Shortcut.txt

Komputer cały czas coś mieli

Po uruchomieniu komputera bardzo długo coś on "mieli". Słychać że cały czas mocno pracuje i w tym czasie wolno działa. Czy to wina jakieś infekcji?


Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 10-06-2017
Uruchomiony przez Stefan (10-06-2017 16:17:28)
Uruchomiony z C:\Users\Stefan\Downloads
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)


Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk - & gt; C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk - & gt; C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk - & gt; C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Co nowego.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Winamp\whatsnew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Odinstaluj Winampa.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Winamp\UninstWA.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Winamp.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TomTom\TomTom HOME 2.lnk - & gt; C:\Windows\Installer\{30E6FC43-C31F-4968-9A06-AA38E3C3CF73}\NewShortcut1_BB5D96B1D05B428EBAD4A437B7244768.exe (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision Photo Viewer.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk - & gt; C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HWiNFO64\HWiNFO64.lnk - & gt; C:\Program Files\HWiNFO64\HWiNFO64.EXE (REALiX)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDD Low Level Format Tool\Hard Disk Low Level Format Tool on the Web.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HDDGURU LLF Tool\LLFTOOL.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDD Low Level Format Tool\Hard Disk Low Level Format Tool.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HDDGURU LLF Tool\LLFTOOL.EXE ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HDD Low Level Format Tool\Uninstall Hard Disk Low Level Format Tool.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HDDGURU LLF Tool\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\HD Tune Manual.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HD Tune\hdtune.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\HD Tune on the Web.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HD Tune\HDTune.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\HD Tune.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HD Tune\HDTune.exe (EFD Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune\Uninstall HD Tune.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HD Tune\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 4\Dezinstalacja aplikacji Driver Booster 4.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 4\Driver Booster 4.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\DriverBooster.exe (IObit)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CrystalDiskInfo\CrystalDiskInfo.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo\DiskInfo32.exe (Crystal Dew World)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\Creative Audio Console.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\AudioConSole\CTAudRun.exe (Creative Technology Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\EAX Settings.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\AudioConSole\EAXCtrl.exe (Daniel Kawakami)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\MIDI Device Configuration Utility.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\SFBM\SetMIDI.exe (Daniel Kawakami)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\SoundFont Bank Manager.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\SFBM\sfbm.exe (Creative Techology, Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CeRegEditor\CeRegCMD manual.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\CeRegEditor\CeRegCMD\CeRegCMD_manual.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CeRegEditor\CeRegEditor.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\CeRegEditor\CeRegEdit.exe (mdSoft)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk - & gt; C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk - & gt; C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk - & gt; C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk - & gt; C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk - & gt; C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk - & gt; C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk - & gt; C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk - & gt; C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk - & gt; C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader XI.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Driver Booster 4.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\DriverBooster.exe (IObit)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Winamp.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Stefan\Links\Desktop.lnk - & gt; C:\Users\Stefan\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\Links\Downloads.lnk - & gt; C:\Users\Stefan\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\Links\RecentPlaces.lnk - & gt; [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Stefan\Desktop\CrystalDiskInfo.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo\DiskInfo32.exe (Crystal Dew World)
Shortcut: C:\Users\Stefan\Desktop\Hard Disk Low Level Format Tool.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HDDGURU LLF Tool\LLFTOOL.EXE ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\Desktop\Total Commander 64 bit.lnk - & gt; C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\Stefan\Desktop\Total Commander.lnk - & gt; C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Total Commander 64 bit.lnk - & gt; C:\totalcmd\TOTALCMD64.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Total Commander Help.lnk - & gt; C:\totalcmd\TOTALCMD.CHM ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Total Commander.lnk - & gt; C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE (Ghisler Software GmbH)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total Commander\Uninstall or Repair Total Commander.lnk - & gt; C:\totalcmd\TCUNIN64.EXE ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Hard Disk Low Level Format Tool.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\HDDGURU LLF Tool\LLFTOOL.EXE ()
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Driver Booster 4.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\4.4.0\DriverBooster.exe (IObit)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)


ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk - & gt; C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) - & gt; startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mobile Device Center.lnk - & gt; C:\Windows\Installer\{626672CD-BFCF-49A9-AEFE-AB0FED3BFC5B}\wmdc.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Winamp\Winamp (Tryb awaryjny).lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe (Nullsoft, Inc.) - & gt; /SAFE=1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TomTom\NewShortcut3.lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /x {30E6FC43-C31F-4968-9A06-AA38E3C3CF73}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\3D Vision preview pack 1.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) - & gt; /show
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Disable 3D Vision.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) - & gt; /disable
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\3D Vision\Enable 3D Vision.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe (NVIDIA Corporation) - & gt; /enable
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) - & gt; -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) - & gt; -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\secpol.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk - & gt; C:\Windows\System32\taskschd.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) - & gt; %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk - & gt; C:\Windows\System32\taskschd.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk - & gt; C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /prefetch:1


InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url - & gt; URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url - & gt; URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\MSN -- witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\MSN -- witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\MSN -- witryny sieci Web\MSN Sport.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\MSN -- witryny sieci Web\MSN Technologie.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\MSN -- witryny sieci Web\MSN Wideo.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\MSN -- witryny sieci Web\Portal MSN.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Microsoft Store.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Microsoft Technet.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\Technologia RSS.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\W domu.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Microsoft -- witryny sieci Web\W pracy.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl -- oficjalny serwis pogodowy IMGW.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Stefan\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url - & gt; URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\Stefan\Downloads\aAM_Europe_1704_6.946_Final\aAM_Europe_1704_6.946_Final\WAŻNE!!!!!\mynavi-expert FULL NAVI.url - & gt; URL: hxxp://www.mynavi-expert.pl/reflink/74362/
InternetURL: C:\Users\Stefan\Downloads\aAM.4.3.0.1428.www.Patched\aAM.4.3.0.1428.PL.Patched\WAŻNE!!!!!\mynavi-expert FULL NAVI.url - & gt; URL: hxxp://www.mynavi-expert.pl/reflink/74362/

==================== Koniec Shortcut.txt =============================


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów