FRST.txt

- Tor.exe - jak się tego POZBYĆ?!

Jutro napiszę, czy pomogło. Dodano po 17 7 : Wykonałem fixlist w trybie awaryjnym, problem nadal nie ustępuje.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 15-02-2017 02
Uruchomiony przez Tomek (administrator) TOMCIO (17-02-2017 16:52:49)
Uruchomiony z C:\Users\Tomek\Desktop
Załadowane profile: Tomek (Dostępne profile: Tomek)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Foxit Software Inc.) C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitConnectedPDFService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamUserAgent.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Power Software Ltd) D:\PowerISO\PWRISOVM.EXE
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
() C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2397120 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [PWRISOVM.EXE] = & gt; D:\PowerISO\PWRISOVM.EXE [455304 2016-10-02] (Power Software Ltd)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2016-12-12] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-158218331-783493303-2573784002-1001\...\Run: [Skype] = & gt; C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27262432 2016-12-20] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-158218331-783493303-2573784002-1001\...\Run: [RGSC] = & gt; C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 84.205.31.4
Tcpip\..\Interfaces\{23357AD2-1E4F-49BC-959C-D16B89A74918}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 84.205.31.4
Tcpip\..\Interfaces\{E3EA706D-D96F-46AD-88C9-D93C8DD41E0C}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 84.205.31.4

Internet Explorer:
==================
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\63r893lr.default-1483640019645 [2017-02-17]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\63r893lr.default-1483640019645 - & gt; google.com
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\63r893lr.default-1483640019645\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-02-06]
FF Extension: (SHA-1 deprecation staged rollout) - C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\63r893lr.default-1483640019645\features\{183a776f-4d4d-4aa8-a2b1-96c3b516f873}\disableSHA1rollout@mozilla.org.xpi [2017-02-17]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_24_0_0_221.dll [2017-02-16] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50901.0\npctrl.dll [2016-08-31] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_24_0_0_221.dll [2017-02-16] ()
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2016-12-23] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf - & gt; C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2016-12-23] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp - & gt; C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2016-12-23] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf - & gt; C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2016-12-23] (Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-02-16] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50901.0\npctrl.dll [2016-08-31] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-158218331-783493303-2573784002-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 - & gt; C:\Users\Tomek\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2016-10-26] (Unity Technologies ApS)

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 FoxitReaderService; C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitConnectedPDFService.exe [1659592 2016-12-29] (Foxit Software Inc.)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1879488 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
R3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [3632576 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
R2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [2521024 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [27584 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [56384 2016-08-04] (NVIDIA Corporation)
S3 RTL8187B; C:\Windows\System32\DRIVERS\RTL8187B.sys [416768 2009-06-10] (Realtek Semiconductor Corporation )
R3 smserial; C:\Windows\System32\DRIVERS\SmSerl64.sys [1227776 2009-06-10] (Motorola Inc.)
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [59904 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
S3 FairplayKD; \??\C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-02-17 16:52 - 2017-02-17 16:53 - 00009787 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\FRST.txt
2017-02-17 16:49 - 2017-02-17 16:52 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor
2017-02-17 16:49 - 2017-02-17 16:49 - 03351566 _____ C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe
2017-02-17 16:48 - 2017-02-17 16:48 - 00001657 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\Fixlog.txt
2017-02-17 16:47 - 2017-02-17 16:47 - 00196322 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2017-02-16 22:46 - 2017-02-17 16:52 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-02-16 16:30 - 2017-02-17 15:55 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2017-02-16 16:30 - 2017-02-16 16:30 - 00802904 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-02-16 16:30 - 2017-02-16 16:30 - 00144472 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-02-16 16:28 - 2017-02-16 16:28 - 01201256 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\Tomek\Downloads\flashplayer24_xa_install.exe
2017-02-16 16:24 - 2017-02-16 16:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-02-16 16:24 - 2017-02-16 16:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-02-16 16:22 - 2017-02-16 16:23 - 55566792 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Tomek\Downloads\mb3-setup-1878.1878-3.0.6.1469.exe
2017-02-16 16:11 - 2017-02-16 16:11 - 00003070 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{71CB8215-51C9-B60E-071F-14A78BFD893C}
2017-02-16 16:11 - 2017-02-16 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\{C8ECF87A-8D3A-3E38-F97F-27981002C023}
2017-02-16 15:52 - 2017-02-16 15:52 - 04015056 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\AdwCleaner.exe
2017-02-16 14:48 - 2017-02-16 14:48 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Foxit Software
2017-02-16 14:47 - 2017-02-16 14:47 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Foxit AgentInformation
2017-02-16 14:47 - 2017-02-16 14:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Foxit Software
2017-02-16 14:47 - 2017-02-16 14:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Foxit ContentPlatform
2017-02-16 14:46 - 2017-02-16 14:46 - 00001351 _____ C:\Users\Public\Desktop\Foxit Reader.lnk
2017-02-16 14:46 - 2017-02-16 14:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Foxit Reader
2017-02-16 14:44 - 2017-02-16 14:48 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Foxit Software
2017-02-16 14:44 - 2017-02-16 14:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Foxit Software
2017-02-16 14:40 - 2017-02-16 14:40 - 00422480 _____ (Secure By Design Inc.) C:\Users\Tomek\Downloads\Ninite Foxit Reader Installer.exe
2017-02-16 14:15 - 2017-02-16 14:14 - 00110144 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2017-02-16 14:12 - 2017-02-16 14:12 - 00000000 ____D C:\Program Files\Java
2017-02-16 14:10 - 2017-02-16 14:16 - 00016859 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\Addition.txt
2017-02-16 14:09 - 2017-02-16 14:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2017-02-16 14:09 - 2017-02-16 14:08 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2017-02-16 14:07 - 2017-02-16 14:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2017-02-16 14:04 - 2017-02-16 14:04 - 00422480 _____ (Secure By Design Inc.) C:\Users\Tomek\Downloads\Ninite Java 8 Installer.exe
2017-02-16 14:02 - 2017-02-16 14:16 - 00016179 _____ C:\Users\Tomek\Downloads\FRST.txt
2017-02-16 14:00 - 2017-02-16 14:00 - 02422272 _____ (Farbar) C:\Users\Tomek\Desktop\FRST64.exe
2017-02-12 13:10 - 2017-02-12 13:19 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Downloads\VHS2DVD
2017-02-12 11:45 - 2017-02-12 11:53 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\IIIQF
2017-02-11 14:09 - 2017-02-11 14:09 - 00000112 _____ C:\Users\Tomek\Copy2gac.exe.config
2017-02-11 14:04 - 2016-08-10 17:08 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp71.dll
2017-02-09 15:24 - 2017-02-09 15:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2017-02-08 17:52 - 2017-02-08 17:52 - 00018983 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\WallHack.cs
2017-01-30 17:46 - 2017-01-30 17:46 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Documents\Hitman Blood Money
2017-01-30 17:13 - 2017-01-30 17:13 - 00000451 _____ C:\Users\Public\Desktop\Launch Hitman Blood Money.lnk
2017-01-30 17:13 - 2017-01-30 17:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eidos
2017-01-28 19:22 - 2017-02-16 17:03 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Documents\gothic3
2017-01-28 19:08 - 2017-01-28 19:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gothic III
2017-01-26 19:59 - 2017-01-26 19:59 - 00005701 _____ C:\Users\Tomek\AppData\Local\recently-used.xbel
2017-01-26 19:25 - 2017-01-26 19:58 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\gtk-2.0
2017-01-26 19:22 - 2017-01-26 19:22 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\.thumbnails
2017-01-26 19:20 - 2017-01-26 19:59 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\.gimp-2.8
2017-01-26 19:20 - 2017-01-26 19:20 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\gegl-0.2
2017-01-26 19:20 - 2017-01-26 19:20 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\fontconfig
2017-01-26 17:49 - 2017-01-26 17:50 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Desktop\Sejwy
2017-01-24 21:27 - 2017-01-24 21:27 - 00000047 _____ C:\Users\Tomek\Desktop\6 zasad grove.txt

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-02-17 16:50 - 2016-11-18 16:34 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\LocalLow\Mozilla
2017-02-17 16:50 - 2016-10-29 13:36 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Skype
2017-02-17 16:49 - 2016-10-30 01:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2017-02-17 16:49 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-02-17 16:07 - 2009-07-14 05:45 - 00009904 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-02-17 16:07 - 2009-07-14 05:45 - 00009904 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-02-17 01:50 - 2016-10-29 13:27 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Desktop\devGaming - SSY
2017-02-16 23:49 - 2016-10-29 15:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\MTA San Andreas All
2017-02-16 23:46 - 2016-10-29 13:44 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\TS3Client
2017-02-16 16:31 - 2016-11-06 00:14 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\CrashDumps
2017-02-16 16:30 - 2016-10-29 21:14 - 00003868 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2017-02-16 16:29 - 2016-10-29 21:14 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2017-02-16 16:29 - 2016-10-29 21:14 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2017-02-16 16:29 - 2016-10-29 21:13 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Adobe
2017-02-16 16:11 - 2016-11-05 20:41 - 00001061 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2017-02-16 16:11 - 2016-10-29 12:33 - 00001180 _____ C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2017-02-16 13:55 - 2016-10-29 14:03 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2017-02-15 21:52 - 2009-07-14 18:55 - 00740286 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2017-02-15 21:52 - 2009-07-14 18:55 - 00155828 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2017-02-15 21:52 - 2009-07-14 06:13 - 01668930 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-02-15 21:52 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2017-02-14 02:58 - 2016-10-30 02:41 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\SHU
2017-02-12 15:25 - 2016-11-14 15:44 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\uTorrent
2017-02-12 14:27 - 2016-11-14 15:45 - 00000000 ___SD C:\Users\Tomek\AppData\LocalLow\Temp
2017-02-12 11:52 - 2009-07-14 03:34 - 00000466 _____ C:\Windows\win.ini
2017-02-11 14:09 - 2016-10-29 12:33 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek
2017-02-09 15:38 - 2016-10-29 13:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2017-02-09 15:37 - 2016-10-29 13:36 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2017-02-03 16:51 - 2016-10-29 13:27 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Desktop\Piosenki
2017-01-30 17:45 - 2016-10-29 14:19 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2017-01-29 13:38 - 2016-11-18 15:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2017-01-29 13:38 - 2016-11-05 20:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2017-01-25 22:56 - 2016-12-21 18:47 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hammer & Chisel, Inc
2017-01-25 22:56 - 2016-12-21 18:46 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Local\Discord
2017-01-19 16:37 - 2016-10-29 13:27 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\Desktop\Avatary Forum

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2017-02-17 16:49 - 2017-02-17 16:49 - 3351566 _____ () C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe
2017-01-26 19:59 - 2017-01-26 19:59 - 0005701 _____ () C:\Users\Tomek\AppData\Local\recently-used.xbel

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2017-02-16 17:43

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu