FRST.txt

So-v.com - jak usunać ze strony startowej mozilla??

Czy moze mi ktoś zrobić fixlist? Przesyłam raporty w załącznikach Z góry dziękuje!


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Bartek (administrator) WINDOWS-UFDM2QB (18-03-2016 11:28:28)
Uruchomiony z C:\Users\Bartek\Downloads
Załadowane profile: Bartek (Dostępne profile: Bartek)
Platform: Windows 10 Home (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Microsoft) C:\Program Files (x86)\Novus\NMS\OpenHardwareMonitorService.exe
(DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files (x86)\Dell Customer Connect\DCCService.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DellDataVaultWiz.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files (x86)\Dell Update\DellUpService.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files (x86)\Dell Update\DellUpTray.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files (x86)\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAgent.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DellDataVault.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8512760 2015-08-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1411320 2015-08-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_PushButton] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1411320 2015-08-03] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [QuickSet] = & gt; C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe [5762408 2013-06-03] (Dell Inc.)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] = & gt; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2780400 2013-09-05] (Synaptics Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [6133520 2015-11-10] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] = & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [89184 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] = & gt; C:\Program Files (x86)\Dell Wireless\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
HKU\S-1-5-21-3426040555-3072573680-2782478375-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8641240 2016-02-12] (Piriform Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DBARFileBackuped] - & gt; {831cebdd-6baf-4432-be76-9e0989c14aef} = & gt; C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll [2015-07-10] (Microsoft Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [DBARFileNotBackuped] - & gt; {275e4fd7-21ef-45cf-a836-832e5d2cc1b3} = & gt; C:\WINDOWS\system32\mscoree.dll [2015-07-10] (Microsoft Corporation)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{366c2058-d73c-4fe2-98a8-83cda2f47c1d}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-3426040555-3072573680-2782478375-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.dell.com
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3426040555-3072573680-2782478375-1001 - & gt; DefaultScope {1A95DC8F-4A6D-4938-B715-50B59B516306} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3426040555-3072573680-2782478375-1001 - & gt; {1A95DC8F-4A6D-4938-B715-50B59B516306} URL =
BHO: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-10-29] (AVAST Software)
BHO: Google Toolbar Helper - & gt; {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2015-12-19] (Google Inc.)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-18] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-10-29] (AVAST Software)
BHO-x32: Google Toolbar Helper - & gt; {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2015-12-19] (Google Inc.)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2015-12-19] (Google Inc.)
Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2015-12-19] (Google Inc.)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3426040555-3072573680-2782478375-1001 - & gt; Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2015-12-19] (Google Inc.)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Bartek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mjmm1kkn.default-1458295305019
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_182.dll [2016-03-13] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_182.dll [2016-03-13] ()
FF Plugin-x32: @DVR/npmedia,version=3.1.0.3 - & gt; C:\Program Files\webrec\WEB30\DVR32\3.1.0.3\npmedia.dll [2014-03-12] ()
FF Plugin-x32: @DVR/npTimeGrid,version=3.1.0.3 - & gt; C:\Program Files\webrec\WEB30\DVR32\3.1.0.3\npTimeGrid.dll [2014-03-12] (Unauthorized copy)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-09-27] (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: Default - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi [2016-03-04] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-12-11]

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-01-05]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-05]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-05]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-05]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-05]
CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2016-02-06]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-01-05]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-01-16]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2016-01-05]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-01-05]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Bartek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-05]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx [2015-06-25]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-06-25]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [146600 2015-10-29] (AVAST Software)
S2 CLKMSVC10_99E320F5; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD12\Common\NavFilter\kmsvc.exe [243464 2013-08-07] (CyberLink)
R2 Dell Customer Connect; C:\Program Files (x86)\Dell Customer Connect\DCCService.exe [137968 2015-09-22] (Dell Inc.)
R2 DellDataVault; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DellDataVault.exe [2571352 2016-01-05] (Dell Inc.)
R2 DellDataVaultWiz; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DellDataVaultWiz.exe [201816 2016-01-05] (Dell Inc.)
R2 DellUpdate; C:\Program Files (x86)\Dell Update\DellUpService.exe [237272 2015-08-27] (Dell Inc.)
S2 DeskTop_F; C:\ProgramData\desktopfind\desktop173.exe [236728 2016-03-16] (DeskTopService)
R2 HardwareService; C:\Program Files (x86)\Novus\NMS\OpenHardwareMonitorService.exe [20480 2016-01-08] (Microsoft) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 IDriverT; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [69632 2005-04-04] (Macrovision Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [1997168 2015-06-25] (Electronic Arts)
R2 RichVideo; C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [253776 2013-07-30] (CyberLink)
R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [312056 2015-08-03] (Realtek Semiconductor)
R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2015-05-21] (DEVGURU Co., LTD.)
R2 SupportAssistAgent; C:\Program Files (x86)\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAgent.exe [31928 2016-01-12] (Dell Inc.)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [362928 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
U4 AvastVBoxSvc; " C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe " [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [36096 2013-05-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [28656 2015-10-29] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [90968 2015-10-29] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-10-29] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65224 2015-10-29] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1059656 2015-11-10] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [449992 2015-11-10] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [153744 2015-10-29] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [274808 2015-10-29] (AVAST Software)
R3 athr; C:\Windows\System32\drivers\athw10x.sys [4318760 2015-08-13] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [102912 2015-05-28] (Advanced Micro Devices)
R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\system32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [91712 2013-03-05] (CyberLink)
R3 DDDriver; C:\Windows\system32\drivers\DDDriver64Dcsa.sys [23760 2015-05-22] (Dell Computer Corporation)
R3 DellProf; C:\Windows\system32\drivers\DellProf.sys [24240 2015-05-22] (Dell Computer Corporation)
R3 DellRbtn; C:\Windows\System32\drivers\DellRbtn.sys [10752 2013-01-25] (OSR Open Systems Resources, Inc.)
S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2016-03-17] ()
R1 HWiNFO32; C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [26528 2016-01-01] (REALiX(tm))
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [896744 2015-08-14] (Realtek )
R3 RTSUER; C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [402960 2015-05-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 SmbDrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_AMDASF.sys [30448 2013-09-05] (Synaptics Incorporated)
S3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-08-23] (Synaptics Incorporated)
S3 UdeCx; C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys [44032 2015-07-10] ()
U5 usbfilter; C:\Windows\System32\Drivers\usbfilter.sys [58536 2013-03-08] (Advanced Micro Devices)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [291680 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119648 2015-07-10] (Microsoft Corporation)
R3 WinRing0_1_2_0; C:\Program Files (x86)\Novus\NMS\OpenHardwareMonitorService.sys [14544 2016-03-18] (OpenLibSys.org)
U4 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
S3 wfpcapture; \SystemRoot\System32\drivers\wfpcapture.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 11:28 - 2016-03-18 11:29 - 00016615 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\FRST.txt
2016-03-18 11:22 - 2016-03-18 11:22 - 00016148 _____ C:\WINDOWS\system32\WINDOWS-UFDM2QB_Bartek_HistoryPrediction.bin
2016-03-18 11:21 - 2016-03-18 11:21 - 00007259 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\Fixlog.txt
2016-03-18 10:31 - 2016-03-18 10:31 - 01527296 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\adwcleaner_5.102.exe
2016-03-18 10:26 - 2016-03-18 10:26 - 00242336 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\Firefox Setup Stub 45.0.exe
2016-03-18 10:22 - 2016-03-18 10:44 - 00001124 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-18 10:00 - 2016-03-18 11:28 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-18 09:59 - 2016-03-18 09:59 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Bartek\Downloads\FRST64.exe
2016-03-18 09:55 - 2016-03-18 11:20 - 00003905 _____ C:\Users\Bartek\Desktop\fixlist.txt
2016-03-18 09:54 - 2016-03-18 09:54 - 00000000 _____ C:\Users\Bartek\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
2016-03-18 09:52 - 2016-03-18 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Desktop\Stare dane programu Firefox
2016-03-17 18:25 - 2016-03-17 18:25 - 00002872 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2016-03-17 18:25 - 2016-03-17 18:25 - 00000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-03-17 18:25 - 2016-03-17 18:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
2016-03-17 18:25 - 2016-03-17 18:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2016-03-17 18:21 - 2016-03-17 18:24 - 06837784 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Bartek\Downloads\ccsetup515.exe
2016-03-17 18:15 - 2016-03-17 18:15 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
2016-03-17 18:14 - 2016-03-17 18:14 - 00022704 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2016-03-17 18:13 - 2016-03-17 18:13 - 03286400 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Bartek\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
2016-03-17 18:05 - 2016-03-18 10:45 - 00000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-03-17 18:05 - 2016-03-17 18:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\desktopfind
2016-03-17 17:01 - 2016-03-17 17:01 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Downloads\DISCO.POLO.2015.PL.480P.RAV
2016-03-17 17:00 - 2016-03-17 17:01 - 00112955 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\Disco Polo 2015 [480P DVDRiP XviD AC3-RAV] [FILM POLSKI][Torrenty.org].torrent
2016-03-17 13:22 - 2016-03-17 13:27 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Documents\Konfiguracja SSP KPP Gryfino
2016-03-17 13:22 - 2016-03-17 13:22 - 01120374 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\konf4000_v2.9.10
2016-03-17 13:22 - 2016-03-17 13:22 - 00499864 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\kpp gryfino.ctr
2016-03-17 13:22 - 2016-03-17 13:22 - 00066433 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\KPP Gryfino.pdf
2016-03-16 13:43 - 2016-03-16 13:43 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Downloads\WKRECENI.2.2014.PL.720P.XVID
2016-03-09 22:23 - 2016-03-09 22:23 - 07214080 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\SoftwarePatch.pl-b4b01mux.exe
2016-03-09 21:51 - 2016-03-18 10:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:53 - 01314496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:52 - 00858408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:51 - 00633184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fvevol.sys
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:51 - 00146784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:50 - 00630160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:48 - 08022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:48 - 01294352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:48 - 01123952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:41 - 01150816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:41 - 00299600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMASF.DLL
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:41 - 00078040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wkscli.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:40 - 00110584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srvcli.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:38 - 00272752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sqmapi.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:36 - 00080128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:11 - 00781984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:11 - 00658784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupEngine.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:11 - 00103776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupApi.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:08 - 03622272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 15:07 - 22322624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:39 - 00607416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:30 - 01643872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:25 - 01085632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:23 - 00952968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:21 - 00529456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:21 - 00141152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:11 - 00249976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMASF.DLL
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:11 - 00073360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srvcli.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:11 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wkscli.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:09 - 00229352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\sqmapi.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 14:06 - 00069232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netapi32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:58 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:50 - 00395264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupShim.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:50 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetCfgNotifyObjectHost.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:42 - 00658536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:42 - 00467296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:42 - 00078176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:39 - 02879024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:38 - 20858360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:35 - 00365568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:20 - 00138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dfsc.sys
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:17 - 00333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:16 - 02237952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:15 - 00539728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 13:15 - 00033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:59 - 00319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:59 - 00104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rasl2tp.sys
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:57 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetSetupSvc.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:55 - 24592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:45 - 12504576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:45 - 06788608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:42 - 00771072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:42 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\asycfilt.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:38 - 02663424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:37 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetCfgNotifyObjectHost.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:36 - 00281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:25 - 00303104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:18 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\seclogon.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:17 - 00133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browser.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:17 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browcli.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:14 - 00841728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:08 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:04 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsqmcons.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:03 - 00450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:03 - 00045568 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\system32\atmlib.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 12:02 - 03587584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:55 - 19326464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:55 - 14241792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:51 - 00915456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configurationclient.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:51 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\scapi.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:48 - 21859840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:48 - 05157376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:46 - 00400384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sharemediacpl.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:45 - 01844736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMPDMC.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:45 - 00574464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:45 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\olepro32.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:45 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\asycfilt.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:44 - 01821696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:38 - 07524864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:29 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\browcli.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:17 - 00393728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:17 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmlib.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:11 - 12589056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:03 - 01495040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMPDMC.exe
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:00 - 11263488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 11:00 - 05457408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2016-03-09 17:51 - 2016-02-23 10:58 - 18800640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2016-03-07 21:23 - 2016-03-07 21:23 - 00000466 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\orderdetails.txt
2016-03-05 11:58 - 2016-03-05 11:59 - 00012297 _____ C:\Users\Bartek\Documents\Potwierdzenie wpłaty zaliczki za apartament w Kołobrzegu.pdf
2016-03-03 18:04 - 2016-03-03 18:16 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Desktop\Dokumenty Orange
2016-03-02 20:35 - 2016-03-02 20:33 - 00000466 _____ C:\Users\Bartek\Desktop\Orange zamowienie S7 edge.txt
2016-03-02 20:33 - 2016-03-02 20:33 - 00000466 _____ C:\Users\Bartek\Downloads\Orange zamowienie S7 edge.txt
2016-03-02 10:06 - 2016-03-02 10:06 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\AppData\Roaming\GeViScope
2016-03-02 10:06 - 2016-03-02 10:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\GeViScope
2016-03-02 10:06 - 2016-03-02 10:06 - 00000000 ____D C:\IfterLog
2016-03-02 10:05 - 2016-03-02 10:05 - 00000000 ____D C:\Ifter
2016-03-02 10:00 - 2016-03-02 10:00 - 00000000 ____D C:\Tmp
2016-03-02 09:54 - 2016-03-02 09:55 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Desktop\IFTER EQU
2016-03-01 17:33 - 2016-03-01 17:33 - 00122314 _____ C:\Users\Bartek\Desktop\eticket_60264_9fb5d63d.pdf
2016-02-17 13:44 - 2016-02-17 13:45 - 00002238 ____H C:\Users\Bartek\Documents\Default.rdp
2016-02-17 11:13 - 2016-02-17 11:13 - 00002082 _____ C:\Users\Public\Desktop\NMS.lnk
2016-02-17 11:13 - 2016-02-17 11:13 - 00002046 _____ C:\Users\Public\Desktop\NMS IPTool.lnk
2016-02-17 10:46 - 2016-03-18 09:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SuperClientEx
2016-02-17 10:46 - 2015-03-14 16:46 - 00225280 _____ () C:\WINDOWS\SysWOW64\SuperClient Save.exe
2016-02-17 09:24 - 2016-02-17 11:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Novus
2016-02-17 09:07 - 2016-02-17 13:00 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Desktop\Novus szkolenie materiały

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 11:22 - 2015-10-18 23:09 - 00147656 ____N (CyberLink Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rikvm_99E320F5.sys
2016-03-18 11:22 - 2015-07-30 22:52 - 00000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2016-03-18 11:22 - 2015-06-25 16:48 - 00001084 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-18 11:21 - 2015-10-18 23:07 - 00065536 _____ C:\WINDOWS\system32\spu_storage.bin
2016-03-18 11:21 - 2015-07-10 10:05 - 00524288 ___SH C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2016-03-18 11:21 - 2015-06-24 20:33 - 00001136 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-18 11:15 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-03-18 11:15 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2016-03-18 11:13 - 2015-06-25 16:48 - 00001088 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-18 10:44 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy
2016-03-18 10:44 - 2015-06-26 18:36 - 00000930 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-03-18 10:44 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2016-03-18 10:35 - 2015-06-24 20:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-03-18 08:50 - 2015-06-24 15:29 - 00004228 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{E101D4C5-8F5C-420C-A9A8-51A060A542AE}
2016-03-17 23:38 - 2015-10-18 23:13 - 01836100 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-17 23:38 - 2015-09-10 06:09 - 00813762 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2016-03-17 23:38 - 2015-09-10 06:09 - 00156260 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2016-03-17 23:38 - 2015-07-30 23:40 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2016-03-17 18:46 - 2015-09-10 06:55 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-03-17 18:43 - 2015-07-30 22:49 - 00359176 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-17 18:40 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2016-03-17 18:40 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2016-03-17 18:40 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2016-03-17 18:40 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2016-03-17 18:38 - 2015-07-23 20:55 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\AppData\Roaming\uTorrent
2016-03-17 18:33 - 2015-11-21 22:54 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2016-03-17 18:33 - 2015-10-18 23:47 - 00000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2016-03-17 18:33 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
2016-03-17 18:33 - 2015-06-24 20:27 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\AppData\Local\CrashDumps
2016-03-17 18:14 - 2015-10-18 22:57 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek
2016-03-17 18:05 - 2015-06-25 16:48 - 00002420 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-13 12:32 - 2015-10-19 05:07 - 00002463 _____ C:\Users\Bartek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2016-03-13 12:32 - 2015-10-19 05:07 - 00000000 ___RD C:\Users\Bartek\OneDrive
2016-03-10 21:07 - 2015-07-30 23:25 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2016-03-09 22:08 - 2015-06-28 14:27 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2016-03-09 22:02 - 2015-06-28 14:27 - 143659408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2016-03-08 08:10 - 2015-07-30 23:43 - 00829944 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-03-08 08:10 - 2015-07-30 23:43 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-07 22:10 - 2015-08-10 17:54 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Documents\Rachunki UPC
2016-03-04 23:17 - 2015-10-30 20:56 - 00000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
2016-03-03 21:12 - 2015-03-07 13:44 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-03-01 21:36 - 2015-09-26 19:26 - 00011090 _____ C:\Users\Bartek\Documents\Wypoczynek Raty.xlsx
2016-03-01 21:35 - 2015-07-02 17:39 - 00011088 _____ C:\Users\Bartek\Documents\Lodówka Raty.xlsx
2016-02-25 15:22 - 2015-06-25 16:49 - 00004280 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-02-22 20:57 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2016-02-17 14:12 - 2015-10-27 22:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\firebird
2016-02-17 13:45 - 2015-07-30 23:42 - 00000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
2016-02-17 11:59 - 2016-01-19 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Bartek\Desktop\Monitoring Malczewskiego
2016-02-17 11:52 - 2015-09-10 06:27 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-02-17 11:13 - 2015-06-25 17:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-10-18 22:53 - 2015-10-18 22:53 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2015-03-07 14:04 - 2015-03-07 14:05 - 0000121 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1fD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
2015-03-07 13:56 - 2015-03-07 13:57 - 0000106 _____ () C:\ProgramData\{2A87D48D-3FDF-41fd-97CD-A1E370EFFFE2}.log
2015-03-07 13:57 - 2015-03-07 14:00 - 0000111 _____ () C:\ProgramData\{B0B4F6D2-F2AE-451A-9496-6F2F6A897B32}.log
2015-03-07 14:01 - 2015-03-07 14:04 - 0000108 _____ () C:\ProgramData\{B46BEA36-0B71-4A4E-AE41-87241643FA0A}.log
2015-03-07 13:55 - 2015-03-07 13:56 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-15 17:22

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu