TX-P42ST60E_PL.pdf

Panasonic TX-P42ST60E, TX-P50ST60E, TX-P55ST60E, TX-P65ST60E - instrukcja PL

Marka: Panasonic Model: TX-P42ST60E, TX-P50ST60E, TX-P55ST60E, TX-P65ST60E Inne (uwagi): Instrukcja obsługi Język: polski Większy plik (1,93MB) to e-POMOC, czyli to samo co mamy w TV w wersji elektronicznej.


TX-P42ST60E
TX-P50ST60E
TX-P55ST60E
TX-P65ST60E

e -POMOC

Polski

Oglądanie
Mój ekran główny
o Informacje

10

o Sposób użytkowania

10

o Ustawienia

12

Podstawowe
o Podstawowe połączenia

13

o Wybór kanału

16

o Pasek informacyjny

17

o Menu opcji

19

o Napisy

20

o Wyłącz. czasowy

21

o Ostatni widok

21

Urządzenia zewnętrzne
o Połączenia zewnętrzne

21

o Oglądanie treści ze źródła zewnętrznego

24

o Obsługa za pomocą pilota telewizora

25

o Funkcje HDMI

26

o Informacje o gniazdach

28

o Obsługiwane sygnały wejściowe

29

Ustawianie najlepszego obrazu
o Tryb obrazu

30

o Czujnik otoczenia

31

o Funkcja automatycznego trybu gotowości zasilania

31

o Proporcje obrazu

31

o Sygnał sterujący proporcjami obrazu

33

o Ustawienia zaawansowane

34

o Dostosowanie kopii

37

Ustawianie najlepszego dźwięku
o Tryb dźwięku

38

Przewodnik prog. TV
o Korzystanie z funkcji Przewodnik prog. TV

-2-

39

Teletekst
o Wyświetlanie trybu Teletekst

41

o Tryb Teletekst

43

3D
o Uwaga

44

o Okulary 3D - funkcje

44

o Okulary 3D - rejestracja

46

o Okulary 3D - wymiana baterii

47

o Oglądanie obrazów 3D

47

o Wybór trybu 3D

49

o Ustawienia 3D

50

o Format obrazu źródłowego

52

Strojenie i edycja kanałów
o Menu ustawień

53

o Edycja ulubionych

53

o Lista kanałów

55

o Ustawianie automatyczne

56

o Strojenie ręczne

57

o Aktualizacja listy kanałów

59

o Informacja o nowym kan.

59

o Stan sygnału

59

Usługa internetowa
Treści internetowe
o Informacje

60

o Wybieranie zawartości internetowej

60

o Uwaga

61

Połączenia sieciowe
o Połączenie internetowe

62

o Uwaga

63

Ustawienia sieciowe
o Połączenie sieciowe

63

o Ręcznie - Bezprzewodowa

65

-3-

o Ręcznie - Przewodowa

67

o Stan sieci

69

o Ustawienia zdal. ster. VIERA

69

o Ustawienia poł. siec.

69

o Aktualizuj oprogramowanie

69

o Komun. o nowym oprogr.

69

Sieć domowa
DLNA
o Informacje

71

o Korzystanie z funkcji DLNA

74

Połączenia sieciowe
o Połączenie DLNA

75

o Uwaga

77

Ustawienia sieciowe
o Połączenie sieciowe

77

o Ręcznie - Bezprzewodowa

79

o Ręcznie - Przewodowa

81

o Ręcznie - Bezprz. pkt. dost.

82

o Stan sieci

84

o Ustawienia zdal. ster. VIERA

84

o Ustawienia poł. siec.

85

o Aktualizuj oprogramowanie

86

o Komun. o nowym oprogr.

86

Zdjęcia
o Wybieranie pliku

86

o Oglądanie zdjęć

87

o Korzystanie z przeglądu slajdów

88

Wideo
o Wybieranie pliku

89

o Oglądanie wideo

90

o Konfiguracja Video

91

o Ustawienia wyjścia audio

92

-4-

Muzyka
o Wybieranie pliku

92

o Odtwarzanie muzyki

93

o Konfiguracja muzyki

94

Nagrywarka DIGA
o Sterowanie nagrywarką DIGA

94

Informacje techniczne
o Format plików zdjęć

95

o Format plików wideo

95

o Format plików muzycznych

98

Odtwarzacz mediów
Korzystanie z funkcji Odtwarzacz mediów
o Informacje

100

o Wybór urządzenia / trybu

102

Tryb Zdjęcie
o Wybieranie pliku

103

o Oglądanie zdjęć

104

o Sortowanie zdjęć

104

o Tworzenie zdjęcia 3D

105

o Korzystanie z przeglądu slajdów

106

Tryb Video
o Wybieranie pliku

109

o Oglądanie wideo

110

o Konfiguracja Video

111

o Ustawienia wyjścia audio

112

Tryb Muzyka
o Wybieranie pliku

113

o Odtwarzanie muzyki

113

o Konfiguracja muzyki

114

Informacje techniczne
o Ostrzeżenia dotyczące obsługi urządzenia

114

o Karta SD

115
-5-

o Urządzenie USB

115

o Format plików zdjęć

116

o Format plików wideo

117

o Format plików muzycznych

119

Funkcje
Lista aplikacji
o Informacje

121

o Sposób użytkowania

121

o Ustawienia

122

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
o Zestawienie informacji o funkcji VIERA Link

122

o Przygotowania

126

o Łatwe odtwarzanie

127

o Samoczynne włączanie

127

o Samoczynne wyłączanie

127

o Energooszcz. stan gotow.

127

o Autointel. stan gotow.

128

o Sterowanie VIERA Link

128

o Wybór głośników

130

o Uwaga

131

Blokada
o Korzystanie z funkcji Blokada

131

o Numer PIN

132

o Dozwolone od:

132

Aplikacja usługi danych
o Korzystanie z funkcji Aplikacja usługi danych

133

o Pliki cookie

133

o Uwaga

134

Wspólny interfejs
o Ostrzeżenie

134

o Korzystanie z funkcji Wspólny interfejs

134

-6-

Ustawienia fabryczne
o Ustawienia fabryczne

135

Aktualizowanie oprogramowania telewizora
o Informacje

136

o Aktualizacja automatyczna

136

o Aktualizacja ręczna

137

Wprowadzanie znaków
o Korzystanie z przycisków numerycznych

137

Elektron. pióro dotykowe
o Informacje

138

o Konfig. pióra dotykowego

138

o Korzystanie z urządzenia Elektron. pióro dotykowe

139

o Konserwacja

140

Klawiatura / gamepad
o Klawiatura

140

o Gamepad

141

Ustawienia
Menu ustawień
o Sposób użytkowania

142

Obraz
o Tryb obrazu

143

o Podstawowe ustawienia

144

o Czujnik otoczenia

144

o Ustawienia redukcji zakłóceń

145

o Intelligent Frame Creation

145

o 24p Smooth Film

145

o Ustawienia zaawansowane

145

o Ustawienia opcji

146

o Ustawienia na ekranie

147

o Ustawienia 3D

149

o Dostosowanie kopii

150

o Przywróć domyślne

151
-7-

Dźwięk
o Tryb dźwięku

151

o Podstawowe ustawienia

151

o Ustawienia głośności

152

o Wskazówki głosowe

153

o Ustawienia zaawansowane

154

o Przywróć domyślne

156

Sieć
o Połączenie sieciowe

156

o Stan sieci

156

o Ustawienia zdal. ster. VIERA

156

o Ustawienia poł. siec.

156

o Inne ustawienia

156

Timer
o Wyłącz. czasowy

157

o Strefa czasowa

157

o Auto gotowość

157

o Wył. przy braku sygnału

157

Konfiguracja
o Nawigacja Eko

158

o Konfig. urządzenia USB

158

o Konfig. pióra dotykowego

158

o Blokada

158

o Menu strojenia

158

o Język

160

o Ustawienia wyświetlania

161

o Wspólny interfejs

163

o Ustawienia VIERA LINK

163

o Aplikacja usługi danych

164

o System menu

164

o Inne ustawienia

165

-8-

Pomoc techniczna
Często zadawane pytania
o Obraz

166

o Telewizja cyfrowa

167

o Tryb analogowy

168

o Dźwięk

168

o 3D

169

o HDMI

170

o Sieć

171

o Inne

172

Konserwacja
o Konserwacja i czyszczenie

173

Informacje
o Korzystanie z menu Pomoc

174

Wyposażenie dodatkowe
o Elektron. pióro dotykowe

175

o Okulary 3D

175

o Kamera internetowa

176

o Uchwyt ścienny

176

Licencja
o Licencja
OK
Menu

?

177

Litery znajdujące się w polu oznaczają przyciski pilota.
Litery w kolorze cyjanowym oznaczają pozycje wyświetlane na
ekranie.
Odniesienia w pozycji e-POMOC

Rysunki pokazane w pozycji e-POMOC służą wyłącznie celom
ilustracyjnym.

-9-

Oglądanie
Mój ekran główny
Informacje
,,Mój ekran główny" stanowi bramę do telewizji, aplikacji itd.
Zapewnia łatwy dostęp do funkcji specjalnych, takich jak funkcja Odtwarzacz
mediów, wideo, gry, narzędzia do komunikacji itp., jak to zostało pokazane
poniżej (przykład).

HOME

OK
OK

HOME

Ekran główny
Wybierana zawartość ekranu (telewizja, aplikacje itd.)
Wybór ekr. głównego
- Preferowany Ekran główny można wybrać lub dodać.

Sposób użytkowania
Ekran główny zapewnia dostęp do funkcji specjalnych, takich jak funkcja
Odtwarzacz mediów, telewizja, treści internetowe, usługi danych, narzędzia
do komunikacji itp.
1. Wyświetl pozycję Ekran główny za pomocą przycisku HOME

- 10 -

(Przykład)

?

Po włączeniu telewizora wyświetlony zostanie ostatnio oglądany Ekran
główny.

?

Naciśnij ponownie, aby wybrać lub dodać preferowany układ pozycji
Ekran główny.
Oglądanie

Mój ekran główny

2. Wybierz funkcję za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp
?

Ustawienia

/

/

/

i naciśnij przycisk

Oglądanie telewizji w trybie pełnoekranowym
1) Wybierz odbiornik telewizyjny za pomocą przycisku
(Przykład)

/

/

/

2) Naciśnij przycisk OK, aby zacząć oglądanie
(Przykład)

?

Należy również odnieść się do Samouczek dostępnej z przewodnika po
narzędziach.

= Uwaga =
?

Jeśli na ekranie Ekran główny nie jest wykonywana żadna czynność,
następuje dostosowywanie jasności ekranu, aby nie doszło do powstania
,,obrazu szczątkowego". Po upływie określonego czasu obraz zostanie
wyświetlony automatycznie na pełnym ekranie telewizora.

- 11 -

Ustawienia
Wybierz menu konfiguracji z przewodnika po narzędziach znajdującego się w
górnej części ekranu lub skorzystaj z kolorowych przycisków, aby wyświetlić
menu konfiguracji.
(Przykład)

? Wybór ekr. głównego
1. Wyświetl pozycję Wybór ekr. głównego za pomocą przycisku HOME
(Przykład)

2. Wybierz ekran za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Pełny ekran TV:
Wyświetla telewizję w trybie pełnoekranowym
Ekran główny TV:
Jeszcze wygodniejsze i komfortowe wrażenia z oglądania telewizji.
Ekran Lifestyle:
Wyświetla telewizję wraz z przydatnymi informacjami i usługami dla
każdego dnia.
Ekran Info:
Ciesz się zawartością Internetu podczas oglądania telewizji.
Dodaj nowy ekran:
Istnieje możliwość dodania nowego ekranu w celu spersonalizowania
go.

- 12 -

? Ustawienia
Można dostosować dowolny Ekran główny. (Na przykład: zmianę tapety,
ustawienie dowolnej nazwy, edytowanie aplikacji, ustawienie typu
uruchamianego ekranu, gdy telewizor jest włączony itd.)
1. Wybierz pozycję Ustawienia z przewodnika po narzędziach
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

? Wyszukaj
Zawartość można wyszukać za pomocą różnych funkcji.
1. Wybierz pozycję Wyszukaj z przewodnika po narzędziach
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
= Uwaga =
?

W celu pełnego korzystania z tej funkcji niezbędne jest szerokopasmowe
połączenie z siecią. Należy upewnić się, że wykonano połączenia sieciowe
i ustawienia sieci.
Usługa internetowa
Usługa internetowa

?

Połączenia sieciowe
Ustawienia sieciowe

Gdy na ekranie telewizora wyświetlone zostanie powiadomienie o
aktualizacji oprogramowania, należy wykonać aktualizację. Niewykonanie
aktualizacji uniemożliwia korzystanie z Mój ekran główny. Aktualizację
oprogramowania można wykonać ręcznie później.
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Aktualizuj oprogramowanie

Podstawowe
Podstawowe połączenia
Przed przystąpieniem do podłączania lub odłączania jakichkolwiek
przewodów należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od gniazda
elektrycznego.

- 13 -

? Antena

Gniazdo anteny naziemnej / kablowej
Kabel RF
Antena naziemna lub kablowa
?

W przypadku trybu DVB-C, DVB-T, Analogowe

? Nagrywarka DVD / magnetowid

Gniazdo anteny naziemnej / kablowej
Kabel RF
Nagrywarka DVD / magnetowid
Antena naziemna lub kablowa
Gniazdo AV1 (SCART)
Kabel SCART
- Do podłączenia do telewizora konieczny jest adapter AV1 (SCART)
(dostarczony).

- 14 -

? Nagrywarka DVD / magnetowid i dekoder telewizji cyfrowej

Gniazdo HDMI
Kabel HDMI
Dekoder telewizji cyfrowej
Antena satelitarna
Gniazdo AV1 (SCART)
Kabel SCART
- Do podłączenia do telewizora konieczny jest adapter AV1 (SCART)
(dostarczony).
Gniazdo anteny naziemnej / kablowej
Kabel RF
Nagrywarka DVD / magnetowid
Antena naziemna lub kablowa
?

W przypadku połączeń VIERA Link
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

Zestawienie informacji o funkcji

= Uwaga =
?

Pokazane urządzenia zewnętrzne i kable nie są dostarczane wraz z
opisywanym telewizorem.

?

Należy także przeczytać instrukcję obsługi podłączanego urządzenia.

?

Telewizor powinien znajdować się z dala od urządzeń elektronicznych
(urządzenia wideo itp.) lub urządzeń z czujnikiem podczerwieni, w
przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia obrazu / dźwięku lub może
zostać zakłócone działanie innych urządzeń.

?

Zaleca się korzystanie z pełnego kabla SCART lub HDMI.

- 15 -

?

Podczas podłączania sprawdź, czy gniazda i wtyczki są odpowiedniego
typu.

Wybór kanału
1. Wyświetl ekran Wybór rodzaju TV za pomocą przycisku TV
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

DVB-C / DVB-T / Analogue
?

Dostępne tryby zależą od zapisanych kanałów.

?

Tryb można także wybrać, naciskając kilkakrotnie przycisk TV na
pilocie lub przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU na panelu sterowania
telewizora.

?

Jeśli nie jest wyświetlane menu Wybór rodzaju TV, naciśnij przycisk TV,
aby przełączyć tryb.

3. Wybierz kanał za pomocą przycisku Kanał w górę / w dół lub przycisków
numerycznych

?

Naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać numer kanału składający
się z 2 lub więcej cyfr (np. 399, naciśnij przycisk
).

? Wybór kanału z listy kanałów
1. Wyświetl listę kanałów za pomocą przycisku OK
2. Wybierz kanał z listy za pomocą przycisku
aby zacząć oglądanie
?

/

i naciśnij przycisk OK,

Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym
(Czerwony)

?

Zmiana kategorii
(Niebieski)

? Wybór kanału przy użyciu paska informacyjnego
1. Wyświetl pasek informacyjny za pomocą przycisku
widoczny

, jeśli nie jest

2. Wybierz kanał za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby
zacząć oglądanie, gdy pasek jest wyświetlony
Oglądanie

Podstawowe

Pasek informacyjny

- 16 -

? Wybór kanału przy użyciu funkcji Przewodnik prog. TV
1. Wyświetl ekran Przewodnik prog. TV za pomocą przycisku GUIDE
2. Wybierz bieżący program lub kanał za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

/

i

- Bieżący program jest wyświetlany w górnym lewym rogu ekranu.
3. Naciśnij przycisk OK, aby wyjść z ekranu Przewodnik prog. TV
Oglądanie

Przewodnik prog. TV

Korzystanie z funkcji Przewodnik prog. TV

? Oglądanie płatnej telewizji
?

Informacje dotyczące kanałów kodowanych
Funkcje

?

Wspólny interfejs

Korzystanie z funkcji Wspólny interfejs

Więcej informacji na temat tych usług oraz warunków ich świadczenia
można uzyskać od operatora / nadawcy lub producenta modułu CI.

Pasek informacyjny
Pasek informacyjny należy wyświetlić za pomocą przycisku
?

.

Pojawia się on także podczas zmiany kanału.
(Przykład)

Pozycja i nazwa kanału
Rodzaj kanału (Radio, HDTV, itp.) / kanał kodowany (
)

) / tryb TV ( ,

Program
Godzina rozpoczęcia / zakończenia programu (za wyjątkiem trybu
Analogowe)
Pozycja kanału itd. (tryb Analogowe)
Wskaźnik czasu trwania wybranego programu (za wyjątkiem trybu
Analogowe)
Kategoria
?

Zmiana kategorii (DVB)
1) Wyświetl listę kategorii za pomocą przycisku
- 17 -

(Niebieski)

,

2) Wybierz kategorię za pomocą przycisku
OK, aby zmienić

/

i naciśnij przycisk

Aktualna godzina
Dostępne funkcje / znaczenia komunikatów
:
Włączone wyciszenie dźwięku
Zły sygnał:
Słaba jakość sygnału telewizyjnego
Dolby D+, Dolby D, HE-AAC:
Ścieżka audio Dolby Digital Plus, Dolby Digital lub HE-AAC
:
Dostępna usługa napisów
:
Dostępna usługa teletekstu
:
Dostępne różne ścieżki dźwiękowe
:
Dostępne różne ujęcia wideo
:
Dostępne różne ujęcia wideo i ścieżki dźwiękowe
Stereo, Mono:
Tryb sygnału audio
:
Dostępna usługa danych (aplikacja Hybrid Broadcast Broadband TV)
Funkcje
danych

Aplikacja usługi danych

Korzystanie z funkcji Aplikacja usługi

1 - 90:
Czas pozostały do automatycznego wyłączenia
Oglądanie

?

Podstawowe

Wyłącz. czasowy

Potwierdzanie innego dostrojonego kanału
/

?

Oglądanie kanału wymienionego na pasku
OK

?

Informacje o kolejnym programie (DVB)
- 18 -

?

Ukrywanie paska
EXIT

?

Dodatkowe informacje (DVB)
- Naciśnij ponownie, aby ukryć pasek.

?

Aby dostosować czas wyświetlania paska, ustaw pozycję Czas
wyświetlania paska.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia wyświetlania

Menu opcji
Potwierdzenie lub zmiana bieżącego stanu.
1. Wyświetl pozycję Menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

Wskazówki głosowe / Multi video / Multi audio / Podwójne audio / Sub
kanał / Język napisów / Wybór znaków txt / Język teletekstu / MPX /
Głośność
?

Pozycje tej funkcji różnią się w zależności od wybranego kraju.

3. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Wskazówki głosowe
Ustawienia wskazówek dla użytkowników niedowidzących
Ustawienia

Dźwięk

Wskazówki głosowe

Multi video
Wybór z grupy różnych ujęć wideo (jeśli są dostępne).
?

Ustawienie to nie jest zapisywane i po wyjściu z bieżącego programu
przywrócone zostaje ustawienie domyślne.

?

W przypadku trybu DVB

Multi audio
Wybór języka spośród dostępnych języków ścieżek dźwiękowych (jeśli są
dostępne).
?

Ustawienie to nie jest zapisywane i po wyjściu z bieżącego programu
przywrócone zostaje ustawienie domyślne.

- 19 -

?

W przypadku trybu DVB

Podwójne audio
Wybór trybu stereo / mono (jeśli są dostępne).
?

W przypadku trybu DVB

Sub kanał
Wybór programu Multifeed -- kanału podrzędnego (jeśli jest dostępny).
?

W przypadku trybu DVB

Język napisów
Wybór języka napisów (jeśli jest dostępny).
?

W przypadku trybu DVB

Wybór znaków txt
Ustawianie czcionki języka teletekstu.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia wyświetlania

Język teletekstu
Wybór języka spośród dostępnych języków teletekstu (jeśli są dostępne).
?

W przypadku trybu DVB

MPX
Wybór multipleksowego trybu dźwięku (jeśli jest dostępny).
Ustawienia
?

Dźwięk

Ustawienia zaawansowane

W przypadku trybu Analogowe

Głośność
Regulacja głośności każdego pojedynczego kanału lub trybu wejścia.

Napisy
Wyświetlanie / ukrywanie napisów (jeśli są dostępne) za pomocą przycisku
STTL.
?

Aby wybrać preferowany język napisów DVB (jeśli jest dostępny), ustaw
pozycję Preferowane napisy.
Ustawienia

Konfiguracja

Język

- 20 -

= Uwaga =
?

Napisy mogą być wyświetlane nieprawidłowo w przypadku obrazów 3D.

?

Naciśnięcie przycisku STTL w trybie Analogowe spowoduje przełączenie
telewizora do usługi teletekstu i wyświetlenie ulubionej strony. Naciśnij
przycisk EXIT, aby wrócić do trybu TV.

Wyłącz. czasowy
Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości po upływie
ustalonego czasu.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Timer Wyłącz. czasowy za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

3. Wybierz wartość czasu spośród opcji o 15-minutowym wzroście za
pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Wyłączony (minut)
?

Aby anulować, ustaw opcję Wyłączony lub wyłącz telewizor.

?

Pozostały czas będzie widoczny na pasku informacyjnym.
Oglądanie

?

Podstawowe

Pasek informacyjny

Gdy pozostały czas jest krótszy niż 3 minuty, informacja o nim będzie
migać na ekranie.

Ostatni widok
Szybkie przełączanie na poprzednio oglądany kanał lub tryb wejścia za
pomocą przycisku LAST VIEW.
?

Naciśnij ponownie, aby wrócić do bieżącego widoku.

= Uwaga =
?

Oglądanie kanału przez mniej niż 10 sekund nie zostanie uwzględnione
jako ostatnio oglądany kanał lub tryb wejścia.

Urządzenia zewnętrzne
Połączenia zewnętrzne
Poniższe rysunki przedstawiają zalecane konfiguracje połączeń telewizora
i różnych urządzeń. W przypadku innych konfiguracji należy zapoznać się z
instrukcją obsługi każdego z urządzeń.
?

W przypadku podstawowych połączeń
Oglądanie

?

Podstawowe

Podstawowe połączenia

Podczas podłączania sprawdź, czy gniazda i wtyczki są odpowiedniego
typu.
- 21 -

i

? Urządzenie HDMI

Gniazdo HDMI
Pełny kabel zgodny z interfejsem HDMI
Nagrywarka / odtwarzacz / odtwarzacz zgodny z 3D / dekoder telewizji
cyfrowej / kamera wideo / wzmacniacz z zestawem głośnikowym
= Uwaga =
?

W przypadku połączeń VIERA Link
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

?

Zestawienie informacji o funkcji

W celu podłączenia wzmacniacza należy użyć gniazda HDMI2.
Podłączenie to ma zastosowanie, jeśli wzmacniacz jest wyposażony w
funkcję ARC (Audio Return Channel).

? Urządzenia AV

Gniazda AV2 (COMPONENT)
Kable Component
Odtwarzacz DVD
- 22 -

Gniazda AV2 (VIDEO)
Kable sygnału zespolonego
Kamera wideo / konsola do gier

? Urządzenie USB

Port USB
Kabel USB
Kamera internetowa
= Uwaga =
?

Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do portów USB telewizora.

?

Jednocześnie nie można korzystać z więcej niż jednego urządzenia USB
tego samego rodzaju, wyłączając pamięć flash USB.

?

W celu podłączenia kamery internetowej należy użyć portu USB 1.

?

Niektórych urządzeń USB lub koncentratorów USB nie można używać z
tym telewizorem.

?

Nie można podłączać urządzeń za pomocą czytnika kart USB.

?

Dodatkowe informacje na temat urządzeń można znaleźć na poniższej
stronie internetowej. (Tylko w języku angielskim)
http://panasonic.net/viera/support

? Słuchanie przez głośniki

DIGITAL AUDIO
Cyfrowy kabel optyczny audio
Wzmacniacz z zestawem głośnikowym
?

Aby uzyskać dźwięk wielokanałowy z urządzenia zewnętrznego (np.
5.1-kanałowy dźwięk Dolby Digital), dane urządzenie należy podłączyć do
wzmacniacza. Informacje na temat sposobu podłączania można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzenia i wzmacniacza.

- 23 -

? Słuchawki

Gniazdo słuchawek
Wtyczka mini stereo M3
Słuchawki
?

Aby dostosować głośność, ustaw pozycję Słuchawki.
Ustawienia

Dźwięk

Ustawienia głośności

Oglądanie treści ze źródła zewnętrznego
Po podłączeniu urządzeń zewnętrznych (magnetowidów, odtwarzaczy DVD
itp.) można oglądać odtwarzane przez nie treści.
1. Wyświetl menu wyboru wejścia za pomocą przycisku AV
2. Wybierz tryb wejścia podłączonego urządzenia za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby zacząć oglądanie (wybrany tryb zostanie
wyświetlony w górnym lewym rogu ekranu)
?

Sygnały wejściowe przesyłane w ramach połączenia SCART są odbierane
przez telewizor automatycznie, gdy rozpoczyna się odtwarzanie.
- Sygnały wejściowe są rozpoznawane automatycznie przez gniazdo
SCART (styk 8).
- Funkcja ta jest także dostępna w konfiguracji połączeń HDMI.
- Jeśli tryb wejścia nie zostanie przełączony automatycznie, należy
wykonać powyższe czynności lub sprawdzić konfigurację urządzeń.

?

Wejście można także wybrać, naciskając przycisk AV na pilocie lub
przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU na panelu sterowania telewizora.
Przycisk należy nacisnąć kilkakrotnie, aż wybrane zostanie żądane
wejście.

?

Aby przełączyć między sygnałem COMPONENT a VIDEO w przypadku
wejścia AV2, wybierz sygnał za pomocą przycisku
/.

?

Każdemu trybowi wejścia można nadać etykietę lub go pominąć.
Pominięte wejścia nie będą wyświetlane po naciśnięciu przycisku AV.
(Etykiety wejść)
Ustawienia

?

Ustawienia wyświetlania

Pilot może obsługiwać zawartość lub urządzenia zewnętrzne.
Oglądanie

?

Konfiguracja

Urządzenia zewnętrzne

Powrót do trybu TV
TV
- 24 -

Obsługa za pomocą pilota telewizora

= Uwaga =
?

Jeśli urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w funkcję regulacji proporcji
obrazu, proporcje należy ustawić na 16:9.

?

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi danego
urządzenia lub uzyskać od lokalnego dystrybutora.

Obsługa za pomocą pilota telewizora
Za pomocą poniższych przycisków pilota opisywanego telewizora można
sterować zawartością funkcji Odtwarzacz mediów / serwera multimedialnego,
funkcjami nagrywania lub podłączonymi urządzeniami.
:
Odtwarzanie kasety wideo / płyty DVD / materiałów filmowych
:
Zatrzymanie czynności
:
Przewijanie do tyłu, szybkie wyświetlanie materiału przewijanego do tyłu
(magnetowid)
Przejście do poprzedniej ścieżki, tytułu lub rozdziału (DVD / materiały
filmowe)
:
Przewijanie do tyłu, szybkie wyświetlanie materiału przewijanego do tyłu
(magnetowid)
Wyszukiwanie do tyłu (DVD / materiały filmowe)
:
Przewijanie do przodu, szybkie wyświetlanie materiału przewijanego do
przodu (magnetowid)
Przejście do następnej ścieżki, tytułu lub rozdziału (DVD / materiały
filmowe)
:
Przewijanie do przodu, szybkie wyświetlanie materiału przewijanego do
przodu (magnetowid)
Wyszukiwanie do przodu (DVD / materiały filmowe)
:
Pauza / wznowienie
Naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć w zwolnionym tempie (DVD)

- 25 -

:
Rozpoczęcie nagrywania (nagrywarka DVD / magnetowid)

? Zmiana kodu
Każdy produkt firmy Panasonic ma własny kod zdalnego sterowania. Kod
należy dobrać do obsługiwanego produktu.
1. Naciśnij i przytrzymaj włącznik / wyłącznik trybu gotowości podczas
następujących czynności:

2. Wprowadź właściwy kod, zgodnie z poniższymi wartościami, za pomocą
przycisków numerycznych

?

Kody dla poszczególnych produktów i funkcji
70: Nagrywarka DVD, odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc
71: Kino domowe z odtwarzaczem, kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray
Disc
72: Magnetowid
73 (domyślny):
Korzystanie z funkcji Odtwarzacz mediów, funkcji DLNA lub produktu z
obsługą funkcji VIERA Link

3. Naciśnij przycisk

, aby zmienić

= Uwaga =
?

Po zmianie kodu należy sprawdzić, czy pilot działa prawidłowo.

?

Po wymianie baterii mogą zostać przywrócone wartości domyślne kodu.

?

Niektóre czynności mogą być niedostępne w pewnych urządzeniach.

Funkcje HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface -- multimedialny interfejs wysokiej
rozdzielczości) to pierwszy na świecie pełny cyfrowy użytkowy interfejs AV
zgodny ze standardem bezkompresyjnym.
Po połączeniu telewizora i urządzenia, interfejs HDMI umożliwia oglądanie
obrazów cyfrowych wysokiej rozdzielczości i słuchanie dźwięku wysokiej
jakości.
Urządzenie zgodne z interfejsem HDMI z wyjściem HDMI lub DVI, np.
odtwarzacz DVD, dekoder telewizji cyfrowej lub konsolę do gier, można
- 26 -

podłączyć do gniazda HDMI za pomocą kabla zgodnego z interfejsem HDMI
(pełnego).
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne

: Na urządzeniu zgodnym z interfejsem HDMI widnieje logo HDMI.

? Obsługiwane funkcje HDMI
?

Wejściowy sygnał audio:
2-kanałowy liniowy PCM (częstotliwości próbkowania -- 48 kHz; 44,1
kHz; 32 kHz)

?

Wejściowy sygnał wideo:
Należy dopasować ustawienie wyjścia urządzenia cyfrowego.
Oglądanie

?

Urządzenia zewnętrzne

Obsługiwane sygnały wejściowe

VIERA Link (HDAVI Control 5)
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

?

Content Type

?

Deep Colour

?

Zestawienie informacji o funkcji

Audio Return Channel
- Audio Return Channel (ARC) jest funkcją umożliwiającą przesyłanie
dźwięku cyfrowego kablem HDMI.
- W przypadku gniazda HDMI2

?

3D

?

x.v.Colour(TM)

? Połączenie DVI
Jeśli urządzenie zewnętrzne wyposażone jest tylko w wyjście DVI, należy
podłączyć je do gniazda HDMI za pomocą kabla przejściowego DVI na
HDMI. Gdy używany jest kabel przejściowy DVI na HDMI, kabel audio należy
podłączyć do gniazda wejściowego audio (należy użyć gniazd audio AV2).
?

O kabel przejściowy HDMI należy pytać w miejscowym sklepie ze
sprzętem cyfrowym.

= Uwaga =
?

Ustawienia audio można wprowadzać w pozycji Wejście HDMI1 / 2 / 3 w
menu Dźwięk.
Ustawienia

?

