Ładowarka.pdf

Pomiar napięcia LM324 Li-Ion 6S

Dzień dobry, mam problem z pomiarem napięcia przy pomocy wzmacniaczy operacyjnych. http://obrazki.elektroda.pl/6207567300_1497097763_thumb.jpg Układ mikrokontrolera jak i OPAmpy są zasilane z przetwornicy podłączonej dokładnie pod te same baterie, które są mierzone. Niestety wyniki tych pomiarów są dziwne. Kiedy zasilam uC jak i opampy z zewnętrznego zasilacza, a pod piny pomiarowe podpinam jedną baterię, wszystkie układy pomiarowe działają poprawnie (pojedynczo, każdy z osobna wskazuje poprawne napięcie). Problem pojawia się gdy podłączam do pomiaru cały pakiet. http://obrazki.elektroda.pl/7530724400_1497098379_thumb.jpg Tutaj są podłączone tylko 3 ogniwa baterii, jeszcze jest wszystko okej, wyniki się zgadzają. http://obrazki.elektroda.pl/5118406400_1497098444_thumb.jpg Tutaj podłączone 4 ogniwa pakietu, pierwszy pomiar, mimo, że wcześniej był poprawny teraz się wykrzaczył. http://obrazki.elektroda.pl/4070817200_1497098540_thumb.jpg Podłączone 5 ogniw http://obrazki.elektroda.pl/5235092200_1497098604_thumb.jpg Podłączone wszystkie ogniwa, zasilanie z zewnętrznego zasilacza. http://obrazki.elektroda.pl/2849808800_1497098650_thumb.jpg Podłączone wszystkie ogniwa, zasilanie z badanych ogniw. W załączniku cały schemat, mojej ładowareczki. Nie mam pojęcia co może być nie tak, a trzeba było mierzyć do masy a nie się bawić w wpinanie opa pomiędzy bieguny baterii... Ładowareczka hobbystyczna, jak będzie działać to wstawię na portal z dokładnym opisem,płytką, i schematami, może komuś się przyda. Pozdrawiam.


2

A

R2
MEGA8-AI
GND

21
20
18

7

Q2
1

8

C11

33pF

33pF

B

+5V

GND

GND

3
5
4
6

PC6(/RESET)

PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
GND
PC2(ADC2)
AREF
PC3(ADC3)
AVCC
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
ADC6
PB6(XTAL1/TOSC1)
ADC7
PB7(XTAL2/TOSC2)

GND
GND
VCC
VCC

PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)

PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)

23
24
25
26
27
28
19
22

VOL6/4.3F
VOL5/4.3E
VOL4/4.3D
VOL3/4.3D
VOL2/4.3C
VOL1/4.3B
I1_ADC/4.3A
I2_ADC/4.3B

30
31
32
1
2
9
10
11

BALL_ON_1/3.2E
BALL_ON_2/3.2D
BALL_ON_3/3.2C
BALL_ON_4/3.2C
BALL_ON_5/3.2B
BALL_ON_6/3.2A

12
13
14
15
16
17

PAD1
PAD2
PAD3
PAD4

+5V
RX
TX
GND

B

GND

OUT_ON/5.2D
PWM/2.1D
+5V_ON
MOSI
MISO
SCK

SV2
MISO
SCK

5
3
1

6
4
2

MOSI
RESET

GND

2

GND
C10

100nF

C13

R4

C14

100nF

GND

+5V

29

10uH

4

+5V

100nF

GND

C12

10K

A

3

+5V

1

+5V

IC1

+

4
3

C6

Q19

10K

360

Q20

GND

D

LED12

360

R103 +5V

GND

LED11

R101 +5V

BAT+/2.4C

GND

360

GND
R105

10k Q23

R98
MISO

10K

S1

+5V_ON

D

360

R73
MOSI

100u 36V

GND

LED10

+5V

2
1

LED9

SHDN
V_IN
GND
V_OUT

56K
R104

R99 +5V

C
R97 +5V

C

R100

R102

SCK

RESET

10K

Q21

10K

Q22

E

E
GND

GND

F

F

Tded SEPIC
integrated charger
1

2

3

Ładowarka
09.06.2017 22:48

Sheet: 1/5
4

1

2

3

4

B

B

C

C

D

7

OUT1

LOCK_DIS

GND
VDD

2

100k

R50

PWM

3

100u 36V

TC1

6

OUT2

D1
BAT+/3.3A

+

D4

Q15
IRF3704S

+

1*2

C1

270u

4*2

+

1k

R44

GND

LED8

J1

INDUCTOR1

INDUCTOR2

VDD

3
2
1

270u

DCJ0202

100u 36V

A

C3

A

C2
100u 36V

GND/3.3E

D

GND

E

E

F

F
Ładowarka
09.06.2017 22:48

1

2

3

Sheet: 2/5
4

1

2

3

4

A

A

Q8

Q13

LIPO_PAD_22.2
BAT+/4.2E

3K

R72

LED6

GND

150

R43
R22
R23
120
R24
120
120
R66

10K

56K

200K

R54
BALL_ON_6/1.3B

R45

GND

Q7

Q12

B

3K

R71

R39
LED5

GND

150

10K

56K

LIPO_PAD_18.2
BAT_5S/4.2E

R19
R20
120
R21
120
120
R65

BALL_ON_5/1.3B

200K

R55

B

R40

GND

Q6

Q11
3K

R70

10K

56K

LIPO_PAD_14.2
BAT_4S/4.2D

R35
R16
R17
120
R18
120
120
R60

C

LED4

GND

C

150

BALL_ON_4/1.3B

200K

R56

R36

GND

Q5

R32

Q10
3K

R69

10K

56K

R31
R13
R14
120
R15
120
120
R59

BALL_ON_3/1.3B

LIPO_PAD_11.1
BAT_3S/4.2D

LED3

GND

150

R57

200K

GND

Q9

D

3K

R68

R27
LED2

GND

150

10K

56K

LIPO_PAD_7.2
BAT_2S/4.2C

R10
R11
120
R12
120
120
R49

D

Q4

R28

R58
BALL_ON_2/1.3B

200K

GND

R6

Q1
3K

Q3

R5
R7
R8
120
R9
120
120
R48

E

LED1

GND

E

GND/4.2A

LIPO_PAD_GND
GND

BAT-/4.2A

10K

R67

56K

LIPO_PAD_3.2
BAT_1S/4.2B

150

R61
BALL_ON_1/1.3B

200K

GND

F

F
Ładowarka
09.06.2017 22:48

1

2

3

Sheet: 3/5
4

GND/3.3E

A

BAT-/3.3E

50m 0,5W

2

POMIAROWY

1

3

10k

IC2C

10

8

R1
10k

10k
I1_ADC/1.3B

9

LM324D

R51

4

R52

A

200k
R53
10k

IC2D

12

GND_OUT_ADC/5.3D

14

R3
10k

13

BAT-/3.3E

LM324D

R63

10k
I2_ADC/1.3B
R74

GND

200k

B

R62

R75
200k
R77

BAT_1S/3.3E
390k
R76

IC3B

5

7

VOL1/1.3B

6

LM324D

GND/3.3E
390k

B
10k
R78

200k

GND

R64
R79
200k
R80

BAT_2S/3.3D
390k
R81

IC3A

3

1

LM324D

BAT_1S/3.3E

C

390k

10k
VOL2/1.3A

2

R82

C

200k

GND

R83
+5V

GND

4

11

4

12

IC3D

R26
200k
R30

BAT_3S/3.3C
390k
R29

D

11

14
13

LM324D

GND

BAT_2S/3.3D
390k
R37

390k
R38
GND

D

200k

IC3C

10

8
9

LM324D

BAT_3S/3.3C
390k
R47

10k
VOL4/1.3A
R42

200k
R34

200k
R85

BAT_5S/3.3B
390k
R84

IC2B

5

7
6

LM324D

BAT_4S/3.3C
GND

VOL3/1.3A
R33

R25
200k
R41

BAT_4S/3.3C

E

10k

390k
R87

10k

E

VOL5/1.3A
R86

200k
R46

200k
R88

BAT+/3.3A
390k
R89

IC2A

3

1
2

LM324D

BAT_5S/3.3B
390k

10k
VOL6/1.3A
R90

200k
R91

F

F

Tded SEPIC
integrated charger
1

2

3

Ładowarka
09.06.2017 22:48

Sheet: 4/5
4

1

2

3

4

A

B

B

BAT+/4.2E

A

BAT+_OUT_PAD
D2
1N4148

10k

R93

C

C

Q14
R92

R96

Q16

100
GND_OUT_ADC/4.2A
30V

C4

33pF

10k +5V

GND_OUT_PAD
Q17

100k
OUT_ON/1.3B

Q18
BAT-/4.2B

100k

R94

R95

D

POMIAROWY2
50m 0,5W

GND

D
GND

GND

GND

E

E

F

F
Ładowarka
09.06.2017 22:48

1

2

3

Sheet: 5/5
4


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów