FRST.txt

MPC Cleaner - usunięcie z Windows 7 32bit

Podczepię się pod wątek. Mam taki sam problem. Czy sposób usunięcia tego dziadostwa jest taki sam? Pozdrawiam. Posty wydzieliłem jako nowy temat. Nie podpinaj się proszę pod cudze wątki. Powoduje to bałagan na forum.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Admin_HP (administrator) HP_BDG (18-03-2016 10:10:45)
Uruchomiony z C:\Users\Admin_HP\Downloads
Załadowane profile: Admin_HP (Dostępne profile: Admin_HP)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnagent.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray64.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnat.exe
(VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe
() C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe
(The OpenVPN Project) C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn.exe
(Ghisler Software GmbH) D:\TOOLS\totalcmd\TOTALCMD64.EXE
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher\VpxClient.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-remotemks.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM-x32\...\Run: [SDTray] = & gt; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [4101576 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [KeePass 2 PreLoad] = & gt; C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe [2745544 2016-01-09] (Dominik Reichl)
HKLM-x32\...\Run: [vmware-tray.exe] = & gt; C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe [104128 2015-08-14] (VMware, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows] = & gt; C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe [708496 2015-04-20] (Cisco Systems, Inc.)
Winlogon\Notify\SDWinLogon-x32: SDWinLogon.dll [X]
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] = & gt; C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\Run: [Skype] = & gt; C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50605696 2016-02-10] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.179.1.63 62.179.1.62
Tcpip\..\Interfaces\{1AB2EF88-C219-4511-B8AD-9B6DA5C29210}: [DhcpNameServer] 62.179.1.63 62.179.1.62
Tcpip\..\Interfaces\{BAE9F684-28B2-42B6-BB60-86DA31B6500B}: [NameServer] 104.197.191.4

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.mpc.am
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.mpc.am
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = search.mpc.am
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = search.mpc.am
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.mpc.am
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope {0644EE93-D778-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000 - & gt; DefaultScope {0644EE93-D778-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000 - & gt; {0644EE93-D778-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Lync Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\URLREDIR.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: saphtmlp - {D1F8BD1E-7967-11D2-B43A-006094B9EADB} - c:\program files (x86)\sap\frontend\sapgui\saphtmlp.dll [2015-12-28] (SAP, Walldorf)
Handler-x32: sapr3 - {D1F8BD1E-7967-11D2-B43A-006094B9EADB} - c:\program files (x86)\sap\frontend\sapgui\saphtmlp.dll [2015-12-28] (SAP, Walldorf)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-01] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-01] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @vmware.com/vmrc,version=5.5.0.00000 - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Firefox\np-vmware-vmrc.dll [2014-10-30] (VMware, Inc.)

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; search.mpc.am
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://se16n.com/mantisbt/ "
CHR Profile: C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-03-01]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-03-01]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-01]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-03-01]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-16]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-03-01]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-01]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fcgnigmofekcllgbiejhmigggmgehkip] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [2804976 2016-02-28] (Microsoft Corporation)
R2 MPCProtectService; C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe [350688 2016-03-16] (DotC United Inc)
S3 OpenVPNService; C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv.exe [38200 2015-08-04] (The OpenVPN Project)
R2 SDScannerService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [1738168 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDUpdateService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2088408 2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [171928 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [6940944 2016-02-16] (TeamViewer GmbH)
S2 VMwareHostd; C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe [12465344 2015-08-14] ()
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2016-01-25] (Microsoft Corporation)
S2 ZAMSvc; " C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe " /service [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 3ware10k; C:\Windows\system32\drivers\3ware10k.sys [106760 2013-02-15] (LSI)
S3 amdide64; C:\Windows\system32\drivers\amdide64.sys [11944 2012-12-03] (Advanced Micro Devices Inc.)
S3 asstor64; C:\Windows\system32\drivers\asstor64.sys [84304 2015-10-01] (Asmedia Technology)
S3 ausb3hub; C:\Windows\system32\drivers\ausb3hub.sys [404480 2016-01-18] (Intel Corporation)
S3 ausb3xhc; C:\Windows\system32\drivers\ausb3xhc.sys [817664 2016-01-18] (Intel Corporation)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S3 IaNVMe; C:\Windows\system32\drivers\IaNVMe.sys [101872 2015-07-07] (Intel Corporation)
R0 IaNVMeF; C:\Windows\System32\drivers\IaNVMeF.sys [27120 2015-07-07] (Intel Corporation)
S3 iaStorB; C:\Windows\system32\drivers\iaStorB.sys [557016 2015-05-21] (Intel Corporation)
R0 iaStorF; C:\Windows\System32\drivers\iaStorF.sys [31192 2015-05-21] (Intel Corporation)
S3 iaStorS; C:\Windows\system32\drivers\iaStorS.sys [653272 2015-06-02] (Intel Corporation)
S3 LSI_SAS3; C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas3.sys [99464 2015-07-22] (Avago Technologies)
S3 megasas2; C:\Windows\system32\drivers\megasas2.sys [113800 2015-11-24] (Avago Technologies)
R1 MPCKpt; C:\Windows\System32\DRIVERS\MPCKpt.sys [60136 2016-03-16] (DotC United Inc)
S3 MTsensor; C:\Windows\system32\drivers\ASACPI.sys [15416 2009-10-10] ()
S3 mv61xx; C:\Windows\system32\drivers\mv61xx.sys [183144 2012-05-23] (Marvell Semiconductor, Inc.)
S3 nvme; C:\Windows\system32\drivers\nvme.sys [70208 2015-05-28] (Samsung Electronic Co., Ltd)
R0 nvmeF; C:\Windows\System32\drivers\nvmeF.sys [30776 2015-12-16] (Samsung Electronics Co., Ltd)
S3 nvrd64; C:\Windows\system32\drivers\nvrd64.sys [160288 2007-08-09] (NVIDIA Corporation)
S3 rusb3hub; C:\Windows\system32\drivers\rusb3hub.sys [114568 2012-08-27] (Renesas Electronics Corporation)
S3 rusb3xhc; C:\Windows\system32\drivers\rusb3xhc.sys [230280 2012-08-27] (Renesas Electronics Corporation)
S3 SI3112r; C:\Windows\system32\drivers\SI3112r.sys [162144 2010-02-03] (Silicon Image, Inc)
R0 SiFilter; C:\Windows\System32\drivers\SiWinAcc.sys [22056 2010-02-03] (Silicon Image, Inc)
S3 viamrx64; C:\Windows\system32\drivers\viamrx64.sys [162928 2011-03-15] (VIA Technologies Inc.,Ltd)
S3 videX64; C:\Windows\system32\drivers\videX64.sys [15072 2010-07-28] (VIA Technologies, Inc.)
S3 vpnva; C:\Windows\System32\DRIVERS\vpnva64-6.sys [52592 2015-04-20] (Cisco Systems, Inc.)
R0 vsock; C:\Windows\System32\drivers\vsock.sys [75512 2015-08-04] (VMware, Inc.)
R2 vstor2-mntapi20-shared; C:\Windows\SysWow64\drivers\vstor2-mntapi20-shared.sys [34520 2015-07-09] (VMware, Inc.)
S3 VSTXWDC; C:\Windows\system32\drivers\vstxwdc.sys [167056 2012-06-07] (VIA Corporation)
S3 VUSB3HUB; C:\Windows\system32\drivers\ViaHub3.sys [210944 2012-05-30] (VIA Technologies, Inc.)
R0 xfiltx64; C:\Windows\System32\drivers\xfiltx64.sys [26848 2010-07-28] (VIA Technologies, Inc.)
S3 xhcdrv; C:\Windows\system32\drivers\xhcdrv.sys [261120 2012-05-30] (VIA Technologies, Inc.)
S1 bsdriver; \??\C:\Windows\system32\drivers\bsdriver.sys [X]
S1 ZAM; \??\C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 10:10 - 2016-03-18 10:10 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Admin_HP\Downloads\FRST64.exe
2016-03-18 10:10 - 2016-03-18 10:10 - 00017189 _____ C:\Users\Admin_HP\Downloads\FRST.txt
2016-03-18 10:10 - 2016-03-18 10:10 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-17 15:48 - 2016-03-17 15:48 - 00002440 _____ C:\Users\Public\Desktop\VMware vSphere Client.lnk
2016-03-17 15:35 - 2016-03-17 15:35 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
2016-03-17 15:09 - 2016-03-17 15:52 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\VMware
2016-03-17 15:07 - 2016-03-17 15:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC
2016-03-17 10:26 - 2016-03-17 10:26 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\MCorp
2016-03-16 10:43 - 2016-03-16 10:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000908 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenVPN GUI.lnk
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TAP-Windows
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\TAP-Windows
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\OpenVPN
2016-03-16 10:40 - 2016-03-16 13:19 - 00293589 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\skrypt_mm.xlsx
2016-03-16 10:39 - 2016-03-16 10:39 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\Documents\Niestandardowe szablony pakietu Office
2016-03-09 10:45 - 2016-03-17 15:07 - 00001729 _____ C:\Users\Public\Desktop\MPC Cleaner.lnk
2016-03-08 11:05 - 2016-03-15 13:46 - 01449011 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\NoweMM_8_03.xlsx
2016-03-08 10:34 - 2016-03-08 10:34 - 00112680 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-03 11:43 - 2016-03-08 12:06 - 00002414 _____ C:\Users\Admin_HP\Documents\NowaBazaZbyszek.kdbx
2016-03-03 11:13 - 2016-03-03 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\Tracing
2016-03-03 09:44 - 2016-03-17 15:17 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Skype
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00002699 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2016-03-03 09:43 - 2016-03-03 09:43 - 47347840 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Admin_HP\Downloads\SkypeSetupFull.exe
2016-03-02 11:02 - 2016-03-02 11:02 - 00000363 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\Komputer -- skrót.lnk
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Cisco
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cisco
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Cisco
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Cisco
2016-03-02 09:36 - 2016-03-02 10:04 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\SAP
2016-03-02 09:36 - 2016-03-02 09:36 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\Documents\SAP
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:22 - 00001126 _____ C:\Users\Public\Desktop\SAP Logon.lnk
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:19 - 00001069 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NetWeaver Business Client 5.0.lnk
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SAP
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAP Front End
2016-03-02 09:19 - 2015-09-22 05:32 - 20786176 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icudt50.dll
2016-03-02 09:19 - 2015-09-22 05:32 - 01345024 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icuin50.dll
2016-03-02 09:19 - 2015-09-22 05:32 - 01059840 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icuuc50.dll
2016-03-02 09:19 - 2012-11-05 09:18 - 00017943 _____ C:\Windows\SysWOW64\license.html
2016-03-02 09:18 - 2016-03-02 09:18 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\SAP
2016-03-02 09:18 - 2015-12-28 11:46 - 01722064 _____ (SAP, Walldorf) C:\Windows\SysWOW64\SAPbtmp.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-12-28 11:41 - 05263872 _____ (SAP AG) C:\Windows\SysWOW64\librfc32u.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-12-28 11:41 - 04310528 _____ (SAP AG) C:\Windows\SysWOW64\librfc32.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00617896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00444328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshflxgd.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00416408 _____ (Microsoft Corporation ) C:\Windows\SysWOW64\comct332.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00279192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdatgrd.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00259736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msflxgrd.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00222360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tabctl32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00219288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\richtx32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00170920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comct232.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00163480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00130712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msstdfmt.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00108696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msstkprp.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00084624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysinfo.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-01-26 18:30 - 01070232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomctl.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-01-26 18:30 - 00660120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomct2.ocx
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 04449952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 04424344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00970912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00455328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00339616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcamp120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vccorlib120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00119456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcomp120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00083104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm120u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00083104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00074920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120fra.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00074920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120deu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00073896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120esn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00072872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120ita.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00070824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120rus.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00065192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120enu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00053928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120jpn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00053416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120kor.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00046248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120cht.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00046248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120chs.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 01355776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvbvm50.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 01060864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00133904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcans32.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ATL71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-05 13:22 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tlbinf32.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-05 13:22 - 00094744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\grid32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 04456520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 04421192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00164424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\atl110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00083024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00083016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110fra.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110deu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00073808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110esn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00072784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110ita.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00070736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110rus.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00065104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110enu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00053840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110jpn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00053328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110kor.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110cht.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110chs.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 05619784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 05592648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00192584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\atl110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00090192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcm110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00090184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcm110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110fra.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110deu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00073808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110esn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00072784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110ita.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00070736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110rus.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00065104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110enu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00053840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110jpn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00053328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110kor.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110cht.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110chs.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00875472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00535008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00320976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcamp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00252400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vccorlib110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00125904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcomp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00849360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00661456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00385488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vcamp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00354264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vccorlib110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00138208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vcomp110.dll
2016-03-02 08:32 - 2016-03-02 09:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SAP
2016-03-02 08:15 - 2016-03-18 09:10 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\VMware
2016-03-02 08:09 - 2015-08-14 14:03 - 00066752 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\vmx86.sys
2016-03-02 08:09 - 2015-08-14 14:03 - 00033472 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\VMkbd.sys
2016-03-02 08:09 - 2015-08-04 01:10 - 00075512 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\vsock.sys
2016-03-02 08:09 - 2015-08-04 01:10 - 00068288 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\vsocklib.dll
2016-03-02 08:09 - 2015-08-04 01:10 - 00064192 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vsocklib.dll
2016-03-02 08:08 - 2016-03-17 15:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware
2016-03-02 08:08 - 2016-03-02 08:08 - 00001203 _____ C:\Users\Public\Desktop\VMware Workstation Pro.lnk
2016-03-02 08:08 - 2016-03-02 08:08 - 00001024 _____ C:\Windows\SysWOW64\%TMP%
2016-03-02 08:08 - 2016-03-02 08:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\VMware
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 14:03 - 00934080 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\vnetlib64.dll
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 14:03 - 00391872 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnat.exe
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 14:03 - 00358080 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 13:43 - 00026816 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\vmnetuserif.sys
2016-03-02 08:08 - 2015-08-11 19:27 - 00057536 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\hcmon.sys
2016-03-02 08:07 - 2016-03-17 15:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\VMware
2016-03-02 08:07 - 2016-03-17 15:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VMware
2016-03-02 08:07 - 2016-03-02 08:07 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Shared Virtual Machines
2016-03-01 16:14 - 2016-03-11 13:42 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\KeePass
2016-03-01 16:14 - 2016-03-01 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2
2016-03-01 16:14 - 2016-03-01 16:14 - 00001117 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeePass 2.lnk
2016-03-01 16:13 - 2016-03-01 16:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2016-03-01 16:12 - 2016-03-08 10:08 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\TeamViewer
2016-03-01 16:12 - 2016-03-01 16:12 - 00001043 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 11.lnk
2016-03-01 16:12 - 2016-03-01 16:12 - 00001031 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 11.lnk
2016-03-01 16:11 - 2016-03-09 10:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2016-03-01 16:11 - 2016-03-08 10:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 17:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00001391 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S & D Start Center.lnk
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00001379 _____ C:\Users\Public\Desktop\Spybot-S & D Start Center.lnk
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Safer-Networking
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2
2016-03-01 16:11 - 2013-09-20 10:49 - 00021040 _____ (Safer Networking Limited) C:\Windows\system32\sdnclean64.exe
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00002171 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00002144 _____ C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00002144 _____ C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00000000 ___RD C:\Users\Admin_HP\OneDrive
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive
2016-03-01 15:32 - 2016-03-01 15:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002491 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002461 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive dla firm.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002394 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002382 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002367 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002364 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002361 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002328 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002318 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016
2016-03-01 15:27 - 2016-03-16 10:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2016-03-01 15:27 - 2016-03-01 15:27 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform
2016-03-01 15:24 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2016-03-01 15:24 - 2016-03-01 15:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
2016-03-01 14:50 - 2016-03-01 14:50 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\GHISLER
2016-03-01 14:44 - 2016-03-02 08:08 - 01693320 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-03-01 14:40 - 2016-03-01 14:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Vista - 7 - 8 - 8.1 KMS Activator Ultimate 2014 v2.0
2016-03-01 14:38 - 2016-03-01 14:38 - 00000674 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\Total Commander 64 bit.lnk
2016-03-01 14:38 - 2016-03-01 14:38 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\GHISLER
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SearchesToYesbnd
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:50 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\3810282D-6C19-47B0-8283-5C6C29A7E108
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00015236 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WinTaske
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\dmp
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinTaske
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winsere
2016-03-01 13:50 - 2016-03-01 13:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPC AdCleaner
2016-03-01 13:50 - 2016-03-01 13:50 - 00003356 _____ C:\Windows\System32\Tasks\MPC AdCleaner
2016-03-01 13:48 - 2016-03-01 13:48 - 00022745 _____ C:\ComboFix.txt
2016-03-01 13:40 - 2011-06-26 07:45 - 00256000 _____ C:\Windows\PEV.exe
2016-03-01 13:40 - 2010-11-07 18:20 - 00208896 _____ C:\Windows\MBR.exe
2016-03-01 13:40 - 2009-04-20 05:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\Windows\NIRCMD.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWREG.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWSC.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00098816 _____ C:\Windows\sed.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00080412 _____ C:\Windows\grep.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00068096 _____ C:\Windows\zip.exe
2016-03-01 13:39 - 2016-03-01 13:48 - 00000000 ____D C:\Qoobox
2016-03-01 13:39 - 2016-03-01 13:46 - 00000000 ____D C:\Windows\erdnt
2016-03-01 13:33 - 2016-03-02 07:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware
2016-03-01 13:33 - 2016-03-01 17:01 - 00685922 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
2016-03-01 13:33 - 2016-03-01 17:01 - 00000617 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2016-03-01 13:33 - 2016-03-01 13:33 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Zemana
2016-03-01 13:11 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\EpuyzLedsob
2016-03-01 13:11 - 2016-03-01 13:11 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sodf
2016-03-01 12:41 - 2016-03-17 10:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner
2016-03-01 12:41 - 2016-03-16 10:33 - 00060136 _____ (DotC United Inc) C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\JiasfeMunhe
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 13:38 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\cpuminer
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 13:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\groover010320161222
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 13:11 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Tempfolder
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\kiu
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\gplyra
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\LocalLow\Company
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\LocalLow\{D2020D47-707D-4E26-B4D9-739C4F4C2E9A}
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\uninst
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\Number of results
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 13:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\REACHit
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 00041472 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.dat
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 00000187 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.exe.config
2016-03-01 12:34 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\30303734-1456835654-5A43-3232-323430464C48
2016-03-01 12:33 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\30303734-1456831989-5A43-3232-323430464C48
2016-03-01 12:33 - 2016-03-01 12:33 - 00001110 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
2016-03-01 12:30 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows 7 Activator
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00001209 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Thunderbird.lnk
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00001197 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Thunderbird.lnk
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Thunderbird
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Mozilla
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Thunderbird
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 15:16 - 00001052 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 15:16 - 00001048 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 14:53 - 00002068 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 14:53 - 00002056 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 13:51 - 00004060 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 13:51 - 00003808 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 10:47 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 08:25 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Deployment
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 08:25 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Apps\2.0
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 08:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-02-29 17:48 - 2016-03-12 13:02 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\VirtualStore
2016-02-29 17:48 - 2016-03-03 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP
2016-02-29 17:48 - 2016-03-01 12:43 - 00001433 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000020 ___SH C:\Users\Admin_HP\ntuser.ini
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Ustawienia lokalne
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Szablony
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Moje dokumenty
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Menu Start
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Dane aplikacji
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Historia
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Adobe
2016-02-29 17:48 - 2011-04-12 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Media Center Programs
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 05554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 02582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 05425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 02430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 01846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 00520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:40 - 00513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:01 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 04992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 01942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:19 - 00511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:18 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:17 - 00068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:16 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 04991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 01941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:04 - 00489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:03 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:00 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 04910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 01860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-02-05 23:07 - 00529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:40 - 00411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:37 - 00021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 05081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 02006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-02 09:56 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-20 00:57 - 00411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 01985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-06-20 20:49 - 00409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 04496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 01401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:55 - 00403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:54 - 00107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-15 16:57 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 04494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 01400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-05 12:42 - 00017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-01-24 15:27 - 00393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-12-08 12:00 - 00390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 00469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 00440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:05 - 02414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:04 - 00364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:31 - 00083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:30 - 00363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-05-31 07:22 - 00354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:40 - 00352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:39 - 00083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:43 - 03830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:42 - 00355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:41 - 00016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-12-05 18:09 - 03815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-07-22 19:59 - 03807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-05-26 15:34 - 03767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-03-18 17:19 - 03823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-02-05 19:45 - 03544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
2016-02-29 17:45 - 2015-02-18 08:06 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2016-02-29 17:45 - 2015-02-18 08:04 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Ulubione
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2016-02-29 17:35 - 2016-02-29 17:35 - 00001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
2016-02-29 17:35 - 2016-02-29 17:35 - 00001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
2016-02-29 17:34 - 2016-02-29 17:34 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_iusb3hcs_01009.Wdf
2016-02-29 17:34 - 2016-02-29 17:34 - 00000000 _____ C:\Windows\ativpsrm.bin
2016-02-29 17:33 - 2016-02-29 17:33 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
2016-02-29 17:31 - 2016-03-01 13:51 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 15:47 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2016-03-17 15:14 - 2009-07-14 05:45 - 00050224 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 15:14 - 2009-07-14 05:45 - 00050224 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 15:12 - 2011-04-12 14:21 - 00742378 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-17 15:12 - 2011-04-12 14:21 - 00156478 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-17 15:12 - 2009-07-14 06:13 - 01676344 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-17 15:12 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-17 15:07 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-09 10:45 - 2009-07-14 06:09 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
2016-03-03 09:34 - 2009-07-14 05:45 - 00438152 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-02 09:19 - 2009-07-14 03:34 - 00021259 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\services
2016-03-01 13:45 - 2009-07-14 03:34 - 00000215 _____ C:\Windows\system.ini
2016-03-01 13:38 - 2016-01-25 08:14 - 00357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
2016-03-01 12:40 - 2009-07-14 03:34 - 00000505 _____ C:\Windows\win.ini
2016-03-01 08:55 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-02-29 17:47 - 2009-07-14 05:45 - 00000000 ____D C:\Windows\Setup
2016-02-29 17:44 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2016-02-29 17:35 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
2016-02-29 17:33 - 2011-04-12 14:32 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2016-02-29 17:30 - 2009-07-14 06:32 - 00032768 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 0041472 _____ () C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.dat
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 0000187 _____ () C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.exe.config

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-17 11:31

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu