FRST.txt

Jak usunąć so-v.com -

Dobry wieczór, U mnie taki sam problem - nie umiem pozbyć się so-v.com ze strony startowej Firefoxa. Czy mogłabym prosić o pomoc? Posty wydzieliłem jako nowy temat. Nie podpinaj się pod cudze wątki. Powoduje to bałagan na forum.


Pobierz plik - link do postu

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Weronika (administrator) VAIOWERONIKI (17-03-2016 23:46:48)
Uruchomiony z C:\Users\Weronika\Downloads
Załadowane profile: Weronika (Dostępne profile: Weronika)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgrsa.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgcsrva.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgidsagent.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgwdsvcx.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgnsa.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgemca.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe
(Atheros Communications) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
(CANON INC.) C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
(Spotify Ltd) C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe
(ALLPlayer Group Ltd.) C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgui.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint\ApntEx.exe
(ALPS) C:\Program Files\Apoint\Apvfb.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VAIOUpdt.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe
(ArcSoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VUAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\LogonUI.exe
(Sony of America Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgcfgex.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] = & gt; C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [518784 2011-03-29] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [AtherosBtStack] = & gt; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [790688 2011-04-29] (Atheros Communications)
HKLM\...\Run: [AthBtTray] = & gt; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe [657568 2011-04-29] (Atheros Commnucations)
HKLM\...\Run: [Apoint] = & gt; C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe [226672 2011-02-17] (Alps Electric Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [BCSSync] = & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [500208 2010-03-06] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [CanonMyPrinter] = & gt; C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [1840720 2007-04-03] (CANON INC.)
HKLM-x32\...\Run: [IAStorIcon] = & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [283160 2010-09-13] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [ISBMgr.exe] = & gt; C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2757312 2011-02-15] (Sony Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [SwitchBoard] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS5ServiceManager] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe [406992 2010-02-22] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AvgUi] = & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe [1139112 2015-12-08] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [AVG_UI] = & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgui.exe [3855272 2015-12-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\Run: [Spotify Web Helper] = & gt; C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Spotify\SpotifyWebHelper.exe [2355312 2016-03-14] (Spotify Ltd)
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\Run: [AdobeBridge] = & gt; [X]
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\Run: [ALLUpdate] = & gt; D:\Programy\ALLPlayer\ALLUpdate.exe [3670472 2015-07-28] (ALLPlayer Group Ltd.)
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\Run: [ALLPlayer WiFi Remote] = & gt; C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote\ALLPlayerRemoteControl.exe [5182896 2014-07-23] (ALLPlayer Group Ltd.)
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\Run: [Napisy24Update] = & gt; C:\Program Files (x86)\Napisy24\Napisy24Update.exe [3709896 2015-11-04] (Napisy24.pl)
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\Run: [Napisy24.pl] = & gt; C:\Program Files (x86)\Napisy24\Napisy24.exe [5588936 2016-01-15] (Napisy24.pl)
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] = & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_20_0_0_235_Plugin.exe [1162944 2015-12-25] (Adobe Systems Incorporated)
Startup: C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2010.lnk [2015-11-25]
ShortcutTarget: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2010.lnk - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE (Microsoft Corporation)
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome & lt; ======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{5CDD2A9F-3376-46B6-911E-2557E2382A9F}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{89336DE3-4C84-4F94-9B7E-5C3EC8EBDF4B}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://vaioportal.sony.eu
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = hxxp://sony.msn.com
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = hxxp://sony.msn.com
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=SNYEDF & pc=MASE & src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=SNYEDF & pc=MASE & src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM-x32 - & gt; DefaultScope {ielnksrch} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - & gt; ielnksrch URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=SNYEDF & pc=MASE & src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001 - & gt; DefaultScope {ielnksrch} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001 - & gt; {1F842B59-A95D-4AB2-9374-4C8A44AD09C1} URL = hxxp://services.zinio.com/search?s={searchTerms} & rf=sonyslices
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1537327715-1647717004-1712927746-1001 - & gt; {ielnksrch} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}
BHO: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - & gt; {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2015-09-27] (Sun Microsystems, Inc.)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper - & gt; {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - & gt; c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-11-15] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: CIESpeechBHO Class - & gt; {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - & gt; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2011-04-29] (Atheros Commnucations)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper - & gt; {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll = & gt; Brak pliku
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.istartsurf.com/?type=sc & ts=1445691845 & z=de54888ff8da167de434e9dgezbzewbqftdg7wftbb & from=cor & uid=WDCXWD3200BPVT-55ZEST0_WD-WXL1E61JSMC9JSMC9

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wcn8semo.default-1451385525042
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_235.dll [2015-12-25] ()
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin - & gt; C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-09-27] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_235.dll [2015-12-25] ()
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2011-02-18] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2011-02-18] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-17] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-17] (Google Inc.)
FF Extension: Default - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi [2016-03-09] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [defsearchp@gmail.com] - C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0oai23ec.default\extensions\defsearchp@gmail.com = & gt; nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [deskCutv2@gmail.com] - C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0oai23ec.default\extensions\deskCutv2@gmail.com = & gt; nie znaleziono
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe hxxp://www.so-v.com/?type=ll & uid=9623c225-c9bd-4f4f-bc84-49f5914862c8

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-03-17]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-17]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-17]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-17]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-03-17]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-17]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 ACDaemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [113152 2010-03-18] (ArcSoft Inc.)
R2 Atheros Bt & Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [146592 2011-04-29] (Atheros) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [91296 2011-04-29] (Atheros Commnucations) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 AvgAMPS; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgamps.exe [615584 2015-12-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgidsagent.exe [3857272 2015-12-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S2 avgsvc; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avgsvca.exe [1049000 2015-12-08] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgwd; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgwdsvcx.exe [579776 2015-12-09] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S2 DeskTop_F; C:\ProgramData\desktopfind\desktop173.exe [236728 2016-03-16] (DeskTopService)
R2 SampleCollector; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [259192 2011-01-29] (Sony Corporation)
S3 SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 uCamMonitor; C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [105024 2011-02-23] (ArcSoft, Inc.)
S3 VCFw; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe [887000 2011-01-20] (Sony Corporation)
R3 VUAgent; C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VUAgent.exe [1021112 2011-03-30] (Sony Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 ArcSoftKsUFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [19968 2009-05-26] (ArcSoft, Inc.)
R1 Avgdiska; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgdiska.sys [184240 2015-11-06] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 AVGIDSDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [313776 2015-11-06] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 AVGIDSHA; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsha.sys [298416 2015-08-20] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 Avgldx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgldx64.sys [284080 2015-10-21] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgloga; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgloga.sys [398256 2015-08-14] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgmfx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgmfx64.sys [256432 2015-11-06] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgrkx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgrkx64.sys [42416 2015-08-10] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 Avgtdia; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgtdia.sys [302000 2015-10-08] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 CLMirrorDriver; system32\DRIVERS\CLMirrorDriver.sys [X]
S3 RSPCIESTOR; system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [X]

========================== MD5 sterowników =======================

C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\ACPI.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\afd.sys 9A4A1EEE802BF2F878EE8EAB407B21B7
C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys D4121AE6D0C0E7E13AA221AA57EF2D49
C:\Windows\system32\drivers\amdsbs.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys 540DAF1CEA6094886D72126FD7C33048
C:\Windows\System32\DRIVERS\Apfiltr.sys D80CB25D90474C731C0D1312A6DE3B13
C:\Windows\system32\drivers\appid.sys 27DABFB4A6B0140C34DBEC713469592B
C:\Windows\system32\drivers\arc.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys C130BC4A51B1382B2BE8E44579EC4C0A
C:\Windows\System32\DRIVERS\asyncmac.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_flt.sys 50F257E19554421B6891E3F998EDCA90
C:\Windows\System32\DRIVERS\athrx.sys C8679A07267F030704168E45E27C3D43
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgdiska.sys FF641C4AD6F27902A7D3CA57BEAA8E80
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys 39AB843A621CC62355D7C5CE6B376B47
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsha.sys E9796E2C69DC0D3AEE77EC82B80F83F3
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgldx64.sys D2E83AA008426FC9408272035E50D40B
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgloga.sys 6BB3E78DE490503540DD93B9A733794D
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgmfx64.sys 30F6E5131FE7C385726DE45CDF686002
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgrkx64.sys B4551FA74295B9629B8F63B1D54EF4FB
C:\Windows\System32\DRIVERS\avgtdia.sys E78505E4A45999570F380EAA87571239
C:\Windows\system32\drivers\bxvbda.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\b57nd60a.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\blbdrive.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\BrFiltLo.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\BrFiltUp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\btath_a2dp.sys B3BCD755FA9A359D10208CC9F09847CC
C:\Windows\System32\drivers\btath_avdt.sys 9BBBA9D6DBDEFC8A6542BC7A6EBAF710
C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_bus.sys D838DD1BCB328EFCFAD7A52DE9E3CAFD
C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_hcrp.sys A441B800E04CF8443FAF519207563ABB
C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys B16F8429A35BBA2A8EF9DB2E08675B97
C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_rcp.sys C24231C6BDFE21735930084A22089AAB
C:\Windows\System32\DRIVERS\btfilter.sys 3632FA4C6B3CE9EC827690DEAC266D8C
C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys CF98190A94F62E405C8CB255018B2315
C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\bthpan.sys 02DD601B708DD0667E1331FA8518E9FF
C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys 738D0E9272F59EB7A1449C3EC118E6C4
C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys F188B7394D81010767B6DF3178519A37
C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\CLFS.sys 404B7DF9CA4D1CB675045AF220FF3285
C:\Windows\System32\DRIVERS\CmBatt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys EC0511BB85BAA42A9734011685A6732C
C:\Windows\System32\drivers\CHDRT64.sys 1F394DF3714ED4280047810790E6DF69
C:\Windows\System32\DRIVERS\compbatt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\CompositeBus.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\discache.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\disk.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys 87CE5C8965E101CCCED1F4675557E868
C:\Windows\System32\DRIVERS\e1y60x64.sys 50AD8FC1DC800FF36087994C8F7FDFF2
C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\fdc.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\flpydisk.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\fltmgr.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\Fs_Rec.sys 6BD9295CC032DD3077C671FCCF579A7B
C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys 8F6322049018354F45F05A2FD2D4E5E0
C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\HdAudio.sys 975761C778E33CD22498059B91E7373A
C:\Windows\System32\DRIVERS\HDAudBus.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\HidBatt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\hidusb.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys F61634BEC53F73702A10DE69F6DCAF57
C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\i8042prt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\iaStor.sys F7CE9BE72EDAC499B713ECA6DAE5D26F
C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys AAAF44DB3BD0B9D1FB6969B23ECC8366
C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\intelppm.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys 96BB922A0981BC7432C8CF52B5410FE6
C:\Windows\System32\DRIVERS\kbdclass.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\ksecdd.sys 211A379BAAB812A7B437319BD85B2435
C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys CC1B3B52F33CBC1CE60867DA4E23537C
C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\lltdio.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas2.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\MegaSR.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\HECIx64.sys A6518DCC42F7A6E999BB3BEA8FD87567
C:\Windows\System32\drivers\modem.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\monitor.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\mouclass.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\mouhid.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys 67050452C0118BAF2883928E6FCCFE47
C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys D7ADC2B83CA0B0381F75A98351F72CEE
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys 07F8F6B0CAEC7ADD30EBD94940A315D7
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys 8856E45D23BFF4D977BF06D0543BCD96
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys 8D383CED28332B5F3894658857472F47
C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\Msfs.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\msisadrv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\MSKSSRV.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\MSPCLOCK.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\MSPQM.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\MsRPC.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\mssmbios.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\MSTEE.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\MTConfig.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\mup.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys F7309F42555F8AAB7144A51A1F2585B0
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiscap.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndisuio.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\NDProxy.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\Ntfs.sys 47B2D0B31BDC3EBE6090228E2BA3764D
C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\nvhda64v.sys F12E3EA0386EBC284C893611107C6A96
C:\Windows\System32\DRIVERS\nvlddmkm.sys D5DEA2C1865CAB9EE6AA29CF9E79A2CE
C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys 0A92CB65770442ED0DC44834632F66AD
C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys DAB0E87525C10052BF65F06152F37E4A
C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\parport.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys E9766131EEADE40A27DC27D2D68FBA9C
C:\Windows\System32\drivers\pci.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys ED6E75158D28D33A2E2A020AC5B2B59D
C:\Windows\System32\DRIVERS\raspptp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\processr.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\AgileVpn.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\rassstp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\rdpbus.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\RDPWD.sys FE571E088C2D83619D2D48D4E961BF41
C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\rfcomm.sys 3DD798846E2C28102B922C56E71B7932
C:\Windows\System32\DRIVERS\rspndr.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\Rt64win7.sys EA5532868BA76923D75BCB2A1448D810
C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\sdbus.sys 111E0EBC0AD79CB0FA014B907B231CF0
C:\Windows\System32\Drivers\secdrv.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\serenum.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\serial.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\SFEP.sys 286D3889E6AB5589646FF8A63CB928AE
C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\SiSRaid2.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\smb.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\Drivers\spldr.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys 441FBA48BFF01FDB9D5969EBC1838F0B
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys B4ADEBBF5E3677CCE9651E0F01F7CC28
C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys 27E461F0BE5BFF5FC737328F749538C3
C:\Windows\system32\drivers\stexstor.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\swenum.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys 04ADD18EE5CC9FBEDAEC1DD1CD0CB45E
C:\Windows\System32\DRIVERS\tcpip.sys 04ADD18EE5CC9FBEDAEC1DD1CD0CB45E
C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 1B16D0BD9841794A6E0CDE0CEF744ABC
C:\Windows\System32\drivers\tdpipe.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys 51C5ECEB1CDEE2468A1748BE550CFBC8
C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys AA77EB517D2F07A947294F260E3ACA83
C:\Windows\System32\DRIVERS\termdd.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys E232A3B43A894BB327FC161529BD9ED1
C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys 9CC2CCAE8A84820EAECB886D477CBCB8
C:\Windows\System32\DRIVERS\tunnel.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\umbus.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\umpass.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\usbccgp.sys DCA68B0943D6FA415F0C56C92158A83A
C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31
C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys 18A85013A3E0F7E1755365D287443965
C:\Windows\System32\DRIVERS\usbhub.sys 8D1196CFBB223621F2C67D45710F25BA
C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys 9840FC418B4CBD632D3D0A667A725C31
C:\Windows\System32\DRIVERS\usbprint.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\usbscan.sys 9661DA76B4531B2DA272ECCE25A8AF24
C:\Windows\System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS D029DD09E22EB24318A8FC3D8138BA43
C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys 62069A34518BCF9C1FD9E74B3F6DB7CD
C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7
C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\vgapnp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\vga.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\vwifibus.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\vwififlt.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\wd.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8
C:\Windows\System32\DRIVERS\wfplwf.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\DRIVERS\WinUsb.sys FE88B288356E7B47B74B13372ADD906D
C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys == & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys AB886378EEB55C6C75B4F2D14B6C869F
C:\Windows\System32\DRIVERS\WUDFRd.sys DDA4CAF29D8C0A297F886BFE561E6659

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Trzy miesiące - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 23:46 - 2016-03-17 23:47 - 00037671 _____ C:\Users\Weronika\Downloads\FRST.txt
2016-03-17 23:46 - 2016-03-17 23:46 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Weronika\Downloads\FRST64.exe
2016-03-17 23:46 - 2016-03-17 23:46 - 00000000 ___DC C:\FRST
2016-03-17 23:28 - 2016-03-17 23:28 - 00002277 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-17 23:27 - 2016-03-17 23:33 - 00001052 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-17 23:27 - 2016-03-17 23:32 - 00001048 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-17 23:27 - 2016-03-17 23:28 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\Google
2016-03-17 23:27 - 2016-03-17 23:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-03-17 23:27 - 2016-03-17 23:27 - 00004048 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-03-17 23:27 - 2016-03-17 23:27 - 00003796 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-03-17 23:22 - 2016-03-17 23:22 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\Desktop\Stare dane programu Firefox
2016-03-17 22:42 - 2016-03-17 22:50 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\DivX
2016-03-17 22:40 - 2016-03-17 22:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DivX
2016-03-17 22:34 - 2016-03-17 22:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Temp
2016-03-17 22:21 - 2016-03-17 22:21 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\NVIDIA
2016-03-17 22:20 - 2016-03-17 22:22 - 00000000 ____D C:\Users\Public\CyberLink
2016-03-17 22:20 - 2016-03-17 22:20 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\CyberLink
2016-03-17 22:18 - 2016-03-17 22:18 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\CyberLink
2016-03-17 22:17 - 2016-03-17 22:17 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\LocalLow\Apple Computer
2016-03-17 22:16 - 2016-03-17 22:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\NewBlue
2016-03-17 22:16 - 2016-03-17 22:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NewBlue
2016-03-17 22:16 - 2016-03-17 22:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\NewBlue
2016-03-17 22:16 - 2016-03-17 22:16 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NSIS Uninstall Information
2016-03-17 22:08 - 2016-03-17 22:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SUPPORTDIR
2016-03-17 22:08 - 2016-03-17 22:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\install_clap
2016-03-17 22:03 - 2016-03-17 22:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\CyberLink
2016-03-17 21:02 - 2016-03-17 21:30 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\Windows Live
2016-03-17 21:02 - 2016-03-17 21:02 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\{2D7412E7-E4E2-4F6D-894B-143FD605DFD3}
2016-03-17 17:59 - 2016-03-17 17:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\desktopfind
2016-03-17 17:58 - 2016-03-17 20:50 - 00000266 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-03-16 20:45 - 2016-03-16 20:45 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\Sparta
2016-03-16 17:45 - 2016-03-16 17:45 - 00005613 _____ C:\Users\Weronika\Desktop\Wearable technology, Internet of Things.odt
2016-03-10 13:09 - 2016-03-10 13:09 - 00000015 _____ C:\Users\Weronika\Desktop\basquiat grafiti.txt
2016-03-09 14:17 - 2016-03-09 18:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-03-09 13:40 - 2016-02-12 19:22 - 02610688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-03-09 13:40 - 2016-02-04 18:52 - 03211264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-03-09 13:40 - 2016-01-11 20:11 - 01684416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00994760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-09 13:40 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:52 - 03169792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:52 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:52 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:44 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:39 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:19 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:18 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:18 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:18 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:06 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:05 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:05 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-12 19:05 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-11 19:56 - 05572032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-11 19:52 - 01733592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-11 19:44 - 03938240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-11 19:44 - 00730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-11 19:44 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-11 19:41 - 01314328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-09 07:53 - 00387792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-09 07:10 - 00341200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 22:05 - 20352512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:51 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:39 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:39 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:38 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:38 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:37 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:34 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:32 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:31 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:30 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:28 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:28 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:28 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:20 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:16 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:15 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:13 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:12 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:11 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:10 - 04611072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:10 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:05 - 25816576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:03 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:02 - 13012480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:02 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:01 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 21:01 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 20:43 - 02121216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 20:39 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 20:38 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:41 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:41 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:27 - 02887680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:27 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:26 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:26 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:26 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:26 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:19 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:18 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:16 - 06052352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:15 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:14 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:14 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:13 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:13 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:06 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 19:03 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:55 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:54 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:52 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:51 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:49 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:47 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:37 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:35 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:34 - 00798720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:33 - 14613504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:33 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:33 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:19 - 02597376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 18:07 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-08 17:55 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-03 19:58 - 00862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-03 19:52 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-03 19:49 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-03 19:43 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2016-03-09 13:39 - 2016-02-03 19:07 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:56 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:56 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:49 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:48 - 01214464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:48 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:48 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:48 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:48 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:47 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:45 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:45 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:45 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:45 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:44 - 03994560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:44 - 01461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:44 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:42 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:42 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:42 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:38 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:37 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:37 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:37 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:35 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:35 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:35 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:34 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:33 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:31 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:48 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:43 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:41 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:40 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:34 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:34 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:33 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:32 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:32 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:32 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:32 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:32 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:32 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:31 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:30 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:30 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:38 - 2016-02-11 18:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-19 20:02 - 00038336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-03-09 13:37 - 2016-02-19 19:54 - 01168896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-19 15:07 - 01373184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-11 15:07 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:57 - 14634496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:57 - 12625920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:55 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:54 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:51 - 12625408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:51 - 11411456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:13 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:13 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2016-03-09 13:37 - 2016-02-09 10:13 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:54 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:54 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:53 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:53 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:50 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:44 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 19:42 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 18:48 - 00372736 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 18:43 - 00299520 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 18:43 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 15:07 - 00696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 15:07 - 00499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 15:07 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-05 02:19 - 00381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
2016-03-09 13:37 - 2016-02-04 19:41 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2016-03-06 22:34 - 2016-03-16 20:42 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\LocalLow\BitTorrent
2016-02-28 11:33 - 2016-03-14 12:43 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\Desktop\Obiektyw
2016-02-27 12:52 - 2016-02-27 12:52 - 00000000 ___DC C:\tmp_pdf_rotate
2016-02-27 12:52 - 2016-02-27 12:52 - 00000000 ___DC C:\Output
2016-02-27 12:52 - 2016-02-27 12:52 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\YCanPDF
2016-02-26 11:00 - 2016-02-26 11:00 - 00000000 ___HD C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\GoldenGate
2016-02-26 10:59 - 2016-02-26 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Gameo
2016-02-26 10:59 - 2016-02-26 11:00 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\Gameo
2016-02-26 10:59 - 2016-02-26 10:59 - 00000176 _____ C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Play Games Online.url
2016-02-22 15:45 - 2016-02-22 15:46 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Canon
2016-02-22 15:45 - 2016-02-22 15:45 - 00002058 _____ C:\Users\Weronika\Documents\Rejestracja użytkownika drukarki Canon MP210 series.LNK
2016-02-22 15:45 - 2016-02-22 15:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rejestracja użytkownika drukarki Canon MP210 series
2016-02-22 15:42 - 2016-02-22 15:42 - 00002099 _____ C:\Users\Weronika\Documents\MP Navigator EX 1.0.lnk
2016-02-22 15:42 - 2016-02-22 15:42 - 00001796 _____ C:\Users\Weronika\Documents\My Printer.lnk
2016-02-22 15:42 - 2016-02-22 15:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities
2016-02-22 15:42 - 2016-02-22 15:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Canon
2016-02-22 15:41 - 2016-02-22 15:41 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\CanonIJ Uninstaller Information
2016-02-22 15:41 - 2016-02-22 15:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon MP210 series
2016-02-22 15:41 - 2007-03-23 08:33 - 01439744 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNC210C.DLL
2016-02-22 15:41 - 2007-03-23 08:32 - 00092672 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNC210I.DLL
2016-02-22 15:41 - 2007-03-19 02:16 - 00246272 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNC210L.DLL
2016-02-22 15:41 - 2007-03-18 21:00 - 00258560 _____ (CANON INC.) C:\Windows\system32\CNMLM8S.DLL
2016-02-22 15:41 - 2007-03-15 06:13 - 00229888 _____ (Canon Inc.) C:\Windows\system32\CNC210O.DLL
2016-02-22 15:40 - 2016-02-22 15:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Canon
2016-02-22 15:40 - 2016-02-22 15:40 - 00000000 ___HD C:\Program Files\CanonBJ
2016-02-21 20:05 - 2016-02-21 20:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Napisy24
2016-02-21 20:05 - 2016-02-21 20:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Napisy24
2016-02-21 20:05 - 2016-02-21 20:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Napisy24
2016-02-12 22:20 - 2016-03-10 13:50 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 00707672 _____ C:\Users\Weronika\AppData\Local\unins000.exe
2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 00011761 _____ C:\Users\Weronika\AppData\Local\unins000.msg
2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 00003265 _____ C:\Users\Weronika\AppData\Local\unins000.dat
2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\e-Deklaracje.A1909296681C7ACEFE45687D3A64758C8659BF46.1
2016-02-10 13:23 - 2016-02-10 13:23 - 00000651 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\e-Deklaracje.lnk
2016-02-10 10:41 - 2016-01-06 20:02 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2016-02-10 10:41 - 2016-01-06 20:02 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll
2016-02-10 10:41 - 2016-01-06 19:41 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2016-02-10 10:39 - 2016-01-16 20:01 - 02085888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2016-02-10 10:39 - 2016-01-16 19:36 - 01413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2016-02-10 10:39 - 2016-01-07 18:42 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:18 - 00961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:18 - 00723968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:17 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:04 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:04 - 00535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:02 - 00176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-02-10 10:38 - 2016-01-22 07:02 - 00114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 07:19 - 14179840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 07:15 - 01866752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 07:12 - 01940992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 07:05 - 12877824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 07:00 - 01498624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 06:59 - 01805824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 06:19 - 03231232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2016-02-10 10:37 - 2016-01-22 06:12 - 02973184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2016-02-04 23:13 - 2016-02-04 23:13 - 00875720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr120_clr0400.dll
2016-02-04 23:13 - 2016-02-04 23:13 - 00536776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp120_clr0400.dll
2016-02-04 23:03 - 2016-02-04 23:03 - 00869568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr120_clr0400.dll
2016-02-04 23:03 - 2016-02-04 23:03 - 00678600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcp120_clr0400.dll
2016-01-23 12:54 - 2016-03-17 19:33 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\Desktop\klasa2
2016-01-14 16:12 - 2015-12-08 22:52 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-14 16:12 - 2015-12-08 20:07 - 00405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 01620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 01568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 01325056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00902144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpmde.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00739328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:54 - 00154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 03209728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qasf.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 22:53 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 02777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01955328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01575424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01573888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01307136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01232896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01026048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 01010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcmde.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00292352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qasf.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:07 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:06 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
2016-01-13 18:54 - 2015-12-08 20:06 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2016-01-13 18:54 - 2015-11-16 21:17 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-11-14 00:09 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapistub.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-11-14 00:09 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapi32.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-11-14 00:08 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fixmapi.exe
2016-01-13 18:54 - 2015-11-13 23:50 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapistub.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-11-13 23:50 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapi32.dll
2016-01-13 18:54 - 2015-11-13 23:49 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fixmapi.exe
2016-01-13 18:53 - 2015-12-08 22:53 - 00004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
2016-01-13 18:53 - 2015-12-08 22:50 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2016-01-13 18:53 - 2015-12-08 20:07 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksuser.dll
2016-01-13 18:53 - 2015-12-08 20:04 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
2016-01-11 18:49 - 2016-01-11 18:49 - 00757725 _____ C:\Users\Weronika\Desktop\Organek-bilet.pdf
2016-01-08 06:39 - 2016-01-08 06:39 - 00000000 ___RD C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BT Devices
2016-01-05 23:05 - 2016-01-05 23:05 - 00002699 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2016-01-05 23:05 - 2016-01-05 23:05 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-01-05 23:05 - 2016-01-05 23:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2016-01-02 13:13 - 2016-01-02 13:18 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Anvsoft
2016-01-02 13:11 - 2016-01-02 13:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TDataDld
2016-01-02 13:10 - 2016-03-17 23:10 - 00000304 _____ C:\Windows\Tasks\Price Fountain.job
2016-01-02 13:10 - 2016-01-02 13:10 - 00003464 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WeronikaGuessesBooziestV2
2016-01-02 13:10 - 2016-01-02 13:10 - 00003258 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Price Fountain
2016-01-02 13:10 - 2016-01-02 13:10 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\PriceFountain
2015-12-29 17:35 - 2016-01-02 13:08 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{f2432366-ae49-11e5-81fc-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
2015-12-29 17:35 - 2016-01-02 13:08 - 00065536 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{f2432366-ae49-11e5-81fc-78843cf68788}.TM.blf
2015-12-29 17:35 - 2015-12-29 17:37 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{f2432366-ae49-11e5-81fc-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
2015-12-29 10:12 - 2015-12-29 11:41 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{21d33adc-ae0c-11e5-8217-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
2015-12-29 10:12 - 2015-12-29 11:41 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{21d33adc-ae0c-11e5-8217-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
2015-12-29 10:12 - 2015-12-29 11:41 - 00065536 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{21d33adc-ae0c-11e5-8217-78843cf68788}.TM.blf
2015-12-27 13:22 - 2016-03-16 20:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ALLPlayer
2015-12-27 13:22 - 2015-12-27 13:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer Pilot
2015-12-27 13:22 - 2015-12-27 13:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer
2015-12-27 13:22 - 2015-12-27 13:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ALLPlayerRemote
2015-12-27 13:22 - 2015-12-27 13:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ALLPlayer Remote
2015-12-27 13:22 - 2013-04-05 20:26 - 02106368 _____ C:\Windows\SysWOW64\ac3filter.ax
2015-12-27 13:22 - 2013-04-05 20:26 - 00276992 _____ (IntelleSoft) C:\Windows\SysWOW64\BugTrap.dll
2015-12-27 13:22 - 2011-06-02 01:10 - 00644608 _____ C:\Windows\SysWOW64\xvidcore.dll
2015-12-27 13:22 - 2007-10-07 14:36 - 00258048 _____ C:\Windows\SysWOW64\libFLAC.dll
2015-12-27 13:20 - 2015-12-27 16:33 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\CrashDumps
2015-12-27 13:20 - 2015-12-27 13:20 - 00002377 _____ C:\Windows\SysWOW64\findit.xml
2015-12-26 12:33 - 2015-12-26 17:29 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{4178225f-abc4-11e5-82c1-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
2015-12-26 12:33 - 2015-12-26 17:29 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{4178225f-abc4-11e5-82c1-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
2015-12-26 12:33 - 2015-12-26 17:29 - 00065536 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{4178225f-abc4-11e5-82c1-78843cf68788}.TM.blf
2015-12-26 09:44 - 2015-12-26 12:28 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{ad4e90e6-abac-11e5-9679-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
2015-12-26 09:44 - 2015-12-26 12:28 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{ad4e90e6-abac-11e5-9679-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
2015-12-26 09:44 - 2015-12-26 12:28 - 00065536 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{ad4e90e6-abac-11e5-9679-78843cf68788}.TM.blf
2015-12-20 08:11 - 2015-12-24 16:59 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{c658ccde-a6e8-11e5-bd53-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
2015-12-20 08:11 - 2015-12-24 16:59 - 00065536 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{c658ccde-a6e8-11e5-bd53-78843cf68788}.TM.blf
2015-12-20 08:11 - 2015-12-20 12:02 - 00524288 ___SH C:\Windows\system32\config\COMPONENTS{c658ccde-a6e8-11e5-bd53-78843cf68788}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms

==================== Trzy miesiące - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 22:42 - 2015-10-24 14:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-03-17 22:34 - 2015-09-27 19:11 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-03-17 22:34 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-17 21:08 - 2015-10-28 21:08 - 00000270 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
2016-03-17 21:04 - 2009-07-14 05:45 - 00021200 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 21:04 - 2009-07-14 05:45 - 00021200 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 20:58 - 2011-02-14 21:50 - 00740672 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-17 20:58 - 2011-02-14 21:50 - 00156214 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-17 20:58 - 2009-07-14 06:13 - 01670518 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-17 20:50 - 2015-09-27 19:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-03-17 20:50 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-17 17:59 - 2015-09-27 21:42 - 00002117 _____ C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder.lnk
2016-03-17 17:59 - 2015-09-27 19:20 - 00001291 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-17 17:58 - 2015-09-27 19:20 - 00001303 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-17 17:58 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-03-17 17:58 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2016-03-17 17:21 - 2015-09-27 19:16 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{81FE8618-25A4-4BDB-9755-639B2FFDEA9F}
2016-03-17 14:50 - 2015-10-07 16:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\MFAData
2016-03-16 23:42 - 2015-09-27 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\BitTorrent
2016-03-14 16:17 - 2015-09-27 19:41 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\Spotify
2016-03-14 15:33 - 2015-09-27 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Spotify
2016-03-14 12:31 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-03-12 19:41 - 2015-09-27 19:10 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Local\VirtualStore
2016-03-09 18:03 - 2015-09-27 19:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-03-09 17:10 - 2009-07-14 05:45 - 04999912 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-09 16:48 - 2015-10-01 17:16 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-02-27 23:04 - 2015-10-01 17:15 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX
2016-02-27 23:04 - 2015-10-01 17:15 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2016-02-22 15:46 - 2015-09-27 19:08 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika
2016-02-22 15:45 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 __RSD C:\Windows\Media
2016-02-16 15:58 - 2015-09-27 19:39 - 00000000 ____D C:\Users\Weronika\AppData\Roaming\Skype
2016-02-16 14:11 - 2015-09-27 19:51 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 0003265 _____ () C:\Users\Weronika\AppData\Local\unins000.dat
2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 0707672 _____ () C:\Users\Weronika\AppData\Local\unins000.exe
2016-02-10 13:24 - 2016-02-10 13:24 - 0011761 _____ () C:\Users\Weronika\AppData\Local\unins000.msg

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Weronika\AppData\Local\Temp\ALLRemote.exe
C:\Users\Weronika\AppData\Local\Temp\t.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

==================== BCD ================================

Menedľer rozruchu systemu Windows
---------------------------------
Identyfikator {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
description Windows Boot Manager
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {212ccad7-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30

Moduˆ ˆadujĄcy rozruchu systemu Windows
---------------------------------------
Identyfikator {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {212ccad9-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {212ccad7-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
nx OptIn

Moduˆ ˆadujĄcy rozruchu systemu Windows
---------------------------------------
Identyfikator {212ccad9-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{212ccada-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
path \windows\system32\winload.exe
description Windows Recovery Environment
inherit {bootloadersettings}
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{212ccada-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
systemroot \windows
nx OptIn
winpe Yes

Wznawianie ze stanu hibernacji
------------------------------
Identyfikator {212ccad7-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.exe
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
debugoptionenabled No

Moduˆ testujĄcy pami©† systemu Windows
--------------------------------------
Identyfikator {memdiag}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \boot\memtest.exe
description Diagnostyka pami©ci systemu Windows
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
badmemoryaccess Yes

Ustawienia usˆug EMS
--------------------
Identyfikator {emssettings}
bootems Yes

Ustawienia debugera
-------------------
Identyfikator {dbgsettings}
debugtype Serial
debugport 1
baudrate 115200

Uszkodzenia pami©ci RAM
-----------------------
Identyfikator {badmemory}

Ustawienia globalne
-------------------
Identyfikator {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}

Ustawienia moduˆu ˆadujĄcego rozruchu
-------------------------------------
Identyfikator {bootloadersettings}
inherit {globalsettings}
{hypervisorsettings}

Ustawienia funkcji hypervisor
-----------------------------
Identyfikator {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200

Ustawienia moduˆu ˆadujĄcego wznawiania
---------------------------------------
Identyfikator {resumeloadersettings}
inherit {globalsettings}

Opcje urzĄdzenia
----------------
Identyfikator {212ccada-654a-11e5-bf20-b77575b19c38}
description Ramdisk Options
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume1
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdiLastRegBack: 2016-03-10 13:42

==================== Koniec FRST.txt ============================