FRST.txt

Jak usunąć so-v.com?

Tak samo jak w innych przypadkach mam problem z so-v.com na Firefoxie i Chrome.


Pobierz plik - link do postu

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez User (administrator) SAMSUNG (18-03-2016 00:48:10)
Uruchomiony z C:\Users\user_\Downloads
Załadowane profile: User (Dostępne profile: User)
Platform: Windows 10 Home Wersja 1511 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Edge)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelCpHeciSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
(Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
(arvato digital services llc) C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
(Samsung Electronics CO., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Settings\CmdServer\SettingsLauncher.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\ProgramData\SAMSUNG\SW Update Service\SWMAgent.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(Samsung Electronics CO., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Settings\CmdServer\SettingsCmdServer.exe
(Samsung Electronics CO., LTD.) C:\Program Files (x86)\Samsung\Settings\CmdServer\SettingsEventHandler.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDTouch.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_2.13.20000.0_x86__8wekyb3d8bbwe\SkypeHost.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxext.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(CyberLink Corp.) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(Samsung Electronics CO., LTD.) C:\Program Files\Samsung\SamsungLink\SLServiceUserApp.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files\Samsung\S Agent\CommonAgent.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\LockAppHost.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_182.exe
(Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_21_0_0_182.exe
() C:\Windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [14021336 2015-06-18] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] = & gt; C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [3242712 2015-09-27] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1393880 2015-04-28] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [499608 2011-06-16] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [Bitcasa] = & gt; C:\Program Files\Bitcasa\Bitcasa.exe [4365824 2012-12-27] (Bitcasa, Inc)
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] = & gt; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-08-07] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2787264 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] = & gt; " C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe " C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM-x32\...\Run: [RemoteControl10] = & gt; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [97392 2012-08-15] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [CLMLServer_For_P2G8] = & gt; C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe [111120 2012-06-08] (CyberLink)
HKLM-x32\...\Run: [CLVirtualDrive] = & gt; C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe [491120 2012-07-12] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = & gt; " C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe "
HKLM-x32\...\Run: [Intel AppUp(SM) center] = & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\ismagent.exe [155488 2012-07-13] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Norton Online Backup] = & gt; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2994880 2012-08-15] (Symantec Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [KiesTrayAgent] = & gt; C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [310640 2013-03-07] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [amd_dc_opt] = & gt; C:\Program Files (x86)\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe [77824 2008-07-22] (AMD)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7137664 2016-03-09] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [595504 2016-01-29] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-3017883403-1461830242-3419357051-1002\...\Run: [] = & gt; C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [844144 2013-03-07] (Samsung)
AppInit_DLLs: C:\windows\system32\nvinitx.dll = & gt; C:\windows\system32\nvinitx.dll [177416 2015-11-25] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs: ,C:\WINDOWS\system32\nvinitx.dll = & gt; C:\WINDOWS\system32\nvinitx.dll [177416 2015-11-25] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\WINDOWS\SysWOW64\nvinit.dll = & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\nvinit.dll [155976 2015-11-25] (NVIDIA Corporation)
SSODL: EldosMountNotificator - {5FF49FE8-B332-4CB9-B102-FB6951629E55} - C:\windows\system32\CbFsMntNtf3.dll (EldoS Corporation)
SSODL-x32: EldosMountNotificator - {5FF49FE8-B332-4CB9-B102-FB6951629E55} - C:\windows\SysWow64\CbFsMntNtf3.dll (EldoS Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - & gt; {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-03-02] (AVAST Software)
ShellIconOverlayIdentifiers: [0SamsungLinkOverlayIconCreated] - & gt; {D130049C-7512-4075-9145-7B8B18149060} = & gt; C:\Program Files\Samsung\SamsungLink\SLIconOverlay.dll [2015-07-16] (Samsung Electronics CO., LTD.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [0SamsungLinkOverlayIconRenamed] - & gt; {D130049D-7512-4075-9145-7B8B18149060} = & gt; C:\Program Files\Samsung\SamsungLink\SLIconOverlay.dll [2015-07-16] (Samsung Electronics CO., LTD.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [1EldosIconOverlay] - & gt; {232A3A3B-B9E3-4CB7-B5D2-F110DC461251} = & gt; C:\windows\SYSTEM32\CbFsMntNtf3.dll [2012-08-06] (EldoS Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [BitcasaIconOverlay] - & gt; {A6975448-A999-49BB-B3E4-7730CF6A82C0} = & gt; C:\Program Files\Bitcasa\ExplorerMenu.dll [2012-12-27] (Bitcasa, Inc)
ShellIconOverlayIdentifiers: [BitcasaProgressOverlay] - & gt; {6FB8D52A-0064-45B2-B687-F596FEAD09C2} = & gt; C:\Program Files\Bitcasa\ExplorerMenu.dll [2012-12-27] (Bitcasa, Inc)
ShellIconOverlayIdentifiers: [EldosIconOverlay] - & gt; {5BB532A2-BF14-4CCC-86B7-71B81EF6F8BC} = & gt; C:\windows\system32\CbFsMntNtf3.dll [2012-08-06] (EldoS Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay1] - & gt; {E68D0A50-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = & gt; C:\ProgramData\GG\ggdrive\ggdrive-overlay.dll [2013-01-17] (GG Network S.A.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay2] - & gt; {E68D0A51-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = & gt; C:\ProgramData\GG\ggdrive\ggdrive-overlay.dll [2013-01-17] (GG Network S.A.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay3] - & gt; {E68D0A52-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = & gt; C:\ProgramData\GG\ggdrive\ggdrive-overlay.dll [2013-01-17] (GG Network S.A.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay4] - & gt; {E68D0A53-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = & gt; C:\ProgramData\GG\ggdrive\ggdrive-overlay.dll [2013-01-17] (GG Network S.A.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [1EldosIconOverlay] - & gt; {232A3A3B-B9E3-4CB7-B5D2-F110DC461251} = & gt; C:\windows\SysWOW64\CbFsMntNtf3.dll [2012-08-06] (EldoS Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [EldosIconOverlay] - & gt; {5BB532A2-BF14-4CCC-86B7-71B81EF6F8BC} = & gt; C:\windows\SysWow64\CbFsMntNtf3.dll [2012-08-06] (EldoS Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma Loader.lnk [2013-12-29]
ShortcutTarget: Adobe Gamma Loader.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (Adobe Systems, Inc.)
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome & lt; ======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 194.204.152.34 194.204.159.1
Tcpip\..\Interfaces\{ed7d1040-a2b7-4db5-a757-9560ffd9c3de}: [DhcpNameServer] 194.204.152.34 194.204.159.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-3017883403-1461830242-3419357051-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.pl/
HKU\S-1-5-21-3017883403-1461830242-3419357051-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://samsung13.msn.com
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3017883403-1461830242-3419357051-1002 - & gt; DefaultScope {33F6A848-26F5-40E7-9723-B7658B479AB5} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3017883403-1461830242-3419357051-1002 - & gt; {33F6A848-26F5-40E7-9723-B7658B479AB5} URL =
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2016-03-02] (AVAST Software)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_74\bin\ssv.dll [2016-03-17] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2016-03-02] (AVAST Software)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_74\bin\jp2ssv.dll [2016-03-17] (Oracle Corporation)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.so-v.com/?type=ll & uid=97638f77-28ec-41e3-8e0b-50f709164c9b

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\user_\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cz8flhis.default
FF DefaultSearchEngine: so-v
FF Homepage: about:home
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_182.dll [2016-03-11] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_182.dll [2016-03-11] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2015-04-21] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.68 - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2015-04-21] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater - & gt; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2015-04-21] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.74.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_74\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-03-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.74.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_74\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-03-17] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3503.0728 - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2012-07-27] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-10] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-10] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Users\user_\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cz8flhis.default\searchplugins\so-v.xml [2016-03-17]
FF Extension: ADB Helper - C:\Users\user_\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cz8flhis.default\Extensions\adbhelper@mozilla.org [2016-02-16]
FF Extension: Valence - C:\Users\user_\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cz8flhis.default\Extensions\fxdevtools-adapters@mozilla.org [2016-02-23]
FF Extension: Default - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi [2016-03-17] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-03-02]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF
FF Extension: Avast SafePrice - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF [2016-03-02]

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-02-06]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-21]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-30]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-28]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-15]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-07-30]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\user_\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-12]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx [2016-03-02]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2016-03-02]
StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe hxxp://www.so-v.com/?type=ll & uid=97638f77-28ec-41e3-8e0b-50f709164c9b

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AdobeActiveFileMonitor11.0; C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [172104 2013-01-26] (Adobe Systems Incorporated)
S4 AllShare Framework DMS; C:\Program Files\Samsung\SamsungLink\AllShare Framework DMS\bin\AllShareFrameworkManagerDMS.exe [403264 2015-07-16] (Samsung)
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [323152 2015-06-29] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [237096 2016-03-02] (AVAST Software)
S2 DeskTop_F; C:\ProgramData\desktopfind\desktop173.exe [236728 2016-03-16] (DeskTopService)
R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [131288 2015-09-27] (ELAN Microelectronics Corp.)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1163200 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-08-07] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-10-10] (Intel Corporation)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [881152 2015-05-22] (Intel(R) Corporation)
S3 iumsvc; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe [178312 2015-09-25] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [223008 2015-07-06] (Intel Corporation)
S4 NOBU; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [3943104 2012-08-15] (Symantec Corporation)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1879488 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [6308288 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [4812736 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R2 PSI_SVC_2_x64; c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [336824 2010-11-30] (arvato digital services llc)
S4 SamsungLinkService; C:\Program Files\Samsung\SamsungLink\SamsungLinkService.exe [24914272 2015-07-16] (Samsung Electronics CO., LTD.)
R2 Settings Launcher; C:\Program Files (x86)\Samsung\Settings\CmdServer\SettingsLauncher.exe [1594176 2015-06-24] (Samsung Electronics CO., LTD.)
R2 SWUpdateService; C:\ProgramData\Samsung\SW Update Service\SWMAgent.exe [3199184 2016-01-15] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [364464 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 ampa; C:\WINDOWS\system32\ampa.sys [17008 2013-12-18] ()
S3 ampa; C:\WINDOWS\SysWOW64\ampa.sys [17008 2013-12-18] ()
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [37656 2016-03-02] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [107792 2016-03-10] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [103064 2016-03-02] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [74544 2016-03-02] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1070904 2016-03-10] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [463744 2016-03-02] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [165344 2016-03-02] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [287016 2016-03-02] (AVAST Software)
R3 athr; C:\Windows\System32\drivers\athw10x.sys [4316784 2015-06-16] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
R1 cbfs3; C:\windows\system32\drivers\cbfs3.sys [352456 2012-08-06] (EldoS Corporation)
R1 ccSet_NARA; C:\Windows\system32\drivers\NARAx64\0401000.00E\ccSetx64.sys [168608 2012-05-26] (Symantec Corporation)
R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [92536 2012-06-25] (CyberLink)
R3 ETDSMBus; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETDSMBus.sys [32328 2015-09-27] (ELAN Microelectronic Corp.)
R3 MEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys [184096 2015-06-29] (Intel Corporation)
S3 MiraDispKmd; C:\Windows\System32\drivers\MiraDispKmd.sys [23552 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [26560 2016-01-12] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [47760 2015-12-18] (NVIDIA Corporation)
R0 PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [56336 2012-08-09] (Corel Corporation)
R3 RadioHIDMini; C:\Windows\System32\drivers\RadioHIDMini.sys [23408 2012-07-27] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [895256 2015-06-23] (Realtek )
R1 SDiskWindows10; C:\Windows\System32\DRIVERS\SDiskWindows10.sys [109272 2015-07-16] (Samsung Inc.)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [293216 2015-10-30] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [118112 2015-10-30] (Microsoft Corporation)

========================== MD5 sterowników =======================

C:\Windows\System32\drivers\1394ohci.sys DF1C3D7E6C7929AD83BE22852B5B08CB
C:\Windows\System32\drivers\3ware.sys 2C5B3035B86770ADD2FE9BFBAF5B35A4
C:\Windows\System32\drivers\ACPI.sys 469441BAE3FF8A16826FC62C51EF5E18
C:\Windows\System32\Drivers\acpiex.sys 7EADED8087C392876521F7EBCE846EF4
C:\Windows\System32\drivers\acpipagr.sys C498887123327CDFD73A05E7A2780920
C:\Windows\System32\drivers\acpipmi.sys C8DBE6EFFCF014CAA010B9BDDAC833EC
C:\Windows\System32\drivers\acpitime.sys 17039DBEB3B7B9ADCDB4B4533AA9771F
C:\Windows\System32\drivers\ADP80XX.SYS F7D0CD345D2DA42E7042ABCD73662403
C:\Windows\system32\drivers\afd.sys 70148EFA9A562E7185B75BBE7D376BF7
C:\Windows\System32\drivers\agp440.sys 870F1A2C936F92B5D053DF7EC75B352F
C:\Windows\System32\DRIVERS\ahcache.sys 3DF7751D5DC6525E7DC6617FBB45054F
C:\Windows\System32\drivers\amdk8.sys B70F0F2F54B4A4DB6E9C830454752F5A
C:\Windows\System32\drivers\amdppm.sys 35E890482C9728DD5C552B85DA8A5AB2
C:\Windows\System32\drivers\amdsata.sys 5B30BCFE6E02E45D3EE268FF001BC5E0
C:\Windows\System32\drivers\amdsbs.sys F20B30F35A5C7888441B4DCA001ECF8E
C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys AFE838D7576C581D6483529621AB10CC
C:\WINDOWS\system32\ampa.sys 091F08BCEE2AEDDC89070370552DFD34
C:\WINDOWS\SysWOW64\ampa.sys 091F08BCEE2AEDDC89070370552DFD34
C:\Windows\System32\drivers\appid.sys EDDB0D726DBECDFC1DBCC6DB464E5A13
C:\Windows\System32\drivers\arcsas.sys E3FE8F610B1CC12BC3B2E6BC43DC97E2
C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys 7E66DFE6B62C6C34FD6B09DB6169E9F6
C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys 1459AAD5C6A66A458C2D57EE6E080FA5
C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys 0866D5FE02D614501B7B4AD5E1BC7B53
C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys 0AA12ADF5F87B4A70BDBAED77F54B978
C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys 719B704109B933D819093CDDB156A7F1
C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys 43F46E7D103F46EC345B1056BDD2A60B
C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys 219D0E2348629FAE4E6E3478C21B23D6
C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys 9949BBD5BB70C4D317B7549896132579
C:\Windows\System32\drivers\asyncmac.sys 5E00748A1AD246CAECBBB7553BED36CC
C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys 492B99D2E3D5D7BFD5F0AE1BE7BD37DD
C:\Windows\System32\drivers\athw10x.sys E68DA3D4E84913ADED72496CC12A77A7
C:\Windows\System32\drivers\bxvbda.sys 6447BA6FA709514B6C803D159B4C7D1E
C:\Windows\System32\drivers\BasicDisplay.sys B4AC08B1D04D0CE085435E5CD0E663C5
C:\Windows\System32\drivers\BasicRender.sys 25B5BB369DEE2BAE4BF459C978FF9035
C:\Windows\System32\drivers\bcmfn.sys 3F5523DCEFE42B385659C5CB46A6B810
C:\Windows\System32\drivers\bcmfn2.sys 0B750A6A6D847E73CA48ADD7A0F5A393
C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys 5A88834AEE15D97695FAE0837B73B3E4
C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys DA2C6F7ACE392193C424FEA975C5BFFB
C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys 3B614991406A85054C940F9FC01AEB8A
C:\Windows\System32\drivers\BthAvrcpTg.sys CAEC7BC11AF69A181AF7932E636E09E4
C:\Windows\System32\drivers\bthhfenum.sys 5F2B4B32E986C058525D3BA2A475A16C
C:\Windows\System32\drivers\BthHFHid.sys 5406289E8AE2CB52FC408154E0A64BA7
C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys A76F20CCCA31895A1DA78A875E50F946
C:\Windows\System32\drivers\BTHport.sys CEFF59649E90987D263D96078724A54A
C:\Windows\System32\drivers\BTHUSB.sys 0D279373091AA1BBEEE958AAF02B5EDF
C:\Windows\System32\drivers\buttonconverter.sys BF89BDBA5D3A0B4256D3F6FC8D31880D
C:\Windows\System32\drivers\capimg.sys C24C27FDF93B85A4EFCF25F830253AA2
C:\windows\system32\drivers\cbfs3.sys D2AAC014F1888A58DBDA67FAA15ED6CB
C:\Windows\system32\drivers\NARAx64\0401000.00E\ccSetx64.sys E41F70406C34F1CB667B4B27D81AD162
C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys 7F9C7226D743B232907ED2537B8A574F
C:\Windows\System32\drivers\cdrom.sys 82D97776BF982AA143BDC7DFB5054EA8
C:\Windows\System32\drivers\circlass.sys 0505C1D991D0F9D47F3353BB98597C7E
C:\Windows\System32\drivers\CLFS.sys 8B4B39C507ABA09AAFE8E3932D1B392C
C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys 075CCE75090786F124573A788C8656E6
C:\Windows\System32\drivers\CmBatt.sys 95832B049E2833B9F5189823CDF946C7
C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys A1105260EEEE3DBD8D38FD054B22BD00
C:\Windows\System32\DRIVERS\cnghwassist.sys 58D640BC2294C71BDE0953F12D4B432F
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_912dfdedc3d2f520\CompositeBus.sys 14F9883588398A1BDE49C75098C75DE6
C:\Windows\System32\drivers\condrv.sys 02B8E49148DE5E0A2F6FDF28CE94A6AC
C:\Windows\System32\drivers\dam.sys 2619DC483579DB9FE804044C1ADFFD1A
C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys C9478D7DB7BE5D7ACE65CB1167F07320
C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys 73BDD44A6088916964945886F9025409
C:\Windows\System32\drivers\disk.sys 4904B152E4942BF700F2D73228B4D477
C:\Windows\System32\drivers\dmvsc.sys 0197AE4B9790A4E73751CACFAA480126
C:\Windows\System32\drivers\drmkaud.sys 25FA06D3B49D6ADF8E874FFCDCD76B50
C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys F45665E77D11F3C1552EDBEAD1559DC8
C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys 491275B864B704B54EC08168344E0F38
C:\Windows\System32\drivers\EhStorClass.sys CEF108FCE06892CFA5F1B49527D4BF49
C:\Windows\System32\drivers\EhStorTcgDrv.sys 5B1EAAE3001A7A320C106FC3859F4111
C:\Windows\System32\drivers\errdev.sys 7A2705148A4BB3CA255F81624338B461
C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys 77DB2D3FF0D8FDFC46CCCC0999AF35B0
C:\Windows\system32\DRIVERS\ETDSMBus.sys 845DD60FFDA32CB7D29F9E3E8C742017
C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys DFE8A33FBCF6F38182631A4D6097B92D
C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys 03DE0EC072C5EBD5B018CAD83F1E522A
C:\Windows\System32\drivers\fdc.sys 9D299AE86D671488926126A84DF77BFD
C:\Windows\System32\drivers\filecrypt.sys 8F12AB59336143B680F71B217B495AD2
C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys 92ECCFA58C8195B8EA33ED942469D4E6
C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys 87C51FDD50C17882BA93E28BBABB9847
C:\Windows\System32\drivers\flpydisk.sys E99261DD76D1C9E05AF575939CAE5AC5
C:\Windows\System32\drivers\fltmgr.sys 25D7A58625E1453E40D36825DE74E4F1
C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys B4175E8BE60B099686FF55CA7D692316
C:\Windows\System32\Drivers\Fs_Rec.sys CC71372CEB811A72F1DC99089C5CBF53
C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys 421497634C86EF4B8F86D0EBC076728F
C:\Windows\System32\drivers\gagp30kx.sys B9981A4CB9F728B3312A3885BFAA7204
C:\Windows\System32\drivers\vmgencounter.sys 77555B11B264991DDC26872FFCF1AB97
C:\Windows\System32\drivers\genericusbfn.sys F3AC9652D88BF87BA6596CBEA28CE10F
C:\Windows\System32\Drivers\msgpioclx.sys F802FBABF0C4DF1BAA733187B2E476F5
C:\Windows\System32\drivers\gpuenergydrv.sys D011B0ADB15F4815310CE1BF4780B33E
C:\Windows\System32\drivers\HDAudBus.sys 84BC034B6BB763733C1949B7B9BAF976
C:\Windows\System32\drivers\HidBatt.sys 6B8CB114B8E64C0636EB49F7B914D1FC
C:\Windows\System32\drivers\hidbth.sys D1AD197CCDAAC0CB4819DA1D6EB17BAE
C:\Windows\System32\drivers\hidi2c.sys 64909DECCFCC6FB5D9A5BAFDCCB31FEE
C:\Windows\System32\drivers\hidinterrupt.sys F510F7B7BF61DEAAC04E65C3B65E8D59
C:\Windows\System32\drivers\hidir.sys 90F3ED42D423C942BA5EA54E2FFE7AC7
C:\Windows\System32\drivers\hidusb.sys 128DEDDD61915DBA4D451D91D21F0513
C:\Windows\System32\drivers\HpSAMD.sys FF442DCDCE1F6E9FAA9C8AD0CD1D199B
C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys 318E816717431D3C23DC82779900C744
C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys CBA5E88A0F0475B7F49653BB72150BEF
C:\Windows\System32\drivers\hyperkbd.sys D668FAB4B0397B426EE3D41683B9A1C0
C:\Windows\System32\drivers\i8042prt.sys 53FDD9E69189E546DE4740F8C4D8AB2F
C:\Windows\System32\drivers\iai2c.sys 9A2A2F3C69B9A30B6E78536F6D258BAD
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys 59A20F5AD9F4AE54098154359519408E
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys 16A10CCEDCF5AC4CAAE43DC9FC40392F
C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys EB82A11613326691508D9ED9A4FE29E7
C:\Windows\System32\drivers\iaStorA.sys 57CD95DEB3529181BCC931DD2DFB2341
C:\Windows\System32\drivers\iaStorAV.sys 6B0029A0253098CCE28EACCFDB9E7208
C:\Windows\System32\drivers\iaStorV.sys 9652E1E35A92D8C75710C17A63B15796
C:\Windows\System32\drivers\ibbus.sys FFADF691F7BF727AF5C863454A372723
C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys CEFA6BDB4789F3DA003ACBDCC64F5877
C:\Windows\system32\drivers\intelaud.sys B1F193AB8FB72E9FC34B3A39314ED872
C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys 5911E1BD8E8E5912092BB922EFA68E91
C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys 87871AB7AC797F922A6F3D4C874CED96
C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys ECDB27420D3A98424666904525A8562A
C:\Windows\System32\drivers\intelpep.sys 8FF1978643EFD219C5BA49690191D701
C:\Windows\System32\drivers\intelppm.sys B61B60F36E1C8022FA8166ABF0F66B07
C:\Windows\System32\drivers\ioqos.sys CA0D42029AFFC4514D295E1EF823D02D
C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys 6E3F9D95235DFC9417384080A216F310
C:\Windows\System32\drivers\IPMIDrv.sys 4F527ECB5EAB47D8EAF34A469666C469
C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys 9E5E8F2A1996F23B7E9687846AA81B01
C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys C317EB660138BC9CBFE37CCDE56351AE
C:\Windows\System32\drivers\isapnp.sys 531994A6D9399D9B74BE12B5BB58A81E
C:\Windows\System32\drivers\msiscsi.sys 68D5354A4A9692EEC24664C60F47D4A2
C:\Windows\System32\drivers\iwdbus.sys DD1F43B86AD84E53203F92FD3EF3AEB6
C:\Windows\System32\drivers\kbdclass.sys 701D7DB13B0815E7076EF4CB4CE981F8
C:\Windows\System32\drivers\kbdhid.sys 884EBBDDBF5968003B40185BD96FF0E6
C:\Windows\System32\drivers\kdnic.sys 6B3A0C7902811E6372643447E41F7048
C:\Windows\System32\Drivers\ksecdd.sys 982C795DE20CED7AEDD2E7899B5D9BC1
C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys 7D8B9214692C4D0F1646215D9984E19A
C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys E9BB0023D730701BB5D9839B44F5E6B5
C:\Windows\System32\drivers\lltdio.sys EC34EED89C34B27C292166B725AC7A7B
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas.sys 961F28D879D345BFA50AF51285C90F2E
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas2i.sys 6BFB8D1B3407518BE06B6F81F92FA0F5
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas3i.sys BE0E47988D78F731DEC2C0CB03E765CB
C:\Windows\System32\drivers\lsi_sss.sys F99BF02BE9219986817BF094981EEB18
C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys 2FCF837196082864F66CFD9CAB256275
C:\Windows\System32\drivers\megasas.sys 2ED29B635F35E31A1C0D3DDB7DD2AD03
C:\Windows\System32\drivers\megasr.sys 22E3CB85870879CBAE13C5095A8B12E3
C:\Windows\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys 0CAEA11CEC2EEC7511385A467FD464D1
C:\Windows\System32\drivers\MiraDispKmd.sys 140484CBC1DAA0B012F3B8616369A8C6
C:\Windows\System32\drivers\mlx4_bus.sys D41920FBFFF2BBCBBC69A5B383AD022E
C:\Windows\system32\drivers\mmcss.sys 64BD0C87064EA20C2D3DC4199F9C239C
C:\Windows\System32\drivers\modem.sys 8D4B46FA84A3A3702EDADD37FAC6EDBA
C:\Windows\System32\drivers\monitor.sys 78FEC1BDB168370F131BFBFEA0A04E9D
C:\Windows\System32\drivers\mouclass.sys D1CC0833CFBC4222A95CAA5D0C8C78FF
C:\Windows\System32\drivers\mouhid.sys C2E05EC6B80BCF5AE362DA873E1BCE64
C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys D5B7668A8F6C67C51FA5C6C513396D6C
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys 5FBCB85D127BE21E3A9DAF11A13C00EA
C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys BF6CA7EA5ECD6CF72D3D76652A9B8280
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys 0B3B0C1D86050355676640488FA897D3
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys 1A490555FD330CA2764D89191177C867
C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys 0F47A6C09F0A7FB5513D322A2B9BE4EC
C:\Windows\System32\drivers\bridge.sys A4411C522D41707D5BCA817A5BB9E30B
C:\Windows\System32\Drivers\Msfs.sys D123343DDB02E372B02BF2C4293F835F
C:\Windows\System32\drivers\msgpiowin32.sys B3358F380BA3F29F56BE0F7734C24D5F
C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys B2044D5D125F249680508EC0B2AAEFAC
C:\Windows\System32\drivers\mshidumdf.sys 36ABE7FC80BED4FE44754AE5CFB51432
C:\Windows\System32\drivers\msisadrv.sys 59307FEAFC9E72EEEC56B7FD7D294F4C
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSKSSRV.sys E9457EDFEBC774199F907395C6D09CA2
C:\Windows\System32\drivers\mslldp.sys C85D79735641D27C5821C35ECDDC2334
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSPCLOCK.sys EF75184B64356850D0F04D049C253526
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSPQM.sys 543933D166C618E7588EA77707EC1683
C:\Windows\System32\Drivers\MsRPC.sys 182711E9DDF70121A20EBB61B2DFB9E8
C:\Windows\System32\drivers\mssmbios.sys E887FFDD6734C496407E9219225CB6FF
C:\Windows\system32\DRIVERS\MSTEE.sys 83A2AB75951000D681FABDB80C07AEFC
C:\Windows\System32\drivers\MTConfig.sys 4FA0483896FC16583851EFB733FCB083
C:\Windows\System32\Drivers\mup.sys 60F88248608315E13391C2F1C3B4473F
C:\Windows\System32\drivers\mvumis.sys 218705233D02776AE4D19CC37D985C1B
C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys 536A0806CE2061A2157E65D4D8ABF30C
C:\Windows\System32\drivers\ndfltr.sys B57CE307DA101C739885B7CC0678077F
C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys AFAECF904F1C343EBD50F91BC8D0DBE8
C:\Windows\System32\drivers\ndiscap.sys 202260E7CDD731A32AF62ABD1ABEE008
C:\Windows\System32\drivers\NdisImPlatform.sys A1D473D0CF10561F29B58EA7C5412A92
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys 1A0AE283B8DE6BB76412A0F8213D45AC
C:\Windows\System32\drivers\ndisuio.sys A74EE2D2C0BFF5EC3A6185791868C4CA
C:\Windows\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys 32A9BD1342640D48AD85C8B3E812B984
C:\Windows\System32\drivers\ndiswan.sys 6A6A8CF5EE61801375A38EBB871D4057
C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys 6A6A8CF5EE61801375A38EBB871D4057
C:\Windows\System32\DRIVERS\NDProxy.sys 50AEF8EF0064A91ABB08D858D039C9DE
C:\Windows\System32\drivers\Ndu.sys D358DF634F52247CB43F0781218F4D6E
C:\Windows\System32\drivers\netbios.sys 026618ECF6C4BEBDCB7885D42EC0DBE4
C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys F51C02D992A8D6BC5EC4D990F227D4C7
C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys 465DC580170CD844206D7E3EF1DBF2A1
C:\Windows\System32\drivers\npsvctrig.sys 29395C214D2CD4C81F73166AB988A797
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys 2871225495F832A8C8A7DD1A17EDB3DC
C:\Windows\System32\Drivers\NTFS.sys 58BFFEF692A47FCE3FAAEDBC8F3DCBBB
C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys 6DBD703320484C37CEA9E4E2D266A8CE
C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys 4D1C57D613F277B432188A10DFF85C2C
C:\Windows\System32\DRIVERS\nvpciflt.sys 15B7C86DCFF1B9FB6680465D03603793
C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys 604D27CC38CC23493F218D0BB834B3FF
C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys 8B50D897657AB4A15FD9E251BBF7D107
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys 59A8DE923619F3DC0C6C63DC33FB231E
C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys 64E8275CEAD43D3CA8E3A311B2F4B64A
C:\Windows\System32\drivers\nv_agp.sys 31F990B2B6B91E9D7A667405CE12FCB1
C:\Windows\System32\drivers\parport.sys 7D0FC96264C0F8F2C1321E33E8EB646C
C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys 24AC0FD10325FBC2303B29A5F237AEB0
C:\Windows\System32\drivers\pci.sys 1D4E995955BDAE781C46CB97AE1CFB58
C:\Windows\System32\drivers\pciide.sys 2B4D98DF0CA57FB9536DBC80D2449D1F
C:\Windows\System32\drivers\pcmcia.sys F4D5793BF2E58AF15C6CF2FEEF9E73EB
C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys 22A53744CEEADFFFD33BA010FAD95229
C:\Windows\System32\drivers\pdc.sys 48F3A3222CF340FE31535CB6D49C6D6F
C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys E2F8376F9731D12A009C522036C6073A
C:\Windows\System32\drivers\percsas2i.sys 1398A85E59698067CBBE1D66A9C13ADF
C:\Windows\System32\drivers\percsas3i.sys 35F7C7AD709D909D618D9EDF987FC3ED
C:\Windows\System32\drivers\raspptp.sys 5BA6B9AD03B81546BA64E488C4EF9D17
C:\Windows\System32\drivers\processr.sys 21AECFF3EB5748CBE12538A2500EFDE5
C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys 596FB6C5A72F34B7566930985E543806
C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys 07D57B890DD5693A6AB660CBAE8F91B4
C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys CFBA9C976CBF6796E5DC39EF59984021
C:\Windows\System32\drivers\RadioHIDMini.sys 194ED3C117525613E701FF257882303E
C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys 7B2AD8C55217B514C14281AB97B4E21D
C:\Windows\System32\drivers\AgileVpn.sys E15A9CE1E2E7D1C8DF97A4FC1FFE6289
C:\Windows\System32\drivers\rasl2tp.sys E3C82823B22463BC38AA4F8ADA852624
C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys 3369023EB5790A75BA7DABA14B75D922
C:\Windows\System32\drivers\rassstp.sys 1E32A8CD65C4AD0A827CFEB13034DA29
C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys 2B648363E4C5E34B469C58596F377DD9
C:\Windows\System32\drivers\rdpbus.sys D0221C13960E274CC539D72D5A842ED0
C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys 1DC2CC74B51E4DC4CD5A20C1021E4010
C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys 177DF954D0DEC0465A380C75F6E7F65F
C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys 5D1680871054D2B0B8A971BC8AB3B837
C:\Windows\System32\Drivers\ReFSv1.sys 341E6830DA70F65730300DAB4CB0B490
C:\Windows\System32\drivers\rspndr.sys 0AC5FCDC29ED97ECDEF1276425EE2059
C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys FA00B16D06217288AFD700223DA131BA
C:\Windows\System32\drivers\vms3cap.sys 044890BB0D6CF1E23C1087234D320509
C:\Windows\System32\drivers\sbp2port.sys 530F797129776AA7E81994783A97E2AD
C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys 9B6B1D4DB35A3D9BEAF023BC95E1F49D
C:\Windows\System32\drivers\sdbus.sys 70165A0A2653FB8AFDE3D85000727F29
C:\Windows\System32\DRIVERS\SDiskWindows10.sys B0D89A1FE23D594F04CA8A5E29B01E69
C:\Windows\System32\drivers\sdstor.sys DE6D7DC78D956928F59F7415A0F41E13
C:\Windows\System32\drivers\SerCx.sys 67585C295FF2D221679E376B68893B35
C:\Windows\System32\drivers\SerCx2.sys B8C4852CBCAAC1374C08EC7445443824
C:\Windows\System32\drivers\serenum.sys D3A103944A8FCD78FD48B2B19092790C
C:\Windows\System32\drivers\serial.sys 88D58E1DAA6C5062DD3A26273106961F
C:\Windows\System32\drivers\sermouse.sys 0F5B43074AE731D2C6F061241C9D84A6
C:\Windows\System32\drivers\sfloppy.sys D9FE59276BD56A9643C32D5FACE2F251
C:\Windows\System32\drivers\SiSRaid2.sys ABBE803FE0BDAE0E5BE74DDEFBE62F23
C:\Windows\System32\drivers\sisraid4.sys 6043DF55CFE3C7ACF477645FA64DEA98
C:\Windows\System32\drivers\spaceport.sys 1A6CB30F0EFC1632E6F1B852CA892583
C:\Windows\System32\drivers\SpbCx.sys E1C158F6C00359278727A2CEE5D2ED71
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys ACC1709EC7FE6EB8999DBC91C50C2B34
C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys AFBCFC946FAE7483E27BD316D03F94A5
C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys 107C1EBE79710E4A759449BD6604245A
C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys 5252D7BC56E5E0ED715AEA8FE173A455
C:\Windows\System32\drivers\stexstor.sys CCDA497C880AD16D87EDFAEFCFB2EDF5
C:\Windows\System32\drivers\storahci.sys BF8EA6FC3358C2F69678E3E94F764F84
C:\Windows\System32\drivers\vmstorfl.sys 32FF460DA8C1F370F5C08B7654899B73
C:\Windows\System32\drivers\stornvme.sys CC21DB3EF619B9480FE31A4EFE92CBEB
C:\Windows\System32\drivers\storqosflt.sys 390B8A75768E2689586539C224520895
C:\Windows\System32\drivers\storufs.sys 770A92D9D3A0BF61C97C3AFCB36847D9
C:\Windows\System32\drivers\storvsc.sys 736A2418E3E7F3DB3CF6EB0A55D1D581
C:\Windows\System32\drivers\swenum.sys BD98B0225BCD49E8A62F4F8EE1D1F613
C:\Windows\System32\drivers\Synth3dVsc.sys CAE4B27B469C583131EA5AAE622F5D76
C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys 892F30506DCCF230C5A57019C1D8D31B
C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys 892F30506DCCF230C5A57019C1D8D31B
C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys 17F37EC9042D84561C550620643D9A85
C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys 91D3F2A6253EF83EFBD7903028F58C4D
C:\Windows\System32\drivers\terminpt.sys E730D0EB1B84EBC98423FC8D285EDBC0
C:\Windows\System32\drivers\tpm.sys 169B0A246067457FEF8A18EED7EED9D5
C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys 48E828C66AB016E48F2CB4DD585315FD
C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys 267C76EE60736EA5A1811A53FA02AABE
C:\Windows\System32\drivers\tunnel.sys 8CE72F094B822AD5EE9C3A3AFC0C16B6
C:\Windows\System32\drivers\uagp35.sys 42C546414F80BD6C0137FC3A106F8A69
C:\Windows\System32\drivers\uaspstor.sys 1686DBC81748B096232B15F16C302985
C:\Windows\System32\Drivers\UcmCx.sys 3995CC3DEDED258768B8EBC2F4C0DC73
C:\Windows\System32\drivers\UcmUcsi.sys 1C95F7CE37D9EFB90EBE987A9712356C
C:\Windows\System32\drivers\ucx01000.sys AED081772091C98173905E2DF28C223B
C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys DCA34A111C29E4578DF2B8CEA3C7CDBD
C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys 718A956AE00CE086F381044AB66CC29C
C:\Windows\System32\drivers\UEFI.sys BA760F8E66428BA9FF1E8BFBC6248136
C:\Windows\System32\drivers\ufx01000.sys 5F0D997E6FC5A418D7673148CEF72887
C:\Windows\System32\drivers\UfxChipidea.sys 2B1DABA97DDF5365FC66EE7DEDD86A13
C:\Windows\System32\drivers\ufxsynopsys.sys DB630FC660443D63EBAB2C830C298EFE
C:\Windows\System32\drivers\uliagpkx.sys 6DE78C04BF32ECA7AF3064F53687C9A5
C:\Windows\System32\drivers\umbus.sys 67D1E0E6E4D5D33AF0AEF0E33B4DA0F4
C:\Windows\System32\drivers\umpass.sys 11680607944A719EF20E0E740785712A
C:\Windows\System32\drivers\urschipidea.sys 2410A0C20D21A25E6C01979FA886BE90
C:\Windows\System32\drivers\urscx01000.sys 6E59CE43B6BA5AA1ADCF36A4DBBB92BB
C:\Windows\System32\drivers\urssynopsys.sys E8A59FA109A22FC07E44BDFCC9727DBD
C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys D8A44550ECE102B6443F5D54DCE7DAB3
C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys 66B3D22DAB5312FF238ABF5C6D9F8FAB
C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys 3E4F20DB902D2E2914F3FF3DB9772200
C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys 41F7F00D76904416EF1F9EFA1A4C37A2
C:\Windows\System32\drivers\UsbHub3.sys B7E1CAA9429E4C3E7E01CB35B97E1536
C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys DAB35CCA86F5FBE77D870A40089BC4A1
C:\Windows\System32\drivers\usbprint.sys 21162F65C7756AAECAEBED9E67D0A5FE
C:\Windows\System32\drivers\usbser.sys F259A45D6B555B14CC8365AA6BC8DC20
C:\Windows\System32\drivers\USBSTOR.SYS 8949F77132A4F8F3BA17C6727099F002
C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys 8B3E458A8851F9A3B2109B1680EE1159
C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys 4B13B61CBB9CC3CB373C60B930D648F5
C:\Windows\System32\drivers\USBXHCI.SYS 325727F01F03C504CF788618A13DC266
C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys E1BE37312785A71862516F66B3FD24CE
C:\Windows\System32\drivers\VerifierExt.sys E42C0F2850735FF9D908B9DB581E6314
C:\Windows\System32\drivers\vhdmp.sys EC15FD6A28757793E2DA394CD94ABD52
C:\Windows\System32\drivers\vhf.sys D0C9632C350F46786643A069251BC249
C:\Windows\System32\drivers\vmbus.sys E886CB75DA2B6EB35469EF10135624C7
C:\Windows\System32\drivers\VMBusHID.sys 46D2EC27820EC0F798F85821E53C2942
C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys B9265F47E7A354BAAA0AF5CBA3F8F7CE
C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys BEE9C8B72AB752B794F69C2B9B3678AA
C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys E1F91A727A04C9F8199D04FF3BBBF63C
C:\Windows\System32\drivers\vpci.sys F7B1B1101271E31F43CC76E890704F51
C:\Windows\System32\drivers\vsmraid.sys D48ED0A08BD2FD25A833E6AC99623091
C:\Windows\System32\drivers\vstxraid.sys 6990D4AFDF545669D4E6C232F26DE1FB
C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys 1EE11F0508C58EF081F4176E66D6970B
C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys 938E4EF58E42D252B742B0E243011B90
C:\Windows\System32\drivers\vwifimp.sys 3BE5AAC930447FD18D4A8255A2FEC95C
C:\Windows\System32\drivers\wacompen.sys 00C27B64C758C111E5D78A70DE6CA2B6
C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys 8CB53620B2C2F0641DD7563EA0FDF491
C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys 8CB53620B2C2F0641DD7563EA0FDF491
C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys 069D3D6E20AD753B34FCE856F0436869
C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys 6CC727E94CD84E9720FDCDA8089CABCC
C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys E3E97151A1D1E87BB2D5371F66C5F169
C:\Windows\System32\DRIVERS\wdiwifi.sys E70DDD8E2245CC67547B0861983912D8
C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys 07B043160399AF4009054E2EA3464BF4
C:\Windows\System32\drivers\wfplwfs.sys C11272713719922DE5711094333BD166
C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys EF536C54AB9281FDC4E83B07279FCFC4
C:\Windows\System32\drivers\WindowsTrustedRT.sys D8966A76408107224C6013993135DD78
C:\Windows\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys 8B102A7B6CE326FD4208CC7C2D183343
C:\Windows\System32\drivers\winmad.sys 4A53441C1C4D2878BEF27E381138BB2D
C:\Windows\System32\drivers\WinUSB.SYS 260907CE034FE327AC99BDA4153AB22F
C:\Windows\System32\drivers\winverbs.sys 40A3E8D729F458B2C9A8BD9380FF83D5
C:\Windows\System32\drivers\wmiacpi.sys 8F010BF65238F3F822D22BA12831796E
C:\Windows\System32\Drivers\Wof.sys 2A9650FCC696DB28E45EA8B33B99B8E6
C:\Windows\System32\DRIVERS\wpcfltr.sys 22C52D7EE7C7D0E02C8EFD8CAE8E3A71
C:\Windows\System32\drivers\WpdUpFltr.sys 1C08E424CBDD5065BB7266F8C048C1B1
C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys 638B43D39A3D0B47024555CF1095E6F1
C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys A928F25CB62232F413EE655352856E10
C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys A932391623D5CEC4EF4A2A17D3CEBFCD
C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys A932391623D5CEC4EF4A2A17D3CEBFCD
C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys A932391623D5CEC4EF4A2A17D3CEBFCD
C:\Windows\System32\drivers\xboxgip.sys F279536122B83FD0D8E158AA753E1B7C
C:\Windows\System32\drivers\xinputhid.sys DBACD4E4FE191D0CE7C624ACA389535E

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Trzy miesiące - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 00:48 - 2016-03-18 00:48 - 00047842 _____ C:\Users\user_\Downloads\FRST.txt
2016-03-18 00:47 - 2016-03-18 00:48 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-18 00:10 - 2016-03-18 00:47 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\user_\Downloads\FRST64.exe
2016-03-17 22:04 - 2016-03-17 22:04 - 00003040 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\avast! Windows 10 Start Menu helper
2016-03-17 20:23 - 2016-03-17 21:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AdwCleaner
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:41 - 00000266 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\desktopfind
2016-03-16 18:56 - 2016-03-15 07:03 - 00023748 _____ C:\Users\user_\Downloads\Gotham.S02E14.HDTV.x264-LOL.txt
2016-03-16 18:35 - 2016-03-16 18:49 - 243374802 _____ C:\Users\user_\Downloads\Gotham.S02E14.HDTV.x264-LOL.mp4
2016-03-11 02:11 - 2016-03-11 02:11 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\Detective_Comics_050(2016)(4_covers)(Digital)(TLK-EMPIRE-HD)
2016-03-11 01:06 - 2016-03-11 01:06 - 11035328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerInstaller.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-03-01 06:31 - 00848168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-03-01 06:22 - 00709688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 10:52 - 01997328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 10:51 - 07474528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 10:48 - 00713568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 10:34 - 01613664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 10:28 - 03449168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WSService.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 10:15 - 01557768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:58 - 00794888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:51 - 01322248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:50 - 00808800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:46 - 06607080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:43 - 00625000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipSVC.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:39 - 00358752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:19 - 00670928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:14 - 00216416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:11 - 01997152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:11 - 00957608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:11 - 00703840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:11 - 00652392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:11 - 00394080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:11 - 00258280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sqmapi.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:10 - 00630632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:10 - 00576864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:09 - 00640472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 09:06 - 05242496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:59 - 00294752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:38 - 00187744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:35 - 00540752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:35 - 00523752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:35 - 00220064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sqmapi.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:33 - 00538736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:20 - 00195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VCardParser.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:20 - 00167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafBth.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:15 - 00365568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:12 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cemapi.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:09 - 00258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataAccountApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:07 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PimIndexMaintenance.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:05 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storewuauth.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:02 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CallHistoryClient.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 08:01 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AuthBroker.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:59 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:59 - 00318976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:55 - 00790528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EmailApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:55 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PackageStateRoaming.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:49 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ChatApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:44 - 01713664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRHInproc.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:44 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppointmentApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:43 - 00957952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SRH.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:43 - 00286720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\deviceaccess.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:41 - 00982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:41 - 00436736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:40 - 01224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Unistore.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:39 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:36 - 01847808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMPDMC.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:34 - 00938496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContactApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:34 - 00303104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:32 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:31 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cemapi.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:31 - 00169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PhoneCallHistoryApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:28 - 00870912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:25 - 00401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sharemediacpl.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:21 - 00315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:18 - 00575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EmailApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:18 - 00184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PackageStateRoaming.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:17 - 00369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:13 - 00540160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ChatApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:11 - 03593216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:09 - 01443328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRHInproc.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:09 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRH.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:09 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppointmentApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:09 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\deviceaccess.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:07 - 00949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Unistore.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:07 - 00890368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:07 - 00342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:04 - 01497088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMPDMC.exe
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:03 - 00769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContactApis.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:01 - 01831936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:00 - 02273792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 07:00 - 01098752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:57 - 02158592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:55 - 01996288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:34 - 01707520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActiveSyncProvider.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:22 - 00163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwbase.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:20 - 22376960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:18 - 18677760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:12 - 19339776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:12 - 05321728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:10 - 24600576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:09 - 06972416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:05 - 12586496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 06:03 - 14252544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 05:59 - 05661696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2016-03-09 16:12 - 2016-02-24 05:55 - 07835648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 10:47 - 01173344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 10:40 - 00513888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 09:54 - 00127840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 09:39 - 00141560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AuthHost.exe
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 09:09 - 00147808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:39 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTypeHelperUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:39 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExtrasXmlParser.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:38 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:37 - 00045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataLanguageUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:36 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PimIndexMaintenanceClient.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:35 - 00045568 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:33 - 00141664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:31 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:30 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfapigp.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:28 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\POSyncServices.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:23 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\asycfilt.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:23 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataPlatformHelperUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:22 - 00196608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:20 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:19 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:19 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\seclogon.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:14 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExSMime.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:13 - 00121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppointmentActivation.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:12 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneCallHistoryApis.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:10 - 00093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpninprc.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:09 - 00161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSip.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:03 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:01 - 00764928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:01 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profext.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 08:00 - 00214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:59 - 00360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vaultsvc.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:58 - 00685568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scapi.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:55 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExtrasXmlParser.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:54 - 00526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:54 - 00288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vaultcli.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:54 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsqmcons.exe
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:54 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTypeHelperUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:53 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:53 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataLanguageUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:52 - 00451584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:52 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PimIndexMaintenanceClient.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:51 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:47 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:46 - 00020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wfapigp.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:44 - 00915456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configurationclient.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:44 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\POSyncServices.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:42 - 00954368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthport.sys
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:42 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHUSB.SYS
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:40 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\asycfilt.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:40 - 00056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataPlatformHelperUtil.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:39 - 00164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:38 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VCardParser.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:32 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExSMime.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:28 - 00196608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataAccountApis.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:28 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxSip.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:23 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CallHistoryClient.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:22 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\profext.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:21 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:18 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataService.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 07:16 - 00394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2016-03-09 16:11 - 2016-02-24 06:43 - 00184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwbase.dll
2016-03-02 20:00 - 2016-03-02 20:00 - 01952488 _____ C:\Users\user_\Documents\PIT-37_rr.pdf
2016-03-02 19:54 - 2016-03-02 19:54 - 01952698 _____ C:\Users\user_\Documents\PIT-37_ar.pdf
2016-03-02 00:03 - 2016-03-02 00:03 - 00398152 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2016-03-02 00:03 - 2016-03-02 00:03 - 00052184 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\avastSS.scr
2016-03-01 19:47 - 2016-02-23 11:32 - 08705672 _____ (Microsoft Corp.) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-01 19:47 - 2016-02-23 11:21 - 22564328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2016-03-01 19:47 - 2016-02-23 10:38 - 06952088 _____ (Microsoft Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2016-03-01 19:47 - 2016-02-09 04:04 - 01946624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 12:27 - 02654872 _____ C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 11:32 - 00369912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 11:31 - 00408120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 10:45 - 02773096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 10:27 - 21124344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 09:29 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmsRouterSvc.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 09:28 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 09:09 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 09:00 - 02624512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputService.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 08:30 - 01731584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 08:24 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 08:17 - 02635264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 07:52 - 11545600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 07:50 - 09919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 07:39 - 13382656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-23 07:36 - 12125696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-01 19:46 - 2016-02-09 04:24 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:29 - 01030416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:29 - 00874968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:27 - 01317640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:27 - 01141504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:25 - 02152288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:25 - 01818696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:25 - 00563552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\acpi.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:15 - 00779384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\taskschd.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 12:08 - 00989536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:34 - 01859960 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:34 - 01542816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:33 - 00696160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:33 - 00389992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:32 - 02544264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:32 - 01152328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:32 - 01062480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:32 - 00498448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:31 - 01017032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:31 - 00819648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:31 - 00536256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:31 - 00476728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:25 - 03671888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:22 - 00572272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\taskschd.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 11:17 - 00146272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\appid.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:40 - 00430944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:39 - 00502112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:38 - 02180136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:38 - 00980352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:38 - 00895080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:38 - 00882720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:38 - 00450912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:38 - 00420928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:37 - 00713824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:32 - 00791744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:30 - 02919320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:27 - 00376536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:25 - 00534368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:20 - 01139712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblGameSave.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:20 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:19 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xinputhid.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:17 - 00649216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngcsvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:12 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provpackageapidll.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:10 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiConfigSP.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:07 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:07 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:06 - 00129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\flvprophandler.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:01 - 00104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rasl2tp.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:00 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 10:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfdprov.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:58 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininetlui.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:58 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:58 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\irmon.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:57 - 00199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallAgent.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:56 - 02186864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:55 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bridge.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:53 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:53 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngckeyenum.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:52 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:50 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:48 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppCapture.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:48 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TimeBrokerClient.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:40 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SMSRouter.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:39 - 00178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:38 - 00320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSFlacDecoder.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:38 - 00287712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:37 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:37 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DisplayManager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:37 - 00204288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:36 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\QuickActionsDataModel.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:34 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifiprofilessettinghandler.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:34 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:33 - 00558080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MBMediaManager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:32 - 00414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvr.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:31 - 00463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:27 - 00307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usbmon.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:26 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:23 - 00412672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanmsm.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:22 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:20 - 00847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:20 - 00606720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:20 - 00493568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:20 - 00330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:19 - 00948736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XblAuthManager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:19 - 00517632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winspool.drv
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:18 - 00557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:14 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:12 - 00852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:11 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:10 - 00997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:10 - 00474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:09 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedStartModel.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:09 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:06 - 01213440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwansvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:06 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininetlui.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:06 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:05 - 00161280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallAgent.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:04 - 01131520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:04 - 00673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:04 - 00382464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:02 - 01318912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:02 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 09:02 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:58 - 00345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TextInputFramework.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:58 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:58 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TimeBrokerServer.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:58 - 00108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputLocaleManager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:57 - 00031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TimeBrokerClient.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:52 - 00456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:50 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:49 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DisplayManager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:48 - 00838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:47 - 00157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WiFiDisplay.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:38 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:37 - 01118208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:37 - 00613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:36 - 00713728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:36 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:36 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:35 - 00400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winspool.drv
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:31 - 00585216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:30 - 00646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:29 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:28 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncController.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:28 - 00256512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\accountaccessor.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:24 - 04827136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:24 - 01105920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:24 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:22 - 01944576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputService.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:21 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:21 - 00133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:20 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputLocaleManager.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:14 - 00990720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:11 - 01390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Shell.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:05 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 08:01 - 02295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:59 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:58 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncController.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:56 - 04412928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:55 - 04894208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:55 - 02229760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:53 - 01799168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:51 - 00754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:42 - 03425792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:41 - 02912256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:39 - 02581504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:36 - 03666432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:35 - 07533568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:33 - 02604032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnroll.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:32 - 02793472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:30 - 02061312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-23 07:28 - 06740992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-09 05:28 - 00277856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sdbus.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-09 05:13 - 00185184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dumpsd.sys
2016-03-01 19:45 - 2016-02-09 04:18 - 00297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\thumbcache.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-09 04:18 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\thumbcache.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-09 04:07 - 01626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
2016-03-01 19:45 - 2016-02-09 04:07 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
2016-02-16 01:36 - 2016-02-28 13:06 - 00000722 _____ C:\Users\user_\Downloads\Nowy dokument tekstowy (4).txt
2016-02-12 15:15 - 2016-03-17 21:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-02-09 21:29 - 2016-01-29 07:57 - 04502352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
2016-02-09 21:29 - 2016-01-29 07:33 - 04064320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:59 - 00304752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:57 - 01824264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:57 - 00820704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:55 - 00081112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenWith.exe
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:46 - 02606824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:46 - 01270072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:44 - 00604928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:44 - 00085320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpenWith.exe
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:21 - 00162816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:15 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ztrace_maps.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:11 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:10 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hlink.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:08 - 00299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:08 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ztrace_maps.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:07 - 00203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iassam.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:04 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:02 - 00109056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hlink.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 06:01 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:59 - 00258048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iassam.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:52 - 00970752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:50 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxdav.sys
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:44 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cfgbkend.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:42 - 01387520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:32 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
2016-02-09 21:29 - 2016-01-27 05:31 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
2016-02-07 17:10 - 2016-02-07 17:10 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\Batman - Europa 04 (of 04) (2016) (3 covers) (Digital) (Zone-Empire)
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:37 - 00202472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscapi.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:24 - 00538632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWanAPI.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:23 - 00785088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:21 - 01750440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:20 - 00652312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:20 - 00431240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWanAPI.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:20 - 00366224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:19 - 00405568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:12 - 01415200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:09 - 01089880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:08 - 01174008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 07:08 - 00440152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\services.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:46 - 00067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbser.sys
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:45 - 16986112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:44 - 00166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:44 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:44 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rastlsext.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:43 - 00097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttpcom.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:42 - 00120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsBtSvc.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:42 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sscoreext.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:41 - 00055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:40 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasauto.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:40 - 00049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaui.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:40 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasautou.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:39 - 00149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FilterDS.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:38 - 07979008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:38 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:38 - 00193024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SimCfg.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:38 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winbio.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:37 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:36 - 00475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DDDS.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:36 - 00221696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:36 - 00160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SimAuth.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:36 - 00011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rastlsext.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:35 - 13018624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:35 - 00383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:35 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasadhlp.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:34 - 00610816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rastls.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:34 - 00477696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srcore.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:34 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttpcom.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:33 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcli.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:33 - 00574976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.UX.EapRequestHandler.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:33 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapsBtSvc.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:32 - 00621568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:32 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\pcaui.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:31 - 00851456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:31 - 00794112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:31 - 00440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProvDataModel.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:31 - 00343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorsApi.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:31 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasautou.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:30 - 02127360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:30 - 00784384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:30 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SimCfg.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:30 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winbio.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:29 - 01500672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RecoveryDrive.exe
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:28 - 00884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:28 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SimAuth.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:27 - 00335872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:26 - 00535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rastls.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:26 - 00260608 _____ C:\WINDOWS\system32\MTFServer.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:25 - 00510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcli.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:25 - 00235008 _____ C:\WINDOWS\system32\MTF.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:24 - 02057216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:24 - 00613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:24 - 00350720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:24 - 00273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SensorsApi.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:23 - 02050048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:23 - 00687616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:21 - 06297088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:20 - 07199232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:20 - 02597888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkMobileSettings.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:20 - 00799744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:19 - 00733184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:19 - 00162816 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\MTF.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:18 - 01674240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:17 - 05503488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:16 - 05202944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:16 - 01542656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:15 - 04759040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2016-01-28 14:04 - 2016-01-16 06:11 - 00653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
2016-01-26 11:24 - 2015-12-18 07:10 - 00099472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
2016-01-26 11:24 - 2015-12-18 07:10 - 00090768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2016-01-14 11:13 - 2016-01-14 11:13 - 00000000 ____D C:\.oracle_jre_usage
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:50 - 00671472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:48 - 00499432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:45 - 02587696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:42 - 02026736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:37 - 01299504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:37 - 00858952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:37 - 00245840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:37 - 00234504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mftranscode.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:33 - 01118208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:33 - 00701384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:33 - 00208176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mftranscode.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:33 - 00116728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:27 - 01594408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:23 - 01804664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:23 - 01309376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:23 - 00786696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:23 - 00119320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:21 - 01371792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:17 - 00695752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 03:16 - 00100160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:57 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RMSRoamingSecurity.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:57 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgrcli.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:56 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\omadmclient.exe
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:53 - 00148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wshom.ocx
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:52 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:51 - 00472576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DscCore.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:51 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserMgrProxy.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:50 - 00644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uReFS.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:49 - 01582080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:49 - 01255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:49 - 00749056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:49 - 00167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ProximityCommon.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:48 - 01009152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:48 - 00387072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:48 - 00034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usermgrcli.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:47 - 00628736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MessagingDataModel2.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:47 - 00479232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:47 - 00305664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:45 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qedit.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:45 - 00275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\facecredentialprovider.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:44 - 00125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wshom.ocx
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:43 - 00912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:43 - 00604672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:43 - 00584704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:42 - 00166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:41 - 01070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:41 - 00558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\uReFS.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:40 - 00890880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:40 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ProximityCommon.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:39 - 00569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:39 - 00498176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MessagingDataModel2.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:39 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:38 - 00389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:36 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-13 15:19 - 2016-01-05 02:36 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2016-01-10 17:29 - 2016-01-10 17:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IsoBuster
2016-01-10 17:29 - 2016-01-10 17:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Smart Projects
2016-01-07 17:19 - 2016-01-20 19:58 - 00001967 _____ C:\Users\Public\Desktop\Samsung Update.lnk
2015-12-31 18:45 - 2015-12-31 18:45 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\Batman - Europa 003 (2016) (3 covers) (Digital) (Zone-Empire)
2015-12-26 02:06 - 2015-12-26 22:46 - 00001024 ____H C:\AMTAG.BIN
2015-12-26 02:05 - 2015-12-26 22:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.8
2015-12-26 02:05 - 2015-12-26 02:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 5.8
2015-12-26 02:05 - 2015-09-24 16:57 - 01817712 _____ C:\WINDOWS\ampa.exe
2015-12-26 02:05 - 2013-12-18 11:33 - 00017008 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\ampa.sys
2015-12-26 02:05 - 2013-12-18 11:33 - 00017008 _____ C:\WINDOWS\system32\ampa.sys
2015-12-26 01:47 - 2015-12-26 01:56 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner

==================== Trzy miesiące - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 00:15 - 2013-12-24 21:29 - 00001072 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-18 00:06 - 2013-12-26 18:57 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-03-17 22:44 - 2013-12-26 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\user_\AppData\Local\CrashDumps
2016-03-17 22:02 - 2015-10-30 08:21 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2016-03-17 22:02 - 2013-12-24 21:29 - 00001068 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-17 22:00 - 2015-11-25 19:15 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2016-03-17 21:59 - 2015-10-30 07:28 - 00524288 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2016-03-17 21:56 - 2013-12-26 15:32 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\inne
2016-03-17 21:52 - 2015-08-29 11:19 - 00000000 ____D C:\Users\user_\.oracle_jre_usage
2016-03-17 21:51 - 2014-10-21 11:11 - 00097888 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2016-03-17 21:51 - 2014-10-21 11:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-03-17 21:51 - 2014-10-21 11:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2016-03-17 21:08 - 2015-08-06 19:58 - 00004208 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{42C4F802-6A05-4B29-BFAE-62AAE8B56005}
2016-03-17 20:34 - 2013-12-25 14:47 - 00000000 ____D C:\Users\user_\AppData\Roaming\GG
2016-03-17 19:41 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy
2016-03-17 19:41 - 2013-12-25 13:46 - 00001274 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-17 19:41 - 2013-12-25 13:46 - 00001262 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-17 19:41 - 2013-12-24 21:30 - 00002418 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-17 19:41 - 2013-12-24 21:30 - 00002406 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-03-17 19:41 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2016-03-17 15:42 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-03-17 14:49 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-03-16 20:41 - 2014-01-02 16:54 - 00000000 ____D C:\Users\user_\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-03-14 19:15 - 2013-12-25 13:43 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\konkcc
2016-03-12 21:51 - 2013-12-25 17:17 - 00071656 _____ C:\Users\user_\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-11 17:42 - 2015-10-30 08:11 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-03-10 10:54 - 2015-11-25 18:41 - 00378448 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-10 02:26 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2016-03-10 02:26 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2016-03-10 02:26 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2016-03-10 02:26 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2016-03-10 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 01070904 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswsnx.sys
2016-03-10 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 00107792 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswmonflt.sys
2016-03-09 16:48 - 2013-12-24 19:59 - 143659408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-03-09 16:48 - 2013-12-24 19:59 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-03-08 18:09 - 2015-07-20 01:31 - 00002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-03-08 08:12 - 2015-10-30 08:26 - 00829944 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-03-08 08:12 - 2015-10-30 08:26 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-08 02:03 - 2014-01-18 01:18 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\mr
2016-03-06 02:17 - 2013-12-25 13:43 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\cc
2016-03-05 20:51 - 2015-05-29 21:06 - 00002166 _____ C:\Users\Public\Desktop\FileZilla Client.lnk
2016-03-05 20:51 - 2013-12-25 13:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
2016-03-05 20:51 - 2013-12-25 13:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\FileZilla FTP Client
2016-03-04 23:13 - 2013-12-25 13:52 - 00000000 ____D C:\Users\user_\AppData\Roaming\FileZilla
2016-03-04 03:21 - 2015-11-25 18:52 - 00000000 ____D C:\Users\user_
2016-03-03 19:49 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2016-03-02 12:22 - 2015-10-30 20:19 - 00819340 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2016-03-02 12:22 - 2015-10-30 20:19 - 00158506 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2016-03-02 12:22 - 2015-08-06 19:11 - 01849016 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-02 12:17 - 2013-12-18 14:15 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 20:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 __RSD C:\WINDOWS\Media
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ___RD C:\WINDOWS\PurchaseDialog
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2016-03-02 02:12 - 2015-10-30 07:28 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2016-03-02 01:23 - 2014-01-11 14:06 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\teksty
2016-03-02 00:04 - 2014-11-24 02:11 - 00463744 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswsp.sys
2016-03-02 00:04 - 2014-11-24 02:11 - 00287016 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswvmm.sys
2016-03-02 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 00165344 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2016-03-02 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 00103064 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2016-03-02 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 00074544 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2016-03-02 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 00037656 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
2016-03-02 00:03 - 2014-11-24 02:11 - 00004006 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-02-27 17:29 - 2013-12-29 02:57 - 00000000 ____D C:\Users\user_\AppData\Local\Bandizip
2016-02-25 11:40 - 2015-10-30 08:24 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2016-02-21 00:52 - 2014-02-09 01:58 - 00000000 ____D C:\Users\user_\Downloads\kuse
2016-02-17 15:05 - 2013-12-25 13:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-11-30 16:45 - 2015-11-30 16:45 - 0003584 _____ () C:\Users\user_\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2013-12-24 19:09 - 2014-05-22 14:02 - 0007597 _____ () C:\Users\user_\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2015-11-25 18:48 - 2015-11-25 18:48 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2013-03-10 20:39 - 2013-02-19 08:34 - 2064264 _____ (Samsung Electronics) C:\ProgramData\MakeMarkerFile.exe
2013-03-10 20:39 - 2013-01-12 15:51 - 0003004 _____ () C:\ProgramData\MakeMarkerFile.xml

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\BANDIZIP-SETUP.EXE
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\COMAP.EXE
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\ggdrive-menu.exe
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\ggdrive-overlay.exe
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\installstats.exe
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\jre-8u71-windows-au.exe
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\jre-8u73-windows-au.exe
C:\Users\user_\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

==================== BCD ================================

Firmware Boot Manager
---------------------
identifier {fwbootmgr}
displayorder {bootmgr}
{9efa1844-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
{9efa1847-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
{9efa1848-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
{9efa184a-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
{9efa184b-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
{9efa184c-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
{9efa184d-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
timeout 0

Windows Boot Manager
--------------------
identifier {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description Windows Boot Manager
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {4a605710-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa1844-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description Setup

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa1845-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description Boot Menu

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa1846-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description Recovery

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa1847-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description SATA HDD:

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa1848-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description SATA CD:

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa1849-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description CD-ROM:

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa184a-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description USB CD:

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa184b-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description USB FDD:

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa184c-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description USB HDD:

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {9efa184d-8a2e-11e2-be68-806e6f6e6963}
description NETWORK:

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {4a605703-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a605704-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume1]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a605704-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {4a605708-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume6]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a605709-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
displaymessageoverride Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume6]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a605709-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {4a60570d-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume5]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a60570e-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
displaymessageoverride Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume5]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a60570e-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {current}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winload.efi
description Windows 10
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {4a605712-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \WINDOWS
resumeobject {4a605710-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
nx OptIn
bootmenupolicy Standard

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {4a605712-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume5]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a605713-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
displaymessageoverride Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume5]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{4a605713-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {4a6056ff-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device partition=C:
path \windows\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {4a605703-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {4a605706-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {4a605708-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {4a60570b-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {4a60570d-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {4a605710-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {4a605712-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Windows Memory Tester
---------------------
identifier {memdiag}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \EFI\Microsoft\Boot\memtest.efi
description Diagnostyka pami©ci systemu Windows
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
badmemoryaccess Yes

EMS Settings
------------
identifier {emssettings}
bootems No

Debugger Settings
-----------------
identifier {dbgsettings}
debugtype Serial
debugport 1
baudrate 115200

RAM Defects
-----------
identifier {badmemory}
badmemorylist 0x10007

Global Settings
---------------
identifier {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}

Boot Loader Settings
--------------------
identifier {bootloadersettings}
inherit {globalsettings}
{hypervisorsettings}

Hypervisor Settings
-------------------
identifier {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200

Resume Loader Settings
----------------------
identifier {resumeloadersettings}
inherit {globalsettings}

Device options
--------------
identifier {4a605704-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume1
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {4a605705-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Setup
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {4a605709-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume6
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {4a60570a-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Setup
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {4a60570e-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume5
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {4a60570f-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Setup
ramdisksdidevice partition=C:
ramdisksdipath \$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS\boot.sdi

Device options
--------------
identifier {4a605713-8a28-11e2-b725-0000f066f103}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume5
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdiLastRegBack: 2016-03-10 20:49

==================== Koniec FRST.txt ============================