AKTYWACJA MENU INSTALACYJNEGO.doc

[Thomson ICC 17] - Gubienie ustawień.

Może to sie przyda. POZDRAWIAM.


AKTYWACJA MENU INSTALACYJNEGO:

Przycisk [ MENU ] trzymać wciśnięty przez kilkanaście sekund lub
skasować pamięć wchodząc w tryb serwisowy, a następnie kolejno:
Setup, Clear Progs. [ & gt; ].

Przycisk [ & gt; ] należy przytrzymać dłużej, po czym odbiornik
wyłączyć.

=============================

AKTYWACJA TRYBU SERWISOWEGO:

Odbiornik przełączyć w stan standby i wyłączyć wyłącznikiem
sieciowym. Nacisnąć jednocześnie przyciski [ PR- ] i [ VOL- ] na
klawiaturze lokalnej, po czym włączyć odbiornik wyłącznikiem
sieciowym. Przyciski [ PR- ] i [ VOL- ] przytrzymać jeszcze około 8
sekund, aż do ukazania się menu.

=============================

DEAKTYWACJA TRYBU PRODUKCYJNEGO:

Przycisk [ VOL- ] trzymać tak długo wciśnięty, aż wskaźnik
osiągnie lewe skrajne położenie. Przycisk przytrzymać wciśnięty
jeszcze przez około 10 sekund.

=============================

AKTYWACJA TRYBU HOTELOWEGO:

Odbiornik przełączyć w stan standby, wyłączyć odbiornik
wyłącznikiem sieciowym, a następnie trzymając wciśnięte przyciski
[ PR+ ] i [ VOL+ ] na klawiaturze lokalnej włączyć odbiornik
wyłącznikiem sieciowym.

=============================

AKTYWACJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ:

Przycisk [ STANDBY ] trzymać wciśnięty przez kilka sekund.

=============================

INNE:

Zmiany języka można dokonać w Install-Menu.

Uwaga!

W niektórych wersjach występuje nieprawidłowe oznakowanie klawiszy.


Pobierz plik - link do postu