Report.txt

Dioda miga w rytm stuknięć wentylatora.

BIOS był prawdopodobnie aktualizowany rok wstecz, ale zaktualizuję ponownie. Ogólnie: Dlaczego? Jakie¶ wyj±tkowe s± czy jak? Chiefteki uchodz± za porz±dne zasilacze, a ten ma około roku. Pełn± konfigurację podam wieczorem lub jutro, jak już będę w domu. cd. Nie mogę uruchomić komputera. Czasami startuje po którym¶ z kolei restarcie. W tej chwili brak jakiejkolwiek reakcji. Po zabawie w przekładanie pamięci RAM 1GB i 2 GB czasami zaczyna działać, ale nie chodzi przecież o to by je ci±gle przekładać. Wentylatory się kręc±, ale nie ma żadnego wyj¶cia sygnału na ekran, ani na gło¶niki. ¦wieci się zielona dioda na płycie głównej (tak jak przy normalnym działaniu). Miałem już podobne problemy ze starymi ko¶ćmi DDR2 na tej płycie głównej. PóĽniej dokupiłem większe ko¶ci DDR2 i teraz po roku problem wyst±pił wła¶nie na tych nowych. Komputer podziałał jakie¶ 5 minut nie daj±c żadnego sygnału wyj¶cia, po czym zrobiłem restart. Po restarcie wystartował. Nie wykrywa karty dĽwiękowej. Próbowałem j± dociskać przy wył±czonym komputerze, ale to nic nie daje. Logi z Aida32 i HWiNFO32 w zał±cznikach. BIOS zaktualizowałem. Stukanie i miganie diody na wentylatorze występuje nadal. Karta dĽwiękowa sound blaster nie jest wykrywana przez komputer. Zaraz podł±czę j± do innego sprzętu, sprawdzę czy da jaki¶ znak życia.. Karta dĽwiękowa działa na innym komputerze bezproblemowo.


--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------

Wersja AIDA32 v3.94.2
Autor tamas.miklos@aida32.hu
Strona domowa http://www.aida32.hu
Typ raportu Kreator raportów
Komputer CENTRUM_DOW (AAA)
Generator raportu Smok Analog
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2013-04-20
Czas 19:39


--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------

Komputer:
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Nazwa komputera CENTRUM_DOW (AAA)
Nazwa u?ytkownika Smok Analog
Domena logowania CENTRUM_DOW

P?yta g?ówna:
Typ procesora Unknown, 2133 MHz (16 x 133)
Nazwa p?yty g?ównej Intel Corporation D946GZIS
Mikrouk?ad p?yty g?ównej Nieznane
Pami?ae fizyczna 3581 MB
Typ BIOS'u Insyde (09/11/06)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)

Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 MB)

Magazyn:
Dysk fizyczny SAMSUNG SP2504C
Dysk fizyczny USB DISK 2.0 USB Device
Nap?d dysków optycznych QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device
Nap?d dysków optycznych TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D

Partycje:
C: (NTFS) 39997 MB (4967 MB wolne)
D: (NTFS) 49999 MB (3437 MB wolne)
E: (NTFS) 80003 MB (7887 MB wolne)
F: (NTFS) 68409 MB (2548 MB wolne)

Urz?dzenia wejściowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz Mysz zgodna z HID

Sieae:
Podstawowy adres IP 192.168.1.1
Podstawowy adres karty (MAC) 00-19-D1-5A-46-57
Karta sieciowa Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (192.168.1.1)
Karta sieciowa TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Karta sieciowa VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192.168.56.1)

Urz?dzenia zewn?trzne:
Drukarka Microsoft XPS Document Writer
Drukarka PDFCreator
Urz?dzenie USB Masowe urz?dzenie magazynuj?ce USB
Urz?dzenie USB Urz?dzenie USB interfejsu HID

Problemy i Sugestie:
Problem Jest tylko 7% wolnego miejsca na dysku D:.
Problem Jest tylko 10% wolnego miejsca na dysku E:.
Problem Jest tylko 4% wolnego miejsca na dysku F:.


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

W?aściwości BIOS'u:
Sprzedawca Intel Corp.
Wersja TS94610J.86A.0047.2006.0911.0110
Data wydania 09/11/2006
Rozmiar 512 KB
Urz?dzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
Mo?liwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Obs?ugiwane standardy DMI, ACPI
Mo?liwości rozbudowy PCI, USB

[ System ]

W?aściwości systemu:
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ci?gu 12107C3D-CB3011DB-87320002-B3B8383C
Rodzaje wzbudze? Przycisk zasilania

[ P?yta g?ówna ]

W?aściwości p?yty g?ównej:
Producent Intel Corporation
Nazwa D946GZIS
Wersja AAD66165-501
Numer seryjny AZIS710005E4

[ Obudowa ]

W?aściwości obudowy:
Stan uruchomienia Bezpieczny
Stan zasilacza Bezpieczny

[ Procesory / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz ]

W?aściwości procesora:
Producent Intel(R) Corporation
Wersja Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
Cz?stotliwośae zegara zewn?trznego 266 MHz
Maksymalna cz?stotliwośae taktowania 4000 MHz
Bie??ca cz?stotliwośae taktowania 2133 MHz
Typ Central Processor
Wartośae napi?cia 1.6 V
Stan W??czone

[ Pami?ci podr?czne / Unknown ]

W?aściwości pami?ci podr?cznej:
Typ Wewn?trzna
Stan W??czone
Tryb pracy Write-Back
Maksymalny rozmiar pami?ci 4096 KB
Rozmiar zainstalowanej pami?ci 4096 KB
Obs?ugiwane typy SRAM Asynchronous
Bie??cy typ SRAM Asynchronous
Korekcja b??dów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda Nieznane

[ Pami?ci podr?czne / Unknown ]

W?aściwości pami?ci podr?cznej:
Typ Wewn?trzna
Stan W??czone
Tryb pracy Write-Back
Maksymalny rozmiar pami?ci 32 KB
Rozmiar zainstalowanej pami?ci 32 KB
Obs?ugiwane typy SRAM Asynchronous
Bie??cy typ SRAM Asynchronous
Korekcja b??dów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda Nieznane

[ Pami?ci podr?czne / Unknown ]

W?aściwości pami?ci podr?cznej:
Typ Wewn?trzna
Stan W??czone
Tryb pracy Write-Back
Maksymalny rozmiar pami?ci 32 KB
Rozmiar zainstalowanej pami?ci 32 KB
Obs?ugiwane typy SRAM Asynchronous
Bie??cy typ SRAM Asynchronous
Korekcja b??dów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda Nieznane

[ Urz?dzenia pami?ciowe / J6H1 ]

W?aściwości urz?dzenia pami?ciowego:
Wspó?czynnik postaci DIMM
Szczegó?y typu Synchronous
Rozmiar 2048 MB
Szybkośae 667 MHz
Ca?kowita szerokośae 64-bitowy(a)
Szerokośae danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urz?dzenia J6H1
Lokalizator banku CHAN A DIMM 0
Producent 0x0000000000000000
Numer seryjny 0x00000000
Metka środka trwa?ego Nieznane
Numer cz?ści 0x4752383030443236344C362F324700000000

[ Urz?dzenia pami?ciowe / J6H2 ]

W?aściwości urz?dzenia pami?ciowego:
Wspó?czynnik postaci DIMM
Lokalizator urz?dzenia J6H2
Lokalizator banku CHAN A DIMM 1
Producent NO DIMM
Numer seryjny NO DIMM
Metka środka trwa?ego NO DIMM
Numer cz?ści NO DIMM

[ Urz?dzenia pami?ciowe / J6J1 ]

W?aściwości urz?dzenia pami?ciowego:
Wspó?czynnik postaci DIMM
Szczegó?y typu Synchronous
Rozmiar 2048 MB
Szybkośae 667 MHz
Ca?kowita szerokośae 64-bitowy(a)
Szerokośae danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urz?dzenia J6J1
Lokalizator banku CHAN B DIMM 0
Producent 0x0000000000000000
Numer seryjny 0x00000000
Metka środka trwa?ego Nieznane
Numer cz?ści 0x4752383030443236344C362F324700000000

[ Urz?dzenia pami?ciowe / J6J2 ]

W?aściwości urz?dzenia pami?ciowego:
Wspó?czynnik postaci DIMM
Lokalizator urz?dzenia J6J2
Lokalizator banku CHAN B DIMM 1
Producent NO DIMM
Numer seryjny NO DIMM
Metka środka trwa?ego NO DIMM
Numer cz?ści NO DIMM

[ Gniazda systemowe / PCIE X16 SLOT ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIE X16 SLOT
U?ycie W u?yciu
D?ugośae Krótka

[ Gniazda systemowe / PCIE X1 SLOT 1 ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIE X1 SLOT 1
U?ycie Puste
D?ugośae Krótka

[ Gniazda systemowe / PCIE X1 SLOT 2 ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCIE X1 SLOT 2
U?ycie Puste
D?ugośae Krótka

[ Gniazda systemowe / PCI SLOT 1 ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI SLOT 1
Typ PCI
U?ycie Puste
Szerokośae danych magistrali 32-bitowy(a)
D?ugośae D?uga

[ Gniazda systemowe / PCI SLOT 2 ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI SLOT 2
Typ PCI
U?ycie Puste
Szerokośae danych magistrali 32-bitowy(a)
D?ugośae D?uga

[ Gniazda systemowe / PCI SLOT 3 ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI SLOT 3
Typ PCI
U?ycie Puste
Szerokośae danych magistrali 32-bitowy(a)
D?ugośae D?uga

[ Gniazda systemowe / PCI SLOT 4 ]

W?aściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI SLOT 4
Typ PCI
U?ycie Puste
Szerokośae danych magistrali 32-bitowy(a)
D?ugośae D?uga

[ ??czniki portów / PRIMARY ]

W?aściwości ??cznika portu:
Określenie odwo?ania wewn?trznego Podstawowy
Typ ??cznika wewn?trznego On-Board IDE
Typ ??cznika wewn?trznego Brak

[ ??czniki portów / SECONDARY ]

W?aściwości ??cznika portu:
Określenie odwo?ania wewn?trznego SECONDARY
Typ ??cznika wewn?trznego On-Board IDE
Typ ??cznika wewn?trznego Brak

[ ??czniki portów / ATX_PWR ]

W?aściwości ??cznika portu:
Określenie odwo?ania wewn?trznego ATX_PWR
Typ ??cznika wewn?trznego Brak

[ Urz?dzenia znajduj?ce si? na p?ycie / Intel(R) Azalia Audio Device ]

W?aściwości urz?dzenia znajduj?cego si? na p?ycie:
Opis Intel(R) Azalia Audio Device
Typ Video


--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości procesora:
Typ procesora Unknown, 2133 MHz (16 x 133)
Oryginalna cz?stotliwośae taktowania 2133 MHz
Pami?ae podr?czna L1 kodu 32 KB
Pami?ae podr?czna L1 danych 32 KB
Pami?ae podr?czna L2 4 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

Multi CPU:
ID p?yty g?ównej
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz, 2131 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz, 2131 MHz

Wykorzystanie procesora:
Procesor nr 1 0 %
Procesor nr 2 0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości CPUID:
CPUID: producent GenuineIntel
CPUID: nazwa procesora Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
CPUID: nr wydania 06F6h
ID marki IA 00h (Nieznane)
ID platformy 01h (Slot 1)
Numer seryjny procesora IA Nieznane

Zbiór instrukcji:
AMD 3DNow! Nie obs?ugiwane
AMD 3DNow! Professional Nie obs?ugiwane
AMD Enhanced 3DNow! Nie obs?ugiwane
AMD Extended MMX Nie obs?ugiwane
AMD64 Obs?ugiwane
Cyrix Extended MMX Nie obs?ugiwane
IA-64 Nie obs?ugiwane
IA MMX Obs?ugiwane
IA SSE Obs?ugiwane
IA SSE 2 Obs?ugiwane
IA SSE 3 Obs?ugiwane
Instrukcja CLFLUSH Obs?ugiwane
Instrukcja CMPXCHG8B Obs?ugiwane
Instrukcja CMPXCHG16B Obs?ugiwane
Instrukcja Conditional Move Obs?ugiwane
Instrukcja FEMMS Nie obs?ugiwane
Instrukcja MONITOR / MWAIT Obs?ugiwane

W?asności CPUID:
36-bit Page Size Extension Obs?ugiwane
Advanced Cryptography Engine Nie obs?ugiwane
Alternate Instruction Set Nie obs?ugiwane
Automatic Clock Control Obs?ugiwane
CPL Qualified Debug Store Obs?ugiwane
Debug Trace Store Obs?ugiwane
Debugging Extension Obs?ugiwane
Enhanced SpeedStep Technology Obs?ugiwane
Fast Save & Restore Obs?ugiwane
Fast System Call Nie obs?ugiwane
Hyper-Threading Technology Obs?ugiwane
L1 Context ID Nie obs?ugiwane
Local APIC On Chip Obs?ugiwane
LongRun Nie obs?ugiwane
LongRun Table Interface Nie obs?ugiwane
Machine-Check Architecture Obs?ugiwane
Machine-Check Exception Obs?ugiwane
Memory Type Range Registers Obs?ugiwane
Model Specific Registers Obs?ugiwane
No-Execute Page Protection Obs?ugiwane
Page Attribute Table Obs?ugiwane
Page Global Extension Obs?ugiwane
Page Size Extension Obs?ugiwane
Pending Break Event Obs?ugiwane
Physical Address Extension Obs?ugiwane
Processor Duty Cycle Control Obs?ugiwane
Processor Serial Number Nie obs?ugiwane
Random Number Generator Nie obs?ugiwane
Self-Snoop Obs?ugiwane
Thermal Monitor Obs?ugiwane
Thermal Monitor 2 Obs?ugiwane
Time Stamp Counter Obs?ugiwane
Virtual Mode Extension Obs?ugiwane

Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Nie obs?ugiwane
Software Thermal Control Nie obs?ugiwane
Temperature Sensing Diode Nie obs?ugiwane
Thermal Monitoring Nie obs?ugiwane
Thermal Trip Nie obs?ugiwane
Voltage ID Control Nie obs?ugiwane

CPUID Registers:
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 43203229-20205550-20202020-20202020
CPUID 80000004 30323436-20402020-33312E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
MSR 00000017 0000-0000-8804-8828
MSR 0000002A 0000-0000-4208-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2109


--------[ P?yta g?ówna ]------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości p?yty g?ównej:
ID p?yty g?ównej & lt; DMI & gt;
Nazwa p?yty g?ównej Intel Corporation D946GZIS

W?aściwości magistrali FSB:
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokośae magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista cz?stotliwośae taktowania 133 MHz
Efektywna cz?stotliwośae taktowania 133 MHz
Przepustowośae 1066 MB/sek

Producent p?yty g?ównej:
Nazwa firmy Intel Corporation
Informacje o produkcie http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
Uaktualnienie BIOS'u http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm


--------[ Pami?ae ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pami?ae fizyczna:
W sumie 3581 MB
U?ytych 922 MB
Wolne 2658 MB
Wykorzystanie 26 %

Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 5462 MB
U?ytych 1107 MB
Wolne 4355 MB
Wykorzystanie 20 %

Pami?ae wirtualna:
W sumie 9044 MB
U?ytych 2029 MB
Wolne 7014 MB
Wykorzystanie 22 %


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u Insyde
Data BIOS'u systemowego 09/11/06
Data BIOS'u wideo 05/19/11

Problemy i Sugestie:
Sugestia BIOS systemu jest starszy ni? dwa lata. Uaktualnij go je?eli trzeba.


--------[ System operacyjny ]-------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości systemu operacyjnego:
Nazwa systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Home Edition
Nazwa kodowa systemu operacyjnego Whistler
J?zyk systemu operacyjnego Polski
Typ j?dra systemu operacyjnego Multiprocessor Free
Wersja systemu operacyjnego 5.1.2600 (WinXP Retail)
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Data Instalacji 2012-01-28
Katalog g?ówny systemu operacyjnego C:\WINDOWS

Licencja:
Zarejestrowany u?ytkownik aaa
Zarejestrowana organizacja
Liczba licencji (na procesory) 1
ID produktu 76445-OEM-0075432-99657
Klucz produktu M3RHQ-QV4WW-3WCG7-QMPBR-Y9RJD

Bie??ca sesja:
Nazwa komputera CENTRUM_DOW
Nazwa u?ytkownika Smok Analog
Domena logowania CENTRUM_DOW
Czas pracy 1529 sekund (0 dni, 0 godzin, 25 minut, 29 sekund)

Wersje komponentów:
Common Controls 6.00
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Outlook Express 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
Windows Media Player 9.00.00.4503
Internet Information Services Brak
Novell Client Brak
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
OpenGL 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
ASPI Brak

Sterowniki baz danych:
MDAC 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_gdr.080501-1247)
ODBC 3.525.3012.0 (xpsp_sp3_gdr.101108-1643)
MySQL Connector/ODBC Brak
Oracle Client Brak
PsqlODBC Brak
Sybase ASE ODBC Brak
Borland Database Engine Brak

W?asności systemu operacyjnego:
Informacja dla debugger'a Nie
Dwubajtowe zestawy znaków DBCS Nie
Kontroler domeny Nie
Zabezpieczenia Nie
Sieae Tak
Zdalna sesja Nie
Tryb awaryjny Nie
Wolny procesor Nie
Us?ugi terminalowe Nie


--------[ Procesy ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

aida32.bin C:\Documents and Settings\Smok Analog\Pulpit\aida3942(dobreprogramy.pl)\aida32.bin 17112 KB 16952 KB
APVXDWIN.EXE C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\APVXDWIN.EXE 704 KB 14376 KB
AVENGINE.EXE C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\AVENGINE.EXE 9028 KB 51112 KB
cFosSpeed.exe C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe 16204 KB 10428 KB
ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 6056 KB 2560 KB
CursorXP.exe C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe 5444 KB 4028 KB
DesktopNotes.exe C:\Documents and Settings\Smok Analog\Pulpit\Desktop Notes\DesktopNotes.exe 12196 KB 6904 KB
Explorer.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE 38284 KB 30352 KB
firefox.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe 205 MB 199 MB
httpd.exe c:\xampp\apache\bin\httpd.exe 22756 KB 17804 KB
httpd.exe C:\xampp\apache\bin\httpd.exe 23736 KB 19892 KB
jqs.exe C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe 1424 KB 10572 KB
jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe 5108 KB 2316 KB
lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 844 KB 3932 KB
mysqld.exe c:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe 25736 KB 54132 KB
nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe 6888 KB 5140 KB
ObjectDock.exe C:\Program Files\Stardock\ObjectDockFree\ObjectDock.exe 15864 KB 14076 KB
Paseczek.exe C:\Program Files\Paseczek\Paseczek.exe 53792 KB 66796 KB
PavFnSvr.exe C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\PavFnSvr.exe 2396 KB 57036 KB
pavprsrv.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe 148 KB 1836 KB
pavsrvx86.exe C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\pavsrvx86.exe 976 KB 12316 KB
PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe 3540 KB 2240 KB
PsCtrls.exe C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\PsCtrls.exe 568 KB 10544 KB
PSHOST.EXE c:\program files\panda security\panda antivirus pro 2013\firewall\PSHOST.EXE 804 KB 3652 KB
PsImSvc.exe C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\PsImSvc.exe 212 KB 7844 KB
PskSvc.exe C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\PskSvc.exe 252 KB 2540 KB
Rainmeter.exe C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe 14520 KB 7128 KB
RocketDock.exe C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe 13580 KB 9368 KB
rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe 10700 KB 7256 KB
services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe 6596 KB 4388 KB
smss.exe C:\WINDOWS\System32\smss.exe 432 KB 172 KB
spd.exe C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe 6440 KB 4184 KB
speedfan.exe C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe 5332 KB 18740 KB
spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 5216 KB 3352 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 37664 KB 20220 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 3444 KB 2340 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 4992 KB 3080 KB
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 4336 KB 2420 KB
TeamViewer_Service.exe C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe 9964 KB 4948 KB
TPSrv.exe C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2013\TPSrv.exe 2384 KB 60992 KB
UnlockerAssistant.exe C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe 4188 KB 1904 KB
UnsignedThemesSvc.exe C:\WINDOWS\UnsignedThemesSvc.exe 236 KB 1504 KB
WebProxy.exe C:\PROGRAM FILES\PANDA SECURITY\PANDA ANTIVIRUS PRO 2013\WebProxy.exe 948 KB 55028 KB
winlogon.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe 3800 KB 6000 KB
wmiapsrv.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe 5236 KB 2216 KB
xampp-control.exe C:\xampp\xampp-control.exe 10548 KB 6504 KB


--------[ Sterowniki systemowe ]----------------------------------------------------------------------------------------

Abiosdsk Abiosdsk Sterownik j?dra Zatrzymane
abp480n5 abp480n5 Sterownik j?dra Zatrzymane
ACPI Sterownik Microsoft ACPI Sterownik j?dra Dzia?anie
ACPIEC ACPIEC Sterownik j?dra Zatrzymane
adpu160m adpu160m Sterownik j?dra Zatrzymane
aec Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller Sterownik j?dra Dzia?anie
AFD AFD Sterownik j?dra Dzia?anie
Aha154x Aha154x Sterownik j?dra Zatrzymane
aic78u2 aic78u2 Sterownik j?dra Zatrzymane
aic78xx aic78xx Sterownik j?dra Zatrzymane
AIDA32Driver AIDA32Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
AliIde AliIde Sterownik j?dra Zatrzymane
AmFSM AmFSM Sterownik systemu plików Dzia?anie
amsint amsint Sterownik j?dra Zatrzymane
APPFLT App Filter Plugin Sterownik j?dra Dzia?anie
asc asc Sterownik j?dra Zatrzymane
asc3350p asc3350p Sterownik j?dra Zatrzymane
asc3550 asc3550 Sterownik j?dra Zatrzymane
asusgsb ASUS Virtual Video Capture Device Driver Sterownik j?dra Zatrzymane
AsyncMac Sterownik multimediów asynchronicznych RAS Sterownik j?dra Zatrzymane
atapi Standardowy kontroler dysku twardego IDE/ESDI Sterownik j?dra Dzia?anie
Atdisk Atdisk Sterownik j?dra Zatrzymane
atksgt atksgt Sterownik j?dra Dzia?anie
Atmarpc Protokó? klienta ARP ATM Sterownik j?dra Zatrzymane
audstub Sterownik Audio Stub Sterownik j?dra Dzia?anie
AvFlt Antivirus Filter Driver Sterownik systemu plików Dzia?anie
Beep Beep Sterownik j?dra Dzia?anie
cbidf2k cbidf2k Sterownik j?dra Zatrzymane
CCDECODE Dekoder napisów Sterownik j?dra Zatrzymane
cd20xrnt cd20xrnt Sterownik j?dra Zatrzymane
Cdaudio Cdaudio Sterownik j?dra Zatrzymane
Cdfs Cdfs Sterownik systemu plików Dzia?anie
Cdrom Sterownik stacji dysków CD-ROM Sterownik j?dra Dzia?anie
cFosSpeed cFosSpeed Miniport Sterownik j?dra Dzia?anie
Changer Changer Sterownik j?dra Zatrzymane
CmdIde CmdIde Sterownik j?dra Zatrzymane
Cpqarray Cpqarray Sterownik j?dra Zatrzymane
ctsfm2k Creative SoundFont Management Device Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
CTUSFSYN Creative SoundFont Synthesizer Sterownik j?dra Dzia?anie
dac960nt dac960nt Sterownik j?dra Zatrzymane
Disk Sterownik dysku Sterownik j?dra Dzia?anie
dmboot dmboot Sterownik j?dra Zatrzymane
dmio dmio Sterownik j?dra Zatrzymane
dmload dmload Sterownik j?dra Zatrzymane
DMusic Syntezator Microsoft Kernel DLS Sterownik j?dra Dzia?anie
dpti2o dpti2o Sterownik j?dra Zatrzymane
drmkaud Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Sterownik j?dra Dzia?anie
DSAFLT DSA Filter Plugin Sterownik j?dra Dzia?anie
E100B Intel(R) PRO Network Connection Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
Fastfat Fastfat Sterownik systemu plików Dzia?anie
Fdc Fdc Sterownik j?dra Zatrzymane
Fips Fips Sterownik j?dra Dzia?anie
Flpydisk Flpydisk Sterownik j?dra Zatrzymane
FltMgr FltMgr Sterownik systemu plików Dzia?anie
FNETMON NetMon Filter Plugin Sterownik j?dra Dzia?anie
Ftdisk Sterownik Mened?era woluminów Sterownik j?dra Dzia?anie
giveio giveio Sterownik j?dra Dzia?anie
Gpc Rodzajowy klasyfikator pakietu Sterownik j?dra Dzia?anie
GT680x GrandTechICNameNT Sterownik j?dra Zatrzymane
hamachi_oem PlayLinc Adapter Sterownik j?dra Zatrzymane
HDAudBus Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio Sterownik j?dra Dzia?anie
hidusb Sterownik Microsoft klasy HID Sterownik j?dra Dzia?anie
hpn hpn Sterownik j?dra Zatrzymane
HTTP HTTP Sterownik j?dra Dzia?anie
HWiNFO32 HWiNFO32/64 Kernel Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
i2omgmt i2omgmt Sterownik j?dra Zatrzymane
i2omp i2omp Sterownik j?dra Zatrzymane
i8042prt Sterownik portu klawiatury i8042 i myszy PS/2 Sterownik j?dra Dzia?anie
IDSFLT Ids Filter Plugin Sterownik j?dra Dzia?anie
Imapi Sterownik filtru nagrywania dysków CD Sterownik j?dra Dzia?anie
ini910u ini910u Sterownik j?dra Zatrzymane
IntelIde IntelIde Sterownik j?dra Zatrzymane
intelppm Sterownik procesora Intel Sterownik j?dra Dzia?anie
Ip6Fw Sterownik Zapory systemu Windows IPv6 Sterownik j?dra Dzia?anie
IpFilterDriver Sterownik filtru ruchu IP Sterownik j?dra Zatrzymane
IpInIp Sterownik IP w tunelu IP Sterownik j?dra Zatrzymane
IpNat Translator adresów sieciowych IP Sterownik j?dra Dzia?anie
IPSec Sterownik IPSEC Sterownik j?dra Dzia?anie
IRENUM Us?uga wyliczania IR Sterownik j?dra Zatrzymane
isapnp Sterownik PnP magistrali ISA/EISA Sterownik j?dra Dzia?anie
Kbdclass Sterownik klasy klawiatury Sterownik j?dra Dzia?anie
kmixer Microsoft Kernel Wave Audio Mixer Sterownik j?dra Dzia?anie
KSecDD KSecDD Sterownik j?dra Dzia?anie
lbrtfdc lbrtfdc Sterownik j?dra Zatrzymane
lirsgt lirsgt Sterownik j?dra Dzia?anie
mnmdd mnmdd Sterownik j?dra Dzia?anie
Modem Modem Sterownik j?dra Zatrzymane
Mouclass Sterownik klasy myszy Sterownik j?dra Dzia?anie
mouhid Sterownik myszy HID Sterownik j?dra Dzia?anie
MountMgr Mened?er punktów instalacji Sterownik j?dra Dzia?anie
mraid35x mraid35x Sterownik j?dra Zatrzymane
MRxDAV Readresator klienta WebDav Sterownik systemu plików Dzia?anie
MRxSmb MRxSmb Sterownik systemu plików Dzia?anie
Msfs Msfs Sterownik systemu plików Dzia?anie
MSKSSRV Serwer proxy us?ugi Microsoft Streaming Sterownik j?dra Zatrzymane
MSPCLOCK Serwer proxy zegara Microsoft Streaming Sterownik j?dra Zatrzymane
MSPQM Serwer proxy mened?era jakości Microsoft Streaming Sterownik j?dra Zatrzymane
mssmbios Sterownik BIOS zarz?dzania systemem firmy Microsoft Sterownik j?dra Dzia?anie
MSTEE Konwerter strumieni Tee/Sink-to-Sink Microsoft Streaming Sterownik j?dra Zatrzymane
Mup Mup Sterownik systemu plików Dzia?anie
NABTSFEC Koder-dekoder NABTS/FEC VBI Sterownik j?dra Zatrzymane
NDIS Sterownik systemu NDIS Sterownik j?dra Dzia?anie
NdisIP Po??czenie TV/wideo firmy Microsoft Sterownik j?dra Zatrzymane
NdisTapi Sterownik us?ugi Dost?p zdalny NDIS TAPI Sterownik j?dra Dzia?anie
Ndisuio Protokó? We/Wy trybu u?ytkownika NDIS Sterownik j?dra Dzia?anie
NdisWan Sterownik us?ugi Dost?p zdalny NDIS WAN Sterownik j?dra Dzia?anie
NDProxy Serwer proxy NDIS Sterownik j?dra Dzia?anie
NetBIOS Interfejs NetBIOS Sterownik systemu plików Dzia?anie
NetBT NetBios przez TCP/IP Sterownik j?dra Dzia?anie
NETFLTDI Panda Net Driver [TDI Layer] Sterownik j?dra Dzia?anie
NETIMFLT01060044 PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44 Sterownik j?dra Dzia?anie
nmwcd Nokia USB Phone Parent Driver Sterownik j?dra Zatrzymane
nmwcdc Nokia USB Communication Driver Sterownik j?dra Zatrzymane
Npfs Npfs Sterownik systemu plików Dzia?anie
Ntfs Ntfs Sterownik systemu plików Dzia?anie
Null Null Sterownik j?dra Dzia?anie
nv nv Sterownik j?dra Dzia?anie
NVHDA Service for NVIDIA High Definition Audio Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
NwlnkFlt Sterownik filtru ruchu IPX Sterownik j?dra Zatrzymane
NwlnkFwd Sterownik us?ug przesy?ania dalej ruchu IPX Sterownik j?dra Zatrzymane
ossrv Creative OS Services Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
P17xfi Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio Sterownik j?dra Zatrzymane
p17xfilt p17xfilt Sterownik j?dra Zatrzymane
Parport Sterownik portu równoleg?ego Sterownik j?dra Dzia?anie
PartMgr Mened?er partycji Sterownik j?dra Dzia?anie
ParVdm ParVdm Sterownik j?dra Dzia?anie
pavboot Panda boot driver Sterownik systemu plików Dzia?anie
PavProc Panda Process Protection Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
PavSRK.sys PavSRK.sys Sterownik j?dra Dzia?anie
PavTPK.sys PavTPK.sys Sterownik j?dra Dzia?anie
pccsmcfd PCCS Mode Change Filter Driver Sterownik j?dra Zatrzymane
PCI Sterownik magistrali PCI Sterownik j?dra Dzia?anie
PCIDump PCIDump Sterownik j?dra Zatrzymane
PCIIde PCIIde Sterownik j?dra Dzia?anie
Pcmcia Pcmcia Sterownik j?dra Zatrzymane
PDCOMP PDCOMP Sterownik j?dra Zatrzymane
PDFRAME PDFRAME Sterownik j?dra Zatrzymane
PDRELI PDRELI Sterownik j?dra Zatrzymane
PDRFRAME PDRFRAME Sterownik j?dra Zatrzymane
perc2 perc2 Sterownik j?dra Zatrzymane
perc2hib perc2hib Sterownik j?dra Zatrzymane
PortTalk PortTalk Sterownik j?dra Zatrzymane
PptpMiniport WAN Miniport (PPTP) Sterownik j?dra Dzia?anie
PROCEXP150 PROCEXP150 Sterownik j?dra Zatrzymane
prodrv06 StarForce Protection Environment Driver v6 Sterownik j?dra Dzia?anie
prohlp02 StarForce Protection Helper Driver v2 Sterownik j?dra Dzia?anie
prosync1 StarForce Protection Synchronization Driver v1 Sterownik j?dra Dzia?anie
PSched Harmonogram pakietów QoS Sterownik j?dra Dzia?anie
Ptilink Sterownik bezpośredniego po??czenia kablowego Sterownik j?dra Dzia?anie
ql1080 ql1080 Sterownik j?dra Zatrzymane
Ql10wnt Ql10wnt Sterownik j?dra Zatrzymane
ql12160 ql12160 Sterownik j?dra Zatrzymane
ql1240 ql1240 Sterownik j?dra Zatrzymane
ql1280 ql1280 Sterownik j?dra Zatrzymane
RasAcd Sterownik automatycznego po??czenia dost?pu zdalnego Sterownik j?dra Dzia?anie
Rasl2tp WAN Miniport (L2TP) Sterownik j?dra Dzia?anie
RasPppoe Sterownik us?ugi Dost?p zdalny PPPOE Sterownik j?dra Dzia?anie
Raspti Bezpośrednie po??czenie kablowe Sterownik j?dra Dzia?anie
Rdbss Rdbss Sterownik systemu plików Dzia?anie
RDPCDD RDPCDD Sterownik j?dra Dzia?anie
RDPWD RDPWD Sterownik j?dra Zatrzymane
redbook Sterownik filtru odtwarzania audio cyfrowych dysków CD Sterownik j?dra Dzia?anie
Secdrv Secdrv Sterownik j?dra Zatrzymane
serenum Sterownik filtru Serenum Sterownik j?dra Dzia?anie
Serial Sterownik portu szeregowego Sterownik j?dra Dzia?anie
sfhlp01 StarForce Protection Helper Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
Sfloppy Sfloppy Sterownik j?dra Zatrzymane
sfng32 Sonic Focus Plugin for Sigmatel HDA Sterownik j?dra Zatrzymane
ShldDrv Panda File Shield Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
Simbad Simbad Sterownik j?dra Zatrzymane
SLIP BDA Slip De-Framer Sterownik j?dra Zatrzymane
Sparrow Sparrow Sterownik j?dra Zatrzymane
speedfan speedfan Sterownik j?dra Dzia?anie
splitter Microsoft Kernel Audio Splitter Sterownik j?dra Dzia?anie
sptd sptd Sterownik j?dra Dzia?anie
sr Sterownik filtru Przywracania systemu Sterownik systemu plików Dzia?anie
Srv Srv Sterownik systemu plików Dzia?anie
STHDA SigmaTel High Definition Audio CODEC Sterownik j?dra Zatrzymane
streamip BDA IPSink Sterownik j?dra Zatrzymane
swenum Sterownik magistrali programowej Sterownik j?dra Dzia?anie
swmidi Syntezator tablicy dźwi?ków WAVE Microsoft Kernel GS Sterownik j?dra Dzia?anie
sym_hi sym_hi Sterownik j?dra Zatrzymane
sym_u3 sym_u3 Sterownik j?dra Zatrzymane
symc810 symc810 Sterownik j?dra Zatrzymane
symc8xx symc8xx Sterownik j?dra Zatrzymane
sysaudio Urz?dzenie audio Microsoft Kernel System Sterownik j?dra Dzia?anie
Tcpip Sterownik protoko?u TCP/IP Sterownik j?dra Dzia?anie
Tcpip6 Sterownik protoko?u IPv6 Microsoft Sterownik j?dra Dzia?anie
TDPIPE TDPIPE Sterownik j?dra Zatrzymane
TDTCP TDTCP Sterownik j?dra Zatrzymane
teamviewervpn TeamViewer VPN Adapter Sterownik j?dra Dzia?anie
TermDD Sterownik urz?dzenia terminalu Sterownik j?dra Dzia?anie
TosIde TosIde Sterownik j?dra Zatrzymane
tunmp Sterownik karty Microsoft Tun Miniport Sterownik j?dra Dzia?anie
Udfs Udfs Sterownik systemu plików Zatrzymane
ultra ultra Sterownik j?dra Zatrzymane
Update Sterownik Microcode Update Sterownik j?dra Dzia?anie
upperdev upperdev Sterownik j?dra Zatrzymane
usbehci Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft Sterownik j?dra Dzia?anie
usbhub Koncentrator z obs?ug? USB2 Sterownik j?dra Dzia?anie
usbser Nokia USB Serial Port Driver Sterownik j?dra Zatrzymane
UsbserFilt UsbserFilt Sterownik j?dra Zatrzymane
usbstor Sterownik magazynu masowego USB Sterownik j?dra Dzia?anie
usbuhci Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft Sterownik j?dra Dzia?anie
uxpatch uxpatch Sterownik j?dra Dzia?anie
VBoxDrv VirtualBox Service Sterownik j?dra Dzia?anie
VBoxNetAdp VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter Sterownik j?dra Dzia?anie
VBoxNetFlt VirtualBox Bridged Networking Service Sterownik j?dra Dzia?anie
VBoxUSB VirtualBox USB Sterownik j?dra Zatrzymane
VBoxUSBMon VirtualBox USB Monitor Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
VgaSave Kontroler ekranu VGA. Sterownik j?dra Dzia?anie
ViaIde ViaIde Sterownik j?dra Zatrzymane
Video3D ASUS Video3D Service Sterownik j?dra Zatrzymane
VolSnap VolSnap Sterownik j?dra Dzia?anie
Wanarp Sterownik us?ugi Dost?p zdalny IP ARP Sterownik j?dra Dzia?anie
Wdf01000 Kernel Mode Driver Frameworks service Sterownik j?dra Zatrzymane
WDICA WDICA Sterownik j?dra Zatrzymane
wdmaud Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM Sterownik j?dra Dzia?anie
WNMFLT Wifi Monitor Filter Plugin Sterownik j?dra Dzia?anie
WS2IFSL Środowisko wspomagaj?ce dostawc? us?ug innych ni? IFS - Windows Socket 2.0 Sterownik j?dra Zatrzymane
WSTCODEC Kodery-dekodery teletekstu w standardzie światowym Sterownik j?dra Zatrzymane
WudfPf Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver Sterownik j?dra Dzia?anie
WudfRd Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector Sterownik j?dra Zatrzymane


