FRST.txt

Niechciane dodatki Chrome

Nowe logi. Czasem mam problem z FRST nie mogę wykonać opcji napraw wyskakuje ze nie widzi pliku Fixlog.txt a plik jest w tym samym katalogu.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja: 08-10-2017
Uruchomiony przez x (administrator) X-KOMPUTER (09-10-2017 19:55:33)
Uruchomiony z C:\Users\x\Desktop\Dokumenty
Załadowane profile: x (Dostępne profile: x)
Platform: Windows 7 Enterprise Service Pack 1 (X86) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: " C:\Program Files\UCBrowser\Application\UCBrowser.exe " -- " %1 " )
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\COMODO Secure Shopping\csssrv.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\Internet Security Essentials\isesrv.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\COMODO Internet Security\CisTray.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(StarWind Software) C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\ProgramData\Samsung\SW Update Service\SWMAgent.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
() C:\Program Files\hicloud\update_server\startUp.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\Internet Security Essentials\vkise.exe
() C:\Program Files\hicloud\update_server\SPUpDateServer.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
(SRS Labs, Inc.) C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound Control Panel\SRSPremiumPanel.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\COMODO Internet Security\cavwp.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files\Samsung\S Agent\CommonAgent.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\COMODO Internet Security\cis.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(COMODO) C:\Program Files\Comodo\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe
() C:\VTRoot\HarddiskVolume2\Program Files\UCBrowser\Application\UCService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [9874024 2010-11-16] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] = & gt; C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2193744 2012-04-24] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [BCSSync] = & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [91520 2010-03-13] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [SPUpDateServerrun] = & gt; C:\Program Files\hicloud\update_server\startUp.exe [15232 2015-06-15] ()
HKLM\...\Run: [IseUI] = & gt; C:\Program Files\COMODO\Internet Security Essentials\vkise.exe [3632848 2017-07-05] (COMODO)
HKLM\...\Run: [vdcss] = & gt; C:\Program Files\COMODO\COMODO Secure Shopping\vdcss.exe [7688880 2016-12-21] (COMODO)
HKLM\...\Run: [COMODO Internet Security] = & gt; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe [1431224 2016-12-28] (COMODO)
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2016-12-12] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Run: [OV3_Monitor] = & gt; " C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Viewer 3\FirstStart.exe " /OS
HKLM\...\RunOnce: [*EmptyTemp] = & gt; cmd /c rd /q/s C:\FRST\Temp
HKU\S-1-5-21-661494148-4183690539-683671490-1000\...\Run: [OV3_Monitor] = & gt; " C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Viewer 3\OV3Monitor.exe "
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinit.dll = & gt; C:\Windows\system32\nvinit.dll [147528 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.2
Tcpip\..\Interfaces\{B814A008-D0A8-4DAA-B844-0909E85F94FB}: [DhcpNameServer] 192.168.1.2

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
BHO: IeUrlFilter Class - & gt; {2DD257A3-5028-41AE-A1E7-A12F76A08893} - & gt; C:\Program Files\COMODO\COMODO Secure Shopping\cssbho32.dll [2016-12-21] (COMODO)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-02-12] (Oracle Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler - & gt; {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-02-12] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: xi97au1l.default
FF ProfilePath: C:\Users\x\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xi97au1l.default [2017-08-21]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\xi97au1l.default - & gt; about:home
FF Extension: (MEGA) - C:\Users\x\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xi97au1l.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2017-07-13]
FF Extension: (Google Translator for Firefox) - C:\Users\x\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xi97au1l.default\Extensions\translator@zoli.bod.xpi [2017-02-02]
FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\x\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xi97au1l.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-11-24]
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 - & gt; C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_130.dll [2017-09-12] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-02-12] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-02-12] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50905.0\npctrl.dll [2017-02-10] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 - & gt; C:\Program Files\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\Program Files\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-09-05] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-09-05] (Google Inc.)
