FRST.txt

MPC Cleaner - usunięcie z Windows 7 32bit

Wykonane poprawnie


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Admin_HP (administrator) HP_BDG (18-03-2016 10:10:45)
Uruchomiony z C:\Users\Admin_HP\Downloads
Załadowane profile: Admin_HP (Dostępne profile: Admin_HP)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnagent.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe
(DotC United Inc) C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCTray64.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnat.exe
(VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe
() C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe
(The OpenVPN Project) C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn.exe
(Ghisler Software GmbH) D:\TOOLS\totalcmd\TOTALCMD64.EXE
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher\VpxClient.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe
(VMware, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\vmware-remotemks.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM-x32\...\Run: [SDTray] = & gt; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [4101576 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [KeePass 2 PreLoad] = & gt; C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\KeePass.exe [2745544 2016-01-09] (Dominik Reichl)
HKLM-x32\...\Run: [vmware-tray.exe] = & gt; C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe [104128 2015-08-14] (VMware, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows] = & gt; C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe [708496 2015-04-20] (Cisco Systems, Inc.)
Winlogon\Notify\SDWinLogon-x32: SDWinLogon.dll [X]
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] = & gt; C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\Run: [Skype] = & gt; C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50605696 2016-02-10] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.179.1.63 62.179.1.62
Tcpip\..\Interfaces\{1AB2EF88-C219-4511-B8AD-9B6DA5C29210}: [DhcpNameServer] 62.179.1.63 62.179.1.62
Tcpip\..\Interfaces\{BAE9F684-28B2-42B6-BB60-86DA31B6500B}: [NameServer] 104.197.191.4

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia & lt; ======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.mpc.am
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.mpc.am
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = search.mpc.am
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = search.mpc.am
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie & ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = search.mpc.am
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope {0644EE93-D778-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000 - & gt; DefaultScope {0644EE93-D778-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000 - & gt; {0644EE93-D778-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Lync Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\URLREDIR.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper - & gt; {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\URLREDIR.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - & gt; {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: saphtmlp - {D1F8BD1E-7967-11D2-B43A-006094B9EADB} - c:\program files (x86)\sap\frontend\sapgui\saphtmlp.dll [2015-12-28] (SAP, Walldorf)
Handler-x32: sapr3 - {D1F8BD1E-7967-11D2-B43A-006094B9EADB} - c:\program files (x86)\sap\frontend\sapgui\saphtmlp.dll [2015-12-28] (SAP, Walldorf)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-01] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-01] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @vmware.com/vmrc,version=5.5.0.00000 - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Firefox\np-vmware-vmrc.dll [2014-10-30] (VMware, Inc.)

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default - & gt; search.mpc.am
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://se16n.com/mantisbt/ "
CHR Profile: C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-03-01]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-03-01]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-01]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-03-01]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-16]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-03-01]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-01]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fcgnigmofekcllgbiejhmigggmgehkip] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [2804976 2016-02-28] (Microsoft Corporation)
R2 MPCProtectService; C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe [350688 2016-03-16] (DotC United Inc)
S3 OpenVPNService; C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpnserv.exe [38200 2015-08-04] (The OpenVPN Project)
R2 SDScannerService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [1738168 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDUpdateService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2088408 2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [171928 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [6940944 2016-02-16] (TeamViewer GmbH)
S2 VMwareHostd; C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe [12465344 2015-08-14] ()
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2016-01-25] (Microsoft Corporation)
S2 ZAMSvc; " C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe " /service [X]

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 3ware10k; C:\Windows\system32\drivers\3ware10k.sys [106760 2013-02-15] (LSI)
S3 amdide64; C:\Windows\system32\drivers\amdide64.sys [11944 2012-12-03] (Advanced Micro Devices Inc.)
S3 asstor64; C:\Windows\system32\drivers\asstor64.sys [84304 2015-10-01] (Asmedia Technology)
S3 ausb3hub; C:\Windows\system32\drivers\ausb3hub.sys [404480 2016-01-18] (Intel Corporation)
S3 ausb3xhc; C:\Windows\system32\drivers\ausb3xhc.sys [817664 2016-01-18] (Intel Corporation)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S3 IaNVMe; C:\Windows\system32\drivers\IaNVMe.sys [101872 2015-07-07] (Intel Corporation)
R0 IaNVMeF; C:\Windows\System32\drivers\IaNVMeF.sys [27120 2015-07-07] (Intel Corporation)
S3 iaStorB; C:\Windows\system32\drivers\iaStorB.sys [557016 2015-05-21] (Intel Corporation)
R0 iaStorF; C:\Windows\System32\drivers\iaStorF.sys [31192 2015-05-21] (Intel Corporation)
S3 iaStorS; C:\Windows\system32\drivers\iaStorS.sys [653272 2015-06-02] (Intel Corporation)
S3 LSI_SAS3; C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas3.sys [99464 2015-07-22] (Avago Technologies)
S3 megasas2; C:\Windows\system32\drivers\megasas2.sys [113800 2015-11-24] (Avago Technologies)
R1 MPCKpt; C:\Windows\System32\DRIVERS\MPCKpt.sys [60136 2016-03-16] (DotC United Inc)
S3 MTsensor; C:\Windows\system32\drivers\ASACPI.sys [15416 2009-10-10] ()
S3 mv61xx; C:\Windows\system32\drivers\mv61xx.sys [183144 2012-05-23] (Marvell Semiconductor, Inc.)
S3 nvme; C:\Windows\system32\drivers\nvme.sys [70208 2015-05-28] (Samsung Electronic Co., Ltd)
R0 nvmeF; C:\Windows\System32\drivers\nvmeF.sys [30776 2015-12-16] (Samsung Electronics Co., Ltd)
S3 nvrd64; C:\Windows\system32\drivers\nvrd64.sys [160288 2007-08-09] (NVIDIA Corporation)
S3 rusb3hub; C:\Windows\system32\drivers\rusb3hub.sys [114568 2012-08-27] (Renesas Electronics Corporation)
S3 rusb3xhc; C:\Windows\system32\drivers\rusb3xhc.sys [230280 2012-08-27] (Renesas Electronics Corporation)
S3 SI3112r; C:\Windows\system32\drivers\SI3112r.sys [162144 2010-02-03] (Silicon Image, Inc)
R0 SiFilter; C:\Windows\System32\drivers\SiWinAcc.sys [22056 2010-02-03] (Silicon Image, Inc)
S3 viamrx64; C:\Windows\system32\drivers\viamrx64.sys [162928 2011-03-15] (VIA Technologies Inc.,Ltd)
S3 videX64; C:\Windows\system32\drivers\videX64.sys [15072 2010-07-28] (VIA Technologies, Inc.)
S3 vpnva; C:\Windows\System32\DRIVERS\vpnva64-6.sys [52592 2015-04-20] (Cisco Systems, Inc.)
R0 vsock; C:\Windows\System32\drivers\vsock.sys [75512 2015-08-04] (VMware, Inc.)
R2 vstor2-mntapi20-shared; C:\Windows\SysWow64\drivers\vstor2-mntapi20-shared.sys [34520 2015-07-09] (VMware, Inc.)
S3 VSTXWDC; C:\Windows\system32\drivers\vstxwdc.sys [167056 2012-06-07] (VIA Corporation)
S3 VUSB3HUB; C:\Windows\system32\drivers\ViaHub3.sys [210944 2012-05-30] (VIA Technologies, Inc.)
R0 xfiltx64; C:\Windows\System32\drivers\xfiltx64.sys [26848 2010-07-28] (VIA Technologies, Inc.)
S3 xhcdrv; C:\Windows\system32\drivers\xhcdrv.sys [261120 2012-05-30] (VIA Technologies, Inc.)
S1 bsdriver; \??\C:\Windows\system32\drivers\bsdriver.sys [X]
S1 ZAM; \??\C:\Windows\System32\drivers\zam64.sys [X]
S1 ZAM_Guard; \??\C:\Windows\System32\drivers\zamguard64.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 10:10 - 2016-03-18 10:10 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Admin_HP\Downloads\FRST64.exe
2016-03-18 10:10 - 2016-03-18 10:10 - 00017189 _____ C:\Users\Admin_HP\Downloads\FRST.txt
2016-03-18 10:10 - 2016-03-18 10:10 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-17 15:48 - 2016-03-17 15:48 - 00002440 _____ C:\Users\Public\Desktop\VMware vSphere Client.lnk
2016-03-17 15:35 - 2016-03-17 15:35 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
2016-03-17 15:09 - 2016-03-17 15:52 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\VMware
2016-03-17 15:07 - 2016-03-17 15:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MPC
2016-03-17 10:26 - 2016-03-17 10:26 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\MCorp
2016-03-16 10:43 - 2016-03-16 10:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000908 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenVPN GUI.lnk
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TAP-Windows
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\TAP-Windows
2016-03-16 10:42 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\OpenVPN
2016-03-16 10:40 - 2016-03-16 13:19 - 00293589 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\skrypt_mm.xlsx
2016-03-16 10:39 - 2016-03-16 10:39 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\Documents\Niestandardowe szablony pakietu Office
2016-03-09 10:45 - 2016-03-17 15:07 - 00001729 _____ C:\Users\Public\Desktop\MPC Cleaner.lnk
2016-03-08 11:05 - 2016-03-15 13:46 - 01449011 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\NoweMM_8_03.xlsx
2016-03-08 10:34 - 2016-03-08 10:34 - 00112680 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2016-03-03 11:43 - 2016-03-08 12:06 - 00002414 _____ C:\Users\Admin_HP\Documents\NowaBazaZbyszek.kdbx
2016-03-03 11:13 - 2016-03-03 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\Tracing
2016-03-03 09:44 - 2016-03-17 15:17 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Skype
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00002699 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-03-03 09:44 - 2016-03-03 09:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2016-03-03 09:43 - 2016-03-03 09:43 - 47347840 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Admin_HP\Downloads\SkypeSetupFull.exe
2016-03-02 11:02 - 2016-03-02 11:02 - 00000363 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\Komputer -- skrót.lnk
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Cisco
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cisco
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Cisco
2016-03-02 10:07 - 2016-03-02 10:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Cisco
2016-03-02 09:36 - 2016-03-02 10:04 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\SAP
2016-03-02 09:36 - 2016-03-02 09:36 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\Documents\SAP
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:22 - 00001126 _____ C:\Users\Public\Desktop\SAP Logon.lnk
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:19 - 00001069 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NetWeaver Business Client 5.0.lnk
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SAP
2016-03-02 09:19 - 2016-03-02 09:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAP Front End
2016-03-02 09:19 - 2015-09-22 05:32 - 20786176 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icudt50.dll
2016-03-02 09:19 - 2015-09-22 05:32 - 01345024 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icuin50.dll
2016-03-02 09:19 - 2015-09-22 05:32 - 01059840 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icuuc50.dll
2016-03-02 09:19 - 2012-11-05 09:18 - 00017943 _____ C:\Windows\SysWOW64\license.html
2016-03-02 09:18 - 2016-03-02 09:18 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\SAP
2016-03-02 09:18 - 2015-12-28 11:46 - 01722064 _____ (SAP, Walldorf) C:\Windows\SysWOW64\SAPbtmp.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-12-28 11:41 - 05263872 _____ (SAP AG) C:\Windows\SysWOW64\librfc32u.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-12-28 11:41 - 04310528 _____ (SAP AG) C:\Windows\SysWOW64\librfc32.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00617896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00444328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshflxgd.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00416408 _____ (Microsoft Corporation ) C:\Windows\SysWOW64\comct332.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00279192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdatgrd.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00259736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msflxgrd.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00222360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tabctl32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00219288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\richtx32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00170920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comct232.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00163480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00130712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msstdfmt.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00108696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msstkprp.dll
2016-03-02 09:18 - 2015-06-03 18:30 - 00084624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysinfo.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-01-26 18:30 - 01070232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomctl.ocx
2016-03-02 09:18 - 2015-01-26 18:30 - 00660120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomct2.ocx
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 04449952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 04424344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00970912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00455328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00339616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcamp120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vccorlib120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00119456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcomp120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00083104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm120u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00083104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm120.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00074920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120fra.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00074920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120deu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00073896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120esn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00072872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120ita.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00070824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120rus.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00065192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120enu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00053928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120jpn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00053416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120kor.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00046248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120cht.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-10-05 01:38 - 00046248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc120chs.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 01355776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvbvm50.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 01060864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00133904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcans32.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-10 08:48 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ATL71.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-05 13:22 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tlbinf32.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-09-05 13:22 - 00094744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\grid32.ocx
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 04456520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 04421192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00164424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\atl110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00083024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00083016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcm110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110fra.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110deu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00073808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110esn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00072784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110ita.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00070736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110rus.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00065104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110enu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00053840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110jpn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00053328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110kor.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110cht.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 18:53 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc110chs.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 05619784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 05592648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00192584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\atl110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00090192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcm110u.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00090184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcm110.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110fra.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00074832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110deu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00073808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110esn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00072784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110ita.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00070736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110rus.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00065104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110enu.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00053840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110jpn.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00053328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110kor.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110cht.dll
2016-03-02 09:18 - 2013-06-09 14:59 - 00046160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc110chs.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00875472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00535008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00320976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcamp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00252400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vccorlib110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-06 02:20 - 00125904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vcomp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00849360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcr110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00661456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00385488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vcamp110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00354264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vccorlib110.dll
2016-03-02 09:18 - 2012-11-05 23:26 - 00138208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vcomp110.dll
2016-03-02 08:32 - 2016-03-02 09:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SAP
2016-03-02 08:15 - 2016-03-18 09:10 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\VMware
2016-03-02 08:09 - 2015-08-14 14:03 - 00066752 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\vmx86.sys
2016-03-02 08:09 - 2015-08-14 14:03 - 00033472 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\VMkbd.sys
2016-03-02 08:09 - 2015-08-04 01:10 - 00075512 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\vsock.sys
2016-03-02 08:09 - 2015-08-04 01:10 - 00068288 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\vsocklib.dll
2016-03-02 08:09 - 2015-08-04 01:10 - 00064192 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vsocklib.dll
2016-03-02 08:08 - 2016-03-17 15:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware
2016-03-02 08:08 - 2016-03-02 08:08 - 00001203 _____ C:\Users\Public\Desktop\VMware Workstation Pro.lnk
2016-03-02 08:08 - 2016-03-02 08:08 - 00001024 _____ C:\Windows\SysWOW64\%TMP%
2016-03-02 08:08 - 2016-03-02 08:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\VMware
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 14:03 - 00934080 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\vnetlib64.dll
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 14:03 - 00391872 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnat.exe
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 14:03 - 00358080 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe
2016-03-02 08:08 - 2015-08-14 13:43 - 00026816 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\vmnetuserif.sys
2016-03-02 08:08 - 2015-08-11 19:27 - 00057536 _____ (VMware, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\hcmon.sys
2016-03-02 08:07 - 2016-03-17 15:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\VMware
2016-03-02 08:07 - 2016-03-17 15:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VMware
2016-03-02 08:07 - 2016-03-02 08:07 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Shared Virtual Machines
2016-03-01 16:14 - 2016-03-11 13:42 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\KeePass
2016-03-01 16:14 - 2016-03-01 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2
2016-03-01 16:14 - 2016-03-01 16:14 - 00001117 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KeePass 2.lnk
2016-03-01 16:13 - 2016-03-01 16:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2016-03-01 16:12 - 2016-03-08 10:08 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\TeamViewer
2016-03-01 16:12 - 2016-03-01 16:12 - 00001043 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 11.lnk
2016-03-01 16:12 - 2016-03-01 16:12 - 00001031 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 11.lnk
2016-03-01 16:11 - 2016-03-09 10:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2016-03-01 16:11 - 2016-03-08 10:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 17:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00001391 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S & D Start Center.lnk
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00001379 _____ C:\Users\Public\Desktop\Spybot-S & D Start Center.lnk
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Safer-Networking
2016-03-01 16:11 - 2016-03-01 16:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2
2016-03-01 16:11 - 2013-09-20 10:49 - 00021040 _____ (Safer Networking Limited) C:\Windows\system32\sdnclean64.exe
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-01 15:49 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00002171 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00002144 _____ C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00002144 _____ C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00000000 ___RD C:\Users\Admin_HP\OneDrive
2016-03-01 15:33 - 2016-03-01 15:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive
2016-03-01 15:32 - 2016-03-01 15:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002491 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002461 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive dla firm.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002394 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002382 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002367 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002364 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002361 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002328 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00002318 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher 2016.lnk
2016-03-01 15:28 - 2016-03-01 15:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2016
2016-03-01 15:27 - 2016-03-16 10:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2016-03-01 15:27 - 2016-03-01 15:27 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform
2016-03-01 15:24 - 2016-03-16 10:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2016-03-01 15:24 - 2016-03-01 15:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
2016-03-01 14:50 - 2016-03-01 14:50 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\GHISLER
2016-03-01 14:44 - 2016-03-02 08:08 - 01693320 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-03-01 14:40 - 2016-03-01 14:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Vista - 7 - 8 - 8.1 KMS Activator Ultimate 2014 v2.0
2016-03-01 14:38 - 2016-03-01 14:38 - 00000674 _____ C:\Users\Admin_HP\Desktop\Total Commander 64 bit.lnk
2016-03-01 14:38 - 2016-03-01 14:38 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\GHISLER
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SearchesToYesbnd
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:50 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\3810282D-6C19-47B0-8283-5C6C29A7E108
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00015236 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WinTaske
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\dmp
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinTaske
2016-03-01 14:34 - 2016-03-01 14:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winsere
2016-03-01 13:50 - 2016-03-01 13:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPC AdCleaner
2016-03-01 13:50 - 2016-03-01 13:50 - 00003356 _____ C:\Windows\System32\Tasks\MPC AdCleaner
2016-03-01 13:48 - 2016-03-01 13:48 - 00022745 _____ C:\ComboFix.txt
2016-03-01 13:40 - 2011-06-26 07:45 - 00256000 _____ C:\Windows\PEV.exe
2016-03-01 13:40 - 2010-11-07 18:20 - 00208896 _____ C:\Windows\MBR.exe
2016-03-01 13:40 - 2009-04-20 05:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\Windows\NIRCMD.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWREG.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWSC.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00098816 _____ C:\Windows\sed.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00080412 _____ C:\Windows\grep.exe
2016-03-01 13:40 - 2000-08-31 01:00 - 00068096 _____ C:\Windows\zip.exe
2016-03-01 13:39 - 2016-03-01 13:48 - 00000000 ____D C:\Qoobox
2016-03-01 13:39 - 2016-03-01 13:46 - 00000000 ____D C:\Windows\erdnt
2016-03-01 13:33 - 2016-03-02 07:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware
2016-03-01 13:33 - 2016-03-01 17:01 - 00685922 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
2016-03-01 13:33 - 2016-03-01 17:01 - 00000617 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2016-03-01 13:33 - 2016-03-01 13:33 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Zemana
2016-03-01 13:11 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\EpuyzLedsob
2016-03-01 13:11 - 2016-03-01 13:11 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sodf
2016-03-01 12:41 - 2016-03-17 10:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner
2016-03-01 12:41 - 2016-03-16 10:33 - 00060136 _____ (DotC United Inc) C:\Windows\system32\Drivers\MPCKpt.sys
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\JiasfeMunhe
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 13:38 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\cpuminer
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 13:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\groover010320161222
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 13:11 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Tempfolder
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\kiu
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\gplyra
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\LocalLow\Company
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\LocalLow\{D2020D47-707D-4E26-B4D9-739C4F4C2E9A}
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 ____D C:\uninst
2016-03-01 12:41 - 2016-03-01 12:41 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\Number of results
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 13:10 - 00000000 ____D C:\Program Files\REACHit
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 00041472 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.dat
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 00000187 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.exe.config
2016-03-01 12:34 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\30303734-1456835654-5A43-3232-323430464C48
2016-03-01 12:33 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\30303734-1456831989-5A43-3232-323430464C48
2016-03-01 12:33 - 2016-03-01 12:33 - 00001110 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
2016-03-01 12:30 - 2016-03-01 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows 7 Activator
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00001209 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Thunderbird.lnk
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00001197 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Thunderbird.lnk
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Thunderbird
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Mozilla
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Thunderbird
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird
2016-03-01 10:44 - 2016-03-01 10:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 15:16 - 00001052 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 15:16 - 00001048 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 14:53 - 00002068 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 14:53 - 00002056 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 13:51 - 00004060 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 13:51 - 00003808 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 10:47 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Google
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 08:25 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Deployment
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 08:25 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Apps\2.0
2016-03-01 08:25 - 2016-03-01 08:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-02-29 17:48 - 2016-03-12 13:02 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\VirtualStore
2016-02-29 17:48 - 2016-03-03 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP
2016-02-29 17:48 - 2016-03-01 12:43 - 00001433 _____ C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000020 ___SH C:\Users\Admin_HP\ntuser.ini
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Ustawienia lokalne
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Szablony
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Moje dokumenty
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Menu Start
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\Dane aplikacji
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Historia
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 _SHDL C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-29 17:48 - 2016-02-29 17:48 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Adobe
2016-02-29 17:48 - 2011-04-12 14:32 - 00000000 ____D C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Media Center Programs
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 05554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 02582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 05425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 02430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 01846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 00520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2009-03-09 15:27 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:40 - 00513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:01 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 04992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 01942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-07-10 11:00 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:19 - 00511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:18 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:17 - 00068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:16 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 04991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 01941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:04 - 00489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:03 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:00 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 04910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 01860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-02-05 23:07 - 00529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:40 - 00411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:37 - 00021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 05081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 02006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-02 09:56 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-20 00:57 - 00411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 01985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-06-20 20:49 - 00409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 04496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 01401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:55 - 00403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:54 - 00107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-15 16:57 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 04494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 01400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-05 12:42 - 00017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-01-24 15:27 - 00393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-12-08 12:00 - 00390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 00469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-11-29 13:06 - 00440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:05 - 02414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-09-28 16:04 - 00364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:31 - 00083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:30 - 00363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-05-31 07:22 - 00354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:40 - 00352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:39 - 00083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:43 - 03830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:42 - 00355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:41 - 00016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-12-05 18:09 - 03815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-07-22 19:59 - 03807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-05-26 15:34 - 03767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-03-18 17:19 - 03823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-02-05 19:45 - 03544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2016-02-29 17:47 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
2016-02-29 17:45 - 2015-02-18 08:06 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2016-02-29 17:45 - 2015-02-18 08:04 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Ulubione
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2016-02-29 17:44 - 2016-02-29 17:44 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2016-02-29 17:35 - 2016-02-29 17:35 - 00001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
2016-02-29 17:35 - 2016-02-29 17:35 - 00001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
2016-02-29 17:34 - 2016-02-29 17:34 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_iusb3hcs_01009.Wdf
2016-02-29 17:34 - 2016-02-29 17:34 - 00000000 _____ C:\Windows\ativpsrm.bin
2016-02-29 17:33 - 2016-02-29 17:33 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
2016-02-29 17:31 - 2016-03-01 13:51 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 15:47 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2016-03-17 15:14 - 2009-07-14 05:45 - 00050224 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 15:14 - 2009-07-14 05:45 - 00050224 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 15:12 - 2011-04-12 14:21 - 00742378 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-17 15:12 - 2011-04-12 14:21 - 00156478 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-17 15:12 - 2009-07-14 06:13 - 01676344 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-17 15:12 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-17 15:07 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-09 10:45 - 2009-07-14 06:09 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
2016-03-03 09:34 - 2009-07-14 05:45 - 00438152 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-02 09:19 - 2009-07-14 03:34 - 00021259 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\services
2016-03-01 13:45 - 2009-07-14 03:34 - 00000215 _____ C:\Windows\system.ini
2016-03-01 13:38 - 2016-01-25 08:14 - 00357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
2016-03-01 12:40 - 2009-07-14 03:34 - 00000505 _____ C:\Windows\win.ini
2016-03-01 08:55 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-02-29 17:47 - 2009-07-14 05:45 - 00000000 ____D C:\Windows\Setup
2016-02-29 17:44 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2016-02-29 17:35 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
2016-02-29 17:33 - 2011-04-12 14:32 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2016-02-29 17:30 - 2009-07-14 06:32 - 00032768 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 0041472 _____ () C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.dat
2016-03-01 12:37 - 2016-03-01 12:37 - 0000187 _____ () C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Fundamin.exe.config

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-17 11:31

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu