Extras.Txt

Delta search na chrome i czyszczenie śmieci

Witam, wczoraj instalując jakieś oprogramowanie kliknąłem odruchowo 'dalej' nie odznaczając instalowania wyszukiwarki delta search. Zwykła zmiana w chromie nie pomaga. Nie wiem, czy to jakiś wirus, czy co. Proszę o pomoc, wyżej log, proszę od razu o poczyszczenie tego, co należy i info, co jeszcze może być nie tak. Z góry dzięki.


OTL Extras logfile created on: 2013-04-21 20:02:20 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Dżej\Desktop
64bit- Ultimate Edition (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.7600.16385)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

3,48 Gb Total Physical Memory | 1,91 Gb Available Physical Memory | 54,85% Memory free
6,96 Gb Paging File | 5,10 Gb Available in Paging File | 73,29% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 118,01 Gb Total Space | 32,59 Gb Free Space | 27,62% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 347,66 Gb Total Space | 75,72 Gb Free Space | 21,78% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 590,98 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: CDFS

Computer Name: DZEJ | User Name: Dżej | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Bridge] -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5.1\Bridge.exe " %L " (Adobe Systems, Inc.)
Directory [ChomikBox.Upload] -- " C:\Program Files (x86)\ChomikBox\\ChomikBox.exe " -u " %1 " ( )
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [napiprojekt] -- " C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " ()
Directory [napiprojekt0] -- " C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " -pobierz_ang ()
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Bridge] -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Bridge CS5.1\Bridge.exe " %L " (Adobe Systems, Inc.)
Directory [ChomikBox.Upload] -- " C:\Program Files (x86)\ChomikBox\\ChomikBox.exe " -u " %1 " ( )
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [napiprojekt] -- " C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " ()
Directory [napiprojekt0] -- " C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe " " %1 " -pobierz_ang ()
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {019D7945-D4CF-4399-BC47-74EAAA6DE05D} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {078D8CCA-D677-422A-88DA-690F02E0E816} " = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {0C38F8EC-E5B9-4FC4-A988-2A1CCE104210} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {351DB862-42F2-46DB-A733-3D59D1379FA4} " = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {43C860D4-F908-471E-9A02-1740CB6668F7} " = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {475C8723-FBEB-431F-99E1-0A2D5387C234} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {4C8928E5-9F6B-44E8-B818-64923B516B82} " = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {52B21CF6-5F77-4F02-ACE7-089DB7B1E547} " = lport=6004 | protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe |
" {5B31AD91-3855-4059-BC60-29E603DD196E} " = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
" {6913659D-94A7-4620-BC3D-1BAA256F0C15} " = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {7421931B-4A2F-4E42-8485-4D1FCA4A0B28} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {82276AFF-70C1-4ACE-85F6-39E4326EDB36} " = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {8847A201-EAAF-4AAB-9435-042B9B1C23C5} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {95CB74C3-658C-4CD4-9482-761040B766F8} " = lport=7935 | protocol=6 | dir=in | name=adobe flash builder 4.5 |
