Fixlog.txt

- Tor.exe - jak się tego POZBYĆ?!

Jutro napiszę, czy pomogło. Dodano po 17 7 : Wykonałem fixlist w trybie awaryjnym, problem nadal nie ustępuje.


Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 15-02-2017 02
Uruchomiony przez Tomek (17-02-2017 16:48:12) Run:1
Uruchomiony z C:\Users\Tomek\Desktop
Załadowane profile: Tomek (Dostępne profile: Tomek)
Tryb startu: Safe Mode (minimal)
==============================================

fixlist - zawartość:
*****************
CloseProcesses:
() C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe
S1 ESProtectionDriver; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [X]
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
S3 MBAMWebProtection; \??\C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [X]
2017-02-16 17:14 - 2017-02-16 22:41 - 00000000 ____D C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor
2017-02-16 17:14 - 2017-02-16 17:14 - 03351566 _____ C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe
2017-02-16 15:53 - 2017-02-16 15:57 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
*****************

Procesy zostały pomyślnie zamknięte.
C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe = & gt; Nie odnaleziono uruchomionego procesu
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ESProtectionDriver = & gt; klucz pomyślnie usunięto
ESProtectionDriver = & gt; serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MBAMSwissArmy = & gt; klucz pomyślnie usunięto
MBAMSwissArmy = & gt; serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MBAMWebProtection = & gt; klucz pomyślnie usunięto
MBAMWebProtection = & gt; serwis pomyślnie usunięto
C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Tomek\AppData\Roaming\tor.exe = & gt; pomyślnie przeniesiono
C:\AdwCleaner = & gt; pomyślnie przeniesiono


System wymagał restartu.

==== Koniec Fixlog 16:48:12 ====


Pobierz plik - link do postu