maglol_daty.xls

excel - oznaczanie dlugosci przedzialu w kolumnie

Ten problem można też rozwiązać bez formuł tablicowych, a za pomocą konsolidacji danych. Jeżeli są Panu potrzebne tylko daty początkowa i końcowa, to tabelka po konsolidacji zostanie skrócona, pozostanie tylko jedno wystąpienie danej "sprawy". Konsolidację trzeba przeprowadzić dla tych samych danych dwa razy, raz z funkcją Minimum, drugi raz z Maksimum, a potem ręcznie połączyć wyniki (skopiować). Przed konsolidacją należy umieścić kursor w miejscu przeznaczonym na wynik (lewy górny róg). Konsolidację przeprowadza się wybierając kartę Dane, potem Narzędzia danych/Konsoliduj. W wyświetlonym okienku dialogowym wybieramy Funkcja: Minimum albo Maksimum, Odwołanie: wskazujemy zakres obejmujący kolumnę z numerami spraw z lewej strony i z datami po prawej, Użyj etykiet w: Lewa kolumna Zatwierdzić OK. W wyniku dostajemy dwie kolumny: pierwsza z numerami spraw, druga z datami. Nie wiadomo dlaczego Excel przeformatowuje również tę pierwszą kolumnę na daty, więc trzeba skorygować to formatowanie ręcznie na format Ogólny. Lewe kolumny po zastosowaniu Minimum i Maksimum powinny być identyczne, więc wystarczy kolumnę z datami po Maksimum umieścić obok kolumny po Minimum i będzie Pan miał to co trzeba. Przykład w załączonym pliku.


, " 64512503 " ,, " 03-02-16 " , " 02-28-16 " , " 03-02-16 "
, " 64512503 " ,, " 02-28-16 " , " 02-28-16 " , " 03-02-16 "
, " 64521857 " ,, " 03-03-16 " , " 02-29-16 " , " 03-03-16 "
, " 64521857 " ,, " 02-29-16 " , " 02-29-16 " , " 03-03-16 "
, " 64521858 " ,, " 03-04-16 " , " 03-01-16 " , " 03-04-16 "
, " 64521858 " ,, " 03-01-16 " , " 03-01-16 " , " 03-04-16 "
, " Dane do konsolidacji " ,,,, " Po konsolidacji na minimum "
, " 64512503 " ,, " 03-02-16 " ,, " 64512503 " ,, " 02-28-16 "
, " 64512503 " ,, " 02-28-16 " ,, " 64521857 " ,, " 02-29-16 "
, " 64521857 " ,, " 03-03-16 " ,, " 64521858 " ,, " 03-01-16 "
, " 64521857 " ,, " 02-29-16 " ,, " Po konsolidacji na maksimum "
, " 64521858 " ,, " 03-04-16 " ,, " 64512503 " ,, " 03-02-16 "
, " 64521858 " ,, " 03-01-16 " ,, " 64521857 " ,, " 03-03-16 "
,,,,, " 64521858 " ,, " 03-04-16 "
,,,,, " Ręcznie połączyć oba wyniki przez skopiowanie "
,,,,,,, " Minimum " , " Maksimum "
,,,,, " 64512503 " ,, " 02-28-16 " , " 03-02-16 "
,,,,, " 64521857 " ,, " 02-29-16 " , " 03-03-16 "
,,,,, " 64521858 " ,, " 03-01-16 " , " 03-04-16 "


Pobierz plik - link do postu