obliczanie_opornosci_sciezki.xls

Cynowanie płytek drukowanych stopem niskotopliwym we wrzątku

Zgodnie z obietnicą, przesyłam wyniki obliczeń. http://obrazki.elektroda.pl/7354302900_1399579852.png oraz udostępniam plik XLS, dla osób które chciałby sprawdzić sobie odpowiednie wartości samodzielnie dla innych wartości. Wartości na pomarańczowym tle to wartości wypadkowe, na zielonym tle wprowadzamy własne wartości: grubości ścieżki, szerokości, grubości pocynowania, grubości pobielenia stopem Lichtenberga, itp. Za jego pomocą można łatwo ustalić to o czym pisałem w poprzednich postach, czyli: - cienka warstwa stopu Lichtenberga ma znikomy wpływ na rezystancję wypadkową ścieżki. - nalutowanie na ścieżki PCB nawet cienkiego miedzianego drutu daje lepsze rezultaty, w kwestii polepszenia przewodności niż cynowanie ścieżki grubą warstwą cyny. Wartości: - wydzielona w ścieżce moc (całkowita moc wydzielona w ścieżce na całej jej długości) - moc do rozproszenia na jednostkę powierzchni (moc wydzielona na całej długości ścieżki odniesiona do jej powierzchni w cm²) ... podaje jako "gratis" ... żeby każdy mógł oszacować jak oporność ścieżki ma się do wydzielonej w niej mocy i z jaką mocą do rozproszenia należy się liczyć (temperatura jaką obciążona ścieżka osiągnie jest wprost proporcjonalna do tej właśnie wartości).


,,,,
, " Materiał " , " Konduktancja s [S/m] " ,, " Oporność właściwa r [Wm] " ,,,,
,,,,
, " Miedź: " , " 59600000 " , " & gt; & gt; " , " 1.67785234899329e-08 " ,
, " Bizmut: " , " 867000 " , " & gt; & gt; " , " 1.15340253748558e-06 "
, " Ołów: " , " 4810000 " , " & gt; & gt; " , " 2.07900207900208e-07 "
, " Cyna: " , " 9170000 " , " & gt; & gt; " , " 1.09051254089422e-07 "
, " LC60: " , " 7426000 " , " & gt; & gt; " , " 1.34661998384056e-07 " , " - wartość wyzn. szacunkowo na podstawie średniej ważonej konduktancji składników "
, " Stop Lichtenberga - Bi50Pb30Sn20: " , " 3710500 " , " & gt; & gt; " , " 2.69505457485514e-07 " , " - wartość wyzn. szacunkowo na podstawie średniej ważonej konduktancji składników "
" " , " Szacowany prąd płynący przez ścieżkę [A]: " , " 10 "
, " długość ścieżki [mm]: " , " 350 "
,,
, " szerokość ścieżki [mm]: " , " 4.2 "
, " grubość warstwy Cu [mm]: " , " 0.035 " ,, " 1oz = 35um = 0,035mm "
, " grubość warstwy stopu L. [mm]: " , " 0.0035 "
, " grubość warstwy LC60 [mm]: " , " 0.35 "
, " średnica drutu Cu bocznikującego ścieżkę [mm]: " , " 0.5 "
, " Przekr?j poprzeczny warstwy Cu [m2]: " , " 1.47e-07 "
, " Przekr?j poprzeczny warstwy stopu Lichtenberga [m2]: " , " 1.47e-08 "
, " Przekr?j poprzeczny warstwy LC60 [m2]: " , " 1.47e-06 "
, " Przekr?j poprzeczny bocznika Cu [m2]: " , " 1.96349540849362e-07 "
, " Rezystancja warstwy Cu [W]: " , " 0.0399488654522211 "
, " Rezystancja warstwy stopu Lichtenberga [W]: " , " 6.41679660679795 "
, " Rezystancja warstwy LC60 [W]: " , " 0.0320623805676324 "
, " Rezystancja drutu Cu bocznikującego ścieżkę [W]: " , " 0.0299083114535105 "
,,
, " Wariant pogrubienia ścieżki miedzianej, materiałami o podanych grubościach/średnicach " , " Rezystancja [W] " ,, " Spadek napięcia pomiędzy węzłami ścieżki [V] " ,, " Wydzielona w ścieżce moc [W] " ,, " Moc do rozproszenia na jednostkę powierzchni [W/cm2] "
, " bez pogrubienia : " , " 0.0399488654522211 " ,, " 0.399488654522211 " ,, " 3.99488654522211 " ,, " 0.271760989470892 "
, " pobielanie LC60: " , " 0.0177868846627251 " ,, " 0.177868846627251 " ,, " 1.77868846627251 " ,, " 0.120999215392688 "
, " pobielanie stopem Lichtenberga + pogrubianie LC60: " , " 0.017737717025624 " ,, " 0.17737717025624 " ,, " 1.7737717025624 " ,, " 0.120664741670911 "
, " nalutowanie drutu bocznikującego: " , " 0.0171035126680217 " ,, " 0.171035126680217 " ,, " 1.71035126680217 " ,, " 0.116350426313073 " , " - bez uwzgl. spoiwa które poprawia przewodność "


Pobierz plik - link do postu