwarancji, oraz niezwłocznie
przedstawić Produkt w Autoryzowanym Centrum Napraw lub
Serwisu Motoroli w celu przeprowadzenia serwisu. Motorola nie
będzie zobowiązana honorować jakiegokolwiek oświadczenia
dotyczącego Produktu, które nie zostało złożone bezpośrednio przez
Motorolę, ani żadnego zobowiązania z tytułu gwarancji dotyczącego
sprzedawcy.
W Okresie Gwarancji Motorola lub firma działająca z upoważnienia
Motorola, według swego uznania i bez dodatkowych opłat, w formie
wyłącznego uprawnienia Państwu przysługującego, naprawi lub
wymieni Państwa Produkt, który nie jest zgodny z niniejszą
60

68014267001.fm Page 61 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

gwarancją. Niniejsza gwarancja wygasa z ostatnim dniem Okresu
Gwarancji.
Poniższa gwarancja stanowi kompletną i wyłączną gwarancję dla
Telefonu Komórkowego i akcesoriów Motoroli oraz zastępuje
wszelkie inne gwarancje, warunki i zasady, wyraźne lub
domniemane.
W przypadku nabycia produktu w charakterze innym niż jako
konsument, Motorola nie jest zobowiązana z tytułu wszelkich innych
gwarancji, warunków i zasad, wyraźnych lub dorozumianych, takich
jak przydatność do zamierzonego celu i zadowalająca jakość.
W żadnym przypadku Motorola nie będzie ponosić
odpowiedzialności z tytułu szkód lub utraty danych, w wysokości
przewyższającej cenę nabycia ani z tytułu jakichkolwiek szkód
dodatkowych lub pośrednich* wynikających z korzystania lub
nieumiejętności korzystania z Produktu, w najszerszym zakresie
w jakim może to być wyłączone na mocy przepisów prawa.
Niniejsza Gwarancja nie narusza jakichkolwiek ustawowych praw
przysługujących Państwu w przypadku, gdy jesteście Państwo
konsumentami, takich jak gwarancja zadowalającej jakości
i przydatności do zamierzonego celu, w jakim produkty tego
samego typu są normalnie użytkowane w ramach normalnego
użytkowania lub serwisu, ani też jakichkolwiek praw w stosunku
do sprzedającego Produkty wynikających z zawartej przez Państwa
umowy sprzedaży.

W jaki sposób można uzyskać serwis
gwarancyjny?
W większości przypadków autoryzowany dealer Motoroli, który
sprzedał i/lub zainstalował Telefon Komórkowy Motoroli i
oryginalne akcesoria będzie honorował roszczenie gwarancyjne

* Obejmujących, między innymi, niemożność używania, stratę czasu, utratę
danych, niewygodę, stratę handlową, utratę zysków lub oszczędności.
61

68014267001.fm Page 62 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

i/lub zapewni serwis gwarancyjny. W innym przypadku, w celu
uzyskania dalszych informacji na temat serwisu gwarancyjnego
prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta dostawcy
usługi lub skorzystanie ze strony internetowej
http://www.motorola.com/support/warrantyselector.
W przypadku, gdy w Kraju zakupu obowiązuje ustawowy wymóg
zapewniania konsumentom obsługi naprawczej przekraczającej
jeden rok od dokonania zakupu, niniejszej gwarancji udzielają
Autoryzowane Centra Serwisowe Motoroli lub dealerzy
bezpośrednio wyznaczeni przez Motorolę w kraju zakupu zgodnie
z warunkami niniejszej gwarancji. Niemniej jednak zwracamy
uwagę, że będą Państwo skierowani do miejsca zakupu, jeżeli
Dealer Motoroli nabył produkt bezpośrednio od Motoroli w kraju
zakupu lub w kraju, w którym Motorola nie jest zobowiązana
prowadzić dodatkowej obsługi naprawczej w czasie drugiego roku
od dokonania zakupu ze względu na zobowiązania ustawowe
sprzedawcy lub importera produktu, a nie producenta, do
udzielania konsumentom przedłużonej gwarancji na okres dłuższy
niż jeden rok.

Roszczenia
W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego należy zwrócić
Telefon Komórkowy i/lub akcesoria do Autoryzowanego Centrum
Napraw lub Serwisu Motoroli z pierwotnymi ustawieniami
i w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez Motorolę.
Prosimy nie zostawiać w Produkcie jakichkolwiek dodatkowych
elementów, jak na przykład karty SIM. Do Produktu powinna
również zostać dołączona etykieta z Państwa nazwiskiem,
adresem i numerem telefonu; nazwą operatora i opisem
problemu. W przypadku instalacji samochodowej, samochód, w
którym został zainstalowany Telefon Komórkowy powinien zostać
dostarczony do Autoryzowanego Centrum Napraw lub Serwisu,
ponieważ analiza problemu może wymagać sprawdzenia całej
instalacji samochodowej.
62

68014267001.fm Page 63 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Aby móc skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić
oryginalny dowód zakupu lub porównywalny zastępczy dowód
zakupu opatrzony datą zakupu oraz oryginalna ważną kartę
gwarancyjną. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia,
numeru fabrycznego, daty sprzedaży oraz podpisu klienta jest
nieważna. Jakiekolwiek zmiany w karcie gwarancyjnej lub
nieautoryzowane wpisy unieważniają kartę gwarancyjną. Telefon
powinien również mieć widoczny oryginalny elektroniczny numer
seryjny (IMEI) i mechaniczny numer seryjny (MSN). Takie
informacje są umieszczone w Produkcie.
Wszelkie naprawy lub usługi serwisowe powinny być zawsze
wykonywane przez Autoryzowane Centrum Serwisowe Motoroli
zgodnie z wymogami Serwisu Motoroli.
W niektórych przypadkach mogą być Państwo proszeni o
udzielenie dodatkowych informacji dotyczących obsługi
Produktów wyłącznie przez Autoryzowane Centra Serwisowe
Motoroli. W związku z tym należy przechowywać dokumenty
potwierdzające wcześniejsze naprawy i udostępniać je w
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konserwacji.

Warunki
Niniejsza gwarancja nie będzie mieć zastosowania jeśli numery
seryjne lub opisujące rodzaj Produktu zostały zmienione, usunięte,
sporządzony został ich duplikat lub są nieczytelne. Motorola
zastrzega sobie prawo odmówienia bezpłatnego serwisu
gwarancyjnego w przypadku, gdy wymagana dokumentacja nie
może zostać przedstawiona lub informacje są niekompletne,
nieczytelne lub niezgodne z dokumentacją fabryczną.
Naprawa, według uznania Motoroli, może obejmować ponowną
instalację oprogramowania, wymianę części lub płyt na
równoważne pod względem funkcjonalności, naprawione lub
nowe części lub płyty. Na wymienione części, akcesoria, baterie
lub płyty udziela się gwarancji na pozostały okres czasu
pierwotnego okresu gwarancji. Okres Gwarancji nie podlega
63

68014267001.fm Page 64 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

przedłużeniu. Wszystkie oryginalne akcesoria, baterie, części i
sprzęt Telefonu Komórkowego, które zostaną wymienione stają
się własnością. Motoroli. Motorola nie udziela gwarancji na
instalację, konserwację lub serwis produktów, akcesoriów, baterii
lub części.
Motorola nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności
z tytułu problemów lub szkód spowodowanych przez jakikolwiek
sprzęt pomocniczy niedostarczony przez Motorolę, który jest
zamontowany w Produktach lub jest wykorzystywany z nimi, lub
z tytułu eksploatowania urządzeń Motoroli z jakimkolwiek
sprzętem pomocniczym; wszelki taki sprzęt zostaje niniejszym
wyłączony z gwarancji.
W przypadku wykorzystywania Produktu wraz z urządzeniami
pomocniczymi lub peryferyjnymi niedostarczonymi przez
Motorolę Motorola nie udziela gwarancji na funkcjonowanie
Produktu/zestawu peryferyjnego i nie uwzględni żadnego
roszczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy Produkt jest
wykorzystywany w takim połączeniu, a Motorola stwierdzi, że nie
zaszła awaria Produktu. Motorola w szczególności nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń
urządzeń Motoroli lub innych urządzeń spowodowanych
w jakikolwiek sposób wykorzystywaniem Telefonu Komórkowego,
akcesoriów, aplikacji oprogramowania, urządzeń peryferyjnych
(w szczególności baterii, ładowarek, łączników i zasilaczy)
w przypadku, gdy takie akcesoria, aplikacje oprogramowania
i urządzenia peryferyjne nie zostały wykonane oraz dostarczone
przez Motorolę.

Co nie jest objęte gwarancją
Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek lub wad z tytułu
uszkodzeń, nieprawidłowego stosowania, niewłaściwej obsługi,
zaniedbań lub nieostrożności lub w przypadku przeróbek lub
napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione.
64

68014267001.fm Page 65 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Oto przykłady usterek lub uszkodzeń, których nie obejmuje
gwarancja produktu:
1 Usterki lub uszkodzenia wynikające z używania Produktu
inaczej niż w sposób typowy i zwyczajowy;
2 Usterki lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego
korzystania, dostępu do niekompatybilnych źródeł, wypadku
lub zaniedbania;
3 Usterki lub uszkodzenia wynikające z przeprowadzania
niewłaściwych prób, eksploatacji, konserwacji, instalacji,
korekt, niedozwolonych aplikacji oprogramowania lub
jakichkolwiek przeróbek lub modyfikacji jakiegokolwiek
rodzaju;
4 Zniszczenia lub uszkodzenia anten, chyba że spowodowane to
będzie bezpośrednio usterkami materiałowymi lub
wykonawstwa;
5 Produkty rozmontowane lub naprawione przez podmiot inny
niż Motorola w sposób, który negatywnie wpływa na działanie
lub uniemożliwia przeprowadzenie odpowiedniej kontroli i
testów w celu zweryfikowania roszczenia z tytułu gwarancji;
6 Usterki lub uszkodzenia wynikające z zasięgu, dostępności,
poziomu usługi lub eksploatacji systemu przez operatora;
7 Usterki lub uszkodzenia wynikające z zawilgocenia, zalania,
zanieczyszczenia żywnością lub wpływu jakiekolwiek
substancji chemicznej;
8 Przewody spiralne elementu kontrolnego Produktu, które
zostały rozciągnięte lub tabulator modułowy został
uszkodzony;
9 Wszystkie powierzchnie plastikowe i inne części narażone na
działanie czynników zewnętrznych, które są porysowane lub
uszkodzone w wyniku zwykłego korzystania z urządzenia;
10 Skórzane etui;
11 Produkty czasowo oddane do używania;
12 Okresowa konserwacja i naprawa lub wymiana części w
związku z normalnym zużyciem.
65

68014267001.fm Page 66 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek pochodzących od
osób trzecich oprogramowania, ustawień, danych lub linków,
niezależnie od tego czy zostały one umieszczone lub ściągnięte do
Produktu czy też zostały tam umieszczone podczas instalacji lub na
innym etapie dostawy lub też zostały uzyskane przez użytkownika
w jakikolwiek inny sposób. Motorola nie gwarantuje, że każde
oprogramowanie Motorola spełniać będzie wymagania
użytkownika lub współpracować będzie ze sprzętem lub
aplikacjami oprogramowania dostarczonego przez osobę trzecią,
lub że jakiekolwiek oprogramowanie działać będzie w sposób
nieprzerwany oraz bez zakłóceń, lub że wszelkie błędy w
oprogramowaniu będą możliwe do usunięcia lub zostaną usunięte:
Uwaga: Czas pracy, stanu gotowości i łączny okres żywotności
baterii Motorola nadającej się do ponownego ładowania
zainstalowanej w Państwa Telefonie Komórkowym będzie
uzależniony od warunków używania i konfiguracji sieci. Ponieważ
jest to produkt zużywający się, specyfikacje wskazują, że będą
Państwo w stanie korzystać z optymalnej pracy urządzenia
Motoroli w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od daty zakupu i do
(200) ładowań (Okres Optymalnej Pracy).
Gwarancja na baterie Motorola nadające się do ponownego
ładowania zostaje unieważniona, jeśli (i) baterie są ładowane
inaczej niż przy użyciu ładowarek baterii zatwierdzonych przez
Motorolę określonych do ładowania baterii, (ii) jakiekolwiek
zabezpieczenia na baterii zostaną uszkodzone lub świadczą o
ingerowaniu w nie, (iii) bateria jest wykorzystywana w
urządzeniach lub celach innych niż telefon komórkowy, dla
którego została przeznaczona.
W zależności od warunków eksploatacyjnych i zwyczajów
abonenta związanych z użytkowaniem może mieć miejsce zużycie
części pociągające za sobą problemy mechaniczne dotyczące
obudowy, farby, montażu, podzespołów, wyświetlaczy, klawiatury,
kamery Produktu i innych akcesoriów niewchodzących w skład
wewnętrznej konfiguracji Produktu. Odpowiedzialność za
66

68014267001.fm Page 67 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

usunięcie usterek spowodowanych zużyciem bądź wyczerpaniem
elementów zużywalnych, takich jak baterie, stosowanych po
Okresie Optymalnej Pracy określonym w instrukcji produktu
ponosi kupujący, w związku z czym nie przysługują w odniesieniu
do tych elementów bezpłatne gwarancyjne usługi naprawcze
Motoroli.