FF Plugin: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-08-10] (Adobe Systems Inc.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-10-09]
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-09-23]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-09-23]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-10-01]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-09-23]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-09-23]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\x\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-10-02]

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

" BFE " = & gt; serwis nie został odblokowany. & lt; ==== UWAGA

U2 BITS; C:\Windows\System32\qmgr.dll [585728 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MSDTC; C:\Windows\System32\msdtc.exe [134144 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 napagent; C:\Windows\system32\qagentRT.dll [330240 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 RemoteAccess; C:\Windows\System32\mprdim.dll [75264 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Spooler; C:\Windows\System32\spoolsv.exe [317952 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 TapiSrv; C:\Windows\System32\tapisrv.dll [242176 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 TermService; C:\Windows\System32\termsrv.dll [526848 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 VSS; C:\Windows\system32\vssvc.exe [1027072 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AeLookupSvc; C:\Windows\System32\aelupsvc.dll [61952 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ALG; C:\Windows\System32\alg.exe [59392 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AppIDSvc; C:\Windows\System32\appidsvc.dll [29696 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Appinfo; C:\Windows\System32\appinfo.dll [47104 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AppMgmt; C:\Windows\System32\appmgmts.dll [149504 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 AudioEndpointBuilder; C:\Windows\System32\Audiosrv.dll [474624 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Audiosrv; C:\Windows\System32\Audiosrv.dll [474624 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 AxAutoMntSrv; C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe [39376 2015-03-12] (Alcohol Soft Development Team)
U3 AxInstSV; C:\Windows\System32\AxInstSV.dll [88064 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BDESVC; C:\Windows\System32\bdesvc.dll [76800 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Browser; C:\Windows\System32\browser.dll [101888 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 bthserv; C:\Windows\system32\bthserv.dll [64512 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 CertPropSvc; C:\Windows\System32\certprop.dll [69120 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 CmdAgent; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [5361064 2016-12-28] (COMODO)
U3 cmdvirth; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe [2080440 2016-12-28] (COMODO)
R2 CryptSvc; C:\Windows\system32\cryptsvc.dll [145920 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 CscService; C:\Windows\System32\cscsvc.dll [549376 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 csssrv; C:\Program Files\COMODO\COMODO Secure Shopping\csssrv.exe [2305712 2016-12-21] (COMODO)
R2 DcomLaunch; C:\Windows\system32\rpcss.dll [376832 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 defragsvc; C:\Windows\System32\defragsvc.dll [218624 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Dhcp; C:\Windows\system32\dhcpcore.dll [256512 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 DiagTrack; C:\Windows\system32\diagtrack.dll [937472 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Dnscache; C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll [131584 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 dot3svc; C:\Windows\System32\dot3svc.dll [215552 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 DPS; C:\Windows\system32\dps.dll [144384 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 EapHost; C:\Windows\System32\eapsvc.dll [98304 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 EFS; C:\Windows\System32\lsass.exe [22016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ehRecvr; C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe [556544 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ehSched; C:\Windows\ehome\ehsched.exe [94720 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 eventlog; C:\Windows\System32\wevtsvc.dll [1097216 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 EventSystem; C:\Windows\system32\es.dll [271360 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Fax; C:\Windows\system32\fxssvc.exe [523264 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 fdPHost; C:\Windows\system32\fdPHost.dll [12800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 FDResPub; C:\Windows\system32\fdrespub.dll [28160 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 FontCache; C:\Windows\system32\FntCache.dll [909824 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 gpsvc; C:\Windows\System32\gpsvc.dll [606720 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 hidserv; C:\Windows\system32\hidserv.dll [49152 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 hkmsvc; C:\Windows\system32\kmsvc.dll [71168 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HomeGroupListener; C:\Windows\system32\ListSvc.dll [194560 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HomeGroupProvider; C:\Windows\system32\provsvc.dll [165376 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 IEEtwCollectorService; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [102912 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 IKEEXT; C:\Windows\System32\ikeext.dll [681984 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 IPBusEnum; C:\Windows\system32\ipbusenum.dll [78848 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 iphlpsvc; C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll [501760 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 isesrv; C:\Program Files\COMODO\Internet Security Essentials\isesrv.exe [133840 2017-07-05] (COMODO)
U3 KeyIso; C:\Windows\system32\lsass.exe [22016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 KtmRm; C:\Windows\system32\msdtckrm.dll [308736 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 LanmanServer; C:\Windows\system32\srvsvc.dll [167936 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 LanmanWorkstation; C:\Windows\System32\wkssvc.dll [84480 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 lltdsvc; C:\Windows\System32\lltdsvc.dll [189952 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 lmhosts; C:\Windows\System32\lmhsvc.dll [17920 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4430792 2017-08-21] (Malwarebytes)
U4 Mcx2Svc; C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll [68096 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 MMCSS; C:\Windows\system32\mmcss.dll [49664 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 MpsSvc; C:\Windows\system32\mpssvc.dll [566272 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MSiSCSI; C:\Windows\system32\iscsiexe.dll [114688 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 msiserver; C:\Windows\System32\msiexec.exe [73216 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Netlogon; C:\Windows\system32\lsass.exe [22016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Netman; C:\Windows\System32\netman.dll [280576 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 netprofm; C:\Windows\System32\netprofm.dll [359936 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 NlaSvc; C:\Windows\System32\nlasvc.dll [242176 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 nsi; C:\Windows\system32\nsisvc.dll [19968 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 p2pimsvc; C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll [269824 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 p2psvc; C:\Windows\system32\p2psvc.dll [327680 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 PcaSvc; C:\Windows\System32\pcasvc.dll [157184 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 PeerDistSvc; C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll [1004544 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 pla; C:\Windows\system32\pla.dll [1508352 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 PlugPlay; C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll [292864 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 PNRPAutoReg; C:\Windows\system32\pnrpauto.dll [20480 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 PNRPsvc; C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll [269824 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 PolicyAgent; C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll [351744 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Power; C:\Windows\system32\umpo.dll [119296 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 ProfSvc; C:\Windows\system32\profsvc.dll [176640 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 ProtectedStorage; C:\Windows\system32\lsass.exe [22016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 QWAVE; C:\Windows\system32\qwave.dll [210944 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 RasAuto; C:\Windows\System32\rasauto.dll [90624 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 RasMan; C:\Windows\System32\rasmans.dll [286720 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RemoteRegistry; C:\Windows\system32\regsvc.dll [113664 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 RpcEptMapper; C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll [43520 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RpcLocator; C:\Windows\system32\locator.exe [9216 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 RpcSs; C:\Windows\system32\rpcss.dll [376832 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 SamSs; C:\Windows\system32\lsass.exe [22016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SCardSvr; C:\Windows\System32\SCardSvr.dll [135680 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Schedule; C:\Windows\system32\schedsvc.dll [751104 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SCPolicySvc; C:\Windows\System32\certprop.dll [69120 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SDRSVC; C:\Windows\System32\SDRSVC.dll [125952 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 seclogon; C:\Windows\system32\seclogon.dll [21504 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 SENS; C:\Windows\System32\sens.dll [49664 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SensrSvc; C:\Windows\system32\sensrsvc.dll [25088 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SessionEnv; C:\Windows\system32\sessenv.dll [119296 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U4 SharedAccess; C:\Windows\System32\ipnathlp.dll [300032 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 ShellHWDetection; C:\Windows\System32\shsvcs.dll [328704 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SNMPTRAP; C:\Windows\System32\snmptrap.exe [12800 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 sppsvc; C:\Windows\system32\sppsvc.exe [3918336 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 sppuinotify; C:\Windows\system32\sppuinotify.dll [53760 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SSDPSRV; C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll [162816 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 SstpSvc; C:\Windows\system32\sstpsvc.dll [90112 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 StarWindServiceAE; C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [370688 2009-12-23] (StarWind Software) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 StiSvc; C:\Windows\System32\wiaservc.dll [465920 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 StorSvc; C:\Windows\system32\storsvc.dll [16384 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 swprv; C:\Windows\System32\swprv.dll [313344 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 SWUpdateService; C:\ProgramData\Samsung\SW Update Service\SWMAgent.exe [3296104 2016-10-04] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
U2 SysMain; C:\Windows\system32\sysmain.dll [1158656 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 TabletInputService; C:\Windows\System32\TabSvc.dll [72704 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Themes; C:\Windows\system32\themeservice.dll [37376 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 THREADORDER; C:\Windows\system32\mmcss.dll [49664 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 TrkWks; C:\Windows\System32\trkwks.dll [77312 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 TrustedInstaller; C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe [204800 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 UI0Detect; C:\Windows\system32\UI0Detect.exe [35840 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 UmRdpService; C:\Windows\System32\umrdp.dll [172032 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 upnphost; C:\Windows\System32\upnphost.dll [266752 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 UxSms; C:\Windows\System32\uxsms.dll [29696 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 VaultSvc; C:\Windows\system32\lsass.exe [22016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 vds; C:\Windows\System32\vds.exe [453120 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 W32Time; C:\Windows\system32\w32time.dll [288768 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 wbengine; C:\Windows\system32\wbengine.exe [1204224 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WbioSrvc; C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll [150528 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 wcncsvc; C:\Windows\System32\wcncsvc.dll [276992 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WcsPlugInService; C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll [32768 