IT8572E.pdf

Asus K53S - Nie uruchamia się, pulsuje ładowanie

Witam Przy sprawdzaniu mikroskopem zauważyłem ciało obce na jednym z końców elementu (rezystor) przy pinie nr 17 KBC (ITE8572E) co widać na zdjęciach. Przedostało się widocznie przez touchpada i nadtrawiło ścieżkę oraz z jednej strony element. Jest to zapewne rezystor ale nie wiem jaka jest jego wartość ponieważ przy pomiarach na omomierzu nic nie wskazuje (na różnych zakresach)). Pin 17 ze schematu to jeden z pinów złącza GPIO (wejście: LID_SW#). Czy to miałoby wpływ na uruchamianie płyty w normalnym trybie (bez resetowania ustawień) ? http://obrazki.elektroda.pl/5669825500_1408908782_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.pl/6298955000_1408908782_thumb.jpg Czy ten drugi BIOS w kości 25L5121E to może być dedykowany BIOS na potrzeby tego kontrolera USB 3.0 ? Pozdrawiam M.K.


3

2

1

For IT8541 Power
+3VACC

EC_XIN
128
EC_XOUT
2
T3048
1
VSUS_ON SL3015 1
0402
SL3016 1
2
SL3017 1 0402 2
0402
31
TP_CLK
R1.10-7 31
TP_DAT

PCH_SPI_OVL
H: override PCH SPI

110
111
115
116
117
118

60
SMB0_CLK
60
SMB0_DAT
28
SMB1_CLK
28
SMB1_DAT
3
THRO_CPU
20 PCH_SPI_OV

PS2CLK0/TMB0/GPF0
PS2DAT0/TMB1/GPF1
PS2CLK1/DTR0#/GPF2
PS2DAT1/RTS0#/GPF3
PS2CLK2/WUI20/GPF4
PS2DAT2/WUI21/GPF5

ADC0/GPI0
ADC1/GPI1
ADC2/GPI2
ADC3/GPI3
ADC4/WUI28/GPI4
ADC5/WUI29/GPI5
ADC6/WUI30/GPI6
ADC7/WUI31/GPI7
DAC0/TACH2/GPJ0
DAC1/GPJ1
DAC2/GPJ2
DAC3/GPJ3
DAC4/DCD0#/GPJ4
DAC5/RIG0#/GPJ5

108
109
123
112

ME_AC_PRESENT_EC 1

PM_RSMRST#

1
2

1

1
2
C3002
0.1UF/16V

C3001
0.1UF/16V

D

119

Clock_select_uc

120

AC_IN_OC#

124
16

+3VA_EC

R1.10-14

29

R1.1,item 25

74,88

BAT1_IN_OC#

RFON_SW#

For PU / PD

22,26

R3021

60

1 100KOhm

2

T3011

1
18
21
33
47
48

1
1
1
1

3,88

T3021

RN3001A
RN3001B
RN3001C
RN3001D

+3VSUS

T3015
T3016
T3017
T3018

1

19
82
83
84
125
35
17
20

+3VA_EC
BAT1_IN_OC#
RN3003A
RN3003D
RN3003C
RN3003B

PWR_SW#

PM_SUSB#
PM_SUSC#

62,63

R1.10-16

LID_SW# 45,62,63
MARATHON# 62

1
3
5
7

4.7KOHM
4.7KOHM
4.7KOHM
4.7KOHM

SMB0_CLK
SMB0_DAT
SMB1_CLK
SMB1_DAT

2
4
6
8

RN3006D
RN3006B
RN3006A
RN3006C

CPU_VRON

7
3
1
5

100KOHM
100KOHM
100KOHM
100KOHM

+5VS

107

PM_SUSB#
@
2 0Ohm

93
94
95
96
97
98
99

SUSC_EC#_C
SUSB_EC#_C

66
67
68
69
70
71
72
73
76
77
78
79
80
81

SL3018
SL3019

1
1

0402
0402

DYNAMIC_VCORE_CTL

80

R3075
@ 1 0Ohm
2
1
2
SL3010 0402

GFX_VR 6
PCH_TEMP_ALERT#

CPU_DV0
CPU_DV1

80
80

Note:
R3046
10MOhm
2@

I/O Base Address

EC_XOUT

3

2
C3016
15PF/50V

1

2
1

4

1

1
2

C3011
10PF

2 10KOhm

RFON_SW#

For iAMT pin name

Note: It can be programmable by EC fireware
Share Memory

1

1

For EC Hardware Strap

Cload=12.5PF
place close to EC

For X'tal

R1.1

@

C

Note:
EXT_SMI#, EXT_SCI#, PU power plane
depend on ICH9 GPIO.

X3001
32.768Khz
+/-20ppm/12.5PF

GPU_ISENSE

2 10KOhm MARATHON#

25

1

2

R3017 1
+3VA_EC

2

1

For ExpressGate & P4G

1

GND

2

A20GATE
RCIN#
PM_PWRBTN#
PM_RSMRST#

iAMT EC strapping need to check

R1.1 10mil trace as possible

CPU_ISENSE

1

10KOHM 8
10KOHM 2
10KOHM 4
10KOHM 6

R3018 1

GND

C3010
10PF

7
1
3
5

GND

+3VA_EC

@

RN3005D
RN3005A
RN3005B
RN3005C

100KOhm

GFX_VR_ON 6,81
CHG_EN 88
SUSC_EC# 57,81
SUSB_EC# 57,58,76,81

1

C3009
10PF

For Instant Key

+3VA

@

2

1

@

TP_CLK
TP_DAT
SUSB_EC#_C
SUSC_EC#_C

Note: Close to EC

R3030

10mil trace as possible

R3011 for IT8512BX & IT8512CX
C3009 & C3008 for IT8512DX

4.7KOHM 2
4.7KOHM 4
4.7KOHM 6
4.7KOHM 8

+3VS

R1.1,item 6

VGA_ALERT# 74
SUS_PWRGD 22,58,81
ALL_SYSTEM_PWRGD
22,58
VRM_PWRGD 22,58,80

CPU_VRON 81
PM_PWROK 22
VSET_EC 88
ISET_EC 88
2
2

1
3
5
7

LID_SW#
PWRLIMIT#
AC_IN_OC#
PWR_SW#

GND

8
4
2
6

22

1

CPU_ISENSE
GPU_ISENSE
VCORE_CMSET

10KOHM 2
10KOHM 8
10KOHM 6
10KOHM 4

R1.10-8

PM_CLKRUN# 22
R3073 2
1 0Ohm
@
2 SL3001 1
0402
2 SL3002 1
0402
NUM_LED# 62
CAP_LED# 62

GPH1

1
7
5
3

RN3002A
RN3002B
RN3002C
RN3002D

R1.1
PWRLIMIT#

PM_SUSC# 22
LCD_BACKOFF# 45
FAN0_TACH 50
HDMI_HP_EC 48

0603

2

2

EC_AGND

BATSEL_0 88
BATSEL_1 88

T3008

VCORE_CMSET

2

0603

EC_AGND

GND

R3008
10KOhm
@

0603

2

1

EC_AGND

B

For +3VPLL
Put beside pin 121

+3VACC

LCD_BL_PWM 45
FAN_PWM 50
T3013
T3014

EC_XIN

C3008
0.1UF/16V

C3007
0.1UF/16V

SL3007
1

R1.10-6

R3074
0Ohm

C3006
10UF/10V

C3005
0.1UF/16V

SL3009

1

GND

2

2

11

3

74
AVCC

VCC

CLKRUN#/WUI16/GPH0/ID0
CRX1/WUI17/GPH1/ID1
CTX1/WUI18/GPH2/ID2
HSCE#/WUI19/GPH3/ID3
HSCK/GPH4/ID4
HMISO/GPH5/ID5
HMOSI/GPH6/ID6

C3004
0.1UF/16V

+3VS

31

VSUS_ON

IT8570E
T3034

1
1

GPH1 R3083

CK32K
CK32KE

SMCLK0/GPB3
SMDAT0/GPB4
SMCLK1/GPC1
SMDAT1/GPC2
SMCLK2/WUI22/GPF6
SMDAT2/WUI23/GPF7

T3012

2

2

+3VSUS
SBUSY/GPG1/ID7

SMBus
SMBus

Battery
Thermal sensor

85
86
87
88
89
90

2

KSO0/PD0
KSO1/PD1
KSO2/PD2
KSO3/PD3
KSO4/PD4
KSO5/PD5
KSO6/PD6
KSO7/PD7
KSO8/ACK#
KSO9/BUSY
KSO10/PE
KSO11/ERR#
KSO12/SLCT
KSO13
KSO14
KSO15
KSO16/SMOSI/GPC3
KSO17/SMISO/GPC5

L80HLAT/BAO/WUI24/GPE0
EGAD/WUI25/GPE1
EGCS#/WUI26/GPE2
EGCLK/WUI27/GPE3
PWRSW/GPE4
WUI5/GPE5
LPCPD#/WUI6/GPE6
L80LLAT/WUI7/GPE7

PS/2
PS/2

81 VSUS_ON
82,83 VCCP_DV0
82,83 VCCP_DV1

RI1#/WUI0/GPD0
RI2#/WUI1/GPD1
GINT/CTS0#/GPD5
TACH0/GPD6
TACH1/TMA1/GPD7

KSI0/STB#
KSI1/AFD#
KSI2/INIT#
KSI3/SLIN#
KSI4
KSI5
KSI6
KSI7

1

1

C3003
10UF/10V

1MM_OPEN_5MIL

PWR_LED# 62
CHG_LED# 31
CHG_FULL_LED#

SL3045

Note: It can be programmable by EC fireware.
PP Enable

2

KSO0
KSO1
KSO2
KSO3
KSO4
KSO5
KSO6
KSO7
KSO8
KSO9
KSO10
KSO11
KSO12
KSO13
KSO14
KSO15

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
55
56
57

TMRI1/WUI3/GPC6
PWUREQ#/BBO/GPC7

24
25
28
29
30
31
32
34

Note: Default Int. Pull-Low

2

58
59
60
61
62
63
64
65

CRX0/GPC0
TMRI0/WUI2/GPC4

KBMX
KBMX

KSI0
KSI1
KSI2
KSI3
KSI4
KSI5
KSI6
KSI7

GPG0
FSCK
DSR0#/GPG6
FMISO
FMOSI
FSCE#
SSCE0#/GPG2

GPIO

106
105
104
103
102
101
100

1

LAD0
PWM0/GPA0
LAD1
PWM1/GPA1
LAD2
PWM2/GPA2
LAD3
PWM3/GPA3
LPCCLK
PWM4/GPA4
LFRAME#
PWM5/GPA5
LPCRST#/WUI4/GPD2
PWM6/SSCK/GPA6
SERIRQ
PWM7/GPA7
ECSMI#/GPD4
ECSCI#/GPD3
RXD/SIN0/GPB0
GA20/GPB5
TXD/SOUT0/GPB1
KBRST#/GPB6
CTX0/TMA0/GPB2
RING#/PWRFAIL#/CK32KOUT /LPCRST#/GPB7
WRST#

FLASH ROM
FLASH ROM

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
22 PM_PWRBTN#
63
OP_SD#

R1.10-15

10
9
8
7
13
6
22
5
15
23
126
4
14

LPC
LPC

ME_SusPwrDnAck_EC
EC_SCK
2
T3019
1
EC_SO
2
EC_SI
2
EC_SCE#
2
T3020
1

31 R1.1
31
31
31
31
31
31
31

C

RNX3004D
RNX3004C
RNX3004B
RNX3004A

EC_RST#

T3032
1
1
SL3011 0402
1
0402
SL3012
1
SL3013 0402
1
SL3014 0402

28 EC_SCK_PCH
28 EC_SO_PCH
28
EC_SI_PCH
28 EC_SCE#_PCH

8
6
4
2

VBAT

47OHM
47OHM
47OHM
47OHM

VSS1
VCORE
VSS2
VSS3
VSS4
VSS5
VSS6
AVSS

7
5
3
1

1
12
27
49
91
113
122
75

D

LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3
24 CLK_KBCPCI_PCH
20,44 LPC_FRAME#
3,7,24,32,63,70 BUF_PLT_RST#
20 INT_SERIRQ
25
EXT_SMI#
21
EXT_SCI#
25
A20GATE
25
RCIN#
32
EC_RST#

VSTBY1
VSTBY2
VSTBY3
VSTBY4
VSTBY5
VSTBY(PLL)

U3001
20,44
20,44
20,44
20,44

26
50
92
114
121
127

JP3001

2

+3VA_EC
1

+3VA

1

+3VS

1

+3VA_EC

+3VA_EC

1

+3VA_EC

2

4

2

5

C3017
15PF/50V

R3045: For Xtal measurement

AC_PRESENT
PM_S4_STATE#
S4_STATE_ON
PM_SLP_M#
SLP_M_ON
EC_WLAN_PWR
MP_PWRGD
AC_PRESENT
LAN_WOL_EN
+3VM_PG
+1.5VM_+3VMCLK_PG
SUSPWR_ACK
B


Pobierz plik - link do postu