--------[ Us?ugi ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

6to4 Us?uga Pomocnik IPv6 Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
AdobeFlashPlayerUpdateSvc Adobe Flash Player Update Service Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
Alerter Urz?dzenie alarmowe Proces udost?pniania Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
ALG Us?uga bramy warstwy aplikacji Proces w?asny Dzia?anie NT AUTHORITY\LocalService
Apache2.4 Apache2.4 Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
AppMgmt Zarz?dzanie aplikacjami Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
aspnet_state ASP.NET State Service Proces w?asny Zatrzymane NT AUTHORITY\NetworkService
AudioSrv Windows Audio Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
BITS Us?uga inteligentnego transferu w tle Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
Browser Przegl?darka komputera Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
cfospnet cfospnet web server Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
cFosSpeedS cFosSpeed System Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
CiSvc Us?uga indeksowania Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
ClipSrv ClipBook Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
clr_optimization_v2.0.50727_32 .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86 Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
clr_optimization_v4.0.30319_32 Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
COMSysApp Aplikacja systemowa modelu COM+ Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
CryptSvc Us?ugi kryptograficzne Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
DcomLaunch Program uruchamiaj?cy proces serwera DCOM Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
Dhcp Klient DHCP Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
dmadmin Us?uga administracyjna Mened?era dysków logicznych Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
dmserver Mened?er dysków logicznych Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
Dnscache Klient DNS Proces udost?pniania Dzia?anie NT AUTHORITY\NetworkService
Dot3svc Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
EapHost Us?uga protoko?u uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) Proces udost?pniania Zatrzymane localSystem
ERSvc Us?uga raportowania b??dów Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
Eventlog Dziennik zdarze? Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
EventSystem System zdarze? COM+ Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
FastUserSwitchingCompatibility Zgodnośae szybkiego prze??czania u?ytkowników Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
FontCache3.0.0.0 Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 Proces w?asny Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
gupdate Us?uga Google Update (gupdate) Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
gupdatem Us?uga Google Update (gupdatem) Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
gusvc Google Updater Service Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
helpsvc Pomoc i obs?uga techniczna Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
HidServ Dost?p do urz?dze? interfejsu HID Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
hkmsvc Us?uga zarz?dzania kluczami i certyfikatami kondycji Proces udost?pniania Zatrzymane localSystem
HTTPFilter HTTP SSL Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
IDriverT InstallDriver Table Manager Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
idsvc Windows CardSpace Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
ImapiService Us?uga COM nagrywania dysków CD IMAPI Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
JavaQuickStarterService Java Quick Starter Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
lanmanserver Serwer Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
lanmanworkstation Stacja robocza Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
LmHosts Pomoc TCP/IP NetBIOS Proces udost?pniania Dzia?anie NT AUTHORITY\LocalService
Messenger Pos?aniec Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
mnmsrvc NetMeeting Remote Desktop Sharing Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
MozillaMaintenance Mozilla Maintenance Service Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
MSDTC Distributed Transaction Coordinator Proces w?asny Zatrzymane NT AUTHORITY\NetworkService
MSIServer Instalator Windows Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
mysql mysql Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
napagent Agent ochrony dost?pu do sieci Proces udost?pniania Zatrzymane localSystem
NetDDE DDE sieci Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
NetDDEdsdm DSDM DDE sieci Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
Netlogon Logowanie do sieci Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
Netman Po??czenia sieciowe Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
NetTcpPortSharing Net.Tcp Port Sharing Service Proces udost?pniania Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
Nla Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
NtLmSsp Us?uga NT LM Security Support Provider Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
NtmsSvc Magazyn wymienny Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
NVSvc NVIDIA Driver Helper Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
Panda Software Controller Panda Software Controller Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PAVFNSVR Panda Function Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PavPrSrv Panda Process Protection Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PAVSRV Panda On-Access Anti-Malware Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PlugPlay Plug and Play Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
PnkBstrA PnkBstrA Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PolicyAgent Us?ugi IPSEC Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
ProtectedStorage Magazyn chroniony Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
PSHost Panda Host Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PSIMSVC Panda IManager Service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
PskSvcRetail Panda PSK service Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
RasAuto Mened?er autopo??czenia dost?pu zdalnego Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
RasMan Mened?er po??cze? us?ugi Dost?p zdalny Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
RDSessMgr Mened?er sesji pomocy pulpitu zdalnego Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
RemoteAccess Routing i dost?p zdalny Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
RpcLocator Lokalizator us?ugi zdalnego wywo?ania procedury (RPC) Proces w?asny Zatrzymane NT AUTHORITY\NetworkService
RpcSs Zdalne wywo?ywanie procedur (RPC) Proces w?asny Dzia?anie NT Authority\NetworkService
RSVP QoS RSVP Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
SamSs Mened?er kont zabezpiecze? Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
SCardSvr Karta inteligentna Proces udost?pniania Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
Schedule Harmonogram zada? Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
seclogon Logowanie pomocnicze Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
SENS Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
ServiceLayer ServiceLayer Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
SharedAccess Zapora systemu Windows/Udost?pnianie po??czenia internetowego Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
ShellHWDetection Wykrywanie sprz?tu pow?oki Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
Spooler Bufor wydruku Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
srservice Us?uga przywracania systemu Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
SSDPSRV Us?uga odnajdywania SSDP Proces udost?pniania Dzia?anie NT AUTHORITY\LocalService
STacSV SigmaTel Audio Service Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
stisvc Windows Image Acquisition (WIA) Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
SwPrv MS Software Shadow Copy Provider Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
SysmonLog Dzienniki wydajności i alerty Proces w?asny Zatrzymane NT Authority\NetworkService
TapiSrv Telefonia Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
TeamViewer8 TeamViewer 8 Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
TermService Us?ugi terminalowe Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
Themes Kompozycje Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
TPSrv Panda TPSrv Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
TrkWks Klient śledzenia ??czy rozproszonych Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
UnsignedThemes Unsigned Themes Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
upnphost Host uniwersalnego urz?dzenia Plug and Play Proces udost?pniania Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
UPS Zasilacz awaryjny (UPS) Proces w?asny Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
VSS Kopiowanie woluminów w tle Proces w?asny Zatrzymane LocalSystem
W32Time Us?uga Czas systemu Windows Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
WebClient WebClient Proces w?asny Dzia?anie NT AUTHORITY\LocalService
winmgmt Instrumentacja zarz?dzania Windows Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
WmdmPmSN Us?uga numeru seryjnego multimediów przenośnych Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem
WmiApSrv Karta wydajności WMI Proces w?asny Dzia?anie LocalSystem
WPFFontCache_v0400 Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0 Proces w?asny Zatrzymane NT AUTHORITY\LocalService
wscsvc Centrum zabezpiecze? Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
wuauserv Aktualizacje automatyczne Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
WudfSvc Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
WZCSVC Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Proces udost?pniania Dzia?anie LocalSystem
xmlprov Us?uga dostarczania sieci Proces udost?pniania Zatrzymane LocalSystem


--------[ DLL ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6to4svc.dll 5.01.2600.5935 Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.
a3d.dll 80.00.00.0003 a3dx5
aaaamon.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL monitora Aaaa
aaclient.dll 6.00.6001.18000 Anywhere access client
accesor.dll 10.04.04.0000 Accesor Resource
acctres.dll 6.00.2600.0000 Zasoby Mened?era kont internetowych Microsoft
acledit.dll 5.01.2600.0000 Edytor listy sterowania dost?pem
aclui.dll 5.01.2600.5512 Edytor deskryptora zabezpiecze?
activeds.dll 5.01.2600.5512 ADs Router Layer DLL
actxprxy.dll 6.00.2900.5512 ActiveX Interface Marshaling Library
admparse.dll 8.00.6001.18702 IEAK Global Policy Template Parser
adptif.dll 5.01.2600.0000 IPX Interface via WinSock
adsldp.dll 5.01.2600.5512 ADs LDAP Provider DLL
adsldpc.dll 5.01.2600.5512 ADs LDAP Provider C DLL
adsmsext.dll 5.01.2600.5512 ADs LDAP Provider DLL
adsnt.dll 5.01.2600.5512 ADs Windows NT Provider DLL
advapi32.dll 5.01.2600.5755 Advanced Windows 32 Base API
advpack.dll 8.00.6001.18702 ADVPACK
alrsvc.dll 5.01.2600.5512 Alerter Service DLL
amstream.dll 6.05.2600.5512 DirectShow Runtime.
apcups.dll 5.01.2600.0000 APC Smart Provider
apphelp.dll 5.01.2600.5512 Application Compatibility Client Library
asferror.dll 9.00.00.4503 Definicje b??dów ASF
asycfilt.dll 5.01.2600.5949
ati2cqag.dll 6.14.10.0233 Central Memory Manager / Queue Server Module
ati2dvaa.dll 6.13.10.5019 ATI RAGE 128 WindowsNT Display Driver
ati2dvag.dll 6.14.10.6462 ATI Radeon WindowsNT Display Driver
ati3d1ag.dll 6.14.10.4071 ati3d1ag.dll
ati3duag.dll 6.14.10.0231 ati3duag.dll
ativtmxx.dll 6.14.10.6238 ATI Overlay Theater Mode Provider
ativvaxx.dll 6.14.01.0009 Radeon Video Acceleration Universal Driver
atkctrs.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL liczników monitora wydajności AppleTalk Windows NT
atl.dll 3.05.2284.0002 ATL Module for Windows XP (Unicode)
atl100.dll 10.00.40219.0325 ATL Module for Windows
atmfd.dll 5.01.02.0235 Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
atmlib.dll 5.01.02.0226 Windows NT OpenType/Type 1 API Library.
atmpvcno.dll 5.01.2600.0000 Atm Epvc Install DLL
atrace.dll 5.01.2600.0000 Async Trace DLL
audiodev.dll 5.02.5721.5145 Portable Media Devices Shell Extension
audiosrv.dll 5.01.2600.5512 Windows Audio Service
authz.dll 5.01.2600.5512 Authorization Framework
autodisc.dll 5.01.2600.0000 Windows AutoDiscovery API
avicap.dll 1.15.00.0001 Biblioteka przechwytywania AVI
avicap32.dll 5.01.2600.0000 Klasa okna przechwytywania AVI
avifil32.dll 5.01.2600.5908 Biblioteka plików Microsoft AVI
avifile.dll 4.90.00.3000 Biblioteka plików Microsoft AVI
avldr.dll 2.03.01.0001 On-Access Anti-Malware Scanner Sync
avmeter.dll 5.01.2600.0000 Formanty mierników
avtapi.dll 5.01.2600.0000 Modu? telefoniczny TAPI 3.0 i podgl?d konferencji prowadzonych z u?yciem multiemisyjnego protoko?u IP
avwav.dll 5.01.2600.0000 Wave Manipulation Component
azroles.dll 5.02.3790.2729 azroles Module
basesrv.dll 5.01.2600.5512 Windows NT BASE API Server DLL
batmeter.dll 6.00.2900.5512 Pomocnicza biblioteka DLL miernika baterii
batt.dll 5.01.2600.5512 Battery Class Installer
bidispl.dll 5.01.2600.5512 Bidispl DLL
bitsprx2.dll 6.07.2600.5512 Background Intelligent Transfer Service Proxy
bitsprx3.dll 6.07.2600.5512 Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy
bitsprx4.dll 6.07.2600.5512 Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy
blackbox.dll 11.00.5721.5145 BlackBox DLL
bootvid.dll 5.01.2600.0000 VGA Boot Driver
borlndmm.dll 3.00.03.0070 Borland Memory Manager
browselc.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka UI pow?oki przegl?darki
browser.dll 5.01.2600.6260 Computer Browser Service DLL
browseui.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka UI pow?oki przegl?darki
browsewm.dll 6.00.2900.5512 BrowseWM Player
bthci.dll 5.01.2600.5512 Bluetooth Class Installer
bthserv.dll 5.01.2600.5512 Bluetooth Support Service
btpanui.dll 5.01.2600.5512 Bluetooth PAN User Interface
cabinet.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) Cabinet File API
cabview.dll 6.00.2900.5927 Rozszerzenie zawartości pow?oki plików cabinet
camocx.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL WIA Camera View
capesnpn.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenie zarz?dzania szablonem certyfikatu Microsoft(R)
cards.dll 5.01.2600.0000 Entertainment Pack Cardplaying Helper DLL
catsrv.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
catsrvps.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
catsrvut.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
ccdcmbwu.dll 7.01.32.0081 Nokia Connectivity Cable WU uninstaller
ccfgnt.dll 7.02.2600.0000 Internet Configuration Library
cdfview.dll 6.00.2900.5512 Podgl?d plików definicji kana?ów
cdm.dll 7.06.7600.0256 Windows Update CDM Stub
cdmodem.dll 5.01.2600.0000 Modem Connection Driver
cdosys.dll 6.02.04.0000 Biblioteka Microsoft CDO dla Windows 2000
certcli.dll 5.01.2600.5512 Klient us?ug certyfikatów Microsoft(R)
certmgr.dll 5.01.2600.5512 Przystawka certyfikatów
cewmdm.dll 11.00.5721.5145 Windows CE WMDM Service Provider
cfgbkend.dll 5.01.2600.5512 Configuration Backend Interface
cfgmgr32.dll 5.01.2600.5512 Configuration Manager Forwarder DLL
ciadmin.dll 5.01.2600.0000 Administracja CI (MMC)
cic.dll 5.02.3790.4136 CIC - formanty MMC dla bloku zada?
ciodm.dll 5.01.2600.5512 Indexing Service Admin Automation Objects
clb.dll 5.01.2600.0000 Pole listy z kolumnami
clbcatex.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
clbcatq.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
cliconfg.dll 2000.85.1132.0000 SQL Client Configuration Utility DLL
clusapi.dll 5.01.2600.5512 Cluster API Library
cmcfg32.dll 7.02.2600.5512 Biblioteka DLL konfiguracji Mened?era po??cze? firmy Microsoft
cmdial32.dll 7.02.2600.5512 Mened?er po??cze? firmy Microsoft
cmdlineext.dll 1.01.225.0000 SecuROM context menu for Explorer.
cmdlineext03.dll
cmpbk32.dll 7.02.2600.0000 Microsoft Connection Manager Phonebook
cmprops.dll 5.01.2600.5512 Przystawki us?ugi WMI
cmsetacl.dll 5.01.2600.5512 Connection Manager ACL update
cmutil.dll 7.02.2600.5512 Biblioteka narz?dzi Mened?era po??cze? firmy Microsoft
cnbjmon.dll 0.03.00.0000 Monitor j?zyka dla drukarki Canon Bubble-Jet
cnetcfg.dll 7.02.2600.0000 Biblioteka Mened?era po??cze?
cnvfat.dll 5.01.2600.0000 FAT File System Conversion Utility DLL
colbact.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
comaddin.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
comcat.dll 5.00.2600.0001 Microsoft Component Category Manager Library
comctl32.dll 5.82.2900.6028 Common Controls Library
comdlg32.dll 6.00.2900.5512 Plik DLL wspólnych okien dialogowych
commdlg.dll 3.10.00.0103 Biblioteki wspólnych okien dialogowych
compatui.dll 1.00.00.0001 Modu? CompatUI
compobj.dll 2.10.35.0035 OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
compstui.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL interfejsu u?ytkownika dla arkusza typowych w?aściwości
comrepl.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
comres.dll 2001.12.4414.0700 Us?ugi modelu COM
comsnap.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
comsvcs.dll 2001.12.4414.0702 COM Services
comuid.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
confmsp.dll 5.01.2600.5512 Dostawca us?ug Microsoft IP Conferencing Media
console.dll 5.01.2600.0000 Aplikacja obs?uguj?ca konsol? Panelu sterowania
corpol.dll 2008.00.00.18702 Microsoft COM Runtime Execution Engine
cp3240mt.dll 4.02.00.0000 Dynamic Link Run Time Library
credssp.dll 5.01.2600.5512 TS Single Sign On Security Package
credui.dll 5.01.2600.5512 Interfejs u?ytkownika mened?era poświadcze?
crtdll.dll 4.00.1183.0001 Microsoft C Runtime Library
crypt32.dll 5.131.2600.6239 Crypto API32
cryptdlg.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Common Certificate Dialogs
cryptdll.dll 5.01.2600.5512 Cryptography Manager
cryptext.dll 5.131.2600.5512 Rozszerzenia pow?oki Crypto
cryptnet.dll 5.131.2600.5512 Crypto Network Related API
cryptsvc.dll 5.01.2600.5512 Cryptographic Services
cryptui.dll 5.131.2600.5512 Dostawca interfejsu zaufania Microsoft
cscdll.dll 5.01.2600.5512 Agent sieci w trybie offline
cscui.dll 5.01.2600.5512 Interfejs u?ytkownika buforowania z strony klienta
csrsrv.dll 5.01.2600.6166 Client Server Runtime Process
csseqchk.dll 10.00.00.1009 CSSeqChk
ctdvinst.dll 0.03.00.0030 CtDvInst
ctl3d32.dll 2.31.00.0000 Ctl3D 3D Windows Controls
ctl3dv2.dll 2.99.00.0000 Ctl3D 3D Windows NT(WOW) Controls
d3d8.dll 5.03.2600.5512 Microsoft Direct3D
d3d8thk.dll 5.03.2600.5512 Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
d3d9.dll 5.03.2600.5512 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_33.dll 9.18.904.0015 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_34.dll 9.19.949.0046 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_35.dll 9.19.949.1104 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_36.dll 9.19.949.2111 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_37.dll 9.22.949.2248 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_38.dll 9.23.949.2378 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_39.dll 9.24.949.2307 Microsoft Direct3D
d3dcompiler_40.dll 9.24.950.2656 Direct3D HLSL Compiler
d3dcompiler_41.dll 9.26.952.2844 Direct3D HLSL Compiler
d3dcompiler_42.dll 9.27.952.3022 Direct3D HLSL Compiler
d3dcompiler_43.dll 9.29.952.3111 Direct3D HLSL Compiler
d3dcsx_42.dll 9.27.952.3022 Direct3D 10.1 Extensions
d3dcsx_43.dll 9.29.952.3111 Direct3D 10.1 Extensions
d3dim.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Direct3D
d3dim700.dll 5.03.2600.5512 Microsoft Direct3D
d3dpmesh.dll 5.01.2600.0000 Direct3D Progressive Mesh DLL
d3dramp.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Direct3D
d3drm.dll 5.01.2600.0000 Direct3D Retained Mode DLL
d3dx10_33.dll 9.18.904.0021 Microsoft Direct3D
d3dx10_34.dll 9.19.949.0046 Microsoft Direct3D
d3dx10_35.dll 9.19.949.1104 Microsoft Direct3D
d3dx10_36.dll 9.19.949.2009 Microsoft Direct3D
d3dx10_37.dll 9.19.949.2187 Microsoft Direct3D
d3dx10_38.dll 9.23.949.2378 Microsoft Direct3D
d3dx10_39.dll 9.24.949.2307 Microsoft Direct3D
d3dx10_40.dll 9.24.950.2656 Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10_41.dll 9.26.952.2844 Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10_42.dll 9.27.952.3001 Direct3D 10.1 Extensions
d3dx10_43.dll 9.29.952.3111 Direct3D 10.1 Extensions
d3dx11_42.dll 9.27.952.3022 Direct3D 10.1 Extensions
d3dx11_43.dll 9.29.952.3111 Direct3D 10.1 Extensions
d3dx9_24.dll 9.05.132.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_25.dll 9.06.168.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_26.dll 9.07.239.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_27.dll 9.08.299.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_28.dll 9.10.455.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_29.dll 9.11.519.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_30.dll 9.12.589.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_31.dll 9.15.779.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_32.dll 9.16.843.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_33.dll 9.18.904.0015 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_34.dll 9.19.949.0046 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_35.dll 9.19.949.1104 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_36.dll 9.19.949.2111 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_37.dll 9.22.949.2248 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_38.dll 9.23.949.2378 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_39.dll 9.24.949.2307 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
d3dx9_40.dll 9.24.950.2656 Direct3D 9 Extensions
d3dx9_41.dll 9.26.952.2844 Direct3D 9 Extensions
d3dx9_42.dll 9.27.952.3001 Direct3D 9 Extensions
d3dx9_43.dll 9.29.952.3111 Direct3D 9 Extensions
d3dxof.dll 5.01.2600.0000 DirectX Files DLL
danim.dll 6.03.01.0148 DirectX Media -- DirectAnimation
dataclen.dll 6.00.2900.5512 Oczyszczarka dysku dla systemu Windows
datime.dll 6.03.01.0148 TIME
davclnt.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL klienta DAV w sieci Web
dbgeng.dll 5.01.2600.0000 Symbolic Debugger Engine for Windows 2000
dbghelp.dll 5.01.2600.5512 Windows Image Helper
dbmsrpcn.dll 2000.85.1132.0000 ConnectTo RPC Net Library
dbnetlib.dll 2000.85.1132.0000 Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
dbnmpntw.dll 2000.85.1132.0000 Named Pipes Net DLL for SQL Clients
dciman32.dll 5.01.2600.5512 DCI Manager
ddeml.dll 3.50.00.0103 Biblioteka zarz?dzania systemem DDE
ddraw.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectDraw
ddrawex.dll 5.03.2600.5512 Direct Draw Ex
deployjava1.dll 10.17.02.0002 Java(TM) Platform SE binary
deskadp.dll 6.00.2600.0000 Zaawansowane w?aściwości karty grafiki
deskmon.dll 6.00.2600.0000 Zaawansowane w?aściwości monitora
deskperf.dll 5.01.2600.0000 Zaawansowane w?aściwości wydajności wyświetlania
devenum.dll 6.05.2600.5512 Wyliczanie urz?dze?.
devmgr.dll 5.01.2600.5512 Przystawka MMC Mened?era urz?dze?
dfrgres.dll 5.01.2600.0000 Modu? zasobów Defragmentatora dysków
dfrgsnap.dll 5.01.2600.5512 Modu? przystawki Defragmentatora dysków
dfrgui.dll 5.01.2600.5512 Disk Defragmenter UI Module
dfshim.dll 4.00.31106.0000 ClickOnce Application Deployment Support Library
dfsshlex.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenie pow?oki rozproszonego systemu plików
dgnet.dll 1.00.00.0001 Modu? Dgnet
dgrpsetu.dll 2.03.07.0000 Digi RealPort(R) Driver Upgrade
dgsetup.dll 3.07.03.0000 DGSETUP DLL
dhcpcsvc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga klienta DHCP
dhcpmon.dll 5.01.2600.5512 DHCP Monitor Dll
dhcpqec.dll 5.01.2600.5512 Klient wymuszania ochrony dost?pu do sieci DHCP firmy Microsoft
dhcpsapi.dll 5.01.2600.0000 Wejściowy DLL interfejsu API serwera DHCP
diactfrm.dll 5.01.2600.0000 Microsoft DirectInput Mapper Framework
digest.dll 6.00.2900.5512 Pakiet uwierzytelniania Digest SSPI
dimap.dll 5.01.2600.0000 Microsoft DirectInput Mapper
dimsntfy.dll 5.01.2600.5512 DIMS Notification Handler
dimsroam.dll 5.01.2600.5512 Key Roaming DIMS Provider DLL
dinput.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectInput
dinput8.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectInput
directdb.dll 6.00.2900.5512 Microsoft Direct Database API
diskcopy.dll 6.00.2900.5512 Windows DiskCopy
dispex.dll 5.07.00.16599 Microsoft (R) DispEx
dmband.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Band
dmcompos.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Composer
dmconfig.dll 2600.00.503.0000 Logical Disk Manager Configuration Library
dmdlgs.dll 2600.5512.503.0000 Disk Management Snap-in Dialogs
dmdskmgr.dll 2600.5512.503.0000 Disk Management Snap-in Support Library
dmdskres.dll 2600.00.503.0000 Zasoby przystawki Zarz?dzanie dyskami
dmime.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Interactive Engine
dmintf.dll 2600.00.503.0000 Disk Management DCOM Interface Stub
dmloader.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Loader
dmocx.dll 5.01.2600.0000 OCX TreeView
dmscript.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Scripting
dmserver.dll 2600.5512.503.0000 Biblioteka DLL us?ugi Mened?era dysków logicznych
dmstyle.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Style Engline
dmsynth.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Software Synthesizer
dmusic.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Core Services
dmutil.dll 2600.5512.503.0000 Logical Disk Manager Utility Library
dnsapi.dll 5.01.2600.6089 DNS Client API DLL
dnsrslvr.dll 5.01.2600.5797 Us?uga buforowanego rozpoznawania nazw DNS
docprop.dll 5.01.2600.0000 Strona w?aściwości OLE Docfile
docprop2.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenie pow?oki DocProp Microsoft
dot3api.dll 5.01.2600.5512 Interfejs API autokonfiguracji 802.3
dot3cfg.dll 5.01.2600.5512 Pomoc narz?dzia Netsh 802.3
dot3dlg.dll 5.01.2600.5512 Pomoc interfejsu u?ytkownika 802.3
dot3gpclnt.dll 5.01.2600.5512 Klient zasad grupy 802.3
dot3msm.dll 5.01.2600.5512 Modu? specyficzny dla nośnika 802.3
dot3svc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga automatycznej konfiguracji sieci przewodowej
dot3ui.dll 5.01.2600.5512 Zaawansowany interfejs u?ytkownika 802.3
dpcdll.dll 5.01.2600.5512 Modu? Dpcdll
dplay.dll 5.00.2134.0001 Microsoft DirectPlay
dplayx.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectPlay
dpmodemx.dll 5.03.2600.5512 Po??czenie modemowe i szeregowe dla DirectPlay
dpnaddr.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectPlay8 Address
dpnet.dll 5.03.2600.6311 Microsoft DirectPlay
dpnhpast.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectPlay NAT Helper PAST
dpnhupnp.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectPlay NAT Helper UPnP
dpnlobby.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectPlay8 Lobby
dpnmodem.dll 5.01.2600.0000 Dostawca modemu Microsoft DirectPlay8
dpnwsock.dll 5.01.2600.0000 Dostawca Microsoft DirectPlay8 Winsock
dpserial.dll 5.00.2134.0001 Dostawca us?ugi modemu Microsoft DirectPlay
dpvacm.dll 5.03.2600.5512 Dostawca Microsoft DirectPlay Voice ACM
dpvoice.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectPlay Voice
dpvvox.dll 5.03.2600.5512 Dostawca Microsoft DirectPlay Voice Voxware
dpwsock.dll 5.00.2134.0001 Microsoft DirectPlay Local Net Service Provider
dpwsockx.dll 5.03.2600.5512 Po??czenia Internet TCP/IP i IPX dla DirectPlay
drmclien.dll 9.00.00.4503 DRM Client DLL
drmstor.dll 9.00.00.4503 DRM Store DLL
drmv2clt.dll 11.00.5721.5145 DRMv2 Client DLL
drprov.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Terminal Server Network Provider
ds16gt.dll 3.510.3711.0000 Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk
ds32gt.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk
dsauth.dll 5.01.2600.0000 DS Authorization for Services
dsdmo.dll 5.03.2600.5512 DirectSound Effects
dsdmoprp.dll 5.03.2600.5512 Strony w?aściwości efektów DirectSound
dskquota.dll 5.01.2600.5512 Plik DLL przydzia?u dysku pow?oki systemu Windows
dskquoui.dll 5.01.2600.5512 Plik DLL interfejsu u?ytkownika zasobów dyskowych pow?oki systemu Windows
dsound.dll 5.03.2600.5512 DirectSound
dsound3d.dll 5.03.2600.5512 DirectSound3D LUT
dsprop.dll 5.01.2600.5512 Strony w?aściwości us?ugi Active Directory systemu Windows
dsprpres.dll 5.01.2600.5512 Zasoby stron w?aściwości us?ugi Active Directory systemu Windows
dsquery.dll 5.01.2600.5512 Znajdowanie Us?ugi katalogowej
dssec.dll 5.01.2600.5512 Interfejs u?ytkownika zabezpiecze? us?ugi katalogowej
dssenh.dll 5.01.2600.5507 Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
dsuiext.dll 5.01.2600.5512 Wspólny interfejs u?ytkownika Us?ugi katalogowej
dswave.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectMusic Wave
duser.dll 5.01.2600.5512 Windows DirectUser Engine
dx7vb.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectX dla Visual Basic
dx8vb.dll 5.03.2600.5512 Microsoft DirectX dla Visual Basic
dxdiagn.dll 5.03.2600.5512 Narz?dzie diagnostyczne Microsoft DirectX
dxmasf.dll 6.04.09.1133 Windows Media Source Filter
dxtmsft.dll 8.00.6001.18702 DirectX Media -- Image DirectX Transforms
dxtrans.dll 8.00.6001.18702 DirectX Media -- DirectX Transform Core
dxva2.dll 6.00.6002.18084 DirectX Video Acceleration 2.0 DLL
e100bmsg.dll 8.00.26.0000 Intel(R) PRO/100 Adapter Event-Log Message Dll
eapolqec.dll 5.01.2600.5512 Klient wymuszania ochrony dost?pu do sieci EAPOL firmy Microsoft
eapp3hst.dll 5.01.2600.5512 Microsoft ThirdPartyEapDispatcher
eappcfg.dll 5.01.2600.5512 Konfiguracja elementów równorz?dnych protoko?u EAP
eappgnui.dll 5.01.2600.5512 Rodzajowy interfejs u?ytkownika protoko?u EAP
eapphost.dll 5.01.2600.5512 Us?uga elementu równorz?dnego us?ugi EAPHost firmy Microsoft
eappprxy.dll 5.01.2600.5512 Microsoft EAPHost Peer Client DLL
eapqec.dll 5.01.2600.5512 Klient wymuszania ochrony dost?pu do sieci EAP firmy Microsoft
eapsvc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga EAPHost firmy Microsoft
eax.dll 3.00.06.0003 EAX Unified
els.dll 5.01.2600.5512 Przystawka podgl?du zdarze?
encapi.dll 5.03.2600.5512 Encoder API
encdec.dll 6.05.2600.6161 XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.
eqnclass.dll 5.00.21.0058 Equinox Multiport Serial Coinstaller
ersvc.dll 5.01.2600.5512 Windows Error Reporting Service
es.dll 2001.12.4414.0706 COM Services
esent.dll 5.01.2600.5512 Server Database Storage Engine
esent97.dll 6.00.3940.0013 Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Storage Engine
esentprf.dll 5.01.2600.0000 Server Database Storage Performance Library
eventcls.dll 5.01.2600.0000 Microsoft(R) Volume Shadow Copy Service event class
eventlog.dll 5.01.2600.5512 Us?uga rejestrowania zdarze?
evr.dll 6.00.6002.18084 Enhanced Video Renderer DLL
expsrv.dll 6.00.72.9590 Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
extmgr.dll 6.00.2900.5512 Extensions Manager
exts.dll 5.01.2600.5512 Debugger Extensions
faultrep.dll 5.01.2600.5512 Raportowanie b??dów systemu Windows
feclient.dll 5.01.2600.5512 Windows NT File Encryption Client Interfaces
ff_vfw.dll 1.01.4183.0000 ffdshow VFW
filemgmt.dll 5.01.2600.5512 Us?ugi i foldery udost?pnione
fldrclnr.dll 6.00.2900.5512 Kreator oczyszczania pulpitu
fltlib.dll 5.01.2600.5512 Filter Library
fm20.dll 15.00.3628.1000 Microsoft(R) Forms DLL
fm20enu.dll 15.00.3628.1000 Microsoft(R) Forms International DLL
fmifs.dll 5.01.2600.0000 FM IFS Utility DLL
fontext.dll 5.01.2600.5512 Folder czcionek Windows
fontsub.dll 5.01.2600.5888 Font Subsetting DLL
framebuf.dll 5.01.2600.5512 Framebuffer Display Driver
fsusd.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL urz?dze? fotograficznych z systemem plików
ftsrch.dll 4.00.00.4553 Microsoft(R) Full-Text Search
fwcfg.dll 5.01.2600.5512 Windows Firewall Configuration Helper
gcdef.dll 5.01.2600.0000 Domyślne karty kontrolerów gier
gdi32.dll 5.01.2600.5698 GDI Client DLL
getuname.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL nazw Unicode dla UCE
glmf32.dll 5.01.2600.0000 OpenGL Metafiling DLL
glu32.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL OpenGL Utility Library
gpkcsp.dll 5.01.2522.0000 Gemplus Cryptographic Service Provider
gpkrsrc.dll 5.01.2522.0000 Zasoby dostawcy us?ug kryptograficznych Gemplus
h323msp.dll 5.01.2600.5512 Dostawca us?ug Microsoft H.323 Media
hal.dll 5.01.2600.5512 Hardware Abstraction Layer DLL
hccoin.dll 5.01.2600.5512 USB Coinstaller
hdaprop.dll 5.10.01.5013 High Definition Audio Property Page v1.0a
hdaudres.dll 5.10.01.5013 High Definition Audio Property Page v1.0a
hhactivex.dll 1.00.00.0001 HHActiveX Control DLL
hhsetup.dll 5.02.3790.2453 Microsoft(R) HTML Help
hid.dll 5.01.2600.5512 Hid User Library
hlink.dll 5.02.3790.2748 Microsoft - Biblioteka hiper??czy
hnetcfg.dll 5.01.2600.5512 Mened?er konfiguracji sieci domowej
hnetmon.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL Monitora sieci domowej
hnetwiz.dll 5.01.2232.0001 Kreator konfiguracji sieci
hotplug.dll 5.01.2600.5512 Aplet Bezpieczne usuwanie sprz?tu
hsfcisp2.dll 7.12.09.0000 CoInstaller for HSF on W2K
hticons.dll 5.01.2600.0000 HyperTerminal Applet Library
httpapi.dll 5.01.2600.5891 HTTP Protocol Stack API
htui.dll 5.01.2600.5512 Wspólne okna dialogowe dopasowywania kolorów pó?tonów
hypertrm.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka apletu HyperTerminal
iacenc.dll 1.00.00.0000 Microsoft Audio Codec Placeholder
iasacct.dll 5.01.2600.0000 Dostawca kont IAS
iasads.dll 5.01.2600.0000 Magazyn danych us?ugi Active Directory IAS
iashlpr.dll 5.01.2600.0000 Surogat sk?adnika IAS
iasnap.dll 5.01.2600.0000 IAS NAP Provider
iaspolcy.dll 5.01.2600.0000 IAS Pipeline
iasrad.dll 5.01.2600.5512 Sk?adnik protoko?u RADIUS IAS
iasrecst.dll 5.01.2600.0000 IAS Jet Database Access
iassam.dll 5.01.2600.0000 IAS NT SAM Provider
iassdo.dll 5.01.2600.0000 Sk?adnik SDO IAS
iassvcs.dll 5.01.2600.0000 Sk?adniki us?ug IAS
icaapi.dll 5.01.2600.5512 DLL Interface to TermDD Device Driver
icardie.dll 8.00.6001.18702 Microsoft Information Card IE Helper
icardres.dll 3.00.4506.2152 Windows CardSpace
iccvid.dll 1.10.00.0013 Cinepak(R) Codec
icfgnt5.dll 6.00.2600.0000 Internet Connection Wizard
icm32.dll 5.01.2600.5512 Modu? zarz?dzania kolorami (CMM) firmy Microsoft
icmp.dll 5.01.2600.5512 ICMP DLL
icmui.dll 5.01.2600.0000 Interfejs u?ytkownika DLL Systemu harmonizowania kolorów Microsoft
icwdial.dll 6.00.2900.5512 Autotelefon Kreatora po??cze? internetowych
icwphbk.dll 6.00.2900.5512 Kreator po??cze? internetowych
idndl.dll 6.00.5441.0000 Downlevel DLL
idq.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenie ISAPI us?ugi indeksowania
ieakeng.dll 8.00.6001.18702 Internet Explorer Administration Kit Engine Library
ieaksie.dll 8.00.6001.18702 Internet Explorer Snap-in Extension to Group Policy
ieakui.dll 8.00.6001.18702 Microsoft IEAK Shared UI DLL
ieapfltr.dll 8.00.6001.18669 Microsoft SmartScreen Filter
iedkcs32.dll 18.00.6001.19412 IEAK branding
ieencode.dll 2007.10.31.0002 Microsoft Character Encoder
ieframe.dll 8.00.6001.19412 Internet Explorer
iepeers.dll 8.00.6001.19412 Internet Explorer Peer Objects
iernonce.dll 8.00.6001.18702 Extended RunOnce processing with UI
iertutil.dll 8.00.6001.19412 Run time utility for Internet Explorer
iesetup.dll 8.00.6001.18702 IOD Version Map
ieui.dll 8.00.6001.18702 Internet Explorer UI Engine
ifmon.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL Monitora IF
ifsutil.dll 5.01.2600.0000 IFS Utility DLL
igmpagnt.dll 5.01.2600.5512 Microsoft IGMP subagent
ils.dll 5.01.2600.5512 User Location Services Component Module
imagehlp.dll 5.01.2600.6198 Windows NT Image Helper
imapi2.dll 6.00.6001.18164 Image Mastering API v2
imapi2fs.dll 6.00.6001.18164 Image Mastering File System Imaging API v2
imeshare.dll 9.02.4202.0000 Microsoft Office IME Shared property library.
imgutil.dll 8.00.6001.18702 IE plugin image decoder support DLL
imm32.dll 5.01.2600.5512 Windows XP IMM32 API Client DLL
inetcfg.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka kreatora po??cze? internetowych
inetcomm.dll 6.00.2900.6157 Microsoft Internet Messaging API
inetcplc.dll 6.00.2600.0000 Internetowy panel sterowania
inetmib1.dll 5.01.2600.5512 Microsoft MIB-II subagent
inetpp.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL dostawcy drukowania internetowego
inetppui.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL klienta drukowania internetowego
inetres.dll 6.00.2900.5512 Microsoft Internet Messaging API Resources
infocardapi.dll 3.00.4506.2152 Microsoft InfoCards
infosoft.dll 5.01.2600.0000 Wordbreaker and stemmer dll
initpki.dll 5.131.2600.5512 Microsoft Trust - Instalacja i konfiguracja
input.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL wprowadzania tekstu
inseng.dll 8.00.6001.18702 Install engine
iologmsg.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL rejestrowania wejścia/wyjścia
iphlpapi.dll 5.01.2600.5512 Interfejs API Pomocnika IP
ipmontr.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL monitora routera IP
ipnathlp.dll 5.01.2600.5512 Sk?adniki Pomocnika Microsoft NAT
ippromon.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL protoko?ów IP
iprop.dll 5.01.2600.0000 OLE PropertySet Implementation
iprtprio.dll 5.01.2600.0000 IP Routing Protocol Priority DLL
iprtrmgr.dll 5.01.2600.5512 Mened?er routerów IP
ipsecsnp.dll 5.01.2600.5512 Przystawka Zarz?dzanie zasadami zabezpiecze? protoko?u internetowego dla systemu Microsoft Windows 2000
ipsecsvc.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL serwera SPD protoko?u IPSec systemu Windows
ipsmsnap.dll 5.01.2600.5512 Przystawka monitora zabezpiecze? IP
ipv6mon.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL Monitora IF
ipxmontr.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL monitora routera protoko?u IPX
ipxpromn.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL monitora routera protoko?u IPX
ipxrip.dll 5.01.2600.0000 IPX RIP
ipxrtmgr.dll 5.01.2600.0000 IPX ROUTER MANAGER
ipxsap.dll 5.01.2600.0000 SAP Agent DLL
ipxwan.dll 5.01.2600.5512 IPXWAN
ir32_32.dll 3.24.15.0003 Intel Indeo(R) Video R3.2 32-bit Driver
ir41_qc.dll 4.30.62.0002 Intel Indeo(R) Video Interactive Quick Compressor
ir41_qcx.dll 4.30.64.0001 Intel Indeo(R) Video Interactive Quick Compressor
ir50_32.dll 5.2562.15.0055 Intel Indeo(R) video 5.10
ir50_qc.dll 5.00.63.0048 Intel Indeo(R) video 5.10 Quick Compressor
ir50_qcx.dll 5.00.64.0048 Intel Indeo(R) video 5.10 Quick Compressor
irclass.dll 5.01.2600.0000 Infrared Class Coinstaller
isign32.dll 6.00.2900.6052 Zapisywanie do Internetu
isrdbg32.dll 0.00.00.0000 ISR Debug 32-bit Engine
itircl.dll 5.02.3790.2453 Microsoft(R) InfoTech IR Local DLL
itss.dll 5.02.3790.4186 Microsoft(R) InfoTech Storage System Library
iuengine.dll 5.04.3790.5512 Windows Update Control Engine
ixsso.dll 5.01.2600.5512 Obiekt serwera us?ugi indeksowania
iyuv_32.dll 5.01.2600.5908 Intel Indeo(R) Video YUV Codec
jet500.dll 5.01.2600.0000 JET Engine DLL
jgaw400.dll 36.00.00.0000 JG Audio Interface DLL
jgdw400.dll 106.00.00.0000 JG ART DLL
jgmd400.dll 34.00.00.0000 JG MIDI Player DLL
jgpl400.dll 54.00.00.0000 JG ART Player DLL
jgsd400.dll 17.00.00.0000 JG ART DLL
jgsh400.dll 23.00.00.0000 JG Slide Show Player DLL
jobexec.dll 5.00.00.0001 Active Setup Job Executer
jscript.dll 5.08.6001.23141 Microsoft (R) JScript
jspl.dll 5.06.00.6626 Visual Basic(R) JScript - Przet?umaczone ci?gi znaków
jsproxy.dll 8.00.6001.19412 JScript Proxy Auto-Configuration
kbdal.dll 5.01.2600.0000 Albania Keyboard Layout
kbdaze.dll 5.01.2600.0000 Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout
kbdazel.dll 5.01.2600.0000 Azeri-Latin Keyboard Layout
kbdbe.dll 5.01.2600.0000 Belgian Keyboard Layout
kbdbene.dll 5.01.2600.0000 Belgian Dutch Keyboard Layout
kbdbhc.dll 5.01.2600.5512 Bosnian (Cyrillic) Keyboard Layout
kbdblr.dll 5.01.2600.0000 Belarusian Keyboard Layout
kbdbr.dll 5.01.2600.0000 Brazilian Keyboard Layout
kbdbu.dll 5.01.2600.0000 Bulgarian Keyboard Layout
kbdca.dll 5.01.2600.0000 Canadian Multilingual Keyboard Layout
kbdcan.dll 5.01.2600.0000 Canadian National Standard Keyboard Layout
kbdcr.dll 5.01.2600.0000 Croatian/Slovenian Keyboard Layout
kbdcz.dll 5.01.2600.0000 Czech Keyboard Layout
kbdcz1.dll 5.01.2600.0000 Czech_101 Keyboard Layout
kbdcz2.dll 5.01.2600.0000 Czech_Programmer's Keyboard Layout
kbdda.dll 5.01.2600.0000 Danish Keyboard Layout
kbddv.dll 5.01.2600.0000 Dvorak US English Keyboard Layout
kbdes.dll 5.01.2600.0000 Spanish Alernate Keyboard Layout
kbdest.dll 5.01.2600.0000 Estonia Keyboard Layout
kbdfc.dll 5.01.2600.0000 Canadian French Keyboard Layout
kbdfi.dll 5.01.2600.0000 Finnish Keyboard Layout
kbdfi1.dll 5.01.2600.5512 Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout
kbdfo.dll 5.01.2600.0000 Faroese Keyboard Layout
kbdfr.dll 5.01.2600.0000 French Keyboard Layout
kbdgae.dll 5.01.2600.0000 Gaelic Keyboard Layout
kbdgkl.dll 5.01.2600.0000 Greek_Latin Keyboard Layout
kbdgr.dll 5.01.2600.0000 German Keyboard Layout
kbdgr1.dll 5.01.2600.0000 German_IBM Keyboard Layout
kbdhe.dll 5.01.2600.0000 Greek Keyboard Layout
kbdhe220.dll 5.01.2600.0000 Greek IBM 220 Keyboard Layout
kbdhe319.dll 5.01.2600.0000 Greek IBM 319 Keyboard Layout
kbdhela2.dll 5.01.2600.0000 Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout
kbdhela3.dll 5.01.2600.0000 Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout
kbdhept.dll 5.01.2600.0000 Greek_Polytonic Keyboard Layout
kbdhu.dll 5.01.2600.0000 Hungarian Keyboard Layout
kbdhu1.dll 5.01.2600.0000 Hungarian 101-key Keyboard Layout
kbdic.dll 5.01.2600.0000 Icelandic Keyboard Layout
kbdinbe1.dll 5.01.2600.5512 Bengali (Inscript) Keyboard Layout
kbdinben.dll 5.01.2600.5512 Bengali Keyboard Layout
kbdinmal.dll 5.01.2600.5512 Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout
kbdir.dll 5.01.2600.0000 Irish Keyboard Layout
kbdit.dll 5.01.2600.0000 Italian Keyboard Layout
kbdit142.dll 5.01.2600.0000 Italian 142 Keyboard Layout
kbdiultn.dll 5.01.2600.5512 Inuktitut Latin Keyboard Layout
kbdkaz.dll 5.01.2600.0000 Kazak_Cyrillic Keyboard Layout
kbdkyr.dll 5.01.2600.0000 Kyrgyz Keyboard Layout
kbdla.dll 5.01.2600.0000 Latin-American Spanish Keyboard Layout
kbdlt.dll 5.01.2600.0000 Lithuania Keyboard Layout
kbdlt1.dll 5.01.2600.0000 Lithuanian Keyboard Layout
kbdlv.dll 5.01.2600.0000 Latvia Keyboard Layout
kbdlv1.dll 5.01.2600.0000 Latvia-QWERTY Keyboard Layout
kbdmac.dll 5.01.2600.0000 FYROMacedonian_Cyrillic Keyboard Layout
kbdmaori.dll 5.01.2600.5512 Maori Keyboard Layout
kbdmlt47.dll 5.01.2600.5512 Maltese 47-key Keyboard Layout
kbdmlt48.dll 5.01.2600.5512 Maltese 48-key Keyboard Layout
kbdmon.dll 5.01.2600.0000 Mongolian Keyboard Layout
kbdne.dll 5.01.2600.0000 Dutch Keyboard Layout
kbdnec.dll 5.01.2600.5512 JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800)
kbdnepr.dll 5.01.2600.5512 Nepali Keyboard Layout
kbdno.dll 5.01.2600.0000 Norwegian Keyboard Layout
kbdno1.dll 5.01.2600.5512 Norwegian with Sami Keyboard Layout
kbdpash.dll 5.01.2600.5512 Pashto (Afghanistan) Keyboard Layout
kbdpl.dll 5.01.2600.0000 Polish Keyboard Layout
kbdpl1.dll 5.01.2600.0000 Polish Programmer's Keyboard Layout
kbdpo.dll 5.01.2600.0000 Portuguese Keyboard Layout
kbdro.dll 5.01.2600.0000 Romanian Keyboard Layout
kbdru.dll 5.01.2600.0000 Russian Keyboard Layout
kbdru1.dll 5.01.2600.0000 Russia(Typewriter) Keyboard Layout
kbdsf.dll 5.01.2600.0000 Swiss French Keyboard Layout
kbdsg.dll 5.01.2600.0000 Swiss German Keyboard Layout
kbdsl.dll 5.01.2600.0000 Slovak Keyboard Layout
kbdsl1.dll 5.01.2600.0000 Slovak(QWERTY) Keyboard Layout
kbdsmsfi.dll 5.01.2600.5512 Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout
kbdsmsno.dll 5.01.2600.5512 Sami Extended Norway Keyboard Layout
kbdsp.dll 5.01.2600.0000 Spanish Keyboard Layout
kbdsw.dll 5.01.2600.0000 Swedish Keyboard Layout
kbdtat.dll 5.01.2600.0000 Tatar_Cyrillic Keyboard Layout
kbdtuf.dll 5.01.2600.0000 Turkish F Keyboard Layout
kbdtuq.dll 5.01.2600.0000 Turkish Q Keyboard Layout
kbduk.dll 5.01.2600.0000 United Kingdom Keyboard Layout
kbdukx.dll 5.01.2600.5512 United Kingdom Extended Keyboard Layout
kbdur.dll 5.01.2600.0000 Ukrainian Keyboard Layout
kbdus.dll 5.01.2600.0000 United States Keyboard Layout
kbdusl.dll 5.01.2600.0000 Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout
kbdusr.dll 5.01.2600.0000 Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout
kbdusx.dll 5.01.2600.0000 US Multinational Keyboard Layout
kbduzb.dll 5.01.2600.0000 Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout
kbdycc.dll 5.01.2600.0000 Serbian_Cyrillic Keyboard Layout
kbdycl.dll 5.01.2600.0000 Serbian_Latin Keyboard Layout
kd1394.dll 5.01.2600.5512 Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL
kdcom.dll 5.01.2600.0000 Kernel Debugger HW Extension DLL
kerberos.dll 5.01.2600.6059 Kerberos Security Package
kernel32.dll 5.01.2600.6293 Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API
keymgr.dll 5.01.2600.5512 Przechowywane nazwy u?ytkowników i has?a
kmsvc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga zarz?dzania kluczami
ksuser.dll 5.03.2600.5512 User CSA Library
l2gpstore.dll 5.01.2600.5512 Policy Storage dll
langwrbk.dll 5.01.2600.0000 English wordbreaker
laprxy.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Logagent Proxy
libflac.dll
licdll.dll 5.01.2600.5512 Modu? Licdll
licmgr10.dll 8.00.6001.19412 Microsoft(R) License Manager DLL
licwmi.dll 5.01.2600.5512 Windows Product Activation Configuration WMI provider
linkinfo.dll 5.01.2600.5512 Windows Volume Tracking
lmhsvc.dll 5.01.2600.5512 TCPIP NetBios Transport Services DLL
lmrt.dll 6.03.01.0148 Liquid Motion Runtime Control
loadperf.dll 5.01.2600.5512 ?adowanie i usuwanie liczników wydajności
localsec.dll 5.01.2600.5512 Przystawka MMC u?ytkowników i grup lokalnych
localspl.dll 5.01.2600.6226 Biblioteka DLL lokalnego buforu wydruku
localui.dll 5.01.2600.5512 Local Monitor UI DLL
loghours.dll 5.01.2600.0000 Okno dialogowe harmonogramu
lpk.dll 5.01.2600.5512 Language Pack
lprhelp.dll 5.01.2600.5512 LPR Print Monitor
lprmonui.dll 5.01.2600.0000 Interfejs u?ytkownika Monitora wydruku LPR
lsasrv.dll 5.01.2600.6058 Biblioteka DLL serwera LSA
lz32.dll 5.01.2600.0000 LZ Expand/Compress API DLL
lzexpand.dll 3.10.00.0103 Windows file expansion library
mag_hook.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Magnifier hook library file
mapi32.dll 1.00.2536.0000 Extended MAPI 1.0 for Windows NT
mapistub.dll 1.00.2536.0000 Extended MAPI 1.0 for Windows NT
mcastmib.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Multicast subagent
mcd32.dll 5.01.2600.0000 OpenGL MCD Client DLL
mcdsrv32.dll 5.01.2600.0000 MCD Server
mchgrcoi.dll 5.01.2600.0000 Medium Changer CoInstaller
mciavi32.dll 5.01.2600.5512 Sterownik MCI wideo dla Windows
mcicda.dll 5.01.2600.0000 Sterownik MCI dla urz?dze? cdaudio
mciole16.dll 3.10.00.0103 MCIOLE16 - OLE Handler DLL for MCI Objects
mciole32.dll 5.01.2600.0000 MCI OLE DLL
mciqtz32.dll 6.05.2600.5512 Sterownik MCI DirectShow
mciseq.dll 5.01.2600.6160 Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
mciwave.dll 5.01.2600.5512 Sterownik MCI dla audio waveform
mdhcp.dll 5.01.2600.0000 Interfejs COM klienta protoko?u Microsoft MDHCP
mdimon.dll 0.03.8166.0002 Microsoft(R) Document Imaging
mdminst.dll 5.01.2600.5512 Instalator klasy modemu
mdmxsdk.dll 1.00.02.0006 Diagnostic Interface DLL
mdwmdmsp.dll 2.09.01.0001 WMDM Service Provider driver for MDM Drivers
mf3216.dll 5.01.2600.5512 32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL
mfc100.dll 10.00.40219.0325 MFCDLL Shared Library - Retail Version
mfc100chs.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100cht.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100deu.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100enu.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100esn.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100fra.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100ita.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100jpn.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100kor.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100rus.dll 10.00.40219.0325 MFC Language Specific Resources
mfc100u.dll 10.00.40219.0325 MFCDLL Shared Library - Retail Version
mfc40.dll 4.01.00.6151 MFCDLL Shared Library - Retail Version
mfc40loc.dll 4.01.00.6140 MFC - Zasoby specyficzne dla j?zyka
mfc40u.dll 4.01.00.6151 MFCDLL Shared Library - Retail Version
mfc42.dll 6.02.8081.0000 MFCDLL Shared Library - Retail Version
mfc42loc.dll 6.00.8665.0000 MFC - Zasoby specyficzne dla j?zyka
mfc42plk.dll 6.00.8267.0000 MFC - Zasoby specyficzne dla j?zyka
mfc42u.dll 6.02.8081.0000 MFCDLL Shared Library - Retail Version
mfcm100.dll 10.00.40219.0325 MFC Managed Library - Retail Version
mfcm100u.dll 10.00.40219.0325 MFC Managed Library - Retail Version
mfcsubs.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
mfplat.dll 11.00.5721.5145 Media Foundation Platform DLL
mgmtapi.dll 5.01.2600.5512 Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP)
microsoft.managementconsole.dll 5.02.3790.4136 MMCFx
midimap.dll 5.01.2600.5512 Mapowanie MIDI
miglibnt.dll 5.01.2600.5512 NT migration dll support
mimefilt.dll 2006.00.5730.0000 Microsoft (R) IMimeFilter Persistent Handler DLL
mlang.dll 6.00.2900.5512 Multi Language Support DLL
mll_hp.dll 5.01.2600.0000 HP Media Label Library
mll_mtf.dll 5.01.2600.0000 MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library
mll_qic.dll 5.01.2600.0000 QIC113 Media Label Library
mmcbase.dll 5.02.3790.4136 Podstawowa biblioteka DLL MMC
mmcex.dll 5.02.3790.4136 MMCEx
mmcfxcommon.dll 5.02.3790.4136 MMCFxCommon
mmcndmgr.dll 5.02.3790.4136 Biblioteka DLL Mened?era w?z?ów MMC
mmcshext.dll 5.02.3790.4136 MMC Shell Extension DLL
mmdrv.dll 5.01.2600.0000 MultiMedia Kernel support Driver
mmfutil.dll 5.01.2600.5512 Modu?y Pomocy przystawki WMI
mmsystem.dll 3.10.00.0103 Interfejsy systemowe API dla multimediów
mmutilse.dll 6.03.01.0146 Microsoft Multimedia Controls Utilities
mnmdd.dll 5.01.2600.5512 Application Sharing Display Driver
mobsync.dll 5.01.2600.5512 Mened?er synchronizacji firmy Microsoft
modemui.dll 5.01.2600.5512 W?aściwości modemu Windows
modex.dll 5.01.2600.0000 ModeX Display Driver
moricons.dll 5.01.2600.5512 Windows NT Setup Icon Resources Library
mp43decd.dll 11.00.5721.5145 Windows Media MPEG-4 Video Decoder
mp43dmod.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
mp4sdecd.dll 11.00.5721.5274 Windows Media MPEG-4 S Video Decoder
mp4sdmod.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
mpg4decd.dll 11.00.5721.5145 Windows Media MPEG-4 Video Decoder
mpg4dmod.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
mpr.dll 5.01.2600.5512 Multiple Provider Router DLL
mprapi.dll 5.01.2600.5512 Windows NT MP Router Administration DLL
mprddm.dll 5.01.2600.0000 Opiekun mened?era wybierania numeru na ??danie
mprdim.dll 5.01.2600.5512 Dynamic Interface Manager
mprmsg.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL wiadomości us?ugi routerów obs?uguj?cych wiele protoko?ów
mprui.dll 5.01.2600.0000 Dostawca po??cze?
msaatext.dll 2.00.10413.0000 Active Accessibility text support
msacm.dll 3.50.00.0009 Microsoft Audio Compression Manager
msacm32.dll 5.01.2600.5512 Filtr audio ACM Microsoft
msadce.dll 2.81.3002.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Cursor Engine
msadcer.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby aparatu kursorów bazy danych OLE
msadcf.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory
msadcfr.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby Data Factory us?ug danych zdalnych
msadco.dll 2.81.3012.0000 Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Control
msadcor.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby Data Control us?ug danych zdalnych
msadcs.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - Remote Data Services ISAPI Library
msadds.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Data Shape Provider
msaddsr.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby dostawcy kszta?tu danych bazy danych OLE
msader15.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby obiektów ActiveX Data Objects
msado15.dll 2.81.3014.0000 Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects
msadomd.dll 2.81.3012.0000 Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects (Multi-Dimensional)
msador15.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects
msadox.dll 2.81.3012.0000 Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Extensions
msadrh15.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Rowset Helper
msafd.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider
msapsspc.dll 6.00.00.7755 Klient DPA dla platform 32-bitowych
msasn1.dll 5.01.2600.5875 ASN.1 Runtime APIs
msaudite.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL inspekcji zdarze? systemu zabezpiecze?
mscat32.dll 5.131.2600.0000 MSCAT32 Forwarder DLL
mscms.dll 5.01.2600.5627 Microsoft Color Matching System DLL
msconf.dll 5.01.2600.5512 Narz?dziowa biblioteka dll konferencji
mscoree.dll 4.00.31106.0000 Microsoft .NET Runtime Execution Engine
mscorier.dll 2.00.50727.3074 Zasoby IE modu?u wykonawczego platformy Microsoft .NET
mscories.dll 2.00.50727.3053 Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION
mscpx32r.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Code Page Translator Resources
mscpxl32.dll 3.525.1117.0000 Microsoft Data Access - Translator strony kodowej ODBC
msctf.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL serwera MSCTF
msctfp.dll 5.01.2600.5512 MSCTFP Server DLL
msdadc.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Data Conversion Stub
msdadiag.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - Built-In Diagnostics
msdaenum.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Root Enumerator Stub
msdaer.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Error Collection Stub
msdaipp.dll 14.00.4514.1004 Windows executable
msdaora.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Provider for Oracle
msdaorar.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Dostawca baz danych OLE dla programu Oracle Resources
msdaosp.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Simple Provider
msdapml.dll 11.00.7807.0000 Wieloj?zyczna biblioteka DLL dostawcy publikowania w Internecie sk?adnika dost?pu do danych firmy Microsoft
msdaprsr.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby us?ug utrwalania baz danych OLE
msdaprst.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services
msdaps.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Interface Proxies/Stubs
msdarem.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Remote Provider
msdaremr.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby zdalnego dostawcy baz danych OLE
msdart.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines
msdasc.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Service Components Stub
msdasql.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Provider for ODBC Drivers
msdasqlr.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Dostawca baz danych OLE dla zasobów sterowników ODBC
msdatl3.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines
msdatt.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Temporary Table Services
msdaurl.dll 9.02.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB RootBinder Stub
msdbg2.dll 9.00.30729.0001 Microsoft Visual Studio 7.0 Debugging Proxy/Stub
msdfmap.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - Data Factory Handler
msdmeng.dll 8.00.2039.0000 Microsoft Data Mining Engine
msdmine.dll 8.00.2039.0000 Microsoft OLE DB Provider for Data Mining Services
msdmo.dll 6.05.2600.5512 DMO Runtime
msdtclog.dll 2001.12.4414.0706 MS DTC log manager DLL
msdtcprx.dll 2001.12.4414.0706 MS DTC OLE Transactions interface proxy DLL
msdtctm.dll 2001.12.4414.0706 MS DTC transaction manager DLL
msdtcuiu.dll 2001.12.4414.0706 MS DTC administrative component DLL
msdxmlc.dll 6.04.09.1125 Windows Media Player
msencode.dll 2000.07.25.0000 Microsoft Character Encoder
msexch40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Exchange Isam
msexcl40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Excel Isam
msfeeds.dll 8.00.6001.19412 Microsoft Feeds Manager
msfeedsbs.dll 8.00.6001.19412 Microsoft Feeds Background Sync
msftedit.dll 5.41.15.1515 Rich Text Edit Control, v4.1
msgina.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL GINA logowania systemu Windows NT
msgsvc.dll 5.01.2600.5512 NT Messenger Service
mshtml.dll 8.00.6001.19412 Microsoft (R) HTML Viewer
mshtmled.dll 8.00.6001.19412 Microsoft(R) HTML Editing Component
mshtmler.dll 8.00.6001.18702 Microsoft(R) HTML Editing Component's Resource DLL
msi.dll 3.01.4001.5512 Windows Installer
msident.dll 6.00.2900.5512 Microsoft Identity Manager
msidle.dll 6.00.2900.5512 User Idle Monitor
msidntld.dll 6.00.2600.0000 Microsoft Identity Manager
msieftp.dll 6.00.2900.5512 Rozszerzenie FTP Folder pow?oki programu Microsoft Internet Explorer
msihnd.dll 3.01.4001.5512 Windows(R) installer
msimg32.dll 5.01.2600.5512 GDIEXT Client DLL
msimsg.dll 3.01.4001.5512 Windows(R) Installer International Messages
msimtf.dll 5.01.2600.5512 Active IMM Server DLL
msisip.dll 3.01.4001.5512 MSI Signature SIP Provider
msjet40.dll 4.00.9511.0000 Microsoft Jet Engine Library
msjetoledb40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft OLE DB Provider for Jet
msjint40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Database Engine International DLL
msjro.dll 2.81.3012.0000 Microsoft Jet and Replication Objects
msjter40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Database Engine Error DLL
msjtes40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Expression Service
mslbui.dll 5.01.2600.5512 Pasek j?zyka - dodatek
msls31.dll 3.10.349.0000 Microsoft Line Services library file
msltus40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam
msmdcb80.dll 8.00.2039.0000 PivotTable Service dll
msmdgd80.dll 8.00.2039.0000 Microsoft SQL Server Analysis Services driver
msmdun80.dll 2000.80.2039.0000 String Function .DLL for SQL Enterprise Components
msmpide.dll 6.00.81.0063 MSMAPI-Steuerelemente
msnetobj.dll 11.00.5721.5145 DRM ActiveX Network Object
msnsspc.dll 6.01.1825.0000 MSN Internet Access
msobjs.dll 5.01.2600.0000 Nazwy obiektów systemowych dla inspekcji
msoeacct.dll 6.00.2900.5512 Mened?er kont internetowych Microsoft
msoert2.dll 6.00.2900.5512 Microsoft Outlook Express RT Lib
msolap80.dll 8.00.2216.0000 Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 8.0
msolui80.dll 8.00.00.2039 Microsoft OLE DB provider for Analysis Services connection dialog 8.0
msorc32r.dll 2.575.1117.0000 Microsoft Data Access - Sterownik ODBC dla programu Oracle Resources
msorcl32.dll 2.575.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver for Oracle
mspatcha.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) Patch Engine
mspbde40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Paradox Isam
mspmsnsv.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Media Device Service Provider
mspmsp.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Media Device Service Provider
msports.dll 5.01.2600.0000 Instalator klas portów
msprivs.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Privilege Translations
msprppl.dll 6.00.81.0063 msprop32.ocx
msr2c.dll 1.00.4211.0000 Microsoft(R) Forms DLL
msr2cenu.dll 1.00.4211.0000 Microsoft(R) Forms DLL
msratelc.dll 6.00.2600.0000 Biblioteka DLL klasyfikacji internetowej i zarz?dzania lokalnymi u?ytkownikami
msrating.dll 8.00.6001.18702 Internet Ratings and Local User Management DLL
msrclr40.dll 4.00.2927.0002 Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library
msrd2x40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft (R) Red ISAM
msrd3x40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft (R) Red ISAM
msrdo20.dll 6.00.88.0062 MSRDO20 rdoEngine control
msrecr40.dll 4.00.2927.0002 Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library
msrepl40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Replication Library
msrle32.dll 5.01.2600.5908 Kompresor RLE
mssap.dll 9.00.00.4503 DRM
msscp.dll 11.00.5721.5201 Windows Media Secure Content Provider
mssha.dll 5.01.2600.5512 Microsoft System Health Agent
msshavmsg.dll 5.01.2600.5512 Komunikat modu?u sprawdzaj?cego agenta kondycji systemu firmy Microsoft
mssign32.dll 5.131.2600.0000 Interfejs API podpisywania programu Microsoft Trust
mssip32.dll 5.131.2600.0000 MSSIP32 Forwarder DLL
msstdfmt.dll 6.00.84.0050 Microsoft Standard Data Formating Object DLL
msstkprp.dll 6.00.81.0069 msprop32.ocx
msswch.dll 5.01.2600.0000 msswch
mstask.dll 5.01.2600.5512 DLL interfejsu Harmonogramu zada?
mstext40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Text Isam
mstime.dll 8.00.6001.19412 Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML
mstlsapi.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) Terminal Server Licensing
mstscax.dll 6.00.6001.18926 Terminal Services ActiveX Client
msutb.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL serwera MSUTB
msv1_0.dll 5.01.2600.5876 Microsoft Authentication Package v1.0
msvbvm50.dll 5.02.82.0044 Visual Basic Virtual Machine
msvbvm60.dll 6.00.98.0002 Visual Basic Virtual Machine
msvcirt.dll 7.00.2600.5512 Windows NT IOStreams DLL
msvcp100.dll 10.00.40219.0325 Microsoft(R) C Runtime Library
msvcp50.dll 5.00.00.7051 Microsoft (R) C++ Runtime Library
msvcp60.dll 6.02.3104.0000 Microsoft (R) C++ Runtime Library
msvcp71.dll 7.10.3077.0000 Microsoft(R) C++ Runtime Library
msvcr100.dll 10.00.40219.0325 Microsoft(R) C Runtime Library
msvcr100_clr0400.dll 10.00.30319.0001 Microsoft(R) C Runtime Library
msvcr71.dll 7.10.3052.0004 Microsoft(R) C Runtime Library
msvcrt.dll 7.00.2600.5512 Windows NT CRT DLL
msvcrt20.dll 2.12.00.0000 Microsoft(R) C Runtime Library
msvcrt40.dll 5.01.2600.5512 VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)
msvfw32.dll 5.01.2600.5512 DLL Microsoft Video for Windows
msvidc32.dll 5.01.2600.5908 Kompresor Microsoft Video 1
msvidctl.dll 6.05.2600.5512 Formant ActiveX dla przesy?ania strumieniowego obrazu wideo
msvideo.dll 1.15.00.0001 DLL Microsoft Video for Windows
msw3prt.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL ISAPI dla drukowania w sieci Web
mswdat10.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet Sort Tables
mswebdvd.dll 6.05.2600.5857 Modu? MSWebDVD
mswmdm.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Device Manager Core
mswsock.dll 5.01.2600.5625 Microsoft Windows Sockets 2.0 Dostawca us?ugi
mswstr10.dll 4.00.9502.0000 Biblioteka sortowania Microsoft Jet
msxactps.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Transaction Proxies/Stubs
msxbde40.dll 4.00.9502.0000 Microsoft Jet xBASE Isam
msxml.dll 8.00.7002.0000 XML OM for Win32
msxml2.dll 8.30.9529.0000 XML OM for Win32
msxml2r.dll 8.01.7502.0000 XML Resources for Win32
msxml3.dll 8.100.1053.0000 MSXML 3.0 SP10
msxml3r.dll 8.20.8730.0001 XML Resources
msxml4.dll 4.20.9876.0000 MSXML 4.0 SP 2
msxml4r.dll 4.10.9404.0000 MSXML 4.0 SP1 Resources
msxml6.dll 6.20.2502.0000 MSXML 6.0 SP2
msxml6r.dll 6.00.3883.0000 XML Resources
msxmlr.dll 8.00.6730.0000 XML Resources for Win32
msyuv.dll 5.03.2600.5908 Microsoft UYVY Video Decompressor
mtxclu.dll 2001.12.4414.0706 MS DTC amd MTS clustering support DLL
mtxdm.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
mtxex.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
mtxlegih.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
mtxoci.dll 2001.12.4414.0706 Microsoft database support DLL for Oracle
mtxparhd.dll 6.13.01.1296 Matrox Parhelia Display Driver
mucltui.dll 7.06.7600.0256 Microsoft Update Client UI Plugin
muweb.dll 7.06.7600.0257 Microsoft Update Web Control
mycomput.dll 5.01.2600.0000 Zarz?dzanie komputerem
mydocs.dll 6.00.2900.5512 Interfejs u?ytkownika folderu Moje dokumenty
napipsec.dll 5.01.2600.5512 Klient wymuszania IPSec ochrony dost?pu do sieci
napmontr.dll 5.01.2600.5512 Pomoc narz?dzia Netsh ochrony dost?pu do sieci
narrhook.dll 5.01.2600.0000 Procedury haków klawiatury i zdarze? dla programu Narrator firmy Microsoft
ncobjapi.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) Windows(R) Operating System
ncs2dmix.dll 10.04.14.0000 DMIX Module
ncs2instutility.dll 10.04.02.0000 NCS2InstUtility Module
ncs2setp.dll 10.04.04.0002 NCS2Setp Module
ncscolib.dll 10.04.04.0000 Common Module
ncscrt71.dll 7.10.00.0000 User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library
ncscrtp71.dll 7.10.00.0000 User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library
ncxpnt.dll 6.00.2600.0000 Netork Setup Wizard Support DLL
nddeapi.dll 5.01.2600.5512 Interfejsy API zarz?dzania udzia?ami DDE sieci
nddenb32.dll 5.01.2600.5512 Interfejs NetBIOS DDE sieci
netapi.dll 3.11.00.0300 Do??czana dynamicznie biblioteka Microsoft Network dla Microsoft Windows
netapi32.dll 5.01.2600.6260 Net Win32 API DLL
netcfgx.dll 5.01.2600.5512 Obiekty konfiguracji sieci
netevent.dll 5.01.2600.0000 Obs?uga zdarze? w sieci
netfxperf.dll 4.00.31106.0000 Extensible Performance Counter Shim
neth.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL komunikatów pomocy sieciowej
netid.dll 5.01.2600.5512 Aplet Panelu sterowania System; Strona identyfikatora sieci
netlogon.dll 5.01.2600.5512 Net Logon Services DLL
netman.dll 5.01.2600.5512 Mened?er po??cze? sieciowych
netmsg.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL komunikatów sieciowych
netplwiz.dll 5.01.2600.5512 Kreator mapowania dysków sieciowych/miejsc sieciowych
netrap.dll 5.01.2600.5512 Net Remote Admin Protocol DLL
netshell.dll 5.01.2600.5512 Pow?oka po??cze? sieciowych
netui0.dll 5.01.2600.5512 Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI
netui1.dll 5.01.2600.5512 NT LM UI Common Code - Networking classes
netui2.dll 5.01.2600.0000 Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI
newdev.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka dodawania urz?dze? sprz?towych
nicco.dll 1.01.04.0000 Intel(R) Network Interface Card CoInstaller Manager
nicinst.dll 9.01.02.0000 Intel(R) Network Interface Card CoInstaller
nlhtml.dll 2006.00.5730.0000 HTML filter
nlsdl.dll 6.00.5438.0000 Nls Downlevel DLL
nmevtmsg.dll 4.04.00.3400 Biblioteka DLL rejestrowania zdarze? programu NetMeeting
nmmkcert.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka NMMKCERT
nmwcdcls.dll 7.01.32.0081 Wireless Communication Device Class Installer
nmwcdcocls.dll 7.01.32.0081 Wireless Communication Device Class Co-Installer
normaliz.dll 6.00.5441.0000 Unicode Normalization DLL
npdeployjava1.dll 10.17.02.0002 NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
npptools.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL Pomocy narz?dzi NPP
ntdll.dll 5.01.2600.6055 Biblioteka NT Layer DLL
ntdsapi.dll 5.01.2600.5512 NT5DS
ntlanman.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) Lan Manager
ntlanui.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL sterowania Lanman
ntlanui2.dll 5.01.2600.0000 Interfejs obiektów sieciowych
ntlsapi.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) License Server Interface DLL
ntmarta.dll 5.01.2600.5512 Windows NT - dostawca MARTA
ntmsapi.dll 5.01.2400.5512 Interfejsy publiczne Magazynu zdalnego
ntmsdba.dll 5.01.2600.5512 Removable Storage Manager DB Object APIs
ntmsevt.dll 5.01.2600.0000 Program rejestruj?cy zdarzenia mened?era magazynu wymiennego
ntmsmgr.dll 5.01.2400.0001 Us?uga Magazyn wymienny
ntmssvc.dll 5.01.2400.5512 Mened?er magazynu wymiennego
ntprint.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL Instalatora buforu wydruku
ntsdexts.dll 5.01.2600.0000 Symbolic Debugger Extensions
ntshrui.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenia pow?oki dla udost?pniania zasobów
ntvdmd.dll 5.01.2600.5512 NTVDMD.DLL
nv4_disp.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Windows XP Display driver, Version 314.07
nvapi.dll 6.14.13.1407 NVIDIA NVAPI Library, Version 314.07
nvcompiler.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Compiler, Version 314.07
nvcpl.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Display Properties Extension
nvcuda.dll 6.14.13.1407 NVIDIA CUDA Driver, Version 314.07
nvcuvenc.dll 6.14.13.1407 NVIDIA CUDA Video Encoder, Version 314.07
nvcuvid.dll 6.14.13.1407 NVIDIA CUDA Video Decode API, Version 314.07
nvdispco3220294.dll 2.00.29.0004 Display Driver Coinstaller
nvdispgenco3220162.dll 2.00.16.0002 Generic Coinstaller
nvhdagenco3220103.dll 2.00.16.0002 Generic Coinstaller
nvhdap32.dll 1.03.23.0001 NVIDIA HDMI Audio Driver
nvmctray.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Media Center Library
nvoglnt.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Compatible OpenGL ICD
nvopencl.dll 6.14.13.1407 NVIDIA CUDA Driver, Version 314.07
nvrsar.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Arabic language resource library
nvrscs.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Czech language resource library
nvrsda.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Danish language resource library
nvrsde.dll 6.14.13.1407 NVIDIA German language resource library
nvrsel.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Greek language resource library
nvrseng.dll 6.14.13.1407 NVIDIA UK English language resource library
nvrses.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Spanish language resource library
nvrsesm.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Latin American Spanish language resource library
nvrsfi.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Finnish language resource library
nvrsfr.dll 6.14.13.1407 NVIDIA French language resource library
nvrshe.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Hebrew language resource library
nvrshu.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Hungarian language resource library
nvrsit.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Italian language resource library
nvrsja.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Japanese language resource library
nvrsko.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Korean language resource library
nvrsnl.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Dutch language resource library
nvrsno.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Norwegian language resource library
nvrspl.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Polish language resource library
nvrspt.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Iberian Portuguese language resource library
nvrsptb.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Portuguese (Brazilian) language resource library
nvrsru.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Russian language resource library
nvrssk.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Slovak language resource library
nvrssl.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Slovenian language resource library
nvrssv.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Swedish language resource library
nvrsth.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Thai language resource library
nvrstr.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Turkish language resource library
nvrszhc.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Simplified Chinese language resource library
nvrszht.dll 6.14.13.1407 NVIDIA Chinese (Traditional) language resource library
nvwddi.dll 6.14.13.1407 NVIDIA nView Display Driver Interface Lib, Version 314.07
nwprovau.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL dostawcy us?ugi klienta dla systemu NetWare i pakietu uwierzytelniania
oakley.dll 5.01.2600.5886 Mened?er kluczy Oakley
objsel.dll 5.01.2600.5512 Selektor obiektów - okno dialogowe
occache.dll 8.00.6001.19412 Object Control Viewer
ocmanage.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka mened?era sk?adników opcjonalnych
odbc16gt.dll 3.510.3711.0000 Microsoft ODBC Driver Generic Thunk
odbc32.dll 3.525.3012.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager
odbc32gt.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver Generic Thunk
odbcbcp.dll 2000.85.1132.0000 Microsoft BCP for ODBC
odbcconf.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program
odbccp32.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Installer
odbccr32.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
odbccu32.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
odbcint.dll 3.525.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby ODBC
odbcji32.dll 4.00.6305.0000 Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
odbcjt32.dll 4.00.6305.0000 Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
odbcp32r.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources
odbctrac.dll 3.525.1132.0000 Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace
oddbse32.dll 4.00.6305.0000 ODBC (3.0) driver for DBase
odexl32.dll 4.00.6305.0000 ODBC (3.0) driver for Excel
odfox32.dll 4.00.6305.0000 ODBC (3.0) driver for FoxPro
odpdx32.dll 4.00.6305.0000 ODBC (3.0) driver for Paradox
odtext32.dll 4.00.6305.0000 ODBC (3.0) driver for text files
oemspi.dll 1.00.00.0014 OemSpi Device Enumeration Module
offfilt.dll 2006.00.5730.0000 OffFilt
ole2.dll 2.10.35.0035 OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
ole2disp.dll 2.10.3050.0001 OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
ole2nls.dll 2.10.3050.0001 OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
ole32.dll 5.01.2600.6168 Microsoft OLE for Windows
oleacc.dll 7.00.2600.6153 Active Accessibility Core Component
oleaccrc.dll 7.00.2600.6153 Active Accessibility Resource DLL
oleaut32.dll 5.01.2600.6341
olecli.dll 1.32.00.0000 ??czenie i osadzanie obiektów (OLE) - biblioteka klienta
olecli32.dll 5.01.2600.5512 ??czenie i osadzanie obiektów (OLE) - biblioteka klienta
olecnv32.dll 5.01.2600.5512 Microsoft OLE for Windows
oledb32.dll 2.81.1132.0000 Microsoft Data Access - OLE DB Core Services
oledb32r.dll 2.81.1117.0000 Microsoft Data Access - Zasoby podstawowych us?ug baz danych OLE
oledlg.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 - obs?uga interfejsu u?ytkownika
oleprn.dll 5.01.2600.5512 Oleprn DLL
olepro32.dll 5.01.2600.5512
olesvr.dll 1.11.00.0000 Object Linking and Embedding Server Library
olesvr32.dll 5.01.2600.0000 Object Linking and Embedding Server Library
olethk32.dll 5.01.2600.0000 Microsoft OLE for Windows
onex.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka suplikantów IEEE 802.1X
openal32.dll 6.14.357.0009 Standard OpenAL(TM) Implementation
opencl.dll 1.00.00.0000 OpenCL Client DLL
opengl32.dll 5.01.2600.5512 OpenGL Client DLL
osuninst.dll 5.01.2600.5512 Interfejs dezinstalacji
p17cpi.dll 1.00.00.0002 P17CPI Module
p17res.dll 5.12.01.0405 P17 Driver Resources
p2p.dll 5.01.2600.5512 Peer-to-Peer Grouping
p2pgasvc.dll 5.01.2600.5512 Peer-to-Peer Group Authentication Service
p2pgraph.dll 5.01.2600.5512 Peer-to-Peer Graphing
p2pnetsh.dll 5.01.2600.5512 Peer-to-Peer NetSh Helper
p2psvc.dll 5.01.2600.5512 Peer-to-Peer Services
panmap.dll 5.01.2600.0000 PANOSE(tm) Font Mapper
paqsp.dll 2.00.00.0000 PaqSP Module
pautoenr.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL autorejestrowania
pavipc.dll 9.02.01.0000 PavIpc Dynamic Link Library
pavlsphook.dll 9.02.02.0001 PavLspHo Dynamic Link Library
pavshook.dll 9.02.02.0001 PavSHook Dynamic Link Library
pdfcmon.dll 0.02.03.0000 pdfcmon
pdh.dll 5.01.2600.5773 Pomocnicza biblioteka DLL danych wydajności systemu Windows
perfctrs.dll 5.01.2600.5512 Liczniki wydajności
perfdisk.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka obiektów wydajności dysków systemu Windows
perfnet.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL obiektów wydajności us?ug sieciowych systemu Windows
perfos.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL obiektów wydajności systemu Windows
perfproc.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL obiektów wydajności procesów systemu Windows
perfts.dll 5.01.2600.0000 Windows 2000 Terminal Services Performance Objects
photometadatahandler.dll 6.00.6001.17009 Photo Metadata Handler
photowiz.dll 5.01.2600.5512 Kreator drukowania fotografii
pid.dll 5.03.2600.5512 Microsoft PID
pidgen.dll 5.01.2600.5512 Pid3.0 generation
pifmgr.dll 5.01.2600.0000 Windows NT PIF Manager Icon Resources Library
pjlmon.dll 5.01.2600.5512 PJL Language monitor
plustab.dll 5.01.2600.0000 Effects Control Panel extension
pmspl.dll 2.10.00.0001 Microsoft LAN Manager 2.1 Network Dynamic Link Library for Microsoft Windows
pngfilt.dll 8.00.6001.18702 IE PNG plugin image decoder
pnrpnsp.dll 5.01.2600.5512 PNRP Name Space Provider
polstore.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL magazynu zasad
portabledeviceapi.dll 5.02.5721.5145 Windows Portable Device API Components
portabledeviceclassextension.dll 5.02.5721.5145 Windows Portable Device Class Extension Component
portabledevicetypes.dll 5.02.5721.5145 Windows Portable Device (Parameter) Types Component
portabledevicewiacompat.dll 5.02.5721.5145 PortableDevice WIA Compatibility Driver
portabledevicewmdrm.dll 5.02.5721.5145 Windows Portable Device WMDRM Component
powrprof.dll 6.00.2900.5512 Power Profile Helper DLL
presentationcffrasterizernative_v0300.dll 3.00.6920.1427 WinFX OpenType/CFF Rasterizer
presentationhostproxy.dll 4.00.31106.0000 Windows Presentation Foundation Host Proxy
presentationnative_v0300.dll 3.00.6920.1427 PresentationNative_v0300.dll
prflbmsg.dll 5.01.2600.0000 Komunikaty zdarze? biblioteki wydajności Perflib
printui.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL interfejsu drukowania
prntvpt.dll 6.01.2600.5635 Print Ticket Services Module
profmap.dll 5.01.2600.5512 Userenv
prontobj.dll 6.01.01.0000 PRONtObj Module
psapi.dll 5.01.2600.5512 Process Status Helper
psbase.dll 5.01.2600.5512 Domyślny dostawca magazynu chronionego
pschdprf.dll 5.01.2600.0000 Microsoft(R) Windows(TM) PSched Performance Monitor
psnppagn.dll 5.01.2600.0000 DCOM Proxy for NPPAgent Object
pstorec.dll 5.01.2600.5512 Protected Storage COM interfaces
pstorsvc.dll 5.01.2600.5512 Serwer magazynu chronionego
qagent.dll 5.01.2600.5512 Serwer proxy agenta kwarantanny
qagentrt.dll 5.01.2600.5512 Środowisko wykonawcze us?ugi agenta kwarantanny
qasf.dll 11.00.5721.5145 DirectShow ASF Support
qcap.dll 6.05.2600.5512 DirectShow Runtime.
qcliprov.dll 5.01.2600.5512 Dostawca WMI klienta kwarantanny
qdv.dll 6.05.2600.5512 DirectShow Runtime.
qdvd.dll 6.05.2600.6169 DirectShow DVD PlayBack Runtime.
qedit.dll 6.05.2600.5512 Edycja DirectShow.
qedwipes.dll 6.05.2600.5512 DirectShow Editing SMPTE Wipes
qmgr.dll 6.07.2600.5512 Us?uga inteligentnego transferu w tle
qmgrprxy.dll 6.07.2600.5512 Background Intelligent Transfer Service Proxy
qosname.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Windows GetQosByName Service Provider
qt4pas5.dll 5.02.01.0000 Qt4Pas
quartz.dll 6.05.2600.6333 DirectShow Runtime.
query.dll 5.01.2600.5847 Biblioteka DLL narz?dzia indeksowania zawartości
qutil.dll 5.01.2600.5512 Narz?dzia kwarantanny
racpldlg.dll 5.01.2600.5512 Pomoc zdalna Microsoft
rasadhlp.dll 5.01.2600.5512 Remote Access AutoDial Helper
rasapi32.dll 5.01.2600.5512 Interfejs API us?ugi Dost?p zdalny
rasauto.dll 5.01.2600.5512 Remote Access AutoDial Manager
raschap.dll 5.01.2600.5886 Remote Access PPP CHAP
rasctrs.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL dla licznika monitora wydajności (Perfmon Counter) us?ugi Dost?p zdalny systemu Windows NT
rasdlg.dll 5.01.2600.5512 Interfejs API dla wspólnych okien dialogowych us?ugi Dost?p zdalny
rasman.dll 5.01.2600.5512 Remote Access Connection Manager
rasmans.dll 5.01.2600.5512 Remote Access Connection Manager
rasmontr.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL monitora RAS
rasmxs.dll 5.01.2600.0000 Remote Access Device DLL for modems, PADs and switches
rasppp.dll 5.01.2600.5512 Remote Access PPP
rasqec.dll 5.01.2600.5512 RAS Quarantine Enforcement Client
rasrad.dll 5.01.2600.0000 Remote Access Service NT RADIUS client module
rassapi.dll 5.01.2600.5512 Remote Access Admin APIs dll
rasser.dll 5.01.2600.0000 Remote Access Media DLL for COM ports
rastapi.dll 5.01.2600.5512 Remote Access TAPI Compliance Layer
rastls.dll 5.01.2600.5886 Remote Access PPP EAP-TLS
rcbdyctl.dll 5.01.2600.5512 Pomoc zdalna Microsoft
rdchost.dll 5.01.2600.5512 RDSHost Client Module
rdocurs.dll 6.00.88.0004 Microsoft RDO Client Cursor DLL
rdpcfgex.dll 5.01.2600.0000 Rozszerzenie konfiguracji po??czenia serwera terminali dla protoko?u RDP
rdpdd.dll 5.01.2600.5512 RDP Display Driver
rdpsnd.dll 5.01.2600.5512 Sterownik multimedialny serwera terminali
rdpwsx.dll 5.01.2600.5512 RDP Extension DLL
regapi.dll 5.01.2600.5512 Registry Configuration APIs
regsvc.dll 5.01.2600.5512 Remote Registry Service
regwizc.dll 3.00.00.0000 Modu? RegWizCtrl
remotepg.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenie CPL sesji zdalnych
rend.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Rendezvous Control
resutils.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Cluster Resource Utility DLL
rgb9rast_2.dll 9.15.735.0000 Microsoft(R) DirectX for Windows(R)
rhttpaa.dll 6.00.6001.18000 RPC/HTTP Downlevel Side-by-side Runtime
riched20.dll 5.30.23.1230 Rich Text Edit Control, v3.0
riched32.dll 5.01.2600.0000 Wrapper Dll for Richedit 1.0
rnr20.dll 5.01.2600.0000 Windows Socket2 NameSpace DLL
routetab.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Routing Table DLL
rpcns4.dll 5.01.2600.0000 Remote Procedure Call Name Service Client
rpcrt4.dll 5.01.2600.6022 Remote Procedure Call Runtime
rpcss.dll 5.01.2600.5755 Distributed COM Services
rsaenh.dll 5.01.2600.5507 Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
rshx32.dll 5.01.2600.5512 Rozszerzenie pow?oki zabezpiecze?
rsmps.dll 5.01.2600.5512 RSM Proxy Stub
rsvpmsg.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL RSVP
rsvpperf.dll 5.01.2600.0000 Microsoft(R) Windows(TM) RSVP Performance Monitor
rsvpsp.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Windows Rsvp 1.0 Service Provider
rtipxmib.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Router IPX MIB subagent
rtm.dll 5.01.2600.0000 Routing Table Manager
rtutils.dll 5.01.2600.5512 Routing Utilities
s3gnb.dll 6.14.10.0012 S3 ProSavage(DDR) & Twister Display Driver
safrcdlg.dll 5.01.2600.5512 Formanty otwierania i zapisywania plików Pomocy zdalnej Microsoft PCHealth
safrdm.dll 5.01.2600.5512 Mened?er pulpitu Centrum Pomocy Microsoft
safrslv.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Help Center Session Resolver
samlib.dll 5.01.2600.5512 SAM Library DLL
samsrv.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL serwera SAM
sbe.dll 6.05.2600.6076 DirectShow Stream Buffer Filter.
sbeio.dll 9.00.00.3165 Stream Buffer IO DLL
sbminidrv.dll 1.01.00.0002 WIA Still Image Devices DLL
scarddlg.dll 5.01.2600.5512 SCardDlg - Smart Card Common Dialog
scardssp.dll 5.01.2600.0000 Smart Card Base Service Providers
sccbase.dll 5.01.2600.1024 Infineon SICRYPT(R) Base Smart Card CSP
sccsccp.dll 5.01.2600.1030 Obiekty COM dostawcy us?ug kryptograficznych karty inteligentnej Infineon SICRYPT(R)
scecli.dll 5.01.2600.5512 Aparat klienta Edytora konfiguracji zabezpiecze? systemu Windows
scesrv.dll 5.01.2600.5512 Aparat edytora konfiguracji zabezpiecze? w systemie Windows
schannel.dll 5.01.2600.6239 TLS / SSL Security Provider
schedsvc.dll 5.01.2600.5512 Aparat Harmonogramu zada?
sclgntfy.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL powiadamiania dla pomocniczej us?ugi logowania
scopl.dll 5.06.00.6626 Windows (r) Script Component Resources
scredir.dll 5.01.2600.0000 Smart Card Redirection for TS
scrobj.dll 5.07.00.18066 Windows (R) Script Component Runtime
scrrnpl.dll 5.06.00.6626 Zasoby mi?dzynarodowe Microsoft (r) Script Runtime
scrrun.dll 5.07.00.18066 Microsoft (R) Script Runtime
sdhcinst.dll 6.00.4069.5512 Secure Digital Host Controller Class Installer
sdpblb.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Sdpblb
seclogon.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL dla pomocniczej us?ugi logowania
secur32.dll 5.01.2600.5834 Security Support Provider Interface
security.dll 5.01.2600.5512 Security Support Provider Interface
sendcmsg.dll 5.01.2600.5512 Wysy?anie komunikatu konsoli
sendmail.dll 6.00.2900.5512 Wyślij poczt?
sens.dll 5.01.2600.5512 System Event Notification Service (SENS)
sensapi.dll 5.01.2600.5512 SENS Connectivity API DLL
senscfg.dll 5.01.2600.0000 SENS Setup/Setup Tool
serialui.dll 5.01.2600.0000 Strony w?aściwości portu szeregowego
servdeps.dll 5.01.2600.5512 Przystawki us?ugi WMI
serwvdrv.dll 5.01.2600.0000 Sterownik Unimodem Serial Wave
setupapi.dll 5.01.2600.5512 Interfejs API Instalatora systemu Windows
setupdll.dll 5.01.2600.0000 Instalator Windows 2000 Dynlink
sfc.dll 5.01.2600.5512 Windows File Protection
sfc_os.dll 5.01.2600.5512 Ochrona plików systemu Windows
sfcfiles.dll 5.01.2600.5512 Windows 2000 System File Checker
sfman32.dll 5.12.01.0130 SoundFont(R) Manager
sfmapi.dll 5.01.2600.0000 Windows NT Macintosh File Service Client
sfms32.dll 5.12.01.1164 SoundFont(R) Manager
shdoclc.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka pow?oki obiektów DocObject i formantów
shdocvw.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka pow?oki obiektów DocObject i formantów
shell.dll 3.10.00.0103 Windows Shell library
shell32.dll 6.00.2900.6242 Wspólna biblioteka DLL Pow?oki systemu Windows
shellstyle.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL zasobów stylu pow?oki systemu Windows
shfolder.dll 6.00.2900.5512 Shell Folder Service
shgina.dll 6.00.2900.5512 Windows Shell User Logon
shimeng.dll 5.01.2600.5512 Shim Engine DLL
shimgvw.dll 6.00.2900.6072 Podgl?d obrazów i faksów systemu Windows
shlwapi.dll 6.00.2900.5912 Biblioteka dodatkowych narz?dzi pow?oki
shmedia.dll 6.00.2900.5512 Rozszerzenie j?dra modu?u wyodr?bniaj?cego w?aściwości plików multimedialnych
shscrap.dll 5.01.2600.5512 Obs?uga obiektów typu wycinek dla pow?oki
shsvcs.dll 6.00.2900.5853 Biblioteka DLL us?ug pow?oki systemu Windows
sigtab.dll 5.01.2600.5512 Ustawienia integralności plików
sisbkup.dll 5.01.2600.0000 Single-Instance Store Backup Support Functions
skdll.dll 5.01.2600.0000 Serial Keys
slayerxp.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL rozszerzenia pow?oki karty Zgodnośae
slbcsp.dll 5.01.2600.2094 Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library
slbiop.dll 5.01.2600.2095 Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2
slbrccsp.dll 5.01.2518.0000 Plik zasobów CryptoAPI karty inteligentnej Schlumberger
slcoinst.dll 3.80.01.0000
slextspk.dll 3.80.01.0000
slgen.dll 3.80.01.0000
smlogcfg.dll 5.01.2600.5512 Przystawka Dzienniki wydajności i alerty
snmpapi.dll 5.01.2600.5512 SNMP Utility Library
snmpsnap.dll 5.01.2600.5512 Przystawka SNMP
softpub.dll 5.131.2600.0000 Softpub Forwarder DLL
spirun.dll 1.00.00.0002 SPIRun Dynamic Link Library
spmsg.dll 6.03.13.0000 Komunikaty dodatku Service Pack
spmsgxp_2k3.dll 6.03.15.0000 Service Pack Messages
spnike.dll 1.00.02.0001 MDM Device Interface for Nike device.
spoolss.dll 5.01.2600.5512 Spooler SubSystem DLL
sprio600.dll 1.00.02.0001 MDM Device Interface for Rio 600 device.
sprio800.dll 1.00.02.0001 MDM Device Interface for Rio 800 device.
spxcoins.dll 1.00.00.0007 Specialix MPS NT Upgrade CoInstaller
sqloledb.dll 2000.85.1132.0000 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
sqlsrv32.dll 2000.85.1132.0000 Microsoft SQL Server ODBC Driver
sqlunirl.dll 2000.80.728.0000 String Function .DLL for SQL Enterprise Components
sqlwid.dll 1999.10.20.0000 Unicode Function .DLL for SQL Enterprise Components
sqlwoa.dll 1999.10.20.0000 Unicode/ANSI Function .DLL for SQL Enterprise Components
sqlxmlx.dll 2000.85.1132.0000 Microsoft XML extensions for SQL Server
srclient.dll 5.01.2600.5512 BIBLIOTEKA DLL KLIENTA SR
srrstr.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka operacji przywracania Przywracania systemu
srsvc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga przywracania systemu
srvsvc.dll 5.01.2600.6031 Server Service DLL
ssdpapi.dll 5.01.2600.5512 SSDP Client API DLL
ssdpsrv.dll 5.01.2600.5512 SSDP Service DLL
stacapi.dll 1.00.5067.0000 STACAPI.DLL
staco.dll 1.00.5067.0000 NDRC
stclient.dll 2001.12.4414.0700 COM Services
sti.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL klienta urz?dze? do przetwarzania obrazów nieruchomych
sti_ci.dll 5.01.2600.5512 Instalator urz?dze? do przetwarzania obrazów nieruchomych
stlang.dll 1.00.5042.0000 Localize Module
stobject.dll 5.01.2600.5512 Obiekt pow?oki us?ugi Systray
storage.dll 2.10.35.0035 OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
storprop.dll 5.01.2600.5512 Property Pages for Storage Devices
streamci.dll 5.01.2600.0000 Streaming Device Class Installer
strmdll.dll 4.01.00.3938 Windows Media Services Streamer Dll
strmfilt.dll 6.00.2600.5891 Stream Filter Library
svcpack.dll 5.01.2600.0000 Windows 2000 Service Pack Setup
swprv.dll 5.01.2600.0000 Dostawca oprogramowania Us?ugi kopiowania woluminów w tle Microsoft(R)
sxs.dll 5.01.2600.5512 Fusion 2.5
synceng.dll 5.01.2600.6293 Windows Briefcase Engine
syncui.dll 5.01.2600.5512 Aktówka Windows
sysinv.dll 4.10.00.2016 Spis systemu Windows
syssetup.dll 5.01.2600.5512 Instalator systemu Windows NT
systools.dll 7.00.02.0000 SYSTOOLS
t2embed.dll 5.01.2600.6031 Microsoft T2Embed Font Embedding
tapi.dll 3.10.00.0103 Microsoft(R) Windows(TM) Telephony Server16
tapi3.dll 5.01.2600.5512 Microsoft TAPI3
tapi32.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL klienta interfejsu API us?ugi Telefonii dla systemu Microsoft(R) Windows(TM)
tapiperf.dll 5.01.2600.0000 Microsoft(R) Windows(TM) Telephony Performance Monitor
tapisrv.dll 5.01.2600.5512 Serwer Telefonii Microsoft(R) Windows(TM)
tapiui.dll 5.01.2600.0000 Microsoft(R) Windows(TM) Telephony API UI DLL
tcpmib.dll 5.01.2600.5512 Standard TCP/IP Port Monitor Helper DLL
tcpmon.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL monitora standardowego portu TCP/IP
tcpmonui.dll 5.01.2600.5512 Standardowa biblioteka UI DLL monitora portu TCP/IP
termmgr.dll 5.01.2600.5512 Mened?er terminali TAPI3 firmy Microsoft
termsrv.dll 5.01.2600.5512 Us?uga serwera terminali
themeui.dll 6.00.2900.5512 Interfejs API kompozycji systemu Windows
toolhelp.dll 3.10.00.0103 Windows Debug/Tool helper library
tputil.dll 9.02.01.0000 TpUtil Dynamic Link Library
traffic.dll 5.01.2600.0000 Microsoft Traffic Control 1.0 DLL
trkwks.dll 5.01.2600.5512 Distributed Link Tracking Client
tsappcmp.dll 5.01.2600.0000 Terminal Services Application Compatibility DLL
tsbyuv.dll 5.01.2600.5908 Toshiba Video Codec
tscfgwmi.dll 5.01.2600.5512 Dostawca interfejsu WMI konfiguracji serwera terminali
tsd32.dll 1.03.03.0007 DSP Group TrueSpeech(TM) Audio Encoder & Decoder
tsddd.dll 5.01.2600.5512 Framebuffer Display Driver
tsgqec.dll 6.00.6001.18000 TSGateway QEC
tspkg.dll 5.01.2600.5512 Web Service Security Package
twext.dll 6.00.3800.5512 Strona w?aściwości Poprzednie wersje
txflog.dll 2001.12.4414.0700 Simple Kernel-mode File-based Log
typelib.dll 2.10.3029.0001 OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
udhisapi.dll 5.01.2600.5512 UPnP Device Host ISAPI Extension
ufat.dll 5.01.2600.0000 FAT Utility DLL
uiautomationcore.dll 7.00.2600.6153 Rdze? automatyzacji interfejsu u?ytkownika firmy Microsoft
ulib.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL obs?ugi narz?dzi plikowych
umandlg.dll 5.01.2600.5512 UManDlg DLL
umdmxfrm.dll 5.01.2600.0000 Unimodem Tranform Module
umpnpmgr.dll 5.01.2600.5512 Us?uga Plug-and-Play trybu u?ytkownika
unimdmat.dll 5.01.2600.5512 Sterownik dostawcy us?ug Unimodem AT Mini Driver
uniplat.dll 5.01.2600.5512 Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT
unrar.dll 4.00.100.0060 RAR decompression library
untfs.dll 5.01.2600.5512 NTFS Utility DLL
upnp.dll 5.01.2600.5512 Universal Plug and Play API
upnphost.dll 5.01.2600.5512 Host urz?dzenia UPnP
upnpui.dll 5.01.2600.5512 Monitor i folder zasobnika UPNP
ureg.dll 5.01.2600.0000 Registry Utility DLL
url.dll 8.00.6001.19412 Internet Shortcut Shell Extension DLL
urlmon.dll 8.00.6001.19412 OLE32 Extensions for Win32
usbmon.dll 5.01.2600.5512 Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL
usbui.dll 5.01.2600.5512 USB UI Dll
user32.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL klienta Windows XP USER API
userenv.dll 5.01.2600.5512 Userenv
usp10.dll 1.420.2600.5969 Uniscribe Unicode script processor
usrcntra.dll 4.11.21.0000 3ccntry
usrcoina.dll 4.11.21.0000 U.S. Robotics modem coinstaller
usrdpa.dll 4.11.21.0000 U.S. Robotics data pump manager
usrdtea.dll 4.11.21.0000 3cdte
usrfaxa.dll 4.11.21.0000 3cfax
usrlbva.dll 4.11.21.0000 3clbv
usrrtosa.dll 4.11.21.0000 3crtos
usrsdpia.dll 4.11.21.0000 3csdpi
usrsvpia.dll 4.11.21.0000 3csvpi
usrv42a.dll 4.11.21.0000 3cv42
usrv80a.dll 4.11.21.0000 3cv80
usrvoica.dll 4.11.21.0000 3cvoice
usrvpa.dll 4.11.21.0000 U.S. Robotics voice pump
utildll.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL obs?ugi narz?dzia WinStation
uxtheme.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka Microsoft UxTheme
vbajet32.dll 6.00.01.9432 Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader
vboxnetfltnobj.dll 4.02.10.0000 VirtualBox Bridged Networking Driver Notify Object v1.1
vbscript.dll 5.08.6001.23141 Microsoft (R) VBScript
vbspl.dll 5.06.00.6626 Visual Basic(R) VBScript - Przet?umaczone ci?gi znaków
vcdex.dll 5.01.2600.0000 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver
vcomp100.dll 10.00.40219.0325 Microsoft(R) C/C++ OpenMP Runtime
vdmdbg.dll 5.01.2600.5512 VDMDBG.DLL
vdmredir.dll 5.01.2600.5512 Virtual Dos Machine Network Interface Library
ver.dll 3.10.00.0103 Biblioteki sprawdzania wersji i instalacji plików
verifier.dll 5.01.2600.5512 Standard application verifier provider dll
version.dll 5.01.2600.5512 Version Checking and File Installation Libraries
vfpodbc.dll 1.00.02.0000 vfpodbc
vfwwdm32.dll 5.01.2600.5512 Sterownik VfW MM dla urz?dze? WDM przechwytuj?cych wideo
vga.dll 5.01.2600.0000 VGA 16 Colour Display Driver
vga256.dll 5.01.2600.0000 256 Color VGA\SVGA Display Driver
vga64k.dll 5.01.2600.0000 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver
vjoy.dll 5.01.2600.0000 32-bit Joystick Virtual Device Driver
vss_ps.dll 5.01.2600.0000 Microsoft(R) Volume Shadow Copy Service proxy/stub
vssapi.dll 5.01.2600.5512 Microsoft(R) Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL
w32time.dll 5.01.2600.5512 Us?uga Czas systemu Windows
w32topl.dll 5.01.2600.0000 Windows NT Topology Maintenance Tool
w3ssl.dll 6.00.2600.5512 SSL service for HTTP
wab32.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka DLL Ksi??ki adresowej Microsoft (R)
wab32res.dll 6.00.2900.5512 Biblioteka DLL Ksi??ki adresowej Microsoft (R)
wavemsp.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Wave MSP
wdfapi.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wdfcoinstaller01009.dll 1.09.7600.16385 WDF Coinstaller
wdigest.dll 5.01.2600.5834 Microsoft Digest Access
webcheck.dll 8.00.6001.18702 Web Site Monitor
webclnt.dll 5.01.2600.5512 Web DAV Service DLL
webhits.dll 5.01.2600.0000 Trafienia w sieci Web us?ugi indeksowania
webvw.dll 6.00.2900.5512 Zawartośae Shell WebView i biblioteka formantów
wiadefui.dll 5.01.2600.5512 Domyślny interfejs u?ytkownika skanera WIA
wiadss.dll 5.01.2600.5512 Warstwa zgodności WIA TWAIN
wiascr.dll 5.01.2600.5512 WIA Scripting Layer
wiaservc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga urz?dze? do przetwarzania obrazów nieruchomych
wiashext.dll 5.01.2600.5512 Interfejs u?ytkownika folderu pow?oki urz?dze? Imaging
wiavideo.dll 5.01.2600.5512 WIA Video
wiavusd.dll 5.01.2600.0000 WIA Video Stream device USD
wifeman.dll 3.10.00.0103 Sk?adnik j?dra interfejsu WIFE systemu Windows
win32spl.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka DLL interfejsu API buforowania 32-bitowego
win87em.dll
winbrand.dll 5.01.2600.5512 Windows Branding Resources
windowsaccessbridge.dll 2.00.07.0000 Java Access Bridge for Windows
windowscodecs.dll 6.00.6001.17009 Microsoft Windows Codecs Library
windowscodecsext.dll 6.00.6001.17009 Microsoft Windows Codecs Extended Library
winfax.dll 5.02.1776.0000 Microsoft Fax API Support DLL
winhttp.dll 5.01.2600.6175 Windows HTTP Services
wininet.dll 8.00.6001.19412 Internet Extensions for Win32
winipsec.dll 5.01.2600.5512 Windows IPSec SPD Client DLL
winmm.dll 5.01.2600.6160 MCI API DLL
winnls.dll 3.10.00.0103 Windows IME interface core component
winntbbu.dll 5.01.2600.5512 Plik BillBrd DLL Instalatora systemu Windows
winrnr.dll 5.01.2600.5512 LDAP RnR Provider DLL
winscard.dll 5.01.2600.5512 Microsoft Smart Card API
winshfhc.dll 5.01.2600.5512 File Risk Estimation
winsock.dll 3.10.00.0103 Windows Socket 16-Bit DLL
winsrv.dll 5.01.2600.6368 Biblioteka DLL serwera systemu Windows
winsta.dll 5.01.2600.5512 Winstation Library
winstrm.dll 5.01.2600.0000 Biblioteka DLL strumieni
wintrust.dll 5.131.2600.6285 Interfejsy API potwierdzania zaufania firmy Microsoft
wkssvc.dll 5.01.2600.5826 Workstation Service DLL
wlanapi.dll 5.01.2600.5512 Windows Wireless LAN 802.11 Client Side API DLL
wldap32.dll 5.01.2600.5512 Win32 LDAP API DLL
wlnotify.dll 5.01.2600.5512 Wspólna biblioteka DLL do odbierania powiadomie? us?ugi Winlogon
wmadmod.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Audio Decoder
wmadmoe.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Audio 10 Encoder/Transcoder
wmasf.dll 11.00.5721.5238 Windows Media ASF DLL
wmdmlog.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Device Manager Logger
wmdmps.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Device Manager Proxy Stub
wmdrmdev.dll 11.00.5721.5145 Windows Media DRM for Network Devices Registration DLL
wmdrmnet.dll 11.00.5721.5145 Windows Media DRM for Network Devices DLL
wmdrmsdk.dll 11.00.5721.5145 Windows Media DRM SDK DLL
wmerror.dll 9.00.00.4503 Definicje b??dów Windows Media (w j?zyku angielskim)
wmerrplk.dll 8.00.00.4477 Definicje b??dów us?ugi Windows Media
wmi.dll 5.01.2600.5512 WMI DC and DP functionality
wmidx.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Indexer DLL
wmiprop.dll 5.01.2600.0000 Instalator dodatkowy strony w?aściwości dynamicznych dostawcy WDM
wmnetmgr.dll 11.00.5721.5251 Windows Media Network Plugin Manager DLL
wmp.dll 9.00.00.4510 Windows Media Player Core
wmpasf.dll 9.00.00.4503 Windows Media Filter Shim
wmpcd.dll 9.00.00.4503 Windows Media Player
wmpcore.dll 9.00.00.4503 Windows Media Player
wmpdxm.dll 9.00.00.4507 Windows Media 6.4 Player Shim
wmphoto.dll 6.00.6001.17009 Windows Media Photo Codec
wmploc.dll 9.00.00.4503 Windows Media Player
wmpns.dll 9.00.00.4503 Windows Media Player Applet Support DLL
wmpshell.dll 9.00.00.4503 Uruchamianie Windows Media Player
wmpui.dll 9.00.00.4503 Windows Media Player
wmsdmod.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wmsdmoe.dll 9.00.00.4503 Windows Media Screen Encoder
wmsdmoe2.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wmspdmod.dll 11.00.5721.5263 Windows Media Audio Voice Decoder
wmspdmoe.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Audio Voice Encoder
wmstream.dll 8.00.00.4487 Windows Media Streamer DLL
wmvadvd.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wmvadve.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wmvcore.dll 11.00.5721.5275 Windows Media Playback/Authoring DLL
wmvdecod.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Video Decoder
wmvdmod.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wmvdmoe2.dll 11.00.5721.5145 Microsoft Windows Media Component Removal File.
wmvencod.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Video 9 Encoder
wmvsdecd.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Screen Decoder
wmvsencd.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Screen Encoder
wmvxencd.dll 11.00.5721.5145 Windows Media Video Encoder
wow32.dll 5.01.2600.5512 Biblioteka 32-bitowego podsystemu WOW
wowfax.dll 0.02.00.0000 Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL
wowfaxui.dll 0.02.00.0000 Biblioteka DLL sterowników faksu zgodnych z interfejsem Windows 3.1
wpd_ci.dll 5.02.5721.5145 Driver Setup Class Installer for Windows Portable Devices
wpdconns.dll 5.02.5721.5145 WPD Connection Objects
wpdmtp.dll 5.02.5721.5145 MTP core protocol component
wpdmtpus.dll 5.02.5721.5145 Usbscan transport layer for MTP driver
wpdshext.dll 5.02.5721.5145 Portable Devices Shell Extension
wpdshextres.dll 5.02.5721.5145 Zasoby rozszerzenia pow?oki urz?dze? przenośnych
wpdshserviceobj.dll 5.02.5721.5145 Windows Portable Device Shell Service Object
wpdsp.dll 5.02.5721.5145 WMDM Service Provider for Windows Portable Devices
wrap_oal.dll 2.01.04.0000 OpenAL32
ws2_32.dll 5.01.2600.5512 Windows Socket 2.0 32-Bit DLL
ws2help.dll 5.01.2600.5512 Windows Socket 2.0 Helper dla Windows NT
wscsvc.dll 5.01.2600.5512 Windows Security Center Service
wshatm.dll 5.01.2600.0000 Windows Sockets Helper DLL
wshbth.dll 5.01.2600.5512 Windows Sockets Helper DLL
wshcon.dll 5.07.00.16599 Microsoft (R) Windows Script Controller
wshext.dll 5.07.00.18066 Microsoft (R) Shell Extension for Windows Script Host
wship6.dll 5.01.2600.5512 IPv6 Helper DLL
wshisn.dll 5.01.2600.0000 NWLINK2 Socket Helper DLL
wshnetbs.dll 5.01.2600.0000 Netbios Windows Sockets Helper DLL
wshpl.dll 5.06.00.6626 Zasoby mi?dzynarodowe Hosta skryptów systemu Windows firmy Microsoft (r)
wshrm.dll 5.01.2600.5512 Windows Sockets Helper DLL for PGM
wshtcpip.dll 5.01.2600.5512 Windows Sockets Helper DLL
wsnmp32.dll 5.01.2600.5512 Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API
wsock32.dll 5.01.2600.5512 32-bitowa biblioteka Windows Socket
wstdecod.dll 5.03.2600.5512 Filtr dekodera WST
wtsapi32.dll 5.01.2600.5512 Windows Terminal Server SDK APIs
wuapi.dll 7.06.7600.0256 Windows Update Client API
wuaueng.dll 7.06.7600.0256 Windows Update Agent
wuaueng1.dll 5.04.3790.5512 Aparat autoaktualizacji Windows Update
wuauserv.dll 5.04.3790.5512 Windows Update AutoUpdate Service
wucltui.dll 7.06.7600.0256 Windows Update Client UI Plugin
wudfcoinstaller.dll 6.01.7600.16385 Windows Driver Foundation - User-mode Platform Device Co-Installer
wudfplatform.dll 6.01.7600.16385 Windows Driver Foundation - User-mode Platform Library
wudfsvc.dll 6.01.7600.16385 Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Service
wudfx.dll 6.01.7600.16385 WDF:UMDF Framework Library
wups.dll 7.06.7600.0256 Windows Update client proxy stub
wups2.dll 7.06.7600.0256 Windows Update client proxy stub 2
wuweb.dll 7.06.7600.0256 Windows Update Web Control
wzcdlg.dll 5.01.2600.5512 Interfejs u?ytkownika us?ugi konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej
wzcsapi.dll 5.01.2600.5512 Wireless Zero Configuration service API
wzcsvc.dll 5.01.2600.5512 Us?uga konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej
x3daudio1_0.dll 9.11.519.0000 X3DAudio
x3daudio1_1.dll 9.15.779.0000 X3DAudio
x3daudio1_2.dll 9.21.1148.0000 X3DAudio
x3daudio1_3.dll 9.22.1284.0000 X3DAudio
x3daudio1_4.dll 9.23.1350.0000 X3DAudio
x3daudio1_5.dll 9.25.1476.0000 X3DAudio
x3daudio1_6.dll 9.26.1590.0000 3D Audio Library
x3daudio1_7.dll 9.28.1886.0000 3D Audio Library
xactengine2_0.dll 9.11.519.0000 XACT Engine API
xactengine2_1.dll 9.12.589.0000 XACT Engine API
xactengine2_10.dll 9.21.1148.0000 XACT Engine API
xactengine2_2.dll 9.13.644.0000 XACT Engine API
xactengine2_3.dll 9.14.701.0000 XACT Engine API
xactengine2_4.dll 9.15.779.0000 XACT Engine API
xactengine2_5.dll 9.16.857.0000 XACT Engine API
xactengine2_6.dll 9.17.892.0000 XACT Engine API
xactengine2_7.dll 9.18.944.0000 XACT Engine API
xactengine2_8.dll 9.19.1007.0000 XACT Engine API
xactengine2_9.dll 9.20.1057.0000 XACT Engine API
xactengine3_0.dll 9.22.1284.0000 XACT Engine API
xactengine3_1.dll 9.23.1350.0000 XACT Engine API
xactengine3_2.dll 9.24.1400.0000 XACT Engine API
xactengine3_3.dll 9.25.1476.0000 XACT Engine API
xactengine3_4.dll 9.26.1590.0000 XACT Engine API
xactengine3_5.dll 9.27.1734.0000 XACT Engine API
xactengine3_6.dll 9.28.1886.0000 XACT Engine API
xactengine3_7.dll 9.29.1962.0000 XACT Engine API
xactsrv.dll 5.01.2600.5512 Downlevel API Server DLL
xapofx1_0.dll 9.23.1350.0000 XAPOFX
xapofx1_1.dll 9.24.1400.0000 XAPOFX
xapofx1_2.dll 9.25.1476.0000 XAPOFX
xapofx1_3.dll 9.26.1590.0000 Audio Effect Library
xapofx1_4.dll 9.28.1886.0000 Audio Effect Library
xapofx1_5.dll 9.29.1962.0000 Audio Effect Library
xaudio2_0.dll 9.22.1284.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_1.dll 9.23.1350.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_2.dll 9.24.1400.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_3.dll 9.25.1476.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_4.dll 9.26.1590.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_5.dll 9.27.1734.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_6.dll 9.28.1886.0000 XAudio2 Game Audio API
xaudio2_7.dll 9.29.1962.0000 XAudio2 Game Audio API
xenroll.dll 5.131.3686.0000 XEnroll
xinput1_1.dll 9.12.589.0000 Microsoft Common Controller API
xinput1_2.dll 9.14.701.0000 Microsoft Common Controller API
xinput1_3.dll 9.18.944.0000 Microsoft Common Controller API
xinput9_1_0.dll 9.10.455.0000 Microsoft Common Controller API
xmllite.dll 1.00.1018.0000 Microsoft XmlLite Library
xmlprov.dll 5.01.2600.5512 Network Provisioning Service
xmlprovi.dll 5.01.2600.5512 Network Provisioning Service Client API
xolehlp.dll 2001.12.4414.0700 MS DTC helper APIs DLL
xpob2res.dll 5.01.2600.5512 Komunikaty OOB pakietu Service Pack 2
xpsp1res.dll 5.01.2600.5512 Komunikaty dodatku Service Pack 1
xpsp2res.dll 5.01.2600.5512 Komunikaty pakietu Service Pack 2
xpsp3res.dll 5.01.2600.5512 Komunikaty dodatku Service Pack 3
xpsp4res.dll 5.01.2600.6082 Komunikaty dodatku Service Pack 4
xpsshhdr.dll 6.00.6001.22212 Package Document Shell Extension Handler
xpssvcs.dll 6.00.6001.22204 Native Code Xps Services Library
zipfldr.dll 6.00.2900.5512 Foldery skompresowane (zip)


--------[ Karta wideo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------

[ NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ]

W?aściwości karty wideo:
Opis urz?dzenia NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Napis z karty GeForce GTX 550 Ti
Napis z BIOS'u Version 70.26.20.00.00
Typ mikrouk?adu GeForce GTX 550 Ti
Typ konwertera DAC Integrated RAMDAC
Zainstalowane sterowniki nv4_disp (6.14.13.1407 - nVIDIA Detonator 14.07)
Rozmiar pami?ci 1024 MB

Producent karty wideo:
Nazwa firmy NVIDIA Corporation
Informacje o produkcie http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Uaktualnienie sterowników http://www.nvidia.com/drivers


--------[ Pulpit ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości pulpitu:
Technologia wykonania Ekran rastrowy
Rozdzielczośae 1280 x 1024
G??bia kolorów 32-bitowy(a)
Liczba p?aszczyzn koloru 1
Rozdzielczośae czcionki ekranowej 96 dpi
Szerokośae / wysokośae piksela 36 / 36
Przek?tna piksela 51
Szybkośae odświe?ania pionowego 70 Hz
Tapeta pulpitu C:\Documents and Settings\Smok Analog\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

Efekty pulpitu:
Animacja pól kombi W??czone
Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu W??czone
Efekt p?askiego menu W??czone
Wyg?adzanie kraw?dzi czcionek ekranowych W??czone
Poka? zawartośae okna podczas przeci?gania W??czone
Gradientowa belka tytu?owa okna W??czone
Ukryj klawisze dost?pu w menu W??czone
Efekt śledzenia na bie??co W??czone
Zawijanie podpisu ikony W??czone
G?adkie przewijanie pól list W??czone
Animacja menu W??czone
Efekt zanikania menu W??czone
Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna W??czone
Cie? wskaźnika myszy Wy??czone
Efekt zanikania po wyborze W??czone
Funkcja Poka?Dźwi?ki Wy??czone
Animacja etykietek narz?dzi W??czone
Efekt zanikania etykietek narz?dzi W??czone
Rozszerzenie Windows Plus! Wy??czone

Problemy i Sugestie:
Problem Dla klasycznych wyświetlaczy zaleca si? ustawienie wartości odświe?ania pionowego przynajmniej na 85 Hz.


--------[ Wiele monitorów ]---------------------------------------------------------------------------------------------

\\.\DISPLAY1 Tak (0,0) (1280,1024)


--------[ Czcionki ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

@DF????? Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
@DF???W5 Modern Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
@DF???W5 Modern Regular Zachodni 16 x 32 40 %
@DFGothic-EB Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
@DFMincho-SU Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
@DFMincho-UB Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
@DFPOP1-W9 Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
Agency FB Swiss Normalny Zachodni 10 x 36 40 %
Aharoni Special Pogrubiony Hebrajski 15 x 32 70 %
Arial Black Swiss Normalny Ba?tycki 18 x 45 90 %
Arial Black Swiss Normalny Cyrylica 18 x 45 90 %
Arial Black Swiss Normalny Europa Środkowa 18 x 45 90 %
Arial Black Swiss Normalny Grecki 18 x 45 90 %
Arial Black Swiss Normalny Turecki 18 x 45 90 %
Arial Black Swiss Normalny Zachodni 18 x 45 90 %
Arial Narrow Swiss Kursywa Ba?tycki 12 x 36 40 %
Arial Narrow Swiss Kursywa Cyrylica 12 x 36 40 %
Arial Narrow Swiss Kursywa Europa Środkowa 12 x 36 40 %
Arial Narrow Swiss Kursywa Grecki 12 x 36 40 %
Arial Narrow Swiss Kursywa Turecki 12 x 36 40 %
Arial Narrow Swiss Kursywa Zachodni 12 x 36 40 %
Arial Rounded MT Bold Swiss Normalny Zachodni 15 x 37 40 %
Arial Swiss Normalny Arabski 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Ba?tycki 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Cyrylica 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Europa Środkowa 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Grecki 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Hebrajski 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Turecki 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Wietnamski 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normalny Zachodni 14 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Ba?tycki 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Cyrylica 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Europa Środkowa 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Grecki 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Hebrajski 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Turecki 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Wietnamski 18 x 36 40 %
Arimo Swiss Regular Zachodni 18 x 36 40 %
Blackadder ITC Decorative Normalny Zachodni 10 x 41 40 %
Bodoni Bd BT Roman Bold Turecki 14 x 38 40 %
Bodoni Bd BT Roman Bold Zachodni 14 x 38 40 %
Bodoni Bk BT Roman Book Turecki 12 x 38 40 %
Bodoni Bk BT Roman Book Zachodni 12 x 38 40 %
Bodoni MT Black Roman Kursywa Zachodni 17 x 37 90 %
Bodoni MT Condensed Roman Kursywa Zachodni 9 x 38 40 %
Bodoni MT Roman Kursywa Zachodni 12 x 38 40 %
Book Antiqua Roman Kursywa Ba?tycki 13 x 38 40 %
Book Antiqua Roman Kursywa Cyrylica 13 x 38 40 %
Book Antiqua Roman Kursywa Europa Środkowa 13 x 38 40 %
Book Antiqua Roman Kursywa Grecki 13 x 38 40 %
Book Antiqua Roman Kursywa Turecki 13 x 38 40 %
Book Antiqua Roman Kursywa Zachodni 13 x 38 40 %
Bookman Old Style Roman Kursywa Ba?tycki 15 x 35 30 %
Bookman Old Style Roman Kursywa Cyrylica 15 x 35 30 %
Bookman Old Style Roman Kursywa Europa Środkowa 15 x 35 30 %
Bookman Old Style Roman Kursywa Grecki 15 x 35 30 %
Bookman Old Style Roman Kursywa Turecki 15 x 35 30 %
Bookman Old Style Roman Kursywa Zachodni 15 x 35 30 %
Bradley Hand ITC Script Normalny Zachodni 13 x 40 40 %
Calisto MT Roman Kursywa Zachodni 12 x 37 40 %
Castellar Roman Normalny Zachodni 21 x 39 40 %
CentSchbkCyrill BT Roman Roman Cyrylica 15 x 39 40 %
Century Gothic Swiss Kursywa Ba?tycki 16 x 38 40 %
Century Gothic Swiss Kursywa Cyrylica 16 x 38 40 %
Century Gothic Swiss Kursywa Europa Środkowa 16 x 38 40 %
Century Gothic Swiss Kursywa Grecki 16 x 38 40 %
Century Gothic Swiss Kursywa Turecki 16 x 38 40 %
Century Gothic Swiss Kursywa Zachodni 16 x 38 40 %
Century Schoolbook Roman Kursywa Ba?tycki 15 x 38 40 %
Century Schoolbook Roman Kursywa Cyrylica 15 x 38 40 %
Century Schoolbook Roman Kursywa Europa Środkowa 15 x 38 40 %
Century Schoolbook Roman Kursywa Grecki 15 x 38 40 %
Century Schoolbook Roman Kursywa Turecki 15 x 38 40 %
Century Schoolbook Roman Kursywa Zachodni 15 x 38 40 %
Century725 Cn BT Roman Regular Turecki 12 x 38 40 %
Century725 Cn BT Roman Regular Zachodni 12 x 38 40 %
Century751 BT Roman Roman Turecki 14 x 38 40 %
Century751 BT Roman Roman Zachodni 14 x 38 40 %
Century751 No2 BT Roman Roman Turecki 14 x 38 40 %
Century751 No2 BT Roman Roman Zachodni 14 x 38 40 %
Century751 SeBd BT Special Semi Bold Turecki 15 x 38 40 %
Century751 SeBd BT Special Semi Bold Zachodni 15 x 38 40 %
Clarendon Blk BT Roman Black Turecki 17 x 38 40 %
Clarendon Blk BT Roman Black Zachodni 17 x 38 40 %
Clarendon BT Roman Roman Turecki 16 x 38 40 %
Clarendon BT Roman Roman Zachodni 16 x 38 40 %
Clarendon Lt BT Roman Light Turecki 16 x 38 40 %
Clarendon Lt BT Roman Light Zachodni 16 x 38 40 %
Comic Sans MS Script Normalny Ba?tycki 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normalny Cyrylica 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normalny Europa Środkowa 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normalny Grecki 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normalny Turecki 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normalny Zachodni 15 x 45 40 %
Copperplate Gothic Bold Swiss Normalny Zachodni 19 x 36 40 %
Copperplate Gothic Light Swiss Normalny Zachodni 18 x 35 40 %
Courier New Modern Normalny Arabski 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Ba?tycki 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Cyrylica 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Europa Środkowa 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Grecki 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Hebrajski 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Turecki 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Wietnamski 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normalny Zachodni 19 x 36 40 %
Courier Roman Europa Środkowa 8 x 13 40 %
Curlz MT Decorative Normalny Zachodni 12 x 42 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Ba?tycki 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Cyrylica 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Europa Środkowa 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Grecki 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Hebrajski 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Turecki 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Wietnamski 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Condensed Swiss Oblique Zachodni 15 x 37 40 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Ba?tycki 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Cyrylica 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Europa Środkowa 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Grecki 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Turecki 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Wietnamski 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Light Swiss ExtraLight Zachodni 16 x 37 20 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Ba?tycki 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Cyrylica 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Europa Środkowa 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Grecki 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Turecki 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Wietnamski 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Mono Modern Oblique Zachodni 19 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Ba?tycki 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Cyrylica 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Europa Środkowa 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Grecki 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Hebrajski 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Turecki 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Wietnamski 16 x 37 40 %
DejaVu Sans Swiss Oblique Zachodni 16 x 37 40 %
DejaVu Serif Condensed Roman Bold Ba?tycki 16 x 38 70 %
DejaVu Serif Condensed Roman Bold Cyrylica 16 x 38 70 %
DejaVu Serif Condensed Roman Bold Europa Środkowa 16 x 38 70 %
DejaVu Serif Condensed Roman Bold Grecki 16 x 38 70 %
DejaVu Serif Condensed Roman Bold Turecki 16 x 38 70 %
DejaVu Serif Condensed Roman Bold Zachodni 16 x 38 70 %
DejaVu Serif Roman Italic Ba?tycki 16 x 37 40 %
DejaVu Serif Roman Italic Cyrylica 16 x 37 40 %
DejaVu Serif Roman Italic Europa Środkowa 16 x 37 40 %
DejaVu Serif Roman Italic Grecki 16 x 37 40 %
DejaVu Serif Roman Italic Turecki 16 x 37 40 %
DejaVu Serif Roman Italic Zachodni 16 x 37 40 %
DeVinne Txt BT Roman Regular Turecki 13 x 37 40 %
DeVinne Txt BT Roman Regular Zachodni 13 x 37 40 %
DF????? Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
DF???W5 Modern Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
DF???W5 Modern Regular Zachodni 16 x 32 40 %
DFGothic-EB Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
DFMincho-SU Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
DFMincho-UB Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
DFPOP1-W9 Special Regular Japo?ski 16 x 32 40 %
Edwardian Script ITC Script Normalny Zachodni 8 x 38 40 %
ElementarzDwa Special Normalny Cyrylica 12 x 40 40 %
ElementarzDwa Special Normalny Europa Środkowa 12 x 40 40 %
ElementarzDwa Special Normalny Grecki 12 x 40 40 %
ElementarzDwa Special Normalny Turecki 12 x 40 40 %
ElementarzDwa Special Normalny Zachodni 12 x 40 40 %
Elephant Roman Kursywa Zachodni 16 x 41 40 %
Embassy BT Script Regular Turecki 11 x 40 40 %
Embassy BT Script Regular Zachodni 11 x 40 40 %
Engravers MT Roman Normalny Zachodni 25 x 37 50 %
EngraversGothic BT Swiss Regular Turecki 15 x 34 40 %
EngraversGothic BT Swiss Regular Zachodni 15 x 34 40 %
Eras Bold ITC Swiss Normalny Zachodni 16 x 37 40 %
Eras Demi ITC Swiss Normalny Zachodni 15 x 36 40 %
Eras Light ITC Swiss Normalny Zachodni 13 x 36 40 %
Eras Medium ITC Swiss Normalny Zachodni 14 x 36 40 %
Estrangelo Edessa Script Regular Inny 13 x 32 40 %
Exotc350 Bd BT Decorative Bold Turecki 13 x 37 40 %
Exotc350 Bd BT Decorative Bold Zachodni 13 x 37 40 %
Exotc350 DmBd BT Decorative Demi-Bold Turecki 12 x 37 40 %
Exotc350 DmBd BT Decorative Demi-Bold Zachodni 12 x 37 40 %
Felix Titling Decorative Normalny Zachodni 19 x 37 40 %
Fixedsys Swiss Europa Środkowa 8 x 15 40 %
Forte Script Regular Zachodni 14 x 35 40 %
Franklin Gothic Book Swiss Kursywa Ba?tycki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Book Swiss Kursywa Cyrylica 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Book Swiss Kursywa Europa Środkowa 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Book Swiss Kursywa Grecki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Book Swiss Kursywa Turecki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Book Swiss Kursywa Zachodni 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Cond Swiss Normalny Ba?tycki 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Cond Swiss Normalny Cyrylica 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Cond Swiss Normalny Europa Środkowa 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Cond Swiss Normalny Grecki 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Cond Swiss Normalny Turecki 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Cond Swiss Normalny Zachodni 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Swiss Kursywa Ba?tycki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Swiss Kursywa Cyrylica 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Swiss Kursywa Europa Środkowa 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Swiss Kursywa Grecki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Swiss Kursywa Turecki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Demi Swiss Kursywa Zachodni 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Heavy Swiss Kursywa Ba?tycki 15 x 36 40 %
Franklin Gothic Heavy Swiss Kursywa Cyrylica 15 x 36 40 %
Franklin Gothic Heavy Swiss Kursywa Europa Środkowa 15 x 36 40 %
Franklin Gothic Heavy Swiss Kursywa Grecki 15 x 36 40 %
Franklin Gothic Heavy Swiss Kursywa Turecki 15 x 36 40 %
Franklin Gothic Heavy Swiss Kursywa Zachodni 15 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Cond Swiss Normalny Ba?tycki 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Cond Swiss Normalny Cyrylica 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Cond Swiss Normalny Europa Środkowa 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Cond Swiss Normalny Grecki 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Cond Swiss Normalny Turecki 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Cond Swiss Normalny Zachodni 12 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normalny Ba?tycki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normalny Cyrylica 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normalny Europa Środkowa 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normalny Grecki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normalny Turecki 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normalny Zachodni 14 x 36 40 %
Freehand521 BT Script Regular Turecki 13 x 43 40 %
Freehand521 BT Script Regular Zachodni 13 x 43 40 %
French Script MT Script Normalny Zachodni 9 x 36 40 %
Futura Bk BT Swiss Book Turecki 14 x 38 40 %
Futura Bk BT Swiss Book Zachodni 14 x 38 40 %
Futura Md BT Swiss Medium Turecki 15 x 38 40 %
Futura Md BT Swiss Medium Zachodni 15 x 38 40 %
Garamond Roman Kursywa Ba?tycki 10 x 36 40 %
Garamond Roman Kursywa Cyrylica 10 x 36 40 %
Garamond Roman Kursywa Europa Środkowa 10 x 36 40 %
Garamond Roman Kursywa Grecki 10 x 36 40 %
Garamond Roman Kursywa Turecki 10 x 36 40 %
Garamond Roman Kursywa Zachodni 10 x 36 40 %
Gautami Special Regular Inny 13 x 56 40 %
Gentium Basic Special Italic Europa Środkowa 15 x 37 40 %
Gentium Basic Special Italic Turecki 15 x 37 40 %
Gentium Basic Special Italic Zachodni 15 x 37 40 %
Gentium Book Basic Special Regular Europa Środkowa 16 x 37 40 %
Gentium Book Basic Special Regular Turecki 16 x 37 40 %
Gentium Book Basic Special Regular Zachodni 16 x 37 40 %
Geometr212 BkCn BT Swiss Heavy Turecki 15 x 40 70 %
Geometr212 BkCn BT Swiss Heavy Zachodni 15 x 40 70 %
Geometr415 Blk BT Swiss Black Turecki 14 x 38 40 %
Geometr415 Blk BT Swiss Black Zachodni 14 x 38 40 %
Geometr706 BlkCn BT Swiss Black Turecki 13 x 39 40 %
Geometr706 BlkCn BT Swiss Black Zachodni 13 x 39 40 %
Georgia Roman Normalny Ba?tycki 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normalny Cyrylica 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normalny Europa Środkowa 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normalny Grecki 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normalny Turecki 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normalny Zachodni 14 x 36 40 %
GeoSlab703 Md BT Roman Medium Turecki 15 x 38 40 %
GeoSlab703 Md BT Roman Medium Zachodni 15 x 38 40 %
GeoSlab703 MdCn BT Roman Medium Turecki 10 x 38 40 %
GeoSlab703 MdCn BT Roman Medium Zachodni 10 x 38 40 %
Gigi Decorative Normalny Zachodni 13 x 44 40 %
Gill Sans MT Condensed Swiss Normalny Europa Środkowa 10 x 39 40 %
Gill Sans MT Condensed Swiss Normalny Zachodni 10 x 39 40 %
Gill Sans MT Ext Condensed Bold Swiss Normalny Europa Środkowa 7 x 38 40 %
Gill Sans MT Ext Condensed Bold Swiss Normalny Zachodni 7 x 38 40 %
Gill Sans MT Swiss Kursywa Europa Środkowa 12 x 37 40 %
Gill Sans MT Swiss Kursywa Zachodni 12 x 37 40 %
Gill Sans Ultra Bold Condensed Swiss Normalny Europa Środkowa 14 x 40 40 %
Gill Sans Ultra Bold Condensed Swiss Normalny Zachodni 14 x 40 40 %
Gill Sans Ultra Bold Swiss Normalny Europa Środkowa 20 x 40 40 %
Gill Sans Ultra Bold Swiss Normalny Zachodni 20 x 40 40 %
Gloucester MT Extra Condensed Roman Regular Zachodni 9 x 37 40 %
Goudy Old Style Roman Kursywa Zachodni 11 x 34 40 %
Goudy Stout Roman Normalny Zachodni 36 x 44 40 %
Haettenschweiler Swiss Normalny Ba?tycki 10 x 33 40 %
Haettenschweiler Swiss Normalny Cyrylica 10 x 33 40 %
Haettenschweiler Swiss Normalny Europa Środkowa 10 x 33 40 %
Haettenschweiler Swiss Normalny Grecki 10 x 33 40 %
Haettenschweiler Swiss Normalny Turecki 10 x 33 40 %
Haettenschweiler Swiss Normalny Zachodni 10 x 33 40 %
Humanst521 BT Swiss Roman Turecki 13 x 38 40 %
Humanst521 BT Swiss Roman Zachodni 13 x 38 40 %
Humanst521 Lt BT Swiss Light Turecki 12 x 38 40 %
Humanst521 Lt BT Swiss Light Zachodni 12 x 38 40 %
Humnst777 Blk BT Swiss Black Turecki 17 x 39 40 %
Humnst777 Blk BT Swiss Black Zachodni 17 x 39 40 %
Humnst777 BlkCn BT Swiss Black Turecki 14 x 39 40 %
Humnst777 BlkCn BT Swiss Black Zachodni 14 x 39 40 %
Humnst777 BT Swiss Roman Turecki 15 x 39 40 %
Humnst777 BT Swiss Roman Zachodni 15 x 39 40 %
Humnst777 Cn BT Swiss Regular Turecki 12 x 39 40 %
Humnst777 Cn BT Swiss Regular Zachodni 12 x 39 40 %
Humnst777 Lt BT Swiss Light Turecki 14 x 38 40 %
Humnst777 Lt BT Swiss Light Zachodni 14 x 38 40 %
Impact Swiss Normalny Ba?tycki 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normalny Cyrylica 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normalny Europa Środkowa 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normalny Grecki 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normalny Turecki 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normalny Zachodni 13 x 39 40 %
Imprint MT Shadow Decorative Normalny Zachodni 13 x 38 40 %
Kartika Roman Regular Zachodni 10 x 32 40 %
Kaufmann BT Script Regular Turecki 11 x 38 40 %
Kaufmann BT Script Regular Zachodni 11 x 38 40 %
Latha Special Regular Inny 29 x 44 40 %
Liberation Sans Narrow Swiss Regular Ba?tycki 12 x 36 40 %
Liberation Sans Narrow Swiss Regular Cyrylica 12 x 36 40 %
Liberation Sans Narrow Swiss Regular Europa Środkowa 12 x 36 40 %
Liberation Sans Narrow Swiss Regular Grecki 12 x 36 40 %
Liberation Sans Narrow Swiss Regular Turecki 12 x 36 40 %
Liberation Sans Narrow Swiss Regular Zachodni 12 x 36 40 %
Lucida Console Modern Normalny Cyrylica 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normalny Europa Środkowa 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normalny Grecki 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normalny Turecki 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normalny Zachodni 19 x 32 40 %
Lucida Sans Typewriter Modern Oblique Zachodni 19 x 36 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normalny Cyrylica 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normalny Europa Środkowa 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normalny Grecki 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normalny Hebrajski 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normalny Turecki 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normalny Zachodni 16 x 49 40 %
Lucida Sans Swiss Italic Zachodni 16 x 36 40 %
Maiandra GD Swiss Normalny Zachodni 14 x 38 40 %
Mangal Special Regular Inny 18 x 54 40 %
Marlett Special Regular Symbol 31 x 32 50 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Arabski 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Ba?tycki 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Cyrylica 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Europa Środkowa 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Grecki 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Hebrajski 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Tajlandzki 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Turecki 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Wietnamski 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normalny Zachodni 14 x 36 40 %
Modern Modern OEM/DOS 19 x 37 40 %
Monotype Corsiva Script Normalny Ba?tycki 11 x 35 40 %
Monotype Corsiva Script Normalny Cyrylica 11 x 35 40 %
Monotype Corsiva Script Normalny Europa Środkowa 11 x 35 40 %
Monotype Corsiva Script Normalny Grecki 11 x 35 40 %
Monotype Corsiva Script Normalny Turecki 11 x 35 40 %
Monotype Corsiva Script Normalny Zachodni 11 x 35 40 %
MS Sans Serif Swiss Europa Środkowa 5 x 13 40 %
MS Serif Roman Zachodni 4 x 10 40 %
MV Boli Special Regular Inny 16 x 52 40 %
News701 BT Roman Italic Turecki 16 x 38 40 %
News701 BT Roman Italic Zachodni 16 x 38 40 %
News706 BT Roman Bold Turecki 16 x 38 70 %
News706 BT Roman Bold Zachodni 16 x 38 70 %
NewsGoth BT Swiss Roman Turecki 14 x 38 40 %
NewsGoth BT Swiss Roman Zachodni 14 x 38 40 %
NewsGoth Cn BT Swiss Regular Turecki 11 x 38 40 %
NewsGoth Cn BT Swiss Regular Zachodni 11 x 38 40 %
NewsGoth Lt BT Swiss Light Turecki 13 x 38 40 %
NewsGoth Lt BT Swiss Light Zachodni 13 x 38 40 %
OCR A Extended Modern Normalny Zachodni 19 x 33 40 %
OCR-A BT Swiss Regular Zachodni 18 x 35 40 %
OCR-B 10 BT Swiss Regular Zachodni 19 x 33 40 %
OpenSymbol Special Regular Zachodni 23 x 32 40 %
Palace Script MT Script Regular Zachodni 7 x 30 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Ba?tycki 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Cyrylica 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Europa Środkowa 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Grecki 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Turecki 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Wietnamski 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normalny Zachodni 14 x 43 40 %
Papyrus Script Normalny Zachodni 13 x 50 40 %
Penmanship Print Special Regular Zachodni 19 x 36 40 %
Perpetua Titling MT Roman Light Zachodni 19 x 38 30 %
Perpetua Roman Kursywa Zachodni 10 x 37 40 %
Pristina Script Normalny Zachodni 10 x 42 40 %
Raavi Special Regular Inny 18 x 53 40 %
Rage Italic Script Normalny Zachodni 11 x 40 40 %
Rockwell Condensed Roman Pogrubiony Zachodni 13 x 38 70 %
Rockwell Extra Bold Roman Normalny Zachodni 19 x 38 80 %
Rockwell Roman Kursywa Zachodni 14 x 38 40 %
Roman Roman OEM/DOS 22 x 37 40 %
Schadow BT Roman Roman Turecki 14 x 38 40 %
Schadow BT Roman Roman Zachodni 14 x 38 40 %
Script MT Bold Script Regular Zachodni 13 x 39 70 %
Script Script OEM/DOS 16 x 36 40 %
Shruti Special Regular Inny 19 x 54 40 %
Small Fonts Swiss Zachodni 1 x 3 40 %
Square721 BT Swiss Roman Turecki 16 x 39 40 %
Square721 BT Swiss Roman Zachodni 16 x 39 40 %
Square721 Cn BT Swiss Roman Turecki 12 x 38 40 %
Square721 Cn BT Swiss Roman Zachodni 12 x 38 40 %
Swis721 Blk BT Swiss Black Turecki 18 x 38 40 %
Swis721 Blk BT Swiss Black Zachodni 18 x 38 40 %
Swis721 BlkCn BT Swiss Black Turecki 13 x 38 40 %
Swis721 BlkCn BT Swiss Black Zachodni 13 x 38 40 %
Swis721 BT Swiss Roman Turecki 14 x 38 40 %
Swis721 BT Swiss Roman Zachodni 14 x 38 40 %
Swis721 Cn BT Swiss Roman Turecki 12 x 38 40 %
Swis721 Cn BT Swiss Roman Zachodni 12 x 38 40 %
Swis721 Hv BT Swiss Heavy Turecki 16 x 38 40 %
Swis721 Hv BT Swiss Heavy Zachodni 16 x 38 40 %
Swis721 Lt BT Swiss Light Italic Turecki 14 x 38 40 %
Swis721 Lt BT Swiss Light Italic Zachodni 14 x 38 40 %
Swis721 LtEx BT Swiss Light Turecki 16 x 38 40 %
Swis721 LtEx BT Swiss Light Zachodni 16 x 38 40 %
Swis721 WGL4 BT Swiss Roman Ba?tycki 14 x 42 40 %
Swis721 WGL4 BT Swiss Roman Cyrylica 14 x 42 40 %
Swis721 WGL4 BT Swiss Roman Europa Środkowa 14 x 42 40 %
Swis721 WGL4 BT Swiss Roman Grecki 14 x 42 40 %
Swis721 WGL4 BT Swiss Roman Turecki 14 x 42 40 %
Swis721 WGL4 BT Swiss Roman Zachodni 14 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normalny Ba?tycki 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normalny Cyrylica 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normalny Europa Środkowa 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normalny Grecki 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normalny Turecki 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normalny Zachodni 13 x 42 40 %
Symbol Roman Regular Symbol 19 x 39 40 %
System Swiss Europa Środkowa 7 x 16 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Arabski 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Ba?tycki 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Cyrylica 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Europa Środkowa 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Grecki 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Hebrajski 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Tajlandzki 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Turecki 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Wietnamski 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Pogrubiony Zachodni 16 x 39 70 %
TeamViewer8 Decorative Medium Inny 23 x 32 50 %
TechnicznaPomoc Special Normalny Cyrylica 17 x 42 40 %
TechnicznaPomoc Special Normalny Europa Środkowa 17 x 42 40 %
TechnicznaPomoc Special Normalny Grecki 17 x 42 40 %
TechnicznaPomoc Special Normalny Turecki 17 x 42 40 %
TechnicznaPomoc Special Normalny Zachodni 17 x 42 40 %
TechnicznaPomocRound Special Normalny Cyrylica 17 x 42 40 %
TechnicznaPomocRound Special Normalny Europa Środkowa 17 x 42 40 %
TechnicznaPomocRound Special Normalny Grecki 17 x 42 40 %
TechnicznaPomocRound Special Normalny Turecki 17 x 42 40 %
TechnicznaPomocRound Special Normalny Zachodni 17 x 42 40 %
Terminal Modern OEM/DOS 8 x 12 40 %
Times New Roman Roman Normalny Arabski 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Ba?tycki 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Cyrylica 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Europa Środkowa 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Grecki 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Hebrajski 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Turecki 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Wietnamski 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normalny Zachodni 13 x 35 40 %
Trebuchet MS Swiss Normalny Ba?tycki 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normalny Cyrylica 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normalny Europa Środkowa 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normalny Grecki 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normalny Turecki 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normalny Zachodni 15 x 37 40 %
Tunga Special Regular Inny 17 x 53 40 %
Tw Cen MT Condensed Extra Bold Swiss Normalny Europa Środkowa 12 x 35 40 %
Tw Cen MT Condensed Extra Bold Swiss Normalny Zachodni 12 x 35 40 %
Tw Cen MT Condensed Swiss Normalny Europa Środkowa 10 x 34 40 %
Tw Cen MT Condensed Swiss Normalny Zachodni 10 x 34 40 %
Tw Cen MT Swiss Pogrubiona kursywa Europa Środkowa 12 x 35 70 %
Tw Cen MT Swiss Pogrubiona kursywa Zachodni 12 x 35 70 %
TypoUpright BT Script Regular Turecki 9 x 37 40 %
TypoUpright BT Script Regular Zachodni 9 x 37 40 %
Verdana Swiss Normalny Ba?tycki 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normalny Cyrylica 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normalny Europa Środkowa 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normalny Grecki 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normalny Turecki 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normalny Wietnamski 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normalny Zachodni 16 x 39 40 %
Vrinda Special Normalny Zachodni 11 x 32 40 %
Webdings Roman Normalny Symbol 31 x 32 40 %
Wingdings 2 Roman Regular Symbol 27 x 34 40 %
Wingdings 3 Roman Regular Symbol 25 x 36 40 %
Wingdings Special Regular Symbol 28 x 36 40 %
WST_Czec Decorative Symbol 10 x 12 70 %
WST_Engl Decorative Symbol 10 x 12 70 %
WST_Fren Decorative Symbol 10 x 12 70 %
WST_Germ Decorative Symbol 10 x 12 70 %
WST_Ital Decorative Symbol 10 x 12 70 %
WST_Span Decorative Symbol 10 x 12 70 %
WST_Swed Decorative Symbol 10 x 12 70 %


--------[ ACM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ AC-3 ACM Codec ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika AC-3 ACM Codec
Informacje o prawach autorskich (C) 2005 by fccHandler
Licencja GNU General Public License
W?asności sterownika Dolby Digital AC-3 codec for Windows ACM
Wersja sterownika 2.00

[ CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law
Informacje o prawach autorskich Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
W?asności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio CCITT G.711 A-Law i u-Law.
Wersja sterownika 4.00

[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
W?asności sterownika bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
Wersja sterownika 1.09

[ Indeo(R) audio software ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Indeo(R) audio software
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1997 Intel Corporation
W?asności sterownika Indeo(R) audio software
Wersja sterownika 2.05

[ Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10 ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10
Informacje o prawach autorskich Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
W?asności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio zgodnie z zaleceniem 6.10 ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile).
Wersja sterownika 4.00

[ Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
Licencja TrueSpeech jest znakiem firmowym firmy DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
W?asności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio DSP Group TrueSpeech(TM).
Wersja sterownika 1.00

[ Koder-dekoder Microsoft ADPCM ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder-dekoder Microsoft ADPCM
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
W?asności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio Microsoft ADPCM.
Wersja sterownika 4.00

[ Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
W?asności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio IMA ADPCM.
Wersja sterownika 4.00

[ LAME MP3 Codec v0.9.2 - 3.98.2 ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika LAME MP3 Codec v0.9.2 - 3.98.2
Informacje o prawach autorskich 2002 Steve Lhomme
Licencja LGPL (see gnu.org)
W?asności sterownika only CBR implementation
Wersja sterownika 4.00

[ Microsoft G.723.1 CODEC ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Microsoft G.723.1 CODEC
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1996 Intel Corporation and Microsoft Corporation
W?asności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio G.723.1.
Wersja sterownika 1.02

[ Microsoft PCM Converter ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Microsoft PCM Converter
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
W?asności sterownika Konwertuje cz?stotliwośae i liczb? bitów na próbk? danych audio PCM.
Wersja sterownika 5.00

[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
W?asności sterownika ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
Wersja sterownika 3.02

[ Windows Media Audio ]

W?aściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Windows Media Audio
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
W?asności sterownika Compresses and decompresses audio data.
Wersja sterownika 4.02


--------[ VCM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ff_vfw.dll 1.1.4183.0 ffdshow video encoder
iccvid.dll 1.10.0.11 Cinepak(R) Codec
ir32_32.dll
ir41_32.ax 4.51.16.03 Intel Indeo(R) Video 4.5
ir50_32.dll R.5.10.15.2.55 Indeo(R) video 5.10
iyuv_32.dll 5.1.2600.5908 (xpsp_sp3_gdr.091127-0541) Intel Indeo(R) Video YUV Codec
msh261.drv 5.1.2600.5512 Sterownik Microsoft h.261 ICM
msh263.drv 5.1.2600.5512 Sterownik Microsoft h.263 ICM
msrle32.dll 5.1.2600.5908 (xpsp_sp3_gdr.091127-0541) Kompresor RLE
msvidc32.dll 5.1.2600.5908 (xpsp_sp3_gdr.091127-0541) Kompresor Microsoft Video 1
msyuv.dll 5.3.2600.5908 (xpsp_sp3_gdr.091127-0541) Microsoft UYVY Video Decompressor
tsbyuv.dll 5.1.2600.5908 (xpsp_sp3_gdr.091127-0541) Toshiba Video Codec
xvidvfw.dll XviD MPEG-4 Video Codec


--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ AVIVideo ]

W?aściwości urz?dzenia steruj?cego mediami (MCI):
Urz?dzenie AVIVideo
Nazwa Wideo dla Windows
Opis Sterownik MCI wideo dla Windows
Typ Digital Video Device
Sterownik mciavi32.dll
Stan W??czone

W?asności urz?dzenia steruj?cego mediami:
Urz?dzenie z?o?one Tak
Urz?dzenie oparte na pliku Tak
Mo?e wysun?ae Nie
Mo?e odtwarzaae Tak
Mo?e odtwarzaae od ko?ca Tak
Mo?e nagrywaae Nie
Mo?e nagrywaae dane Nie
Mo?e wstrzymaae dane (Freeze) Nie
Mo?e zablokowaae dane (Lock) Nie
Mo?e rozci?gn?ae ramk? Tak
Mo?e rozci?gn?ae wejście Nie
Mo?na testowaae Tak
Zdolny do obs?ugi audio Tak
Zdolny do obs?ugi filmów Tak
Zdolny do obs?ugi obrazów nieruchomych Nie

[ CDAudio ]

W?aściwości urz?dzenia steruj?cego mediami (MCI):
Urz?dzenie CDAudio
Nazwa Audio CD
Opis Sterownik MCI dla urz?dze? cdaudio
Typ CD Audio Device
Sterownik mcicda.dll
Stan W??czone

W?asności urz?dzenia steruj?cego mediami:
Urz?dzenie z?o?one Nie
Urz?dzenie oparte na pliku Nie
Mo?e wysun?ae Tak
Mo?e odtwarzaae Tak
Mo?e nagrywaae Nie
Mo?e nagrywaae dane Nie
Zdolny do obs?ugi audio Tak
Zdolny do obs?ugi filmów Nie

[ MPEGVideo ]

W?aściwości urz?dzenia steruj?cego mediami (MCI):
Urz?dzenie MPEGVideo
Nazwa DirectShow
Opis Sterownik MCI DirectShow
Typ Digital Video Device
Sterownik mciqtz32.dll
Stan W??czone

W?asności urz?dzenia steruj?cego mediami:
Urz?dzenie z?o?one Tak
Urz?dzenie oparte na pliku Tak
Mo?e wysun?ae Nie
Mo?e odtwarzaae Tak
Mo?e odtwarzaae od ko?ca Nie
Mo?e nagrywaae Nie
Mo?e nagrywaae dane Nie
Mo?e wstrzymaae dane (Freeze) Nie
Mo?e zablokowaae dane (Lock) Nie
Mo?e rozci?gn?ae ramk? Tak
Mo?e rozci?gn?ae wejście Nie
Mo?na testowaae Tak
Zdolny do obs?ugi audio Tak
Zdolny do obs?ugi filmów Tak
Zdolny do obs?ugi obrazów nieruchomych Nie

[ Sequencer ]

W?aściwości urz?dzenia steruj?cego mediami (MCI):
Urz?dzenie Sequencer
Nazwa Sekwenser MIDI
Opis Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
Typ Sequencer Device
Sterownik mciseq.dll
Stan W??czone

W?asności urz?dzenia steruj?cego mediami:
Urz?dzenie z?o?one Nie
Urz?dzenie oparte na pliku Nie
Mo?e wysun?ae Nie
Mo?e odtwarzaae Nie
Mo?e nagrywaae Nie
Mo?e nagrywaae dane Nie
Zdolny do obs?ugi audio Nie
Zdolny do obs?ugi filmów Nie

[ WaveAudio ]

W?aściwości urz?dzenia steruj?cego mediami (MCI):
Urz?dzenie WaveAudio
Nazwa Dźwi?k
Opis Sterownik MCI dla audio waveform
Typ Waveform Audio Device
Sterownik mciwave.dll
Stan W??czone

W?asności urz?dzenia steruj?cego mediami:
Urz?dzenie z?o?one Tak
Urz?dzenie oparte na pliku Tak
Mo?e wysun?ae Nie
Mo?e odtwarzaae Nie
Mo?e nagrywaae Nie
Mo?e nagrywaae dane Tak
Zdolny do obs?ugi audio Tak
Zdolny do obs?ugi filmów Nie


--------[ Magazyn Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------

[ SAMSUNG SP2504C ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika SAMSUNG SP2504C
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF disk.inf

Producent urz?dzenia:
Nazwa firmy Samsung
Informacje o produkcie http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm

[ USB DISK 2.0 USB Device ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika USB DISK 2.0 USB Device
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF disk.inf

[ QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cdrom.inf

[ TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cdrom.inf

[ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7ide.inf

Zasoby sprz?towe:
Port 30B0-30BF

[ Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7ide.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 19
Pami?ae EE204000-EE2043FF
Port 30A0-30AF
Port 30C0-30C7
Port 30C8-30CF
Port 30E0-30E3
Port 30E4-30E7

[ Podstawowy kana? IDE ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Podstawowy kana? IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf

[ Podstawowy kana? IDE ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Podstawowy kana? IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.5512
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6

[ Pomocniczy kana? IDE ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Pomocniczy kana? IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf


--------[ Dyski logiczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

C: Dysk lokalny NTFS E0CC-D539 39997 MB 4967 MB 12 %
D: (Muzyka) Dysk lokalny NTFS 5429-0C1F 49999 MB 3437 MB 7 %
E: (Gry) Dysk lokalny NTFS 60EC-5EEE 80003 MB 7887 MB 10 %
F: (Filmy) Dysk lokalny NTFS 7860-2AAA 68409 MB 2548 MB 4 %
G: (USB DISK) Dysk wymienny FAT 49EF-119D 1848 MB 1848 MB 100 %
K: Nap?d dysków optycznych
L: Nap?d dysków optycznych


--------[ Dyski fizyczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

[ Dysk nr 1 (232.8 GB) ]

#1 (Aktywna) NTFS C: 0 MB 39997 MB
#2 NTFS D: (Muzyka) 39997 MB 49999 MB
#3 NTFS E: (Gry) 89996 MB 80003 MB
#4 NTFS F: (Filmy) 170000 MB 68409 MB

[ Dysk nr 6 (1851 MB) ]

#1 FAT16 G: 3 MB 1848 MB


--------[ Nap?dy dysków optycznych ]------------------------------------------------------------------------------------

QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device ? ? ?
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ? ? ?


--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

00 00 00 Nap?d dysków optycznych TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SB06 0615
00 07 00 Karta hosta Port 000
01 07 00 Karta hosta Port 001
02 07 00 Karta hosta Port 002
03 00 00 Nap?d dysków optycznych QHILMTI IN89AROXYN09 1.04 10/27/09
03 07 00 Karta hosta Port 003


--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ SAMSUNG SP2504C (S0WRJ1PP603003) ]

W?aściwości urz?dzenia ATA:
ID modelu SAMSUNG SP2504C
Numer seryjny S0WRJ1PP603003
Numer wydania VT100-52
Parametry 484406 cylindry/ów, 16 g?owic(e), 63 sektory/ów na ście?k?, 554 bajty/ów w sektorze
Liczba sektorów LBA 488281250
Bufor 8 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Zwielokrotnienie sektorów 16
Liczba bajtów korekcji ECC 4
Najszybszy tryb transferu PIO PIO 4
Najszybszy tryb transferu UDMA UDMA 6 (ATA-133)
Aktywny tryb transferu UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Pojemnośae przed sformatowaniem 257976 MB

W?asności urz?dzenia ATA:
SMART Obs?ugiwane
Tryb zabezpiecze? Obs?ugiwane
Opcje zasilania Obs?ugiwane
Zaawansowane zarz?dzanie energi? Nie obs?ugiwane
Bufor zapisywania danych Obs?ugiwane
Host Protected Area Obs?ugiwane
Power-Up In Standby Nie obs?ugiwane
Automatic Acoustic Management Obs?ugiwane
48-bit LBA Obs?ugiwane
Device Configuration Overlay Obs?ugiwane

Producent urz?dzenia ATA:
Nazwa firmy Samsung
Informacje o produkcie http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm


--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ SAMSUNG SP2504C (S0WRJ1PP603003) ]

01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: wartośae w normie
03 Spin Up Time 25 253 253 5632 OK: wartośae w normie
04 Start/Stop Count 0 91 91 9480 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: wartośae w normie
07 Seek Error Rate 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
09 Power-On Time Count 0 100 100 21654 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
0C Power Cycle Count 0 96 96 4547 OK: zawsze pozytywnie
BB & lt; specyficzne dla dostawcy & gt; 0 253 253 917504 OK: zawsze pozytywnie
BE & lt; specyficzne dla dostawcy & gt; 0 127 85 37 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 127 85 37 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 3968631 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C9 & lt; specyficzne dla dostawcy & gt; 0 253 100 0 OK: zawsze pozytywnie
CA & lt; specyficzne dla dostawcy & gt; 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie


--------[ Klawiatura ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości klawiatury:
Nazwa klawiatury Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Typ klawiatury IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Uk?ad klawiatury Polski (programisty)
Strona kodowa ANSI 1250 - Europa Środkowa (Windows)
Strona kodowa OEM 852 - Europa Środkowa (DOS)
Opóźnienie powtarzania 1
Cz?stotliwośae powtarzania 31


--------[ Mysz ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości myszy:
Nazwa myszy Mysz zgodna z HID
Liczba przycisków 3
Prawo/Lewor?czna Dla prawor?cznych
Szybkośae wskaźnika 1
Próg czasowy dwukrotnego klikni?cia 500 msec
Próg X/Y 6 / 10
Liczba przewijanych linii kó?kiem 3

W?asności myszy:
Śledzenie aktywnego okna Wy??czone
ClickLock Wy??czone
Ukryj wskaźnik podczas pisania W??czone
Kó?ko Obecne
Przenieś wskaźnik na domyślny przycisk Wy??czone
Ślady wskaźnika Wy??czone
Sonar Wy??czone


--------[ Sieae Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Intel(R) PRO/100 VE Network Connection ]

W?aściwości karty sieciowej:
Karta sieciowa Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Typ interfejsu Ethernet
Adres sprz?towy karty 00-19-D1-5A-46-57
Nazwa po??czenia Po??czenie lokalne
Szybkośae po??czenia 100 Mbps
MTU 1500 bajtów
Dzier?awa uzyskana protoko?u DHCP 2013-04-20 19:22:37
Dzier?awa DHCP wygasa 2013-04-21 19:22:37
Bajtów odebranych 2264351 (2.2 MB)
Bajtów wys?anych 241915 (236.2 KB)

Adres karty sieciowej:
Adres IP / Maska podsieci 192.168.1.1 / 255.255.255.0
Brama 192.168.1.78
DHCP 192.168.1.78
DNS 192.168.1.78

Producent karty sieciowej:
Nazwa firmy Intel Corporation
Informacje o produkcie http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
Uaktualnienie sterowników http://support.intel.com/support/network

[ TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

W?aściwości karty sieciowej:
Karta sieciowa TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Typ interfejsu Ethernet
Adres sprz?towy karty 00-FF-9B-DB-22-9A
Nazwa po??czenia TeamViewer VPN
Szybkośae po??czenia 10 Mbps
MTU 1500 bajtów
Dzier?awa uzyskana protoko?u DHCP 1970-01-01 02:00:03
Dzier?awa DHCP wygasa 1970-01-01 02:00:03
Bajtów odebranych 0
Bajtów wys?anych 0

Adres karty sieciowej:

[ VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter ]

W?aściwości karty sieciowej:
Karta sieciowa VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Typ interfejsu Ethernet
Adres sprz?towy karty 08-00-27-00-D8-DE
Nazwa po??czenia VirtualBox Host-Only Network
Szybkośae po??czenia 100 Mbps
MTU 1500 bajtów
Bajtów odebranych 0
Bajtów wys?anych 6068 (5.9 KB)

Adres karty sieciowej:
Adres IP / Maska podsieci 192.168.56.1 / 255.255.255.0
DHCP 255.255.255.255


--------[ Sieae PCI / PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Intel(R) PRO/100 VE Network Connection [NoDB] PCI


--------[ IAM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Active Directory ]

W?aściwości konta:
Nazwa konta Active Directory
ID konta Active Directory GC
Typ konta LDAP (Domyślnie)
Nazwa po??czenia Nieokreślone (domyślne IE)
LDAP: serwer us?ug katalogowych NULL:3268
LDAP: nazwa u?ytkownika NULL
LDAP: baza wyszukiwania NULL
LDAP: limit czasu wyszukiwania 1 min.

W?asności konta:
LDAP: wymagane jest uwierzytelnianie Tak
LDAP: bezpieczna metoda uwierzytelniania Tak
LDAP: bezpieczne po??czenie Nie
LDAP: u?yj prostych filtrów wyszukiwania Nie

[ Internetowa us?uga katalogowa Bigfoot ]

W?aściwości konta:
Nazwa konta Internetowa us?uga katalogowa Bigfoot
ID konta Bigfoot
Typ konta LDAP
Nazwa po??czenia Nieokreślone (domyślne IE)
LDAP: serwer us?ug katalogowych ldap.bigfoot.com
LDAP URL http://www.bigfoot.com
LDAP: limit czasu wyszukiwania 1 min.

W?asności konta:
LDAP: wymagane jest uwierzytelnianie Nie
LDAP: bezpieczna metoda uwierzytelniania Nie
LDAP: bezpieczne po??czenie Nie
LDAP: u?yj prostych filtrów wyszukiwania Tak

[ Internetowa us?uga katalogowa VeriSign ]

W?aściwości konta:
Nazwa konta Internetowa us?uga katalogowa VeriSign
ID konta VeriSign
Typ konta LDAP
Nazwa po??czenia Nieokreślone (domyślne IE)
LDAP: serwer us?ug katalogowych directory.verisign.com
LDAP URL http://www.verisign.com
LDAP: baza wyszukiwania NULL
LDAP: limit czasu wyszukiwania 1 min.

W?asności konta:
LDAP: wymagane jest uwierzytelnianie Nie
LDAP: bezpieczna metoda uwierzytelniania Nie
LDAP: bezpieczne po??czenie Nie
LDAP: u?yj prostych filtrów wyszukiwania Tak

[ Internetowa us?uga katalogowa WhoWhere ]

W?aściwości konta:
Nazwa konta Internetowa us?uga katalogowa WhoWhere
ID konta WhoWhere
Typ konta LDAP
Nazwa po??czenia Nieokreślone (domyślne IE)
LDAP: serwer us?ug katalogowych ldap.whowhere.com
LDAP URL http://www.whowhere.com
LDAP: limit czasu wyszukiwania 1 min.

W?asności konta:
LDAP: wymagane jest uwierzytelnianie Nie
LDAP: bezpieczna metoda uwierzytelniania Nie
LDAP: bezpieczne po??czenie Nie
LDAP: u?yj prostych filtrów wyszukiwania Tak


--------[ Internet ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opcje internetowe:
Strona startowa http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & pver=6 & ar=msnhome
Strona wyszukiwania http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
Folder pobierania

Bie??cy serwer proxy:
Stan serwera proxy Wy??czone

LAN Proxy:
Stan serwera proxy Wy??czone


--------[ Trasy ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywna 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.78 20 192.168.1.1 (Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 1 127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
Aktywna 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 20 192.168.1.1 (Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 20 127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
Aktywna 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 20 192.168.1.1 (Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 192.168.56.0 255.255.255.0 192.168.56.1 20 192.168.56.1 (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 192.168.56.1 255.255.255.255 127.0.0.1 20 127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
Aktywna 192.168.56.255 255.255.255.255 192.168.56.1 20 192.168.56.1 (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 20 192.168.1.1 (Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.56.1 20 192.168.56.1 (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 1 192.168.1.1 (Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.56.1 1 192.168.56.1 (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
Aktywna 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.56.1 1 0.0.0.0 (TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)


--------[ Ciasteczka IE ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

2013-04-13 22:53:31 smok analog@play4free.com/
2013-04-13 23:10:49 smok analog@battlefield.play4free.com/
2013-04-17 23:25:01 smok analog@openstat.net/
2013-04-17 23:31:40 smok analog@hit.gemius.pl/


--------[ Historia IE ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-11-12 22:20:54 Smok Analog@about:Home
2012-12-19 10:35:17 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/CSS-y/galeria/gallery.xml
2012-12-19 20:29:10 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/Strona%20na%20zaliczenie/kultura.html
2012-12-21 12:05:34 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/Strona%20na%20zaliczenie/aktualnosci.html
2012-12-21 12:05:34 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/Strona%20na%20zaliczenie/historia.html
2012-12-21 12:06:45 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/Strona%20na%20zaliczenie/index.html
2012-12-21 12:06:46 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/Strona%20na%20zaliczenie/ciekawostki.html
2012-12-21 12:53:10 Smok Analog@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Smok%20Analog/Moje%20dokumenty/Dropbox/Szko%C5%82a/Materia%C5%82y%20z%20zaj%C4%99%C4%87/Specjalizacja/Strona%20na%20zaliczenie/zabytki.html
2013-04-13 22:53:31 Smok Analog@http://battlefield.play4free.com/pl/gameads/updater
2013-04-14 13:50:50 Smok Analog@file:///E:/Games/World_of_Tanks/install/html/pl/launcher.htm
2013-04-14 18:19:14 Smok Analog@res://wg_cleaner_client_patch.dll/htm/pl/cleaner.html
2013-04-17 23:24:59 Smok Analog@res://WOTLauncher.exe/htm/wot/html/pl/launcher.htm
2013-04-20 19:10:30 Smok Analog@file:///C:/Program%20Files/CrystalDiskInfo/CdiResource/dialog/Main.html
2013-04-20 19:10:30 Smok Analog@res://C:\Program Files\CrystalDiskInfo\DiskInfo.exe/103


--------[ Pliki DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

amstream.dll 6.05.2600.5512 Final Retail English 70656 2008-04-14 19:20:00
ccdecode.sys 5.03.2600.5512 Final Retail English 17024 2008-04-13 20:46:24
d3d8.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 1179648 2008-04-14 19:20:20
d3d8thk.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 8192 2008-04-14 19:20:20
d3d9.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 1689088 2008-04-14 19:20:20
d3dim.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 436224 2006-03-02 14:00:00
d3dim700.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 824320 2008-04-14 19:20:20
d3dpmesh.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 34816 2006-03-02 14:00:00
d3dramp.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 590336 2006-03-02 14:00:00
d3drm.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 350208 2006-03-02 14:00:00
d3dxof.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 47616 2006-03-02 14:00:00
ddraw.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 279552 2008-04-14 19:20:22
ddrawex.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 27136 2008-04-14 19:20:22
devenum.dll 6.05.2600.5512 Final Retail Polish 59904 2008-04-14 19:20:22
diactfrm.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Polish 394752 2006-03-02 14:00:00
dimap.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 44032 2006-03-02 14:00:00
dinput.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 163328 2008-04-14 19:20:24
dinput8.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 185856 2008-04-14 19:20:24
dmband.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 28672 2008-04-14 19:20:26
dmcompos.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 61440 2008-04-14 19:20:26
dmime.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 181248 2008-04-14 19:20:26
dmloader.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 35840 2008-04-14 19:20:26
dmscript.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 82432 2008-04-14 19:20:26
dmstyle.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 105984 2008-04-14 19:20:26
dmsynth.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 103424 2008-04-14 19:20:26
dmusic.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 104448 2008-04-14 19:20:26
dplay.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Polish 33040 2006-03-02 14:00:00
dplaysvr.exe 5.03.2600.5512 Final Retail English 29696 2008-04-14 19:21:12
dplayx.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 229888 2008-04-14 19:20:26
dpmodemx.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 24064 2008-04-14 19:20:26
dpnaddr.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 3072 2008-04-14 19:03:22
dpnet.dll 5.03.2600.6311 Final Retail English 375296 2012-11-02 04:03:58
dpnhpast.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 35328 2008-04-14 19:20:28
dpnhupnp.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 60928 2008-04-14 19:20:28
dpnlobby.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 3072 2008-04-14 19:03:24
dpnsvr.exe 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 18432 2008-04-14 19:21:12
dpserial.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Polish 54032 2006-03-02 14:00:00
dpvacm.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 21504 2008-04-14 19:20:28
dpvoice.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 212992 2008-04-14 19:20:28
dpvsetup.exe 5.03.2600.5512 Final Retail English 83456 2008-04-14 19:21:12
dpvvox.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 116736 2008-04-14 19:20:28
dpwsock.dll 5.00.2134.0001 Final Retail English 42768 2006-03-02 14:00:00
dpwsockx.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 57856 2008-04-14 19:20:28
dsdmo.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 181248 2008-04-14 19:20:28
dsdmoprp.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 72704 2008-04-14 19:20:28
dsound.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 367616 2008-04-14 19:20:28
dsound3d.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 1293824 2008-04-14 19:20:30
dswave.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 19456 2008-04-14 19:20:30
dx7vb.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 619008 2008-04-14 19:20:30
dx8vb.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 1227264 2008-04-14 19:20:30
dxapi.sys 5.01.2600.0000 Final Retail English 10496 2006-03-02 14:00:00
dxdiagn.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 2113536 2008-04-14 19:20:30
dxmasf.dll 6.04.09.1133 Final Retail Polish 499766 2008-04-14 19:20:30
encapi.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 20480 2008-04-14 19:20:32
gcdef.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Polish 77312 2006-03-02 14:00:00
iac25_32.ax 2.00.05.0053 Beta Retail English 199680 2008-04-14 19:21:54
ipsink.ax 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 16384 2008-04-14 19:21:54
ir41_32.ax 4.51.16.0003 Final Retail English 848384 2008-04-14 19:21:54
ir41_qc.dll 4.30.62.0002 Final Retail English 120320 2008-04-14 19:20:34
ir41_qcx.dll 4.30.64.0001 Final Retail English 338432 2008-04-14 19:20:34
ir50_32.dll 5.2562.15.0055 Final Retail English 755200 2008-04-14 19:20:34
ir50_qc.dll 5.00.63.0048 Final Retail English 200192 2008-04-14 19:20:34
ir50_qcx.dll 5.00.64.0048 Final Retail English 183808 2008-04-14 19:20:34
ivfsrc.ax 5.10.02.0051 Final Retail English 154624 2008-04-14 19:21:54
joy.cpl 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 69120 2008-04-14 19:21:52
ks.sys 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 141056 2008-04-13 21:16:36
ksproxy.ax 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 129536 2008-04-14 19:21:54
kstvtune.ax 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 61952 2008-04-14 19:21:54
ksuser.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 4096 2008-04-14 19:20:34
kswdmcap.ax 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 91648 2008-04-14 19:21:54
ksxbar.ax 5.03.2600.5512 Final Retail English 43008 2008-04-14 19:21:54
mciqtz32.dll 6.05.2600.5512 Final Retail Polish 35328 2008-04-14 19:20:34
mfc40.dll 4.01.00.6151 Beta Retail English 954368 2010-09-18 08:53:42
mfc42.dll 6.02.8081.0000 Final Retail English 978944 2011-02-08 15:33:58
mpeg2data.ax 6.05.2600.5512 Final Retail English 118272 2008-04-14 19:21:54
mpg2splt.ax 6.05.2600.6333 Final Retail English 148992 2013-01-02 08:49:48
msdmo.dll 6.05.2600.5512 Final Retail English 14336 2008-04-14 19:20:38
mskssrv.sys 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 7552 2008-04-13 20:39:52
mspclock.sys 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 5376 2008-04-13 20:39:50
mspqm.sys 5.01.2600.5512 Final Retail Polish 4992 2008-04-13 20:39:52
mstee.sys 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 5504 2008-04-13 20:39:50
msvidctl.dll 6.05.2600.5512 Final Retail Polish 1432064 2008-04-14 19:20:40
mswebdvd.dll 6.05.2600.5857 Final Retail Polish 205312 2009-08-05 11:01:12
msyuv.dll 5.03.2600.5908 Final Retail English 17920 2009-11-27 19:14:10
nabtsfec.sys 5.03.2600.5512 Final Retail English 85248 2008-04-13 20:46:26
ndisip.sys 5.03.2600.5512 Final Retail English 10880 2008-04-13 20:46:22
pid.dll 5.03.2600.5512 Final Retail English 35328 2008-04-14 19:20:44
qasf.dll 11.00.5721.5145 Final Retail English 211456 2006-10-18 22:47:18
qcap.dll 6.05.2600.5512 Final Retail Polish 192512 2008-04-14 19:20:44
qdv.dll 6.05.2600.5512 Final Retail Polish 279040 2008-04-14 19:20:44
qdvd.dll 6.05.2600.6169 Final Retail Polish 387072 2011-11-03 17:29:10
qedit.dll 6.05.2600.5512 Final Retail Polish 563200 2008-04-14 19:20:44
qedwipes.dll 6.05.2600.5512 Final Retail English 733696 2008-04-13 19:21:32
quartz.dll 6.05.2600.6333 Final Retail Polish 1295872 2013-01-02 08:49:48
slip.sys 5.03.2600.5512 Final Retail English 11136 2008-04-13 20:46:24
stream.sys 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 49408 2008-04-13 20:45:16
streamip.sys 5.03.2600.5512 Final Retail English 15232 2008-04-13 20:46:22
strmdll.dll 4.01.00.3938 Beta Retail Polish 247326 2009-08-26 10:02:16
swenum.sys 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 4352 2008-04-13 20:39:54
vbisurf.ax 5.03.2600.5512 Final Retail English 30208 2008-04-14 19:21:54
vfwwdm32.dll 5.01.2600.5512 Final Retail Polish 54784 2008-04-14 19:20:58
wsock32.dll 5.01.2600.5512 Final Retail Polish 24064 2008-04-14 19:21:00
wstcodec.sys 5.03.2600.5512 Final Retail English 19200 2008-04-13 20:46:24
wstdecod.dll 5.03.2600.5512 Final Retail Polish 51200 2008-04-14 19:21:00


--------[ Ekran DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

[ G?ówny sterownik ekranu ]

W?aściwości urz?dzenia DirectDraw:
Nazwa sterownika DirectDraw display
Opis sterownika DirectDraw G?ówny sterownik ekranu
Sterownik sprz?towy nv4_disp.dll
Opis urz?dzenia NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

W?aściwości urz?dzenia Direct3D:
Ilośae dost?pnej lokalnej pami?ci obrazu 1038291 KB
Ilośae dost?pnej zewn?trznej pami?ci obrazu (AGP) 514751 KB
G??bokośae bitowa renderowania 8, 16, 32
G??bokośae bitowa Z-bufora 16, 24
Min. rozmiar tekstury 1 x 1
Maks. rozmiar tekstury 8192 x 8192
Wersja cieniowania wierzcho?ków 3.0
Wersja cieniowania pikseli 3.0

W?asności urz?dzenia Direct3D:
Additive Texture Blending Obs?ugiwane
AGP Texturing Obs?ugiwane
Anisotropic Filtering Obs?ugiwane
Bilinear Filtering Obs?ugiwane
Cubic Environment Mapping Obs?ugiwane
Cubic Filtering Nie obs?ugiwane
Decal-Alpha Texture Blending Obs?ugiwane
Decal Texture Blending Obs?ugiwane
Directional Lights Nie obs?ugiwane
DirectX Texture Compression Obs?ugiwane
DirectX Volumetric Texture Compression Nie obs?ugiwane
Dithering Obs?ugiwane
Dot3 Texture Blending Obs?ugiwane
Dynamic Textures Obs?ugiwane
Edge Antialiasing Obs?ugiwane
Environmental Bump Mapping Obs?ugiwane
Environmental Bump Mapping + Luminance Obs?ugiwane
Factor Alpha Blending Obs?ugiwane
Geometric Hidden-Surface Removal Nie obs?ugiwane
Guard Band Obs?ugiwane
Hardware Scene Rasterization Obs?ugiwane
Hardware Transform & Lighting Obs?ugiwane
Legacy Depth Bias Nie obs?ugiwane
Mipmap LOD Bias Adjustments Obs?ugiwane
Mipmapped Cube Textures Obs?ugiwane
Mipmapped Volume Textures Obs?ugiwane
Modulate-Alpha Texture Blending Obs?ugiwane
Modulate Texture Blending Obs?ugiwane
Non-Square Textures Obs?ugiwane
N-Patches Nie obs?ugiwane
Perspective Texture Correction Obs?ugiwane
Point Lights Nie obs?ugiwane
Point Sampling Obs?ugiwane
Projective Textures Obs?ugiwane
Quintic Bezier Curves & B-Splines Nie obs?ugiwane
Range-Based Fog Obs?ugiwane
Rectangular & Triangular Patches Nie obs?ugiwane
Rendering In Windowed Mode Obs?ugiwane
Scissor Test Nie obs?ugiwane
Slope-Scale Based Depth Bias Nie obs?ugiwane
Specular Flat Shading Obs?ugiwane
Specular Gouraud Shading Obs?ugiwane
Specular Phong Shading Nie obs?ugiwane
Spherical Mapping Obs?ugiwane
Spot Lights Nie obs?ugiwane
Stencil Buffers Obs?ugiwane
Sub-Pixel Accuracy Obs?ugiwane
Table Fog Obs?ugiwane
Texture Alpha Blending Obs?ugiwane
Texture Clamping Obs?ugiwane
Texture Mirroring Obs?ugiwane
Texture Transparency Obs?ugiwane
Texture Wrapping Obs?ugiwane
Triangle Culling Nie obs?ugiwane
Trilinear Filtering Obs?ugiwane
Two-Sided Stencil Test Nie obs?ugiwane
Vertex Alpha Blending Obs?ugiwane
Vertex Fog Obs?ugiwane
Vertex Tweening Nie obs?ugiwane
Volume Textures Obs?ugiwane
W-Based Fog Obs?ugiwane
W-Buffering Nie obs?ugiwane
Z-Based Fog Obs?ugiwane
Z-Bias Obs?ugiwane
Z-Test Obs?ugiwane


--------[ Dźwi?k DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------

[ Podstawowy sterownik dźwi?ku ]

W?aściwości urz?dzenia DirectSound:
Opis urz?dzenia Podstawowy sterownik dźwi?ku
Modu? sterownika
Liczba buforów podstawowych 0
Min / Maks szybkośae próbkowania buforów dodatkowych0 / 0 Hz
Formaty dźwi?ku bufora podstawowego Brak
Formaty dźwi?ku buforów dodatkowych Brak
Ca?kowita / wolna liczba buforów dźwi?ku 0 / 0
Ca?kowita / wolna liczba buforów dźwi?ku statycznego0 / 0
Ca?kowita / wolna liczba buforów dźwi?ku strumieniowego0 / 0
Ca?kowita / wolna liczba buforów dźwi?ku 3D 0 / 0
Ca?kowita / wolna liczba buforów dźwi?ku statycznego 3D0 / 0
Ca?kowita / wolna liczba buforów dźwi?ku strumieniowego 3D0 / 0

W?asności urz?dzenia DirectSound:
Sterownik uwierzytelniony Nie
Emulowane urz?dzenie Nie
Dok?adna szybkośae próbkowania Nie obs?ugiwane


--------[ Muzyka DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------

[ Microsoft Synthesizer ]

W?aściwości urz?dzenia DirectMusic:
Opis urz?dzenia Microsoft Synthesizer
Typ syntezatora Programy
Klasa urz?dzenia Port wyjściowy
Typ urz?dzenia User-Mode Synthesizer
Liczba kana?ów audio 2
Liczba kana?ów MIDI 16000
Liczba g?osów 1000
Ilośae dost?pnej pami?ci Pami?ae fizyczna

W?asności urz?dzenia DirectMusic:
Wbudowany zestaw instrumentów GM Nie
Wbudowany zestaw Roland GS Sound Nie
DirectSound Obs?ugiwane
Kolekcje próbek DLS L1 Obs?ugiwane
Kolekcje próbek DLS L2 Obs?ugiwane
Zewn?trzny port MIDI Nie
Rozmiar sta?ej pami?ci DLS Nie
Wspó?dzielenie portu Nie obs?ugiwane
Efekt chóru Nie obs?ugiwane
Efekt opóźnienia Nie obs?ugiwane
Efekt pog?osu Obs?ugiwane


--------[ Wejście DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------

[ Mysz ]

W?aściwości urz?dzenia DirectInput:
Opis urz?dzenia Mysz
Typ urz?dzenia Mysz
Podtyp urz?dzenia Nieznane
Osie 3
Przyciski/Klawisze 3

W?asności urz?dzenia DirectInput:
Emulowane urz?dzenie Tak
Alias Device Nie
Polled Device Nie
Polled Data Format Nie
Attack Force Feedback Nie obs?ugiwane
Deadband Force Feedback Nie obs?ugiwane
Fade Force Feedback Nie obs?ugiwane
Force Feedback Nie obs?ugiwane
Saturation Force Feedback Nie obs?ugiwane
+/- Force Feedback Coefficients Nie obs?ugiwane
+/- Force Feedback Saturation Nie obs?ugiwane

[ Klawiatura ]

W?aściwości urz?dzenia DirectInput:
Opis urz?dzenia Klawiatura
Typ urz?dzenia Klawiatura
Podtyp urz?dzenia IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
Przyciski/Klawisze 128

W?asności urz?dzenia DirectInput:
Emulowane urz?dzenie Tak
Alias Device Nie
Polled Device Nie
Polled Data Format Nie
Attack Force Feedback Nie obs?ugiwane
Deadband Force Feedback Nie obs?ugiwane
Fade Force Feedback Nie obs?ugiwane
Force Feedback Nie obs?ugiwane
Saturation Force Feedback Nie obs?ugiwane
+/- Force Feedback Coefficients Nie obs?ugiwane
+/- Force Feedback Saturation Nie obs?ugiwane


--------[ Windows'owe sterowniki urz?dze? ]-----------------------------------------------------------------------------

[ Sprz?t ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wolumin uniwersalny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF volume.inf

ASUS Other Devices:
Enhanced Display Driver Helper Service 6.14.10.200

Karty graficzne:
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 6.14.13.1407

Karty sieciowe:
Bezpośrednie po??czenie kablowe 5.1.2535.0
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection 8.0.27.0
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - cFosSpeed Miniport9.4.2051.0
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.441.6.0.44
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport4.2.10.0
Karta Microsoft Tun Miniport 5.1.2600.2180
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
TeamViewer VPN Adapter 2.10.0.0
TeamViewer VPN Adapter - cFosSpeed Miniport 9.4.2051.0
TeamViewer VPN Adapter - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.441.6.0.44
TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
TeamViewer VPN Adapter - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport4.2.10.0
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 4.2.10.0
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - cFosSpeed Miniport9.4.2051.0
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.441.6.0.44
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
WAN Miniport (IP) 5.1.2535.0
WAN Miniport (IP) - cFosSpeed Miniport 9.4.2051.0
WAN Miniport (IP) - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.441.6.0.44
WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
WAN Miniport (L2TP) 5.1.2535.0
WAN Miniport (PPTP) 5.1.2535.0

Klawiatury:
Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/25.1.2600.2180

Komputer:
Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI 5.1.2600.0

Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier:
Kodery-dekodery audio 5.1.2535.0
Kodery-dekodery wideo 5.1.2535.0
NVIDIA High Definition Audio 1.3.23.1
NVIDIA High Definition Audio 1.3.23.1
NVIDIA High Definition Audio 1.3.23.1
NVIDIA High Definition Audio 1.3.23.1
SigmaTel High Definition Audio CODEC 5.10.5067.0
Starsze sterowniki audio 5.1.2535.0
Starsze urz?dzenia przechwytywania wideo 5.1.2535.0
Urz?dzenia steruj?ce mediami 5.1.2535.0

Kontrolery IDE ATA/ATAPI:
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF7.0.0.1020
Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C07.0.0.1020
Podstawowy kana? IDE 5.1.2600.2180
Podstawowy kana? IDE 5.1.2600.5512
Pomocniczy kana? IDE 5.1.2600.2180

Kontrolery SCSI i RAID:
AG2C160I IDE Controller

Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej:
G?ówny koncentrator USB 5.1.2600.2180
G?ówny koncentrator USB 5.1.2600.2180
G?ówny koncentrator USB 5.1.2600.2180
G?ówny koncentrator USB 5.1.2600.2180
G?ówny koncentrator USB 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C87.2.2.1007
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C97.2.2.1007
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA7.2.2.1007
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB7.2.2.1007
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC7.2.2.1007
Masowe urz?dzenie magazynuj?ce USB 5.1.2600.0

Monitory:
Monitor domyślny 5.1.2001.0

Mysz i inne urz?dzenia wskazuj?ce:
Mysz zgodna z HID 5.1.2600.0

Porty (COM i LPT):
Port drukarki ECP (LPT1) 5.1.2600.0
Port komunikacyjny (COM1) 5.1.2600.0

Procesory:
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz 5.1.2600.0
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz 5.1.2600.0

Stacje dysków:
SAMSUNG SP2504C 5.1.2535.0
USB DISK 2.0 USB Device 5.1.2535.0

Stacje dysków CD-ROM/DVD:
QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device 5.1.2535.0
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D 5.1.2535.0

Sterowniki niezgodne z Plug and Play:
AFD
App Filter Plugin
atksgt
Beep
Creative OS Services Driver
Creative SoundFont Management Device Driver
dmboot
dmload
DSA Filter Plugin
Fips
giveio
HTTP
HWiNFO32/64 Kernel Driver
Ids Filter Plugin
Kernel Mode Driver Frameworks service
ksecdd
lirsgt
mnmdd
mountmgr
NDProxy
NetBios przez TCP/IP
NetMon Filter Plugin
Null
Panda File Shield Driver
Panda Net Driver [TDI Layer]
Panda Process Protection Driver
PartMgr
ParVdm
PavSRK.sys
PavTPK.sys
PortTalk
PROCEXP150
Protokó? We/Wy trybu u?ytkownika NDIS
RDPCDD
Rodzajowy klasyfikator pakietu
Secdrv
speedfan
sptd
StarForce Protection Environment Driver v6
StarForce Protection Helper Driver
StarForce Protection Helper Driver v2
StarForce Protection Synchronization Driver v1
Sterownik automatycznego po??czenia dost?pu zdalnego
Sterownik IPSEC
Sterownik PnP magistrali ISA/EISA
Sterownik protoko?u IPv6 Microsoft
Sterownik protoko?u TCP/IP
Sterownik systemu NDIS
Sterownik us?ugi Dost?p zdalny IP ARP
Sterownik us?ugi Dost?p zdalny NDIS TAPI
Sterownik Zapory systemu Windows IPv6
Środowisko wspomagaj?ce dostawc? us?ug innych ni? IFS - Windows Socket 2.0
Translator adresów sieciowych IP
UnlockerDriver5
uxpatch
VgaSave
VirtualBox Service
VirtualBox USB Monitor Driver
VolSnap
Wifi Monitor Filter Plugin
Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver

Urz?dzenia interfejsu HID:
Urz?dzenie USB interfejsu HID 5.1.2600.5512

Urz?dzenia systemowe:
Aplikacja zbieraj?ca informacje o oprogramowaniu urz?dze? Plug and Play5.1.2600.2180
Czasomierz systemowy 5.1.2600.2180
G?ośnik systemowy 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E 7.0.0.1011
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D07.0.0.1020
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D47.0.0.1020
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D67.0.0.1020
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA7.0.0.1020
Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B87.0.0.1020
Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971 8.0.0.1010
Intel(R) 946GZ/PL/GL Processor to I/O Controller - 29708.0.0.1010
Interfejs logicznego portu drukarki 5.1.2600.2180
Kontroler DMA 5.1.2600.2180
Magistrala PCI 5.1.2600.2180
Mened?er g?ośności 5.1.2600.2180
Port odczytu danych ISAPNP 5.1.2600.2180
Procesor numeryczny 5.1.2600.2180
Programowalny kontroler przerwa? 5.1.2600.2180
Przycisk ACPI Fixed Feature 5.1.2600.2180
Przycisk uśpienia ACPI 5.1.2600.2180
Rozszerzona magistrala we/wy 5.1.2600.5512
Sterownik BIOS zarz?dzania systemem firmy Microsoft5.1.2600.2180
Sterownik klawiatury serwera terminali 5.1.2600.2180
Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio5.10.0.5010
Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio5.10.0.5010
Sterownik myszy serwera terminali 5.1.2600.2180
System zgodny ze standardem Microsoft ACPI 5.1.2535.0
Urz?dzenie Microcode Update 5.1.2600.2180
Zaawansowany programowalny kontroler przerwa? 5.1.2600.2180
Zasoby p?yty g?ównej 5.1.2600.2180
Zasoby p?yty g?ównej 5.1.2600.2180
Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego 5.1.2600.2180

Woluminy magazynu:
Wolumin uniwersalny 5.1.2600.0
Wolumin uniwersalny 5.1.2600.0
Wolumin uniwersalny 5.1.2600.0
Wolumin uniwersalny 5.1.2600.0
Wolumin uniwersalny 5.1.2600.0

[ ASUS Other Devices / Enhanced Display Driver Helper Service ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Enhanced Display Driver Helper Service
Data sterownika 2006-10-31
Wersja sterownika 6.14.10.200
Dostawca sterownika ASUSTeK
Plik INF oem35.inf

[ Karty graficzne / NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Data sterownika 2013-02-09
Wersja sterownika 6.14.13.1407
Dostawca sterownika NVIDIA
Plik INF oem9.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 16
Pami?ae 000A0000-000BFFFF
Pami?ae E0000000-E7FFFFFF
Pami?ae E8000000-EBFFFFFF
Pami?ae EC000000-EDFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 2000-207F

[ Karty sieciowe / Bezpośrednie po??czenie kablowe ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Bezpośrednie po??czenie kablowe
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netrasa.inf

[ Karty sieciowe / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Data sterownika 2006-01-12
Wersja sterownika 8.0.27.0
Dostawca sterownika Intel
Plik INF oem0.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 20
Pami?ae EE100000-EE100FFF
Port 1000-103F

[ Karty sieciowe / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - cFosSpeed Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - cFosSpeed Miniport
Data sterownika 2013-04-19
Wersja sterownika 9.4.2051.0
Dostawca sterownika cFos Software GmbH
Plik INF oem52.inf

[ Karty sieciowe / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44
Data sterownika 2010-09-28
Wersja sterownika 1.6.0.44
Dostawca sterownika Panda Security
Plik INF oem41.inf

[ Karty sieciowe / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netpsa.inf

[ Karty sieciowe / Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport
Data sterownika 2013-03-05
Wersja sterownika 4.2.10.0
Dostawca sterownika Oracle Corporation
Plik INF oem56.inf

[ Karty sieciowe / Karta Microsoft Tun Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Karta Microsoft Tun Miniport
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF nettun.inf

[ Karty sieciowe / Miniport WAN (PPPOE) ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Miniport WAN (PPPOE)
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netrasa.inf

[ Karty sieciowe / TeamViewer VPN Adapter ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TeamViewer VPN Adapter
Data sterownika 2007-11-27
Wersja sterownika 2.10.0.0
Dostawca sterownika TeamViewer GmbH
Plik INF oem33.inf

[ Karty sieciowe / TeamViewer VPN Adapter - cFosSpeed Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TeamViewer VPN Adapter - cFosSpeed Miniport
Data sterownika 2013-04-19
Wersja sterownika 9.4.2051.0
Dostawca sterownika cFos Software GmbH
Plik INF oem52.inf

[ Karty sieciowe / TeamViewer VPN Adapter - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TeamViewer VPN Adapter - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44
Data sterownika 2010-09-28
Wersja sterownika 1.6.0.44
Dostawca sterownika Panda Security
Plik INF oem41.inf

[ Karty sieciowe / TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TeamViewer VPN Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netpsa.inf

[ Karty sieciowe / TeamViewer VPN Adapter - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TeamViewer VPN Adapter - VirtualBox Bridged Networking Driver Miniport
Data sterownika 2013-03-05
Wersja sterownika 4.2.10.0
Dostawca sterownika Oracle Corporation
Plik INF oem56.inf

[ Karty sieciowe / VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Data sterownika 2013-03-05
Wersja sterownika 4.2.10.0
Dostawca sterownika Oracle Corporation
Plik INF oem57.inf

[ Karty sieciowe / VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - cFosSpeed Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - cFosSpeed Miniport
Data sterownika 2013-04-19
Wersja sterownika 9.4.2051.0
Dostawca sterownika cFos Software GmbH
Plik INF oem52.inf

[ Karty sieciowe / VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44
Data sterownika 2010-09-28
Wersja sterownika 1.6.0.44
Dostawca sterownika Panda Security
Plik INF oem41.inf

[ Karty sieciowe / VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netpsa.inf

[ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika WAN Miniport (IP)
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netrasa.inf

[ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - cFosSpeed Miniport ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika WAN Miniport (IP) - cFosSpeed Miniport
Data sterownika 2013-04-19
Wersja sterownika 9.4.2051.0
Dostawca sterownika cFos Software GmbH
Plik INF oem52.inf

[ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika WAN Miniport (IP) - PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44
Data sterownika 2010-09-28
Wersja sterownika 1.6.0.44
Dostawca sterownika Panda Security
Plik INF oem41.inf

[ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netpsa.inf

[ Karty sieciowe / WAN Miniport (L2TP) ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika WAN Miniport (L2TP)
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netrasa.inf

[ Karty sieciowe / WAN Miniport (PPTP) ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika WAN Miniport (PPTP)
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF netrasa.inf

[ Klawiatury / Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF keyboard.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064

[ Komputer / Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF hal.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / Kodery-dekodery audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Kodery-dekodery audio
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF wave.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / Kodery-dekodery wideo ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Kodery-dekodery wideo
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF wave.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / NVIDIA High Definition Audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika NVIDIA High Definition Audio
Data sterownika 2012-12-18
Wersja sterownika 1.3.23.1
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem34.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / NVIDIA High Definition Audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika NVIDIA High Definition Audio
Data sterownika 2012-12-18
Wersja sterownika 1.3.23.1
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem34.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / NVIDIA High Definition Audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika NVIDIA High Definition Audio
Data sterownika 2012-12-18
Wersja sterownika 1.3.23.1
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem34.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / NVIDIA High Definition Audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika NVIDIA High Definition Audio
Data sterownika 2012-12-18
Wersja sterownika 1.3.23.1
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem34.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / SigmaTel High Definition Audio CODEC ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika SigmaTel High Definition Audio CODEC
Data sterownika 2006-05-26
Wersja sterownika 5.10.5067.0
Dostawca sterownika SigmaTel
Plik INF oem8.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / Starsze sterowniki audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Starsze sterowniki audio
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF wave.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / Starsze urz?dzenia przechwytywania wideo ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Starsze urz?dzenia przechwytywania wideo
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF wave.inf

[ Kontrolery dźwi?ku, wideo i gier / Urz?dzenia steruj?ce mediami ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Urz?dzenia steruj?ce mediami
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF wave.inf

[ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7ide.inf

Zasoby sprz?towe:
Port 30B0-30BF

[ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7ide.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 19
Pami?ae EE204000-EE2043FF
Port 30A0-30AF
Port 30C0-30C7
Port 30C8-30CF
Port 30E0-30E3
Port 30E4-30E7

[ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Podstawowy kana? IDE ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Podstawowy kana? IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf

[ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Podstawowy kana? IDE ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Podstawowy kana? IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.5512
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6

[ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Pomocniczy kana? IDE ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Pomocniczy kana? IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf

[ Kontrolery SCSI i RAID / AG2C160I IDE Controller ]

Zasoby sprz?towe:
IRQ 09
Port FFF0-FFF7

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / G?ówny koncentrator USB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika G?ówny koncentrator USB
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF usbport.inf

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / G?ówny koncentrator USB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika G?ówny koncentrator USB
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF usbport.inf

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / G?ówny koncentrator USB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika G?ówny koncentrator USB
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF usbport.inf

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / G?ówny koncentrator USB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika G?ówny koncentrator USB
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF usbport.inf

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / G?ówny koncentrator USB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika G?ówny koncentrator USB
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF usbport.inf

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
Data sterownika 2006-01-09
Wersja sterownika 7.2.2.1007
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7usb.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 23
Port 3080-309F

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
Data sterownika 2006-01-09
Wersja sterownika 7.2.2.1007
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7usb.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 19
Port 3060-307F

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
Data sterownika 2006-01-09
Wersja sterownika 7.2.2.1007
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7usb.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 18
Port 3040-305F

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
Data sterownika 2006-01-09
Wersja sterownika 7.2.2.1007
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7usb.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 16
Port 3020-303F

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
Data sterownika 2006-01-09
Wersja sterownika 7.2.2.1007
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7usb.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 23
Pami?ae EE204400-EE2047FF

[ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Masowe urz?dzenie magazynuj?ce USB ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Masowe urz?dzenie magazynuj?ce USB
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF usbstor.inf

[ Monitory / Monitor domyślny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Monitor domyślny
Data sterownika 2001-06-06
Wersja sterownika 5.1.2001.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF monitor.inf

[ Mysz i inne urz?dzenia wskazuj?ce / Mysz zgodna z HID ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Mysz zgodna z HID
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF msmouse.inf

[ Porty (COM i LPT) / Port drukarki ECP (LPT1) ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Port drukarki ECP (LPT1)
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF msports.inf

Zasoby sprz?towe:
DMA 03
Port 0378-037F
Port 0778-077F

[ Porty (COM i LPT) / Port komunikacyjny (COM1) ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Port komunikacyjny (COM1)
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF msports.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 04
Port 03F8-03FF

[ Procesory / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
Data sterownika 2004-04-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cpu.inf

[ Procesory / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
Data sterownika 2004-04-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cpu.inf

[ Stacje dysków / SAMSUNG SP2504C ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika SAMSUNG SP2504C
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF disk.inf

[ Stacje dysków / USB DISK 2.0 USB Device ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika USB DISK 2.0 USB Device
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF disk.inf

[ Stacje dysków CD-ROM/DVD / QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cdrom.inf

[ Stacje dysków CD-ROM/DVD / TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cdrom.inf

[ Urz?dzenia interfejsu HID / Urz?dzenie USB interfejsu HID ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Urz?dzenie USB interfejsu HID
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.5512
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF input.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Aplikacja zbieraj?ca informacje o oprogramowaniu urz?dze? Plug and Play ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Aplikacja zbieraj?ca informacje o oprogramowaniu urz?dze? Plug and Play
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Czasomierz systemowy ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Czasomierz systemowy
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 00
Port 0040-0043
Port 0050-0053

[ Urz?dzenia systemowe / G?ośnik systemowy ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika G?ośnik systemowy
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Port 0061-0061

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Data sterownika 2005-01-10
Wersja sterownika 7.0.0.1011
Dostawca sterownika Intel
Plik INF dmi_pci.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7core.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 17
Pami?ae EE300000-EE3FFFFF

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7core.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 18
Pami?ae EE400000-EE4FFFFF

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7core.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 19
Pami?ae EE500000-EE5FFFFF

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7core.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 11
Port 3000-301F

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8
Data sterownika 2005-05-23
Wersja sterownika 7.0.0.1020
Dostawca sterownika Intel
Plik INF ich7core.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Data sterownika 2006-05-16
Wersja sterownika 8.0.0.1010
Dostawca sterownika Intel
Plik INF 965g.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 16
Pami?ae 000A0000-000BFFFF
Pami?ae E0000000-EBFFFFFF
Pami?ae EC000000-EE0FFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 2000-2FFF

[ Urz?dzenia systemowe / Intel(R) 946GZ/PL/GL Processor to I/O Controller - 2970 ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Intel(R) 946GZ/PL/GL Processor to I/O Controller - 2970
Data sterownika 2006-05-16
Wersja sterownika 8.0.0.1010
Dostawca sterownika Intel
Plik INF 965g.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Interfejs logicznego portu drukarki ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Interfejs logicznego portu drukarki
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Kontroler DMA ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Kontroler DMA
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-0083
Port 0087-0087
Port 0089-008B
Port 008F-008F
Port 00C0-00DF

[ Urz?dzenia systemowe / Magistrala PCI ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Magistrala PCI
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Pami?ae 000A0000-000BFFFF
Pami?ae 000E0000-000EFFFF
Pami?ae E0000000-EFFFFFFF
Pami?ae F8000000-FEAFFFFF
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF

[ Urz?dzenia systemowe / Mened?er g?ośności ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Mened?er g?ośności
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Port odczytu danych ISAPNP ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Port odczytu danych ISAPNP
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Port 0274-0277
Port 0279-0279
Port 0A79-0A79

[ Urz?dzenia systemowe / Procesor numeryczny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Procesor numeryczny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 13
Port 00F0-00F0

[ Urz?dzenia systemowe / Programowalny kontroler przerwa? ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Programowalny kontroler przerwa?
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Port 0020-003D
Port 00A0-00BD
Port 04D0-04D1

[ Urz?dzenia systemowe / Przycisk ACPI Fixed Feature ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Przycisk ACPI Fixed Feature
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Przycisk uśpienia ACPI ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Przycisk uśpienia ACPI
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Rozszerzona magistrala we/wy ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Rozszerzona magistrala we/wy
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.5512
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Sterownik BIOS zarz?dzania systemem firmy Microsoft ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Sterownik BIOS zarz?dzania systemem firmy Microsoft
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Sterownik klawiatury serwera terminali ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Sterownik klawiatury serwera terminali
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
Data sterownika 2004-03-05
Wersja sterownika 5.10.0.5010
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF hdaudbus.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 22
Pami?ae EE200000-EE203FFF

[ Urz?dzenia systemowe / Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
Data sterownika 2004-03-05
Wersja sterownika 5.10.0.5010
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF hdaudbus.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 17
Pami?ae EE000000-EE003FFF

[ Urz?dzenia systemowe / Sterownik myszy serwera terminali ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Sterownik myszy serwera terminali
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / System zgodny ze standardem Microsoft ACPI ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF acpi.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 09

[ Urz?dzenia systemowe / Urz?dzenie Microcode Update ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Urz?dzenie Microcode Update
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

[ Urz?dzenia systemowe / Zaawansowany programowalny kontroler przerwa? ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Zaawansowany programowalny kontroler przerwa?
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Pami?ae FEC00000-FEC000FF

[ Urz?dzenia systemowe / Zasoby p?yty g?ównej ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Zasoby p?yty g?ównej
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Pami?ae 000C0000-000DFFFF
Pami?ae 000E0000-000FFFFF
Pami?ae F0000000-F7FFFFFF
Pami?ae FED00000-FED00FFF
Pami?ae FED13000-FED13FFF
Pami?ae FED14000-FED17FFF
Pami?ae FED18000-FED18FFF
Pami?ae FED19000-FED19FFF
Pami?ae FED1C000-FED1FFFF
Pami?ae FED20000-FED9FFFF

[ Urz?dzenia systemowe / Zasoby p?yty g?ównej ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Zasoby p?yty g?ównej
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
Port 0010-001F
Port 0072-0073
Port 0080-0080
Port 0084-0086
Port 0088-0088
Port 008C-008E
Port 0090-009F
Port 0092-0092
Port 0400-047F
Port 0500-053F
Port 0680-06FF

[ Urz?dzenia systemowe / Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF machine.inf

Zasoby sprz?towe:
IRQ 08
Port 0070-0071
Port 0074-0077

[ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wolumin uniwersalny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF volume.inf

[ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wolumin uniwersalny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF volume.inf

[ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wolumin uniwersalny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF volume.inf

[ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wolumin uniwersalny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF volume.inf

[ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

W?aściwości urz?dzenia:
Opis sterownika Wolumin uniwersalny
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF volume.inf


--------[ Urz?dzenia fizyczne ]-----------------------------------------------------------------------------------------

Urz?dzenia PCI:
Magistrala 0, urz?dzenie 30, funkcja 0 Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2)
Magistrala 0, urz?dzenie 28, funkcja 0 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 28, funkcja 2 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 28, funkcja 3 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 31, funkcja 3 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 31, funkcja 1 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 29, funkcja 0 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 29, funkcja 1 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 29, funkcja 2 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 29, funkcja 3 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 29, funkcja 7 Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 31, funkcja 0 Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 31, funkcja 2 Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 1, funkcja 0 Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971 [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 0, funkcja 0 Intel(R) 946GZ/PL/GL Processor to I/O Controller - 2970 [NoDB]
Magistrala 5, urz?dzenie 8, funkcja 0 Intel(R) PRO/100 VE Network Connection [NoDB]
Magistrala 1, urz?dzenie 0, funkcja 0 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti [NoDB]
Magistrala 0, urz?dzenie 27, funkcja 0 Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio [NoDB]
Magistrala 1, urz?dzenie 0, funkcja 1 Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio [NoDB]

Urz?dzenia typu Plug and Play:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0003 Advanced Programmable Interrupt Controller
PNP0200 DMA Controller
PNP0401 ECP Parallel Port
PNP0A06 Extended IO Bus
GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
TUNMP Karta Microsoft Tun Miniport
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
FIXEDBUTTON Przycisk ACPI Fixed Feature
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C0E Sleep Button
PNP0100 System Timer

Urz?dzenia LPT typu Plug and Play:
MICROSOFTRAWPORT Interfejs logicznego portu drukarki

Urz?dzenia USB:
13FE 3E00 Masowe urz?dzenie magazynuj?ce USB
15D9 0A4F Urz?dzenie USB interfejsu HID

Porty:
COM1 Port komunikacyjny (COM1)
LPT1 Port drukarki ECP (LPT1)


--------[ Zasoby sprz?towe ]--------------------------------------------------------------------------------------------

DMA 03 Wy??czne Port drukarki ECP (LPT1)
DMA 04 Wy??czne Kontroler DMA
IRQ 00 Wy??czne Czasomierz systemowy
IRQ 01 Wy??czne Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
IRQ 04 Wy??czne Port komunikacyjny (COM1)
IRQ 08 Wy??czne Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
IRQ 09 Dzielone AG2C160I IDE Controller
IRQ 09 Dzielone System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
IRQ 11 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA
IRQ 13 Wy??czne Procesor numeryczny
IRQ 14 Wy??czne Podstawowy kana? IDE
IRQ 16 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
IRQ 16 Dzielone Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
IRQ 16 Dzielone NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
IRQ 17 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0
IRQ 17 Dzielone Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
IRQ 18 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
IRQ 18 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4
IRQ 19 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
IRQ 19 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6
IRQ 19 Dzielone Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
IRQ 20 Dzielone Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
IRQ 22 Dzielone Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
IRQ 23 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
IRQ 23 Dzielone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
Pami?ae 000A0000-000BFFFF Dzielone Magistrala PCI
Pami?ae 000A0000-000BFFFF Dzielone NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Pami?ae 000A0000-000BFFFF Nieokreślone Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Pami?ae 000C0000-000DFFFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae 000E0000-000EFFFF Dzielone Magistrala PCI
Pami?ae 000E0000-000FFFFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae E0000000-E7FFFFFF Wy??czne NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Pami?ae E0000000-EBFFFFFF Wy??czne Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Pami?ae E0000000-EFFFFFFF Dzielone Magistrala PCI
Pami?ae E8000000-EBFFFFFF Wy??czne NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Pami?ae EC000000-EDFFFFFF Wy??czne NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Pami?ae EC000000-EE0FFFFF Wy??czne Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Pami?ae EE000000-EE003FFF Wy??czne Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
Pami?ae EE100000-EE100FFF Wy??czne Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Pami?ae EE200000-EE203FFF Wy??czne Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio
Pami?ae EE204000-EE2043FF Wy??czne Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Pami?ae EE204400-EE2047FF Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
Pami?ae EE300000-EE3FFFFF Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0
Pami?ae EE400000-EE4FFFFF Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4
Pami?ae EE500000-EE5FFFFF Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6
Pami?ae F0000000-F7FFFFFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae F8000000-FEAFFFFF Dzielone Magistrala PCI
Pami?ae FEC00000-FEC000FF Wy??czne Zaawansowany programowalny kontroler przerwa?
Pami?ae FED00000-FED00FFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae FED13000-FED13FFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae FED14000-FED17FFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae FED18000-FED18FFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae FED19000-FED19FFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae FED1C000-FED1FFFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Pami?ae FED20000-FED9FFFF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0000-000F Wy??czne Kontroler DMA
Port 0000-0CF7 Dzielone Magistrala PCI
Port 0010-001F Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0020-003D Wy??czne Programowalny kontroler przerwa?
Port 0040-0043 Wy??czne Czasomierz systemowy
Port 0050-0053 Wy??czne Czasomierz systemowy
Port 0060-0060 Wy??czne Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Port 0061-0061 Wy??czne G?ośnik systemowy
Port 0064-0064 Wy??czne Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Port 0070-0071 Wy??czne Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
Port 0072-0073 Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0074-0077 Wy??czne Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
Port 0080-0080 Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0081-0083 Wy??czne Kontroler DMA
Port 0084-0086 Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0087-0087 Wy??czne Kontroler DMA
Port 0088-0088 Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0089-008B Wy??czne Kontroler DMA
Port 008C-008E Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 008F-008F Wy??czne Kontroler DMA
Port 0090-009F Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0092-0092 Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 00A0-00BD Wy??czne Programowalny kontroler przerwa?
Port 00C0-00DF Wy??czne Kontroler DMA
Port 00F0-00F0 Wy??czne Procesor numeryczny
Port 01F0-01F7 Wy??czne Podstawowy kana? IDE
Port 0274-0277 Wy??czne Port odczytu danych ISAPNP
Port 0279-0279 Wy??czne Port odczytu danych ISAPNP
Port 0378-037F Wy??czne Port drukarki ECP (LPT1)
Port 03B0-03BB Dzielone NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Port 03B0-03BB Nieokreślone Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Port 03C0-03DF Dzielone NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Port 03C0-03DF Nieokreślone Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Port 03F6-03F6 Wy??czne Podstawowy kana? IDE
Port 03F8-03FF Wy??czne Port komunikacyjny (COM1)
Port 0400-047F Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 04D0-04D1 Wy??czne Programowalny kontroler przerwa?
Port 0500-053F Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0680-06FF Wy??czne Zasoby p?yty g?ównej
Port 0778-077F Wy??czne Port drukarki ECP (LPT1)
Port 0A79-0A79 Wy??czne Port odczytu danych ISAPNP
Port 0D00-FFFF Dzielone Magistrala PCI
Port 1000-103F Wy??czne Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Port 2000-207F Wy??czne NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Port 2000-2FFF Wy??czne Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971
Port 3000-301F Nieokreślone Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA
Port 3020-303F Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
Port 3040-305F Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
Port 3060-307F Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
Port 3080-309F Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
Port 30A0-30AF Wy??czne Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Port 30B0-30BF Wy??czne Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Port 30C0-30C7 Wy??czne Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Port 30C8-30CF Wy??czne Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Port 30E0-30E3 Wy??czne Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Port 30E4-30E7 Wy??czne Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Port FFF0-FFF7 Wy??czne AG2C160I IDE Controller


--------[ Drukarki ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Microsoft XPS Document Writer (Domyślnie) ]

W?aściwości drukarki:
Nazwa drukarki Microsoft XPS Document Writer
Domyślna drukarka Tak
Nazwa udzia?u Nie dzielone
Port drukarki XPSPort:
Sterownik drukarki Microsoft XPS Document Writer (v6.00)
Nazwa urz?dzenia Microsoft XPS Document Writer
Procesor wydruku WinPrint
Strona rozdzielaj?ca Brak
Dost?pnośae 01:00 - 01:00
Priorytet 1
Liczba zada? drukowania w kolejce 0
Stan Nieznane

W?aściwości drukowania:
Rozmiar papieru A4, 210 x 297 mm
Orientacja Pionowa
Jakośae wydruku 600 x 600 dpi Color

[ PDFCreator ]

W?aściwości drukarki:
Nazwa drukarki PDFCreator
Domyślna drukarka Nie
Nazwa udzia?u PDFCreator
Port drukarki pdfcmon
Sterownik drukarki PDFCreator (v6.00)
Nazwa urz?dzenia PDFCreator
Komentarz PDFCreator Printer
Procesor wydruku WinPrint
Strona rozdzielaj?ca Brak
Dost?pnośae 01:00 - 01:00
Priorytet 1
Liczba zada? drukowania w kolejce 0
Stan Nieznane

W?aściwości drukowania:
Rozmiar papieru A4, 210 x 297 mm
Orientacja Pionowa
Jakośae wydruku 600 x 600 dpi Color


--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------

W?aściwości opcji zasilania:
Bie??ce źród?o zasilania Pr?d sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pe?ny okres ?ycia baterii Nieznane
Pozosta?y okres ?ycia baterii Nieznane


--------[ Ustawienia regionalne ]---------------------------------------------------------------------------------------

Strefa czasowa:
Bie??ca strefa czasowa Środkowoeuropejski czas letni
Opis bie??cej strefy czasowej (GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
Zmiana na czas zimowy Last Sunday of October 03:00:00
Zmiana na czas letni Last Sunday of March 02:00:00

J?zyk:
Nazwa j?zyka (w bie??cym j?zyku) polski
Nazwa j?zyka (po angielsku) Polish
Nazwa j?zyka (ISO 639) pl

Kraj/region:
Nazwa kraju (w bie??cym j?zyku) Polska
Nazwa kraju (po angielsku) Poland
Nazwa kraju (ISO 3166) PL
Kod kraju 48

Waluta:
Nazwa waluty (w bie??cym j?zyku) Z?oty
Nazwa waluty (po angielsku) Polish Zloty
Symbol waluty (w tym j?zyku) z?
Symbol waluty (ISO 4217) PLN
Styl wartości 123 456 789,00 z?
Styl wartości ujemnej -123 456 789,00 z?

Formatowanie:
Styl godziny HH:mm:ss
Styl daty krótkiej yyyy-MM-dd
Styl daty d?ugiej d MMMM yyyy
Styl liczby 123 456 789,00
Styl liczby ujemnej -123 456 789,00
Styl listy first; second; third
Cyfry 0123456789

Dni tygodnia:
Nazwa poniedzia?ku w bie??cym j?zyku poniedzia?ek / Pn
Nazwa wtorku w bie??cym j?zyku wtorek / Wt
Nazwa środy w bie??cym j?zyku środa / Śr
Nazwa czwartku w bie??cym j?zyku czwartek / Cz
Nazwa pi?tku w bie??cym j?zyku pi?tek / Pt
Nazwa soboty w bie??cym j?zyku sobota / So
Nazwa niedzieli w bie??cym j?zyku niedziela / N

Miesi?ce:
Nazwa stycznia w bie??cym j?zyku stycze? / sty
Nazwa lutego w bie??cym j?zyku luty / lut
Nazwa marca w bie??cym j?zyku marzec / mar
Nazwa kwietnia w bie??cym j?zyku kwiecie? / kwi
Nazwa maja w bie??cym j?zyku maj / maj
Nazwa czerwca w bie??cym j?zyku czerwiec / cze
Nazwa lipca w bie??cym j?zyku lipiec / lip
Nazwa sierpnia w bie??cym j?zyku sierpie? / sie
Nazwa września w bie??cym j?zyku wrzesie? / wrz
Nazwa października w bie??cym j?zyku październik / paź
Nazwa listopada w bie??cym j?zyku listopad / lis
Nazwa grudnia w bie??cym j?zyku grudzie? / gru

Ró?ne:
Typ kalendarza Gregorian (localized)
Domyślny rozmiar papieru A4
System miar Metryczny


--------[ Sterowniki ODBC ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Driver da Microsoft para arquivos texto (*.txt; *.csv) odbcjt32.dll *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
Driver do Microsoft Access (*.mdb) odbcjt32.dll *.mdb
Driver do Microsoft dBase (*.dbf) odbcjt32.dll *.dbf,*.ndx,*.mdx
Driver do Microsoft Excel(*.xls) odbcjt32.dll *.xls
Driver do Microsoft Paradox (*.db ) odbcjt32.dll *.db
Driver para o Microsoft Visual FoxPro vfpodbc.dll *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
Microsoft Access Driver (*.mdb) odbcjt32.dll *.mdb
Microsoft Access-Treiber (*.mdb) odbcjt32.dll *.mdb
Microsoft dBase Driver (*.dbf) odbcjt32.dll *.dbf,*.ndx,*.mdx
Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf) vfpodbc.dll *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
Microsoft dBase-Treiber (*.dbf) odbcjt32.dll *.dbf,*.ndx,*.mdx
Microsoft Excel Driver (*.xls) odbcjt32.dll *.xls
Microsoft Excel-Treiber (*.xls) odbcjt32.dll *.xls
Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf) vfpodbc.dll *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
Microsoft ODBC for Oracle msorcl32.dll
Microsoft Paradox Driver (*.db ) odbcjt32.dll *.db
Microsoft Paradox-Treiber (*.db ) odbcjt32.dll *.db
Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) odbcjt32.dll *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv) odbcjt32.dll *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
Microsoft Visual FoxPro Driver vfpodbc.dll *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
Microsoft Visual FoxPro-Treiber vfpodbc.dll *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
SQL Server sqlsrv32.dll


--------[ Źród?a danych ODBC ]------------------------------------------------------------------------------------------

MS Access Database Microsoft Access Driver (*.mdb) U?ytkownik odbcjt32.dll
Pliki programu dBase Microsoft dBase Driver (*.dbf) U?ytkownik odbcjt32.dll
Pliki programu Excel Microsoft Excel Driver (*.xls) U?ytkownik odbcjt32.dll


--------[ Odczyt z pami?ci ]--------------------------------------------------------------------------------------------

Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 5400 MB/sek
Ten komputer Intel Corporation D946GZIS 4936 MB/sek
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 MB/sek
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 3980 MB/sek
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3710 MB/sek
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 MB/sek
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 MB/sek
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/sek
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 MB/sek
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 2590 MB/sek
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/sek
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 MB/sek
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 MB/sek
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 MB/sek
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 MB/sek
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 MB/sek
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 MB/sek
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 MB/sek
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 MB/sek
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 MB/sek
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 MB/sek
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 MB/sek
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/sek
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 MB/sek
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 MB/sek
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 MB/sek
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/sek
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 MB/sek
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 MB/sek
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 MB/sek
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 MB/sek
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 MB/sek
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 MB/sek
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 MB/sek
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 MB/sek
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 MB/sek
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 MB/sek
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 MB/sek
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 MB/sek
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 MB/sek
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 MB/sek
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 MB/sek
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 MB/sek
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 MB/sek
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 MB/sek
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 MB/sek
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 MB/sek
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 MB/sek
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 MB/sek
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 MB/sek
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 MB/sek
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 MB/sek
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 MB/sek


--------[ Zapis do pami?ci ]--------------------------------------------------------------------------------------------

Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 1750 MB/sek
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 MB/sek
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 1700 MB/sek
Ten komputer Intel Corporation D946GZIS 1565 MB/sek
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 MB/sek
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1260 MB/sek
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 MB/sek
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 MB/sek
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR 1000 MB/sek
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/sek
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/sek
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/sek
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/sek
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/sek
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 MB/sek
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 MB/sek
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 MB/sek
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 MB/sek
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 MB/sek
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 MB/sek
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 MB/sek
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 MB/sek
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 MB/sek
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 MB/sek
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 MB/sek
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 MB/sek
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 MB/sek
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 MB/sek
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 MB/sek
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 MB/sek
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 MB/sek
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 MB/sek
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 MB/sek
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 MB/sek
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 MB/sek
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 MB/sek
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 MB/sek
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 MB/sek
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 MB/sek
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 MB/sek
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 MB/sek
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 MB/sek
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 MB/sek
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 MB/sek
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 MB/sek
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 MB/sek
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 MB/sek
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 MB/sek
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 MB/sek
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 MB/sek
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 MB/sek
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 MB/sek
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 MB/sek


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel(R) 946GZ/PL/GL Processor to I/O Controller - 2970 [NoDB]

Offset 00: 86 80 70 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 00 00 F0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 11 33 33 00 40 00 47 00 00 1A 39 00
Offset A0: 40 00 00 12 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 F0 DF
Offset B0: 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 5F 00 00 00
Offset E0: 09 00 09 91 68 03 00 CB A7 5C 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971 [NoDB]

Offset 00: 86 80 71 29 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 20
Offset 20: 00 EC 00 EE 01 E0 F1 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset B0: 40 00 01 11 80 25 04 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 03 E1 3F 00 90 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio [NoDB]

Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 00 20 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 01 A2
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 [NoDB]

Offset 00: 86 80 D0 27 07 00 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 20: 30 EE 30 EE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4 [NoDB]

Offset 00: 86 80 D4 27 07 00 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 20: 40 EE 40 EE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 03
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 [NoDB]

Offset 00: 86 80 D6 27 07 00 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 20: 50 EE 50 EE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 04
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 [NoDB]

Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 [NoDB]

Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA [NoDB]

Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB [NoDB]

Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 21 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC [NoDB]

Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 44 20 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 D5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 06 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2)

Offset 00: 86 80 4E 24 07 00 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 10 10 80 22
Offset 20: 10 EE 10 EE F1 FF 01 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 86 80 54 53 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8 [NoDB]

Offset 00: 86 80 B8 27 07 00 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8B 89 8B 8B D0 00 00 00 8B 89 8A 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 0F 14 81 06 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 02 00 00 31 00 00 00 13 00 00 00 00 03 10 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 C0 00 00 02 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [NoDB]

Offset 00: 86 80 DF 27 05 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: B1 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 47 A3 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [NoDB]

Offset 00: 86 80 C0 27 07 00 B0 02 01 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: C9 30 00 00 E5 30 00 00 C1 30 00 00 E1 30 00 00
Offset 20: A1 30 00 00 00 40 20 EE 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 80 80 80 00 00 00 00 08 00 00 10 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 8F 00 80 03 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA [NoDB]

Offset 00: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 54 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti [NoDB]

Offset 00: DE 10 44 12 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 EC 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 E8
Offset 20: 00 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 43 10 BC 83
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 43 10 BC 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 A0 8D 2C 01
Offset 80: 10 29 00 00 01 2D 05 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio [NoDB]

Offset 00: DE 10 EE 0B 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 BC 83
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 43 10 BC 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 A0 8D 2C 01
Offset 80: 10 29 00 00 01 2D 05 00 0B 01 01 11 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B05 D08 F00: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection [NoDB]

Offset 00: 86 80 94 10 17 00 90 02 01 00 00 02 10 20 00 00
Offset 10: 00 00 10 EE 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 01 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 14 01 08 38
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
Offset E0: 00 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.l.K7400.L.w.VIDEO ...... & lt; ...IBM VGA Compatible......eO05/19/11
C000:0040 ..........@.}.....*.C......o.P..........8....C..CPMIDl.o.......
C000:0080 .....3ENGTX550 Ti VB Ver 70.26.20.00.AS09...DJH...........,.....
C000:00C0 ,..ENGTX550 TI DC TOP..Version 70.26.20.00.00 ...Copyright (C) 1
C000:0100 996-2011 NVIDIA Corp............. GF106B Board - 10500000.......
C000:0140 .....Chip Rev ................................................
C000:0180 ........PCIR..D.........l.......HYB$..BIT......E2...,.B.!.8.C...
C000:01C0 Y.D...g.A...k.I...n.L.....M.....N.....P.0...S.....T.....U.....V.
C000:0200 ....x.....d.....p.....i.B..... & gt; .TI.[.b_.................. & p....
C000:0240 ..............\\....0............8J.....M.@....K.K.K.K9M.M.K...M
C000:0280 ...!J.J.g...g...K...b..Jc..Re...f..8g......|g..K....f...f...g...
C000:02C0 g....P.....(TI.hI# " .#E..ON.I..J.I...........B.[.[............ & p
C000:0300 ...........02/16/11..........=..............400.10500000........
C000:0340 ........Z.S..................[ .........Z.S.........,......[1.y.
C000:0380 y...5.y...........6.6.G.....L.q.@...Q...Z.......!.x...y.y...y.y.
C000:03C0 ....a.y.....f...............n.....q.....t.e.$.q.x.S.z...........


--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

HDD SAMSUNG SP2504C
Optical QHILMTI IN89AROXYN09 SCSI CdRom Device
Optical TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 946GZ/PL/GL PCI Express Root Port - 2971 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) 946GZ/PL/GL Processor to I/O Controller - 2970 [NoDB]
PCI/AGP Intel(R) PRO/100 VE Network Connection [NoDB]
PCI/AGP NVIDIA GeForce GTX 550 Ti [NoDB]
PCI/AGP Sterownik magistrali Microsoft UAA dla High Definition Audio [NoDB]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.


Pobierz plik - link do postu