FRST.txt

- Prośba o sprawdzenie logów FRST

Witam, Od kilku dni mam pewien problem, otóż gdy próbuję uruchomić plik pobrany np. z d**reprogramy.pl , czy ins**lki.pl, to on po chwili znika (nie ma go w koszu czy gdzieś). Pojawił się także problem z wyświetlaniem niektórych stron (głównie downloadów), przykładem może być to, że nie mogę pobrać uTorrenta (wyskakuje błąd dns, na dnsach Google to samo). Proszę o pomoc. W załączniku znajdują się logi.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 15-02-2017 02
Uruchomiony przez Sebastian (administrator) WOODEN-PC (17-02-2017 15:25:02)
Uruchomiony z D:\Pobrane\scoped_dir_8128_30811
Załadowane profile: Sebastian (Dostępne profile: defaultuser0 & Sebastian)
Platform: Windows 10 Pro Wersja 1607 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Opera)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Creative Technology Ltd) C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\MBAMService.exe
(Electronic Arts) D:\Origin\OriginWebHelperService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
() C:\Program Files\GloSC\GloSC_GameLauncher.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.11.105.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Google) C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
(Google) C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
(ShareX Team) C:\Program Files\ShareX\ShareX.exe
(Creative Technology Ltd) C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Play\Volume Panel\VolPanlu.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Telegram Messenger LLP) C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Telegram Desktop\Telegram.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera_crashreporter.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\Steam.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
(Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
(Valve Corporation) D:\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\43.0.2442.806\opera.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [WindowsDefender] = & gt; C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2016-09-07] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9192960 2016-12-29] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] = & gt; C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\mbamtray.exe [2780112 2017-01-20] (Malwarebytes)
HKLM-x32\...\Run: [VolPanel] = & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Play\Volume Panel\VolPanlu.exe [241757 2010-12-08] (Creative Technology Ltd)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2016-12-12] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-2165458282-1613519441-2977087015-1001\...\Run: [Steam] = & gt; D:\Steam\steam.exe [2881824 2017-01-19] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-2165458282-1613519441-2977087015-1001\...\Run: [GalaxyClient] = & gt; C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClient.exe /launchViaAutoStart
HKU\S-1-5-21-2165458282-1613519441-2977087015-1001\...\Run: [GoogleDriveSync] = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe [23818360 2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ GoogleDriveBlacklisted] - & gt; {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42} = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ GoogleDriveSynced] - & gt; {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40} = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ GoogleDriveSyncing] - & gt; {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41} = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll [2016-11-30] (Google)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive1] - & gt; {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive2] - & gt; {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive3] - & gt; {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive4] - & gt; {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers: [ OneDrive5] - & gt; {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive1] - & gt; {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive2] - & gt; {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive3] - & gt; {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive4] - & gt; {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} = & gt; - & gt; Brak pliku
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ OneDrive5] - & gt; {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} = & gt; - & gt; Brak pliku
Startup: C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ShareX.lnk [2017-01-26]
ShortcutTarget: ShareX.lnk - & gt; C:\Program Files\ShareX\ShareX.exe (ShareX Team)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{c396381e-106d-4cec-aceb-9ed6d2bbb06b}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2165458282-1613519441-2977087015-1001 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-02-01] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-02-01] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-02-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-02-01] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.32.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-02-07] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.32.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-02-07] (Google Inc.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-02-16]
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-02-12]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-02-12]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-02-12]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-02-12]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-02-12]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-02-13]
CHR Extension: (Application Launcher for Drive (by Google)) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh [2017-02-13]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-02-12]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-02-12]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-02-12]
CHR HKU\S-1-5-21-2165458282-1613519441-2977087015-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

Opera:
=======
OPR Extension: (Bad Ad Johnny: AdBlocker with Swag) - C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bdgggpliahokemcgimpfcaaeknfbjlce [2017-02-04]
OPR Extension: (Stylish) - C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\bofnhkejmonldphklejelehlhhoecceg [2017-01-26]
OPR Extension: (Download Chrome Extension) - C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kipjbhgniklcnglfaldilecjomjaddfi [2017-02-10]
OPR Extension: (Download YouTube Videos as MP4) - C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\maeombkgfpjdnjkhohbjachnnmpbipol [2017-02-14]
OPR Extension: (Checker Plus for Gmail(TM)) - C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj [2017-02-09]
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files\Opera\Launcher.exe

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1457160 2017-01-27] ()
S3 cplspcon; C:\Windows\system32\IntelCpHDCPSvc.exe [623120 2016-03-02] (Intel Corporation)
R2 CTAudSvcService; C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe [286720 2010-02-12] (Creative Technology Ltd) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 GalaxyClientService; C:\Program Files (x86)\GalaxyClient\GalaxyClientService.exe [284736 2017-02-04] (GOG.com)
S3 GalaxyCommunication; C:\ProgramData\GOG.com\Galaxy\redists\GalaxyCommunication.exe [6625856 2017-02-04] (GOG.com)
R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [373776 2016-03-02] (Intel Corporation)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\mbamservice.exe [4355024 2017-01-20] (Malwarebytes)
S3 Origin Client Service; D:\Origin\OriginClientService.exe [2122248 2017-02-07] (Electronic Arts)
R2 Origin Web Helper Service; D:\Origin\OriginWebHelperService.exe [2184208 2017-02-07] (Electronic Arts)
S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [2889896 2016-09-15] (Microsoft Corporation)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10351856 2016-12-15] (TeamViewer GmbH)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347328 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103720 2016-07-16] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S0 amdkmafd; C:\Windows\System32\drivers\amdkmafd.sys [49448 2016-08-18] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 amdkmdag; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0311139.inf_amd64_2aa9c01a2af97538\atikmdag.sys [32699928 2017-02-13] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 amdkmdap; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\c0311139.inf_amd64_2aa9c01a2af97538\atikmpag.sys [525848 2017-02-13] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [101376 2016-12-08] (Advanced Micro Devices)
R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [77416 2017-01-20] ()
R3 iaLPSS2_UART2; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2_UART2.sys [287032 2016-10-26] (Intel Corporation)
R2 MBAMChameleon; C:\Windows\system32\drivers\MBAMChameleon.sys [176584 2017-02-09] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\Windows\system32\drivers\farflt.sys [110536 2017-02-17] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [43968 2017-02-17] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [251848 2017-02-17] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [91584 2017-02-17] (Malwarebytes)
S3 NetAdapterCx; C:\Windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
R3 OAfilt; C:\Windows\system32\drivers\OAfilt.sys [23552 2011-07-15] (Creative Technology Ltd.)
R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [589824 2016-07-16] (Realtek )
R3 ScpVBus; C:\Windows\System32\drivers\ScpVBus.sys [39168 2013-05-19] (Scarlet.Crush Productions)
R3 ViGEmBus; C:\Windows\System32\drivers\ViGEmBus.sys [40784 2016-09-25] (Nefarius Software Solutions)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
S3 atillk64; \??\D:\Pobrane\WinFlash_2.74\WinFlash_2.74\atillk64.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-02-17 15:24 - 2017-02-17 15:25 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-02-16 21:14 - 2017-02-16 21:15 - 00000017 _____ C:\Users\Sebastian\Documents\lords of the fallen.txt
2017-02-16 15:34 - 2017-02-16 15:34 - 00000000 ___HD C:\Program Files\Common FilesEAInstaller
2017-02-15 23:09 - 2017-02-15 23:09 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\RadeonSettings
2017-02-15 16:36 - 2017-02-15 16:36 - 00000045 _____ C:\Windows\SysWOW64\initdebug.nfo
2017-02-15 15:56 - 2017-02-15 15:56 - 00003160 _____ C:\Windows\System32\Tasks\StartCN
2017-02-15 15:56 - 2017-02-15 15:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Settings
2017-02-15 15:56 - 2017-02-15 15:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
2017-02-15 15:55 - 2017-02-15 15:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2017-02-15 15:55 - 2016-12-16 01:33 - 00273696 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
2017-02-15 15:55 - 2016-12-16 01:33 - 00266528 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
2017-02-15 15:55 - 2016-12-16 01:33 - 00111392 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2017-02-15 15:55 - 2016-12-16 01:32 - 00125728 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
2017-02-15 15:46 - 2017-02-15 15:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
2017-02-15 15:40 - 2017-02-15 16:12 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\CrashDumps
2017-02-15 15:39 - 2017-02-15 15:39 - 34980000 _____ (AMD Inc.) C:\Users\Sebastian\Downloads\radeon-crimson-relive-17.2.1-minimalsetup-170213_64bit.exe
2017-02-15 15:34 - 2017-02-17 15:16 - 00000180 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2017-02-15 15:34 - 2017-02-15 15:54 - 00000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
2017-02-15 15:34 - 2017-02-15 15:38 - 00000000 __SHD C:\Users\Sebastian\IntelGraphicsProfiles
2017-02-15 15:34 - 2017-02-15 15:34 - 00000200 _____ C:\Windows\system32\{EC94D02F-D200-4428-9531-05AF7F9799CB}.bat
2017-02-15 15:34 - 2017-02-15 15:34 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2017-02-15 15:34 - 2017-02-15 15:34 - 00000000 ____D C:\Intel
2017-02-13 23:18 - 2017-02-13 23:18 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\Nagrania dźwiękowe
2017-02-13 22:15 - 2017-02-13 22:15 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00951832 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00924696 _____ (AMD) C:\Windows\system32\coinst_16.60.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00154384 _____ C:\Windows\system32\samu_krnl_ci.sbin
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00121880 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00120880 _____ C:\Windows\system32\kapp_ci.sbin
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00114704 _____ C:\Windows\system32\kapp_si.sbin
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00112664 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00109080 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdxc64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00096792 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdxc32.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00029720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00029720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\detoured.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-02-13 18:32 - 00020580 _____ C:\Windows\system32\AMDKernelEvents.man
2017-02-12 23:42 - 2017-02-12 23:42 - 00002354 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-02-12 23:40 - 2017-02-12 23:40 - 01129376 _____ (Google Inc.) C:\Users\Sebastian\Downloads\ChromeSetup_exe
2017-02-12 23:37 - 2017-02-12 23:37 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Macromedia
2017-02-11 00:28 - 2017-02-11 00:28 - 00004386 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
2017-02-11 00:28 - 2017-02-11 00:28 - 00002499 _____ C:\Windows\diagerr.xml
2017-02-11 00:27 - 2017-02-11 00:27 - 00000000 ___HD C:\$Windows.~WS
2017-02-11 00:27 - 2017-02-11 00:27 - 00000000 ____D C:\$WINDOWS.~BT
2017-02-10 19:27 - 2017-02-10 20:32 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\FileZilla
2017-02-10 19:27 - 2017-02-10 19:27 - 06975096 _____ (Tim Kosse) C:\Users\Sebastian\Downloads\FileZilla_3.24.0_win64-setup.exe
2017-02-10 19:27 - 2017-02-10 19:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
2017-02-10 19:27 - 2017-02-10 19:27 - 00000000 ____D C:\Program Files\FileZilla FTP Client
2017-02-10 09:21 - 2017-02-10 09:21 - 00127368 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdihk64.dll
2017-02-10 09:21 - 2017-02-10 09:21 - 00108424 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdihk32.dll
2017-02-10 02:42 - 2017-02-11 15:58 - 00000600 _____ C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\winscp.rnd
2017-02-10 02:13 - 2017-02-10 02:13 - 00001142 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinSCP.lnk
2017-02-10 02:13 - 2017-02-10 02:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinSCP
2017-02-10 00:00 - 2017-02-10 00:00 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Sublime Text 3
2017-02-10 00:00 - 2017-02-10 00:00 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Sublime Text 3
2017-02-09 23:56 - 2017-02-09 23:56 - 00000927 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sublime Text 3.lnk
2017-02-09 23:56 - 2017-02-09 23:56 - 00000000 ____D C:\Program Files\Sublime Text 3
2017-02-09 20:57 - 2017-02-10 19:27 - 00000600 _____ C:\Users\Sebastian\AppData\Local\PUTTY.RND
2017-02-09 20:55 - 2017-02-09 20:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PuTTY
2017-02-09 20:55 - 2017-02-09 20:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\PuTTY
2017-02-09 13:14 - 2017-02-11 11:14 - 00635843 _____ C:\Users\Sebastian\Documents\Teczka zawodoznawcza.odt
2017-02-09 02:40 - 2017-02-17 15:08 - 00251848 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-02-09 02:40 - 2017-02-17 15:08 - 00110536 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-02-09 02:40 - 2017-02-17 15:08 - 00091584 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-02-09 02:40 - 2017-02-17 15:08 - 00043968 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-02-09 02:40 - 2017-02-09 11:49 - 00176584 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMChameleon.sys
2017-02-09 02:40 - 2017-02-09 02:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-02-09 02:40 - 2017-02-09 02:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-02-09 02:40 - 2017-02-09 02:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-02-09 02:40 - 2017-01-20 07:47 - 00077416 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-02-09 02:36 - 2017-02-09 02:36 - 00003664 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask
2017-02-09 02:36 - 2016-12-21 07:53 - 06664192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspaint.exe
2017-02-09 02:36 - 2016-11-11 10:04 - 02800128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netshell.dll
2017-02-09 02:36 - 2016-11-11 10:04 - 00389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\stobject.dll
2017-02-09 02:36 - 2016-10-15 04:51 - 00429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sndvolsso.dll
2017-02-09 02:36 - 2016-09-07 05:41 - 01891328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnidui.dll
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 23:09 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\snippingtool.exe
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 12:44 - 00268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 12:42 - 01259720 _____ (Microsoft(R) Windows(R) Operating System) C:\Windows\system32\taskmgr.exe
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 12:42 - 00694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imagesp1.dll
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 12:42 - 00243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 12:42 - 00186880 _____ (Microsoft(R) Windows(R) Operating System) C:\Windows\system32\msconfig.exe
2017-02-09 02:36 - 2016-07-16 12:42 - 00165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mydocs.dll
2017-02-09 02:35 - 2017-02-09 02:39 - 00000000 ____D C:\Windows\UXBackup
2017-02-09 02:35 - 2017-02-09 02:35 - 00428544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\regedit.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-08-24 03:43 - 00499712 _____ C:\Windows\uxpack.icons
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:43 - 00189440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\charmap.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 26217472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imageres.dll
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 01667584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\batmeter.dll
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 00232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cmd.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 00186880 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\system32\defrag.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 00146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fsquirt.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\control.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:42 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpiscaling.exe
2017-02-09 02:35 - 2016-01-15 05:03 - 00015872 _____ C:\Windows\SysWOW64\PEChecksum.exe
2017-02-09 02:35 - 2015-08-25 01:36 - 02414680 ____N (The Within Network, LLC) C:\Windows\UxStyle_0242_x86_x64_preview.exe
2017-02-09 02:35 - 2014-05-22 05:01 - 02413056 _____ C:\Windows\UxStyle_Core_Jul13_x86.msi
2017-02-09 02:35 - 2011-08-11 12:47 - 00076288 _____ C:\Windows\SysWOW64\moveex.exe
2017-02-09 02:35 - 2003-08-19 01:44 - 00118845 _____ (Matt Ginzton) C:\Windows\Flurry.scr
2017-02-08 17:00 - 2017-02-08 17:00 - 00262144 _____ C:\Users\Sebastian\Documents\Red Devil.rom
2017-02-08 13:29 - 2017-02-08 13:29 - 00000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.3
2017-02-08 13:29 - 2017-02-08 13:29 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\OpenOffice
2017-02-08 13:29 - 2017-02-08 13:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice
2017-02-08 13:22 - 2017-02-08 13:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2017-02-07 23:06 - 2017-02-07 23:06 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\Mirrors Edge Catalyst
2017-02-07 20:32 - 2017-02-07 20:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mirror's Edge(TM) Catalyst
2017-02-07 20:29 - 2017-02-17 15:17 - 00000000 ___RD C:\Users\Sebastian\Dysk Google
2017-02-07 20:29 - 2017-02-07 20:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Drive
2017-02-07 20:28 - 2017-02-12 23:42 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google
2017-02-07 20:28 - 2017-02-12 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2017-02-07 20:28 - 2017-02-07 20:28 - 00003566 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-02-07 20:28 - 2017-02-07 20:28 - 00003442 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2017-02-06 23:26 - 2017-02-06 23:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Creative
2017-02-06 22:06 - 2017-02-06 22:06 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\LocalLow\Facepunch Studios LTD
2017-02-06 17:44 - 2017-02-06 17:44 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\LocalLow\Daybreak Game Company
2017-02-06 17:44 - 2017-02-06 17:44 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\SCE
2017-02-06 17:44 - 2017-02-06 17:44 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Daybreak Game Company
2017-02-06 14:02 - 2017-02-06 14:02 - 00000048 _____ C:\Users\Sebastian\Documents\act.txt
2017-02-06 13:58 - 2017-02-06 13:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Toolkit
2017-02-05 20:01 - 2017-02-15 16:05 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\LocalLow\AMD
2017-02-05 18:43 - 2017-02-05 18:43 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\DyingLight
2017-02-05 12:13 - 2017-02-05 20:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-02-04 19:02 - 2017-02-04 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\The Witcher 3
2017-02-04 19:02 - 2017-02-04 19:02 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\GalaxyCommunicationService
2017-02-04 16:59 - 2017-02-08 13:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GalaxyClient
2017-02-04 16:59 - 2017-02-04 16:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\GOG.com
2017-02-04 16:22 - 2017-02-08 13:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\GOG Games
2017-02-04 16:05 - 2017-02-04 16:06 - 00000105 _____ C:\Users\Sebastian\Documents\zarobek.txt
2017-02-04 15:01 - 2017-02-12 20:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2017-02-04 15:01 - 2017-02-06 15:35 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\TeamViewer
2017-02-04 15:01 - 2017-02-04 15:01 - 00001116 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 12.lnk
2017-02-04 02:30 - 2017-02-04 02:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\GPU-Z
2017-02-02 19:23 - 2017-02-02 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\LocalLow\Black Eye Games Sp_ z o_ o_
2017-02-02 19:02 - 2017-02-08 00:38 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Notepad++
2017-02-02 19:02 - 2017-02-02 19:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2017-02-02 19:02 - 2017-02-02 19:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
2017-02-02 14:57 - 2017-02-09 20:54 - 00569384 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EasyAntiCheat.sys
2017-02-02 13:37 - 2017-02-02 13:37 - 00000148 _____ C:\Users\Sebastian\Documents\fb.txt
2017-02-01 17:10 - 2017-02-16 21:59 - 00004234 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{DE85BBFF-1D87-4D0A-A9AA-449AF69FD571}
2017-02-01 17:09 - 2017-02-01 17:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2017-02-01 17:09 - 2017-02-01 17:09 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2017-02-01 17:09 - 2017-02-01 17:09 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Sun
2017-02-01 17:09 - 2017-02-01 17:09 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\LocalLow\Sun
2017-02-01 17:09 - 2017-02-01 17:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2017-02-01 17:09 - 2017-02-01 17:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2017-02-01 16:41 - 2017-02-06 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\.minecraft
2017-02-01 16:41 - 2017-02-01 16:41 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\java
2017-02-01 16:40 - 2017-02-03 21:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Minecraft
2017-02-01 16:40 - 2017-02-01 16:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft
2017-02-01 16:07 - 2017-02-01 16:07 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
2017-01-31 20:28 - 2017-02-01 10:33 - 00000992 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2017-01-31 20:28 - 2017-01-31 20:28 - 00004080 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2017-01-31 20:28 - 2017-01-31 20:28 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Adobe
2017-01-31 19:38 - 2017-01-31 19:41 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\Battlefield 1
2017-01-31 19:38 - 2017-01-31 19:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Electronic Arts
2017-01-31 19:19 - 2017-01-31 19:19 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\OBS
2017-01-31 19:03 - 2017-02-09 19:28 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\My Games
2017-01-31 19:03 - 2010-06-02 04:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-06-02 04:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-02-04 10:01 - 00530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-02-04 10:01 - 00528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-02-04 10:01 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-02-04 10:01 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-02-04 10:01 - 00078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
2017-01-31 19:03 - 2010-02-04 10:01 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:44 - 00517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:44 - 00238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:44 - 00176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 05554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 05501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 02582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 01974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 00285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-09-04 17:29 - 00235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-03-09 15:27 - 05425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-03-09 15:27 - 04178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-03-09 15:27 - 02430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-03-09 15:27 - 01846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-03-09 15:27 - 00520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
2017-01-31 19:03 - 2009-03-09 15:27 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-09-04 17:44 - 00073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-09-04 17:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-03-16 14:18 - 00521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-03-16 14:18 - 00517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-03-16 14:18 - 00235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-03-16 14:18 - 00174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-03-16 14:18 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
2017-01-31 19:02 - 2009-03-16 14:18 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-27 10:04 - 00023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-15 06:22 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-15 06:22 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-15 06:22 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-31 10:41 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-31 10:41 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-31 10:41 - 00072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-31 10:40 - 00513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-10 11:00 - 04992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-10 11:00 - 01942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-07-10 11:00 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:19 - 00511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:19 - 00507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:18 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:18 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:17 - 00068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:17 - 00065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:17 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:16 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:11 - 04991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:11 - 03850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:11 - 01941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:11 - 01491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:11 - 00540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-05-30 14:11 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 16:04 - 00489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 16:03 - 00479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 16:03 - 00238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 16:03 - 00177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 16:00 - 00028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 16:00 - 00025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 15:56 - 04910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 15:56 - 03786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 15:56 - 01860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-03-05 15:56 - 01420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-02-05 23:07 - 00529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2017-01-31 19:02 - 2008-02-05 23:07 - 00462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-22 03:40 - 00411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-22 03:39 - 00267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-22 03:37 - 00021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-22 03:37 - 00017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-12 15:14 - 05081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-12 15:14 - 03734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-12 15:14 - 02006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-12 15:14 - 01374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-02 09:56 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-10-02 09:56 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-20 00:57 - 00411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-20 00:57 - 00267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-19 18:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-19 18:14 - 03727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-19 18:14 - 01985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-19 18:14 - 01358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-19 18:14 - 00508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-07-19 18:14 - 00444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-06-20 20:49 - 00409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-06-20 20:46 - 00266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-05-16 16:45 - 04496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-05-16 16:45 - 03497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-05-16 16:45 - 01401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-05-16 16:45 - 01124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-05-16 16:45 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-05-16 16:45 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-04-04 18:55 - 00403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-04-04 18:55 - 00261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-15 16:57 - 00506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-15 16:57 - 00443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-12 16:42 - 04494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-12 16:42 - 03495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-12 16:42 - 01400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-12 16:42 - 01123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-05 12:42 - 00017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-03-05 12:42 - 00015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-01-24 15:27 - 00393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2017-01-31 19:02 - 2007-01-24 15:27 - 00255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-12-08 12:02 - 00251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-12-08 12:00 - 00390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-11-29 13:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-11-29 13:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-11-29 13:06 - 00469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-11-29 13:06 - 00440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-09-28 16:05 - 03977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-09-28 16:05 - 02414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-09-28 16:05 - 00237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-09-28 16:04 - 00364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-07-28 09:31 - 00083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-07-28 09:30 - 00363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-07-28 09:30 - 00236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-07-28 09:30 - 00062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-05-31 07:24 - 00230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-05-31 07:22 - 00354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-03-31 12:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-03-31 12:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-03-31 12:40 - 00352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-03-31 12:39 - 00229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-03-31 12:39 - 00083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-03-31 12:39 - 00062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-02-03 08:43 - 03830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-02-03 08:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-02-03 08:42 - 00355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-02-03 08:42 - 00230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-02-03 08:41 - 00016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2006-02-03 08:41 - 00014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-12-05 18:09 - 03815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-12-05 18:09 - 02323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-07-22 19:59 - 03807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-07-22 19:59 - 02319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-05-26 15:34 - 03767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-05-26 15:34 - 02297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-03-18 17:19 - 03823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-03-18 17:19 - 02337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-02-05 19:45 - 03544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2017-01-31 19:02 - 2005-02-05 19:45 - 02222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
2017-01-29 20:52 - 2017-01-29 20:52 - 00000000 ___HD C:\Program Files\Common Files\EAInstaller
2017-01-29 20:52 - 2017-01-29 20:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 1
2017-01-29 20:17 - 2017-02-16 16:54 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Origin
2017-01-29 20:17 - 2017-01-29 20:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin
2017-01-29 20:15 - 2017-02-16 16:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2017-01-29 20:15 - 2017-01-29 20:19 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Origin
2017-01-29 20:15 - 2017-01-29 20:15 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\.Origin
2017-01-29 17:00 - 2017-01-29 17:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Nefarius Software Solutions
2017-01-29 13:43 - 2017-01-29 13:43 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\PeerDistRepub
2017-01-29 13:25 - 2017-01-30 21:39 - 00000562 _____ C:\Windows\Tasks\ViGEm Updater.job
2017-01-29 13:25 - 2017-01-29 13:25 - 00003414 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GloSC_GameLauncher
2017-01-29 13:25 - 2017-01-29 13:25 - 00003208 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ViGEm Updater
2017-01-29 13:25 - 2017-01-29 13:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GloSC
2017-01-27 18:44 - 2017-01-27 18:44 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\League of Legends
2017-01-27 18:42 - 2017-01-27 18:42 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer
2017-01-27 18:42 - 2017-01-27 18:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2017-01-27 18:42 - 2017-01-27 18:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2017-01-27 18:42 - 2017-01-27 18:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2017-01-27 18:42 - 2017-01-27 18:42 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2017-01-27 18:42 - 2016-05-25 14:31 - 01166520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationNative_v0300.dll
2017-01-27 18:42 - 2016-05-25 14:31 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2017-01-27 18:42 - 2016-05-25 14:31 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
2017-01-27 18:42 - 2016-05-25 11:03 - 00778936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
2017-01-27 18:42 - 2016-05-25 11:03 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2017-01-27 18:42 - 2016-05-25 11:03 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
2017-01-27 18:41 - 2017-01-27 18:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Riot Games
2017-01-27 18:41 - 2017-01-27 18:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends
2017-01-27 18:41 - 2008-07-31 10:41 - 00068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
2017-01-27 18:41 - 2008-07-31 10:40 - 00509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
2017-01-27 18:41 - 2008-07-12 08:18 - 03851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
2017-01-27 18:41 - 2008-07-12 08:18 - 01493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
2017-01-27 18:41 - 2008-07-12 08:18 - 00467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
2017-01-27 18:37 - 2017-01-27 18:38 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Riot Games
2017-01-27 18:21 - 2017-02-15 18:26 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
2017-01-27 18:21 - 2017-01-27 18:21 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft
2017-01-27 16:08 - 2010-06-02 04:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-06-02 04:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-05-26 11:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-05-26 11:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2017-01-27 16:08 - 2010-02-04 10:01 - 00022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
2017-01-27 16:08 - 2007-04-04 18:53 - 00081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
2017-01-27 15:17 - 2017-01-27 15:17 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\WinRAR
2017-01-27 15:17 - 2017-01-27 15:17 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2017-01-27 15:17 - 2017-01-27 15:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2017-01-27 15:17 - 2017-01-27 15:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2017-01-27 15:07 - 2010-06-02 04:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-06-02 04:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-05-26 11:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-05-26 11:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2017-01-27 15:07 - 2010-02-04 10:01 - 00024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
2017-01-27 15:07 - 2007-04-04 18:54 - 00107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2017-01-27 15:06 - 2017-01-29 13:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\Nefarius Software Solutions
2017-01-27 15:02 - 2017-01-27 15:05 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2017-01-27 14:52 - 2017-02-15 23:35 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\TS3Client
2017-01-27 14:52 - 2017-02-15 23:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client
2017-01-27 14:52 - 2017-01-27 14:52 - 00000970 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk
2017-01-27 14:52 - 2017-01-27 14:52 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\TeamSpeak 3
2017-01-27 14:52 - 2017-01-27 14:52 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\.TeamSpeak 3
2017-01-27 14:52 - 2017-01-27 14:52 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\.QtWebEngineProcess
2017-01-27 14:39 - 2017-01-27 14:39 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2017-01-26 23:03 - 2017-01-29 13:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\GloSC
2017-01-26 23:03 - 2017-01-27 15:06 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Nefarius Software Solutions
2017-01-26 21:15 - 2017-02-16 23:32 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Documents\ShareX
2017-01-26 21:15 - 2017-01-26 21:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ShareX
2017-01-26 21:15 - 2017-01-26 21:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\ShareX
2017-01-26 21:11 - 2017-02-14 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\Downloads\Telegram Desktop
2017-01-26 21:09 - 2017-02-17 15:18 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Telegram Desktop
2017-01-26 21:09 - 2017-01-26 21:09 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Telegram Desktop
2017-01-26 20:52 - 2017-01-26 20:52 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Steam
2017-01-26 20:52 - 2017-01-26 20:52 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\CEF
2017-01-26 20:49 - 2017-02-07 17:41 - 00004000 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1485460174
2017-01-26 20:49 - 2017-02-07 17:41 - 00001078 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2017-01-26 20:49 - 2017-01-26 20:49 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Opera Software
2017-01-26 20:49 - 2017-01-26 20:49 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Opera Software
2017-01-26 20:49 - 2017-01-26 20:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2017-01-26 20:48 - 2017-02-07 17:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Opera
2017-01-26 20:37 - 2017-01-26 20:28 - 00485032 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2017-01-26 20:36 - 2017-01-26 20:37 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2017-01-26 20:36 - 2017-01-26 20:36 - 135657872 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 09:08 - 00245600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinesam.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 09:08 - 00136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ImplatSetup.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 09:04 - 07816032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:49 - 00328008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:46 - 00624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:43 - 04130440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:43 - 01454504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:43 - 01071736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:43 - 00092512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:42 - 22224480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:42 - 01988560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:42 - 01702392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:42 - 01300600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:41 - 01600632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:15 - 22563840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:14 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:09 - 00368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneBackupHandler.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:09 - 00363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:08 - 01292288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVPXENC.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:08 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:08 - 00360448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:08 - 00289792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeveloperOptionsSettingsHandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:08 - 00211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgent.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:07 - 00748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StoreAgent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:06 - 06285312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:06 - 00310784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncSettings.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:06 - 00260608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallAgentUserBroker.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:06 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:05 - 00425984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadcloudap.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:05 - 00261632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\indexeddbserver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:05 - 00049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Shell.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:01 - 09131008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 08:00 - 00440320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhcfg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:59 - 01908224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:59 - 00883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:58 - 23678464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:57 - 00462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhsettingsprovider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:56 - 00947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVP9DEC.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:56 - 00936960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:55 - 08129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:55 - 04749312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:54 - 05511680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aclui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:53 - 04474368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:51 - 08075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:51 - 05611008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:51 - 02275840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:50 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:49 - 04149248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:49 - 02691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:49 - 01062912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncCore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 07:47 - 01121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:59 - 00218976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinesam.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:09 - 00263472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:02 - 03892864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:02 - 01852720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:02 - 01360464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:02 - 01277344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:02 - 01201872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:02 - 00980832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 06:01 - 20969928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:46 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:43 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:41 - 00253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.BioFeedback.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:41 - 00231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:40 - 00557568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StoreAgent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:40 - 00318976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:40 - 00237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SyncSettings.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:40 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgent.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:39 - 01300480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVPXENC.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:39 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallAgentUserBroker.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:38 - 00866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Cred.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:35 - 04612608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:35 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\indexeddbserver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:34 - 07626752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:33 - 19413504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:32 - 19417600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:30 - 05398016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aclui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:30 - 01255936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AzureSettingSyncProvider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:27 - 00640000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:26 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:25 - 07469056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:25 - 06474752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspaint.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:24 - 06044160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-21 05:22 - 01883648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:41 - 01235296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:41 - 00590960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:34 - 02482280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 02169184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystems64.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 01669984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVIntegration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 01400160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntSubsystemController.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 01356864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipUp.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 01054048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00992096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVManifest.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00822624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVClient.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00813408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntStreamingManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00779616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVReporting.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00752992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVOrchestration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00704352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVEntVirtualization.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00696160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVPublishing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00571744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVCatalog.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00513376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TransportDSA.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00406368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVScripting.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00241504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVShNotify.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:33 - 00190816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVDllSurrogate.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:23 - 00404832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:21 - 02206496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:19 - 00584544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:18 - 00715104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:17 - 00319288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:14 - 01694712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmde.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:14 - 00418952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:14 - 00089416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\remoteaudioendpoint.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:01 - 01557808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winmde.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:01 - 00382784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 06:01 - 00076984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:48 - 01631232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:46 - 01631232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:46 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:43 - 00201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ScDeviceEnum.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:42 - 00352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:42 - 00236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:42 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.UI.Logon.ProxyStub.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:42 - 00167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:41 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:40 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\domgmt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:40 - 00231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudBackupSettings.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:40 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certprop.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:39 - 00837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbiosrvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:39 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatehandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:39 - 00257024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.CredDialogController.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:38 - 17188864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:38 - 13869056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:38 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudBackupSettings.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:38 - 00213504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.CredDialogController.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:37 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatepolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:36 - 01002496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:36 - 00539648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:36 - 00074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\updatepolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:35 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:35 - 00712192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:35 - 00600576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:35 - 00553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:32 - 00497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LogonController.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:26 - 00932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:26 - 00869888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:25 - 02009600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRHInproc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:24 - 01005568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3D12.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:24 - 00673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:23 - 03134976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:23 - 01231872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:22 - 02748416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:22 - 02317824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:22 - 01513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:22 - 00391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-14 05:21 - 03616768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:42 - 01637728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:42 - 00137568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:30 - 00377184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:29 - 02681200 _____ C:\Windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:28 - 00764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CoreMessaging.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:27 - 00172528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:20 - 02677544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:20 - 02189664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:20 - 01738560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:20 - 00658784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:20 - 00402272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:19 - 01293152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:19 - 00168424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:18 - 02913144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:18 - 01267512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:18 - 01100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:18 - 00989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:18 - 00947552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.efi
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:18 - 00811872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:15 - 08168000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:14 - 01274712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:11 - 02048496 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:10 - 01572768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:10 - 01461200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:01 - 02323728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:01 - 01503544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:01 - 00861024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 11:00 - 00106896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:59 - 02166752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:59 - 00846560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:57 - 06668040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:56 - 00959112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:52 - 01435896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:52 - 01415752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:42 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:41 - 00380928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincorlib.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:41 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WordBreakers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:37 - 00411136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\facecredentialprovider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:36 - 03059200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:36 - 00410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:34 - 00288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:33 - 03777536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFMediaEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:33 - 01589760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtctm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:32 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:31 - 03689984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:31 - 00313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:28 - 03306496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:28 - 01004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:27 - 13084160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:27 - 05114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:27 - 00981504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:25 - 00376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CryptoWinRT.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:23 - 12177920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:21 - 04746752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:21 - 00716800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ShareHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:20 - 03198464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:20 - 00730624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:20 - 00187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mdmregistration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:20 - 00172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceEnroller.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:18 - 03666432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:18 - 02138112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputService.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:18 - 00165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mdmregistration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:16 - 00353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TextInputFramework.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:15 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:15 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InputLocaleManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 10:15 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditBufferTestHook.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-12-09 09:54 - 00483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:15 - 00101216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceReactivation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:14 - 02186896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hevcdecoder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:14 - 00603488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:13 - 02213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:13 - 01886344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:13 - 00352096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:12 - 00128352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:08 - 00142176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\migisol.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:03 - 01069720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:03 - 00266544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:02 - 02828376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:02 - 00360040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:01 - 07219672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:01 - 01859264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:01 - 00637400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:00 - 00223584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 11:00 - 00219488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:59 - 00433504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:57 - 01473048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:56 - 04673304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:56 - 01062480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:56 - 00187520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudStorageWizard.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:56 - 00163752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RTWorkQ.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:56 - 00126568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfaudiocnv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:55 - 00882680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:55 - 00743224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:54 - 01418312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:51 - 00454592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:31 - 00366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXTaskFactory.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:27 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetCfgNotifyObjectHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:27 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpremove.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:26 - 00258560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xboxgip.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:26 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseModernAppMgmtCSP.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:26 - 00109056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReportingCSP.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:26 - 00034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgentc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:25 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BcastDVRHelper.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:25 - 00185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DisplayManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:25 - 00147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmcertinst.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:25 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HttpsDataSource.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:25 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppCapture.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ACPBackgroundManagerPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VEStoreEventHandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sendmail.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VPNv2CSP.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:24 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:23 - 00567296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicePairing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:23 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NgcCtnr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:23 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:23 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EAMProgressHandler.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:22 - 00489472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupShim.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:22 - 00143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EDPCleanup.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:21 - 00690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:21 - 00587776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:21 - 00379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepsync.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00657920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngccredprov.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00590336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efswrt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00574464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00407552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptngc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpusersvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apprepapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setupugc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:20 - 00115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IdCtrls.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvr.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00495104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DataSenseHandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActivationManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00388096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00366080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFolder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00320000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:19 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:18 - 02084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceFlows.DataModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:18 - 00278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netplwiz.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:17 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvSysprep.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:16 - 02716672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:16 - 01477632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsecedit.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:16 - 00560128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppReadiness.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:16 - 00161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeHelper.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:16 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RjvMDMConfig.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:15 - 00032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:14 - 07654400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mos.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:14 - 02104320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:14 - 00615424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnprv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:14 - 00178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppnp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:13 - 07812096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingMaps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:13 - 00396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:12 - 00870912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtcprx.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:11 - 00870400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:11 - 00096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpoext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:09 - 01366016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:09 - 00164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialserver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:07 - 03441152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapRouter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:07 - 02953216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapGeocoder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:07 - 01691136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:07 - 00991232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comdlg32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:07 - 00779776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:07 - 00347648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascustom.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:06 - 03400192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SyncCenter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:06 - 00960000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\modernexecserver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:06 - 00650752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RDXService.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:05 - 04136448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.StateRepository.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:05 - 02852864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:05 - 01779712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:04 - 02611200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameux.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:04 - 01709056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:04 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usercpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:04 - 00909312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Search.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:04 - 00691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:04 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmenrollengine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:03 - 02669056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:03 - 02287616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:03 - 00842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:03 - 00632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasapi32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:03 - 00283648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:02 - 03542016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 10:02 - 01726976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 09:01 - 01969912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hevcdecoder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 09:00 - 01706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:59 - 01572768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:54 - 00122208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\migisol.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:49 - 00869848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:49 - 00248480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\policymanager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:48 - 02277248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:47 - 05722832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:47 - 01430720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:42 - 01123912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:42 - 00952416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:42 - 00374448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFPlay.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:42 - 00152416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RTWorkQ.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:42 - 00091936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfaudiocnv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:41 - 04311736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:41 - 00157536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:38 - 01263856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:25 - 00117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapsBtSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:25 - 00071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosStorage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:24 - 00519168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ngccredprov.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:24 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BcastDVRHelper.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:24 - 00138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DisplayManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:24 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:23 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppCapture.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:23 - 00094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:22 - 00505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcastdvr.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:22 - 00122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sendmail.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:21 - 00332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapConfiguration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:21 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:20 - 00306176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:19 - 00506880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DevicePairing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:19 - 00298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:19 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepsync.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:19 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apprepapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:19 - 00114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setupugc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:18 - 02333184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:18 - 01336320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsecedit.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:18 - 00318464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFolder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:17 - 00033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:16 - 00253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:15 - 01357824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:15 - 00838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JpMapControl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:15 - 00348672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:15 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptngc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:14 - 00395264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmenrollengine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:12 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdtcuiu.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:10 - 06109184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mos.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:10 - 00746496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdtcprx.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:09 - 05380608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingMaps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:09 - 00545280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:08 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xolehlp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:06 - 02362880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapRouter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:06 - 02109952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapGeocoder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:06 - 00400384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:06 - 00359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxclu.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:05 - 04423680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:05 - 03370496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:04 - 02682880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netshell.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:04 - 01992704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:04 - 00912896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:04 - 00715264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlCore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:04 - 00358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\stobject.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 02484736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 02256384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 01576448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 01556480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 00772608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 00760832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NMAA.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:03 - 00565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasapi32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-11 08:02 - 00711680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 13:01 - 00484584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 13:01 - 00315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:22 - 00601712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:20 - 00378720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:13 - 00423776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifitask.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:12 - 02255712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:08 - 00602464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:08 - 00576408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:08 - 00186424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\weretw.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:08 - 00111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:04 - 00596832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:03 - 02750936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:02 - 00848736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:02 - 00682816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:02 - 00238056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\weretw.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:02 - 00148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupApi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:01 - 01425000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d9.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:01 - 00545936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:01 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\input.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 12:00 - 00534096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:56 - 01609920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d9.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:56 - 00628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:56 - 00322912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:55 - 00048992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iorate.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:49 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:48 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:48 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efsext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:44 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthExt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:43 - 00731136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d8.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:43 - 00270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:43 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:42 - 00632832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sud.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:42 - 00549376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActionCenterCPL.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:42 - 00202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:40 - 00896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:40 - 00548352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ddraw.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:39 - 00465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LockAppBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:39 - 00236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:38 - 00760832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appwiz.cpl
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:37 - 00299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpinit.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:36 - 00415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpshell.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:35 - 00336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:34 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:33 - 12349952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:32 - 00045056 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:32 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\efsext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:31 - 00226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcTok.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:31 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:30 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FlightSettings.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:30 - 00321536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PsmServiceExtHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:30 - 00109056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dab.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:29 - 00336896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:29 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FSClient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:29 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsensorgroup.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:29 - 00276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:29 - 00139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActionCenterCPL.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpAXHolder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00411136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCenter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ListSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkDesktopSettings.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\chartv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:28 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:27 - 02458112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themecpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:27 - 01388544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Cred.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:27 - 00631296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WlanMediaManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:27 - 00580608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hgcpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:27 - 00545792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\timedate.cpl
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:27 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:26 - 01509376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:26 - 00798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:25 - 00655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sud.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:25 - 00541696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:25 - 00496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:24 - 00940032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:23 - 03106304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:23 - 02356736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:23 - 00101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:23 - 00072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetailsUpdate.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:22 - 13441024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:22 - 00369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:22 - 00337920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:21 - 00942080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:20 - 00167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ErrorDetails.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:19 - 01586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:19 - 00805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FrameServer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:19 - 00154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NPSM.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:19 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chartv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:19 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:18 - 00836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcRefreshTask.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:17 - 01282048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:17 - 00982528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:17 - 00828416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appwiz.cpl
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 02512384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themecpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 01637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 00881664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 00770560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 00629248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hgcpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 00579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LockAppBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 00308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActionCenter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:16 - 00265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:15 - 01348608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifinetworkmanager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:15 - 00483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:13 - 03496960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:13 - 03299840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 11:13 - 00322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 10:11 - 00788624 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 10:11 - 00788624 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2017-01-26 20:34 - 2016-11-02 09:20 - 00446896 _____ C:\Windows\system32\ApnDatabase.xml
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:51 - 00595296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:51 - 00584032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:51 - 00322912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:51 - 00283488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:51 - 00232800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:51 - 00078688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:48 - 00498952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DolbyDecMFT.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:41 - 05622088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:38 - 00500064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:37 - 00063328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dam.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:33 - 00455040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:30 - 01851696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:30 - 00509280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:30 - 00341936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:29 - 00908640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drvstore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:29 - 00079200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\crashdmp.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:26 - 00811416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFCaptureEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:26 - 00691080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvproc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:21 - 02537824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:21 - 01100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:21 - 00584032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:21 - 00292872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpeffects.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:19 - 00272720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:18 - 01556712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:15 - 00687936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvproc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:10 - 00254656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpeffects.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:06 - 05685760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:05 - 07216640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:00 - 00323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:00 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 05:00 - 00018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:59 - 00272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfksproxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:59 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfksproxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:59 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:59 - 00018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\stdole2.tlb
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:57 - 00217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpdxm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:57 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:57 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpdxm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:57 - 00039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dtdump.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esentutl.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esentutl.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00120832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BluetoothApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BthRadioMedia.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BluetoothApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:56 - 00065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OnDemandConnRouteHelper.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:55 - 00329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wc_storage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:55 - 00265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:55 - 00236544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Flights.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:55 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:55 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpshell.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00717312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskbarcpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SndVolSSO.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dafBth.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00217088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicePairingFolder.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\autoplay.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpshell.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:54 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:52 - 00523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:52 - 00288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\systemcpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:52 - 00163328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autoplay.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:51 - 00226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:50 - 00509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Bluetooth.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:50 - 00438784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:49 - 01913344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_fs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:49 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:48 - 01554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_health.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:48 - 01323008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_fs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:48 - 01054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qmgr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:47 - 01113600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_health.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:47 - 00720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:46 - 03287552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mispace.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:46 - 00718848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:46 - 00471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:45 - 01790464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LocationFramework.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:45 - 00702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:44 - 00747008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RemoteNaturalLanguage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:44 - 00636928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:44 - 00470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:44 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powercfg.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:43 - 02748928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mispace.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:43 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsiwmi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:42 - 00467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Geolocation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:42 - 00459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:42 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\powercfg.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:41 - 00945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:39 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:38 - 00913920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:38 - 00675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:37 - 01980416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:37 - 01643008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:37 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:37 - 00093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cmifw.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:36 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:36 - 00542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:36 - 00347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Display.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:36 - 00338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhcpl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:36 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cmifw.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:35 - 03054080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:35 - 02708992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:35 - 02005504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:35 - 00701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:34 - 02476544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:34 - 01840640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-15 04:32 - 00886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:35 - 00279904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:22 - 01181536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:17 - 01322848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpx.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:16 - 00187232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:13 - 00146784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostCommon.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:12 - 02446696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 11:12 - 01112928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxPackaging.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:50 - 00116576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudExperienceHostCommon.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:49 - 01980768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:48 - 01022304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:38 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIRibbonRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:38 - 00237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Diagnostics.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:36 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:35 - 00196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:35 - 00101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:34 - 00144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:33 - 00268800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserMgrProxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:33 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:32 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.HostName.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:32 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:31 - 00561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:31 - 00480768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsreg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:31 - 00425472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:31 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ConfigureExpandedStorage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:30 - 00396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:29 - 00368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:28 - 00775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GamePanel.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:28 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:28 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:28 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.HostName.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:27 - 00945664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcWebFilter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:27 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.ServiceDiscovery.Dnssd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:26 - 00590848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:26 - 00184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserMgrProxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:26 - 00137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:26 - 00088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDeviceRegistration.Ngc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:25 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dsreg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:25 - 00299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataAccountApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:25 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuthBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:24 - 00483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.AllJoyn.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:24 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:23 - 00426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Wallet.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:22 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offreg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:21 - 00567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ChatApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:20 - 00661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:20 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:19 - 02390016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smartscreen.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:18 - 01656832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:18 - 00983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:18 - 00858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EmailApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:18 - 00759296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:17 - 02914304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:17 - 00089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adsmsext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:16 - 00508416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:15 - 00833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:15 - 00774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:15 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dialclient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:14 - 01456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:13 - 01328128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.Http.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:13 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offreg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:12 - 00998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:12 - 00924672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:09 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:09 - 00691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:08 - 00598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:07 - 02646016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CertEnroll.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:07 - 00589312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:06 - 01013248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:06 - 00850944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContactApis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-10-05 10:05 - 00751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:37 - 00402352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ws2_32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:33 - 00083120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:30 - 00646136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:30 - 00354264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\systemreset.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:29 - 01117024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:29 - 00512416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAudDecMFT.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:29 - 00424640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ws2_32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:29 - 00218008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LsaIso.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:29 - 00169056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\skci.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:29 - 00127328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AppVStrm.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:26 - 00090400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:23 - 00170960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:22 - 00975744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:22 - 00433832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWanAPI.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:20 - 00634944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:19 - 00361104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsmf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:18 - 00856872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfreadwrite.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:16 - 01157000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:16 - 00527808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWanAPI.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:16 - 00206096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:15 - 00649568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:14 - 00119648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wcifs.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:11 - 00862064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:11 - 00725664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVideoDSP.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:07 - 00128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:06 - 00387872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:06 - 00372440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:03 - 00094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:03 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TempSignedLicenseExchangeTask.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:03 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbcconf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:01 - 00055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\findnetprinters.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 18:00 - 00554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:59 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovslegacy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:59 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinRtTracing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:58 - 00291840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:58 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlancfg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:58 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:58 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:58 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.UserDeviceAssociation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:57 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.LowLevel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:56 - 00670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:56 - 00262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdh.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:56 - 00257536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DataExchange.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:56 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Core.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:56 - 00057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicenseManagerApi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.SmartCards.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetworkCollectionAgent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00332288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WwaApi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:55 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\biwinrt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:54 - 00747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Ocr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:54 - 00461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:54 - 00431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:54 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:53 - 00466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:53 - 00340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:53 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:52 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NaturalLanguage6.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:52 - 00525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintDialogs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:52 - 00445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:52 - 00297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:52 - 00238080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:51 - 00288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CryptoWinRT.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:50 - 01534464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:50 - 00071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pwrshplugin.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:49 - 00901120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:49 - 00468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:48 - 01320448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:47 - 01077760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Editing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:47 - 00355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:47 - 00134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Energy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:46 - 00795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MiracastReceiver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:46 - 00713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:46 - 00343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToDevice.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:46 - 00049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ffbroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:45 - 02642944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:44 - 02153984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\storagewmi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:44 - 00209920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSAC3ENC.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:43 - 03520512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:43 - 00433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imapi2.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:43 - 00220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PlayToReceiver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:43 - 00039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\kbdhid.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:43 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cmintegrator.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:43 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbcconf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:42 - 01220608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:42 - 00719872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsp_sr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:42 - 00492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nltest.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:42 - 00051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winhvr.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:42 - 00049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BackgroundMediaPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:41 - 00259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.SyncEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:41 - 00156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Client.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:41 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Family.Authentication.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:41 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Printers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:41 - 00051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NfcRadioMedia.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 02026496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 01988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 01656320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Perception.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 00467968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 00348160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Midi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 00140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:40 - 00082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.UserDeviceAssociation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 02740224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 01232384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 01170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 01004544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 00827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.appcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 00547840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Gaming.Input.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 00295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdh.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:39 - 00186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Radios.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00671232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkCollectionAgent.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00620544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00573952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NgcCtnrGidsHandler.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.WiFiDirect.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SmartCards.Phone.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovhost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SerialCommunication.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00132096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintWSDAHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:38 - 00125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 01507840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.FaceAnalysis.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 00912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.SmartCards.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 00680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 00568320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.LowLevel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlancfg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:37 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\biwinrt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:36 - 00852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Import.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:36 - 00719360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:36 - 00686592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dsregcmd.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:36 - 00387584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:36 - 00358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:36 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapibase.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 01087488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 01060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppContracts.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 01013248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XblAuthManager.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00496128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Bluetooth.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Cortana.Desktop.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorService.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SessEnv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceaccess.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DataExchange.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Identity.Provider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:35 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\easwrt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:34 - 00671744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mbsmsapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:34 - 00560640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:34 - 00441856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AccountsRt.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:34 - 00437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Usb.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:34 - 00284160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AboveLockAppHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:33 - 03753984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bootux.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:33 - 00966144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbe.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:33 - 00963584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebcamUi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:33 - 00512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:32 - 01037312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nettrace.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:32 - 00634368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:32 - 00361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdesvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:31 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pwrshplugin.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 01639424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 01403392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Editing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 01227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 00458752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RTMediaFrame.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.DeviceEncryptionHandlers.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 00169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Energy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\baaupdate.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:30 - 00104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CastLaunch.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:29 - 01105408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MiracastReceiver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:29 - 01082368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\reseteng.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:29 - 00715264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:28 - 00864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:28 - 00798720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pwcreator.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:28 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveprompt.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 02860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storagewmi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 01078784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00627200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpaceControl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00582656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BootMenuUX.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\discan.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAC3ENC.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\manage-bde.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvenotify.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:27 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Sens.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:26 - 00501248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imapi2.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:26 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:26 - 00279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToReceiver.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:26 - 00112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BitLockerDeviceEncryption.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:26 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdeui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:25 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:25 - 00947200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsp_sr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:25 - 00628736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFS.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:25 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpaceAgent.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:25 - 00057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BackgroundMediaPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:24 - 04596224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:24 - 01080320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Ocr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:24 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:24 - 00139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Devices.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:23 - 03405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:23 - 01361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SharedStartModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:23 - 01040896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NaturalLanguage6.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:23 - 01020928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usermgr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:23 - 00611328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:23 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Midi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:22 - 01709056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:22 - 00857600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprddm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:21 - 02538496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:21 - 02208768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.3D.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:21 - 00971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.appcore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 02424320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Perception.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 02095616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 01535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpeechPal.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 01275392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Bluetooth.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 01266176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 00875520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:20 - 00845824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MbaeApiPublic.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:19 - 03202048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:19 - 01130496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:17 - 00122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FontProvider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:16 - 01817088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:16 - 00387072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SessEnv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:16 - 00221696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tspubwmi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-15 17:16 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spaceman.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-10 14:21 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\capimg.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:54 - 00133472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:48 - 00379744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Classpnp.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:44 - 02049480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:34 - 00857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WWAHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:34 - 00178528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostUser.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:33 - 00681304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ClipSp.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:33 - 00450392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:29 - 00595488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:29 - 00523712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DMRServer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:29 - 00382272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LockAppHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:29 - 00118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\EhStorTcgDrv.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:27 - 01362504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpmde.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:24 - 00057400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:17 - 00782176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:13 - 00640976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:13 - 00529928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:12 - 00321792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LockAppHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:02 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:02 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneServiceRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:02 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:01 - 00137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wificonnapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:00 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:00 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MosTrace.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 06:00 - 00009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MosHost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:59 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosResource.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:59 - 00110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft-Windows-MapControls.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:59 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzautoupdate.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:59 - 00071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappprxy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:59 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExtrasXmlParser.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:59 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MapControlStringsRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MediaFoundation.DefaultPerceptionProvider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MosHostClient.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\POSyncServices.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AddressParser.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataTypeHelperUtil.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataLanguageUtil.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataAccessRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhoneutilRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:58 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:57 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:57 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:56 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapp3hst.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:56 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappgnui.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:56 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ContactActivation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:55 - 06574592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanmm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:55 - 00781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneService.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:55 - 00243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappcfg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:55 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCardParser.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:54 - 00805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:54 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneProviders.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:54 - 00468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanconn.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:54 - 00461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CredProvDataModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:54 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserDataPlatformHelperUtil.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:53 - 00526848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:53 - 00302592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapphost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:53 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:52 - 00536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:52 - 00289280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NmaDirect.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:49 - 00260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Phoneutil.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:46 - 00846336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebcamUi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:46 - 00575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:43 - 00484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDEServer.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:40 - 01312768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorDataService.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:39 - 05384192 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\dbgeng.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:39 - 00895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:38 - 01555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPDMC.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:37 - 02370048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:37 - 00540160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:36 - 02423296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSAJApi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:35 - 00650240 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\DbgModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:34 - 00444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:33 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-09-07 05:31 - 01293312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPDMC.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-27 06:12 - 00244816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-27 05:58 - 00121368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-27 05:44 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\encapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-27 05:43 - 00022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\encapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 07:06 - 00108384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:34 - 00136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CloudExperienceHostUser.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:21 - 00227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\C_G18030.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:21 - 00014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\c_GSM7.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:20 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:20 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\xinputhid.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:20 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\C_IS2022.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:17 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicenseManagerSvc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:14 - 00225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\C_G18030.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:14 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\C_IS2022.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:14 - 00012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\c_GSM7.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:12 - 00476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:08 - 00204288 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\system32\DscCoreConfProv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:06 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storagewmi_passthru.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:04 - 00592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GamePanel.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:04 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\delegatorprovider.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-20 06:00 - 00141824 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\SysWOW64\DscCoreConfProv.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-19 02:33 - 00162850 _____ C:\Windows\system32\C_932.NLS
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:31 - 00041824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysResetErr.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:29 - 00199008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wof.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:26 - 01176664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:23 - 00168800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:18 - 00396168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:16 - 00073568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:16 - 00026408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:16 - 00020320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdhvcom.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:15 - 00408600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsmf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:13 - 01847048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:13 - 00044472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:08 - 00313560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:03 - 01343928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 05:03 - 00036168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:50 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 02755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:48 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:47 - 00038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:47 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:47 - 00027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiConfigSP.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:47 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:47 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:46 - 09260032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:46 - 09260032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:46 - 00094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dasHost.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:46 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinBioDataModelOOBE.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:46 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfdprov.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:46 - 00040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\container.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\container.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorageUsage.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfdprov.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netiougc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:45 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netiougc.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:44 - 00226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:44 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:44 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\deviceassociation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:44 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\deviceassociation.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:43 - 00280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_WorkAccess.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:43 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipboardServer.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:43 - 00026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvcpal.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:41 - 00462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:41 - 00412160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:41 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinBioDataModel.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:41 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:40 - 00239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dafpos.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:40 - 00234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcpipcfg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:40 - 00083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSyncPolicy.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:39 - 00298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifiprofilessettinghandler.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:39 - 00181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tcpipcfg.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:36 - 00447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\das.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:35 - 00471552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:34 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smphost.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:31 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpninprc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:29 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:28 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\samlib.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:23 - 00520192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\w32time.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:21 - 00102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinelsa.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-06 04:19 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinelsa.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 10:14 - 01066328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pidgenx.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 10:10 - 00939872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pidgenx.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 10:05 - 00665768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GenValObj.exe
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:29 - 00568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.UXRes.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:29 - 00019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slcext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:28 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slcext.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:23 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:22 - 00138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:18 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-05 09:08 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slc.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-02 09:44 - 00114192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32u.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-02 09:21 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakrathunk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-02 09:13 - 01081856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-02 05:37 - 00121344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakrathunk.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-08-02 05:30 - 00822784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-07-22 02:25 - 00389000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtapi.dll
2017-01-26 20:34 - 2016-07-22 02:18 - 00297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wevtapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 08:42 - 00241504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 08:37 - 00455520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 08:13 - 00119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCsp.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 08:12 - 00083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvPluginEng.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 08:10 - 00234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 08:08 - 00349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 07:53 - 01692672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 05:24 - 05061120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 05:24 - 03733504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 05:24 - 00886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-21 05:22 - 00860672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 06:26 - 01469792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppVEntSubsystems32.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 06:18 - 00335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 06:08 - 00341344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 06:06 - 00509792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncHost.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 05:45 - 00147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32k.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 05:40 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ConsoleLogon.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 05:40 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.UI.Logon.ProxyStub.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 05:32 - 00806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3D12.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 05:22 - 02998272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-12-14 05:22 - 00707584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LogonController.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 11:34 - 01051112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 11:34 - 00894096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 11:33 - 01354320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 11:33 - 01173496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:51 - 00117240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:45 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WordBreakers.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:22 - 02820096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:19 - 00433664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:19 - 00261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:19 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:19 - 00085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditBufferTestHook.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-12-09 10:17 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ShareHost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 11:15 - 00198856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:56 - 00424616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFPlay.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:28 - 00040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CbtBackgroundManagerPolicy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:26 - 00042496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\modem.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:25 - 00151040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvc.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:25 - 00089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosStorage.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:22 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:21 - 00313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\moshostcore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:20 - 00446976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapConfiguration.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:17 - 01220096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscui.cpl
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:16 - 00184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscsvc.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:15 - 00282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:15 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscinterop.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:14 - 00713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:13 - 00306176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdtcuiu.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:08 - 00539136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToManager.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:07 - 02510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:07 - 01060864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JpMapControl.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:05 - 01031680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsStore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:03 - 04708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:03 - 00905216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlCore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 10:02 - 00936448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NMAA.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 09:01 - 00167848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:47 - 00527880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:27 - 00065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetCfgNotifyObjectHost.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:26 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgentc.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:19 - 01755136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DeviceFlows.DataModel.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:19 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:18 - 01196544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscui.cpl
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:18 - 00431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\efswrt.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:18 - 00108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscinterop.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:17 - 00333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActivationManager.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:06 - 01228288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usercpl.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-11 08:04 - 01595392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 12:13 - 00773720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 12:09 - 02257104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:48 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:46 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininetlui.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:45 - 00182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsensorgroup.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:43 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FSClient.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:36 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ErrorDetailsUpdate.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:31 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\olepro32.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:31 - 00069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininetlui.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:30 - 00134144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ErrorDetails.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:29 - 01247232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:29 - 00884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:29 - 00122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NPSM.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:28 - 00807424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:28 - 00321024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetworkUXBroker.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:28 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:26 - 00579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddraw.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:26 - 00273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:25 - 00956416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:23 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GlobCollationHost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-11-02 11:18 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 05:38 - 00409952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 05:30 - 00557408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\spaceport.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 05:26 - 00160096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CloudExperienceHostBroker.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 05:18 - 00749920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drvstore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:56 - 00327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:56 - 00219648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:55 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.WiFi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:43 - 00574976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\energy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:41 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iscsiwmi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:39 - 00631296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:39 - 00357376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Geolocation.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:36 - 01170944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:36 - 00983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemoteNaturalLanguage.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-15 04:31 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ahcache.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 11:33 - 00128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tm.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 11:09 - 00064352 _____ (Avago Technologies) C:\Windows\system32\Drivers\MegaSas2i.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:33 - 00651264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.AllJoyn.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:31 - 00748544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ChatApis.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:29 - 01145856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EmailApis.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:23 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dialclient.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:16 - 00771072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentApis.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:16 - 00765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Devices.Sensors.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-10-05 10:14 - 01013760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContactApis.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:40 - 00965472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgent.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:37 - 00496872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:29 - 00081760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:29 - 00074080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vpci.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:29 - 00023392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cmimcext.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:27 - 00434528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:25 - 00280472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdeunlock.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:21 - 01000288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:15 - 00130912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storahci.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:13 - 00113504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 18:01 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Radios.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:59 - 00255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\unimdm.tsp
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:58 - 00203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credprovhost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:57 - 00392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:57 - 00315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Gaming.XboxLive.Storage.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:57 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ClipboardServer.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:56 - 00609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Import.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:56 - 00265728 _____ C:\Windows\SysWOW64\Windows.Perception.Stub.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:55 - 01243136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.FaceAnalysis.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:54 - 00498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mbsmsapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:54 - 00391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:53 - 00819200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppContracts.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:53 - 00314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Devices.Usb.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:52 - 00500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:51 - 00762368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprddm.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:49 - 00653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.AccountsControl.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:46 - 00558080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:45 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dlnashext.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:44 - 00118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:42 - 00545792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFS.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:42 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:41 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\unimdm.tsp
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:40 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:39 - 00418304 _____ C:\Windows\system32\Windows.Perception.Stub.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:38 - 00654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:38 - 00427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmrdvcore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:38 - 00349696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsvcext.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:38 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:38 - 00205824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:38 - 00203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PimIndexMaintenance.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:37 - 00390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:36 - 00456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:36 - 00448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:36 - 00349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:36 - 00324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usbmon.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:36 - 00166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credprovslegacy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:35 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rshx32.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:34 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.InkControls.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:33 - 00896512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.AccountsControl.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:29 - 00329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvecpl.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:29 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RelPost.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:28 - 00442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PlayToDevice.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:27 - 00796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvewiz.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:26 - 00361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdechangepin.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:25 - 00411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SensorsApi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:21 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:19 - 01424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:19 - 00903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:18 - 01369088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.Phone.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-15 17:16 - 00531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCoreProvisioning.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:29 - 00755656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:04 - 00009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MosHost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:03 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosResource.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:03 - 00110080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MapControls.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:03 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsCSP.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:03 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft-Windows-MosTrace.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:03 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataAccessRes.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MosHostClient.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataTypeHelperUtil.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataLanguageUtil.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nativemap.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExtrasXmlParser.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapsBtSvcProxy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhoneutilRes.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:02 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MapControlStringsRes.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:01 - 00068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AddressParser.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:01 - 00065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\POSyncServices.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 06:00 - 00049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapstoasttask.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:59 - 00263680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExSMime.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:59 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserDataPlatformHelperUtil.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:59 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ContactActivation.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:59 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapsupdatetask.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:58 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VCardParser.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:57 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:56 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XamlTileRender.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:56 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppointmentActivation.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:55 - 00820736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BingOnlineServices.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:54 - 00366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NmaDirect.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:54 - 00315904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Phoneutil.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:54 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappprxy.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:53 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappgnui.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:52 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapp3hst.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:50 - 00426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSettingSyncProvider.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:50 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapphost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:49 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:47 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappcfg.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:46 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dlnashext.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:45 - 00248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:39 - 03116544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAJApi.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:34 - 04557824 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\dbgeng.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-09-07 05:31 - 00461312 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\DbgModel.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:22 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:21 - 00061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemovableMediaProvisioningPlugin.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:20 - 00085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BarcodeProvisioningPlugin.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:19 - 00097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NFCProvisioningPlugin.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:18 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:18 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provtool.exe
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:15 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provhandlers.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:14 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provdatastore.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:07 - 00203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 06:06 - 00389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 05:58 - 00020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\storagewmi_passthru.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-20 05:56 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\delegatorprovider.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-06 05:17 - 00790760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-06 04:33 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\smphost.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-06 04:29 - 00298496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-05 09:29 - 00568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.UXRes.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-02 09:15 - 00231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shutdownux.dll
2017-01-26 20:33 - 2016-08-02 05:47 - 00079536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32u.dll
2017-01-26 20:31 - 2016-12-21 08:08 - 00142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
2017-01-26 20:31 - 2016-12-21 05:44 - 00120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2017-01-26 20:24 - 2017-01-26 20:47 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\PackageStaging
2017-01-26 20:24 - 2017-01-26 20:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\˙˙˙˙˙˙˙˙erStore
2017-01-26 20:24 - 2017-01-26 20:24 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Skype
2017-01-26 20:21 - 2017-02-17 15:12 - 02550500 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00466520 _____ (Creative Labs) C:\Windows\system32\wrap_oal.dll
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00445016 _____ (Creative Labs) C:\Windows\SysWOW64\wrap_oal.dll
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00123480 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\system32\OpenAL32.dll
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00109144 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\SysWOW64\OpenAL32.dll
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00000387 ___RH C:\Windows\ctfile.rfc
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Creative Installation Information
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Creative
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:21 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\ATI
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:21 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\ATI
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ATI
2017-01-26 20:21 - 2017-01-26 20:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Creative
2017-01-26 20:21 - 2015-05-29 17:57 - 00089600 _____ C:\Windows\system32\CmdRtr64.DLL
2017-01-26 20:21 - 2015-05-29 17:56 - 00366080 _____ C:\Windows\system32\APOMgr64.DLL
2017-01-26 20:21 - 2015-05-29 17:56 - 00074240 _____ C:\Windows\SysWOW64\CmdRtr.DLL
2017-01-26 20:21 - 2015-05-29 17:54 - 00274944 _____ C:\Windows\SysWOW64\APOMngr.DLL
2017-01-26 20:21 - 2014-04-25 16:33 - 01898496 ____N (Creative) C:\Windows\system32\Sens_oal.dll
2017-01-26 20:21 - 2014-04-25 16:29 - 01609728 ____N (Creative) C:\Windows\SysWOW64\Sens_oal.dll
2017-01-26 20:21 - 2009-08-17 09:54 - 00001121 _____ C:\Windows\SB1260.ini
2017-01-26 20:21 - 2009-08-14 10:26 - 00000632 _____ C:\Windows\SB1260L.ini
2017-01-26 20:21 - 2009-06-05 13:49 - 00008484 _____ C:\Windows\OAAPO64.ssc
2017-01-26 20:21 - 2009-06-04 17:37 - 00507904 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\OAAPO32.dll
2017-01-26 20:21 - 2008-03-26 13:27 - 00000917 _____ C:\Windows\OAcfg.ini
2017-01-26 20:21 - 2006-12-05 13:56 - 00042496 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\AddCat.exe
2017-01-26 20:20 - 2017-01-26 20:21 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2017-01-26 20:19 - 2017-02-15 15:49 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\AMD
2017-01-26 20:18 - 2017-02-16 23:34 - 00065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
2017-01-26 20:18 - 2017-02-15 16:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2017-01-26 20:18 - 2017-02-15 15:56 - 00000000 ____D C:\Program Files\AMD
2017-01-26 20:18 - 2017-02-15 15:54 - 00000000 ____D C:\AMD
2017-01-26 20:18 - 2017-01-26 20:18 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\MicrosoftEdge
2017-01-26 20:17 - 2017-01-27 14:39 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2017-01-26 20:17 - 2017-01-27 14:39 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
2017-01-26 20:17 - 2017-01-26 20:17 - 00000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2017-01-26 20:17 - 2017-01-26 20:17 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Comms
2017-01-26 20:16 - 2017-01-26 20:25 - 00000000 ___RD C:\Users\Sebastian\OneDrive
2017-01-26 20:16 - 2017-01-26 20:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2017-01-26 20:15 - 2017-02-15 19:55 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\VirtualStore
2017-01-26 20:15 - 2017-02-15 15:34 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian
2017-01-26 20:15 - 2017-02-09 02:39 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 23:15 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Packages
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:42 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000020 ___SH C:\Users\Sebastian\ntuser.ini
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Ustawienia lokalne
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Szablony
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Moje dokumenty
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Menu Start
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Documents\Moje wideo
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Documents\Moje obrazy
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Documents\Moja muzyka
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\Dane aplikacji
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Historia
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 _SHDL C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Dane aplikacji
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\Adobe
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\TileDataLayer
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 ____D C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Publishers
2017-01-26 20:15 - 2017-01-26 20:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000020 ___SH C:\Users\defaultuser0\ntuser.ini
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Ustawienia lokalne
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Szablony
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Moje dokumenty
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Menu Start
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje wideo
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje obrazy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moja muzyka
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Dane aplikacji
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Historia
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Dane aplikacji
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 _SHDL C:\Documents and Settings
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\VirtualStore
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\TileDataLayer
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Packages
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2017-01-26 20:14 - 2017-01-26 20:14 - 00000000 ____D C:\Users\defaultuser0
2017-01-26 20:14 - 2016-07-16 12:41 - 02716672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
2017-01-26 20:13 - 2017-02-17 15:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-01-26 20:13 - 2017-02-16 22:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2017-01-26 20:13 - 2017-02-09 02:36 - 00227840 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-01-26 20:13 - 2017-01-26 20:13 - 00000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
2017-01-26 20:12 - 2017-02-11 00:28 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 02186264 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amfrt32.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 01262616 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiadlxx.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00536600 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atieclxx.exe
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00467992 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atidemgy.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00299544 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00291352 _____ C:\Windows\system32\dgtrayicon.exe
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00284696 _____ C:\Windows\system32\GameManager64.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00278552 _____ C:\Windows\system32\clinfo.exe
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00277016 _____ C:\Windows\system32\hsa-thunk64.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00249368 _____ C:\Windows\SysWOW64\GameManager32.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00242712 _____ C:\Windows\SysWOW64\hsa-thunk.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00217624 _____ C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00212504 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atig6txx.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00185880 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00170008 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantle64.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00144408 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00138776 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00127000 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00118296 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00098840 _____ C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll
2017-01-25 01:29 - 2017-02-13 18:32 - 00069144 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\ati2erec.dll
2017-01-25 01:28 - 2017-02-13 18:32 - 00135920 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll
2017-01-25 01:28 - 2017-02-13 18:32 - 00102672 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-02-17 15:23 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2017-02-17 15:12 - 2016-07-16 23:05 - 01028122 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2017-02-17 15:12 - 2016-07-16 23:05 - 00251226 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2017-02-16 23:34 - 2016-07-16 07:04 - 00262144 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
2017-02-16 15:52 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2017-02-15 15:55 - 2016-07-16 12:45 - 00000000 ____D C:\Windows\INF
2017-02-15 15:40 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 09881624 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdvlk64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 07928856 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdvlk32.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 03437632 _____ C:\Windows\system32\atiumd6a.cap
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 02504728 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amfrt64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00951832 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00411672 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiapfxx.exe
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00239640 _____ C:\Windows\system32\atieah64.exe
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00150144 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\aticfx64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00146512 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00145944 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atisamu64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00120376 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atimpc64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00120376 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdpcom64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00119832 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atimuixx.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00111128 _____ C:\Windows\system32\atidxx64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:50 - 00102672 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:49 - 00892440 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdlvr64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:49 - 00716824 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdlvr32.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:49 - 00475624 _____ C:\Windows\system32\amdmiracast.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:49 - 00152088 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\amdhcp64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:49 - 00092184 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdmcl64.dll
2017-02-13 18:32 - 2017-01-17 14:49 - 00075800 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdmcl32.dll
2017-02-13 18:32 - 2016-11-21 16:55 - 00782216 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb
2017-02-13 18:32 - 2016-11-21 16:55 - 00782216 _____ C:\Windows\system32\atiapfxx.blb
2017-02-13 18:32 - 2016-11-21 16:46 - 03471376 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap
2017-02-13 18:31 - 2017-01-17 14:49 - 00257560 _____ C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll
2017-02-13 18:31 - 2017-01-17 14:49 - 00230424 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
2017-02-13 18:31 - 2017-01-17 14:49 - 00125560 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdave64.dll
2017-02-13 18:31 - 2017-01-17 14:49 - 00113600 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll
2017-02-13 18:31 - 2017-01-17 14:49 - 00000144 _____ C:\Windows\system32\amd-vulkan64.json
2017-02-13 18:31 - 2015-12-15 12:54 - 00000144 _____ C:\Windows\SysWOW64\amd-vulkan32.json
2017-02-09 02:38 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 __RSD C:\Windows\Media
2017-02-09 02:35 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\Cursors
2017-02-08 23:31 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2017-02-02 20:14 - 2016-07-16 12:36 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2017-01-31 20:28 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2017-01-31 20:28 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2017-01-29 20:26 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2017-01-27 18:42 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI
2017-01-27 18:42 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MUI
2017-01-27 15:06 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2017-01-27 14:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
2017-01-27 14:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\appcompat
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 23:09 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\dsc
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\DiagSvcs
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\setup
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\setup
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\lv-LV
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\lt-LT
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\et-EE
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\es-MX
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\en-GB
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\Provisioning
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 07:04 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 07:04 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 07:04 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2017-01-26 20:41 - 2016-07-16 07:04 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing
2017-01-26 20:40 - 2016-07-16 12:47 - 00015425 _____ C:\Windows\system32\OEMDefaultAssociations.xml
2017-01-26 20:15 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2017-01-26 20:14 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
2017-01-26 20:14 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2017-01-26 20:13 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
2017-01-26 20:13 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ___RD C:\Windows\MiracastView
2017-01-26 20:13 - 2016-07-16 12:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-01-26 20:13 - 2016-07-16 07:04 - 00032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
2017-01-26 20:12 - 2016-07-16 12:47 - 00028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2017-02-10 02:42 - 2017-02-11 15:58 - 0000600 _____ () C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\winscp.rnd
2017-02-09 20:57 - 2017-02-10 19:27 - 0000600 _____ () C:\Users\Sebastian\AppData\Local\PUTTY.RND
2017-01-26 20:17 - 2017-01-26 20:17 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2017-02-11 22:49

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu