SMPS-Ausgabe-96V.pdf

Zasilacz na uc3845 -Brak wydajności prądowej

Zechciej tylko zauważyć, iż poprzednio zamieszczone tu przeze mnie obliczenia są bardzo optymistyczne, bo obliczone dla wartości napięcia DC =300V - czyli dla maksymalnej wartości napięcia w sieci zasilającej, a ta przetwornica ma działać od 96V DC. A wtedy już nie jest to takie oczywiste co wybrać. Policzyłem i dla tego przypadku, a wyniki w załącznikach, gdzie jednym z optymalnych rdzeni jest rdzeń jak niżej: 31 E32/16/9 1.0 Siemens 145 83 74 81.4 2056 240 52 6 Dane dla drutów pozostają bez zmian: Wire Data: d1 ≥ 0.5 mm A1 ≥ 0.2 mm2 d2 ≥ 1.95 mm A2 ≥ 2 mm2 A ilość zwoi uzwojenia pomocniczego: 6•11/19=3.47368421052632, czyli jak poprzednio 4 zwoje. Reszta w plikach załączników w PDF. Oczywiście dla napięcia o wartości 300V DC będzie to przewymiarowane, a właśnie zadaniem kontrolera jest tak sterować czasem włączenia klucza, aby na wyjściu było te 29V i to niezależnie od wartości prądu obciążenia.


SMPS-Ausgabe

1z1

http://schmidt-walter.eit.h-da.de/cgi-bin/smps_e.pl?Ue_min=96 & Ue_m...

Flyback Converter
Vin_min = 96.0V
Vout = 19.0V
L = 387.4uH

Vin_max = 300.0V
Iout = 6.0A
N 1/N 2 = 10.05

Vin = 96.0V
f = 0.11MHz

2013-04-20 23:15


Pobierz plik - link do postu