" {96CBE3E3-4900-48EB-AFC9-33C129C5C36D} " = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {9AFC5510-0BCD-44E9-977E-8CF8C1B9C6AC} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {A01B8402-4A86-46DB-B113-2A11342CA8C2} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {A27AAB54-33B5-4B17-997B-FC28D50DF1D3} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {ADFD481B-8D87-4A1D-B4ED-31B958F9806E} " = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
" {D34A83E5-A8BD-4F80-8F32-754A24B688F9} " = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {E6F76145-C0AD-4449-9664-C1EFC9C08930} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {ED3F1AFD-ED82-436C-8ABE-DE4E18956C52} " = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {F812A288-096F-44F8-88B1-D34F14BB1F0C} " = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {004B7C3A-38CD-4B77-9518-395C42875444} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {055F2BAA-6EA2-46A4-831A-F5B7F9EE1A06} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\common files\apple\apple application support\webkit2webprocess.exe |
" {0685C908-3E98-4F46-A771-9C740D14168E} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {0DF7D63D-666B-4B28-9E76-DAA57A985C4D} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\utorrent\utorrent.exe |
" {0ECAE9C0-45B2-4076-9850-0239313BA89C} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {2C139043-7BE0-48B7-ADF0-C53DB896E26F} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {43414281-487E-4810-9A87-70C0EE9BAF5A} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {57E8F377-5153-456A-B769-9F84B55F71CE} " = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
" {5C897048-E9FB-4A7D-A18F-4296C3260D89} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer_service.exe |
" {615D5B73-3531-4EAD-AA35-549057A6DC02} " = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
" {630E6EB3-C52F-4FB3-905A-10F6C9CD15AA} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {69C85828-5613-4755-B12F-079C0316309B} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {6AF621C8-5399-4126-B1F2-7FBE097B098C} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\groove.exe |
" {6CAF3AE8-DBAE-4C1A-9AEB-D53223711D9C} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer_service.exe |
" {72571050-5D15-4A71-A21D-0BA29F915849} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {74B464FC-F0D8-4ACB-A005-AF71E2547A76} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {79748D17-561F-4273-9869-AA90B15E4108} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\itunes\itunes.exe |
" {7A9BEBCC-0D3E-41C4-9B90-88532B64E359} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {96B1B5DA-E696-4D25-BF6A-05DEB0B20B01} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |
" {97F1EF3E-78D7-42F6-BBE6-B1C690D5568E} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {A0ABA33E-6B64-45E4-A4E6-17C645A817F2} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {A889957B-43D5-47A2-B228-F45C6B4A7132} " = protocol=6 | dir=out | app=system |
" {AA7B4C19-8044-45C1-96BC-5555925886EC} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer.exe |
" {ABC0E3D6-C871-44E7-BF54-11B58D9E8810} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {AD62E919-8EA8-4D88-B01F-54BE88F5105A} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\bonjour\mdnsresponder.exe |
" {AE8E2DF0-56A4-4AA3-B2EB-5C41513705FF} " = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {B464D8DC-8E3A-4DE0-9D0D-A55FB5C70CCC} " = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
" {B6C6DB20-CF2B-450D-B52F-52051B7A6AD1} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {BA4F8A85-839E-47AE-9786-F7364AF21FB6} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\groove.exe |
" {BC24659C-61F7-4206-BF47-AE4F551376EA} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft office\office14\onenote.exe |
" {BC6B3061-F7C1-4887-84D4-B934A5F22B1B} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\adobe\adobe flash builder 4.5\flashbuilder.exe |
" {BDFE5CC9-30D8-452D-85C8-B2525416E767} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\adobe\adobe flash builder 4.5\flashbuilder.exe |
" {C03FF462-F5C4-4361-9FBB-73A371E7CB15} " = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
" {C0CC813B-F6A1-464A-9ADE-914230833884} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {C3AA9AE0-9B0F-4FE9-BC42-EB0B84D0542F} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {DB88C545-074C-4084-91DB-F5FD32E6AE93} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {DEEE6EE0-7729-4B46-AE3A-21E3686F1F40} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files\utorrent\utorrent.exe |
" {FBB24683-91F7-469E-90EF-CB413F556B6C} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer.exe |
" TCP Query User{6A594915-5719-4581-9451-E0FE1679F5B0}C:\program files (x86)\counter-strike 1.6\hl.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\counter-strike 1.6\hl.exe |
" UDP Query User{D0D7BA7C-0C7F-461C-8527-9B5F901B14CB}C:\program files (x86)\counter-strike 1.6\hl.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\counter-strike 1.6\hl.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {0225AD21-F3E2-4916-BFF3-65D3F9052582} " = iTunes
" {1AD147D0-BE0E-3D6C-AC11-64F6DC4163F1} " = Microsoft .NET Framework 4.5
" {1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
" {1E9FC118-651D-4934-97BE-E53CAE5C7D45} " = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
" {2F72F540-1F60-4266-9506-952B21D6640D} " = Apple Mobile Device Support
" {4569AD91-47F4-4D9E-8FC9-717EC32D7AE1} " = Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
" {503F672D-6C84-448A-8F8F-4BC35AC83441} " = AMD APP SDK Runtime
" {680D2E55-6FCC-4695-8741-3EA13DE4C898} " = ESET NOD32 Antivirus
" {6E3610B2-430D-4EB0-81E3-2B57E8B9DE8D} " = Bonjour
" {8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
" {8557397C-A42D-486F-97B3-A2CBC2372593} " = Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
" {8E5DA9A6-7A9F-3A6F-BC5C-D6CBCA6A29C7} " = Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack
" {8F6A8880-D7E1-42E5-0492-18D486C809F4} " = AMD Fuel
" {90140000-002A-0000-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Office 64-bit Components 2010
" {90140000-002A-0415-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Polish) 2010
" {90BF0360-A1DB-4599-A643-95AB90A52C1E} " = Microsoft_VC90_MFCLOC_x86_x64
" {92044B14-AC56-72C6-9DA7-5B8A6B086948} " = AMD Media Foundation Decoders
" {925D058B-564A-443A-B4B2-7E90C6432E55} " = Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
" {92A3CA0D-55CD-4C5D-BA95-5C2600C20F26} " = Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
" {92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033 " = Microsoft .NET Framework 4.5
" {A472B9E4-0AFF-4F7B-B25D-F64F8E928AAB} " = Microsoft_VC90_MFC_x86_x64
" {A49402DD-2781-3782-B0CF-52BDA349E3F3} " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack
" {B9E8572A-28ED-4F0E-4523-5828AB402F40} " = AMD Catalyst Install Manager
" {C7F594FB-233E-3683-E4EF-BA40634AEFB4} " = ccc-utility64
" {C8C1BAD5-54E6-4146-AD07-3A8AD36569C3} " = Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
" {D0CB24F4-084F-40DE-B6B9-A03626E682F0} " = iCloud
" {E86906FF-C63D-4EAF-ACE7-5F8D55FBEA9A} " = Finger Sensing Pad Driver
" CCleaner " = CCleaner
" Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack " = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack " = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended
" uTorrent " = uTorrent

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {01A3301E-5085-AE7C-3534-405EECF839C6} " = CCC Help Spanish
" {01E55C68-3CBA-4E60-E93A-C222CC08DC68} " = CCC Help Thai
" {024521CF-C07E-4F8E-8481-0D75695E03AF} " = PxMergeModule
" {033E378E-6AD3-4AD5-BDEB-CBD69B31046C} " = Microsoft_VC90_ATL_x86
" {08055C20-C831-1B96-FE5B-8B74616B79E8} " = Catalyst Control Center Localization All
" {08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403} " = Microsoft_VC90_CRT_x86
" {0F3647F8-E51D-4FCC-8862-9A8D0C5ACF25} " = Microsoft_VC80_ATL_x86
" {1111706F-666A-4037-7777-211328764D10} " = JavaFX 2.1.1
" {1B8FCAE8-72C1-CED2-C20E-F8C56ED7EC7B} " = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
" {1BD37243-211B-4DC4-CFED-294FE1D3710B} " = CCC Help Turkish
" {1EECBA68-8BE4-4076-94DF-E9ED206B1D21} " = Star Wars Jedi Knight Jedi Academy
" {25581C83-6B62-34D0-6873-EB8D7B4EF3CD} " = Catalyst Control Center InstallProxy
" {26050F54-3928-4D9C-849A-C48A9E831E6F} " = ChomikBox
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217005FF} " = Java(TM) 7 Update 5
" {2E4EBFD6-67F0-391E-4ADA-96F9924A3361} " = CCC Help Russian
" {3521BDBD-D453-5D9F-AA55-44B75D214629} " = Adobe Community Help
" {3868A8EE-5051-4DB0-8DF6-4F4B8A98D083} " = QuickTime
" {393195E5-E964-A86B-4F88-22A8C1F2351E} " = CCC Help Korean
" {3CC29C1A-B5FE-457B-8F22-32A2557A92C7}}_is1 " = Windows Movie Maker 6.1
" {42442BC6-5A92-4BC2-9E0C-3D359D548A21}_is1 " = Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.7
" {45C56AA7-ED1B-4800-A97F-EDDF3F3520B1} " = Obsługa programów Apple
" {46C045BF-2B3F-4BC4-8E4C-00E0CF8BD9DB} " = Adobe AIR
" {488652BD-C9A9-333A-A6FC-658130BF4C86} " = CCC Help Dutch
" {488BA6D7-0562-B02A-D8CE-1C357D35FBCE} " = CCC Help Chinese Traditional
" {4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10} " = Java Auto Updater
" {4E33D05D-76CF-5D3C-4D5D-7727530FA161} " = Adobe Content Viewer
" {50DD347D-AE3C-78A6-168D-E836D5333BED} " = Prezi Desktop
" {51C7AD07-C3F6-4635-8E8A-231306D810FE} " = Cisco LEAP Module
" {5449FB4F-1802-4D5B-A6D8-087DB1142147} " = Realtek HDMI Audio Driver for ATI
" {62BBB2F0-E220-4821-A564-730807D2C34D} " = Realtek USB 2.0 Reader Driver
" {635FED5B-2C6D-49BE-87E6-7A6FCD22BC5A} " = Microsoft_VC90_MFC_x86
" {64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9} " = Cisco EAP-FAST Module
" {789A5B64-9DD9-4BA5-915A-F0FC0A1B7BFE} " = Apple Software Update
" {796FF8E0-B679-4A70-8D95-F86D3E19E4FD} " = Catalyst Control Center - Branding
" {79814930-F648-0B98-EFF5-ABF54F0A728A} " = CCC Help Finnish
" {7D916FA5-DAE9-4A25-B089-655C70EAF607} " = Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation Program
" {8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476} " = Realtek Ethernet Controller Driver
" {88471612-B47A-5F1D-395D-89CCDC6BC950} " = CCC Help Italian
" {8B644C36-65E0-8957-7C00-2253C1D4EDB3} " = CCC Help Czech
" {90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" {90140000-0015-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2010
" {90140000-0016-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2010
" {90140000-0018-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2010
" {90140000-0019-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2010
" {90140000-001A-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2010
" {90140000-001B-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2010
" {90140000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (German) 2010
" {90140000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (English) 2010
" {90140000-001F-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (Polish) 2010
" {90140000-002C-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (Polish) 2010
" {90140000-0044-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2010
" {90140000-006E-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2010
" {90140000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2010
" {90140000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2010
" {92A8504E-D6CC-A18A-B1CF-9E714A8F90A1} " = Catalyst Control Center Profiles Mobile
" {92D58719-BBC1-4CC3-A08B-56C9E884CC2C} " = Microsoft_VC80_CRT_x86