Zainstalowane dane
Prosimy sporządzić i przechowywać informacje dotyczące
wszelkich danych wprowadzonych do Państwa Produktu, jak na
przykład nazwiska, adresy, numery telefonów, kody użytkownika i
dostępu, uwagi, wiadomości. Mogą one ulec skasowaniu lub
usunięciu w trakcie naprawy lub usługi serwisowej lub podczas
awarii telefonu
Zwracamy uwagę, że w trakcie naprawy lub testowania mogą
zostać skasowane lub usunięte materiały załadowane do Państwa
Produktu, jak na przykład dzwonki, melodie, wygaszacze ekranu,
tapety, gry etc. Motorola nie ponosi odpowiedzialności z tego
tytułu. Naprawa lub testy nie powinny negatywnie wpłynąć na
materiały standardowo zainstalowane przez Motorolę w Państwa
Produkcie.

Naprawy nieobjęte gwarancja
W przypadku żądania naprawy Produktu przez Motorolę
w dowolnym czasie po upłynięciu Okresu Gwarancji lub
w przypadku, gdy niniejsza gwarancja nie ma zastosowania ze
względu na charakter wady lub usterki, Motorola może według
swego uznania wykonać takie naprawy za opłatą lub skierować
Państwa do autoryzowanej osoby trzeciej lub firmy działającej
z upoważnienia Motorola w celu dokonania napraw.
Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

67

68014267001.fm Page 68 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Prawa autorskie i znaki towarowe
www.hellomoto.com
Niektóre funkcje, usługi i aplikacje są zależne od sieci i mogą nie
być dostępne na danym obszarze; w takich przypadkach mogą
mieć zastosowanie dodatkowe przepisy, warunki i/lub opłaty
związane z użytkowaniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje
na ten temat, skontaktuj się z operatorem sieci bezprzewodowej.
Wszystkie funkcje, opisy działania oraz inne specyfikacje
produktów, jak również informacje zawarte w niniejszym
podręczniku, podano na podstawie najnowszych dostępnych
informacji i przy założeniu, że są one dokładne w momencie
wydruku. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany
i modyfikacji wszelkich informacji lub specyfikacji bez
powiadomienia. Logo MOTOROLA, stylizowane logo z literą M,
MOTOBLUR oraz logo MOTOBLUR są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark
Holdings, LLC. Znaki towarowe firmy Bluetooth stanowią
własność ich posiadacza i są używane przez firmę Motorola, Inc.
na podstawie umowy licencyjnej.
jest Znakiem Certyfikacji
Wireless Fidelity Alliance,Inc. Java oraz wszystkie znaki towarowe
i loga oparte na technologii Java są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Google, YouTube,
Picasa, Gmail oraz logo Google logo są znakami towarowymi
Google, Inc. Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Facebook, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me, oraz
Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach. Apple, Macintosh, Quicktime oraz logo Quicktime są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Wszystkie prawa zastrzeżone. America Online, AOL, logo America
68

68014267001.fm Page 69 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Online & Design, logo AOL & Design oraz logo Triangle są
zastrzeżonymi znakami towarowymi America Online, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Instant
Messenger oraz Buddy List są znakami towarowymi America
Online, Inc. Prawa do wszystkich pozostałych produktów lub usług
należą do ich właścicieli.
(C) 2010 Motorola Mobility, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przestroga: Zmiany lub modyfikacje w telefonie, bez wyraźnej
zgody firmy Motorola, będą skutkować pozbawieniem
użytkownika prawa do korzystania ze sprzętu.
Produktu: Motorola EX112/EX115
Numer instrukcji: 68014267001 

69

68014267001.fm Page 70 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

68014267001.fm Page 71 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

68014267001.fm Page 72 Wednesday, September 8, 2010 7:29 PM

Akcesoria

Więcej informacji

Przejdź do
Akcesoria:
Instrukcje:

72

www.motorola.com
www.motorola.com/support

68014267001


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów