FGSS-001-Smoke-Sensor-pl-2.1-2.3.pdf

Z-Wave - odbiornik 12V do czujek Fibaro

No Smoke detector Fibaro jest urządzeniem bateryjnym komunikującym się za pomocą protokołu Z-Wave No co Ty, serio... Ja tam wiem co innego... Ale człowiek uczy się całe życie... Czy kol sosarek był na szkoleniach Fibaro..? Bo mnie mówili co innego...


* W zależności od ustawionych parametrów

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania urządzenia:

12 - 24 VDC

Rodzaj baterii:

CR123A

!

UWAGA
Sygnalizatory obecności dymu, ze względu na uwarunkowania
techniczne, (np. rozładowanie baterii, awaria urządzenia, itp.) oraz
specyfikę pomieszczeń, w których są zamontowane, nie dają
całkowitej pewności wykrycia pożaru a jedynie znacznie podnoszą
prawdopodobieństwo wykrycia jego wystąpienia. Należy
pamiętać, że urządzenia należy testować zgodnie z instrukcją
obsługi oraz dokonywać przeglądów stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych, oraz urządzeń mogących powodować
zagrożenie.

I. DODAWANIE CZUJNIKA DO SIECI Z-WAVE
Fibaro Smoke Sensor może być dodany do sieci Z-Wave na dwa sposoby:
1) Automatycznie z wykorzystaniem trybu auto inclusion (tylko przy zasilaniu
stałoprądowym).
LUB
2) Ręcznie z wykorzystaniem przycisku B (możliwe w trybie stałoprądowym i
bateryjnym).
Dodawanie Fibaro Smoke Sensora do sieci Z-Wave w trybie auto inclusion:

Pobór mocy (przy zasilaniu stałym):

0,4W

Maksymalna obciążalność prądowa
wyjść (SMOKE NC, TAMP NC):

25mA

Maksymalne napięcie na wyjściach
(SMOKE NC, TAMP NC):

24V (AC lub DC)

Zgodność z normami UE:

EMC 2004/108/EC
R & TTE 199/5/WE

Protokół radiowy:

Z - Wave

Częstotliwość radiowa:

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;

Zasięg:

UWAGA
W przypadku nieumiejętnego manipulowania przy urządzeniu,
zmiany warunków środowiskowych, urządzenie może nie
funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca się stosowanie
wszelkich środków ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony mienia.

do 50 m w terenie otwartym
do 30 m w budynkach
(w zależności od materiałów
budowlanych, układu i
konstrukcji budynku oraz
ukształtowania terenu)

Temperatura pracy:

0 - 40oC

Zakres pomiarowy sensora
temperatury:

-20 do 100 C

Dokładność pomiarowa sensora
temperatury:

0,5oC (dla zakresu 0oC - 40oC)

Wymiary (średnica x wysokość):

65 x 28 mm

o

INFORMACJE TECHNICZNE
o Współpracuje z dowolnym kontrolerem Z-Wave.
o Możliwość podłączenia do dowolnego systemu alarmowego lub
przeciwpożarowego dzięki bezpotencjałowemu stykowi wyjściowemu.
o Łatwy montaż - wystarczy zamontować detektor w obszarze zagrożonym
pożarem.
o Zasilanie bateryjne lub ze stałego źródła napięcia.
o Zabezpieczenie antysabotażowe.
o Alarm sygnalizowany jest dźwiękiem, światłem (wskaźnik LED) oraz wysłaniem
odpowiedniej instrukcji sterującej do kontrolera Z-Wave.
o Detekcja pożaru poprzez pomiary temperatury powietrza.
o Możliwość uruchomienia alarmu tylko na podstawie przekroczenia progu
temperatury powietrza.
o 3 poziomy czułości sensorów.
o Automatyczny test sprawności urządzenia, wykonywany co 5 sekund.
o Wbudowana czarna skrzynka - urządzenie raportuje i zapisuje pomiary
zadymienia i temperatury pomieszczenia.

1) Upewnij się, że napięcie zasilające Fibaro Smoke Sensor jest odłączone a
urządzenie znajduje się w bezpośrednim zasięgu kontrolera. Czujnik nie może
mieć zainstalowanej baterii.
2) Wprowadź kontroler w tryb dodawania urządzeń
(patrz instrukcja obsługi kontrolera).
3) Podłącz napięcie do urządzenia aby dodać je do sieci Z-Wave
w trybie auto inclusion.
4) Fibaro Smoke Sensor zostanie wykryty i dodany do sieci.

i

Ręczne dodawanie Fibaro Smoke Sensora do sieci Z-Wave:
1) Podłącz zasilanie do Fibaro Smoke Sensora lub zainstaluj baterię. Upewnij się,
że urządzenie znajduje się w bezpośrednim zasięgu kontrolera.
2) Wprowadź kontroler w tryb dodawania urządzeń
(patrz instrukcja obsługi kontrolera).
3) Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B umiejscowiony na obudowie Fibaro
Smoke Sensora.
4) Fibaro Smoke Sensor zostanie wykryty i dodany do sieci.

II. USUWANIE FIBARO SMOKE SENSORA Z SIECI Z-WAVE
1) Upewnij się, że sensor jest zasilany z baterii lub zasilacza.
2) Wprowadź kontroler w tryb usuwania urządzenia
(patrz instrukcja obsługi kontrolera).
3) Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B umiejscowiony na obudowie
Fibaro Smoke Sensora.

III. MONTAŻ SENSORA

i

WSKAZÓWKA
Zaleca się instalować czujnik w najwyższym punkcie danego
pomieszczenia, najczęściej na suficie, w odległości minimum
40cm od ścian i innych przedmiotów. Należy zwrócić szczególną
uwagę na sąsiednie przedmioty lub urządzenia, które mogą
utrudniać dostęp dymu do czujnika. Instalacja Fibaro Smoke
Sensora jest zalecana we wszystkich pomieszczeniach, w których
istnieje prawdopodobieństwo powstania pożaru. Ponadto zaleca
się montaż sensora także pomiędzy pomieszczeniami, w których
takie zagrożenie występuje.

1) Dodaj urządzenie do swojej sieci Z-Wave (patrz punkt I). Zwróć uwagę, że
dodawanie do sieci Z-Wave może się odbywać TYLKO w bezpośrednim
zasięgu kontrolera.

PRZYCISK B
I WSKAŹNIK LED

1) Wybierając miejsce instalacji, należy się upewnić czy alarm dźwiękowy będzie
dobrze słyszalny z innych pomieszczeń budynku.
2) Urządzenie zaleca się instalować w pomieszczeniach już wykończonych i
pomalowanych.
3) Urządzenie należy instalować w odległości przynajmniej 1,5m
od klimatyzatorów.
4) Fibaro Smoke Sensora nie należy instalować w miejscach nasłonecznionych.
Należy także zachować co najmniej 50 cm odstępu od lamp oświetleniowych.
5) Nie należy instalować czujnika w miejscach narażonych na przeciągi.
6) Nie należy instalować czujnika w miejscach gdzie naturalnie może występować
dym lub para wodna np. nad piecami lub czajnikami.

Schemat 1 - Widok Fibaro Smoke Sensora od góry.

IV. TRYBY ZASILANIA
Fibaro Smoke Sensor posiada dwa tryby zasilania. Domyślnie, urządzenie
zasilane jest przez dostarczaną w zestawie baterię. Alternatywnie, po podłączeniu
zasilania 12/24VDC do złącz +12/24 oraz GND, może pracować jako urządzenie
stałoprądowe (zgodnie ze schematem 3). Konfiguracja trybu zasilania odbywa się
automatycznie na etapie dodawania urządzenia do sieci Z-Wave. Podczas
zasilania bateryjnego Fibaro Smoke Sensor korzysta z okresowej komunikacji z
kontrolerem Z-Wave. Alarmy są wysyłane na bieżąco, natomiast parametry
konfiguracyjne i ustawienia asocjacji co określony interwał budzenia urządzenia
lub podczas manualnego wybudzania (3-krotne przyciśnięcie przycisku B). W
trybie stałoprądowym wszystkie parametry konfiguracyjne są wysyłane na bieżąco
oraz dodatkowo urządzenie może przekazywać sygnał innych węzłów sieci
Z-Wave.

MIEJSCE NA WYKONANIE
OTWORÓW

i

!

Fibaro Smoke Sensor przy optymalnej konfiguracji może
pracować do 3 lat na jednej baterii. Aktualny stan naładowania
baterii jest wyświetlany w interfejsie konfiguracyjnym kontrolera
Home Center 2. Ikona baterii w kolorze czerwonym oznacza, że
należy ją wymienić na nową. Aby nie uruchomić alarmu
sabotażowego podczas zmiany baterii, należy usunąć asocjację
dla II grupy asocjacyjnej oraz przywrócić konfigurację parametrów
Sensora do wartości domyślnych. Dodatkowo urządzenie,
niezależnie od kontrolera sieci Z-Wave, sprawdza baterię i
alarmuje użytkownikowi niski poziom jej naładowania. Alarm
niskiego poziomu baterii jest sygnalizowany miganiem diody
kolorem żółtym i przerywanym dźwiękiem (zgodnie z interwałem
ustawionym w parametrze 87). Fibaro Smoke Sensor może
sygnalizować niski poziom baterii przez ok. 30 dni.
UWAGA
1.Nie jest możliwe podłączenie zasilania stałoprądowego i
jednoczesnego zasilania bateryjnego. W przypadku zasilania
stałoprądowego zaleca się użycie zewnętrznego źródła zasilania
awaryjnego.
2. Home Center 2 raz dziennie sprawdza poziom naładowania
baterii.

i
!

WSKAZÓWKA
Zgodnie z opisem w punkcie V - Fibaro Smoke Sensor sprawdza
obecność dymu co 5 sekund. Dodatkowo, w czasie badania
występowania dymu, urządzenie sprawdza czy nie jest
uszkodzone i co określony interwał budzenia wykonuje test sieci
Z-Wave (patrz punkt VIII).

Oprócz detekcji dymu, Fibaro Smoke Sensor ma możliwość wykrycia pożaru

Powodzenie procedury zostanie potwierdzone zmianą koloru świecenia wskaźnika LED
na zielony oraz sygnałem dźwiękowym, a następnie jego wygaszeniem. Zmiana koloru
świecenia wskaźnika na kolor czerwony oznacza, że urządzenie jest niesprawne.
UWAGA
Podczas ręcznego wykonywania testu działania Fibaro Smoke Sensor
wyśle ramkę sterującą do kontrolera Z-Wave oraz do urządzeń z I grupy
asocjacyjnej. Po zwolnieniu przycisku B procedura detekcji uszkodzenia
zostanie zakończona.
UWAGA
Wszystkie naprawy i konserwacje muszą być wykonywane przez
producenta.

VIII. DETEKCJA BRAKU ZASIĘGU SIECI Z-WAVE

Schemat 2 - Montaż złącz do stałego
źródła zasilania i systemu alarmowego.

TMP

Jeżeli Fibaro Smoke Sensor jest dodany do sieci Z-Wave, urządzenie sprawdza czy
występuje komunikacja z siecią. Test komunikacji z siecią Z-Wave jest wykonywany,
zarówno w trybie stałoprądowym jak i bateryjnym, co każdy raport temperatury.
Domyślnie jeżeli temperatura otoczenia zmieni się o 2?C, zgodnie z ustawieniami
parametrów 10 oraz 12. Ponadto, w trybie bateryjnym, test zasięgu sieci Z-Wave
wykonywany jest w momencie odpytywania urządzenia. W trybie stałoprądowym
dodatkowy test zasięgu sieci Z-Wave wykonywany jest w interwale zgodnym z
ustawieniami parametru 80.
Brak komunikacji z siecią Z-Wave sygnalizowany jest przerywanym alarmem
dźwiękowym oraz miganiem diody LED kolorem różowym.
Jeżeli Fibaro Smoke Sensor zgłosi brak komunikacji z siecią Z-Wave, zaleca się
wybudzenie urządzenia, poprzez 3 krotne wciśnięcie przycisku B. Jeżeli mimo to alarm
nie ustąpi należy zweryfikować działanie sieci i kontrolera Z-Wave.
Fibaro Smoke Sensor automatycznie odwoła alarm braku komunikacji z siecią Z-Wave,
jeżeli skomunikuje się z nią podczas ręcznego lub automatycznego budzenia
urządzenia.

!

SMOKE TAMP
NC
NC

GND
+

ZASILACZ
12/24 VDC

Schemat 3 - Podłączenie stałego źródła zasilania.

TMP

SMOKE TAMP
NC
NC

CENTRALA
ALARMOWA
AUX COM Z1 Z2

Schemat 4 - Podłączenie Fibaro Smoke Sensora
do systemu alarmowego.

UWAGA
Nie zaleca się wyłączania testu zasięgu sieci Z-Wave.

IX. KONFIGURACJA POZIOMÓW CZUŁOŚCI SENSORA
Fibaro Smoke Sensor posiada 3 poziomy czułości optycznego detektora dymu.
Domyślnie urządzenie jest ustawione na średni poziom czułości. Konfiguracja poziomu
czułości odbywa się poprzez modyfikację parametru 82.

!

UWAGA
Fibaro Smoke Sensor może wielokrotnie wykrywać dym i alarmy,
jednak po rzeczywistym wystąpieniu pożaru zaleca się
profilaktyczną wymianę urządzenia na nowe.

VI. DETEKCJA POŻARU POPRZEZ ALARM TEMPERATURY

Fibaro Smoke Sensor ma możliwość automatycznego wykrycia usterki. Zgodnie z
opisem w punkcie V, Fibaro Smoke Sensor wykonuje test działania co 5 sekund. Jeżeli
urządzenie wykryje usterkę, np. uszkodzoną komorę dymową, pojawi się przerywany
alarm dźwiękowy i miganie diodą LED kolorem czerwonym, a do kontrolera Z-Wave i
urządzeń zasocjowanych zostanie wysłany alarm.
Po alarmie uszkodzenia urządzenia zaleca się zdemontować czujnik i kolejno:
o zweryfikować działanie źródła zasilania
(wymienić baterię lub sprawdzić napięcie zasilania)
o zweryfikować czy na Fibaro Smoke Sensor nie jest skierowane
bezpośrednio źródła światła.
W przypadku ciągłego występowania alarmu uszkodzenia zaleca się wymianę
urządzenia Fibaro Smoke Sensor na nowe.
Użytkownik posiada możliwość ręcznego wywołania procedury Selftestu. W tym celu:
1) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
2) Przytrzymaj przycisk B do chwili aż wskaźnik LED zaświeci się na kolor biały oraz
urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
3) Należy wciąż trzymać przycisk B wciśnięty. Po ok. 3 sekundach od sygnału
dźwiękowego Fibaro Smoke Sensor sprawdzi działanie komory dymowej.

!

V. DETEKCJA DYMU
Fibaro Smoke Sensor reaguje na fizyczne pojawienie się dymu. Aby urządzenie
zareagowało, w obszarze czujnika musi pojawić się zadymienie. Fibaro Smoke
Sensor co 5 sekund wykonuje selftest (patrz punkt VII) oraz sprawdza czy nie
występuje zadymienie. Jeżeli zostanie wykryty dym, to czujnik 3-krotnie, w 1
sekundowych odstępach czasu sprawdza czy alarm rzeczywiście wystąpił. Jeżeli
zadymienie rzeczywiście się pojawiło, to Fibaro Smoke Sensor uruchamia alarm.
Alarm dymu jest sygnalizowany poprzez wysłanie odpowiedniej ramki alarmowej
do urządzeń i kontrolera Z-Wave, rozwarcie styku NC, a także poprzez ciągły
sygnał dźwiękowy oraz przerywane miganie diody kolorem czerwonym. Jeżeli
alarm dymu ustąpi, to czujnik 3-krotnie w 1 sekundowych odstępach czasu
sprawdza czy rzeczywiście w obszarze czujnika nie występuje dym, po czym
przechodzi do standardowego trybu działania i dalej co 5 sekund wykonuje selftest
i sprawdza występowanie dymu.

!

UWAGA
Wartość parametru 81 jest domyślnie ustalona na 54?C. Zmiana tego
parametru może powodować działanie Fibaro Smoke Sensora
niezgodne z normą PN-EN 54-5:2003.

!

Aby urządzenie pracowało jako stałoprądowe należy:
1) Usunąć Sensor z sieci Z-Wave
2) Odłączyć baterię.
3) Zainstalować złącze do zasilania stałoprądowego, zgodnie ze schematem 2.
4) Podłączyć zasilanie stałoprądowe (12/24VDC) do złącz +12 oraz GND, zgodnie
ze schematem 3.
5) Dodać ponownie Fibaro Smoke Sensor do sieci Z-Wave.

WSKAZÓWKI DO KORZYSTANIA Z BATERII

poprzez szybki wzrost temperatury. Użytkownik ma możliwość zadeklarowania
określonego progu wyzwolenia takiego alarmu (Parametr 81). Alarm temperatury jest
sygnalizowany miganiem wskaźnika kolorem czerwonym i przerywanym sygnałem
dźwiękowym.

VII. DETEKCJA USZKODZENIA URZĄDZENIA

UWAGI DO MONTAŻU:

UWAGA
W przypadku gdy urządzenie nie zostanie wykryte należy przejść
do ręcznego trybu dodawania (opisanego poniżej) lub zresetować
sensor i powtórzyć procedurę ponownie.

Aby wyłączyć tryb auto inclusion należy raz przycisnąć przycisk B po podłączeniu
Fibaro Smoke Sensora do zasilania.

+12V - złącze zasilania stałego 12/24VDC
-GND - złącze masy zasilania
SMOKE NC - złącza bezpotencjałowe sensora dymu
(dla systemów przewodowych)
TAMP NC - złącza bezpotencjałowe tampera (dla systemów przewodowych)

GND

Fibaro Smoke Sensor to uniwersalny, optyczny detektor dymu kompatybilny ze
standardem Z-Wave. Urządzenie umożliwa pracę na baterii (trwałość ok. 3 lat)* lub
na zasilaniu stałym (12 lub 24VDC). Alarm dymu jest sygnalizowany dźwiękowo,
miganiem diody LED oraz poprzez wysłanie komend sterujących do elementów
sieci Z-Wave. Dodatkowo alarm może być wysłany, poprzez rozwarcie styku NC,
do dowolnej centrali alarmowej lub przeciwpożarowej. Detektor optyczny
umożliwia wykrycie dymu w początkowym stadium powstawania pożaru, często
przed pojawieniem się samego ognia i znacznych skoków temperatury. Ponadto,
urządzenie posiada wbudowany sensor temperatury, który również może
uruchomić alarm w przypadku przekroczeniu określonego progu. Fibaro Smoke
Sensor jest zaprojektowany do umiejscowienia na suficie lub na ścianie. Wskaźnik
LED sygnalizuje pożar, tryb działania oraz może być testerem zasięgu sieci
Z-Wave. Czujnik został zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach
zamkniętych, w normalnych warunkach środowiskowych (bez dymu, kurzu oraz
skroplonej pary wodnej).

!
!

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SMOKE SENSOR
FGSS-001 v2.1 - v2.3

UWAGA
Konserwacja i kontrola detektora muszą być wykonywane
regularnie, przez odpowiednio przeszkolony personel. Firma Fibar
Group Sp.z.o.o zaleca przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej i
wizualnej przynajmniej raz w miesiącu. Kontrola funkcjonalna
powinna polegać na uruchomieniu selftestu (opis poniżej) oraz
wywołanie testowego alarmu dymu.

OBJAŚNIENIA DO SCHEMATÓW:

+12/24

!

UWAGA
Prace na wysokości związane z montażem czujnika Fibaro Smoke
Sensor należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej
ostrożności, przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu i narzędzi.
Zaleca się zwrócić uwagę na stabilność drabin, podnośników itp.
Elektronarzędziami należy posługiwać się z zachowaniem
warunków ich bezpiecznej pracy podanych w stosownych
wytycznych i instrukcjach producenta.

2) Jeżeli urządzenie ma być zasilane ze źródła napięcia stałego wykonaj otwory
na przewody w mocowaniu. Zwróć uwagę, że sensor może być także
podłączony do dowolnej przewodowej centrali alarmowej lub systemu
przeciwpożarowego.
3) Zainstaluj mocowanie sensora w wybranym miejscu.
4) Jeżeli urządzenie ma być zasilanie ze źródła napięcia stałego, podłącz
zasilanie zgodnie ze schematem 3. Jeżeli urządzenie ma komunikować się z
systemem alarmowym lub centralą przeciwpożarową, podłącz urządzenie
zgodnie ze schematem 4.
5) Zainstaluj Fibaro Smoke Sensor w mocowaniu.
6) Jeżeli Fibaro Smoke Sensor jest dodany do sieci Z-Wave, wybudź urządzenie
poprzez trzykrotne wciśnięcie przycisku B.
7) Przetestuj działanie Fibaro Smoke Sensora testerem dedykowanym do
diagnostyki optycznych detektorów przeciwpożarowych.
8) Przetestuj zasięg urządzenia - sprawdź czy komunikacja jest poprawna.

GND

!

UWAGA
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią
niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w
instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować
naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia,
Fibar Group Sp.z.o.o, nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą
instrukcją.

+12/24

PL

UWAGA
Nie zaleca się modyfikacji poziomu czułości Fibaro Smoke Sensora.

X. RESETOWANIE FIBARO SMOKE SENSORA
Procedura resetowania kasuje pamięć EPROM sensora, w tym wszystkie informacje o
kontrolerze oraz sieci Z-Wave.
Procedura resetowania Fibaro Smoke Sensora:
1) Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
2) Przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy, wskaźnik LED zaświeci się na kolor biały.
3) Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
4) Zwolnij przycisk B.
5) Czekaj aż wskaźnik zaświeci się na kolor żółty, sygnalizując wejście w pozycję 4
menu.
6) Ponownie przyciśnij krótko przycisk B w celu zatwierdzenia wyboru menu.
Powodzenie procedury resetu zostanie potwierdzone zmianą koloru świecenia
wskaźnika na czerwony a następnie jego wygaszeniem. Jednocześnie urządzenie wyda
krótki sygnał dźwiękowy, podobnie jak przy podłączeniu zasilania.

!

UWAGA
Proces resetowania urządzenia nie usuwa go z pamięci kontrolera
Z-Wave. Przed zresetowaniem urządzenia należy je wykasować z
istniejącej sieci.

XI. KONTROLA FIBARO SMOKE SENSORA Z POZIOMU SIECI Z-WAVE
Fibaro Smoke Sensor posiada wbudowany detektor dymu oraz sensor
temperatury, co oznacza, że jest urządzeniem wielokanałowym. W kontrolerze
Home Center 2 będzie on reprezentowany w następujący sposób (*w zależności
od wersji oprogramowania kontrolera).

3) Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
4) Zwolnić przycisk B.
5) Zaczekać aż wskaźnik zaświeci się na kolor różowy sygnalizując wejście
w pozycję 3 menu. Wciśnij krótko przycisk B aby uruchomić test zasięgu sieci.
6) Wskaźnik zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave
(opis trybów sygnalizacji zasięgu niżej).
7) Aby wyjść z trybu testu zasięgu należy krótko, jednorazowo nacisnąć
przycisk B.

TRYBY SYGNALIZACJI ZASIĘGU:

Rys. 1 Ikona Smoke Sensora
w kontrolerze Home Center 2*

Rys. 2 Ikona Smoke Sensora
w kontrolerze Home Center 2
sygnalizująca alarm dymu
oraz alarm sabotażowy*

XII. ASOCJACJE
Zastosowanie asocjacji pozwala Fibaro Smoke Sensorowi na bezpośrednie
sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave np. Dimmerem, Relay Switchem,
Roller Shutterem, RGBW Controllerem, Wall Plugiem lub sceną (sceną tylko z
pośrednictwem kontrolera Home Center 2).

!

UWAGA
Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących
między urządzeniami i odbywa się bez pośrednictwa głównego
kontrolera. Dzięki takiemu mechanizmowi Smoke Sensor może
komunikować się z urządzeniami nawet w przypadku całkowitego
zniszczenia centrali sterującej, np. w przypadku pożaru.

Fibaro Smoke Sensor umożliwia asocjację trzech grup.
I grupa jest przypisana do stanu urządzenia - w przypadku wykrycia pożaru Fibaro
Smoke Sensor wyśle ramkę alarmową lub sterującą BASIC_SET (domyślnie) do
urządzeń z danej grupy asocjacyjnej. Rodzaj wysyłanej ramki alarmowej może być
zmodyfikowany poprzez parametry zaawansowane (Patrz punkt XVII)
II grupa jest przypisana do przycisku sabotażowego TMP oraz alarmu
uszkodzenia urządzenia. W przypadku wykrycia sabotażu lub uszkodzenia
urządzenia, do urządzeń z tej grupy będzie wysłana ramka alarmowa.
III grupa raportuje stan urządzenia. Można przypisać tylko jedno urządzenie do
grupy (domyślnie raportuje stan do kontrolera). Nie zaleca się modyfikowania tej
grupy asocjacyjnej.
Fibaro Smoke Sensor umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub 5 urządzeń
wielokanałowych (MultiChannel) na grupę, z czego 1 pole jest zarezerwowane dla
kontrolera sieci.
Aby dodać asocjację, wykorzystując kontroler Home Center 2, należy przejść do
opcji urządzenia klikając na ikonę:

Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym - Fibaro Smoke Sensor próbuje
bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia
komunikacja nie będzie możliwa, sensor spróbuje komunikacji poprzez inne
moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
Wskaźnik świeci w kolorze zielonym - Fibaro Smoke Sensor komunikuje się
bezpośrednio z centralką.
Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym - Fibaro Smoke Sensor szuka drogi
komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
Wskaźnik świeci w kolorze żółtym - Fibaro Smoke Sensor komunikuje się z
centralką poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie
spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralką co będzie sygnalizowane
miganiem w kolorze zielonym.
Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym - Urządzenie próbuje komunikować się
na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje
potwierdzona świeceniem w kolorze żółtym. Nie zaleca się regularnej pracy
czujnika na granicy zasięgu
Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym - Urządzenie nie może skomunikować
się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

!

UWAGA
W trakcie testu zasięgu Z-Wave oraz podczas procesu aktualizacji
oprogramowania urządzenia Fibaro Smoke Sensor nie wykrywa
obecności dymu. Po zakończeniu testu zasięgu oraz procedury
aktualizacji oprogramowania urządzenie wraca do domyślnego
trybu pracy.

XVI. CZARNA SKRZYNKA
Fibaro Smoke Sensor posiada wbudowaną pamięć, która gromadzi dane na temat
poziomów zadymienia oraz temperatury. W przypadku wystąpienia nawet
najmniejszego zadymienia, czujnik zapisuje informacje o czasie wystąpienia i
poziomie zadymienia oraz temperaturze w pomieszczeniu w danym momencie.
Dane te są wysyłane do kontrolera Z-Wave co 60 sekund. W HC2 możliwe jest
dokładne monitorowanie danych z czarnej skrzynki (patrz rysunek poniżej). Fibaro
Smoke Sensor przestaje wysyłać informacje z czarnej skrzynki w momencie
ustąpienia zadymienia, jednak użytkownik, poprzez kontroler sieci Z-Wave,
posiada wgląd we wszystkie wcześniejsze raporty. Użytkownik posiada możliwość
modyfikacji czułości czarnej skrzynki poprzez ustawienia parametru 83.

!

UWAGA
Dane w czarnej skrzynce są gromadzone i wysyłane nawet przy
braku alarmu przeciwpożarowego.

Wybierz zakładkę opcje urządzenia. Następnie należy określić, do której grupy i
jakie urządzenia będziemy asocjować. Wysłanie przez kontroler odpowiednich
informacji do urządzeń dodanych do grup asocjacyjnych może zająć nawet kilka
godzin w zależności od wcześniejszych ustawień parametrów czujnika.

XIV. ODWOŁANIE ALARMU DLA URZĄDZEŃ ZASOCJOWANYCH
Fibaro Smoke Sensor automatycznie odwołuje alarmy dymu wysłane zarówno do
kontrolera Z-Wave jak i urządzeń zasocjowanych. Istnieje możliwość opóźnienia
lub wyłączenia odwołania alarmu poprzez modyfikację parametru 1. Wówczas,
jednorazowe wykrycie alarmu będzie powodowało ciągłe naruszenie sensora. W
takim przypadku odwołanie ramki alarmowej odbywa się ręcznie. Po wejściu w
MENU - kolor zielony, Fibaro Smoke Sensor wyśle aktualny stan alarmu do
urządzeń przypisanych do I grupy asocjacyjnej.

!

UWAGA
Alarmy sabotażowe nie są odwoływane poprzez MENU.

XV. TESTER ZASIĘGU Z-WAVE
Fibaro Smoke Sensor posiada funkcję sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave w
stosunku do kontrolera. Aby przetestować zasięg urządzenia należy:
1) Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
2) Przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, wskaźnik LED zaświeci się na kolor
biały.

!

Rys. 3 Wykres danych z czarnej skrzynki Fibaro Smoke Sensora.

i

Dane czarnej skrzynki są gromadzone w pamięci Fibaro Smoke
Sensora przez ok. 24 godziny, w zależności od ustawień
parametru 83 i warunków środowiskowych. Użytkownik ma
możliwość wymuszenia wysłania tych danych do kontrolera sieci
Z-Wave w zależności od modelu i wersji oprogramowania
kontrolera.

XVII. PARAMETRY ZAAWANSOWANE
INTERWAŁ BUDZENIA: (3 bajty)
Wartości: 300 - 86399 (5min - 24h)
Domyślnie: 14400 (co 4h)
Parametr opisuje czas w sekundach, w jakim Smoke Sensor w trybie zasilania
bateryjnego będzie wykonywał instrukcję ,,Wake up". Wake up jest to interwał
czasowy, w którym następuje okresowa komunikacja z kontrolerem, aktualizacja
parametrów oraz aktualizacja oprogramowania. Smoke Sensor będzie budził się
co podany interwał czasowy i ZAWSZE będzie próbował nawiązać komunikację z
kontrolerem. W przypadku nieudanej próby, urządzenie ponawia próbę
nawiązania komunikacji w odstępach 60s. Po 3 nieudanych próbach czujnik
ruchamia alarm braku zasięgu sieci Z-Wave. Parametr ma znaczenie tylko w
przypadku działania na baterii. Większy czas oznacza rzadszą komunikację i
umniejszy drenaż baterii. Odwołanie alarmu odbywa się automatycznie - stan
alarmowy braku zasięgu sieci Z-Wave zostanie anulowany w przypadku pierwszej
udanej komunikacji.

!

UWAGA
W Home Center 2 parametr Wake Up ustawiony jest domyślnie na
6 godzin.

UWAGA
Parametr nie ma wpływu na alarm akustyczny i wizualny, które
zostają wyłączone natychmiast po ustąpieniu naruszenia.

2. Włączenie/wyłączenie diody i sygnału akustycznego w przypadku
wystąpienia dowolnego alarmu.
Parametr umożliwia dezaktywację diody i alarmu akustycznego w przypadku
wystąpienia dowolnego alarmu.
Zmiana parametru umożliwia wydłużenie czasu działania urządzenia na baterii.
Urządzenie nadal komunikuje się normalnie z kontrolerem tzn. wysyła informacje
do grup asocjacyjnych, alarmy oraz raporty.
Możliwe wartości: 0 - 3
0 - alarm akustyczny i wizualny wyłączony
1 - alarm akustyczny nieaktywny, alarm wizualny aktywny
2 - alarm akustyczny aktywny, wizualny nieaktywny
3 - alarm akustyczny i wizualny aktywny
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [byte]

!

UWAGA
Po dezaktywacji alarmów akustycznego i wizualnego wystąpienie
dymu może być niewystarczająco zasygnalizowane. Nie zaleca
się modyfikacji tego parametru.

5. Rodzaj ramki alarmowej wysyłanej do I grupy asocjacyjnej (alarm dymu).
Możliwość wyboru klasy używanej w I grupie asocjacyjnej.
Możliwe wartości: 0, 255
0 - ramka ALARM SENSOR (SMOKE)
255 - ramka BASIC_SET
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 1 [byte]
7. Wymuszany poziom ściemniania/otwarcia rolet lub ściemniaczy itp.
urządzeń, podczas wysyłania komendy włącz/otwórz/zmień natężenie do
urządzeń z I grupy asocjacyjnej.
Wartość 255 umożliwia włączenie urządzenia. W przypadku modułu Dimmer,
wartość 255 oznacza włączenie na poprzedni zapamiętany stan. Np. Dimmer
włączony na 30% i wyłączony, a następnie włączony komendą 255, włącza się na
poprzedni stan czyli 30%.
W przypadku ramek alarmowych określany jest priorytet alarmu.
Możliwe wartości: (1 - 99) lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 1 [byte]

!

XIII. USTAWIENIA I WSKAZANIA LED
Fibaro Smoke Sensor wyposażony jest we wskaźnik LED, sygnalizujący tryby
pracy oraz alarmy urządzenia. Dodatkowo wskaźnik LED może informować o
zasięgu urządzenia w sieci Z-Wave oraz aktualnym pomiarze temperatury.
Tryby sygnalizacji wskaźnika LED:
1) Alarm przeciwpożarowy sygnalizowany jest miganiem koloru czerwonego.
2) Alarm sabotażowy sygnalizowany jest krótkim mignięciem koloru czerwonego.
3) Alarm uszkodzenia urządzenia sygnalizowany jest miganiem koloru
czerwonego.
4) Alarm zasięgu sieci sygnalizowany jest miganiem koloru różowego.
5) Alarm niskiego poziomu baterii sygnalizowany jest miganiem koloru żółtego.
6) Urządzenie kolorem świecenia sygnalizuje aktualne pozycje MENU.
W celu uruchomienia MENU należy przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy.
Po zaświeceniu się wskaźnika na kolor biały, należy zwolnić przycisk B. Pozycje
MENU będą sygnalizowane kolorem świecenia wskaźnika LED. Przejścia między
kolejnymi pozycjami są sygnalizowane również krótkim sygnałem dźwiękowym.
W celu wybrania danej pozycji MENU należy przycisnąć krótko przycisk B.
Na wskaźniku LED będą się pojawiać kolejno następujące kolory:
BIAŁY - potwierdzenie wejścia w MENU - wywołanie procedury selftestu,
ZIELONY - wysłanie aktualnego stanu alarmu dla urządzeń zasocjowanych,
RÓŻOWY - tester zasięgu Z-Wave,
ŻÓŁTY - reset czujnika.

1. Opóźnienie odwołania alarmu dymu
Opóźnienie odwołania alarmu dymu dla urządzenia w przypadku ustąpienia
alarmu. Czas, przez który Fibaro Smoke Sensor będzie wskazywał alarm
pożarowy po ustaniu zadymienia.
Możliwe wartości: 0 - 17280, 65535 (mnożnik 5s) [5s-24h]
0 - brak opóźnienia, odwołanie natychmiastowe
65535 - odwołanie alarmu dymu nieaktywne - urządzenie po zadymieniu będzie
cały czas raportowało alarm, bez możliwości automatycznego odwołania. W takim
wypadku alarm należy odwołać ręcznie poprzez wejście w pozycję 2 menu (patrz
punkt XIII).
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bytes]

UWAGA
Alarmy z II grupy NIE SĄ odwoływane.

10. Interwał raportowania temperatury.
Parametr określa interwał czasowy pomiędzy kolejnymi raportami temperatury.
Parametr ma znaczenie w przypadku zasilania bateryjnego. Większy czas
oznacza rzadszą komunikację i mniejsze zużycie baterii. Raport jest wysyłany
kiedy nowa wartość temperatury różni się od wartości poprzednio raportowanej.
Raportowanie temperatury następuje także w wyniku odpytania przez centralkę.
Możliwe wartości: 1 - 17280, 0 (mnożnik 5s) [5s-24h]
0 - raportowanie czasowe wyłączone
Wartość domyślna: 0 (Raportowanie czasowe wyłączone)
Wielkość parametru: 2 [bytes]
12. Histereza pomiaru temperatury.
Parametr określa wartość minimalnej zmiany temperatury, która zostanie
przesłana do kontrolera. Raport jest wysyłany tylko kiedy nowa wartość temperatury różni się od wartości poprzednio raportowanej. Raportowanie temperatury
następuje także w wyniku odpytania przez kontroler Z-Wave.
Możliwe wartości: 0 - 100 (co 0,1oC)
0 - raportowanie w wyniku zmian temperatury wyłączone
Wartość domyślna: 20 (2oC)
Wielkość parametru: 1 [byte]

!

UWAGA
Parametr ma znaczenie w przypadku działania na baterii. Większy
czas oznacza rzadszą komunikację i mniejszy drenaż baterii.

13. Alarm broadcast.
Wartość inna niż 0 oznacza, że alarmy wysyłane są ramkami broadcast, czyli do
wszystkich urządzeń będących w zasięgu Fibaro Smoke Sensora.
Możliwe wartości: 0 - 3
0 - broadcast nieaktywny
1 - broadcast alarmu dymu (I grupa asocjacyjna) aktywny, broadcast tampera (II
grupa asocjacyjna) nieaktywny
2 - broadcast dymu (I grupa asocjacyjna) nieaktywny, broadcast tampera (II grupa
asocjacyjna) aktywny
3 - broadcast dymu aktywny (I grupa asocjacyjna), broadcast tampera (II grupa
asocjacyjna) aktywny
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [byte]
73. Kompensacja pomiaru temperatury.
Parametr umożliwia dodanie lub odjęcie stałej wartości temperatury do/od wartości
mierzonej wbudowanym czujnikiem.
Możliwe wartości: -1000 -/+ 1000 (co 0,1oC)
Wartość domyślna: 0 (0oC)
Wielkość parametru: 2 [byte]
80. Interwał sprawdzania zasięgu.
Czas między kolejnymi testami zasięgu sieci Z-Wave.
W przypadku zasilania bateryjnego test zasięgu odbywa się zgodnie z interwałem
budzenia. Wartość 0 wyłącza sprawdzanie zasięgu, niezależnie od trybu zasilania.
Możliwe wartości: 0 - 144 (mnożnik 10min) [10min-24h]

0 - test zasięgu sieci Z-Wave wyłączony
Wartość domyślna: 1 (10min)
Wielkość parametru: 1 [byte]
81. Próg zadziałania alarmu temperatury.
Wartość temperatury rzeczywistej, zmierzonej przez wbudowany czujnik
temperatury, powyżej której wysyłany jest alarm temperatury.
Możliwe wartości: 0, 2 - 100
0 - alarm temperatury nieaktywny
2 - 100 - (2 - 100oC)
Wartość domyślna: 54 (54oC)
Wielkość parametru: 1 [byte]

!

UWAGA
Zmiana tego parametru może powodować działanie Fibaro
Smoke Sensora niezgodne z normą PN-EN 54-5:2003

82. Poziom czułości zadziałania Smoke Sensora
Parametr umożliwia zdefiniowanie poziomu czułości zadziałania Fibaro Smoke
Sensora na obecność zadymienia. Do wyboru są 3 poziomy. Poziom 1 oznacza
największą czułość, która powoduje aktywowanie alarmu w przypadku małego
poziomu zadymienia.

!

UWAGA
Wraz ze wzrostem poziomu spada czułość urządzenia. Nie zaleca
się modyfikacji tego parametru.

Możliwe wartości: 1 - 3
1 - WYSOKA CZUŁOŚĆ
2 - ŚREDNIA CZUŁOŚĆ
3 - NISKA CZUŁOŚĆ
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [byte]
83. Poziom czułości zapisu czarnej skrzynki
Parametr umożliwia zdefiniowanie poziomu czułości zapisu czarnej skrzynki. Po
przekroczeniu danego poziomu dane zadymienia i temperatury zostają wysłane
do czarnej skrzynki Fibaro Smoke Sensora.
Możliwe wartości: 1-3
1 - WYSOKA CZUŁOŚĆ
2 - ŚREDNIA CZUŁOŚĆ
3 - NISKA CZUŁOŚĆ
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [byte]
84. Alarm niesprawnego działania układów pomiarowych - interwał
sygnalizowania, akustycznego i wizualnego, w przypadku detekcji uszkodzenia
układów pomiarowych Fibaro Smoke Sensora.
Możliwe wartości: 1 - 255 (mnożnik 100ms) [100ms-25,5s]
Wartość domyślna: 10 (1s)
Wielkość parametru: 1 [byte]
85. Alarm temperatury - interwał sygnalizowania, akustycznego i wizualnego, w
przypadku wystąpienia alarmu temperatury.
Możliwe wartości: 1 - 255 (mnożnik 100ms) [100ms-25,5s]
Wartość domyślna: 5 (500ms)
Wielkość parametru: 1 [byte]
86. Alarm braku zasięgu - interwał sygnalizowania, akustycznego i wizualnego, w
przypadku braku zasięgu sieci Z-Wave.
Możliwe wartości: 1 - 17280 (mnożnik 5s) [5s-24h]
Wartość domyślna: 360 (30min)
Wielkość parametru: 2 [bytes]
87. Alarm niskiego poziomu baterii - interwał sygnalizowania, akustycznego i
wizualnego w przypadku niskiego poziomu baterii.
Możliwe wartości: 1 - 17280 (mnożnik 5s) [5s-24h]
Wartość domyślna: 360 (30min)
Wielkość parametru: 2 [bytes]
88. Uwzględnianie kompensacji (parametr 73) przy podejmowania decyzji
odnośnie alarmu temperatury.
Możliwe wartości: 0 - 1
0 - kompensacja temperatury nie jest uwzględniana
1 - kompensacja temperatury jest uwzględniana
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [byte]
Zmiana tego parametru może powodować działanie Smoke Sensora niezgodne z
normą PN-EN 54-5:2003

!

UWAGA
Zmiana tego parametru może powodować działanie Smoke
Sensora niezgodne z normą PN-EN 54-5:2003

89. Ramka alarmowa TAMPERA
Możliwe wartości: 0, 1, 2
0 - alarm tampera nieaktywny
1 - alarm tampera aktywny, z możliwością odwołania
2 - alarm tampera aktywny, bez możliwości odwołania
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [byte]

XVIII. INFORMACJE NA TEMAT UŻYCIA BATERII
Fibaro Smoke Sensor jest urządzeniem bateryjnym. Istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużytej baterii nie
należy wyrzucać do kosza. Zużyty produkt oraz baterię należy utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

XIX. WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantem jakości Urządzenia jest FIBAR GROUP Sp. z o.o. (dalej
,,Producent") z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 370151, NIP 7811858097, REGON: 301595664,
kapitał zakładowy 1 000 000 zł.
2. Producent ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie Urządzenia
wynikające z wad fizycznych (materiałowych bądź produkcyjnych) tkwiące w
Urządzeniu w okresie:
- 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych,
- 12 miesiący od daty sprzedaży dla klientów biznesowych.
3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W okresie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
ujawnionych wad poprzez dokonanie naprawy lub wymiany (według wyłącznego uznania
Gwaranta) wszelkich wadliwych elementów Urządzenia na części nowe lub regenerowane wolne od wad. W przypadku niemożności dokonania naprawy. Gwarant zastrzega
sobie prawo do wymiany Urządzenia na nowy lub regenerowany egzemplarz wolny od
wad, którego stan fizyczny nie będzie gorszy od stanu Urządzenia będącego własnością
Klienta.
5. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak Urządzenia w ofercie handlowej) wymiana
Urządzenia na ten sam typ jest niemożliwa Gwarant może wymienić Urządzenie na inny
o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za
wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarant nie zwraca pieniędzy za zakupione
Urządzenie.
6. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji
za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego. Pamiętaj: zanim dokonasz zgłoszenia
gwarancyjnego skorzystaj z naszej telefonicznej lub internetowej pomocy technicznej.
W więcej niż połowie przypadków problemy użytkowników udaje się rozwiązać zdalnie
co pozwala uniknąć straty czasu
i kosztów z tytułu niepotrzebnie uruchamianej
procedury gwarancyjnej. Jeśli zdalne rozwiązanie problemu nie będzie możliwe, Klient
zostanie poproszony o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu uzyskania
autoryzacji poprzez stronę internetową www.fibargroup.com W przypadku poprawnego
zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia oraz
unikalny numer zgłoszenia (RMA).
7. Istnieje także możliwość telefonicznego zgłoszenia reklamacji. W takim przypadku
rozmowa zostanie nagrana o czym konsultant uprzedzi Klienta przed przyjęciem
zgłoszenia reklamacyjnego. Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia, konsultant
poinformuje Państwa o numerze zgłoszenia (tzw. numer RMA).
8. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawiciel
Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego (dalej ,,ASG") skontaktuje się z Klientem w
celu potwierdzenia możliwości oddania urządzenia do serwisu.
9. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc
od daty dostarczenia Urządzenia do ASG. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o
czas, w którym Urządzenie było do dyspozycji ASG.
10. Reklamowane Urządzenie winno być udostępnione przez Klienta wraz z kompletnym
wyposażeniem standardowym i dokumentami potwierdzającymi jego zakup.
11. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Producenta. Wszystkie
części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu
gwarancji podstawowej Urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie
ulega przedłużeniu.
12. Koszt dostarczenia reklamowanego Urządzenia do serwisu ponosi Klient. W
przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, Serwis ma prawo obciążyć
Klienta kosztami związanymi z wyjaśnieniem sprawy.
13. ASG odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
- stwierdzenia użytkowania Urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją
obsługi,
- udostępnienia przez Klienta Urządzenia niekompletnego, bez osprzętu, bez tabliczki
znamionowej,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w
Urządzeniu,
- nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu.
14. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe Urządzenie.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, uboczne, szczególne,
wynikowe lub za straty moralne, ani za szkody, w tym także między innymi za utracone
korzyści, oszczędności, dane, utratę pożytków, roszczenia stron trzecich oraz wszelkie
szkody majątkowe lub osobowe wynikające lub związane z korzystaniem z niniejszego
Urządzenia.
15. Gwarancja jakości nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, fizyczne
odkształcenia spowodowane uderzeniem, upadkiem bądź zrzuceniem na Urządzenie
innego przedmiotu lub eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Urządzenia
określonym w instrukcji obsługi);
- uszkodzeń wynikłych z przyczyn zewnętrznych np: powodzi, burzy, pożaru, uderzenia
pioruna, klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojny, niepokojów społecznych, siły
wyższej, nieprzewidzianych wypadków, kradzieży, zalania cieczą, wycieku baterii,
warunków pogodowych; działania promieni słonecznych, piasku, wilgoci, wysokiej lub
niskiej temperatury, zanieczyszczenia powietrza;
- uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowo działające oprogramowanie, na
skutek ataku wirusa komputerowego, bądź nie stosowanie aktualizacji oprogramowania
zgodnie z zaleceniami Producenta;
- uszkodzeń wynikłych z: przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej lub z
podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub z
powodu przyłączenia innych produktów których podłączanie nie jest zalecane przez
Producenta.
- wywołane pracą bądź składowaniem Urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach
tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury
otoczenia. Szczegółowe warunki w jakim dopuszczalne jest użytkowanie Urządzenia
określa instrukcja obsługi;
- z uszkodzeniami powstałymi na skutek wykorzystywania akcesoriów nie zalecanych
przez Producenta
- spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika, w tym zastosowaniu
niewłaściwych bezpieczników;
- uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Klienta czynności konserwacyjnych i
obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi;
- uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu
części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby
nieupoważnione;
- usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym Urządzeniem czy
osprzętem.
16. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy
Urządzenia, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta
błędów obsługi lub programowania parametrów oraz inne czynności, do których
wykonania powołany jest użytkownik (Kupujący). Gwarancja nie obejmuje naturalnego
zużycia elementów Urządzenia oraz innych części wymienionych w instrukcji
użytkowania oraz dokumentacji technicznej posiadających określony czas działania.
17. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty gwarancją, Producent zastrzega
sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy
uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych
do naprawy lub wymiany podzespołów.
18. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

i

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami
posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować
również z urządzeniami innych producentów. Każde urządzenie
kompatybilne z Z-Wave można dodać do systemu Fibaro.

FIBAR GROUP
FIBARO

W przypadku pytań technicznych należy zwracać się do centrali obsługi klienta w
Państwa kraju.
www.fibaro.com


Pobierz plik - link do postu