raport.txt

Powolny laptop HP duzo procesów - sprawdzenie logów

Dziękuję za zainteresowanie. Na razie usunąłem Adobe później będę się uczył ;) instalacji chociaż nie wiem gdzie popełniłem popełniam błędy. ComboFixa użyłem 1 raz wg instrukcji gdzies na stronie więcej tego nie zrobię :) odinstalowałem programem OTC Wykonałem skrypt w załączniku raport Sccreny w zał.


========== OTL ==========
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2476}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2476}\ not found.
Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-2433039570-1569006032-1050697316-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2476}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2476}\ not found.
Prefs.js: " default-search.net " removed from browser.search.order.1
C:\Users\OLGA\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\1j4bzcie.default\extensions\{1ED03F15-1006-1C66-CCA5-15A00B80A7B7}\content folder moved successfully.
C:\Users\OLGA\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\1j4bzcie.default\extensions\{1ED03F15-1006-1C66-CCA5-15A00B80A7B7}\components folder moved successfully.
C:\Users\OLGA\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\1j4bzcie.default\extensions\{1ED03F15-1006-1C66-CCA5-15A00B80A7B7} folder moved successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}\ not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\10 not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bpsvc.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsemngr.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsermngr.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsersafeguard.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bundlesweetimsetup.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cltmngsvc.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta babylon.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta tb.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta2.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltainstaller.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltasetup.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltatb.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltatb_2501-c733154b.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\dprotectsvc.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iminentsetup.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\jumpflip\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\protectedsearch.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rjatydimofu.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchinstaller.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchprotection.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchprotector.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchsettings.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchsettings64.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\snapdo.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\stinst32.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\stinst64.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sweetimsetup.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\tbdelta.exetoolbar783881609.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\umbrella.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utiljumpflip.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\volaro\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\vonteera\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\websteroids.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\websteroidsservice.exe\ not found.
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 05082014_172713

Files\Folders moved on Reboot...
File move failed. C:\WINDOWS\System32\tasklist.exe scheduled to be moved on reboot.

PendingFileRenameOperations files...

Registry entries deleted on Reboot...


Pobierz plik - link do postu