Dźwięk

Ustawienia zaawansowane

Jeśli podłączone urządzenie wyposażone jest w funkcję regulacji proporcji
obrazu, proporcje należy ustawić na ,,16:9".
- 27 -

?

Te gniazda HDMI są ,,typu A".

?

Te gniazda HDMI są zgodne z technologią ochrony praw autorskich HDCP
(High-Bandwidth Digital Content Protection -- mechanizm zabezpieczenia
treści cyfrowych przesyłanych w wysokiej rozdzielczości).

?

Urządzenie bez cyfrowego gniazda wyjściowego można podłączyć do
gniazda wejściowego sygnału Component lub wideo, które odbierają
sygnały analogowe.

?

Ten telewizor wyposażony jest w technologię HDMI(TM).

Informacje o gniazdach

? Gniazdo AV1 typu SCART (RGB, VIDEO)

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11 :

Wyjście audio (P)
Wejście audio (P)
Wyjście audio (L)
Uziemienie audio
Uziemienie niebieskie
Wejście audio (L)
Wejście niebieskie
Stan CVBS
Uziemienie zielone
-Wejście zielone

12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

- 28 -

-Uziemienie czerwone
Uziemienie
Wejście czerwone
Stan RGB
Uziemienie CVBS
Uziemienie stanu RGB
Wyjście CVBS (wideo)
Wejście CVBS (wideo)
Uziemienie gniazda

? Gniazdo HDMI

1 : Dane2+ TMDS

11 : Ekran zegara TMDS

2 : Ekran dane2 TMDS

12: Zegar- TMDS

3 : Dane2- TMDS

13: CEC

4 : Dane1+ TMDS

14: Użyteczność

5 : Ekran dane1 TMDS

15: SCL

6 : Dane1- TMDS

16: SDA

7 : Dane0+ TMDS

17: Uziemienie DDC/CEC

8 : Ekran dane0 TMDS

18: Zasilanie +5V

9 : Dane0- TMDS

19: Wykrywanie podłączania podczas
pracy

10: Zegar+ TMDS

Obsługiwane sygnały wejściowe

? COMPONENT (Y, Pb, Pr), HDMI
Nazwa sygnału

COMPONENT

HDMI

525 (480) / 60i, 60p

?

?

625 (576) / 50i, 50p

?

?

750 (720) / 60p, 50p

?

?

1 125 (1 080) / 60i, 50i

?

?

1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

?

?: Obsługiwany sygnał wejściowy
= Uwaga =
?

Sygnały inne niż podane powyżej mogą być wyświetlane niepoprawnie.

?

Powyższe sygnały są ponownie formatowane w celu optymalnego
oglądania na ekranie.

- 29 -

Ustawianie najlepszego obrazu
Tryb obrazu
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Obraz Tryb obrazu za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

/

i

i naciśnij przycisk OK, aby

Tryb obrazu
(Dynamiczny / Normalny / Kinowy / Prawdziwe kino / Ustawienia własne)
Wybór ulubionego trybu obrazu dla każdego wejścia.
Dynamiczny:
Poprawa kontrastu i ostrości obrazu w jasnym pomieszczeniu.
Normalny:
Normalny obraz w przypadku normalnych warunków oświetlenia.
Kinowy:
Poprawa kontrastu oraz odwzorowania czerni i kolorów podczas
oglądania filmów w ciemnym pokoju.
Prawdziwe kino:
Dokładne odwzorowanie oryginalnej jakości obrazu bez żadnych
zmian.
Ustawienia własne:
Ręczne dostosowywanie każdej pozycji menu w celu uzyskania
preferowanej jakości obrazu.
Dla każdej opcji pozycji Tryb obrazu można ustawić oraz zapisać pozycję
Kontrast, Jasność, Kolor, Odcień, Ostrość, Temperatura barwowa,
Intensywne kolory, Czujnik otoczenia, Redukcja szumów, Redukcja szumów
MPEG, Intelligent Frame Creation i 24p Smooth Film.
W trybie Prawdziwe kino lub Ustawienia własne można dodatkowo
dostosować pozycję Ustawienia zaawansowane. Ustawienia w trybie
Prawdziwe kino lub Ustawienia własne można zapisywać dla każdego
wejścia.
?

Każdą opcję pozycji Tryb obrazu można także dostosować w trybie 2D i
3D.

- 30 -

Czujnik otoczenia
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Obraz Czujnik otoczenia za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

3. Wybierz pozycję Włączony / Wyłączony za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby ustawić

i

/

i

Czujnik otoczenia
(Włączony / Wyłączony)
?

Funkcja automatycznej kontroli jasności

Automatyczny dobór ustawień obrazu do warunków oświetlenia.

Funkcja automatycznego trybu gotowości zasilania
Telewizor przełącza się automatycznie do trybu gotowości w następujących
sytuacjach:
?

Jeśli uaktywniona zostanie funkcja Wyłącz. czasowy.
Oglądanie

?

Wyłącz. czasowy

Jeśli w ciągu 4 godzin nie zostanie wykonana żadna czynność, gdy dla
pozycji Auto gotowość ustawiona jest opcja Włączony.
Ustawienia

?

Podstawowe

Timer

Auto gotowość

Jeśli przez 10 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał ani nie zostanie
wykonana żadna czynność, gdy dla pozycji Wył. przy braku sygnału
ustawiona jest opcja Włączony.
Ustawienia

Timer

Wył. przy braku sygnału

Proporcje obrazu
Zmiana proporcji obrazu (rozmiaru obrazu) za pomocą przycisku ASPECT.

? Ręczna zmiana proporcji obrazu
1. Wyświetl listę Wybór proporcji obrazu za pomocą przycisku ASPECT
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić
?

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Tryb można także zmienić, naciskając przycisk ASPECT.
(Naciśnij kilkakrotnie, aby włączyć żądany tryb).

Auto:
Najlepszy współczynnik proporcji obrazu zostanie wybrany automatycznie
zgodnie z pozycją ,,Sygnał sterujący proporcjami obrazu".
Oglądanie

Ustawianie najlepszego obrazu

- 31 -

Sygnał sterujący proporcjami

obrazu

16:9:
Bezpośrednie wyświetlanie obrazu o proporcjach 16:9 bez zniekształceń
(anamorficzny).
14:9:
Wyświetlanie obrazu o standardowych proporcjach 14:9 bez
zniekształceń.
Rozszerzony:
Wyświetlanie pełnoekranowego obrazu 4:3. Rozciągnięcie jest
zauważalne tylko przy lewej i prawej krawędzi.
4:3:
Wyświetlanie obrazu o standardowych proporcjach 4:3 bez zniekształceń.
Zoom:
Wyświetlanie obrazu 16:9 z obramowaniem lub obrazu 4:3 bez
zniekształceń.
4:3 Pełny:
Wyświetlanie obrazu o proporcjach 4:3 powiększonego w poziomie, aby
wypełnił ekran.
?

W przypadku sygnałów HD (wysoka rozdzielczość)

Sidecut Rozszerzony:
Wyświetlanie pełnoekranowego obrazu 16:9 z obramowaniem
(anamorficzny). Rozciągnięcie jest zauważalne tylko przy lewej i prawej
krawędzi.
?

W przypadku sygnałów HD (wysoka rozdzielczość)

Sidecut Zoom:
Wyświetlanie pełnoekranowego obrazu 16:9 z obramowaniem
(anamorficzny) bez zniekształceń.
?

W przypadku sygnałów HD (wysoka rozdzielczość)

= Uwaga =
?

Wyświetl obraz pełnoekranowy (telewizor, źródło zewnętrzne, itd.) w celu
pełnego korzystania z tej funkcji.

?

Tryb proporcji obrazu można zapisać oddzielnie dla sygnałów SD
(standardowa rozdzielczość) i HD (wysoka rozdzielczość).

?

Proporcji obrazu nie można zmienić podczas czytania teletekstu ani w
trybie 3D.

- 32 -

Sygnał sterujący proporcjami obrazu
Zwykle stacje nadające programy wysyłają również ,,Sygnał sterujący
proporcjami obrazu" (sygnał obrazu panoramicznego, sygnał sterujący z
gniazda SCART / HDMI).
Jeśli w trybie Auto zostanie wykryty sygnał obrazu panoramicznego (WSS)
lub sygnał sterujący z gniazda SCART (8-stykowego) / HDMI, wówczas w
górnej części ekranu po lewej stronie pojawi się wskazanie trybu proporcji
obrazu. Zastosowany zostanie odpowiedni współczynnik proporcji obrazu.
Oglądanie

Ustawianie najlepszego obrazu

Proporcje obrazu

? Dostępne warunki
?

Gniazdo anteny naziemnej / kablowej (tylko WSS)
Obsługiwany format sygnału wejściowego:
DVB-C
DVB-T
PAL B, G, H, I, D, K
SECAM B, G, L, L', D, K
Nieobsługiwany format sygnału wejściowego:
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz

?

Gniazda AV1 (SCART) / AV2 (VIDEO)
Obsługiwany format sygnału wejściowego:
PAL
SECAM
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
: Sygnał sterujący tylko z gniazda SCART (styk 8) / HDMI

- 33 -

?

Gniazda AV2 (COMPONENT) (tylko WSS)
Obsługiwany format sygnału wejściowego:
625 (576) / 50i, 50p
Nieobsługiwany format sygnału wejściowego:
525 (480) / 60i, 60p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i

?

Gniazdo HDMI
Obsługiwany format sygnału wejściowego:
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
?

Gniazdo HDMI nie odbiera sygnału WSS.

= Uwaga =
?

Jeśli podczas odtwarzania panoramicznego materiału wideo za
pomocą magnetowidu rozmiar obrazu na ekranie jest nietypowy, należy
wyregulować śledzenie ścieżki w magnetowidzie. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi magnetowidu.

Ustawienia zaawansowane
Można dostosowywać i konfigurować szczegółowe ustawienia obrazu dla
każdego wejścia, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Prawdziwe
kino lub Ustawienia własne.
Oglądanie

Ustawianie najlepszego obrazu

Tryb obrazu

1. Wybierz tryb wejścia za pomocą przycisku AV lub TV
2. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
3. Wybierz pozycję Obraz Tryb obrazu za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
4. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

Prawdziwe kino / Ustawienia własne

- 34 -

/

i

i naciśnij przycisk OK, aby

? Wyreguluj szczegółowe ustawienia obrazu
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Obraz Ustawienia zaawansowane Ustaw. luminancji
panelu / Adaptacyjna kor. gamma / Korekcja czerni / Gama kolorów /
Balans bieli / Zarządzanie kolorami / Gamma za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

? Ustaw. luminancji panelu
Ustaw. luminancji panelu
(Max / Pośrednie / Min)
Zmiana poziomu luminancji panelu w celu dostosowania ogólnej jasności.

? Adaptacyjna kor. gamma
Adaptacyjna kor. gamma
Dostosowywanie krzywej gamma w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

? Korekcja czerni
Korekcja czerni
Stopniowe dostosowywanie odcieni czerni.

? Gama kolorów
Gama kolorów
(Normalny / Natywny)
Dokładne odwzorowanie kolorów obrazu zgodnie z gamą kolorów.
Normalny:
Wyświetlanie kolorów zgodnie z gamą kolorów.
Natywny:
Wyświetlanie intensywnych kolorów przez rozszerzenie gamy kolorów
do maksimum.
?

Tryb wejścia HDMI lub materiały filmowe funkcji Odtwarzacz mediów

- 35 -

? Balans bieli
R-Wzmocnienie / G-Wzmocnienie / B-Wzmocnienie
Dostosowywanie balansu bieli obszarów jasnoczerwonych / jasnozielonych /
jasnoniebieskich.
R-Cutoff / G-Cutoff / B-Cutoff
Dostosowywanie balansu bieli obszarów ciemnoczerwonych /
ciemnozielonych / ciemnoniebieskich.
Strojenie szczegółowe
Wyreguluj szczegółowe pozycje Balansu bieli.
Poziom sygnału wejścia:
Wyreguluj poziom sygnału wejściowego.
R-Wzmocnienie / G-Wzmocnienie / B-Wzmocnienie:
Dostosowywanie szczegółowych ustawień balansu bieli obszarów
jasnoczerwonych / jasnozielonych / jasnoniebieskich.
Przywróć domyślne:
Przywracanie domyślnych szczegółowych ustawień pozycji Balans
bieli.
Przywróć domyślne
Przywracanie domyślnych ustawień pozycji Balans bieli.

? Zarządzanie kolorami
R-Odcień / R-Nasycenie / R-Luminancja
Dostosowywanie odcienia / nasycenia / luminacji obrazu obszarów
czerwonych.
G-Odcień / G-Nasycenie / G-Luminancja
Dostosowywanie odcienia / nasycenia / luminacji obrazu obszarów zielonych.
B-Odcień / B-Nasycenie / B-Luminancja
Dostosowywanie odcienia / nasycenia / luminacji obrazu obszarów
niebieskich.

- 36 -

Przywróć domyślne
Przywracanie domyślnych ustawień pozycji Zarządzanie kolorami.

? Gamma
Gamma
(2.6 / 2.4 / 2.2 / 2.0 / 1.8 / Korekcja S)
Przełączanie krzywej gamma.
?

Należy pamiętać, że wartości numeryczne stanowią odniesienie dla
regulacji.

Strojenie szczegółowe
Wyreguluj szczegółowe pozycje Gamma.
Poziom sygnału wejścia:
Wyreguluj poziom sygnału wejściowego.
Wzmocnienie:
Wyreguluj wzmocnienie gamma poziomu wybranego sygnału.
Przywróć domyślne:
Przywracanie domyślnych szczegółowych ustawień pozycji Gamma.
Przywróć domyślne
Przywracanie domyślnych ustawień pozycji Gamma.

? Przywróć domyślne
Przywróć domyślne
Przywracanie domyślnych ustawień pozycji Ustawienia zaawansowane.

Dostosowanie kopii
Kopiowanie ustawień obrazu trybu Prawdziwe kino lub Ustawienia własne do
ustawień innego źródła lub innego trybu obrazu.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Obraz Dostosowanie kopii Docel. rodzaj obrazu /
/
i naciśnij przycisk OK,
Lokalizacja docelowa za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp
3. Wybierz źródło docelowe kopiowania za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby ustawić
- 37 -

/

i

4. Wybierz pozycję Zacznij kopiowanie za pomocą przycisku
przycisk OK, aby skopiować

/

i naciśnij

5. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Tak za pomocą
przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
= Uwaga =
?

Ustawienia Ustawienia opcji, Ustawienia na ekranie i Ustawienia 3D nie
zostaną skopiowane.

Ustawianie najlepszego dźwięku
Tryb dźwięku
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Dźwięk Tryb dźwięku za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

/

i

i naciśnij przycisk OK, aby

Tryb dźwięku
(Standardowy / Muzyka / Otoczenie / Użytkownik)
Wybór ulubionego trybu dźwięku dla każdego wejścia.
Standardowy:
Zapewnianie odpowiedniej jakości dźwięku dla wszystkich rodzajów
scen.
Muzyka:
Poprawa jakości dźwięku podczas oglądania teledysków itp.
Otoczenie:
Poprawa efektów przestrzennych i zapewnienie wyraźnych dźwięków.
Użytkownik:
Ręczne ustawianie dźwięku za pomocą korektora w celu uzyskania
żądanej jakości dźwięku.
?

Dla każdego trybu można ustawić oraz zapisać pozycję Tony niskie, Tony
wysokie, Dookólny i Wzmocnienie basów.

?

W trybie Użytkownik, w menu Dźwięk dostępna będzie pozycja Korektor
zamiast pozycji Tony niskie i Tony wysokie. Wybierz pozycję Korektor i
dostosuj częstotliwość.
Ustawienia

?

Dźwięk

Podstawowe ustawienia

Funkcja ta działa tylko w przypadku dźwięku z głośników telewizora.

- 38 -

Przewodnik prog. TV
Korzystanie z funkcji Przewodnik prog. TV
Funkcja Przewodnik prog. TV -- elektroniczny informator programowy
(EPG), za pomocą którego wyświetlana jest lista aktualnie nadawanych oraz
przyszłych programów w okresie kolejnych siedmiu dni (w zależności od stacji
nadawczej).
1. Wyświetl ekran Wybór rodzaju TV za pomocą przycisku TV
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

DVB-C / DVB-T / Analogue
3. Naciśnij przycisk GUIDE, aby wyświetlić ekran Przewodnik prog. TV
?

Ponowne naciśnięcie zmienia układ (Krajobraz / Portret).
- Opcja Krajobraz umożliwia wyświetlenie kilku kanałów.
- Opcja Portret umożliwia wyświetlenie jednego kanału naraz.

?

W zależności od wybranego kraju można wybrać rodzaj ekranu
Przewodnik prog. TV. (Tryb przewodnika TV)
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia wyświetlania

- Po ustawieniu dla pozycji Tryb przewodnika TV opcji Lista kanałów lista
kanałów zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku GUIDE.
(Przykład)

Ekran telewizora
Data funkcji Przewodnik prog. TV
Godzina funkcji Przewodnik prog. TV
Program
D (DVB-T) / A (tryb Analogowe)
- 39 -

Pozycja i nazwa kanału
?

Oglądanie programu
1) Wybierz bieżący program za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

/

i

- Bieżący program jest wyświetlany w górnym lewym rogu ekranu.
2) Naciśnij przycisk OK, aby wyjść z ekranu Przewodnik prog. TV
?

Poprzedni dzień (DVB)
(Czerwony)

?

Następny dzień (DVB)
(Zielony)

?

Wyświetlanie listy kanałów wybranego rodzaju
1) Wyświetl listę rodzajów za pomocą przycisku
2) Wybierz rodzaj za pomocą przycisku
wyświetlić

?

/

(Żółty)

i naciśnij przycisk OK, aby

Wyświetlanie listy kanałów wybranej kategorii
1) Wyświetl listę kategorii za pomocą przycisku
2) Wybierz kategorię za pomocą przycisku
aby wyświetlić

(Niebieski)

/

i naciśnij przycisk OK,

- Aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, ustaw pozycję Edycja
ulubionych.
Oglądanie
?

Strojenie i edycja kanałów

Edycja ulubionych

Wyświetlanie dalszych szczegółów programu (DVB)
1) Wybierz program za pomocą przycisku
2) Naciśnij przycisk

/

/

/

, aby wyświetlić

- Naciśnij ponownie, aby wrócić do funkcji Przewodnik prog. TV.
?

Wyjście z funkcji Przewodnik prog. TV
EXIT

= Uwaga =
?

Po włączeniu telewizora po raz pierwszy lub gdy był on wyłączony przez
ponad tydzień, wyświetlenie całego ekranu Przewodnik prog. TV może
zająć trochę czasu.

?

Funkcja ta różni się w zależności od wybranego kraju.

?

W zależności od wybranego kraju może być wymagane podanie lub
aktualizacja kodu pocztowego, aby móc korzystać z systemu GUIDE
Plus+.

?

Kanały w trybie DVB-T i Analogowe są wyświetlane na tym samym
- 40 -

ekranie funkcji Przewodnik prog. TV. W celu rozróżnienia kanałów
DVB-T i kanałów w trybie Analogowe mogą być wyświetlane oznaczenia
D i A. Listy programów są niedostępne w przypadku kanałów w trybie
Analogowe.

Teletekst
Wyświetlanie trybu Teletekst
1. Przełącz do trybu teletekstu za pomocą przycisku TEXT
?

Wyświetlenie strony indeksu (zawartość zależy od stacji nadawczej).

?

Numery bieżącej strony / podstrony są widoczne w górnym lewym rogu
ekranu.

?

Godzina / data jest widoczna w górnym prawym rogu ekranu.

?

Kolorowy pasek jest widoczny na dole ekranu.

2. Wybierz stronę za pomocą przycisków numerycznych, przycisku
lub
(kolorowe przyciski)

?

/

Regulacja kontrastu
1) Naciśnij trzykrotnie przycisk MENU, aby wyświetlić pozycję Kontrast
2) Dostosuj pozycję za pomocą przycisku
aby ustawić

?

/

i naciśnij przycisk OK,

Wyjście z funkcji teletekstu
EXIT

? Ujawnianie ukrytych danych
1. Naciśnij MENU
2. Ujawnij dane za pomocą przycisku
?

(Czerwony)

Naciśnij ponownie, aby je znowu ukryć.

? Wyświetlanie zapisanej ulubionej strony
Naciśnij przycisk STTL, aby wyświetlić ulubioną stronę.
?

Wyświetl stronę zapisaną pod przyciskiem

?

Ustawienie fabryczne to ,,P103".

- 41 -

(Niebieski) (tryb List).

? PEŁNY EKRAN / GÓRNA POŁOWA / DOLNA POŁOWA
1. Naciśnij MENU
2. Naciśnij przycisk

(Zielony), aby zmienić układ

? Oglądanie programu telewizyjnego i teletekstu w dwóch
oknach jednocześnie

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU
2. Ustaw dla pozycji Obraz i tekst opcję Włączony / Wyłączony za pomocą
przycisku
/
?

Czynności można wykonywać tylko na ekranie teletekstu.

? Zapisywanie często oglądanych stron na kolorowym pasku
(tryb List)

1. Naciśnij przycisk
wyświetlana

(kolorowe przyciski), gdy strona jest

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK
?

Kolor numeru zapisanej strony zmieni się na biały.

?

Zmiana zapisanych stron
1) Naciśnij przycisk

(kolorowe przyciski), aby zmienić

2) Wprowadź nowy numer strony za pomocą przycisków numerycznych

3) Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK

? Wyświetlanie podstrony
Liczba podstron jest widoczna w górnej części ekranu. Naciśnij przycisk
/ , aby wyświetlić podstronę. (Tylko gdy teletekst zawiera więcej niż jedną
stronę).
?

Liczba podstron zależy od stacji nadawczej (do 79 stron).

?

Wyszukiwanie może chwilę potrwać; w międzyczasie można oglądać
telewizję.

?

Wyświetlanie konkretnej podstrony
1) Naciśnij MENU
2) Naciśnij przycisk

(Niebieski)

3) Wprowadź 4-cyfrowy numer (np. w celu wybrania P6, naciśnij
)
- 42 -

Tryb Teletekst
Usługi teletekstu to informacje tekstowe oferowane przez stacje nadawcze.
?

Funkcje mogą różnić się w zależności od stacji nadawczej.

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Ustawienia wyświetlania Teletekst za
pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję TOP (FLOF) / List za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić
Ustawienia

Konfiguracja

/

i naciśnij

Ustawienia wyświetlania

? Tryb FLOF (FASTEXT)
W trybie FLOF u dołu ekranu pojawiają się cztery tematy oznaczone różnymi
kolorami.
Aby wyświetlić więcej informacji na jeden z tych czterech tematów, należy
nacisnąć przycisk w odpowiednim kolorze.
Funkcja ta zapewnia szybki dostęp do informacji na prezentowane tematy.

? Tryb TOP (w przypadku nadawania tekstu TOP)
TOP to szczególne ulepszenie standardowej usługi teletekstu, ułatwiające
wyszukiwanie i zapewniające praktyczne instrukcje.
?

Szybki przegląd informacji teletekstowych

?

Łatwy wybór krok po kroku aktualnych tematów

?

Informacje o stanie strony u dołu ekranu

?

Dostępna poprzednia / następna strona
(Czerwony) /

?

(Zielony)

Wybór bloku tematycznego
(Niebieski)

?

Wybór następnego tematu w bloku tematycznym
(Żółty)
(Po ostatnim temacie kursor przechodzi do następnego bloku
tematycznego).

? Tryb List
W trybie List u dołu ekranu wyświetlane są cztery paski w różnych kolorach z
numerami stron. Każdy z tych numerów można zmienić i zapisać w pamięci
telewizora.

- 43 -

Oglądanie

Teletekst

Wyświetlanie trybu Teletekst

3D
Uwaga
?

Wyświetl obraz pełnoekranowy (telewizor, źródło zewnętrzne, itd.) w celu
wyświetlania w trybie 3D.

?

Jeśli podczas korzystania z okularów 3D w oświetleniu światłem
fluorescencyjnym lub za pomocą ściemniaczy światło wydaje się migotać,
należy zmienić ustawienie pozycji Szybkość odświeżania 3D.
Oglądanie

3D

Ustawienia 3D

?

Nie wywieraj nacisku na soczewki Okularów 3D ani ich nie porysuj.

?

Treści 3D nie będą prawidłowo wyświetlane, jeśli okulary 3D zostaną
założone do góry nogami lub tyłem na przód.

?

Podczas oglądania obrazów 3D należy utrzymywać poziome położenie
oczu i pozycję, w której nie widzi się podwójnego obrazu.

?

Nie należy zakładać okularów 3D do oglądania jakichkolwiek innych
treści poza obrazami 3D. W czasie noszenia okularów 3D mogą
występować trudności w oglądaniu obrazów wyświetlanych na ekranach
ciekłokrystalicznych (np. monitory komputerowe, zegary cyfrowe,
kalkulatory itd.).

?

Nie należy używać okularów 3D jako okularów przeciwsłonecznych.

?

Postrzeganie efektów 3D zależy od cech indywidualnych osób
oglądających.

Okulary 3D - funkcje

? Nazwy i funkcje części

Przycisk zasilania / zmiana trybu / kontrolka
?

Przycisk zasilania
- Naciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę, aby włączyć Okulary
3D. (Kontrolka zaświeci się na 2 sekundy).
- Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby wyłączyć Okulary
3D. (Kontrolka zaświeci się 3 razy).

- 44 -

?

Zmiana trybu
- Naciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę, aby zmienić tryb na
3D lub 2D (oglądanie obrazu 3D w trybie 2D).
- Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez około
5 sekund, aby uaktywnić tryb rejestracji.
Oglądanie

?

3D

Okulary 3D - rejestracja

Kontrolka
- Świeci lub miga podczas użytkowania, wskazując stan urządzenia
(patrz poniżej).

Folia ochronna
- Odlep folię ochronną znajdującą się po obu stronach soczewek.
Warstwa izolacyjna
Pokrywa baterii
- Przed pierwszym użyciem usuń warstwę izolacyjną. Wyciągnij warstwę
izolacyjną.
- Wymiana baterii
Oglądanie

3D

Okulary 3D - wymiana baterii

? Status kontrolki zasilania
?

Świeci na czerwono przez 2 sekundy po włączeniu:
Bateria naładowana

?

Miga 5 razy po włączeniu:
Niski poziom baterii

?

Miga na czerwono:
Trwa rejestracja

?

Miga raz na czerwono co 1 sekundę:
Trwa ponowne łączenie z telewizorem

?

Miga na czerwono 3 razy:
Wyłączanie zasilania (naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy podczas użytkowania albo zasilanie zostanie wyłączone
automatycznie w przypadku niepowodzenia rejestracji / ponownego
łączenia lub przerwania połączenia)

?

Miga raz na czerwono co 2 sekundy w czasie używania urządzenia:
Wybrano tryb 3D.

?

Miga dwa razy na czerwono co 4 sekundy w czasie używania urządzenia:
Wybrano tryb 2D.

- 45 -

? Przechowywanie i czyszczenie Okularów 3D
?

Okulary 3D należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

?

Czyścić miękką, suchą szmatką.
- Przecieranie Okularów 3D zakurzoną lub zabrudzoną szmatką może je
podrapać. Przed użyciem, szmatkę należy wytrzepać z kurzu.
- Soczewki Okularów 3D są łamliwe. Należy uważać podczas ich
czyszczenia.

?

Nie stosuj benzenu, rozpuszczalnika ani wosku do pielęgnacji Okularów
3D, ponieważ może to powodować złuszczanie się farby.

?

Nie zanurzaj Okularów 3D w płynach, takich jak woda.

Okulary 3D - rejestracja

? Pierwsza rejestracja
W przypadku używania Okularów 3D po raz pierwszy należy wykonać
pierwszą rejestrację.
1. Włącz telewizor
2. Naciśnij przycisk zasilania na około 1 sekundę, aby włączyć Okulary 3D
?

Kontrolka zaświeci się na około 2 sekundy, po czym zacznie migać.

?

Okulary 3D zostaną włączone i rozpocznie się rejestracja.

?

Podczas rejestracji Okulary 3D powinny znajdować się w odległości
50 cm od telewizora.

3. Po pomyślnym ukończeniu rejestracji Okulary 3D zostaną automatycznie
ponownie połączone z telewizorem po włączeniu Okularów 3D w pobliżu
telewizora w trybie 3D

? Ponowna rejestracja
Po przerwaniu połączenia z zarejestrowanym telewizorem lub po użyciu z
innym telewizorem, należy wykonać ponowną rejestrację Okularów 3D.
1. Włącz telewizor
2. W odległości 50 cm od telewizora naciśnij przycisk zasilania do momentu
zaświecenia się kontrolki, a następnie zwolnij go w celu rozpoczęcia
rejestracji
3. Po pomyślnym ukończeniu rejestracji Okulary 3D zostaną automatycznie
ponownie połączone z telewizorem po włączeniu Okularów 3D w pobliżu
telewizora w trybie 3D
= Uwaga =
?

Jeśli rejestracja nie powiedzie się, Okulary 3D zostaną wyłączone. W
- 46 -

takim przypadku należy wyłączyć telewizor i rozpocząć od kroku 1.

Okulary 3D - wymiana baterii
Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, kontrolka zamiga 5 razy podczas
włączania Okularów 3D. W takim przypadku zaleca się wcześniejszą
wymianę baterii.
?

Zużyte baterie należy utylizować jako odpady niepodlegające spalaniu lub
zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów w danym regionie.

1. Zdejmij pokrywę baterii za pomocą końcówki pióra lub śrubokręta (minus
-) itp.

2. Wymień baterię (litowa bateria pastylkowa CR2025)

?

W razie trudności wyjmij ją przy użyciu końcówki śrubokręta.

?

Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (+ lub -).

3. Zamocuj pokrywę baterii

Oglądanie obrazów 3D
Okulary 3D umożliwiają oglądanie obrazów 3D w filmach i programach
oferujących efekty 3D.
?

Formaty 3D obsługiwane przez ten telewizor to Sekwencja ramek, Obraz
przy Obrazie oraz Góra i Dół.
- Sekwencja ramek to format 3D, w którym obrazy przeznaczone dla
prawego i lewego oka są rejestrowane w wysokiej rozdzielczości i
naprzemiennie wyświetlane.

?

Okulary 3D należy zakładać do oglądania obrazów 3D. W przypadku
używania okularów 3D po raz pierwszy należy wykonać pierwszą
- 47 -

rejestrację.
Oglądanie

3D

Okulary 3D - rejestracja

1. Włącz okulary 3D i załóż je
?

Stan połączenia i stan baterii są wyświetlane w dolnym prawym rogu
ekranu.

2. Oglądaj obrazy 3D
?

W chwili wykrycia obrazu 3D po raz pierwszy wyświetlona zostanie
informacja o środkach ostrożności. Wybierz opcję Tak lub Nie, aby
kontynuować oglądanie obrazów 3D.
Jeśli wybierzesz opcję Tak, komunikat ten zostanie wyświetlony w
takiej samej postaci po ponownym włączeniu zasilania za pomocą
włącznika / wyłącznika zasilania. Wybierz opcję Nie, aby komunikat ten
nie był wyświetlany ponownie.

?

Wyłącz okulary 3D po zakończeniu ich używania.

= Uwaga =
?

Poprawne wyświetlenie obrazu 3D po przełączeniu do trybu 3D może
zająć kilka sekund.

? Odtwarzanie płyt Blu-ray zgodnych z formatem 3D (format
Sekwencja ramek)

?

Podłącz odtwarzacz zgodny z 3D za pomocą pełnego kabla zgodnego z
interfejsem HDMI. (Jeśli używasz odtwarzacza niezgodnego z 3D, obrazy
będą wyświetlane w trybie 2D).

?

Jeśli tryb wejścia nie przełącza się automatycznie, wybierz tryb wejścia
zgodny z podłączonym odtwarzaczem.
Oglądanie Urządzenia zewnętrzne
zewnętrznego

Oglądanie treści ze źródła

? Programy z obsługą formatu 3D
?

Informacje o dostępności takich usług można uzyskać u dostawców treści
lub programów.

? Zdjęcia 3D i filmy 3D zarejestrowane za pomocą produktów
zgodnych z 3D firmy Panasonic

?

Dostępne w przypadku funkcji Odtwarzacz mediów i usług sieciowych
Odtwarzacz mediów
Sieć domowa

- 48 -

? Konwersja obrazów 2D na 3D
?

Ustaw tryb 2D
Oglądanie

3D w pozycji Wybór trybu 3D.
3D

Wybór trybu 3D

Wybór trybu 3D
Tryb obrazu można łatwo przełączać między trybem 2D i 3D za pomocą
przycisku 3D.
1. Wyświetl ekran Wybór trybu 3D za pomocą przycisku 3D
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić
?

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Pozycje menu Wybór trybu 3D zależą od wybranych warunków.

3D / 2D:
Wyświetlanie żądanego obrazu bez wybierania formatu 3D.
?

Tryb ten może nie działać prawidłowo w zależności od formatu obrazu
źródłowego. W takim wypadku należy ręcznie wybrać odpowiedni
format 3D.

? Ręczna zmiana formatu 3D
Jeśli obraz nie zostanie poprawnie zmieniony przy użyciu trybu 3D / 2D,
należy wykonać poniższe ustawienie ręczne.
1. Wyświetl ekran Wybór trybu 3D (Ręcznie) za pomocą przycisku
(Czerwony) podczas powyższej czynności
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Oryginalny:
Wyświetlanie obrazu źródłowego w niezmienionej postaci.
?

Użyj tego trybu do określenia typu formatu obrazu źródłowego.
Oglądanie

3D

Format obrazu źródłowego

Obraz przy Obrazie - 3D / Obraz przy Obrazie - 2D / Góra i Dół - 3D / Góra i
Dół - 2D:
Wyświetlanie wybranego trybu.
?

2D

Niedostępne w trybie Analogowe i AV

3D:
Konwersja obrazów 2D na 3D.
?

Należy pamiętać, że obrazy 3D wyglądają nieco inaczej od oryginałów.

?

Korzystanie z tej funkcji w celach zarobkowych lub publiczne pokazy
- 49 -

obrazów przekonwertowanych z 2D na 3D w miejscach, takich jak
sklepy, hotele itp., może naruszać chronione prawa autorskie ich
właścicieli.

Ustawienia 3D
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Obraz Ustawienia 3D za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

i

i naciśnij

Detekcja 3D / Komunikat Sygnału 3D / Szybkość odświeżania 3D / Poziom
konwersji 2D 3D / Ustawienia 3D / Zamiana obrazu L/P / Wygładzanie
krawędzi / Środki ostrożności
4. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać
?

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Wyjście z ekranu menu
EXIT

Detekcja 3D
(Włączony (Zaawansowany) / Włączony / Wyłączony)
Wybieranie, czy tryb 3D ma być włączany automatycznie czy nie.
Włączony (Zaawansowany):
Automatyczne wykrywanie wszystkich sygnałów w formacie 3D i
wyświetlanie obrazów 3D.
Włączony:
Automatyczne wykrywanie określonych sygnałów w formacie 3D
(Sekwencja ramek itp.) i wyświetlanie obrazów 3D.
?

W celu wyświetlania obrazów 3D bez powiadomień i wykonywania
czynności ustaw opcję Włączony (Zaawansowany).

Komunikat Sygnału 3D
(Włączony / Wyłączony)
Wybór, czy po znalezieniu lub nieznalezieniu sygnału w formacie 3D ma być
wyświetlany komunikat.
?

Niedostępne gdy dla pozycji Detekcja 3D ustawiona jest opcja Włączony
(Zaawansowany)

?

W przypadku wejścia DVB, Component i HDMI

- 50 -

Szybkość odświeżania 3D
(Auto / 100Hz / 120Hz)
Redukcja drgań i migotania obrazów 3D w czasie używania okularów 3D.
100Hz:
Jeśli światło wydaje się migotać w oświetleniu światłem
fluorescencyjnym (lub za pomocą ściemniaczy) 50 Hz.
120Hz:
Jeśli światło wydaje się migotać w oświetleniu światłem
fluorescencyjnym (lub za pomocą ściemniaczy) 60 Hz.
Poziom konwersji 2D 3D
(Maksimum / Pośrednie / Minimum)
Ustawianie głębokości obrazu 3D w celu wyświetlania konwertowanych
obrazów 2D.
Ustawienia 3D
(Włączony / Wyłączony)
Regulacja efektu 3D (za wyjątkiem trybu 2D 3D).
Ustaw opcję Włączony, aby włączyć ustawienie Efekt.
?

Po ustawieniu opcji Włączony wyświetlony zostanie komunikat o środkach
ostrożności. Przeczytaj go uważnie, a następnie naciśnij przycisk BACK/
RETURN, aby przejść do ustawienia Efekt.

?

Podczas dostosowywania należy pamiętać, że odbiór obrazów 3D jest
inny u różnych osób.
Efekt:
Regulacja głębokości obrazu 3D według zawartości lub własnych
preferencji. (Ustawienie to nie zostanie zapisane w przypadku zmiany
trybu wejścia lub kanału).

Zamiana obrazu L/P
(L/P (Normalny) / L/P (Odwrócony))
Zamiana obrazów dla lewego i prawego oka (za wyjątkiem trybu 2D

3D).

Wybierz opcję L/P (Odwrócony), jeśli masz wrażenie dziwnego odwzorowania
głębokości obrazu.
?

Ustawienie to nie zostanie zapisane w przypadku zmiany trybu wejścia lub
kanału.

- 51 -

Wygładzanie krawędzi
(Włączony / Wyłączony)
Ustaw opcję Włączony, jeśli uważasz, że elementy obrazu o wyraźnych
konturach nie są wystarczająco gładkie (za wyjątkiem trybu 2D 3D).
Środki ostrożności
Wyświetlanie środków ostrożności dla oglądania obrazów 3D.

= Uwaga =
?

Wyświetl obraz pełnoekranowy (telewizor, źródło zewnętrzne, itd.) w celu
pełnego korzystania z tej funkcji.

Format obrazu źródłowego
W przypadku niepoprawnego wyświetlania obrazu, z tabeli dostępnych
rodzajów obrazu dla każdej pozycji Wybór trybu 3D (Ręcznie) i formatu
obrazu źródłowego należy wybrać odpowiednie ustawienie trybu 3D.
?

Obrazy 3D są wyświetlane prawidłowo w odpowiednim formacie 3D w
przypadkach wskazanych przez żółte pola poniżej.

Format obrazu źródłowego
Obraz przy Obrazie
Góra i Dół
Format normalny (2D)
Wybór trybu 3D
Oryginalny
Obraz przy Obrazie - 3D
Góra i Dół - 3D
2D

3D

: Po wybraniu pozycji Obraz przy Obrazie - 2D lub Góra i Dół - 2D obrazy
będą wyświetlane bez efektu 3D.
- 52 -

?

W zależności od odtwarzacza lub nadawanej transmisji obraz może różnić
się od powyższych ilustracji.

Strojenie i edycja kanałów
Menu ustawień
Można ponownie dostrajać kanały, tworzyć listy ulubionych kanałów, pomijać
zbędne kanały itp.
1. Wyświetl ekran Wybór rodzaju TV za pomocą przycisku TV
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

DVB-C / DVB-T / Analogue
3. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
4. Wybierz pozycję Konfiguracja Menu strojenia za pomocą przycisku
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

Menu strojenia DVB-C / Menu strojenia DVB-T / Menu strojenia analog.
?

Nazwa menu różni się w zależności od trybu TV.

5. Wybierz jedną z funkcji za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk OK,

Edycja ulubionych / Lista kanałów / Ustawianie automatyczne / Strojenie
ręczne / Aktualizacja listy kanałów / Informacja o nowym kan. / Stan
sygnału
?

Pozycje tej funkcji różnią się w zależności od wybranego kraju.
Ustawienia

Konfiguracja

Menu strojenia

Edycja ulubionych

? Listy ulubionych kanałów DVB
Można tworzyć listy ulubionych kanałów pochodzących od różnych nadawców
(do 4: Ulubione 1 do 4).
Listy ulubionych kanałów DVB są dostępne z poziomu pozycji Kategoria na
pasku informacyjnym lub z poziomu ekranu Przewodnik prog. TV.
Oglądanie

Podstawowe

Pasek informacyjny

Oglądanie

Przewodnik prog. TV

Korzystanie z funkcji Przewodnik prog. TV

1. Wybierz pozycję Edycja ulubionych za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

2. Wybierz kanał do dodania do listy ze wszystkich kanałów DVB za pomocą
przycisku
/
- 53 -

?

Przy kanale kodowanym pojawi się ikona

.

?

Wyświetlanie pozostałych pozycji ulubionych
(Zielony)

?

Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym
(Czerwony)

?

Zmiana kategorii
(Niebieski)

3. Naciśnij przycisk OK, aby dodać kanał do pozycji Lista ulubion.
?

Dodawanie wszystkich kanałów do listy
1) Naciśnij przycisk
2) Naciśnij przycisk

?

(Żółty)
(Zielony), aby dodać wszystkie

Dodawanie kolejnych kanałów do listy naraz
1) Naciśnij przycisk

(Żółty)

2) Utwórz blok kanałów za pomocą przycisku
OK, aby dodać

/

i naciśnij przycisk

4. Naciśnij przycisk BACK/RETURN i OK, aby zapisać

? Edycja listy ulubionych kanałów DVB
Listę ulubionych kanałów można edytować po ustawieniu kursora w pozycji
żądanego kanału na liście.
?

Przenoszenie kanału
1) Wybierz kanał za pomocą przycisku
2) Naciśnij przycisk

/

(Zielony)

3) Wybierz nową pozycję za pomocą przycisku
numerycznych

4) Naciśnij przycisk
?

/

lub przycisków

(Zielony), aby zapisać

Usuwanie kanału
1) Wybierz kanał za pomocą przycisku

/

2) Naciśnij przycisk OK, aby usunąć
- Naciśnij przycisk
?

(Żółty), aby usunąć wszystkie kanały

Nadawanie nazwy pozycjom Ulubione
1) Naciśnij przycisk

(Czerwony)

2) Wprowadź znaki (maksymalnie 10 znaków) za pomocą przycisku
- 54 -

/
/
/
ustawić

lub przycisków numerycznych i naciśnij przycisk OK, aby

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać

Lista kanałów

? Pomijanie zbędnych kanałów DVB / w trybie Analogowe
Można ukryć (pominąć) zbędne kanały. Ukrytych kanałów nie można
wyświetlić inaczej, jak tylko z poziomu tej funkcji.
1. Wybierz pozycję Lista kanałów za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
2. Wybierz kanał za pomocą przycisku

/

i naciśnij

/

3. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić opcję Pokaż / Ukryj (pominięcie)
: Pokaż
: Ukryj (pomiń)
?

Ujawnianie wszystkich kanałów (DVB / tryb Analogowe)
(Żółty)

?

Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym (DVB)
(Czerwony)

?

Zmiana kategorii (DVB)
(Niebieski)

? Edycja kanałów DVB / w trybie Analogowe
?

Zamiana / przeniesienie pozycji kanału (jeśli jest to dostępne)
1) Naciśnij przycisk

(Zielony), aby dokonać edycji

2) Ustaw nową pozycję za pomocą przycisku
/
lub przycisków
(Zielony), aby zapisać
numerycznych i naciśnij przycisk

?

Ponowne strojenie poszczególnych kanałów (Strojenie ręczne)
(Czerwony)
- W przypadku trybu Analogowe
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

- 55 -

Strojenie ręczne

- Tylko w przypadku kanałów ujawnionych
?

Zmiana nazwy kanału (tryb Analogowe)
1) Naciśnij przycisk

(Niebieski), aby dokonać edycji

2) Wprowadź znaki (maksymalnie 5 znaków) za pomocą przycisku
/
/
/
lub przycisków numerycznych i naciśnij przycisk OK, aby
ustawić

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
= Uwaga =
?

Jeśli magnetowid jest podłączony tylko za pomocą kabla RF w trybie
Analogowe, należy przeprowadzić edycję pozycji VCR.

Ustawianie automatyczne
Automatyczne ponowne strojenie kanałów odbieranych w danym regionie.
?

Funkcja ta jest dostępna, gdy strojenie kanałów zostało już wcześniej
przeprowadzone.

?

Tylko wybrany tryb jest ponownie dostrajany. Wszystkie wcześniejsze
ustawienia dostrojenia zostaną skasowane.

?

Jeśli numer PIN blokady rodzicielskiej został ustawiony, numer PIN jest
wymagany.
Funkcje

?

Blokada

Numer PIN

Jeśli strojenie nie zostało ukończone, ustaw pozycję Strojenie ręczne.
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

Strojenie ręczne

? Kanały w trybie DVB-C, DVB-T, Analogowe
1. Wybierz pozycję Ustawianie automatyczne za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

2. Ustaw pozycję Automatyczne ustawienia DVB-C za pomocą przycisku
/
/
i naciśnij przycisk OK, aby zapisać (DVB-C)
?

/

Tryb skanowania
Pełny:
Skanowanie całego zakresu częstotliwości.
Szybki:
Skanowanie odpowiedniego zakresu częstotliwości stosowanego w
danym kraju.

?

Zwykle dla pozycji Częstotliwość, Prędkość modulacji i ID sieci należy
- 56 -

ustawić opcję Auto. Jeśli opcja Auto nie jest widoczna lub jeśli jest to
konieczne, należy za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić
każdą wartość określoną przez operatora telewizji kablowej.

?

Po zakończeniu konfiguracji wybierz pozycję Zacznij skanowanie za
pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby wyszukać.

3. Po wyświetleniu okna potwierdzenia naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć
procedurę Ustawianie automatyczne (ustawienia są wprowadzane
automatycznie)
?

Po zakończeniu tej procedury wyświetlony zostanie kanał o najniższej
pozycji.

? Korzystanie z przycisków na telewizorze w przypadku
procedury Ustawianie automatyczne

1. Naciśnij przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU i przytrzymaj go przez 3
sekundy, aby wyświetlić menu
2. Ustaw procedurę Ustawianie automatyczne za pomocą poniższych
przycisków na panelu sterowania
?

Przesuwanie kursora / dokonywanie wyboru spośród różnych opcji /
wybór elementu menu (tylko w górę i w dół)

?

Przejście do menu / zapisywanie ustawień po wykonaniu regulacji lub
ustawieniu opcji za pomocą przycisku INPUT/OK/HOLD for MENU.

Strojenie ręczne
?

W celu ponownego strojenia kanałów DVB należy zwykle korzystać z
pozycji Ustawianie automatyczne lub Aktualizacja listy kanałów.

?

Z funkcji tej należy korzystać, jeśli strojenie nie zostało ukończone lub w
celu dostosowania kierunku ustawienia anteny naziemnej. (DVB)

?

Wszystkie znalezione kanały DVB zostaną dodane do pozycji Lista
kanałów.

? DVB-C
1. Wprowadź częstotliwość za pomocą przycisków numerycznych

- 57 -

?

Zwykle dla pozycji Prędkość modulacji i ID usługi należy ustawić opcję
Auto.

2. Wybierz pozycję Zacznij skanowanie za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby wyszukać

/

i

? DVB-T
1. Wybierz kanał za pomocą przycisku
/
i dostosuj częstotliwość za
pomocą przycisku
/
dla każdego kanału
?

Należy ustawić poziom, w którym pozycja Jakość sygnału osiąga
wartość maksymalną.

2. Naciśnij przycisk OK, aby wyszukać

? Analogowe
Ręczne ustawianie kanałów analogowych po wykonaniu procedury
Ustawianie automatyczne.
?

Ustaw pozycję System dźwięku i System koloru, a następnie uruchom tę
funkcję. Zwykle dla pozycji System koloru należy ustawić opcję Auto.
- SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
- SC2: PAL I
- SC3: PAL D, K / SECAM D, K
- F: SECAM L, L'

1. Wybierz pozycję kanału za pomocą przycisków numerycznych

2. Wybierz kanał za pomocą przycisku Kanał w górę / w dół

3. Wyszukaj za pomocą przycisku

/

4. Wybierz pozycję Zapisz za pomocą przycisku
OK, aby ustawić

/

i naciśnij przycisk

?

Pozycja Dostrajanie umożliwia drobne regulacje strojenia poszczególnych
kanałów (na które wpływ mają warunki atmosferyczne itp.).

?

Jeśli magnetowid jest podłączony tylko za pomocą kabla RF, należy
wybrać pozycję kanału 0.

- 58 -

Aktualizacja listy kanałów
Aktualizując listę kanałów DVB, można automatycznie dodawać nowe kanały,
kasować usunięte kanały lub zmieniać nazwy i pozycje kanałów.
?

Lista kanałów zostanie zaktualizowana, ale ustawienia Edycja ulubionych,
Lista kanałów, Blokada itd. pozostaną niezmienione.

?

W zależności od parametrów sygnału aktualizacja może nie działać
prawidłowo.

Informacja o nowym kan.
Wybór, czy po znalezieniu lub nieznalezieniu nowego kanału DVB ma być
wyświetlany komunikat.
?

Po pojawieniu się komunikatu można wykonać procedurę Aktualizacja listy
kanałów, naciskając przycisk OK.

Stan sygnału
Wybór kanału i sprawdzanie stanu sygnału.
Dobra siła sygnału niekoniecznie musi wskazywać, że dany sygnał można
odbierać w trybie DVB.
?

Poniżej przedstawiono sposób odczytywania stanu wskaźnika Jakość
sygnału:
- Zielony pasek: dobra
- Żółty pasek: słaba
- Czerwony pasek: zła (Sprawdź antenę naziemną lub kablową)

?

Pionowe linie przedstawiają maksymalną wartość sygnału dla wybranego
kanału.

?

Zmiana kanału

?

W przypadku trybu DVB

- 59 -

Usługa internetowa
Treści internetowe
Informacje
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do określonych witryn internetowych
obsługiwanych przez firmę Panasonic oraz korzystania z treści internetowych,
takich jak wideo, gry, narzędzia do komunikacji itp. za pomocą pozycji Lista
aplikacji.
(Przykład)

?

Do włączenia tej funkcji niezbędne jest szerokopasmowe połączenie z
siecią. Należy upewnić się, że wykonano połączenia sieciowe i ustawienia
sieci.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Wybieranie zawartości internetowej
1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
?

Szczegóły na temat Lista aplikacji
Funkcje

?

Lista aplikacji

W zależności od warunków użytkowania odczytanie wszystkich danych
może zająć trochę czasu.

2. Wybierz żądaną pozycję za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
(Przykład)

?

Powrót do Lista aplikacji
APPS

?

Wyjście z Lista aplikacji

- 60 -

/

/

/

i naciśnij

EXIT
?

W celu wprowadzania znaków lub grania w gry za pomocą aplikacji
można podłączyć klawiaturę lub gamepada. Do obsługi telewizora oraz
Lista aplikacji można także używać klawiatury lub gamepada.
Funkcje

?

Klawiatura / gamepad

Do komunikacji wideo (np. za pomocą aplikacji Skype(TM)) niezbędna
jest kamera internetowa TY-CC20W. Szczegóły można znaleźć w
instrukcji obsługi kamery internetowej.
Pomoc techniczna

Wyposażenie dodatkowe

Kamera internetowa

Uwaga
?

Jeśli nie można uzyskać dostępu do treści internetowych, należy
sprawdzić połączenia i ustawienia sieciowe.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

?

Lista aplikacji może ulec zmianie bez powiadomienia.

?

Nie wszystkie funkcje witryn internetowych są dostępne.

?

Gdy na ekranie telewizora wyświetlone zostanie powiadomienie o
aktualizacji oprogramowania, należy wykonać aktualizację. Niewykonanie
aktualizacji uniemożliwia korzystanie z Lista aplikacji. Aktualizację
oprogramowania można wykonać ręcznie później.
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Aktualizuj oprogramowanie

?

Usługi dostępne w ramach Lista aplikacji są obsługiwane przez ich
dostawców i mogą zostać tymczasowo lub na stałe wyłączone bez
powiadomienia. Dlatego też firma Panasonic nie gwarantuje treści ani
ciągłości usług.

?

Niektóre treści mogą być nieodpowiednie dla określonych widzów.

?

Niektóre treści mogą być dostępne tylko w określonych krajach i
prezentowane w określonych językach.

?

W zależności od warunków środowiska sieciowego połączenie internetowe
może być powolne lub niedostępne.

?

Podczas tej czynności sygnał audio jest wyprowadzany z gniazd DIGITAL
AUDIO i HDMI2 (funkcja ARC). Nie są jednak wyprowadzane żadne
sygnały wideo. Aby używać gniazda HDMI2 z funkcją ARC, należy
podłączyć wzmacniacz wyposażony w funkcję ARC i włączyć dźwięk przez
głośniki kina domowego.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

- 61 -

Połączenia sieciowe
Połączenie internetowe
Do korzystania z usługi internetowej niezbędne jest szerokopasmowe
połączenie z siecią.
?

W przypadku niekorzystania z usług sieci szerokopasmowej należy
skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

?

Nie można używać modemowych połączeń z Internetem.

?

Wymagana prędkość (efektywna): minimum 1,5 Mb/s dla obrazu w jakości
SD (standardowa rozdzielczość) i 6 Mb/s dla obrazu w jakości HD (wysoka
rozdzielczość). Jeśli prędkość przesyłania jest zbyt niska, treści mogą być
odtwarzane nieprawidłowo.

? Połączenie bezprzewodowe

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej (tylna strona telewizora)
Punkt dostępu
Internet

? Połączenie przewodowe

Gniazdo ETHERNET
Kabel sieciowy (Nieekranowany)
?

Użyj kabla sieciowego typu ,,skrętka nieekranowana" (UTP).

Internet

- 62 -

Uwaga
?

Należy użyć prostego kabla sieciowego.

?

Należy skonfigurować i podłączyć wszystkie urządzenia wymagane w
środowisku sieciowym. Ustawień tych nie można zmieniać za pomocą
telewizora. Należy przeczytać instrukcje obsługi urządzeń.

?

Jeśli modem nie oferuje funkcji routera szerokopasmowego, należy użyć
routera szerokopasmowego.

?

Jeśli modem oferuje funkcje routera szerokopasmowego, ale nie ma
wolnych portów, należy użyć koncentratora.

?

Routery szerokopasmowe i koncentratory muszą być zgodne ze
standardem 10BASE-T / 100BASE-TX.

?

Jeśli używane urządzenia są zgodne tylko ze standardem 100BASE-TX,
wymagane są kable sieciowe kategorii 5 lub wyższej.

?

W celu uzyskania dodatkowej pomocy w zakresie sprzętu sieciowego
należy skontaktować się z usługodawcą internetowym (ISP) lub firmą
telekomunikacyjną.

?

Należy sprawdzić warunki i postanowienia umowy z usługodawcą
internetowym (ISP) lub firmą telekomunikacyjną. W zależności od zawartej
umowy mogą być pobierane dodatkowe opłaty lub może być niemożliwe
wykonywanie wielu podłączeń do Internetu.

?

W przypadku zmiany lub ponownego nawiązywania połączenia
sieciowego telewizor należy wyłączyć i włączyć ponownie.

Ustawienia sieciowe
Połączenie sieciowe
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci należy zakończyć wykonywanie
połączeń.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

? Auto - Bezprzewodowa
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

/

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy sprawdzić klucz szyfrujący,
ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Szczegóły zawiera instrukcja
obsługi punktu dostępu.

3. Wybierz pozycję Auto za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp

- 63 -

/

i naciśnij przycisk OK,

i

?

Po podłączeniu kabla sieciowego konfiguracja przewodowa zostanie
wykonana automatycznie.

4. Wybierz żądany punkt dostępu za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

/

i naciśnij

Dostępne sieci bezprzewodowe zostaną wyświetlone automatycznie.
: Punkt dostępu z szyfrowaniem

?

W przypadku pozycji WPS (Push button)
1) Wybierz pozycję Łatwa konfiguracja przyciskiem WPS za pomocą
przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
2) Naciskaj przycisk WPS na punkcie dostępu do chwili zapalenia się
lampki
3) Połącz telewizor z punktem dostępowym za pomocą przycisku OK
- WPS: Wi-Fi Protected Setup(TM)
- Jeśli nawiązanie połączenia zakończyło się niepowodzeniem,
sprawdź ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

?

Zaleca się wybór punktu dostępu z szyfrowaniem.

5. Wprowadź klucz szyfrujący punktu dostępu za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

/

?

Znaki można wprowadzać za pomocą przycisków numerycznych.

?

/

Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać

6. Konfiguracja zostanie wykonana automatycznie, a następnie wyświetlony
zostanie ekran Stan sieci
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

7. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić
?

/

i naciśnij przycisk

Konfiguracja ręczna
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Ręcznie - Bezprzewodowa

? Auto - Przewodowa
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję Auto za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp
- 64 -

/

/

i naciśnij przycisk OK,

i

4. Konfiguracja zostanie wykonana automatycznie, a następnie wyświetlony
zostanie ekran Stan sieci
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

5. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić
?

/

i naciśnij przycisk

Konfiguracja ręczna
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Ręcznie - Przewodowa

Ręcznie - Bezprzewodowa
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci należy zakończyć wykonywanie
połączeń.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe Ręcznie
Bezprzewodowa za pomocą przycisku
/
/
/
i naciśnij przycisk
OK, aby uzyskać dostęp
?

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy sprawdzić klucz szyfrujący,
ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Szczegóły zawiera instrukcja
obsługi punktu dostępu.

3. Wybierz żądany punkt dostępu za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

/

i naciśnij

Dostępne sieci bezprzewodowe zostaną wyświetlone automatycznie.
: Punkt dostępu z szyfrowaniem

?

W przypadku pozycji WPS (Push button)
1) Naciśnij przycisk

(Czerwony)

2) Naciskaj przycisk WPS na punkcie dostępu do chwili zapalenia się
lampki
3) Połącz telewizor z punktem dostępowym za pomocą przycisku OK
- WPS: Wi-Fi Protected Setup(TM)
- Jeśli nawiązanie połączenia zakończyło się niepowodzeniem,
sprawdź ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
?

W przypadku pozycji WPS (PIN)
1) Naciśnij przycisk

(Zielony)

2) Wprowadź kod PIN punktu dostępu
3) Połącz telewizor z punktem dostępowym za pomocą przycisku OK
?

W przypadku pozycji Ręcznie
1) Naciśnij przycisk

(Żółty)
- 65 -

2) Identyfikator sieci SSID, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania i klucz
szyfrujący można skonfigurować ręcznie
3) Należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie i ustawić ręcznie
- W przypadku korzystania ze standardu 11n (5 GHz) do
bezprzewodowego połączenia wbudowanej karty sieci
bezprzewodowej i punktu dostępu, dla typu szyfrowania należy
ustawić opcję AES.
?

Ponowne wyszukiwanie punktów dostępu
(Niebieski)

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym punkcie dostępu

?

Zaleca się wybór punktu dostępu z szyfrowaniem.

4. Wprowadź klucz szyfrujący punktu dostępu za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

/

?

Znaki można wprowadzać za pomocą przycisków numerycznych.

?

/

Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać

5. Wyświetlony zostanie komunikat: Ust. nazwy VIERA/IP/DNS
Nazwa VIERA
?

Istnieje możliwość ustawienia wybranej nazwy telewizora.

?

Nazwa ta będzie używana jako nazwa telewizora na ekranach innych
urządzeń sieciowych.

Uzyskaj adres IP / Uzyskaj adres serwera DNS
?

Zalecane jest ustawienie opcji Auto.

?

Dostępne ustawienia zostaną wyświetlone automatycznie.

?

Aby ustawić ręcznie, wybierz i ustaw pozycję Adres IP / Maska podsieci /
Brama domyślna / Adres serwera DNS.

Ustawienia Proxy
?

Nie jest to wymagane do normalnego domowego użytku.

?

Niektóre usługi internetowe mogą być niedostępne w zależności od
ustawień proxy.
Serwer Proxy:
Jest to adres serwera pośredniczącego, połączonego między
- 66 -

przeglądarką a serwerem docelowym, który wysyła dane do
przeglądarki.
1) Wybierz pozycję Serwer Proxy za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

2) Wprowadź adres za pomocą przycisku
/
/
/
lub
przycisków numerycznych i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
Port serwera Proxy:
Numer ten jest także określany przez dostawcę wraz z adresem
serwera Proxy.
1) Wybierz pozycję Port serwera Proxy za pomocą przycisku

/

2) Wprowadź numer za pomocą przycisków numerycznych

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
/

6. Wybierz pozycję Stan sieci za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

i naciśnij przycisk

Stan sieci

7. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić

/

i naciśnij przycisk

Ręcznie - Przewodowa
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci należy zakończyć wykonywanie
połączeń.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć
za pomocą przycisku
dostęp

Połączenie sieciowe Ręcznie Przewodowa
/
/
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać

3. Wyświetlony zostanie komunikat: Ust. nazwy VIERA/IP/DNS
Nazwa VIERA
?

Istnieje możliwość ustawienia wybranej nazwy telewizora.

?

Nazwa ta będzie używana jako nazwa telewizora na ekranach innych
- 67 -

urządzeń sieciowych.
Uzyskaj adres IP / Uzyskaj adres serwera DNS
?

Zalecane jest ustawienie opcji Auto.

?

Dostępne ustawienia zostaną wyświetlone automatycznie.

?

Aby ustawić ręcznie, wybierz i ustaw pozycję Adres IP / Maska podsieci /
Brama domyślna / Adres serwera DNS.

Ustawienia Proxy
?

Nie jest to wymagane do normalnego domowego użytku.

?

Niektóre usługi internetowe mogą być niedostępne w zależności od
ustawień proxy.
Serwer Proxy:
Jest to adres serwera pośredniczącego, połączonego między
przeglądarką a serwerem docelowym, który wysyła dane do
przeglądarki.
1) Wybierz pozycję Serwer Proxy za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

2) Wprowadź adres za pomocą przycisku
/
/
/
lub
przycisków numerycznych i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
Port serwera Proxy:
Numer ten jest także określany przez dostawcę wraz z adresem
serwera Proxy.
1) Wybierz pozycję Port serwera Proxy za pomocą przycisku

/

2) Wprowadź numer za pomocą przycisków numerycznych

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
/

4. Wybierz pozycję Stan sieci za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

5. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić
- 68 -

i naciśnij przycisk

/

i naciśnij przycisk

Stan sieci
Wyświetlanie i sprawdzanie stanu sieci (adres MAC, bieżące ustawienia
sieciowe itp.).
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Stan sieci za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

3. Test zostanie wykonany automatycznie, a następnie wyświetlony zostanie
ekran Stan sieci
Spróbuj ponownie:
Przeprowadzanie automatycznego testu połączenia telewizora z siecią
i ponowne wyświetlenie bieżącego statusu.
Szczegóły stanu:
Wyświetlanie stanu sieci (SSID, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania
itp.).
?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących połączeń
sieciowych wybierz Pomoc.

Ustawienia zdal. ster. VIERA
Ustawianie sterowania telewizorem za pomocą pilota VIERA podłączonego
do sieci.
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia zdal. ster. VIERA

Ustawienia poł. siec.
Ustawianie sterowania telewizorem za pomocą urządzeń podłączonych do
sieci.
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia poł. siec.

Aktualizuj oprogramowanie
Łączenie ze specjalną witryną internetową w celu aktualizacji
oprogramowania telewizora, jeśli aktualizacje są dostępne.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Aktualizuj oprogramowanie za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Komun. o nowym oprogr.
Wybór możliwości powiadamiania komunikatem, kiedy nowe oprogramowanie
zostanie lub nie zostanie odnalezione poprzez sieć.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU

- 69 -

2. Wybierz pozycję Sieć Komun. o nowym oprogr. za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję Włączony / Wyłączony za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby ustawić

- 70 -

/

i

Sieć domowa
DLNA
Informacje
Telewizor ten jest produktem opatrzonym logo DLNA Certified(TM).
DLNA(R) (Digital Living Network Alliance) to standard, który umożliwia prostszą
i wygodniejszą obsługę cyfrowych urządzeń elektronicznych opatrzonych
logo DLNA Certified w sieci domowej. Dalsze informacje można znaleźć pod
adresem www.dlna.org.
?

W celu włączenia tej funkcji telewizor należy podłączyć do sieci domowej.
Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

? Odtwarzanie udostępnianej zawartości zapisanej na serwerze
multimedialnym

Zdjęcia, filmy lub muzykę należy zapisać na serwerze multimedialnym z
logo DLNA Certified (na przykład na komputerze z systemem Windows 7 /
Windows 8, nagrywarce DIGA itp.) podłączonym do sieci domowej. Następnie
treści te będzie można przeglądać na ekranie tego telewizora.
(Przykład)

?

Oglądanie i obsługa zawartości na ekranie tego telewizora
Sieć domowa

?

Korzystanie z funkcji DLNA

Obsługiwane formaty plików
Sieć domowa

?

DLNA

Informacje techniczne

Używanie komputera jako serwera multimedialnego

Przygotuj komputer z systemem Windows 7 / Windows 8 lub upewnij się, że
na komputerze zainstalowano oprogramowanie serwera. System ,,Windows 7
/ Windows 8" i oprogramowanie ,,Twonky 7 (zainstalowane na komputerze z
systemem operacyjnym Windows XP lub Mac)" to oprogramowanie serwera
przetestowane pod kątem zgodności z tym telewizorem (stan na listopad
2012 r.). Nie przetestowano działania żadnego innego oprogramowania
serwera z tym telewizorem, dlatego też nie można zagwarantować ich
- 71 -

zgodności ani współpracy.
?

Windows 7 / Windows 8
Wymagana jest konfiguracja ustawień grupy domowej systemu Windows
7 / Windows 8. Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z
funkcji pomocy systemu Windows 7 / Windows 8.

?

Twonky
Oprogramowanie ,,Twonky" jest produktem firmy PacketVideo Corporation.
Podręczniki instalacji zawierające informacje o instalacji i konfiguracji
oprogramowania ,,Twonky" można uzyskać z witryny oprogramowania
TwonkyMedia.
Uzyskanie oprogramowania serwera może się wiązać z dodatkowymi
opłatami.

= Uwaga =
?

W celu uzyskania dalszych informacji o oprogramowaniu serwera należy
skontaktować się z przedstawicielem każdej z firm produkujących
oprogramowanie.

?

Po zainstalowaniu oprogramowania serwera dla serwera multimedialnego
na komputerze istnieje ryzyko, że znajdujące się na komputerze dane
będą dostępne dla innych osób. Należy zadbać o ustawienia i połączenia
w środowisku sieciowym w biurze, hotelu, a nawet w domu, kiedy nie
używa się routera.

?

Używanie nagrywarki DIGA zgodnej ze standardem DLNA jako serwera
multimedialnego

Po podłączeniu do sieci domowej nagrywarki DIGA zgodnej ze standardem
DLNA można jej używać jako jednego z serwerów multimedialnych.
?

Należy przeczytać instrukcję obsługi nagrywarki DIGA w celu sprawdzenia,
czy jest ona zgodna ze standardem DLNA.

? Odtwarzanie udostępnianej zawartości na ekranie tego

telewizora za pomocą urządzenia sieciowego DMC (ang.
Digital Media Controller; cyfrowy kontroler multimediów)

Z zawartości zapisanej na serwerze multimedialnym można korzystać za
pomocą urządzenia sieciowego DMC (smartfona, komputera z systemem
Windows 7 / Windows 8 itp.) podłączonego do sieci domowej.
?

Aby móc korzystać z tej funkcji za pomocą smartfona lub w systemie
Windows 7 / Windows 8, należy ustawić dla dostępnych w tym telewizorze
pozycji Zdalnie VIERA opcję Włączony.
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

- 72 -

Ustawienia zdal. ster. VIERA

W smartfonie należy także zainstalować aplikację umożliwiającą
sterowanie telewizorem VIERA. Informacje o tej aplikacji (tylko w języku
angielskim):
http://panasonic.net/viera/support
Informacje na temat obsługi można znaleźć w dziale pomocy tej aplikacji.
?

System operacyjny ,,Windows 7 / Windows 8" został przetestowany
pod kątem zgodności z tym telewizorem (stan na listopad 2012 r.).
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć, korzystając z
funkcji pomocy systemu Windows 7 / Windows 8.

? Udostępnianie programu telewizyjnego lub zawartości tego
telewizora innym urządzeniom sieciowym

Zawartość tego telewizora można oglądać za pomocą innego telewizora
VIERA z logo DLNA Certified , smartfona itp. podłączonego do sieci
domowej. Można także obejrzeć bieżący cyfrowy program telewizyjny na
ekranie innego telewizora VIERA z logo DLNA Certified .
Można na przykład obejrzeć kontynuację bieżącego programu na ekranie
innego telewizora VIERA itd.
: Dostępna zawartość:
Zawartość, którą można odtwarzać za pomocą funkcji Odtwarzacz
mediów tego telewizora i innego urządzenia sieciowego
: Telewizory VIERA z logo DLNA Certified wyprodukowane przed rokiem
2009 mogą nie być dostępne. Nie jest gwarantowana zgodność
telewizora z przyszłymi produktami.
?

?

Aby móc korzystać z tej funkcji za pomocą innego telewizora VIERA
z logo DLNA Certified, należy skonfigurować dostępną w tym
telewizorze pozycję Ustawienia poł. siec..
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia poł. siec.

: Aby móc korzystać z tej funkcji za pomocą smartfona, należy
zainstalować w nim aplikację umożliwiającą sterowanie telewizorem
VIERA. Informacje o tej aplikacji (tylko w języku angielskim):
http://panasonic.net/viera/support
Informacje na temat obsługi można znaleźć w dziale pomocy tej aplikacji.
?

Udostępnianie bieżącego programu może nie być dostępne podczas
wyboru kanałów radiowych, programów kodowanych (chronionych przed
kopiowaniem) lub jeśli transmisja nie dopuszcza wyjścia wideo i audio.

= Uwaga =
?

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy włączyć ten telewizor.

?

Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku 1 dodatkowego urządzenia.

- 73 -

?

Funkcja ta może być niedostępna w przypadku poniższych stanów pracy
tego telewizora:
- Gdy aktywna jest usługa internetowa
- Gdy uzyskiwany jest dostęp do serwera multimedialnego
- Gdy aktywna jest usługa danych

Korzystanie z funkcji DLNA
Aby móc korzystać z funkcji DLNA(R), należy upewnić się, że serwer
multimedialny, połączenia sieciowe i ustawienia sieciowe zostały
przygotowane.
Sieć domowa

DLNA

Informacje

Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz pozycję Serwer medialny za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

/

3. Wybierz jeden z serwerów multimedialnych za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

i
/

i

?

Aby móc uzyskać dostęp do innego telewizora, należy zaznaczyć jego
nazwę na wyświetlonej liście serwerów multimedialnych.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

4. Wybierz plik za pomocą przycisku
uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk OK, aby

(Przykład)

?

W zależności od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
może być konieczne wybranie folderu.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku

= Uwaga =
?

Wyświetlane są także pliki nieobsługiwane, ale nie można ich wybrać.

?

Podczas odtwarzania możesz korzystać z poniższych przycisków.
- 74 -

Sprawdź, czy ustawiony jest kod ,,73" pilota.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Obsługa za pomocą pilota telewizora

Połączenia sieciowe
Połączenie DLNA
Do korzystania z funkcji DLNA konieczna jest sieć domowa, ale nie jest
wymagane połączenie z siecią szerokopasmową.
?

Do korzystania z usługi internetowej niezbędne jest szerokopasmowe
połączenie z siecią.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

Połączenie internetowe

? Połączenie bezprzewodowe (dla usługi DLNA i usług
internetowych)

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej (tylna strona telewizora)
Punkt dostępu
Koncentrator lub router
Internet
Smartfon
Serwer multimedialny z logo DLNA Certified

- 75 -

? Połączenie przewodowe (dla usługi DLNA i usług
internetowych)

Gniazdo ETHERNET
Kabel sieciowy (Nieekranowany)
?

Użyj kabla sieciowego typu ,,skrętka nieekranowana" (UTP).

Koncentrator lub router
Internet
Serwer multimedialny z logo DLNA Certified

? Połączenie bezprzewodowe (dla usługi DLNA)

Telewizor
?

Korzystanie z telewizora jako bezprzewodowy punkt dostępu
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Serwer multimedialny z logo DLNA Certified
- 76 -

Ręcznie - Bezprz. pkt. dost.

Smartfon

Uwaga
?

Należy użyć prostego kabla sieciowego.

?

Należy skonfigurować i podłączyć wszystkie urządzenia wymagane w
środowisku sieciowym. Ustawień tych nie można zmieniać za pomocą
telewizora. Należy przeczytać instrukcje obsługi urządzeń.

?

Jeśli używane urządzenia są zgodne tylko ze standardem 100BASE-TX,
wymagane są kable sieciowe kategorii 5 lub wyższej.

?

W przypadku zmiany lub ponownego nawiązywania połączenia
sieciowego telewizor należy wyłączyć i włączyć ponownie.

Ustawienia sieciowe
Połączenie sieciowe
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci należy zakończyć wykonywanie
połączeń.
Sieć domowa

Połączenia sieciowe

? Auto - Bezprzewodowa
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy sprawdzić klucz szyfrujący,
ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Szczegóły zawiera instrukcja
obsługi punktu dostępu.

3. Wybierz pozycję Auto za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp
?

/

i naciśnij przycisk OK,

Po podłączeniu kabla sieciowego konfiguracja przewodowa zostanie
wykonana automatycznie.

4. Wybierz żądany punkt dostępu za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

/

/

i naciśnij

Dostępne sieci bezprzewodowe zostaną wyświetlone automatycznie.
: Punkt dostępu z szyfrowaniem

?

W przypadku pozycji WPS (Push button)
1) Wybierz pozycję Łatwa konfiguracja przyciskiem WPS za pomocą
przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
2) Naciskaj przycisk WPS na punkcie dostępu do chwili zapalenia się
lampki
- 77 -

i

3) Połącz telewizor z punktem dostępowym za pomocą przycisku OK
- WPS: Wi-Fi Protected Setup(TM)
- Jeśli nawiązanie połączenia zakończyło się niepowodzeniem,
sprawdź ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
?

Zaleca się wybór punktu dostępu z szyfrowaniem.

5. Wprowadź klucz szyfrujący punktu dostępu za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

/

?

Znaki można wprowadzać za pomocą przycisków numerycznych.

?

/

Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać

6. Konfiguracja zostanie wykonana automatycznie, a następnie wyświetlony
zostanie ekran Stan sieci
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

7. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić
?

/

i naciśnij przycisk

Konfiguracja ręczna
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ręcznie - Bezprzewodowa

? Auto - Przewodowa
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję Auto za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp

/

/

i naciśnij przycisk OK,

4. Konfiguracja zostanie wykonana automatycznie, a następnie wyświetlony
zostanie ekran Stan sieci
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

5. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić
?

/

i naciśnij przycisk

Konfiguracja ręczna
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

- 78 -

Ręcznie - Przewodowa

i

Ręcznie - Bezprzewodowa
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci należy zakończyć wykonywanie
połączeń.
Sieć domowa

Połączenia sieciowe

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe Ręcznie
Bezprzewodowa za pomocą przycisku
/
/
/
i naciśnij przycisk
OK, aby uzyskać dostęp
?

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy sprawdzić klucz szyfrujący,
ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Szczegóły zawiera instrukcja
obsługi punktu dostępu.

3. Wybierz żądany punkt dostępu za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

/

i naciśnij

Dostępne sieci bezprzewodowe zostaną wyświetlone automatycznie.
: Punkt dostępu z szyfrowaniem

?

W przypadku pozycji WPS (Push button)
1) Naciśnij przycisk

(Czerwony)

2) Naciskaj przycisk WPS na punkcie dostępu do chwili zapalenia się
lampki
3) Połącz telewizor z punktem dostępowym za pomocą przycisku OK
- WPS: Wi-Fi Protected Setup(TM)
- Jeśli nawiązanie połączenia zakończyło się niepowodzeniem,
sprawdź ustawienia i lokalizację punktu dostępu. Następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
?

W przypadku pozycji WPS (PIN)
1) Naciśnij przycisk

(Zielony)

2) Wprowadź kod PIN punktu dostępu
3) Połącz telewizor z punktem dostępowym za pomocą przycisku OK
?

W przypadku pozycji Ręcznie
1) Naciśnij przycisk

(Żółty)

2) Identyfikator sieci SSID, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania i klucz
szyfrujący można skonfigurować ręcznie
3) Należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie i ustawić ręcznie
- W przypadku korzystania ze standardu 11n (5 GHz) do
bezprzewodowego połączenia wbudowanej karty sieci
bezprzewodowej i punktu dostępu, dla typu szyfrowania należy
ustawić opcję AES.
?

Ponowne wyszukiwanie punktów dostępu
- 79 -

(Niebieski)
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym punkcie dostępu

?

Zaleca się wybór punktu dostępu z szyfrowaniem.

4. Wprowadź klucz szyfrujący punktu dostępu za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

/

?

Znaki można wprowadzać za pomocą przycisków numerycznych.

?

/

Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać

5. Wyświetlony zostanie komunikat: Ust. nazwy VIERA/IP/DNS
Nazwa VIERA
?

Istnieje możliwość ustawienia wybranej nazwy telewizora.

?

Nazwa ta będzie używana jako nazwa telewizora na ekranach innych
urządzeń sieciowych.

Uzyskaj adres IP / Uzyskaj adres serwera DNS
?

Zalecane jest ustawienie opcji Auto.

?

Dostępne ustawienia zostaną wyświetlone automatycznie.

?

Aby ustawić ręcznie, wybierz i ustaw pozycję Adres IP / Maska podsieci /
Brama domyślna / Adres serwera DNS.

Ustawienia Proxy
?

Nie jest to wymagane do normalnego domowego użytku.

?

Niektóre usługi internetowe mogą być niedostępne w zależności od
ustawień proxy.
Serwer Proxy:
Jest to adres serwera pośredniczącego, połączonego między
przeglądarką a serwerem docelowym, który wysyła dane do
przeglądarki.
1) Wybierz pozycję Serwer Proxy za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

2) Wprowadź adres za pomocą przycisku
/
/
/
lub
przycisków numerycznych i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

- 80 -

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
Port serwera Proxy:
Numer ten jest także określany przez dostawcę wraz z adresem
serwera Proxy.
1) Wybierz pozycję Port serwera Proxy za pomocą przycisku

/

2) Wprowadź numer za pomocą przycisków numerycznych

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
/

6. Wybierz pozycję Stan sieci za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

i naciśnij przycisk

Stan sieci

7. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić

/

i naciśnij przycisk

Ręcznie - Przewodowa
Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci należy zakończyć wykonywanie
połączeń.
Sieć domowa

Połączenia sieciowe

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć
za pomocą przycisku
dostęp

Połączenie sieciowe Ręcznie Przewodowa
/
/
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać

3. Wyświetlony zostanie komunikat: Ust. nazwy VIERA/IP/DNS
Nazwa VIERA
?

Istnieje możliwość ustawienia wybranej nazwy telewizora.

?

Nazwa ta będzie używana jako nazwa telewizora na ekranach innych
urządzeń sieciowych.

Uzyskaj adres IP / Uzyskaj adres serwera DNS
?

Zalecane jest ustawienie opcji Auto.

?

Dostępne ustawienia zostaną wyświetlone automatycznie.

- 81 -

?

Aby ustawić ręcznie, wybierz i ustaw pozycję Adres IP / Maska podsieci /
Brama domyślna / Adres serwera DNS.

Ustawienia Proxy
?

Nie jest to wymagane do normalnego domowego użytku.

?

Niektóre usługi internetowe mogą być niedostępne w zależności od
ustawień proxy.
Serwer Proxy:
Jest to adres serwera pośredniczącego, połączonego między
przeglądarką a serwerem docelowym, który wysyła dane do
przeglądarki.
1) Wybierz pozycję Serwer Proxy za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

2) Wprowadź adres za pomocą przycisku
/
/
/
lub
przycisków numerycznych i naciśnij przycisk OK, aby ustawić

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
Port serwera Proxy:
Numer ten jest także określany przez dostawcę wraz z adresem
serwera Proxy.
1) Wybierz pozycję Port serwera Proxy za pomocą przycisku

/

2) Wprowadź numer za pomocą przycisków numerycznych

3) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
/

4. Wybierz pozycję Stan sieci za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

i naciśnij przycisk

Stan sieci

5. Wybierz pozycję Wyjście za pomocą przycisku
OK, aby ustawić

/

i naciśnij przycisk

Ręcznie - Bezprz. pkt. dost.
Istnieje możliwość korzystania z telewizora jako punktu dostępu i podłączenia
urządzeń sieciowych bez punktu dostępu.
?

Potwierdź kod PIN, ustawienia sieciowe urządzenia przed rozpoczęciem
konfiguracji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
- 82 -

urządzeń.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Połączenie sieciowe Ręcznie Bezprz. pkt.
/
/
/
i naciśnij przycisk OK, aby
dost. za pomocą przycisku
uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję Połaczenie do urządzenia poprzez WPS za pomocą
przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

Aby skonfigurować ręcznie, wybierz Zmień ustawienia. (patrz niżej)

4. Wybierz i ustaw pozycję WPS (Push button) / WPS (PIN) za pomocą
przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
WPS (Push button):
Ustaw urządzenie w trybie WPS (przycisk). Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzeń.
WPS (PIN):
Wprowadź kod PIN urządzenia.
?

Jeśli nawiązanie połączenia zakończyło się niepowodzeniem, sprawdź
ustawienia i lokalizację urządzenia. Następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

? Zmień ustawienia
Konfigurację Nazwa sieci (SSID), Klucz szyfrowania, Typ bezprzewod. oraz
M. ust. kan. można wykonać ręcznie.
Należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie i ustawić ręcznie.
?

Ustaw pozycję Kasuj ust., aby zresetować pozycje Zmień ustawienia.

= Uwaga =
?

Nie można połączyć się z usługą internetową, gdy telewizor jest ustawiony
na Bezprz. pkt. dost..

?

Można połączyć do 7 urządzeń. Szybkość transferu będzie się jednak
różnić w zależności od środowiska komunikacyjnego lub liczby
połączonych urządzeń.

?

Potwierdzanie bieżących ustawień sieciowych
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

?

W celu wykonania tej konfiguracji należy upewnić się, że urządzenie, które
ma zostać podłączone obsługuje standard WPS.

?

WPS: Wi-Fi Protected Setup(TM)

- 83 -

Stan sieci
Wyświetlanie i sprawdzanie stanu sieci (adres MAC, bieżące ustawienia
sieciowe itp.).
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Stan sieci za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

3. Test zostanie wykonany automatycznie, a następnie wyświetlony zostanie
ekran Stan sieci
Spróbuj ponownie:
Przeprowadzanie automatycznego testu połączenia telewizora z siecią
i ponowne wyświetlenie bieżącego statusu.
Szczegóły stanu:
Wyświetlanie stanu sieci (SSID, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania
itp.).
?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących połączeń
sieciowych wybierz Pomoc.

Ustawienia zdal. ster. VIERA
Ustawianie sterowania telewizorem za pomocą pilota VIERA podłączonego
do sieci.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Ustawienia zdal. ster. VIERA za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

Zdalnie VIERA
(Włączony / Wyłączony)
Sterowanie telewizorem za pomocą sprzętu sieciowego (smartfon itp.).
?

W smartfonie należy zainstalować aplikację umożliwiającą sterowanie
telewizorem VIERA. Informacje o tej aplikacji (tylko w języku angielskim):
http://panasonic.net/viera/support
Informacje na temat obsługi można znaleźć w dziale pomocy tej aplikacji.

Urządz. do aktual. treści
Wybór urządzenia do ładowania zawartości ze sprzętu sieciowego (smartfon
itp.).

- 84 -

= Uwaga =
?

W zależności od regionu funkcja ta może być niedostępna. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem firmy Panasonic.

Ustawienia poł. siec.
Ustawianie sterowania telewizorem za pomocą urządzeń podłączonych do
sieci.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Ustawienia poł. siec. za pomocą przycisku
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

i naciśnij

Serwer DLNA / Typ rejestracji / Lista zdalnych urządzeń
4. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Serwer DLNA
(Włączony / Wyłączony)
Udostępnianie programu telewizyjnego lub zawartości tego telewizora
urządzeniom sieciowym (telewizor VIERA z logo DLNA Certified itp.).
?

Aby móc korzystać z tej funkcji za pomocą innego telewizora VIERA,
należy zaznaczyć nazwę tego telewizora na liście serwerów DLNA innego
telewizora VIERA, a następnie należy wybrać zawartość do udostępnienia.
Należy także przeczytać instrukcję obsługi innego telewizora VIERA.

Typ rejestracji
(Auto / Ręcznie)
Ustawianie typu ograniczeń dostępu do tego telewizora dla każdego
urządzenia w sieci domowej.
Auto:
Dostępne są wszystkie urządzenia w sieci domowej. (maksymalnie 16
urządzeń)
Ręcznie:
Ustawianie ograniczeń dla każdego urządzenia wymienionego w
pozycji Lista zdalnych urządzeń.

- 85 -

Lista zdalnych urządzeń
Wyświetlanie listy urządzeń dostępnych dla tego telewizora w sieci domowej.

= Uwaga =
?

W zależności od regionu funkcja ta może być niedostępna. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem firmy Panasonic.

Aktualizuj oprogramowanie
Łączenie ze specjalną witryną internetową w celu aktualizacji
oprogramowania telewizora, jeśli aktualizacje są dostępne.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Aktualizuj oprogramowanie za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Komun. o nowym oprogr.
Wybór możliwości powiadamiania komunikatem, kiedy nowe oprogramowanie
zostanie lub nie zostanie odnalezione poprzez sieć.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Sieć Komun. o nowym oprogr. za pomocą przycisku
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
/
3. Wybierz pozycję Włączony / Wyłączony za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby ustawić

/

i

Zdjęcia
Wybieranie pliku
Należy upewnić się, że serwer multimedialny, połączenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostały przygotowane.
Sieć domowa

DLNA

Informacje

Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz pozycję Serwer medialny za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

3. Wybierz jeden z serwerów multimedialnych za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

/

i
/

i

Aby móc uzyskać dostęp do innego telewizora, należy zaznaczyć jego
- 86 -

nazwę na wyświetlonej liście serwerów multimedialnych.
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

4. Wybierz plik za pomocą przycisku
uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk OK, aby

?

W zależności od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
może być konieczne wybranie folderu.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku

= Uwaga =
?

Wyświetlane są także pliki nieobsługiwane, ale nie można ich wybrać.

?

Podczas odtwarzania możesz korzystać z poniższych przycisków.
Sprawdź, czy ustawiony jest kod ,,73" pilota.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Obsługa za pomocą pilota telewizora

Oglądanie zdjęć

? Odtwarzanie
Zdjęcia są wyświetlane pojedynczo.
?

Obsługa trybu Przegląd zdjęć
: Poprzednie zdjęcie
: Następne zdjęcie
: Zatrzymanie (powrót do listy)
OK : Przegląd slajdów

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

?

Obrót o 90°
(Niebieski)

?

Powrót do listy
BACK/RETURN

- 87 -

Korzystanie z przeglądu slajdów
Przegląd slajdów zostanie zakończony po wyświetleniu wszystkich zdjęć z
listy.
1. Wybierz spośród miniatur plik, który ma być oglądany jako pierwszy za
pomocą przycisku
/
/
/
2. Rozpocznij przegląd slajdów za pomocą przycisku
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

?

(Czerwony) i OK

Pauza (powrót do trybu Przegląd zdjęć)
OK

?

Powrót do listy
BACK/RETURN

? Ustaw. przeglądu slajdów
Konfiguracja ustawień czynności na plikach zdjęć tego telewizora.
1. Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Ustaw. przeglądu slajdów za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

i naciśnij

Auto Makeup / Przeglądanie co: / Powtarzać / Tło muzyczne
4. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Auto Makeup
(Włączony / Wyłączony)
Automatyczne wykrywanie twarzy na zdjęciu oraz poprawianie luminancji i
kontrastu.
Przeglądanie co:
(Długi / Normalny / Krótki)
Wybór czasu wyświetlania zdjęcia.
Powtarzać
(Włączony / Wyłączony)
Powtarzanie przeglądu slajdów

- 88 -

i

Tło muzyczne
(Wyłączony / Rodzaj1 / Rodzaj2 / Rodzaj3 / Rodzaj4 / Rodzaj5)
Wybór tła muzycznego w trybie Zdjęcie.

Wideo
Wybieranie pliku
Należy upewnić się, że serwer multimedialny, połączenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostały przygotowane.
Sieć domowa

DLNA

Informacje

Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz pozycję Serwer medialny za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

/

3. Wybierz jeden z serwerów multimedialnych za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

i
/

i

?

Aby móc uzyskać dostęp do innego telewizora, należy zaznaczyć jego
nazwę na wyświetlonej liście serwerów multimedialnych.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

4. Wybierz plik za pomocą przycisku
uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk OK, aby

?

W zależności od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
może być konieczne wybranie folderu.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku

= Uwaga =
?

Wyświetlane są także pliki nieobsługiwane, ale nie można ich wybrać.

?

Podczas odtwarzania możesz korzystać z poniższych przycisków.
Sprawdź, czy ustawiony jest kod ,,73" pilota.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

- 89 -

Obsługa za pomocą pilota telewizora

Oglądanie wideo

? Odtwarzanie
Jeśli ostatnio trwające odtwarzanie zostało zatrzymane, wyświetlone zostanie
okno potwierdzenia z pytaniem, czy odtwarzanie ma zostać rozpoczęte od
ostatnio zatrzymanego miejsca czy od początku.
?

Obsługa odtwarzania
: Przew. ręczne
- Naciśnij, aby przejść o około 30 sekund do przodu.
: Przewijanie do tyłu
: Przewijanie do przodu
: Zatrzymanie
OK : Pauza (wyświetla pasek wyszukiwania czasu) / odtwarzanie

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych i paska informacyjnego

?

Poprzedni materiał
(Czerwony)

?

Następny materiał
(Zielony)

?

Zmiana proporcji obrazu
1) Wyświetl listę Wybór proporcji obrazu za pomocą przycisku ASPECT
2) Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Aspekt1:
Wyświetlanie zawartości powiększonej bez zniekształceń.
Aspekt2:
Wyświetlanie zawartości na pełnym ekranie.
Oryginalny:
Wyświetlanie zawartości w pierwotnym rozmiarze.
- Tryb można także zmienić, naciskając przycisk ASPECT. (Naciśnij
kilkakrotnie, aby włączyć żądany tryb).
- W zależności od zawartości zmiana proporcji obrazu może nie być
możliwa.
?

Powrót do listy
BACK/RETURN

- 90 -

Konfiguracja Video
Konfiguracja ustawień czynności na plikach wideo tego telewizora.
1. Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Video za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

Podgląd video / Multi audio / Podwójne audio / Dźwięk podwójne mono /
Napisy / Kodowanie napisów / Język napisów / Powtarzać
?

Pozycje menu i opcje do wyboru zależą od zawartości.

4. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Podgląd video
(Włączony / Wyłączony)
Włączanie podglądu tytułu lub sceny w widoku miniatur.
?

Obrazy mogą przez chwilę nie być wyświetlane w widoku miniatur. Aby
tego uniknąć, ustaw dla podglądu opcję Wyłączony.

Multi audio, Podwójne audio, Dźwięk podwójne mono
Wybór dostępnych ścieżek dźwiękowych (jeśli są dostępne).
?

Zmiana dźwięku może potrwać kilka sekund.

?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

Napisy
Wyświetlanie / ukrywanie napisów (jeśli są dostępne).
?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

Kodowanie napisów
Wybór czcionki najlepszej dla prawidłowego wyświetlania napisów (jeśli są
dostępne).
?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

Język napisów
Wybór języka napisów (jeśli jest dostępny).
?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

- 91 -

Powtarzać
(Włączony / Wyłączony)
Powtarzanie odtwarzania w wybranym pliku

Ustawienia wyjścia audio
Dźwięk wielokanałowy można uzyskać ze wzmacniacza podłączonego do
gniazda DIGITAL AUDIO lub HDMI2 (funkcja ARC).
?

Sprawdzanie lub zmiana aktualnego stanu dźwięku
Sieć domowa

Wideo

Konfiguracja Video

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Dźwięk Wybór SPDIF za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję Auto / PCM za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić

/

/

i

i naciśnij

Wybór SPDIF
(Auto / PCM)
Wybór ustawień początkowych dla cyfrowego sygnału wyjściowego audio z
gniazda DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja ARC).
?

SPDIF to standardowy format pliku przesyłania dźwięku.
Auto:
Wielokanałowe dźwięki Dolby Digital Plus, Dolby Digital i HE-AAC
są wyprowadzane jako Dolby Digital Bitstream. Sygnał MPEG jest
wyprowadzany jako PCM. Sygnał DTS jest wyprowadzany jako DTS.
PCM:
Cyfrowy sygnał wyjściowy jest na stałe ustawiony na PCM.

?

ARC (Audio Return Channel) to funkcja cyfrowego sygnału wyjściowego
audio za pośrednictwem kabla HDMI.

Muzyka
Wybieranie pliku
Należy upewnić się, że serwer multimedialny, połączenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostały przygotowane.
Sieć domowa

DLNA

Informacje

Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS

- 92 -

2. Wybierz pozycję Serwer medialny za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

/

3. Wybierz jeden z serwerów multimedialnych za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

i
/

i

?

Aby móc uzyskać dostęp do innego telewizora, należy zaznaczyć jego
nazwę na wyświetlonej liście serwerów multimedialnych.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

4. Wybierz plik za pomocą przycisku
uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk OK, aby

?

W zależności od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
może być konieczne wybranie folderu.

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku

= Uwaga =
?

Wyświetlane są także pliki nieobsługiwane, ale nie można ich wybrać.

?

Podczas odtwarzania możesz korzystać z poniższych przycisków.
Sprawdź, czy ustawiony jest kod ,,73" pilota.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Obsługa za pomocą pilota telewizora

Odtwarzanie muzyki

? Odtwarzanie
?

Obsługa odtwarzania
: Przewijanie do tyłu
: Przewijanie do przodu
: Zatrzymanie
OK : Pauza / odtwarzanie

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

?

Poprzednia ścieżka
(Czerwony)

?

Następna ścieżka
(Zielony)

- 93 -

?

Powrót do listy
BACK/RETURN

Konfiguracja muzyki
Konfiguracja ustawień czynności na plikach muzycznych tego telewizora.
1. Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Konfiguracja muzyki
OK

Powtarzać za pomocą przycisku

3. Wybierz pozycję Folder / Pojedyńczy / Wyłączony za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
Folder:
Powtarzanie odtwarzania w wybranym folderze
Pojedyńczy:
Powtarzanie odtwarzania wybranego pliku

Nagrywarka DIGA
Sterowanie nagrywarką DIGA
Należy upewnić się, że serwer multimedialny, połączenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostały przygotowane.
Sieć domowa

DLNA

Informacje

Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz pozycję Serwer medialny za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję DIGA za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp

/

/

/

/

i

i naciśnij przycisk OK,

4. Wyświetlony zostanie ekran nagrywarki DIGA. Funkcjami nagrywarki DIGA
można sterować za pomocą pilota tego telewizora zgodnie z informacjami
pomocniczymi na ekranie.
(Przykład)

?

Przed rozpoczęciem należy zarejestrować telewizor w nagrywarce DIGA.

- 94 -

?

Szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi nagrywarki DIGA.

Informacje techniczne
Format plików zdjęć

? Obsługiwane formaty plików zdjęć
?

JPEG (.jpg, .jpeg, .mpo)
Rozdzielczość obrazu (piksele):
8 × 8 do 30 719 × 17 279
Podpróbkowanie:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

?

Standardy DCF i EXIF

?

Format Progressive JPEG nie jest obsługiwany.

= Uwaga =
?

Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli spełniają te warunki.

?

W nazwach plików nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków
specjalnych.

?

W przypadku zmiany nazw plików lub folderów podłączone urządzenia
mogą przestać współpracować z tym telewizorem.

Format plików wideo

? Obsługiwane formaty plików wideo
?

AVCHD (.mts)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio:
Dolby Digital

?

Standard AVCHD wer. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive)

?

Dane mogą nie być dostępne, jeśli struktura folderów urządzenia była
modyfikowana.

- 95 -

?

SD-Video (.mod)
Kodek wideo:
MPEG1, MPEG2
Kodek audio:
Dolby Digital, MPEG Audio

?

Standard SD-Video wer. 1.31 (Entertainment Video Profile)

?

Dane mogą nie być dostępne, jeśli struktura folderów urządzenia była
modyfikowana.

?

AVI (.avi)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows
Media Video wer. 9
Kodek audio:
AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Rdzeń DTS, HE-AAC,
LPCM, MPEG Audio, MP3, WMA, WMA Pro

?

?

Niektóre funkcje napisów lub rozdziałów mogą nie być dostępne.
MKV (.mkv)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Rdzeń DTS, HE-AAC, MPEG
Audio, MP3

?

?

Niektóre funkcje napisów lub rozdziałów mogą nie być dostępne.
ASF (.asf, .wmv)
Kodek wideo:
MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video wer. 9
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA,
WMA Pro

?

Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.

- 96 -

?

MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio, MP3

?

?

Telewizor ten obsługuje treści w tym formacie zarejestrowane przez
produkty firmy Panasonic. Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzeń.
FLV (.flv)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio:
AAC, MP3

?

3GPP (.3gp, .3g2)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG4 SP/ASP
Kodek audio:
AAC, HE-AAC

?

PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Kodek wideo:
MPEG1, MPEG2
Kodek audio:
Dolby Digital, LPCM, MPEG Audio

?

TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio

- 97 -

? Obsługiwane formaty napisów
?

MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)

?

Plik wideo i plik tekstowy napisów znajdują się w tym samym folderze, a
nazwy plików są identyczne oprócz ich rozszerzeń.

?

Jeśli w tym samym folderze znajduje się kilka plików tekstowych napisów,
będą one wyświetlane w następującej kolejności: ,,.srt", ,,.sub", ,,.txt".

= Uwaga =
?

Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli spełniają te warunki.

?

W nazwach plików nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków
specjalnych.

?

W przypadku zmiany nazw plików lub folderów podłączone urządzenia
mogą przestać współpracować z tym telewizorem.

?

Formaty plików wideo obsługiwane przez funkcję Odtwarzacz mediów i
serwer multimedialny są inne.
Odtwarzacz mediów

Informacje techniczne

Format plików wideo

Format plików muzycznych

? Obsługiwane formaty plików muzycznych
?

MP3 (.mp3)

?

AAC (.m4a)

?

?
?

Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.
WMA (.wma)
Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.

?

LPCM (.wav)

?

FLAC (.flac)

= Uwaga =
?

Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli spełniają te warunki.

?

W nazwach plików nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków
- 98 -

specjalnych.
?

W przypadku zmiany nazw plików lub folderów podłączone urządzenia
mogą przestać współpracować z tym telewizorem.

- 99 -

Odtwarzacz mediów
Korzystanie z funkcji Odtwarzacz
mediów
Informacje
Odtwarzacz mediów umożliwia dostęp do zdjęć, filmów i muzyki nagranych
na kartach SD i urządzeniach pamięci flash USB.
(Przykład)

Tryb Zdjęcie:
Można wyświetlać zdjęcia zarejestrowane za pomocą aparatów cyfrowych.
Tryb Video:
Można odtwarzać filmy nagrane za pomocą cyfrowych kamer wideo.
Tryb Muzyka:
Można odtwarzać zarejestrowaną cyfrowo muzykę.
?

Podczas tej czynności sygnały audio są wyprowadzane z gniazd DIGITAL
AUDIO i HDMI2 (funkcja ARC); nie są jednak wyprowadzane żadne
sygnały wideo. Aby używać gniazda HDMI2 z funkcją ARC, należy
podłączyć wzmacniacz wyposażony w funkcję ARC i włączyć dźwięk przez
głośniki kina domowego.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

?

Pozycja Data wskazuje datę wykonania nagrania za pomocą urządzenia
rejestrującego. ,, / /
" -- symbole, które pojawiają się przy pliku,
którego data nagrania nie została zarejestrowana.

?

W przypadku pewnych rodzajów urządzeń rejestrujących obrazy na
ekranie telewizora mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

?

W przypadku dużej liczby plików i folderów ich wyświetlenie może zająć
trochę czasu.

?

Częściowo uszkodzone pliki mogą być wyświetlane w mniejszej
rozdzielczości.

?

Ustawienia obrazu mogą nie działać w zależności od istniejących
warunków.

?

Nazwy folderów i plików mogą być inne od nazw używanych w aparacie
- 100 -

cyfrowym lub kamerze cyfrowej.

? Wkładanie i wyjmowanie karty SD
Ostrożnie wsuń kartę SD etykietą skierowaną do przodu. Naciśnij kartę w
środkowej części do momentu usłyszenia kliknięcia. (Aby wyjąć kartę, naciśnij
ją ponownie).

Powierzchnia etykiety
Wycięcie

? Wkładanie i wyjmowanie pamięci flash USB
Urządzenia należy wkładać i wyjmować równo i do końca.

?

Aby bezpiecznie odłączyć pamięć flash USB od telewizora, wykonaj
procedurę Bezp. usuwanie urz. USB w Konfig. urządzenia USB.
Ustawienia

?

Konfiguracja

Konfig. urządzenia USB

Pamięć flash USB należy podłączyć do portu USB 1 lub 2.

= Uwaga =
?

Podczas podłączania sprawdź, czy gniazda i urządzenia są
odpowiedniego typu.

?

Wyświetlanie informacji o urządzeniach
Odtwarzacz mediów

?

Informacje techniczne

Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz mediów

Informacje techniczne

- 101 -

Wybór urządzenia / trybu
1. Włóż kartę SD / pamięć flash USB do telewizora
?

Po włożeniu karty SD automatycznie włączona zostanie funkcja
Odtwarzacz mediów.
Odtwarzacz mediów

Korzystanie z funkcji Odtwarzacz mediów

Informacje

2. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
3. Wybierz pozycję Odtwarzacz mediów za pomocą przycisku
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
4. Wybierz urządzenie za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp
?

/

/

/

i naciśnij przycisk OK,

W przypadku gdy podłączone jest tylko jedno urządzenie, ten krok jest
pomijany.

5. Wybierz pozycję Zdjęcie / Video / Muzyka za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

Zdjęcie
Odtwarzacz mediów

Tryb Zdjęcie

Odtwarzacz mediów

Tryb Video

Odtwarzacz mediów

Tryb Muzyka

Video
Muzyka
6. Wyświetlony zostanie widok miniatur
(Przykład)

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranej zawartości

= Uwaga =
?

/

Do poszczególnych trybów można także przechodzić bezpośrednio z
pozycji Lista aplikacji.
Funkcje

Lista aplikacji

Sposób użytkowania

?

Należy wybrać odpowiednie urządzenie i zawartość do odtwarzania
każdego pliku.

?

Podczas odtwarzania możesz korzystać z poniższych przycisków.
Sprawdź, czy ustawiony jest kod ,,73" pilota.
- 102 -

i

Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Obsługa za pomocą pilota telewizora

? Zmiana urządzenia
Jeśli podłączone są co najmniej dwa dostępne urządzenia, zmiana z
urządzenia bieżącego na inne jest możliwa bezpośrednio w tym samym
trybie.
1. Wyświetl ekran wyboru urządzenia za pomocą przycisku
widoczna jest miniatura
2. Wybierz urządzenie za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp

/

(Żółty), gdy

i naciśnij przycisk OK,

? Zmiana trybu
W widoku miniatur można włączyć inny tryb funkcji Odtwarzacz mediów.
1. Wyświetl ekran wyboru zawartości za pomocą przycisku
gdy widoczna jest miniatura
2. Wybierz zawartość za pomocą przycisku
uzyskać dostęp
?

/

(Niebieski),

i naciśnij przycisk OK, aby

Można zmienić tryb bieżącego urządzenia.

Tryb Zdjęcie
Wybieranie pliku
Wybierz plik w widoku miniatur za pomocą przycisku
przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

/

/

/

i naciśnij

: Sygnalizacja błędu
?

Zmiana rozmiaru zdjęć w widoku miniatur
1) Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2) Wybierz pozycję Zmień rozmiar za pomocą przycisku
przycisk OK, aby zmienić

?

/

i naciśnij

Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz mediów

Informacje techniczne

Format plików zdjęć

? Widok miniatur
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranej zawartości

?

Wyświetlanie pozycji Ustaw. przeglądu slajdów

- 103 -

(Czerwony)
Odtwarzacz mediów
?

Tryb Zdjęcie

Korzystanie z przeglądu slajdów

Sortowanie
(Zielony)

?

Zmiana urządzenia
(Żółty)

?

Zmiana zawartości
(Niebieski)

Oglądanie zdjęć

? Odtwarzanie
?

Obsługa trybu Przegląd zdjęć
: Poprzednie zdjęcie
: Następne zdjęcie
: Zatrzymanie (powrót do miniatur)
OK : Przegląd slajdów

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

?

Obrót o 90°
(Niebieski)

?

Powrót do miniatur
BACK/RETURN

Sortowanie zdjęć

? Sortowanie według folderu, daty rejestracji lub miesiąca
rejestracji

1. Wyświetl ekran wyboru widoku w widoku miniatur za pomocą przycisku
(Zielony)
2. Wybierz pozycję Widok folderu / Wybrane po dacie / Wybrane po miesiącu
za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
Widok folderu:
Wyświetlanie miniatur pogrupowanych według folderu.
?

Pliki, które nie znajdują się w żadnym folderze, zostaną zebrane w
folderze o nazwie ,,/".

- 104 -

Wybrane po dacie / Wybrane po miesiącu:
Wyświetlanie miniatur pogrupowanych według daty lub miesiąca.
?
?

Grupa zdjęć bez dat rejestracji wyświetlana jest jako Nieznane.

Powrót do miniatur wszystkich zdjęć
1) Wyświetl ekran wyboru widoku w widoku miniatur za pomocą przycisku
(Zielony)
2) Wybierz pozycję Wszystkie zdjęcia za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby ustawić

/

i

Tworzenie zdjęcia 3D
Telewizor ten może tworzyć zdjęcia 3D przy użyciu pary zdjęć z karty SD i
zapisywać je na tej samej karcie SD.
?

Telewizor ten może także tworzyć zdjęcia 3D na podstawie zdjęć z
pamięci flash USB, ale nie może ich zapisywać.

?

Funkcja ta jest dostępna dla zdjęć zarejestrowanych za pomocą aparatów
cyfrowych.

?

W zależności od wybranych zdjęć, mogą one nie być odpowiednie do
tworzenia zdjęć 3D lub utworzenie zdjęć 3D może nie być możliwe.
W takim przypadku zalecane jest wykonanie zdjęcia (dla zdjęcia L),
a następnie przesunięcie aparatu w prawo o około 5 cm i zrobienie
kolejnego zdjęcia (dla zdjęcia R).

?

Do obejrzenia utworzonego zdjęcia 3D z efektem 3D konieczne są okulary
3D.

1. Wyświetl menu opcji w widoku miniatur za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Tworzenie zdjęcia 3D za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

3. Wybierz dwa zdjęcia dla zdjęcia L (lewego) i R (prawego) za pomocą
przycisku
/
/
/
i
(Czerwony)
?

Można wybrać wyłącznie zdjęcia o tej samej dacie rejestracji i o tej
samej liczbie pikseli.

?

Poprawne wyświetlenie utworzonego zdjęcia 3D może nie być możliwe,
jeśli zdjęcia dla zdjęcia L i R zostaną wybrane na odwrót.

4. Utwórz zdjęcie 3D za pomocą przycisku OK
?

Jeśli wybrane zdjęcia nie będą odpowiednie do utworzenia zdjęcia 3D,
wyświetlony zostanie komunikat o błędzie i przywrócony zostanie ekran
wyboru zdjęć (krok 3).

?

Aby zapisać zdjęcie 3D na karcie SD, naciśnij przycisk OK i wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.

- 105 -

?

Po zapisywaniu zdjęcia wyświetlony zostanie ekran wyboru zdjęć (krok
3). Wybierz ponownie zdjęcia, aby utworzyć kolejne zdjęcie 3D lub
wyjdź z trybu Tworzenie zdjęcia 3D.

? Korzystanie z zapisanych zdjęć 3D
Zapisane zdjęcia 3D wyświetlane są w widoku miniatur. Do oglądania zdjęć
3D należy założyć okulary 3D.

Korzystanie z przeglądu slajdów
Przegląd slajdów zostanie zakończony po wyświetleniu wszystkich zdjęć z
bieżącego widoku miniatur.
1. Wybierz spośród miniatur plik, który ma być oglądany jako pierwszy za
pomocą przycisku
/
/
/
2. Rozpocznij przegląd slajdów za pomocą przycisku
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

?

(Czerwony) i OK

Pauza (powrót do trybu Przegląd zdjęć)
OK

?

Powrót do miniatur
BACK/RETURN

?

Tło muzyczne można zmienić za pomocą ustawienia Tło muzyczne w
pozycji Ustaw. przeglądu slajdów (patrz poniżej).

? Ustaw. przeglądu slajdów
Konfiguracja ustawień trybu Zdjęcie.
1. Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Ustaw. przeglądu slajdów za pomocą przycisku OK
3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

Ramka / Efekt koloru / Auto Makeup / Tryb ekranu / Odtwarzanie ciągłe /
Przeglądanie co: / Powtarzać / Tło muzyczne
4. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Ramka
(Wyłączony / Multi / Kolaż / Dryf (+kalendarz) / Dryf / Galeria(+kalend.) /
Galeria / Kinowy)
Wybór typu ramki dla przeglądu slajdów.
- 106 -

Multi:
Jednocześnie wyświetlanych jest 9 zdjęć.
Kolaż:
Wszystkie zdjęcia wyświetlane są w losowej kolejności i skali.
Dryf (+kalendarz) / Dryf:
Zdjęcia wyświetlane są w formie strumienia.
?

Można ustawić wyświetlanie kalendarza. Miesiąc kalendarzowy
można zmienić za pomocą przycisku
/.

Galeria(+kalend.) / Galeria:
W ramkach wyświetlane są zdjęcia o różnych rozmiarach.
?

Można ustawić wyświetlanie kalendarza. Miesiąc kalendarzowy
/.
można zmienić za pomocą przycisku

Kinowy:
Zdjęcia wyświetlane są jak stare filmy (sepia).
Efekt koloru
(Wyłączony / Sepia / Skala szarości)
Wybór efektu koloru zdjęć w trybie przeglądu zdjęć i przeglądu slajdów.
?

Niedostępne gdy dla pozycji Ramka ustawiona jest opcja Dryf, Galeria lub
Kinowy

Auto Makeup
(Włączony / Wyłączony)
Automatyczne wykrywanie twarzy na zdjęciu oraz poprawianie luminancji i
kontrastu.
Tryb ekranu
(Normalny / Zoom)
Wybór powiększonego lub normalnego widoku w trybie przeglądu zdjęć i
przeglądu slajdów.
?

Niedostępne, gdy dla pozycji Ramka ustawiona jest opcja Kolaż, Dryf,
Galeria lub Kinowy

?

W zależności od rozmiaru zdjęcia (np. portretowego) jego powiększenie
do całkowitego wypełnienia ekranu może być niemożliwe.

- 107 -

Odtwarzanie ciągłe
(Włączony / Wyłączony)
Wybór wyświetlania ciągłych zdjęć w trybie szybkim przeglądu slajdów.
?

Niedostępne gdy dla pozycji Ramka ustawiona jest opcja Dryf, Galeria lub
Kinowy

Przeglądanie co:
(Długi / Normalny / Krótki)
Wybór czasu wyświetlania zdjęcia.
?

Niedostępne gdy dla pozycji Ramka ustawiona jest opcja Dryf, Galeria lub
Kinowy

Powtarzać
(Włączony / Wyłączony)
Powtarzanie przeglądu slajdów
Tło muzyczne
(Wyłączony / Rodzaj1 / Rodzaj2 / Rodzaj3 / Rodzaj4 / Rodzaj5 / Użytkownik /
Auto)
Wybór tła muzycznego w trybie Zdjęcie.
Rodzaj1 - 5:
Odtworzone zostaną pliki muzyczne zapisane na tym telewizorze w
ramach ustawień fabrycznych.
Auto:
Losowo odtworzone zostaną pliki muzyczne zapisane w folderze
głównym bieżącego urządzenia.
?

Jeśli pliki muzyczne są niedostępne, nie zostaną odtworzone żadne
dźwięki.

Użytkownik:
Odtwarzane są pliki muzyczne z urządzenia zarejestrowanego przez
użytkownika.
?

?

Jeśli żadne pliki muzyczne nie zostaną zarejestrowane lub jeśli
urządzenie z zarejestrowanymi plikami muzycznymi zostanie
odłączone, żadne dźwięki nie zostaną odtworzone.

Rejestrowanie muzyki
1) Wybierz plik muzyczny za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp

- 108 -

/

i naciśnij przycisk

?

W zależności od stanu urządzenia przeszukaj foldery w celu
znalezienia wybranego pliku muzycznego.

2) Wybierz pozycję Plik / Folder za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić

/

i naciśnij

Plik:
Zarejestrowany zostanie wybrany plik muzyczny.
Folder:
Zarejestrowane zostaną wszystkie pliki muzyczne z folderu z
wybranym plikiem muzycznym.

= Uwaga =
?

Jakość obrazu może być niższa w zależności od ustawień przeglądu
slajdów.

?

Ustawienia obrazu mogą nie działać w zależności od ustawień przeglądu
slajdów.

Tryb Video
Wybieranie pliku
1. Wybierz tytuł w widoku miniatur za pomocą przycisku

/

/

/

: Sygnalizacja błędu
: Plik nie obsługuje widoku miniatur.
?

Podgląd rozpocznie się po zaznaczeniu tytułu / sceny w widoku
miniatur, jeśli jest on obsługiwany. Aby wyłączyć podgląd, ustaw dla
pozycji Podgląd video opcję Wyłączony.
Odtwarzacz mediów

Tryb Video

Konfiguracja Video

2. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku
?

?

(Czerwony)

Jeśli ostatnio trwające odtwarzanie zostało zatrzymane, wyświetlone
zostanie okno potwierdzenia z pytaniem, czy odtwarzanie ma zostać
rozpoczęte od ostatnio zatrzymanego miejsca czy od początku.

Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz mediów

Informacje techniczne

Format plików wideo

? Widok miniatur
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranej zawartości

?

Rozpoczęcie odtwarzania

- 109 -

(Czerwony)
?

Zmiana urządzenia
(Żółty)

?

Zmiana zawartości
(Niebieski)

Oglądanie wideo

? Odtwarzanie od wybranej sceny tytułu (SD-Video lub AVCHD)
Odtwarzanie rozpocznie się od wybranej sceny i będzie kontynuowane do
końca tytułu.
1. Wybierz tytuł za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp

/

/

2. Wybierz scenę za pomocą przycisku

/

/
/

3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku

i naciśnij przycisk OK,
/
(Czerwony)

?

Struktura tytułów i scen może być różna w zależności od używanej
cyfrowej kamery wideo.

?

Powtarzanie odtwarzania
Odtwarzacz mediów

Tryb Video

Konfiguracja Video

? Odtwarzanie
?

Obsługa odtwarzania
: Przewijanie do tyłu
: Przewijanie do przodu
: Zatrzymanie
OK : Pauza (wyświetla pasek wyszukiwania czasu) / odtwarzanie

?

Przejście do określonego fragmentu
1) Wyświetl pasek wyszukiwania czasu za pomocą przycisku OK
2) Gdy wyświetlany jest pasek wyszukiwania czasu
Naciśnij przycisk

/

:

wyszukiwanie co około 10 sekund
Naciśnij i przytrzymaj przycisk

/

:

szybkie wyszukiwanie.
3) Przejdź do określonego fragmentu za pomocą przycisku OK
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych i paska informacyjnego

- 110 -

?

Poprzedni tytuł / scena
(Czerwony)

?

Następny tytuł / scena
(Zielony)

?

Zmiana proporcji obrazu
1) Wyświetl listę Wybór proporcji obrazu za pomocą przycisku ASPECT
2) Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Aspekt1:
Wyświetlanie zawartości powiększonej bez zniekształceń.
Aspekt2:
Wyświetlanie zawartości na pełnym ekranie.
Oryginalny:
Wyświetlanie zawartości w pierwotnym rozmiarze.
- Tryb można także zmienić, naciskając przycisk ASPECT. (Naciśnij
kilkakrotnie, aby włączyć żądany tryb).
- W zależności od zawartości zmiana proporcji obrazu może nie być
możliwa.
?

Powrót do miniatur
BACK/RETURN

Konfiguracja Video
Konfiguracja ustawień trybu Video.
1. Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Video za pomocą przycisku OK
3. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

Podgląd video / Multi audio / Dźwięk podwójne mono / Napisy / Kodowanie
napisów / Powtarzać
?

Pozycje menu i opcje do wyboru zależą od zawartości.

4. Ustaw za pomocą przycisku
zapisać

/

/

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Podgląd video
(Włączony / Wyłączony)
Włączanie podglądu tytułu lub sceny w widoku miniatur.
?

Obrazy mogą przez chwilę nie być wyświetlane w widoku miniatur. Aby
- 111 -

tego uniknąć, ustaw dla podglądu opcję Wyłączony.
?

Funkcja ta jest dostępna w widoku miniatur.

Multi audio, Dźwięk podwójne mono
Wybór dostępnych ścieżek dźwiękowych (jeśli są dostępne).
?

Zmiana dźwięku może potrwać kilka sekund.

?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

Napisy
Wyświetlanie / ukrywanie napisów (jeśli są dostępne).
?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

Kodowanie napisów
Wybór czcionki najlepszej dla prawidłowego wyświetlania napisów (jeśli są
dostępne).
?

Funkcja ta jest dostępna podczas odtwarzania.

Powtarzać
(Włączony / Wyłączony)
Powtarzanie odtwarzania w tytule lub wybranym pliku (w zależności od
zawartości)

Ustawienia wyjścia audio
Dźwięk wielokanałowy można uzyskać ze wzmacniacza podłączonego do
gniazda DIGITAL AUDIO lub HDMI2 (funkcja ARC).
?

Sprawdzanie lub zmiana aktualnego stanu dźwięku
Odtwarzacz mediów

Tryb Video

Konfiguracja Video

1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Dźwięk Wybór SPDIF za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycję Auto / PCM za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić

/

/

i

i naciśnij

Wybór SPDIF
(Auto / PCM)
Wybór ustawień początkowych dla cyfrowego sygnału wyjściowego audio z
gniazda DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja ARC).

- 112 -

?

SPDIF to standardowy format pliku przesyłania dźwięku.
Auto:
Wielokanałowe dźwięki Dolby Digital Plus, Dolby Digital i HE-AAC
są wyprowadzane jako Dolby Digital Bitstream. Sygnał MPEG jest
wyprowadzany jako PCM. Sygnał DTS jest wyprowadzany jako DTS.
PCM:
Cyfrowy sygnał wyjściowy jest na stałe ustawiony na PCM.

?

ARC (Audio Return Channel) to funkcja cyfrowego sygnału wyjściowego
audio za pośrednictwem kabla HDMI.

Tryb Muzyka
Wybieranie pliku
1. Wybierz folder w widoku miniatur za pomocą przycisku
2. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku
?

/

/

/

(Czerwony)

Obsługiwane formaty plików
Odtwarzacz mediów

Informacje techniczne

Format plików muzycznych

? Widok miniatur
?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji o wybranej zawartości

?

Rozpoczęcie odtwarzania
(Czerwony)

?

Zmiana urządzenia
(Żółty)

?

Zmiana zawartości
(Niebieski)

Odtwarzanie muzyki

? Odtwarzanie pliku wybranego z folderu
1. Wybierz folder za pomocą przycisku
aby uzyskać dostęp
2. Wybierz plik za pomocą przycisku

/
/

/
/

3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku

- 113 -

/

i naciśnij przycisk OK,

/
(Czerwony)

? Odtwarzanie
?

Obsługa odtwarzania
: Przewijanie do tyłu
: Przewijanie do przodu
: Zatrzymanie
OK : Pauza / odtwarzanie

?

Wyświetlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

?

Poprzednia ścieżka
(Czerwony)

?

Następna ścieżka
(Zielony)

?

Powrót do miniatur
BACK/RETURN

Konfiguracja muzyki
Konfiguracja ustawień trybu Muzyka.
?

Funkcja ta jest dostępna w widoku miniatur.

1. Wyświetl menu opcji za pomocą przycisku OPTION
2. Wybierz pozycję Konfiguracja muzyki
OK

Powtarzać za pomocą przycisku

3. Wybierz pozycję Folder / Pojedyńczy / Wyłączony za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
Folder:
Powtarzanie odtwarzania w wybranym folderze
Pojedyńczy:
Powtarzanie odtwarzania wybranego pliku

Informacje techniczne
Ostrzeżenia dotyczące obsługi urządzenia
?

Dane zmodyfikowane z poziomu komputera mogą nie być wyświetlane.

?

Nie wolno odłączać urządzenia, gdy telewizor odczytuje jego zawartość.
W przeciwnym razie można uszkodzić urządzenie lub telewizor.

?

Nie wolno dotykać styków urządzenia.

?

Urządzenie należy chronić przed nadmiernym naciskiem lub uderzeniami.

- 114 -

?

Urządzenie należy wsuwać we właściwym kierunku. W przeciwnym razie
można uszkodzić urządzenie lub telewizor.

?

W wyniku oddziaływania zakłóceń elektrycznych, ładunków
elektrostatycznych lub niewłaściwej obsługi, dane w pamięci urządzenia
lub urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

?

Zarejestrowane dane należy regularnie archiwizować, aby zapobiec
uszkodzeniu lub utracie danych albo wadliwemu działaniu telewizora.
Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę
zarejestrowanych danych.

Karta SD

? Karta SD
Należy używać kart SD, które spełniają standardy SD. W przeciwnym razie
może dojść do awarii telewizora.

2,1 mm
32 mm
24 mm

Format karty:
Karta SDXC -- exFAT
Karta SDHC / SD -- FAT16 lub FAT32
Zgodny typ karty (maksymalna pojemność):
Karta SDXC (64 GB), karta SDHC (32 GB), karta SD (2 GB), karta miniSD
(2 GB) (wymagany adapter karty miniSD)
?

W przypadku używania karty miniSD należy ją wkładać / wyjmować razem
z adapterem.

Urządzenie USB
?

Zaleca się podłączanie pamięci flash USB bezpośrednio do portów USB
telewizora.

?

Niektórych urządzeń USB lub koncentratorów USB nie można używać z
tym telewizorem.

?

Nie można podłączać urządzeń za pomocą czytnika kart USB.

?

Dodatkowe informacje na temat urządzeń można znaleźć na poniższej
stronie internetowej. (Tylko w języku angielskim)

- 115 -

http://panasonic.net/viera/support

? Pamięć flash USB
(do odtwarzania w Odtwarzaczu mediów)
Format pamięci flash USB:
FAT16, FAT32 lub exFAT
?

Nie można zagwarantować, że funkcja Odtwarzacz mediów będzie
obsługiwać dyski twarde USB sformatowane za pomocą komputera.

Format plików zdjęć

? Obsługiwane formaty plików zdjęć
?

JPEG (.jpg, .jpeg, .mpo)
Rozdzielczość obrazu (piksele):
8 × 8 do 30 719 × 17 279
Podpróbkowanie:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

?

Standardy DCF i EXIF

?

Format Progressive JPEG nie jest obsługiwany.

= Uwaga =
?

Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli spełniają te warunki.

?

W nazwach plików nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków
specjalnych.

?

W przypadku zmiany nazw plików lub folderów podłączone urządzenia
mogą przestać współpracować z tym telewizorem.

- 116 -

Format plików wideo

? Obsługiwane formaty plików wideo
?

AVCHD (.mts)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio:
Dolby Digital

?

Standard AVCHD wer. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive)

?

Dane mogą nie być dostępne, jeśli struktura folderów urządzenia była
modyfikowana.

?

SD-Video (.mod)
Kodek wideo:
MPEG1, MPEG2
Kodek audio:
Dolby Digital, MPEG Audio

?

Standard SD-Video wer. 1.31 (Entertainment Video Profile)

?

Dane mogą nie być dostępne, jeśli struktura folderów urządzenia była
modyfikowana.

?

AVI (.avi)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows
Media Video wer. 9
Kodek audio:
AAC, ADPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Rdzeń DTS, HE-AAC,
LPCM, MPEG Audio, MP3, WMA, WMA Pro

?

?

Niektóre funkcje napisów lub rozdziałów mogą nie być dostępne.
MKV (.mkv)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Rdzeń DTS, HE-AAC, MPEG
- 117 -

Audio, MP3
?

?

Niektóre funkcje napisów lub rozdziałów mogą nie być dostępne.
ASF (.asf, .wmv)
Kodek wideo:
MPEG4 SP/ASP, VC-1, Windows Media Video wer. 9
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA,
WMA Pro

?

?

Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.
MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, MPEG Audio, MP3

?

?

Telewizor ten obsługuje treści w tym formacie zarejestrowane przez
produkty firmy Panasonic. Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi urządzeń.
FLV (.flv)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP
Kodek audio:
AAC, MP3

?

3GPP (.3gp, .3g2)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG4 SP/ASP
Kodek audio:
AAC, HE-AAC

?

PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, VC-1
Kodek audio:
- 118 -

AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC, LPCM, MPEG Audio,
MP3

?

TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Kodek wideo:
H.264 BP/MP/HP, MPEG1, MPEG2, VC-1
Kodek audio:
AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Rdzeń DTS, HE-AAC, MPEG
Audio, MP3

? Obsługiwane formaty napisów
?

MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)

?

Plik wideo i plik tekstowy napisów znajdują się w tym samym folderze, a
nazwy plików są identyczne oprócz ich rozszerzeń.

?

Jeśli w tym samym folderze znajduje się kilka plików tekstowych napisów,
będą one wyświetlane w następującej kolejności: ,,.srt", ,,.sub", ,,.txt".

= Uwaga =
?

Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli spełniają te warunki.

?

W nazwach plików nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków
specjalnych.

?

W przypadku zmiany nazw plików lub folderów podłączone urządzenia
mogą przestać współpracować z tym telewizorem.

?

Formaty plików wideo obsługiwane przez funkcję Odtwarzacz mediów i
serwer multimedialny są inne.
Sieć domowa

Informacje techniczne

Format plików wideo

Format plików muzycznych

? Obsługiwane formaty plików muzycznych
?

MP3 (.mp3)

?

AAC (.m4a)

?

Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.

- 119 -

?
?

WMA / WMA Pro (.wma)
Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych przed kopiowaniem.

?

LPCM (.wav)

?

FLAC (.flac)

= Uwaga =
?

Niektórych plików nie można odtworzyć, nawet jeśli spełniają te warunki.

?

W nazwach plików nie należy używać znaków dwubajtowych ani znaków
specjalnych.

?

W przypadku zmiany nazw plików lub folderów podłączone urządzenia
mogą przestać współpracować z tym telewizorem.

- 120 -

Funkcje
Lista aplikacji
Informacje
Za pomocą pozycji Lista aplikacji można uzyskać łatwy dostęp do różnych
aplikacji (treści internetowe, zawartość sieciowa, funkcja Odtwarzacz mediów
itd).

? Lista aplikacji
(Przykład)

= Uwaga =
?

Lista aplikacji może ulec zmianie bez powiadomienia.

Sposób użytkowania
Za pomocą pozycji Lista aplikacji można uzyskać dostęp do funkcji
specjalnych, takich jak treści internetowe, zawartość sieciowa, funkcja
Odtwarzacz mediów itd.
1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
(Przykład)

?

Wyjście z Lista aplikacji
EXIT

2. Wybierz ikonę funkcji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
Treści internetowe
Usługa internetowa

Treści internetowe

- 121 -

/

/

/

i naciśnij

Odtwarzacz mediów
Odtwarzacz mediów
urządzenia / trybu

Korzystanie z funkcji Odtwarzacz mediów

Wybór

Serwer medialny
Sieć domowa

DLNA

Korzystanie z funkcji DLNA

VIERA Link
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Ustawienia
Pozycję Lista aplikacji (ustawienia ekranu itp.) można dostosowywać.
1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz ikonę ustawień pozycji Lista aplikacji za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
/

/

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
= Uwaga =
?

Elementy menu Konfiguracja mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
Zestawienie informacji o funkcji VIERA Link
Istnieje możliwość korzystania z dodatkowej funkcji sterowania urządzeniami
firmy Panasonic z interfejsem HDMI wyposażonymi w funkcję ,,HDAVI
Control(TM)".
Funkcja VIERA Link (HDAVI Control) łączy telewizor z urządzeniem
wyposażonym w funkcję VIERA Link i umożliwia łatwe sterowanie,
odtwarzanie, oszczędzanie energii, tworzenie kina domowego itp. bez
potrzeby skomplikowanych ustawień. Podłączenie do urządzeń (nagrywarki
DIGA, kamery wideo HD, kina domowego z odtwarzaczem, wzmacniacza
itp.) za pomocą kabli HDMI i SCART umożliwia automatyczne, funkcjonalne
łączenie z nimi. Funkcje te są ograniczone do modeli wyposażonych w
funkcje ,,HDAVI Control" i ,,VIERA Link".
?

Opisywany telewizor obsługuje funkcję ,,HDAVI Control 5".

?

W przypadku niektórych wersji funkcji HDAVI Control pewne funkcje nie są
dostępne. Należy sprawdzić wersję funkcji HDAVI Control podłączonego
urządzenia.

?

Funkcje VIERA Link mogą być dostępne nawet w przypadku urządzeń
innych producentów, które obsługują funkcję HDMI CEC.

?

Funkcja VIERA Link ,,HDAVI Control" jest unikatową funkcją opracowaną
- 122 -

oraz wprowadzoną przez firmę Panasonic i jest oparta na funkcjach
sterowania interfejsu HDMI będących standardem znanym jako HDMI
CEC (sterowanie sprzętem elektronicznym). Z tego względu nie można
zagwarantować zgodności tej funkcji z produktami innych producentów,
które obsługują funkcję HDMI CEC.
?

Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi poszczególnych produktów
innych producentów, które obsługują funkcję VIERA Link.

?

Informacje na temat dostępnych produktów marki Panasonic można
uzyskać u lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

? VIERA Link (połączenie HDMI)
?

Należy użyć pełnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

?

Urządzenie obsługujące funkcję VIERA Link należy podłączyć do gniazda
HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI.
Informacje na temat kabla HDMI do podłączania kamery wideo HD lub
aparatu LUMIX marki Panasonic można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do danego urządzenia.

Gniazdo HDMI
Kabel HDMI
Urządzenie wyposażone w funkcję VIERA Link (nagrywarka DIGA /
odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-ray Disc / kamera wideo HD / aparat
LUMIX)

? Dostępne funkcje (połączenie HDMI)
Nagrywarka DIGA / odtwarzacz DVD / odtwarzacz Blu-ray Disc
?

Łatwe odtwarzanie

?

Samoczynne włączanie

?

Samoczynne wyłączanie

?

Energooszcz. stan gotow.

?

Autointel. stan gotow.

?

Sterowanie VIERA Link

- 123 -

Kamera wideo HD / aparat LUMIX
?

Łatwe odtwarzanie

?

Samoczynne włączanie

?

Samoczynne wyłączanie

?

Sterowanie VIERA Link
: W przypadku urządzenia wyposażonego w funkcję ,,HDAVI Control 2" lub
nowszą.
: W przypadku urządzenia wyposażonego w funkcję ,,HDAVI Control 4" lub
nowszą.

? VIERA Link (gniazda wyjściowe HDMI i audio)
?

Należy użyć pełnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

?

Urządzenie obsługujące funkcję VIERA Link należy podłączyć do gniazda
HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI.

?

Należy użyć pełnego kabla SCART.

?

Do wyprowadzania sygnału audio z telewizora należy używać cyfrowego
kabla optycznego audio lub kabla SCART.

Gniazdo HDMI / DIGITAL AUDIO / gniazdo AV1 (SCART)

- 124 -

Kabel SCART
- Do podłączenia do telewizora konieczny jest adapter AV1 (SCART)
(dostarczony).
Nagrywarka DIGA z funkcją VIERA Link
Kabel HDMI / cyfrowy kabel optyczny audio lub kabel SCART
- Do podłączenia do telewizora konieczny jest adapter AV1 (SCART)
(dostarczony).
Kabel HDMI
Wzmacniacz z funkcją VIERA Link
Zestaw głośnikowy
Kino domowe z odtwarzaczem / kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray
Disc z funkcją VIERA Link
Kamera wideo HD / aparat LUMIX z funkcją VIERA Link
: Jeśli podłączone urządzenie jest wyposażone w funkcję ,,HDAVI Control
5", nie trzeba podłączać tego kabla audio (cyfrowego kabla optycznego
audio lub kabla SCART). W takim wypadku urządzenie należy podłączyć
do gniazda HDMI2 telewizora za pomocą kabla HDMI.

? Dostępne funkcje (gniazda wyjściowe HDMI i audio)
Kino domowe z odtwarzaczem
?

Łatwe odtwarzanie

?

Samoczynne włączanie

?

Samoczynne wyłączanie

?

Autointel. stan gotow.

?

Sterowanie VIERA Link

?

Wybór głośników

Kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc
?

Łatwe odtwarzanie

?

Samoczynne włączanie

?

Samoczynne wyłączanie

?

Energooszcz. stan gotow.

?

Autointel. stan gotow.

?

Sterowanie VIERA Link

?

Wybór głośników
- 125 -

Wzmacniacz
?

Samoczynne wyłączanie

?

Autointel. stan gotow.

?

Wybór głośników
: W przypadku urządzenia wyposażonego w funkcję ,,HDAVI Control 2" lub
nowszą.
: W przypadku urządzenia wyposażonego w funkcję ,,HDAVI Control 4" lub
nowszą.
: Podczas odtwarzania płyty.
: Za wyjątkiem oglądania materiału z płyty.

? Funkcja Sterowanie VIERA Link zgodnego urządzenia
Poniżej podano maksymalną liczbę zgodnych urządzeń, którymi można
sterować za pomocą funkcji Sterowanie VIERA Link. Dotyczy to także
urządzeń już podłączonych do telewizora. Np. nagrywarka DIGA podłączona
do wzmacniacza, który jest połączony z telewizorem za pomocą kabla HDMI.
Funkcje
?

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Sterowanie VIERA Link

Nagrywarka:
Maksymalnie 3 (nagrywarka DIGA itp.)

?

Odtwarzacz:
Maksymalnie 3 (odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc,
kamera wideo HD, aparat LUMIX, kamera cyfrowa, kino domowe z
odtwarzaczem, kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc itp.)

?

Zestaw audio:
Maksymalnie 1 (kino domowe z odtwarzaczem, kino domowe z
odtwarzaczem Blu-ray Disc, wzmacniacz itp.)

?

Tuner:
Maksymalnie 4 (dekoder telewizji cyfrowej itp.)

Przygotowania
?

Należy podłączyć urządzenie obsługujące funkcję VIERA Link.

?

W przypadku połączeń VIERA Link
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

?

Zestawienie informacji o funkcji

Należy użyć pełnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI. Kable
niezgodne z HDMI nie mogą być używane.

- 126 -

?

Należy użyć pełnego kabla SCART.

?

Należy skonfigurować podłączone urządzenie. Należy przeczytać
instrukcje obsługi urządzeń.

?

Ustaw dla pozycji VIERA Link opcję Włączony w menu Konfiguracja.
Ustawienia

?

Konfiguracja

Ustawienia VIERA LINK

Skonfiguruj telewizor. Po podłączeniu włącz urządzenie, a następnie
włącz telewizor. Ustaw wejście HDMI za pomocą pozycji Wybór wejścia
i przycisku AV i upewnij się, że obraz jest prawidłowo wyświetlany.
(Wspomnianą konfigurację należy wykonać za każdym razem, gdy
wystąpią poniższe warunki).
- użycie po raz pierwszy
- dodawanie lub ponowne podłączanie urządzenia
- zmiana konfiguracji

Łatwe odtwarzanie
Automatyczne przełączanie sygnału wejściowego -- w momencie
uruchomienia podłączonego urządzenia tryb wejścia zostanie przełączony
automatycznie.

Samoczynne włączanie
Aby móc korzystać z tej funkcji, ustaw dla pozycji Samoczynne włączanie
opcję Włączony w menu Konfiguracja.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia VIERA LINK

Gdy podłączone urządzenie rozpocznie odtwarzanie lub włączona zostanie
bezpośrednia nawigacja / menu funkcji dla tego urządzenia, telewizor
zostanie włączony automatycznie. (Tylko gdy telewizor jest w trybie
gotowości).

Samoczynne wyłączanie
Aby móc korzystać z tej funkcji, ustaw dla pozycji Samoczynne wyłączanie
opcję Włączony w menu Konfiguracja.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia VIERA LINK

Przełączenie telewizora do trybu gotowości powoduje także automatyczne
przełączenie podłączonego urządzenia do trybu gotowości.
?

Funkcja ta działa nawet wtedy, gdy telewizor automatycznie przełącza się
do trybu gotowości.

Energooszcz. stan gotow.
Aby móc korzystać z tej funkcji, ustaw dla pozycji Energooszcz. stan gotow.
opcję Włączony w menu Konfiguracja.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia VIERA LINK

- 127 -

Ustawiony zostanie wyższy lub niższy poziom zużycia energii podłączonego
urządzenia w trybie gotowości, w zależności od stanu, w jakim znajduje się
telewizor (włączony/wyłączony), w celu zmniejszenia zużycia energii.
Przełączenie telewizora do trybu gotowości powoduje także automatyczne
przełączenie podłączonego urządzenia do trybu gotowości i zminimalizowanie
zużycia energii.
Gdy telewizor zostanie włączony, podłączone urządzenie nadal pozostanie
w trybie gotowości, ale jego zużycie energii ulegnie zwiększeniu w celu
przyspieszenia uruchomienia podłączonego urządzenia.
?

Funkcja ta działa, gdy podłączone urządzenie może zmieniać zużycie
energii w trybie gotowości i jest ustawione w trybie wyższego zużycia
energii.

?

Funkcja ta będzie działać, gdy dla pozycji Samoczynne wyłączanie
ustawiona jest opcja Włączony.

Autointel. stan gotow.
Aby móc korzystać z tej funkcji, ustaw dla pozycji Autointel. stan gotow. opcję
Włączony w menu Konfiguracja.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia VIERA LINK

Gdy telewizor jest włączony, urządzenie, które nie jest używane, zostanie
automatycznie przełączone do trybu gotowości w celu zmniejszenia zużycia
energii. Przykładowo, gdy tryb wejścia został przełączony z trybu HDMI
lub gdy ustawienie Wybór głośników zmieniono na opcję TV (za wyjątkiem
oglądania materiału z płyty).
?

W przypadku niektórych podłączonych urządzeń funkcja ta może nie
działać prawidłowo. W takim wypadku ustaw opcję Wyłączony.

Sterowanie VIERA Link
Istnieje możliwość sterowania niektórymi funkcjami podłączonego urządzenia
za pomocą pilota telewizora po skierowaniu go w stronę odbiornika sygnałów
w telewizorze.
1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz pozycję VIERA Link za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

i

3. Wybierz pozycję Sterowanie VIERA Link za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

4. Wybierz jedną z poniższych pozycji za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

i

i naciśnij

Nagrywarka / Odtwarzacz / Kino domowe / Kamera wideo / LUMIX /
Kamera cyfrowa / Inne urządzenia
(Wyświetlone zostanie menu urządzenia, do którego uzyskano dostęp.
- 128 -

Tryb wejścia zostanie automatycznie zmieniony.)
?

Wyświetlane pozycje są zależne od podłączonego urządzenia.

?

Pozycja Kino domowe oznacza kino domowe z odtwarzaczem, kino
domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc lub kino domowe z nagrywarką.

?

Pozycja Inne urządzenia oznacza dekoder telewizji cyfrowej z tunerem.

5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu obsługi menu
urządzenia
?

Sprawdź, czy ustawiony jest kod ,,73" pilota.
Oglądanie
telewizora

?

Urządzenia zewnętrzne

Obsługa za pomocą pilota

Wyświetlanie informacji pomocniczych
OPTION
(Przy próbie dostępu do produktów innych producentów może zostać
wyświetlone menu konfiguracji / wyboru zawartości).

?

Dostępne przyciski pilota VIERA zależą od podłączonego urządzenia.

? W przypadku podłączenia kilku nagrywarek lub odtwarzaczy
Wszystkim nagrywarkom / odtwarzaczom nadawany jest numer. Podawany
jest niższy numer wg gniazda HDMI telewizora, do którego podłączono
urządzenie tego samego typu. Jeśli do gniazd HDMI2 i HDMI3 podłączono
przykładowo dwie nagrywarki, nagrywarka podłączona do gniazda HDMI2
jest wyświetlana jako Nagrywarka1, a nagrywarka podłączona do gniazda
HDMI3 jest wyświetlana jako Nagrywarka2.

? W przypadku dostępu do urządzenia niezgodnego z funkcją
VIERA Link

Zostanie wyświetlony typ podłączonego urządzenia. Do podłączonego
urządzenia można uzyskać dostęp, ale nie można go obsługiwać. Należy
użyć pilota podłączonego urządzenia.
= Uwaga =
?

Jeśli nie można obsługiwać urządzenia, należy sprawdzić ustawienia i
urządzenie.
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

Zestawienie informacji o funkcji

?

Niektóre czynności mogą być niedostępne w pewnych urządzeniach. W
takim przypadku należy użyć pilota podłączonego urządzenia.

?

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi podłączonego urządzenia
można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

- 129 -

Wybór głośników
Za pomocą pilota opisywanego telewizora można sterować głośnikami kina
domowego po skierowaniu pilota w stronę odbiornika sygnału w telewizorze.
1. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
2. Wybierz pozycję VIERA Link za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

3. Wybierz pozycję Wybór głośników za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
4. Wybierz pozycję Kino domowe / TV za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić

/

/
/

i
i naciśnij

/

i naciśnij

Kino domowe:
Dźwięk będzie pochodził z głośników kina domowego. Kino domowe
z odtwarzaczem, kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc lub
wzmacniacz zostaną automatycznie włączone, jeśli znajdowały się w
trybie gotowości.
?

Dźwięk z głośników telewizora jest wyciszony. Po wyłączeniu
urządzenia głośniki telewizora zostaną uaktywnione.

?

Można korzystać z przycisków zwiększania/zmniejszania głośności i
przycisku MUTE.

TV:
Głośniki telewizora są włączone.

? Dźwięk wielokanałowy
Aby uzyskać dźwięk wielokanałowy (5.1-kanałowy dźwięk Dolby Digital)
przez wzmacniacz, należy podłączyć go za pomocą kabla HDMI oraz
cyfrowego kabla optycznego audio, a następnie wybrać opcję Kino domowe.
Jeśli wzmacniacz jest wyposażony w funkcję ,,HDAVI Control 5", wystarczy
podłączyć go za pomocą kabla HDMI do gniazda HDMI2 telewizora.
Aby uzyskać dźwięk wielokanałowy z nagrywarki DIGA, nagrywarkę DIGA
należy podłączyć do wzmacniacza za pomocą kabla HDMI.
= Uwaga =
?

Jeśli nie można obsługiwać urządzenia, należy sprawdzić ustawienia i
urządzenie.
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

- 130 -

Zestawienie informacji o funkcji

Uwaga
?

W przypadku niektórych podłączonych urządzeń funkcje te mogą nie
działać prawidłowo.

?

Obraz lub dźwięk mogą nie pojawiać się przez kilka pierwszych sekund po
przełączeniu trybu wejścia.

?

,,HDAVI Control 5" to najnowszy standard dla sprzętu zgodnego z funkcją
HDAVI Control. Standard ten jest zgodny z tradycyjnym sprzętem HDAVI.

?

Sprawdzanie wersji funkcji HDAVI Control telewizora
Pomoc techniczna

Informacje

Korzystanie z menu Pomoc

Blokada
Korzystanie z funkcji Blokada
Istnieje możliwość zablokowania określonych kanałów / gniazd
wejściowych sygnału AV w celu ograniczenia do nich dostępu. Po wybraniu
zablokowanego kanału / wejścia pojawi się komunikat. Aby móc oglądać,
należy wprowadzić numer PIN.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Blokada za pomocą przycisku
naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i

3. Wprowadź numer PIN (4 cyfry) za pomocą przycisków numerycznych

?

Przy pierwszym ustawianiu numer PIN należy wprowadzić dwukrotnie.

?

Numer PIN należy zapisać, aby go nie zapomnieć.

?

Jako domyślny numer PIN można zapisać numer ,,0000". Zależy to
jednak od wybranego kraju.

4. Wybierz pozycję Lista blokowanych za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
5. Wybierz kanał / wejście za pomocą przycisku
OK, aby zablokować

/

/

i naciśnij

i naciśnij przycisk

?

Przy zablokowanym kanale / wejściu pojawi się ikona

?

.

Anulowanie
1) Wybierz zablokowany kanał / wejście za pomocą przycisku
2) Naciśnij OK

?

Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym
(Czerwony)

- 131 -

/

?

Całkowita blokada
(Zielony)

?

Anulowanie wszystkich blokad
(Żółty)

?

Przejście na górę następnej grupy kanałów / wejść
(Niebieski)

Numer PIN
Numer PIN można zmienić.
1. Wybierz pozycję Zmień PIN za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk

2. Wprowadź dwukrotnie nowy numer PIN za pomocą przycisków
numerycznych

= Uwaga =
?

Ustawienie Ustawienia fabryczne kasuje numer PIN i wszystkie
ustawienia.

Dozwolone od:
Aby odblokować ograniczenie wiekowe programu DVB, które wykracza
poza wybrany wiek, należy wprowadzić numer PIN (w zależności od stacji
nadawczej).
1. Wybierz pozycję Dozwolone od: za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij

2. Wybierz ograniczenie wiekowe dla programów za pomocą przycisku
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
?

Dostępność tej funkcji zależy od wybranego kraju.

= Uwaga =
?

Ustawienie Ustawienia fabryczne kasuje numer PIN i wszystkie
ustawienia.

- 132 -

/

Aplikacja usługi danych
Korzystanie z funkcji Aplikacja usługi danych
Istnieje możliwość korzystania z aplikacji Hybrid Broadcast Broadband TV --
jednej z usług interaktywnych telewizji cyfrowej.
1. Wyświetl ekran Wybór rodzaju TV za pomocą przycisku TV
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

DVB-C / DVB-T
3. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
4. Wybierz pozycję Konfiguracja Aplikacja usługi danych Usługa za
pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
5. Wybierz pozycję Auto start wł. za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić
?

?

i naciśnij

Po znalezieniu dostępnej aplikacji wyświetlone zostanie
powiadomienie. Należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kiedy w programie jest aplikacja Hybrid Broadcast Broadband TV, na
pasku informacyjnym wyświetlone zostanie ,,D".
Oglądanie

?

/

Podstawowe

Pasek informacyjny

Wyłączanie aplikacji
EXIT

Pliki cookie
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Aplikacja usługi danych Zapamiętać
"Ciastko" / Usunąć "Ciastko" za pomocą przycisku
/
i naciśnij
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
Zapamiętać "Ciastko"
(Włączony / Wyłączony)
Zachowywanie informacji technicznych, które aplikacja usługi danych
pozostawia w pamięci telewizora w celu jego późniejszego rozpoznania.
Usunąć "Ciastko"
Usuwanie wszystkich informacji technicznych pozostawionych przez aplikację
usługi danych.

- 133 -

Uwaga
?

Do korzystania w pełni z aplikacji Hybrid Broadcast Broadband TV
niezbędne jest szerokopasmowe połączenie z siecią. Należy upewnić się,
że wykonano połączenia sieciowe i ustawienia sieci.
Usługa internetowa

Połączenia sieciowe

Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

?

W niektórych krajach, regionach, u niektórych nadawców pewne usługi
danych mogą być niedostępne.

?

W zależności od warunków środowiska sieciowego połączenie internetowe
może być powolne lub niedostępne.

?

Czynność ta może różnić się w zależności od stacji nadawczej. Należy
wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.

?

Instrukcje wyświetlane na ekranie mogą nie być zgodne z faktycznym
działaniem przycisków pilota.

Wspólny interfejs
Ostrzeżenie
?

Przed włożeniem lub wyjęciem modułu wspólnego interfejsu (CI) telewizor
należy wyłączyć za pomocą włącznika / wyłącznika zasilania.

?

Jeśli karta umożliwiająca oglądanie i czytnik karty stanowią komplet,
najpierw należy włożyć czytnik karty, a następnie włożyć do niego kartę
umożliwiającą oglądanie.

?

Moduł CI należy wkładać i wyjmować do końca, we właściwą stronę
wskazaną na rysunku.

?

Przed skierowaniem ekranu telewizora do góry należy wyjąć moduł CI.
Czynność ta może spowodować uszkodzenie modułu CI i gniazda CI.

Korzystanie z funkcji Wspólny interfejs
Menu modułu wspólnego interfejsu zapewnia dostęp do oprogramowania
zawartego w modułach wspólnego interfejsu (CI -- Common Interface).
?

W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może być niedostępna.

?

Sygnały wideo i audio mogą nie być wyprowadzane w zależności od
- 134 -

nadawanych transmisji lub usług.
Moduł CI umożliwia oglądanie niektórych usług, nie ma jednak gwarancji,
że telewizor ten będzie zapewniał wszystkie usługi (np. kodowaną telewizję
płatną). Należy używać wyłącznie modułu CI zatwierdzonego przez nadawcę.
Więcej informacji na temat tych usług oraz warunków ich świadczenia można
uzyskać od operatora / nadawcy lub producenta modułu CI.

? Włóż moduł CI (opcjonalny).
?

Funkcje pojawiające się na ekranie zależą od zawartości wybranego
modułu CI.

?

Zwykle pojawiają się kanały kodowane. Należy wykonać instrukcje
wyświetlane na ekranie. Jeśli kanały kodowane nie pojawią się, należy
wykonać poniższe czynności.

?

Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CI lub
uzyskać od nadawcy.

1. Wyświetl ekran Wybór rodzaju TV za pomocą przycisku TV
2. Wybierz tryb za pomocą przycisku
ustawić

/

i naciśnij przycisk OK, aby

DVB-C / DVB-T
3. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
4. Wybierz pozycję Konfiguracja Wspólny interfejs za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
5. Wybierz pozycję Szczelina 1: za pomocą przycisku
/ , naciśnij
przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
?

Instrukcje wyświetlane na ekranie mogą nie być zgodne z faktycznym
działaniem przycisków pilota.

Ustawienia fabryczne
Ustawienia fabryczne
Przywracanie początkowych wartości ustawień telewizora (tzn. bez
dostrojonych kanałów).
Przywrócone zostaną początkowe wartości wszystkich ustawień (ustawienia
kanałów, obrazu, dźwięku itp.).
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja System menu Ustawienia fabryczne za
pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
?

W zależności od kraju może być wymagany numer PIN blokady
rodzicielskiej. Jeśli nie pamiętasz zmienionego kodu PIN, wprowadź
,,6969" jako numer PIN.
- 135 -

Funkcje

Blokada

Numer PIN

3. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia wybierz pozycję Tak za pomocą
przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby ustawić
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
?

Ustawianie automatyczne rozpocznie się automatycznie.

= Uwaga =
?

Aby ponownie dostroić tylko kanały telewizyjne (np. po przeprowadzce),
ustaw pozycję Ustawianie automatyczne.
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

Ustawianie automatyczne

Aktualizowanie oprogramowania
telewizora
Informacje
Udostępniane są nowe wersje oprogramowania, które można pobierać w celu
zwiększenia wydajności lub funkcjonalności telewizora.
Gdy aktualizacja jest dostępna i gdy dany kanał zawiera informacje o
aktualizacji, wyświetlone zostanie powiadomienie.
?

Aby zainstalować nowe oprogramowanie, wybierz pozycję Gotowość
/
i naciśnij przycisk OK w celu
/ Teraz za pomocą przycisku
ustawienia.
Gotowość:
Instaluje nowe oprogramowanie w trybie gotowości.
Teraz:
Instaluje nowe oprogramowanie teraz.

Aktualizacja automatyczna
Oprogramowanie można aktualizować automatycznie.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja System menu Aktualizacja systemu
Auto wysz aktual w trybie got za pomocą przycisku
/
i naciśnij
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wybierz czas za pomocą przycisku
ustawić
?

/

i naciśnij przycisk OK, aby

Jeśli dostępne są jakiekolwiek aktualizacje oprogramowania, zostanie
wyświetlone powiadomienie. Aby zainstalować nowe oprogramowanie,
wybierz pozycję Gotowość / Teraz za pomocą przycisku
/
i naciśnij
przycisk OK w celu ustawienia.
- 136 -

Gotowość:
Instaluje nowe oprogramowanie w trybie gotowości.
Teraz:
Instaluje nowe oprogramowanie teraz.
?

Jeśli uruchomiona zostanie funkcja Aktualizacja systemu, oprogramowanie
zostanie zaktualizowane (zmianie mogą ulec funkcje telewizora). Aby tak
się nie działo, należy ustawić dla pozycji Auto wysz aktual w trybie got
opcję Wyłączony.

= Uwaga =
?

Pobieranie może potrwać kilka godzin.

?

Podczas pobierania i aktualizacji oprogramowania NIE WOLNO wyłączać
telewizora.

?

Powiadomienie może być wyświetlane z wyprzedzeniem. W takim
przypadku pojawi się informacja o terminie, od kiedy można będzie
używać nowej wersji. Można ustawić rezerwację aktualizacji. Aktualizacja
nie rozpocznie się, gdy telewizor będzie wyłączony.

Aktualizacja ręczna
Oprogramowanie można aktualizować ręcznie.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja System menu Aktualizacja systemu
Szukaj aktual. systemu teraz za pomocą przycisku
/
i naciśnij
przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Wyszukiwanie aktualizacji (przez kilka minut) i wyświetlanie
odpowiedniego komunikatu
4. Pobierz za pomocą przycisku OK
= Uwaga =
?

Pobieranie może potrwać kilka godzin.

?

Podczas pobierania i aktualizacji oprogramowania NIE WOLNO wyłączać
telewizora.

Wprowadzanie znaków
Korzystanie z przycisków numerycznych
W przypadku danych wejściowych, które mogą być dowolnie modyfikowane
przez użytkownika, znaki można wprowadzać przy użyciu przycisków
numerycznych.
Przycisk numeryczny należy nacisnąć kilkakrotnie, aż pojawi się odpowiedni
znak.
- 137 -

:.@/1!:#+-*_()"'% & ?,;=$[]~ & lt; & gt; {}|`^\
:abc2ABCąćĄĆ
:def3DEFęĘ
:ghi4GHI
:jkl5JKLłŁ
:mno6MNOńóŃÓ
:pqrs7PQRSśŚ
:tuv8TUV
:wxyz9WXYZýźżÝŹŻ
: Spacja 0
?

Dany znak zostanie ustawiony automatycznie, jeśli przycisk zostanie
zwolniony na 1 sekundę.

?

Znak można także wprowadzić, naciskając w ciągu 1 sekundy przycisk OK
lub inne przyciski numeryczne.

?

Znaki mogą różnić się w zależności od wprowadzanych elementów.

Elektron. pióro dotykowe
Informacje
Funkcja ta umożliwia rysowanie lub granie w gry na ekranie telewizora przy
użyciu urządzenia Elektron. pióro dotykowe (określane dalej jako ,,Pióro
dotykowe").
?

Urządzenie Pióro dotykowe jest dostępne tylko dla określonych aplikacji.

Konfig. pióra dotykowego

? Parowanie
Aby móc korzystać z urządzenia Pióro dotykowe, należy sparować
urządzenie Pióro dotykowe z telewizorem.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Konfig. pióra dotykowego Parowanie za
pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
= Uwaga =
?

Podczas rejestracji urządzenie Pióro dotykowe powinno znajdować się w
odległości 50 cm od telewizora.

?

Telewizor ten można sparować jednocześnie z maksymalnie 2
- 138 -

urządzeniami Pióro dotykowe. Stan parowania może się różnić w
zależności od stanu rejestracji każdego z urządzeń Bluetooth.

? Usuń sparowanie
Anulowanie parowania wszystkich zarejestrowanych urządzeń Pióro
dotykowe.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Konfiguracja Konfig. pióra dotykowego Usuń
/
i naciśnij przycisk OK, aby
sparowanie za pomocą przycisku
uzyskać dostęp
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Korzystanie z urządzenia Elektron. pióro dotykowe

? Sposób rysowania na zdjęciach / filmach
1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie Pióro dotykowe
2. Wyświetl jeden z poniższych obrazów w trybie pełnoekranowym
- tryb DVB
- Wejście HDMI
- Zdjęcie / materiały filmowe funkcji Odtwarzacz mediów / usług
sieciowych
3. Przyłóż końcówkę pióra do ekranu telewizora na kilka sekund
4. Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia; postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
= Uwaga =
?

Po zakończeniu rysowania przy użyciu wymienionych poniżej materiałów,
obraz można zapisać na karcie SD / w pamięci flash USB.
- Materiały zdjęciowe funkcji Odtwarzacz mediów / usług sieciowych
- Niezaszyfrowane materiały z wejścia HDMI

? Korzystanie z aplikacji (rysowanie, granie w gry itp.)
1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie Pióro dotykowe
2. Wyświetl pozycję Lista aplikacji za pomocą przycisku APPS
3. Wybierz określoną aplikację za pomocą przycisku
przycisk OK, aby uzyskać dostęp

/

/

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

- 139 -

/

i naciśnij

? Podstawowa obsługa urządzenia Pióro dotykowe
W celu wykonania czynności lub wybrania pozycji na ekranie albo podczas
obsługi oprogramowania urządzenia Pióro dotykowe należy wykonać
poniższe czynności za pomocą urządzenia Pióro dotykowe.
Stuknij:
Przyłóż końcówkę pióra do panelu i szybko ją odsuń.
Przytrzymaj/odsuń:
Przytrzymaj końcówkę pióra przyłożoną do panelu./Odsuń końcówkę
pióra.
Przeciągnij i upuść:
Przesuń pióro po przyłożeniu końcówki do panelu.
?

Czynności różnią się w zależności od aplikacji.

Konserwacja

? Przechowywanie i czyszczenie
?

Czyścić miękką, suchą szmatką.

?

Nie stosuj benzenu, rozpuszczalnika ani wosku do pielęgnacji urządzenia
Pióro dotykowe, ponieważ może to powodować złuszczanie się farby.

?

Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia Pióro dotykowe w płynach,
takich jak woda.

?

Unikaj przechowywania urządzenia Pióro dotykowe w warunkach wysokiej
temperatury lub wysokiej wilgotności.

?

Usuwaj zabrudzenia końcówki pióra wacikiem kosmetycznym itp.
Uważaj, aby nie narażać końcówki pióra na uderzenia, ponieważ jest ona
wyposażona w czujnik. Używanie końcówki z zabrudzeniami lub innymi
drobinami prowadzi do porysowania ekranu.

Klawiatura / gamepad
Klawiatura
?

Klawiatury wymagające sterowników nie są obsługiwane.

?

Aby zmienić język, ustaw pozycję Układ klawiatury USB.
Ustawienia

Konfiguracja

System menu

?

Znaki mogą być wyświetlane niepoprawnie na ekranie telewizora
w zależności od typu podłączonej klawiatury lub ustawienia układu
klawiatury.

?

Niektóre klawisze klawiatury mogą odpowiadać operacjom pilota.

- 140 -

Klawiatura

Pilot

?/?/<-/->

/

/

/

Enter

OK

Backspace

BACK/RETURN

Esc

EXIT

0-9 / litery

Przyciski numeryczne

F1

HOME

F2

APPS

F3

MENU

F4

AV

F5 / F6

Kanał w dół / w górę

F7 / F8

Zmniejszanie /
zwiększanie głośności

F9 / F10 / F11 / F12

Kolorowe przyciski

Gamepad
?

W poniższej witrynie można sprawdzić gamepady, które zostały
przetestowane pod kątem zgodności z tym telewizorem. (Tylko w języku
angielskim)
http://panasonic.net/viera/support

?

Niektóre przyciski gamepadów odpowiadają operacjom pilota.
Zwiększanie /
zmniejszanie głośności
Kanał w górę / w dół
GUIDE
OK
BACK/RETURN
HOME
APPS
EXIT
AV
/
MENU

- 141 -

/

/

Ustawienia
Menu ustawień
Sposób użytkowania
Różne menu umożliwiają wprowadzanie ustawień obrazu, dźwięku i innych
funkcji.
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
?

Wyświetlone pozycje zależą od sygnału wejściowego.

2. Wybierz menu za pomocą przycisku
uzyskać dostęp
3. Wybierz pozycje za pomocą przycisku
uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk OK, aby
/

i naciśnij przycisk OK, aby

?

Wybrać można tylko dostępne pozycje.

?

Dostęp można także uzyskać z pozycji e-POMOC, naciskając przycisk
(Czerwony) przy każdej z pozycji. (jeśli dostępna)

?

Wybierz spośród opcji za pomocą przycisku
aby ustawić.

/

?

Dostosuj, przesuwając suwak za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić.

?

Przejdź do następnego ekranu za pomocą przycisku OK.

?

W przypadku niektórych elementów można wpisywać dowolne nazwy lub
liczby.
1) Wprowadź kolejno znaki za pomocą przycisku
przycisk OK, aby ustawić

i naciśnij przycisk OK,
/

/

i naciśnij

/

/

i naciśnij

- Znaki można wprowadzać za pomocą przycisków numerycznych.
Funkcje Wprowadzanie znaków
numerycznych

Korzystanie z przycisków

2) Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby zapisać
?

Resetowanie ustawień
- Aby zainicjować tylko ustawienia obrazu lub dźwięku, wybierz pozycję
Przywróć domyślne w menu Obraz lub menu Dźwięk.
Ustawienia

Obraz

Ustawienia

Dźwięk

Przywróć domyślne
Przywróć domyślne

- Aby zainicjować wszystkie ustawienia, wybierz pozycję Ustawienia
fabryczne.

- 142 -

Ustawienia
?

Konfiguracja

System menu

Wyjście z ekranu menu
EXIT

?

Powrót do poprzedniego ekranu
BACK/RETURN

?

Zmiana stron menu

= Uwaga =
?

W trybie działania funkcji Odtwarzacz mediów lub Usług sieciowych
wyświetlane jest inne menu.
Odtwarzacz mediów
Sieć domowa

DLNA

Korzystanie z funkcji Odtwarzacz mediów
Korzystanie z funkcji DLNA

? Korzystanie z przycisków na panelu sterowania
1. Naciśnij przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU i przytrzymaj go przez 3
sekundy, aby wyświetlić menu
2. Wybierz i ustaw pozycję za pomocą poniższych przycisków na panelu
sterowania
?

Przesuwanie kursora / dokonywanie wyboru spośród różnych opcji /
wybór elementu menu (tylko w górę i w dół) / ustawianie poziomów
(tylko w lewo i w prawo)

?

Przejście do menu / zapisywanie ustawień po wykonaniu regulacji lub
ustawieniu opcji za pomocą przycisku INPUT/OK/HOLD for MENU.

Obraz
Tryb obrazu
Wybór ulubionego trybu obrazu dla każdego wejścia.
(Dynamiczny / Normalny / Kinowy / Prawdziwe kino / Ustawienia własne)
Dynamiczny:
Poprawa kontrastu i ostrości obrazu w jasnym pomieszczeniu.
Normalny:
Normalny obraz w przypadku normalnych warunków oświetlenia.

- 143 -

Kinowy:
Poprawa kontrastu oraz odwzorowania czerni i kolorów podczas
oglądania filmów w ciemnym pokoju.
Prawdziwe kino:
Dokładne odwzorowanie oryginalnej jakości obrazu bez żadnych
zmian.
Ustawienia własne:
Ręczne dostosowywanie każdej pozycji menu w celu uzyskania
preferowanej jakości obrazu.
Dla każdej opcji pozycji Tryb obrazu można ustawić oraz zapisać pozycję
Kontrast, Jasność, Kolor, Odcień, Ostrość, Temperatura barwowa,
Intensywne kolory, Czujnik otoczenia, Redukcja szumów, Redukcja szumów
MPEG, Intelligent Frame Creation i 24p Smooth Film.
W trybie Prawdziwe kino lub Ustawienia własne można dodatkowo
dostosować pozycję Ustawienia zaawansowane. Ustawienia w trybie
Prawdziwe kino lub Ustawienia własne można zapisywać dla każdego
wejścia.
?

Każdą opcję pozycji Tryb obrazu można także dostosować w trybie 2D i
3D.

Podstawowe ustawienia
Kontrast, Jasność, Kolor, Odcień, Ostrość
Dostosowywanie poziomów tych opcji zgodnie z własnymi preferencjami.
Temperatura barwowa
(Zimny / Normalny / Ciepły)
Ustawianie ogólnej tonacji barw obrazu (bardziej niebieski - bardziej
czerwony).
Intensywne kolory
(Włączony / Wyłączony)
Automatyczne ustawianie żywszych kolorów.

Czujnik otoczenia
Funkcja automatycznej kontroli jasności
Automatyczny dobór ustawień obrazu do warunków oświetlenia.
(Włączony / Wyłączony)

- 144 -

Ustawienia redukcji zakłóceń
Redukcja szumów
(Auto / Maksimum / Pośrednie / Minimum / Wyłączony)
Redukcja niepożądanych zakłóceń obrazu.
?

Niedostępne gdy dla pozycji 1080p pixel w pixel ustawiona jest opcja
Włączony

Redukcja szumów MPEG
(Auto / Maksimum / Pośrednie / Minimum / Wyłączony)
Redukcja szumu różowego w elementach konturowych obrazu i zakłóceń
blokowych.
?

Niedostępne gdy dla pozycji 1080p pixel w pixel ustawiona jest opcja
Włączony

Intelligent Frame Creation
Automatyczna kompensacja liczby klatek na sekundę i eliminowanie drgań w
celu uzyskania płynnego obrazu.
(Maksimum / Pośrednie / Minimum / Wyłączony)
?

W zależności od zawartości obraz może być zakłócony. Aby zapobiec
zakłóceniom, należy zmienić ustawienie.

?

Niedostępne gdy dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Włączony

24p Smooth Film
Automatyczna kompensacja liczby klatek na sekundę w celu uzyskania
bardziej płynnego obrazu w przypadku wejściowego sygnału 24p.
(Maksimum / Pośrednie / Minimum / Wyłączony)
?

Funkcja ta jest dostępna tylko dla sygnału wejściowego 24p i jest
wyświetlana zamiast pozycji Intelligent Frame Creation.

?

Niedostępne gdy dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Włączony

Ustawienia zaawansowane
Można dostosowywać i konfigurować szczegółowe ustawienia obrazu.
Oglądanie

Ustawianie najlepszego obrazu

Ustawienia zaawansowane

Funkcja ta jest dostępna, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb
Prawdziwe kino lub Ustawienia własne.
Ustawienia

Obraz

Tryb obrazu

- 145 -

Ustawienia opcji
Tryb Gra
(Włączony / Wyłączony)
Zapewnianie odpowiedniego obrazu w przypadku sygnałów
charakteryzujących się szybką reakcją podczas grania w gry.
?

Nie działa w trybie TV

?

Aby wyświetlać w sposób ciągły czas pracy w trybie gry, ustaw pozycję
Czas gry.
Ustawienia

Konfiguracja

Ustawienia wyświetlania

Tryb wykrywania rytmu
(Włączony / Wyłączony)
Poprawa rozdzielczości pionowej w przypadku filmów.
?

Funkcja ta jest dostępna dla sygnałów z przeplotem (za wyjątkiem usług
sieciowych lub sytuacji, gdy Tryb Gra ustawiono na Włączony).

1080p pixel w pixel
(Włączony / Wyłączony)
Szczegółowe odwzorowanie oryginalnej jakości obrazu w przypadku sygnału
wejściowego 1080p (HDMI).
?

Nie działa w trybie 3D

Treść typu HDMI
(Grafika / Zdjęcia / Auto / Wyłączony)
Regulacja ustawień obrazu każdego wejścia HDMI w zależności od
wybranego typu zawartości.
Auto:
Automatyczne dostosowywanie ustawień obrazu w zależności od
odbieranej zawartości HDMI, jeśli podłączone urządzenie obsługuje
technologię HDMI Content Type.
?

Ustawianie dostępności każdego typu zawartości w trybie automatycznym,
wybierz Autom. ust. szczegółów.

?

W przypadku wejścia HDMI

Zakres RGB HDMI
(Auto / Pełny / Normalny)
Dostosowywanie poziomu czerni obrazu dla każdego wejścia HDMI.
- 146 -

?

Jeśli poziom czerni nie jest odpowiedni, należy wybrać opcję Pełny.

?

W przypadku wejścia HDMI

System koloru AV
(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
Wybór dodatkowego systemu koloru na podstawie sygnałów wideo.
?

W przypadku wejścia AV

3D-COMB
(Włączony / Wyłączony)
Wyraźniejszy obraz w przypadku zatrzymania lub wolnego odtwarzania filmu.
?

Od czasu do czasu podczas oglądania zdjęć lub filmów w zwolnionym
tempie może być widoczny kolorowy deseń. Ustaw opcję Włączony, aby
wyświetlić ostrzejsze i precyzyjniejsze kolory.

?

W przypadku odbioru sygnału PAL / NTSC w trybie TV lub przy
podłączeniu sygnału zespolonego

?

Nie działa w trybie 3D

Ustawienia na ekranie
16:9 Overscan
(Włączony / Wyłączony)
Wybór obszaru ekranu, w obrębie którego wyświetlany będzie obraz o
proporcjach 16:9.
Włączony:
Powiększenie obrazu w celu ukrycia jego krawędzi.
Wyłączony:
Obraz wyświetlany w pierwotnym rozmiarze.
?

Jeśli na krawędzi ekranu pojawiają się zakłócenia, ustaw opcję Włączony.

?

Ustawienie tej funkcji można zapisać odpowiednio dla sygnałów SD
(standardowa rozdzielczość) i HD (wysoka rozdzielczość).

?

Nie działa dla usług sieciowych

Wymiar poziomy - H
(H- Wymiar1 / H- Wymiar2)
Przełączanie zakresu wyświetlania w poziomie w celu redukcji zakłóceń na
bocznych krawędziach obrazu.
?

W przypadku trybu TV, wejścia AV i HDMI
- 147 -

?

Nie działa w trybie 3D

Korekcja zoomu
Dostosowywanie położenia w pionie i rozmiaru, gdy dla proporcji obrazu
ustawiono opcję Rozszerzony, Sidecut Rozszerzony, Zoom lub Sidecut Zoom.
Wyświetlanie na ekranie
(Włączony / Wyłączony)
Wyłączanie ekranu po wybraniu opcji Wyłączony.
Funkcja ta umożliwia ograniczenie zużycia energii podczas słuchania dźwięku
bez oglądania obrazu na ekranie.
?

Naciśnij dowolny przycisk (poza przyciskiem stanu gotowości), aby
włączyć ekran.

Panel boczny
(Max / Pośrednie / Min / Wyłączony)
Regulacja jasności panelu bocznego.
?

Zalecanym ustawianiem jest Max, co zapobiega powstawaniu ,,obrazu
szczątkowego" panelu.

Przesuw pixela
(Włączony / Auto)
Wybiera tryb dla wahań częstotliwości obrazu, aby zapobiec powstawaniu
,,obrazu szczątkowego".
Auto:
Automatycznie aktywuje się w przypadku odpowiednich obrazów,
uniemożliwiając dostrzeżenie wahań częstotliwości obrazu.
Przesuwający się pas
Wyświetlanie paska przewijania zapewniającego pomoc w usuwaniu ,,obrazu
szczątkowego" panelu.
?

Naciśnięcie przycisku OK rozpoczyna przewijanie; następnie naciśnięcie
dowolnego przycisku (poza przyciskiem stanu gotowości) powoduje
wyjście z tego trybu.

?

Do uzyskania pozytywnego efektu usunięcia ,,obrazu szczątkowego" może
być konieczne długie wyświetlanie.

- 148 -

Ustawienia 3D
Detekcja 3D
(Włączony (Zaawansowany) / Włączony / Wyłączony)
Wybieranie, czy tryb 3D ma być włączany automatycznie czy nie.
Włączony (Zaawansowany):
Automatyczne wykrywanie wszystkich sygnałów w formacie 3D i
wyświetlanie obrazów 3D.
Włączony:
Automatyczne wykrywanie określonych sygnałów w formacie 3D
(Sekwencja ramek itp.) i wyświetlanie obrazów 3D.
?

W celu wyświetlania obrazów 3D bez powiadomień i wykonywania
czynności ustaw opcję Włączony (Zaawansowany).

Komunikat Sygnału 3D
(Włączony / Wyłączony)
Wybór, czy po znalezieniu lub nieznalezieniu sygnału w formacie 3D ma być
wyświetlany komunikat.
?

Niedostępne gdy dla pozycji Detekcja 3D ustawiona jest opcja Włączony
(Zaawansowany)

?

W przypadku wejścia DVB, Component i HDMI

Szybkość odświeżania 3D
(Auto / 100Hz / 120Hz)
Redukcja drgań i migotania obrazów 3D w czasie używania okularów 3D.
100Hz:
Jeśli światło wydaje się migotać w oświetleniu światłem
fluorescencyjnym (lub za pomocą ściemniaczy) 50 Hz.
120Hz:
Jeśli światło wydaje się migotać w oświetleniu światłem
fluorescencyjnym (lub za pomocą ściemniaczy) 60 Hz.
Poziom konwersji 2D 3D
(Maksimum / Pośrednie / Minimum)
Ustawianie głębokości obrazu 3D w celu wyświetlania konwertowanych
obrazów 2D.

- 149 -

Ustawienia 3D
(Włączony / Wyłączony)
Regulacja efektu 3D (za wyjątkiem trybu 2D 3D).
Ustaw opcję Włączony, aby włączyć ustawienie Efekt.
?

Po ustawieniu opcji Włączony wyświetlony zostanie komunikat o środkach
ostrożności. Przeczytaj go uważnie, a następnie naciśnij przycisk BACK/
RETURN, aby przejść do ustawienia Efekt.

?

Podczas dostosowywania należy pamiętać, że odbiór obrazów 3D jest
inny u różnych osób.
Efekt:
Regulacja głębokości obrazu 3D według zawartości lub własnych
preferencji. (Ustawienie to nie zostanie zapisane w przypadku zmiany
trybu wejścia lub kanału).

Zamiana obrazu L/P
(L/P (Normalny) / L/P (Odwrócony))
Zamiana obrazów dla lewego i prawego oka (za wyjątkiem trybu 2D

3D).

Wybierz opcję L/P (Odwrócony), jeśli masz wrażenie dziwnego odwzorowania
głębokości obrazu.
?

Ustawienie to nie zostanie zapisane w przypadku zmiany trybu wejścia lub
kanału.

Wygładzanie krawędzi
(Włączony / Wyłączony)
Ustaw opcję Włączony, jeśli uważasz, że elementy obrazu o wyraźnych
konturach nie są wystarczająco gładkie (za wyjątkiem trybu 2D 3D).
Środki ostrożności
Wyświetlanie środków ostrożności dla oglądania obrazów 3D.

Dostosowanie kopii
Kopiowanie wybranych ustawień trybu Prawdziwe kino lub Ustawienia własne
do ustawień innego źródła.
Oglądanie

Ustawianie najlepszego obrazu

- 150 -

Dostosowanie kopii

Przywróć domyślne
Przywracanie ustawień domyślnych bieżącego trybu obrazu.

Dźwięk
Tryb dźwięku
Wybór ulubionego trybu dźwięku dla każdego wejścia.
(Standardowy / Muzyka / Otoczenie / Użytkownik)
Standardowy:
Zapewnianie odpowiedniej jakości dźwięku dla wszystkich rodzajów
scen.
Muzyka:
Poprawa jakości dźwięku podczas oglądania teledysków itp.
Otoczenie:
Poprawa efektów przestrzennych i zapewnienie wyraźnych dźwięków.
Użytkownik:
Ręczne ustawianie dźwięku za pomocą korektora w celu uzyskania
żądanej jakości dźwięku.
?

Dla każdego trybu można ustawić oraz zapisać pozycję Tony niskie, Tony
wysokie, Dookólny i Wzmocnienie basów.

?

W trybie Użytkownik, w menu Dźwięk dostępna będzie pozycja Korektor
zamiast pozycji Tony niskie i Tony wysokie. Wybierz pozycję Korektor i
dostosuj częstotliwość.
Ustawienia

?

Dźwięk

Podstawowe ustawienia

Funkcja ta działa tylko w przypadku dźwięku z głośników telewizora.

Podstawowe ustawienia
Tony niskie
Dostosowywanie poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania
niższych, głębszych dźwięków.
Tony wysokie
Dostosowywanie poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania
ostrzejszych, wyższych dźwięków.
Korektor
Dostosowywanie żądanego poziomu częstotliwości w celu uzyskania
preferowanej jakości dźwięku.
- 151 -

?

Funkcja ta jest dostępna, gdy dla pozycji Tryb dźwięku ustawiona jest
opcja Użytkownik.

?

Wybierz częstotliwość i zmień jej poziom za pomocą przycisku

?

Aby wzmocnić tony niskie, zwiększ poziom niskich częstotliwości. Aby
wzmocnić tony wysokie, zwiększ poziom wysokich częstotliwości.

?

Aby przywrócić domyślny poziom wszystkich częstotliwości, wybierz
pozycję Przywróć domyślne, używając przycisku
/
i naciśnij przycisk
OK.

?

Funkcja ta działa tylko w przypadku dźwięku z głośników telewizora.

/

.

Balans
Regulacja poziomu głośności głośnika lewego i prawego.
Dookólny
(Stadion / Sala / Naturalny / Wyłączony)
Wybór ustawień dźwięku dookólnego.
Stadion:
Udostępnia efekt dźwiękowy, taki jak stadion.
Sala:
Udostępnia efekt dźwiękowy, taki jak sala koncertowa.
Naturalny:
Regulacja pogłosu w celu zapewnienia wyraźniejszego dźwięku mowy.
?

Funkcja ta działa tylko w przypadku dźwięku z głośników telewizora.

Wzmocnienie basów
(Włączony / Wyłączony)
Wzmocnienie efektu tonów niskich.
?

Funkcja ta działa tylko w przypadku dźwięku z głośników telewizora.

Ustawienia głośności
Słuchawki
Regulacja głośności słuchawek.
Automat. regul. wzmocn.
(Włączony / Wyłączony)
Automatyczna regulacja dużych różnic w poziomach dźwięku między
kanałami a wejściami.
- 152 -

Głośność
Regulacja głośności każdego pojedynczego kanału lub trybu wejścia.
Odległ.głośnika od ściany
(Do 30cm / Ponad 30 cm)
Kompensacja dźwięku niskiej częstotliwości ze względu na odległość między
głośnikami i ścianą.
?

Jeśli odstęp między tylną stroną telewizora a ścianą nie przekracza 30 cm,
zalecane jest ustawienie Do 30cm.

?

Jeśli odstęp między tylną stroną telewizora a ścianą wynosi więcej niż 30
cm, zalecane jest ustawienie Ponad 30 cm.

?

Funkcja ta działa tylko w przypadku dźwięku z głośników telewizora.

Wskazówki głosowe
Wskazówki głosowe
(Włączony / Wyłączony)
Ustaw opcję Włączony, aby włączyć wskazówki głosowe do podstawowych
funkcji (pozycje menu, komunikaty ekranowe itp.) dla użytkowników
niedowidzących.
Szybkość
(Szybko / Normalny / Wolno)
Wybór szybkości odczytu wskazówek głosowych.
Siła głosu
(Maksimum / Pośrednie / Minimum)
Wybór głośności wskazówek głosowych.
Język
Zmiana języka wskazówek głosowych.
Poziom użytkownika
(Ekspert / Początkujący)
Wybór poziomu szczegółowości wskazówek głosowych.

- 153 -

Ustawienia zaawansowane
MPX
Wybór multipleksowego trybu dźwięku (jeśli jest dostępny).
Stereo:
Do używania na co dzień.
Mono:
Gdy nie można odbierać sygnału stereo
M1 / M2:
Dostępne, gdy nadawany jest sygnał mono.
?

W przypadku trybu Analogowe

Preferencje dźwięku
(Auto / Wielokanałowo / Stereo / MPEG)
?

Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego kraju.

Wybór ustawień początkowych dla ścieżek dźwiękowych.
Auto:
Automatyczny wybór ścieżki dźwiękowej, jeśli program ma ich więcej
niż dwie. Pierwszeństwo jest przyznawane w następującej kolejności
-- Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.
Wielokanałowo:
Pierwszeństwo jest przyznawane ścieżce dźwięku wielokanałowego.
Stereo:
Pierwszeństwo jest przyznawane ścieżce dźwięku stereofonicznego
(2-kanałowego).
MPEG:
Pierwszeństwo jest przyznawane sygnałowi MPEG.
?

Dolby Digital Plus i Dolby Digital to metody kodowania sygnałów
cyfrowych opracowane przez firmę Dolby Laboratories. Poza dźwiękiem
stereofonicznym (2-kanałowym) sygnały te mogą też kodować dźwięk
wielokanałowy.

?

HE-AAC to percepcyjna metoda kodowania używana do kompresji
dźwięku cyfrowego w celu efektywnego przechowywania i przesyłania.

?

MPEG to metoda kompresji dźwięku zapewniająca mniejszy rozmiar
plików bez wyraźnej utraty jakości dźwięku.

?

Dolby Digital Plus i HE-AAC to technologie dla programów HD (wysoka
rozdzielczość).

?

W przypadku trybu DVB
- 154 -

Typ audio
(Standardowy / Niedowidzący)
Ustawienia komentarzy dla użytkowników niedowidzących (dostępne tylko w
niektórych krajach).
?

Ustaw opcję Niedowidzący, aby włączyć ścieżkę dźwiękową z
komentarzami, jeśli jest dostępna w ramach nadawanego programu.

?

W przypadku trybu DVB

Wybór SPDIF
(Auto / PCM)
Wybór ustawień początkowych dla cyfrowego sygnału wyjściowego audio z
gniazda DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja ARC).
?

SPDIF to standardowy format pliku przesyłania dźwięku.
Auto:
Wielokanałowe dźwięki Dolby Digital Plus, Dolby Digital i HE-AAC
są wyprowadzane jako Dolby Digital Bitstream. Sygnał MPEG jest
wyprowadzany jako PCM. DTS jest wyjściem jako DTS dla materiałów
filmowych funkcji Odtwarzacz mediów / Usług sieciowych.
PCM:
Cyfrowy sygnał wyjściowy jest na stałe ustawiony na PCM.

?

ARC (Audio Return Channel) to funkcja cyfrowego sygnału wyjściowego
audio za pośrednictwem kabla HDMI.

?

W przypadku trybu DVB lub materiałów filmowych funkcji Odtwarzacz
mediów / Usług sieciowych
Odtwarzacz mediów
Sieć domowa

Wideo

Tryb Video

Ustawienia wyjścia audio

Ustawienia wyjścia audio

Opóźnienie SPDIF
Dostosowywanie opóźnienia wyjścia dźwięku z gniazd DIGITAL AUDIO i
HDMI2 (funkcja ARC), jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.
?

W przypadku trybu DVB

Wejście HDMI1 / 2 / 3
(Cyfrowe / Analogowe)
Wybór opcji pasującej do sygnału wejściowego.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

- 155 -

Funkcje HDMI

Cyfrowe:
Gdy dźwięk jest nadawany przez kabel HDMI
Analogowe:
Gdy dźwięk nie jest nadawany przez kabel z adapterem HDMI-DVI
?

W przypadku wejścia HDMI

Przywróć domyślne
Przywracanie ustawień domyślnych bieżącego trybu dźwięku.

Sieć
Połączenie sieciowe
Konfiguracja ustawień sieciowych umożliwiająca korzystanie z tego telewizora
w środowisku sieciowym.
Usługa internetowa
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia sieciowe

Stan sieci
Wyświetlanie i sprawdzanie stanu sieci (adres MAC, bieżące ustawienia
sieciowe itp.).
Usługa internetowa
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia sieciowe

Stan sieci

Stan sieci

Ustawienia zdal. ster. VIERA
Ustawianie sterowania telewizorem za pomocą sprzętu sieciowego (smartfon
itp.).
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia zdal. ster. VIERA

Ustawienia poł. siec.
Ustawianie sterowania telewizorem za pomocą urządzeń podłączonych do
sieci.
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia poł. siec.

Inne ustawienia
Aktualizuj oprogramowanie
Sprawdzanie w witrynie firmy Panasonic dostępności aktualizacji
oprogramowania.
Usługa internetowa
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia sieciowe

- 156 -

Aktualizuj oprogramowanie

Aktualizuj oprogramowanie

Komun. o nowym oprogr.
(Włączony / Wyłączony)
Wybór możliwości powiadamiania komunikatem, kiedy nowe oprogramowanie
zostanie lub nie zostanie odnalezione poprzez sieć.
Usługa internetowa
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia sieciowe

Komun. o nowym oprogr.

Komun. o nowym oprogr.

Timer
Wyłącz. czasowy
Ustawianie czasu, po którym telewizor automatycznie przejdzie w tryb
gotowości.
(90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Wyłączony (minut))
Oglądanie

Podstawowe

Wyłącz. czasowy

Strefa czasowa
Ustawianie danych dotyczących czasu.
?

Dane dotyczące czasu będą korygowane na podstawie czasu
uniwersalnego (GMT).

Auto gotowość
Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości w celu
oszczędzania energii, jeśli w ciągu 4 godzin nie zostanie wykonana żadna
czynność.
(Włączony / Wyłączony)
?

Automatyczne przełączenie wejść z podłączonego urządzenia ma wpływ
na tę funkcję i odliczanie zostanie wznowione.

?

Komunikat powiadomienia pojawi się na 3 minuty przed przejściem w tryb
gotowości.

Wył. przy braku sygnału
Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości w celu uniknięcia
zbędnego zużycia energii, jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie odebrany żaden
sygnał ani nie zostanie wykonana żadna czynność.
(Włączony / Wyłączony)
?

Komunikat powiadomienia pojawi się na 3 minuty przed przejściem w tryb
gotowości.

- 157 -

Konfiguracja
Nawigacja Eko
Automatyczne ustawianie najbardziej odpowiedniego trybu
energooszczędnego telewizora.
Wyświetlane są interesujące użytkownika pozycje oraz ich bieżące
ustawienia. Wybierz Ustawienia Eco, aby od razu ustawić je w tryb
energooszczędny.

Konfig. urządzenia USB
Bezpieczne usuwanie urządzenia USB.

Konfig. pióra dotykowego
Parowanie
Rejestracja urządzenia Elektron. pióro dotykowe (dostarczone) do pracy z
tym telewizorem.
Usuń sparowanie
Anulowanie parowania wszystkich zarejestrowanych urządzeń Elektron. pióro
dotykowe.
Środki bezpieczeństwa
Wyświetlanie środków ostrożności dotyczących korzystania z urządzenia
Elektron. pióro dotykowe.

Blokada
Wprowadzanie kontroli dostępu do kanałów lub wejść w celu uniemożliwienia
niepożądanego dostępu.
Funkcje

Blokada

Menu strojenia
Edycja ulubionych
Tworzenie listy ulubionych kanałów.
Oglądanie
?

Strojenie i edycja kanałów

Edycja ulubionych

Nie działa w trybie Analogowe

Lista kanałów
Pomijanie niechcianych kanałów lub ich edycja.
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

- 158 -

Lista kanałów

Ustawianie automatyczne
Automatyczne wyszukiwanie odbieranych kanałów.
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

Ustawianie automatyczne

Strojenie ręczne
Ręczne wyszukiwanie kanałów.
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

Strojenie ręczne

Aktualizacja listy kanałów
Aktualizowanie listy kanałów z zachowaniem wprowadzonych ustawień.
Oglądanie
?

Strojenie i edycja kanałów

Aktualizacja listy kanałów

W przypadku trybu DVB

Ulubiona sieć
Wybór ulubionej sieci dla każdej stacji nadawczej (dostępne tylko w
niektórych krajach).
?

W przypadku trybu DVB

Informacja o nowym kan.
(Włączony / Wyłączony)
Wybór, czy po znalezieniu lub nieznalezieniu nowego kanału ma być
wyświetlany komunikat.
Oglądanie
?

Strojenie i edycja kanałów

Informacja o nowym kan.

W przypadku trybu DVB

Usługa zamienna
(Włączony / Wyłączony)
Ustaw opcję Włączony, aby wyświetlany był komunikat w celu zmiany
dostępnej usługi (dostępne tylko w niektórych krajach).
?

W przypadku trybu DVB-C

Stan sygnału
Sprawdzanie parametrów sygnału.
Oglądanie
?

Strojenie i edycja kanałów

Nie działa w trybie Analogowe

- 159 -

Stan sygnału

Tłumik
(Włączony / Wyłączony)
Automatyczne osłabianie sygnału DVB-C, aby zapobiec zakłóceniom.
?

Jeśli sygnał DVB-C jest zbyt silny, mogą wystąpić zakłócenia. W takim
wypadku ustaw opcję Włączony, aby automatycznie osłabiać sygnał.

Dodaj sygnał TV
Dodawanie trybu TV.
?

Funkcja ta jest dostępna, jeśli nie wybrano niektórych trybów odbioru
za pomocą pozycji Ustawianie automatyczne po pierwszym włączeniu
telewizora.

= Uwaga =
?

Ustawienia pozycji Menu strojenia są dostępne tylko dla wybranego trybu
TV. Nazwa menu różni się w zależności od trybu TV. (Menu strojenia
DVB-C / Menu strojenia DVB-T / Menu strojenia analog.)

Język
Język menu ekranowego
Zmiana języka informacji wyświetlanych na ekranie.
Preferowane Audio 1 / 2
Wybór preferowanego języka podstawowego i dodatkowego dla programów
DVB z dostępnymi różnymi ścieżkami dźwiękowymi (w zależności od stacji
nadawczej).
Preferowane napisy 1 / 2
Wybór preferowanego języka podstawowego i dodatkowego dla napisów DVB
(w zależności od stacji nadawczej).
?

Wyświetlanie napisów
Oglądanie

Podstawowe

Napisy

Preferowany teletext
Wybór preferowanego języka dla usług teletekstu DVB (w zależności od stacji
nadawczej).

- 160 -

Ustawienia wyświetlania
Preferow. typ napisów
(Standardowy / Dla słabosłyszących)
Wybór preferowanego typu napisów.
?

Opcja Preferowane napisy 1 / 2 w pozycji Język ma priorytet.

?

Opcja Dla słabosłyszących zapewnia pomoc w zrozumieniu i korzystaniu
dzięki napisom DVB (w zależności od stacji nadawczej).

Teletekst
(TOP (FLOF) / List)
Wybór trybu wyświetlania teletekstu.
Oglądanie

Teletekst

Tryb Teletekst

Wybór znaków txt
(Zachodni / Wschodni1 / Wschodni2)
Wybór czcionki języka teletekstu.
Zachodni:
angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, hiszpański, szwedzki,
turecki itd.
Wschodni1:
czeski, angielski, estoński, łotewski, rumuński, rosyjski, ukraiński itd.
Wschodni2:
czeski, węgierski, łotewski, polski, rumuński itd.
Tryb przewodnika TV
(Lista kanałów / Przewodnik prog. TV)
Wybór domyślnego typu ekranu Przewodnik prog. TV po naciśnięciu
przycisku GUIDE.
Przewodnik prog. TV:
Dostępny jest elektroniczny informator programowy (EPG).
?

Włączanie EPG
Oglądanie
prog. TV

Przewodnik prog. TV

Korzystanie z funkcji Przewodnik

Lista kanałów:
Zamiast przewodnika EPG wyświetlana jest lista kanałów.
?

W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może być niedostępna.
- 161 -

Etykiety wejść
Dostęp do listy etykiet wejść w celu wybrania etykiety każdego trybu wejścia
lub pominięcia wejść niepodłączonych, aby ułatwić rozpoznawanie i wybór za
pomocą pozycji Wybór rodzaju TV, Wybór wejścia lub paska.
Oglądanie

Podstawowe

Wybór kanału

Oglądanie Urządzenia zewnętrzne
zewnętrznego

Oglądanie treści ze źródła

?

W celu dowolnego nazwania każdego trybu wejścia wybierz pozycję
Nazwa własna i wprowadź znaki (maksymalnie 10 znaków).

?

Aby pominąć tryb wejścia, wybierz pozycję Pomiń.

Czas wyświetlania paska
(10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / bez wyświetlenia (sekund))
Ustawianie czasu pozostawania paska informacyjnego na ekranie.
Pasek inf. VIERA Connect
(Włączony / Wyłączony)
Ustawianie wyświetlania paska wprowadzenia do usługi VIERA Connect.
?

W przypadku pozycji Pełny ekran TV

Czas gry
(Włączony / Wyłączony)
Ustaw opcję Włączony, aby co 30 minut w górnym prawym rogu ekranu
wyświetlać czas ciągłej pracy w trybie Gra.
?

Funkcja ta jest dostępna, gdy dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja
Włączony.
Ustawienia

Obraz

Ustawienia opcji

Tryb radio
(20 / 15 / 10 / 5 / Wyłączony (sekund))
Ustawianie czasu, po którym ekran zostanie automatycznie wyłączony po
wybraniu stacji radiowej.
?

Dźwięk jest słyszalny nawet po wyłączeniu ekranu. Funkcja ta umożliwia
ograniczenie zużycia energii podczas słuchania stacji radiowej.

?

Naciśnięcie dowolnego przycisku, za wyjątkiem przycisków trybu
gotowości, zwiększania / zmniejszania głośności i przycisku MUTE,
powoduje włączenie ekranu.

- 162 -

?

Nie działa w trybie Analogowe

Wspólny interfejs
Ustawienie umożliwiające oglądanie kanałów kodowanych itp.
Funkcje

Wspólny interfejs

Ustawienia VIERA LINK
VIERA Link
(Włączony / Wyłączony)
Ustawienie umożliwiające korzystanie z funkcji VIERA Link.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Samoczynne włączanie
(Włączony / Wyłączony)
Ustawienie umożliwiające korzystanie z funkcji Samoczynne włączanie.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Samoczynne włączanie

Samoczynne wyłączanie
(Włączony / Wyłączony)
Ustawienie umożliwiające korzystanie z funkcji Samoczynne wyłączanie.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Samoczynne wyłączanie

Energooszcz. stan gotow.
(Włączony / Wyłączony)
Sterowanie podłączonym urządzeniem w celu zmniejszenia zużycia energii w
trybie gotowości.
Funkcje
?

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Energooszcz. stan gotow.

Funkcja ta jest dostępna, gdy dla pozycji VIERA Link ustawiona jest opcja
Włączony, a dla pozycji Samoczynne wyłączanie ustawiona jest opcja
Włączony.

Autointel. stan gotow.
(Włączony / Wyłączony)
Przełączanie podłączonego urządzenia, które nie jest oglądane ani używane,
w tryb gotowości w celu zmniejszenia zużycia energii.
Funkcje
?

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Autointel. stan gotow.

Funkcja ta jest dostępna, gdy dla pozycji VIERA Link ustawiona jest opcja
Włączony.
- 163 -

Aplikacja usługi danych
Usługa
(Auto start wł. / Auto start wył. / Wyłączony)
Ustawienie umożliwiające korzystanie z aplikacji Hybrid Broadcast Broadband
TV.
?

W niektórych krajach, regionach, u niektórych nadawców pewne usługi
danych mogą być niedostępne.
Funkcje
danych

?

Aplikacja usługi danych

Korzystanie z funkcji Aplikacja usługi

W przypadku trybu DVB

Zapamiętać "Ciastko"
(Włączony / Wyłączony)
Ustawianie zapisywania w pamięci telewizora informacji pochodzących z
usługi danych w celu zapewnienia szybkiego ponownego dostępu do usługi.
Usunąć "Ciastko"
Usuwanie wszystkich informacji pochodzących z usługi danych.

System menu
Układ klawiatury USB
Wybór języka klawiatury USB.
?

Wyświetlanie informacji o korzystaniu z klawiatury
Funkcje

Klawiatura / gamepad

Klawiatura

Ustawienia fabryczne
Przywracanie początkowych wartości wszystkich ustawień.
Funkcje

Ustawienia fabryczne

Aktualizacja systemu
Pobieranie nowego oprogramowania do telewizora.
Funkcje

Aktualizowanie oprogramowania telewizora

Menu licencji
Wyświetlanie informacji o licencji oprogramowania.

- 164 -

Inne ustawienia
Ustawienia GUIDE Plus+
Aktualizacja
Przeprowadzanie aktualizacji harmonogramu GUIDE Plus+ dla systemu
GUIDE Plus+ (dostępne tylko w niektórych krajach).
Postkod
Ustawianie kodu pocztowego w celu otrzymywania informacji lokalnych w
systemie GUIDE Plus+ (dostępne tylko w niektórych krajach).
Informacje o systemie
Wyświetlanie informacji systemowych systemu GUIDE Plus+ (dostępne tylko
w niektórych krajach).
Ładow. z USB w Standby
(Włączony / Wyłączony)
Zapewnianie zasilania z portu USB w trybie gotowości.
?

Dostępne do ładowania Okularów 3D (wyposażenie dodatkowe)

?

Funkcja ta jest dostępna w trybie gotowości.

Tryb oszcz
(Włączony / Wyłączony)
Zmniejszanie jasności obrazu w celu oszczędzania zużycia energii.

- 165 -

Pomoc techniczna
Często zadawane pytania
Obraz
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
Automatyczne proporcje obrazu
?

Funkcja automatycznego ustawiania proporcji obrazu zapewnia najlepszy
współczynnik proporcji, przy którym obraz wypełnia ekran.
Oglądanie
obrazu

?

Ustawianie najlepszego obrazu

Sygnał sterujący proporcjami

Jeśli chcesz ręcznie zmienić proporcje obrazu, naciśnij przycisk ASPECT.
Oglądanie

Ustawianie najlepszego obrazu

Proporcje obrazu

Obraz czarno-biały
?

Sprawdź, czy ustawienie wyjścia urządzenia zewnętrznego jest zgodne
z ustawieniem wejścia telewizora. Przy połączeniach SCART wyjście
urządzenia zewnętrznego nie może być ustawione na S-Video.

Obraz zniekształcony z zakłóceniami
?

Ustaw opcję Redukcja szumów i Redukcja szumów MPEG w menu
Obrazu, aby usunąć zakłócenia.
Ustawienia

?

Obraz

Ustawienia redukcji zakłóceń

Sprawdź znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne (samochód,
motocykl, lampę jarzeniową).

Nie można wyświetlić żadnego obrazu
?

Sprawdź, czy wszystkie wymagane kable są dobrze podłączone.

?

Sprawdź, czy wybrano właściwy tryb wejścia.

?

Sprawdź ustawienia opcji AV2 (COMPONENT / VIDEO) w pozycji Wybór
- 166 -

wejścia, aby dopasować wyjście urządzenia zewnętrznego.
Oglądanie
?

Urządzenia zewnętrzne

Czy dla pozycji Kontrast, Jasność lub Kolor w menu Obraz nie wybrano
minimalnych ustawień?
Ustawienia

Obraz

Podstawowe ustawienia

Rozmazany lub zniekształcony obraz (brak dźwięku lub niski poziom
głośności)
?

Ustaw ponownie kanały.
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

Ustawianie automatyczne

Telewizja cyfrowa
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
Zakłócenia, zacinający się lub znikający obraz / nie można dostroić niektórych
kanałów
?

Sprawdź położenie, kierunek i podłączenie anteny.

?

Sprawdź pozycję Stan sygnału. Jeśli pozycja Jakość sygnału jest
wyświetlana na czerwono, sygnał DVB jest słaby. Podłączenie anteny
bezpośrednio do telewizora może poprawić jakość sygnału, w porównaniu
do podłączenia anteny przez urządzenie (dekoder telewizji cyfrowej, DVD
itd).
Oglądanie

Strojenie i edycja kanałów

Oglądanie

Podstawowe

Stan sygnału

Podstawowe połączenia

?

Warunki pogodowe będą miały wpływ na odbiór sygnału (gęste opady
deszczu, śniegu itp.), zwłaszcza tam, gdzie sygnał jest słaby. Nawet przy
dobrej pogodzie, wysokie ciśnienie atmosferyczne może spowodować
słaby odbiór niektórych kanałów.

?

Ze względu na używane technologie odbioru cyfrowego, jakość sygnałów
cyfrowych może być w niektórych przypadkach dość słaba, pomimo
dobrego odbioru kanałów analogowych.

?

Wyłącz telewizor włącznikiem / wyłącznikiem zasilania, a następnie włącz
go ponownie.

?

Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
lub operatorem, który udzieli informacji na temat dostępnych usług.

- 167 -

Na ekranie Przewodnik prog. TV nie są wyświetlane programy
?

Sprawdź nadajnik cyfrowy.

?

Zmień ustawienie anteny lub skieruj antenę naziemną na inny nadajnik
znajdujący się w pobliżu.

Tryb analogowy
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
Białe kropki lub odbicia / nie można dostroić niektórych kanałów
?

Sprawdź położenie, kierunek i podłączenie anteny.

?

Warunki pogodowe będą miały wpływ na odbiór sygnału (gęste opady
deszczu, śniegu itp.), zwłaszcza tam, gdzie sygnał jest słaby. Nawet przy
dobrej pogodzie, wysokie ciśnienie atmosferyczne może spowodować
słaby odbiór niektórych kanałów.

?

Wyłącz telewizor włącznikiem / wyłącznikiem zasilania, a następnie włącz
go ponownie.

?

Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
lub operatorem, który udzieli informacji na temat dostępnych usług.

Na ekranie Przewodnik prog. TV nie są wyświetlane programy
?

Zmień ustawienie anteny lub skieruj antenę naziemną na inny nadajnik
znajdujący się w pobliżu.

?

Sprawdź nadawanie analogowe. Jeśli jakość obrazu jest słaba, sprawdź
antenę i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Dźwięk
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

- 168 -

Nie słychać dźwięku
?

Czy nie jest włączone ,,Wyciszenie dźwięku"? Naciśnij przycisk MUTE, aby
włączyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku.

?

Czy nie ustawiono minimalnego poziomu głośności?

?

Sprawdź połączenia i ustawienia urządzenia zewnętrznego.
Oglądanie

?

Urządzenia zewnętrzne

Upewnij się, że dla pozycji Wybór głośników ustawiona jest opcja TV.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

Wybór głośników

Poziom dźwięku jest niski lub dźwięk jest zniekształcony
?

Odbiór sygnału dźwiękowego mógł ulec pogorszeniu.

?

Ustaw dla pozycji MPX w menu Dźwięk opcję Mono. (Tryb Analogowe)
Ustawienia

Dźwięk

Ustawienia zaawansowane

Dźwięki z telewizora odbiegają od normy
?

Po włączeniu zasilania z wnętrza telewizora może dobiegać szum napędu
(nie jest to objaw awarii).

3D
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
Nie można wyświetlić obrazów 3D
Nie można zarejestrować Okularów 3D do pracy z tym telewizorem
?

Czy okulary 3D zostały włączone i ustawiono w nich tryb 3D?

?

Czy bateria jest prawidłowo włożona?
Oglądanie

3D

Okulary 3D - wymiana baterii

?

Sprawdź pozostały poziom naładowania baterii okularów 3D. (Stan baterii
jest wyświetlany na ekranie po włączeniu okularów 3D.) Jeśli poziom
naładowania baterii jest niski, wymień baterię na nową.

?

Okularów 3D należy używać w odległości około 3,2 m od telewizora.
(Obszar działania może się zmniejszyć w zależności od obecności

- 169 -

przeszkód między telewizorem a okularami lub warunków otoczenia).
?

Zarejestruj ponownie.
Oglądanie

3D

Okulary 3D - rejestracja

?

Czy okulary 3D obsługują technologię bezprzewodową Bluetooth?

?

Upewnij się, że dla pozycji Wybór trybu 3D ustawiona jest opcja 3D.
Oglądanie

?

Wybór trybu 3D

Niektóre sygnały obrazów 3D nie są automatycznie rozpoznawane jako
obrazy 3D. Wprowadź odpowiednie ustawienie opcji Wybór trybu 3D
(Ręcznie), odpowiadające formatowi obrazu.
Oglądanie

?

3D

3D

Oglądanie obrazów 3D

Widoczność obrazu 3D jest uzależniona od cech indywidualnych;
może być utrudniona lub nawet niemożliwa w przypadku osób, których
poziom widzenia obu oczu silnie się różni. Przed użyciem urządzenia
należy podjąć odpowiednie środki w celu korekcji wzroku (np. założenie
okularów).

Okulary 3D wyłączają się automatycznie
?

Sprawdź, czy między telewizorem a okularami 3D nie ma żadnych
przeszkód.

Występują problemy z obrazem 3D
?

Sprawdź ustawienia opcji Zamiana obrazu L/P i Wygładzanie krawędzi.
Oglądanie

3D

Ustawienia 3D

Kontrolka nie zapala się po naciśnięciu przycisku zasilania na Okularach 3D
?

Bateria może być wyczerpana. Wymień ją na nową.
Oglądanie

3D

Okulary 3D - wymiana baterii

HDMI
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

- 170 -

Dźwięk jest nietypowy
?

W podłączonym urządzeniu wybierz ustawienie dźwięku ,,2ch L.PCM".

?

Sprawdź ustawienie Wejście HDMI1 / 2 / 3 w menu Dźwięk.
Ustawienia

?

Dźwięk

Ustawienia zaawansowane

Jeśli występuje problem z cyfrowym połączeniem audio, wybierz
analogowe połączenie audio.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Funkcje HDMI

Obrazy z urządzenia zewnętrznego są nietypowe, gdy urządzenie jest
podłączone za pomocą kabla HDMI
?

Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
Oglądanie

Urządzenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne

?

Wyłącz telewizor i urządzenie zewnętrzne, a następnie włącz je ponownie.

?

Sprawdź sygnał wejściowy z urządzenia zewnętrznego.
Oglądanie

?

Urządzenia zewnętrzne

Obsługiwane sygnały wejściowe

Korzystaj z urządzeń zgodnych z EIA/CEA-861/861D.

Sieć
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
Nie można połączyć się z siecią
?

Sprawdź poprawność połączenia kabla sieciowego lub wbudowanej karty
sieci bezprzewodowej.
Usługa internetowa
Sieć domowa

?

Połączenia sieciowe

Połączenia sieciowe

Sprawdź połączenia i ustawienia.
Usługa internetowa

Ustawienia sieciowe

Sieć domowa

Połączenia sieciowe

Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

?

Sprawdź sprzęt sieciowy i środowisko sieciowe.

?

Router może nie przydzielać automatycznie adresu IP. Jeśli administrator
sieci woli przydzielić adres IP, ustaw adres IP ręcznie.
- 171 -

Sieć domowa
?

Router może filtrować adresy MAC (ustawienie zabezpieczające).
Sprawdź adres MAC tego telewizora i skonfiguruj router, aby go
akceptował.
Ustawienia

?

Ustawienia sieciowe

Sieć

Stan sieci

Jeśli problemu nie da się usunąć, skontaktuj się z usługodawcą
internetowym lub firmą telekomunikacyjną.

Nie można wybrać pliku podczas korzystania z funkcji DLNA
?

Czy serwer multimedialny podłączonego urządzenia został przygotowany
do pracy?
Sieć domowa

?

Informacje

Sprawdź obsługiwany format danych.
Sieć domowa

?

DLNA

Informacje techniczne

Sprawdź ustawienia opcji Ustawienia poł. siec..
Sieć domowa

Ustawienia sieciowe

Ustawienia poł. siec.

Nie można obsługiwać zawartości internetowej
?

Sprawdź połączenia i ustawienia.
Usługa internetowa
Usługa internetowa

?

Połączenia sieciowe

Połączenie internetowe

Ustawienia sieciowe

Serwer lub podłączona linia mogą być teraz zajęte.

Inne
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy zastosować się do
poniższych wskazówek w celu usunięcia problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
Nie działa funkcja VIERA Link i pojawia się komunikat o błędzie
?

Sprawdź połączenia.
Funkcje VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"
VIERA Link

?

Zestawienie informacji o funkcji

Włącz podłączone urządzenie, a następnie włącz telewizor.
Funkcje

VIERA Link ,,HDAVI Control(TM)"

- 172 -

Elementy telewizora nagrzewają się
?

Nawet jeśli powierzchnie z przodu, z tyłu lub na górze telewizora
nagrzewają się, nie ma to wpływu na wydajność i jakość urządzenia.

Wyświetlany jest komunikat o błędzie przeciążenia
?

Źródłem błędu może być podłączone urządzenie USB. Odłącz urządzenie
i wyłącz telewizor włącznikiem / wyłącznikiem zasilania, a następnie włącz
go ponownie.

?

Sprawdź, czy w porcie USB nie ma ciał obcych.

Pojawia się komunikat o błędzie
?

Postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatu.

?

Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
firmy Panasonic lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Stale podświetlone plamki na ekranie
?

W wyniku procesu produkcyjnego związanego z tą technologią mogą
pojawiać się stale podświetlone lub stale nieaktywne piksele. Nie świadczy
to o usterce.

Konserwacja
Konserwacja i czyszczenie
Należy najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda elektrycznego.

? Panel wyświetlacza, obudowa, stojak
Regularna konserwacja:
Ostrożnie wytrzyj powierzchnię panelu wyświetlacza, obudowę lub stojak
miękką szmatką, aby usunąć zabrudzenia lub odciski palców.
Silne zabrudzenie:
Najpierw usuń z powierzchni kurz. Zwilż miękką szmatkę czystą wodą
lub neutralnym detergentem rozpuszczonym w wodzie w stosunku 1:100.
Wyciśnij szmatkę i przetrzyj powierzchnię. Na końcu wytrzyj powierzchnię
do sucha.

- 173 -

= Ostrzeżenie =
?

Nie należy używać szorstkich szmatek ani naciskać zbyt mocno
powierzchni, ponieważ może to spowodować jej zarysowanie.

?

Należy uważać, aby nie narażać powierzchni telewizora na działanie
wody lub detergentów. Dostanie się płynu do wnętrza telewizora może
doprowadzić do uszkodzenia produktu.

?

Powierzchnie należy chronić przed preparatami do odstraszania owadów,
rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami lub innymi substancjami lotnymi.
Mogą one uszkodzić powierzchnię lub spowodować odpadanie farby.

?

Powierzchnia panelu wyświetlacza posiada specjalne pokrycie i może
zostać łatwo uszkodzona. Nie należy uderzać ani drapać powierzchni
telewizora paznokciami ani innymi twardymi przedmiotami.

?

Obudowę i stojak należy chronić przed długotrwałym kontaktem z gumą
lub PVC. Może to uszkodzić powierzchnię.

? Wtyczka przewodu zasilania
?

Wtyczkę przewodu zasilania należy wycierać suchą szmatką w
regularnych odstępach czasu. Wilgoć i brud mogą spowodować pożar lub
porażenie prądem.

Informacje
Korzystanie z menu Pomoc
1. Wyświetl menu za pomocą przycisku MENU
2. Wybierz pozycję Pomoc za pomocą przycisku
OK, aby uzyskać dostęp

/

i naciśnij przycisk

3. Wybierz pozycję Autotest TV / Informacje o systemie / Informacja o
urządzeniu za pomocą przycisku
/
i naciśnij przycisk OK, aby
uzyskać dostęp
Autotest TV
Diagnoza problemów z obrazem lub dźwiękiem.
Należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o systemie
Wyświetlanie informacji systemowych opisywanego telewizora.
Informacja o urządzeniu
Wyświetlanie informacji o urządzeniu opisywanego telewizora.
- 174 -

Wyposażenie dodatkowe
Elektron. pióro dotykowe

? Elektron. pióro dotykowe do telewizora plazmowego

?

TY-TP10E
- Za pomocą tego urządzenia można rysować i grać w gry na ekranie
telewizora.
Funkcje

Elektron. pióro dotykowe

- Aplikacje dla urządzenia Pióro dotykowe tego telewizora są dostępne
wyłącznie z tym urządzeniem.
- Telewizor ten można sparować jednocześnie z maksymalnie 2
urządzeniami Pióro dotykowe.

Okulary 3D

? Okulary 3D

?

TY-ER3D4ME, TY-ER3D4SE (model z akumulatorem)
- Jeśli potrzebne są dodatkowe Okulary 3D, można je kupić w ramach
wyposażenia dodatkowego.
- Należy używać okularów 3D firmy Panasonic obsługujących
technologię bezprzewodową Bluetooth.
- Więcej informacji (tylko w języku angielskim):
http://panasonic.net/viera/eu/

- 175 -

Kamera internetowa

? Kamera internetowa

?

TY-CC20W
- Kamera ta może być używana w narzędziu do komunikacji wideo.
Usługa internetowa
internetowej

Treści internetowe

Wybieranie zawartości

- W zależności od regionu niniejszy element wyposażenia dodatkowego
może nie być dostępny. W celu uzyskania szczegółowych informacji
należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Panasonic.

Uchwyt ścienny

? Uchwyt ścienny

?

TY-WK4P1RW
- Dla modeli 42- / 50-calowych
- Kąt przechyłu dla tego telewizora:
0 (pionowo) do 20 stopni (model 42-calowy)
0 (pionowo) do 10 stopni (model 50-calowy)

?

TY-WK5P1RW
- Dla modeli 55- / 60-calowych
- Kąt przechyłu dla tego telewizora:
0 (pionowo) do 15 stopni (model 55-calowy)
0 (pionowo) do 20 stopni (model 60-calowy)

?

TY-WK6P1RW
- Dla modeli 65-calowych
- Kąt przechyłu dla tego telewizora:
- 176 -

0 (pionowo) do 10 stopni
= Ostrzeżenia =
?

Użycie innych wsporników ściennych lub samodzielny montaż
wspornika ściennego może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie
produktu. W celu zachowania parametrów urządzenia i poziomu jego
bezpieczeństwa, montaż uchwytów ściennych należy zlecić dystrybutorowi
lub licencjonowanej firmie monterskiej. Wszelkie uszkodzenia powstałe
podczas instalacji przez niewykwalifikowaną osobę spowodują utratę
gwarancji.

?

Dokładnie przeczytaj instrukcje dołączone do wyposażenia dodatkowego i
podejmij wszelkie niezbędne działania, aby telewizor nie mógł spaść.

?

Podczas instalacji ostrożnie obchodzić się z odbiornikiem telewizyjnym.
Uderzenia lub czynności wykonywane na siłę grożą uszkodzeniem
urządzenia.

?

W trakcie mocowania wsporników do ściany należy zachować ostrożność.
Przed zawieszeniem wspornika należy upewnić się, czy w planowanym
miejscu jego zamocowania w ścianie nie biegną przewody elektryczne
albo rury.

?

Jeśli nie będziesz korzystał z telewizora przez dłuższy czas, zdejmij go z
uchwytu do zawieszania celem zapobieżenia spadnięciu i obrażeniom.

Licencja
Licencja
Nawet jeśli w tekście nie ma specjalnej notacji dotyczącej znaków
towarowych danej firmy lub wyrobu, znaki te są w pełni respektowane.
DVB oraz logo DVB są znakami towarowymi należącymi do DVB Project.
,,RealD 3D" jest znakiem towarowym RealD.
Logo ,,Full HD 3D Glasses(TM)" oraz fraza ,,Full HD 3D Glasses(TM)" są znakami
towarowymi organizacji Full HD 3D Glasses Initiative.
Nazwa i logo Bluetooth(R) są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a firma Panasonic Corporation używa tych znaków
na mocy licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich
właścicieli.
Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.

- 177 -

,,AVCHD", ,,AVCHD 3D" i ,,AVCHD Progressive" są znakami towarowymi firm
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Skype jest znakiem towarowym firmy Skype Limited.
DLNA(R), logo DLNA i DLNA CERTIFIED(TM) są znakami towarowymi, znakami
usługowymi lub znakami certyfikacji Digital Living Network Alliance.
Windows jest zarejestrowanym znakiem Microsoft Corporation w USA lub
innych krajach.
Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., USA.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
x.v.Colour(TM) jest znakiem towarowym.
HDAVI Control(TM) jest znakiem towarowym firmy Panasonic Corporation.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
Wyprodukowano na licencji USA Patent, numery: 5 956 674; 5 974 380; 6
487 535 oraz innych patentów USA i ogólnoświatowych, zatwierdzonych lub
zgłoszonych. DTS, Symbol, &amp; DTS i Symbol są zarejestrowanymi znakami
handlowymi &amp; DTS 2.0+ Digital Out jest znakiem handlowym firmy DTS, Inc.
Produkt zawiera oprogramowanie. (C) DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Text-To-Speech Powered by Dragon
2002-2013 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.
GUIDE Plus+, Rovi i Rovi Guide są znakami towarowymi firmy Rovi
Corporation i/lub jej spółek zależnych. Systemy GUIDE Plus+ i Rovi Guide są
produkowane na licencji firmy Rovi Corporation i/lub jej spółek zależnych.
System Rovi Guide jest chroniony patentami lub wnioskami o patenty
zarejestrowanymi/zgłoszonymi w U.S.A., Europie, oraz w innych krajach, w
- 178 -

tym jednym lub wieloma patentami U.S.A. nr 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794
wydanymi firmie Rovi Corporation i/lub jej spółkom zależnym.
,,PlayReady" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft. Należy
mieć świadomość, że:
(a) Opisywany wyrób zawiera technologię, do której mają zastosowanie
niektóre prawa autorskie firmy Microsoft. Wykorzystywanie i udostępnianie
tej technologii w oderwaniu od opisywanego wyrobu jest niedozwolone bez
odpowiednich licencji uzyskanych od firmy Microsoft.
(b) Właściciele treści wykorzystują do ochrony własności intelektualnej,
w tym zawartości chronionej prawami autorskimi technologię dostępu do
treści Microsoft PlayReady(TM). Opisywany wyrób wykorzystuje technologię
PlayReady w celu uzyskiwania dostępu do treści chronionych przez
technologie PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli opisywany wyrób nie wymusi
skutecznie ograniczeń dotyczących wykorzystywania treści, wtedy właściciele
tych treści mogą wymagać od firmy Microsoft zablokowania dostępu tego
wyrobu do treści chronionych przez technologię PlayReady. Zablokowanie
takie nie powinno wpływać na treści niechronione lub chronione przez inne
technologie dostępu do treści.
Dostęp do treści niektórych właścicieli może wymagać uaktualnienia
PlayReady.
Rezygnacja z uaktualnienia może uniemożliwić dostęp do treści
wymagających uaktualnienia.
Opisywany wyrób jest wyposażony w następujące oprogramowanie:
(1) oprogramowanie opracowane niezależnie przez lub dla firmy Panasonic
Corporation,
(2) oprogramowanie będące własnością osób trzecich i licencjonowane dla
firmy Panasonic Corporation,
(3) oprogramowanie licencjonowane zgodnie z GNU LESSER GENERAL
PUBLIC LICENSE wersja 2.1 (LGPL V2.1) i/lub
(4) wolne oprogramowanie (open source software) inne niż oprogramowanie
licencjonowane zgodnie z LGPL V2.1.
Oprogramowanie podlegające pod punkt (3) i (4) jest udostępniane w nadziei,
że okaże się przydatne, lecz BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, nawet bez
domyślnej gwarancji WARTOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. Należy odnieść się do szczegółowych warunków
wymienionych w menu ,,Licencja oprogramowania" tego produktu.
Przez co najmniej trzy (3) lata od dostarczenia tego wyrobu, firma Panasonic
- 179 -

przekaże dowolnym osobom trzecim, które się z nami skontaktują,
korzystając z podanych niżej informacji kontaktowych, pełną, nadającą się
do odczytu maszynowego kopię odpowiedniego kodu źródłowego objętego
licencją LGPL V2.1 lub inne licencje ze zobowiązaniem do tego, a także
informację o stosownych prawach autorskich, za cenę nie wyższą od kosztów
fizycznego przekazania kodu źródłowego.
Informacje kontaktowe: cdrequest@unipf.jp
Kod źródłowych oraz informacja o prawach autorskich są również dostępne
bezpłatnie na podanej poniżej stronie internetowej:
http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV13/

- 180 -

Ver.2.02


Pobierz plik - link do postu