BR-6208AC_U_M.pdf

Brak połączenia z routerem Edimax BR-6208AC v2 WiFi oraz Kabel

Urządzenia połączone są ze sobą kablem i chcesz aby do sieci wpinać się po wifi przez EdiMaxa? To po co w tym wypadku tryb mostu? Tryb bridge w większości urządzeń "uniemożliwia" połączenie się poprzez WiFi do routera, w tym trybie łączysz się przeważnie po kablu (w bardzo dużym uproszeniu tryb mostu jakby zastępuje kawałek kabla pomiedzy urządzeniami) . Niektóre urządzenia mają jednak dostępny tryb WDS (WISP w edimaxie) który pozwala na takie połączenie bezprzewodowe o które chyba Ci chodzi. Sprawdź czy Twoje oprogramowanie ma taką opcję - powinno mieć, instrukcja w załączniku.


BR-6208AC
User Manual
03-2014 / v1.0

1

CONTENTS
I. Product Information .............................................................................. 1
I-1.
I-2.
I-3.
I-4.

Package Contents ..........................................................................................................1
LED Status ......................................................................................................................2
Back Panel ......................................................................................................................3
Safety Information .........................................................................................................4

II. Installation ............................................................................................ 5
II-1.
II-2.

Wi-Fi Router Mode ........................................................................................................8
Access Point Mode.......................................................................................................13

II-3.
II-4.
II-4.

Range Extender Mode .................................................................................................18
Wireless Bridge Mode..................................................................................................25
Wireless Bridge Mode..................................................................................................25

II-5.
II-6.
II-7.

WISP Mode ..................................................................................................................31
WPS Setup....................................................................................................................39
Reset to Factory Default Settings ................................................................................39

III. Browser Based Configuration Interface .................................................40
III-1.
III-2.
III-3.

Login.............................................................................................................................40
Save Settings ................................................................................................................42
Main Menu ..................................................................................................................43

III-3-1.
III-3-2.
III-3-3.
III-3-3-1.
III-3-3-1-1.
III-3-3-1-2.
III-3-3-1-3.
III-3-3-1-4.
III-3-3-1-5.
III-3-3-2.

Status ...........................................................................................................................44
Setup Wizard................................................................................................................45
Internet/WISP ..............................................................................................................47
WAN Setup...................................................................................................................48
Dynamic IP ...................................................................................................................48
Static IP ........................................................................................................................49
PPPoE ...........................................................................................................................51
PPTP .............................................................................................................................53
L2TP..............................................................................................................................55
DDNS ............................................................................................................................57

III-3-4.
III-3-5.
III-3-5-1.
III-3-5-1-1.
III-3-5-1-2.
III-3-5-1-3.
III-3-5-1-4.
III-3-5-2.

LAN ...............................................................................................................................59
2.4GHz Wireless & 5GHz Wireless ...............................................................................62
Basic .............................................................................................................................62
Disable .........................................................................................................................66
WEP ..............................................................................................................................67
WPA Pre-Shared Key ....................................................................................................68
WPA Radius ..................................................................................................................69
Guest/ Multiple SSID....................................................................................................70

III-3-5-3.
III-3-5-4.
III-3-5-5.

WPS ..............................................................................................................................73
Access Control .............................................................................................................74
Schedule.......................................................................................................................76

III-3-6.
III-3-6-1.
III-3-6-2.
III-3-6-3.
III-3-6-4.
III-3-7.
III-3-7-1.
III-3-7-2.
III-3-8.
III-3-8-1.

Firewall.........................................................................................................................78
URL Blocking ................................................................................................................78
Access Control .............................................................................................................80
DMZ..............................................................................................................................84
DoS ...............................................................................................................................85
QoS ...............................................................................................................................87
QoS ...............................................................................................................................87
iQoS ..............................................................................................................................90
Advanced .....................................................................................................................92
Static Routing ...............................................................................................................92

III-3-8-2.
III-3-8-3.
III-3-8-4.

Port Forwarding ...........................................................................................................93
Virtual Server ...............................................................................................................95
2.4GHz Wireless ...........................................................................................................96

II-3-8-5.
III-3-8-6.
III-3-8-7.
III-3-9.
III-3-9-1.
III-3-9-2.
III-3-9-3.
III-3-9-4.

5GHz Wireless ..............................................................................................................97
IGMP ..........................................................................................................................100
UPnP...........................................................................................................................101
Administration ...........................................................................................................102
Time Zone ..................................................................................................................102
Password ....................................................................................................................103
Remote Access ...........................................................................................................104
Backup/Restore .........................................................................................................105

III-3-9-5.
III-3-9-6.
III-3-9-7.
III-3-9-8.
III-3-9-9.

Upgrade .....................................................................................................................105
Restart........................................................................................................................106
Logs ............................................................................................................................106
Active DHCP Client .....................................................................................................107
Statistics .....................................................................................................................107

IV. Appendix ........................................................................................... 108
IV-1.
IV-1-1.
IV-1-1-1.

Configuring your IP address .......................................................................................108
How to check that your computer uses a dynamic IP address .................................109
Windows XP ...............................................................................................................109

IV-1-1-2.
IV-1-1-3.
IV-1-1-4.
IV-1-1-5.
IV-1-2.
IV-1-2-1.
IV-1-2-2.
IV-1-2-3.

Windows Vista ...........................................................................................................111
Windows 7 .................................................................................................................113
Windows 8 .................................................................................................................116
Mac OS .......................................................................................................................120
How to modify the IP address of your computer ......................................................122
Windows XP ...............................................................................................................122
Windows Vista ...........................................................................................................124
Windows 7 .................................................................................................................125

IV-1-2-4.
IV-1-2-5.
IV-1-3.

Windows 8 .................................................................................................................128
Mac ............................................................................................................................132
How to Find Your Network Security Key ...................................................................135

IV-1-3-1.
IV-1-3-2.
IV-1-4.
IV-1-4-1.
IV-1-4-2.
IV-1-4-3.
IV-2.
IV-3.

Windows 7 & Vista .....................................................................................................135
Mac ............................................................................................................................137
How to Find Your Router's IP Address .......................................................................140
Windows XP, Vista & 7...............................................................................................140
Windows 8 .................................................................................................................142
Mac ............................................................................................................................145
Connecting to a Wi-Fi network ..................................................................................147
Troubleshooting.........................................................................................................149

V. Glossary ............................................................................................. 155

I. Product Information
I-1. Package Contents
Before you start using this product, please check if there is anything missing in
the package, and contact your dealer to claim the missing item(s):

BR-6208AC

Quick Installation Guide

CD-ROM

Power Adapter

1

Ethernet Cable

I-2. LED Status

LED

Color

LED Status Description
On

BR-6208AC is on.

Off

BR-6208AC is off.

On

Power

Internet connection is ready.
Factory default state, or Ethernet
cable not connected, or no
Internet connection.
2.4GHz Wi-Fi wireless activity
(transferring/receiving data).
2.4GHz WPS is active.
2.4GHz Wi-Fi not active.

White

Internet
Blue

Flashing
On

2.4GHz Wi-Fi
Blue

Flashing
Off
On

5GHz Wi-Fi
Blue

5GHz Wi-Fi wireless activity
(transferring/receiving data).

Flashing
Off

5GHz WPS is active.
5GHz Wi-Fi not active.

2

I-3. Back Panel

Antenna x 3

Reset/WPS Button

Wireless Radio
ON/OFF Switch

Power Port
LAN Ports 1-4

Internet/WAN
Port

3

I-4. Safety Information
In order to ensure the safe operation of the device and its users, please read
and act in accordance with the following safety instructions.
1. The device is designed for indoor use only; do not place it outdoors.
2. Do not place the device in or near hot/humid places, such as a kitchen or
bathroom.
3. Do not pull any connected cable with force; carefully disconnect it from the
BR-6208AC.
4. Handle the device with care. Accidental damage will void the warranty of
the device.
5. The device contains small parts which are a danger to small children under
3 years old. Please keep the device out of reach of children.
6. Do not place the device on paper, cloth, or other flammable materials. The
device may become hot during use.
7. There are no user-serviceable parts inside the device. If you experience
problems with the device, please contact your dealer of purchase and ask
for help.
8. The device is an electrical device and as such, if it becomes wet for any
reason, do not attempt to touch it without switching the power supply off.
Contact an experienced electrical technician for further help.

4

II. Installation
1.

Plug the included power adapter into the device's DC power port and the
other end into an electrical socket.

2.

Ensure that the Wi-Fi On/Off switch is set to on and that three LEDs
(power, 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi) display on.

5

3.

Use a Wi-Fi device (e.g. computer, tablet, smartphone) to search for a
Wi-Fi network with the SSID "edimax.setup" and connect to it.
iOS 4 or Android 4 and above are required for setup on a
smartphone or tablet.

4.

Open a web browser and if you do not automatically arrive at the "Get
Started" screen shown below, enter the URL http://edimax.setup and click
"Get Started" to begin the setup process.

If you cannot access http://edimax.setup, please make sure your
Wi-Fi device is set to use a dynamic IP address. This is a simple
procedure and step-by-step instructions to do this on a computer
can be found in IV Appendix.

5.

Choose if you want to use your BR-6208AC in its default Wi-Fi router
mode or in a different mode.

6

The BR-6208AC's five available modes are outlined below:
Wi-Fi Router Mode

The device connects to your modem and provides
2.4GHz and/or 5GHz Internet (wireless and
Ethernet) access for your network devices.
Access Point Mode
The device connects to an existing router via
Ethernet cable and provides 2.4GHz and/or 5GHz
Internet (wireless and Ethernet) access for your
network devices.
Range Extender
The device connects wirelessly to your existing
Mode
2.4GHz and/or 5GHz network and repeats the
wireless signal(s).
Wireless Bridge Mode The device connects to a network device for
example: TV, gaming console, or media player via
Ethernet cable and acts as a wireless receiver,
allowing the network device to join your Wi-Fi
network.
WISP Mode
The device connects wirelessly to your Wireless
Internet Service Provider and provides 2.4GHz
and/or 5GHz Internet (wireless and Ethernet)
access for your network devices.

6.

Follow the on-screen instructions to complete setup. For more
information, please refer to the appropriate following chapter:
7

II-1. Wi-Fi Router Mode

1.

Select whether to use the iQ Setup wizard (recommended) to detect your
Internet connection type, or enter the settings manually.
Manual configuration is only recommended for advanced users.

2.

Connect the blue Internet port of your BR-6208AC to the LAN port of your
modem using an Ethernet cable, and then click "Next".

8

3.

Please wait a moment while the BR-6208AC tests the connection.

4.

Click "Next" to continue and configure the device's wireless network.

5.

Enter a name and password for your 2.4GHz & 5GHz wireless networks,
then click "Next" to continue.

9

6.

A summary of your configuration will be displayed, as shown below.
Check that all of the details are correct and then click "Next" to proceed.

If you wish to backup the device's settings, click "Backup this
configuration" to open a new window and save your current
configuration to a .txt file.

10

7.

8.

Please wait while the BR-6208AC applies your settings.

A final congratulations screen will indicate that setup is complete. You can
now connect to the device's new SSID(s) which are shown on the screen
then close the browser window.

11

9.

The BR-6208AC is working and ready for use. Refer to IV-2. Connecting to
a Wi-Fi network if you require more guidance.

12

II-2. Access Point Mode

1.

Select "Access Point" from the top menu and click "Next".

2.

Connect the yellow LAN port of your BR-6208AC to the LAN port of your
existing router using an Ethernet cable, then click "Next".

3.

Select whether to use the 5GHz wireless frequency, 2.4GHz wireless
frequency or both. If you are not sure, select both.
13

4.

Select "Obtain an IP address automatically" or "Use the following IP
address" for your BR-6208AC. If you are using a static IP, enter the IP
address, subnet mask and default gateway. Click "Next" to proceed to the
next step.

"Obtain an IP address automatically" is the recommended setting
for most users. For more guidance on static IP addresses, please
refer to IV-1. Configuring your IP address.

14

5.

Enter a name and password for your 2.4GHz & 5GHz wireless networks,
then click "Next" to continue.

6.

A summary of your configuration will be displayed, as shown below.
Check that all of the details are correct and then click "Next" to proceed.

If you wish to backup the device's settings, click "Backup this
configuration" to open a new window and save your current
configuration to a .txt file.

15

7.

8.

Please wait a moment until the BR-6208AC is ready.

A final congratulations screen will indicate that setup is complete. You can
now connect to the device's new SSID(s) which are shown on the screen
then close the browser window.

16

9.

The BR-6208AC is working and ready for use. Refer to IV-2. Connecting to
a Wi-Fi network if you require more guidance.

17

II-3. Range Extender Mode

1.

Select "Range Extender" from the top menu and click "Next".

2.

Please ensure your BR-6208AC is within Wi-Fi range of your existing
wireless router. Click "Next" to continue.

3.

Select whether to use the 5GHz wireless frequency, 2.4GHz wireless
frequency or both. If you are not sure, select both and then click "Next".

18

4.

Select the Wi-Fi network name (SSID) which you wish to connect to for
the specified frequency and click "Next" to continue.
If the Wi-Fi network you wish to connect to does not appear, try
clicking "Refresh".

To connect to a hidden SSID, check the "Setup extender manually"
box and enter the details manually on the next page, as shown
below.

19

5.

Enter your existing wireless network's security key/password in the
"Security Key" field and click "Next" to continue.

6.

Wait a moment while the BR-6208AC tests the wireless connection.

20

7.

Select "Obtain an IP address automatically" or "Use the following IP
address" for your BR-6208AC. If you are using a static IP, enter the IP
address, subnet mask and default gateway. Click "Next" to proceed to
the next step.
"Obtain an IP address automatically" is the recommended setting
for most users. The IP address will be displayed in brackets.

8.

If you selected to use both 2.4GHz and 5GHz wireless frequencies in
step 3, then repeat steps 4 - 7 for the 2.4GHz wireless frequency.
21

9.

A summary of your configuration will be displayed, as shown below.
Check that all of the details are correct and then click "Next" to proceed.
The device will use the same wireless password/security key as
the existing wireless network.

If you wish to backup the BR-6208AC's settings, click "Backup this
configuration" to open a new window and save your current
configuration to a .txt file.

22

10. Please wait a moment until the BR-6208AC is ready.

11. A final congratulations screen will indicate that setup is complete. You
can now connect to the device's new SSID(s) which are shown on the
screen then close the browser window.

23

12. The BR-6208AC is working and ready for use. Refer to IV-2. Connecting
to a Wi-Fi network if you require more guidance.

24

II-4. Wireless Bridge Mode

1.

2.

3.

Select "Wireless Bridge" from the top menu and click "Next".

Please ensure your BR-6208AC is within Wi-Fi range of your existing
wireless router. Click "Next" to continue.

Select the frequency (2.4GHz or 5GHz) of your existing wireless network.
In wireless client mode, the BR-6208AC can only connect to one
wireless network/frequency i.e. 2.4GHz or 5GHz.
25

4.

Select the Wi-Fi network name (SSID) which you wish to connect to and
click "Next" to continue.
If the Wi-Fi network you wish to connect to does not appear, try
clicking "Refresh".

To connect to a hidden SSID, check the "Setup extender manually"
box and enter the details manually on the next page, as shown
below.

26

5.

Enter your existing wireless network's security key/password in the
"Security Key" field and click "Next" to continue.

6.

Wait a moment while the BR-6208AC tests the wireless connection.

27

7.

Select "Obtain an IP address automatically" or "Use the following IP
address" for your BR-6208AC. If you are using a static IP, enter the IP
address, subnet mask and default gateway. Click "Next" to proceed to the
next step.
"Obtain an IP address automatically" is the recommended setting
for most users. The IP address will be displayed in brackets.

8.

A summary of your configuration will be displayed, as shown below.
Check that all of the details are correct and then click "Next" to proceed.
28

If you wish to backup the BR-6208AC's settings, click "Backup this
configuration" to open a new window and save your current
configuration to a .txt file.

9.

Please wait a moment until the BR-6208AC is ready.

29

10.

A final congratulations screen will indicate that setup is complete.
Please close the browser window.

11.

The BR-6208AC is working and ready for use. You can now connect
the BR-6208AC to your network device using an Ethernet cable and connect
to your network as usual.

30

II-5.

1.

WISP Mode
Select "WISP" from the top menu and click "Next".

2.

Please ensure your BR-6208AC is within Wi-Fi range of your WISP network
and click "Next" to continue.

3.

Select whether to use the iQ Setup wizard (recommended) to detect your
Internet connection type, or enter the settings manually.
31

Manual configuration is only recommended for advanced users.

4.

Select the wireless frequency (2.4GHz or 5GHz) of your WISP network.

5.

Select the WISP SSID which you wish to connect to and click "Next" to
continue.
If the Wi-Fi network you wish to connect to does not appear, try
clicking "Refresh".

32

To connect to a hidden SSID, check the "Setup extender manually"
box and enter the details manually on the next page, as shown
below.

6.

Enter your existing wireless network's security key/password in the
"Security Key" field and click "Next" to continue.

33

7.

Wait a moment while the BR-6208AC tests the wireless connection.

8.

Click "Next" to continue your Internet service type configuration.

34

9.

Wait a moment while the BR-6208AC connects to the Internet.

10.

When the Internet is connected, click "Next" to configure your
wireless network.

35

11.

Enter a name and password for your 2.4GHz & 5GHz wireless networks,
then click "Next" to continue.

12.

A summary of your configuration will be displayed, as shown below.
Check that all of the details are correct and then click "Next" to proceed.

36

If you wish to backup the device's settings, click "Backup this
configuration" to open a new window and save your current
configuration to a .txt file.

13.

Please wait a moment until the BR-6208AC is ready.

37

14.

A final congratulations screen will indicate that setup is complete. You
can now connect to the device's new SSID(s) which are shown on the
screen then close the browser window.

15.

The BR-6208AC is working and ready for use. Refer to IV-2. Connecting
to a Wi-Fi network if you require more guidance.

38

II-6.

WPS Setup

If your wireless device supports WPS (Wi-Fi
Protected Setup) then you can use this
method to connect to the BR-6208AC's Wi-Fi
network.

1. Press the WPS button on the BR-6208AC
for 2 - 5 seconds to activate WPS. The
WLAN LED will be lighted on to indicate
that WPS is active.

2. Within two minutes, press the WPS
button on the wireless device/client to
activate its WPS.

3. The devices will establish a connection.
Repeat for additional wireless devices.
Please check the instructions for your wireless device for how long
you need to hold down its WPS button to activate WPS.

II-7.

Reset to Factory Default Settings

If you experience problems with your BR-6208AC, you can reset the device
back to its factory settings. This resets all settings back to default.

1.
2.
3.

Press and hold the WPS/Reset button found on the back panel for at least
10 seconds, until the power LED begins to flash.
Release the button when the power LED is flashing.
Wait for the BR-6208AC to restart. The BR-6208AC is ready for setup when
the power LED, 2.4GHz Wi-Fi and 5GHz Wi-Fi LEDs display on.

39

III. Browser Based Configuration Interface
After you have setup the BR-6208AC as detailed in II. Installation or the
included Quick Installation Guide, you can use the browser based
configuration interface to configure advanced settings.
Please ensure that your computer is set to use a dynamic IP
address. Refer to IV-1. Configuring your IP address for more
information.

III-1.

1.

Login

To access the browser based configuration interface enter
http://edimax.setup into the URL bar of a browser on a network device
connected to the same Wi-Fi network as the BR-6208AC.

If you can not access http://edimax.setup, connect the device to a
computer using an Ethernet cable and try again.

2.

You will be prompted for a username and password. The default
username is "admin" and the default password is "1234".

40

3.

You will arrive at the "Status" screen. Use the menu down the left side to
navigate.

41

III-2.

1.

Save Settings

After you configure any settings, click the "Save Settings" button at the
bottom of the screen to save your changes.

The device needs to restart in order to bring any changes into
effect.

2.

Then, click "click here to restart" in order to restart the device and bring
the changes into effect.

3.

To make several changes at once, use the "Save Settings" button after
each change and then click "click here to restart" after your final change.
Only one restart is necessary as long as each change is saved with the "Save
Settings" button.
After you click "click here to restart", all saved changes will come
into effect.

42

III-3.

Main Menu

The main menu displays different options depending on your device's
operating mode.
For Range Extender mode: WPS please refer to 2.4GHz Wireless &
5GHz Wireless ? WPS
Wi-Fi Router

Access Point

Wireless Bridge

WISP

43

Range Extender

III-3-1. Status
The "Status" page displays basic system information
about the device, arranged into categories.
Screenshots displayed are examples.The information shown on
your screen will vary depending on your configuration.

44

III-3-2. Setup Wizard
You can run the setup wizard again to reconfigure the
basic settings of the device, or you can run a wizard to
help you switch the device to a different operating mode. Select "Setup
Wizard" or "Switch to Router/Access Point/Range Extender/Wireless
Bridge/WISP mode" and then click "Run Wizard" to begin.

Setup Wizard

This wizard will help you to set up the basic
functions and settings of the device. For
guidance about using the setup wizard, please
refer to II. Installation.
Switch to Router/Access This wizard will help you to switch the device
Point/ Range Extender/ to a different operating mode: Wi-Fi router
Wireless Bridge/ WISP
mode, access point mode, range extender,
mode
wireless bridge, or WISP mode (see below).
Switch to Router/Access Point/ Range Extender/ Wireless Bridge/ WISP
mode:

1.

Follow the on-screen instructions to back up your current settings and
then reset the device back to its factory default settings.

2.

After the device has reset you will see the screen below. Close your
browser and open it again.

45

3.

Follow the on-screen wizard to setup your device in a different mode.
Refer to II. Installation Step 3 onwards for help if needed.
If you don't see the "Get Started" screen, try reconnecting to the
edimax.setup SSID and go to http://edimax.setup in a web
browser.

46

III-3-3.

Internet/WISP
The "Internet" menu provides access to WAN and
DDNS settings. Click on an item from the submenu to
view and/or configure the settings.

In WISP mode, the screen below will be displayed:

Enable / Disable
SSID

Site Survey
Security Setting

Enable or disable your WISP connection.
The name of the WISP network which your
BR-6208AC is connected to. Manually enter
an SSID if you wish or use "Site Survey"
below.
Select wireless frequency and click "Select
Site List" to open a new window and select
your WISP network.
Please refer to III-3-5-1. Basic for a
description of security settings.
47

III-3-3-1.

WAN Setup

Select a Wide Area Network (WAN) connection mode and configure the
settings. If you are unsure about your connection type, contact your ISP.
In WISP mode, only Dynamic IP, Static IP & PPPoE are available for
WAN Connection Mode.

III-3-3-1-1.

Dynamic IP

Select "Dynamic IP". If your Internet service provider assigns IP address
automatically using DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

48

Host Name
MAC Address

Enter the host name of your computer.
For some applications, you may need to
designate a specific MAC address for the
router. Please enter the MAC address here. If
you are connecting the router to a computer,
press "Clone Mac" to automatically enter
your computer's MAC address.
DNS Address
Select "Obtain an IP address automatically" or
"Use the following IP address". Check with
your ISP if you are unsure.
DNS Address 1,2 & 3 Enter the DNS address(es) assigned by your
ISP here.
MTU
Enter the maximum transmission unit (MTU)
value of your network connection. The
default value is 1500.
TTL
Enable/Disable time to live (TTL) function
which limits the lifespan of network data to
improve performance.
III-3-3-1-2.

Static IP

Select "Static IP" if your ISP provides Internet access via a fixed IP address.
Your ISP will provide you with such information as IP address, subnet mask,
gateway address, and DNS address.

49

Fixed IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Address
MAC Address

DNS Address 1, 2 & 3
MTU
TTL

Input the IP address assigned by your ISP
here.
Input the subnet mask assigned by your ISP
here.
Input the default gateway assigned by your
ISP here. Some ISPs may call this "Default
Route".
For some applications, you may need to
designate a specific MAC address for the
router. Please enter the MAC address here.
If you are connecting the router to a
computer, press "Clone Mac" to
automatically enter your computer's MAC
address.
Enter the DNS address(es) assigned by your
ISP here.
Enter the maximum transmission unit (MTU)
value of your network connection. The
default value is 1500.
Enable/Disable time to live (TTL) function
which limits the lifespan of network data to
improve performance.

50

III-3-3-1-3.

PPPoE

Select "PPPoE" if your ISP is providing you Internet access via PPPoE
(Point-to-Point Protocol over Ethernet).

User Name
Password
MAC Address

DNS Address

Enter the user name assigned by your ISP
here.
Enter the password assigned by your ISP
here.
For some applications, you may need to
designate a specific MAC address for the
router. Please enter the MAC address here. If
you are connecting the router to a computer,
press "Clone Mac" to automatically enter
your computer's MAC address.
Select "Obtain an IP address automatically"
or "Use the following IP address". Check with
your ISP if you are unsure.

DNS Address 1, 2 & 3 Enter the DNS address(es) assigned by your
ISP here.
TTL
Enable/Disable time to live (TTL) function
51

Service Name
MTU
Connection Type

Idle Time Out

Enable Dual-WAN
Access

which limits the lifespan of network data to
improve performance.
Give this Internet service a name (optional).
Enter the maximum transmission unit (MTU)
value of your network connection. The
default value is 1392.
Specify a connection type:
1. "Continuous": Connected all the time.
2. "Connect on Demand": Connect when
you initiate an Internet connection.
3. "Manual": Connect/disconnect manually
using the "Connect" and "Disconnect"
buttons.
Specify the amount of time the router waits
before shutting down an idle connection.
Only available when "Connect on Demand"
(above) is selected.
Enable/disable dual WAN access. When you
enable dual WAN access, select an IGMP
source and enter a "Host Name" and "MAC
Address".

52

III-3-3-1-4.

PPTP

Select "PPTP" if your ISP is providing you Internet access via PPTP
(Point-to-Point Tunneling Protocol). Then select "Obtain an IP address
automatically" or "Use the following IP address" depending on your ISP.

53

Host Name

Connection Type

Enter the host name of your computer here If
required.
For some applications, you may need to designate a
specific MAC address for the router. Please enter
the MAC address here. If you are connecting the
router to a computer, press "Clone Mac" to
automatically enter your computer's MAC address.
Input the IP address assigned by your ISP here.
Input the subnet mask assigned by your ISP here.
Input the default gateway assigned by your ISP
here. Some ISPs may call this "Default Route".
If your ISP filters access by MAC addresses, enter
your computer's MAC address here. Click "Clone
MAC" to automatically enter your computer's MAC
address.
Select "Obtain an IP address automatically" or "Use
the following IP address". Check with your ISP if you
are unsure.
Enter the DNS address(es) assigned by your ISP
here.
Enable/disable dual WAN access. When you enable
dual WAN access, select an IGMP source and enter
a "Host Name" and "MAC Address".
Input the user name assigned by your ISP here.
Input the password assigned by your ISP here.
Input the PPTP gateway assigned by your ISP here.
Specify a reference name/ID for the connection.
Enter the maximum transmission unit (MTU) value
of your network connection. The default value is
1392.
Check the "Enable" box if you are using BEZEQ
network services (Israel users only).
Specify a connection type:

Idle Time Out

1. "Continuous": Connected all the time.
2. "Connect on Demand": Connect when you
initiate an Internet connection.
3. "Manual": Connect/disconnect manually using
the "Connect" and "Disconnect" buttons.
Specify the amount of time the router waits before

MAC Address

Static IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Address
MAC Address

DNS Address
DNS Address 1,2 & 3
Enable Dual-WAN
Access
User ID
Password
PPTP Gateway
Connection ID
MTU
BEZEQ-ISRAEL

54

shutting down an idle connection. Only available
when "Connect on Demand" (above) is selected.
III-3-3-1-5.

L2TP

Select "L2TP" if your ISP is providing you Internet access via L2TP (Layer 2
Tunneling Protocol).

Host Name
MAC Address

Enter the host name of your computer here If
required.
For some applications, you may need to designate a
specific MAC address for the router. Please enter
the MAC address here. If you are connecting the
router to a computer, press "Clone Mac" to
automatically enter your computer's MAC address.
55

Static IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Address
MAC Address

DNS Address
DNS Address 1,2 & 3
Enable Dual-WAN
Access
User ID
Password
L2TP Gateway
Connection ID
MTU
Connection Type

Idle Time Out

Input the IP address assigned by your ISP here.
Input the subnet mask assigned by your ISP here.
Input the default gateway assigned by your ISP
here. Some ISPs may call this "Default Route".
If your ISP filters access by MAC addresses, enter
your computer's MAC address here. Click "Clone
MAC" to automatically enter your computer's MAC
address.
Select "Obtain an IP address automatically" or "Use
the following IP address". Check with your ISP if you
are unsure.
Enter the DNS address(es) assigned by your ISP
here.
Enable/disable dual WAN access. When you enable
dual WAN access, select an IGMP source and enter
a "Host Name" and "MAC Address".
Input the user name assigned by your ISP here.
Input the password assigned by your ISP here.
Input the L2TP gateway assigned by your ISP here.
Specify a reference name/ID for the connection.
Enter the maximum transmission unit (MTU) value
of your network connection. The default value is
1392.
Specify a connection type:
1. "Continuous": Connected all the time.
2. "Connect on Demand": Connect when you
initiate an Internet connection.
3. "Manual": Connect/disconnect manually using
the "Connect" and "Disconnect" buttons.
Specify the amount of time the router waits before
shutting down an idle connection. Only available
when "Connect on Demand" (above) is selected.

56

III-3-3-2.

DDNS

Dynamic DNS (DDNS) is a service which provides a hostname-to-IP service for
dynamic IP users. The changing nature of dynamic IPs means that it can be
difficult to access a service provided by a dynamic IP user; a DDNS service
though can map such dynamic IP addresses to a fixed hostname, for easier
access. The router supports several DDNS service providers, for more details
and to register for a DDNS account please visit the DDNS providers website(s),
examples of which are listed below.

Enable/Disable
Provider
Domain Name
Account/Email
Password/Key

Enable or disable DDNS
Select DDNS service provider.
Enter the domain name provided by the
DDNS provider.
Please enter the DDNS registration
account/email.
Enter the DDNS service password/key.

The following DDNS services are supported:
3322
http://www.3322.org
DHS
http://www.dhs.org
DynDNS
http://www.dyndns.org
ODS
http://ods.org
TZO
http://www.tzo.com
GnuDIP
http://gnudip2.sourceforge.net
DyNS
http://www.dyns.cx/
ZoneEdit
http://www.zoneedit.com
57

DHIS
CyberGate
NS2GO
NO-IP

http://www.dhis.org/
http://cybergate.planex.co.jp/ddns/
http://www.ns2go.com/
http://www.noip.com/

58

III-3-4.

LAN

You can configure your Local Area Network (LAN) on
this page. You can enable the router to dynamically
allocate IP addresses to your LAN clients, and you can
modify the IP address of the device. The device's default IP address is
192.168.2.1.
You can access the browser based configuration interface using
the device's IP address instead of using the URL
http://edimax.setup.

IP Address
Subnet Mask
802.1d Spanning
Tree

DHCP Server
Lease Time

Specify the IP address here. This IP address
will be assigned to the BR-6208AC and will
replace the default IP address.
Specify a subnet mask. The default value is
255.255.255.0
Select "Enable" or "Disable" to enable/disable
802.1d Spanning Tree. This creates a tree of
connected layer-2 bridges (typically Ethernet
switches) within a mesh network, and
disables those links that are not part of the
tree, leaving a single active path between any
two network nodes.
Enable or disable the DHCP server.
Select a lease time for the DHCP leases here.
The DHCP client will obtain a new IP address
after the period expires.

Your device's DHCP server automatically assigns IP addresses to computers on its
network, between a defined range of numbers.
59

Start IP
End IP

Enter the start IP address for the DHCP
server's IP address leases.
Enter the end IP address for the DHCP
server's IP address leases.

Your device's DHCP server can be configured to assign static (fixed) IP addresses to
specified network devices, identified by their unique MAC address.

Enable Static DHCP
Leases
MAC Address
IP Address
Add
Clear
Delete Selected /
Delete All

Enable/disable static DHCP leases. This must
be enabled in order to assign any network
device a static IP address.
Enter the specified network device's MAC
address here.
Assign a fixed IP address for the specified
network device here.
Add the information to the "Static DHCP
Leases Table".
Clear the MAC address and IP address fields.
Delete selected or all entries from the table.

The LAN IP page will be displayed as below when your device is
set to access point mode. You can set theBR-6208AC to obtain an
IP address automatically or you can specify an IP address.
60

61

III-3-5.

2.4GHz Wireless & 5GHz Wireless
The "2.4GHz Wireless" & "5GHz Wireless" menu allows
you to configure SSID and security settings for your
Wi-Fi network along with a guest Wi-Fi network. WPS,
access control and scheduling functions can also be
managed from here.
Access Point Mode:

In Access Point mode, the "Guest" feature in the menu is replaced
by "Multiple SSID".

III-3-5-1.

Basic

The "Basic" screen displays settings for your primary 2.4GHz or 5GHz Wi-Fi
network.

Disable Wireless
Mode

Check the box to disable the wireless function
of your device.
Keep the default "AP" value for the device to
62

Band

Wireless Network
Name (SSID)

Broadcast SSID

Enable Wireless
Clients Isolation

Channel Number
Site Survey

Wireless Clients

act as a standard wireless access point, or
select "AP Bridge-WDS" for the device to
function in WDS mode (see below).
Displays the wireless standard used for the
BR-6208AC's "2.4GHz (B+G+N)" means that
802.11b, 802.11g, and 802.11n wireless
clients can connect to the BR-6208AC.
This is the name of your Wi-Fi network for
identification, also sometimes referred to as
"SSID". The SSID can consist of any
combination of up to 32 alphanumerical
characters.
Enable or disable SSID broadcast. When
enabled, the SSID will be visible to clients as
an available Wi-Fi network. When disabled,
the SSID will not be visible as an available
Wi-Fi network to clients - clients must
manually enter the SSID in order to connect.
A hidden (disabled) SSID is typically more
secure than a visible (enabled) SSID.
Check the box to enable wireless clients
isolation. This prevents wireless clients
connected to the BR-6208AC from
communicating with each other and improves
security. Typically, this function is useful for
corporate environments or public hot spots
and can prevent brute force attacks on
clients' usernames and passwords.
Select a wireless radio channel or use the
default "Auto" setting from the drop-down
menu.
Click "Select Site List" to display a new
window showing information about the
surrounding wireless environment. This
information is useful to select an effective
wireless channel number.
Click "Show List" to display a new window
showing information about wireless clients.
Please disable any pop-up blockers if you
have difficulty using this function.
63

AP Bridge-WDS:

Wireless Distribution System (WDS) can bridge/repeat access points together
in an extended network. WDS settings can be configured as shown below.
When using WDS, configure the IP address of each access point to
be in the same subnet and ensure there is only one active DHCP
server among connected access points, preferably on the WAN
side.

WDS must be configured on each access point, using correct MAC addresses.
All access points should use the same wireless channel.

MAC Address 1 - 4
Set Security

Enter the correct MAC address for other
access points in WDS mode.
Click "Set Security" to open a new window
and enter the security settings for WDS
(shown below). Click "Save" when finished.

Please ensure you setup and save wireless security settings before
you click "Set Security" to set WDS security settings.

64

Wireless Security:

Select an encryption type from the drop-down menu:
"WPA Pre-shared Key" is the recommended and most secure
encryption type.
In WISP mode, WPA RADIUS is unavailable for the wireless band
that is used to connect to WISP's AP.

65

III-3-5-1-1.

Disable

Encryption is disabled and no password/key is required to connect to the
BR-6208AC.
Disabling wireless encryption is not recommended. When
disabled, anybody within range can connect to your device's SSID.

Enable 802.1x
Authentication

Check the box to enable the 802.1x
authentication. A RADIUS server is required to
perform 802.1x authentication: enter the
RADIUS server's information in the relevant
fields (below).

66

III-3-5-1-2.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) is a basic encryption type. For a higher
level of security consider using WPA encryption.

Key Length
Key Format

Encryption Key

Enable 802.1x
Authentication

Select 64-bit or 128-bit. 128-bit is more secure
than 64-bit.
Choose from "ASCII" (any alphanumerical
character 0-9, a-z and A-Z) or "Hex" (any
characters from 0-9, a-f and A-F).
Enter your encryption key/password according
to the format you selected above. A complex,
hard-to-guess key is recommended. Check the
"Hide" box to hide your password from being
displayed on-screen.
Check the box to enable the 802.1x
authentication. A RADIUS server is required to
perform 802.1x authentication: enter the
RADIUS server's information in the relevant
fields (below).

67

III-3-5-1-3.

WPA Pre-Shared Key

WPA pre-shared key is the recommended and most secure encryption
type.

WPA Unicast
Cipher Suite

Pre-shared Key
Format
Pre-shared Key

Select from WPA (TKIP), WPA2 (AES) or WPA2
Mixed. WPA2 (AES) is safer than WPA (TKIP),
but not supported by all wireless clients. Please
make sure your wireless client supports your
selection. WPA2 (AES) is recommended
followed by WPA2 Mixed if your client does not
support WPA2 (AES).
Choose from "Passphrase" (8-63
alphanumeric characters) or "Hex" (up to 64
characters from 0-9, a-f and A-F).
Please enter a key according to the format you
selected above. A complex, hard-to-guess key
is recommended. Check the "Hide" box to hide
your password from being displayed on-screen.

68

III-3-5-1-4.

WPA Radius

WPA RADIUS is a combination of WPA encryption and RADIUS user
authentication. If you have a RADIUS authentication server, you can
authenticate the identity of every wireless client against a user database.

WPA Unicast
Cipher Suite

Select from WPA (TKIP), WPA2 (AES) or WPA2
Mixed. WPA2 (AES) is safer than WPA (TKIP),
but not supported by all wireless clients. Please
make sure your wireless client supports your
selection. WPA2 (AES) is recommended
followed by WPA2 Mixed if your client does not
support WPA2 (AES).
RADIUS Server IP
Input the IP address of the RADIUS
address
authentication server here.
RADIUS Server Port Input the port number of the RADIUS
authentication server here. The default value
is 1812.
RADIUS Server
Input the password of the RADIUS
Password
authentication server here.

69

III-3-5-2.

Guest/ Multiple SSID

You can setup an additional "Guest" Wi-Fi network so guest users can enjoy
Wi-Fi connectivity without accessing your primary network. The "Guest"
screen displays settings for your guest Wi-Fi network.
The guest network is separate from your primary network. The
settings for your primary network can be found in the "Basic"
menu.
In access point mode, the "Guest" feature in the menu is replaced
by "Multiple SSID". The BR-6208AC supports up to four additional
SSIDs for each wireless band in access point mode.

802.1x authentication is unavailable in WISP mode for the
wireless band that is used to connect to WISP's AP.

Enable Guest SSID
Wireless Guest
Name
Enable Wireless
Clients Isolation

Band

Check/uncheck the box to enable/disable the
guest Wi-Fi network.
Enter a reference/ID name for your guest
wireless network.
Check the box to enable wireless clients
isolation. This prevents wireless clients
connected to the BR-6208AC from
communicating with each other and improves
security. Typically, this function is useful for
corporate environments or public hot spots
and can prevent brute force attacks on clients'
usernames and passwords.
Displays the wireless standard used for the
70

Channel Number

Encryption

BR-6208AC's frequency band:
2.4GHz (B+G+N): Allows 802.11b, 802.11g, and
802.11n wireless clients to connect to the
BR-6208AC.
Channel number for the guest network is the
same as the main SSID and cannot be adjusted
independently.
Please refer to III-3-5-1. Basic: Wireless
Security for details about security settings.

WPA RADIUS encyrption type is not available for the guest
network.

MULTIPLE SSID:
The BR-6208AC supports up to four additional SSIDs for each wireless band in
access point mode. Once configured, these SSIDs are displayed in the
"Multiple SSID Status" table as shown below. Use the "Multiple SSID Basic
Settings" box to configure additional SSIDs.

71

Multiple SSID
Wireless Network
Name (SSID)
Enable Multiple
SSID
Enable Wireless
Clients Isolation

Band

Channel Number
VLAN ID

Use the drop down menu to select which SSID
( numbered 1 - 4) to configure.
Enter a reference/ID name to separate your
wireless network.
Check/uncheck this box to enable/disable the
specified SSID. Must be checked for the SSID to
function.
Check the box to enable wireless clients
isolation. This prevents wireless clients
connected to the BR-6208AC from
communicating with each other and improves
security. Typically, this function is useful for
corporate environments or public hot spots
and can prevent brute force attacks on clients'
usernames and passwords.
Displays the wireless standard used for the
BR-6208AC's frequency band:
2.4GHz (B+G+N): Allows 802.11b, 802.11g, and
802.11n wireless clients to connect to the
BR-6208AC.
Channel number for the guest network is the
same as the main SSID and cannot be adjusted
independently.
Set a VLAN ID for the specified SSID (see
below).

A VLAN is a local area network which maps workstations virtually
instead of physically and allows you to group together or isolate
users from each other. VLAN IDs 0 - 4094 are supported.

72

III-3-5-3.

WPS

Wi-Fi Protected Setup is a simple way to establish connections between WPS
compatible devices. WPS can be activated on compatible devices by pushing a
WPS button on the device or from within the device's firmware/configuration
interface. When WPS is activated in the correct manner and at the correct
time for two compatible devices, they will automatically connect. PIN code
WPS includes the use of a PIN code between the two devices for verification.

Enable WPS

Self PIN Code

Check/uncheck this box to enable/disable
WPS.
Displays "Configured" or "unConfigured"
depending on whether WPS and SSID/security
settings for the device have been configured or
not, either manually or using the WPS button.
Displays the WPS PIN code of the device.

SSID

Displays the SSID of the device.

WPS Status

Authentication
Displays the wireless security authentication
Mode
mode of the device.
Authentication Key Displays the wireless security authentication
key.
Configuration
The configuration mode of the device's WPS
Mode
setting is displayed here. "Registrar" means
the device acts as an access point for a wireless
client to connect to and the wireless client(s)
73

will follow the device's wireless settings.
Configure via Push Click "Start PBC" (Push-Button Configuration)
Button
to activate WPS on the access point. WPS will
be active for 2 minutes.
Configure via Client Enter the wireless client's PIN code here and
PIN Code
click "Start PIN" to activate PIN code WPS.
Refer to your wireless client's documentation if
you are unsure of its PIN code.

III-3-5-4.

Access Control

Access Control is a security feature that can help to prevent unauthorized
users from connecting to your wireless router.
This function allows you to define a list of network devices permitted to
connect to the BR-6208AC. Devices are each identified by their unique MAC
address. If a device which is not on the list of permitted MAC addresses
attempts to connect to the BR-6208AC, it will be denied.
To enable this function, check the box labeled "Enable Wireless Access
Control".

74

MAC address

Select a PC name from the drop-down list and
click " & gt; & gt; " to add enter it into the blank field to
the right.
Click "Refresh' in the drop-down menu to
refresh the list of available MAC addresses. If
the address you wish to add is not listed, enter
it manually.

Comment
Add

Enter a MAC address of computer or network
device manually without dashes or colons e.g.
for MAC address 'aa-bb-cc-dd-ee-ff' enter
'aabbccddeeff'.
Enter a comment for reference/identification
consisting of up to 16 alphanumerical
characters.
Click "Add" to add the MAC address to the
MAC address filtering table.

MAC address entries will be listed in the table as shown below. Select an entry
using the "Select" checkbox.

Delete Selected/
Delete All

Delete selected or all entries from the table.

75

III-3-5-5.

Schedule

The schedule feature allows you to automate the wireless radio to switch
on/off at specified times. Multiple schedules can be configured.
Check/uncheck the box "Enable Schedule Settings" to enable/disable the
wireless on/off scheduling function.
The BR-6208AC must remain connected to the Internet and use an
NTP server for the schedule feature to function correctly.

Wireless scheduling can save energy and increase the security of
your network.

1.

Use the checkboxes to select which day(s) to include in the schedule.

2.

Specify a time (hour and minute) for the schedule using the drop-down
menu.

3.

Select which command applies to this schedule from the drop-down menu,
either "Wireless On" or "Wireless Off".
76

Add

Add the schedule to the table of active
schedules.

Active schedules will be displayed in the table as shown below. Select an entry
using the "Select" checkbox.

Delete Selected/
Delete All

Delete selected or all entries from the table.

77

III-3-6. Firewall
The "Firewall" menu provides access to URL blocking,
access control, DMZ and DoS functions to improve
the security of your wireless network.

SPI firewall

III-3-6-1.

Enable or disable the Stateful Packet
Inspection (SPI) firewall.

URL Blocking

This function can block Internet access by either specific URLs or keywords.
Check/uncheck the "Enable URL Blocking" box to enable/disable URL blocking.

78

URL/Keyword
Add

Enter the URL or keyword to be blocked.
Add the URL or keyword to the blocked table.

Blocked URLs/keywords entries will be listed in the table as shown below.
Select an entry using the "Select" checkbox.

Delete Selected /
Delete All

Delete selected or all entries from the table.

79

III-3-6-2.

Access Control
Access Control (MAC filtering) can also be configured from
III-3-5-4. Access Control.

Access Control is a security feature that can help to prevent unauthorized
users from connecting to your wireless router.
This function allows you to define a list of network devices permitted or
denied to connect to the BR-6208AC. Devices are each identified by their
unique MAC address or IP address. Specific services can also be
allowed/denied for IP addresses.
Check/uncheck the "Enable MAC Filtering" and/or "Enable IP Filtering" box to
enable/disable MAC filtering and/or IP filtering.

80

MAC Filtering:
Enable MAC
Filtering
Client PC MAC
Address
Computer Name

Comment
Add

Check the box to enable MAC filtering and
select whether to "Deny" or "Allow" access for
specified MAC address.
Enter a MAC address of computer or network
device manually without dashes or colons e.g.
for MAC address 'aa-bb-cc-dd-ee-ff' enter
'aabbccddeeff'.
Select a computer name from the drop-down
list and click " & lt; & lt; " to add its MAC address into
the "Client PC Mac Address" field.
Click "Refresh' in the drop-down menu to
refresh the list of available MAC addresses. If
the address you wish to add is not listed, enter
it manually.
Enter a comment for reference/identification
consisting of up to 16 alphanumerical
characters.
Click "Add" to add the MAC address to the
MAC address filtering table.

MAC address entries will be listed in the table as shown below. Select an entry
using the "Select" checkbox.

Delete Selected /
Delete All

Delete selected or all entries from the table.

81

IP Filtering:
Enable IP Filtering
Add PC

Check the box to enable IP filtering and select
whether to "Deny" or "Allow" access for
specified IP address.
Opens a new window to add a new IP to the
list, to deny or allow access/services according
to above.

82

Client PC
Enter a description for reference/identification
Description
of up to 16 alphanumeric characters.
Client PC IP address Enter a starting IP address in the left field and
the end IP address in the right field to define a
range of IP addresses; or enter an IP address in
the left field only to define a single IP address.
Service Name
Various services are listed here with a short
description. Check/uncheck the box for each
service you wish to select.
Protocol
Select protocol "TCP" or "UDP" or "Both" for a
service not included in the "Client PC Service"
list.
Port Range
Enter the port range for the service not
included in the "Client PC Service" list.

Add

Enter a single port number e.g. 110, a range of
port numbers e.g. 110-120, or multiple port
numbers separated by a comma e.g.
110,115,120.
Click "Add" to add selected services or a user
defined service to the IP filtering table.

IP filtering entries will be listed in the IP filtering table shown below.

Delete Selected/
Delete All

Delete selected or all entries from the table.

83

III-3-6-3.

DMZ

A Demilitarized Zone (DMZ) is an isolated area in your local network where
private IP addresses are mapped to specified Internet IP addresses, allowing
unrestricted access to the private IP addresses but not to the wider local
network.
You can define a virtual DMZ host here. This is useful for example, if a
network client PC cannot run an application properly from behind an NAT
firewall, since it opens the client up to unrestricted two-way access.

Enable DMZ
Public

Check/uncheck the box to enable/disable the
device's DMZ function.
Select "Dynamic IP" or "Static IP" here.
For "Dynamic IP" select an Internet connection
session from dropdown menu.

Client PC
Computer Name
Add

For "Static IP" enter the IP address that you
want to map to a specific private IP address.
Enter the private IP address that the internet IP
address will be mapped to.
Select a computer name from the list and click
" & lt; & lt; " to enter its IP address into the "Client PC"
field (above).
Click "Add" to add the client to the "Current
DMZ Table".
84

DMZ entries will be displayed in the table shown below:

Delete Selected/
Delete All
III-3-6-4.

Delete selected or all entries from the table.

DoS

Denial-of-Service (DoS) is a common form of malicious attack against a
network. The router's firewall can protect against such attacks.
If you are not familiar with these functions, it is recommended you keep the
default settings.

85

Ping of Death

Specify the frequency of ping of death packets
which will trigger the router's DoS protection
function.
Discard Ping from Check this box and the router will not answer
WAN
ping requests from the Internet.
Port Scan
Intruders use "port scanners" to detect open
Internet IP address ports. Check each type of
port scan to prevent.
Sync Flood
Specify the frequency of sync flood packets
which will trigger the DoS protection function.

86

III-3-7. QoS
Quality of Service (QoS) is a feature to manage
Internet bandwidth efficiently. Some applications
require more bandwidth than others to function
properly, and QoS allows you to ensure that sufficient
bandwidth is available. Minimum or maximum bandwidth can be guaranteed
for a specified application.
QoS can improve the BR-6208AC's performance. QoS is
recommended to optimize performance for online gaming.

III-3-7-1.

QoS

Check/uncheck the box "Enable QoS" to enable/disable the QoS function.
Click "Add" to open a new window and setup a QoS rule. The "Current QoS
Table" displays all QoS rules.

Total Download
Bandwidth
Total Upload
Bandwidth
Add

Enter your total download bandwidth limit
from your Internet service provider (ISP) in
kbits.
Enter your total upload bandwidth limit from
your Internet service provider (ISP) in kbits.
Opens a new window to add a new QoS rule
to the current QoS table.

87

Rule Name
Bandwidth

Enter a name for the QoS rule for
reference/identification.
Set the bandwidth limits for the QoS rule:
(1)

(2)

(3)

1. Select "Download" or "Upload" for the
QoS rule.
2. Enter the bandwidth limit.

Local IP Address

3. Select whether the bandwidth is a
"Guarantee" (minimum) or "Max"
(maximum).
Enter the IP address range to which the QoS
rule will be applied.
Enter a starting IP address in the left field
and the end IP address in the right field to
define a range of IP addresses; or enter an IP
address in the left field only to define a single
IP address.
88

Local Port Range
Remote IP Address

Remote Port Range

Traffic Type
Protocol
Save

Enter the port range to activate the QoS rule.
Enter a single port number e.g. 110 or a
range of port numbers e.g. 110-120
Enter the remote IP address range which will
activate the QoS rule.
Enter a starting IP address in the left field
and the end IP address in the right field to
define a range of IP addresses; or enter an IP
address in the left field only to define a single
IP address.
Enter the remote port range to activate the
QoS rule.
Enter a single port number e.g. 110 or a
range of port numbers e.g. 110-120
Select traffic type as an alternative to
specifying a port range above.
Select a "TCP" or "UDP" protocol type.
Click 'add' button to add a new QoS rule
(detailed instructions will be given below).

QoS rule entries will be listed in the "Current QoS Table" as shown below.
Select a rule using the "Select" checkbox.
When using the "Edit" button only one rule can be selected each
time.
QoS rules will be processed in the order that they are listed i.e.
the rule at the top of the list will be applied first, and then the
second rule etc. The order can be adjusted using the "Move
Up/Down" buttons.

Edit
Delete Selected/
Delete All
Move Up/Down

Edit a selected rule.
Delete selected or all entries from the
table.
Move selected rule up or down the list.
89

III-3-7-2.

iQoS

iQoS is a more intuitive and automated tool to manage internet bandwidth
than manually configuring the settings using QoS. For online gamers or users
with bandwidth requirements for audio/video, iQoS is a useful function.
iQoS cannot be used in conjunction with QoS and vice-versa.
When one is enabled, the other is automatically disabled.

Check/uncheck the box "Enable iQoS" to enable/disable the iQoS function,
and then enter your bandwidth limits and arrange the network application
icons in priority order in the "Current iQoS Table". Icons with higher priority
will be assigned bandwidth more efficiently for better performance.
Total Download
Bandwidth
Total Upload
Bandwidth

Enter your total download bandwidth limit
from your Internet service provider (ISP) in
kbits.
Enter your total upload bandwidth limit from
your Internet service provider (ISP) in kbits.

90

The icons represent the following categories:
Internet Browsing
P2P/BT Downloads
FTP
Multimedia
Online Gaming
The iQoS table is ordered left to right, high to low priority. Click a small icon
below the table to insert it into the table, and click a large icon in the table to
remove it. All spaces in the priority table must be filled.

91

III-3-8. Advanced
Advanced features of the BR-6208AC can be configured
from the "Advanced" menu.

III-3-8-1.

Static Routing

Static routing is a method of configuring path selection of routers,
characterized by the absence of communication between routers regarding
the current topology of the network. The opposite of static routing is dynamic
routing, sometimes also referred to as adaptive routing.
You can configure static routing and manually add routes to the routing table
shown below.

92

Enable Static Routing Check/uncheck the box to enable/disable
static routing.
Destination LAN IP
Enter the destination network's IP address.
Subnet Mask
Enter the subnet mask of the destination
network.
Default Gateway
Enter the default gateway of the destination
network.
Hop Count
Enter the hop count (the distance between
destination network and this broadband
router) here.
Interface
Enter the interface which leads to
destination network.
Add
Add the route to the current static routing
table.
Static Routing Table entries will be displayed in the table shown below:

Delete Selected/
Delete All
III-3-8-2.

Delete selected or all entries from the table.

Port Forwarding

This function allows you to redirect a single port or consecutive ports of an
Internet IP address to the same port of a local IP address. The port number(s)
of the Internet IP address and local IP address must be the same.
If the port number of the Internet IP address and local IP address is different,
please use the "Virtual Server" function instead.

93

Private IP
Computer Name

Type
Port Range

Comment

Enter the IP address of the computer on the
local network.
Windows computers on the local network
will be listed here - select a computer from
the list and click & lt; & lt; to automatically add the
IP address to the "Private IP" field.
Select the type of connection, "TCP", "UDP"
or "Both".
Input the starting port number in the left
field, and input the ending port number in
the right field. If you only want to redirect a
single port number, only enter a port
number in the left field.
Enter a comment for reference or
identification.

Port Forwarding Table entries will be displayed in the table shown below:

Delete Selected/
Delete All

Delete selected or all entries from the table.

94

III-3-8-3.

Virtual Server

This function allows you to set up an internet service on a local computer,
without exposing the local computer to the internet. You can also build
various sets of port redirection, to provide various internet services on
different local computers via a single internet IP address.

Private IP
Computer Name

Private Port
Type
Public Port
Comment

Specify the IP address of the computer on
your local network.
Select the name of a Windows computer
from the drop-down menu and click
to
auto-input its IP address in the "Private IP"
field.
Specify the private port you wish to use on
the computer in your local network.
Select the type of Internet Protocol.
Specify a public port to access the computer
on your local network.
Enter a comment for reference or
identification.

Current Virtual Table entries will be displayed in the table shown below:

95

Delete Selected/
Delete All
III-3-8-4.

Delete selected or all entries from the table.

2.4GHz Wireless

These settings are for experienced users only. Please do not change any of the
values on this page unless you are already familiar with these functions.

Fragment Threshold
RTS Threshold
Beacon Interval
DTIM Period
Data Rate
N Data Rate

Set the Fragment threshold of the wireless
radio. The default value is 2346.
Set the RTS threshold of the wireless radio.
The default value is 2347.
Set the beacon interval of the wireless radio.
The default value is 100.
Set the DTIM period of wireless radio. The
default value is 3.
Set the wireless data transfer rate. The
default is set to Auto.
Set the data rate of 802.11n. The default is
set to Auto.
96

Channel Width
Preamble Type
CTS Protect

Tx Power

WMM

II-3-8-5.

Select wireless channel width (bandwidth
used by wireless signals from the device) -
the recommended value is Auto 20/40MHz.
Set the wireless radio preamble type. The
default value is "Short Preamble".
Enabling this setting will reduce the chance
of radio signal collisions between 802.11b
and 802.11g wireless access points. It's
recommended to set this option to "Auto".
Set the power output of the wireless radio.
You may not require 100% output power.
Setting a lower power output can enhance
security since potentially malicious/unknown
users in distant areas will not be able to
access your signal.
WMM (Wi-Fi Multimedia) technology can
improve the performance of certain network
applications, such as audio/video streaming,
network telephony (VoIP) and others. When
WMM is enabled, the device will prioritize
different kinds of data and give higher
priority to applications which require instant
responses for better performance.

5GHz Wireless

These settings are for experienced users only. Please do not change any of the
values on this page unless you are already familiar with these functions.

97

Fragment Threshold
RTS Threshold
Beacon Interval
DTIM Period
Data Rate
N Data Rate
Channel Width
Preamble Type

Set the Fragment threshold of the wireless
radio. The default value is 2346.
Set the RTS threshold of the wireless radio.
The default value is 2347.
Set the beacon interval of the wireless radio.
The default value is 100.
Set the DTIM period of wireless radio. The
default value is 3.
Set the wireless data transfer rate. The
default is set to Auto.
Set the data rate of 802.11n. The default is
set to Auto.
Select wireless channel width (bandwidth
used by wireless signals from the device) -
the recommended value is 20/40/80MHz.
Set the wireless radio preamble type. The
default value is "Short Preamble".

98

CTS Protect

Tx Power

WMM

Enabling this setting will reduce the chance
of radio signal collisions between 802.11b
and 802.11g wireless access points. It's
recommended to set this option to "Auto".
Set the power output of the wireless radio.
You may not require 100% output power.
Setting a lower power output can enhance
security since potentially malicious/unknown
users in distant areas will not be able to
access your signal.
WMM (Wi-Fi Multimedia) technology can
improve the performance of certain network
applications, such as audio/video streaming,
network telephony (VoIP) and others. When
WMM is enabled, the device will prioritize
different kinds of data and give higher
priority to applications which require instant
responses for better performance.

99

III-3-8-6.

IGMP

IGMP is a communications protocol used to establish multicast group
memberships. It allows for a more efficient use of resources and better
performance for applications such as IPTV video streaming.

IGMP Snooping

IGMP Proxy

IGMP snooping monitors traffic between
hosts and multicast routers to facilitate
bandwidth conservation. Select enable or
disable.
IGMP proxy enables intelligent multicast
forwarding based on IGMP snooping
information. Select enable or disable.

It is recommended to set "IGMP Snooping" and "IGMP Proxy" to
"Enable".

100

III-3-8-7.

UPnP

Universal plug-and-play (UPnP) is a set of networking protocols which enables
network devices to communicate and automatically establish working
configurations with each other. Select "Enable" or "Disable".

101

III-3-9. Administration
Various administrative functions can be accessed from
the "Administration" menu.

III-3-9-1.

Time Zone

Set Time Zone
Time Server Address

Daylight Saving

Select the time zone of your country or
region.
The travel router supports NTP (Network
Time Protocol) for automatic time and date
setup. Input the host name of the IP server
manually.
If your country/region uses daylight saving
time, please check the "Enable Function"
box, and select the start and end date.

102

III-3-9-2.

Password

You can change the password used to login to the browser-based
configuration interface here. It is advised to do so for security purposes.
Please make a note of the new password. In the event that you
forget the password and are unable to login to the browser
based configuration interface, see II-7. Reset to factory default
settings for how to reset the device.

Current Password
New Password
Confirmed Password

Enter your current password.
Enter your new password.
Confirm your new password.

103

III-3-9-3.

Remote Access

Check "Enabled" to enable the remote access feature and then enter the
appropriate values.

Host IP Address

Specify the IP address which is allowed remote
access.

Port

Specify a port number (0-65535) used for
remote access.

104

III-3-9-4.

Backup/Restore

Backup Settings
Restore Settings
Restore to
Factory Default

III-3-9-5.

Click "Save" to save the current settings on your
computer as config.bin file.
Click "Browse" to find a previously saved
config.bin file and then click "Upload" to replace
your current settings.
Click "Reset" to restore settings to the factory
default. A pop-up window will appear and ask
you to confirm and enter your log in details.
Enter your username and password and click
"Ok". See below for more information.

Upgrade

The upgrade page allows you to upgrade the system firmware to a more
recent version. You can download the latest firmware from the Edimax
website. After the upgrade, the system will restart.
Do not switch off or disconnect the device during a firmware
upgrade, as this could damage the device. It is recommended that
you use a wired Ethernet connection for a firmware upgrade.

105

III-3-9-6.

Restart

In the event that the router malfunctions or is not responding, then it is
recommended that you restart the device.

III-3-9-7.

Logs

You can view the system log and security log here. Use the drop down menu
in the top-right corner to select which log to view.

106

Save
Clear
Refresh

III-3-9-8.

Click "Save" to save the log on your computer
as .txt file.
Click "Clear" to clear/erase the existing log.
Click "Refresh" to refresh the log and update any
activity.

Active DHCP Client

Information about active DHCP clients is shown in the table, which displays
the DHCP server assigned IP address, MAC address and time expired for
each computer or device on the local network.

III-3-9-9.

Statistics

Displays sent and received packet network statistics.

107

IV. Appendix
IV-1.

Configuring your IP address

For first time access to the URL http://edimax.setup please ensure your
computer is set to use a dynamic IP address. This means your computer can
obtain an IP address automatically from a DHCP server. You can check if your
computer is set to use a dynamic IP address by following IV-1-1. How to check
that your computer uses a dynamic IP address.
Static IP users can also temporarily modify your computer's IP address to be
in the same IP address subnet e.g. 192.168.2.x (x = 3 - 254) as the BR-6208AC
in order to access http://edimax.setup.
The BR-6208AC's default IP address is 192.168.2.1.

The procedure for modifying your IP address varies across different operating
systems; please follow the guide appropriate for your operating system in
IV-1-2. How to modify the IP address of your computer.
Static IP users please make a note of your static IP before you
change it.

You can assign a new IP address to the device which is within the subnet of
your network during setup or using the browser based configuration interface
(refer to III-3-4. LAN). Then you can access the URL http://edimax.setup in
future without modifying your IP address.
Please remember to change your IP address back to its original
value after the device is properly configured.

108

IV-1-1. How to check that your computer uses a dynamic IP address
Please follow the instructions appropriate for your operating system.
IV-1-1-1. Windows XP

1.

Click the "Start" button (it should be located in the lower-left corner of
your computer), then click "Control Panel". Double-click the "Network and
Internet Connections" icon, click "Network Connections", and then
double-click "Local Area Connection". The "Local Area Connection Status"
window will then appear, click "Properties".

2.

"Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server address
automatically" should be selected.

109

110

IV-1-1-2. Windows Vista

1.

Click the "Start" button (it should be located in the lower-left corner of
your computer), then click "Control Panel". Click "View Network Status and
Tasks", then click "Manage Network Connections". Right-click "Local Area
Network", then select "Properties". The "Local Area Connection Properties"
window will then appear, select "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)",
and then click "Properties".

2.

Select "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server
address automatically" should be selected.

111

112

IV-1-1-3. Windows 7

1.

Click the "Start" button (it should be located in the lower-left corner of
your computer), then click "Control Panel".

2.

Under "Network and Internet" click "View network status and tasks".

3.

Click "Local Area Connection".

113

4.

Click "Properties".

5.

Select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and then click "Properties".

114

6.

Select "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server
address automatically" should be selected.

115

IV-1-1-4. Windows 8

1.

From the Windows 8 Start screen, you need to switch to desktop mode.
Move your curser to the bottom left of the screen and click.

2.

In desktop mode, click the File Explorer icon in the bottom left of the
screen, as shown below.

3.

Right click "Network" and then select "Properties".
116

4.

5.

In the window that opens, select "Change adapter settings" from the left
side.

Choose your connection and right click, then select "Properties".

117

6.

7.

Select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and then click "Properties".

Select "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server
address automatically" should be selected.

118

119

IV-1-1-5. Mac OS

1.

2.

Have your Macintosh computer operate as usual, and click on "System
Preferences".

In System Preferences, click on "Network".

3.

Click on "Wi-Fi" in the left panel and then click "Advanced" in the lower
right corner.

4.

Select "TCP/IP" from the top menu and "Using DHCP" in the drop down
menu labeled "Configure IPv4" should be selected.

120

121

IV-1-2. How to modify the IP address of your computer
Please follow the instructions appropriate for your operating system. In the
following examples we use the IP address 192.168.2.10 though you can use
any IP address in the range 192.168.2.x (x = 3 - 254) in order to access iQ
Setup/browser based configuration interface.
Please make a note of your static IP before you change it.

IV-1-2-1. Windows XP

1.

Click the "Start" button (it should be located in the lower-left corner of
your computer), then click "Control Panel". Double-click the "Network and
Internet Connections" icon, click "Network Connections", and then
double-click "Local Area Connection". The "Local Area Connection Status"
window will then appear, click "Properties".

2.

Select "Use the following IP address" and "Use the following DNS server
addresses", then input the following values:

122

Your existing static IP address will be displayed in the "IP
address" field before you replace it. Please make a note of this IP
address, subnet mask, default gateway and DNS server
addresses.

IP address: 192.168.2.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.2.1
Click 'OK' when finished.

123

IV-1-2-2. Windows Vista

1.

Click the "Start" button (it should be located in the lower-left corner of
your computer), then click "Control Panel". Click "View Network Status and
Tasks", then click "Manage Network Connections". Right-click "Local Area
Network", then select "Properties". The "Local Area Connection Properties"
window will then appear, select "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)",
and then click "Properties".

2.

Select "Use the following IP address" and "Use the following DNS server
addresses", then input the following values:
Your existing static IP address will be displayed in the "IP address"
field before you replace it. Please make a note of this IP address,
subnet mask, default gateway and DNS server addresses.

IP address: 192.168.2.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.2.1
Click 'OK' when finished.
124

IV-1-2-3. Windows 7

1.

Click the "Start" button (it should be located in the lower-left corner of
your computer), then click "Control Panel".

2.

Under "Network and Internet" click "View network status and tasks".

125

3.Click "Local Area Connection".

4.

Click "Properties".

126

5.Select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and then click "Properties".

6.

Select "Use the following IP address" and "Use the following DNS server
addresses", then input the following values:
Your existing static IP address will be displayed in the "IP
address" field before you replace it. Please make a note of this IP
address, subnet mask, default gateway and DNS server
addresses.

IP address: 192.168.2.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.2.1
Click 'OK' when finished.

127

IV-1-2-4. Windows 8

1.

From the Windows 8 Start screen, you need to switch to desktop mode.
Move your curser to the bottom left of the screen and click.

2.

In desktop mode, click the File Explorer icon in the bottom left of the
screen, as shown below.

128

3.

4.

Right click "Network" and then select "Properties".

In the window that opens, select "Change adapter settings" from the left
side.

129

5.

Choose your connection and right click, then select "Properties".

130

6.

7.

Select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and then click "Properties".

Select "Use the following IP address" and "Use the following DNS server
addresses", then input the following values:
Your existing static IP address will be displayed in the "IP
address" field before you replace it. Please make a note of this IP
address, subnet mask, default gateway and DNS server
addresses.

IP address: 192.168.2.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Preferred DNS Server: 192.168.2.1
Click 'OK' when finished.

131

IV-1-2-5. Mac

1.

2.

Have your Macintosh computer operate as usual, and click on "System
Preferences"

In System Preferences, click on "Network".

3.

Click on "Wi-Fi" in the left panel and then click "Advanced" in the lower
right corner.

4.

Select "TCP/IP" from the top menu and select "Manually" from the drop
down menu labeled "Configure IPv4", then click "OK".

132

Your existing static IP address will be displayed in the "IP
address" field before you replace it. Please make a note of this IP
address, subnet mask, default gateway and DNS server
addresses.

5.

In the "IPv4 Address" and "Subnet Mask" field enter IP address
192.168.2.10 and subnet mask 255.255.255.0. Click on "OK".

133

6.

Click "Apply" to save the changes.

134

IV-1-3. How to Find Your Network Security Key
To find your network security key, please follow the instructions appropriate
for your operating system.
If you are using Windows XP or earlier, please contact your ISP or
router manufacturer to find your network security key.

IV-1-3-1. Windows 7 & Vista

1.

Open "Control Panel" and click on "Network and Internet" in the top
menu.

2.

Click on "View network status and tasks" which is under the heading
"Network and Sharing Center".

135

3.

4.

Click on "Manage wireless networks" in the left menu.

You should see the profile of your Wi-Fi network in the list. Right click on
your Wi-Fi network and then click on "Properties".

5.Click on the "Security" tab, and then check the box labeled "Show
characters". This will show your network security key. Click the "Cancel"
button to close the window.

136

IV-1-3-2. Mac

1.

Open a new Finder window, and select "Applications" from the menu on
the left side. Open the folder labeled "Utilities" and then open the
application "Keychain Access".

2.

Select "Passwords" from the sub-menu labeled "Category" on the left side,
as shown below. Then search the list in the main panel for the SSID of your
network. In this example, the SSID is "EdimaxWireless" - though your SSID
will be unique to your network.

137

3.

Double click the SSID of your network and you will see the following
window.

4.

Check the box labeled "Show password" and you will be asked to enter
your administrative password, which you use to log into your Mac. Enter
your password and click "Allow".
138

Your network security password will now be displayed in the field next to
the box labeled "Show password". In the example below, the network
security password is "edimax1234". Please make a note of your network
security password.

139

IV-1-4. How to Find Your Router's IP Address
To find your router's IP address, please follow the instructions appropriate for
your operating system.
IV-1-4-1. Windows XP, Vista & 7

1.

Go to "Start", select "Run" and type "cmd", then press Enter or click "OK".

2.

A new window will open, type "ipconfig" and press Enter.

140

3.

Your router's IP address will be displayed next to "Default Gateway".

141

IV-1-4-2. Windows 8

1.

From the Windows 8 Start screen, move your curser to the top right
corner of the screen to display the Charms bar.

2.

Click "Search" and enter "cmd" into the search bar. Click the "Command
Prompt" app which be displayed on the left side.

142

3.

A new window will open, type "ipconfig" and press Enter.

143

4.Your router's IP address will be displayed next to "Default Gateway".

144

IV-1-4-3. Mac

1.

Launch "System Preferences" and click on "Network".

2.

If you are using an Ethernet cable to connect to your network, your
router's IP address will be displayed next to "Router".

3.

If you are using Wi-Fi, click "Wi-Fi" in the left panel, and then "Advanced"
in the bottom right corner.

145

4.

Click the "TCP/IP" tab and your router's IP address will be displayed next
to "Router".

146

IV-2.

Connecting to a Wi-Fi network

For help connecting to your device's Edimax.Setup SSID for initial setup, or to
connect to your device's new Wi-Fi network (SSID) after setup is complete,
follow the guide below:
Below is an example of how to connect using Windows Vista - the
process may vary slightly for other versions of Windows.

1.

Click the network icon (
to a network".

2.

Search for the SSID of your BR-6208AC and then click "Connect". If you set
a password for your network, you will then be prompted to enter it.

,

or ) in the system tray and select "Connect

147

3.

After correctly entering your password, you will be successfully connected
to the BR-6208AC's wireless network.

148

IV-3.

Troubleshooting

1. In range extender mode, is my BR-6208AC dual-band?
a. Yes. The BR-6208AC can extend 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi signals concurrently, but
you must connect your BR-6208AC to each (2.4GHz & 5GHz) network separately
during iQ setup. During iQ Setup, you will be asked to select both a 2.4GHz &
5GHz Wi-Fi network to extend, as well as specify a new SSID (name) and
password for each of the networks that your BR-6208AC's will
broadcast/extend.
You can disable either 2.4GHz or 5GHz Wi-Fi during iQ setup if
there is no appropriate source network available, or if you do not
wish to use it. If either the 2.4GHz or 5GHz frequency band is
disabled, wireless clients/devices on the same frequency band will
be unable to connect to your range extender.

2. In range extender mode, if my BR-6208AC is set up as a dual-band
extender, what happens when I connect a wired Ethernet client?
a. When you connect a network device to your BR-6208AC in range extender mode
via Ethernet cable, by default the network device will connect to the 5GHz
network. If there is no 5GHz network available, the network device will connect
to the 2.4GHz network instead.

3. In range extender mode, how do I connect to a network which
has a hidden SSID?
a. During iQ Setup, you can manually enter a SSID in the "Wi-Fi network name"
field as shown below, for either/both 2.4GHz and 5GHz, along with the relevant
encryption information.

149

Wi-Fi network name
Range extender SSID

Encryption

Enter the SSID (network name) of your existing,
hidden network.
Enter an SSID for the BR-6208AC or leave it blank
to use a default which consists of your existing
router's SSID (above) + " _2EX " .
Select and enter the encryption information for
your existing, hidden network.

4. What do the LEDs mean?
The LEDs can be identified by icons on the underside of the BR-6208AC.

150

LED

Color

LED Status Description
On

BR-6208AC is on.

Off

BR-6208AC is off.

On

Power

Internet connection is ready.
Factory default state, or Ethernet
cable not connected, or no
Internet connection.
2.4GHz Wi-Fi wireless activity
(transferring/receiving data).
2.4GHz WPS is active.
2.4GHz Wi-Fi not active.

White

Internet
Blue

Flashing
On

2.4GHz Wi-Fi
Blue

Flashing
Off
On

5GHz Wi-Fi
Blue

5GHz Wi-Fi wireless activity
(transferring/receiving data).

Flashing
Off

5GHz WPS is active.
5GHz Wi-Fi not active.

5. I can't access the Internet.
a. Ensure that all cables are connected properly. Try a different Ethernet cable.
b. Check if you can access the web based configuration interface. If not, please
ensure your Wi-Fi device is set to use a dynamic IP address. If you are unsure
how to do this, try using a computer and refer to the user manual for guidance.
c. Login to the web based configuration interface and go to Internet & gt; WAN Setup
and check that the connection type is correct. If you are unsure which internet
connection type you have, please contact your Internet Service Provider (ISP).
d. Connect a computer directly to your modem and check if you can access the
internet. If you can't, please contact your Internet service provider for
assistance.

6. I can't open the web based configuration interface.
a. Please ensure your Wi-Fi device is set to use a dynamic IP address. If you are
unsure how to do this, try using a computer and refer to IV-1-1. How to check
that your computer uses a dynamic IP address.

7. How do I reset my device to factory default settings?
a. To reset the device back to its factory default settings, press and hold the
WPS/Reset button for over 10 seconds, until the white power LED begins to
151

flash. Please wait a few minutes for the product to restart. When the device
restarts, all settings will be reset. Default settings are displayed on the product
label on the bottom of the device, as shown below:

Router Login

Enter this URL in a web browser to run iQ Setup or
configure advanced settings. You must be
connected to the device by Wi-Fi or Ethernet
cable.
Username/Password This is the default username and password to
access the browser based configuration interface
when you go to the "Router Login" URL (above).
Wi-Fi Network
This is the default Wi-Fi network name for the
Name
device. Search for this name (SSID) and connect to
it in order to access the "Router Login" URL
(above).
MAC
A MAC address is unique to every device and is
used for identification within a network. Your
device's unique MAC address is displayed here.
PIN CODE
This is your device's PIN code for Wi-Fi Protected
Setup (WPS).

8. I forgot my password.
a. Reset the router to its factory default settings and use the default username
admin and default password 1234. Default settings are displayed on the product
label on the bottom of the device, as shown above.
152

9. My BR-6208AC has a weak wireless signal.
Weak signals are usually caused by interference from other devices or obstacles
blocking the BR-6208AC's wireless signal:
a. Keep the device away from other radio devices such as microwaves or cordless
phones.
b. Do not put the device in the corner of a room or under/nearby metal.
c. Ensure there are as few obstacles as possible between the BR-6208AC and your
wireless network device.
In range extender mode, the BR-6208AC's weak wireless signal may be in turn
caused by a weak signal from your existing router. It's important to choose a good
location for the BR-6208AC in relation to your existing wireless router. The best
location is roughly in the middle between your existing wireless router and the area
you would like to be covered by the BR-6208AC. If you are too far away from your
existing router, then it is difficult for the BR-6208AC to receive a wireless signal.

10. Do the Internet and LAN ports work the same when the device is
in different modes?
No, the Internet and LAN ports have slightly different functions depending on
the operating mode of the device.
a. In Wi-Fi router mode, the Internet port is for a direct connection to your xDSL
modem. The LAN ports are for wired network clients.
b. In access point mode, the Internet port is not functional. Connect your existing
router to the device's LAN port, and the other LAN ports can connect wired
network clients.
c. In range extender mode, the Internet port is not functional and the all of LAN
ports are for wired network clients. Do not connect your existing router to the
device's Internet or LAN ports, as this can cause the device to malfunction.
d. In wireless bridge mode, the Internet port is not functional and the all of LAN
ports are for wired network clients.
e. In WISP mode, the Internet port is not functional and the all of LAN ports are for
wired network clients.

11. A firmware upgrade failed and the BR-6208AC isn't working.
Firmware upgrade failures can happen occasionally due to power cuts or
unstable connections. In this scenario, you need to first connect a computer to
one of your BR-6208AC's LAN ports using an Ethernet cable. Then you need to
modify your computer's IP address to 192.168.2.x where x is any value between
3 and 254. Refer to IV-1-2. How to modify the IP address of your computer if you
153

need guidance to do so.
From there, you need to go to 192.168.2.1 in a web browser, and you will see
the page below:

Click "Browse" to locate the firmware file on your computer and then click
"Upload" to upload the new firmware. It may take several minutes to complete,
please wait and follow the instructions on screen.

154

V. Glossary
Default Gateway (Wireless bridge): Every non-access point IP device needs to
configure a default gateway's IP address. When the device sends out an IP
packet, if the destination is not on the same network, the device has to send
the packet to its default gateway, which will then send it out towards the
destination.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. This protocol automatically gives
every computer on your home network an IP address.
DNS Server IP Address: DNS stands for Domain Name System, which allows
Internet servers to have a domain name (such as www.Broadbandaccess
point.com) and one or more IP addresses (such as 74.125.128.104). A DNS
server keeps a database of Internet servers and their respective domain
names and IP addresses, so that when a domain name is requested (as in
typing " Broadbandaccess point.com " into your Internet browser), the user is
sent to the proper IP address. The DNS server IP address used by the
computers on your home network is the location of the DNS server your ISP
has assigned to you.
DSL Modem: DSL stands for Digital Subscriber Line. A DSL modem uses your
existing phone lines to transmit data at high speeds.
Ethernet: A standard for computer networks. Ethernet networks are
connected by special cables and hubs, and move data around at up to 10/100
million bits per second (Mbps).
IP Address and Network (Subnet) Mask: IP stands for Internet Protocol. An IP
address consists of a series of four numbers separated by periods, that
identifies a single, unique Internet computer host in an IP network. Example:
192.168.2.1. It consists of 2 portions: the IP network address, and the host
identifier.
The IP address is a 32-bit binary pattern, which can be represented as four
cascaded decimal numbers separated by ".": aaa.aaa.aaa.aaa, where each
"aaa" can be anything from 000 to 255, or as four cascaded binary numbers
separated by ".": bbbbbbbb.bbbbbbbb.bbbbbbbb.bbbbbbbb, where each "b"
can either be 0 or 1.
155

A network mask is also a 32-bit binary pattern, and consists of consecutive
leading 1's followed by consecutive trailing 0's, such as
11111111.11111111.11111111.00000000. Therefore sometimes a network
mask can also be described simply as "x" number of leading 1's.
When both are represented side by side in their binary forms, all bits in the IP
address that correspond to 1's in the network mask become part of the IP
network address, and the remaining bits correspond to the host ID.
For example, if the IP address for a device is, in its binary form,
11011001.10110000.10010000.00000111, and if its network mask is,
11111111.11111111.11110000.00000000
It means the device's network address is
11011001.10110000.10010000.00000000, and its host ID is,
00000000.00000000.00000000.00000111. This is a convenient and efficient
method for access points to route IP packets to their destination.
ISP Gateway Address: (see ISP for definition). The ISP Gateway Address is an
IP address for the Internet access point located at the ISP's office.
ISP: Internet Service Provider. An ISP is a business that provides connectivity
to the Internet for individuals and other businesses or organizations.
LAN: Local Area Network. A LAN is a group of computers and devices
connected together in a relatively small area (such as a house or an office).
Your home network is considered a LAN.
MAC Address: MAC stands for Media Access Control. A MAC address is the
hardware address of a device connected to a network. The MAC address is a
unique identifier for a device with an Ethernet interface. It is comprised of
two parts: 3 bytes of data that corresponds to the Manufacturer ID (unique
for each manufacturer), plus 3 bytes that are often used as the product's
serial number.
NAT: Network Address Translation. This process allows all of the computers
on your home network to use one IP address. Using the broadband access
point's NAT capability, you can access the Internet from any computer on
your home network without having to purchase more IP addresses from your
ISP.

156

Port: Network Clients (LAN PC) uses port numbers to distinguish one network
application/protocol over another. Below is a list of common applications and
protocol/port numbers:
Application Protocol Port Number
Telnet
TCP
23
FTP
TCP
21
SMTP
TCP
25
POP3
TCP
110
H.323
TCP
1720
SNMP
UCP
161
SNMP Trap UDP
162
HTTP
TCP
80
PPTP
TCP
1723
PC Anywhere TCP
5631
PC Anywhere UDP
5632
Access point: A access point is an intelligent network device that forwards
packets between different networks based on network layer address
information such as IP addresses.
Subnet Mask: A subnet mask, which may be a part of the TCP/IP information
provided by your ISP, is a set of four numbers (e.g. 255.255.255.0) configured
like an IP address. It is used to create IP address numbers used only within a
particular network (as opposed to valid IP address numbers recognized by the
Internet, which must be assigned by InterNIC).
TCP/IP, UDP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) and
User Datagram Protocol (UDP). TCP/IP is the standard protocol for data
transmission over the Internet. Both TCP and UDP are transport layer protocol.
TCP performs proper error detection and error recovery, and thus is reliable.
UDP on the other hand is not reliable. They both run on top of the IP (Internet
Protocol), a network layer protocol.
WAN: Wide Area Network. A network that connects computers located in
geographically separate areas (e.g. different buildings, cities, countries). The
Internet is a wide area network.
157

Web-based management Graphical User Interface (GUI): Many devices
support a graphical user interface that is based on the web browser. This
means the user can use the familiar Netscape or Microsoft Internet Explorer
to Control/configure or monitor the device being managed.

158

COPYRIGHT
Copyright ? Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated
into any language or computer language, in any form or by any means, electronic,
mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written
permission from Edimax Technology Co., Ltd.
Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or
implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties,
merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this
manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their
purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the
entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages
resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right
to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof
without the obligation to notify any person of such revision or changes.
The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from
those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without
notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product
names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their
respective holders.

159

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.
FCC Caution
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.
Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid
the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be
less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.
Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements
This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE
C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in
OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels
1-11 only.

R & TTE Compliance Statement
This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual
recognition of their conformity (R & TTE). The R & TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC
(Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.
Safety
This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special
attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical
equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to
ensure the safe use of the equipment.
EU Countries Intended for Use
The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI
version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and
Switzerland.
EU Countries Not Intended for Use
None

160

EU Declaration of Conformity
This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Français:
Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la
directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Čeština:
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními
směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Polski:
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami
określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Română:
Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
???????:
??? ???????????? ????????????? ???????? ??????????? ? ?????????? ?????????
1999/5/EC, 2009/125/EC.
Magyar:
Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek
(1999/5/EK, 2009/125/EC).
Türkçe:
Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve di?er hükümlerle ile
uyumludur.
??????????: ?????????? ?????????? ??????? ? ?????? ????????? 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Slovenčina: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc
1999/5/ES, 2009/125/ES.
Deutsch:
Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Espa?ol:
El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC,
2009/125/EC.
Italiano:
Questo apparecchio ? conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili
della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen
van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Portugu?s: Este equipamento cumpre os requesitos ess?nciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Norsk:
Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv
1999/5/EC, 2009/125/EC.
Svenska:
Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta
bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
Dansk:
Dette udstyr er i overensstemmelse med de vae sentligste krav og andre relevante
forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Suomi:
Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat määräykset.
English:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It
should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment, or returned to the supplier for disposal.
161

Declaration of Conformity
We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the
equipment described below complies with the requirements of the European R & TTE
directives.
Equipment: AC750 Multi-Function Dual-Band Wi-Fi Router
Model No.: BR-6208AC
The following European standards for essential requirements have been followed:
Directives 1999/5/EC
Spectrum
:
EMC

:

Safety (LVD)

:

ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06);
ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09);
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);
IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);Am 1:2009
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation19 99/5/EC
EMF
:
EN 62311:2008
Directives 2006/95/EC
Safety (LVD)
:
IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);Am 1:2009
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan
Date of Signature: March, 2014
Signature:
Printed Name:
Title:

162

Albert Chang
Director
Edimax Technology Co., Ltd.

163


Pobierz plik - link do postu