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WdiServiceHost; C:\Windows\system32\wdi.dll [75776 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WdiSystemHost; C:\Windows\system32\wdi.dll [75776 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WebClient; C:\Windows\System32\webclnt.dll [208896 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Wecsvc; C:\Windows\system32\wecsvc.dll [147968 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 wercplsupport; C:\Windows\System32\wercplsupport.dll [61440 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WerSvc; C:\Windows\System32\WerSvc.dll [65024 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WiaRpc; C:\Windows\System32\wiarpc.dll [54784 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WinHttpAutoProxySvc; C:\Windows\system32\winhttp.dll [351744 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Winmgmt; C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll [168960 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WinRM; C:\Windows\system32\WsmSvc.dll [1177600 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Wlansvc; C:\Windows\System32\wlansvc.dll [828928 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 wmiApSrv; C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe [136192 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [1121792 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WPCSvc; C:\Windows\System32\wpcsvc.dll [10752 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WPDBusEnum; C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll [88576 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 wscsvc; C:\Windows\System32\wscsvc.dll [73728 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 WSearch; C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe [427520 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 wuauserv; C:\Windows\system32\wuaueng.dll [2060288 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 wudfsvc; C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll [73216 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WwanSvc; C:\Windows\System32\wwansvc.dll [185344 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

U3 usbhub; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbhub.sys [259072 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 1394ohci; C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys [164864 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AcpiPmi; C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys [10240 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 AFD; C:\Windows\system32\drivers\afd.sys [338944 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AmdK8; C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys [55296 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AmdPPM; C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys [52736 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AppID; C:\Windows\system32\drivers\appid.sys [50688 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 AsyncMac; C:\Windows\System32\DRIVERS\asyncmac.sys [17920 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 b06bdrv; C:\Windows\system32\drivers\bxvbdx.sys [430080 2009-07-14] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 b57nd60x; C:\Windows\System32\DRIVERS\b57nd60x.sys [229888 2009-07-14] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 Beep; C:\Windows\system32\Drivers\Beep.sys [6144 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 blbdrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\blbdrive.sys [35328 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 bowser; C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys [69632 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BrFiltLo; C:\Windows\system32\drivers\BrFiltLo.sys [13568 2009-07-14] (Brother Industries, Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BrFiltUp; C:\Windows\system32\drivers\BrFiltUp.sys [5248 2009-07-14] (Brother Industries, Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Brserid; C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys [272128 2009-07-14] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BrSerWdm; C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys [62336 2009-07-14] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BrUsbMdm; C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys [12160 2009-07-14] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BrUsbSer; C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys [11904 2009-07-14] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BthEnum; C:\Windows\System32\DRIVERS\BthEnum.sys [34816 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BTHMODEM; C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys [56320 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BthPan; C:\Windows\System32\DRIVERS\bthpan.sys [93696 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BTHPORT; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [393216 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 BTHUSB; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [60416 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U4 cdfs; C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys [70656 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 cdrom; C:\Windows\System32\DRIVERS\cdrom.sys [108544 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 circlass; C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys [37888 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 CmBatt; C:\Windows\System32\DRIVERS\CmBatt.sys [14080 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 cmdcss; C:\Windows\system32\drivers\cmdcss.sys [94888 2016-12-21] (COMODO)
U1 cmderd; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmderd.sys [27488 2016-12-28] (COMODO)
U1 cmdGuard; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [659664 2016-12-28] (COMODO)
U1 cmdHlp; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [53336 2016-12-28] (COMODO)
U3 CompositeBus; C:\Windows\System32\DRIVERS\CompositeBus.sys [31232 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 CSC; C:\Windows\System32\drivers\csc.sys [389632 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 DfsC; C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys [80896 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 discache; C:\Windows\System32\drivers\discache.sys [33280 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 dmvsc; C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys [62464 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 drmkaud; C:\Windows\System32\drivers\drmkaud.sys [5120 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 E1G60; C:\Windows\System32\DRIVERS\E1G60I32.sys [118784 2009-07-14] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbdx.sys [3100160 2009-07-14] (Broadcom Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ErrDev; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [7168 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ETD; C:\Windows\System32\DRIVERS\ETD.sys [222544 2012-04-24] (ELAN Microelectronics Corp.)
U3 exfat; C:\Windows\system32\Drivers\exfat.sys [142336 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 fastfat; C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys [148480 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 fdc; C:\Windows\system32\drivers\fdc.sys [25088 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Filetrace; C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys [28160 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 flpydisk; C:\Windows\system32\drivers\flpydisk.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 FTDIBUS; C:\Windows\System32\drivers\ftdibus.sys [60104 2010-08-24] (FTDI Ltd.)
U3 hcw85cir; C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys [26624 2009-07-14] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HdAudAddService; C:\Windows\System32\drivers\HdAudio.sys [304128 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HDAudBus; C:\Windows\System32\DRIVERS\HDAudBus.sys [109056 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HECI; C:\Windows\System32\DRIVERS\HECI.sys [41088 2009-09-17] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HidBatt; C:\Windows\system32\drivers\HidBatt.sys [21504 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HidBth; C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys [91136 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HidIr; C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys [37888 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HidUsb; C:\Windows\System32\DRIVERS\hidusb.sys [24064 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 HTTP; C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys [514048 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 i8042prt; C:\Windows\System32\DRIVERS\i8042prt.sys [80896 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 igfx; C:\Windows\System32\DRIVERS\igdkmd32.sys [9024512 2010-08-25] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Impcd; C:\Windows\System32\DRIVERS\Impcd.sys [132480 2010-02-26] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 inspect; C:\Windows\System32\DRIVERS\inspect.sys [102696 2016-12-28] (COMODO)
U3 IntcDAud; C:\Windows\System32\DRIVERS\IntcDAud.sys [247808 2010-08-30] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 intelppm; C:\Windows\System32\DRIVERS\intelppm.sys [53760 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 IpFilterDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [58880 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 IPMIDRV; C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys [66048 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 IPNAT; C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys [101888 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 IRENUM; C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys [13824 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 isedrv; C:\Windows\system32\drivers\isedrv.sys [40952 2017-07-05] (COMODO)
U3 kbdhid; C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys [28160 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 lltdio; C:\Windows\System32\DRIVERS\lltdio.sys [48128 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 luafv; C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys [86528 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [221112 2017-10-09] (Malwarebytes)
U3 Modem; C:\Windows\System32\drivers\modem.sys [31744 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 monitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\monitor.sys [23552 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 mouhid; C:\Windows\System32\DRIVERS\mouhid.sys [26112 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 mpsdrv; C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys [60416 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MRxDAV; C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys [117248 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 mrxsmb; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [124416 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 mrxsmb10; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb10.sys [226304 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 mrxsmb20; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys [98304 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 Msfs; C:\Windows\system32\Drivers\Msfs.sys [22528 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 mshidkmdf; C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys [4096 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MSKSSRV; C:\Windows\System32\drivers\MSKSSRV.sys [8320 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MSPCLOCK; C:\Windows\System32\drivers\MSPCLOCK.sys [5888 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MSPQM; C:\Windows\System32\drivers\MSPQM.sys [5504 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MSTEE; C:\Windows\System32\drivers\MSTEE.sys [6144 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 MTConfig; C:\Windows\system32\drivers\MTConfig.sys [12288 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 NativeWifiP; C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys [270848 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 NdisCap; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiscap.sys [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 NdisTapi; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [20992 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Ndisuio; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndisuio.sys [46080 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 NdisWan; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys [118784 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 NDProxy; C:\Windows\system32\Drivers\NDProxy.sys [48640 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 NetBIOS; C:\Windows\System32\DRIVERS\netbios.sys [36352 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 NetBT; C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys [188928 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 NPF; C:\Windows\system32\drivers\npf.sys [36600 2017-01-10] (Riverbed Technology, Inc.)
U1 Npfs; C:\Windows\system32\Drivers\Npfs.sys [35328 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 nsiproxy; C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys [16896 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 Null; C:\Windows\system32\Drivers\Null.sys [4608 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U0 nvpciflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\nvpciflt.sys [33728 2016-10-18] (NVIDIA Corporation)
U3 ohci1394; C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys [62464 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Parport; C:\Windows\system32\drivers\parport.sys [79360 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 Parvdm; C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys [8704 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 PEAUTH; C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys [593920 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 PptpMiniport; C:\Windows\System32\DRIVERS\raspptp.sys [73728 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Processor; C:\Windows\system32\drivers\processr.sys [52224 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 Psched; C:\Windows\System32\DRIVERS\pacer.sys [104448 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 QWAVEdrv; C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys [31744 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RasAcd; C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys [11776 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RasAgileVpn; C:\Windows\System32\DRIVERS\AgileVpn.sys [49152 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Rasl2tp; C:\Windows\System32\DRIVERS\rasl2tp.sys [78848 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RasPppoe; C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys [78336 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RasSstp; C:\Windows\System32\DRIVERS\rassstp.sys [75264 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 rdbss; C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys [247808 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 rdpbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\rdpbus.sys [18944 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 RDPCDD; C:\Windows\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys [6656 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RDPDR; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [133632 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 RDPENCDD; C:\Windows\System32\drivers\rdpencdd.sys [6656 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 RDPREFMP; C:\Windows\System32\drivers\rdprefmp.sys [7168 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RdpVideoMiniport; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [14848 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RDPWD; C:\Windows\system32\Drivers\RDPWD.sys [186368 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 RFCOMM; C:\Windows\System32\DRIVERS\rfcomm.sys [129536 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 rspndr; C:\Windows\System32\DRIVERS\rspndr.sys [60928 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [5632 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 scfilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys [26624 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U4 secdrv; C:\Windows\system32\Drivers\secdrv.sys [18768 2017-02-10] () [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Serenum; C:\Windows\System32\DRIVERS\serenum.sys [17920 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Serial; C:\Windows\system32\drivers\serial.sys [83968 2016-06-29] (Brother Industries Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 sermouse; C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 sffdisk; C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys [11776 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 sffp_mmc; C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys [12288 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 sffp_sd; C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys [12800 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 sfloppy; C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys [13824 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 Smb; C:\Windows\System32\DRIVERS\smb.sys [71168 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [324152 2016-12-30] (Duplex Secure Ltd.)
U3 srv; C:\Windows\System32\DRIVERS\srv.sys [310784 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 srv2; C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys [313856 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 srvnet; C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys [115712 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U2 tcpipreg; C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys [35840 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 TDPIPE; C:\Windows\System32\drivers\tdpipe.sys [21504 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 TDTCP; C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys [28672 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 tdx; C:\Windows\System32\DRIVERS\tdx.sys [74752 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 terminpt; C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys [24064 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 tssecsrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\tssecsrv.sys [31232 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 TsUsbFlt; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [49152 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 TsUsbGD; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [26880 2016-06-30] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 tsusbhub; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [112640 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 tunnel; C:\Windows\System32\DRIVERS\tunnel.sys [108544 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U4 udfs; C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys [247296 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 umbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\umbus.sys [39936 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 UmPass; C:\Windows\system32\drivers\umpass.sys [8192 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 usbccgp; C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys [76288 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 usbcir; C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys [86016 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 usbehci; C:\Windows\System32\DRIVERS\usbehci.sys [46592 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 usbohci; C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys [20480 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 usbprint; C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 USBSTOR; C:\Windows\System32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [76288 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 usbuhci; C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys [24576 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 VBoxNetAdp; C:\Windows\System32\DRIVERS\VBoxNetAdp6.sys [112920 2017-01-16] (Oracle Corporation)
U3 vga; C:\Windows\System32\DRIVERS\vgapnp.sys [26112 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 VgaSave; C:\Windows\System32\drivers\vga.sys [25088 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 ViaC7; C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys [52736 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [17920 2010-11-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 vwifibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\vwifibus.sys [20480 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 vwififlt; C:\Windows\System32\DRIVERS\vwififlt.sys [48640 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WacomPen; C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys [21632 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WANARP; C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys [63488 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U1 Wanarpv6; C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys [63488 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WmiAcpi; C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys [11264 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U4 ws2ifsl; C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys [16384 2009-07-14] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WudfPf; C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys [66560 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 WUDFRd; C:\Windows\System32\DRIVERS\WUDFRd.sys [155136 2016-06-29] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
U3 axyuajo1; C:\Windows\system32\Drivers\axyuajo1.sys [0 ] (Advanced Micro Devices) & lt; ==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
U5 BFE; & lt; ==== UWAGA: Zablokowana usługa

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-10-09 19:45 - 2017-10-09 19:49 - 001797632 _____ (Farbar) C:\Users\x\Desktop\FRST.exe
2017-10-09 19:45 - 2017-10-09 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\x\Desktop\FRST-OlderVersion
2017-10-08 20:22 - 2017-10-09 19:45 - 000007954 _____ C:\Users\x\Desktop\Fixlog.txt
2017-10-05 21:39 - 2017-10-05 21:39 - 000001835 _____ C:\Users\Public\Desktop\SADPTool.lnk
2017-10-05 21:39 - 2017-10-05 21:39 - 000001835 _____ C:\ProgramData\Desktop\SADPTool.lnk
2017-10-05 21:39 - 2017-10-05 21:39 - 000000048 _____ C:\Windows\system32\Drivers\NpfOccupy.xml
2017-10-05 21:39 - 2017-10-05 21:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SADPTool
2017-10-05 21:39 - 2017-01-10 21:44 - 000282360 _____ (Riverbed Technology, Inc.) C:\Windows\system32\wpcap.dll
2017-10-05 21:39 - 2017-01-10 21:44 - 000098040 _____ (Riverbed Technology, Inc.) C:\Windows\system32\Packet.dll
2017-10-05 21:38 - 2017-10-05 21:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\SADPTool
2017-10-05 21:38 - 2017-10-05 21:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wpcap
2017-10-05 21:38 - 2017-01-10 21:44 - 001421312 _____ C:\Windows\system32\Drivers\Win10Pcap-v10.2-5002.msi
2017-10-05 21:38 - 2017-01-10 21:44 - 000151040 _____ C:\Windows\system32\Drivers\NpfDetect.dll
2017-10-05 21:38 - 2017-01-10 21:44 - 000069632 _____ C:\Windows\system32\Drivers\NpfDetectApp.exe
2017-10-05 21:38 - 2017-01-10 21:44 - 000036600 _____ (Riverbed Technology, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\npf64.sys
2017-10-05 21:38 - 2017-01-10 21:44 - 000036600 _____ (Riverbed Technology, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\npf.sys
2017-10-05 21:31 - 2017-10-05 21:33 - 029886064 _____ (hikvision) C:\Users\x\Desktop\SADPTool_V3.0.0.10.exe
2017-10-05 20:32 - 2017-10-05 20:32 - 000197430 _____ C:\Users\x\Desktop\CV M.Wierzbicka.pdf
2017-10-01 05:56 - 2017-10-09 13:35 - 000221112 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2017-09-28 20:42 - 2017-10-08 19:32 - 000018612 _____ C:\Users\x\Desktop\Addition.txt
2017-09-28 20:42 - 2017-09-28 20:42 - 000000000 _____ C:\Users\x\Desktop\2
2017-09-28 20:41 - 2017-10-09 19:55 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-09-28 20:41 - 2017-10-08 19:32 - 000054983 _____ C:\Users\x\Desktop\FRST.txt
2017-09-26 20:18 - 2017-09-26 20:18 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-09-26 20:18 - 2017-09-26 20:18 - 000002024 _____ C:\ProgramData\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-09-26 20:18 - 2017-09-26 20:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-09-26 20:17 - 2017-10-06 20:08 - 000059904 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
2017-09-26 20:17 - 2017-09-26 20:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-09-26 19:54 - 2017-09-26 19:54 - 000001986 _____ C:\Users\x\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2017-09-26 19:54 - 2017-09-26 19:54 - 000000000 ____D C:\Users\x\AppData\Roaming\BrowserModule
2017-09-26 19:52 - 2017-09-26 19:52 - 000001187 _____ C:\Users\Public\Desktop\Download Malwarebytes A...lnk
2017-09-26 19:52 - 2017-09-26 19:52 - 000001187 _____ C:\ProgramData\Desktop\Download Malwarebytes A...lnk
2017-09-24 21:24 - 2017-09-24 21:24 - 000304972 _____ C:\Users\x\Desktop\PL_Przewodnik dobrej praktyki higienicznej dla przemys.pdf

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-10-09 19:54 - 2017-02-08 11:35 - 001474832 _____ C:\Windows\system32\Drivers\sfi.dat
2017-10-09 19:50 - 2017-08-20 17:33 - 000000000 ____D C:\Users\x\Desktop\Dokumenty
2017-10-09 19:45 - 2017-02-10 22:05 - 002281000 _____ C:\Windows\system32\Drivers\fvstore.dat
2017-10-09 13:35 - 2009-07-14 06:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-10-06 14:17 - 2017-02-13 09:08 - 000000000 __SHD C:\Users\x\wc
2017-10-05 21:38 - 2016-10-30 19:35 - 000000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2017-09-28 20:38 - 2017-01-04 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\x\AppData\Local\Google
2017-09-28 20:35 - 2011-04-12 06:46 - 000739932 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2017-09-28 20:35 - 2011-04-12 06:46 - 000155474 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2017-09-28 20:35 - 2010-11-20 23:01 - 001668226 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-09-28 20:35 - 2009-07-14 06:34 - 000025968 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-09-28 20:35 - 2009-07-14 06:34 - 000025968 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-09-28 20:35 - 2009-07-14 04:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2017-09-27 11:29 - 2017-08-21 15:41 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware
2017-09-26 20:19 - 2017-02-28 15:27 - 000000000 ____D C:\Users\x\AppData\Local\CrashDumps
2017-09-26 20:17 - 2017-08-21 15:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-09-26 00:31 - 2017-09-05 19:09 - 000002151 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk.tyk
2017-09-23 19:36 - 2017-02-10 22:14 - 000000000 ___HD C:\VTRoot
2017-09-18 10:27 - 2009-07-14 06:53 - 000032604 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2017-09-13 22:14 - 2017-07-10 17:28 - 000197698 _____ C:\Users\x\Desktop\CV.pdf
2017-09-12 15:39 - 2016-10-30 21:44 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2017-09-12 15:39 - 2016-10-30 21:44 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-09-12 15:39 - 2016-10-30 21:44 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-11-12 20:59 - 2016-11-12 22:43 - 000000600 _____ () C:\Users\x\AppData\Local\PUTTY.RND

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\explorer.exe
[2016-06-29 23:09] - [2016-06-29 23:09] - 002973184 _____ (Microsoft Corporation) DD5FC870BDE759BF621B86C9BEB8FDE6

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\User32.dll
[2016-06-29 23:09] - [2016-06-29 23:09] - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) 8626F0C30D4E3564FFDD25C90F4426F1

C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; MD5 jest poprawne
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2017-10-03 15:47

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu