Fixlog.txt

FRST Logi do sprawdzenia (ESET nie daje rady)

Dziękuję za pomoc, nowy skan.


Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x86) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Jarek (2016-03-17 21:12:21) Run:1
Uruchomiony z C:\Users\Jarek\Desktop
Załadowane profile: Jarek (Dostępne profile: Jarek)
Tryb startu: Normal

==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
Task: {427334FB-A45D-4223-98C2-FA421BF257B2} - System32\Tasks\{ED87E74F-64BC-45A2-9541-AA060C72EFCF} = & gt; pcalua.exe -a C:\Users\Jarek\Desktop\Flash_Disinfector_www.INSTALKI.pl.exe -d C:\Users\Jarek\Desktop
Task: {9D08CE07-C582-45A5-9FC8-F00F29239311} - System32\Tasks\{F97DB745-306A-4F90-AB07-6A7A53D2CC7F} = & gt; pcalua.exe -a " C:\Users\Jarek\Desktop\Flash Disinfector -portable\Flash Disinfector -portable\Flash_Disinfector.exe " -d " C:\Users\Jarek\Desktop\Flash Disinfector -portable\Flash Disinfector -portable "
Task: C:\Windows\Tasks\EPSON XP-225 Series Update {1D54E94D-7209-490C-A5EE-3220EB6EA280}.job = & gt; C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_TTSNFE.EXE:/EXE:{1D54E94D-7209-490C-A5EE-3220EB6EA280} /F:UpdateSYSTEMCSearches for EPSON software updates, and notifies you when updates are available.If this task is disabled or stopped, your EPSON software will not be automatically kept up to date.Thi
Hosts:
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & pver=6 & ar=msnhome
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://fr.msn.com/
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_search_url = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_page_url = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & pver=6 & ar=msnhome
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
R3 ALSysIO; \??\C:\Users\Jarek\AppData\Local\Temp\ALSysIO.sys [X]
S2 ASPI32; Brak ImagePath
2016-02-18 15:09 - 2016-03-17 17:35 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:
*****************

" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{427334FB-A45D-4223-98C2-FA421BF257B2} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{427334FB-A45D-4223-98C2-FA421BF257B2} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\{ED87E74F-64BC-45A2-9541-AA060C72EFCF} = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{ED87E74F-64BC-45A2-9541-AA060C72EFCF} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{9D08CE07-C582-45A5-9FC8-F00F29239311} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{9D08CE07-C582-45A5-9FC8-F00F29239311} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\System32\Tasks\{F97DB745-306A-4F90-AB07-6A7A53D2CC7F} = & gt; pomyślnie przeniesiono
" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{F97DB745-306A-4F90-AB07-6A7A53D2CC7F} " = & gt; klucz pomyślnie usunięto
C:\Windows\Tasks\EPSON XP-225 Series Update {1D54E94D-7209-490C-A5EE-3220EB6EA280}.job = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts = & gt; pomyślnie przeniesiono
Hosts pomyślnie przywrócono.
HKLM\Software\\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Search_URL = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Search_URL = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL = & gt; Wartość pomyślnie przywrócono
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope = & gt; Wartość pomyślnie usunięto
ALSysIO = & gt; Usługa pomyślnie zatrzymana.
ALSysIO = & gt; serwis pomyślnie usunięto
ASPI32 = & gt; serwis pomyślnie usunięto
C:\AdwCleaner = & gt; pomyślnie przeniesiono
EmptyTemp: = & gt; 18.5 MB danych tymczasowych Usunięto.


System wymagał restartu.

==== Koniec Fixlog 21:12:33 ====


Pobierz plik - link do postu