Uzupelnij.xls

Makro kopiujące z kolumny A do pustych miejsc kolumny A

Dzień dobry, Można spróbować takie makro: Sub Uzupełnij() Dim wiersz As Long, wzor As String wzor = "" wiersz = 1 Do If Cells(wiersz, 1) <> "" Then wzor = Cells(wiersz, 1) Else: Cells(wiersz, 1) = wzor End If wiersz = wiersz + 1 Loop Until wzor = "koniec" End Sub Powinno spełniać założenia. Pozdrawiam.


&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Adam &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Jacek &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; Anna &quot;
&quot; koniec &quot;


Pobierz plik - link do postu