1600.0_1600.3_wyd.4_07.2013r.pdf

Odkurzacz Zelmer MAGNAT 3000

Serwisówkę do odkurzacza? Mówisz i masz :)


INSTRUKCJA SERWISOWA
SERVICE MANUAL
ODKURZACZ TYP 1600.0 i 1600.3
VACUUM CLEANER TYPE 1600.0 and 1600.3

PARAMETRY TECHNICZNE / Technical parameters
Typ
Type

Parametry
Parameters

1600.*.K ***

Napięcie znamionowe / Voltage

230 V, 50 Hz

Moc znamionowa / Nominal Power

1400 W ?10%

Podciśnienie / Underpressure

220 hPa

Klasa izolacji / Insulation class

II

Zabezpieczenie sieci / Fuse

max. 16 A

Typ agregatu / Type of motor

309.1

ZELMER MARKET Sp. z o.o.
Ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów

Biuro Obsługi Serwisowej

Strona 1 z 21

Wydanie IV/ Issue IV
Lipiec 2013
July 2013

SPOSOBY OZNACZANIA TYPÓW ODKURZACZA
Marking the types of the vacuum cleaner

1600.0.XXXX
Wyposażenie/
Accessories

Model
Typ agregatu/
Motor type

Filtr wylotowy/
Outlet filter

K - 309.1

Wykonanie/
Execution

S - HEPA 11
H - HEPA 13

Układ elektryczny/
Electrical system

0 - z regulacją mocy + zwijacz przewodu/
04 - płytka / plate 1600.0115A
14 - płytka / plate 1600.3115A

adjustable power + cord rewinder

3 - z regulacją mocy + zwijacz przewodu +
sterowanie bezprzewodowe z rękojeści/
adjustable power + cord rewinder +
remote control from the handle

Strona 2 z 21

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH ODKURZACZA 1600.*
Vacuum cleaner 1600.* electric diagram
Odkurzacz 1600.0
Vacuum cleaner 1600.0

Odkurzacz 1600.3
Vacuum cleaner 1600.3

M - agregat ssący - silnik / suction assembly - motor
W - wyłącznik główny / main switch
Zw - zwijacz przewodu przyłączeniowego / power cord rewinder
G - gniazdko / socket
P - płytka elektroniki / electronic plate
Pt - płytka triaka / triac plate
Pr - płytka triaka / control PCB
Strona 3 z 21

RYSUNEK CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW TYP 1600.0 i 1600.3
Parts and components drawing type 1600.0 and 1600.3

Strona 4 z 21

WYKAZ CZĘŚCI ODKURZACZA TYP 1600.0 i 1600.3
List of parts for vacuum cleaner type 1600.0 and 1600.3
Nazwa części

Nr

Name parts

1

Zbiornik

CONTAINER

2

Korpus

BODY

3

Płyta

PLATE

4

Obudowa klawiszy kpl.

BUTTON COVER SET

5

Klawisz zwijacza

REWINDER BUTTON

6

Klawisz wyłącznika

SWITCH BUTTON

7

Pokrywa filtra

FILTER COVER

8

Pokrywa wyposażenia

ACCESSORIES COVER

9

Zaczep zbiornika

CONTAINER CATCH

10 Ramka uszczelki

GASKET FRAME

11 Blokada

INTERLOCK

12 Wkładka zwijacza

REWINDER INSERT

13

Agregat ssący
220-230V/1400W

MOTOR

SAP

EAN

C0Z000160000010130
C0Z000160000010110
C0Z000160000010104
C0Z000160000020130
C0Z000160000020210
C0Z000160000020604
C0Z000150010030010
C0Z000160000100130
C0Z000160000100110
C0Z000160030100130
C0Z000160030100110
C0Z000160000150110
C0Z000160000150169
C0Z000160000150184
C0Z000160000160110
C0Z000160000160169
C0Z000160000160184
C0Z000150000060330
C0Z000150000060310
C0Z000150000060304
C0Z000150000070030
C0Z000150000070010
C0Z000150000070004
C0Z000160000080230
C0Z000160000080210
C0Z000150000090007
C0Z000160000110010
C0Z000160000110030
C0Z000150000100004
C0Z000150000100010
C0Z000150000100030

5900215876320
5900215876313
5900215876306
5900215876597
5900215876344
5900215995441
5900215854229
5900215888637
5900215888620
5900215995458
5900215948959
5900215876351
5900215876382
5900215948935
5900215876368
5900215876375
5900215948942
5900215890111
5900215854960
5900215890159
5900215890173
5900215855004
5900215890166
5900215876887
5900215876610
5900215830940
5900215876566
5900215876894
5900215554860
5900215554877
5900215890197

C0H000030910000000

5900215841953

Strona 5 z 21

Uwagi
Remarks

Il. sztuk
Quantity
1

1
1
1600.0****
1
1600.3****
1

1

1

1
1
1
1
1
1

CONTAINER CASKET

C0Z000160000120010
C0Z000160000120069
C0Z000160000120084
C0Z000160000170007

5900215876498
5900215876481
5900215948928
5900215876627

16 Przesłona

COVER

C0Z000160000180042

5900215876511

1

17 Osłona silnika

MOTOR CASING

C0Z000150000200000

5900215831114

1

18 Osłona agregatu

MOTOR GUARD

C0Z000160000190000

5900215876634

1

19 Amortyzator 308

SHOCK ABSORBER ''308''

C0Z000150000210000

5900215831121

1

20 Uszczelka zbiornika

CONTAINER GASKET
HANDLE

22 Wkładka uchwytu

HANDLE INSERT

23 Sprężyna

SPRING

5900215831152
5900215876443
5900215876467
5900215876900
5900215948980
5900215876429
5900215876412
5900215876917
5900215949000
5900215705606

1

21 Uchwyt

C0Z000150000260000
C0Z000160000610010
C0Z000160000610069
C0Z000160000610030
C0Z000160000610084
C0Z000160000620010
C0Z000160000620069
C0Z000160000620030
C0Z000160000620084
C0H000008600100000

24 Oś zbiornika

CONTAINER AXLE

C0H000150000310000

5900215830841

2

25 Filtr wlotowy
Wyłącznik H8300
26
AB -ARCOLECTRIC
27 Zwijacz przewodu

INLET FILTER

A0Z000150000320000

5900215011844

1

SWITCH H8300AB

C0Z000000704270000

5900215808635

1

CORD REWINDER

C0Z000026910000000

5900215536149

1

28 Zawór bezpieczeństwa

SAFETY VALVE
FRONT WHEEL SUPPORT

30 Koło przednie kpl.

FRONT WHEEL

5900215843636
5900215554679
5900215554693
5900215793313

1

29 Wspornik koła przedniego

C0Z000300005000007
C0Z000200000200022
C0Z000200000200010
C0Z000200000220007

31 Uszczelka filtru

FILTER SEAL

C0H000200000270000

5900215793375

2

32 Wkładka tłumiąca
33
+ Zespół płytek
34
33 Płytka elektroniki

DAMPING INSERT

C0Z000200000330000

5900215793467

2

ELECTRONICS BOARDS CPL.

C0H00016000120A000

5900215552798

1600.0****

PCB MGP-LEDS BLUE

C0H00016003115A000

5900215542294

1600.3****

34 Płytka regulatora

CONTROL PCB

C0H00016003090A000

5900215542287

1600.3****

35 Płytka triaka

TRIAC PLATE

C0H000250017200000

5900215882475

14 Listwa przednia

FRONT STRIP

15 Kaseta zbiornika

Strona 6 z 21

1
1

1

1
1

2
2

1

1
1

36 Wykładzina
37

LINING

C0Z000150000330000

5900215831183

Filtr wylotowy " HEPA H11 "

OUTLET FILTER " HEPA H11 "

A0H000200000500000

5900215012032

1600.0**S*

Filtr wylotowy " HEPA H13 "

OUTLET FILTER " HEPA H13 "

5900215012056
5900215890135
5900215890142
5900215890128
5900215948850
5900215864310

1600.***H*

2
1

38 Koło tylne (dwukomponent)

WHEEL

39 Przewód przyłączeniowy

POWER CORD

A0H000500000500000
C0Z000032200120010
C0Z000032200120069
C0Z000032200120004
C0Z000032200120084
C0H000300010150010

40 Sprężyna

SPRING

C0Z000160000200000

5900215876641

2

41 Sprężyna

SPRING

C0H000006200110000

5900215703435

2

42 Wężyk wskaźnika FI-3

INDICATOR PIPE 3

C0Z000200001010000

5900215799513

1

--

2

--

5

--

3

--

4

--

6

--

4

101 Podkładka powiększona 4,3

WASHER 4,3

102 Wkręt TWFZ 4x16

SCREW TWFZ 4x16

103 Wkręt TSFZ 3x9.5 czerniony

MATERIAL SCREW TSFZ
3X9,5

104 Wkręt TWFZ 4x10

SCREW TWFZ 4x10

105 Wkręt TWFZ 3x8

SCREW TWFZ 3x8

106 Wkręt TWFZ 4x13

część handlowa
commercial component
część handlowa
commercial component
część handlowa
commercial component
część handlowa
commercial component
część handlowa
commercial component
część handlowa
commercial component

SCREW TWFZ 4x13

C

0

Z

Znaki systemowe
Systemic signs

0

0

0

1

6

0

0

0

0

Nr fabryczny części zamiennej
Serial number of the spare part

0

6

0

0

Grafika
Graphics

1

2
1

0

Kolor
Color

Wykaz kolorów / Colours list (http://partnerzy.zelmer.pl/download?file=/files/kolory/kolory-colours.pdf)

Strona 7 z 21

Wyposażenie odkurzaczy
Vacuum cleaner accessories

Nr

1

Nazwa części
Wąż ssący kpl.

Name parts

SAP

Kod EAN/UPC Il. sztuk
Uwagi
Code EAN/UPC Quantity Remarks

C0Z000055900000010 5900215949031
SUCTION HOSE

1600.3
1

C0Z000053900000010 5900215901558

1600.0

1a Pilot kompletny

REMOTE CONTROL SET C0Z000055900500022 5900215955018

1

1b Rękojeść

HANDLE

C0Z000053900010010 5900215954998

1

2

Rura ssąca teleskopowa

TELESCOPIC SUCTION
TUBE

C0Z000055000000010 5900215954738

1

3

Ssawko-szczotka

COMBINATION BRUSH

A0H000054900000010 5900215015941

1

4

Ssawka szczelinowa

CREVICE NOZZLE

A0Z000102000300010 5900215012353

1

5

Ssawka mała

SUCTION NOZZLE

A0Z000102000200010 5900215011776

1

6

Szczotka mała kpl.

SMALL BRUSH

A0Z000201002200010 5900215011806

1

Worek SAFBAG

DUST BAG SAFBAG

Zestaw worków
" Safbag-4+1 "

BAG SET " SAFBAG-4+1 "

A0H000004941200000 5900215851709

8

Szczotka BNB

NATURAL BRISTLE
BRUSH

A0Z000004995000010 5900215011745

1

9

Turboszczotka

TURBOBRUSH

A0H00VB10000000010 5900215014821

1

ELECTROBRUSH

A0Z000021110000010 5900215513317

1

1600.3

7

10 Elektroszczotka

49.4100

-1

Strona 8 z 21

1600.3HQ

Rysunek części i podzespołów zwijacza przewodu 269.1000
Parts and components drawing cord rewinder type 269.1000

Nr

Nazwa części

Name parts

SAP

Kod EAN/UPC Il. Szt.
Code EAN/UPC Quantity

1

Szpula

SPOOL

C0Z000026910010000

5900215996455

1

2

Łożysko

BEARING

C0Z000026900040000

5900215797823

1

3

Sprężyna kpl.

SPRING CPL

C0Z000026900300000

5900215797892

1

4

Oś rolki hamulca

AXLE BRAKE ROLL

C0Z000015950050000

5900215744841

1

5

Rolka hamulca

BRAKE ROLL

C0Z000050007010000

5900215733739

1

6

Sprężyna

SPRING

C0H000026550040000

5900215726397

1

7

Dźwignia

LEVER

C0Z000025900030000

5900215844305

1

8

Korpus

BODY

C0Z000026910020000

5900215996479

1

9

Styk ''U''

" U " CONTACT

C0H000025900050000

5900215853680

2

10

Labirynt

LABYRINTH

C0Z000026900060000

5900215797847

1

11

Obsada pierścieni +
przewody wewnętrzne

RINGS HOLDER +
INTERNAL WIRES

C0Z000026915000000

5900215536170

1

Strona 9 z 21

DEMONTAŻ ODKURZACZA
Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z treścią
niniejszej Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji użytkowania wyrobu.
Demontaż odkurzacza typ 1600

Demontaż należy przeprowadzić na stole pokrytym czystym filcem lub innym
miękkim materiałem, zwracając uwagę, aby nie porysować części wykonanych z tworzywa.
Ustawić odkurzacz na stole:
? Zwolnić zaczep zbiornika 9 i otworzyć zbiornik 1, wyjąć ze zbiornika worek.
? Cienkim prętem wybić z zawiasów na zewnątrz odkurzacza dwie osie zbiornika 24 i
odłączyć zbiornik 1 od korpusu 2.
? Odkręcić wkręty 102 i 103 i wyjąć ze zbiornika ramkę uszczelki 10 wraz z uszczelką
zbiornika 20. Zdjąć uszczelkę zbiornika 20 z ramki uszczelki 10.
? Włożyć cienki wkrętak w szczelinę powstałą między zbiornikiem 1, a blokadą 11 (rys. 1) i
odgiąć po kolei dwa widoczne zaczepy z1 ciągnąc równocześnie zaczep zbiornika 9 w
kierunku do siebie.
? Zdjąć zaczep 9 z blokadą 11 i sprężyną 23 ze zbiornika. Z zaczepu wypiąć blokadę i
sprężynę.
? Odkręcić wkręt 105, a następnie zwalniając dwa sprężyste zaczepy wysunąć kasetę
zbiornika 15.
? Z kasety zbiornika wysunąć przesłonę 16 poprzez zwolnienie dwóch sprężystych
zaczepów.
? Po wyjęciu przesłony wysunąć z gniazd kasety dwie sprężyny 40. Ze zbiornika odkręcić
dwa wkręty 106 i wysunąć listwę przednią 14.
? Odkręcić wkręt 104, zdjąć podkładkę 101 i wspornik koła przedniego 29 z tulejki
zbiornika 1.
? Rozginając na zewnątrz zaczepy wspornika 29 wyjąć koło przednie 30. Podobnie należy
postąpić w przypadku drugiego koła.
? Otworzyć pokrywę wyposażenia 8 i ciągnąc ją do tyłu z jednoczesnym podnoszeniem jej
ośki nad żebrami korpusu zwolnić z zaczepów. Wyjąć wyposażenie.
? Naciskając równocześnie oba zaczepy pokrywy filtra 7 otworzyć ją i wyjąć z gniazda
korpusu 2. Wyjąć filtr wylotowy 37 z otworu wylotowego.
? Odkręcić cztery wkręty 102 mocujące płytę 3, odciągając ją od korpusu aż nastąpi
samoczynne wypięcie się z zaczepów. Przed odłożeniem płyty pamiętać, aby z gniazda
Strona 10 z 21

wysunąć filtr wlotowy 25, zsunąć wężyk czujnika zapełnienia worka i wycisnąć zawór
bezpieczeństwa 28.
? Rozłączyć połączenia konektorowe na płytce elektroniki 33.
? Z korpusu 2 wyjąć agregat ssący 13.
? Odginając zaczepy amortyzatora 19, zdjąć osłonę silnika 17 i wyjąć z niej wkłady
tłumiące 32.
? Odkręcić od agregatu ssącego dwa wkręty 104 mocujące płytkę triaka 35, rozłączyć
połączenie konektorowe płytki ze stojanem agregatu.
? Rozchylając kołnierz amortyzatora 19, zdjąć go z agregatu ssącego.
? Z korpusu 2 wyjąć osłonę agregatu 18, a z niej wyjąć wykładzinę 36 i uszczelkę 31.
? Wysunąć z prowadnic korpusu płytkę elektroniki 33. Na płytce elektroniki rozpiąć gniazdo
przewodu listwowego, a następnie zsunąć nasuwki konektorowe z nóżek wyłącznika 26.
? Unieść zwijacz przewodu 27 i położyć go na miejsce agregatu ssącego.
? Rozchylając trzy zaczepy z2 korpusu (rys. 2) wypchać z niego wkładkę zwijacza 12.
Przełożyć przez tak powstały otwór wtyczkę przewodu przyłączeniowego i wyjąć zwijacz.
? Od środka korpusu odkręcić dwa wkręty 105 i zwolnić cztery zaczepy mocujące obudowę
klawiszy 4. Z gniazd obudowy klawiszy wysunąć klawisz wyłącznika 6 i klawisz zwijacza
5, odkręcić wkręt 105 i zdjąć płytkę regulatora 34.
? Z uchwytu 21 odkręcić wkręty 105 i zdjąć wkładkę uchwytu 22, następnie wypiąć uchwyt
z czopów obudowy klawiszy 4.
? Odkręcić dwa wkręty 103 mocujące gniazdko elektroszczotki do korpusu. Przełożyć
gniazdko przez okienko w korpusie i wyjąć płytkę elektroniki 33.
? Podważyć wkrętakiem wyłącznik 26, wyjąć go z gniazda korpusu. Z tulejek korpusu
wyjąć sprężyny 41.
? Odginając zaczepy, wyjąć koła tylne 38 z tulei korpusu.
Z korpusu 2 w strefie gniazda pod filtr wylotowy wyjąć uszczelkę 31.
Aby zdemontować pilot kompletny 559.0050 z rękojeści węża ssącego należy:
1. Oddzielić wąż ssący (dętka) od rękojeści 539.0001
2. Pręt o średnicy ok. ?5 mm, długości ok. 150 -200 mm i płaskim zakończeniu (lub
wkrętak z płaskim zakończeniem) skierować płaskim końcem w kierunku otworu
technologicznego, aż do styku z pilotem.
Użyć odpowiedniej siły celem wyczepienia pilota z rękojeści.

Strona 11 z 21

Demontaż zwijacza przewodu
UWAGA: Należy zachować ostrożność podczas demontażu zwijacza, gdyż
przypadkowe naciśnięcie hamulca może spowodować uruchomienie mechanizmu
zwijania i doprowadzić do zranienia.
? Wyjąć ze szpuli 1 labirynt 10 podważając ostrożnie wkrętakiem ściankę szpuli w pobliżu
zaczepu labiryntu.
? Z labiryntu należy wyciągnąć przewód przyłączeniowy oraz styki 9.
? Ściągnąć obsadę pierścieni 11 - w tym celu należy wkrętakiem płaskim podnosić obsadę
od dołu.
? Z korpusu 8 należy ściągnąć szpulę 1, sprężynę 6 oraz dźwignię 7.
? Ze szpuli zdemontować sprężynę kpl. 3 oraz łożysko 2.

MONTAŻ
Montaż odkurzacza typ 1600
Montaż odkurzaczy przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejności niż demontaż,
należy jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie niektórych
czynności:
? Wkładając zwijacz 27 do korpusu 2 należy go prawidłowo zamocować w gniazdach.
Walcowy kołek zwijacza powinien trafić w gniazdo znajdujące się nad otworem wkładki
zwijacza 12, płetwa zwijacza między żebra prostokątnej kieszeni korpusu 2, zaś na
spodzie korpusu 2 korpus zwijacza 27 powinien opierać się o podłużne żeberko.
? Montując płytę 3 należy najpierw naciągnąć na jej króciec wężyk wskaźnika wychodzący
z płytki elektroniki 33, a następnie trafić wystającą z niej płetwą pod hakowy zaczep
zwijacza I, zaś zwijacz powinien trafić w gniazdo płyty 3.
? Wężyk prowadzony z króćca osłony agregatu 18 należy poprowadzić do króćca czujnika
zabrudzenia filtra wylotowego tak, aby nie stykał się z ruchomymi częściami zwijacza
oraz nie uległ zagniecieniu i załamaniu.
? Połączenia elektryczne należy wykonać ściśle wg schematu połączeń elektrycznych.
Przewody elektryczne należy prowadzić tak, aby nie stykały się z ruchomymi częściami
zwijacza i ostrymi krawędziami korpusu i płyty.
? Wszystkie elementy i podzespoły powinny być montowane bez użycia nadmiernej siły.
W razie stwierdzenia nadmiernego zabrudzenia filtru papierowego, wlotowego lub
wylotowego należy wymienić go na nowy, zgodnie z zaleceniami Instrukcji użytkowania.
Montaż zwijacza przewodu
Montaż zwijacza należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności niż demontaż, zwracając
przy tym uwagę, aby:
? Przy osadzaniu sprężyny kpl. w szpuli, kosz sprężyny został dokładnie wciśnięty w
zaczep szpuli.
? Przed założeniem obsady pierścieni na oś korpusu, pokryć bieżnie pierścieni warstwą
wazeliny technicznej.
? Po nawinięciu przewodu na szpulę, nadać sprężynie napięcie wstępne przez wykonanie
5-ciu obrotów szpulą.

Strona 12 z 21

Sposób zakładania przewodu przyłączeniowego do labiryntu i na styki.
Końce styków po założeniu przewodu muszą pozostać bez napięcia i deformacji.

UWAGI
1. Wszelkich napraw dokonywać po odłączeniu urządzenia od sieci.
2. Naprawy i przeglądy powinien wykonywać pracownik o odpowiednich kwalifikacjach, po
zapoznaniu się z instrukcją użytkowania wyrobu oraz z niniejszą instrukcją.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania agregatu ssącego konieczna jest okresowa kontrola
agregatu, a zwłaszcza dokładne oczyszczenie agregatu z pyłu, ze szczególnym
uwzględnieniem komutatora i szczotko trzymaczy lub wymianą szczotek przy
nadmiernym zużyciu.
4. Zakład zastrzega sobie prawo zmian kształtu części poprawiających jakość i
funkcjonalność wyrobu.

Strona 13 z 21

EWENTUALNE USZKODZENIA ODKURZACZA TYP 1600
Lp. Objawy uszkodzenia

Przyczyny uszkodzenia

Sposób naprawy

1.1. Brak napięcia w gniazdku.

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

Sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku
Zdemontować odkurzacz, sprawdzić przewód
przyłączeniowy i wewnętrzne połączenia
1.2. Uszkodzony przewód przyłączeniowy
elektryczne. Usunąć usterki lub wymienić na
lub wewnętrzne połączenia
nowe uszkodzone przewody. Połączenia
elektryczne.
wykonać
wg
schematu
połączeń
elektrycznych.
Zdemontować układ zwijania, ustalić usterkę i
1.3.Uszkodzony układ zwijania.
usunąć ją lub wymienić uszkodzoną część na
nową.
1.4. Uszkodzony wyłącznik.
Wymienić wyłącznik.
Odkurzacz nie pracuje lub
1.5. Zły styk szczotki z komutatorem w
pracuje z przerwami.
wyniku zabrudzenia.
1.6. Duże zużycie szczotek lub
zawieszenie się szczotek w
Postępować
wg
Instrukcji
serwisowej
szczotkotrzymaczu.
agregatów ssących.
1.7. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu
wirnika.
1.8. Przerwa w uzwojeniu stojana.
1.9. Uszkodzenie łożysk.
1.10.Uszkodzona płytka elektroniki,
Sprawdzić, która płytka jest uszkodzona,
płytka
a następnie wymienić ją na nową.
regulatora lub płytka triaka.
2.1. Nadmierne nagrzewanie się
Postępować
wg
Instrukcji
serwisowej
agregatu ssącego.
agregatów ssących.
Nadmierne nagrzewanie się
odkurzacza.
2.2. Nadmiernie zabrudzony filtr.
Wymienić filtr wlotowy, wylotowy lub wkład
tłumiący na nowy.
Nadmierne iskrzenie szczotek
na komutatorze.
Odkurzacz
powoduje Przyczyny i sposób naprawy wg Instrukcji serwisowej agregatów ssących.
zakłócenia odbiorników RTV.
Ocieranie części wirujących.
6.1. Zwarcie lub przerwa w uzwojeniu
Postępować jak w p. 1.7.
wirnika.
Małe
podciśnienie
lub
6.2. Nadmiernie zabrudzony filtr.
Wyczyścić filtr lub wymienić na nowy.
wydatek powietrza.
6.3. Uszkodzona uszczelka.
Wymienić uszczelkę na nową.
6.4. Uszkodzony zbiornik.
Wymienić zbiornik na nowy.
Elektroniczny
czujnik 7.1. Uszkodzony czujnik.
Wymienić uszkodzony czujnik na nowy.
podciśnienia nie reaguje na 7.2. Uszkodzona lampka czujnika.
Wymienić lampkę na nową.
przytkanie wlotu powietrza
7.3. Rozłączony lub zagnieciony wężyk.
Założyć wężyk poprawnie.
w zbiorniku.
Przesłona w zbiorniku po 8.1. Sprawdzić, czy obie sprężyny są
Uzupełnić brakującą sprężynę.
wyjęciu worka nie powraca w gniazdach.
w górne położenie i nie 8.2. Sprawdzić, czy sprężyny nie są Oczyścić gniazda ewentualnie wymienić
przesłania otworu tulei.
zablokowane w swoich gniazdach.
sprężyny na nowe.
9.1. Uszkodzona któraś z części Wymienić uszkodzoną część.
Zwijacz
przewodu zwijacza.
przyłączeniowego nie działa. 9.2. Przewód zwijacza zsunął się ze Wymontować zwijacz przewodu i nawinąć
szpuli zwijacza.
przewód poprawnie.
10.1. Uszkodzona płytka regulatora.
Wymienić płytkę na nową.
Brak regulacji mocy ssania
10.2. Uszkodzona płytka elektroniki.
Wymienić płytkę na nową.
10.3. Uszkodzona płytka triaka.
Wymienić płytkę na nową.
Podłączyć
wąż
oraz
wakuometr
(próżniomierz).Ustawić zakres mocy na
poziomie czwartym i kontrolować wzrokowo
kiedy zaświeci się kontrolka zapełnienia
Uszkodzenie
czujnika
11.1. Uszkodzona płytka elektroniki.
worka. Wykonać kilka prób poprzez
podciśnienia
przesuwanie zasuwki na wężu. Wartość
powinna wynosić - 180 mbar .
W razie awarii wymienić płytkę -1600.X115A
na nową.
Nie pracuje pilot w rękojeści
węża ssącego

Uszkodzona płytka elektroniki

Strona 14 z 21

Wymienić pilot na nowy tj.559.0050.

INSTRUKCJA SERWISOWA DIAGNOZOWANIA USZKODZENIA
KOMPLETU PŁYTEK:
- 1600.0120A - dotyczy odkurzacza 1600.0
- 1600.3115A - dotyczy odkurzacza 1600.3

UWAGA!
Stwierdzenie, która z płytek elektroniki ma zostać poddana wymianie wymaga podłączenia
urządzenia do sieci 230 V AC, które jest częściowo zdemontowane. Należy wtedy
zachować szczególną ostrożność, aby nie ulec porażeniu prądem elektrycznym.
Opis działania

Komplet płytek do odkurzacza 1600
Układ elektroniczny ma za zadanie regulować prędkość obrotową
agregatu odkurzacza. Odkurzacz może pracować na 5 prędkościach
obrotowych, co sygnalizowane jest ilością zaświecenia diod LED koloru
niebieskiego. Zmianę prędkości obrotowej silnika odkurzacza można
dokonać za pomocą przycisków ,,PLUS" i ,,MINUS".
Po włożeniu wtyczki do gniazdka 230 V AC i włączeniu wyłącznika
głównego, silnik odkurzacza zacznie się obracać na prędkości biegu 3.
Zaświecą się trzy pierwsze diody LED.
Wzrost prędkości obrotowej odkurzacza odbywa się w sposób łagodny
bez odczuwalnych szarpnięć (tzw. miękki start).
Układ elektroniczny wyposażony jest również w funkcję PARKSYSTEMU.
Po odłożeniu rury odkurzacza w odpowiednie gniazdo znajdujące się
na obudowie odkurzacza nastąpi chwilowe wyłączenie agregatu
odkurzacza.
Stan taki sygnalizowany jest poprzez jednoczesne mruganie diod
niebieskich w ilości odpowiedniej dla danego biegu. Po wyjęciu rury z
gniazda, silnik odkurzacz automatycznie rozpocznie pracę na
ustawionym biegu a niebieskie diody przestaną mrugać. Odkurzacz
posiada czujnik zapełnienia worka. Po zapełnieniu worka i zadziałaniu
czujnika zostanie załączona odpowiednia dioda koloru czerwonego.
Elektronika wyposażona jest również w różnicowy czujnik zabrudzenia
filtra wylotowego. Różnica ciśnień, o odpowiedniej wartości na wlocie i
wylocie filtra, spowoduje zapalenie czerwonej diody.

Strona 15 z 21

VACUUM CLEANER DISASSEMBLY
Before attempting disassembly, carefully read this service manual and the
product's operation manual.
Disassembly of 1600 vacuums

Fig. 1 Position of catches fixing
the container catch

Fig.2 Position of catches fixing
the rewinder insert

Disassembly should be performed on a table covered with clean felt or other soft
material, taking care not to scratch the plastic parts. Set the vacuum cleaner on the table:
? Release the container catch 9 and open the container 1, remove the bag from the
container.
? Use a thin rod to knock the two container axles 24 out of the container and remove the
container 1 from the body 2.
? Remove screws 102 and 103 and remove the gasket frame 10 from the container, along
with the container gasket 20. Remove the container gasket 20 from the gasket frame 10.
? Insert a thin screwdriver into the gap between the container 1 and the interlock 11 (fig. 1)
and bend out two visible catches z1, simultaneously pulling the container catch 9 towards
you.
? Remove the container catch 9 with interlock 11 and spring 23 from the container.
Remove the interlock and the spring from the catch.
? Remove screw 105, then release the two spring catches and slide the container casket
out 15.
? Remove the cover 16 from the container casket by releasing the two spring catches.
? After removing the cover, slide two springs 40 out of their sockets. Unscrew two screws
106 from the container and pull out the front strip 14.
? Remove screw 104, remove the washer 101 and the front wheel support 29 from the
container's 1 sleeve.
? Bend out the support's catches 29 to remove the front wheel 30. Proceed similarly with
the second wheel.
? Open the accessories cover 8 and pull it back while lifting its axle over the ribs of the
body and releasing its catches. Remove the accessories.
? Simultaneously push both catches on the filter cover 7 to open it and remove it from the
body 2. Remove the outlet filter 37 from the outlet.
? Remove four screws 102 mounting the plate 3 by pulling it away from the body until it
automatically releases from the catches. Before setting the plate aside remember to
Strona 16 z 21

remove the inlet filter from its socket 25, disconnect the bag full sensor tube and push out
the safety valve 28.
? Disconnect the PCB connector 33.
? Remove the motor 13 from the body 2.
? Bend out the shock absorber 19 catches to take off the motor casing 17 and remove the
damping inserts 32.
? Remove two screws 104 mounting the triac plate 35 from the motor, disconnect the
connector between the PCB and the stator.
? Bend out the shock absorber collar 19, remove it from the motor.
? Remove the motor guard 18 from the body 2, then remove the lining 36 and seal 31.
? Remove the PCB 33 from its guides in the body. Disconnect the strip socket on the PCB,
then remove the connector from the switch 26.
? Lift the cord rewinder 27 and place it where the motor is.
? Bend out three catches z2 of the body (fig. 2) and push out the rewinder insert 12. Pass
the power cord plug through the opening and remove the rewinder.
? Remove two screws 105 from the inside of the body and release four catches fixing the
button cover 4. Remove the switch button 6 and the rewinder button 5 from the button
cover, loosen screw 105 and remove the control PCB 34.
? Remove the screws 105 from the handle 21 and remove the handle insert 22, then
release the handle from the button cover 4.
? Unscrew two screws 103 securing the electrobrush socket to the body. Put the socket
through the opening in the body and remove the PCB 33.
? Use a screwdriver to pry the switch 26 and remove it from its socket in the body. Remove
the springs 41 from the sleeves in the body.
? Bend out the catches to remove the wheels 38 from the sleeve in the body.
Remove the seal 31 from outlet filter area of the body 2.
In order to disassemble the remote assembly 559.0050 from the hose handle:
1. separate the suction hose (tube) from the handle 539.0001
2. slide a rod with a thickness of approx. 5 mm, length of approx. 150-200 mm with a
flattened head (or a flathead screwdriver) towards the technological opening, until it
touches the remote.
Use sufficient force to disengage the remote control from the handle.

Strona 17 z 21

Disassembly of the cord rewinder

NOTE: Be careful when removing the retractor, as accidentally engaging the brake
may start the retracting mechanism and lead to injury.
? Remove the labyrinth 10 from the spool 1 by carefully prying the wall of the spool with a
screwdriver near the labyrinth's catch.
? Pull out the connecting cable and the contacts 9 from the labyrinth.
? Remove the rings holder 11 by lifting the bottom of the holder with a flat screwdriver.
? remove spool 1, spring 6 and lever 7 from the body 8.
? Remove the spring assembly 3 and bearing 2 from the spool.

ASSEMBLY
Assembly of 1600 vacuums

?

?
?
?
?

Vacuum cleaner assembly follows the disassembly in reverse, but attention should
be paid to proper execution of certain actions:
When inserting the cord rewinder 27 into the body 2, secure it properly in the sockets.
The rewinder's pin should line up with the socket located above the rewinder insert's
opening 12, the rewinder's fin should be located between the ribs in the rectangular
pocket in the body 2, and the body of the cord rewinder 27 should be supported by the
longitudinal rib on the bottom of the body 2.
When installing the plate 3, first connect the indicator's tube from the PCB 33 to the
connector, then place the fin protruding from it under the rewinder's hook catch I and
place the rewinder in the socket of a plate 3.
The tube from the motor guard 18 should lead to the outlet filter soiling sensor so that it
does not touch any moving parts on the rewinder and to avoid crushing or breaking it.
Electrical connections must be done strictly according to the diagram of electrical
connections. Electrical wiring should not touch any movable parts of the rewinder or any
sharp edges of the body and plate.
All parts and components should be assembled without the use of excessive force.
In case of excessive soiling of the paper, inlet or outlet filter, replace it according to
the manual.

Assembly of the cord rewinder
Rewinder assembly must be carried out in reverse order to its removal with special attention
to the following:
? Mae sure the spring basket is tightly inserted into the spool.
? Before placing the ring holder on the body axle, cover the rings' tracks with a thin layer of
petroleum jelly.
? After winding the cable on the spool, pre-tighten the spring by turning the spool 5 times.

Strona 18 z 21

How to install the cable in the labyrinth and the contacts.
After the cable is installed, the contacts should not be under stress or deformed:

NOTES
1. Any repairs should be performed after the device is disconnected from the power supply.
2. Repairs and maintenance should be performed by a qualified employee, who familiarised
themselves with the instructions for use of the product and this manual.
3. In order to ensure correct operation of the motor, it must be periodically checked and
carefully cleaned of any dust, especially the commutator and the brushholders. Replace
the brushes if they are excessively worn.
4. The plant reserves the right to change the shapes of parts in order to improve the quality
or functionality of the product.

Strona 19 z 21

Possible damage to 1600 vacuum cleaners
No.

Symptoms of
damage

Causes of damage
1.1. No voltage in the socket.
1.2. Connecting cord or internal wiring
damaged.
1.3.Damaged rewinder.

1

2
3
4
5

6

7

8

9

The vacuum does not work or 1.4. Defective switch.
1.5. Defective contact between the brush
works intermittently.
and the commutator due to soiling.
1.6. Brushes are badly worn or hanging in
the brushholder.
1.7. Short circuit or break in rotor winding.
1.8. A break in the stator winding.
1.9. Bearing failure.
1.10.Faulty PCB,
control PCB or triac plate.
2.1. Excessive motor heating.
Excessive heating of the
vacuum cleaner.
2.2. Excessively dirty filter.

Repair method
Make sure the socket is powered.
Disassemble the vacuum cleaner, check the
power cord and internal wiring. Remove the
problem or replace damaged cords. Make all
connections according to the wiring diagram.
Disassemble the rewinder, find the fault and
remove it or replaced the damaged part.
Replace the switch.

Follow the motor's Service Manual.

Check which plate is damaged,
then replace it with a new one.
Follow the motor's Service Manual.
Replace the inlet or outlet filter, or the damper
insert.

Excessive
sparking
of
brushes on the commutator.
Vacuum causes interference Causes and repair method according to motor's Service Manual.
with TV sets.
Rotating parts rub against
each other
6.1. Short circuit or break in rotor winding. Proceed as in step 1.7.
6.2. Excessively dirty filter.
6.3. Damaged seal.
6.4. Damaged container.
Electronic vacuum sensor 7.1. Faulty sensor.
does not react when the air 7.2. Faulty sensor light.
inlet in the container is
7.3. Disconnected or bent tube.
obstructed.
After the bag is removed, the 8.1. Make sure that both springs are in
cover in the container does their sockets.
not return to its top position
8.2. Check that the springs are not locked
and does not cover the
in their sockets.
sleeve.
9.1. Some part of the rewinder is
defective.
Cord rewinder does not work.
9.2. The rewinder cord slid off the spool.
Low vacuum or air output.

10

No suction power adjustment

10.1. Defective control PCB.
10.2. Faulty PCB.
10.3. Faulty triac plate.

11

Damaged vacuum sensor

11.1. Faulty PCB.

12

Remote control in the handle
does not work

Faulty PCB.

Clean or replace filter.
Replace the seal with a new one.
Replace the container.
Replace the faulty sensor with a new one.
Replace the light with a new one.
Properly install the tube.
Complete the missing spring.
Clean the sockets or replace the springs.
Replace the faulty part.
Disassemble the rewinder and rewind the
cord.
Replace with a new part.
Replace with a new part.
Replace with a new part.
Connect the hose and vacuum gauge. Set the
power range at level four and observe when
the bag full light switches on. Make several
attempts by sliding the cover on the hose.
This value should be 180 mbar.
In case of failure replace the plate 1600.X115A with a new one

Replace the remote 559.0050.

Strona 20 z 21

SERVICE MANUAL FOR DIAGNOSING PCB FAILURES:
- 1600.0120A - applies to 1600.0 vacuum cleaner
- 1600.3115A - applies to 1600.3 vacuum cleaner
NOTE!
In order to determine which PCB is to be replaced, a partly disassembled device has to be
connected to a 230 V AC socket. Take special care to avoid electric shock.
Procedure

PCB for 1600 vacuum
The electronic component regulated the rotational speed of the
motor. The vacuum may work at one of 5 speed, which is signalled
by the number of blue LEDs that light up. The rotational speed of the
motor can be changed using " PLUS " and " MINUS " buttons.
After connecting the plug to a 230 V AC socket and switching the
main switch on, the motor will start rotating at speed 3.
The first three LEDs will light up.
The rotational speed accelerates smoothly and without perceptible
jerks (soft start).
The electronic component is also equipped with a PARK-SYSTEM
function.
When the hose is put into the socket in the vacuum's body, the motor
will momentarily stop.
This condition is signalled by simultaneously flashing blue LEDs
according to a given speed. After removing the hose from the socket,
the motor will start working at the set speed and the blue LEDs will
stop blinking. The vacuum has a bag full sensor. After the bag is
filled and the sensor engages, a red LED will light up.
Electronic components are also equipped with a differential outlet
filter soiling sensor. The appropriate pressure difference between the
inlet and the outlet of the filter will trigger the red LED.

Strona 21 z 21


Pobierz plik - link do postu