" {970A02E0-914E-322C-A77A-6F435800EA91} " = CCC Help Danish
" {98120C3C-ACDB-983A-D642-10EE319CA018} " = CCC Help Greek
" {98FB5125-8B8F-670C-BAD6-A5E994942C44} " = CCC Help Swedish
" {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
" {9C542173-96F0-435D-A95C-468CAAC75EA0} " = Adobe Flash Player 10 Plugin
" {9D3D8C60-A55F-4123-B2B9-173F09590E16} " = REALTEK Wireless LAN Driver
" {A2368FD6-1EC9-F9FC-7AD7-A2E3817EEE16} " = CCC Help Portuguese
" {A78FE97A-C0C8-49CE-89D0-EDD524A17392} " = PDF Settings CS5
" {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005} " = Adobe Acrobat X Pro - English, Français, Deutsch
" {B0837131-BC32-9EA7-5A50-10EC0E736105} " = CCC Help Norwegian
" {B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120} " = Skype Click to Call
" {B6D38690-755E-4F40-A35A-23F8BC2B86AC} " = Microsoft_VC90_MFCLOC_x86
" {B9F7A849-E093-4BB5-B4F4-44D203FF40C2} " = NP Checker
" {BDE646E8-86E0-50E1-37BC-0AEBB2185D76} " = Adobe Widget Browser
" {C28DD992-5B7B-D195-6841-4EC57DF512BD} " = Adobe Story
" {CB77F42D-400A-FA85-FA40-3CB972C0735D} " = CCC Help Japanese
" {D1A19B02-817E-4296-A45B-07853FD74D57} " = Microsoft_VC80_MFC_x86
" {D3490D20-3AE0-459D-AAD6-59195140EAC2}_is1 " = Sothink SWF Quicker
" {D53937E8-9FA4-1D0A-7F1B-49F265A44A7B} " = CCC Help Hungarian
" {D57FC112-312E-4D70-860F-2DB8FB6858F0} " = Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection
" {D92BBB52-82FF-42ED-8A3C-4E062F944AB7} " = Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
" {DD39229E-1ACC-9F2C-89F1-B92C983F0B97} " = CCC Help German
" {E0F56EBC-46EF-2496-F7FE-1E44CE1B1346} " = CCC Help English
" {E7C5611B-0771-53AF-4B0E-9B65F1BD6147} " = AMD VISION Engine Control Center
" {E99D191F-FB27-41C4-88A9-49487EB6A369} " = SEO-Leniviec
" {EA17F4FC-FDBF-4CF8-A529-2D983132D053} " = Skype(TM) 6.0
" {ED5776D5-59B4-46B7-AF81-5F2D94D7C640} " = Cisco PEAP Module
" {EFEDD205-43FE-4208-B682-0937E803E19E}_is1 " = NexusFont 2.5 (ver 2.5.8.1582)
" {F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5} " = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
" {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} " = Realtek High Definition Audio Driver
" {F176FC7F-E59C-980A-8437-BFD297A07E7E} " = CCC Help Polish
" {F9D146BA-8360-96AC-7CDD-E5B9A3A944AF} " = CCC Help Chinese Standard
" {FE9A7663-A553-C43A-5BF3-5556238E6FF5} " = CCC Help French
" Adobe AIR " = Adobe AIR
" Adobe Flash Player ActiveX " = Adobe Flash Player 11 ActiveX
" chc.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1 " = Adobe Community Help
" Cheating-Death " = Cheating-Death 4.33.4
" com.adobe.AdobeStory.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1 " = Adobe Story
" com.adobe.dmp.contentviewer " = Adobe Content Viewer
" com.adobe.WidgetBrowser.E7BED6E5DDA59983786DD72EBFA46B1598278E07.1 " = Adobe Widget Browser
" com.prezi.PreziDesktop " = Prezi Desktop
" Counter-Strike 1.6_is1 " = Counter-Strike 1.6
" DAEMON Tools Lite " = DAEMON Tools Lite
" Dialup For Android Handset " = Dialup For Android Handset
" EVEREST Home Edition_is1 " = EVEREST Home Edition v2.20
" FileZilla Client " = FileZilla Client 3.5.3
" Flash Decompiler Trillix_is1 " = Flash Decompiler Trillix
" foobar2000 " = foobar2000 v1.1.13
" Football Manager 2012_is1 " = Football Manager 2012
" Free Monitor for Google_is1 " = Free Monitor for Google 2.5
" IETester " = IETester v0.4.11 (remove only)
" InstallShield_{3868A8EE-5051-4DB0-8DF6-4F4B8A98D083} " = QuickTime
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 9.1.0 (Full)
" LastFM_is1 " = Last.fm Scrobbler 2.1.33
" Mozilla Firefox 18.0.2 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 18.0.2 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" NapiProjekt_is1 " = NapiProjekt 2.0.0 (build 2151)
" Notepad++ " = Notepad++
" Office14.PROPLUS " = Microsoft Office Professional Plus 2010
" PartyPoker " = PartyPoker
" PC Suite For Android Handset " = PC Suite For Android Handset
" Picasa 3 " = Picasa 3
" pkslow_60_is1 " = Profesor Klaus Słownictwo 6.0
" RocketDock_is1 " = RocketDock 1.3.5
" SopCast " = SopCast 3.3.2
" TeamViewer 7 " = TeamViewer 7
" WinRAR archiver " = WinRAR 4.20 (32-bitowy)

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2036744215-2135245040-787476133-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" 19dfe64868053d51 " = Eksport ankiet
" Google Chrome " = Google Chrome

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2013-04-21 04:35:31 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second

Error - 2013-04-21 04:35:31 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: m- & gt; NextScheduledEvent 5179

Error - 2013-04-21 04:35:31 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: m- & gt; NextScheduledSPRetry 5179

Error - 2013-04-21 04:35:32 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second

Error - 2013-04-21 04:35:32 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: m- & gt; NextScheduledEvent 6396

Error - 2013-04-21 04:35:32 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: m- & gt; NextScheduledSPRetry 6396

Error - 2013-04-21 05:15:03 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second

Error - 2013-04-21 05:15:04 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: m- & gt; NextScheduledEvent 2377892

Error - 2013-04-21 05:15:04 | Computer Name = Dzej | Source = Bonjour Service | ID = 100
Description = Task Scheduling Error: m- & gt; NextScheduledSPRetry 2377892

Error - 2013-04-21 05:18:18 | Computer Name = Dzej | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: Setup.exe_Microsoft Setup Bootstrapper,
wersja: 14.0.4755.1000, sygnatura czasowa: 0x4b989df1 Nazwa modułu powodującego
błąd: ole32.dll, wersja: 6.1.7600.16385, sygnatura czasowa: 0x4a5bdac7 Kod wyjątku:
0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x0002f2bf Identyfikator procesu powodującego błąd:
0x1274 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01ce3e7126409e2b Ścieżka
aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Office
Setup Controller\Setup.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\syswow64\ole32.dll
Identyfikator
raportu: 66f309f8-aa64-11e2-b287-6c626d33c4af

Error - 2013-04-21 07:19:20 | Computer Name = Dzej | Source = Application Error | ID = 1000
Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: Setup.exe_Microsoft Setup Bootstrapper,
wersja: 14.0.4755.1000, sygnatura czasowa: 0x4b989df1 Nazwa modułu powodującego
błąd: ole32.dll, wersja: 6.1.7600.16385, sygnatura czasowa: 0x4a5bdac7 Kod wyjątku:
0xc0000005 Przesunięcie błędu: 0x0002f2bf Identyfikator procesu powodującego błąd:
0x3a4 Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01ce3e82103fef23 Ścieżka
aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Office
Setup Controller\Setup.exe Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\syswow64\ole32.dll
Identyfikator
raportu: 4f98f1b4-aa75-11e2-b287-6c626d33c4af

[ System Events ]
Error - 2013-03-17 09:43:01 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10016
Description =

Error - 2013-03-17 16:41:58 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2013-03-18 07:57:54 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10016
Description =

Error - 2013-03-20 02:47:50 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10016
Description =

Error - 2013-03-20 07:27:24 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10016
Description =

Error - 2013-03-21 14:32:44 | Computer Name = Dzej | Source = Tcpip | ID = 4199
Description = System wykrył konflikt adresów między adresem IP 192.168.1.3 a komputerem
o sieciowym adresie sprzętowym 0C-EE-E6-CB-5D-3C. W rezultacie mogą być zakłócone
operacje sieciowe na tym komputerze.

Error - 2013-03-22 09:41:33 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10016
Description =

Error - 2013-03-25 09:49:47 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10010
Description =

Error - 2013-03-28 03:22:22 | Computer Name = Dzej | Source = DCOM | ID = 10016
Description =

Error - 2013-03-28 09:29:15 | Computer Name = Dzej | Source = volsnap | ID = 393252
Description = Wykonywanie kopii w tle woluminu C: zostało przerwane, ponieważ nie
można powiększyć magazynu kopii w tle z powodu limitu wprowadzonego przez użytkownika.


& lt; End of report & gt;


Pobierz plik - link do postu