inventaryzacja-beta.rar

[VBA Excel] - Plik inwentaryzacyjny - operacje na polach tekstowych

Witam Od dłuższego czasu próbuje zrobić plik inwentaryzacyjny. Wszystko wydawałoby się, że działa dobrze ale tylko jeśli komórki są sformatowane jako liczby, a musi działać z wartościami liczbowymi sformatowanymi jako tekst. Niestety zamiana na komórki liczbowe nie wchodzi w grę z uwagi na to, iż niektóre wartości zaczynają się zerem. With Target If .Address(0, 0) = "R2" Then Application.EnableEvents = False If .Value <> Empty Then On Error Resume Next wrs = Columns(5).Find(what:=.Value, lookat:=xlWhole).Row Err.Clear If wrs <> Empty Then Cells(wrs, 10) = Cells(wrs, 10) + 1 Else MsgBox "Nie ma w bazie" End If .Select End If Application.EnableEvents = True End If End With End Sub

  • inventaryzacja-beta.rar
    • inventaryzacja-beta.xlsm


Pobierz plik - link do postu